Аналіз стану запасів та їх впливу на обсяг наданих послугДата конвертації22.05.2020
Розмір23.9 Kb.

Тема: Аналіз стану запасів та їх впливу на обсяг наданих послуг. 1. Характеристика товарних запасів, завдання та джерела інформації їх аналізу.

 2. Аналіз забезпечення товарообороту товарними запасами.

 3. Аналіз ефективності використання товарних запасів.
 1. Товарні запаси це маса товарів в сфері обігу (від моменту надходження до моменту реалізації).

Вони є матеріальними ресурсами торгівлі. З фінансової точки зору товарні запаси – це основна частка оборотних активів торгівлі, її оборотного капіталу.

Розмір товарних запасів та час перебування їх в сфері обігу

безпосередньо впливає на ефективність торгівлі (обсяг роздрібного товарообороту, витрати обігу, прибуток). В свою чергу, комерційний успіх торгівельного підприємства значною мірою залежить від структури товарообороту, яка відповідає вимогам споживачів. Це пояснюється різними рівнями витратомісткості та рентабельності окремих товарів і товарних груп. Тому вивчення товарних ресурсів, їх стану, динамічних і структурних змін,

ефективності використання, є необхідною умовою управління торговим

процесом і вказує на важливу економічну роль товарних запасів у торгівлі. Роль товарних запасів обгрунтовує значення та завдання їх аналізу:


 • оцінити стан та динаміку товарних запасів – в цілому і по товарних групах;

 • визначити відповідність фактичних товарних запасів встановленими нормативам та рівень забезпечення ними товарообороту;

 • з’ясувати оптимальність розміщення товарних запасів у системі торгівлі (гурт, роздріб, окремі магазини);

 • провести факторний аналіз оборотності товарів (тобто виявити і оцінити фактори, що спричинили зміну оборотності);

 • виявити резерви та розробити заходи щодо підвищення ефективності використання товарних запасів та їх оптимізації.

Для ефективного управління товарними запасами, їх планування та аналізу використовують їх класифікацію за наступними ознаками:

  1. За місцезнаходженням і регулярністю постачанням: а) на

підприємствах роздрібної і оптової торгівлі; б)товари відвантаженні;

  1. За призначенням і регулярністю постачання: - товарні запаси поточного зберігання; - товарні запаси сезонного зберігання

(сезонного виробництва (консервного промисловість) і постійного попиту, або сезонного попиту і постійного виробництва (ялинкові прикраси)); - товарні запаси цільового призначення і дострокового

завозу (для зустрічної торгівлі – за макулатуру, сільськогосподарські продукти, лікарські трави, гриби, ягоди).  1. За товарним складом і споживчим призначенням: - продовольчі товари (37 товарних груп ) – непродовольчі.

  2. За принципом планування: - нормовані (поточного зберігання) – ненормовані (всі інші).

  3. За оптимальністю розміру: - запаси нормального зберігання (які забезпечують безперервну торгівлю). – аномальні запаси

(понаднормативні).

Класифікація товарних запасів потребує відповідного підходу і методики аналізу до певної групи за її ознакою. Це дозволяє більш об’єктивно провести аналітичне дослідження, зробити правильні висновки для прийняття оптимальних рішень.

Інформаційною базою для аналізу товарних запасів служить:

І. Показники бізнес-плану – норматив товарних запасів (на рік і по кварталах).

ІІ. Фактичні дані: - фінансова звітність, ф.№1”Баланс”; - статистична звітність, ф. №3-тор”Звіт про товарообороті товарні запаси підприємств торгівлі і громадського харчування”; - дані аналітичного бухгалтерського обліку; - товарно-грошові звіти матерально-відповідальних осіб; - інвентаризаційні

описи, акти документальних ревізій тощо. 1. Найбільша питома вага припадає на поточні записів товарів, по яких розробляється норматив (економістом підприємства і фінансовим

менеджером). Тому аналіз починається саме з цих товарних запасів. Логіка аналітичного дослідження передбачає з’ясування відповідності фактичних товарних запасів встановленим нормативам (в цілому по запасах товарів і по окремих товарних групах) – в днях і в сумі. З цією метою визначається запаси товарів в днях:

Запаси товарів на певну дату, в днях = Фактична сума запасів товарів на певну дату


Одноденний плановий товарооборот наступного за звітним кварталом

Цей показник характеризує забезпеченість товарообороту, тобто на скільки днів вистарчить товарів у торгівлі у наступному кварталі. Оскільки фактичні запаси товарів на певну дату функціонуватимуть у торгівлі у

наступному кварталі, тому в розрахунковій формулі застосований товарооборот саме наступного кварталу. а фактичний запас товару в днях порівнюється з нормативним також наступного кварталу.

У подальшому аналізі вивчаються зміни. що відбулися в товарних запасах за звітний період (на початок і кінець періоду. або протягом кількох років).

Динамічні зміни свідчать про тенденції розвитку господарської діяльності. При аналізі динаміки товарних запасів визначають їх абсолютне відхилення в сумі в днях, темпи, зміни, показники коливань товарних запасів протягом тривалого часу.

З’ясувати причини зміни товарних запасів можна індексним способом за формулою:

де У –темпи зміни товарних запасів;


 • оборотність в днях “і-ої “товарної групи за базисний і звітний періоди,

 • середня оборотність усіх товарних запасів;

 • одноденний товарооборот по , і-тій товарній групі за базисний і звітний періоди.

Різниця між чисельником і знаменником показує залежність

результативного показника (У запасів товарів ) від факторних показників, а саме

:

- характеризує зміну товарних запасів під впливом зміни оборотності потоварним групам;

- зміна товарних запасів під впливом зміни структури

- зміна товарних запасів від зміни обсягу т Взаємозалежність факторів і правильний розрахунок впливу окремих

факторів обгрунтовується наступним рівням:


де ΔЗзаг – зміна загальної середньої оборотності товарних запасів;

ΔЗоб – зміна загальної оборотності внаслідок зміни оборотності окремих товарних груп;

ΔЗ - зміна загальної оборотності внаслідок зміни структури роздрібного товарообороту;

ΔЗ - зміна загальної оборотності внаслідок зміни обсягу роздрібного товарообороту.

Якщо в процесі аналізу виявлені залежні або неходові товари, то розробляють заходи щодо їх реалізації (зниження ціни, переробка, тощо).

Вивчаючи динаміку товарних запасів, слід спів ставити темп їх зміни з темпом зміни товарообороту і визначити коефіцієнт співвідношення (випередження, відставання).

Бажаним є коефіцієнт випередження (К 1), але різки відхилення

небажаним, оскільки призведуть до дисонансу між обсягом товарообороту і товарними запасами.

(Якщо Т росту Т/ обороту значно перевищує т записів товару, то це може означати, що певна частка товарів не користується попитом і вимагає коштів (витрат) на їх зберігання та відволікає їх із господарського обороту. Якщо навпаки, - то підприємство працює не ефективно, і постає питання неліквідності неплатоспроможності і в результаті, - зміни галузі господарської діяльності)

Тому оперативне управління товарними запасами потребує їх

оперативного аналізу. Оперативний аналіз, що проводиться за даними товарно- грошових звітів (під час їх затвердження), дозволяє оперативно контролювати організацію комерційної роботу, хід виконання плану товарообороту для

прийняття своєчасних рішень щодо підвищення ефективності, управління, товарними запасами (уцінка, переробка пересування в інший магазин,

сезонний розпродаж і т.д.)

Факторний аналіз товарних запасів та ефективності їх використання проводиться на якісному рівні, а також за допомогою кількісних критеріїв.

Якісними або неформалізуємими критеріями, за якими не можна скласти формулу(залежність), але які оказують вплив на стан і рух товарних запасів, є наступні:


 • масштаб бізнесу (обсяг діяльності підприємства);

 • характер бізнесу (галузь діяльності: торгівля роздрібна, гуртова, тощо);

 • система розрахунків за товари і послуги;

 • географія споживачів і постачальників;

 • кваліфікація менеджерів;

 • платоспроможність покупців;

 • якість банківського обслуговування і ціна кредиту (рівень відсотків оплати за кредит);

 • доля ПДВ у ціні товару, інфляція тощо.

Важливими кількісними критеріями оцінки ефективності торгівельної діяльності є показники оборотності товарних запасів. В аналізі вивчають і досліджують наступні показники оборотності:

 • тривалість обороту в днях (оборотність товарів в днях) – показує час перебування товарів у вигляді запасів, тобто за який період

реалізується і поповнюється середня величина товарних запасів. Оборотність товарних запасів в днях (Одн) визначається:

Одн З , Т

де З – середні товарні запаси за період дослідження, Т – середній одноденний товарооборот за період.

Швидкість обороту в разах – показує, скільки разів за період дослідження (рік, кв.,…) оновлюється середній запас товарів:

Цей показник одночасно є показником віддачі товарних запасів.

Товарні запаси – це частка оборотних активів (засобів, фондів), а відношення показує їх фондовіддачу, тобто розмір виручки (РТО) на 1грн. товарних запасів.

Зворотній показник - це К завантаження (закріплення) Т/ обороту товарними запасами:

Він показує суму оборотних активів у вигляді товарних запасів, авансованих на 1грн. реалізації (РТО). Цей показник являє собою фондомісткість товарних запасів. (Затрати товарних запасів на 1грн. РТО).


 1. З позиції фінансового менеджера оборотність товарів являє собою оборотність коштів, вкладених в товарні запаси. Оборотність товарів, таким чином характеризує ефективність роботи менеджерів як фінансової так і

комерційної служби. Тому показник оборотності товарів є одним із показників (коефіцієнтів) ділової активності.

Другим показником використання товарних ресурсів є швидкість обороту товарних запасів в разах або кількості оборотів (Коб):


Коб

Д

ОднКоб

РТО З

де Д число днів у періоді дослідження.

Швидкість оборотності товарних запасів у разах є одночасно і

показником віддачі товарних запасів, тобто показує розмір товарообороту (виторгу), що припадає на 1грн. товарних запасів.

Показник, зворотній коефіцієнту оборотності являє собою коефіцієнт завантаження (закріплення) товарообороту товарними запасами (Кз):Кз З

РТО
Коефіцієнт завантаження товарообороту показує суму оборотних активів у вигляді товарних запасів, авансованих на 1грн. реалізації (роздрібного товарообороту), тобто фондомісткість товарних запасів.

Значення показника оборотності товарів як показника ефективності використання товарних ресурсів, як показника ділової активності торгового підприємства обгрунтовує необхідність його факторного аналізу.

на зміну товарооборотності в днях впливають наступні фактори:


 • зміна структури товарообороту;

 • зміна обсягу товарообороту;

 • зміна величини середніх товарних запасів.

Визначення та вимір впливу кожного фактора на зміну оборотності товарів здійснюється способом ланцюгових підстановок.

Методику факторного аналізу оборотності товарів можна представити у вигляді алгоритму розрахунків:

1) визначення абсолютного відхилення оборотності товарів в днях (ΔОдн): Одн факт. – Одн пл= ΔОдн,

де Одн факт. пл – оборотність в днях фактична і планова. 1. визначення першого скоригованого показника оборотності в днях (Одн.ск1):
Однск1

,

100

де Опл – планова оборотність в днях по і-тій товарній групі;

ПВфакт – питома вага реалізації окремих товарних груп у загальній сумі товарообороту, факт, % (тобто фактична структура товарообороту),

Різниця між першим скоригованим показником і плановою оборотністю свідчить про вплив зміни структури товарообороту на зміну загальної оборотності товарів (ΔСтр):

+ΔСтр=ОднСк1-Опл, 1. Розрахунок другого скоригованого показника оборотності товарів (Одн.ск2):
Одн.ск2

Зпл

З Д ,

Тодн.факт РТО

де Тодн.факт – фактичний одноденний товарооборот, тис.грн.

+ΔŲРТО=Одн.ск2-Однск1,

де ΔŲРТО – зміна оборотності товарів внаслідок зміни обсягу товарообороту. 1. вплив зміни величини товарних запасів на зміну оборотності (ΔЗ) визначається: ΔЗ=Одн.факт-Одн.ск2.

Взаємозв’язок факторів, тобто сукупний вплив факторів на зміну оборотності визначається такою перевіркою попередніх розрахунків:

+ΔОдн=ΔСтр+ ΔŲРТО+ΔЗ.

Прискорення оборотності товарних запасів дозволяє зменшити потребу в оборотних коштах, що знаходяться в товарних запасах, зменшити витрати на їх зберігання, збільшити суму валового доходу, а все це сприяє зміцненню фінансового стану організації (підприємства). Сповільнення оборотності товарів вимагає додаткового залучення коштів у господарський оборот.

Сума відносно вивільнених коштів з обороту внаслідок прискорення оборотності товарних запасів, або сума додатково залучених коштів в оборот при сповільнені оборотності визначається як добуток абсолютного відхилення оборотності в днях і фактичного одноденного товарообороту:

сума вивільнених (-) або додатково залучених (+) коштів в оборот підприємства, тис. грн.

Подальший аналіз передбачає порівняння визначеного коефіцієнту оборотності по підприємству з середнім значенням коефіцієнту оборотності по галузі. (Величина цього показника залежить від галузі народного господарства).

Слід мати на увазі, що високий коефіцієнт оборотності не завжди показує ефективність використання товарних запасів. він може високим і тоді, коли

підприємство не може мати достатню величину запасів товарів.

Перевагами прискорення оборотності товарних запасів є наступні:


 • зростання обсягу роздрібного товарообороту (РТО),

 • підвищується настрій торгових працівників, що позитивно впливає на підвищення продуктивності праці і призводить до збільшення товарообороту,

 • сума вивільнених коштів дозволяє збільшити обсяг товарообороту,

 • прискорення оборотності означає підвищення ділової активності

підприємства: зміцнює фінансовий стан, збільшує прибуток і підвищує свій і імідж,

 • знижується ризик псуття товарів і зменшення торгової націнки (тобто валового доходу),

 • знижується рівень постійних витрат обігу, а прибуток при цьому зростає.

Крім оборотності товарних запасів, показником їх ефективності використання є рентабельність товарних запасів (Ртз)

де Поп діяльн – прибуток від операційної діяльності.Узагальнюючим показником оцінки ефективності використання товарних запасів є інтегральний показник, який визначається за даними про темп зміни оборотності (Іобор.) та темпу рентабельності товарних запасів (Ірентаб.):


ІЕфтоварнихзапасів

Позитивно вважається тенденція зростання.

Особливості аналізу товарообороту товарних запасів гуртової торгівлі. Вони пов’язані із особливістю гуртової торгівлі, яка, в свою чергу,

пов’язана із суспільним розподілом праці, спеціалізацією промислових

підприємств, потребою у регіональному збалансуванні попиту і пропозиції товарів.

Оптові підприємства виступають у ролі посередника між виробництвом і роздрібною торгівлею. Їх основна функція – своєчасно забезпечити роздрібну мережу товарами в необхідному обсязі та асортименті; • вивчаючи попит вини також впливають на сферу виробництва, надаючи замовлення на певні товари.

Оптовий оборот – продаж товарів підприємствам для подальшої реалізації або переробки.

На гуртових базах, які мають транзитний товарооборот, оборотність товарів в днях визначається відношенням середньої величини запасів товарів

Одн

З Д .

Тскл

до складського товарообороту (Тскл):По системі райспоживспілки, яка об’єднує роздрібну і гуртову торгівлю, оборотність товарних запасів визначається відношенням їх середньої величини

у роздрібній і гуртовій торгівлі до середнього одноденного роздрібного товарообороту:


Одн

( Зроздр Зопт) Д .

РТО

Це пояснюється тим, що роздрібний товарооборот являє собою кінцевий продаж товарів споживачам.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка