+Аналіз діагностичних моделей щелеп ГнатодинамометріяСторінка1/7
Дата конвертації29.03.2020
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
#Хворий 27 років, скаржиться на рухомість зубів верхньої і нижньої щелеп. Об’єктивно зубні ряди інтактні. Визначається характер змикання зубів у центральній оклюзії. Який із перелічених методів обстеження слід використати?

+Аналіз діагностичних моделей щелеп

-Гнатодинамометрія

-Мастикаціографія

-Рентгенографія

-Електроміографія

#Хворий звернувся з приводу протезування зубів. Об-но: одиноко стоячий 17 зуб. Шийка зуба оголена. Планується покриття його штучною коронкою та виготовлення знімного протеза з утримуючим кламером. Яка з перелічених коронок більш показана у даному випадку?+Повна металева

-Фарфорова

-Пластмасова

-Напівкоронка

-Екваторна

#Хворий 56 років звернувся з приводу протезування зубів. Об-но: на жувальній поверхні 17 зуба цементна пломба. Планується покриття його повною металевою штампованою коронкою. На яку товщину необхідно зішліфувати жувальну поверхню даного зуба?+0,27-0,3 мм

-0,31-0,4 мм

-0,41-0,44 мм

-0,42-0,47 мм

-0,48-0,5 мм

#Хвора 38 років звернулась зі скаргами на болі в ділянці 16 зуба, які з’явилися через 3 дні після покриття його штучною коронкою. Об-но: 16 зуб покритий повною металевою штампованою коронкою. Ясна навкруг зуба гіперемована, набрякла. Край коронки занурений в ясневу кишеню більш як на 0,5 мм. Що обумовило дане ускладнення?+Надмірне занурення краю коронки в ясневу кишеню.

-Щільне охоплювання коронкою шийки зуба

-Наявність міжзубних контактів

-Контакт коронки із зубами-антагоністами

-Приймання твердої іжі

# Хворий 47 років звернувся зі скаргами на рухомість штучної коронки на 36 зубі, виготовленої 2 роки тому. Об-но: 36 зуб покритий повною металевою штампованою коронкою. При зондуванні виявляється щілина між стінкою коронки і зубом. Що могло обумовило дане ускладнення?+Нещільне охплювання коронкою шийки зуба

-Занурення краю коронки в ясневу кишеню

-Наявність міжзубних контактів

-Контакт коронки із зубами -антагоністами

-Надмірний термін користування коронкою

#Хвора 34 роки, звернулась з приводу протезування зубів нижньої щелепи. Об’єктивно: зуби нижньої щелепи мають рухомість І-ІІ ступеня. Який із зазначених методів обстеження слід використати?+Рентгенографія

-Гальванометрія

-Мастикаціографія

-Електроміографія

-Міотонометрія

#Хвора 29 років звернулася з приводу протезування зубів. Об’єктивно: на жувальній і мезіальній поверхнях 24 зуба каріозна порожнина, міжзубний контакт порушений. До якого класу за класифікацією Блека відноситься дана порожнина?+ІІ

-І

-IV

-III

-V

#Хворому 28 років виготовляється вкладка на 24 зуб непрямим методом. Сформована порожнина для вкладки. Який етап протезування має бути наступним?+Отримання відбитка

-Моделювання вкладки

-Виготовлення моделі

-Відливка вкладки

-Фіксація вкладки

#Хворому 49 років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи. Об-но: зубна формула 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, інші зуби відсутні. Комірковий відросток в беззубих ділянках різко атрофований. Як покращити стабілізацію протеза ?+Застосувати безперервний кламер

-Збільшити розміри сідел

-Зменшити розміри сідел

-Збільшити ширину дуги

-Зменшити ширину дуги

#Хворий 46 років звернувся зі скаргами на болі в ділянці твердого піднебіння під час користуванням бюгельним протезом для верхньої щелепи. Об-но: на слизовій оболонці твердого піднебіння в зоні розташування дуги бюгельного протезу виразковий пролежень. Яка найбільш ймовірна причина появи виразки?+Щільне прилягання дуги до слизової оболонки

-Помірна піддатливість слизової оболонки

-Високий схил твердого піднебіння

-Приймання твердої їжі

-Постійне користування протезом

#Хворий 62 років скаржиться на хрустіння в скронево-нижньощелепних суглобах. Користується частковими знімними протезами біля 10 років. Об-но: нижня третина обличчя вкорочена. Зуби в протезах значно стерті. Яка найбільш ймовірна причина даного ускладнення?+Зниження міжальвеолярної висоти

-Вік хворого

-Часткова відсутність зубів

-Постійне користування протезами

-Приймання твердої їжі

#Хворому 75 років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Об-но: альвеолярний паросток незначно атрофований. Припасування індивідуальної ложки проводиться за допомогою проб Гербста. При витягуванні губів вперед ложка скидається. В якій ділянці необхідно вкоротити край ложки?+Від ікла до ікла з вестибулярної сторони

-Від ікла до ікла з язикової сторони

-Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під’язикової лінії

-Уздовж щелепно-під’язикової лінії

-В ділянці премолярів з язикової сторони

#Хворий 70 років звернувся зі скаргами на недостатню фіксацію повного знімного протеза на верхній щелепі. Об-но: край протеза в ділянці вуздечки верхньої щелепи вкорочений, запираючий клапан порушений. Що необхідно зробити для покращення фіксації протеза?+Переробка протеза

-Розширення країв базису протеза

-Корекція протеза

-Об’ємне моделювання базису протеза

-Подовження країв базису протеза

#У хворого 40 років серединний дефект твердого піднебіння розміром 2х3 см. Зубні ряди інтактні. Яку конструкцію обтуратора краще застосувати у даному випадку?+Піднебінна пластинка

-Пластинковий протез з обтуруючою частиною

-Обтуратор за Померанцевою-Урбанською

-Плаваючий обтуратор

-Обтуратор за Ільїною-Маркосян

# Хворому 53 років виготовляють паяний мостоподібний протез. На клінічних та лабораторних етапах використовують допоміжний матеріал з хімічною формулою (СаSO4)2 х Н2 О. Вкажіть даний матеріал.+ Гіпс

-Цемент

-Віск

-Ізокол

-Відбіл

# У хворого 58 років віялоподібне розходження передніх зубів верхньої щелепи. Який відбитковий матеріал краще використати для отримання відбитка?+ Стомальгін

-Гіпс

-Стенс

-Ортокор

-Репін

#Після виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу оцінюється якість виготовленої конструкції. В межах яких значень повинна бути ширина дуги протезу?+5-8 мм;

-8-10 мм;

-3-5 мм;

-10-12 мм;

-не має значення.

# Пацієнту С., проводиться визначення міжальвеолярної висоти при повній відсутності зубів анатомо-фізіологічним методом. Якою повинна бути різниця у відстані між точками на підборідді і біля основи носа у порівнянні з станом фізіологічного спокою н/щ.+На 2-3 мм менша.

-На 5-6 мм менша.

-На 5-6 мм більшою.

-Однаковою.

-На 2-3 мм більшою.

# У клініці ортопедичноїї стоматології хворій 26-ти років під час підготовки у 35 зубі порожнини п’ятого класу під вкладку випадково розкрили пульпу. Що могло бути найвірогіднішою причиною ускладнення?+Формування плоского дна.

-Створення дивергуючих стінок.

-Створення конвергуючих стінок.

-Створення “фальцу”.

-Відсутність додаткової порожнини.

# Хворий 29 років. Скарги на відлом коронки 26 зуба. Об-но: індекс руйнування зуба (ІРОПЗ) становить 0,9, тканини кореня тверді, за даними рентгенографії канал запломбовано до верхівки, хронічних запальних процесів періодонту не виявлено.Яка із перелічених конструкцій доцільніша для протезування 26 зуба?+Штифтова куксова вкладка і коронка.

-Штифтовий зуб з кільцем.

-Штифтовий зуб з вкладкою.

-Штифтовий зуб із захисною пластинкою.

-Спрощений штифтовий зуб.

# У пацієнта К., 62р. встановлено діагноз хронічний генералізований пародонтит середньої форми важкості з наявними передчасними контактами зубів-антагоністів. Який метод лікування необхідно використати в першу чергу?+Метод вибіркового пришліфовування зубів

-Використати тимчасові шини

-Провести раціональне протезування

-Використати постійні шинуючі протези

-Виготовити шину Ельбрехта

# В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт К., віком 56 років, де йому провели визначення центрального співвідношення щелеп при виготовленні повного знімного пластинкового протезу на в/щ. Який наступний клінічний етап?+Перевірка воскової композиції протеза.

-Зняття функціонального відбитку з в/щ.

-Накладання повного знімного пластинкового протезу .

-Визначення і фіксація центральної оклюзії.

-Отримання анатомічного відбитка.

# Хвора , 19 років скаржиться на біль і напруження у жувальних м'язах, стертість бугрів жувальних зубів, нічний скрегіт. Який із методів лікування найбільш прийнятний ?+Використання роз"єднуючих кап, міогімнастика, самомасаж

-Призначення заспокійливих засобів лікування

-Лікування у психолога

-Виготовлення коронок на бічні ділянки зубного ряду

-Використання накусувальних пластинок

# Хворий, 38 років направлений в ортопедичне відділення після проведеного курсу терапевтичного лікування з приводу пародонтиту. Із анамнезі часті рецидиви захворювання, при загостренні відмічаються пародонтальні абсцеси. Об'єктивно: 42, 41, 31, 32 рухливі І-ІІ ст., 43 і 33 стійкі, шийки зубів оголені на 1/4, гіперестезія твердих тканин відсутня. Яку раціональну конструкцію постійної шини слід запропонувати хворому?+Суцільнолиту, колову знімну шину

-Напівкоронкову шину

-Шину Мамлока

-Коронково-ковпачкову шину

-Балкову шину за Курляндським

# Хворий 50-ти років скаржиться на відсутність 37, 36, 45, 56, 47 зубів. 35, 38, 44, 48 інтактні, стійкі, коронки анатомічної форми, досить високі, відносно паралельні між собою. Межева лінія має типовий напрямок проходження по 35, 44 опорних зубах. Який фіксуючий елемент необхідно використати в бюгельному протезі з опорою на 35, 44 ?+ Кламер Аккера

-Кламер Роуча

-Кламер Джексона

-Телескопічну фіксацію

-Гнутий дротяний кламер

# Жінка 55-ти років скаржиться на виливання рідини через ніс при вживанні рідкої їжі. Об’єктивно: у бічному відділі верхньої щелепи на рівні видаленого 16 перфораційний дефект альвеолярного відростка розміром 3х2,8 см. Від хірургічного втручання хворий категорично відмовився. Яку конструкцію слід запропонувати хворому?+Малий сідлоподібний протез з кламерною фіксацією.

-Бюгельний протез з обтуруючою частиною із еластичної пластмаси

-Звичайний частковий знімний пластинковий протез

-Звичайний незнімний мостоподібний протез.

-Захисна піднебінна пластинка із целулоїду

# Хворий, 52 років звернувся в щелепно-лицевий стаціонар зі скаргами на болі, кровотечу, порушення жування. В анамнезі травма нижньої щелепи на рівні іклів –ліворуч. Припухлість на місці перелому, утруднене відкривання рота. Обидві щелепі беззубі. Яку конструкцію слід запропонувати хворій ?+ Наясенна шина Лімберга

-Наясенна шина Порта

-Апарат Рудько

-Наясенна шина Гунінга

-Зубо-ясенна шина Ванкевич

# Хворий, 28 років скаржиться на незручність при вживанні їжі. В анамнезі 24 зуб зруйнувався внаслідок ускладнень карієсу. Об'єктивно: ІРОПЗ = 0,9, стінки кукси щільні, перкусія безболісна. На рентгенограмі: кореневі канали запломбовані до верхівок, корінь рівний, змін в періапікальних тканинах немає. Яку ортопедичну конструкцію Ви обираєте ?+Штифтову

-Штучну коронку

-Вкладку

-Напівкороку

-Вінір

# Хворий 25-ти років звернувся зі скаргами на косметичний дефект верхньої щелепи у фронтальному відділі – ліворуч. Об'єктивно: 23 депульпований. Пломба відновлює вестибулярно-апроксимальну поверхню коронки на 1/3, щільно прилягає до стінок порожнини, стійка, не відповідає кольору зуба, зуб змінений в кольорі, перкусія безболісна. Яка оптимальна конструкція показана хворому ?+Металокерамічна коронка

-Пластмасова коронка

-Металева штампована коронка

-Напівкоронка

-Вкладка

#На другий день після фиксації часткових пластинкових протезів, хворий скаржиться на печію в порожнині рота, неприємний присмак під час користування протезами. При огляді – слизова оболонка гіперемована. Гіперсалівація. Перед виготовленням нових протезів користувався старими 5 років. Схожих скарг не було. Яка можлива причина цьго явища.

+Наявністьзалишкового мономеру в базисі протезу.

-Аллергічна реакція на компоненти базисноі пластмаси.

-Порушення гігієни порожнини рота.

-Порушення правил користуванням протезами.

-Погана якість базисної пластмаси.

# Хворому 39-ти років потрібно виготовити бюгельний протез на нижню щелепу з фарфоровими зубами. Яким методом потрібно користуватись при заміні воска на пластмасу, щоб уникнути грату, що в свою чергу приведе до підвищення прикусу?+методом ливарного пресування

-прямий метод компресійного пресування

-зворотний метод компресійного пресування

-комбінований метод компресійного пресування

-у воді під тиском

# Хворий 45 років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 26 зуба частково зруйнована. ІПОПЗ складає 0,9. Який із зазначених зубних протезів доцільно застосувати?+Штифтова конструкція

-Пластмасова коронка

-Металопластмасова коронка

-Металокерамічна коронка

-Штампована коронка

# Хворій 24 років для відновлення коронки центрального різця верхньої щелепи виготовляється штифтовий зуб за Річмондом. Виготовлений ковпачок. Який етап протезування має бути наступним?+ Припасування ковпачка на куксі зуба та штифта в кореневому каналі

-Спаювання штифта з ковпачком

-Припасування ковпачка із штифтом до кореня зуба

-Виготовлення комбінованої коронки

-Фіксація зуба цементом

# Хворому 59 років з двостороннім кінцевим дефектом зубного ряду в/щ виготовляється частковий знімний протез Прикус ортогнатичний. На етапі перевірки воскової композиції протеза в порожнині рота зуби змикаються тільки в бокових ділянках. Між передніми зубами спостерігається горизонтальна щілина. Яка помилка була допущена?+Зафіксована передня оклюзія

-Зафіксована бокова ліва оклюзія

-Зафіксована бокова права оклюзія

-Зафіксована центральна оклюзія

-Зафіксована задня оклюзія

# Хвора 47-ми років звернулася зі скаргами на оголення шийок зубів верхньої і нижньої щелеп. Об’єктивно: зубні ряди інтактні, шийки зубів оголені. Виявлені передчасні контакти зубів. Проводиться вибіркове пришліфування. Який метод слід застосувати для його контролю?+ Оклюзіографія

-Мастикаціографія

-Жувальна проба

-Рентгенографія

-Гнатодинамометрія

# Хворий 70-ти років звернувся зі скаргами на відсутність усіх зубів верхньої і нижньої щелеп. планується виготовлення повного знімного зубного протезу для нижньої щелепи. Об’єктивно: альвеолярний відросток нижньої щелепи -атрофований тільки у фронтальній ділянці. Визначте типи атрофії нижньої щелепи – за Келером.+ IV

-II

-I

-III

--

# У хворого 62 років серединний перелом нижньої щелепи з утворенням суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33 34 35 36 37 47 46 45 44 43 Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухомість відламків незначна, зміщення немає. Застосування якого протеза більш показане?+ Мостоподібний протез без шарніра

-Пластинковий протез без шарніра

-Пластинковий протез з шарніром Гаврилова

-Пластинковий протез з шарніром Оксмана

-Пластинковий протез з шарніром Вайнштена

# Хворій 18-ти років планується виготовлення металопластикової коронки на 24 зуб. Проводиться вибір відбиткових матеріалів для отримання комбінованого відбитка з верхньої щелепи. Яким матеріалом краще отримати попередній відбиток?+ Стенс

-Дентофоль

-Ортокор

-Віск

-Протакрил

# Пацієнт Ж. 26 років звернувся зі скаргами на відсутність 41,42, і 31 зубів і рухомість 32 зуба, що виникла після спортивної травми 10 днів тому. Об’єктивно: на Rо-грамі в ділянці зубів, що залишились резорбція альвеолярного паростка в межах 1/3 висоти міжзубних перетинок, коронки зубів цілі, кореневі канали зубів, що обмежують дефект, запломбовані до верхівок. Яка конструкція в даному випадку є найбільш раціональною?+Суцільнолитий мостовидний протез із облицюванням.

-Штамповано-паяний мостовидний протез

-Частковий знімний пластинчастий протез

-Бюгельний протез

-Адгезивний мостовидний протез

#Жінка, 28 років, скаржиться на косметичний дефект в передній ділянці верхньої щелепи. Об’єктивно: коронка 13 зруйнована майже до ясеневого краю, стінки кукси достатньої товщини. Кукса незначно змінена в кольорі, перкусія безболісна. Ro – короневий канал прямий, широкий, запломбований на всьому протязі. Яка конструкція протеза найбільш доречна в даному випадку ?+Штифтовий зуб

-Пластмасова коронка

-Металокерамічна коронка

-Вкладка

-Мікропротез

# Пацієнт С., 30 років, приватний підприємець звернувся з метою протезування. Раніше ортопедичне лікування не проводилося. Об’єктивно: Зубний ряд верхньої щелепи безперервний. На нижній щелепі дефект зубного ряду ІІ кл за Кенеді з вкороченням зубної дуги праворуч до 44, решта зубів інтактні. Прикус ортогнатичний. Яка конструкція протезу найбільш раціональна в даному випадку ?+мостоподібний протез на імпланататах

-Бюгельний протез з кламерною фіксацією

-Бюгельний протез з телескопічною фіксацією

-Малий сідлоподібний з опорно-утримуючим кламером

-Консольний незнімний протез

# При об’єктивному обстеженні хворого визначається дефект твердих тканин 24 зуба. ІРОПЗ=0,8. Дефект частково відновлений пломбою, яка не відповідає вимогам. Зуб має рожеве забарвлення. На рентгенограмі не виявляється патологічних процесів. Яка конструкція показана в даному випадку?+Штифтова конструкція.

-Штучна коронка.

-Вкладка.

-Напівкоронка.

-Екваторна коронка.

# Хвора, 45 років скаржиться на стирання зубів, косметичний дефект, підвищену чутливість. Об'єктивно: всі зуби більш як на 1/3 довжини коронки стерті, міжальвеолярна висота знижена на 6-7 мм. Прикус ортогнатичний. Всі зуби стійкі. Який вид конструкції найбільш раціональний в даному випадку ?+ Суцільнолиті конструкції

-Пластмасові коронки

-Золоті коронки

-Металокерамічні коронки

-Фарфорові коронки

# У хворого 38 р., при ударі виник перелом в/щ. Об’єктивно: сплющення та вдавлення лиця, рухомість і звисання відламаної щелепи з хрящовою частиною носа і очних яблук, носова кровотеча, набряк тканин, симптом “окулярів”, пальпаторно-крепітація, підшкірна емфізема, лікворея, втрата чутливості в ділянці половини в/щ, крила носа і передніх зубів. Який найбільш вірогідний діагноз?+Перелом в/щ по Ле Фор ІІІ.

-Остемія в/щ.

-Одонтома в/щ.

-Перелом в/щ по Ле Фор І

-Рак в/щ справа.

# Хворий 44 р., скаржиться на болюче і затруднене закривання рота, неможливість приймати їжу і різкі болі в скронево-нижньощелепному суглобі. Об’єктивно: рот напіввідкритий, нижня щелепа зміщена дистально, гілки н/щ зміщені вверх, тризм жувальних м’язів, припухлість в ділянці скронево-нижньощелепних суглобів. Поставте діагноз.+Дистальний вивих н\щ.

-Двосторонній перелом н/щ в ділянці кутів.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка