Анестезіолгоія. Ситуаційні задачіСторінка5/11
Дата конвертації11.05.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


A. *

Креатинін, сечовина


B.

Жоден з наведених


C.

Рівень еритроцитів та лейкоцитів


D.

Білірубін, калій


E.

ШОЕ


86.

На 4 добу після переливання несумісної (за груповою приналежністю) крові у хворого різко зменшився діурез до 50 мл/добу, погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. При лабораторному дослідженні: креатинін плазми – 0,680 ммоль/л, сечовина плазми - 24 ммоль/л. Про яку хворобу і яку стадію хвороби слід думати в першу чергу?


A.

Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія


B.

Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія


C.

Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія


D. *

Постгемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія

E.

Аденома передміхурової залози, гостра ниркова недостатність, анурія


87.

У хворого у посттравматичному перiодi спостерiгається олiгоанурiя за нормального АТ, пiдвищеного ЦВТ i низької вiдносної густини сечi. Засобом для збiльшення дiурезу є:


A.

Введення манiтолу


B. *

Введення фуросемiду


C.

Швидка iнфузiя збалансованого сольового розчину


D.

Iнфузiя реополiглюкiну


E.

Введення гіпотіазиду


88.

Бригадою ШМД доставлений пацієнт 85 років, якого знайшли родичі вдома без свідомості. При огляді – аміачний запах з рота. Дихання Куссмауля. Тони серця приглушені 80/хв., ритмічні. АТ 100/60 мм рт.ст. В надлобковій ділянці пальпується напружений круглий утвір. Загальний аналіз крові – еритроцити - 5·1012/л, лейкоцити 10·109/л, ШОЕ 14 мм / год, креатинін плазми 0,788 ммоль/л, сечовина 48 ммоль/л, К+- 5,8 ммоль/л, Na+ – 120 ммоль/л, білірубін – 12 мкмоль/л., глюкоза плазми – 4 ммоль/л. Яка ймовірна причина розладів свідомості у пацієнта?


A.

Жодне з перерахованих


B.

Гіпоглікемія


C.

Гіперглікемія


D.

Шок


E. *

Уремічна інтоксикація


89.

Хворий 42 років лікується в відділенні інтенсивної терапії з приводу синдрому тривалого здавлення, гострої ниркової недостатності. При лабораторному обстеженні: сечовина – 28,4 ммоль/л; креатинін – 820 мкмоль/л; К – 7,4 ммоль/л; Hb – 76 г/л; гематокрит – 0,26 л/л; еритроцити - 2,4 *1012/л. Яке ускладнення може безпосередньо загрожувати життю хворого?


A.

Респіраторний дистрес-синдром


B.

ДВЗ-синдром


C. *

Гіперкаліємічна зупинка серця


D.

Анемія


E.

Інфекційні ускладнення ран


90.

Пацієнт 35 років знаходиться у відділенні інтенсивної терапії 4-у добу після перенесеної кровотечі і геморагічного шоку. Добовий діурез 50 мл. Хворий ейфоричний, неадекватно оцінює свій стан. Другу добу відмічається блювота. Аускультативно в легенях – помірна кількість застійних хрипів з обох боків, на ЕКГ надшлуночкова екстрасистолія, ЦВТ – 169 мм. вод.ст., ЧД – 32 за 1 хв. Яке ускладнення розвинулось у хворого?


A. *

Гостра ренальна недостатність, анурія, гіпергідратація


B.

Постгіпоксична енцефалопатія, токсичний набряк легень


C.

Гостра дихальна недостатність


D.

Гостра затримка сечі


E.

Гострий інфаркт міокарда, набряк легень


91.

Пацієнт 35 років, поступив у приймальне відділення лікарні з діагнозом «жовтяниця». Пацієнт загальмований, на запитання відповідає невпопад. 4 місяці тому лікувався в лікарні з приводу пневмонії. При огляді спостерігається жовтушність шкіри та склер, солодкуватий запах з рота, гемодинаміка стабільна, живіт здутий, нижній край печінки пропальпувати неможливо. Загальний аналіз крові – без особливостей, в біохімічному аналізі крові – білірубін 350 мкмоль/л (в основному за рахунок прямого), АЛТ – 3, 56 ммоль/л, АСТ – 1, 56 ммоль/л, глюкоза плазми 4,9 ммоль/л, креатинін плазми 0,130 ммоль/л. Що могло бути імовірною причиною даної клінічної картини гострої печінкової недостатності?


A.

Внутрішньочеревна кровотеча


B.

Пневмонія


C.

Розвиток гострої серцевої недостатності

D. *

Вірусний гепатит


E.

Розвиток респіраторного дистрес синдрому дорослих


92.

Пацієнт 35 років, поступив у приймальне відділення інфекційної лікарні з діагнозом гепатит В. Пацієнт загальмований, на запитання відповідає невпопад, спостерігається жовтушність шкіри та склер, солодкуватий запах з рота, гемодинаміка стабільна, живіт здутий, нижній край печінки пропальпувати неможливо. Проведена серодіагностика, що підтвердила активну реплікацію вірусу гепатиту В. Загальний аналіз крові – без особливостей, в біохімічному аналізі крові – білірубін 350 мкмоль/л (в основному за рахунок прямого), АЛТ – 3, 56 ммоль/л, АСТ – 1, 56 ммоль/л, глюкоза плазми 4,9 ммоль/л, креатинін плазми 0,130 ммоль/л. Які лабораторні показники свідчать за розвиток гострої печінкової недостатності?


A.

Рівень глюкози плазми


B.

Рівень креатиніну


C. *

Рівень трансаміназ, білірубіну


D.

Позитивні результати серодіагностики вірусного гепатиту В


E.

Жодні з показників не характерні для гострої печінкової недостатності


93.

У пацієнта з цирозом печінки, портальною гіпертензією, з’явилась блювота згустками крові та свіжою кров’ю. Скаржиться на запаморочення, виражену слабкість. При огляді – шкіра сіро-жовтушна, склери іктеричні; на шкірі збільшеного в об’ємі живота чітко контуруються повнокровні вени; АТ=90/60 мм рт.ст, ЧСС=110/хв; рівень гемоглобіну – 86 г/л, протромбіновий індекс = 38%, загальний білок = 47 г/л. Який препарат треба використати для кореції коагуляційних порушень ?


A.

Препарати гідроксиетилкрохмалю


B.

Еритроцитарну масу


C.

Відмиті еритроцити


D.

Препарати желатину


E. *

Свіжозаморожену плазму


94.

У пацієнта, з приводу цирозу печінки, після порушення дієти, вживання алкоголю та нервового стресу стан погіршився: посилилась жовтяниця, ЧСС - 110 уд/хв., АТ - 90/50 мм.рт.ст., була блювота невеликою кількістю „кавової гущі”, печінка зменшилась в розмірах, при пальпації стала болючою. Загальний аналіз крові – без особливостей, в біохімічному аналізі крові – білірубін 450 мкмоль/л (в основному за рахунок прямого), АЛТ – 3, 6 ммоль/л, АСТ – 1, 6 ммоль/л, глюкоза плазми 4,6 ммоль/л, креатинін плазми 0,120 ммоль/л. У яке відділення повинен пацієнт бути госпіталізованим?


A.

Нефрологічне відділення


B. *

Відділення інтенсивної терапії


C.

Залишитись у гастроентерологічному відділенні


D.

Терапевтичне відділення


E.

Перевести у ендокринологічний диспансер


95.

Хвора М., 44 р., поступила в інфекційне відділення з діагнозом лептоспіроз. На 7 день лікування її стан різко погіршився, з'явились болі в попереку, сонливість, кволість, судоми, головний біль, зменшився діурез до 100 мл/добу. У крові: еритроцити –2,6х1012/л, креатинін – 438 мкмоль/л, сечовина – 13,0 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулось у хворої?


A.

Гостра печінкова недостатність


B. *

Гостра ниркова недостатність


C.

Хронічний пієлонефрит


D.

Ішемічний інсульт


E.

Інфаркт нирок

96.

Пацієнт 85 років доставлений бригадою ШМД зі скаргами на болі внизу живота. Протягом останніх 2х діб – відсутній діурез. При пальпації живота в надлобковій ділянці палькується напружений круглий утвір. Загальний аналіз крові – еритроцити - 5·1012/л, лейкоцити 8·109/л, ШОЕ 14 мм / год, в біохімічному аналізі – креатинін плазми 0,198 ммоль/л, сечовина 12 ммоль/л, К- 4 ммоль/л, білірубін – 12 мкмоль/л. Що може свідчити про постренальний вид ниркової недостатності


A.

ШОЕ


B.

Вік пацієнта


C.

Рівень еритроцитів та лейкоцитів


D.

Білірубін, калій


E. *

Креатинін плазми


97.

У хворого після отриманої травми спостерiгається олiгурiя при зниженнi АТ, ЦВТ i високiй питомiй вiдноснiй густинi сечi. Засобом для пiдвищення дiурезу є:


A. *

Iнфузiя збалансованих сольових розчинiв


B.

Введення манiтолу


C.

Введення фуросемiду


D.

Введення етакринової кислоти


E.

Гемодіаліз


98.

Пацієнт 65 років, прооперований 2 доби тому з приводу розриву торакоабдомінальної аневризми аорти, перебуває в реанімаційному відділенні. Пацієнт в стані медикаментозного сну, проводиться ШВЛ, АТ 100/60 мм рт.ст., ЦВТ 160 мм водного стовпа, темп сечовиділення, незважаючи на призначення 200 мг фуросеміду, становить 150 мл/добу. Креатинін плазми - 0,400 ммоль/л, сечовина - 18 ммоль/л, К+ – 5,2 ммоль/л. Яка стадія гострої ниркової недостатності у пацієнта?


A.

Шокова


B.

Відновлення діурезу


C. *

Олігоанурії


D.

Виздоровлення


E.

Поліурії


99.

В приймальне відділення доставлений пацієнт 85 років, якого знайшли родичі вдома без свідомості. При огляді – аміачний запах з рота пацієнта. Дихання Куссмауля. Тони серця приглушені 80/хв., ритмічні. АТ 100/60 мм ртст. В надлобковій ділянці пальпується напружений круглий утвір. Загальний аналіз крові – еритроцити - 5·1012/л, лейкоцити 10·109/л, ШОЕ 14 мм / год, креатинін плазми 0,788 ммоль/л, сечовина 48 ммоль/л, К- 5,8 ммоль/л, Na – 120 ммоль/л, білірубін – 12 мкмоль/л., глюкоза плазми – 4 ммоль/л. Куди необхідно госпіталізувати пацієнта?


A.

Неврологічне відділення


B.

Урологічне відділення


C.

Терапевтичне відділення


D. *

Відділення інтенсивної терапії


E.

Ізолятор


100.

Пацієнт 65 років, прооперований 2 доби тому з приводу розриву торакоабдомінальної аневризми аорти з накладанням затискача вище ниркових артерій, перебуває в реанімаційному відділенні. Пацієнт в стані медикаментозного сну, на ШВЛ, АТ = 100/60 мм рт.ст., ЦВТ =160 мм водного стовпа, темп сечовиділення , незважаючи на призначення 200 мг фуросеміду, становить 150 мл/добу. Креатинін плазми - 0,480 ммоль/л, сечовина - 18 ммоль/л, К – 5,2 ммоль/л. Який метод замісної терапії показаний?


A.

Замісна терапія стероїдами


B. *

Гемодіаліз


C.

Обмінне переливання крові

D.

Трансплантація нирки


E.

Трансплантація печінки


101.

Пацієнт 35 років знаходиться у відділенні інтенсивної терапії 4-у добу після перенесеної кровотечі і геморагічного шоку. Добовий діурез 50 мл. Хворий ейфоричний, неадекватно оцінює свій стан. Аускультативно в легенях – помірна кількість застійних хрипів з обох боків, на ЕКГ надшлуночкова екстрасистолія, ЦВТ – 169 мм. вод.ст., ЧД – 32 за 1 хв. Який принцип інфузійної терапії має застосовуватись в даного пацієнта?


A.

Необхідно застосовувати 5% глюкозу


B.

Інфузійна терапія в об’ємі 2-3л/добу


C.

Інфузія лише колоїдних розчинів


D.

Необхідно застосовувати препарати крові


E. *

Введення якомога меншого об’єму рідини, використання концентрованих розчинів необхідних препаратів


102.

У 20-річного пацієнта діагностовано вірусний гепатит В, ін’єкційну наркоманію. Після порушення дієти та нервового стресу стан погіршився: посилилась жовтяниця, ЧСС - 110 уд/хв., АТ - 90/50 мм.рт.ст., була блювота невеликою кількістю „кавової гущі”, печінка зменшилась в розмірах, при пальпації стала болючою. Про яке ускладнення можна думати?


A.

Гостра наднирникова недостатність


B.

Гостра ниркова недостатність


C. *

Гостра печінкова недостатність


D.

Гемолітичний криз


E.

Гіпертензивний криз, гостра гіпертензивна енцефалопатія


103.

У 20-річного пацієнта діагностовано вірусний гепатит В, ін’єкційну наркоманію. Після порушення дієти та нервового стресу стан погіршився: посилилась жовтяниця, ЧСС - 110 уд/хв., АТ - 90/50 мм.рт.ст., була блювота невеликою кількістю „кавової гущі”, печінка зменшилась в розмірах, при пальпації стала болючою. Які лабораторні обстеження зможуть підтвердити розвиток гострої печінкової недостатності ?


A. *

Рівень білірубіну та трансаміназ в крові, коагулограма


B.

Рівень тропініну Т в крові


C.

Рівень тропініну І в крові


D.

Рівень d-димеру


E.

Жодне з перерахованих


104.

У пацієнта, що лікується з приводу цирозу печінки, портальної гіпертензії, з’явилась блювота згустками крові та свіжою кров’ю. Скаржиться на запаморочення, виражену слабкість. При огляді – шкіра сіро-жовтушна, склери іктеричні; на шкірі збільшеного в об’ємі живота чітко контуруються повнокровні вени; АТ=90/60 мм рт.ст, ЧСС=110/хв; рівень гемоглобіну – 86 г/л, протромбіновий індекс = 38%, загальний білок = 47 г/л. Які показникі свідчать про порушення гемокоагуляції?

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81.%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81.%D1%82%D0%B5%D1%80 -> Перелік питань
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Захворювання жіночих статевих органів Ситуаційні задачі Крок-2
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Вcтуп в інфектологію тести
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> ?Для яких захворювань є характерним розвиток вторинного амілоїдозу?
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Ситуаційні задачі (гінекологія)
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основи клінічної імунології та алергології
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Вірусні гепатити. Віл.Інфекційні хвороби задачі
%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81.%D1%82%D0%B5%D1%80 -> Т. 6 Гостра дихальна недостатність
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Епідеміологія тести


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка