Аналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знаньСторінка12/12
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.68 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Додаток 1.


Історія змін до норм законодавства України щодо позаконкурсного вступу до вищих навчальних закладів.

1. Норму про пільги для інвалідів при вступі до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів вперше було сформульовано в статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року:

«Стаття 22. За інших рівних умов інваліди мають переважне право на зарахування до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів».

2. В «Умовах прийому на перший курс вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти України від 29.01.96 р. N 21, зазначалося:

«20. Зараховуються поза конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок:


  • особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

  • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

  • інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (в редакції Закону України від 19.12.91 р. із змінами та доповненнями від 01.07.92 р. та 06.06.96 р. надане таке право;

(Абзац п’ятий пункту 20 в редакції Наказу Міносвіти N 4 від 09.01.97)»

Таким чином, встановлено чотири категорії пільговиків: за Законом «про статус ветеранів війни...», діти-сироти та діти, що залишилися без піклування батьків, інваліди першої та другої груп, постраждалі від аварії на ЧАЕС (згідно до відповідного Закону).

Інвалідам відведено третє місце.

Відзначимо хронологічний порядок прийняття згаданих Законів:

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» - від 21 березня 1991 року;

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - від 19 грудня 1991 року (із змінами та доповненнями від 01.07.92 р. та 06.06.96 р.);

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - від 22 жовтня 1993 року.

3. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2003 № 212, пункт 24 («Відповідно до чинного законодавства України зараховуються поза конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок») доповнено двома абзацами:

«діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків».

4. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти

і науки України від 05.02.2007 № 84, уточнено вихідну норму пункту 22:

«Поза конкурсом при одержанні вступних оцінок не нижче 4 - 12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання знань зараховуються».

Абзац третій розширено. Окрім інвалідів першої та другої групи додані діти-інваліди віком до 18 років (оскільки у цьому віці група інвалідності може бути не визначеною).

Перелік пільгових категорій доповнено таким абзацом:

«особи, яким Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів».

5. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти України від 25.12.2007 № 1172, пункт 22 (про позаконкурсне зарахування) доповнено ще одним абзацом:

«члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф.Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників.

{Пункт 22 доповнено абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 467 від 27.05.2008}».

6. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 № 802, у пункті 22 (про позаконкурсне зарахування) абзац про пільги для дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, доповнено такими словами:

«...а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років».

Додано ще одну категорію пільговиків, згідно такого абзацу:

«особи, яким Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1065 від 25.11.2008}»

7. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 № 873 (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1158 від 21.12.2009), норми про позаконкурсне зарахування наведені у пункті 13.1.

Новацією є така норма:

«13.3. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 13.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути менше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 13.1 цього розділу, відбувається відповідно до суми набраних балів за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, які проводить вищий навчальний заклад) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту.

{Розділ XIII доповнено пунктом 13.3 згідно з Наказом

Міністерства освіти і науки № 1158 від 21.12.2009}»

Таким чином, вперше відбулося обмеження пільг, а точніше - надано право приймальним комісіям (хоча і з відповідним погодженням) обмежувати кількість місць для пільговиків, за які тепер вони повинні змагатися.

8. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 № 961, після пункту 13.1 (про позаконкурсне зарахування) викладено такі норми:

«13.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 13.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 13.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.»

Таким чином, Встановлено верхню межу для позаконкурсного зарахування. Конкуренцію між пільговиками посилено.

Додаток 2.


Історія змін до норм законодавства України щодо позачергового зарахування до вищих навчальних закладів.

1. Норму про переважне право інвалідів при зарахуванні до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів вперше було сформульовано в статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року:

«Стаття 22. За інших рівних умов інваліди мають переважне право на зарахування до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів».

2. Норму Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» про переважне право на зарахування було розширено в редакції Законів України № 232-IV від 21.11.2002,

№ 1000-V від 03.05.2007.

Другий абзац статті 22 був викладений у такому вигляді:

«За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:

обидва батьки є інвалідами;

один з батьків - інвалід, а інший помер;

одинока матір з числа інвалідів;

батько - інвалід, який виховує дитину без матері.»

Таким чином, переважне право на зарахування, окрім самих інвалідів, отримали і певні категорії здорових дітей, пов’язаних з інвалідами сімейними зв’язками. При цьому порядок перелічення категорій свідчить про переважність відповідної ознаки.

3. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2003 № 212, у пункті 26 зазначалося:

«За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в редакції від 21.03.91 зі змінами та доповненнями надане таке право;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента

України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».»

Таким чином, окрім закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», пільги надані зазначеним Указом Президента України.

4. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти України від 25.12.2007 № 1172, у пункті 24 перелік категорій населення, що мають переважне право на зарахування за рівності інших умов, було додано такий абзац:

«особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році».

5. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 № 802, у пункті 24 перелік категорій населення, що мають переважне право на зарахування за рівності інших умов, було додано таких три абзаци:

«особи, яким Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського.»

6. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 № 873, норми про право на першочергове зарахування викладені так:

«14.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 N 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на базі повної загальної середньої освіти;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.»

Таким чином, додано ще одну пільгову категорію - за Законом України «Про охорону дитинства». Якщо раніше кожна нова пільгова категорія додавалася у кінець переліку, то зазначена категорія посіла у ньому третю сходинку.

7. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 № 961, норми про право на першочергове зарахування викладені так:

«14.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.»

Таким чином, до переліку додано два абзаци: один з них урегульовує пільги при вступі до середніх спеціальних закладів для випускників, що закінчили школу з відзнакою, а інший надає право вищим навчальним закладам встановлювати відповідні пільги правилами прийому до них.

Перелік істотно переформатовано. Осіб, які мають першочергове право на зарахування згідно з Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» з першої сходинки переміщено на третю.


Додаток 3.


Історія змін до норм законодавства України щодо проходження зовнішнього незалежного оцінювання особами з інвалідністю.

1. В «умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти України

від 25.12.2007 № 1172, містяться такі норми:

«16. Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів з результатами оцінювання знань у поточному році (за шкалами оцінювання від 1 до 12 балів та від 100 до 200 балів). Сертифікати нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання) вищими навчальними закладами не приймаються.

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, дітей-інвалідів та абітурієнтів, що мають захворювання, вказані в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2008 № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.03.2008 за N 189/14880), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, складають вступні випробування у вищому навчальному закладі у формі співбесіди.»

Таким чином, Визначено: 1) інваліди та інші відповідні категорії абітурієнтів мають захворювання, які можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання; 2) для них Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження зовнішнього незалежного оцінювання; 3) вони складають вступні випробування у вищих навчальних закладах у формі співбесіди.

2. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 № 802, містяться такі норми:

«16. Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів)...

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.»

Таким чином, вже не йдеться про захворювання, які можуть бути перешкодою для проходження ЗНО. Так само не йдеться про те, чи може це проходження забезпечити Український центр оцінювання якості освіти. Тепер говориться про право вибору для інвалідів проходити таке оцінювання або вступні випробування за правилами прийому до певного вищого навчального закладу. Тим самим, зокрема, знімається обмеження на проходження цих випробувань у формі співбесіди.

3. В «Умовах прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 № 961, міститься така норма:

«8.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та II груп, діти-інваліди).»Таким чином, остаточно зникла норма про співбесіду як форму проходження вступних випробувань у вищому начальному закладі. Тепер це мають бути саме вступні екзамени з конкурсних предметів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка