Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культуриСторінка1/8
Дата конвертації11.05.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

1.

У соціальній психології спільна діяльність це:


A. *

Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури


B.

Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою


C.

Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі


D.

Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок


E.

Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями


2.

Взаємодія – це…


A. *

Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок


B.

Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури


C.

Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою


D.

Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі


E.

Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями


3.

Cпілкування двох суб'єктів, їх взаємодія носить назву:


A. *

Діада


B.

Групова взаємодія


C.

Суб’єктно-групова взаємодія


D.

Міжгрупова взаємодія


E.

Тріада


4.

Cпілкування багатьох суб'єктів, що взаємодіють у групі носить назву:


A. *

Групова взаємодія


B.

Діада


C.

Суб’єктно-групова взаємодія


D.

Міжгрупова взаємодія


E.

Тріада


5.

Спілкування, взаємодія груп між собою носить назву:


A. *

Міжгрупова взаємодія


B.

Групова взаємодія


C.

Діада


D.

Суб’єктно-групова взаємодія


E.

Тріада


6.

Взаємодія, коли лідер спілкуєтьсчя з групою називається:


A. *

Суб’єктно-групова взаємодія


B.

Групова взаємодія


C.

Діада


D.

Міжгрупова взаємодія


E.

Тріада


7.

До спільної діяльності діада повинна бути готовою. Така готовність має наступні компоненти:


A. *

Мотиваційний, змістовний, операційний


B.

Причини, наслідки


C.

Впевненість, рішучість, надійність


D.

Цілеспрямованість, впевненість


E.

Впевненість, рішучість


8.

Які з перерахованих вимог можуть входити в кодекс честі керівника:


A. *

Ставитись до підлеглих з повагою, уважно їх вислуховувати


B.

Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги


C.

Не брати до уваги думки підлеглих


D.

Обговорювати дії інших людей в принизливій формі


E.

Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання


9.

Які якості чи вміння допомагають підвищити особистісний вплив:


A. *

Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість


B.

Наполегливість, жорстокість, егоїзм


C.

Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість


D.

Нерішучість, сором’язливість


E.

Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні


10.

У психології вплив це…


A. *

Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею


B.

Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури


C.

Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі


D.

Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок


E.

Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями


11.

Поняття "взаєморозуміння" – це…


A. *

Розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх призначенню з погляду їхніх авторів


B.

Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури


C.

Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею


D.

Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок


E.

Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями


12.

Під поняттям "взаєморозуміння" розглядають:


A. *

Розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх призначенню з погляду їхніх авторів


B.

Організовану систему активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури


C.

Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею


D.

Процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок


E.

Роботу групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями


13.

Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Згода це…


A. *

Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння


B.

Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу


C.

Здатність ураховувати стан співбесідника


D.

Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою


E.

Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі


14.

Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Розуміння це…


A. *

Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу


B.

Здатність ураховувати стан співбесідника


C.

Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою


D.

Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі


E.

Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння


15.

Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Співпереживання це…


A. *

Здатність ураховувати стан співбесідника


B.

Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу


C.

Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою


D.

Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі


E.

Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння


16.

На шляху до взаєморозуміння можуть виникати бар’єри, а саме…


A. *

Все перелічене є вірним


B.

Відсутній зворотній зв’язок під час спілкування


C.

Хвилювання, пов’язане з бажанням людини щоб її зрозуміли


D.

Моральні установки


E.

Психологічні установки


17.

Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія та децентралізація. Ідентифікація це:


A. *

Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера


B.

Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень


C.

Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень


D.

Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної


E.

Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею


18.

Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія та децентралізація. Рефлексія це:


A. *

Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи


B.

Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера


C.

Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень


D.

Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної


E.

Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею


19.

Емпатія - це механізм взаєморозуміння та:


A. *

Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної


B.

Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера


C.

Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень


D.

Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи


E.

Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею


20.

Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія та децентралізація. Децентралізація це:


A. *

Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної.


B.

Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера


C.

Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень


D.

Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи


E.

Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею


21.

Автором клятви, яка покладена в основу „Женевської клятви” є:


A. *

Гіппократ


B.

Сушрута


C.

Гален


D.

Авіценна


E.

Цельс


22.

„Женевська клятва” лікаря була прийнята у :


A. *

1949р


B.

1940р


C.

1950р


D.

1945р


E.

1947р


23.

У медичній емблемі VIII ст., яка зображувалась у вигляді палаючої свічки, був закладений глибокий етичний зміст, а саме:


A. *

Служачи іншим – згораю сам


B.

Врятувати хворого- спалити хворобу


C.

Згорю сам, але не відмовлю хворому в допомозі


D.

Життя хворого - як догораюча свіча


E.

Вогонь – це сила, що допомагає лікареві оздоровити хворогоКаталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%82%D0%BA%D0%BF%D0%B7
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Звіт це A. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях і запитах B. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі C
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Український культурний менталітет
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Наявність живих і мертвих шкідників
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%82%D0%BA%D0%BF%D0%B7 -> A. вибір засобів привернення уваги


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка