Аналітична хімія (база цт) Визначення масовоїчасткиСкачати 111.46 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації18.07.2020
Розмір111.46 Kb.
1   2   3   4   5

A. *6М розчин амонiаку

B. розчин сульфатної кислоти

C. 6М розчин калiю гiдроксиду

D. 2М розчин хлороводневої кислоти

E. 2М розчин амонiю карбонату

115. Лiкарський препарат мiстить натрiю гiдрокарбонат i натрiю хлорид. Запропонуйте метод кiлькiсного визначення натрiю гiдрокарбонату:

A. *Кислотно-основне титрування

B. Осаджувальне титрування

C. Окисно-вiдновне титрування

D. Комплексонометричне титрування

E. Кулонометричне титрування

116. Який аналiтичний ефект спостерiгають при фiксуваннi кiнцевої точки титрування у методi Мора?

A. *Утворення осаду цегляно-червоного кольору

B. Забарвлення розчину в червоний колiрC. Забарвлення розчину в жовтий колiр

D. Утворення осаду бiлого кольору

E. Утворення осаду жовтого кольору

117.Який метод заснований на функцiональнiй залежностi мiж концентрацiєю дослiджуваного компонента i величиною електродного потенцiалу?

A. * Потенцiометрiя

B. Кондуктометрiя

C. Атомно-абсорбцiйна спектроскопiя

D. Амперометрiя

E. Електрофорез

118. При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl и CH3COOH 0,1 М розчиномNaOHвимірюють:

A. *Электропровідність розчину

B.pH середовища

C.Різницю потенціалів

D.Кут обертання площини поляризованого світла

E.Показник заломлення

119. Розчиннiсть малорозчинних речовин (типу AgClабо BaSO4) характеризують за допомогою спецiальної константи, яка має назву:

A. *Добуток розчинностi

B. Константа гiдролiзу

C. Ступiньдисоцiацiї

D. Коефiцiєнт абсорбцiї

E. Ступiньгiдролiзу

120. З якою метою поряд з використанням групового реактиву III аналiтичної групи використовують етиловий спирт?

A. *Для забезпечення повноти осадження всiх катiонiв цiєї групи

B. Для подальшого розчинення утворених осадiв

C. Для дробного осадження катiонiв

D. Для змiни рН середовища

E. Для запобiгання комплексоутворення

121. Які реакції використовують у методах перманганатометрії, дихроматометрії, йодометрії?

А. * Окисно-відновлюванні

В. Осадження

С. Комплексоутворення

D. Нейтралізації

Е. Гідролізу

122. Кiлькiсне визначення карбонатiв i гiдрокарбонатiв проводять таким методом:

A. *Пряма ацидиметрiя

B.Зворотня ацидиметрiя

C.Пряма алкалiметрiя

D.Зворотня алкалiметрiя

E.Комплексонометрiя

123. Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:

A. *Заліза(ІІІ) хлориду

B.Калію хлориду

C.Резорцину

D.Оцтового ангідриду

E.Дифеніламіну

124. Якi робочi розчини (титранти) використовують у методi осаджувального титрування - методi Фольгарда?

A. *AgNO3 та NH4SCN

B.H2SO4 та NaOH

C.Na2S2O3 та K(I3)

D.KMnO4 та KBrO3

E.HClO4 та KOH

125. Для кiлькiсного фотоколориметричного визначення iонiв Феруму (III) спецiалiст проводить реакцiю з сульфосалiциловою кислотою i вимiрює такий показник:

A. *Оптична густина

B. Питоме обертання

C. Показник заломлення

D. Довжина хвилi

E. Потенцiал напiвхвилi

126. Яку сполуку додають при визначеннi катiонiв кальцiю з iндикатором мурексидом для створення рН>12?

A. *Натрiю гiдроксид

B. Ацетатний буфер

C. Уротропiн

D. Амiачний буфер

E. Амонiю гідроксид

127. Осаджуваною формою при визначеннiiонiв Fe2+ в солi Мора за допомогою гравiметричного методу є:

A. *Fe(OH)3

B. Fe(OH)2

C. Fe2O3

D. FePO4

E. Fe2(SO4)3

128. Один iз катiонiв першої групи заважає виявленню iнших. Тому його слiд виявити першим i видалити. Який це катiон?

A. *NH4+

B.Na+

C.K+

D.Li+

E.Ca2+Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка