Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. №436»Скачати 115.71 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір115.71 Kb.
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 21 травня 2012 р. № 436»

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Статтею 197 Митного кодексу України встановлено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються органами доходів і зборів на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів органам доходів і зборів передбачено законами України.

Відповідно до законів запроваджуються такі обмеження, пов’язані із поданням документів при митному оформленні товарів:

1) Закон України від 06 лютого 2003 року № 486-IV  «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (статті 9, 10) із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 09 квітня 2014 року № 1193-VII та від 12 лютого 2015 року № 191-VIII

Подання при здійсненні митного оформлення продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва ветеринарного свідоцтва (крім харчової продукції з продуктів лову).

Скасування норми щодо необхідності подання при митному оформленні продуктів лову та харчової продукції з них українського походження будь-яких дозвільних документів.

2) Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (стаття 13)

Подання при здійсненні митного оформлення цінних паперів індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів або індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів згідно із постановою Правління Національного банку України 22 грудня 2011 року № 469 «Про затвердження Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України».

3) Закон України «Про захист прав споживачів» (стаття 14)

Подання при здійсненні митного оформлення товарів, які підлягають оцінці відповідності, декларацій про відповідність, введених у дію згідно із:

постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання»;

постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 року № 1076 «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів»;

постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском»;

постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (або подання заяви щодо медичних виробів особливого призначення, або наявність у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення);

постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують» (або подання заяви щодо медичних виробів особливого призначення, або наявність у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення);

постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» (або наявність у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення);

постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».

4) Закон України «Про насіння і садивний матеріал» у редакції Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5397-VI (стаття 20)

Подання при здійсненні митного оформлення насіння і садивного матеріалу сертифікатів країни експортера.

5) Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (стаття 59) із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 17 вересня 2013 року № 564-VII

Надання при пропуску через митний кордон України та митному оформленні радіоактивних матеріалів дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів.

6) Закон України «Про радіочастотний ресурс» (стаття 29) із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 09 квітня 2014 року № 1193-VII

Подання при пропуску через митний кордон України та митному оформленні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та документа про підтвердження відповідності (підтвердження Генеральним штабом Збройних Сил належності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що дозволені до застосування на території України).

7) Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (стаття 5) із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 02 березня 2015 року № 222-VIII

Скасування норми щодо необхідності подання при митному оформленні товарів ліцензії на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць у зв’язку з втратою чинності норми щодо заборони експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва без ліцензії.

З урахуванням цього виникла необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 436 щодо:

а) викладення у новій редакції додатка 7 до постанови;

б) викладення у новій редакції додатка 8 до постанови;

в) внесення змін до додатка 10 до постанови;

г) доповнення додатка 12 до постанови товарами, які підпадають під дію технічних регламентів;

д) доповнення постанови новим додатком 13;

е) доповнення постанови новим додатком 14;

є) доповнення постанови новим додатком 15.

Крім цього:

доповнення примітки до додатка 12 до постанови новою приміткою стосовно визначення критеріїв, за якими товари відносяться до медичних виробів згідно з вимогами технічних регламентів;

заміни в тексті додатка 12 до постанови назви та номера постанов Кабінету Міністрів України, які втратили чинність, новими реквізитами постанов Кабінету Міністрів України, а також назв документів, які підтверджують дотримання встановлених обмежень згідно з технічними регламентами;

виключення із додатка 2 до постанови:

документа «Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції», оскільки зазначений документ не є обмеженням згідно із положеннями статті 197 Митного кодексу України, відповідно до яких обмеження застосовуються щодо товарів, а стосується застосування санкцій стосовно суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від товарів, які переміщуються через митний кордон України;

документа «Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць»;

визначення у пункті 2 постанови норми, що із додатка 12 до постанови виключаються всі позиції за винятком позиції «Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679», що пов`язано із набранням чинності згідно із Законом України від 15 січня 2015 року № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з 21 вересня 2015 року змін до статті 14 Закону України «Про захист прав споживачів». При цьому позиція «Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679» із додатку 12 не виключається враховуючи вимоги частини першої статті 291 Закону України «Про радіочастотний ресурс».2. Цілі державного регулювання

Розроблення проекту акта спрямовано на приведення постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» у відповідність до законодавства.

Зазначена мета досягається шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436».

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

1. Збереження чинного нормативно–правового регулювання

Спосіб оцінюється як неефективний.У разі збереження нормативно-правового акта в чинній редакції постанова Кабінету Міністрів України не буде приведена у відповідність до законів України.

Залишається ускладненою процедура визначення конкретних товарів та їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які встановлені обмеження при переміщенні через митний кордон України.2. Обраний спосіб

Спосіб оцінюється як такий, що повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Досягається мета державного регулювання.

Із прийняттям регуляторного акта впорядковується нормативно-правова база; забезпечується реалізація принципів державної регуляторної політики.4. Механізм і заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436».5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Позитивні обставини впливу на виконання вимог проекту регуляторного акта полягають у впорядкуванні нормативно-правової бази.

Негативні фактори впливу, пов’язані із прийняттям проекту регуляторного акта, відсутні, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта:

на дію акта не впливатимуть зовнішні фактори (політичні, економічні, технічні, тощо).

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:

акт є простим для виконання і не потребує додаткових матеріальних витрат.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта:

державний контроль проводиться постійно під час здійснення митного оформлення товарів.

6. Очікувані результати прийняття акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Впорядкування нормативно-правової бази з питань митної справи в частині визначення переліків товарів, на які законом встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Інтереси громадян

Витрат пов’язаних із прийняттям акта не передбачається

Забезпечується спрощення митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України шляхом чіткого визначення товарів та кодів згідно з УКТ ЗЕД, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Інтереси суб’єктів підприєм-ницької діяльності

Витрат пов’язаних із прийняттям акта не передбачається

Забезпечується спрощення митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України шляхом чіткого визначення товарів та кодів згідно з УКТ ЗЕД, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Таким чином від прийняття акта очікується загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акта необмежений.8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з мети державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

1) кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта. Дія акта поширюватиметься на усіх суб’єктів господарювання, що переміщують товари через митний кордон України, на які встановлено обмеження;

2) рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо положень регуляторного акта. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – середній, проект регуляторного акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Державної фіскальної служби України;

3) час і кошти, що використовуються суб’єктами господарювання у зв’язку із прийняттям акта. Час і додаткові кошти суб’єктами господарювання у зв’язку з прийняттям акта не витрачатимуться.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом на підставі показників, визначених у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності цього регуляторного акта.


Заступник Голови

Державної фіскальної служби УкраїниК.І. Лікарчук

Каталог: data -> normativ -> 000 -> 001
001 -> Постанова від 2015 р. № Київ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. №436
001 -> Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України»
001 -> Положення про реєстр страхувальників Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
001 -> Класифікатор дфс, митниць дфс, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів І органів дфс з питань державної митної справи
001 -> Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Міністерства фінансів України
001 -> Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
001 -> Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
001 -> «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального»
001 -> Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків І зборів»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка