Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів УкраїниСкачати 185.43 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір185.43 Kb.
Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі»
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі» (далі – проект Постанови) розроблений на виконання вимог статті 14 Закону України «Про екологічну експертизу», статтей 9 і 14 «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку запропоновано розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин


Проблема, на розв’язання якої спрямоване прийняття проекту Постанови, полягає у визначенні та затвердженні розмірів тарифів на проведення державної екологічної експертизи (далі – держекоекспертиза) документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі (далі – ГМО).

На сьогодні Законом України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» визначено, що здійснення держекоекспертизи ГМО, призначених для використання у відкритій системі; розроблення критеріїв оцінки ризику потенційного впливу ГМО на навколишнє природне середовище на основі наукових принципів та міжнародного досвіду; здійснення державної реєстрації засобів захисту рослин, отриманих з використанням ГМО; здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО у відкритій системі належить до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів (далі – Міністерства екології).

Визначення і затвердження розміру тарифів на проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО, здійснюється з метою забезпечення реалізації законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу», «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Проектом Постанови пропонується визначити з урахуванням пропозицій провідних науково-дослідних інститутів НАН України та НААН України в галузі поводження з ГМО та Методики визначення собівартості платних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України


від 27.01.2010 № 66, та затвердити розміри тарифів на проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО.

Це забезпечить прозорість процедури проведення державної екологічної експертизи вказаних об’єктів експертизи; забезпечить досягнення балансу інтересів та максимально можливих позитивних результатів за рахунок чітко визначених необхідних витрат ресурсів суб‘єктів господарювання, громадян та держави; дозволить суб‘єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності; створить сприятливі умови для суб’єктів господарювання у сфері поводження з ГМО тощо.

Ураховуючи вищевикладене, прийняття цього проекту Постанови
та його впровадження сприятиме вдосконаленню здійснення державної екологічної експертизи в країні.

Встановлення розмірів тарифів на проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО розробляється вперше в Україні, тому не може бути врегульоване за допомогою діючих регуляторних актів.

Фінансово-економічне обґрунтування розрахунку розмірів тарифів

Пунктом 6 статті 14 Закону України «Про екологічну експертизу» визначено, що об’єктом державної екологічної експертизи є: «документація щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі».

Статтею 9 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» визначено, що центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів здійснює державну екологічну експертизу генетично модифікованих організмів, призначених для використання у відкритій системі.

Пунктом 46 «Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526, висновок державної екологічної експертизи визначено документом дозвільного характеру.

Статтею 13 Закону України «Про екологічну експертизу» визначено, що державна екологічна експертиза організовується і проводиться еколого-експертними підрозділами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Норма часу на проведення цієї експертизи, визначена статтею 38 Закону України «Про екологічну експертизу» та становить до 45 календарних днів, із продовженням, у разі потреби, до 60 днів, а у виняткових випадках – до 120 днів. Частиною четвертою статті 14 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» визначено, що «термін розгляду реєстраційних документів не може перевищувати 120 днів з для їх подачі, включаючи строки проведення відповідних експертиз.

Проектом Постанови передбачається визначення і затвердження розмірів тарифів на проведення держекоекспертизи документації стосовно генетично модифікованих організмів, що сприятиме удосконаленню проведення держекоекспертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, спрощенню процедури отримання дозвільних документів на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

При підготовці проекту Постанови розміри тарифів, на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі, розраховувались за «Методикою визначення собівартості платних адміністративних послуг», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66.

Пунктом 8 Методики визначено, що базою розподілу непрямих витрат є основна заробітна плата персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з наданням адміністративної послуги. Передбачається, що державну екологічну експертизу документації щодо одного генетично модифікованого організму здійснюватиме один головний спеціаліст відділу державної екологічної експертизи Управління державної експертизи Міністерства. Отже, при розраховуванні тарифів були враховані вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та Штатного розпису Мінприроди, затвердженого наказом від 20.08.2010 № 310).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 09.08.2006 № 268 та Штатного розпису Мінприроди, заробітна плата одного головного спеціаліста міністерства, як державного службовця, становить 2865,72 грн. і складається із: посадового окладу - 1747,00 грн., доплати за 9 ранг – 90,00 грн., надбавки за вислугу років – 367,40 грн. (20 % від окладу та рангу), надбавка за високі досягнення – 661,32 грн. (30 % від окладу, рангу та стажу), згідно з Положенням про порядок преміювання, надання матеріальної допомоги, видачі грошової винагороди та встановлення надбавок і доплат до посадових окладів працівникам центрального апарату Міністерства охорони навколишнього природного середовища, затвердженого наказом від 12.04.2006 № 170.

Розрахунок собівартості адміністративної послуги проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі, розрахований на підставі норми часу на проведення екологічної експертизи та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу одного людино-дня, відповідно до формули п. 10 «Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг»:
Сап = Нч х Воч
де С апсобівартість проведення державної екологічної експертизи, гривень (Таблиця № 1);

Нч - норма часу на проведення державної екологічної експертизи людиноднів, і становить 45 календарних або 32 робочих дня, із продовженням, у разі потреби, до 60 календарних або 43 робочих дня, а у виняткових випадках – до 120 календарних або 86 робочих днів.
Таблиця № 1

Собівартість проведення державної екологічної експертизи, гривень
проведення державної екологічної експертизи у термін до 45 календарних днів

(32 робочих дня)3485,44

собівартість проведення державної екологічної експертизи у термін до 60 календарних днів

(43 робочих дня)4683,47

собівартість проведення державної екологічної експертизи у термін до 120 календарних днів

(86 робочих днів)9366,94


Вочвартість розрахункової калькуляційної людино-дня, гривень.
Базою для формування вартості є показники фактичних витрат за даними фінансової звітності роботи Мінприроди за 2010 рік, які визначені за формулою п. 15 «Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг»:
Воч = Впм + Воп + Віп + Вн

Воч – визначена вартість розрахункової калькуляції людино-дня становить 133,18 грн.;

Впмпрямі матеріальні витрати (вартість матеріалів, які використовуються під час проведення державної екологічної експертизи щодо ГМО) на один людино-день не враховані.

Воп прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи складається з посадового окладу головного спеціаліста відділу державної екологічної експертизи Управління державної експертизи, який розробляє проект висновку державної екологічної експертизи щодо документації ГМО.

Відповідна заробітна плата головного спеціаліста з посадовим окладом 1747,00 грн., з доплатами як державному службовцю з 9 рангу, разом з надбавкою за вислугу років, доплатою до посадових окладів працівника центрального апарату Мінприроди та з відрахуванням на соціальні заходи (6,1 % - 174,81 грн.) і податку з доходів фізичних осіб (15% - 403,64 грн.) у 2011 році за один людино-день складає 108,92 грн.Віпінші прямі витрати;

Відповідно до показників фактичних витрат, за даними фінансової звітності у 2010 році, загальна вартість прямих витрат (послуги зв’язку та Інтернету) на один людино-день склала 2,53 грн.

Інших прямих витрат, пов’язаних з здійсненням державної екологічної експертизи щодо документації ГМО, що призначається для використання у відкритій системі, не передбачається.
Вннепрямі витрати.

Відповідно до показників фактичних витрат, за даними фінансової звітності у 2010 році, загальна вартість непрямих витрат склала: 21,73 грн.

Витрати на оплату праці адміністративного та технічного персоналу не передбачалися.

Теплопостачання - 6,50 грн/день;

Водопостачання і водовідведення - 0,32 грн/день.

Електроенергія – 6,80 грн/день.

Послуги з охорони приміщень – 8,11 грн/день.

Витрати на оплату зносу основних засобів та нематеріальних активів (амортизації) не передбачається.

Розміри тарифів, що пропонуються до затвердження проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі» (Таблиця 2).

Таблиця 2.Об’єкт державної екологічної експертизи

Строк проведення державної екологічної експертизи, днів

Розмір тарифів, гривень*

Документація щодо генетично модифікованого організму, що призначається для використання у відкритій системідо 45

3485,44

до 60

4 683,47

до 120

9 366,94

При цьому зазначаємо, що розрахунок собівартості проведення державної екологічної експертизи документації щодо одного генетично модифікованого організму розроблений на підставі норми часу на проведення експертизи та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу одного людино-дня, згідно з формулою пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», плата за проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі перераховується до спеціального фонду державного бюджету.


2. Визначення цілей державного регулювання


Основними цілями проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі» є:

визначення та затвердження розмірів тарифів на проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО;

прозорість проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО;

створення сприятливого клімату для суб’єктів господарювання у сфері поводження з ГМО.3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

Перший спосіб - прийняття цього проекту Постанови дозволить у повній мірі забезпечити виконання вимог статті 14 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні, та використанні генетично модифікованих організмів» в якій міністерство зобов’язано з урахуванням Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66, визначити розмір тарифів на проведення цієї експертизи і подати на затвердження Кабінету Міністрів України.

Другий спосіб – не прийняття цього акту призведе до порушення вимог ст.14 зазначеного закону, і як результат - унеможливлення регулювання сфери проведення державної апробації (випробування) використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі, оскільки дозвіл на проведення цієї державної апробації видається на підставі позитивного висновку державної екологічної експертизи.

Ці ускладнення пов’язані також з тим, що на сьогодні, немає інших нормативно-правових актів в Україні, якими визначалися розміри тарифів на проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО.Таким чином, визначення і затвердження розмірів тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично-модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі, є оптимальним варіантом, який дасть змогу вирішити зазначені вище проблеми.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання зазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом Постанови передбачається визначити і затвердити розмір тарифів на проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО, що сприятиме удосконаленню проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО, спрощенню процедури отримання дозвільних документів на проведення державної апробації (випробування) ГМО у відкритій системі.

Це, у свою чергу, сприятиме покращенню діяльності суб’єктів господарювання у галузі поводження з ГМО, а також, забезпеченню заходів щодо дотримання біологічної та генетичної безпеки у сфері поводження з ГМО.

Організаційні заходи для впровадження акта регулювання

Для впровадження цього проекту Постанови необхідно здійснити такі організаційні заходи: забезпечити інформування фізичних і юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність у сфері поводження з ГМО, шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на веб-сайті Мінприроди.5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження і виконання вимог регуляторного акта
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта можливий унаслідок зміни відповідних положень Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», зміні (індексації) показників прямих і непрямих витрат, що розраховуються за чинною Методикою визначення собівартості платних адміністративних послуг.

Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат із бюджету.

Рівень можливості впровадження проекту Постанови є високим, оскільки суб’єкти господарювання заінтересовані в урегулюванні процедури здійснення держекоекспертизи документації щодо ГМО.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде захист інтересів суб’єктів господарювання у сфері поводження з ГМО від можливих незаконних дій органів державної влади.

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття проекту Постанови є необхідною умовою для затвердження розмірів тарифів на проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО, що дасть змогу розрахунковим шляхом правильно визначати вартість адміністративних послуг з проведення державної екологічної експертизи документації.


Аналіз за методом вигод та видатків

Сфери впливу

Вигоди

Видатки

Інтереси держави

Забезпечення прозорості проведення держекоекспертизи зазначених об’єктів кспертизи,  плата за проведення держеко- експертизи документації щодо ГМО, що призначаються для використання у відкритій системі перераховується до спеціального фонду державного бюджету

З державного та місцевих бюджетів витрати не передбачаються

Інтереси суб’єктів господарювання

Визначення процедури формування вартості проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО сприятиме забезпеченню рівних умов для різних суб’єктів господарської діяльності в зазначеній сфері

Витрати на проведення держекоекспертизи документації щодо ГМО передбачаються на рівні затверджених розмірів тарифів на її проведення

Громадськість

Забезпечення прозорості формування вартості адміністративних послуг з проведення держекоекспертизи щодо ГМО

Не передбачаються

Разом з тим, оскільки держекоекспертиза щодо документації ГМО раніше не проводилась, визначення розміру грошового еквіваленту надходження до держбюджету буде можливим після проходження терміну відстеження результативності регуляторного акта.

7. Строк дії регуляторного акта

Дія цього регуляторного акта залежить від змін Закону України «Про екологічну експертизу» та відповідних розділів і пунктів законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».


8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання основними показниками результативності є:

1) статистичні показники:

кількість юридичних та фізичних осіб, які будуть створювати, досліджувати та практично використовувати ГМО у відкритій системі і на яких поширюватиметься дія акта;

кількість суб’єктів господарювання, які звернулись до територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів України з метою інформування про плановану діяльність;

кількість пропозицій та скарг від суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з ГМО щодо порушення вимог положень цього регуляторного акта;

кошти і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язані з виконанням вимог акта;

розміри надходжень до державного бюджету, що пов’язані з дією цього акта.

2) соціологічні показники:рівень поінформованості суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з ГМО щодо основних положень регуляторного акта – з положеннями акта можна буде ознайомитися на офіційних сайтах Мінприроди та Кабінету Міністрів України;

тривалість процедури держекоекспертизи, днів;

тривалість процедури реєстрації остаточного рішення, днів.
9. Відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результатів буде здійснюватись в установленому законодавством порядку. Базове відстеження здійснюватиметься до дати набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізування пропозицій та зауважень, що надходитимуть на адресу міністерства у паперовому та електронному вигляді. Повторне – через рік після прийняття акта, у результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до цього проекту Постанови та інших нормативно-правових актів у галузі поводження з ГМО. Періодичні - раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися двома методами: статистичним та соціологічним.

У рамках статистичного методу відстеження проводиться шляхом аналізу офіційної статистичної інформації.

Для опрацювання соціологічних показників буле проводитись опитування суб’єктів господарювання, які подаватимуть документацію щодо держекоекспертизи документації ГМО та опрацювання звернень суб‘єктів господарювання та громадян.Міністр екології та природних

ресурсів України М.В. Злочевський
Каталог: docs -> normbaza -> regulatory
docs -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
docs -> Департамент екології та природних ресурсів
docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
docs -> Кафедра виховної
docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
regulatory -> Закон україни " Про охорону озонового шару"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка