A. "Вас має якнайшвидше оглянути лікар"Дата конвертації28.05.2021
Розмір424 Kb.

ПМК1_ВХ

1. Чоловік 50 років розповідає, що його турбують інтенсивні болі в грудях протягом останніх 2 тижнів. Як далі проводити розпитування цього хворого?

A. “Вас має якнайшвидше оглянути лікар”.

B. “Коли і в зв’язку з чим виникають ці болі?”*

C. “Чи є у Ваших рідних захворювання серця?

D. “Чи посилюються ці болі після їжі?”

E. “Чому Ви чекали 2 тижні і не звернулись до лікаря одразу?” 2. Після з’ясування сімейного анамнезу хворої, вона звертається до лікаря з запитанням про його власну сім’ю. Що робити в такій ситуації?

A. Дати коротку, загальну відповідь.

B. Ігнорувати запитання і збирати анамнез.

C. Сказати, що Ви не обговорюєте свою родину з пацієнтами.

D. Сказати, що це приватна справа.*

E. Спитати хвору, навіщо їй це.

3. Хворого на ексудативний плеврит турбує виражена задишка, тяжкість в правій половині грудної клітки. Коли він лежить на правому боці, задишка зменшується. Як називається таке положення?

A. активне

B. вимушене активне*

C. вимушене пасивне

D. невимушене

E. пасивне 4. У хворого на інфаркт міокарда раптово з’явилася інтенсивна задишка, акроціаноз. Дихання поверхневе, 29/хв. Пульс малого наповнення, 114/хв, артеріальний тиск 75/40 мм рт.ст. Зіниці помірно звужені, мляво реагують на світло. Як Ви оцінюєте стан такого хворого?

A. агональний

B. дуже тяжкий*

C. клінічна смерть

D. середньої тяжкості

E. тяжкий

5. У хворого на гіпертонічну хворобу діагностовано супутнє захворювання системи дихання. Який із наведених симптомів свідчить тільки про ураження органів дихання?

A. біль при диханні*

B. інспіраторна задишка

C. кардіалгія

D. нудота

E. сухий кашель 6. У чоловіка 73 років при огляді виявлено зменшення правої половини грудної клітки і відставання її в акті дихання. Ознаки якого синдрому є у хворого?

A. запальне ущільнення легені

B. компресійний ателектаз

C. обтураційний ателектаз*

D. повітря в плевральній порожнині

E. рідина в плевральній порожнині

7. У чоловіка 57 років грудна клітка має бочкоподібну форму. Наявність емфіземи легень можуть підтвердити такі пальпаторні дані як

А. еластичність міжреберних проміжків

В. “котяче муркотіння”

С. ослаблення голосового тремтіння*

D. податливість грудної клітки

Е. посилення голосового тремтіння 8. У жінки 43 років ліва половина грудної клітки відстає при диханні. У лівій підлопатковій ділянці голосове тремтіння ослаблене, абсолютно тупий перкуторний звук. Що у хворої?

А. вогнищеве запальне ущільнення легені

В. гідроторакс*

С. закритий пневмоторакс

D. компресійний ателектаз

Е. порожнина, що сполучена з бронхом

9. Права половина грудної клітки хворого дещо відстає у диханні. У правій підключичній ділянці голосове тремтіння посилене, тимпанічний перкуторний звук, вислуховується амфоричне дихання, дзвінкі великопухирчасті вологі хрипи. Що у хворого?

А. вогнищеве запальне ущільнення легені

В. закритий пневмоторакс

С. звуження бронхів в’язким ексудатом

D. компресійний ателектаз

Е. порожнина у легені, сполучена з бронхом* 10. При обстеженні хворого виявлено накопичення рідини в плевральній порожнині. Які дані топографічної перкусії легень мають значення для визначення характеру рідини (ексудат чи транссудат)?

А. активна рухливість нижнього краю

В. висота стояння верхівок

С. пасивна рухливість нижнього краю

D. розташування нижньої межі*

Е. ширина полів Креніга

11. При аускультації легень над усіма ділянками вислуховується жорстке везикулярне дихання, велика кількість сухих хрипів, бронхофонія не змінена. Що у хворого?

А. вогнищеве запальне ущільнення легені

В. закритий пневмоторакс

С. звуження бронхів в’язким ексудатом*

D. компресійний ателектаз

Е. потовщення листків плеври 12. У хворого на фоні бронховезикулярного дихання вислуховується побічний дихальний шум, що зменшується після покашлювання. Що це за шум?

А. вологі хрипи*

В. крепітація

С. плевроперикардіальні шуми

D. сухі хрипи

Е. шум тертя плеври

13. Права половина грудної клітки хворого відстає у диханні. Під правою лопаткою голосове тремтіння посилене, тупий перкуторний звук, вислуховується бронхіальне дихання, бронхофонія посилена. Що у хворого?

А. ексудативний плеврит

В. запальне ущільнення частки легені*

С. звуження бронхів в’язким ексудатом

D. порожнина у легені, сполучена з бронхом

Е. потовщення листків плеври 14. У хворого на фоні ослабленого везикулярного дихання вислуховується додатковий шум, який посилюється при натискуванні на міжребер’я розтрубом фонендоскопа. Що це за шум?

А. вологі хрипи

В. крепітація

С. сухі хрипи

D. шум плеску Гіппократа

Е. шум тертя плеври*

15. Жінку 37 років турбує кашель з виділенням клейкого іржавого харкотиння. При мікроскопії харкотиння виявлено до 45 лейкоцитів в полі зору, до 28 змінених еритроцитів в полі зору, зерна гемосидерину і фібрин. Що у хворої?

А. абсцес легені

В. бронхіальна астма

С. бронхоектатична хвороба

D. рак легень

Е. пневмонія*

16. У чоловіка 46 років, який курить більше 20 років, на оглядовій рентгенограмі грудної клітки виявлено затемнення у верхній долі правої легені. Це може вказувати на

А. виникнення бронхоектазів

В. емфізему легень

С. периферичний рак легень*

D. пневмоторакс

Е. хронічний бронхіт курця

17. Хворого 52 років турбують періодичні болі в лівій половині грудної клітки. Діагноз стенокардії буде більш ймовірним, якщо болі

А. виникають при певному навантаженні*

В. виникають у будь-який час доби

С. іноді знімаються теплом

D. мають тупий або ниючий характер

Е. посилюються при кашлі 18. Хвору турбують задишка, сухий кашель, напади задухи вночі. При огляді визначено ортопное, акроціаноз, набряків немає. У хворої є ознаки

А. бронхіальної астми

В. лівошлуночкової серцевої недостатності*

С. правошлуночкової серцевої недостатності

D. судинної недостатності

Е. тотальної серцевої недостатності

19. У хворого при вимірюванні артеріального тиску на плечовій артерії перші тони Короткова починають вислуховуватись при тиску в манжеті 200 мм рт.ст., максимальної гучності тони – при тиску 125 мм рт.ст., тони зникають при тиску 100 мм рт.ст. Оцінка результату:

А. діастолічний тиск 125 мм рт.ст.

В. середній тиск 125 мм рт.ст.

С. пульсовий тиск 125 мм рт.ст.

D. систолічний тиск 125 мм рт.ст.

Е. систолічний тиск 200 мм рт.ст.* 20. У хворого спостерігається дуже виражена пульсація сонних артерій. Пульс на променевих артеріях однаковий, ритмічний, 78/хв, великий, високий і швидкий. Такі зміни характерні для

А. аортального стенозу

В. артеріальної гіпертензії

С. інфекційних захворювань

D. недостатності аортального клапана*

Е. судинної недостатності

21. Верхівковий поштовх розташований у V міжребер’ї на 1 см медіальніше від лівої середньоключичної лінії, звичайний. В ділянці абсолютної тупості серця та в епігастрії визначається посилена розлита пульсація. У хворого є ознаки

А. гіпертрофії лівого шлуночка

В. гіпертрофії і дилатації лівого шлуночка

С. гіпертрофії і дилатації обох шлуночків

D. гіпертрофії і дилатації правого шлуночка*

Е. дилатації лівого шлуночка 22. Межі відносної тупості серця: права – на 1см вправо від правого краю грудини, верхня – ІІ ребро, ліва – на 2см назовні від лівої середньоключичної лінії. У хворого є ознаки дилатації

А. лівого передсердя і лівого шлуночка*

В. лівого передсердя і правого шлуночка

С. лівого шлуночка

D. обох шлуночків

Е. правого шлуночка

23. При аускультації у другому міжребер’ї справа і зліва від грудини ІІ тон переважає над І. Однак справа ІІ тон гучніший, ніж зліва. Це свідчить про

А. акцент ІІ тону над аортою*

В. нормальні серцеві тони

С. ослаблення І тону в обох точках

D. ослаблення І тону над аортою

Е. ослаблення ІІ тону над легеневою артерією 24. У хворого виявлена виражена тотальна серцева недостатність. Артеріальний тиск – 100/50 мм рт.ст. При аускультації над верхівкою серця можна почути

А. ослаблення ІІ тону

В. посилення І тону

С. ритм галопу*

D. ритм перепела

Е. розщеплення І тону

25. У другому міжребер’ї справа від грудини вислуховується грубий систолічний шум зростаючо-спадаючого характеру, який проводиться на судини шиї та в точку Боткіна. Це свідчить про

А. аортальний стеноз*

В. мітральний стеноз

С. недостатність аортального клапана

D. недостатність мітрального клапана

Е. стеноз легеневої артерії 26. На рівні нижньої третини грудини вислуховується систолічний шум спадаючого характеру, який проводиться вправо та вверх. Шум посилюється на вдиху. Це свідчить про

А. аортальний стеноз

В. мітральний стеноз

С. недостатність аортального клапана

D. недостатність мітрального клапана

Е. недостатність тристулкового клапана*

27. У стандартних відведеннях ЕКГ співвідношення амплітуди зубців RI>RII>RIII. Кут альфа становить +15°. Положення електричної осі серця

А. вертикальне

В. відхилення вліво

С. відхилення вправо

D. горизонтальне*

Е. нормальне 28. За даними ЕКГ частота серцевих скорочень у хворого збільшувалась на вдиху і зменшувалась на видиху. Такі зміни найбільш характерні для

А. вузлового ритму

В. синусової аритмії*

С. періодів Самойлова-Венкенбаха

D. фібриляції передсердь

Е. фібриляції шлуночків

29. У жінки 23 років на ЕКГ реєструється синусова тахікардія, часті суправентрикулярні екстрасистоли. Ці екстрасистоли відрізняються від синусових серцевих скорочень

А. деформацією шлуночкового комплексу

В. негативним зубцем Р у ІІ відведенні*

С. негативним зубцем Р у відведенні aVR

D. подовженням інтервалу P-Q

Е. позитивним зубцем Р у ІІ відведенні 30. Чоловіка 39 років турбує стискаючий біль за грудиною. На ЕКГ ритм синусовий, блокада лівої ніжки пучка Гіса, збільшення амплітуди зубця R у відведеннях І, ІІ, V5-V6. У хворого є ЕКГ ознаки

А. гіпертрофії лівого передсердя

В. гіпертрофії лівого шлуночка*

С. гіпертрофії обох шлуночків

D. гіпертрофії правого шлуночка

Е. ішемії міокарда

31. У жінки 63 років раптово з’явилися задишка і серцебиття. На ЕКГ зубці Р відсутні, інтервали R-R різні, у відведенні V1 помітні хвилі f з частотою 450/хв. У хворої є ЕКГ ознаки

А. пароксизмальної тахікардії

В. синусової аритмії

С. тріпотіння передсердь

D. фібриляції передсердь*

Е. фібриляції шлуночків 32. Жінка 67 років двічі втрачала свідомість. При аускультації серця ЧСС 32/хв, періодична поява “гарматного” тону Стражеска. На ЕКГ різні інтервали P-R, зубці Р потрапляють у різні місця, комплекси QRS поширені. У хворої ознаки

А. блокади ніжки пучка Гіса

В. повної AV-блокади*

С. синусової аритмії

D. синусової брадикардії

Е. фібриляції передсердь

33. Чоловіка 32 років впродовж кількох тижнів турбують періодичні пекучі болі в епігастрії. Болі виникають через 1.5 години після їжі, іноді вночі. Дані анамнезу характерні для

А. виразки дванадцятипалої кишки*

В. гострого апендициту

С. кишкової непрохідності

D. панкреатиту

Е. хронічного гастриту 34. У хворого горда постава, живіт значно збільшений, пупок випнутий. Симптом флуктуації позитивний. Такі ознаки виявляються при наявності

А. асциту*

В. гепатомегалії

С. кахексії

D. метеоризму

Е. ожиріння

35. Загальний стан хворого тяжкий, обличчя бліде, риси загострені. Язик сухий. Живіт не бере участі у диханні, при пальпації болючий і напружений. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. У хворого є ознаки

А. асциту

В. виразки шлунку

С. кахексії

D. метеоризму

Е. перитоніту*

36. У обстежуваного підвищений тонус м’язів живота, що заважає проведенню глибокої пальпації. Для розслаблення м’язів пацієнт має

А. затримати дихання

В. зігнути ноги в колінах*

С. підняти голову над подушкою

D. повернутись на правий або лівий бік

Е. сісти на ліжку, спираючись руками

37. Лікар перкутує по середньоключичній лінії справа, починає нижче від пупка і переміщає палець вгору. Ця методика застосовується для визначення

А. асциту

В. нижньої межі печінки*

С. медіальної межі селезінки

D. нижньої межі шлунку

Е. низхідної аорти

38. При глибокій пальпації під лівою реберною дугою визначається еластичне, безболісне, рухливе утворення, на передньому краї якого є вирізки. Перкуторний звук над ним тупий. Що це?

А. ліва нирка

В. ліва частка печінки

С. селезінка

D. селезінковий вигин ободової кишки*

Е. тіло шлунка

39. У чоловіка 66 років спостерігаються слабкість, анорексія, блювання шлунковим вмістом з домішками крові. Кал кашкоподібний, чорний. Яке інструментальне дослідження допоможе верифікувати діагноз?

А. дуоденальне зондування

В. іригоскопія

С. езофагогастродуоденоскопія*

D. оглядова рентгенографія живота

Е. ректороманоскопія

40. Жінку 56 років турбує постійний тупий біль у правому підребер’ї. При УЗД жовчний міхур грушоподібний, збільшений. Який метод дослідження допоможе визначити гіпотонію і гіпокінезію жовчного міхура?

А. багатомоментне дуоденальне зондування*

В. бактеріологічне дослідження жовчі

С. кристалоскопія фракцій жовчі

D. рН-метрія фракцій жовчі

Е. тримоментне дуоденальне зондування


1. Хворий 36 років скаржиться на тривалий пронос, зниження апетиту, нудоту та блювання, схуднення. В анамнезі захворювання кишківника. При огляді лікар виявив блідість шкіри, наявність рубця від апендиктомії.

Які інші показники стану шкіри слід оцінити?

А. висипки, стан волосяного покриву

*В. вологість та еластичність

С. консистенція, висипки

Д. наявність підшкірних судин

Е. товщина підшкірної клітковини
2. Хворий 37 років скаржиться на біль та гнійні виділення з правого вуха, запаморочення, нудоту, мерехтіння перед очима.

Яка характерна хода може спостерігатись?

A. «горда»

*B. хитлива хода

C. «качача» хода

D. «півняча» хода

E. поза «прохача»
3. Хворого на ексудативний плеврит турбує виражена задишка, тяжкість в правій половині грудної клітки. Коли він лежить на правому боці, задишка зменшується. Як називається таке положення?

A. активне

*B. вимушене активне

C. вимушене пасивне

D. невимушене

E. пасивне


4. У хворого з захворюванням тільки системи сечовиділення можуть спостерігатися скарги на:

*A. біль в попереку, часте та болюче сечовипускання, неприємний запах сечі

B. біль в попереку, часте сечовипускання, кровохаркання

C. біль в попереку, часте та болюче сечовипускання, напад задухи

D. біль в попереку, часте та болюче сечовипускання, відрижка

E. біль в животі, часте та болюче сечовипускання, блювання


5. Хворого турбують біль в колінних суглобах зі зменшенням їх рухливості, при огляді шкіра над суглобами червоного кольору, набрякла. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

*E. опорно-рухового апарату


6. Хворого турбують тиснучий біль за грудиною, серцебиття та задишка під час незначного фізичного навантаження. Враження якої системи може бути у хворого?

*A. серцево-судинної

B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

E. опорно-рухового апарату

7. У хворого зразу після прийому їжі виникає гострий біль в епігастрії, печія та відрижка кислим. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

B. дихальної

*C. травлення

D. сечовиділення

E. нервової


8. Після застуди у хворого з’явився сухий кашель, порушення носового дихання, підвищення температури тіла, пітливість. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

*B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

E. нервової


9. Яка з перерахованих ЕКГ-ознак характерна для шлуночкової екстрасистоли?

A. зубець Р деформований

B. зубець Р розширений

*C. комплекс QRS розширений, дискордантність основного зубця і кінцевої частини комплексу

D. комплекс QRS незмінений

E. неповна компенсаторна пауза


10. Яка з перерахованих ЕКГ-ознак характерна для передсердної екстрасистоли?

A. зубець Р відсутній

*B. комплекс QRS незмінений

C. комплекс QRS розширений, дискордантність основного зубця і кінцевої частини комплексу

D. повна компенсаторна пауза

E. зубець Р розширений

11. Характерні ознаки пансистолічного шуму:

A. займає всю систолу, але не зливається з І та ІІ тонами

*B. займає всю систолу і зливається з тонами

C. визначається на початку і в середині систоли

D. визначається в середині і в кінці систоли

E. визначається тільки в середині систоли


12. Артеріальний тиск на нижніх кінцівках, який нижче тиску на верхніх кінцівках на 20 мм рт.ст. і більше, свідчить про:

A. недостатність кровообігу

*B. аортальну недостатність

C. коарктацію аорти

D. аортальний стеноз

E. судинну недостатність


13. В приймальне відділення доставлений хворий після перенесеного великого судомного нападу. Всі види орієнтування збережені, але сповільнені. Мислення сповільнене, відповіді короткі, після тривалої паузи. Визначити стан свідомості пацієнта.

A. ятрогенія

B. депресія

C. сопор


*D. ступор

E. кома
14. Хвора 49 років, скаржиться на біль в серці, задишку, серцебиття, підвищення температури до 37,5°С. Вислуховується посилений 1-й тон та пресистолічний шум на верхівці, акцент 2 тону над легеневою артерією. Яка вада серця може бути у хворої?

A. недостатність клапану аорти

B. аортальний стеноз

*C. мітральний стеноз

D. коарктація аорти

E. недостатність мітрального клапану
15. Хвора 45 років страждає на мітральну ваду серця, в останні 3 місяця турбує задишка при навантаженні, сухий кашель, при ЕКГ виявлено постійну тахікардіальну форму мерехтіння передсердь. Яка з перерахованих ЕКГ-ознак характерна для даної патології:

A. ЧСС 60-80

B. зубець Р розширений

C. зубець Р деформований

D. комплекс QRS розширений

*E. інтервали R-R абсолютно різні

16. Хвора М., 29 років, маніпуляційна медсестра, біля 2,5 років тому при контакті з пеніциліном стала відмічати дертя в горлі, нападоподібний кашель, а пізніше - приступи ядухи.. На момент огляду у хворої раптово розвинувся напад ядухи. Над легенями перкуторно - коробковий звук, аускультативно - дихання ослаблене з подовженим видихом. Які хрипи можуть бути вислухані у хворої в цей час?

A. вологі великоопухирцеві

B. вологі дрібнопухирцеві

C. вологі середньопухирцеві

*D. розсіяні сухі дискантні

E. поодинокі сухі


17. У хворого з ішемічною хворобою серця під час лікування шлуночкової пароксизмальної тахікардії відбулася втрата свідомості, пульс на периферичних артеріях відсутній, артеріальний тиск не визначається. ЕКГ нагадує синусоїду правильної форми. Яка аритмія у хворого?

A. фібриляція шлуночків

*B. тріпотіння шлуночків

C. атріовентрикулярна блокада І ступеня

D. атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня

E. миготлива аритмія


18. ЕКГ-ознака атріовентрікулярної блокади І ступеня:

A. патологічний зубець Q

B. комплекс QRS розширений

*C. подовження інтервалу Р - Q

D. депресія сегмента ST

E. зубець Р розширений


19. При якому захворюванні вислуховуються тільки сухі хрипи і ніколи не буває вологих?

*A. стискання головних бронхів збільшеними біфукаційними лімфовузлами при туберкульозі

B. бронхіт

C. бронхоектазійна хвороба

D. бронхопневмонія

E. рак легень


20. Біль в грудній клітці пов’язаний з захворюванням органів дихання буває при:

A. бронхіті

B. бронхопневмонії

*C. сухому плевриті

D. приступі бронхіальної астми

E. ексудативному плевриті


21. При якому захворюванні може бути кровохаркання?

A. ексудативний плеврит

*B. інфаркт легень

C. бронхіальна астма

D. вогнищева пневмонія

E. ексудативний плеврит


22. Збільшення однієї з половин грудної клітки може бути при:

A. гострому бронхіті

B. пневмосклерозі

C. ателектазі легені

D. бронхіальній астмі

*E. ексудативному плевриті


23. Зменшення однієї з половин грудної клітки може бути при:

A. гострому бронхіті

B. емфіземі легень

*C. ателектазі легені

D. гідротораксі

E. ексудативному плевриті


24. Голосове тремтіння при пальпації грудної клітки підсилюється при:

*A. крупозній пневмонії

B. емфіземі легень

C. приступі бронхіальної астми

D. трахеїті

E. ексудативному плевриті над рідиною


25. Голосове тремтіння при пальпації грудної клітки зникає при:

A. крупозній пневмонії

*B. повному обтураційному ателектазі

C. приступі бронхіальної астми

D. бронхіті

E. інфаркті легені


26. Тупий звук при перкусії над легенею з’являється при:

*A. крупозній пневмонії в стадії опечінкування

B. повному обтураційному ателектазі

C. приступі бронхіальної астми

D. сухому плевриті

E. відкритому пневмотораксі


27. Тон „тріснувшого горщика” при перкусії над легенею з’являється при:

A. крупозній пневмонії

B. емфіземі легень

C. трахеїті

*D. над каверною, з’єднаною з бронхом

E. ексудативному плевриті над рідиною


28. Притуплено-тимпанічний звук при перкусії над легенями може бути при:

A. крупозній пневмонії в стадії опечінкування

B. повному обтураційному ателектазі

C. приступі бронхіальної астми

*D. крупозній пневмонії на початковій стадії

E. відкритому пневмотораксі


29. Тимпаніт з металевим відтінком при перкусії легень може бути при:

A. крупозній пневмонії

B. емфіземі легень

C. інфаркті легені

D. пухлині легені

*E. відкритому пневмотораксі


30. Збільшення полів Креніга спостерігається при:

A. крупозній пневмонії

B. туберкульозі верхівок

*C. емфіземі легень

D. набряку легень

E. ексудативному плевриті


31. Зменшення висоти стояння верхівок легень спостерігається при:

A. нижньочастковій пневмонії

*B. пневмофіброзі посттуберкульозному

C. емфіземі легень

D. бронхіті

E. ексудативному плевриті


32. Вологі великопухирцеві хрипи характерні для:

*A. набряку легень

B. гідротораксу

C. бронхіальної астми під час нападу

D. крупозної пневмонії

E. ексудативного плевриту


33. Жорстке дихання характерне для:

A. пневмотораксу

*B. бронхіту

C. емфіземи легень

D. гідротораксу

E. ексудативного плевриту


34. Сакадоване дихання буває при:

*A. спазмі гладкої мускулатури дрібних бронхів

B. інфаркті легені

C. емфіземі легень

D. ексудативному плевриті

E. фізичному навантаженні


35. Збільшення окремих ділянок живота з порушенням його симетрії спостерігається при:

A. опущенні шлунка

*B. збільшенні окремих органів

C. голодуванні

D. різкому звуженні стравоходу

E. спланхноптозі


36. У хворого на інфаркт міокарда раптово з’явилася інтенсивна задишка, акроціаноз. Дихання поверхневе, 29/хв. Пульс малого наповнення, 114/хв, артеріальний тиск 75/40 мм рт.ст. Зіниці помірно звужені, мляво реагують на світло. Як Ви оцінюєте стан такого хворого?

A. агональний

*B. дуже тяжкий

C. клінічна смерть

D. середньої тяжкості

E. тяжкий


37. Хворий 60 рокiв госпiталiзований у кардiологiчне вiддiлення у зв’язку з частими нападами загрудинного болю, якi виникають при незначному фiзичному навантаженнi. При оглядi: пульс 56 за 1 хв. АТ 150/90 мм рт.ст. Межа серця значно розширена влiво, у 2-му мiжребер’i зправа від грудини грубий систолiчний шум. Попереднiй дiагноз: стеноз вiчка аорти. Які зміни тонiв є найбiльш вирирогiдними?

A. 1 тон на верхiвцi посилений, акцент 2 тона над аортою

B. 1 тон на верхiвцi послаблений, акцент 2 тона над аортою

C. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над легеневою артерією вiдсутнiй

*D. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над аортою вiдсутнiй

E. 1 тон на верхiвцi посилений, 2 тон над аортою вiдсутнiй


38. Хворий 34 років скаржиться на болі в епігастральній ділянці, які віддають в спину. Біль виникає зразу після вживання страви. Окрім того, хвилює нудота, іноді блювота кислим, печія, відрижка, запори. При поверхневій пальпаціі живота – біль та напруження м’язів в епігастральній області, позитивний симптом Менделя. Враження якого органу найбiльш вирирогiдне:

A. жовчного міхура

B. печінки

*C. шлунку

D. 12-типалої кишки

E. селезінки


39. Хвора 38 років скаржиться на тупі, постійні болі в ділянці правого підребер’я, які виникають через 1-3 години після прийому жирної їжі. Біль віддає вверх, в ділянку правого плеча і шиї. Крім цього, часто хвилює відчуття гіркоти в роті, відрижка повітрям, метеоризм. Печінка та селезінка при перкусії не збільшені. При глибокій пальпації живота можна очікувати біль в проекції:

A. селезінки

B. сигмовидної кишки

C. шлунку

D. 12-типалої кишки

*E. жовчного міхура


40. Хвора 25 років скаржиться на болі в епігастральній області, які посилюються натще, проходять після вживання страви. При глибокій пальпації живота в правій здухвинній ділянці пальпується мало рухливий безболісний циліндр м’якої консистенції товщиною 2-3 см, який злегка бурчить. Який орган пальпується?

A. клубова кишка

*B. сліпа кишка

C. поперечноободова кишка

D. сигмовидної кишка

E. шлунок

1. Представник Київської терапевтичної школи вдосконалював метод аускультації зокрема аускультації безпосередньої при вивченні додаткових тонів серця.

Назвіть прізвище цього вченого-терапевта:

A. Губергриць М.М.

B. Бурчинський Г.Й.

C. Образцов В.П.*

D. Стражеско М.Д.

E. Яновський Ф.Г.
2. Студент медичного вузу повинен розпитати хворого і написати анамнестичний розділ історії хвороби.

Які основні розділи анамнезу та правила написання?

A. Паспортна частина, основні скарги, загальний анамнез

B. Основні скарги, анамнез життя, анамнез хвороби

C. Основні скарги, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез

D. Паспортна частина, основні скарги, анамнез хвороби, загальний та анамнез життя*

E. Паспортна частина, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез
3. Хворий скаржиться на задишку, кашель з помірною кількістю рідкого харкотиння, набряки на ногах, поганий сон. При огляді хворий сидить, спершись на високі подушки, руки опущені., акроціаноз, гомілки пастозні. Частота дихання 20/хв.

Яке положення хворого у ліжку?

A. Акивне

B. Ортопноє*

C. Опістотонус

D. Пасивне

E. Судомне

4. Хворий стогне, лежить горелиць, очі заплющені, дихання глибоке, ритмічне, в повітрі запах ацетону. Обличчя бліде, на щоках рум’янець, слизова губ суха. На запитання лікаря, що вас турбує не відповідає. Коли лікар голосно запитав «Як Ваше прізвище» і торкнувся руки пацієнта той згодом розплющив очі і дав правильну відповідь.

Який стан свідомості у хворого?

A. Кома


B. Маячіння

C. Сопор*

D. Ступор

E. Ясна


5. Хворий скаржиться на слабкість, запаморочення, підвищення температури, задишку. Хворіє впродовж 5 років на бронхоектатичну хворобу.

Які скарги характерні для цієї хвороби можуть виявлятись?

A. Інспіраторна задишка

B. Дихання Кусмауля

C. Виділення харкотиння, переважно вранці «повним ротом»*

D. Завжди сухий кашель

E. Почуття жмуту за грудиною

6. Хворий скаржиться на задишку експіраторного характеру, кашель, лікується в стаціонарі з приводу загострення хронічного бронхіту. Лікарю необхідно провести огляд грудної клітки та визначити статичні ознаки.

Що це передбачає?

A. З’ясувати анамнез

B. Визначити статуру

C. Визначити тип тілобудови

D. Визначити форму і симетричність грудної клітки*

E. Визначити тип та ритм дихання


7. Хворий скаржиться на постійне покашлювання, інколи посилювання його, з виділенням невеличкої кількості харкотиння з домішками крові. Частота дихання 20/хв, ритмічне, поверхневе. При порівняльній перкусії справа під ключицею тимпанічний звук, аускультативно там же бронхіальне дихання. Над усією поверхнею легень ясний легеневий звук. Дихання везикулярне.

Що могло спричинити зміну перкуторного і аускультативних звуків?

A. Зменшення повітряності легень

B. Збільшення повітряності легень

C. Наявність повітря в плевральній порожнині

D. Наявність порожнини заповненої повітрям*

E. Наявність порожнини заповненої кров’ю
8. Хворий скаржиться на біль при глибокому диханні в правому боці грудної клітки, кашель із густим і ржавим харкотинням, задишку. Лежить на правому боці. Права половина грудної клітки збільшена, відстає в диханні, частота дихання 24/хв, ритмічне. При перкусії справа над нижньою долею легень тупий звук.

Яка характеристика тупого перкуторного звуку?

A. Гучний тривалий низький

B. Гучний тривалий високий

C. Тихий тривалий низький

D. Тихий короткий низький

E. Тихий короткий високий*
9. Хворий скаржиться на експіраторну задишку, кашель з невеличкою кількістю харкотиння, хворіє 10 років на хронічний обструктивний бронхіт. При огляді грудна клітка емфізематозна, симетрична. При порівняльній перкусії перкуторний звук коробковий. При пальпації над боковими поверхнями на симетричних ділянках голосове тремтіння визначається.

Які зміни голосового тремтіння можна визначити?

A. Не визначається над усіма легенями

B. Посилене над боковими поверхнями

C. Послаблене над боковими поверхнями*

D. Невиразне зліва

E. Чітко визначається справа
10. У хворого скарги на сухий кашель, колючий при диханні справа, задишка. Грудна клітка нормостенічна, права половина збільшена, відстає в диханні. При перкусії ззаду справа нижче кута лопатки тупий звук. Над іншими ділянками ясний легеневий. Діагностована пневмонія.

Який основний дихальний шум буде вислуховуватись справа нижче кута лопатки?

A. Амфорічне дихання

B. Везикулярне дихання

C. Бронхіальне дихання*

D. Жорстке везикулярне дихання

E. Пуерильне дихання
11. Хворий скаржиться на періодичний кашель, з великою кількістю рідкого харкотиння, що приносить полегшення. Грудна клітка астенічна, число дихань 14/хв, ритмічний, голосове тремтіння не змінене. При перкусії над симетричними ділянками легень ясний легеневий звук. Аускультативно основний дихальний шум, жорстке везикулярне дихання. Діагностовано загострення бронхіту.

Які додаткові дихальні шуми можна вислухати?

A. Дзижчачі хрипи при вдосі

B. Вологі дрібно-середньопухирчасті неконсоновані хрипи*

C. Вологі дрібно-середньопухирчасті консоновані хрипи

D. Пуерильне дихання

E. Шум плюскоту Гіппократа
12. Хворий скаржиться на експіраторну задишку. При загостренні хвороби напади ядухи. При огляді: центральний ціаноз, пальці в формі барабанних паличок, положення ортопноє. Грудна клітка емфізематозна. При порівняльній перкусії перкуторний звук.

Як можуть бути розташовані нижні межі легень?

A. Опущені нижче норми з двох боків*

B. В межах норми з двох боків

C. Підняті справа нижче норми

D. Опущені зліва нижче норми

E. Підняті вище норми з двох боків
13. Хворий скаржиться на експіраторну задишку, кашель з невеличкою кількістю скловидного харкотиння. Хворіє 10 років на хронічний обструктивний бронхіт. При огляді грудна клітка емфізематозна, симетрична, участь додаткових м’язів в диханні. Частота дихання 20/хв. При перкусії коробковий звук перкуторний. Голосове тремтіння на симетричних ділянках ослаблене.

Який основний дихальний шум буде вислуховуватись?

A. Бронхіальне патологічне дихання

B. Підсилене везикулярне дихання

C. Послаблене везикулярне*

D. Шум водяної дудки

E. Сакадоване дихання
14. Хворий скаржиться на експіраторну задишку періодичні напади ядухи, що супроводжуються дистанційними хрипами. Хворіє на бронхіальну астму. Положення ортопноє, грудна клітка емфізематозна, при перкусії коробковий звук.

Які додаткові дихальні шуми можна вислухати при нападі ядухи?

A. Вологі велико пухирчасті хрипи

B. Вологі хрипи середньопухирчасті

C. Початкова крепітація

D. Сухі свистячі хрипи*

E. Шум тертя плеври
15. Хворий скаржиться на задишку змішаного характеру при незначному фізичному навантаженні, слабкість, серцебиття, хворіє на бронхіт 4 роки. Грудна клітка нормостенічна. При динамічному огляді відхилень від норми не виявлено. При перкусії легеневий звук з коробковим відтінком. Дихання везикулярне, жорстке, поодинокі свистячі хрипи.

Який метод додаткового обстеження допоможе виявити наявність дихальної недостатності та її ступінь?

A. Бронхоскопія

B. Дослідження харкотиння

C. Визначення «ефірного часу»

D. Спірографія*

E. Тороскопія
16. Хворий скаржиться на періодичний сухий кашель, задишку. Грудна клітка асиметрична, зліва збільшена, відстає при диханні. Частота дихання 20/хв. При перкусії зліве притуплений тимпанічний звук. Аускультативно дихання везикулярне не прослуховується чути слабке бронхіальне дихання.

Які зміни можна виявити при дослідженні бронхофонії?

A. Відсутня

B. Ослаблена

C. Посилена*

D. Шум плюскоту Гіппократа

E. Шум падаючої краплі

17. Хворий скаржиться на задишку при незначному фізнавантаженні, біль в ділянці серця. при огляді: сидить, ноги опущені. На гомілках набряки. Акроціаноз. Кінцівки витончені, пальці у вигляді барабанних паличок. Нормостенічний тип тілобудови. Хода повільна.

Які ознаки при загальному огляді можуть свідчити про захворювання серцево-судинної системи?

A. Біль в ділянці серця

B. Акроціаноз, нормостенік, хода повільна

C. Акроціаноз, положення ортопноє, набряки*

D. Хода повільна, набряки

E. Хода повільна, нормостенічний тип тілобудови


18. Скарги на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні впродовж 15 років хворіє на мітральний порок серця. При огляді акроціаноз, на щоках «метелик», положення напівсидячи. Спостерігаються серцевий поштовх в У міжребірї до середини від середньо-ключичної лінії. Пульсації в епігастрії, в ІІ міжребірї ліворуч. поштовх в У При пальпації ділянки серця де буде визначатись діастолічне котяче муркотіння?

A. Верхівка серця*

B. Друге міжребір’я ліворуч

C. Друге міжребір’я праворуч

D. Епігастральна ділянка

E. Яремна ямка


19. Хворий 50 років скаржиться на головний біль, головокружіння. Мерехтіння перед очима. При огляді: гіперстенік, шкіра та слизові рожеві. При огляді ділянки серця видно позитивний серцевий поштовх. Пальпаторно серцевий поштовх визначається в У міжребір’ї на 1 см назовні від лівої середньо-ключичної лінії, площа 2-3 см2, резистентний, високий. Пульс 60/хв ритмічний, напружений. АТ 180/120 мм рт. ст.

Чи змінена локалізація серцевого поштовху? Яким чином?

A. Вище норми

B. Зміщений праворуч

C. Зміщений ліворуч*

D. Нижче норми

E. Ні, не змінена

20. Пацієнтка скаржиться на серцебиття, задишку, інколи кровохаркання. При огляді: «мі тральне» обличчя, над ділянкою серця пульсації в У міжребірї, ліворуч від лівої середньо ключичної лінії, епігастральна на вдосі, в ІІ міжребірї зліва. При перкусії меж відносної тупості серця встановлено права на 1 см праворуч від грудниної лінії, верхня ІІ міжребіря ліва на 1 см досередини від лівої середньо ключичної лінії.

Як оцінити результати перкусії серця?

A. Всі межі не змінені

B. Розширена права межа

C. Розширена ліва межа

D. Верхня межа піднята догори*

E. Всі межі змінені


21. Хворий 19 років скаржиться на колючий біль в ділянці серця, раніше не хворів. Астенік. Змін передсерцевої ділянки не виявлено. Перкуторно межі відносної тупості серця в межах норми. Ширина судинного пучка 5 см. Тони серця ритмічні, гучні.

Яка в нормі ширина судинного пучка?

A. 2-3 см

B. 4-6 см*

C. 8-10 см

D. 11-12 см

E. 12-14 см

22. Хворий скаржиться на задишку, важкість в правому підребір’ї. При огляді прекардіальної ділянки вени шиї набухлі, епігастральна пульсація правого шлуночка і печінки. Симптом Плеша позитивний.

Як перевірити симптом Плеша?

A. Аускультативно біля мечоподібного відростка І тон ослаблений

B. Епігастральна пульсація стає більш виразною на висоті вдиху

C. Натискання на печінку спричиняє набухання шийних вен*

D. Набухання яремних вен відповідає артеріальній пульсовій хвилі

E. Набухання яремних вен не відповідає артеріальній пульсації

23. Хворий скаржиться на головний біль, нежить, біль в м’язах. При огляді на обличчі рум’янець, очі блищать, губи сухі, шкіра гаряча на дотик, волога. Температура 38,50С. Пульс однаковий на двох руках, ритмічний, задовільного наповнення і напруження. Артеріальний тиск 120/80 мм рт. ст.

Яка частота пульсу буде визначатись?

A. Не змінений

B. Рідкий

C. Частий*

D. Не визначається

E. Ниткоподібний
24. У хворого скарги на сильний головний біль, блювання, головокружіння. Знаходиться в реанімації з приводу порушення гострого кровопостачання. Шкіра бліда, обличчя асиметричне, в правих кінцівках, слабкість, рухи обмежені. АТ 200/110 мм рт. ст. Пульс ритмічний, 60/хв, задовільного наповнення.

Яке напруження пульсу буде визначатись?

A. М’який

B. Середнього напруження

C. Твердий*

D. Ниткоподібний

E. Малий
25. Скарги на серцебиття, перебої, ниючий біль в ділянці серця. Хворіє на мітральний стеноз 15 років. Акроціаноз. При пальпації ділянки серця виявляється симптоми двох молоточків, діастолічне котяче муркотіння.

Що можна вислухати над верхівкою серця?

A. Глухі тони

B. Протодіастолічний

C. Пресистолічний ритм галопу

D. Ритм «перепела»*

E. Систолічний клац
26. У хворого 16 років скарги на серцебиття при хвилюванні. При огляді змін не виявлено. Перкуторно межі серця не змінені. При аускультації над верхівкою 2 тони, І тон більш гучний, короткий м’який систолічний шум, що не проводиться зникає після 10 присідань, при пальпації патологічні пульсації та котяче муркотіння не визначаються.

Які зміни виявляються при аускультації серця?

A. Шум тертя перикарда

B. Шум кардіопульмональний

C. Шум плевроперикардіальний

D. Шум органічний

E. Шум функціональний*
27. Скарги на пекучий біль в ділянці серця, що не купується нітрогліцерином, тривалий, підсилюється при кашлі. Хворий сидить дещо нахилившись вперед, Перкуторно всі межі серця розширені. При аускультації тони ослаблені, ритмічні, в ділянці абсолютної тупості серця вислуховується грубий гучний шум під час систоли і діастоли, посилюється при нахилі тулуба вперед і залежить від фаз дихання.

Який шум вислуховується?

A. Пансистолічний

B. Систолодіастолічний

C. Шум тертя перикарду*

D. Кардіопульмональний

E. Функціональний

28. Скарги на головний біль у потиличній ділянці, дзвін у вухах, головокружіння, серцебиття. Гіперстенік. Обличчя червоного кольору. При перкусії межі серця розширені вліво. Аускультативно на верхівці І тон гучний, систолічний м’який короткий шум, акцент ІІ тону над аортою. АТ 190/110 мм рт. ст.

Оцініть ступінь артеріальної гіпертензії:

A. Висока нормальна

B. Важка*

C. Межова

D. М’яка

E. Помірна


29. Хворий скаржиться на пекучий біль в ділянці серця, слабкість, задишку, головний біль. Хворіє на стеноз гирла аорти 20 років. Межі серця розширені вліво. Пульс ритмічний, малий, рідкий.

Які зміни можна виявити при аускультації серця?

A. Над легеневою артерією шум Грехма-Стіла

B. Над мечоподібним відростком систолічний шум

C. Над аортою грубий систолічний шум*

D. Над аортою діастолічний шум згасаючий шум

E. Над верхівкою пресистолічний зростаючий шум
30. Скарги на слабкість, головокружіння, задишку, серцебиття, часті носові кровотечі. При огляді шкіра і слизові оболонки сухі, бліді. Тургор шкіри знижений. В кутах губ тріщини. Нігті ложкоподібні. В загальному аналізі крові гемоглобін 70 г/л. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення.

Які зміни можна виявити при аускультації судин?

A. Акцент ІІ тону над аортою

B. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

C. Подвійний тон Траубе над стегновою артерією

D. Подвійний шум Виноградова-Дюрюзє над сонною артерією

E. Шум дзиги над яремною веною*
31. Скарги на стискаючий біль в ділянці серця, серцебиття, запаморочення голови. Хворіє на недостатність клапанів аорти. Межі серця розширені вліво і вниз. АТ 160/20 мм рт . ст.

Які характерні зміни можна виявити при аускультації серця.

A. Акцент ІІ тону над аортою

B. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

C. Над аортою систолічний шум

D. Над аортою діастолічний шум*

E. Над мечоподібним відростком діастолічний шум
32. Скарги на слабкість, задишку в спокої, біль тупий в серці, серцебиття, набряки. Хворіє понад 20 років. При огляді ціаноз слизових і шкіри, положення вимушене: сидить і спить в кріслі. На нижніх кінцівках набряки постійні, асцит , межі серця розширені у всі боки. Аускультативно тони приглушені, на верхівці вислуховуються 3 тони, додатковий тон після ІІ тону, тихий, глухий, найголосніший І тон. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення, не напружений.

Який ритм серця вислуховується?

A. Маятникоподібний ритм

B. Ембріокардія

C. Ритм перепала

D. Протодіастолічний ритм галопу*

E. Пресистолічний ритм галопу

33. Скарги на колючий біль в ділянці верхівки серця, інколи почуття нестачі повітря і «провалювання» серця. Зловживає тютюнопалінням і кавою. Пульс 72/хв, аритмічний (деякі хвилі передчасні, а подальша пауза більш тривала), задовільного наповнення і напруження. Тони серця ритмічні, змін не виявлено. На ЕКГ: інтервали R-R різні, ЧСС 80/хв, передчасне позачергове появлення деформованого і значно розширеного комплексу QRS, в якому R I T дискордатні, після нього велика пауза. Перед цим комплексом QRS-T зубець Р відсутній.

Як оцінити зміни на ЕКГ?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня типу Мобітц ІІ

B. Синоаурикулярна блокада ІІ ст

C. Екстрасистола мезонодальна

D. Екстрасистола шлуночкові*

E. Синусна брадікардія


34. Скарги на серцебиття, перебої серця, головокружіння, слабкість. При огляді акроціаноз, набряки на гомілках. Межі серця розширені вліво. При аускультації тони ослаблені, брадікардія. Над верхівкою гучність І тону змінюється, інколи чути «гарматний». На ЕКГ: відстань R-R значно збільшена, нема закономірного зв’язку між зубцями Р і комплексами QRS, збудження шлуночків із частотою 25/хв, комплекс QRS розширений та деформований.

Як оцінити зміни ЕКГ?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня типу Мобітц І

B. Атріовентрикуялрна блокада ІІ ступеня тону Мобітц ІІ

C. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня*

D. Синоаурикулярна блокада ІІ ступеня

E. Миготіння передсердь, брадисистолічна форма
35. У хворого скарги на важкість в правому підребір’ї, збільшення маси тіла, нудоту, жовтяницю. При огляді шкіра і склери жовтуваті, шар підшкірної клітковини над лопаткою 1,5 см. Живіт збільшений, змінює форму, залежно від положення тіла, пупок згладжений, шкіра живота тонка, блискуча.

Чим можна пояснити зміну розміру і форми живота?

A. Наявність асциту*

B. Ожиріння

C. Кахексія

D. Метеоризм

E. Киста
36. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації болісність при пальпації печінки. Висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії 14 см.

Яка в нормі висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії?

A. 5-6 см

B. 6-8 см

C. 9-11 см*

D. 12-14 см

E. 14-16 см
37. Хворий скаржиться на вздуття живота, бурчання в животі. При огляді живіт не змінений. При пальпації болісність над кишківником. При глибокій пальпації сигмоподібна кишка діаметром 3 см, болісна, визначається буркотіння.

Які в нормі при глибокій пальпації властивості сигмоподібної кишки?

A. Зліва товщиною 1-1,5 см, бурчить, безболісна

B. Зліва товщиною 1-1,5 см, не бурчить, безболісна*

C. Зліва товщиною 2-3 см, не бурчить, безболісна

D. Справа товщиною 1-1,5 см, не бурчить, безболісна

E. Справа товщиною 2-3 см бурчить, безболісна
38. Скарги на біль в лівій підреберній ділянці, слабкість, запаморочення, серцебиття. При огляді шкіра і слизові бліді. Живіт збільшений в лівій підреберній ділянці. При глибокій пальпації пальпується край селезінки. Перкуторно повздовжній розмір її 12 см.

Який в нормі повздовжній розмір селезінки?

A. 2-4 см

B. 4-6 см

C. 6-8 см*

D. 8-10 см

E. 10-12 см
39. Скарги на пекучий біль в епігастрії, який з’являється після вживання гострої їжі, алкоголю. При огляді живіт не змінений. При пальпації розлитий біль в епігастрії. Нижня межа шлунка методами пальпації, перкусії, стетакустичним визначається на 3 см вище пупка.

Де в нормі розташована нижня межа шлунка?

A. На 2-3 см вище пупка*

B. На 4-6 см вище пупка

C. На рівні пупка

D. На 2-3 см нижче пупка

E. На 4-6 см нижче пупка
40. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний, випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації печінка болісна. Висота печінкової тупості по правій середньоключичній лінії 14 см.

Яка в нормі характеристика краю печінки, що визначається при глибокій пальпації?

A. Гладенький безболісний*

B. Горбкуватий безболісний

C. Щільний фестончатий

D. Щільний гладенький

E. Зернистий безболісний

1. Хворий П., 55 років скаржиться на біль за грудиною, який турбує після фізичного або емоційного навантаження, задишку, серцебиття. Які додаткові питання має задати лікар відносно болю?

А. Характер, інтенсивність

В. Тривалість, ірадіація

С. Чим супроводжується?

D. Провокуючі та полегшуючі фактори

Е. *Всі відповіді вірні
2. Хворий М., 58 років, скаржиться на загальну слабкість, задишку при незначному фізичному навантаженні, набряки нижніх кінцівок, що з’являються у ІІ половині дня, серцебиття при фізичному навантаженні або після прийому їжі, часто при підвищеному артеріальному тиску турбує нудота. Ураження якої системи виступає на перший план?

А. Шлунково-кишкового тракту

В. Дихальної

С. *Серцево-судинної

D. Сечовидільної

Е. Ендокринної


3. Хворий С., 40 років скаржиться на підвищений артеріальний тиск та набряки на обличчі та нижніх кінцівках (спочатку з’явились на обличчі). При обстеженні АТ – 160/100 PS – 80/xв., набряки на повіках більш виражені зранку, на ногах локалізуються до верхньої третини стегон, шкіра над ними бліда, тепла на дотик, при натисненні набряки м’які. Із анамнезу відомо, що місяць тому хворий переніс переохолодження і захворів на ангіну приймав ампіцилін. Яке походження набряків?

А. Ураження ендокринної системи

В. Ураження cерцево-судинної системи

С. *Ураження нирок

D. Алергічна реакція на ліки

Е. Всі відповіді не вірні


4. При обстежені хворого отримані такі дані: нирки не пальпуються, симптом Пастернацького негативний, добовий діурез 1,8 л, нічний діурез складає ¼ від денного, в загальному аналізі сечі білок не визначається, питома вага 1018, лейкоцити – 1-2 в полі зору, еритроцити 0-1 в п/з, серед показників реносцинтиграфії – швидкість клубочкової фільтрації – 120 мл/хв. Дайте заключення:

А. У хворого поліурія, ніктурія

В. У хворого патологія в аналізі сечі

С. Швидкість клубочкової фільтрації значно знижена

D. Всі показники вказують на патологію нирок

Е. *Всі показники нормальні


5. Хворий С., 60 років при поступленні в стаціонар скаржиться на кашель, кровохаркання, задишку, загальну слабкість, субфебрильну температуру тіла, схуднення. Палить більше 40 років, 30 років працював шахтарем на вугільній шахті. Хворіє на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, виразкову хворобу шлунка. При обстеженні встановлено діагноз: рак правої легені. Які дані анамнезу мали найбільше значення для розвитку раку легень?

А. Ураження серцево-судинної системи

В. Патологія шлунково-кишкового тракту

С. *Професійні шкідливості та шкідливі звички

D. Всі відповіді вірні

Е. Жодної правильної відповіді


6. При загальному огляді хворого отримані такі дані: продольні розміри тулуба значно переважають над поперечними, грудні клітка вузька, ребра мають косе направлення, надключичні ямки добре виражені, кінцівки довгі, шия вузька та довга, мускулатура та підшкірно-жирова клітковина розвинені слабко. Який конституціональний тип тілобудови у цього хворого?

А. Атлетичний

В. *Астенічний

С. Рахітичний

D. Нормостенічний

Е. Гіперстенічний


7. Хворий Т., 35 років скаржиться на загальну слабкість, нудоту, ниючий біль в правому підребір’ї. Із анамнезу відомо, що хворий працює з токсичними фарбами, вживає алкоголь. При огляді шкіри виявлено жовтяницю, на тулубі „судинні зірочки”. Який механізм жовтяниці?

А. Порушення обміну заліза

В. *Збільшення рівня білірубіну в крові

С. Зменшення активності алкогольдегідрогінази

D. Порушення обміну вуглеводів

Е. Всі відповідні вірні


8. Хвора Т., 62 роки скаржиться на біль у грудній клітці, що посилюється під час рухів. При огляді грудної клітки: форма нормостенічна, симетрична, тип дихання – грудний, частота дихання – 16 за хв. При пальпації голосове тремтіння нормальне, симетричне, визначається болючість по ходу ребер, в точках Валлє. Чим обумовлений біль?

А. Плевритом

В. Пневмонією

С. Пневмотораксом

D. *Ураженням міжреберних нервів

Е. Патологією серця

9. У хворого 25 років відмічається підвищена температура тіла до 39ºС, задишка, кашель з виділенням іржавого харкотиння. При огляді грудної клітки відмічається відставання правої половини у акті дихання. При пальпації грудної клітки визначається посилення голосового тремтіння справа в нижніх відділах, підвищення резистентності грудної клітки. Яка у хворого патологія?

А. Бронхіт

В. Бронхіальна астма

С. Пневмоторакс правобічний

D. Правобічний ексудативний плеврит

Е. *Правобічна нижньодольова пневмонія


10. При перкусії легень у хворого визначається коробковий тон. При якому патологічному стані це можливо?

А. При пневмотораксі

В. При емфіземі

С. При неповному обтураційному ателектазі

D. Над навернами, що містять повітря

Е. *Всі відповіді вірні


11. У хворого при огляді грудної клітки визначається асиметрія половини грудної клітки за рахунок збільшення правої, розширення міжреберних проміжків та обмеження рухливості. Голосове тремтіння справа над нижніми відділами не визначається, при перкусії в цій зоні – тупий звук. Такі зміни бувають при:

А. Пневмотораксі

В. Ателектазі

С. Емфіземі

D. *Ексудативному плевриті

Е. Бронхіті

12. Хворий Ф., 50 років періодично скаржиться на задишку експіраторного характеру, кашель з виділенням в’язного скловидного харкотіння. Грудна клітка бочкоподібна, голосове тремтіння послаблене з обох боків. При порівняльній перкусії легень – коробковий тон. При топографічній перкусії – збільшення висоти стояння верхівок, розширення полів Креніга, зміщення нижніх країв легень донизу, обмеження рухливості нижніх країв легень. Для якого патологічного стану це характерно?

А. Пневмоторакс

В. Пневмонія

С. *Емфізема

D. Рак легень

Е. Гідроторакс

13. Хворий Ф., 40 років страждає на бронхіальну астму. Під час нападу бронхіальної астми при аускультації легень визначається:

А. Патологічне бронхіальне дихання

В. Посилене везикулярне дихання

С. Амфоричне дихання

D. *Жорстке везикулярне дихання з подовженим видихом

Е. Пуерильне дихання


14. При поступленні до стаціонару хворий А., 56 років скаржився на задишку, кашель, підвищену температуру тіла до 39ºС, загальну слабкість. При об’єктивному обстежені виявлено посилення голосового тремтіння та бронхофонії зліва та в базальних відділах, притуплення перкуторного тону, аускультативно - вологі дрібно-пухирчасті гучні хрипи, крепітація. При огляді на обличчі рум’янець на лівій щоці, шкіра бліда. Що у хворого?

А. Сухий плеврит

В. Бронхіт

С. *Пневмонія

D. Ексудативний плеврит

Е. Бронхіальна астма


15. При проведенні пальпації печінки пацієнта 40 р. нижній її край на 4 см нижче правої реберної дуги по середньо-ключичній лінії. В лівому підребер’ї пальпується передній край селезінки. Перкуторні розміри печінки за В.П.Образцовим – 15,13,12 см, перкуторні розміри селезінки 9×12 см. Дайте заключення про розміри досліджених органів:

А. Печінка збільшена, селезінка – норма

В. Печінка та селезінка - норма

С. Печінка збільшена, селезінка зменшена

D. *Печінка та селезінка збільшені

Е. Жодної вірної відповіді


16. Хворий 70 років, скаржиться на загальну слабкість, дискомфорт за грудиною, задишку при фізичному навантаженні, запаморочення. В анамнезі переніс двічі інфаркт міокарда. Визначається pulsus regularis, rarus at magnus. При аускультації серця – вислуховується 2 тони, які приглушені, але періодично вислуховується гучний І тон („гарматний тон” по Стражеско), ЧСС – 40 ударів/хв. Що у хворого?

А. Миготлива аритмія

В. Екстрасистолія по типу бігеменії

С. Блокада правої ніжки пучка гіса

D. Внутрішньопередсердна блокада

Е. *Повна атріо-вентрикулярна блокада


17. Хворий С., 56 років раптово відчув напад серцебиття. З часом виникла задишка та біль у ділянці серця. При обстеженні визначається: pulsus irregularis, frequens – 118/хв., пульсові хвилі різні за наповненням, дефіцит пульсу = 20 за хвилину. На ЕКГ: зубці Р відсутні, визначаються f-хвилі, інтервали R-R різні. Що у хворого?

А. Гіпертензивний криз

В. Повна атріо-вентрикулярна блокада

С. Шлуночкові пароксизмальна тахікардія

D. Трипотіння шлуночків

Е. *Миготіння передсердь


18. Хвора Ш., 52 роки скаржиться на головний біль, погіршення зору та слуху, задишку та болі в ділянці серця. При обстеженні визначаються: pulsus durus, regularis, верхівковий поштовх знаходиться в VІ м.р. по linea axylaris anterior, розлитий, резистентний, при аускультації серця – акцент ІІ тону над аортою. Для якого захворювання це характерно?

А. Міокардит

В. *Артеріальна гіпертензія

С. Легенева гіпертензія

D. Миготлива аритмія

Е. Пароксизмальна тахікардія


19. При обстежені хворого 40 років визначається пульсація в епігастрії, що посилюється при глибокому вдосі, при перкусії меж відносної тупості серця: права +2,5 см від l. sternalis dexstra, верхня на рівні верхнього краю ІІІ ребра по l. parasternalis sinisrta, ліва в V м.р. на 1,5 см медіальніше від l. medioclavucularis sinistra. Чим обумовлені, виявлені патологічні зміни?

А. Гіпертрофією лівого шлуночка

В. Пухлиною середостіння

С. Гіпертрофією лівого передсердя

D. *Гіпертрофією правого шлуночка

Е. Виявлені показники відповідають нормальним


20. При обстежені 18-річного юнака отримано такі дані: скарг не висуває, властивості пульсу задовільні, АТ – 120/70 мм рт.ст. перкуторно межі серця відповідають нормі, при аускультації вислуховується додатковий ІІІ тон (краще вислуховується при безпосередній аускультації, при зміні положення з вертикального у горизонтальне), І та ІІ тони не змінені. Що у обстеженого?

А. Ритм галопу (описаний В.П. Образцовим – „крик серця про допомогу”)

В. *Фізіологічний” ІІІ тон (описаний М.М.Губергріцем)

С. „Гарматний тон” (описаний Н.Д.Стражеско)

D. Додатковий ІІІ тон (описаний М.Я. Мудровим)

Е. Жодної правильної відповіді


21. У хворого при дослідженні органів дихання отримані такі результати: справа над верхніми відділами легень – посилення голосового тремтіння, перкуторний тон „тріснутого горшика”, при аускультації амфоричне дихання вологі гучні хрипи. З анамнезу відомо, що хворий хворіє на туберкульоз легень. Такі ознаки характерні при наявності:

А. Ексудативного плевриту

В. *Каверни, що сполучається з бронхом

С. Емфіземи легень

D. Ателектазу легень

Е. Набряку легень


22. При обстежені пацієнта 14 років, астенічної тілобудови при порівняльній аускультації легень вислуховується пуєрильне дихання, голосове тремтіння симетричне, дещо посилене з обох боків. Про що свідчать отримані дані:

А. Розвиток пневмонії

В. Розвиток ателектазу легень

С. *Це може бути нормою

D. Це може свідчити про наявність емфіземи легень

Е. Жодної правильної відповіді


23. Хворий С., 50 р страждає на бронхіальну астму. При проведенні спірографії визначається зменшення ЖЕЛ, резервного об’єму видиху та індексу Тифно. Для якого варіанту порушеннь це характерно?

А. *Обструктивного

В. Рестриктивного

С. Резервного

D. Інволютивного

Е. Жодної правильної відповіді


24. До пульмонологічного відділення поступив хворий з вираженою задишкою. При проведенні пальпації грудної клітки, перкусії та аускультації легень більшість даних свідчить про наявність ексудативного плевриту. Який лікувально-діагностичний метод треба призначити хворому?

А. Бронхоскопію

В. Бронхографію

С. Спірографію

D. *Плевральну пункцію

Е. Жодної правильної відповіді


25. У хворого 63 р, який скаржиться на субфебрильну температуру, кашель, задишку, періодично кровохаркання, загальну слабкість. В аналізі харкотиння виявлено: лейкоцити 30-40 в полі зору, еритроцити 80-100 в п/з, наявні атипові клітини, еластичні волокна. Для якої патології це характерно?

А. Ексудативний плеврит

В. Туберкульоз легень

С. *Рак легень

D. Набряк легень

Е. Бронхіальна астма


26. У хворого, що скаржиться на задишку з утрудненим видихом, кашель з відходженням скловидного в’язкого харкотиння проведено дослідження харкотиння. Виявлені еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена, спіралі Куршмана. Що у хворого?

А. Рак легень

В. Набряк легень

С. Туберкульоз легень

D. Ексудативний плеврит

Е. *Бронхіальна астма


27. У хворої визначається „пляска каротид”, pulsus plenus, altus at celer, псевдокапілярний пульс Квинке, артеріальний тиск 160/50 мм рт. ст. При аускультації серця в ІІ м.р справа вислуховується діастолічний шум. Для якої вади серця це характерно?

А. Стеноз вустя аорти

В. *Недостатність клапанів аорти

С. Недостатність клапанів легеневої артерії

D. Стеноз мітрального клапану

Е. Недостатність мітрального клапану


28. У хворої М., 42 р. при пальпації передсерцевої ділянки визначили „котяче муркотіння”, зміщення верхівкового поштовху до VІ м.р. по l. axylaris anterior, при аускультації серця вислуховується грубий систолічний шум в ІІ м.р. справа, що проводиться в яремну ямку, на сонні артерії. Пульс має такі властивості: rarus, parvus at tardus. Що у хворої?

А. *Стеноз вустя аорти

В. Недостатність клапанів аорти

С. Недостатність клапанів легеневої артерії

D. Стеноз мітрального клапану

Е. Недостатність мітрального клапану


29. У хворого М., 25 років після перенесеного грипу виникли скарги на задишку, серцебиття набряки на нижніх кінцівках. При аускультації серця: вислуховується ІІІ тони. При проведенні фонокардіографії визначається (на верхівці серця): І тон послаблений, через 0,18 сек після ІІ тона наявні осциляції додаткового тону. Що виявлено у хворого?

А. Пресистолічний ритм галопу

В. Фізіологічний ІІІ тон

С. Роздвоєння ІІ тону

D. Ритм перепела

Е. *Протодіастолічний ритм галопу


30. Хвора скаржиться на задишку, періодично турбуються перебої в роботі серця. При огляді – facies mitralis. При проведенні фонокардіографії: І тон посилений, а через 0,1 сек від початку ІІ тону зявляються осциляції додаткового тону, має місце діастолічний шум. Що у хворої?

А. Пресистолічний ритм галопу

В. Фізіологічний ІІІ тон

С. Роздвоєння ІІ тону

D. *Ритм перепела

Е. Протодіастолічний ритм галопа


31. У хворої при аускультації серця над мітральним клапаном вислуховується послаблення І тону, систолічний шум, що проводиться в пахвову ділянку, посилюється в горизонтальному положенні. В анамнезі перенесений ревматизм. Який це шум?

А. Шум Виноградова-Дюроз’є

В. Функціональний шум при недостатності мітрального клапану

С. *Органічний шум при недостатності мітрального клапану

D. Органічний шум при мітральному стенозі

Е. Шум Флінта


32. При аускультації судин у хворої на яремній вені вислуховується шум „дзиги”. При аускультації серця на верхівці вислуховується м’який систолічний шум, який нікуди не проводиться, лабільний. Це характерно при:

А. Недостатності мітрального клапану

В. Стенозі мітрального клапану

С. Перикардит

D. *Анемії

Е. Гіпертонічній хворобі


33. При аускультації стегнової артерії визначається ІІ тони (подвійний тон Траубе), а при натисненні фонендоскопом вислуховується подвійний шум (Виноградова-Дюроз’є). Для якої патології це характерно:

А. Тромбоз стегнової артерії

В. Аневризма аорти

С. Недостатність мітрального клапану

D. Недостатність трикуспідального клапану

Е. *Недостатність аортального клапану

34. При обстежені хворого виявлено: а) при перкусії меж серця – збільшення верхньої межі; б) при аускультації серця – на верхівці мелодія перепела, над легеневою артерією акцент ІІ тону; в) на ЕКГ зубець Р двогорбий, шириною 0,12 секунд в І, ІІ, AVL, V5, V6. Це характерно для:

А. *Гіпертрофії лівого передсердя при мітральному стенозі

В. Гіпертрофії лівого передсердя при мітральній недостатності

С. Гіпертрофії лівого шлуночка при стенозі вустя аорти

D. Гіпертрофії правого шлуночка при стенозі легеневої артерії

Е. Гіпертрофії лівого шлуночка і лівого передсердя


35. Хворий страждає на гіпертонічну хворобу більше 15 років.

Що при обстеженні буде для нього характерним?

А. *Гіпертрофія лівого шлуночка, акцент ІІ тону над аортою

В. Гіпертрофія правого шлуночка, дефіцит пульсу

С. Гіпертрофія лівого шлуночка, гарматний тон Стражеска

D. Гіпертрофія лівого передсевдя, пресистолічний галоп

Е. Гіпертрофія лівого шлуночка, позитивний симптом Плеша
36. Хворий С. раптово відчув інтенсивний ріжучий біль в животі. З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки, загострення 2 рази на рік. При загальному огляді – хворий займає вимушене положення – кінцівки зігнуті, приведені до живота. Живіт не доступний для глибокої пальпації через виражене напруження м’язів живота. При перкусії живота, визначається високий тимпаніт, зникнення печінкової тупості. Що у хворого?

А. Метеоризм

В. Асцит

С. Шлунково-кишкова кровотеча

D. *Перфорація виразки з розвитком перитоніту та пневмоперітоніуму

Е. Дуодено-гастральний рефлекс


37. При огляді живота у хворого, що страждає більше 15 років на хронічний гепатит, визначається загальне, симетричне його збільшення, пупок випнутий. При перкусії у положенні стоячи визначається тупий перкуторний звук – у нижній частині живота, лежачи на спині – над ділянкою обох фланків. Що у хворого?

А. Абдомінальний тип ожиріння

В. Метеоризм

С. Пневмоперитоніум

D. *Асцит

Е. Надмірне споживання рідини


38. Хворий П., 64р скаржиться на появу жовтяниці, зуд шкіри, знебарвлення калу сіро-білого кольору. За день до появи жовтяниці вживав морквяний сік, турбував біль в правому підребір’ї. З анамнезу відомо, що хворий страждає на жовчо-кам’яну хворобу. Який в даному випадку механізм жовтяниці?

А. Обумовлена харчовими барвниками

В. *Механічна

С. Гемолітична

D. Паренхіматозна

Е. Загострення холециститу


39. Стан хворого дуже важкий, положення в ліжку пасивне, шкіра бліда, суха, тургор знижений, обличчя з різко загостреними рисами, запалими очницями, має страдальницький вигляд, язик сухий „як щітка”. При аускультації живота – відсутність перестальтичних шумів. Що у хворого?

А. Асцит

В. Пневмоперитоніум

С. Шлунково-кишкова кровотеча

D. Гіпергідратація

Е. *Перитоніт


40. При проведенні пальпації нирок у хворої у вертикальному положенні пальпується нижній полюс лівої нирки, а права нирка пальпується повністю до верхнього полюсу. Дайте заключення:

А. Правобічний нефроптоз І ступеня

В. Це варіант норми

С. Нефроптоз зліва та справа І ступеня

D. *Нефроптоз зліва І ступеня, справа ІІІ ступеня

Е. Нирки пальпуються тільки в горизонтальному положенні


1. Хворий скаржиться на задишку, відчуття нестачі повітря, збільшений живіт, набряки нижніх кінцівок. Шкіра обличчя, кінцівок ціанотична. Набряки стоп, гомілок. Хворий сидить, спираючись спиною на декілька подушок, ноги опущені додолу. Як називається положення хворого у ліжку?

A. Колінно-ліктьове

B.Ортопное*

C. Поза мусульманина під час молитви

D. Пасивне положення

E. Поза лягавої собаки
2. Хворий скаржиться на підвищення температуру тіла до 38-390С з ознобом, задишку при фізичному навантаженні, серцебиття. АТ 130/50 мм рт.ст. PS-108 уд. за 1 хв. Хворіє протягом 4 тижнів після перенесеної ангіни. При аускультації серця тони послаблені, вислуховуються шуми.

Який колі шкіри може бути у хворого?

A. Жовтушний

B. Бронзовий (коричневий)

C. Колір кави з молоком*

D. Червоний

E. Блідо-рожевий
3. Хворий скаржиться на періодичний стискаючий біль за грудиною, серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, напіввідкритий рот, набряклі повіки, акроціаноз, набухання шийних вен.

Як називається таке обличчя?

A. Обличчя Гіпократа

B. Мітральне обличчя

C. Обличчя Паркінсона

D. Обличчя Корвізара*

E. Склеродермічне обличчя
4. Хворий скаржиться на біль у правому підребір’ї, підвищення температури тіла до 380С, нудоту, знебарвлений кал.

Який колір шкіри може бути у хворого?

A. Ціанотичний

B. Блідий

C. Істеричний*

D. Землистий

E. Червоний
5. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, потруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена.

Що вислуховується при аускультації легень?

A. Жорстке дихання

B. Патологічне бронхіальне дихання

C. Крепітація на верхівках

D. Вологі різнокаліберні хрипи в міжлопатковому просторі

E. Сухі свистячі хрипи*
6. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, потруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена.

Як називається форма грудної клітки?

A. Човноподібна

B. Діжкоподібна*

C. Рахітична

D. Паралітична

E. Кіфосколіотична

7. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані пальпації грудної клітки?

А. Болісність в міжребір’ях

В. Послаблене голосове тремтіння*

С. Підшкірна крепітація

D. Посилене голосове тремтіння

Е. Резистентність відсутня


8. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані порівняльної перкусії легень?

А. Коробковий відтінок перкуторного тону *

В. Притуплений перкуторний тон

С. Тимпанічний перкуторний тон

D. Тупий перкуторний тон над нижніми ділянками

Е. Ясний легеневий тон
9. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані топографічної перкусії?

А. Нижня межа легень розташована вище звичайного положення

В. Нижня межа легень опущена*

С. Ширина полів Креніга 3 см

D. Висота стояння верхівок легень над ключицею 1,5 см

Е. Нижня межа легень по середній аксилярній лінії на рівні 8 ребра
10. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Чим обумовлений патологічний стан хворого?

А. Порушенням іннервації міжреберних м’язів

В. Запаленням міжреберних нервів

С. Спазмом гладенької мускулатури бронхіол*

D. Накопиченням запальної рідини в альвеолах

Е. Наявність інородного тіла в дихальних шляхах
11. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані огляду грудної клітки?

А. Емфізематозна форма

В. Згладженність міжреберних проміжків зліва

С. Відставання правої половини грудної клітки в акті дихання*

D. Відставання лівої половини грудної клітки в акті дихання

Е. Паралітична форма грудної клітки
12. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані пальпації грудної клітки?

А. Посилене голосове тремтіння справа в нижніх відділах *

В. Послаблене голосове тремтіння справа в нижніх відділах

С. Незмінене голосове тремтіння

D. Посилене голосове тремтіння зліва в нижніх відділах

Е. Послаблене голосове тремтіння зліва в нижніх відділах
13. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані порівняльної перкусії легень?

А. Тимпанічний перкуторний тон в нижніх відділах справа

В. Коробковий перкуторний тон в нижніх відділах справа

С. Тупий перкуторний тон в нижніх відділах справа *

D. Притуплено-тимпанічний тон в нижніх відділах зліва

Е. Тупий перкуторний тон над верхівкою легені справа
14. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані аускультації легень:

А. Патологічне бронхіальне дихання в нижніх відділах справа *

В. Крепітація в нижніх відділах зліва

С. Везикулярне дихання

D. Амфоричне дихання в нижніх відділах справа

Е. Сухі свистячі хрипи в нижніх відділах справа
15. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Яка причина кровохаркання?

А. Туберкульоз легень

В. Виражене серцебиття

С. Прикус язика

D. Гіпертензія в малому колі кровообігу*

Е. Застій у великому колі кровообігу
16. Хвора , яка має серцеву ваду скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Як називається вказаний пульс?

А. Альтернуючий

В. Різний*

С. Парадоксальний

D. Дефіцитний

Е. Нерівномірний
17. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Що спричинило такі ознаки пульсу?

А. Аневризма дуги аорти

В. Збільшений лівий шлуночок

С. Збільшене ліве передсердя*

D. Тромбоз лівої променевої артерії

Е. Підвищений артеріальний тиск
18. Хвора , яка має серцеву, ваду скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Чим обумовлена епігастральна пульсація

А. Розширеним правим шлуночком *

В. Розширеним лівим шлуночком

С. Збільшеною печінкою

D. Черевною аортою

Е. Екскурсією діафрагми
19. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Які дані перкусії серця можуть бути?

А. Зміщення лівої межі відносної серцевої тупості назовні

В. Зміщення правої та верхньої меж відносної серцевої тупості назовні *

С. Межі серцевої тупості нормально розташовані

D. Зміщена нижня межа серця вниз

Е. Зменшення абсолютної серцевої тупості
20. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст

Які дані аускультації серця можуть бути?

А. Послаблення І тону на верхівці

В. Акцент ІІ тону на аорті

С. Посилений І тон на верхівці, акцент ІІ тону на легеневій артерії, тон відкриття мітрального клапану*

D. Послаблений І тон на верхівці та тон відкриття мітрального клапану

Е. Посилений І тон на верхівці та пресистолічний ІV тон серця
21. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Який симптом виявлений при огляді шиї?

А. Негативний венний пульс

В. Танок каротин*

С. Позитивний венний пульс

D. Комір Стокса

Е.Збільшення лімфатичних вузлів
22. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Яка межа серцевої тупості може бути зміщена?

А. Верхня

В. Права

С. Верхня та ліва

D. Права та ліва

Е. Ліва*
23. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Які характеристики верхівкового поштовху у хворого?

А. Обмежений, зміщений вгору

В. Розширений , нормально розташований

С. Високий, посилений, зміщений вліво*

D. Негативний

Е. Послаблений, зміщений вліво
24. Хворий у важкому стані. Скарги на біль в серці, задишку, серцебиття, важкість у правому пібребір’ї, набряки кінцівок. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 112 ударів за 1 хвилину, ритмічний, слабого наповнення, м’який. При ЕКГ діагностиці виявлений гострий інфаркт міокарда. При аускультації серця вислуховується трьохчленний ритм.

Які дані аускультації серця?

А. Ритм перепілки

В. І тон, ІІ тон, ІV фізіологічний тон

С. Розщеплений І тон, ІІ тон

D. Ритм галопу*

Е. Ембріокардія
25. При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см ззовні середньо-ключичної лінії, АТ 115/70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії.

Який органічний шум і в якій точці аускультації серця може бути у хворої?

А. ІІ точка систолічний шум

В. І точка систолічний шум*

С. ІІІ точка діастолічний шум

D. ІV точка діастолічний шум

Е. І точка діастолічний шум
26. При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см ззовні середньо ключичної лінії, АТ 115/ 70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії.

Вказати можливу іррадіацію серцевого органічного шуму:

А. Аксилярна ділянка зліва *

В. Аксилярна ділянка справа

С. ІІІ міжребір’я справа

D. Судини шиї

Е. Мечоподібний відросток
27. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який органічний шум може бути у хворої?

А. Систолічний шум в І точці аускультації

В. Систолічний шум в ІІІ точці аускультації

С. Систолічний шум в ІV точці аускультації

D. Діастолічний шум в ІІІ точці аускультації

Е. Діастолічний шум в І точці аускультації*
28. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який функціональний шум може бути у хворого?

А. Шум Кумбса

В. Шум Флінта

С. Шум Грехем-Стіла*

D. Шум дзиги

Е. Шум Віноградова-Дюроз’є
29. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який додатковий діастолічний тон виявлений у хворої?

А. Патологічний ІІІ тон

В. Патологічний ІV тон

С. Перикард-тон

D. Тон відкриття мітрального клапану*

Е. Розщеплення ІІ тону
30. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Ознаки гіпертрофії яких відділів серця на ЕКГ можуть бути у хворої?

А. Правого шлуночка та лівого передсердя *

В. Лівого шлуночка та лівого передсердя

С. Лівого та правого шлуночків

D. Правого та лівого передсердь

Е. Лівого шлуночка та правого передсердя
31. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Що може бути виявлено при пальпації передсерцевої ділянки?

А. Систолічне „котяче муркотіння” на верхівці

В. Діастолічне „котяче муркотіння” на верхівці*

С. Систолічне „котяче муркотіння” на основі серця

D. Діастолічне „котяче муркотіння” на основі серця

Е. Систолічне „котяче муркотіння” посередині грудини
32. Хворий скаржиться на задишку, іноді відчуття посиленого серцевого скорочення, набряки на гомілках. Переніс інфаркт міокарду, після якого розвинулась атріовентрикулярна блокада ІІІ ст.

Які дані аускультації серця можуть бути у хворого?

А. Ритм перепілки

В. Ритм галопу

С. Маятникоподібний ритм

D. Брадикардія, гарматний тон Стражеска*

Е. Подвійний тон Траубе
33. Хворий скаржиться на періодичні відчуття „зупинки серця”, при цьому бувають головокружіння та легкі запаморочення. Переніс інфаркт міокарда. На ЕКГ зафіксовані періоди Самойлова-Венкебаха.

Яке порушення провідності серця у хворого?

А. Атріовентрикулярна блокада І ст.

В. Атріовентрикулярна блокада ІІ ст.*

С. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ст.

D. Внутрішньошлуночкова блокада

Е. Синоатріальна блокада
34. Хворий скаржиться на серцебиття, головокружіння, нудоту, неприємні відчуття за грудниною. Шкіра бліда. АТ 80/60 мм.рт.ст. Пульс – 180 уд. за 1 хв, ритмічний, слабкий. При аускультації серця – ембріокардія. На ЕКГ – тахікардія, інтервал R-R-однаковий, комплекс QRS недеформований.

Яка аритмія у хворого?

А. Фібриляція передсердь

В. Трепотіння передсердь

С. Синусова тахікардія

D. Пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія*

Е. Миготіння шлуночків
35. Хворий скаржиться на серцебиття, перебої в роботі серця, задишку. При аускультації серця виявлено: тони неритмічні, різної гучності, частота серцевих скорочень 126 за 1 хв. Пульс – irregularis, frequens, dificiens, anaequalis.

Які зміни на ЕКГ можуть бути у хворого?

А. Зубець Р перед кожним комплексом QRS, але інтервал R-R вкорочений

В. Наявність хвиль F, які знаходяться в співвідношенні до комплексу QRS

4:1

С. Наявність синусоїдоподібної графікиD. Відсутність зубця Р, інтервали R-R різні, наявність хвиль f*

Е. Відсутність зв’язку між зубцями Р та комплексом QRS


36. Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв.

Яка причина скарг у хворої?

А. Виразка пілоричного відділу шлунка

В. Виразка кардіального відділу шлунка*

С. Виразка дванадцятипалої кишки

D. Пухлина великої кривизни шлунка

Е. Харчове отруєння
37. Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв.

Про свідчить блювання „кавовою гущею”?

А. Кровотеча із шлунка на тлі гіперацидності *

В. Кровотеча із шлунка на тлі аноцидності

С. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

D. Зловживання кавою

Е. Кровотеча із висхідного відділу товстого кишечника
38. Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота.

Який симптом виявлений при огляді живота?

А. Судинні зірочки

В. Позитивний венний пульс

С. Геморрагії

D. „Голова медузи”*

Е. Ніякого симптому не виявлено
39. Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота.

Про що свідчить симптом флюктуації?

А. Наявність повітря в черевній порожнині

В. Наявність вільної рідини в черевній порожнині*

С. Ожиріння пацієнта

D. Значний метеоризм

Е. Кишечну непрохідність

40. Хворий скаржиться на інтенсивний розлитий біль у животі, сухість у роті, підвищення температури тіла до 39ºС. При огляді шкіра суха, язик обкладений темним нальотом, сухий. При пальпації живота визначається м’язове напруження.

Про яку патологію свідчать клінічні симптоми?

А. Вживання недоброякісної їжі

В. Метеоризм

С. Запалення очеревини*

D. Шлункову кровотечу

Е. Асцит

1. Хворий скаржиться на задишку, відчуття нестачі повітря, збільшений живіт, набряки нижніх кінцівок. Шкіра обличчя, кінцівок ціанотична. Набряки стоп, гомілок. Хворий сидить, спираючись спиною на декілька подушок, ноги опущені додолу. Як називається положення хворого у ліжку?

A. Колінно-ліктьове

B.Ортопное*

C. Поза мусульманина під час молитви

D. Пасивне положення

E. Поза лягавої собаки


2. Студент медичного вузу повинен розпитати хворого і написати анамнестичний розділ історії хвороби.

Які основні розділи анамнезу та правила написання?

A. Паспортна частина, основні скарги, загальний анамнез

B. Основні скарги, анамнез життя, анамнез хвороби

C. Основні скарги, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез

D. Паспортна частина, основні скарги, анамнез хвороби, загальний та анамнез життя*

E. Паспортна частина, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез
3. Хворий скаржиться на періодичний стискаючий біль за грудиною, серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, напіввідкритий рот, набряклі повіки, акроціаноз, набухання шийних вен.

Як називається таке обличчя?

A. Обличчя Гіпократа

B. Мітральне обличчя

C. Обличчя Паркінсона

D. Обличчя Корвізара*

E. Склеродермічне обличчя
4. Хворий стогне, лежить горелиць, очі заплющені, дихання глибоке, ритмічне, в повітрі запах ацетону. Обличчя бліде, на щоках рум’янець, слизова губ суха. На запитання лікаря, що вас турбує не відповідає. Коли лікар голосно запитав «Як Ваше прізвище» і торкнувся руки пацієнта той згодом розплющив очі і дав правильну відповідь.

Який стан свідомості у хворого?

A. Кома

B. Маячіння

C. Сопор*

D. Ступор

E. Ясна
5. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, потруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена.

Що вислуховується при аускультації легень?

A. Жорстке дихання

B. Патологічне бронхіальне дихання

C. Крепітація на верхівках

D. Вологі різнокаліберні хрипи в міжлопатковому просторі

E. Сухі свистячі хрипи*
6. Хворий скаржиться на задишку експіраторного характеру, кашель, лікується в стаціонарі з приводу загострення хронічного бронхіту. Лікарю необхідно провести огляд грудної клітки та визначити статичні ознаки.

Що це передбачає?

A. З’ясувати анамнез

B. Визначити статуру

C. Визначити тип тілобудови

D. Визначити форму і симетричність грудної клітки*

E. Визначити тип та ритм дихання
7. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані пальпації грудної клітки?

А. Болісність в міжребір’ях

В. Послаблене голосове тремтіння*

С. Підшкірна крепітація

D. Посилене голосове тремтіння

Е. Резистентність відсутня
8. Хворий скаржиться на біль при глибокому диханні в правому боці грудної клітки, кашель із густим і ржавим харкотинням, задишку. Лежить на правому боці. Права половина грудної клітки збільшена, відстає в диханні, частота дихання 24/хв, ритмічне. При перкусії справа над нижньою долею легень тупий звук.

Яка характеристика тупого перкуторного звуку?

A. Гучний тривалий низький

B. Гучний тривалий високий

C. Тихий тривалий низький

D. Тихий короткий низький

E. Тихий короткий високий*
9. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані топографічної перкусії?

А. Нижня межа легень розташована вище звичайного положення

В. Нижня межа легень опущена*

С. Ширина полів Креніга 3 см

D. Висота стояння верхівок легень над ключицею 1,5 см

Е. Нижня межа легень по середній аксилярній лінії на рівні 8 ребра
10. У хворого скарги на сухий кашель, колючий при диханні справа, задишка. Грудна клітка нормостенічна, права половина збільшена, відстає в диханні. При перкусії ззаду справа нижче кута лопатки тупий звук. Над іншими ділянками ясний легеневий. Діагностована пневмонія.

Який основний дихальний шум буде вислуховуватись справа нижче кута лопатки?

A. Амфорічне дихання

B. Везикулярне дихання

C. Бронхіальне дихання*

D. Жорстке везикулярне дихання

E. Пуерильне дихання
11. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані огляду грудної клітки?

А. Емфізематозна форма

В. Згладженність міжреберних проміжків зліва

С. Відставання правої половини грудної клітки в акті дихання*

D. Відставання лівої половини грудної клітки в акті дихання

Е. Паралітична форма грудної клітки
12. Хворий скаржиться на експіраторну задишку. При загостренні хвороби напади ядухи. При огляді: центральний ціаноз, пальці в формі барабанних паличок, положення ортопноє. Грудна клітка емфізематозна. При порівняльній перкусії перкуторний звук.

Як можуть бути розташовані нижні межі легень?

A. Опущені нижче норми з двох боків*

B. В межах норми з двох боків

C. Підняті справа нижче норми

D. Опущені зліва нижче норми

E. Підняті вище норми з двох боків
13. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані порівняльної перкусії легень?

А. Тимпанічний перкуторний тон в нижніх відділах справа

В. Коробковий перкуторний тон в нижніх відділах справа

С. Тупий перкуторний тон в нижніх відділах справа *

D. Притуплено-тимпанічний тон в нижніх відділах зліва

Е. Тупий перкуторний тон над верхівкою легені справа
14. Хворий скаржиться на експіраторну задишку періодичні напади ядухи, що супроводжуються дистанційними хрипами. Хворіє на бронхіальну астму. Положення ортопноє, грудна клітка емфізематозна, при перкусії коробковий звук.

Які додаткові дихальні шуми можна вислухати при нападі ядухи?

A. Вологі велико пухирчасті хрипи

B. Вологі хрипи середньопухирчасті

C. Початкова крепітація

D. Сухі свистячі хрипи*

E. Шум тертя плеври
15. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Яка причина кровохаркання?

А. Туберкульоз легень

В. Виражене серцебиття

С. Прикус язика

D. Гіпертензія в малому колі кровообігу*

Е. Застій у великому колі кровообігу
16. Хворий скаржиться на періодичний сухий кашель, задишку. Грудна клітка асиметрична, зліва збільшена, відстає при диханні. Частота дихання 20/хв. При перкусії зліве притуплений тимпанічний звук. Аускультативно дихання везикулярне не прослуховується чути слабке бронхіальне дихання.

Які зміни можна виявити при дослідженні бронхофонії?

A. Відсутня

B. Ослаблена

C. Посилена*

D. Шум плюскоту Гіппократа

E. Шум падаючої краплі
17. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Що спричинило такі ознаки пульсу?

А. Аневризма дуги аорти

В. Збільшений лівий шлуночок

С. Збільшене ліве передсердя*

D. Тромбоз лівої променевої артерії

Е. Підвищений артеріальний тиск
18. Скарги на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні впродовж 15 років хворіє на мітральний порок серця. При огляді акроціаноз, на щоках «метелик», положення напівсидячи. Спостерігаються серцевий поштовх в У міжребірї до середини від середньо-ключичної лінії. Пульсації в епігастрії, в ІІ міжребірї ліворуч. поштовх в У При пальпації ділянки серця де буде визначатись діастолічне котяче муркотіння?

A. Верхівка серця*

B. Друге міжребір’я ліворуч

C. Друге міжребір’я праворуч

D. Епігастральна ділянка

E. Яремна ямка


19. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Які дані перкусії серця можуть бути?

А. Зміщення лівої межі відносної серцевої тупості назовні

В. Зміщення правої та верхньої меж відносної серцевої тупості назовні *

С. Межі серцевої тупості нормально розташовані

D. Зміщена нижня межа серця вниз

Е. Зменшення абсолютної серцевої тупості

20. Пацієнтка скаржиться на серцебиття, задишку, інколи кровохаркання. При огляді: «мі тральне» обличчя, над ділянкою серця пульсації в У міжребірї, ліворуч від лівої середньо ключичної лінії, епігастральна на вдосі, в ІІ міжребірї зліва. При перкусії меж відносної тупості серця встановлено права на 1 см праворуч від грудниної лінії, верхня ІІ міжребіря ліва на 1 см досередини від лівої середньо ключичної лінії.

Як оцінити результати перкусії серця?

A. Всі межі не змінені

B. Розширена права межа

C. Розширена ліва межа

D. Верхня межа піднята догори*

E. Всі межі змінені


21. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Який симптом виявлений при огляді шиї?

А. Негативний венний пульс

В. Танок каротид*

С. Позитивний венний пульс

D. Комір Стокса

Е.Збільшення лімфатичних вузлів
22. Хворий скаржиться на задишку, важкість в правому підребір’ї. При огляді прекардіальної ділянки вени шиї набухлі, епігастральна пульсація правого шлуночка і печінки. Симптом Плеша позитивний.

Як перевірити симптом Плеша?

A. Аускультативно біля мечоподібного відростка І тон ослаблений

B. Епігастральна пульсація стає більш виразною на висоті вдиху

C. Натискання на печінку спричиняє набухання шийних вен*

D. Набухання яремних вен відповідає артеріальній пульсовій хвилі

E. Набухання яремних вен не відповідає артеріальній пульсації
23. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Які характеристики верхівкового поштовху у хворого?

А. Обмежений, зміщений вгору

В. Розширений , нормально розташований

С. Високий, посилений, зміщений вліво*

D. Негативний

Е. Послаблений, зміщений вліво
24. У хворого скарги на сильний головний біль, блювання, головокружіння. Знаходиться в реанімації з приводу порушення гострого кровопостачання. Шкіра бліда, обличчя асиметричне, в правих кінцівках, слабкість, рухи обмежені. АТ 200/110 мм рт. ст. Пульс ритмічний, 60/хв, задовільного наповнення.

Яке напруження пульсу буде визначатись?

A. М’який

B. Середнього напруження

C. Твердий*

D. Ниткоподібний

E. Малий
25. При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см ззовні середньо-ключичної лінії, АТ 115/70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії.

Який органічний шум і в якій точці аускультації серця може бути у хворої?

А. ІІ точка систолічний шум

В. І точка систолічний шум*

С. ІІІ точка діастолічний шум

D. ІV точка діастолічний шум

Е. І точка діастолічний шум
26. У хворого 16 років скарги на серцебиття при хвилюванні. При огляді змін не виявлено. Перкуторно межі серця не змінені. При аускультації над верхівкою 2 тони, І тон більш гучний, короткий м’який систолічний шум, що не проводиться зникає після 10 присідань, при пальпації патологічні пульсації та котяче муркотіння не визначаються.

Які зміни виявляються при аускультації серця?

A. Шум тертя перикарда

B. Шум кардіопульмональний

C. Шум плевроперикардіальний

D. Шум органічний

E. Шум функціональний*
27. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який органічний шум може бути у хворої?

А. Систолічний шум в І точці аускультації

В. Систолічний шум в ІІІ точці аускультації

С. Систолічний шум в ІV точці аускультації

D. Діастолічний шум в ІІІ точці аускультації

Е. Діастолічний шум в І точці аускультації*
28. Скарги на головний біль у потиличній ділянці, дзвін у вухах, головокружіння, серцебиття. Гіперстенік. Обличчя червоного кольору. При перкусії межі серця розширені вліво. Аускультативно на верхівці І тон гучний, систолічний м’який короткий шум, акцент ІІ тону над аортою. АТ 190/110 мм рт. ст.

Оцініть ступінь артеріальної гіпертензії:

A. Висока нормальна

B. Важка*

C. Межова

D. М’яка


E. Помірна
29. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який додатковий діастолічний тон виявлений у хворої?

А. Патологічний ІІІ тон

В. Патологічний ІV тон

С. Перикард-тон

D. Тон відкриття мітрального клапану*

Е. Розщеплення ІІ тону
30. Скарги на слабкість, головокружіння, задишку, серцебиття, часті носові кровотечі. При огляді шкіра і слизові оболонки сухі, бліді. Тургор шкіри знижений. В кутах губ тріщини. Нігті ложкоподібні. В загальному аналізі крові гемоглобін 70 г/л. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення.

Які зміни можна виявити при аускультації судин?

A. Акцент ІІ тону над аортою

B. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

C. Подвійний тон Траубе над стегновою артерією

D. Подвійний шум Виноградова-Дюрюзє над сонною артерією

E. Шум дзиги над яремною веною*
31. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Що може бути виявлено при пальпації передсерцевої ділянки?

А. Систолічне „котяче муркотіння” на верхівці

В. Діастолічне „котяче муркотіння” на верхівці*

С. Систолічне „котяче муркотіння” на основі серця

D. Діастолічне „котяче муркотіння” на основі серця

Е. Систолічне „котяче муркотіння” посередині грудини
32. Скарги на слабкість, задишку в спокої, біль тупий в серці, серцебиття, набряки. Хворіє понад 20 років. При огляді ціаноз слизових і шкіри, положення вимушене: сидить і спить в кріслі. На нижніх кінцівках набряки постійні, асцит , межі серця розширені у всі боки. Аускультативно тони приглушені, на верхівці вислуховуються 3 тони, додатковий тон після ІІ тону, тихий, глухий, найголосніший І тон. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення, не напружений.

Який ритм серця вислуховується?

A. Маятникоподібний ритм

B. Ембріокардія

C. Ритм перепала

D. Протодіастолічний ритм галопу*

E. Пресистолічний ритм галопу
33. Хворий скаржиться на періодичні відчуття „зупинки серця”, при цьому бувають головокружіння та легкі запаморочення. Переніс інфаркт міокарда. На ЕКГ зафіксовані періоди Самойлова-Венкебаха.

Яке порушення провідності серця у хворого?

А. Атріовентрикулярна блокада І ст.

В. Атріовентрикулярна блокада ІІ ст.*

С. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ст.

D. Внутрішньошлуночкова блокада

Е. Синоатріальна блокада
34. Скарги на серцебиття, перебої серця, головокружіння, слабкість. При огляді акроціаноз, набряки на гомілках. Межі серця розширені вліво. При аускультації тони ослаблені, брадікардія. Над верхівкою гучність І тону змінюється, інколи чути «гарматний». На ЕКГ: відстань R-R значно збільшена, нема закономірного зв’язку між зубцями Р і комплексами QRS, збудження шлуночків із частотою 25/хв, комплекс QRS розширений та деформований.

Як оцінити зміни ЕКГ?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня типу Мобітц І

B. Атріовентрикуялрна блокада ІІ ступеня тону Мобітц ІІ

C. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня*

D. Синоаурикулярна блокада ІІ ступеня

E. Миготіння передсердь, брадисистолічна форма
35. Хворий скаржиться на серцебиття, перебої в роботі серця, задишку. При аускультації серця виявлено: тони неритмічні, різної гучності, частота серцевих скорочень 126 за 1 хв. Пульс – irregularis, frequens, dificiens, anaequalis.

Які зміни на ЕКГ можуть бути у хворого?

А. Зубець Р перед кожним комплексом QRS, але інтервал R-R вкорочений

В. Наявність хвиль F, які знаходяться в співвідношенні до комплексу QRS

4:1

С. Наявність синусоїдоподібної графікиD. Відсутність зубця Р, інтервали R-R різні, наявність хвиль f*

Е. Відсутність зв’язку між зубцями Р та комплексом QRS


36. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації болісність при пальпації печінки. Висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії 14 см.

Яка в нормі висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії?

A. 5-6 см

B. 6-8 см

C. 9-11 см*

D. 12-14 см

E. 14-16 см
37. Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв.

Про свідчить блювання „кавовою гущею”?

А. Кровотеча із шлунка на тлі гіперацидності *

В. Кровотеча із шлунка на тлі аноцидності

С. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

D. Зловживання кавою

Е. Кровотеча із висхідного відділу товстого кишечника
38. Скарги на біль в лівій підреберній ділянці, слабкість, запаморочення, серцебиття. При огляді шкіра і слизові бліді. Живіт збільшений в лівій підреберній ділянці. При глибокій пальпації пальпується край селезінки. Перкуторно повздовжній розмір її 12 см.

Який в нормі повздовжній розмір селезінки?

A. 2-4 см

B. 4-6 см

C. 6-8 см*

D. 8-10 см

E. 10-12 см
39. Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота.

Про що свідчить симптом флюктуації?

А. Наявність повітря в черевній порожнині

В. Наявність вільної рідини в черевній порожнині*

С. Ожиріння пацієнта

D. Значний метеоризм

Е. Кишечну непрохідність
40. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний, випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації печінка болісна. Висота печінкової тупості по правій середньоключичній лінії 14 см.

Яка в нормі характеристика краю печінки, що визначається при глибокій пальпації?

A. Гладенький безболісний*

B. Горбкуватий безболісний

C. Щільний фестончатий

D. Щільний гладенький

E. Зернистий безболісний

1. Після ознайомлення зі скаргами та анамнезом хвороби пацієнта на ішемічну хворобу серця, лікар розпитав його про умови побуту та праці, зібрав дані про алергологічний анамнез.

Які відомості з анамнезу життя були не отримані?

A. загально біографічні дані (вік, прізвище)

B. скільки років хворіє на ІХС

*C. шкідливі звички

D. чи був раніше перенесений інфаркту міокарда

E. частота нападів стенокардії


2. До приймального відділення лікарні швидка допомога доставила хворого у важкому стані. Хворий на питання лікаря відповідає із запізненням або відповідає не на всі питання, в оточенні орієнтується недостатньо.

Як оцінити стан притомності?

*A. ступор

B. кома


C. сопор

D. амнезія

E. сінкопальний стан
3. До приймального відділення лікарні швидка допомога привезла хворого у важкому стані. Хворий знаходиться у стані заціпеніння, з цього стану його можна вивести на короткий час у разі голосного звертання до нього. Рефлекси збережені.

Як оцінити стан притомності?

A. ступор

B. кома


*C. сопор

D. маячіння

E. амнезія
4. При огляді хворої лікар звернув увагу на нерівномірне ожиріння з характерним відкладанням жиру на обличчі, шиї, у ділянці плечового пояса і живота за наявності худих кінцівок. Обличчя кругле, місяцеподібне, багрово-червоного кольору, іноді з синюшним відтінком. Спостерігається гірсутизм. Такий тип ожиріння є типовим для:

A. гіпотериозу

B. менопаузи

C. ліпоми

D. гіпертиреозу

*E. хвороби Іщенко-Куминга

5. Хворий щадить хвору ногу і пересуває її вперед шляхом повороту всього таза без згинання ноги в культовому суглобі, робить подібний до поклону рух тулубом. Оцінюючи таку ходу, лікар може доумати про враження:

A. на спину сухотку

B. остеомаляцію

C. геміпарез, як наслідок мозкового інсульту

*D. ураження сідничного нерва

E. розсіяний склероз


6. Хворий скаржиться на субфібрильну температуру, ранковий кашель з виділенням харкотиння зелено-сірого кольору. Такі симптоми є характерними для:

A. ларінгіт

B. сухого плеврит

C. рак легенів

*D. бронхоектатична хвороба

E. туберкульоз легенів


7. Хворий скаржиться на субфебрильну температуру протягом останніх трьох місяців, загальну слабкість, кашель з виділенням свіжої червоної крові у харкотинні. Раніше не хворів. Найбільш імовірною причиною кровохаркання може бути:

A. крупозна пневмонія

B. бронхоектатична хвороба

C. мітральний стеноз

*D. туберкульоз легенів

E. лімфогранулематоз


8. При статичному огляді грудної клітини пацієнта з захворюванням органів дихання, лікар виявив збільнення однієї з половин. Це може спостерігатись при:

A. пневмосклерозі

B. бронхіальній астмі

C. гострому бронхіті

D. пневмосклерозі

*E. ексудативному плевриті


9. При пальпації грудної клітини та визначенні голосового тремтіння лікар виявив його підсилення. Це може спострегіатись при:

*A. крупозній пневмоніі в стадії спечінкування

B. бронхіальній астмі

C. бронхоектатичній хворобі

D. ексудативному плевриті

E. дифузному пневмосклерозі


10. При обстеженні хворого на нижньодольову крупозну пневмонію лікар може виявити:

A. виникнення тимпанічного тону

B. зменшення висоти стояння верхівок легень

C. зменшення ширини полей Креніга

*D. зменшення активної рухомості нижнього краю легені

E. збільшення активної рухомості нижнього краю легені


11. При обстеженні хворого лікар виявив: збільшення правої половини грудної клітини у розмірах, відставання її в акті дихання, зменшення рухомості нижнього краю легені. При аускультації виявлено бронхіальне дихання в нижніх відділах справа. Поєднання таких ознак більш типово для:

A. бронхіальної астми

B. гідропневотораксу

C. раку легень

*D. крупозної пневмонії в стадії спечінування

E. гідротораксу


12. При аускультації нижньої правої легені хворого на крупозну пневмонію лікар вислухав на висоті вдиху особливий тріск який можна оцінити як:
A. плевроперикардіальний шум

*B. крепітацію

C. бронхіальне дихання

D. вологі хрипи

E. шум третя плеври
13. При аускультації легень лікар вислуховує переривчастий грубий звук в обидві фази дихання. На прохання лікаря дихати глибше, пацієнт скаржиться на посилення болю в грудній клітці.

Який дихальний шум вислуховує лікар?

A. плевроперикардіальний шум

B. сухі хрипи

C. крепітацію

*D. шум тертя плеври

E. жорстке дихання
14. При аускультації легень лікар вислуховує переривчастий грубий звук в обидві фази дихання. На прохання лікаря дихати глибше, пацієнт скаржиться на посилення болю в грудній клітці.

Що необхідно зробити лікарю для уточнення типу дихальних шумів?

A. попросити хворого затримати дихання

B. нахилити хворого у бік враження

C. провести бронхофонію

D. прикласти вухо до грудної клітини над місцем враження та потрусити хворого

*E. зробити «ложний» вдих
15. При мікроскопічному дослідженні харкотиння лікар виявив кристали Шарко-Лейдена і спіралі Куршмана. Це є підставою думати про наявність у хворого:
*A. бронхіальної астми

B. бронхоектатичної хвороби

C. раку легень

D. актиномікозу

E. туберкульозу
16. Хворий К., 50 рків, страждає бронхіальною астмою впродовж 10 років, регулярно спостерігається пульмонологом.

Які з перерахованих методів дослідження слід призначити хворому для визначення дихальної недостатності?

A. бронхографію

B. бронхоскопію

C. торакоскопію

*D. спірографію

E. плеваральну пункцію
17. При огляді хворого лікар звернув увагу на обличчя хворого: шкіра щік має темно-червоний із синюшними відтінками колір у вигляді румянців. Ознаками якого захворювання це може бути:

A. крупозна пневмонія

*B. мітральний стеноз

C. враження наднирників

D. ексудативний перикардит

E. атеросклероз


18. При дослідженні верхівкового поштовху лікар помітив що під час систоли замість випинання спостерігається втягування грудної клітини. Такий симптом може свідчити про:
A. аневризму дуги аорти

*B. злиплевий перикардит

C. мітральний стеноз

D. перенесений інфаркт міокарду

E. серцеву недостатність
19. Лікар звернув увагу що у пацієнта спостерігається набухання шийних вен одночасно з появою артеріальної пульсової хвилі. Такий симптом може свідчити про:
A. злипливий перикардит

B. аневризму дуги аорти

C. високу гіпертензію в малому колі кровообігу

D. мітральний стеноз

*E. недостатність тристулкового клапану
20. При пальпації верхівкового поштовху лікар виявив наступні його властивості: розлитий, високий, посилений, резистентний. Для якого стану такі властивості більш типові:

A. дилятація лівого шлуночка

B. висока гіпертензія у малому колі кровообігу

*C. гіпертрофія лівого шлуночка

D. накопичення рідини в перикарді

E. тахікардія


21. При пальпації грудної клітини лікар відчув тремтіння грудної клітини, що нагадує «котяче муркотіння» в ділянці верхівки серця під час діастоли. Наявність цього симптома вказує на:

A. стеноз гирла аорти

*B. стеноз мітрального отвору

C. комбінована мітральна вада серця

D. недостатність мітрального клапану

E. недостатність клапанів аорти


22. При перкусії серця лікар визначив зміщення лівої межі відносної тупості назовні від середньо- ключичної лінії на 2 см. Такі зміни можуть спостерігатись при:

A. гіпертрофії лівого передсердя

B. гіпертрофії правого та лівого передсердь

*C. гіпертрофії лівого шлуночка

D. збільшення дуги аорти

E. гіпертрофії правого шлуночка


23. При перкусії серця лікар визначив зміщення верхньої межі відносної тупості серця до рівня ІІ міжребіря. Це може спостерігатись при:
*А. гіпертрофії лівого передсердя

B. гіпертрофії правого та лівого передсердь

C. гіпертрофії лівого шлуночка

D. збільшення дуги аорти

E. гіпертрофії правого шлуночка

24. При визначенні конфігурації серця лікар визначив трапецієвидну форму серця з широкою основою внизу і поступовим звуженням догори в напрямку до судинного пучка. Така форма серця може спостерігатись при:


А. гіпертрофії лівого передсердя

B. гіпертрофії правого та лівого передсердь

C. гіпертрофії лівого шлуночка

D. збільшення дуги аорти

*E. накопиченні великої кількості рідини в перикардіальній порожнині
25. При перкусії серця лікар визначив патологічне збільшення абсолютної тупості серця. В якому випадку можуть спостерігатись такі зміни:
A. емфізема легень

*B. пухлина заднього средеостіння

C. пневмосклероз нижньої долі правої легені

D. пневмоперикардит

E. напад бронхіальної астми
26. При обстеженні хворого лікар виявив наявність дефіциту пульсу 15 уд.за хв. При яких патологічних станах це може спостерігатись?
A. недостатність клапанів аорти

B. судинна дистонія

C. серцева недостатність

*D. миготлива аритмія

E. Атеросклеротичний кардіосклероз
27. При обстеженні хворого лікар виявив виражену брадикардію - 37, рідкий ритмічний пульс. При яких паталогічних станах це може спостерігатись?

A. підвищення температури

B. серцева недостатність

C. бронхіальна астма

*D. повна атріовентрикулярна блокада

E. міокардит


28. При проведенні аускультації серця лікар повинен дотримуватись наступного порядку. Спочатку вислухати першу точку, якою є:

A. трьохстулковий клапан у ділянці верхівки серця

B. тристулковий клапан біля основи мечоподібного відростка

*C. двухстулковий клапан у ділянці верхівки серця

D. точка Боткіна-Ерба

Е. друге міжребіря ліворуч від грудини


29. При аускультації серця лікар вислухав підсилення першого тону на верхівці серця. Це може спостерігатись при:
A. інфаркт міокарду

B. міокардит

*C. стеноз мі трального отвору

D. хронічна анемія

E. гідроперикардит
30. При аускультації серця лікар вислухав «гарматний тон» Стражеска на верхівці серця. Це може спостерігатись при:

A. інфаркт міокарду

*B. повна атріовентрикулярна блокада

C. міокардит

D. недостатність мітрального клапану

E. стеноз аорти


31. При аускультації верхівки серця лікар вислухав ослаблення першого тону. Це може спостерігатись при:

*A. міокардит

B. повна атріовентрикулрна блокада

C. тіреотоксикоз

D. стеноз мітрального отвору

E. гостра крововтрата


32. При аускультації серця лікар вислухав на верхівці серця органічний діастолічний шум. Це може спостерігатись при:

*A. стеноз мітрального отвору

B. стеноз гирла аорти

C. стеноз гирла легеневої артерії

D. недостатність мітрального клапану

E. недостатність трьохстулкового клапану


33. Нормальна тривалість зубця Р:

A. 0, 02-0,03 с

B. 0, 03-0,04 с

C. 0, 02-0,07с

*D. 0, 06-0,01с

E. 0, 12-0,18 с


34. При дослідженні електричної вісі серця виявлено кут альфа - 450. Це свідчить про:

A. нормальне положення електричної вісі

B. горизонтальне положення електричної вісі

C. вертикальне положення електричної вісі

*D. відхилення електричної вісі вліво

E. відхилення електричної вісі вправо


35. Хворий скаржиться на напади серцебиття, запаморочення, що виникають раптово та тривають близько години, проходять після медикаментозного лікування .При дослідженні пульсу спостерігається нерегулярний, нерівний дефіцитний пульс. Найбільш імовірно виявити на ЕКГ наступні порушення:

A. наявність поодиноких передсердних екстрасистол

B. мезонодальний ритм

C. ідеовентрикулярний ритм

*D. відсутність зубців Р та різні відстані RR, тахікардія

E. деформація комплексу QRS, збільшення його >0,12, однакові відстані RR, тахікардія >140/хв.


36. При дослідженні ЕКГ лікар виявив наступні зміни: частота шлуночкових комплексів 180 хв., ритм правильний, інтервали RR рівні, комплекси QRS розширені, деформовані, нагадують зубці пилки. Такі зміни ЕКГ типові для:

A. надшлуночкова пароксизмальна тахікардія

*B. шлуночкова пароксизмальна тахікардія

C. миготлива тахісистолічна аритмія

D. фібриляція шлуночків

E. тріпотіння шлуноків


37. При дослідженні ЕКГ лікар виявив наступні зміни: частота шлуночкивх комплексів 180 хв, ритм правильний, інтервали RR рівні, комплекси QRS не розширені, нормальні. Такі зміни ЕКГ типові для:
*A. надшлуночкова пароксизмальна тахікардія

B. шлуночкова пароксизмальна тахікардія

C. миготлива тахісистолічна аритмія

D. фібриляція шлуночків

E. тріпотіння шлуноків
38. Хворий скаржиться на ниючий біль в епігастральній ділянці, відрижку з запахом «тухлих яєць». Такі скарги типові для:

A. підвищення секреторної функції шлунку

*B. зниження секреторної функції шлунка

C. анацидітас

D. гастродуоденальний рефлюкс

E. захворювання печінки


39. Хворий скаржиться на відчуття жару і паління в надчеревній ділянці і за грудиною, болі в епігастральній ділянці,які посилюються після прийому їжі, закрепи. Такі скарги типові для:


*A. підвищення секреторної функції шлунку

B. зниження секреторної функції шлунка

C. анацидітас

D. гастродуоденальний рефлюкс

E. захворювання печінки

40. При пальпації живота лікар виявив наявність «шуму плеску Гіппократа». Це свідчить про:


A. наявність повітря в шлунку

B. наявність рідини в шлунку

*C. наявність великої кількості рідини та повітря в шлунку

D. наявність асциту

E. наявність метеоризму

1. Хворий З., 72 років скаржиться на кашель, задишку змішаного характеру, яка підсилюється після фізичного навантаження. Із анамнезу життя відомо, що сорок років хворий пропрацював мельником, палить з юнацького віку. Останні двадцять років хворіє на хронічний бронхіт.

Що буде вислуховуватись у хворого при аускультації легень:

А. Підсилення везикулярного дихання

*В. Жорстке везикулярне дихання

С. Ослаблення везикулярного дихання

D. Патологічне бронхіальне дихання

Е. Амфоричне дихання


2. Хвора К., 36 років скаржиться на кашель з виділенням слизисто-гнійної мокроти, головну біль задишку, виражену слабкість. Хворіє п’ять днів, захворіла гостро після переохолодження. Дільничний лікар після обстеження поставив діагноз позагоспітальної вогнищевої правобічної пневмонії.

Що вислухав лікар при аускультації легень:

А. Сухі свистячі хрипи

В. Вологі дрібнопухірцеві неконсонуючі хрипи

*С. Крепітацію

D. Шум тертя плеври

Е. Сухі дзижчачі хрипи

3. Хвора Н., 80 років скаржиться на задишку особливо після фізичного навантаження. Під час проведення рентгенологічного дослідження виявлено підсилення прозорості легеневого малюнку. Поставлено клінічний діагноз емфізема легень.

Яка буде аускультативна картина над легенями у хворої:

А. Патологічне бронхіальне дихання

В. Саккодоване дихання

С. Підсилення везикулярного дихання

*D. Ослаблення везикулярного дихання

Е. Жорстке везикулярне дихання

4. Хворий М., 47 років поступив в клініку з погіршенням стану, непродуктивний кашель, задишку, нападами задухи.

Які аускультативні признаки бронхіальної обструкції у даного хворого:

А. Жорстке везикулярне дихання

В. Сухі дзижчачи хрипи

*С. Сухі свистячі хрипи

D. Вологі середньопухирцеві хрипи

Е. Шум тертя плеври

5. Хвора П., 35 років поступила в приймальне відділення клінічної лікарні №3 м. Київа по швидкій допомозі. Черговий лікар-терапевт детально провів розпитування пацієнтки.

Яке заключення повинно бути зроблено в результаті даного розпитування:

А. Поставлений попередній діагноз

В. Оцінено загальний стан хворої

*С. Вияснено яка система уражена, як між собою зв’язані скарги, гострий чи хронічний характер захворювання

D. Призначено лікування

Е. Проведена оцінка стану здоров’я пацієнтки

6. Студенти 3 курсу медичного факультету №1 провели розпитування хворої С., 40 років, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні із діагнозом гіпертонічна хвороба.

Хто є основоположником сучасного наукового методу розпитування:

А. С.П.Боткін

В. О.О. Остроумов

*С. Г.А. Захар’їн

D. В.П. Образцов

Е. М.Д. Стражеско

7. Хворий Н., 35 років доставлений каретою швидкої допомоги в приймальне відділення лікарні швидкої допомоги після автомобільної аварії. Стан хворого тяжкий. Хворий знаходиться в сопорі.

Які дані характеризують сопор:

А. Стан хворого без свідомості, втрачені всі рефлекси і життєво важливі функції

В. Стан відсутності свідомості

С. Стан оціпеніння, хворий погано орієнтується в просторі, заторможений

*D. Стан отупіння – реагує тільки на сильні звукові чи механічні подразнення, рефлекси збереження

Е. Стан маячіння і галюцинації

8. Вночі чергового лікаря терапевтичного стаціонару викликали до хворої Б., 74 років. Хвора скаржиться на виражену задишку, збільшення живота, набряки на нижніх кінцівках. При огляді: стан хворої тяжкий, свідомість ясна, виражений ціаноз шкіряних покровів. Хвора займає положення ортопноє.

При якому із станів хворий займає положення ортопноє:

А. Бронхіальна астма

*В. Серцева астма

С. Бронхоектатична хвороба

D. Ексудативний перикардит

Е. Асцит
9. Хворий А., 30 років, який хворіє на ревматизм, звернувся до дільничого лікаря терапевта в зв’язку з погіршенням стану. При огляді хворого лікар спостерігав „танок каротид”.

При якій ваді серця може спостерігатися „танок каротид”:

А. При стенозі вічка аорти

В. При недостатності мітрального клапану

*С. При недостатності клапанів аорти

D. При недостатності тристулкового клапану

Е. При стенозі мітрального клапану

10. При огляді хворої В., 25 років, яка хворіє на ревматизм лікар при пальпації виявив діастолічне „котяче муркотіння”.

Де і коли можна виявити діастолічне „котяче муркотіння”:

А. При стенозі вічка аорти в ІІ міжребер’ї справа біля краю грудини

В. При стенозі легеневої артерії в ІІ міжребер’ї зліва від грудини

*С. При стенозі мітрального отвору на верхівці серця

D. На верхівці серця при сухому плевриті

Е. В зоні абсолютної тупості серця при сухому перикардиті

11. Лікар проводячи обстеження хворого С., 10 років, при статичному огляді грудної клітки виявив „серцевий горб”.

Що таке статичний огляд:

А. Огляд при якому цікавить рух обох половин грудної клітки

В. Огляд м’язового покриву грудної клітки

С. Огляд при якому звертається увага на участь обох половин грудної клітки в акті дихання

*D. Огляд обох половин грудної клітки без акту дихання

Е. Огляд при якому цікавить частота, глибина, ритм дихання


12. Хвора К., 30 років скаржиться на кашель з виділення гнійного харкотиння „повним ротом” вранці, слабкість, пітливість, підвищення температури тіла до 37,8ºС. При огляді у хворої пальці рук у вигляді „барабанних паличок”.

Для якого із захворювань характерно виділяння харкотиння „повним ротом”

А. Туберкульоз легень

В. Вогнищева пневмонія

С. Крупозна пневмонія

*D. Бронхоектатична хвороба

Е. Рак легень

13. Хворий М., 62 років скаржиться на кашель з харкотинням у вигляді „малинового желе”, слабкість, втрату ваги тіла. Палить цигарки впродовж 40 років.

Можна думати що у хворого:

*А. Рак легень

В. Бронхоектатична хвороба

С. Крупозна пневмонія

D. Туберкульоз легень

Е. Абсцес легень

14. Хвора К., 36 років скаржиться на задишку, кашель з виділенням помірної якості слизиво-гнійного харкотиння, відчуття тяжкості в правому боці. При обстежені лікар справа нижче кута лопатки виявив відсутність голосового тремтіння, тупий легеневий звук, відсутність везикулярного дихання.

Про який патологічний процес найбільш вірогідно можна думати:

А. Емфізему легень

В. Пневмоторакс

*С. Ексудативний плеврит

D. Сухий плеврит

Е. Компресійний ателектаз


15. У хворої С., 65 років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу під час обстеження лікар знайшов: 1) АТ – 170/110 мм. рт. ст. 2) зміщення верховного поштовху вліво 3) акцент ІІ тону над аортою.

Який патологічний стан привів до зміщення верховного поштовху вліво:

А. Кардіосклероз

В. Атеросклероз аорти

*С. Гіпертрофія лівого шлуночка

D. Пневмосклероз

Е. Емфізема легень

16. При обстеженні допризивника С., 16 років лікар знайшов, що верхівковий поштовх у нього розміщений в нормі.

Де знайшов лікар верхівковий поштовх:

А. V міжребір’я по середньоключичній лінії

*В. V міжребір’я на 1,0 см досередини від середньоключичної лінії

С. V міжребір’я на 1,0 см назовні від середньоключичної лінії

D. VІ міжребір’я по середньоключичній лінії

Е. ІV міжребір’я по середньоключичній лінії

17. Хвора М., 74 років поступила в терапевтичне відділення з скаргами на задишку, серцебиття, перебої в роботі серця, виражені набряки, збільшення живота. При обстеженні лікар виявив у хворої дефіцит пульсу 20 ударів на хвилину. АТ - 150/80 мм. рт. ст.

Що привело до виникнення дефіциту пульсу:

А. Серцева недостатність

В. Гіпертонічна хвороба

*С. Миготлива аритмія

D. Атеросклеротичний кардіосклероз

Е. Недостатність мітрального клапану

18. Хворий М., 25 років страждав на ревматизм. При обстежені лікар виявив у хворого позитивний симптом Попова-Савельева.

Яка вада серця у даного пацієнта могла обумовити даний симптом:

А. Недостатність мітрального клапана

*В. Стеноз мітрального отвору

С. Недостатність клапанів аорти

D. Стеноз вічка аорти

Е. Недостатність тристулкового клапану

19. Хвора К., 40 років хворіє на ревматизм. Поступила в стаціонар в кардіологічне відділення зі скаргами на задишку, серцебиття, головні болі, набряки на нижніх кінцівках. При обстежені: АД 240/0 мм.рт.ст., ЧСС – 110 уд. в 1 хв., пульс 110 уд. в 1 хв., високий, швидкий.

Що обумовлює виникнення даного пульсу:

А. Недостатність мітрального клапану

В. Стеноз мітрального отвору

С. Стеноз вічка аорти

*D. Недостатність клапанів аорти

Е. Симптоматична артеріальна гіпертензія

20. У хворого А., 20 років, який хворіє на ревматизм, при аускультації серця на верхівці вислуховується „ляскаючий” І тон.

Про яку ваду серця можна думати:

А. Недостатність мітрального клапану

*В. Стеноз мітрального отвору

С. Недостатність клапанів аорти

D. Стеноз вічка аорти

Е. Недостатність тристулкового клапана

21. У хворої на гіпертонічну хворобу при обстежені АТ 190/120 мм.рт.ст. Тони серця ритмічні, приглушені, акцент ІІ тону над аортою. Пульс 90 уд. в 1 хв. напружений, ритмічний.

Що лежить в основі акценту ІІ тону над аортою:

А. Підвищення тиску в малому полі кровообігу

*В. Підвищення тиску в великому полі кровообігу

С. Підвищення кінцево – діастолічного тиску в лівому шлуночку

D. Підвищення кінцево – діастолічного тиску в правому шлуночку

Е. Підвищення кінцево-систолічного тиску в лівому передсерді

22. У хворого на ревматизм вислуховується „ритм перепела”.

Про яку ваду серця можна думати:

*А. Стеноз мітрального отвору

В. Стеноз вічка аорти

С. Недостатність мітрального клапану

D. Недостатність аортальних клапанів

Е. Недостатність тристулкового клапану

23. У хворої З., 35 років, яка хворіє на ревматизм з аортальною вадою серця (недостатність аортальних клапанів), вислуховується при аускультації серця діастолічний шум.

Де є найкраще місце вислуховування даного шуму:

А. Верхівка серця

*В. Зона Боткіна-Ерба

С. Друге міжребір’я справа від грудини

D. Друге міжребір’я зліва від грудини

Е. Місце прикріплення мечоподібного відростка до грудини

24. У хворого К., 20 років, який хворіє на ревматизм з наявною вадою серця вислуховується діастолічний шум на верхівці.

Яка вада серця у хворого:

А. Стеноз вічка аорти

*В. Стеноз мітрального отвору

С. Стеноз легеневої артерії

D. Недостатність мітрального клапану

Е. Недостатність тристулкового клапану

25. У хворого С., 16 років при досліджені ЕКГ виявлено: ритм синусовий, правильний ЧСС – 100 уд. на хвилину, інтервал PQ – 0,24 сек QRS – 0,08 сек < - 65º. Із анамнезу відомо, що за три тижні перед дослідженням хворий переніс фолікулярну ангіну.

Про які зміни можна думати:

А. Порушення провідності в передсердях

В. Відсутність будь-яких змін

С. Синусову брадикардію

*D. А-V блокаду І ступеня

Е. А-V блокаду ІІ ступеня типу (Мобітц І)

26. Під час профілактичного огляду студентів 3 курсу НМУ ім. О.О.Богомольця при досліджені ЕКГ у більшості студентів зроблено заключення про нормальну електричну вісь.

Що таке нормальна електрична вісь (кут альфа):

А. Від – 30 до – 60 º

В. Від 0 до – 30 º

С. Від 0 до + 30 º

*D. Від + 30 до 70 º

Е. Від + 70 до 90 º

27. У хворої М., 68 років, яка хворіє на ішемічну хворобу серця періодично виникають напади порушень ритму у вигляді пароксизму миготливої аритмії.

Які ЕКГ признаки миготливої аритмії:

А. Зубець Р відсутній, однакові інтервали R – R

*В. Зубець Р відсутній, неоднакові інтервали R - R

С. Зубець Р від’ємний, незмінний шлуночків комплекс

D. Інтервал R – R однаковий, передсердні хвилі „пилкоподібної форми”

Е. Інтервал R – R різний, поступово від циклу до циклі збільшення інтервалу Р – Q

28. У хворого К., 55 років, який переніс інфаркт міокарда, діагностовано шлуночкові екстрасистолію.

Які ЕКГ признаки шлуночкової екстрасистоли:

А. Змінений зубець Р, незмінений шлуночковий комплекс

В. Змінений зубець Р, змінений шлуночків комплекс

*С. Відсутність зубця Р, широкий шлуночків комплекс, повна компенсаторна пауза

D. Наявність негативного Р перед шлуночковим комплексом

Е. Наявність негативного Р після шлуночкового комплексу

29. У хворого Д., діагностовано міокардит, порушення ритму (після кожного синусового комплексу з’являється екстрасистолічний комплекс).

Як називається така екстрасистолія:
А. Політопна

В. Групова

*С. Бігіменія

D. Тригіменія

Е. Вставна

30. Хвора З., 72 роки періодично втрачає свідомість. Після обстеження у хворої виявлено повну атріовентрикулярну блокаду.

Які ЕКГ признаки повної атріовентрикулярної блокади:

А. Випадіння повного серцевого циклу на фоні регулярних передсердних скорочень

В. Поступове, від циклу до циклу, подовження інтервалу Р - R

*С. Нема зв’язку між зубцем Р (70 уд. в 1 хвилину) і розширеним аберантним шлуночковим комплексом (25 уд. в 1 хвилину)

D. Зубець Р негативний після кожного комплексу QRS

Е. Тривалість Р – Q однакова, періодичне випадіння шлуночкового комплексу

31. Хворого К., 32 років з виразкової хворобою шлунку, турбує печія.

Що лежить в основі печії:

А. Підвищена кислоутворююча функція шлунку

В. Знижена секреторна функція шлунку

С. Ахлоргідрія

*D. Гастроезофагальний рефлюкс

Е. Гастродуоденальний рефлекс

32. Хворий О., 40 років викликав швидку допомогу. Скаржиться на блювоту „кавою гущою”. Із анамнезу хворіє на виразкову хворобу 12 палої кишки.

Коли буває блювота „кавовою гущею”:

А. Стеноз воротаря

В. Шлункова кровотечею на фоні ахілії

С. Жовтяниці

*D. Шлуночкові кровотеча на фоні нормо або гіперацидітас

Е. Зловживанні кавою

33. У хворої В., 65 років з серцевою недостатністю. При огляді лікар побачив збільшений живіт і вип’ячений пупок.

Коли буває вип’ячений пупок:

А. При метеоризмі

В. При гастроптозі

*С. При асциті

D. При ентероптозі

Е. При набряку передньої черевної стінки
34. Хвора Б., 15 років доставлена каретою швидкої допомоги в приймальне відділення лікарні №3. При обстежені у пацієнтки виявлено м’язовий дефанс.

Про що можна думати:

А. Про запалення органів черевної порожнини

*В. Про запалення очеревини

С. Про загострення виразкової хвороби шлунку

D. Про загострення виразкової хвороби 12 палої кишки

Е. Про стеноз воротаря

35. У хворої М., 30 років, яка зловживає алкоголем, при обстеженні виявлено збільшення розмірів печінки, виражену венозну сітку на передній черевній стінці у вигляді „голови медузи”.

Коли спостерігається „голова медузи”:

А. При вагітності

В. При ожирінні

*С. При застої крові в системі воротної вени

D. При асциті

Е. При цирозі печінки

36. Лікар обстежуючи хвору К., 76 років при пальпації горизонтальної частини – ободової кишки виявив новоутворення.

Де в нормі розміщується ця кишка:

А. На рівні пупка

В. На 1 – 2 см вище пупка

С. На 2 – 3 см вище пупка

D. На 2 – 3 см нижче пупка

*Е. Нижче великої кривизни шлунка на 2 – 3 см

37. У хворого Ж., 35 років, у якого діагностували цироз, лікар при обстеженні виявив перкуторно збільшення розмірів печінки.

Які нормальні розміри печінки по Образцов:

*А. 10-12, 9-11, 8-10 см

В. 12-14, 11-13, 10-12 см

С. 13-15, 12-14, 11-13 см

D. 9-10, 8-9, 7-8 см

Е. 8-9, 7-8, 6-7 см

38. Хвора Н., 40 років скаржиться на задишку, набряки на ногах, збільшення живота. Із анамнезу відомо, що хвора хворіє на ревматизм. При огляді: акроцианоз, набряки на нижніх кінцівках, живіт має вигляд „жаб’ячого живота” з наявністю венозної сітки по бокових поверхнях.

Коли живіт набуває вигляду „жаб’ячого живота”:

А. При метеоризмі

*В. При асциті

С. При вагітності

D. При ожирінні

Е. При перитоніті

39. У хворого М., 42 років, який хворіє на цироз печінки виявлено портальну гіпертензію.

Рентгенологічне дослідження якого відділу шлунково-кишкового тракту доцільно при портальній гіпертензії:

А. 12-ти палої кишки

*В. Стравоходу

С. Тонкої кишки

D. Сліпої кишки

Е. Поперечно-ободочної кишки

40. Хворий Ш., 22 років скаржиться на болі в епігастральній ділянці . Болі носять „голодний”, „нічний” характер, також мають сезонність (весна, осінь). Із анамнезу – батько пацієнта хворіє на виразкову хворобу.

Який із методів інструментального обстеження ви запропонуєте в першу чергу:

А. Дуодентальне зондування

В. Рентгеноскопію

С. Рентгенографію

D. Фракційне дослідження шлункового вмісту

*Е. Гастроскопію

№ 1


У приймальне відділення лікарні машиною швидкої допомоги доставлено хворого зі скаргами на свербіння шкіри, сип на обличчі і кінцівках, нудоту. Об'єктивно: температура – 37,10 С, Ps – 108 уд/хв, аритмічний, АТ – 120/80 мм рт. ст. На ЕКГ: ЧСС – 108 уд/хв, зрідка – передсердні екстрасистоли. З чого потрібно розпочати ведення історії хвороби хворого?
A. Загальний огляд.

B. Встановлення паспортних даних.*

C. Огляд окремих частин тіла.
D. Збір скарг.

E. Збір анамнезу життя.


№ 2

З приймального відділення за наявності направлення дільничного лікаря до гастроентерологічного стаціонару поступив хворий з жовтяницею, свербінням, субфебрильною температурою, розладами травлення. З чого розпочати курацію стаціонарного хворого?


A. Збір скарг.*

B. Збір анамнезу хвороби.

C. Збір анамнезу життя.
D. Збір загального анамнезу.

E. Детальний огляд хворого.


№ 3

Хвора 58 років, тривалий час проживала на забрудненій території близько ЧАЕС. В анамнезі – тиреотоксикоз. Лікується з приводу порушення функції щитоподібної залози. Об'єктивно: температура – 36,10 С, Ps – 108 уд/хв, ритмічний, АТ – 140/90 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС – 108 уд/хв, синусова тахикардія, поодинокі екстрасистоли. При аускультації серця – систолічний шум на верхівці. Яка ознака при огляді хворої може стати в нагоді при постановці діагнозу до проведення лабораторно-інструментальних досліджень?


A. Мішки під очима.

B. Екзофтальм.

C. Ендофтальм.*
D. Птоз.

E. Ністагм.


№ 4

Чоловік 26 років, тривалий час знаходиться під спостереженням гастроентеролога з приводу синдрому мальабсорбції. Хворого турбують проноси, знижений апетит, крихке волосся та ламкість нігтів. При лабораторному дослідженні встановлена недостатність вітаміна групи В. Яка ознака при огляді вказує на наявність вітамінної недостатності?


A. Тріщини у куточках рота.*

B. Незарощення твердого піднебіння.

C. Постійно напіввідкритий рот.
D. Кіфоз.

E. Гіперсалівація.


№ 5

Хвора 56 років, в анамнезі – інфаркт міокарда 2 роки тому. Скаржиться на задишку в стані спокою, біль у серці. При огляді – ортопное, акроціаноз, набряки шийних вен, гомілок. Ps 94 уд/хв, аритмічний. Верхня межа відносної тупості серця у ІІ міжребер’ї по лівій парастернальній лінії, права – на 1 см вправо від правого краю грудини, ліва – на 1,5 см вліво від лівої середньоключичної лінії у VI міжребер’ї. Межі абсолютної тупості серця по вищезазначених лініях: верхня – у ІІІ міжребер’ї, права – по лівому краю грудини, ліва співпадає з лівою межею відносної тупості серця.. Печінка – виступає на 6 см вниз по правій середньоключичній лінії. Під впливом терапії спостерігається позитивна динаміка. Яка стадія серцевої недостатності (СН) у хворої?


A. СН IIБ*


B. СН 0
C. СН I
D. СН IIА
E. СН III

№ 6


Хворий 49 років, в анамнезі – стабільна стенокардія, функціональний клас (ФК) ІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, що виникли раптово та не купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 108 уд/хв, АТ – 120/80 мм рт.ст., поодинокі екстрасистоли. На ЕКГ: ЧСС – 108 уд/хв, рідко – лівошлуночкові екстрасистоли, депресія сегмента ST у І, аVL та високі, гострокінцеві зубці Т у V2, V3, V4 відведеннях. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Стенокардія стабільна, ФК ІV.


B. Стенокардія стабільна, ФК ІІ.
C. Інфаркт міокарда.
D. Стенокардія нестабільна.*

E. Стенокардія варіантна.


№ 7

Хвора 27 років, в анамнезі – гостра ревматична лихоманка. Скаржиться на задишку при значному фізичному навантаженні, періодичні напади серцебиття. Об'єктивно: акроціаноз, Ps – 98 уд/хв, аритмічний, АТ – 105/70 мм рт.ст. Верхня межа відносної тупості серця по верхньому краю ІІ ребра, верхня межа абсолютної тупості серця співпадає з верхньою межею відносної тупості серця. Перший тон на верхівці посилений, вислуховується тричленний ритм, акцент другого тону над легеневою артерією, пресистолічний шум над верхівкою та в п’ятій точці аускультації. Який найбільш імовірний діагноз?


A. Дефект міжшлуночкової перетинки.

B. Недостатність мітрального клапана.
C. Пролапс мітрального клапана.
D. Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору.*
E. Недостатність клапана аорти.
№ 8

Хворий 24 років, в анамнезі – важка форма гострої вірусної інфекції місяць тому. Скаржиться на болі в нижній третині грудної клітки зліва, періодичні напади серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, слабкість, пітливість. впродовж останніх трьох тижнів тримається субфебрильна температура. Останнім часом відмічає підвищення температури до 39-400С, озноб. Об’єктивно: шкіра бліда з помірним жовтяничним відтінком, є синці, тахікардія, над аортою – систолічний і діастолічний шуми різної інтенсивності. Пальпаторно печінка і селезінка збільшені. Який найбільш вірогідний попередній діагноз?


A. Лівобічна нижньочасткова пневмонія.


B. Інфекційний ендокардит.*
C. Абсцес нирки.
D. Ревматична атака.
E. Інфаркт селезінки.
№ 9

Хворий 36 років, скаржиться на кашель з виділенням слизистого харкотиння, підвищення температури тіла до 37,60С, пітливість, загальну слабкість. Над легенями ясний легеневий перкуторний звук, вислуховується жорстке везикулярне диихання, розсіяні сухі хрипи. У крові гемоглобін – 144 г/л, еритроцити – 4,4 . 1012/л, лейкоцити – 9,4 . 109/л, лімфоцити –34%. На оглядовій рентгенограмі – посилення легеневого малюнка з обох сторін. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?


А. Збільшення повітряності легень.

В. Бронхо-легеневий синдром.*

С. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

D. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

Е. Ущільнення легеневої тканини.
№ 10

Хворий 26 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 37,80С, чергування сухого кашлю та вологого – з виділенням невеликої кількості слизистого харкотиння, пітливість, загальну слабкість. Над легенями ясний легеневий перкуторний звук, розсіяні сухі хрипи, жорстке везикулярне дихання. У крові гемоглобін – 143 г/л, еритроцити – 4,3 . 1012/л, лейкоцити – 9,4 . 109/л, лімфоцити – 33%. На оглядовій рентгенограмі посилення легеневого малюнка з обох сторін. Яка найбільш імовірна причина кашлю?


А. Запалення бронхів.*

В. Запалення плеври.

С. Здавлення бронхів.

D. Здавлення трахеї.

Е. Подразнення слизової оболонки бронхів.


№ 11

Хвора 25 років, скаржиться на сухий кашель, підвищення температури тіла до 37,8оС, пітливість, загальну слабкість. Голосове тремтіння не змінене. Над легенями ясний легеневий перкуторний звук, жорстке везикулярне дихання. У крові гемоглобін – 142 г/л, еритроцити – 4,2 . 1012/л, лейкоцити – 9,2 . 109/л, лімфоцити – 32%, паличкоядерні нейтрофіли – 14%. На оглядовій рентгенограмі посилення легеневого малюнка з обох сторін. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?


А. Гострий бронхіт.

В. Вогнищева пневмонія.

С. Хронічний бронхіт. *

D. Туберкульоз легень.

Е. Бронхіальна астма.

№ 12


Хворий 49 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 390С, озноб, кашель із в’язким слизистим харкотинням, яке містить домішки крові, біль у грудях при кашлі та глибокому вдиху. При огляді – виражений рум’янець на лівій щоці, герпетичні висипи на губах. Над зоною ураження при пальпації – посилення голосового третіння, при перкусії – тупий перкуторний звук. Дихання поверхневе, частота його 28/хв. Ліва сторона грудної клітки відстає при диханні. Над нижньою часткою лівої легені вислуховується бронхіальне дихання, різнокаліберні вологі хрипи. В крові еритроцити – 5,3 . 1012/л, лейкоцити – 17,0 . 109/л, фібриноген – 9 г/л, С-реактивний білок +++. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?
А. Ущільнення легеневої тканини. *

В. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

С. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

D. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині.

Е. Збільшення повітряності легень.

№ 13


Хворий 69 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 400С, запаморочення, озноб, кашель із в’язким слизистим харкотинням, яке містить домішки крові, біль у грудях при кашлі та глибокому вдиху, слабкість. При огляді – обличчя бліде з хворобливими рум’янцями на щоках, герпетичні висипи на шкірі, губах, слизовій носа. При пальпації – посилення голосового третіння та бронхофонії у нижніх відділах легень з обох сторін. Дихання поверхневе, частота його 28/хв. Обидві сторони грудної клітки відстають при диханні. У нижніх відділах легень вислуховується бронхіальне дихання, різнокаліберні вологі хрипи. В крові еритроцити – 4,3 . 1012/л, лейкоцити –18,0 . 109/л, фібриноген – 9,5 г/л, С-реактивний білок +++. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?
А. Ексудативний плеврит.

В. Вогнищева пневмонія.

С. Крупозна пневмонія.*

D. Бронхоектатична хвороба.

Е. Хронічний бронхіт.
№ 14

Хворий 54 років, скаржиться на кашель з відходженням значної кількості гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 380С з коливаннями 1-20С впродовж доби, періодичний озноб, задишку. В анамнезі – верхнедольова пневмонія кілька місяців тому. Обличчя бліде, ціанотичне. Голосове тремтіння справа посилене. Над легенями ослаблене везикулярне дихання, під правою ключицею різнокаліберні гучні вологі хрипи, амфоричне дихання. В крові лейкоцити – 14,0 . 109/л, гемоглобін – 85 г/л, еритроцити – 3,3. 1012/л, ШОЕ – 56 мм/год. При бактеріологічному дослідженні харкотиння виявлено ріст золотистого стафілокока. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?


А. Наявність патологічної порожнини в легенях. *

В. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

С. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

D. Підвищення повітряності легень.

Е. Ущільнення легеневої тканини.

№ 15


Хворий 54 років, скаржиться на кашель з відходженням значної кількості гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 380С з коливаннями 1-20С впродовж доби, періодичний озноб, задишку. В анамнезі – лікувався неодноразово з приводу туберкульозу, лікування останнього разу не закінчив, посилаючись на скрутне матеріальне становище. Не працює. Вживає алкоголь. Обличчя бліде, ціанотичне. Під правою ключицею послаблене голосове тремтіння, при перкусії легень притуплений тимпанічний перкуторний звук. Над легенями ослаблене везикулярне дихання, під правою ключицею різнокаліберні гучні вологі хрипи, амфоричне дихання. В крові – лейкоцити 13,0 . 109/л, гемоглобін – 83 г/л, еритроцити – 3,5. 1012/л, ШОЕ – 50 мм/год. При бактеріологічному дослідженні харкотиння виявлено ріст палички Коха. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?
А. Правосторонній пневмоторакс.

В. Ателектаз легені.

С. Закрита порожнини в легені.

D. Правосторонній гідроторакс.

Е. Дренована порожнина в легені. *

№ 16


Хвора 36 років, скаржиться на кашель з відходженням значної кількості пінистого, схожого на сирну масу харкотиння, підвищення температури тіла до 38-400С, періодичний озноб, задишку. В анамнезі – пневмонія кілька місяців тому. Обличчя бліде, ціанотичне. Збільшені шийні лімфатичні вузли. При перкусії легень під лівою ключицею притуплений тимпанічний перкуторний звук. Над легенями ослаблене везикулярне дихання, під лівою ключицею різнокаліберні гучні вологі хрипи. В крові лейкоцити – 13,0 . 109/л, гемоглобін – 83 г/л, еритроцити – 3,5. 1012/л, ШОЕ – 50 мм/год. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу для підтвердження основного ді­агно­зу?
А. Спірографію.

В. Бронхографію.

С. Електрокардіографію.

D. Бактеріоскопію харкотиння.

Е. Рентгенографію легень. *

№ 17


Хвора 49 років скаржиться на кашель із виділенням слизисто-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 39,60С, головний біль, пітливість. Шкіра та видимі слизові оболонки бліді. Ширина полів Креніга справа і зліва 5 см. Рухливість нижніх легеневих країв збережена. Над середньою ділянкою правої легені притуплений тимпаніт чергується з легеневим звуком, на фоні жорсткого везикулярного дихання вислуховуються звучні дрібнопухирчасті вологі хрипи, рентгенологічно — неоднорідне "плямисте" затемнення помірної інтенсивності, тяжистість кореня правої легені. В крові лейкоцити – 16,2 . 109/л, ШОЕ – 40 мм/год. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?
А. Вогнищева пневмонія.*

В. Гідроторакс.

С. Ексудативний плеврит.

D. Крупозна пневмонія.

Е. Пневмоторакс.

№ 18


Хвора 19 років скаржиться на кашель із виділенням слизисто-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 38,60С, головний біль. Шкіра та видимі слизові оболонки бліді. Висота правої та лівої легень відповідно 25 та 3 см. Ширина полів Креніга справа і зліва 4 см. Рухливість нижніх легеневих країв збережена. Над нижньою ділянкою правої легені притуплений тимпаніт чергується з легеневим звуком. На фоні жорсткого везикулярного дихання вислуховуються звучні середньопухирчасті вологі хрипи, рентгенологічно –затемнення помірної інтенсивності, тяжистість кореня правої легені. В крові лейкоцити – 26,2 . 109/л, ШОЕ – 35 мм/год. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?
А. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

В. Ущільнення легеневої тканини. *

С. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині.

D. Патологічної порожнини в легені.

Е. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

№ 19


Хвора 54 років скаржиться на кашель з виділенням слизистого харкотиння, загальну слабкість, пітливість. Хворіє понад 15 років, загострення бувають кілька разів на рік. Над легенями послаблене голосове тремтіння. Бронхофонія послаблена з обох сторін. При перкусії – коробковий перкуторний звук, помірне обмеження рухливості нижніх легеневих країв. При аускультації – ослаблене везикулярне дихання, сухі хрипи. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?
А. Емфізема легень. *

В. Бронхіальна обструкція.

С. Легенева недостатність.

D. Мукоциліарна недостатність.

Е. Ущільнення легеневої тканини.
№ 20

Хвора 54 років знаходиться на лікуванні в каріологічному відділенні. В юності перенесла гостру ревматичну лихоманку. Верхівковий поштовх розлитий, при аускультації діастолічний шум на верхівці серця та в ІІ міжребер’ї справа від грудини. Ліва межа відносної та абсолютної тупості серця зміщена вниз та вліво. При проведенні ультразвукового дослідження – ділятація лівого шлуночка та аортальна вада. На ФКГ − спадаючий діастолічний шум. Яка ознака може бути інформативною при огляді такої хворої?


А. Невпорядковані рухи обличчя у вигляді гримас..

В. Мимовільні рухи голови незалежно від пульсу.

С. Мимовільні рухи голови в такт пульсу. *

D. Старече трясіння голови.

Е. Спадіння вен шиї на вдиху.
№ 21

Хвора 34 років, скаржиться на кашель з відходженням великої кількості гнійного харкотиння ("повним ротом") у ранкові години. При зміні положення тіла кашель посилюється. Температура тіла субфебрильна. Хворіє з дитинства, загострення щорічно навесні та восени. Над легенями на фоні ясного легеневого перкуторного звуку ділянки притуплення, де вислуховуються численні сухі та консонуючі крупно- і середньопухирчасті вологі хрипи. В крові – лейкоцити 24 . 109/л, ШОЕ – 46 мм/год. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?


A. Бронхоектатична хвороба. *

B. Бронхіт.

C. Вогнищева пневмонія.

D. Емфізема легень.

E. Рак легень.

№ 22
Хвора 24 років, скаржиться на кашель після пробудження з відходженням великої кількості слизисто-гнійного харкотиння, періодично зловонного. При зміні положення тіла кашель посилюється. Температура тіла в межах 37,0- 37,60С. У дитинстві перенесла операцію – резекцію долі легені. Над легенями на фоні ясного легеневого перкуторного звуку ділянки притуплення, де вислуховуються численні сухі та консонуючі крупно- і середньопухирчасті вологі хрипи. В крові лейкоцити – 24 . 109/л, ШОЕ – 46 мм/год. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


А. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

В. Деструкція стінки бронхів.*

С. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

D. Звуження просвіту бронхів.

Е. Ателектаз легені.
№ 23

У чоловіка 48 років під час перебування на морозі з’явився приступ ядухи з переважним утрудненням видиху. Хворий сидить, упершись руками об край ліжка. Обличчя ціанотичне, на відстані чути свистячі хрипи. Грудна клітка бочкоподібно розширена, екскурсія її обмежена. Частота дихання 22/хв. Голосове тремтіння ослаблене. Над легенями коробковий перкуторний звук, ослаблене везикулярне дихання, розсіяні сухі свистячі хрипи. Пульс – 90 уд/хв, АТ – 150/90 мм рт.ст. Індекс Тіффно – 45 %. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?


А. Набряк легень.

B. Бронхоектатична хвороба.

С. Вогнищева пневмонія.

D. Бронхіальна астма.*

Е. Серцева астма.
№ 24

Жінка, 49 років, хворіє впродовж 8 років. Скарги на напади експіраторної ядухи, кашлю, котрі з’являються навесні, супроводжуються слизовими виділеннями з носа, чханням. Такі напади з’являються переважно підчас цвітіння квітів. Грудна клітка – бочкоподібна. Голосове тремтіння ослаблене, над легенями легеневий перкуторний звук із коробковим відтінком, жорстке везикулярне дихання з подовженим видихом, дифузні сухі свистячі та дзижчачі хрипи. При нападі ядухи помітно участь допоміжних м’язів у акті дихання. На рентгенограмі підвищена повітряність легень, тяжистість. У крові гемоглобін – 120 г/л, еритроцити – 4,9 . 10 12/л, лейкоцити – 8,0 . 10 9/л, еозинофіли – 11 %. У харкотинні, що має "скловидний" характер, знайдені еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена й спіралі Куршмана. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


А. Підвищення повітряності легень. *

В. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

С. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині.

D. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

Е. Ущільнення легеневої тканини.

№ 25


Чоловік 38 років, скаржиться на біль у грудній клітці зліва, сухий кашель, підвищення температури тіла. Хворіє 4 дні, захворювання пов’язує з переохолодженням. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння ослаблене, виражене притуплення перкуторного звуку з верхньою межею по параболоподібній лінії, різко ослаблене везикулярне дихання. Ширина простору Траубе зменшена. На рентгенограмі органів грудної клітки зліва внизу гомогенна інтенсивна тінь з косою верхньою межею. В крові лейкоцити – 16 . 109/л, ШОЕ – 44 мм/год. Який орієнтовно об’єм випоту?
А. Абсцес легень.

В. Ексудативний плеврит.*

С. Крупозна пневмонія.

D. Бронхіальна астма.

Е. Туберкульоз легень.

№ 26


У чоловіка 28 років – біль у грудній клітці зліва, кашель, підвищення температури тіла. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння ослаблене, виражене притуплення перкуторного звуку з верхньою межею по параболоподібній лінії з найвищою точкою по задній пахвовій лінії, спереду притуплення до рівня ІУ ребра. Над зоною притуплення різко ослаблене везикулярне дихання. У міжлопатковій ділянці зліва бронховезикулярне дихання. Ширина простору Траубе зменшена. В крові лейкоцити – 26 . 109/л, ШОЕ 60 мм/год. Який орієнтовно об’єм випоту?
А. 500 мл*

В. 1500 мл

С. 2000 мл

D. 2500 мл

Е. 3000 мл

№ 27


Чоловік 37 років, скаржиться на біль у грудній клітці при кашлі, кровохаркання, підвищення тіла до 380С. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння різко ослаблене, тупий перкуторний звук з точкою максимуму лінії Еліс-Дамуазо-Соколова на рівні кута лопатки. Над зоною притуплення різко ослаблене везикулярне дихання. У міжлопатковій ділянці зліва бронховезикулярне дихання. В крові лейкоцити – 19 . 109/л, ШОЕ – 55 мм/год. Який метод допоможе встановити характер патологічного процесу?
А. Бронхоскопія.

В. Бронхографія.*

С. Аналіз промивних вод із бронхів.

D. Пункція плевральної порожнини.

Е. Сцинтиграфія легень.

№ 28


Чоловік 57 років, скаржиться на сильний кашель, який супроводжується болем у грудній клітці, виділенням харкотиння зі згусткaми крові, тривале підвищення температури тіла до 37,60С, задишку при помірному навантаженні. За рік схуд на 15 кг. Різке погіршення стану відмічає за останні 2 місяці. Палить понад 25 років. Обличчя бліде, права половина грудної клітки відстає в акті дихання. В нижній ділянці правої легені посилена бронхофонія, притуплений перкуторний звук, патологічне бронхіальне дихання, сухі хрипи. В крові лейкоцити 8 . 109/л, гемоглобін 90 г/л, еритроцити 3,4 . 1012/л, ШОЕ 50 мм/год. На рентгенограмі гомогенне інтенсивне затемнення в нижніх відділах правої легені. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?
А. Бронхоектатична хвороба.

В. Крупозна пневмонія.

С. Рак легень. *

D. Туберкульоз.

Е. Хронічний бронхіт.
№ 29

Хворий 88 років, доставлений каретою швидкої допомоги з важким ураженням дихального центру внаслідок порушення мозкового кровообігу. Пульс ритмічний, ЧСС – 78 уд/хв. На верхівці серця – систолічний шум. Дихання жорстке везикулярне. Живіт м’який, безболісний при пальпації. Який тип дихання найбільш вірогідний?


А. Слабке поверхневе.

В. Ритмічний.

С. Апное.

D. Періодичний.*

Е. Однакове за глибиною і тривалістю.
№ 30

Чоловік 57 років, поступив до реанімаційного відділення з ознаками важкої інтоксикації. Дихання голосне. Глибина дихальних рухів поступово наростає, з максимумом на 5-7 вдиху, з наступним поступовим зниженням глибини і настанням пауз на 15-60 с. Пульс аритмічний, тахикардія. На верхівці серця – систолічний шум. Живіт м’який, чутливий при пальпації. Як називається таке дихання?


А. Чейн-Стокса.*

В. Біота.

С. Періодичне.

D. Грокка.

Е. Раухфуса.

№ 31


Жінка 43 років, впродовж 5 років страждає на хворобу Крона, погіршення наступило 6 місяців тому: з’явилася виражена слабкість, швидка стомлюваність, задишка під час ходьби, зниження маси тіла, зберігаються проноси. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, на гомілках м'які набряки. Аналіз крові: гемоглобін – 86 г/л, загальний білірубін – 20 ммоль/л, загальний білок – 50 г/л. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?
A. Синдром мальабсорбції.*
B. Синдром подразненої товстої кишки.
C. Синдром печінково-клітинної недостатності.
D. Паранеопластичний синдром.
E. Реактивний панкреатит.

№ 32


Хворий 81 року скаржиться на постійне виділення сечі краплями, відчуття розпирання внизу живота. Об'єктивно: над лобком кулеподібне випинання, над яким перкуторно визначається притуплення, позитивний надлобковий поштовх. Який симптом спостерігається у хворого?

A. Парадоксальна ішурія.*


B. Нетримання сечі.
C. Дизурія.
D. Енурез.
E. Полакіурія.
№ 33

Хвора 52, скаржиться на загальну слабкість, носові кровотечі, підвищення температури тіла до 39,50С. Протягом 3 років відмічає наявність збільшених лімфовузлів. Стан погіршився за останні кілька днів. Шкіра та склери з іктеричним відтінком, збільшені всі лімфовузли. Печінка виступає з під реберної дуги на 5 см, селезінка – на 3 см. У крові еритроцити – 2,5 . 1012/л, гемоглобін – 64 г/л, колірний показник – 0,93, ретикулоцити – 40 %, лейкоцити – 124 . 109/л, мієлоцити – 36 %, тромбоцити – 60 . 109/л, ШОЕ –55 мм/год, білірубін загальний – 82,3 мкмоль/л, непрямий – 62 мкмоль/л, у сечі жовчних пігментів не виявлено. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


А. Надпечінкова жовтяниця.

В. Гостра печінкова недостатність.

С. Гепато-лієнальний синдром.*

D. Гепато-ренальний синдром.

Е. Хронічна печінкова недостатність.

№ 34


Хвора 32 років, скаржиться на загальну слабкість, головні болі, набряки на лиці, нижніх кінцівках, блідість шкіри, періодичне збільшення розмірів живота, виділення сечі до 450 мл за добу. Хворіє 15 років, погіршення настало 2 тижні тому назад після простуди. Пульс 80 уд/хв, ритмічний. АТ – 180/115 мм рт.ст. Шкіра над набряками тепла. Ліва межа відносної тупості серця на 1 см вліво від лівої середньоключичної лінії. Акцент ІІ тону над аортою. В нижніх ділянках живота тупість при перкусії, наявна флуктуація. Печінка пальпаторно й перкуторно на 2 см виступає з-під краю реберної дуги по правій середньоключичній лінії. Нирки не пальпуються. Симптоми Щоткіна-Блюмберга і Пастернацького негативні. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?

А. Нефротичний синдром.*

В. Нефритичний синдром.

С. Гостра ниркова недостатність.

D. Портальна гіпертензія.

Е. Хронічна серцева недостатність.


№ 35


Хворий 44 років, в анамнезі – стабільна стенокардія, функціональний клас (ФК) ІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 168 уд/хв, АТ – 200/110 мм рт.ст., перебої в роботі серця. На ЕКГ: ЧСС – 168 уд/хв, ритм несинусовий, неправильний, відсутній Р перед комплексами QRS, тривалість QRS – 0,10 c, Q – 0,02 c, амплітуда R 25 мм, наявність хвилі f на ізолінії,. Яка форма аритмії найбільш вірогідна?

A. Повна атріовентрикулярна блокада.


B. Фібриляція шлуночків.
C. Фібриляція передсердь.*
D. Неповна атріовентрикулярна блокада.

E. Екстрасистолія.

№ 36

Хворий 46 років, в анамнезі – ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги, функціональний клас (ФК) ІІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 88 уд/хв, АТ – 180/110 мм рт.ст., перебої в роботі серця. На ЕКГ: ЧСС – 88 уд/хв, ритм синусовий, неправильний, Р є на ізолінії перед всіма комплексами QRS, наявність позачергового комплексу РQRS, форма якого незмінена, після котрого – неповна компенсаторна пауза. Яка форма аритмії найбільш вірогідна?


A. Фібриляція шлуночків.


B. Екстрасистолія. *
C. Повна атріовентрикулярна блокада.
D. Неповна атріовентрикулярна блокада.

E. Фібриляція передсердь.


№ 37

Хворий 56 років, в анамнезі – ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги, постінфарктний кардіосклероз, функціональний клас (ФК) ІІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, болі в ділянці серця тупого, розлитого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 98 уд/хв, АТ – 180/110 мм рт.ст., перебої в роботі серця. На ЕКГ: ЧСС – 98 уд/хв, ритм синусовий, неправильний, комплексами QRS, наявність позачергових деформованих комплексів QRS, перед якими Р відсутній, спостерігається дискордантність зубців R та S, після позачергових комплексів QRS довга компенсаторна пауза, в якій вміщується дві нормальні відстані RR, що передують позачерговому скороченню, тривалість QRS – 0,20 c. Яка форма аритмії найбільш вірогідна?


A. Шлуночкова екстрасистолія.*
B. Фібриляція шлуночків.
C. Повна атріовентрикулярна блокада.
D. Неповна атріовентрикулярна блокада.

E. Передсердна екстрасистолія.


№ 38

У жінки 36 років спостерігаються загальна слабкість, головні болі, набряки на лиці, нижніх кінцівках, деяка блідість шкіри, періодичне збільшення розмірів живота, виділення сечі до 450 мл за добу. Хворіє 14 років, погіршення настало 2 тижні тому назад після простуди. Пульс 82 уд/ хв, ритмічний. АТ 185/115 мм рт.ст. Температура 36,8оС. Шкіра над набряками тепла. Межі відносної тупості серця: ліва – на 1,5 см вліво від лівої середньоключичної лінії, верхня – у ІІ міжребер’ї, права – на 2 см вправо від правого краю грудини. Акцент ІІ тону над аортою. В нижніх ділянках живота тупість при перкусії, наявна флуктуація. Печінка пальпаторно й перкуторно на 2 см виступає з-під краю реберної дуги по правій середньоключичній лінії. Нирки не пальпуються. Симптоми Щоткіна-Блюмберга і Пастернацького негативні. Визначення яких речовин у крові найбільш важливе для діагностики в хворої провідного синдрому?


А. Білків.*

В. Білірубіну.

С. Глюкози.

D. Креатиніну.

Е. Ферментів.
№ 39

Хвора 44 років скаржиться на ниючий біль в попереку, більше справа, інколи підвищення температури тіла до субфебрильної, головний біль. 4 роки тому в пацієнтки був напад болю в правій половині попереку, який супроводжувався різким підвищенням температури та гематурією. Впродовж останнього року відзначено підвищення АТ до 200/110 мм рт.ст. У сечі: білок – 0,99 г/л, лейкоцити – 10-15 в п/з, еритроцити – 2-4 в п/з, циліндри гіалінові – 1-2 в п/з, креатинін – 102 мкмоль/л. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


A. Нефротичний синдром.

B. Нефритичний синдром.
C. Набряковий синдром.*
D. Дизуричний синдром.
E. Клімактеричний синдром.

№ 40


Хворий 66 років, в анамнезі – гіпертонічна хвороба. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі в ділянці серця тупого, розлитого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 78 уд/хв, АТ – 170/110 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС – 78 уд/хв, ритм синусовий, правильний, тривалість QRS – 0,10 c, RI > RII> RIII , RV6> RV5> RV4> RV3 >RV2> RV1 . Які зміни зареєстровані на ЕКГ?
A. Гіпертрофія лівого шлуночка.*

B. Гіпертрофія правого шлуночка.


C. Гіпертрофія обох шлуночків.
D. Блокада правої ніжки пучка Гіса.
E. Блокада лівої ніжки пучка Гіса.

1. У хворого К. грудна клітка нагадує циліндр, епігастральний кут більше 90ºС направлення ребер наближається до горизонтального.

Яка форма грудної клітки у хворого?

А. Дифізематозия

В. Паралітична

С. Нормостенічна

D. Астенічна

Е. *Гіперстенічна


2. У хворого Н., 56 років внаслідок черепно-мозкової травми виник патологічний ритм дихання, що супроводжується групами відносно ритмічних вдихів з періодами апноє.

Який патологічний ритм дихання у хворого?

А. *Дихання Біота

В. Дихання Кусмауля

С. Дихання Грокко-Фургоні

D. Паралітичне дихання

Е. Дихання Чейна-Стокса
3. У хворої З., 69 років в правій половині грудної клітки рентгенологічно виявлено ознаки ексудативного плевриту.

Яким буде голосове тремтіння в правій підлопатковій ділянці при пальпації?

А. Підсилене

В. Послаблене

С.* Відсутнє

D. Дзвінке

Е. Гучне
4. У хворого М., 36 років, в терапевтичному відділенні діагностовано правосторонню нижньодольову крупозну пневмонію в стадії сірого опечінкування.

Якими будуть перкуторні ознаки міжреберних проміжків над нижньою долею правої легені?

А. Тимпанічний звук

В. Гучний тимпаніт

С. *Тупий перкуторний звук

D.Притуплений перкуторний звук

Е. Коробковий тимпаніт

5. У хворої Б., 42 років перкуторно по паравертебральній лінії з права в проекції середньої долі виявлено тон „тріснувшого горщика”.

Ознакою якої патології є такі перкуторні зміни?

А. Ущільнення легеневої тканини

В. Емфізема

С. Гідроторакс

D. *Каверна, сполучена з бронхом

Е. Гемоторакс

6. У хворої В., 67 років діагностовано лівосторонній ексудативний плеврит .

Чи вплине даний стан на простір Траубе

А. Не вплине

В. Збільшиться простір

С. *Зменшиться простір

D. Зміститься простір

Е. Зникне простір
7. Як зміниться активність рухливості нижніх країв легенів у хворої з бронхіальною астмою ІІ стадії?

А. Без змін

В. Збільшена активність рухливості

С. *Зменшена активність рухливості

D. Відсутня рухливість

Е. Хвилеподібна активність рухливості


8. У хворої М., 39 років Аускультативно встановлено саккадироване дихання в лівій підлопатковій ділянці.

На яку патологію вказує така ознака?

А. *Звуження мілких бронхів

В. Розширення мілких бронхів

С. Спазми крупних бронхів

D. Спазми верхівок легенів

Е. Наявність бронхоектазів
9. У хворого З. діагностовано гідроторакс.

Які аускультативні ознаки будуть над цією ділянкою легенів?

А. Дихання відсутнє*

В. Дихання ослаблене

С. Дихання шумне

D. Дихання переривчасте

Е. Дихання зростаюче
10. У хворого Н., 36 років в період крупозної пневмонії з’явився вологий кашель з відходженням мокротиння.

Які додаткові шуми над ураженою долею можна вислухати?

A. Шум тертя плеври

B. Сухі хрипи

C. Вологі хрипи*

D. Крепітацію

E. Жорстке дихання
11. Хворий Ж., скаржиться на незначний загрудинний біль тупого періодичного характеру, набряки на нижніх кінцівках. При дослідженні лікар назвав одну нетипову ознаку серцевих набряків. Які?

A. Спочатку виникають в ділянках гомілок

B. Рожевого кольору

C. Теплі на дотик*

D. м’які

E. рожево-синюшного кольору


12. При написанні історії хвороби студент не дотримався послідовності схеми історії хвороби. В чому була його помилка?

A. Паспортна частина

B. Скарги

C. Анамнез життя

D. Розпитування по органах і системах

E. Анамнез захворювання*


13. У хворого при рентгенографічному дослідженні було виявлено каверну з фіброзними краями сполученню з правим бронхом. Яким буде при пальпаторному дослідженні голосове тремтіння?

A. Підсилене асиметричне*

B. Ослаблене

C. Відсутнє

D. Помірне враження

E. Підсилене симетрично з двох сторін


14. У хворого З., раптово вночі виник тяжкий стан, загрозливий для життя: задуха, клокочуче дихання, серцебиття, відчуття страху смерті. Лікар корети невідкладної допомоги встановив: наявність поверхневого клокочучого дихання, положення ортопноє, виділення пінистого мокротиння з прожилками крові. АТ 220/125 мм рт. ст. Пульс 120 уд за хв, аритмічний. Відсутнє голосове тремтіння двобічно. Аускальтативно відсутнє дихання в легенях двобічно. Тони серця приглушені.

Який тяжкий стан лікар?

A. Гіпертонічний криз

B. Гіпотіреоз

C. Стенокардія

D. Набряк легень*

E. Хронічна серцево-судинна недостатність ІІБ ст.
15. Хвора К., скаржиться на задуху, перебої в серці. Набряк живота, вимушене сидяче положення з опущеними на підлогу ногами. При дослідженні виявлено асцит. Пульс 112 уд. За хв. аритмічний, АД 100 мм рт.ст. Пальпаторно в легенях симетрично з двох сторін ослаблене голосове тремтіння. Перкуторно права межа відносної серцевої тупості 1,5 см від правого краю грудини, верхня по пригрудинній лінії в першому міжребір’ї від середнього ключичної лінії в сторону до грудини Після зональної . Лікар почав надавати невідкладну допомогу. З чим пов'язаний патологічний стан?

A. Загострення хронічної серцевої недостатності

B. Ускладнення при мітральному стенозі*

C. Колапс

D. Розпад пухлини легенів

E. Стеноз аортального клапана


16.У хворої З., 32 років виникли скарги на пульсацію в ділянках: скроневих артерій, мякого неба, зіниць сонних артерій, з’явилась блідість шкірного покриву, не дивлячись на нормальні аналізи крові і сечі. При семіологічному аналізі скарг, лікар запідозрив:

A. Стеноз клапана

B. Недостатність аортального клапана*

C. Недостатність мітрального клапана

D. Незрощення міжшлуночкової перегрузки

E. Мітральний стеноз


17. При визначенні меж відносної тупості серця в нормі студент порушив послідовність. В чому помилка?

A. Права межа - 1,5 см від правого краю грудини до правої середньо ключичної лінії

B. Верхня межа верхній край 3 ребра

C. Верхня межа верхній край 2 ребра

D. Ліва межа на 1,5 см від лівої середньо ключичної лінії в сторону до грудини

E. Перкусія середньої сили


18. При визначенні меж абсолютної тупості серця в нормі студент допустив помилку. В чому помилка?

A. Тиха перкусія

B. Права межа по лівій пригрудинній лінії

C. Верхня межа - друге ребро*

D. Ліва межа співпала з межею відносної тупості - 1,5 см від лівої середньо ключичної лінії в сторону до грудини

E. верхня межа - нижній край


19. При перкуторному дослідженні хворого К., 72 років хворий визначив перкуторно збільшення ширини судинного пучка вправо. Про наявність якої патології міг подумати лікар?

A. Хронічна серцева недостатність

B. Розширення легеневої артерії

C. Міокардіодистрофія

D. Розширення аорти*

E. Мітральний стеноз


20. При аускультації хворого з скаргами на задуху і тупий ниючий біль в ділянці серця лікар кваліфікував підсилення І тону. Виключити патологічний стан при якому не може бути підсилення І тону:

A. Недостатність мітрального клапану*

B. Стеноз лівого атріо-вентрикулярного отвору

C. Укорочення a-v провідності

D. При зменшенні кровенаповнення лівого шлуночка

E. При мі тральному стенозі


21. При аускультації хворої Н., 47 років лікар кваліфікував ослаблення ІІ тону над аортою.

Який варіант патології виключив лікар?

A. Недостатність аортального клапана

B. Аортальний стеноз ІУ ступеня

C. Ослаблення м’яза лівого шлуночка (гіпертрофія і діл ІІ ступеня)

D. Ослаблення м’яза правого шлуночка

E. При артеріальній гіпертензії*
22. При призначенні ФКГ хворому з мітральним стенозом фельдшер неправильно зорієнтувавсь в каналах ФКГ. Якого канала не існує?

A. Аускультативний

B. Низькочастотний

C. Середньочастостний С1, С2

D. Високочастотний

E. Високочастотні

23. Яку помилку допустив студент при аналізі ФКГ в нормі?

A. І тон серця починається через 0,03-0,06 сек. Від початку зубця ЕКГ

B. Амплітуда І тону на верхівці має бути від 10 до 25 мл

C. Тривалість І тону 0,15 сек - 0,25 сек*

D. ІІ тон починається за 0,02 сек до початку зубця Т ЕКГ

E. Амплітуда ІІ тону на верхівці від 6 до 15 мм Тривалість 0,04 - 0,07 сек


24. При аналізі даних амплітуди зубців Р, студент допустив помилку. Знайдіть її:

A. Амплітуда зуб Р 2,5-6,0 мм*

B. Амплітуда зуб Р 2,5-6,0 мм

C. Амплітуда зубця 1/4 частина амплітуди зубця R

D. амплітуда зубця Р - 0,5-2,5 мм

E. Амплітуда зубця Р в середньому 18 мм


25. При аналізі даних тривалості зубців в нормі була допущена помилка Р, Q, R, T знайдіть її:

A. Тривалість зубця Р-0,06-0,10 сек

B. Тривалість зубця Q - 0,03 сек

C. Тривалість зубця R - 0,1-0,2 сек

D. Тривалість зубця Т - 0,10 -0,25 сек

E. Тривалість зубця R-0,08 сек


26. При аналізі ЕКГ студент правильно кваліфікував на ЕКГ ознаки миготливої аритмії. Знайдіть їх:

A. ЧСС-1-02 за 1 хв укорочення інтервалів R-R на одну і туж величину синусовий ритм

B. Незмінені комплекси QRS різні інтервали R-R, хвилі Е, ЧСС 96 уд за хв

C. Деформовані і розширені комплекси QRS однакові інтервали R-R відсутність зубців

D. Подовження серцевого циклу наявність періодів Самолова Венккебаха

E. ЧСС - 56 збільшення інтервалів R-R і синусовий ритм


27. У хворої 73 років кваліфіковано на ЕКГ різке відхилення електричної осі серця вправо і знайдіть правильне значення:

A.-( - 30о)

B. -(+950)

C. -(650)

D. -(+150)

E. -(+75)


28. При огляді і поверхневій пальпації живота лікар виявив локальну резистентність м’язів в пілородуоденальній області. Вказати невірну ознаку резистентності

A. Асиметрія м’язів локального характеру 1-1,5 см при огляді

B. помірне напруження м’язів при пальпації в нижній третині правого прямого м’яза живота

C. Помірна болісність при пальпації порівняно з симетричної сторони

D. Різка болісність при відриві пальців від пальпуючої ділянки

E. Помірна болісність зникає при відриві пальців рук*


29. У хворого М., 45 років визначено симптом Боткіна-Блюмберга. Яка його причина?

A. Нейрорефлекторна резистетність

B. Нейрорефлекторна блокада

C. Запалення і подразнення листка брюшини, перитоніт*

D. Асцит

E. гідроторакс


30. Якою буде аускультація живота у хворого на перитоніт після 5 років перфоративної виразки:

A. Урчання

B. Клекотання

C. Дзжижачі хрипи

D. Абсолютна тиша*

E. Бурчання


31.
32. Хто із відомих в Україні і за її межами вперше встановив діагноз хворому - інфаркт міокарда за допомогою фізикального методів дослідження?

A. Мудров М.Я.

B. Захар’їн Г.А.

C. Яновський Т.Г.

D. Василенко В.Х.

E. Образцова В.П.*


33. Які ознаки уражень клапанного апарата і міокарда не можна дослідити у хворого при ехокардіографії?

A. об’єми порожнин серця

B. Оцінка фракції серцевого викиду

C. Оцінити товщину міжшлуночкової перегородки

D. Оцінка товщини задньої стінки лівого шлуночка

E. Оцінка густини крові*


34. Назвати методику яка не використовується при пальпації нирок:

A. Метод дослідження балотуванням при асциті

B. Методика дослідження по Образцову

C. Методика дослідження по Наумову

D. Методика по Салі*

E. Методика дослідження балотуванням з нефротичним синдромом


35. Назвати ознаку не характерну для органічного шуму

A. Низькочастотний, низькокоамплітудний*

B. Високочастотний

C. Високоамплітудний

D. Має зони іррадіації

E. Грубий, скребучий


36.Лікар визначив у хворого конкордатний тип ЕКГ. Які його ознаки?

A. У всіх відведеннях збільшення амплітуда комплексів QRS

B. У ІІ стандартному відведенні зменшення амплітуда комплексів QRS

C. У ІІ стандартному відведенні збільшення амплітуда комплексів QRS

D. У І, ІІ, ІІІ стандартних відведеннях значно зменшені за амплітудою в ст зубці комплексів QRS*

E. У І стандартному відведенні збільшені за амплітудою всі комплекси QRS


37. Яка з причин не впливає на патологічне роздвоєння ІІ тону?

A. Незрощення міжпередсердної перегородки

B. Мі тральний стеноз

C. Недостатність мітрального клапана

D. Стеноз вічка легеневої артерії

E. Блокада правої ніжки пучка Гіса


38. У хворого з виразковою хворобою загострення були 3-4 рази на рік впродовж 7 років. Якої локалізацію виразка у хворого, що провокувало скарги на біль в проекції правого прямого м’язу живота на 2 см вище пупка через 1 годину, 40 хвилин після прийомy…

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка