A. Нестача адгСкачати 52.81 Kb.
Дата конвертації20.07.2020
Розмір52.81 Kb.
1. Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п'є багато води, виражена поліурія. Глюкоза крові 4,8 ммоль/л, в сечі глюкози і ацетону немає, сеча безбарвна, питома вага 1,002-1,004. Яка причина поліурії?

A. Нестача АДГ*

B. Гіпотиреоз

C. Інсулінова недостатність

D. Альдостеронізм

E. Тиреотоксикоз

2. Після видалення щитоподібної залози у хворого з'явилися судоми. Яка структура була пошкоджена під час операції?

A. Glandulae parathyroideae*

B. Nervus laryngeus inferior

C. Arteria laringea inferior

D. Nervus vagus

E. Truncus sympathicus

3. При огляді 10-річної дитини встановлено малий зріст, непропорційний розвиток тіла, недостатній психічний розвиток. Дефіцит в організмі якого гормону спричинив ці зміни?

A. Тироксину*

B. Парат гормону

C. Тиреокальціотоніну

D. Адренокортикотропного гормону

E. Окситоцину

4. Внаслідок посиленого потовиділення та зневоднення організму у пацієнта зросла осмолярність сечі та зменшився діурез. Зміна продукції якого гормону забезпечує в першу чергу компенсаторну затримку води?

A. Антидіуретичного*

B.Альдостерону

C. Кортикостерону

D. Тироксину

E. Інсуліну

5.У хворого похилого віку спостерігається збільшення та потовщення пальців кистей, стоп, носа та нижньої щелепи. Із збільшенням виділення якого гормону пов'язані вказані порушення?

A. Соматотропну*

B. Адренокортикотропіну

С. Інсуліну

D. Тиреотропіну

E. Паратгормону

6. Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40% нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною?

A. Щитовидна залоза*

В. Наднирники

C. Епіфіз

D. Тімус

E. Підшлункова залоза

7. При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кісток?

А. Гіпофізу*

B. Вилочкової залози

C. Наднирників

D. Щитовидної залози

E. Епіфізу

8. На прийом до лікаря прийшов пацієнт дуже високого зросту, з довгими товстими пальцями рук, великою нижньою щелепою і відвислою нижньою губою. Підвищену секрецію якого гормона якої залози можна запідозрити?

АСоматотропного гормона передньої частки гіпофіза*

B. Гормонів щитовидної залози

C. Антидіуретичного гормона задньої частки гіпофіза

D. Гонадотропного гормона передньої частки гіпофіза

E. Гормонів наднирника із групи глюко-кортикоїдів

9. Жінка 53 років, зріст 163 см, вага 92 кг, рівномірне відкладення жиру, обличчя одутле, малорухома, апатична. При натискуванні шкіри ноги залишається ямка. Порушенням функції якої залози обумовлений стан хворої?

A. Щитовидної*

B. Статевих

С. Прищитовидних

D. Надниркових

Е. Гіпофізу

10. У дитини 2 років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це зумовлено зниженням функції:

А. Прищитоподібних залоз*

В. Кори наднирників

С. Тимуса

D. Шишкоподібної залози

Е. Гіпофіза

11. До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 міся­ці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіпер­функції якої ендокринної залози (яких за­лоз) ці скарги найбільш характерні?

А. Щитовидна*B. Надниркові залози

C. Підшлункова

D. Паращитовидні залози

E. Яєчники

12. У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону спричинила зміни діурезу? A.. Вазопресин*

B . Кортикотропіну

C. Кортизол

D. Паратгормон

Е. Натрійуретичний

13. Під час рентгенологічного дослідження кісток основи черепа виявлено збільшення турецького сідла та деструкція окремих його ділянок. Пухлинне розростання якого анатомічного утворення може спричинити таке руйнування кістки?

А. Гіпофіз*

B. Зоровий горб

C. Епіфіз

D. Чотиригорбове тіло

E. Колінчасті тіла

14. У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено, що його основний обмін на 30% менше від належного. Знижена секреція гормонів якої залози (яких залоз) є причиною цього?

A. Щитовидна *

B. Прищитоподібні

C. Підшлункова

D. Наднирники

Е. Епіфіз

15. У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії?

A. Зниження канальцевої реабсорбції води*

B. Зниження канальцевої реабсорбції іонів Na

C. Зниження канальцевої реабсорбції білку

D. Зниження реабсорбції глюкози

Е. Збільшення швидкості клубочкової фільтрації

16. До пологового відділення надійшла вагітна жінка зі слабкою пологовою ді­яльністю. Призначте засібгормональної природи для посилення пологової діяль­ності:

A. Окситоцин*

B.АКТГ


C. Гідрокортизон

D. Метандростенолон

Е.Прогестерон

17. У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?

A. Тироксин*

B. Кортизол

C. Соматотропін

D. Інсулін

E. Глюкагон

18. У жінки 40 років при обстеженні виявлений підвищений основний обмін. Надлишок якого з наведенихгормонів зумовить таку ситуацію

A. Трийодтиронін *

B. Тиреокальцитонін

C. Глюкагон

D. Альдостерон

E. Соматостатин

19. До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш характерні

A. Щитоподібної залози *

B. Прищитоподібної залози

C. Підшлункової залози

D. Яєчників

E. Наднирків

20. Хлопець віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Порушення секреції якого гормону це обумовило?

A. Соматотропіну*

B. Тироксину

C. Тіреотропіну

D. Гонадотропіну

E. Інсуліну

21. Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нормальному розумовому розвитку. Для дефіциту якого гормону в дитячому віці характерні вказані ознаки?

A. Соматотропіну *

B. Гонадотропного

C. Адренокортикотропного

D. Тиреотропного

E. Тироксину

22. У хворого при обстеженні виявлені тахікардія, екзофтальм, підвищення основного обміну на 40%. Гіперфункція якої ендокринної залози викликає такі зміни?

A. Щитоподібної*

B. Епіфізу

C. Нейрогіпофізу

D. Підшлункової

E. Паращитоподібної

23У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення секреції якогогормону є причиною

A. Вазопресину *

B. Інсуліну

C. Глюкагону

D. Кортизолу

24. У чоловіка 42 років, який довгий час знаходився в стані стресу, в сечі значно збільшено вміст 17-кетостероїдів, що в першу чергу свідчить про підвищення секреції:

А. Кортизолу *

В. Естрадіолу

С. Адреналіну

D. Норадреналіну

Е. Альдостерону

25. В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце був 5,65 ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження становив 8,55 ммоль/л, а через 2 години - 4,95 ммоль/л. Такі показники характерні для:

A.Здорової людини*

B. Хворого з прихованим цукровим діабетом

C. Хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом

D. Хворого з інсулінонезалежним цукровим діабетом

26.Чоловік 32 років знаходиться в стані стресу через виробничий конфлікт. Який гормон забезпечив запуск стресової реакції організму?

A. Адреналін*

B. Тирокальцитонін

C. Паратгормон

D. Тестостерон

E. Меланотропін

27. У хворого з синдромом Іценко- Кушинга в крові збільшено вміст кортизолу 3 патологією якої ендокринної залози це пов'язано?

A. Кіркова речовина наднирників*

B. Мозкова речовина наднирників

C. Підшлункова залоза

D. Гіпофіз

E. Щитовидна залоза

28. Жінка 24 років скаржиться на сухість у роті, зниження маси тіла, незважаючи на підвищений апетит. При обстеженні: зріст 162 см, маса тіла 65 кг, рівень глюкози в крові 8,3 ммоль/л, глюкозурія. Для якого стану найбільш характерні ці симптоми?

A. Цукровий діабет*

B. Стероїдний діабет

C. Нецукровий діабет

D. Аліментарна глюкозурія

E. Нирковий діабет

29. У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?

A. Альдостерон*

B. Передсерднии натріиуретичнии фактор

C. Паратгормон

D. Вазопресин

Е. Адреналін

30. Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізувався в шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворився в результаті цього процесу?

A. Глюкоза*

B. Лактат

C. Лактоза

31. Хворий 55 років спостерігається у ендокринолога з приводу порушення ендокринної функції підшлункової залози, що проявляється зменшенням кількості гормону глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена в цьому випадку?

A. -клітини острівців Лангерганса*

B. РР-клітини острівців Лангенганса

C. -клітини острівців Лангерганса

D. 1-клітини острівців Лангерганса

Е. -клітини острівців Лангерганса

32. Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?

A.Адреналін*

B.КортизолC.Соматотропін
D Тироліберин

Е. Кортикотропін

33. У хворої жінки після парентераль­ного введення гормону відбулося підви­
щення артеріального тиску і також підвищилися рівні глюкози та ліпідів у кро­ві. Який гормон було введено?

A. Адреналін*

B. Інсулін

C. Глюкагон

D. Фолікулін

E. Прогестерон34. У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Функція якого ендокринного органу знижена?

A.Прищитоподібні залози *

B. Шишкоподібна залоза
С Гіпофіз

D. Кора наднирників

E. Тимус

35. У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?

A. Альдостерон*

B. Паратгормон
С. Кортизол

D. Вазопресин 

Е. Натрійуретичний

36При стресі в літньої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною є активація:

A. Симпато-адреналової системи *

B. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва

C. Функції щитовидної залози

D. Функції кори наднирниківв

E. Функції гіпофіза

37. Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостачою якого гормону пов'язані ці зміни?

A. Інсуліну *

B. Глюкагону

C. Естрадіолу

D. Тестостерону

E. Паратгормону

38. У людини виник крововилив у клубочкову зону кори наднирника. Це спричинило зменшення виділення такого

A. Альдостерону *

B. Адреналіну

C. Прогестерону

D. Кортизолу

E. Норадреналіну

39. У хлопця 5 років, який раніше розвивався без відхилень від вікових норм, почало з'являтися оволосіння за чоловічим типом, збільшуватись маса м'язів. При обстеженні: виражені вторинні чоловічі статеві ознаки, але яєчка за розміром відповідають вікові. Яка найбільш вірогідна причина передчасного статевого дозрівання?

A. Андрогенопродукуюча пухлина наднирників*

B. Гормонопродукуюча пухлина сім'яників

C. Збільшення вироблення гонадотропіну

D. Збільшення вироблення адренокортикотропіну

E. Збільшення вироблення гонадоліберінів

40. Приймання оральних контрацептивів, які містять статеві гормони, пригнічує секрецію гормонів гіпофіза. Секреція якого з наведених гормонів пригнічується при прийманні оральних контрацептивів, які містять статевігормони?

А. Фолікулостимулюючий*

B. Окситоцин

C. Соматотропний

D. Вазопресин

E. Тиреотропний

41. До лікаря звернулися батьки хлопчика 10-ти років, у якого відзначалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди і вус, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна


припустити?

A. Тестостерон*B. Прогестерон

C. Соматотропін

D.Кортизол

42. При обстеженні дівчинки 16 років виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. Результатом яких гормональних порушень це може бути?

A. Недостатність гормональної функції яєчників. *

B. Гіперфункція щитовидної залози.

C. Гіпофункція щитовидної залози.

D. Недостатність острівцевого апарату підшлункової залози

E. Гіперфункція мозкової речовини наднирників

43. Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Са2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

A.ТироксинB. Вазопресин

C. Соматотропін

D.Тирокальцитонін*

E. Паратгормон44.-У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?

A.ФолістатинB. Естрогени*

C. Фолікулостимулюючий гормон

D.Прогестерон

E. Лютропін

45. Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжуються анурією (відсутністю сечовиділення). Це явище зумовлене збільшенням:

A. Активності антиноціцептивної системи

B.Секреції адреналіну та зменшенням вазопресину

C. Секреції вазопресину та адреналіну*

D.Активності парасимпатичної нервової системи

E.Секреції вазопресину та зменшенням адреналіну

46. У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищений тиск?

A.ВазопресинB. Еритропоетин
С Адреналін

D.Ренін*

E. Норадреналін


Тести з розділу "Фізіологія залоз внутрішньої секреції" 

База Крок 1 2008-2017 (правильна відповідь - перша)

Хлопець віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Порушення секреції якого гормону це обумовило?

Соматотропіну!Тироксину

ТіреотропінуГонадотропіну

Інсуліну

 

Чоловік 32 років знаходиться в стані стресу через виробничий конфлікт. Який гормон забезпечив запуск стресової реакції організму?Адреналін!

Тирокальцитонін

Паратгормон

Тестостерон

Меланотропін

 

У чоловіка 44 років після опіків виникла спрага. Імпульсація від яких рецепторів найбільшою мірою спричиняє розвиток спраги у зазначених умовах?Осморецепторів!

Больових рецепторів

Температурних рецепторів

Дотикових рецепторів

Хеморецепторів

 

У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено, що його основний обмін на 30% менше від належного. Знижена секреція гормонів якої залози (яких залоз) є причиною цього?Щитовидна!

Прищитоподібні

Підшлункова

Наднирники

Епіфіз

 

У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії?Зниження   канальцевої   реабсорбції води!

Зниження   канальцевої   реабсорбції іонів  Na

Зниження   канальцевої   реабсорбції білку

Зниження реабсорбції глюкози

Збільшення  швидкості  клубочкової фільтрації

 

У хворого з синдромом Іценко- Кушинга в крові збільшено вміст кортизолу.3 патологією якої ендокринної залози це пов'язано?Кіркова речовина наднирників!

Мозкова речовина наднирників

Підшлункова залоза

Гіпофіз

Щитовидна залоза

 

У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?Альдостерон!

Паратгормон

Кортизол

Вазопресин

Натрійуретичний

 

У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?Альдостерон!

Передсерднии натріиуретичнии фактор

Паратгормон

Вазопресин

Адреналін

 

У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищення тиску?Ренін!

Еритропоетин

Норадреналін

Вазопресин

Адреналін

 

У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Функція якого ендокринного органу знижена?Прищитоподібні залози!

Шишкоподібна залозаГіпофіз

Кора наднирників

Тимус

 

Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовило її розвиток?Осморецептори гіпоталамусу!

Натрієві рецептори гіпоталамусу

Осморецептори печінки

Глюкорецептори гіпоталамусу

Барорецептори дуги аорти

 

Тестостерон і його аналоги збільшують масу скелетний м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією гормону з яким клітинним субстратом зумовлена ця дія?

Ядерні рецептори!

Рибосоми


Хроматин

Білки-активатори транскрипциії

Мембранні рецептори

 

Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Са2+ в крові. До збільшення секреції якогогормону це призведе?Паратгормон!

ТирокальцитонінТироксин

Вазопресин

Соматотропні

 

Приймання оральних контрацептивів, які містять статеві гормони, пригнічує секрецію гормонівгіпофіза. Секреція якого з наведених гормонів пригнічується при прийманні оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?Фолікулостимулюючий!

Окситоцин

СоматотропнийВазопресин

Тиреотропний

 

При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона!

Інсулінорезистентність рецепторів клітин

Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона

Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками

Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою

 

Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з'ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?Надлишок глюкокортикоїдів!

Нестача глюкокортикоїдів

Надлишок інсуліну

Нестача інсуліну

Гіподинамія

 

Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують це гормон?Клітини Лейдіга!

Підтримуючі клітини

Сперматозоїди

Клітини Сертолі

Сустентоцити

 

На прийом до лікаря прийшов пацієнт дуже високого зросту, з довгими товстими пальцями рук, великою нижньою щелепою і відвислою нижньою губою. Підвищену секрецію якого гормона якої залози можна запідозрити?Соматотропного гормона передньої частки гіпофіза!

Гормонів щитовидної залози

Антидіуретичного гормона задньої частки гіпофіза

Гонадотропного гормона передньої частки гіпофіза

Гормонів наднирника із групи глюко-кортикоїдів

 

В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце був 5,65 ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження становив 8,55 ммоль/л, а через 2 години - 4,95 ммоль/л. Такі показники характерні для:Здорової людини!

Хворого з прихованим цукровим діабетом

Хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом

Хворого з інсулінонезалежним цукровим діабетом

Хворого з тиреотоксикозом

 

До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш характерніЩитоподібної залози!

Прищитоподібної залози

Підшлункової залози

Яєчників


Наднирків

 

До лікаря звернувся чоловік 27-ми років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп та нижньої щелепи. Крім того спостерігалися деформація суглобів (кіphosis), гормональні порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функція якої залози порушена?Передня частка гіпофізу!

Прищитоподібні залози

Надниркові залози

Щитоподібна залоза

Шишкоподібне тіло

 

До лікаря звернулися батьки хлопчика 10-ти років, у якого відзначалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди і вус, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна припустити?Тестостерон!

Прогестерон

Соматотропін

Кортизол

Естроген


 

До пологового відділення надійшла вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте засібгормональної природи для посилення пологової діяльності:Окситоцин!

АКТГ


Гідрокортизон

МетандростенолонПрогестерон

 

Жінка 24 років скаржиться на сухість у роті, зниження маси тіла, незважаючи на підвищений апетит. При обстеженні: зріст 162 см, маса тіла 65 кг, рівень глюкози в крові 8,3 ммоль/л, глюкозурія. Для якого стану найбільш характерні ці симптоми?Цукровий діабет!

Стероїдний діабет

Нецукровий діабет

Аліментарна глюкозурія

Нирковий діабет

 

Жінка 53 років, зріст 163 см, вага 92 кг, рівномірне відкладення жиру, обличчя одутле, малорухома, апатична. При натискуванні шкіри ноги залишається ямка. Порушенням функції якої залози обумовлений стан хворої?Щитовидної!

Статевих


Прищитовидних

НаднирковихГіпофізу

 

За обідом людина з'їла солоного оселедця і картоплю з солоним огірком. Через деякий час у неї виникло відчуття спраги. Збудження яких рецепторів викликало у неї це відчуття?Осморецептори гіпоталамусу!

Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

Барорецептори каротидних синусів

Волюморецептори гіпоталамусу

Барорецептори дуги аорти

 

Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нормальному розумовому розвитку. Для дефіциту якого гормону в дитячому віці характерні вказані ознаки?Соматотропіну!

Гонадотропного

Адренокортикотропного

ТиреотропногоТироксину

 

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?Адреналін!

Кортизол


Соматотропін

Тироліберин

Кортикотропін

 

Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостачою якого гормону пов'язані ці зміни?Інсуліну!

Глюкагону

ЕстрадіолуТестостерону

Паратгормону

 

При обстеженні дівчинки 16 років виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. Результатом яких гормональних порушень це може бути?Недостатність гормональної функції яєчників.!

Гіперфункція щитовидної залози.

Гіпофункція щитовидної залози.

Недостатність острівцевого апарату підшлункової залози

Гіперфункція мозкової речовини наднирників

 

При огляді 10-річної дитини встановлено малий зріст, непропорційний розвиток тіла, недостатній психічний розвиток. Дефіцит в організмі якого гормону спричинив ці зміни?Тироксину!

Парат гормону

Тиреокальціотоніну

Адренокортикотропного гормонуОкситоцину

 

У жінки 40 років при обстеженні виявлений підвищений основний обмін. Надлишок якого з наведенихгормонів зумовить таку ситуаціюТрийодтиронін!

ТиреокальцитонінГлюкагон

Альдостерон

Соматостатин

 

У людини виник крововилив у клубочкову зону кори наднирника. Це спричинило зменшення виділення такого гормону:Альдостерону!

Адреналіну

Прогестерону

Кортизолу

Норадреналіну

 

У людини внаслідок втрати 1,5 лкрові різко зменшився діурез. Посилена секреціяякого гормону спричинила зміни діурезу?Вазопресин!

Кортикотропіну

Кортизол

Паратгормон

Натрійуретичний

 

У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення секреції якогогормону є причиною збільшення діурезу?Вазопресину!

Інсуліну

Глюкагону

КортизолуОкситоцину

 

У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?Тироксин!

Кортизол


Соматотропін

Інсулін

Глюкагон

 

У туриста під час тривалого перебування на спекоті відбулася значна втрата води, що супроводжувалося різким зниженням діурезу. Посилення секреції яких гормонів відбувається при цьому?Вазопресин й альдостерон!

Серотонін і дофамінТироксин і трийодтиронін

Глюкокортикоїди й інсулінАдреналін і норадреналін

 

У хворої жінки після парентерального введення гормону відбулося підвищення артеріального тиску і також підвищилися рівні глюкози та ліпідів у крові. Який гормон було введено?Адреналін!

Інсулін

Глюкагон

ФолікулінПрогестерон

 

У хворої на третій день після тотальної тиреоектомії з'явились судоми. Які лікарські засоби слід призначити цій хворій?Препарат кальцію!

Протисудомні препарати

Седативні препарати

Нейролептики

Препарат калію

 

У хворого з запальним процесом шкіри і підшкірної клітковини хронічного перебігу виявлено переважання процесів проліферації. Нестача якого гормону може призвести до цього?Кортизон!

Альдостерон

Інсулін

СТГ


Тироксин

 

У хворого похилого віку спостерігається збільшення та потовщення пальців кистей, стоп, носа та нижньої щелепи. Із збільшенням виділення якого гормону пов'язані вказані порушення?Соматотропну!

АдренокортикотропінуІнсуліну

Тиреотропіну

Паратгормону

 

У хворого при обстеженні виявлені тахікардія, екзофтальм, підвищення основного обміну на 40%. Гіперфункція якої ендокринної залози викликає такі зміни?Щитоподібної!

Епіфізу


Нейрогіпофізу

Підшлункової

Паращитоподібної

 

У хлопця 5 років, який раніше розвивався без відхилень від вікових норм, почало з'являтися оволосіння за чоловічим типом, збільшуватись маса м'язів. При обстеженні: виражені вторинні чоловічі статеві ознаки, але яєчка за розміром відповідають вікові. Яка найбільш вірогідна причина передчасного статевого дозрівання?Андрогенопродукуюча пухлина наднирників!

Гормонопродукуюча пухлина сім'яників

Збільшення вироблення гонадотропіну

Збільшення вироблення адренокортикотропіну

Збільшення вироблення гонадоліберінів

 

Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п'є багато води, виражена поліурія. Глюкоза крові 4,8 ммоль/л, в сечі глюкози і ацетону немає, сеча безбарвна, питома вага 1,002-1,004. Яка причина поліурії?Нестача АДГ!

ГіпотиреозІнсулінова недостатність

Альдостеронізм

Тиреотоксикоз

 

Хворий 55 років спостерігається у ендокринолога з приводу порушення ендокринної функції підшлункової залози, що проявляється зменшенням кількості гормону глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена в цьому випадку?альфа-клітини острівців Лангерганса!

РР-клітини острівців Лангенганса

бета-клітини острівців Лангерганса

бета1-клітини острівців Лангерганса

дельта-клітини острівців Лангерганса

 

Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотропіну це призведе?Секреція гормонів зменшиться!

Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться

Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться

Змін секреції гормонів не буде

Секреція гормонів збільшиться

 

Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гiдрокортизон.У нього з’явилися гiперглiкемiя, полiурiя, глюкозурiя, спрага. Цi ускладнення лiкування є наслідком активації процесу:Глюконеогенез!

Глiкогенолiз

Глiкогенез

Глiколiз


Лiполiз

 

У хворої внаслiдок запалення порушена ендокринна функція фолiкулярних клітин фолiкулiв яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнiчений?Естрогени!

Прогестерон

Лютропiн


Фолiкулостимулюючий гормон

Фолiстатин

 

У хворої встановлено порушення видiлення тиреотропного гормону гiпофiза. Зi зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?Lobus anterior!

Infundibulum

Lobus posterior

Pars intermedia

 

У хворого 41-го року вiдзначається гiпонатрiємiя, гiперкалiємiя, дегiдратацiя, зниження артеріального тиску, м’язова слабкiсть, брадикардiя, аритмiя. З порушенням функцій яких гормонів це пов’язано?Кортикостероїди!

ТиреоїднiГормони пiдшлункової залози

Статевi гормониГормони мозкової речовини наднирникiв

 

У хворого виявлено ожирiння, гiрсутизм, ”мiсяцеподiбне” обличчя, рубцi багряного кольору на шкiрi стегон. Артерiальний тиск - 180/110 мм рт.ст., глюкоза кровi - 17,2 ммоль/л. При якiй змiнi продукцiїгормонiв наднирникiв можлива така картина?Гiперпродукцiя глюкокортикоїдiв!

Гiпопродукцiя глюкокортикоїдiв

Гiперпродукцiя мiнералокортикоїдiв

Гiпопродукцiя мiнералокортикоїдiв

Гiпопродукцiя адреналiну

 

В регуляцiї фiзiологiчних функцій беруть участь iони металiв. Один iз них отримав назву ”король месенджерiв”. Таким бiоелементом посередником є:Ca++!

Na+

K+

Fe+++

Zn++

 

В полiклiнiку до лiкаря звернулася жiнка 32-х рокiв зi скаргами на вiдсутнiсть в неї лактацiї пiсля народження дитини. Дефiцитом якого гормону, найбiльш iмовiрно, можна пояснити дане порушення?Пролактин!

СоматотропiнВазопресин

ТиреокальцитонiнГлюкагон

 

У хворого з синдромом Iценко-Кушинга спостерiгаються стiйка гiперглiкемiя та глюкозурiя. Синтез та секрецiя якого гормону збiльшенi у цього хворого?Кортизол!

АдреналiнГлюкагон

Тироксин

Альдостерон

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка