Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон України, через які здійснюється ввезення на її митну територію,Скачати 192.1 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір192.1 Kb.
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон України, через які здійснюється ввезення на її митну територію, вивезення за її межі та переміщення транзитом підакцизних товарів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”

Проблема – недостатні умови для практичної реалізації прав та можливостей перевізників зовнішньоекономічних вантажів вільно та на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності, визначати маршрути перевезень окремих видів товарів, у тому числі алкогольних напоїв і тютюнових виробів, нерівномірне розподілення вантажопотоків цих товарів, що переміщуються через пункти пропуску через державний кордон України та пов’язані з цим можливі ускладнення в роботі пунктів пропуску, неоднозначне трактування суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності/перевізниками положень законодавства з питань державної митної справи з цього питання та, як наслідок, необхідність уніфікації та систематизації чинних нормативно-правових актів.


1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розвязати шляхом державного регулювання господарських відносин
Причини та виникнення проблеми.
Положеннями Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (частина друга статті 195) визначено, що переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску через державний кордон України. Перелік таких пунктів пропуску затверджується Кабінетом Міністрів України.
Серед окремих видів товарів можна виділити:

підакцизні товари (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204-2206, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на які встановлено акцизний податок);

алкогольні напої і тютюнові вироби за кодами згідно з УКТЗЕД 2204-2206, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на які встановлено акцизний податок;

товари 1-24 груп згідно з УКТЗЕД;

одяг та інші вироби, що використовувалися, за кодом 6309 00 00 00 згідно з УКТЗЕД;

транспортні засоби за кодами згідно з УКТЗЕД 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 та шасі і кузови за кодами 8706 і 8707 для транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, що переміщуються громадянами.

На даний час існує декілька нормативно-правових актів, які визначають пункти пропуску на митному кордоні України, через які може здійснюватися переміщення підакцизних товарів через митний кордон України, а саме:

перелік пунктів пропуску через державний кордон України, через які ввозяться з метою імпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольні напої і тютюнові вироби за кодами згідно з УКТЗЕД 2203 00, 2204-2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на які встановлено акцизний податок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1996 № 938 „Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний податок” /зі змінами/ (далі – постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1996 № 938);

перелік пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення на її митну територію та вивезення за її межі підакцизних товарів та перелік шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.1996 № 484 „Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України” /зі змінами/ (далі – постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.1996 № 484);

перелік пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які дозволяється вивезення спирту етилового та алкогольних напоїв, що експортуються, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 № 1241 „Про затвердження переліку пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які дозволяється вивезення спирту етилового та алкогольних напоїв, що експортуються” /зі змінами/ (далі – постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 № 1241);

переліки пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення на її митну територію, вивезення за її межі та переміщення транзитом товарів 1-24 груп згідно з УКТЗЕД, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 570-р „Про затвердження переліків пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення на її митну територію, вивезення за її межі та переміщення транзитом окремих видів товарів” /зі змінами/ (далі –розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 570-р);

перелік пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення на її митну територію та переміщення транзитом суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності одягу та інших виробів, що використовувалися, за кодом 6309 00 00 00 згідно з УКТЗЕД (крім товарів, які переміщуються на митну територію України в режимі тимчасового ввезення або повертаються на митну територію України після тимчасового вивезення, переміщуються транзитом як реквізит театру, цирку, спортивної команди), затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 777-р „Про затвердження переліку пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення на її митну територію та переміщення транзитом суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності одягу та інших виробів, що використовувалися” (далі – розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 777-р);перелік пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1987 „Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них” /зі змінами/ (далі – постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1987).
Слід зазначити, що до цих актів Кабінету Міністрів України неодноразово вносилися зміни і доповнення. Внесення змін і доповнень було переважно обумовлено необхідністю вирішення у певний період часу окремих нагальних питань переміщення підакцизних товарів і не передбачало комплексного перегляду та актуалізації затверджених переліків.
Як наслідок, існуюча нормативно-правова база з цього питання потребує ретельного перегляду на предмет відповідності законодавству, існуючим тенденціям у зовнішньоекономічній діяльності, стану організації митного контролю та рівню облаштування пунктів пропуску через державний кордон України, розвитку засобів зв’язку та інформаційних технологій тощо.
Таким чином, створення сучасних шляхів переміщення через митний кордон України підакцизних товарів внаслідок розвитку мережі автомобільних доріг та оптимізації мережі пунктів пропуску через державний кордон України, а також необхідність уніфікації умов переміщення окремих видів товарів, передбачених Міжнародною Конвенцією про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах від 21.10.1982, вимагають актуалізації переліків пунктів пропуску через державний кордон України, через які здійснюється ввезення на її митну територію, вивезення за її межі та переміщення транзитом окремих видів товарів, у тому числі – підакцизних.
Наявність нормативно-правових актів, що містять подібні за змістом та колом правового регулювання норми (дублюють їх), в цілому негативно впливає на ефективність здійснення митного контролю підакцизних товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також створює умови для неоднозначного трактування суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, перевізниками положень законодавства з питань державної митної справи з цього питання.
Довідково: Дублюючі норми за колом правового регулювання містять постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.1996 № 938 і від 06.11.1997 № 1241, якими затверджені переліки пунктів пропуску, через які дозволяється вивезення алкогольних напоїв та спирту етилового (переліки за змістом відрізняються); постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.1996 № 484 і від 13.12.2002 № 1908, якими затверджені граничні терміни транзиту товарів через територію України (загальні та окремо для підакцизних товарів).
У той же час, сучасний стан організації митного контролю, контролю за переміщенням товарів та рівень облаштування пунктів пропуску через державний кордон України дозволяє відмінити раніше встановлені обмеження щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України.
Зазначені питання можуть бути вирішені шляхом уніфікації та систематизації норм наведених вище нормативно-правових актів і затвердження єдиного акта Кабінету Міністрів України.
Ураховуючи вищевикладене та керуючись положеннями частини другої статті 195 Митного кодексу України, Держмитслужбою України підготовлено даний проект постанови Кабінету Міністрів України.
2. Цілі державного регулювання:
чітка регламентація законодавством порядку переміщення через пункти пропуску через державний кордон України окремих видів товарів;

актуалізація переліку пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення, через які здійснюється ввезення, вивезення та переміщення транзитом алкогольних напоїв і тютюнових виробів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204-2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на які встановлено акцизний податок, відповідно до існуючих тенденцій у зовнішньоекономічній діяльності, рівня розвитку митної та транспортної інфраструктури;

створення умов для практичної реалізації прав та можливостей перевізників при переміщенні зовнішньоекономічних вантажів вільно та на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності, визначати маршрути перевезень продовольчих товарів;

прискорення вантажопотоку окремих видів товарів, що переміщуються через державний кордон України, шляхом забезпечення його рівномірного розподілу між пунктами пропуску для різних видів сполучення.


3. Визначення та оцінка прийнятних способів досягнення цілей
державного регулювання, аргументація переваг обраного способуМожливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від

альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання.

Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства. Зазначений спосіб не сприяє досягненню визначеної мети державного регулювання, з урахуванням існуючих обставин та актуальних потреб.

Не забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

Обраний спосіб.

Відповідає вимогам чинного законодавства.

Забезпечує досягнення мети державного регулювання.Не потребує додаткових фінансових витрат з боку держави.

Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розвязання проблеми
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Положеннями проекту акту передбачено:

затвердити перелік пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного та залізничного сполучення, через які здійснюється ввезення на її митну територію, вивезення за її межі та переміщення транзитом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204-2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на які встановлено акцизний податок;

відмінити обмеження щодо переміщення через пункти пропуску через державний кордон України для морського, річкового, поромного та повітряного сполучення спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204-2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на які встановлено акцизний податок;

не встановлювати обмежень щодо переміщення окремих видів товарів шляхом визначення пунктів пропуску через державний кордон України, через які здійснюється ввезення на митну територію України, вивезення за її межі та переміщення транзитом підакцизних товарів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204-2206, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на які встановлено акцизний податок), товарів 1-24 груп згідно з УКТЗЕД, одягу та інших виробів, що використовувалися, за кодом 6309 00 00 00 згідно з УКТЗЕД, транспортних засобів за кодами згідно з УКТЗЕД 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 та шасі і кузовів за кодами 8706 і 8707 для транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, що переміщуються громадянами.


Крім того, з метою забезпечення взаємоузгодження норм окремих актів Кабінету Міністрів України проектом передбачається визнати такими, що втратили чинність, низку актів Кабінету Міністрів України та їх окремих положень.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта

Зовнішні фактори (прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, політичні впливи) на дію акта не впливатимуть або в незначній мірі впливатимуть опосередковано.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
Зважаючи на те, що положеннями акта передбачено актуалізувати перелік пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного та залізничного сполучення, через які здійснюється ввезення на її митну територію, вивезення за її межі та переміщення транзитом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204-2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на які встановлено акцизний податок, і не встановлювати обмежень щодо переміщення окремих видів товарів шляхом визначення пунктів пропуску через державний кордон України, через які здійснюється їх ввезення на митну територію України, вивезення за її межі та переміщення транзитом, прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України передбачає розширення кола можливостей перевізників зовнішньоекономічних вантажів вільно та на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності, визначати маршрути перевезень продовольчих товарів, та, як наслідок, збільшення обсягів перевезень зовнішньоекономічних вантажів і надходжень до Державного бюджету України.
Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.
Контроль та нагляд за додержанням вимог проекту розпорядження Кабінету Міністрів України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, перевізниками, посадовими особами підрозділів органів державного контролю в пунктах пропуску тощо покладено на Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції. Такий контроль буде проводитись шляхом проведення моніторингу переміщення продовольчих товарів через пункти пропуску через державний кордон України, перевірок дотримання вимог проекту розпорядження Кабінету Міністрів України (у тому числі комісійних, за участю заінтересованих органів, що здійснюють контроль у пунктах пропуску через державний кордон України).
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить досягти таких результатів:

створення більш широких можливостей для перевізників зовнішньоекономічних вантажів вільно та на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності, визначати маршрути перевезень окремих видів товарів, у тому числі, спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

прискорення вантажопотоку окремих видів товарів, що переміщуються через державний кордон, шляхом забезпечення його рівномірного розподілу між пунктами пропуску для різних видів сполучення.


Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не зазнає.

Формування позитивного іміджу держави (в тому числі й як транзитної) шляхом створення додаткових сприятливих умов для реалізації суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, перевізниками прав і можливостей на власний розсуд, в залежності від об’єктивних обставин зручності та економічної доцільності, обирати маршрути перевезення окремих видів товарів: загальне прискорення вантажопотоку.

Громадяни

Витрат не зазнають.

Дія регуляторного акта не поширюється.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Витрат не зазнають.

Для громадян, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, перевізниками:

зменшення витрат (часу, пального тощо), внаслідок необхідності прокладання маршрутів перевезень (які не є економічно доцільними) окремих видів товарів (через пункти пропуску, що знаходяться на значній відстані від оптимального маршруту таких перевезень).

Скорочення відстані до місць доставки товарів та зменшення часу, необхідного для їх перевезення, а також можливе зниження собівартості окремих видів товарів внаслідок зменшення витрат на перевезення таких товарів до місця призначення.

Негативних результатів запровадження проекту постанови Кабінету Міністрів України не очікується.


7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.
Ураховуючи те, що положення запропонованого акта спрямовані на практичну реалізацію норм окремих статей Митного кодексу України, строк чинності регуляторного акта залежить від строку дії чинної редакції Митного кодексу України.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Прогнозні показники результативності регуляторного акта:

  1. можливе збільшення розміру надходжень до Державного бюджету України або він залишатиметься незмінним, оскільки прийняття регуляторного акта не призведе до видатків з державного бюджету, але може призвести до додаткових надходжень;

  2. кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акта, постійно змінюється, але очікувана тенденція направлена на збільшення таких суб’єктів, оскільки прийняття регуляторного акта опосередковано спрямоване на прискорення та збільшення вантажопотоків окремих видів товарів через пункти пропуску України, що в свою чергу призведе до залучення нових суб’єктів господарювання, а також перевізників, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення товарів;

  3. розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: додаткових витрат коштів суб’єктів господарювання не передбачається; разом з тим прогнозується загальне скорочення часу за рахунок створення альтернативних умов (місць) для ввезення/вивезення на/з митну територію України та переміщення транзитом через її митну територію окремих видів товарів;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних
положень акта високий. Суб’єкти господарювання та/або фізичні особи будуть
поінформовані щодо основних положень акта шляхом його розміщення на
офіційному сайті Держмитслужби України (www.customs.gov.ua). Крім того,
Держмитслужбою України забезпечується інформування суб’єктів
господарської діяльності шляхом висвітлення прийнятих нормативно-правових актів на інформаційних стендах в місцях розташування підрозділів митного оформлення.

Крім того, прогнозними даними, у разі прийняття даного регуляторного акта, також очікується:

прискорення вантажопотоку окремих видів товарів та, як наслідок, уникнення накопичення товарів у пунктах пропуску через державний кордон України;

зменшення кількості звернень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо можливих проблем, пов’язаних з переміщенням через митний кордон України окремих видів товарів, маршрутами перевезень таких товарів тощо.


9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта.
Контроль за результативністю вимог проекту постанови Кабінету Міністрів України та відстеження ефективності його застосування буде здійснюватись шляхом проведення:

  • базового відстеження, яке буде здійснено з моменту підписання зазначеного акту до набуття ним чинності;

  • повторного відстеження, яке буде проведено через рік після набуття чинності зазначеним актом з метою визначення рівня досягнення поставленої мети.

Для визначення результативності проекту будуть використані вищенаведені показники.

Відстеження результативності та ефективності також буде здійснюватися шляхом використання аналізу соціологічних опитувань (групи осіб, що відбиратимуться для участі у опитуванні: суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, перевізники, транспортно-експедиційні організації тощо), проведення нарад, зборів і т.п.


Крім того, для здійснення відстеження результативності будуть використовуватися дані митних органів, зацікавлених громадських організацій і об’єднань щодо скарг суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, транспортно-експедиційних організацій на виникнення негативних обставин, пов’язаних з виконанням положень проекту постанови Кабінету Міністрів України.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський
„____” ________2012 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка