A. Урографія B. Рентгеноскопія черевної порожнини CСкачати 200.48 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір200.48 Kb.
Гострий панкреатит (1. Клініка, діагностика)


1. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і гострої кишкової непрохідності:
A. Урографія
B. Рентгеноскопія черевної порожнини
C. Ультрасонографія
D. ЕКГ
E. Ангіографія

2. При обзорній рентгеноскопії грудної клітки у хворого на некротичний панкреатит можна встановити усе, крім:
A. Пневмомедіастінума
B. Інфільтатів у легеневій тканині
C. Обмеження екскурсії діафрагми
D. Ателектазів
E. Плеврита

3. Дві основні причини гострого панкреатиту:

1. Жовчнокам’яна хвороба.

2. Алкоголізм.

3. Сімейна гіпертригліцеридемія.

4. Виразкова хвороба шлунка.

5. Хронічний гепатит.

Вірним є:
A. 1 і 3.
B. 2 і 4.
C. 2 і 5.
D. 1 і 2
E. 4 і 5.

4. Підвищені рівні яких біохімічних показників свідчать про гострий панкреатит?
A. Білірубін
B. Ліпаза
C. Лужна фосфатаза
D. Глюкоза
E. Креатинін

5. Шпиталізований 60-річний чоловік з діагнозом гострого алкогольного панкреатиту. При надходженні лабораторні результати: лейкоцити 21,0 Г/л, ліпаза – 500 МОд/л, глюкоза – 1,8 г/л, лактатдегідрогеназа – 400 МОд/л, аспартатамінотрансфераза – 240 МОд/л. Яке твердження є вірним?
A. Дослідження газів венозної крові необхідне для оцінки тяжкості захворювання
B. Летальність у цих випадках менше 5%
C. Рівень ліпази є важливим для прогнозу
D. Пацієнт потребує невідкладного операційного втручання
E. Рівень сироваткового кальцію 1,7 ммоль/л на другу добу є поганою прогностичною ознакою

6. Які методи інструментальної діагностики найінформативніші при некротичному панкреатиті:

1. Ультрасонографія.

2. Ретроградная панкреатохолангіографія.

3. Лапароскопія.

4. Комп’ютерна томографія.

5. Обзорна рентгеноскопія черевної порожнини.

Виберіть правильну комбінацію відповідей:
A. 2,3,4.
B. 1,2,3.
C. 1,3,4
D. 1,3,5.
E. Тільки 3.

7. 42-річний чоловік шпиталізований з болями у животі і спиті, нудотою і блюванням. Рівні амілази і ліпази у сироватці крові високі. Було встановлено діагноз гострого панкреатиту. Який з чинників найважливіший для прогнозу?
A. Гіпоксемія
B. Підвищення ліпази
C. Вік більше 40 років
D. Гіперамілаземія (> 600 Од)
E. Гіперкальціємія

8. При рентгенологічному дослідженні у хворих на гострий панкреатит можливе виявлення різноманітних симптомів, зокрема нечіткість контура лівого поперекового м’яза:
A. Симптом Stuart
B. Симптом „труби” („trumpet-sign”)
C. Симптом Tobia
D. Симптом Stuart
E. Тріада Poppel

9. Що таке симптом Grunvald при гострому панкреатиті:
A. Ціаноз шкіри
B. Екхімози чи крововиливи навколо пупка, на сідницях
C. Жовтувато-ціанотичне забарвлення шкіри навколо пупка
D. Жовтувато-синє забарвлення пупка
E. Ціаноз шкіри живота, петехіальні крововиливи в поперековій ділянці і на сідницях, буре забарвлення шкіри в ділянці нижніх ребер ззаду

10. Для некротичного панкреатиту через 48 годин від початку захворювання характерне збільшення С-реактивного білка понад:
A. 200 мг/л
B. 100 мг/л
C. 50 мг/л
D. 250 мг/л
E. 150 мг/л

11. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і аневризми черевної аорти:
A. Ангіографія
B. ЕКГ
C. Рентгеноскопія черевної порожнини
D. Урографія
E. Ультрасонографія

12. Що таке симптом Halsted при гострому панкреатиті:
A. Різкий ціаноз обличчя і кінцівок
B. Фіолетові плями на обличчі і тулубі
C. Ціаноз шкіри
D. Ціаноз окремих ділянок шкіри живота
E. Ціаноз бічних стінок живота

13. 45-річний чоловік шпиталізований з болями в епігастральній ділянці з іррадіацією у спину, які супроводжуються нудотою і блюванням. Лабораторні дослідження підтверджують діагноз гострого панкреатиту. Виконано оглядову рентгенографію живота. Визначено локальне роздуття першої петлі порожньої кишки. Яка назва цієї рентгенологічної знахідки?
A. Симптом „подвійного міхура”
B. Симптом „кавового боба”
C. Симптом „сторожової петлі”
D. Симптом „мішені”
E. Симптом „нитки перлів”

14. При панкреонекрозі можуть спостерігатися наступні клінічні ознаки:

1. Колапс.

2. Багаторазове блювання.

3. Позитивний симптом Мейо-Робсона.

4. Позитивний симптом Мерфі.

5. Підсилення перистальтики кишок.

Виберіть правильну комбінацію відповідей:
A. 1,2,3,5.
B. 1,2.3,4.
C. 1,2,3.
D. Усі відповіді вірні.
E. 1,3,5.

15. Що таке симптом Cullen при гострому панкреатиті:
A. Ціаноз шкіри
B. Екхімози чи крововиливи навколо пупка, на сідницях
C. Ціаноз шкіри живота, петехіальні крововиливи в поперековій ділянці і на сідницях, буре забарвлення шкіри в ділянці нижніх ребер ззаду
D. Жовтувато-ціанотичне забарвлення шкіри навколо пупка
E. Жовтувато-синє забарвлення пупка

16. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Дисфункція сфінктера Oddi відноситься до:
A. Метаболічних чинників
B. Травматичних чинників
C. Обструкційних чинників
D. Інфекційних чинників
E. Судинних чинників

17. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і гострого анедициту:
A. Ангіографія
B. Ультрасонографія
C. Рентгеноскопія черевної порожнини
D. Тропонін
E. Урографія

18. Першим етапом лікування хворих на тяжкий гострий панкреатит є:
A. Інтенсивна консервативна терапія
B. Лапароцентез
C. Оментопанкреатопексія
D. Лапаротомія і дренування черевної порожнини
E. Резекція підшлункової залози

19. Поперечна болюча резистентність при пальпації за ходом підшлункової залози при гострому панкреатиті це:
A. Симптом Gerbich
B. Симптом Korte
C. Симптом Mayo-Robson
D. Симптом Чухрієнка
E. Симптом Воскресенського

20. У клінічній картині панкреонекрозу Ви встановите:

1. Багаторазове блювання.

2. Інфільтрат в епігастрії.

3. Симптом Мейо-Робсона.

4. Симптом Воскресенського.

5. Симптом Бартом’є-Міхельсона.

Виберіть вірну комбінацію відповідей:
A. 1 і 2
B. 1,2,3,4
C. 1,2,3
D. 1,3,4
E. Усе правильно

21. 40-річний чоловік, який зловживає алкоголем, надійшов у лікарню із сильним болем в епігастрії з ірадіацією в спину. Рівень сироваткової амілази нормальний, ліпази підвищений. Сироватка крові молокоподібна на вигляд. Встановлено діагноз гострого панкреатиту. Рівень сироваткової амілази є нормальним тому, що:
A. У пацієнта є алкогольний цироз печінки
B. У пацієнта є алкогольний гепатит
C. Діагноз панкреатиту не є коректним
D. У пацієнта є хронічна ниркова недостатність
E. У хворого є гіперліпідемія

22. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Гіпертригліцеридемія відноситься до:
A. Травматичних чинників
B. Токсичних чинників
C. Метаболічних чинників
D. Судинних чинників
E. Інфекційних чинників

23. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і інфаркту міокарда:
A. Рентгеноскопія черевної порожнини
B. Ультрасонографія
C. Урографія
D. Ультрасонографія
E. Тропонін

24. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Патологія дванадцятипалої кишки відноситься до:
A. Обструкційних чинників
B. Судинних чинників
C. Метаболічних чинників
D. Токсичних чинників
E. Інфекційних чинників

25. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і тромбозу мезентеріальних судин:
A. Урографія
B. Рентгеноскопія черевної порожнини
C. Ультрасонографія
D. ЕКГ
E. Ангіографія

26. Що таке симптом Devis при гострому панкреатиті:
A. Ціаноз шкіри живота, петехіальні крововиливи в поперековій ділянці і на сідницях, буре забарвлення шкіри в ділянці нижніх ребер ззаду
B. Ціаноз шкіри
C. Жовтувато-синє забарвлення пупка
D. Жовтувато-ціанотичне забарвлення шкіри навколо пупка
E. Екхімози чи крововиливи навколо пупка, на сідницях

27. Який об’єм панкреатичного соку виробляється за добу?
A. 2000-2500 мл
B. 250-500 мл
C. 1000-1500 мл
D. 1500-2000 мл
E. 500-1000 мл

28. У хворого 42 років з’явились переймоподібні болі в животі (більше у верхніх відділах), багаторазова блювота. Два роки назад переніс холецистектомію з приводу жовчнокам’яної хвороби. При огляді: стан середньої тяжкості. Шкірні покриви звичайного кольору. Температура тіла 36.8°С. ЧД - 20 у хвилину. Пульс - 92 у хвилину. АТ - 120/80 мм рт. ст. Язик вологий. Відзначається помірне здуття верхніх відділів живота, живіт м’який, болючий у надчеревній ділянці і підребер’ях. Перитонеальні симптоми від’ємні. Перистальтичні шуми вислуховуються чітко. Шуму плеску немає. Печінкова тупість збережена. Аналіз крові: гемоглобін – 138 г/л, лейкоцити – 8,8 Г/л. Діастаза сечі – 156 г/ч•л. Які захворювання треба підозрювати при такій клінічній картині?
A. Гострий панкреатит і гострий апендицит
B. Гострий панкреатит і виразкову хворобу дванадцятипалої кишки
C. Гострий панкреатит і перитоніт
D. Гострий панкреатит і холангіт
E. Гострий панкреатит і гостру високу спайкову кишкову непрохідність

29. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Віруси відносяться до:
A. Обструкційних чинників
B. Судинних чинників
C. Інфекційних чинників
D. Токсичних чинників
E. Метаболічних чинників

30. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і ниркової коліки:
A. Рентгеноскопія черевної порожнини
B. Ангіографія
C. Урографія
D. Комп’ютерна томографія
E. Тропонін

31. При рентгенологічному дослідженні у хворих на гострий панкреатит можливе виявлення різноманітних симптомів, зокрема роздуття висхідної ободової кишки та її печінкового кута з різким обривом безпосередньо лівіше правого вигину ободової кишки:
A. Симптом „відсіченої кишки” („colon cutt-of sign”)
B. Симптом Tobia
C. Симптом „вартової петлі” („sentinel loop”)
D. Симптом Stuart
E. Симптом Gobiet

32. Що таке симптом Lagerlof при гострому панкреатиті:
A. Фіолетові плями на обличчі і тулубі
B. Ціаноз бічних стінок живота
C. Різкий ціаноз обличчя і кінцівок
D. Ціаноз окремих ділянок шкіри живота
E. Ціаноз шкіри

33. При комп’ютерній томографії для визначення тяжкості ураженні підшлункової залози при гострому панкреатиті застосовуються критерії, які запропоновані:
A. Imrie
B. Ranson
C. Balthazar
D. Bernard
E. Marshall

34. При рентгенологічному дослідженні у хворих на гострий панкреатит можливе виявлення різноманітних симптомів, зокрема трикутна тінь у лівій боковій ділянці живота внаслідок набряку тканин між шлунком і поперечною ободовою кишкою:
A. Симптом Stuart
B. Симптом Tobia
C. Симптом „відсіченої кишки” („colon cutt-of sign”)
D. Симптом „труби” („trumpet-sign”)
E. Симптом „вартової петлі” („sentinel loop”)

35. Біль, який виникає при поштовхоподібних рухах черевної стінки знизу догори, спереду дозаду кистю лікаря, яка встановлена впоперек живота нижче і дещо лівіше від пупка при гострому панкреатиті це:
A. Симптом Mayo-Robson
B. Симптом Korte
C. Симптом Воскресенського
D. Симптом Gerbich
E. Симптом Чухрієнка

36. 50-річний чоловік шпиталізований з болем в епігастрії, нудотою і блюванням. При фізикальному обстеженні не визначено специфічних симптомів, жовтяниця відсутня. Що є найкращим у стратегії скринінгу гострого панкреатиту?
A. Визначення сироваткової амілази
B. Магніторезонансна томографія
C. Визначення сироваткової амілази і ліпази
D. Визначення сироваткової ліпази
E. Аналіз рівня ізоамілази

37. При рентгенологічному дослідженні у хворих на гострий панкреатит можливе виявлення різноманітних симптомів, зокрема наявність повітря у шлунку, дванадцятипалій і порожній кишці:
A. Симптом „труби” („trumpet-sign”)
B. Тріада Poppel
C. Симптом Gobiet
D. Симптом „вартової петлі” („sentinel loop”)
E. Симптом Tobia

38. Лікар швидкої допомоги оглядає жінку 48-ми років, яка скаржиться на сильний біль у верхніх відділах живота оперізуючого характеру з іррадіацією в спину, багаторазове блювання. З анамнезу відомо, що у хворої наявні конкременти у жовчному міхурі. При огляді: стан хворої середньої тяжкості. Шкірні покриви звичайного кольору, склери жовтяничні. Температура тіла – 36,7°С. Пульс - 110 у хвилину. АТ - 100/60 мм рт.ст. Язик вологий. Живіт помірно здутий, при пальпації м’який, болючий у надчеревній ділянці і лівому підребер’ї. Перитонеальні симптоми від’ємні. Ваш попередній діагноз?
A. Гострий холецистит
B. Гостра кишкова непрохідність
C. Ниркова коліка
D. Перфораційна виразка шлунка
E. Гострий біліарний панкреатит

39. 47-річна жінка отримала закриту травму живота під час катання на лижах. При фізикальному обстеженні визначено болючість по всьому животу, проте м’язового захисту не спостерігалось, як і симптомів подразнення очеревини. Яке дослідження треба виконати для виключення травматичного панкреатиту?
A. Визначення сироваткової амілази
B. ЕРХПГ
C. КТ з пероральним і внутрішньовенним контрастуванням
D. Перитонеальний лаваж
E. Дослідження верхніх відділів травного каналу

40. Достовірними критеріями діагностики гострого панкреатиту є підвищення амілази і ліпази в крові у:
A. 3 рази
B. 2 рази
C. 1,5 рази
D. 4 рази
E. 2,5 рази

41. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Пухлини відносяться до:
A. Токсичних чинників
B. Травматичних чинників
C. Метаболічних чинників
D. Обструкційних чинників
E. Судинних чинників

42. Диференціювати гострий панкреатит від гострої кишкової непрохідності дозволяє:

1. Загальноклінічний аналіз крові.

2. Визначення рівня гістаміну в крові.

3. Дослідження електролітного складу крові.

4. Визначення амілази в крові.

5. Обзорна рентгенографія черевної порожнини.

Виберіть вірну комбінацію відповідей:
A. 3,5.
B. 1,3.
C. 2,5.
D. 2,4.
E. 4,5

43. Гемодинамічні порушення при гостому панкреатиті характеризуються:

1. Порушеннями мікроциркуляції.

2. Підвищенням об’єму циркулюючої крові.

3. Зниженням об’єму циркулюючої крові.

4. Підвищенням центрального венозного тиску.

5. Зниженням центрального венозного тиску.

Вірним є:
A. 2,4
B. 1,3,5
C. 1,3,4
D. 1,2,5
E. 1,2,4

44. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Гіперкальціємія відноситься до:
A. Інфекційних чинників
B. Судинних чинників
C. Метаболічних чинників
D. Травматичних чинників
E. Токсичних чинників

45. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Уремія відноситься до:
A. Інфекційних чинників
B. Токсичних чинників
C. Обструкційних чинників
D. Метаболічних чинників
E. Судинних чинників

46. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Отрута скорпіона відноситься до:
A. Метаболічних чинників
B. Інфекційних чинників
C. Обструкційних чинників
D. Токсичних чинників
E. Судинних чинників

47. Клінічна картина панкреонерозу характеризується усім нижче наведеним, крім:
A. Артерійної гіпертензії у перші години захворювання
B. Оперезуючих болей у животі
C. Багаторазового блювання
D. Тахікардії
E. Колапса

48. Хворій 57 років, яка поступила в хірургічне відділення по швидкій допомозі встановлений попередній діагноз: Гостра кишкова непрохідність? Гострий панкреатит? Які найбільш інформативні допоміжні методи обстеження хворій з метою верифікації діагнозу Ви призначите?
A. Загальний аналіз крові та сечі
B. Оглядова рентгенографія живота
C. ФГДС
D. Біохімічний аналіз крові
E. УСГ органів черевної порожнини

49. При рентгенологічному дослідженні у хворих на гострий панкреатит можливе виявлення різноманітних симптомів, зокрема локальне роздуття першої петлі порожньої кишки:
A. Симптом „труби” („trumpet-sign”)
B. Симптом „відсіченої кишки” („colon cutt-of sign”)
C. Симптом Stuart
D. Симптом „вартової петлі” („sentinel loop”)
E. Тріада Poppel

50. Відсутність пульсації черевної аорти в епігастральній ділянці при гострому панкреатиті це:
A. Симптом Воскресенського
B. Симптом Korte
C. Симптом Чухрієнка
D. Симптом Mayo-Robson
E. Симптом Gerbich

51. У 40-річного чоловіка з 25-річним зловживанням алкоголем протягом трьох тижнів спостерігаються біль у верхніх відділах живота і втрата маси тіла. При обстеженні визначається інфільтрат у верхніх відділах живота. Температура тіла нормальна. Лейкоцити – 10,0 Г/л. Який діагноз найвірогідніший?
A. Псевдокіста підшлункової залози
B. Біліарний панкреатит
C. Підпечінковий абсцес
D. Цироз печінки
E. Тромбоз селезінкової вени

52. Що таке симптом Sarfert при гострому панкреатиті:
A. Ціаноз шкіри
B. Ціаноз окремих ділянок шкіри живота
C. Ціаноз бічних стінок живота
D. Різкий ціаноз обличчя і кінцівок
E. Фіолетові плями на обличчі і тулубі

53. При некротичному панкреатиті спостерігаються наступні біохімічні ознаки:

1. Гіпоглікемія.

2. Гіперглікемія.

3. Гіперкальціємія.

4. Гіпокальціємія.

5. Гіпокаліємія.

Визначить вірну комбінацію відповідей:
A. 2,4,5.
B. 1,3,5.
C. 2,3,5.
D. 1 і 3.
E. 3 и 5.

54. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Васкуліти відноситься до:
A. Обструкційних чинників
B. Інфекційних чинників
C. Метаболічних чинників
D. Токсичних чинників
E. Судинних чинників

55. При рентгенологічному дослідженні у хворих на гострий панкреатит можливе виявлення різноманітних симптомів, зокрема локальний парез поперечної ободової кишки:
A. Симптом Stuart
B. Симптом Gobiet
C. Симптом Tobia
D. Тріада Poppel
E. Симптом „вартової петлі” („sentinel loop”)

56. Який гормон виробляють дельта-клітини підшлункової залози?
A. Інсулін
B. Глюкагон
C. Соматотропін
D. Соматостатин
E. Панкреозимін

57. Жінка, 52-х років, шпиталізована з болем у животі. Алкоголем не зловживає. Амілаза підвищена до 340 Од. Яке радіологічне дослідження підтримало би діагноз панкреатиту?
A. Зміщення шлунка допереду при контрастному рентгенологічному дослідженні травного каналу
B. Розширення товстої кишки при іригографії
C. Холедохолітіаз при УСГ
D. Нерегулярне скорочення загальної жовчної протоки на хол ангіограмах
E. Зміни печінки при КТ

58. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Захворювання жовчних шляхів відносяться до:
A. Метаболічних чинників
B. Інфекційних чинників
C. Токсичних чинників
D. Травматичних чинників
E. Обструкційних чинників

59. Який фермент не приймає участь у патогенезі гострого панкреатиту:
A. Трипсин
B. Еластаза
C. Амілаза
D. Фосфоліпаза
E. Аланінамінотрансфераза

60. Основні компоненти кінінової системи, які приймають участь у патогенезі гострого панкреатиту:

1. Калікреїн.

2. Брадикінін.

3. Каллідін.

4. Лактатдегідрогеназа.

5. Трипсиноген.

Вірним є:
A. 1,3,5.
B. 1,2,5.
C. 1,2,3,4.
D. Усі речовини
E. 1,2,3.

61. Що таке симптом Herfort-Letosnik при гострому панкреатиті:
A. Лейкоцитоз і нейтропенія
B. Лімфопенія і лейкоцитоз
C. Лімфоцитоз і лейкопенія
D. Лейкопенія і еозинопенія
E. Лейкоцитоз і еозинопенія

62. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Ішемія відноситься до:
A. Судинних чинників
B. Метаболічних чинників
C. Токсичних чинників
D. Травматичних чинників
E. Обструкційних чинників

63. Який фермент підшлункової залози відноситься до протеаз?
A. Амілаза
B. Проеластаза
C. Фосфоліпаза А2
D. Рибонуклеаза
E. Ліпаза

64. Що таке симптом Grеy-Turner при гострому панкреатиті:
A. Ціаноз шкіри
B. Ціаноз бічних стінок живота
C. Різкий ціаноз обличчя і кінцівок
D. Фіолетові плями на обличчі і тулубі
E. Ціаноз окремих ділянок шкіри живота

65. Надуття в надпупковій ділянці при гострому панкреатиті це:
A. Симптом Воскресенського
B. Симптом Gerbich
C. Симптом Mayo-Robson
D. Симптом Чухрієнка
E. Симптом Korte

66. Що таке симптом Jonston при гострому панкреатиті:
A. Екхімози чи крововиливи навколо пупка, на сідницях
B. Жовтувато-синє забарвлення пупка
C. Ціаноз шкіри живота, петехіальні крововиливи в поперековій ділянці і на сідницях, буре забарвлення шкіри в ділянці нижніх ребер ззаду
D. Жовтувато-ціанотичне забарвлення шкіри навколо пупка
E. Ціаноз шкіри

67. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і гострого холециститу:
A. ЕКГ
B. Урографія
C. Комп’ютерна томографія
D. Рентгеноскопія черевної порожнини
E. Ультрасонографія

68. Яке з наступних тверджень найкраще описує патогенез гострого панкреатиту?
A. Усе вищенаведене
B. Хемоатрактація нейтрофілів з наступним інфільтруванням і запаленням
C. Системна запальна відповідь і пошкодження віддалених органів внаслідок вивільнення активованих панкреатичних ферментів і цитокінів
D. Жоден пункт не описує патогенезу гострого панкреатиту
E. Інтрапанкреатичне активування ферментів з автоперетравленням і пошкодженням ацинарних клітин

69. При легкому перебігу гострого панкреатиту можуть спостерігатися:

1. Повторне блювання.

2. Напруження м’язів черевної стінки.

3. Притуплення у клубових ділянках живота.

4. Колапс.

5. Симптом Мейо-Робсона.

6. Міоглобінурія.

Вірним є:
A. 1,2,5,6.
B. 1,3,5,6.
C. 1,5.
D. Усі відповіді вірні.
E. Усе неправильно.

70. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Алкоголь відноситься до:
A. Травматичних чинників
B. Судинних чинників
C. Метаболічних чинників
D. Обструкційних чинників
E. Токсичних чинників

71. Що таке симптом Mondor при гострому панкреатиті:
A. Ціаноз шкіри
B. Ціаноз бічних стінок живота
C. Різкий ціаноз обличчя і кінцівок
D. Фіолетові плями на обличчі і тулубі
E. Ціаноз окремих ділянок шкіри живота

72. При підозрі на інфікований панкреонекроз треба провести:
A. Визначення С-реактивного білка
B. Загальноклінічний аналіз крові
C. Виміряти температури тіла
D. Визначити активність амілази
E. Тонкоголкову пункцію під контролем ультрасонографії або КТ з цитологічним і бактеріологічним дослідженням

73. Вкажіть типові ознаки некротичного панкреатиту за даними ультрасонографії:

1. Збільшення розмірів підшлункової залози.

2. Нерівність контурів підшлункової залози.

3. Неоднорідність ехоструктури підшлункової залози.

4. Рідина у чепцевій сумці.

5. Рідина у плевральних порожнинах.

Визначить правильну комбінацію відповідей:
A. 4 і 5.
B. 1,2,3,5.
C. 1,2,3,4.
D. Усе вірно.
E. 1 і 4.

74. Який метод інструментальної діагностики гострого панкреатиту є найбільш інформативним?
A. Фіброгастродуоденоскопія
B. Ангіографія
C. Комп’ютерна томографія
D. Рентгенологічне обстеження
E. Лапароскопія

75. При рентгенологічному дослідженні у хворих на гострий панкреатит можливе виявлення різноманітних симптомів, зокрема роздуття висхідної та низхідної ободової кишок при відсутності газу в поперечній ободовій кишці:
A. Симптом Stuart
B. Симптом „відсіченої кишки” („colon cutt-of sign”)
C. Симптом Tobia
D. Симптом „вартової петлі” („sentinel loop”)
E. Симптом „труби” („trumpet-sign”)

76. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і плевропневмонії:
A. Рентгеноскопія черевної порожнини
B. Рентгенографія грудної клітки
C. Ультрасонографія
D. Комп’ютерна томографія
E. Урографія

77. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Післяопераційний панкреатит відноситься до:
A. Обструкційних чинників
B. Травматичних чинників
C. Токсичних чинників
D. Травматичних чинників
E. Метаболічних чинників

78. Найчастіше гострий панкреатит в Україні розвивається внаслідок наступної причини:
A. Травма підшлункової залози
B. Алкоголь
C. Жовчнокам’яна хвороба
D. Аліментарний фактор
E. Кардіоспазм

79. Відомі різноманітні причини виникнення гострого панкреатиту. Медикаменти відносяться до:
A. Метаболічних чинників
B. Обструкційних чинників
C. Травматичних чинників
D. Токсичних чинників
E. Інфекційних чинників

80. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і перфораційної виразки дванадцятипалої кишки:
A. Урографія
B. Комп’ютерна томографія
C. Рентгеноскопія черевної порожнини
D. ЕКГ
E. Ультрасонографія

81. Болючість при натисканні в лівому реберно-хребтовому куті при гострому панкреатиті це:
A. Симптом Korte
B. Симптом Mayo-Robson
C. Симптом Воскресенського
D. Симптом Чухрієнка
E. Симптом Gerbich
Каталог: Doc -> 4kurs
Doc -> Практика застосування Духовних Знань
Doc -> Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського дербеньова лідія Вікторівна архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття
Doc -> Урок До 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Слово бібліотекаря
4kurs -> 1. Хворий 48 років поступив в клініку через 6 годин після початку захворювання. Стан важкий. Ціаноз, підшкірна емфізема на шиї, затруднене дихання, сильні болі за грудиною та епігастрію, А/Т – 90/60 мм рт ст
4kurs -> 1. Що не характерно для печінкової кольки? A. френікус-симптом B
4kurs -> Ускладнення виразки. Постгастррезекційні с-ми
4kurs -> 1. У пацієнта 54 років масивна шлунковокишкова кровотеча. Після інтенсивної терапії йому виконали ендоскопію. Не знайдено варикозних вен, геморагічного гастриту або виразок
4kurs -> Хронічний панкреатит. Хвороби селезінки
4kurs -> 1. При якому з наведених захворювань існують абсолютні протипоказання до хірургічного лікування геморою? A
4kurs -> 1. Причиною печінкової коми у хворого на цироз печінки може бути: A


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка