Аналітична довідка, щодо заяв, які були подані у 2012 році про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинамиСкачати 66.93 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір66.93 Kb.
Аналітична довідка, щодо заяв, які були подані у 2012 році про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
Перш ніж перейти до висвітлення питання щодо заяв, які були подані у 2012 році про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами варто декілька слів приділити поняттю нововиявлених обставин у цілому.

Поняття «нововиявлені обставини» для вітчизняного судочинства не є новим, оскільки зустрічалось і існує у кримінальному, цивільному , господарському процесі. Даний інститут був відомий законодавсту Російської імперії. У радянський період процесуальний порядок та вирішення справ, що виникали з адміністративно-правових відносин, безпосередньо регулювалися нормами, які міститися в ЦПК УРСР від 18.07.1963 року, або Арбітражно-процесуальному кодексі України від 06.11.1991 року.

Перегляд судових рішень, ухвал у зв’язку з нововиявленими обставинами є особливим видом провадження в адміністративному судочинстві. На відміну від перегляду судового рішення в порядку апеляційного та касаційного оскарження, підставою такого прегляду є не недоліки розгляду справи судом (незаконність та (або) необгрунтованість судового рішення чи ухвали, неправильне застосування судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права), а те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво вплинути на вирішення справи, оскільки учасники судового розгляду не знали про неї та, відповідно, не могли надати суду дані про неї.

Тобто перегляд справи у звя’зку з нововиявленими обставинами має на меті не усунення судових помилок, а лише перегляд вже розглянутої справ із урахуванням обставини, про існування якої стало відомо після ухвалення судового рішення.

Порядок перегляду рішень, ухвал у зв’язку з нововиявленими обставинами регламентується Главою 4 КАС України.

Відповідно до частини 1 статті 245 КАС України постанова або ухвала суду, що набрала законної сили може бути переглянутою за нововиявленими обставинами. Це можуть бути постанови або ухвали судів першої та апеляційної інстанцій. Такий перегляд є процесуальним засобом перевірки правильності судових постанов, ухвал, що має забезпечувати їх законність і обгрунтваність, захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, а також й виконання завдань і досягнення мети адміністративного судочинства.

У зазначеній стадії судового процессу суд перевіряє законність і обгрунтованість постанов і ухвал адміністративного суду, тобто наявність або відсутність нововиявлених обставин, що підлягають встановленню у конкретній судовій справі, характеризує обгрунтованість та законність судового рішення.

Відповідно до частини 2 статті 245 КАС України підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.

У 2012 році до Хмельницького окружного адміністративного суду надійшло 87 заяв про перегляд рішень за нововиявленими обставинами з вищезазначених підстав.

Із зазначених заяв 38 були розглянуті по суті та за результатом їх розгляду судом були прийняті ухвали про відмову у задоволенні даних заяв та постанови про скасування раніше прийнятих постанов та прийняття нових постанов, 29 повернуто заявникам, по 10 заявах було зупинено провадження, 5 заяв залишено без розгляду, по 3 заявах відмовлено у відкритті провадження, та по 2 заявах прийнято ухвали про закриття провадження.

Окрему увагу слід приділити справам за нововиявленими обставинами по яких були прийняті рішення по суті.

Так до прикладу 28 лютого 2012 року заявник - управління Пенсійного України в Летичівському районі Хмельницької області звернулося до суду з заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами по справі № 2-а-7102/08/2270/9 за позовом Ніколайчук Віри Олексіївни до управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі Хмельницької області про стягнення доплати до пенсії як дитині війни.

В обгрунтування даної заяви заявник посилається на ряд нормативно-правових актів, прийнятих у 2011 році, а саме: Закон України від 14.06.2011 року “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2011 рік”; постанову Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 року №745 “Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету”; Рішення Конституційного Суду України від 26.12.2011 року №20-рп/2011. Вважає, що виходячи з їх аналізу на час розгляду справи суд мав би керуватися не законами України та Конституцією, а постановами Кабінету Міністрів України, які на час виникнення спірних відносин встановлювали розміри пенсійних виплат відповідної категорії громадян.

Суд, приймаючи рішення про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового рішення по даній справі за нововиявленими обставинами, виходив з наступного

В судовому засіданні було встановлено, що 23.12.2008 року Хмельницьким окружним адміністративним судом винесено постанову, якою частково задоволено позовні вимоги Ніколайчук В.О., і зобов’язано управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі Хмельницької області виплатити Ніколайчук Вірі Олексіївні підвищення до пенсії в розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком за період з 09.07.2007 року по 31.12.2007 року.

Ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 10.03.2010 року зазначену постанову скасовано та прийнято нову постанову, якою зобов'язано управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі Хмельницької області нарахувати та виплатити Ніколайчук Вірі Олексіївні щомісячне підвищення до пенсії як дитині війни в розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком відповідно до ст. 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" за період з 30 вересня 2007 року по 31 грудня 2007 року з врахуванням ст. 28 Закону України " та виплачених сум.

При вирішенні данного спору суд звернув увагу на те, що нововиявленими обставинами є лише ті фактичні дані, які в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Тобто, для перегляду рішення за нововиявленими обставинами необхідно, щоб такі обставини впливали на юридичну оцінку фактів, на підставі якої ухвалено оскаржуване рішення і ці обставини мають бути належним чином засвідчені, тобто вони мають бути підтверджені належними і доступними доказами.

Також, досліджуючи наявність підстав для перегляду постанови суду за нововиявленими обставинами, суд враховує, що за змістом частини 2 статті 248 КАС України на заявника покладається обов'язок щодо зазначення обставин, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час вирішення справи, та обгрунтування заяви з посиланням на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин.

Однак із змісту даної заяви, управління Пенсійного фонду України в Летичівському районі Хмельницької області не посилається на жодні нововиявлені обставини та не зазначає доказів, які підтверджують наявність нововиявлених обставин.

Крім того, частиною 3 статті 245 КАС України визначено, що перегляд судових рішень за нововиявленими   обставинами в разі прийняття   нових   законів,   інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.

Тому на підставі усіх наведених вище обставин суд вирішив відмовити у задоволенні заяви про прергляд рішення суду за нововиявленими обставинами.

Також у практиці Хмельницького окружного адміністративного у 2012 році були справи за нововиявленими обставинами по яких було прийнято рішення про задоволення вимоги про перегляд за нововиявленими обставинами рішенням суду.

Наприклад 19.04.2012 року заявник - фізична особа-підприємець Таран Василь Васильович звернувся до Хмельницького окружного адміністративного суду з заявою про перегляд постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 06.07.2010 року по справі №2а-3349/10/2270 у зв’язку з нововиявленими обставинами за позовом Старокостянтинівського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Старокостянтинівської об'єднаної державної податкової інспекції до Тарана Василя Васильовича про стягнення заборгованості по штрафних (фінансових) санкціях.

В обґрунтування своєї заяви заявник вказує, що 06 липня 2010 року Хмельницьким окружним адміністративним судом винесено постанову по справі за позовом Старокостянтинівського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Старокостянтинівської ОДПІ до ФОП Тарана Василя Васильовича про стягнення штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 837800,00 грн. Даною постановою суду позов задоволено повністю. Підставою для прийняття даної постанови було рішення Старокостянтинівської ОДПІ про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 22 квітня 2008 року та постанова Львівського апеляційного адміністративного суду по справі №22-а- 19045/08/9104 від 24 листопада 2009 року.

Зазначає, що ухвалою Вищого адміністративного суду України від 17 квітня 2012 року дані рішення і постанова суду були скасовані, що відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 245 КАСУ є підставою для перегляду рішення суду по даній справі №2а-3349/10/2270 за нововиявленими обставинами. Просить постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 06.07.2010 року по справі № 2а-3349/10/2270 скасувати та ухвалити нове судове рішення, згідно з яким в задоволенні позову відмовити.

Із пояснень сторін та з досліджених матеріалів справи, суд дійшов висновку, що заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами підлягає задоволенню.

В судовому засіданні було встановлено, що 06 липня 2010 року Хмельницьким окружним адміністративним судом винесено постанову по справі № 2-а-3349/10/2270 за позовом Старокостянтинівського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Старокостянтинівської ОДПІ до ФОП Тарана Василя Васильовича про стягнення штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 837800,00 грн. Даною постановою суду позов задоволено повністю. Підставою для прийняття даної постанови було рішення Старокостянтинівської ОДПІ про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 22 квітня 2008 року, яке скасовано постановою Хмельницького окружного адміністративного суду по справі № 2а-3313-2008/7 від 30.10.2008 року.

Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду по справі №22-а-19045/08/9104 від 24 листопада 2009 року скасовано постанову Хмельницького окружного адміністративного суду по справі № 2а-3313-2008/7 від 30.10.2008 року, та прийнято нову, якою в задоволенні позову фізичної особи-підприємця Тарана Василя Васильовича відмовлено.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 17 квітня 2012 року постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 24 листопада 2009 року скасовано та залишено в силі постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 30.10.2008 року.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ч.1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Згідно п.4 ч.2 ст. 245 КАС України підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є скасування судового рішення , яке стало підставою для прийнятття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути.

З врахуванням наведеного суд дійшов висновку, що існують достатні підстави для скасування постанови Хмельницького окружного окружного адміністративного суду від 06.07.2010 року по справі № 2а-3349/10/2270.

Підсумовуючи усе вищевикладене, слід зазначити, що у чинному законодавстві та сучасній теорії адміністративного процессу відсутнє узагальнене визначення нововиявлених обставин, що викликає їх різне тлумачення в теорії і практиці і призводить до помилок при їх застосуванні. В цілому ж загальним критерієм визначення нововиявлених обставин є невідомість цих обставин не тільки заявникові, але й суду.Таким чином інститут нововиявлених обставин – це самостійний вид перевірки законності та обгрунтованості постанов або ухвал, що не відповідають об'єктивній істині, правам і обов'язкам сторін, тобто цей вид перегляду має ряд схожих ознак і відмінностей порівняно з апеляційним та касаційним переглядами рішень. Ця відмінність полягає в підставах перегляду, об'єктах і суб'єктах перегляду, компетенції суду, порядку і наслідках перегляду, процесуальносму становищі осіб, які беруть участь у справі.
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Мирними засобами транссенд метод
files -> Костянтин Баханов, м. Бердянськ учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи
files -> Виконання плану роботи за червень 2015 року
files -> Аналітична довідка, щодо заяв, які були подані у 2012 році про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
files -> Закон україни про систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ I загальні положення із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
files -> Положення про порядок здійснення в пат «банк «грант» вкладних (депозитних) операцій з суб’єктами господарювання депозитний договір № м. 20 р. Ми, що нижче підписалися
files -> Положення про порядок здійснення в пат «банк «грант» вкладних (депозитних) операцій з суб’єктами господарювання депозитний договір № м. 20 р. Ми, що нижче підписалися


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка