A. *Законом дії мас Гульдберга і Вааге; B. Правилом фаз Гіббса; EСторінка5/74
Дата конвертації15.08.2021
Розмір0.62 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
A. *Зміна ентропії

B. Енергія Гіббса C. Енергія Гельмгольца

D. Внутрішня енергія E. Ентальпія
17. Ентропія системи зменшується в процесі

A. *полімеризації

B. плавлення C. випаровування

D. сублімації E. дисоціації
18. При самодовільному наближенні до рівноважного стану ентропія ізольованої системи

A. * Досягає максимуму

B. Досягає мінімуму C. Не змінюється

D. Прагне до нескінченності

E. Лінійно зменшується
19. Ентропія, як одна з основних термодинамічних функцій, є мірою:

A. *Розсіяної енергії.

B. Внутрішньої енергії системи.

C. Повної енергії системи.

D. Енергії, яку можна використати для виконання роботи.

E. Ентальпії.
20. Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?

A. *Ізохорний

B. Ізобарний C. Ізотермічний

D. Рівноважний E. Циклічний
21. Термодинамічний стан системи характеризують такими параметрами стану:

А. *Екстенсивними та інтенсивними
22. До екстенсивних параметрів термодинамічної системи відноситься:

А. *Об’єм
23. До екстенсивних властивостей термодинамічної системи відноситься:

A. * внутрішня енергія

B. тиск C. температура

D. щільність E. концентрація
2. Яка з наведених величин є функцією стану, тобто її зміна НЕ ЗАЛЕЖИТЬ від шляху процесу?

A. *Ентальпія

B. Робота C. Теплота

D. Тиск E. Об’єм
24. Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:

A. *Зміні внутрішньої енергії.

B. Зміні ентальпії процессу. C. Нулю.

D. Зміні ентропії системи.

E. Зміні вільної енергії Гіббса.
25. Робота системи в ізохорному процесі дорівнює:

A. *нулю

B. зміні внутрішньої енергії

C. зміні ентальпії D. зміні ентропії

E. зміні теплоємності
26. В технології фармацевтичних препаратів важливу роль відіграють: тиск, температура, концентрація. Підвищення температури якого з процесів прискорює його?

A. *Ендотермічний;

B. Екзотермічний; C. Адіабатичний;

D. Ізохорний; E. Ізобарний.
27. Визначити, зміною якого фактору можна збільшити рівноважний вихід продуктів реакції N2+3H2=2NH3:

A. *збільшенням тиску.

B. додаванням інертного газу. C. зменшенням тиску.

D. збільшенням об’єму. E. додаванням каталізатора.
28. При підвищенні тиску хімічна рівновага в системі зміститься у бік початкових речовин. Визначте таку систему.

A. * N2O4(г) ↔2NO2(г)

B. C(тв) + O2(г) ↔ CO2(г)

C. 4HCl(г) + O2 ↔ 2H2O(г) + 2Cl2(г)

D. N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г)

E. CO2(г) + H2(г) ↔ CO(г) + H2O(г)
2. Вкажіть, використовуючи принцип Ле-Шателье, проходженню якого з перерахованих нижче процесів сприятиме підвищення тиску?

A. * 2NO(г) + O2(г)↔2NO2(г)

B. CO(г) + H2O(г) ↔ CO2(г) + H2(г)

C. Fe(тв) + H2O(г) = FeO(г) + H2(г)

D. N2(г) + О2(г) = 2NО(г)

E. MgCO3(тв) ↔ CO2(г) + MgO(тв)
29. Константи рівноваги при постійному тиску і концентрації стають рівні між собою Kc = Kp, якщо:

A. *незмінна кількість газоподібних речовин

B. загальний тиск в системі дорівнює атмосферному

C. реакція проходить в ізольованій системі

D. усі продукти в реакції газоподібні

E. процес ізотермічний
30. Серед наведених реакцій виберіть ту, на стан рівноваги якої не впливає зміна тиску:

А. *реакція, у якій кількість газів однакова.
31. Стан системи, що не змінюється в часі, при незмінних зовнішніх факторах називається:

A. *Рівноважним

B. Нерівноважним C. Ізотермичним

D. Ізобарним E. Ізохорним
32. Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу лікарських препаратів.

Який з факторів не впливає на зсув хімічної рівноваги?A. *додаванння каталізатора;

B. Зміна концентрації вихідних речовин;

C. Зміна концентрації продуктів реакції;

D. Зміна температури; E. Зміна тиску.


33. До зміни значення константи рівноваги хімічної реакції призводить:

A. *зміна температури;

B. введення каталізатора;

C. зміна концентрації реагуючих речовин;

D. зміна концентрації продуктів реакції;

E. зміна тиску газоподібних реагентів.
34. При виробнитстві лікарських препаратів їх вихід можна збільшити при правильному виборі температурного режиму. Яке рівняння встановлює залежність константи рівноваги від температури при сталому тиску?

A. *ізобари хімічної реакції

B. ізотерми хімічної реакції

C. Кірхгоффа E. Гіббса-ГельмгольцаD. ізохори хімічної реакції
35. Не проводячи розрахунків, визначте, в результаті якої реакції ентропія не змінюється?

A. *H2+Cl2=2HClПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка