A. Вестибулярнi пiвколовi каналиСкачати 16.52 Kb.
Дата конвертації27.01.2021
Розмір16.52 Kb.

2011 р.

Пiд час обертання на каруселi у жiнки 25-ти рокiв з’явилися нудота, блювання, посилення потовидiлення. Активацiя яких рецепторiв зумовила рефлекторний розвиток цих симптомiв?

A.Вестибулярнi пiвколовi канали

B.Пропрiорецептори скелетних м’язiв

C.Кортiєвого органу

D.Зоровi


E.Отолiтовi вестибуляри
У препаратi в однiй з судин мiкроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких мiоцитiв, якi розташованi поодинцi i мають спiралеподiбний напрямок. Зовнiшня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажiть вид судини:

A.Артерiола

B.Венула

C.Капiляр

D.Посткапiляр

E.Артерiоловенулярний анастомоз


При розтинi тiла померлого чоловiка 65-ти рокiв, який страждав на захворювання легень, патологiчний процес переважно був локалiзований у бронхах, де при гiстологiчному дослiдженнi були чiтко виднi залози, хрящовi острiвцi та багаторядний цилiндричний миготливий епiтелiй. В яких бронхах вiдбулися змiни?

A.Середнi бронхи

B.Головнi бронхи

C.Великi бронхи

D.Малi бронхи

E.Термiнальнi бронхiоли


У гiстологiчному препаратi визначаються рецепторна зона сенсоепiтелiального органа чуттiв. Клiтини даної зони лежать на базальнiй мембранi i включають наступнi види: зовнiшнi та внутрiшнi сенсорнi, зовнiшнi та внутрiшнi фаланговi, стовбуровi, зовнiшнi ме-жовi i зовнiшнi пiдтримуючi. Вкажiть, якому органу чуттiв належить зазначена рецепторна зона:

A.Слуху


B.Зору

C.Смаку


D.Рiвноваги

E.Нюху
На препаратi представлено орган, покритий сполучнотканинною капсулою, вiд якої вiдходять трабекули. В органi можна розрiзнити кiркову речовину, де мiстяться лiмфатичнi вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лiмфоїдних клiтин. Який орган представлений на препаратi?

A.Лiмфатичний вузол

B.Ти м у с

C.Селезiнка

D.Червоний кiстковий мозок

E.Мигдалики
У хворої внаслiдок запалення порушена ендокринна функцiя фолiкулярних клiтин фолiкулiв яєчника. Синтез яких гормонiв буде пригнiчений?

A.Естрогени

B.Прогестерон

C.Лютропiн

D.Фолiкулостимулюючий гормон

E.Фолiстатин


Внаслiдок вираженого зниження концентрацiї кальцiю в плазмi кровi у дитини 2-х рокiв виникли тетанiчнi скорочення дихальних i глоткових м’язiв. Зниження секрецiї якого гормону може бути причиною цього?

A.Паратгормон

B.Тиреокальцитонiн

C.Альдостерон

D.Соматотропiн

E.Кортизол


У результатi радiацiйного випромiнювання ушкодженi стовбуровi гемопоетичнi клiтини. Утворення яких клiтин сполучної тканини буде порушено?

A.Макрофаги

B.Фiбробласти

C.Адiпоцити

D.Меланоцити

E.Перiцити


При дослiдженнi гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у дiапазонi низьких частот i майже нормальну гостроту слуху в дiапазонi високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?

A.Кортiєв орган - ближче до гелiкотреми

B.Кортiєв орган - ближче до овального вiконця

C.Середня частина кортiєвого органу

D.М’язи середнього вуха

E.Барабанна перетинка


При авторадiографiчному дослiдженнi епiтелiю тонкої кишки було виявлено, що його повне оновлення вiдбувається протягом 3-х дiб за рахунок пролiферацiї малодиференцiйованих клiтин. Вкажiть їх локалiзацiю:

A.Дно крипт

B.Верхiвка ворсинок

C.Основа ворсинок

D.Бiчна поверхня ворсинок

E.Власна пластинка слизової оболонки


До косметолога звернулася пацiєнтка зi скаргами на появу чорних цяток на обличчi. Пiсля обстеження було встановлено, що поява цяток пов’язана з порушенням видiлення секрету сальних залоз. Який тип секрецiї характер-ний для цих залоз?

A.Голокриновий

B.Мерокриновий

C.Макроапокриновий

D.Мiкроапокриновий

E.Мерокриновий та мiкроапокриновий


Хлопчик на другому роцi життя став часто хворiти на респiраторнi захворювання, стоматити, гнiйничковi ураження шкiри. Навiть невеликi пошкодження ясен i слизової ускладнюються запаленням, що протiкає тривало. Встановлено, що у кровi дитини практично вiдсутнi iмуноглобулiни усiх класiв. Зниження функцiональної активностi якої клiтинної популяцiї лежить в основi описаного синдрому?

A.В-лiмфоцити

B.Т-лiмфоцити

C.Нейтрофiли

D.Макрофаги

E.NK-лiмфоцити


До пологового вiддiлення госпiталiзували жiнку зi слабкiстю пологової дiяльностi. Який засiб необхiдно використати для стимуляцiї скорочень матки?

A.Окситоцин

B.Вазопресин

C.ГонадолiберинD.Кортиколiберин

E.Соматостатин

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка