A-v блокада ІІ ступеню Mobiz-2Дата конвертації13.02.2021
Розмір76.6 Kb.
#12786
Терапия

 1. На ЕКГ ритмічна діяльність серця, ЧСС – 38 за 1 хвилину. Зубці Р реєструються незалежно від QRS, їх приблизно вдвічі більше ніж шлуночкових комплексів. Зубці Р ідуть ритмічно з частотою 82 за 1 хвилину. Комплекси QRS розширені і деормовані, процеси реполяризації порушені дискордантно. Що на ЕКГ?

 2. A-V блокада ІІ ступеню Mobiz-2 1. На ЕКГ правильний синусовий ритм, електрична вісь горизонтальна, кут альфа = +10 градусів, PQ=0,10’’, QRS=12’’, дискордантні ST та Т по відношенню до головного зубця QRS, в І, ІІ, AVF, V5-V6 ведучий зубець в комплексі QRS є зубець R, на початку якого реєструється дельта – хвиля. Що на ЕКГ?

 2. Повна блокада правої ніжки та блокада задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса 1. Основною причиною важких гемодинамічних розладів у хворих на констриктивний перикардит є:

 2. Бівентрикулярна діастолічна дисфункція 1. При підозрі на міокардит вірусного генезу найбільш специфічним методом верифікації етіологічної приналежності є:

 2. Полімеразна ланцюгова реакція 1. Які ознаки на ЕКГ характерні для А-V блокади І ступеню?

 2. Порушення процесів реполяризації ST I T 1. При якому порушенні ритму на ЕКГ будуть реєструватися f-хвилі?

 2. Міграція суправентрикулярного водія ритму 1. Препарати, рекомендовані для хворих з маніфестною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, наступні, ОКРІМ:

 2. Антагоністів кальцієвих каналів 1. Для ехокардіографічних ознак констриктивного перикардиту можна віднести

 2. Потовщення листків перикарда і подовження часу ізоволюметричного розслаблення 1. Пансистолічний убуваючий шум вислуховується при

 2. Обструктивній гіпертрофічній кардіоміопатії 1. У разі розвитку епістенокардитичного перикардиту у хворих на інфаркт міокарда показано початкове призначення

 2. Нестероїдних протизапальних препаратів 1. При ідіопатичному перикардиті призначають

 2. Глюкокортикостероїди 1. При фіброзному перикардиті біль в грудній клітині полегшується

 2. У положенні сидячи при нахилі вперед 1. 44-річна жінка звернулася до клініки зі скаргами на утруднене дихання. Страждає на захворювання серця і ХОЗЛ. До 3 години ночі відчувала себе непогано, прокинулася від вираженої задишки. Болю в грудній клітці не було, з’явився кашель з рожевим харкотинням. При огляді ЧДР 36 за хвилину, АТ – 200/110 мм.рт.ст. Пульс 110 за хвилину. Температура тіла – 38 С. В легенях з обох боків вислуховуються вологі хрипи до рівня лопаток. З боку серця – ритм галопу. На ЕКГ – синусова тахікардія. Рентгенологічно – збільшення серця та двохстороннє посилення альвеолярного малюнку. Ваш діагноз:

 2. Гостра лівошлуночкова недостатність 1. Чоловік, 53 р., скарги на почуття важкості та дискомфорту у грудній клітці, що зупиняє пацієнта під час бігу більше 100-500 м та усувається після відпочинку протягом 3-4 хвилин (нітрогліцерин не приймає). У пацієнта:

 2. Атипова стабільна стенокардія ФК ІІІ 1. Назвіть ехокардіографічний критерій хронічної серцевої недостатності:

 2. Зниження фракції викиду лівого шлуночка 1. Недостатністьаортального клапану є вираженою, якщо на ЕхоКГ ширина центрального потоку регургітації складає від ширини вихідного тракту лівого шлуночка більше, ніж:

 2. 25% 1. За даними ендоміокардіальної біопсії, який спектр вірусного геному переважає в етіологічній структурі міокардиту?

 2. Коксакі 1. На ЕКГ реєструються хвилі f, різної форми, добре виражені у відведеннях V1, V2, III, AVF, частота хвиль f-430 за хв., шлуночковий комплекс QRS має суправентрикулярний вигляд, всі інтервали R-R різні (аритмія), процеси реполяризації не порушені, частота QRS 80 за хв. Що на ЕКГ?

 2. Міграція суправентрикулярного водія ритму 1. На ЕКГ ритмічна діяльність серця. ЧСС – 48 за 1 хвилину. При цьому після кожного другого зубця Р відсутній QRS. Що на ЕКГ?

 2. A-V блокада ІІІ ступеню 1. Основними показаннями до проведення пункції порожнини перикарду є:

 2. Все перераховане вірно 1. Вкажіть прогностично несприятливий фактор хронічної серцевої недостатності:

 2. Зниження фракції викиду лівого шлуночка менше 40% 1. Посилення І тону, акцент ІІ тону над легеневою артерією характерні для:

 2. Мітрального стенозу 1. Рефлекс Китаєва виникає внаслідок:

 2. Розтягування легеневих вен 1. Найюільш частою ревматичною набутою вадою серця є:

 2. Мітральний стеноз 1. При якому пороці серця визначається шум Флінта:

 2. Недостатність аортального клапана 1. Яка з ЕКГ ознак НЕ характерна для екстрасистолії з A-Vвузла, з одночасним збудженням передсердь та шлуночків?

 2. ST і Т (процеси реполяризації) не змінені 1. Засобом вибору для зменшення синдрому при гострому перикардиті є:

 2. Нестероїдні протизапальні препарати 1. Високий ризик 10-ти річної кардіоваскулярної смертності за щкалою SCORE складає:

 2. 5-10% 1. На ЕКГ: правильний синусовий ритм, PQ=0,18``, QRS=0,10``, процеси реполяризації S-T та Т не порушені, в V1,V2, III, AVF QRS має «М-подібну форму rsR’, кут альфа = +85 градусів. Що на ЕКГ?

 2. Неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса 1. Компонентами клітинної інфільтрації, як головної морфологічної ознаки запалення міокарду, не є:

 2. Еритроцити 1. У пацієнта 75 років, який переніс інфаркт міокарда кілька місяців тому, з’явилася задишка, набряки гомілок і стоп, слабкість. У легенях вислуховуються вологі хрипи в нижніх відділах. В аналізі крові – Hb 155 г/л. На ЕКГ – синусова тахікардія і вогнищеві зміни в ділянці передньої стінки і перегородки лівого шлуночка. Швидше за все у хворого:

 2. Декомпенсована серцева недостатність 1. Яка з ЕКГ ознак НЕ характерна для екстрасистол з A-V вузла з передчасним збудженням шлуночків, а потім передсердь?

 2. Неповна компенсована пауза

 3. Цільовий рівень загального ХС у пацієнтів з ВИСОКИМ серцево-судинним ризиком:

 4. ‹4,5 ммоль/л 1. Яка ЕКГ ознака НЕ характеризує аберантні передсердні екстрасистоли?

 2. Інтервал P-Q в екстрасистолі має відміну від інтервалу P-Q ритму 1. Для стенозу устя аорти характерним є шум:

 2. Голосистолічний ромбоподібний 1. Назвіть найчастішу причину смерті при вадах серця:

 2. Декомпенсація хронічної серцевої недостатності 1. В якому випадку на ЕКГ НЕ реєструються f-хвилі?

 2. Нерегулярна форма трипотінь передсердь 1. Цільовий рівень загального ХС у пацієнтів з ПОМІРНИМ серцево-судинним ризиком:

 2. ‹4,0 ммоль/л 1. Про легеневу гіпертензію кажуть, якщо діастолічний тиск в легеневій артерії в спокої більше:

 2. 22 мм.рт.ст. 1. Вкажіть ознаки ЕКГ синдрому МакДжіна – Уайта, що відображає гостре перенавантаження правих віділів серця:

 2. Поява зубця Q III, збільшення амплітуди зубця S I, поява негативного зубця Т в ІІІ відв. 1. Що застосовують для лікування констриктивного перикардиту?

 2. Субтотальна перикардектомія 1. Цільовий рівень ХС ЛПНЩ у пацієнтів з ДУЖЕ ВИСОКИМ мерцево-судинним ризиком:

 2. ‹1,8 ммоль/л 1. Для якого пороку характерний ритм перепела?

 2. Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору

 3. Якою ЕКГ ознакою характеризується неповна внутрішньопередсердна блокада?

 4. Аритмічна діяльність серця 1. Яка з ЕКГ ознак НЕ характеризує шлуночкову екстрасистолію?

 2. Повна компенсаторна пауза 1. До ехокардіографічних ознак ексудативного перикардиту можна віднести:

 2. Розходження листків перикарда в систолу і діастолу, що перевищує фізіологічний рівень 1. Вкажіть біохімічний маркер хронічної серцевої недостатності:

 2. Мозковий натрійуретичний пептид 1. Який з клінічних ознак відрізняє розвиток ТЕЛА від початку інфаркту міокарда?

 2. Тахипноє 1. Які захворювання є причиною фібриляції передсердь?

 2. Дилятаційна кардіоміопатія 1. На ЕКГ є f-хвилі однакової форми добре виражені (нагадують зуб’я пили), частота хвиль f – 290 за хв., ритмічна діяльність серця, процеси реполяризації не порушені. ЧСС – QRS 145 за хв. Що на ЕКГ?

 2. Регулярна форма тріпотінь передсердь 3:1 1. На ЕКГ: правильий синусовий ритм, електрична вісь горизонтальна, кут альфа = +10 градусів, PQ=0,10``, QRS=0,10``, процеси реполяризації ST та Т не порушені. Що на ЕКГ?

 2. Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса 1. Характерним для больового синдрому при фібринозному перикардиті є:

 2. Все перераховане 1. На ЕКГ: правильний синусовий ритм, PQ=0,14``, QRS=0,14``, дискордантні ST та Т по відношенню до головного зубця QRS, в V1,V2, III, AVF QRS має вигляд rSR; в V5-V6, І стандартному відведенні та AVL реєструється широкий та поглиблений зубець S, кут альфа= +80 градусів. Що на ЕКГ?

 2. Синдром WPW 1. На ЕКГ інтервали R-R відрізняються, і одному відведенні змінюється форма та полярність зубців Р, незначні коливання інтервалу P-Q, електрична вісь горизонтальна, кут альфа= +15 градусів, QRS=0,10``, процеси реполяризації ST та Т не порушені. Що на ЕКГ?

 2. Синдром CLC 1. Цільовий рівень загального ХС у пацієнтів з ДУЖЕ ВСОКИМ серцево-судинним ризиком:

 2. ‹3,0 ммоль/л 1. Якою ЕКГ ознакою відрізняється синдром Фрідеріка від повної A-V блокади?

 2. Ритмічна діяльність серця, ЧСС 42 за 1 хвилину 1. На ЕКГ реєструються хвилі F, виражені та однакової форми, частота хвиль f – 300 за хв., 3 хвилі f передують кожному QRS, шлуночковий комплекс має суправентрикулярний вигляд, процеси реполяризації не порушені, частота QRS 110 за хв., діяльність серця ритмічна. Що на ЕКН?

 2. Міграція суправентрикулярного водія ритму 1. Дуже високий ризик 10-ти річної кардіоваскулярної смертності за шкалою SCORE складає:

 2. 5% і більше 1. ІІІ тон реєструється у:

 2. Хворих з недостатністю мітрального клапана 1. На ЕКГ реєструється деформовані комплекси QRS=0,14``, однакової форми, зубець Р не реєструється, ST та Т дискордантно порушені по відношенню до головного зубця QRS, усі R-R однакові, частота QRS 160 за хв. Що на ЕКГ?

 2. Фібриляція шлуночків 1. Помірний ризик 10-ти річної кардіоваскулярної смертності за шкалою SCORE складає:

 2. 5-10% 1. Які зміни кінцевої частини шлуночкового комплексу на електрокардіограмі реєструються при міокардитах?

 2. Інверсія зубця Т 1. При наявності значного випоту в порожнині перикарда має місце:

 2. Ослаблення серцевих тонів 1. На ЕКГ: правильний синусовий ритм, PQ=0,15``, QRS=0,14``, дискордантні ST та Т по відношенню до головного зубця QRS, в V1,V2, III, AVF QRS має вигляд rsR; в V5-V6, I та AVL реєструється виражений широкий зубець S, кут альфа= +130 градусів. Що на ЕКГ?

 2. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса 1. Основним інструментальним методом діагностики хронічної серцевої недостатності є:

 2. Ехо-КГ 1. Міокардит – це:

 2. Запалення серцевого м’яза, яке викликане прямою або опосередкованою дією інфекційного або неінфекційного агента 1. Основний лікувальний ефект нітрогліцерину у хворих з лівошлуночковою недостатністю кровообігу пов’язаний з наступними явищами:

 2. Розширення периферичної венозної системи 1. До характерних ЕхоКГ ознаками недостатності мітрального клапана НЕ відноситься:

 2. Помірна дилятація лівого передсердя 1. До неспецифічних проявів, які мають рефлекторний характер, при фіброзному перикардиті не відноситься:

 2. Больовий синдром 1. Низький ризик 10-ти річної кардіоваскулярної смертності за шкалою SCORE складає:

 2. ‹0,5% 1. Для констриктивного перикардиту характерний розвиток серцевої недостатності:

 2. Правошлуночкової 1. Протодіастола – це інтервал часу між:

 2. Зубцем Р ЕКГ і І тоном 1. Яка фаза серцевої діяльності порушується у разі формування констриктивного перикардиту?

 2. Діастола 1. На ЕКГ реєструються не поширені, суправентрикулярні комплекси QRS, зубці Р не відзначаються, всі R-R строго однакові, частота QRS=180 за хв. Що на ЕКГ?

 2. Шлуночкова пароксизмальна тахікардія 1. Пацієнт з декомпенсованою серцевою недостатністю внаслідок дилятаційної кардіоміопатії повторно звернувся через місяць після початку терапії інгібітором АПФ зі скаргами на постійний сухий кашель. Яка тактика:

 2. Замінити інгібітор АПФ на блокатор рецепторів АТ ІІ 1. Недостатність аортального клапану є вираженою, якщо на ЕхоКГ ширина центрального потоку регургітаціі складає від ширини вихідного тракту лівого шлуночка більше, ніж:

 2. 25% 1. В біохімічному аналізі крові при міокардиті виявляють:

 2. Помірне підвищення тропонинів 1. Яка з ЕКГ ознак НЕ характерна для екстрасистол з A-V вузла з одночасним збудженням передсердь та шлуночків?

 2. Неповна компенсаторна пауза 1. Про легеневу гіпертензію кажуть, якщо систолічний тиск в легеневій артерії в спокої більше:

 2. 30 мм.рт.ст. 1. Основним симптомом фібринозного перикардиту є:

 2. Біль в ділянці серця 1. Які ознаки на ЕКГ характерні для типової синоатріальної блокади ІІ ступеню тип Mobiz-1?

 2. Перед випадінням комплексу QRS, інтервал P-Q найдовший, а після амплітуди – найкоротший 1. При правошлуночковій недостатності спостерігаються всі перелічені симптоми, ЗА ВИНЯТКОМ:

 2. Гіпертензії в малому колі кровообігу 1. Який метод є найбільш інформативним для достовірної діагностики міокардиту?

 2. Ендоміокардіальна біопсія 1. Які зміни на ЕКГ характерні для синоатріальної блокади ІІ ступеню?

 2. Поширення інтервалу P-Q (більш ніж 0,21’’) 1. Парадоксальне роздвоєння ІІ тону може виникнути при:

 2. Мітральному стенозі 1. Яка з ЕКГ ознак НЕ характерна для передсердних екстрасистол?

 2. Неповна компенсаторна пауза 1. Коли діяльність серця буває ритмічною?

 2. Міграція суправентрикулярного водія ритму 1. На ЕКГ: правильний синусовий ритм, електрична вісь відхилена різко ліворуч, кут альфа= мінус 60 градусів, PQ=0,16``, QRS=0,10``, процес реполяризації не порушені, в І реєструється qR, в ІІІ rS (RI – S III). Що на ЕКГ?

 2. Неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса 1. Невідкладна допомога при гострому легеневому серці на фоні немасивної ТЕЛА, при збереженій гемодинаміці включає:

 2. Гепарин 5-10 тис. МО 1. Найбільш частою та специфічною аускультативною ознакою при фібринозному перикардиті є:

 2. Шум тертя перикарду 1. Хворий 42 років, скаржиться на задишку, стомлюваність. Під час огляду акроцианоз шкірних покровів, межі серця розширені вліво. При аускультації – послаблення І тону, ІІІ тон і систолічний убуваючий шум на верхівці і по лівому краю грудини. Про яку патологію слід думати?

 2. Гіпертрофічна обструктивна КМП 1. На Екг аритмія зумовлена випадінням поодиноких комплексів QRS, всі інтервали P-Q перед випадінням і після однакові. Що на ЕКГ?

 2. A-V блокада І ступеню 1. Цільовий рівень ХС ЛПНЩ у пацієнтів з ВИСОКИМ серцево-судинним ризиком:

 2. ‹4,0 ммоль/л 1. На ЕКГ правильний синусовий ритм, електрична вісь відхилена різко праворуч, кут альфа= +130 градусів, QRS в І реєструється rS, в III, qR.

 2. Арбонізаційна блокада 1. Вкажіть, в якому класі ліпопротеїнів найвищий відсоток вмісту холестерину:

 2. ЛПДНЩ 1. Найбільш поширеною причиною міокардиту є:

 2. Вірусна інфекція 1. Жінка 60 років, скарги на давлячий загрудиний біль тривалістю 25-30 хвилин, що виникає як у спокої, так і під час фізичного навантаження та зменшується після прийому нітрогліцерину протягом 15-20 хвилин.

 2. Не ангінальний біль 1. На ЕКГ аритмія зумовлена випадінням поодиноких комплексів QRS, є прогресуюче подовження інтервалів P=Q, перед випадінням

 2. Субтотальна A-Vблокада ІІ ступеню 1. Виберіть третій антигіпертензивний препарат для призначення потрійної комбінації з периндопіролом і амлодипіном хворим на гіпертонічну хворобу з супутньою ІХС:

 2. Бісопролол 1. Плями Лукіна-Лібмана виявляються на:

 2. Передній складці кон’юктиви 1. Основними препаратами, що застосовуються при лікуванні гіпертрофічної кардіоміопатії, є:

 2. Бета-адреноблокатори 1. Хірургічне лікування хворих на ГКМП показане всім пацієнтам з градієнтом тиску у вихідному тракті ЛШ вище:

 2. 50 мм.рт.ст. 1. До найбільш частих клінічних проявів гіпертрофічної кардіоміопатії відносяться перелічені, ЗА ВИНЯТКОМ:

 2. Емболічні ускладнення 1. Інфекційний ендокардит слід підозрювати за наявності наступних клінічних ситуацій:

 2. Всі відповіді вірні 1. Типовою електрокардіографічною ознакою дилятаційної кардіоміопатії є:

 2. Електрокардіографічні ознаки не є специфічними 1. Пацієнт з обструктивною ГКМП (градієнт тиску 38 мм.рт.ст.) не відчуває ніяких симптомів захворювання і вважає себе здоровим. Що йому слід призначити?

 2. Нічого з переліченого 1. Морфологічним критерієм ГКМП є потовщення ділянки міокарду ЛШ більшу:

 2. 15 мм.рт.ст. 1. Який з наведених медикаментозних засобів є абсолютно протипоказаним хворим з обструктивною формою гіпертрофічної кардіоміопатії?

 2. Дігоксин 1. Для ЕКГ при гіпертрофії правого передсердя не характерно:

 2. Збільшення негативної фази зубця Р у відведенні V1 1. Факторами ризику несприятливого перебігу інфекційного ендокардиту є:

 2. Всі зазначені 1. Вольтаж ЕКГ вважають зниженим, якщо амплітуда комплексу QRS в усіх відведеннях від кінцівок менша:

 2. 15 мм 1. До складу вегетацій НЕ входить:

 2. Імунні комплекси 1. При інфекційному ендокардиті до ускладнень, що характеризують ураження серця, не відноситься:

 2. Кардіоміопатія 1. Персистенція лихоманки при інфекційному ендокардиті може бути обумовлена:

 2. Будь-якою з вказаних причин 1. Імовірність виникнення інфекційного ендокардиту найбільш висока у хворих з:

 2. Дефектом міжшлуночкової перегородки 1. Зубець Q на ЕКГ здорової людини відображує наступне:

 2. Збудження лівої половини міжшлуночкової перегородки 1. Для ЕхоКГ картини обструктивної ГКМП характерно все, окрім:

 2. Збільшення порожнини лівого шлуночка 1. Який препарат відноситься до прямих антикоагулянтів?

 2. Гепарин 1. У хворих на дилятаційну кардіоміопатію зазвичай не вийвляється:

 2. Значний стеноз коронарних артерій 1. ГКМП вважається обструктивною, якщо градієнт тиску у вихідному тракту ЛШ вище

 2. 30 мм.рт.ст. 1. Виберіть третій антигіпертензивний препарат для призначення потрійної комбінації з бісопрололом і амлодіпіном хворим на гіпертонічну хворобу з супутньою ІХС:

 2. Периндоприл 1. Тяжкість обструкції при ГКМП лівого шлуночка оцінюється за:

 2. Діаметром вихідного тракту лівого шлуночка 1. У разі неможливості верифікації етіологічного чинника інфекційного ендокардиту у хворого з нативними клапанами показано призначення:

 2. Пеніциліну і гентаміцину 1. В основі розвиту метаболічних кардіоміопатій лежать процеси:

 2. Дистрофії міокарда 1. Призначення БРА в поєднанні з АПФ не рекомендовано через загрозу виникнення:

 2. Ниркової недостатності 1. Ураження клапанів серця при інфекційному ендокардиті характеризується розвитком:

 2. Регургітації 1. ГКМП вважається обструктивною, якщо градієнт тиску у вихідному тракту ЛШ вище:

 2. 30 мм.рт.ст. 1. Доповніть комбінацію з бісопрололом для рекомендованої початкової терапії при гіпертонічній хворобі з супутньою ІХС:

 2. Раміприл 1. Який з наведених діуретиків в найменшій мірі викликає гіпокаліємію?

 2. Торасемід 1. При артеріальній гіпертензії з супутньою бронхіальною астмою протипоказані:

 2. Бета-адреноблокатори 1. Клінічна ознака декомпенсованого легеневого серця:

 2. Набряки на ногах і збільшення печінки 1. Відсутність синусового ритму на ЕКГ можливо при:

 2. Відсутності зубців Р 1. Виберіть третій антигіпертензивний препарат для призначення потрійної комбінації з раміприлом і гідрохлортіазидом хворим з неускладненою артеріальною гіпертензією (без ІХС):

 2. Амлодіпін 1. Доповніть комбінацію з індапамідом для рекомндованої початкової терапії при гіпертонічній хворобі з супутньою ІХС:

 2. Метопролол 1. Для оцінки ступеня дисфункції правого шлуночка при ТЕЛА рекомендується проведення:

 2. Рентгенографія органів грудної порожнини 1. Антикоагулянтна терапія при ТЕЛА повинна тривати:

 2. Не менше 3х місяців 1. Для ГКМП характерно все, ОКРІМ:

 2. Фракція викиду менше 45% 1. Що з переліченого не є ознакою гіпертрофії лівого шлуночка на ЕКГ:

 2. Значне відхилення кута альфа ліворуч 1. ЕКГ- ознаки легеневого серця:

 2. Високий зубець Р у ІІ и ІІІ відведеннях 1. Яке ускладнення розвивається при закупорці легеневої артерії середніх розмірів?

 2. Інфаркт легенів 1. Доповніть комбінацію з периндоприлом для рекомендованої початкової терапії при гіпертонічній хворобі з супутньою ІХС:

 2. Бісопролол 1. Що додати у разі резистентності АГ хворому, який приймаєв адекватних дозах потрійну комбінацію раміприл+амлодипін+гідрохлортіазид:

 2. Будь-що з наведеного 1. Для лікування хворих на дилятаційну кардіоміопатію, як правило, НЕ використувують:

 2. Антагоністи кальцію 1. Головне дослідження для виявлення легеневого серця:

 2. Ехокардіографія 1. Найбільшу об’єктивну інформацію про наявність емболії дає:

 2. Пульмоноангіографія 1. Виберіть третій антигіпертензивний препарат для призначення потрійної конбінації з бісопрололом і амлодипіном хворим на гіпертонічну хворобу з супутньою ІХС:

 2. Периндоприл 1. При легеневому серці збільшуються такі відділи:

 2. Правий шлуночок та праве передсердя 1. Який препарат відноситься до низькомолекулярних гепаринів:

 2. Еноксапарин 1. Для запису ЕКГ у відведенні V5електрод розміщують

По лівій середній пахвовій лінії в V міжребер’ї

 1. Для аритмогенної дисплазії правого шлуночка НЕ характерно:

 2. Вогнищеве ураження міжшлуночкової перегородки 1. Вторинний інфекційний ендокардит розвивається у пацієнтів з

 2. Вадами серця 1. Найбільш ефективним методом лікування дилятаційної кардіміопатії є:

 2. Трансплантація серця 1. При інфекційному ендокардиті вірогідність виявлення спленомегалії та ступінь її виражено асоційовані з:

 2. Тривалістю захворювання 1. Доповніть комбінацію з гідрохлортіазидом для рекомендованої початкової терапії при неускладненій АГ (без ІХС)

 2. Лозартан 1. Характерна ознака емболії легеневої артерії:

 2. Всі відповіді вірні 1. Виберіть препарат, протипоказаний хворим на обструктивну ГКЗМП:

 2. Доксазозин 1. У хворого на інфекційний ендокардит з вираженою деструкцією клапана і ознаками серцевої недостатності показано:

 2. Проведення термінового оперативного втручання 1. В нормі тривалість зубця Q не повинна перевищувати

 2. 0,05 с 1. У хворих на рестриктивну кардіоміопатію за результатами ехокардіографії найчастіше виявляють наступні ознаки:

 2. Всі варіанти вірні 1. Який з наведених гіпотензивних препаратів відноситься до блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ

 2. Кандесартан 1. Для ЕхоКГ картини обструктивної ГКМП характерно все, ОКРІМ

 2. Збільшення порожнини лівого шлуночка 1. У вагітної 25 років, (другий триместр) діагностована артеріальна гіпертензія. Який з наведених гіпотензивних препаратів можна використовувати в цьому випадку?

 2. Метилдопа 1. Провідними патологічними процесами при інфекційному ендоардиті є

 2. Все перераховане

 3. Тяжкість обструкції при ГКМП лівого шлуночка оцінюється за

 4. Діаметром вихідного тракту лівого шлуночка 1. При гострому легеневому серці на ЕКГ реєструється все вказане, ЗА ВИНЯТКОМ

 2. Високий R в першому стандартному відведенні 1. Прогноз для життя хворого з декомпенсованим легеневим серцем

 2. Несприятливий 1. Морфологічним критерієм ГКМП є потовщення ділянки міокарду ЛШ більше

 2. 15 мм 1. Зубець Т електрокардіограми відображає

 2. Деполяризацію папілярних м’язів 1. Дискордантне зміщення сегмента STі зубця Т при гіпертрофії лівого шлуночка викликано

 2. Зміною напрямку хвилі реполяризації внаслідок потовщення міокарду 1. Для запису ЕКГ у відведенні V6 електрод розміщують

 2. По лівій середній пахвовій лінії на рівні V4 1. При артеріальній гіпертензії з супутньою подагрою протипоказані:

 2. Тіазидні діуретики 1. Вольтажним критерієм гіпертрофії лівого шлуночка (індексом Соколова-Лайона) вважається збільшення сумарної амплітуди зубців R (у відведеннях V5 I V6) i S(у відведеннях V1 I V2) більше

 2. 35 мм 1. Доповніть комбінацію з бісопрололом для рекомендованої початкової терапії при гіпертонічній хворобі з супутньою ІХС

 2. Раміприл 1. Рестриктивна кардіоміопатія переважно характеризується

 2. Порушенням діастолічної функції міокарда 1. Вкажіть характер успадкування ДКМП

 2. Все перелічене 1. Виберіть препарат, протипоказаний хворим на обструктивну ГКМП

 • Доксазозин 1. В нормі тривалість зубця Р не повинна перевищувати

 • 0,14 с 1. Для ГКМП характерно все, крім

 • Фракція викиду менше 45% 1. У разі підгострого перебігу інфекційного ендокардиту анемія спостерігається

 • У більшості хворих 1. Аускультативна ознака легеневої гіпертензії

 • Акцент ІІ тону над легеневою артерією 1. Вкажіть препарат, протипоказаний хворим на гіпертрофічну кардіоміопатію з обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка

 • Ніфедипін 1. Зубець Р при синусовому ритмі і нормальному положенні електричної осі серця завжди позитивний у відведеннях

 • ІІ, ІІІ, avF, avR 1. На нормальній ЕКГ зубці Q ніколи не реєструються (тобто завжди є патологією) в наступних відведеннях

 • V1-V3 1. До найчастіших причин виникнення вторинної рестриктивної кардіоміопатії не відноситься

 • Туберкульоз 1. В нормі тривалість комплексу QRS не повинна перевищувати

 • 0,08 с 1. Для отримання апікальної чотирьохкамерної позиції при проведенні ехокардіографії датчик встановлюють на ділянку

 • Верхівкового поштовху 1. Доповніть комбінацію з амлодипіном для рекомендованої початкової терапії при гіпертонічній хворобі з супутньою ІХС

 • Бісопролол 1. Пацієнтам з метаболічним синдромом не рекомендується починати антигіпертензивну терапію з комбінації тіазидового діуретика і:

 • Бісопролола 1. У більшості випадків причиною ТЕЛА є

 • Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок 1. Цільовий рівень АТ на АГ 2-3 ступеня слід намагатися досягти протягом

 • 3 міс. 1. ЕКГ момже дати інформацію про стан перелічених функцій серця, КРІМ

 • Скоротливості 1. Феохромоцитома є пухлиною

 • Паренхіми щитоподібної залози 1. Вкажіть бета-адреноблокатор з вазодилятуючими властивостями

 • Надолол 1. Збільшення вмісту кортизолу хворого з артеріальною гіпертензією має зв’язок з

 • Синдромом Іценко-Кушінга 1. Найбільш іформативним лабораторним маркером некрозу міокарда є

 • Визначення рівня тропонінів 1. Що являє собою синдром Дреслера:

 • Аутоімунна реакція з ураженням серозних оболонок 1. Холестерин ліпопротеїнів низької щільності одним з основних факторів ризику у хворих на АГ, якщо його рівень перевищує

 • 3 ммоль/л 1. У пацієнта спостерігався ангінозний біль у грудях понад 30 хвилин зі стійкою депресією сегмента ST. При повторному вимірюванні підвищення рівня тропонінів виявлено не було.

 • Нестабільна стенокардія 1. Провідним механізмом розвитку гострого коронарного синдрому є

 • Тромбоз коронарних артерій 1. Найбільш характерна ознака трансмурального пошкодження при інфаркті міокарда з зубцем Q

 • Комплекс QRS типу QS 1. Яке із захворюваньвикликає реноваскулярну артеріальну гіпертензію?

 • Фібром’язова дисплазія ниркових артерій 1. Глюкоза плазми натще є одним з основних факторів ризику у хворих на АГ, якщо її рівень складає

 • 5,6-6,9 ммоль/л 1. Хвора 42 р., поступила зі скаргами на ниючий біль в попереку, більше справа, інколи підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, головний біль. З анамнезу: періодично протягом 10 років відмічає ниючий біль в попереку з ознобом, різким підвищенням температури; 5 років тому – підвищення АТ до 200/110 мм.рт.ст. В аналізі сечі: білок – 0,33 г/л, лейкоцити – на 1/3 поля зору, еритроцити – 1-2 в полі зору. Креатинін сироватки крові – 122 мкмоль/л.

 • Гіпертонічна хвороба 1. Хворий 58 років, скаржиться на біль в грудній клітці. Об’єктивно: ЧСС 92 за хвилину, ослаблені тони серця. На ЕКГ в І, aVL, V2,V3,V4,V5 відведеннях елевація сегменту ST.

 • Великовогнищевий інфаркт міокарда 1. Вкажіть антитромботичний препарат, що є непрямим інгібітором фактора ХА

 • Фондапаринукс 1. 160/ 90 * 2 ступеня

 2. 130/80 *високий нормальний

 3. 135/90 * 1 ступеня

 4. 140/80 *1 ступінь

 5. 125/85 *високий нормальний

 6. 165/115 *3 ступеня

 7. Загальний холестерин….перевищує 5 ммоль/л

 8. Черезшкірного коронарного втручання до 2 годин

 9. Ренін-…..немає правильного

 10. Механізм дії бета-аб зниженні синтезу юга нирок

 11. Перевищення рівня глюкози……7,0 ммоль/л

 12. Гідрохлортіазид………еналаприл

 13. Індапаміном……….олмесартан

 14. Починати медикаментозну терапію через……3-6 мі.

 15. АСК для постійного прийому після перенесеного ІМ без елевації ST 75-100 мг

Що відноситься до великих критеріїв СЧВ?

Метелик на обличчі

Лімфааенопатія

Міокардит

Поліартралгії

Збільшення шое

Для визначення ступеня реактивності РА за шкалою DAS28 використовують:ШЗЕ

Тривалість ранкової скутості

Температуру тіла

Рівень лейкоцитозу

Все перелічене

Що з переліченого є характерною ознакою шкіри при склеродермії?Все перелічене

Павучі пальці

Маскоподібне обличчя

Гіперпігментація шкіри

Щільний набряк

Який з препаратів є інгібітором ФДЕ-4?Рофлуміласт

Фенспірид

Тулобутерол

Анакатерол

Будесонід

Вкажіть характерну ознаку ураження шкт при склеродерміїВсе вірно

Симптоми дисфагії

Езофагіт

Синдром мальабсорбції

Фіброз стравоходу

Для патогенезу при отруєнні ціанідами не є характерним:Окиснення катіону заліза(!!) до катіону заліза(111)

Велика спорідненість до катіоннихцентрів Fe(III) та Co(III) білків

Інгібіція цитохрому А

Блокування цитохромоксидази

Припинення утворення АТФ

Вкажіть, що з наведенного не є клінічною ознакою бронхіальної обструкції:Збільшення ЧДД

Подовження фази видиху в порівнянні з вдихом

Сухі свистячі хрипи на видиху

Посилення задишки після нападу кашлю

Подовження тривалості форсованого видиху

Ураження нирок при вузликовому періартеріїті включає в себе:Все перераховане

ХГН латентного перебігу

Ізольований сечовий синдром

Нефротичний синдром

Тромбоз ниркових вен

Антибіотики якої групи неефективні при лікуванні стрептококової інфекції?Тетрациклін

Пеніциліни

Макроліди

Цефалоспорини

Карбопінеми

Що є характерною ознакою ураження шкіри обличчя при склеродермії?Все перелічене

«маскоподібне обличчя»

«кисетний» рот

Неможливо висунути язик за край зубів

Неможливо зімкнути віки

Виберіть тривало діючий бета2-агоністФормотерол

Альбутерол

Фенотерол

Рофлуміласт

Умеклідініум бромід

Найбільш раннім патогенетичним механізмом отруєння ФОС є:Пригнічення холінестерази з накопиченням ацетилхоліну у синаптичній щілині

Перезбудження Н-холінореактивних структур

Втрата фермент-інгібіторним комплексом здатності до дисоціації

Сенсибілзація холінорецепторв до ацетилхоліну

Пришвидшення вивільнення ацетилхоліну з підвищенням його концентрації у плазмі крові

До бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії відноситься:V-гази

Хлорціан


Фосген

Іприт


Хлорпікрин

Вкажіть характерну клінічну ознаку склеродерміїВсе перелічене

Лейкоцитоз

Прогресуюче зниження ваги

Ураження шкіри

Лихоманка

Задишка у хворого на ХОЗЛ під час ремісії виникає через 1,5-2 хв ходьби у звичайному темпі. Загострення нечасті виникали1 раз на 2-3 роки, лікувався амбулаторно. Вкажіть групу хворогоB

A

CD

E

Оцініть заишку хворого за шкалою Mmrc, ЯКЩО ВОНА ВИНИКАЄ при швидкій ходьбі по рівній місцевості1

0

23

4

Який препарат можна віднести до антифіброзних в лікуванні склеродерміїКолхіцим

Пентоксифілін

Німесулід

Метотрексат

Плаквеніл

Який симптом найбільш характерний для геморагічного васкулітуШкірні висипання

Плеврит


Пневмонія

Міокардит

Гломерулонефрит

Які структури уражаються при геморагічному васкулітіМікроциркуляторне русло

Артерії великого калібру

Вени середнього калібру

Вени великого калібру

Скронева артерія

Яккий процес лежить в основі вузликового періартеріїтуАутоімунний периартеріїт судин середнього і дрібного калібру

Рецидивуючий тромбоз артерій середнього калібру

Імунні ураження ендотелію

Судин мікроциркуляторного русла

Сегментарний некротизуючий васкуліт артерій великого калібру

Все вірно

Яка з перелічених набутих внаслідок гострої ревматичної лихоманки вад серця формується найчастіше

Мітральний стеноз

Недостатність мітрального клапана

Недостатність аортального клапана

Стунез вустя аорти

Стеноз трикуспідального клапана

Хворий скаржиться, що через задишку йому дуже тяжко пройти в лікарні по коридору біля 10 м від своєї палати до їдальні віділення. Оцініть задишку хворого за шкалою Mmrc4

3

21

0

Виберіть препарат для початкового лікування хворого на ХОЗЛ групи АБеродуал за потребою

Сальметерол/флютиказон(серетид)

Глікопірромію бромід(сібрі брізхалер)

Індакатрол/глікопіромій(юлтібро брізхалер)

Формотерол/будесонід(симбікорт)

В який час доби визначається скутість уражених суглобів у хворих на СЧВВранці

Уввечері


У середині дня

Не залежить від часу доби

Тільки псля фіз. Навантаження

Яким методом виявляють антитіла до ДНК при імунологічному дослідженні крові у хворої на СЧВРеакція пасивної гемаглютинації

РНГА


РА
РЗК
РІФ

Вкажіть найбільш характерні зміни в легенях при СЧВПневмоніт

Фіброзуючий альвеоліт

Внутрішньогрудинна лімфааденопатія

Облітеруючий бронхіоліт

Первинна легенева гіпертензія

Вкажіть етіологічний чинник гостр. Ревмат. ЛихоманкиStreptococcus pyogenes(бета-гемолітичний стафілокок групи А)

Streptococcus lascalis

Streptococcus saivarus

Streptococcus meis

Streptococcus anginosus

Для визначення ступеня активності РА за шкалою DAS28 використовують:Нічого з переліченого

Тривалість ранкової скутості

Температуру тіла

Лейкоцитоз

Все перелічене

Виберіть інгаляційний холінолітик тривалої діїГлікопіроній

Доксофілін

Тулобутерол

Фенспірид

Рофлуміласт

Діагностичну цінність при системному червоному вовчаку представляє визначення антитілДо нативної ДНК

До денатурованоїДНК

До мітохондрій

До тромбоцитів

До ретикулоцитів

Вкажіть препарат, що блокує ФНПІнфліксимаб

Абатацепт

Анакінра

Ритуксимаб

Тоцилізумаб

Помірній активності захворювання за шкалою DAS28 відповідає індекс3,3-5,1

2,6-3,2


Вище 3,2

Вище 2,6


Вище 5.1

При счв частіше виявляютьЛейкопенію

Лейкоцитоз

Тромбоцитоз

Тромбоцитопенію

Лімфоцитоз

Небактеріальний ендокардит при счв(лімбана-сакса)виникає найчастіше наМітральному клапані

Аортальному клапані

Клапані легеневої артерії

Тристулковому клапані

Тристулковому і аортальному клапанах

Тяжкість стану при крововтраті залежить відШвидкості зменшення оцк

Кровяного русла

Дефіциту оцк

Порушень водноелектролітного балансу

Показник гематокриту

Який препарат відноситься до антифіброзних в лікуванні склеродерміїД-пеніциламін

Мелоксикам

Преднізолон

Лейкеран


Делагіл

Яка тривалість підтримуючої терапії преднізолоном і циклофосфаном при гранулематозі Вегенера24 міс і більше

1міс


2міс

3міс


12міс

Що таке пульс-терапіяв/в крапельне введення високих доз кортикостероїдів

щоденне в/м введення кортикостероїдів

в/в болюсне введення кортикостероїдв

пероральний прийом високих доз кортикостероїдів(1мг/кг на добу)

все вірно

Вкажіть який васкуліт пов'язаний з органоспецифічними антитіламихвороба Кавасакі

хвороба Бехчета

гранулематоз Вегенера

мікроскопічний поліартеріїт

класичний вузликовий поліартеріт

Яка ознака гострої ревматичної лихоманки не відноситься до головних діагностичних критеріїв Нестерова-джонсаВузловата еритема

Ревмокардит

Хорея

Ревматичний полартритРевматичні вузлики

Як називається явище, коли вільно лежачи зруйновані ядра лейкоцитів(гематоксилінові, вовкові тільця) оточені лейкоцитамиФеномен розетки

Цибулинний склероз

Феномен дротяних петель

Двс синдром

Сладж феномен

Найбільш важливішим на початку інтенсивної терапії анафілактичного шоку є введення

Преднізолону

Атропіну


Хлористого кальцію

Який специфічний імунологічний маркер гострї ревматичної лихоманкиАСЛ-О

ANA


dDNA

ANP


Ревматоїдний фактор

При отруєнні речовинами задушливої дії найбільш характерним клінічним синдромом єТоксичний набряк легень

Ларингоспазм

Гсн

Гпн


Гостре пошкодження нирок

Який препарат не використовуєтья при лікуванні синдрому Рейно у хворих на склеродерміюДетралекс

Ніфедипін

Діпіридамол

Пентоксифілін

Папаверин

До видів медичного сортування на госпітальному етапі не відноситьсяЛікувальне

Внутрішньопунктове

Діагностичне

Прогностичне

Евакуаційно-транспортне

При бойовому ураженні ядерною, хімічною зброєю ПМД не включаєПризначення оксигенотерапії

Проведення часткової санітарної обробки

Застосування протиблювотних і знеболюючих засобів з аптечки індивідуальної

Натягання протигазу на постраждалого

Введення антидотів ураженим отруйними речовинами

У пацієнтів з факторами ризику НПЗП-гастропатії при лікуванні остеоартриту слід вибратиЦелекоксиб

Ібупрофен

Диклофенак натрію

Індометацин

Напроксен

Пацієнт 43р із частими епізодами болю та набряку і плеснофалангового суглоба справа .рівень сечової кислоти 780мкмоль/л яка рекомендована початкова доза алопуринолу повинна бути призначена100мг/добу

200-300мг/добу

400-600мг/добу

800мг/добу

1000мг/добу

Назвіть частий клінічний симптом пневмоніїФокус дрібнопухирчатих вологих хрипів в легенях

Екхімози


«амфоричне» дихання

Послаблення голосового тремтіння

Великопухирчаті вологі хрипи

Виберіть препарати що є селективними інгібіторами цог2Мелокскам

Диклофенак

Кетопрофен

Індометацин

Ібупрофен

Пацієнт 50 років скаржиться на біль у поперековій області зліва субфебрилітет. На екскреторній урограмі діагностовано розширений і деформований чашечно-мисковий апарат обох нирок більше зліва, порушення їх тонусу. Яке захворювання найбільш імовірноХронічний пієлонефрит

Хронічний гломерулонефрит

Амілоїдоз нирок

Діабетичний гломерулосклероз

Полікістоз нирок

Механізм антибактеріальної діїї левофлоксацину полягає вПорушенні рекомбінації і реплікації бактеріальної днк за рахунок пригнічення днк-гірази

Пригніченні біосинтезу клітинної оболонки мко

Порушення синтезу білка рибосомами мко

Пригніченні пептидогліканового компонента клітинної оболнки і днк

Інший

До клінічних особливостей вторинної подагри відносятьЧасте і раннє виникнення тофусів що

У хворого гострий початок захворювання з підвищенням температури тіла до 38,5 кашель з мокротинням. Фізикальні ознаки пневмонії і діагностично значимий лейкоцитоз(більше10)відсутні на рентгенограмі вогнище інфільтрації в легенях. Діагноз госпітальної пневмонії у хворог єВизначеним

Невизначеним

Малоімовірним

Неточним


Точним

Котрий із пацієнтів має найвищий ризик розвитку подагри

45-річ чоловік з ІМТ 40кг/м2 який приймає гідрохлортіазид та аспірин

Вкажіть препарат з якого слід починати антибактеріальну терапію у хворих на НП 3гр

Амоксицилін клавуланова кислота+макролід

Поранений під час первинного медичного сортуванння промаркований в зелений колір. До якої групи сортування він відноситься

3 група-поранені які потребують відтермінованії мед. Допомоги(ходячий)

Яке ураження нирок характерне для подагри

Нефролітіаз

Амбулаторно можуть лікуватися хворі з класом ризику (PORT)негоспітальної пневмонії

I II III

Який з симптомів включений до шкали Crb-65 оцінки тяжкості перебігу пневмонії

Систол ад менше 90 мм рт ст

Вкажіть препарат з якого слід починати антибактеріальну терапію у хворих на НП 4 гр без підозри на P. Aerugnosa

Амоксицилін/клавуланова кислота+макролід

Пацієнт 43р із частими епізодами болю та набряку і плеснофалангового суглоба справа .рівень сечової кислоти 780мкмоль/л. призначте препарат для зниження рівня сечової кислоти

Алопуринол

Назвіть типову для остеоартриту рентгенологічну ознаку

Крайові остеофіти

До позасуглобових проявів при ревматоїд артриті не відноситься

Фомування вузликів Гебердена та Бушаро

Для визначення ступеня активності ревматоїдного артриту за шкалою DAS-28 використовують

Кілкість болючих суглобів

Яким антибіотиком слід лікувати пневмонію викликану мікоплазмою

Азітроміцином

Запалення яких із нижчеперерахованих суглобів не менш типове для подагри

Ліктьові

Механізм антибактеріальної дії амоксициліну полягає в

Пригніченні біосинтезу клітинної оболонки мікроорганізмів

Чоловік 50 р зі скаргами на біль, набряк та почервоніння 1 плесно-фалангового суглоба лівої стопи в анамнезі має АГ ВХ та трансплантацію нирок. Постійно приймає азатіоприн, циклоспорин преднізолон лозартан. ШКФ40мл/хв що із перерахованого сприяє підвищеннюрівня сечової кислоти у данного пацієнта

Порушення функції нирок

Які особливості пієлонефриту у пацієнтів літнього віку

Протікає малосимптомно

На сортувальний майданчик доставлено пораненого. Рівень свідомості за шкалою ком Глазго -3бали. Спонтанне дихання відсутнє. Пульс на магістральних артеріях не визначається. До якої групи сортувальної групи він відноситься

4 група

Які механізми займають провідне місце в ураженні судин при вузликовому поліартеріїті

Імунокомплексні

Що не характерно для 1 стадії остеоартрозу за Kellgren&Lawrence

Звуження суглобової щілини

Який препарат найбільше спричиняє гіперурикемію

Гідрохлортіазид

Які мко відіграють найбільш важливу роль у розвитку пієлонефриту

Кишкова паличка

Гіперурикемією у чоловіків вважається рівень сечової кислоти вище ніж (ммоль/л)

0,42

До варіантів больового синдрому при остеоартриті не відноситьсяСуголобові болі в ранні ранкові години

Вкажіть на найбільш правильне визначення пієлонефриту

Інфекційне запальне захворювання нирок з переважним ураженням тубулоінтерстиціальної зони та чашечно-мискової системи

Який з симптомів включений до шкали CRB65 оцінки тяжкості перебігу пневмонії

Вік 65 р

Вкажіть препаратз якого слід починати антибактеріальну терапію хворих на НП2групи

Амоксицилін/клавуланова кислота

Вкажіть характерну клінічну ознаку остеоартриту

Крепітація при активних і пасивних рухах суглобів

Яка з ознак не харакеризує перший рівень медичної допомоги

Надається впродовж2-4год

До бойових санітарних втрат терапевтичного профілю не відносяться

Інфекційні хвороби

Вузлики Бушара виявляються в:

Прокимальних міжфалангових суглобах кисті

Механізм дії якого препарата полягає в пригніченні реабсорбції сечової кислоти в ниркових канальцях

Бензбромарон

Вкажіть основні причини виникнення вторинних остеоартритів

Все вірно

Вкажіть препарат що блокує ФНП

Адалімумаб

Характерний клінічний симптом пневмонії

Крепітація

Вкажіть препарат з якого слід починати а/б терапію при НП1групи

Амоксицилін

Найчастіше ускладнюється гнійним плевритом (емпієма плеври0 пневмонія викликана

Стрептококом

Якй препарат вибору використовують при лікуванні хворих н СЧВ на даний момент

Преднізолон

Характерна тріада симптомів для гострого пієлонефриту

Лихоманка дизурія лейкоцитурія

Жінка 50р що страждає на хронічний пієлонефрит скаржиться на слабкість сонливість зниження діурезу до 100мл/добу АТ160/100 мм рт ст альбуміни32г/л К 6.8 ммоль/л нормохромна анемія підвищене ШОЕ які рекомендації є перщочерговими для лікування хворої

гемодіаліз

який з препаратів відноситься до «базисної» терапії(DMART)ревматоїдного артриту

лефлуномід

який з перелічених препаратів є непуриновим селективним інгібітором ксантиноксидази

фебуксостат

пацієнт 60р шо тривалий час страждає на подагру приймаєалопуринол впродовж останього року який цільовий рівень сечової кислоти для тривалого поліпшення симтомів подагри у данного пацієнта

0,36 ммоль/л

Що з переліченого слід призначити хворому на хозл у якого через загострення посилились задишка а колір мокроти з білого став жовто-коричневим

Амоксиклав

До рентген-ознаків ревматоїдного артриту не відноситься

Навколосуглобовий остеосклероз

До інфекцій сечовивідних шляхів відносяться всі захворювання окрім

Гострий тубулоінтерстиційний нефрит

Нозокоміальною(госпітальною) можна вважати пневмонію яка розвинулась у хворого при перебуванні у стаціонарі протягом

48 годин і більше

Певна роль в розвитку ревматохдного артриту відводиться наступним інфекціям

Вірусам Епштейн-Барр гепатиту В краснухи

Для остеоартриту характерні

Механічні болі

Вкажіть правильну послідовність за спаданням за ступенем радіоураження тканин

Кістковий мозок, епітелій кишечника, шкіра, нервова тканина

Вкажіть препарат що блокує активність в-лімфоцитів

Силтуксимаб

Який з суглобів відноситься до «суглобів виключення» у хворих на ревматоїдний артрит

Дистальний міжфаланговий суглоб 5 пальця кисті

Вкажіть які медичні заходи показані хворим 111(маркування у зелений колір) сортувальної групи

Надання медичної допомоги у третю чергу з можливим подальшим амбулаторним лікуванням

Вузлики Гебердена є

Остеофітами

Який вид медичної допомоги надає санітарний інструктор

Першу медичну допомогу

Який з препаратів що застосовуються у хворих на подагру є інгібітором мітозу клітин

Колхіцин

Виберіть препарат що не викликає диспепсії при тривалому застосуванні

Жоден з перелічених

Чим є ревматоїдний фактор

Анти-IgG класу IgM

Який з симптомів включений до шкали CRB65 оцінки тяжкості перебігу пневмонії

Порушення свідомості

До фізикальних ознак негоспітальної пневмонії відноситься наведені нижче за винятком

Вологі великопухирчасті хрипи

У хворого н 33 р температура 38 головний біль біль у попереку нудота захворювання почалось гостро об’єктивно : позитивний симптом постукування, аналіз сечі білок- все поле зору еритроцити 3-5 в полі зору загальний аналіз крові : Ер 4.0, лк 10.6, креатинін крові 112, що у хворого

Гострий пієлонефрит

Гранично допустимим рівнем опромінення при багаторазовому опроменні прийнятою є

доза 5 Бер на рік

розвиток «блокади» колінного суглоба при остеоартрті пов'язаний

з попаданням осколків хряща між суглобовими поверхнями

вкажіть фактор ризику хронічного пієлонефриту

всі вказані

до фізикальних ознак НП відносяться наведені нижчі за винятком

вологі великопухирчасті хрипи

вкажіть типові клін ознаки для болі механічного типу

виникають при навантаженні на суглоб

яким антибіотиком слід лікувати пневмонію викликану мікоплазмою

азитроміцин

який збудник найбільш стійкий до дії «захищених» пеніцилінів

мікоплазма

поглинута доза іонізуючого випромінення в одиницях СІ вимірюється у

Грей

«золотим стандартом» в лікуванні РА єМеотрексат

До проявів остеоартриту не належить наступна ознака

Ранкова скутість

Безумовній госпіталізаціїї підлягають хворі на негоспітальну пневмонію з класом ризику (PORT)

4-5

Гіперурикемією у жінок вважається рівень сечової кислоти вище ніж (ммоль/л)0,36

Механізмом дії якого препарата є прискорення окислення сечової кислоти з утворенням алантоїну

Пеглотиказа

Наявність якого із нижчеперерахованих станів сприяє розвитку гіперурикемії

Лімфопроліферативні захворювання

Поява в сечі бактеріурії (більше100000 бактерій в 1 мл сечі) може бути через наявність у хворго

Пієлонефриту

Який з НПЗП слід призначити хворму на остеоартрит з супутньою ХНН зі ШКФ менше 30мл/хв

Слід взагалі уникати НПЗП

Вкажіть найбільш небезпечний препарат у хворих з підвищеним рівнем серцево-суинним ризиком через вірогідність тромботичних ускладнень

Рофекоксиб

Який з перерахованих антибіотиків є бета-лактамним

Тіенам

Яке захворювання нирок може супроводжуватися виявленням в сечі лейкоцитарних циліндрівПієлонефрит

До корпускулярного випромінювання не відноситься

Рентгенівське

Перше місце в структурі захворювань терапевтичного профілю у госпіталізованих у учасників операції об’єднаних сил посідають

Психічні хвороби

Вкажіть що з нижчеперерахованого є діагностичним критерієм подагрічного артриту рекомендації асоціації ревматологів України

Тофуси

Високоспеціалізована медична допомога не надається уЗакладах охорони здоров’я МОЗ України 2 рівня надання медичної допомоги

45річний чоловік скаржиться на біль біля основи лівого великого пальця стопи що виник вночі. При огляді: періартикулярна область навколо 1 плеснефалангового суглоба гіперемована і набрякла який з перерахованих препаратів було б найбільш доцільно застосовувати в першу чергу для лікування хворого

Колхіцин

Діагноз СЧВ можна поставити при наявності

4 і більше з 11 діагностичних критеріїв ACR1997

Спірометричним критерієм тяжкості обмеження повітряного потоку при ХОЗЛ

Зниження обєму форсованого видиху за першу секунду ОФВ1

Як називається виражене почервоніння губ з сіруватими лусочками, кірочками, ерозіями з подальшим розвитком вогнищ атрофії на червоній облямівці губ

Люпус-хейліт

У хворого 67 при загостренні ХОЗЛ посилена задишка, збільшена кількість мокротиння білястого кольору який з антибіотиків слід призначити

Антибіотики не показані

Виберіть що потрібно уникати хворим на СЧВ

Все вірно

Причиною преренальної ГНН можуть бути наступні стани за винятком

Гострий гломерулонефрит

Для гострого гломерулонефриту характерні наступні клінічні симптоми

Набряки+олігурія+ АГ+протеїнурія+гематурія

Преренальними чинниками гострог ураження нирок можуть бути наступні за винятком

Отруєння грибами

До періодів госторї променевої хвороби не відноситься

Період реконвалесценції

Стадії 3А ХХНвідповідає ШКФ мл/Хв

45-59

Гостра променева реакція- найбільш легкий прояв гострого променевого ураженнящо виникає при опроміненні дозою0,5-1Гр

Наявність, загальної слабкості, нездужання, спраги, шуму в вухах, сухість у роті, запаморочення нудоти, блювання, підвищення температури до 40 загальмованість або короткочасної утрати свідомості, вологих шкіряних покривів зниженого тонусу мускулатури характерно для такого ступеня тяжкості загального перегрівання організма

Середній ступінь

Відмінністю есенціальної гіпертензії від вторинної гіпертензії при хронічному гломерулонефриті є

Підвищення АТ передує появі сеового синдрому

При якій формі хронічного гломерулонефриту можливі епізоди макрогематурії

IgA-нефропатія (хвороба Берже)

Розвиток якого небезпечного для життя ускладнення найбільш вірогідне при швидкопрогресуючому гломерулонефриті

Гостра лівошлуночкова недостатність

Що розуміють під терміном гостронефритичний синдром

Сечовий синдром набряки АГ

Дієтичний режим в початковому періоді ХХН при збереженому діурезі відсутності набряків, АГ, СН, передбачає обмеження вживання кухонної солі до

10-15г/добу

Які найбільш часті ознаки ураження ШКТ у хворих на дерматоміозит

Дисфагія

Які препарати слід призначити при гострому перебігу вузликового періартеріїту

Преднізолон циклофосфамід

Виберіть тривалодіючий бета 2 агоніст

Формотерол

Який клінічний симптом не характерний для ревмокардиту

Брадикардія

Виберіть інгаляційний холінолітик тривалої дії

Тіотропію бромід

Критерієм ступеню тяжкості нефритичного синдрому є

Величина протеїнурії

Симптомами позаклінічної гіпергідратації є наведені за винятком

Нудота блювання

У хворого на дерматоміозит в біохімічному аналізі крові завжди підвищується рівень

Креатинінфосфокінази

Яке з тверджень є помилковим щодо використання гранулоцитарних колонієстимулюючих факторів для лікування нейтропенії на тлі гострої променевої хвороби

Пегфілграстим вводять в дозі 6мг підшкірно 1 р на добу

До періодів клінічного перебігу комбінованих радіаційних уражень не відноситься

Період поліорганноії недостатності

У пацієнтів з високим серцево-судинним ризиком при лікуванні остеоартриту найбільш безпечними НПЗП є

Напроксен

Чим проявляється »мала хорея» у хворого на гостру ревматичну лихоманку

Мимовільні скорочення мімічних м’язів

Чим проявляється ураження легень при вузликовому поліартереїті

Бронхіальною астмою

Потенційні показання до підключення імуносупресивної терапії у хворих на дерматоміозит

Все вірно

Вкажіть що не характерно для нефротичного кризу

АГ

Гематологічні показники хворого на гостру променеву хворобу(ГПХ) лімфоцити 0.3 (з 3 доби) лейкоцити1(на 7-9добу) тромбоцити 40( на 20 добу)зниження проліферуючих еритробластів на 4 добу на 60% мітотичний індекс кісткового мозку на3-4 добу 0.6% дана гематологічна картина характерна дляГемопоетичної (кістково-мозкової) форми ГПХ 3 ст

До медичних профілактичних засобів не відносяться

Антидоти

За класифікацією ВОЗ до теплових уражень не відноситься

Тепловий колапс

Для корекціїї ацидозу постраждалим з переохолодженням організму використовують

4,2% р-н гідокрбонату натрію

Діагностичною ознакою нефротичного синдрому є

Все вірно

Військовослужбовець зазнав опікової травми з ураженням голови,шиї обох верхніх кінцівок та передньої поверхні тулубу, розрахуйте орієнтовну площу термічного ураження у відсотках до загальної поверхні скориставшись правилом дев’яток

45

Стадїі І ХХН відповідає ШКФ мл/хв90і більше

Одним із додаткових діагностичних критеріїв дерматоміозиту є

Дисфагія

Симтпомами внутрішньоклітинної гіпергідраціїї є наведені за винятком

Переферичні набряки

Що з переліченого не відноситься до CREST-синдрому

Алопеція

Механізм антибактеріальної діїї цефуроксиму полягає в

Пригніченні біосинтезу клітинної оболонки мікроорганізмів

Вузликовий периартеріїт зустрічається переважно

У чоловіків середнього віку

Яка діагностично значуща кількість LEклітин при СЧВ (На 1000 лейкоцитів)

Не менше5

Низькій активності ревматоїдного артриту за шкалою DAS28 відповідає індекс

2,7-3,2

Відповідно до закону баргоньє-Трібондо ураження тканин іонізуючим випроміненням

Прямо пропорційне мітотичній активності і обернено пропорційне ступеню диференціації клітин

Про яке захворювання ви подумаєте перш за все якщо у молодої жінки відзначається грубий систолічний шум над правою сонною артерією, відсутній пульс на правій променевій артеріївиявляється виражений гіпертонічний синдром

Артеріїт Такаясу

Які препарати слід використовувати при важких формах дерматоміозиту

Великі дози кортикостероїдів

Що з електролітних порушень є характерним для олігоурічної фази гострого ураження нирок

Гіперкаліємія

Для швидкопрогресуючого гломерулонефриту характерно все крім

Сприятливий прогноз перебігу захворювання

Для нейросудинної форми гострої променевої хвороби не є характерним

Виникає після опромінення дозою 10-20Гр

Стадії 4 ХХН відповідає ШКФмл/хв

15-29

Основним діагностичним критерієм дерматоміозиту єЗбільшення активності кфк сироватки крові

Які фактори ризику відіграють роль у розвитку вузликового поліартеріїту

Вірус гепатиту В

При аналізі мієлограми хворого на на гостру променеву хворобу на 3 добу від початку захворювання виявилося що мітотичний індекс складає 5% про яку форму ГПХ слід думати

Гемопоетичну форму ГПХ 1 ступеня

Які ділянки шкіри частіше уражуються при дерматоміозиті в початковий період

Шкіра обличчя і шиї

Який патогенетичний механізм є провідним при гострому гломерулонефриті

Імунокомплексний

Виберіть вірне твердження щодо особливостей СЧВ що почався в літньому віці

В клінічній картині захворювання переважає суглобовий синдром

Що відноситься до великих критеріїв СЧВ?Метелик на обличчі

Лімфааенопатія

Міокардит

Поліартралгії

Збільшення шое

Для визначення ступеня реактивності РА за шкалою DAS28 використовують:ШЗЕ

Тривалість ранкової скутості

Температуру тіла

Рівень лейкоцитозу

Все перелічене

Що з переліченого є характерною ознакою шкіри при склеродермії?Все перелічене

Павучі пальці

Маскоподібне обличчя

Гіперпігментація шкіри

Щільний набряк

Який з препаратів є інгібітором ФДЕ-4?Рофлуміласт

Фенспірид

Тулобутерол

Анакатерол

Будесонід

Вкажіть характерну ознаку ураження шкт при склеродерміїВсе вірно

Симптоми дисфагії

Езофагіт

Синдром мальабсорбції

Фіброз стравоходу

Для патогенезу при отруєнні ціанідами не є характерним:Окиснення катіону заліза(!!) до катіону заліза(111)

Велика спорідненість до катіоннихцентрів Fe(III) та Co(III) білків

Інгібіція цитохрому А

Блокування цитохромоксидази

Припинення утворення АТФ

Вкажіть, що з наведенного не є клінічною ознакою бронхіальної обструкції:Збільшення ЧДД

Подовження фази видиху в порівнянні з вдихом

Сухі свистячі хрипи на видиху

Посилення задишки після нападу кашлю

Подовження тривалості форсованого видиху

Ураження нирок при вузликовому періартеріїті включає в себе:Все перераховане

ХГН латентного перебігу

Ізольований сечовий синдром

Нефротичний синдром

Тромбоз ниркових вен

Антибіотики якої групи неефективні при лікуванні стрептококової інфекції?Тетрациклін

Пеніциліни

Макроліди

Цефалоспорини

Карбопінеми

Що є характерною ознакою ураження шкіри обличчя при склеродермії?Все перелічене

«маскоподібне обличчя»

«кисетний» рот

Неможливо висунути язик за край зубів

Неможливо зімкнути віки

Виберіть тривало діючий бета2-агоністФормотерол

Альбутерол

Фенотерол

Рофлуміласт

Умеклідініум бромід

Найбільш раннім патогенетичним механізмом отруєння ФОС є:Пригнічення холінестерази з накопиченням ацетилхоліну у синаптичній щілині

Перезбудження Н-холінореактивних структур

Втрата фермент-інгібіторним комплексом здатності до дисоціації

Сенсибілзація холінорецепторв до ацетилхоліну

Пришвидшення вивільнення ацетилхоліну з підвищенням його концентрації у плазмі крові

До бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії відноситься:V-гази

Хлорціан


Фосген

Іприт


Хлорпікрин

Вкажіть характерну клінічну ознаку склеродерміїВсе перелічене

Лейкоцитоз

Прогресуюче зниження ваги

Ураження шкіри

Лихоманка

Задишка у хворого на ХОЗЛ під час ремісії виникає через 1,5-2 хв ходьби у звичайному темпі. Загострення нечасті виникали1 раз на 2-3 роки, лікувався амбулаторно. Вкажіть групу хворогоB

A

CD

E

Оцініть заишку хворого за шкалою Mmrc, ЯКЩО ВОНА ВИНИКАЄ при швидкій ходьбі по рівній місцевості1

0

23

4

Який препарат можна віднести до антифіброзних в лікуванні склеродерміїКолхіцим

Пентоксифілін

Німесулід

Метотрексат

Плаквеніл

Який симптом найбільш характерний для геморагічного васкулітуШкірні висипання

Плеврит


Пневмонія

Міокардит

Гломерулонефрит

Які структури уражаються при геморагічному васкулітіМікроциркуляторне русло

Артерії великого калібру

Вени середнього калібру

Вени великого калібру

Скронева артерія

Яккий процес лежить в основі вузликового періартеріїтуАутоімунний периартеріїт судин середнього і дрібного калібру

Рецидивуючий тромбоз артерій середнього калібру

Імунні ураження ендотелію

Судин мікроциркуляторного русла

Сегментарний некротизуючий васкуліт артерій великого калібру

Все вірно

Яка з перелічених набутих внаслідок гострої ревматичної лихоманки вад серця формується найчастіше

Мітральний стеноз

Недостатність мітрального клапана

Недостатність аортального клапана

Стунез вустя аорти

Стеноз трикуспідального клапана

Хворий скаржиться, що через задишку йому дуже тяжко пройти в лікарні по коридору біля 10 м від своєї палати до їдальні віділення. Оцініть задишку хворого за шкалою Mmrc4

3

21

0

Виберіть препарат для початкового лікування хворого на ХОЗЛ групи АБеродуал за потребою

Сальметерол/флютиказон(серетид)

Глікопірромію бромід(сібрі брізхалер)

Індакатрол/глікопіромій(юлтібро брізхалер)

Формотерол/будесонід(симбікорт)

В який час доби визначається скутість уражених суглобів у хворих на СЧВВранці

Уввечері


У середині дня

Не залежить від часу доби

Тільки псля фіз. Навантаження

Яким методом виявляють антитіла до ДНК при імунологічному дослідженні крові у хворої на СЧВРеакція пасивної гемаглютинації

РНГА


РА
РЗК
РІФ

Вкажіть найбільш характерні зміни в легенях при СЧВПневмоніт

Фіброзуючий альвеоліт

Внутрішньогрудинна лімфааденопатія

Облітеруючий бронхіоліт

Первинна легенева гіпертензія

Вкажіть етіологічний чинник гостр. Ревмат. ЛихоманкиStreptococcus pyogenes(бета-гемолітичний стафілокок групи А)

Streptococcus lascalis

Streptococcus saivarus

Streptococcus meis

Streptococcus anginosus

Для визначення ступеня активності РА за шкалою DAS28 використовують:Нічого з переліченого

Тривалість ранкової скутості

Температуру тіла

Лейкоцитоз

Все перелічене

Виберіть інгаляційний холінолітик тривалої діїГлікопіроній

Доксофілін

Тулобутерол

Фенспірид

Рофлуміласт

Діагностичну цінність при системному червоному вовчаку представляє визначення антитілДо нативної ДНК

До денатурованоїДНК

До мітохондрій

До тромбоцитів

До ретикулоцитів

Вкажіть препарат, що блокує ФНПІнфліксимаб

Абатацепт

Анакінра

Ритуксимаб

Тоцилізумаб

Помірній активності захворювання за шкалою DAS28 відповідає індекс3,3-5,1

2,6-3,2


Вище 3,2

Вище 2,6


Вище 5.1

При счв частіше виявляютьЛейкопенію

Лейкоцитоз

Тромбоцитоз

Тромбоцитопенію

Лімфоцитоз

Небактеріальний ендокардит при счв(лімбана-сакса)виникає найчастіше наМітральному клапані

Аортальному клапані

Клапані легеневої артерії

Тристулковому клапані

Тристулковому і аортальному клапанах

Тяжкість стану при крововтраті залежить відШвидкості зменшення оцк

Кровяного русла

Дефіциту оцк

Порушень водноелектролітного балансу

Показник гематокриту

Який препарат відноситься до антифіброзних в лікуванні склеродерміїД-пеніциламін

Мелоксикам

Преднізолон

Лейкеран


Делагіл

Яка тривалість підтримуючої терапії преднізолоном і циклофосфаном при гранулематозі Вегенера24 міс і більше

1міс


2міс

3міс


12міс

Що таке пульс-терапіяв/в крапельне введення високих доз кортикостероїдів

щоденне в/м введення кортикостероїдів

в/в болюсне введення кортикостероїдв

пероральний прийом високих доз кортикостероїдів(1мг/кг на добу)

все вірно

Вкажіть який васкуліт пов'язаний з органоспецифічними антитіламихвороба Кавасакі

хвороба Бехчета

гранулематоз Вегенера

мікроскопічний поліартеріїт

класичний вузликовий поліартеріт

Яка ознака гострої ревматичної лихоманки не відноситься до головних діагностичних критеріїв Нестерова-джонсаВузловата еритема

Ревмокардит

Хорея

Ревматичний полартритРевматичні вузлики

Як називається явище, коли вільно лежачи зруйновані ядра лейкоцитів(гематоксилінові, вовкові тільця) оточені лейкоцитамиФеномен розетки

Цибулинний склероз

Феномен дротяних петель

Двс синдром

Сладж феномен

Найбільш важливішим на початку інтенсивної терапії анафілактичного шоку є введення

Преднізолону

Атропіну


Хлористого кальцію

Який специфічний імунологічний маркер гострї ревматичної лихоманкиАСЛ-О

ANA


dDNA

ANP


Ревматоїдний фактор

При отруєнні речовинами задушливої дії найбільш характерним клінічним синдромом єТоксичний набряк легень

Ларингоспазм

Гсн

Гпн


Гостре пошкодження нирок

Який препарат не використовуєтья при лікуванні синдрому Рейно у хворих на склеродерміюДетралекс

Ніфедипін

Діпіридамол

Пентоксифілін

Папаверин

До видів медичного сортування на госпітальному етапі не відноситьсяЛікувальне

Внутрішньопунктове

Діагностичне

Прогностичне

Евакуаційно-транспортне

При бойовому ураженні ядерною, хімічною зброєю ПМД не включаєПризначення оксигенотерапії

Проведення часткової санітарної обробки

Застосування протиблювотних і знеболюючих засобів з аптечки індивідуальної

Натягання протигазу на постраждалого

Введення антидотів ураженим отруйними речовинами

У пацієнтів з факторами ризику НПЗП-гастропатії при лікуванні остеоартриту слід вибратиЦелекоксиб

Ібупрофен

Диклофенак натрію

Індометацин

Напроксен

Пацієнт 43р із частими епізодами болю та набряку і плеснофалангового суглоба справа .рівень сечової кислоти 780мкмоль/л яка рекомендована початкова доза алопуринолу повинна бути призначена100мг/добу

200-300мг/добу

400-600мг/добу

800мг/добу

1000мг/добу

Назвіть частий клінічний симптом пневмоніїФокус дрібнопухирчатих вологих хрипів в легенях

Екхімози


«амфоричне» дихання

Послаблення голосового тремтіння

Великопухирчаті вологі хрипи

Виберіть препарати що є селективними інгібіторами цог2Мелокскам

Диклофенак

Кетопрофен

Індометацин

Ібупрофен

Пацієнт 50 років скаржиться на біль у поперековій області зліва субфебрилітет. На екскреторній урограмі діагностовано розширений і деформований чашечно-мисковий апарат обох нирок більше зліва, порушення їх тонусу. Яке захворювання найбільш імовірноХронічний пієлонефрит

Хронічний гломерулонефрит

Амілоїдоз нирок

Діабетичний гломерулосклероз

Полікістоз нирок

Механізм антибактеріальної діїї левофлоксацину полягає вПорушенні рекомбінації і реплікації бактеріальної днк за рахунок пригнічення днк-гірази

Пригніченні біосинтезу клітинної оболонки мко

Порушення синтезу білка рибосомами мко

Пригніченні пептидогліканового компонента клітинної оболнки і днк

Інший

До клінічних особливостей вторинної подагри відносятьЧасте і раннє виникнення тофусів що

У хворого гострий початок захворювання з підвищенням температури тіла до 38,5 кашель з мокротинням. Фізикальні ознаки пневмонії і діагностично значимий лейкоцитоз(більше10)відсутні на рентгенограмі вогнище інфільтрації в легенях. Діагноз госпітальної пневмонії у хворог єВизначеним

Невизначеним

Малоімовірним

Неточним


Точним

Котрий із пацієнтів має найвищий ризик розвитку подагри

45-річ чоловік з ІМТ 40кг/м2 який приймає гідрохлортіазид та аспірин

Вкажіть препарат з якого слід починати антибактеріальну терапію у хворих на НП 3гр

Амоксицилін клавуланова кислота+макролід

Поранений під час первинного медичного сортуванння промаркований в зелений колір. До якої групи сортування він відноситься

3 група-поранені які потребують відтермінованії мед. Допомоги(ходячий)

Яке ураження нирок характерне для подагри

Нефролітіаз

Амбулаторно можуть лікуватися хворі з класом ризику (PORT)негоспітальної пневмонії

I II III

Який з симптомів включений до шкали Crb-65 оцінки тяжкості перебігу пневмонії

Систол ад менше 90 мм рт ст

Вкажіть препарат з якого слід починати антибактеріальну терапію у хворих на НП 4 гр без підозри на P. Aerugnosa

Амоксицилін/клавуланова кислота+макролід

Пацієнт 43р із частими епізодами болю та набряку і плеснофалангового суглоба справа .рівень сечової кислоти 780мкмоль/л. призначте препарат для зниження рівня сечової кислоти

Алопуринол

Назвіть типову для остеоартриту рентгенологічну ознаку

Крайові остеофіти

До позасуглобових проявів при ревматоїд артриті не відноситься

Фомування вузликів Гебердена та Бушаро

Для визначення ступеня активності ревматоїдного артриту за шкалою DAS-28 використовують

Кілкість болючих суглобів

Яким антибіотиком слід лікувати пневмонію викликану мікоплазмою

Азітроміцином

Запалення яких із нижчеперерахованих суглобів не менш типове для подагри

Ліктьові

Механізм антибактеріальної дії амоксициліну полягає в

Пригніченні біосинтезу клітинної оболонки мікроорганізмів

Чоловік 50 р зі скаргами на біль, набряк та почервоніння 1 плесно-фалангового суглоба лівої стопи в анамнезі має АГ ВХ та трансплантацію нирок. Постійно приймає азатіоприн, циклоспорин преднізолон лозартан. ШКФ40мл/хв що із перерахованого сприяє підвищеннюрівня сечової кислоти у данного пацієнта

Порушення функції нирок

Які особливості пієлонефриту у пацієнтів літнього віку

Протікає малосимптомно

На сортувальний майданчик доставлено пораненого. Рівень свідомості за шкалою ком Глазго -3бали. Спонтанне дихання відсутнє. Пульс на магістральних артеріях не визначається. До якої групи сортувальної групи він відноситься

4 група

Які механізми займають провідне місце в ураженні судин при вузликовому поліартеріїті

Імунокомплексні

Що не характерно для 1 стадії остеоартрозу за Kellgren&Lawrence

Звуження суглобової щілини

Який препарат найбільше спричиняє гіперурикемію

Гідрохлортіазид

Які мко відіграють найбільш важливу роль у розвитку пієлонефриту

Кишкова паличка

Гіперурикемією у чоловіків вважається рівень сечової кислоти вище ніж (ммоль/л)

0,42

До варіантів больового синдрому при остеоартриті не відноситьсяСуголобові болі в ранні ранкові години

Вкажіть на найбільш правильне визначення пієлонефриту

Інфекційне запальне захворювання нирок з переважним ураженням тубулоінтерстиціальної зони та чашечно-мискової системи

Який з симптомів включений до шкали CRB65 оцінки тяжкості перебігу пневмонії

Вік 65 р

Вкажіть препаратз якого слід починати антибактеріальну терапію хворих на НП2групи

Амоксицилін/клавуланова кислота

Вкажіть характерну клінічну ознаку остеоартриту

Крепітація при активних і пасивних рухах суглобів

Яка з ознак не харакеризує перший рівень медичної допомоги

Надається впродовж2-4год

До бойових санітарних втрат терапевтичного профілю не відносяться

Інфекційні хвороби

Вузлики Бушара виявляються в:

Прокимальних міжфалангових суглобах кисті

Механізм дії якого препарата полягає в пригніченні реабсорбції сечової кислоти в ниркових канальцях

Бензбромарон

Вкажіть основні причини виникнення вторинних остеоартритів

Все вірно

Вкажіть препарат що блокує ФНП

Адалімумаб

Характерний клінічний симптом пневмонії

Крепітація

Вкажіть препарат з якого слід починати а/б терапію при НП1групи

Амоксицилін

Найчастіше ускладнюється гнійним плевритом (емпієма плеври0 пневмонія викликана

Стрептококом

Якй препарат вибору використовують при лікуванні хворих н СЧВ на даний момент

Преднізолон

Характерна тріада симптомів для гострого пієлонефриту

Лихоманка дизурія лейкоцитурія

Жінка 50р що страждає на хронічний пієлонефрит скаржиться на слабкість сонливість зниження діурезу до 100мл/добу АТ160/100 мм рт ст альбуміни32г/л К 6.8 ммоль/л нормохромна анемія підвищене ШОЕ які рекомендації є перщочерговими для лікування хворої

гемодіаліз

який з препаратів відноситься до «базисної» терапії(DMART)ревматоїдного артриту

лефлуномід

який з перелічених препаратів є непуриновим селективним інгібітором ксантиноксидази

фебуксостат

пацієнт 60р шо тривалий час страждає на подагру приймаєалопуринол впродовж останього року який цільовий рівень сечової кислоти для тривалого поліпшення симтомів подагри у данного пацієнта

0,36 ммоль/л

Що з переліченого слід призначити хворому на хозл у якого через загострення посилились задишка а колір мокроти з білого став жовто-коричневим

Амоксиклав

До рентген-ознаків ревматоїдного артриту не відноситься

Навколосуглобовий остеосклероз

До інфекцій сечовивідних шляхів відносяться всі захворювання окрім

Гострий тубулоінтерстиційний нефрит

Нозокоміальною(госпітальною) можна вважати пневмонію яка розвинулась у хворого при перебуванні у стаціонарі протягом

48 годин і більше

Певна роль в розвитку ревматохдного артриту відводиться наступним інфекціям

Вірусам Епштейн-Барр гепатиту В краснухи

Для остеоартриту характерні

Механічні болі

Вкажіть правильну послідовність за спаданням за ступенем радіоураження тканин

Кістковий мозок, епітелій кишечника, шкіра, нервова тканина

Вкажіть препарат що блокує активність в-лімфоцитів

Силтуксимаб

Який з суглобів відноситься до «суглобів виключення» у хворих на ревматоїдний артрит

Дистальний міжфаланговий суглоб 5 пальця кисті

Вкажіть які медичні заходи показані хворим 111(маркування у зелений колір) сортувальної групи

Надання медичної допомоги у третю чергу з можливим подальшим амбулаторним лікуванням

Вузлики Гебердена є

Остеофітами

Який вид медичної допомоги надає санітарний інструктор

Першу медичну допомогу

Який з препаратів що застосовуються у хворих на подагру є інгібітором мітозу клітин

Колхіцин

Виберіть препарат що не викликає диспепсії при тривалому застосуванні

Жоден з перелічених

Чим є ревматоїдний фактор

Анти-IgG класу IgM

Який з симптомів включений до шкали CRB65 оцінки тяжкості перебігу пневмонії

Порушення свідомості

До фізикальних ознак негоспітальної пневмонії відноситься наведені нижче за винятком

Вологі великопухирчасті хрипи

У хворого н 33 р температура 38 головний біль біль у попереку нудота захворювання почалось гостро об’єктивно : позитивний симптом постукування, аналіз сечі білок- все поле зору еритроцити 3-5 в полі зору загальний аналіз крові : Ер 4.0, лк 10.6, креатинін крові 112, що у хворого

Гострий пієлонефрит

Гранично допустимим рівнем опромінення при багаторазовому опроменні прийнятою є

доза 5 Бер на рік

розвиток «блокади» колінного суглоба при остеоартрті пов'язаний

з попаданням осколків хряща між суглобовими поверхнями

вкажіть фактор ризику хронічного пієлонефриту

всі вказані

до фізикальних ознак НП відносяться наведені нижчі за винятком

вологі великопухирчасті хрипи

вкажіть типові клін ознаки для болі механічного типу

виникають при навантаженні на суглоб

яким антибіотиком слід лікувати пневмонію викликану мікоплазмою

азитроміцин

який збудник найбільш стійкий до дії «захищених» пеніцилінів

мікоплазма

поглинута доза іонізуючого випромінення в одиницях СІ вимірюється у

Грей

«золотим стандартом» в лікуванні РА єМеотрексат

До проявів остеоартриту не належить наступна ознака

Ранкова скутість

Безумовній госпіталізаціїї підлягають хворі на негоспітальну пневмонію з класом ризику (PORT)

4-5

Гіперурикемією у жінок вважається рівень сечової кислоти вище ніж (ммоль/л)0,36

Механізмом дії якого препарата є прискорення окислення сечової кислоти з утворенням алантоїну

Пеглотиказа

Наявність якого із нижчеперерахованих станів сприяє розвитку гіперурикемії

Лімфопроліферативні захворювання

Поява в сечі бактеріурії (більше100000 бактерій в 1 мл сечі) може бути через наявність у хворго

Пієлонефриту

Який з НПЗП слід призначити хворму на остеоартрит з супутньою ХНН зі ШКФ менше 30мл/хв

Слід взагалі уникати НПЗП

Вкажіть найбільш небезпечний препарат у хворих з підвищеним рівнем серцево-суинним ризиком через вірогідність тромботичних ускладнень

Рофекоксиб

Який з перерахованих антибіотиків є бета-лактамним

Тіенам

Яке захворювання нирок може супроводжуватися виявленням в сечі лейкоцитарних циліндрівПієлонефрит

До корпускулярного випромінювання не відноситься

Рентгенівське

Перше місце в структурі захворювань терапевтичного профілю у госпіталізованих у учасників операції об’єднаних сил посідають

Психічні хвороби

Вкажіть що з нижчеперерахованого є діагностичним критерієм подагрічного артриту рекомендації асоціації ревматологів України

Тофуси

Високоспеціалізована медична допомога не надається уЗакладах охорони здоров’я МОЗ України 2 рівня надання медичної допомоги

45річний чоловік скаржиться на біль біля основи лівого великого пальця стопи що виник вночі. При огляді: періартикулярна область навколо 1 плеснефалангового суглоба гіперемована і набрякла який з перерахованих препаратів було б найбільш доцільно застосовувати в першу чергу для лікування хворого

Колхіцин

Діагноз СЧВ можна поставити при наявності

4 і більше з 11 діагностичних критеріїв ACR1997

Спірометричним критерієм тяжкості обмеження повітряного потоку при ХОЗЛ

Зниження обєму форсованого видиху за першу секунду ОФВ1

Як називається виражене почервоніння губ з сіруватими лусочками, кірочками, ерозіями з подальшим розвитком вогнищ атрофії на червоній облямівці губ

Люпус-хейліт

У хворого 67 при загостренні ХОЗЛ посилена задишка, збільшена кількість мокротиння білястого кольору який з антибіотиків слід призначити

Антибіотики не показані

Виберіть що потрібно уникати хворим на СЧВ

Все вірно

Причиною преренальної ГНН можуть бути наступні стани за винятком

Гострий гломерулонефрит

Для гострого гломерулонефриту характерні наступні клінічні симптоми

Набряки+олігурія+ АГ+протеїнурія+гематурія

Преренальними чинниками гострог ураження нирок можуть бути наступні за винятком

Отруєння грибами

До періодів госторї променевої хвороби не відноситься

Період реконвалесценції

Стадії 3А ХХНвідповідає ШКФ мл/Хв

45-59

Гостра променева реакція- найбільш легкий прояв гострого променевого ураженнящо виникає при опроміненні дозою0,5-1Гр

Наявність, загальної слабкості, нездужання, спраги, шуму в вухах, сухість у роті, запаморочення нудоти, блювання, підвищення температури до 40 загальмованість або короткочасної утрати свідомості, вологих шкіряних покривів зниженого тонусу мускулатури характерно для такого ступеня тяжкості загального перегрівання організма

Середній ступінь

Відмінністю есенціальної гіпертензії від вторинної гіпертензії при хронічному гломерулонефриті є

Підвищення АТ передує появі сеового синдрому

При якій формі хронічного гломерулонефриту можливі епізоди макрогематурії

IgA-нефропатія (хвороба Берже)

Розвиток якого небезпечного для життя ускладнення найбільш вірогідне при швидкопрогресуючому гломерулонефриті

Гостра лівошлуночкова недостатність

Що розуміють під терміном гостронефритичний синдром

Сечовий синдром набряки АГ

Дієтичний режим в початковому періоді ХХН при збереженому діурезі відсутності набряків, АГ, СН, передбачає обмеження вживання кухонної солі до

10-15г/добу

Які найбільш часті ознаки ураження ШКТ у хворих на дерматоміозит

Дисфагія

Які препарати слід призначити при гострому перебігу вузликового періартеріїту

Преднізолон циклофосфамід

Виберіть тривалодіючий бета 2 агоніст

Формотерол

Який клінічний симптом не характерний для ревмокардиту

Брадикардія

Виберіть інгаляційний холінолітик тривалої дії

Тіотропію бромід

Критерієм ступеню тяжкості нефритичного синдрому є

Величина протеїнурії

Симптомами позаклінічної гіпергідратації є наведені за винятком

Нудота блювання

У хворого на дерматоміозит в біохімічному аналізі крові завжди підвищується рівень

Креатинінфосфокінази

Яке з тверджень є помилковим щодо використання гранулоцитарних колонієстимулюючих факторів для лікування нейтропенії на тлі гострої променевої хвороби

Пегфілграстим вводять в дозі 6мг підшкірно 1 р на добу

До періодів клінічного перебігу комбінованих радіаційних уражень не відноситься

Період поліорганноії недостатності

У пацієнтів з високим серцево-судинним ризиком при лікуванні остеоартриту найбільш безпечними НПЗП є

Напроксен

Чим проявляється »мала хорея» у хворого на гостру ревматичну лихоманку

Мимовільні скорочення мімічних м’язів

Чим проявляється ураження легень при вузликовому поліартереїті

Бронхіальною астмою

Потенційні показання до підключення імуносупресивної терапії у хворих на дерматоміозит

Все вірно

Вкажіть що не характерно для нефротичного кризу

АГ

Гематологічні показники хворого на гостру променеву хворобу(ГПХ) лімфоцити 0.3 (з 3 доби) лейкоцити1(на 7-9добу) тромбоцити 40( на 20 добу)зниження проліферуючих еритробластів на 4 добу на 60% мітотичний індекс кісткового мозку на3-4 добу 0.6% дана гематологічна картина характерна дляГемопоетичної (кістково-мозкової) форми ГПХ 3 ст

До медичних профілактичних засобів не відносяться

Антидоти

За класифікацією ВОЗ до теплових уражень не відноситься

Тепловий колапс

Для корекціїї ацидозу постраждалим з переохолодженням організму використовують

4,2% р-н гідокрбонату натрію

Діагностичною ознакою нефротичного синдрому є

Все вірно

Військовослужбовець зазнав опікової травми з ураженням голови,шиї обох верхніх кінцівок та передньої поверхні тулубу, розрахуйте орієнтовну площу термічного ураження у відсотках до загальної поверхні скориставшись правилом дев’яток

45

Стадїі І ХХН відповідає ШКФ мл/хв90і більше

Одним із додаткових діагностичних критеріїв дерматоміозиту є

Дисфагія

Симтпомами внутрішньоклітинної гіпергідраціїї є наведені за винятком

Переферичні набряки

Що з переліченого не відноситься до CREST-синдрому

Алопеція

Механізм антибактеріальної діїї цефуроксиму полягає в

Пригніченні біосинтезу клітинної оболонки мікроорганізмів

Вузликовий периартеріїт зустрічається переважно

У чоловіків середнього віку

Яка діагностично значуща кількість LEклітин при СЧВ (На 1000 лейкоцитів)

Не менше5

Низькій активності ревматоїдного артриту за шкалою DAS28 відповідає індекс

2,7-3,2

Відповідно до закону баргоньє-Трібондо ураження тканин іонізуючим випроміненням

Прямо пропорційне мітотичній активності і обернено пропорційне ступеню диференціації клітин

Про яке захворювання ви подумаєте перш за все якщо у молодої жінки відзначається грубий систолічний шум над правою сонною артерією, відсутній пульс на правій променевій артеріївиявляється виражений гіпертонічний синдром

Артеріїт Такаясу

Які препарати слід використовувати при важких формах дерматоміозиту

Великі дози кортикостероїдів

Що з електролітних порушень є характерним для олігоурічної фази гострого ураження нирок

Гіперкаліємія

Для швидкопрогресуючого гломерулонефриту характерно все крім

Сприятливий прогноз перебігу захворювання

Для нейросудинної форми гострої променевої хвороби не є характерним

Виникає після опромінення дозою 10-20Гр

Стадії 4 ХХН відповідає ШКФмл/хв

15-29

Основним діагностичним критерієм дерматоміозиту єЗбільшення активності кфк сироватки крові

Які фактори ризику відіграють роль у розвитку вузликового поліартеріїту

Вірус гепатиту В

При аналізі мієлограми хворого на на гостру променеву хворобу на 3 добу від початку захворювання виявилося що мітотичний індекс складає 5% про яку форму ГПХ слід думати

Гемопоетичну форму ГПХ 1 ступеня

Які ділянки шкіри частіше уражуються при дерматоміозиті в початковий період

Шкіра обличчя і шиї

Який патогенетичний механізм є провідним при гострому гломерулонефриті

Імунокомплексний

Виберіть вірне твердження щодо особливостей СЧВ що почався в літньому віці

В клінічній картині захворювання переважає суглобовий синдром

Для гломерулонефриту характерні всі ознаки, крім

Значна бактеріурія

Клінічні симптоми, характерні для дерматоміозиту

Всі відповіді вірні

Яка найбільш характерна ознака на обличчі при дерматоміозиті

Симптом ,,окулярів,,

Базовий ремень медичної допомоги на етапі медичної евакуації при переохолодженні організму не включає

Розтирання уражених ділянок ц... снігом

Для нефротичного синдрому характерні всі ознаки, крім

Макрогематурія

Критичним, небезпечним для життя хворих є гіперкаліємія понад

7 ммоль/+

Найбільш інформативний метод діагностики варіанта хронічного гломерулонефриту

Біопсія нирок

Яка ознака є провідною в симтомокомплексі нефротичного синдрому

Масивна претеінурія

Який протиблювотний засіб необхідно прийняти військовослужбовцям з аптечки індивідуальної після ядерного вибуху для профілактики загальної первинної реакції на оптоміненні

Домперидон

В основі патогенезу хронічного пієлонефриту лежить

Запалення нтерстінальної тканини чашечно-ниркової системи нирок, але викликане бактеріальною флорою

Яка концентрація IgG при дослідженні спиномозкової рідини завжди вказує на ураження ЦНС при системного червоному вовчаку

6 г/л і вище

Комбінованим антидотом (холінолітики+реактиватори холінестерази) при отруєнні фосфорорганічними речовинами (ФОР) є

Пеліксин

У хворого на ХОЗЛ під час ремісіі скарг немає. Незважаючи на те що він суворо виконує всі призначення лікаря, інколи до одного разу на рік. Два через ГРВІ бувають загострення. Госпіталізований жодного разу не був, лікувався амбулаторно. Вкажіть групу хворого

Е

Лікування колонестимулюючими факторами росту уражених з гострою променевою хворобою припиняють у разі досягнення абсолютної кількості нейтрофілів1.0*109/л

У патогенезі нефротичного синдрому при гломерулонефриті головним є

Пошкодження клубочків імунними комплексами і антитілами до базальної мембрани

Що з перерахованого етіологічно пов'язане з вузилковим періартеріїтом

НВs-антиген

Протеінурія при нефротичному синдромі переважним чином викликана

Різким підвищенням проникності базальної мембрани клубочків

Який препарат не використовується при лікуванні синдрому Рейно у хворих на склеродермію

Папаверин

Стадії ІІ ХХН відповідає ШКФ, мл/кв60-89

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка