Анжеліка Кокарєва к пед н., доцент, м. КиївДата конвертації04.11.2016
Розмір30.5 Kb.

Анжеліка Кокарєва

к. пед. н., доцент , м. Київ


Компетентнісний підхід в умовах функціонування ВНЗ

Сьогодні освіта все більше орієнтується на «вільний розвиток», високу культуру, творчу ініціативу, активність, самостійність, мобільність майбутніх спеціалістів, що вимагає якісних нових підходів до формування майбутнього фахівця. Випускнику ВНЗ доведеться працювати в навчальних закладах різних форм власності, різних сегментах соціальної та економічної сфер, у галузі управління та адміністрування. В одних випадках для працедавця буде важливою кваліфікація, а також засвоєні освітні програми, в інших, – працедавець зацікавлений у робітнику, який в оптимальні терміни зможе реалізувати певний проект, спрямований на вирішення проблем розвитку організації, підприємства чи закладу. У першому випадку йдеться про знання, вміння та навички, сформовані у студентів, у другому – про їхню компетенцію та компетентність.

Аналіз науково-педагогічної та методичної літератури свідчить про те, що компетентнісний підхід у системі освіті є предметом наукового дослідження багатьох науковців-дослідників, серед них: І. Драч, Н. Бібік, Г. Гаврищак, І. Гудзик, Н. Дворнікова, М.Євтух, Я. Кодлюк, О. Локшина, Е.Лузік, С. Ніколаєнко, О. Овчарук, Л.Паращенко, Л. Пильгун, О. Пометун, І. Родигіна, О. Савченко, О. Садівник, Л. Сень, С. Сисоєва, С.Трубачева, та ін.

Сьогодні серед української педагогічної громадськості, на сторінках педагогічної преси і навіть у змісті нормативних документів, що регламентують розвиток освітніх процесів, досить часто можна натрапити на тезу про необхідність запровадження компетентнісного підходу.

Загальною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно-орієнтована освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння знань та способів практичної діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності.

Під компетентністю людини, більшість науковців розуміють спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Загальні і фахові компетентності людина використовує в різних сферах діяльності для виконання певних завдань, вони також служать їй при виборі моделі поведінки в різних ситуаціях. Дотримуючись компетентнісного підходу, науковець стверджує, що вміє вчитися той, хто: усвідомлює мету освітньої діяльності; мотивований до ефективної освітньої діяльності; вміє організувати свою освітню діяльність; вміє відібрати потрібні знання; працює за обґрунтованим планом, який веде до поставленої мети; вміє здійснювати моніторинг і самоконтроль освітньої діяльності; усвідомлює свою освітню діяльність і прагне до її вдосконалення.

Сьогодні в багатьох європейських країнах до змісту освіти внесено зміни, спричинені обґрунтуванням необхідності визначення, відбору та ґрунтовної ідентифікації обмеженого набору компетентностей, які є найважливішими, найбільш інтегрованими, ключовими.

Впровадження ключових компетентностей у зміст освіти та здійснення відповідного моніторингу якості освіти в європейських країнах відбувається поступово, супроводжується широким обговоренням серед фахівців і педагогічної громадськості та глибоким науково-дидактичним обґрунтуванням. Поняття ключових компетентностей досить багатогранне, його означення й трактування постійно є предметом дискусій.Отже, аналіз теоретичних джерел та наукових робіт, в яких досліджується питання, дозволяє зробити висновок, про те, що перспективним на наш погляд підходом для підвищення функціонування вищих навчальних закладів є компетентністний підхід, оскільки рівень освіти визначається здатністю фахівця вирішувати проблеми різної складності на основі наявних знань та досвіду.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка