Академія медичних наук україни інститут фтизіатрії І пульмонології ім. Ф. Г. Яновського амн україни негоспітальна пневмонія у дорослих: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапіяСторінка1/10
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО АМН УКРАЇНИ


НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ У ДОРОСЛИХ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ

(методичні рекомендації)

Київ – 2003


“УЗГОДЖЕНО”
Начальник лікувально-
профілактичного управління

Президії АМН України

___________________________

“______”_____________200__ р.“УЗГОДЖЕНО”

Начальник управління

соціально небезпечних хвороб

та СНІДу МОЗ України

_____________________________

“______”______________200__ р.
Заклад-розробник: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України
Укладачі:

Фещенко Юрій Іванович — заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії та премії імені Ф.Г. Яновського, академік АМН України, доктор медичних наук, професор, (044) 277–04–02

Дзюблик Олександр Ярославович — доктор медичних наук, професор, (044) 269–12–84
Клягін Всеволод Ярославович — молодший науковий співробітник, (044) 269–12–84
Мостовий Юрій Михайлович — доктор медичних наук, професор, (0432) 44–62–30
Мухін Олександр Олександрович — кандидат медичних наук, (044) 269–12–84
Перцева Тетяна Олексіївна — доктор медичних наук, професор, (0562) 45–03–14
Сімонов Сергії Сергійович — кандидат медичних наук, (044) 261–95–28
Шуба Неоніла Михайлівна — доктор медичних наук, професор, (044) 488–62–24
Юдіна Людмила Володимирівна — кандидат медичних наук, (044) 268–82–18
Рецензенти:

Петро Павлович Сокур професор кафедри пульмонології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, д-р мед. наук, професор


Гаврисюк Володимир Константинович завідувач клініко-функціональним відділенням Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, д-р мед. наук, професор
Голова профільної проблемної комісії — академік АМН України, д-р мед. наук, проф. Фещенко Ю.І.
Голова експертної комісії — д-р мед. наук, проф. Мельник В.М.

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ У ДОРОСЛИХ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ

Пневмонія і в ХХI столітті залишається важливою медико-соціальною проблемою. Це зумовлено, в першу чергу, її значною поширеністю, досить високими показниками інвалідизації та смертності, а також значними економічними втратами внаслідок цього захворювання.

В Україні в 1998–2001 рр. захворюваність дорослих на пневмонію складала 4,3–4,7 на 1000 населення, а смертність — 10,0–13,3 на 100 тис. населення, тобто померли 2–3% з тих, хто захворів на пневмонію. За даними офіційної статистики, в 1999 р. в Росії серед осіб віком 18 років та старше було зареєстровано 440 049 випадків пневмонії (3,9 на 1000). Однак ці показники не відображають рівень справжньої захворюваності. Так, згідно з результатами зарубіжних епідеміологічних досліджень, захворюваність дорослих (18 років та старше) на негоспітальну пневмонію (НП) коливається в широкому діапазоні: від 1–11,6 випадку на 1000 осіб молодого та середнього віку і до 25–44 — на 1000 осіб старших вікових груп (65 років та старше). В США щорічно реєструють 3–4 млн хворих на НП, з яких біля 900 тис. госпіталізують. З числа останніх безпосередньо від НП щорічно вмирають більше 60 тис. осіб. Протягом року загальна кількість дорослих хворих (18 років та старше) на НП в 5 країнах Європи (Великобританія, Франція, Італія, Німеччина, Іспанія) перевищує 3 млн осіб. При НП найнижчу летальність (1–3%) реєструють в осіб молодого та середнього віку без супутніх захворювань. В осіб старших вікових груп за наявності супутніх захворювань (хронічні обструктивні захворювання легень, злоякісні новоутворення, алкоголізм, цукровий діабет, захворювання нирок та печінки, серцево-судинні захворювання та ін.), а також у випадку тяжкого перебігу НП цей показник досягає 15–30%.

В Україні в 2000 р. термін непрацездатності внаслідок пневмонії складав 13,1 дня на 100 працюючих, в середньому — 19,5 дня на 1 працюючого. В США пневмонія призводить до щорічної втрати більше 150 млн робочих днів, а загальні витрати на лікування хворих становлять понад 10 млрд доларів.

Одними з основних та найавторитетніших джерел інформації для лікарів з питань діагностики та лікування хворих на НП є клінічні рекомендації (консенсуси), підготовлені провідними спеціалістами за результатами проспективних рандомізованих порівняльних належно контрольованих досліджень з урахуванням постулатів доказової медицини. На жаль, проведення досліджень такого рівня в Україні поки що утруднене через наявну економічну ситуацію. Тому слід враховувати, в першу чергу, дані, які отримані в сусідніх країнах з подібною до нашої системою охорони здоров’я.

Розроблені клінічні рекомендації підлягають уточненню, як правило, кожні 3–5 років. Це в повній мірі стосується і рекомендацій щодо діагностики та лікування хворих на НП, що були прийняті в Україні в 1998 р. (наказ МОЗ України № 311 від 30.12.1999 р., «Інструкція про діагностику, клінічну класифікацію та лікування пневмонії»). За минулі 5 років відбулися деякі зміни уявлень про це захворювання та його лікування, а саме:

· поглибились знання з питань епідеміології респіраторних інфекцій, з’явились нові методи діагностики, переосмислені значення та місце традиційних методів дослідження хворих на НП;

· отримані численні дані щодо підвищення резистентності до антибіотиків основних респіраторних патогенів;

· розроблені та широко застосовуються критерії оцінки факторів ризику несприятливого перебігу НП у дорослих;

· стали доступними нові антибіотики, насамперед «респіраторні» фторхінолони.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПНЕВМОНІЇ


Пневмонія — гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень та наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації.

Оскільки пневмонія, за визначенням, є гострим інфекційним захворюванням, вживання означення «гостра» в діагнозі «пневмонія» є зайвим, тим більше що термін «хронічна пневмонія» не використовується.

У Міжнародній класифікації хвороб, травм та причин смерті IХ (1975) та Х (1992) перегляду пневмонія чітко відокремлена від інших вогнищевих запальних захворювань легень неінфекційного походження. Так, із рубрики «Пневмонія» вилучені захворювання, які зумовлені фізичними (променевий пневмоніт) чи хімічними («бензинова пневмонія») факторами, або ж мають алергічне (гіперсенситивний пневмоніт, «еозинофільна пневмонія») чи судинне (інфаркт легені внаслідок тромбоемболії гілок легеневої артерії) походження. З цієї ж рубрики вилучені також запальні процеси в легенях, спричинені облігатними патогенами бактеріальної або вірусної природи, — їх розглядають в рамках відповідних нозологічних форм (Ку-рикетсіоз, чума, черевний тиф, кір та ін.).

Класифікація пневмонії, яка найбільш повно відображає особливості її перебігу та дозволяє вибрати етіотропну терапію, безумовно, повинна грунтуватись на етіологічному принципі. Однак на практиці своєчасна етіологічна діагностика пневмонії ускладнена через недостатню інформативність та значну тривалість традиційних мікробіологічних досліджень. В багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, використовують класифікацію, що враховує умови виникнення захворювання, особливості інфікування тканини легень, а також стан імунної реактивності організму хворого. Це дозволяє з досить високим ступенем ймовірності передбачити можливого збудника захворювання. За цією класифікацією виділяють такі види пневмонії:

· негоспітальна (позалікарняна, розповсюджена, амбулаторна) — пневмонія, що виникла поза лікувальним закладом;

· нозокоміальна (госпітальна) — пневмонія, що виникла через 48 год і пізніше після госпіталізації хворого до стаціонару за відсутності будь-якого інфекційного захворювання в інкубаційний період на час госпіталізації хворого;

· аспіраційна;

· пневмонія в осіб з тяжкими порушеннями імунітету (природжений імунодефіцит, ВІЛ-інфекція, ятрогенна імуносупресія).

Найбільше практичне значення має поділ пневмонії на негоспітальну (набуту поза лікувальним закладом) та нозокоміальну (набуту в лікувальному закладі). Такий поділ не пов’язаний із тяжкістю перебігу захворювання, а основним та єдиним критерієм розподілу є те оточення, в якому розвинулась пневмонія. Крім того, залежно від тяжкості розрізняють пневмонії легкого, середньотяжкого та тяжкого перебігу. Однак досі не вироблено чітких критеріїв щодо розподілу пневмонії легкого та середньотяжкого перебігу. Оскільки обсяг діагностичних та лікувальних заходів при пневмонії такого ступеня тяжкості майже однаковий, доцільно об’єднати їх в одну групу — пневмонію з нетяжким перебігом. Ознаки тяжкого перебігу НП, які мають вирішальне значення у виборі місця лікування хворого, обсягу діагностичних досліджень та тактики антимікробної терапії, наведені далі.


Каталог: ftp1 -> metoddoc
metoddoc -> Академія медичних наук україни міністерство охорони здоров'я моз україни інститут фтизіатрії І пульмонології ім. Ф. Г. Яновського амн україни організація протитуберкульозних заходів серед дітей в умовах епідемії туберкульозу
metoddoc -> Міністерство охорони здоров`я україни академія медичних наук україни інститут фтизіатрії І пульмонології імені ф. Г. Яновського український центр наукової медичної
metoddoc -> Міністерство охорони здоров`я україни академія медичних наук україни інститут фтизіатрії І пульмонології імені ф. Г. Яновського організація виявлення та лікування хворих на туберкульоз позалегеневої локалізації
metoddoc -> Академія медичних наук україни, міністерство охорони здоров’я інститут фтизіатрії І пульмонології ім. Ф. Г. Яновського амн україни хіміопрофілактика туберкульозу в дітей І підлітків у сучасних умовах
metoddoc -> Академія медичних наук україни міністерство охорони здоров’я україни
metoddoc -> Ендолімфатична терапія в профілактиці гнійно-запальних ускладнень при операціях на органах дихання
metoddoc -> Хронічний обструктивний бронхіт (методичні рекомендації)
metoddoc -> Академія медичних наук україни міністерство охорони здоров'я моз україни державний департамент україни з питань виконання покарань інститут фтизіатрії І пульмонології ім. Ф. Г
metoddoc -> Академія медичних наук україни міністерство охорони здоров’я україни інститут фтизіатрії І пульмонології ім. Ф. Г. Яновського амн україни антимікобактеріальна терапія туберкульозу органів дихання у дітей
metoddoc -> Академія медичних наук україни міністерство охорони здоров’я україни інститут фтизіатрії І пульмонології ім. Ф. Г. Яновського амн україни виявлення, лікування та профілактика туберкульозу у медичних працівників


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка