Алерген-специфічна імунотерапія алергічних захворюваньСторінка1/7
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
АЛЕРГЕН-СПЕЦИФІЧНА ІМУНОТЕРАПІЯ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

(методичні рекомендації)
Київ – 2014

Установа-розробник:

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація алергологів України»Укладачі ( на 02.12.14 р.):

Б. М. Пухлик, д-р мед. наук, професор Вінницького національного медуніверситету, голова робочої групи, т.8(0432)-694-594:А.Є.Богомолов, асистент кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології Вінницького національного мед університету, тел.

Д.О.Гацька, аспірант кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології Вінницького національного мед університету, тел.

С.В.Зайков, д-р мед.наук, професор кафедри фтизіопульмонології НМАПО, тел.

І.В.Корицька, кандидат мед наук доцент Вінницького національного медуніверситету, тел. ;

О.О.Наумова, науковий співробітник алергологічного центру Інституту отоларингології НАМНУ, тел.

С.М.Недєльська, д-р мед.наук, професор, зав.кафедрою педіатрії Запорізького медуніверситету , тел ;

С.М.Пухлік, д-р мед наук, проф. зав.кафедрою оториноларингології Одеського мед університету, тел ;

В.В.Родінкова, кандидат біологічних наук доцент Вінницького національного медуніверситету,Рецензенти:

Зміст

1. Вступ. Актуальність проблеми
Критерії доказовості матеріалів, наведених у рекомендаціях

2. Основна частина


2.1. Сучасні погляди на механізми СІТ.

2.2. Експериментальне підтвердження ефективності СІТ.

2.3. Препарати алергенів для СІТ.

2.4. Показання для СІТ.

2.5. Способи проведення СІТ.

2.6. Правила проведення СІТ

2.7. Методика проведення пероральної СІТ в Україні.

2.8. СІТ і фармакотерапія.

2.9. Особливості проведення СІТ у дітей.

2.10. Протипоказання для СІТ.


2.11. Побічні ефекти СІТ

2.12. Допомога при ускладненнях СІТ.

2.13. Ефективність СІТ при різних формах АЗ.

2.14. Організаційні і економічні аспекти СІТ

3. Використана література

4. Додаток. Сучасна номенклатура алергенів.

Перелік умовних скорочень

АГ – алерген/алергени

АД – атопічний дерматит

АЗ – алергічні захворювання

АР – алергічний риніт

БА – бронхіальна астма

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я

ГКС – глюкокортикостероїди

ІА – інсектна алергія

ЦАР – цілорічний алергічний риніт

ЛЗ – лікарські засоби

МА – медикаментозна алергія

ПР – побічні реакції

САР – сезонний алергічний риніт

СІТ – алерген-специфічна імунотерапія

СЛІТ – сублінгвальна алерген-специфічна імунотерапія

IL – інтерлейкін

Вступ.
Актуальність проблеми. За даними WAO (2013) у всьому світі спостерігається стійке зростання поширеності алергії. На сьогодні у 20-40% населення різних країн виявляють одне або декілька алергічних захворювань (АЗ). При цьому значну частку пацієнтів складають діти та підлітки, в міру дорослішання яких поширеність алергії продовжуватиме збільшуватися. Все частіше зустрічається множинна сенсибілізація до алергенів (АГ), а алергія стає полі органною. При цьому висока захворюваність на АЗ ще більше підвищує навантаження на служби охорони здоров'я.

Всесвітня організація алергії у своїй «Білій книзі» (2011) зазначає, що в багатьох країнах світу відзначається явний дефіцит доступних епідеміологічних даних про поширеність алергії і конкретних алергічних захворювань.


* Саме з цього кроку необхідно проводити адекватну медичну допомогу як у даний час так і в майбутньому. Всесвітня організація алергії у своїй «Білій книзі» (2011) зазначає, що в багатьох країнах світу відзначається явний дефіцит доступних епідеміологічних даних про поширеність алергії і конкретних алергічних захворювань.
* Саме з цього кроку необхідно проводити адекватну медичну допомогу як у даний час так і в майбутньому. Начало формы

На думку багатьох дослідників, зараз АЗ є одними з найбільш поширених захворювань [ ]. Так, у США 20% населення хворіє на виражені АЗ [ ]. У Мексиці, Канаді, Бразилії, Кубі АЗ спостерігаються також, приблизно, з тією ж частотою, як і у США[ ]. У ФРН АЗ реєструються у 15-20%, в ​​республіках колишньої Югославії – у 23% населення, у Франції на них страждає 5-6 млн. чол., з яких ѕ (яка тут має бути цифра?) мають респіраторні прояви АЗ (переважно – алергічний риніт) [ ]. За даними ВООЗ, поширеність сезонного алергічного риніту (САР) в різних країнах світу коливається від 1 до 40%, круглорічного (КАР) – від 1 до 18% [ ]. Ця інституція вказує, що 300 мільйонів чоловік страждає на бронхіальну астму (БА) і 255 000 чоловік померло від цього захворювання у 2005 році, при чому більше 80% випадків смерті від БА відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем матеріального доходу [ ].

Згідно з існуючими прогнозами, масштаби алергії будуть поширюватися й далі внаслідок забрудненості повітря і глобального потепління. Ці зміни в навколишньому середовищі вплинуть на вміст пилку, чисельність популяції жалючих комах і цвілевих грибів, які є частою причиною розвитку АЗ. У більшості країн світу боротьба з алергією носить варіабельний і фрагментарний характер, що призводить до зниження якості життя хворих, підвищення захворюваності та смертності, значним фінансовим витратам тощо.

Як підкреслює прийнята у 2011 році Декларація ЕААСІ (Европейської Академії алергології і клінічної імунології [ ], «знаковою сферою лікування алергії сьогодні є алерген-специфічна імунотерапія (СІТ), на даний момент, єдиний метод медичного втручання, що може потенційно впливати на природний перебіг АЗ. Роки клінічних випробувань, досліджень і мета-аналізу переконливо продемонстрували, що СІТ може досягти обнадійливих результатів для пацієнтів і суспільства, поліпшуючи якість життя хворих на АЗ, знижуючи довгострокові витрати і тягар алергії, а також змінюючи хід захворювання. СІТ не тільки ефективно полегшує симптоми алергії, а й надає тривалий вплив після завершення лікування і може запобігти прогресуванню АЗ.


Тим не менш, імунотерапії до сих пір не приділяється належної уваги з боку європейських інституцій, в тому числі з боку науково-дослідних установ, питань фінансування, незважаючи на те, що імунотерапія могла б стати найбільш виправданою сферою з точки зору прибутку, трансляційної цінності та європейської інтеграції, а також сферою, в якій Європа визнана світовим лідером. Оцінки і спостереження за витратами, пов'язаними з АЗ, як і раніше відсутні або значно послаблені в різних системах охорони здоров'я в Європі. Крім того, населення в цілому отримає значну користь від розширення поінформованості про використання СІТ та її потенціалу».

Оптимальним, але, найчастіше, майже нездійсненим методом лікування більшості АЗ на стадії, коли вони ще є алергозалежними (тобто, ще не розвинулася неспецифічна гіперреактивність), є елімінація АГ чи відсторонення хворого від контакту з ними [ ]. В певній мірі санацію довкілля також можна розглядати як часткову елімінацію АГ [ ]. Але, оскільки в реальному житті “розвести” хворого і АГ майже ніколи не вдається, основним методом специфічного лікування АЗ, є саме СІТ [ ].


Методи відбору інформації для методрекомендацій. Любий документ, або серйозна наукова робота на даний час має обов’язково спиратися на доказову наукову базу. Нижченаведені рекомендації складені з використанням інформації, яка увійшла до Кокранівської бібліотеки, бази даних EMBASE і MEDLINE, а також вітчизняні дані, які відповідають критеріям доказовості. Глибина пошуку становила 10 років. Сьогодні доказова медицина (evidence - based medicine ), висуває до методів діагностики і лікування будь-яких захворювань нові і більш жорсткі вимоги. Серед багатьох технологій лікування низки АЗ за достовірно ефективні сучасна медицина визнає тільки ті, докази успішності яких науково доведені. За A. Zancetti ( 2005) є такі рівні доказових наукових досліджень:

1. Метааналіз.

2. Рандомізовані контрольовані дослідження.

3. Ретроспективний аналіз контрольованих досліджень.

4. Проспективні спостереження у групах (когортах) хворих.

5.. Популяційні (епідеміологічні) дослідження.

6. Огляди даних, які є в наявності.

7. Клінічний досвід (з нерандомізованих досліджень).

Згідно рекомендацій лідера в галузі доказової медицини – Британського Кокранівского центру – рівень доказів при проведенні наукових досліджень в галузі медицини має бути таким:

А – базуються на результатах кількох великих рандомізованих контрольованих досліджень, мета-аналізі багатьох рандомізованих досліджень або результатах хоча б одного рандомізованого контрольованого дослідження,

В – базуються на результатах принаймні одного нерандомізованого дослідження високої якості,

С – базуються на думці експертів за відсутності даних якісних клінічних досліджень.

Існує і більш поглиблена градація доказових досліджень (таблиця 1).

Таблиця 1

Рівні переконливості доказових досліджень

Градація точності рекомендацій

Рівень переконливості доведень

Курс лікування/профілактика, етиологія/шкода

A

1a

Систематичний огляд однорідних рандомізованих контрольованих досліджень

1b

Окреме рандомізоване контрольоване дослідження

1c

Все або нічого

2a

Систематизований огляд (однорідний за своїм характером) когортних досліджень

B

2b

Окреме когортне дослідження

2c

Науковий аналіз наслідків

3a

Систематизований огляд досліджень «випадок-контроль»

3b

Окреме дослідження «випадок-контроль»

C

4

Вивчення серій випадків (і низкоякісні когортні дослідження і дослідження «випадок-контроль»)

D

5

Заключення эксперта


При редагуванні цих методичних рекомендацій, нами були застосовані такі методи їх валідації :

• Внутрішня експертна оцінка

• Зовнішня експертна оцінка (колективне обговорення членами Асоціації алергологів України)Опис методу валідизації рекомендацій. Дані рекомендації в начальній версії були рецензовані незалежними експертами, які прокоментували насамперед те, наскільки інтерпретація доказів, що лежать в основі рекомендацій, доступна для розуміння. Отримано висновки з боку багатьох лікарів-алергологів відносно дохідливості викладення матеріалу в рекомендаціях і їх оцінки важливості даних рекомендацій, як робочого інструменту повсякденної практики.

Консультація та експертна оцінка. Останні зміни в представлених рекомендаціях були винесені для обговорення їх попередньої версії, яку було виставлено ​​для ознайомлення та внесення будь-яких пропозицій і змін на сайті Асоціації алергологів України (www.aalu.org.ua).


2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Традиційно стратегія ВООЗ щодо лікування хворих на АЗ, включає:  1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
   2014 -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
   2014 -> Методика превентивного
   2014 -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
   2014 -> Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
   2014 -> Урок №1 Образотворче мистецтво
   2014 -> Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
   2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
   2014 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
   2014 -> Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка