A. Не розголошувати діагноз пацієнткиСкачати 62.56 Kb.
Дата конвертації30.01.2021
Розмір62.56 Kb.

. Пацієнтка А знаходиться на стаціонарному лікуванні у психіатричному відділенні. Її сусідка по палаті поцікавилася у чергової медичної сестри діагнозом пацієнтки А. Яка правильна тактика медичної сестри?

A. Не розголошувати діагноз пацієнтки

B. Надати інформацію про діагноз

C. Надати неправдиву інформацію

D. Обговорити діагноз із сусідкою

E. Відправити до лікуючого лікаря


2. Наука про здоров’я, покликана вивчати механізм підтримки і зберігання стану здоров’я, засоби збільшення тривалості життя, зберігання працездатності - це...

A. валеологія

B. геронтологія

C. геріатрія

D. фізіологія

E. патологія

3. Практична діяльність медичної сестри характеризується певними стандартами. Вкажіть поняття стандартів.

A. Це положення, які визначають об”єм, цінність, якість діяльності

B. Це положення, які визначають діагноз, лікування патологічного стану

C. Це положення, які визначають дійсні та потенційні проблеми пацієнта

D. Це положення, які визначають навчання пацієнта навичкам

E. Це положення, які визначають обов”язки медичної сестри

4. Вкажіть основні поняття на яких, згідно міжнародної домовленості базується філософія сестринської справи

A. Пацієнт, сестринська справа, навколишнє середовище, здоров’я

B. Повітря, вода, сонце, рух

C. Пацієнт, лікар, медсестра

D. Родичі, друзі, колеги

E. Пацієнт, медсестра, дієтолог, здоров’я

5. Психологічний захист пацієнта першочергово спрямований на...

A. Оберігання свідомості від негативних переживань

B. Усунення соматичних порушень

C. Розвиток спостережливості

D. Концентрацію саморозслаблення і самонавіювання

E. Уміння вибирати позитивний досвід з подій, що сталися

6. У пацієнта із скаргами на сильнім біль у елігастрії, медсестра разом з ним проводить вербальну та невербальну оцінку болю за допомогою шкали болю. Як називається такий вид сестринських втручань?

А *Незалежні

В Залежні

С Взаємозалежні

D Компенсатори

Е Частково компенсаторні

7. Порушення потреб пацієнтів визначають у такій сестринській моделі:

А * Додатково-доповнююча (Хендерсон)

В Еволюційно-адаптацгйна

С Дефіцит самодогляду (Орем)

D  Адаптаційна (Рой)

Е  Поведінкова система (Джонсон)

8. Згідно з моделлю В. Хендерсон, пацієнт - це:

А * Незалежний досконалий індивід, який має 14 фундаментальних потреб

В Набір анатомічних органів і фізіологічних систем

С Індивід. який має набір взаємопов'язаних систем поведінки, кожна з яких прагне балансу і рівноваги всередині себе

D Індивід, який має набір взаємопов'язаних біологічної, психологічної і соціальної систем, які впливають на його поведінку

Е Незалежний індивід, який має 5 фундаментальних проблем

9. Яка модель сестринського догляду за пацієнтами розглядає пацієнта у нерозривній єдності з його потребами у цивілізованому суспільстві?

А *Хендерсон

В Орем


С Джонсон

D Аллен


Е РОЙ

10. Метою сестринської допомоги пацієнтові за моделлю В.Хендерсон є:

А *Максимальна незалежність пацієнта в задоволенні своїх потреб

В Повне обслуговування пацієнта сестрою

С Часгкове обслуговування пацієнта сестрою

D Навчання пацієнта елементам самодогляду

Е Навчання оточення пацієнта догляду

11. Медична сестра амбулаторії загальної праетжукамейної медицини застосовує вдосконалену оздоровчу модель Аллен. В даному випадку медична сестра в першу чергу має виконувати роль:


А *Опікуна

В Захисника

С Помічника

D Обслуговуючого персоналу


12. Працюючи з пацієнтами, медична сестра амбулаторії загальної практики-сімейної медицини навчає пацієнтів, заохочує сім’ї до активного піклування про здоров’я та відповідальності за своє здоров'я і здоров’я членів родини Таким чином медична сестра реалізує модель сестринської справи:

А *М Аллен
В В. Хендерсон
С Д. Орем
D Д. Джонсон
Е Ф. Найтінгейл

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Ви – медична сестра поліклініки. При відвідуванні пацієнта в домашніх умовах необхідно провести бесіду про дієтотерапію та необхідність гігієнічних процедур. Яку зону при спілкуванні необхідно обрати для проведення бесіди? 
A. *Особисту 
B. Надінтимну 
C. Суспільну 
D. Соціальну 
E. Інтимну 

2. Медична сестра проводить інтерв"ю з пацієнтом А., 42р., в приймальному відділенні  лікарні. В якому зональному просторі їй найбільш зручно це здійсню


вати?
A. *Особиста зона 
B. Надінтимна 
C. Інтимна зона 
D. Суспільна зона 
E. Соціальна зона

3. При виконанні маніпуляцій медична сестра кваліфіковано, акуратно і механічно виконує свої обовязки , однак її взаємовідносини з пацієнтом позбавленні емоційного співчуття і співпереживання. Вкажіть тип медичної сестри:


A. *Сестра-рутинер
B. Сестра-гренадер
C. Сестра-експерт
D. Сестра материнського типу
E. Сестра артистичного типу

4. Доглядаючи за пацієнтом К., 40 років медична сестра повинна враховувати що особиста зона комфорту має розмір:


A. *0,46 - 2,5 м
B. 15 - 46 см
C. більш 3,6 м
D. 1,2 - 3,6 м
E. 0,05 - 0,15 м
5. Спілкування людини подумки із собою, коли вона розробляє ідеї, готується до
спілкування з іншими, називається:
A. *Внутрішньоособисте
B. Суспільне
C. Міжособисте
D. Актуальне
E. Соціальне
6. Медсестра накладає пацієнту зігрівальний компрес. В яку зону спілкування вона втручається?
A. *Надінтимну
B. Інтимну
C. Особисту
D. Соціальну
E. Суспільну
7. Спілкуючись з пацієнтом медична сестра помітила, що пацієнт надмірно уважний до свого здоров'я, необгрунтовано припускає наявність в себе різноманітних захворювань, цікавиться
. аналізами всіх лабораторних досліджень. Оцініть психологічний тип пацієнта?
A. *Іпохондричний
B. Тривожний
C. Агресивний
D. Демонстративний
E. Депресивний

8. Спілкуючись з пацієнтом, медсестра помітила, що пацієнт пригнічений, відмовляється від розмови, погано вступає в контакт, налаштований песимістично, тому що втратив віру в успіх лікування. Медсестра оцінила психологічний тип пацієнта та розробила тактику догляду. Назвіть тип пацієнта з точки зору клінічної психології:


A. *Депресивний'
B. Тривожний
C. Сіпохондричний
D. Агресивний
E. Демонстративний
9. Спілкуючись з пацієнткою, яка знаходиться на лікуванні з приводу загострення хронічного гепатиту, медсестра поставила запитання: ‘Які харчові продукти переважали у вашому раціоні протягом останніх днів” До якого типу відноситься дане запитання?
A. *Загальні
B. Конкретні
C. Навідні 
D. Пробні
E. Множинні
10. Медсестра спілкується з пацієнтом у зональному просторі. Яку соціальну зону можна виділити?
A. *1,2-3,6 м
B. 15-46 м
C. 0,46-1,2 м
D. 3,6 м -5 м
E. 50 см - 1м

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. За теоріею А. Маслоу існуе 5 рівнів людських потреб. III рівень - соціальні потреби. Яка людська потреба належить до цього рівня?
а) одяг
б) родина*
в) їжа
г) повітря
д) самовираження

2. Ієрархія людських потреб за А. Маслоу включає:


а) 2 рівнів
б) 4 рівнів
в) 5 рівнів*
г) 1 рівень
д) 3 рівнів

3. Медична сестра терапевтичного відділення проводила медсестринське обстеження пацієнта із хронічним колітом яке дало можливість виявити проблеми пацієнта: метеоризм, закрепи, зниження апетиту, до якої категорії потрібно віднести ці проблеми?


а) фізіологічні*
б) психологічні
в) соціальні
г) потенційні
д) вторинні

4.Чоловік 70 років після смерті дружини залишився зовсім один. в нього немає рідних, немає друзів, йому не вистачає спілкування . Фізичний стан організму задовільний. Які потреби чоловіка не задоволені?


а) фізіологічні потреби
б) потреби в безпеці
в) соціальні потреби*
г) потреби в самоповазі
д) самовираження

5. Пацієнт Е., 75 років перебуває в геріатричному пансіонаті. Назвіть потребу третього рівня ієрархією А.Маслоу для здійснення медсестринського процесу?


а) самовиражатися
б) дбати про власну гігієну
в) дбати про власну безпеку
г) спілкуватися з іншими людьми*
д) здійснення фізіологічних потреб
6. Ієрархія людських потреб за А.Маслоу включає:
A * 5 рівнів
B 4 рівнів
C 3 рівні
D 2 рівні
E 1 рівень
7. Назвіть ступені ієрархії людських потреб за А. Маслоу від найнижчих до найвищих:
A * Фізіологічні, потреби в безпеці, соціальні, самоповага, самовираження
B Безпека, соціальні, фізіологічні, самоповага
C Самовираження, самоповага, фізіологічні, безпека
D Фізіологічні, самоповага, безпека, соціальні
E Соціальні, самовираження, фізіологічні, безпека
8. До якої групи потреб за А. Маслоу належить потреба в сексі:
A * Фізіологічні потреби
B Потреба в безпеці
C Соціальні потреби
D Самоповага
E Самовираження
9.До якої групи потреб за А. Маслоу належить потреба в допомозі:
A * Потреба в безпеці
B Фізіологічні потреби
C Психологічні
D Соціальні
E Культурні
10. Згідно із ієрархією людських потреб за А.Маслоу, до потреб вищого рівня належать:
A * Самовираз
B Потреби в самоповазі
C Соціальні потреби
D Фізіологічні потреби
E Потреби в безпеці

11. За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. ІІІ рівень - соціальні потреби. Яка людська потреба належить до цього рівня?


A *Родина 
B Одяг 
C Самовираження 
D Їжа 
E Повітря 

1. Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної інформації про пацієнта?


A *І етапі 
B ІІ етапі 
C ІІІ етапі 
D ІV етапі 
E V етапі 

2. Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу? 


A *Оцінити загальний стан пацієнта   
B Спланувати обсяг сестринських втручань 
C Реалізувати сплановані втручання 
D Навчити пацієнта самодогляду 
E Оцінити ефективність догляду   

3. В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?   


A *І етап 
B ІІ етап 
C ІІІ етап 
D ІV етап 
E V етап

4. Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:


A *Медсестринська діагностика   
B Оцінювання  загального стану пацієнта   
C Планування обсягу медсестринських втручань 
D Реалізація спланованих втручань 
E Оцінювання ефективності догляду   

5. Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра? 


A *ІІІ етапу 
B ІІ етапу 
C І етапу 
D ІV етапу 
E V етапу   

6. Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:


A *Короткострокова 
B Пріоритетна 
C Потенційна 
D Наявна 
E Проміжна 

7. Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити на основі своєї фахової компененції без вказівок лікаря, мають назву:


A *Незалежні 
B Залежні 
C Наявні 
D Взаємозалежні 
E  Пріоритетні 

8. Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань належить:


A *Зміна натільної білизни 
B Виконання підшкірної ін’єкції 
C Введення антибіотиків 
D Проведення очисної клізми 
E Підготовка пацієнта до операції 

9. При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри? 


A *Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду 
B Провести опитування пацієнта 
C Виявити проблеми пацієнта 
D Здійснити план догляду 
E Задовольнити потреби пацієнта 

10. Третій етап сестринського процесу - це:


A. * Планування роботи
B. Оцінка потреба людини
C. Медсестринська діагностика
D. Реалізація сестринського догляду
E. Оцінка результатів

Тестові завдання


1. При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?
A. провести опитування пацієнта
B. виявити проблеми пацієнта
C. оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду*
D. здійснити план догляду
E. задовольнити потреби пацієнта

2. Пацієнту А., 75 років, якому встановлена діагноз інфаркт міокарду, були проведені планові медсестринські втручання за стандартом профілактики пролежнів, але заходи не дали позитивного результату, на шкірі в ділянці лопаток, крижової кістки з'явилися пухирі. Які дії треба вжити медичній сестрі?


A. змінити призначення незалежно від думки пацієнта
B. провети оцінку і корекцію догляду*
C. порадитись з лікарем
D. продовжувати виконувати заплановані сестринські втручання
E. виконувати тількі лікарські призначення

3.  Ви здійснили перший етап і перейшли до другого етапу медсетринського процесу. Що є метою цього етапу?


A. визначення ступення досягнення мети
B. виконання плану сестринських втручань
C. формування сестринського діагнозу*
D. визначення потреб пацієнта
E. формування бази даних про пацієнта

4. Медична сестри здійснює четвертий етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу сестринського процесу?


A. формування сестринського діагнозу
B. збір та аналіз одержаної інформації
C. складання плану сестринського втручання
D. визначення критеріїв оцінки догляду
E. виконання плану сестринських втручань*

5. Сестринський процес - це придуманий сформований підхід, розрахований на задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно задовольнити в першу чергу при плануванні догляду?


A. здатність забезпечити свою безпеку
B. потреби в руховій активності*
C. кошти, забезпеченість
D. працездатність, задоволення працею
E. знання про здоровий спосіб життя

6. В терапевтичному відділенні  поступив хворий Г.,  з діагнозом "цукровий діабет". Палатна медична сестра проводить опитування хворого. Який етап медсестринського вона здійснює?


A. перший *
B. другий
C. третій
D. четвертий
E. п'ятий

7. Пацієнт Т., 42 р., знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб.


Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну
проблему пацієнта:
A *Виникнення пролежнів 
B Поява болю у шлунку 
C Легенева кровотеча 
D Поява сухого кашлю 
E Порушення сну 

8. Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра? 


A *ІІІ етапу 
B ІІ етапу 
C І етапу 
D ІV етапу 
E V етапу 

9. Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:


A *Короткострокова 
B Пріоритетна 
C Потенційна 
D Наявна 
E Проміжна 

10. Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:


A *Медсестринська діагностика   
B Оцінювання  загального стану пацієнта   
C Планування обсягу медсестринських втручань 
D Реалізація спланованих втручань 
E Оцінювання ефективності догляду   

Тестові завдання


1. При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?
A. провести опитування пацієнта
B. виявити проблеми пацієнта
C. оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду*
D. здійснити план догляду
E. задовольнити потреби пацієнта

2. Пацієнту А., 75 років, якому встановлена діагноз інфаркт міокарду, були проведені планові медсестринські втручання за стандартом профілактики пролежнів, але заходи не дали позитивного результату, на шкірі в ділянці лопаток, крижової кістки з'явилися пухирі. Які дії треба вжити медичній сестрі?


A. змінити призначення незалежно від думки пацієнта
B. провети оцінку і корекцію догляду*
C. порадитись з лікарем
D. продовжувати виконувати заплановані сестринські втручання
E. виконувати тількі лікарські призначення

3.  Ви здійснили перший етап і перейшли до другого етапу медсетринського процесу. Що є метою цього етапу?


A. визначення ступення досягнення мети
B. виконання плану сестринських втручань
C. формування сестринського діагнозу*
D. визначення потреб пацієнта
E. формування бази даних про пацієнта

4. Медична сестри здійснює четвертий етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу сестринського процесу?


A. формування сестринського діагнозу
B. збір та аналіз одержаної інформації
C. складання плану сестринського втручання
D. визначення критеріїв оцінки догляду
E. виконання плану сестринських втручань*

5. Сестринський процес - це придуманий сформований підхід, розрахований на задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно задовольнити в першу чергу при плануванні догляду?


A. здатність забезпечити свою безпеку
B. потреби в руховій активності*
C. кошти, забезпеченість
D. працездатність, задоволення працею
E. знання про здоровий спосіб життя

6. В терапевтичному відділенні  поступив хворий Г.,  з діагнозом "цукровий діабет". Палатна медична сестра проводить опитування хворого. Який етап медсестринського вона здійснює?


A. перший *
B. другий
C. третій
D. четвертий
E. п'ятий

7. Пацієнт Т., 42 р., знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб.


Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну
проблему пацієнта:
A *Виникнення пролежнів 
B Поява болю у шлунку 
C Легенева кровотеча 
D Поява сухого кашлю 
E Порушення сну 

8. Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра? 


A *ІІІ етапу 
B ІІ етапу 
C І етапу 
D ІV етапу 
E V етапу 

9. Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:


A *Короткострокова 
B Пріоритетна 
C Потенційна 
D Наявна 
E Проміжна 

10. Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:


A *Медсестринська діагностика   
B Оцінювання  загального стану пацієнта   
C Планування обсягу медсестринських втручань 
D Реалізація спланованих втручань 
E Оцінювання ефективності догляду   

Тестові завдання

1. Третій етап сестринського процесу - це:
A. * Планування роботи
B. Оцінка потреба людини
C. Медсестринська діагностика
D. Реалізація сестринського догляду
E. Оцінка результатів

2. Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної інформації про пацієнта?


A *І етапі 
B ІІ етапі 
C ІІІ етапі 
D ІV етапі 
E V етапі 

3. Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу? 


A *Оцінити загальний стан пацієнта   
B Спланувати обсяг сестринських втручань 
C Реалізувати сплановані втручання 
D Навчити пацієнта самодогляду 
E Оцінити ефективність догляду   

4. В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?   


A *І етап 
B ІІ етап 
C ІІІ етап 
D ІV етап 
E V етап

5. Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:


A *Медсестринська діагностика   
B Оцінювання  загального стану пацієнта   
C Планування обсягу медсестринських втручань 
D Реалізація спланованих втручань 
E Оцінювання ефективності догляду   

6. Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра? 


A *ІІІ етапу 
B ІІ етапу 
C І етапу 
D ІV етапу 
E V етапу   

7. Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:


A *Короткострокова 
B Пріоритетна 
C Потенційна 
D Наявна 
E Проміжна 

8. Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити на основі своєї фахової компененції без вказівок лікаря, мають назву:


A *Незалежні 
B Залежні 
C Наявні 
D Взаємозалежні 
E  Пріоритетні 

9. Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань належить:


A *Зміна натільної білизни 
B Виконання підшкірної ін’єкції 
C Введення антибіотиків 
D Проведення очисної клізми 
E Підготовка пацієнта до операції 

10. При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри? 


A *Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду 
B Провести опитування пацієнта 
C Виявити проблеми пацієнта 
D Здійснити план догляду 
E Задовольнити потреби пацієнта 

11. Вкажіть третій етап медсестринського процесу:


A. *Складання плану медсестринського догляду
B. Збір іформації про пацієнта
C. СВиявлення проблем пацієнта
D. Реалізація плану догляду
E. Оцінка якості та корекція догляд

Тестові завдання


1. При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?
A. провести опитування пацієнта
B. виявити проблеми пацієнта
C. оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду*
D. здійснити план догляду
E. задовольнити потреби пацієнта

2. Пацієнту А., 75 років, якому встановлена діагноз інфаркт міокарду, були проведені планові медсестринські втручання за стандартом профілактики пролежнів, але заходи не дали позитивного результату, на шкірі в ділянці лопаток, крижової кістки з'явилися пухирі. Які дії треба вжити медичній сестрі?


A. змінити призначення незалежно від думки пацієнта
B. провети оцінку і корекцію догляду*
C. порадитись з лікарем
D. продовжувати виконувати заплановані сестринські втручання
E. виконувати тількі лікарські призначення

3.  Ви здійснили перший етап і перейшли до другого етапу медсетринського процесу. Що є метою цього етапу?


A. визначення ступення досягнення мети
B. виконання плану сестринських втручань
C. формування сестринського діагнозу*
D. визначення потреб пацієнта
E. формування бази даних про пацієнта

4. Медична сестри здійснює четвертий етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу сестринського процесу?


A. формування сестринського діагнозу
B. збір та аналіз одержаної інформації
C. складання плану сестринського втручання
D. визначення критеріїв оцінки догляду
E. виконання плану сестринських втручань*

5. Сестринський процес - це придуманий сформований підхід, розрахований на задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно задовольнити в першу чергу при плануванні догляду?


A. здатність забезпечити свою безпеку
B. потреби в руховій активності*
C. кошти, забезпеченість
D. працездатність, задоволення працею
E. знання про здоровий спосіб життя

6. В терапевтичному відділенні  поступив хворий Г.,  з діагнозом "цукровий діабет". Палатна медична сестра проводить опитування хворого. Який етап медсестринського вона здійснює?


A. перший *
B. другий
C. третій
D. четвертий
E. п'ятий

7. Пацієнт Т., 42 р., знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб.


Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну
проблему пацієнта:
A *Виникнення пролежнів 
B Поява болю у шлунку 
C Легенева кровотеча 
D Поява сухого кашлю 
E Порушення сну 

8. Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра? 


A *ІІІ етапу 
B ІІ етапу 
C І етапу 
D ІV етапу 
E V етапу 

9. Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:


A *Короткострокова 
B Пріоритетна 
C Потенційна 
D Наявна 
E Проміжна 

10. Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:


A *Медсестринська діагностика   
B Оцінювання  загального стану пацієнта   
C Планування обсягу медсестринських втручань 
D Реалізація спланованих втручань 
E Оцінювання ефективності догляду   

Тестові завдання


1. При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?
A. провести опитування пацієнта
B. виявити проблеми пацієнта
C. оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду*
D. здійснити план догляду
E. задовольнити потреби пацієнта

2. Пацієнту А., 75 років, якому встановлена діагноз інфаркт міокарду, були проведені планові медсестринські втручання за стандартом профілактики пролежнів, але заходи не дали позитивного результату, на шкірі в ділянці лопаток, крижової кістки з'явилися пухирі. Які дії треба вжити медичній сестрі?


A. змінити призначення незалежно від думки пацієнта
B. провети оцінку і корекцію догляду*
C. порадитись з лікарем
D. продовжувати виконувати заплановані сестринські втручання
E. виконувати тількі лікарські призначення

3.  Ви здійснили перший етап і перейшли до другого етапу медсетринського процесу. Що є метою цього етапу?


A. визначення ступення досягнення мети
B. виконання плану сестринських втручань
C. формування сестринського діагнозу*
D. визначення потреб пацієнта
E. формування бази даних про пацієнта

4. Медична сестри здійснює четвертий етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу сестринського процесу?


A. формування сестринського діагнозу
B. збір та аналіз одержаної інформації
C. складання плану сестринського втручання
D. визначення критеріїв оцінки догляду
E. виконання плану сестринських втручань*

5. Сестринський процес - це придуманий сформований підхід, розрахований на задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно задовольнити в першу чергу при плануванні догляду?


A. здатність забезпечити свою безпеку
B. потреби в руховій активності*
C. кошти, забезпеченість
D. працездатність, задоволення працею
E. знання про здоровий спосіб життя

6. В терапевтичному відділенні  поступив хворий Г.,  з діагнозом "цукровий діабет". Палатна медична сестра проводить опитування хворого. Який етап медсестринського вона здійснює?


A. перший *
B. другий
C. третій
D. четвертий
E. п'ятий

7. Пацієнт Т., 42 р., знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб.


Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну
проблему пацієнта:
A *Виникнення пролежнів 
B Поява болю у шлунку 
C Легенева кровотеча 
D Поява сухого кашлю 
E Порушення сну 

8. Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра? 


A *ІІІ етапу 
B ІІ етапу 
C І етапу 
D ІV етапу 
E V етапу 

9. Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:


A *Короткострокова 
B Пріоритетна 
C Потенційна 
D Наявна 
E Проміжна 

10. Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:


A *Медсестринська діагностика   
B Оцінювання  загального стану пацієнта   
C Планування обсягу медсестринських втручань 
D Реалізація спланованих втручань 
E Оцінювання ефективності догляду   

Тестові завдання


1. До фізичних методів дезінфекції не належить:
A *Застосування 0,02% розчину хлорантоїну
B Використання пиловсмоктувача
C Використання високої температури 
D Пастеризація 
E Використання УФ-променів 

2. Медична сестра проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового використання 0,2 % розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти після їх використання?


A *60 хв. 
B 30 хв.
C 45 хв.
D 20 хв.
E 15 хв.

3. Медична сестра після використання металевих інструментів багаторазового використання занурила їх в розібраному вигляді у дистильовану воду і прокип’ятила протягом 30 хв. Який метод дезінфекції застосувала медична сестра?


A *Фізичний метод
B Комбінований метод
C Хімічний метод
D Паровий метод
E Повітряний метод

4. Синтетичні речовини з дезінфікуючими і миючими властивостями, з високою поверхневою активністю - це:


A. Детергенти
B. Альдегіди
C. Галогени
D. Окисники
E. Феноли
5. Для стерилізації одноразових медичних виробів в промисловості використовують:
A. *гамма - опромінення
B. ультрафіолетове опромінення
C. хімічну стерилізацію
D. повітряну стерилізацію
E. стерилізацію парою
6. Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 1л 0,5\% розчину?
A. *5г
B. 1г
C. Зг 
D. 30г
E. 50г

7. Безпечне лікарняне середовище охоплює:


A. * Комплекс заходів, що гарантують безпеку пацієнтів і медичних працівників, які
здійснюють догляд як в умовах лікувально-профілактичних установ, так і вдома
B. Комплекс заходів, що гарантує безпеку медичної сестри на посту
C. Комплекс заходів, що гарантують безпеку пацієнта у лікарні
D. Комплекс заходів, що гарантують безпеку пацієнта в поліклініці
E. Комплекс заходів, що гарантугь інфекційну безпеку в лікувальних закладах
8. Скільки грамів хлораміну потрібно для приготування 3 літрів 3\% розчину хлораміну?
А * 90 гр
В 100 гр
С 30 гр
D 3 гр
E 300 гр
9. Потрібно приготувати 10 л 3\% розчину хлорного вапна для миття підлоги в туалетній кімнаті. Зазначте необхідну кількість освітленого розчину хлорного вапна:
А * 3 л
В 5 л
С 7 л
D      8 л
E      10 л

10. "Про запобігання захворюванням на СНІД" йдеться в нормативному наказі за №:


А * 120
В 408
С 916
Р 288
Е 720
11. Потрібно приготувати 10 л 3\% розчину хлорного вапна для миття підлоги в туалетній кімнаті. Зазначте необхідну кількість освітленого розчину хлорного вапна:
А * 3 л
В 5 л
С 7 л
D 8л
Е 10л
12. Ви працюєте операційною медсестрою. Як часто протягом зміни необхідно змінювати маску?
А * Кожні 3 години
В Кожні 2 години
С Кожні 4 години
D Кожні 5 годин
Е Кожні 6 годин

Тестові завдання


1. Будь-яке клінічно виражене захворювання мікробного походження,  якщо воно уражає хворого в результаті його госпіталізаті або відвідування ЛПЗ, називається:
А * Внутрішньолікарнянаї інф^ііія
В Епідемічний процес
С Ускладнення хвороби
D Інфекційний процес
Е Загострення хвороби
2. Для запобігання внутрішньолікарняної інфекції в лікувально-профілактичних установах постійно проводять таку дезінфекцію:
А * Профілактичну
В Поточну
С Вогнищеву
D Заключну
Е Осередкову
3. Серед внутрішньолікарняних інфекцій. Найчастіше зустрічаються:
А * Інфекції сечовидільної системи
В Кишкові інфекції
С Вірусний гепатит В, С
D СНІД
Е Гельмінтози
4. Під час виконання лікувально-діагностичних втручань, з метою профілактики гепатиту та інших внутрішньолікарняних інфекцій, медичні працівники повинні дотримуватися вимог наказу МОЗ України №:
А *408
В 720
С 120
D 288
Е 916
5. У медичної сестри є поранення на правій кисті, яке неможливо закрити лейкопластиром. їй потрібно виконувати ін’єкції. Як поступити?
А * Медичну сестру звільняють на період захворювання від виконання маніпуляцій
В Вдягнутися в полотняні рукавички і виконувати ін’єкції
С Накласти бинтову пов’язку і виконувати
D Ушкоджене місце обробити 70\% спиртом і виконувати маніпуляцію
Е Ушкоджене місце обробити 3\% хлораміном і виконувати маніпуляцію
6. ВІЛ та вірусний гепатит В мають такий шлях передачі:
А * Трансмісивний
В Крапельний
С Фекально-оральний
D Контактний
Е Всі перераховані
7. Медсестра працює в інфекційній лікарні.  Поточна дезинфекція - це:
А *Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції, багаторазово в присутності
хворого чи носія
В Дезинфекція, яка проводиться постійно, незалежно від наявності інфекційного
захворювання
С Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції одноразово після ізоляції хворого
D Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після госпіталізації хворого
Е Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після переведення хворого в
інше відділення
8. Які дії медсестри більш за все допоможуть зменшити страх пацієнта перед ризиком інфікування ВІЛ і вірусами гепатитів у лікарні?
  А *Відкривати стерильні разові шприці і системи, а також інструменти, отримані з
ЦСВ в присутності пацієнта
B Працювати в гумових рукавичках
  С Мити руки перед тим, як переходити від одного пацієнта до іншого
  D Дати пацієнту прочитати друковані матеріали про шляхи передачі ВІЛ-інфекції і вірусних гепатитів
  Е При нагоді повторювати, що “в нашій лікарні інфікування пацієнтів неможливе”
9. У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом?
A *Носити марлеву пов’язку
B Одягти гумові рукавички 
C Носити захисні окуляри
D Одягти фартух 
E Користуватися протичумним костюмом 

10. До стаціонару поступив хворий М., 45 років, з запаленням легень. На IV етапі медсестринських втручань постова медична сестра виконала призначення лікаря та розповіла пацієнту про лікувально-охоронний режим. Лікувально-охоронний режим передбачає:


A *Дотримання правил розпорядку дня
B Виконання пацієнтом лікарських призначень 
C Особливості дезінфекції медінструментарію   
D Особливості стерилізації медінструментарію 
E Дотримання правил техніки безпеки 

Тестові завдання


1. Медична сестра під час проведення венепункції проколола шкіру свого пальця використаною голкою. Згідно якого наказу МОЗ потрібно здійснити запобіжні заходи щодо профілактики ВІЛ-інфекції?
А * №120
В №223
С №288
D №408
Е №720
2. Комплекс організаційних, санітарно-профілактичних і протиепідемічних заходів, які запобігають виникненню внутрішньолікарняної інфекції - це:
А * Санітарно-протиепідемічний режим
В Лікувально-охоронний режим
С Санітарно-гігієнічний режим
D Лікарняний режим
Е Санітарно-профілактичний режим
3. Все, що стискається з раною має бути стерильним, покладено в основу:
А *асептики
В антисептики
С дезинфекції
D стерилізації
Е профілактики
4. Вогнищева дезінфекція поділяється на поточну та заключну. Вкажіть місце та час проведення заключної дезінфекції.
А*Проводиться у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія.
В Проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія
С Проводиться постійно, незалежно від наявності джерела
D Проводиться в нестерильній зоні ЦСВ
Е Проводиться в маніпуляційному кабінеті перед і після проведення ін’єкції.
5. Будь-яке клінічно виражене захворювання мікробного походження,  якщо воно уражає хворого в результаті його госпіталізаті або відвідування ЛПЗ, називається:
А * Внутрішньолікарнянаї інф^ііія
В Епідемічний процес
С Ускладнення хвороби
D Інфекційний процес
Е Загострення хвороби
6. Для запобігання внутрішньолікарняної інфекції в лікувально-профілактичних установах постійно проводять таку дезінфекцію:
А * Профілактичну
В Поточну
С Вогнищеву
D Заключну
Е Осередкову
7. Серед внутрішньолікарняних інфекцій. Найчастіше зустрічаються:
А * Інфекції сечовидільної системи
В Кишкові інфекції
С Вірусний гепатит В, С
D СНІД
Е Гельмінтози
8. Вкажіть термін придатності стерильного крафт-пакета:
А *3 доби
В 180 годин
С 2 доби
D 48 годин
Е 4 доби
9. Поточна дезинфекція - це.
А *дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції, багаторазово в присутності хворого чи носія
В дезинфекція, яка проводиться постійно, незалежно від наявності інфекційного захворювання
С дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції одноразово після ізоляції хворого
D дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після госпіталізації хворого
Е дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після переведення хворого в інше відділення

10. Ви старша медична сестра неврологічного відділення. Як часто будете вимагати від буфетниці проводити прибирання у буфеті?


А *Тричі на добу
В Двічі на добу
С Зранку
D За необхідністю
Е На ніч

1. До приймального відділення лікарні швидка допомога привезла чоловіка без певного роду зайнятості, має травму правої ноги, при огляді було виявлені ознаки педикульозу. Вкажіть найбільш ймовірний варіант проведення дезинфекції одягу хворого.


А *Дезінфекційній камері
В Термостаті
С Сольовій камері
D Автоклаві
Е Повітряному стерилізаторі
2. Поточна дезинфекція - це.
А *дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції, багаторазово в присутності хворого чи носія
В дезинфекція, яка проводиться постійно, незалежно від наявності інфекційного захворювання
С дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції одноразово після ізоляції хворого
D дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після госпіталізації хворого
Е дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після переведення хворого в інше відділення
3. Доглядаючи за пацієнтом, який знаходиться на стаціонарному лікуванні в анамнезі СНІД. Після виконання ін’єкції медсестра шприц та голку дезінфікуватиме:
А *3 % р-н хлораміну - 1 год
В 1 % р-н хлораміну - 45 хв.
С 0,5 % р-н хлорного вапна - 45 хв.
D 7 % р-н хлораміну 2 год.
Е 10 % р-н натрію хлориду - 1 год
4. Медсестра приготувала 10\% розчин хлорного вапна. На протязі якого часу можливо використовувати даний розчин?
А *7 днів
В 10 днів
С 2 днів
D 3 днів
Е 1-ї доби
5. Медсестра процедурного кабінету проводить вологе прибирання, використовуючи 0,2\% розчин хлорантоїну. Який метод дезинфекції застосовує в даному ку медсестра?
А  * Комбінований
В      Хімічний
С      Фізичний
D Профілактичний
Е Заключний
6. До фізичних методів дезінфекції відносять:
А *Ультрафіолетове опромінення
В Використання мийного розчину
С Використання 70\% етилового спирту
D Використання окису етилену
Е Використання речовин, які містять хлор
7. Зазначте режим стерилізації інструментів повітряним методом:
А * 180°С, 1 год
В 120°С, 2 год
С 130°С, 1 год
D 140°С, 1 год
Е 160"С, 1 год
8. Метод і режим стерилізації виробів із скла:
A. *Паровий, тиск пари 2 атм, температура 132º С
B. Паровий, тиск пари 2 атм, температура 120 º С
C. Паровий, тиск пари 1,1 атм, температура 132 º С
D. Повітряний, температура 180 º С, час 150 хв
E. Повітряний, температура 160 º С, час 60 хв

9. Поточне прибирання маніпуляційного кабінету проводять:


  А *3 рази на добу
В 2 рази на добу
С 1 раз на добу
D Один раз на тиждень
Е Через кожні 2 години роботи
10. Медична сестра здоровпункту промила інструменти з корозійно нестійкого металу, що не витримує контакту з дезінфікуючими розчинами, у ємності з водою, після чого продезінфікувала їх повітряним методом. Що необхідно зробити з промивними водами?
А ‘Прокип’ятити протягом 30 хвилин
В Прокип’ятити протягом 60 хвилин
С Змішати з 0,5 % розчином хлораміну Б та вилити
D Змішати з 0,5% розчином хлораміну Б та залишити для знезараження на 30 хвилин
Е Вилити в каналізацію

Тестові завдання


1. До фізичних методів дезінфекції відносять:
А *Ультрафіолетове опромінення
В Використання мийного розчину
С Використання 70\% етилового спирту
D Використання окису етилену
Е Використання речовин, які містять хлор
2. Професійний алергійний дерматит у медичної сестри можуть викликати
А *Дезинфектанти
В Фізіологічний розчин
С Розчини глюкози
D Розчини кальцію
Е Розчини калію
3. Робочий дезинфекційний розчин можна використовувати протягом:
А * 1 доба
В 12 год
С 2 доби
D 3 доби
Е 5 діб
4. Після занурювання медичних інструментів в дезинфекційний розчин медична сестра повинна:
А * Промити інструменти проточною водою і занурити їх в миючий розчин
В Промити інструменти в дистильованій воді і зробити пробу на залишки миючого розчину
С Висушити і простерилізувати інструменти в автоклаві
D Занурити інструменти в миючий розчин
Е Промити інструменти проточною водою
5. Вкажіть, в якому дезинфікуючому розчині замочують медінструменти для знезараження
А *3 % р-н хлораміну
В 7 % р-н хлораміну
С 1 % р-н хлораміну
D 3 % р-н перекису водню
Е 15 % р-н хлорного вапна
6. Вогнищева дезінфекція поділяється на поточну та заключну. Вкажіть місце та час проведення заключної дезінфекції:
А *Проводиться у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія.
В Проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія
С Проводиться постійно, незалежно від наявності джерела
D Проводиться в нестерильній зоні ЦСВ
Е Проводиться в маніпуляційному кабінеті перед і після проведення ін’єкції.
7. До приймального відділення лікарні швидка допомога привезла чоловіка без певного роду зайнятості, має травму правої ноги, при огляді було виявлені ознаки педикульозу. Вкажіть найбільш ймовірний варіант проведення дезинфекції одягу хворого.
А *дезинфекційній камері
С Сольовій камері
В Термостаті
D Автоклаві
Е Повітряному стерилізаторі
8. Медсестра приготувала 10\% розчин хлорного вапна. На протязі якого часу можливо використовувати даний розчин?
А *7 днів
В 10 днів
С 2 днів
D 3 днів
Е 1-ї доби
9. Для запобігання внутрішньолікарняної і’Н(рекції в лікувально-профілактичних установах постійно проводять таку дезінфекцію:
А * Профілактичну
В Поточну
С Вогнищеву
D Заключну
Е Осередкову
10. До фізичних методів дезінфекції відносять:
А  * Ультрафіолетове опромінення
В    Використання мийного розчину
С Використання 70 % етилового спирту
D Використання окису етилену
Е Використання речовин, які містять хлор

Тестові завдання


1. До приймального відділення лікарні швидка допомога привезла чоловіка без певного роду зайнятості, має травму правої ноги, при огляді було виявлені ознаки педикульозу. Вкажіть найбільш ймовірний варіант проведення дезинфекції одягу хворого.
А *Дезінфекційній камері
В Термостаті
С Сольовій камері
D Автоклаві
Е Повітряному стерилізаторі
2. Поточна дезинфекція - це.
А *дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції, багаторазово в присутності хворого чи носія
В дезинфекція, яка проводиться постійно, незалежно від наявності інфекційного захворювання
С дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції одноразово після ізоляції хворого
D дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після госпіталізації хворого
Е дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після переведення хворого в інше відділення
3. Доглядаючи за пацієнтом, який знаходиться на стаціонарному лікуванні в анамнезі СНІД. Після виконання ін’єкції медсестра шприц та голку дезінфікуватиме:
А *3 % р-н хлораміну - 1 год
В 1 % р-н хлораміну - 45 хв.
С 0,5 % р-н хлорного вапна - 45 хв.
D 7 % р-н хлораміну 2 год.
Е 10 % р-н натрію хлориду - 1 год
4. Медсестра приготувала 10\% розчин хлорного вапна. На протязі якого часу можливо використовувати даний розчин?
А *7 днів
В 10 днів
С 2 днів
D 3 днів
Е 1-ї доби
5. Медсестра процедурного кабінету проводить вологе прибирання, використовуючи 0,2\% розчин хлорантоїну. Який метод дезинфекції застосовує в даному ку медсестра?
А  * Комбінований
В      Хімічний
С      Фізичний
D Профілактичний
Е Заключний
6. До фізичних методів дезінфекції відносять:
А *Ультрафіолетове опромінення
В Використання мийного розчину
С Використання 70\% етилового спирту
D Використання окису етилену
Е Використання речовин, які містять хлор
7. Зазначте режим стерилізації інструментів повітряним методом:
А * 180°С, 1 год
В 120°С, 2 год
С 130°С, 1 год
D 140°С, 1 год
Е 160"С, 1 год
8. Метод і режим стерилізації виробів із скла:
A. *Паровий, тиск пари 2 атм, температура 132º С
B. Паровий, тиск пари 2 атм, температура 120 º С
C. Паровий, тиск пари 1,1 атм, температура 132 º С
D. Повітряний, температура 180 º С, час 150 хв
E. Повітряний, температура 160 º С, час 60 хв

9. Поточне прибирання маніпуляційного кабінету проводять:


  А *3 рази на добу
В 2 рази на добу
С 1 раз на добу
D Один раз на тиждень
Е Через кожні 2 години роботи
10. Медична сестра здоровпункту промила інструменти з корозійно нестійкого металу, що не витримує контакту з дезінфікуючими розчинами, у ємності з водою, після чого продезінфікувала їх повітряним методом. Що необхідно зробити з промивними водами?
А ‘Прокип’ятити протягом 30 хвилин
В Прокип’ятити протягом 60 хвилин
С Змішати з 0,5 % розчином хлораміну Б та вилити
D Змішати з 0,5% розчином хлораміну Б та залишити для знезараження на 30 хвилин
Е Вилити в каналізацію

Тестові завдання


1. Для стерилізації одноразових медичних виробів в промисловості використовують:
А. *Гамма - опромінення
В. ультрафіолетове опромінення
С. Хімічну стерилізацію
D. повітряну стерилізацію
Е. стерилізацію парою
2. Вкажіть, в якому дезинфікуючому розчині замочують медінструменти для знезараження
А. *3\% р-н хлораміну
В. 7\% р-н хлораміну
С. 1\% р-н хлораміну
D. 3\% р-н перекису водню
Е. 15 р-н хлорного вапна
3. Вкажить режим стерилізації для виробів зі скла, металу, бавовни
A. *2 атм, 132ºС 20 хв
B. 1,1 атм, 60ºС 30 хв
C. 2 атм, 120ºС 30 хв
D. 1,1 атм, 120ºС 45 хв
E. 1,5 атм, 120ºС 45 хв
4. Кольорова реакція на якість відмивання інструментів від жирових забруднень це проба:
A. *Суданом - З
B. Фенолфталеїнова
C. Бензидинова
D. Амідопіринова
E. Азопірамова
5. Виберіть спосіб стерилізації шлункового зонда:
А *Паровий метод: 1,1 атм - 120 ºС - 45 хв
В Паровий метод: 2 атм - 132 ºС - 20 хв
С Повітряний метод: 180 ºС 60хв
D    Паровий, тиск пари 2 атм, температура 120
Е    Повітряний, температура 160 ОС, час 60'

6. Метод і режим стерилізації виробів із скла:


А  *Паровий, тиск пари 2 атм, температура 132 ºС,
В      Паровий, тиск пари 2 атм, температура 120 ºС,
С      Паровий, тиск пари 1,1 атм, температура 132 ºС,
D Повітряний, температура 180 ºС, час 150 хв
Е Повітряний, температура 160 ºС,ичас 60 хв
7. Катетери і зонди після використання:
A. *Занурюють в дезрозчин на 1 годину
B. Кип’ятити 5 хвилин
C. Протирають спиртом 70 % двічі
D. Промивають під проточною водою
E. Промивають під дистильованою водою
8. Для стерилізації катетерів можна використати:
A. *Паровий метод (тиск пари -1.1 атм, температура 120ºС, час -45 хв)
B. Паровий метод (тиск пари - 2 атм, температура 132ºС, час - 20 хв)
C. Повітряний метод (температура 145ºС, час - 45 хв.)
D. Повітряний метод (температура 180º С, час - 60 хв.)
E. Кип'ятіння 30 хв

9. Медична сестра здоровпункту промила інструменти з корозійно нестійкого металу, що не витримує контакту з дезінфікуючими розчинами, у ємності з водою, після чого продезінфікувала їх повітряним методом. Що необхідно зробити з промивними водами?


А *Прокип’ятити протягом 30 хвилин
В Прокип’ятити протягом 60 хвилин
С Змішати з 0,5\% розчином хлораміну Б та вилити
D Змішати з 0,54% розчином хлораміну Б та залишити для знезараження на 30 хвилин
Е Вилити в каналізацію
10. Який метод дезінфекції необхідно обрати для предметів догляду з гуми (грілка, міхур з льодом)?
А * Двохразове протирання 0,2 % розчином дезактину з інтервалом 15 хвилин
В Кип’ятіння протягом 15 хвилин
С      Занурення в 5 % розчин хлораміну на 20 хвилин
D Занурення в 1 % розчин хлорного вапна на 10 хвилин
Е Двохразове протирання розчином фурациліну у співвідношенні 1:5000

Тестові завдання


1. У централізоване стерилізаційне відділення лікарні принесли інструментарій для стерилізації. Назвіть реактив для контролю якості передстерилізаційної очистки на наявність крові?
А *Азопірам
В Альбуцид
С Фенолфталеїн
D Хлорамін
Е Фурацилін
2. Медична сестра стерилізаційного відділення проводить контроль якості передстерилізаційної обробки медичних інструментів на виявлення залишків крові.
Яку пробу необхідно провести?
А * Азопврамову
В Фенолфталеїнову
С Новокаїнову
D Формалінову
Е Тимолову
3. Яким реактивом перевіряють залишки миючого розчину на шприцах та голках?
А *фенолфталеїн
В бензодин
С амідопірин
D перекис водню
Е хлорамін
4. У канал тонкого шлункового зонду замоченого у розчині миючого засобу, а потім промитого проточною водою, нанесено кілька крапель 1\% спиртового розчину фенолфталеїну. Про що може свідчити поява рожевого забарвлення.
А *Про наявність домішків миючого засобу
В Про наявність домішків в крові
С Про наявність іржі
D Про наявність жирового нальоту на стінках зонду.
Е Про домішки хлорміщуючих речовин
5. При виявленні залишків крові на медичних інструментах багаторазового використання реактив азопіраму змінив колір на:
А *Фіолетовий
В Червоний
С Рожевий
D Жовтий
Е Колір не змінився
6. Кольорова реакція на якість відмивання інструментів від жирових забруднень це проба:
А * Суданом - З
В  Фенолфталеїнова
С  Бензидинова
D Амідопіринова
Е  Азопірамова
7. При здійсненні контролю якості перед^ерилізаційної очистки медичних інструментів на залишки миючого засобу ВИКОРИСТОВУЮТЬ:
А * Фенолфталеїн
В АзоПірам
С Амідопірин
D Бензидин
Е Ортотолуїдин
8. Медична сестра процедурного кабінету під час контролю якості передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення за допомогою реактиву азопірам виявляє фіолетові плями, що свідчить про забруднення:
А * Кров'ю
В Жиром
С      Хлораміном
D Порошком "Біолот"
Е Порошком "Лотос"
9. Після занурювання медичних інструментів в дезинфекційний розчин медична сестра повинна:
А * Промити інструменти проточною водою і занурити їх в миючий розчин
В Промити інструменти в дистильованій воді і зробити пробу на залишки миючого розчину
С Висушити і простерилізувати інструменти в автоклаві
D Занурити інструменти в миючий розчин
Е Промити інструменти проточною водою
10. Для проведення передстерилізаційного очищення інструментів ручним способом медична сестра центрального стерилізаційного відділення використала мийний розчин з “Біолотом”. Скільки разів можна використовувати даний розчин?
А *Один
В Багаторазово протягом доби
С Багаторазово до зміни забарвлення розчину
D Протягом 3-х днів
Е Протягом 5-7 днів
11. Для проведення передстерилізаційного очищення інструментів ручним способом медична сестра школи налила в ємність 980 мл води, до якої додала 5 г “Лотосу". Скільки 27,5 % розчину пергідролю необхідно додати до даного миючого розчину?
A. *17 мл
B. 15 мл
C. 100 мл
D. 156 мл
E. 980 мл
12. Через 40 секунд після нанесення робочого розчину азопіраму на контрольні інструменти на одному з них виявилося фіолетове забарвлення. Про наявність якої речовини на очищених інструментах це вказує?
А *Крові
В Хлораміну
С Іржі
D Окислювачів
Е Миючих засобів

13. Медична сестра перев’язувального кабінету приймального відділення через зо хвилин після нанесення розчину азопіраму на одному з контрольних інструментів виявила фіолетово-рожеве забарвлення. Що повинна зробити медична сестра?


А *Повторити передстерилізаційне очищення даної партії очищених інструментів
В Повторити передстерилізаційне очищення тільки контрольних інструментів
С Повторити передстерилізаційне очищення тільки 1 інструмента, на якому виявилася
зміна кольору
D      Промити всі інструменти під проточною водою
Е      Промити всі інструменти у дистильованій воді

Тестові завдання


1. Медсестра проводить передстерилізаційну обробку шприців та голок. Яким реактивом перевіряють залишки миючого розчину на шприцах та голках?
А *Фенолфталеїн
В Бензидин
С Амідопірин
D Перекис водню
Е Хлорамін
2. Операційна медсестра підготувала бікс до стерилізації, в який помістила операційну білизну. Який режим стерилізації в автоклаві?
А *Темепература - 132ºС, тиск - 2 атм., час - 20 хв
В Темепература -120ºС, тиск - 3 атм., час - 30 хв.
С Темепература - 145ºС, тиск -1 атм., час - 60 хв
D Темепература -160ºС, тиск - 2 атм., час - 45 хв.
Е Темепература-180ºС, тиск-2атм.,        час-60хв.

3. Вкажіть відповідний режим стерилізації гумових виробів паровим методом:


А * Тиск пари 1,1 атм, t - 120ºС - 45 хвилин
В Тиск пари 1,5 атм, t - 130ºС - 20 хвилин
С Тиск пари 1,5 атм, t - 132ºС - 25 хвилин
D Тиск пари 2 атм, t 132ºС - 20 хвилин
Е Тиск пари 0,5 атм, 100ºС - 45 хвилин
4. Підберіть відповідний режим стерилізації виробів медичного призначення паровим методом:
А *Тиск пари 2 атм, 132 ºС - 20 хвилин
В Тиск пари 1 атм, 115ºС - 30 хвилин
С Тиск пари 0,5 атм, 110 ºС -10 хвилин
D Тиск пари 2,2 атм, 135ºС - 45 хвилин
Е Тиск пари 1,2 атм, 120ºС-10 хвилин
5. Метод і режим стерилізації виробів із скла:
А *Паровий, тиск пари 2 атм, температура 132 ºС,
В  Паровий, тиск пари 2 атм, температура 120 ºС,
С  Паровий, тиск пари 1,1 атм, температура 132 ºС,
D  Повітряний, температура 180 ºС, час 150 хв
Е  Повітряний, температура 160 ºС, час 60 хв
6. Зазначте режим стерилізації інструментів повітряним методом:
А * 180°С, 1 год
В 120°С, 2 год
С 130°С, 1 год
D 140°С, 1 год
Е 160ºС, 1 год
7. Ви працюєте операційною медичною сестрою. Який термін стерильності вмісту закритої стерилізаційної коробки з фільтром з моменту стерилізації?
А *20 діб
В 5 діб
С 7 діб
D 10 діб
Е 30 діб
8. Стерилізація виробів медичного інструментарію відбувається повітряним методом при t 180 ºС упродовж:
А *60 хвилин
В 30 хвилин
С 45 хвилин
D 20 хвилин
Е 130 хвилин

9. Вкажіть режим стерилізації медичного інструментарію в сухожаровій шафі:


А *180ºС - 60хв.
В 100ºС - 45хв.
С 120ºС - 30 хв.
D 132ºС - 20 хв.
Е 180ºС - 45 хв
10. Для стерилізації катетерів можна використати:
А. Паровий метод (тиск пари -1.1 атм, температура 120 ºС, час -45 хв)
В. Паровий метод (тиск пари - 2 атм, температура 132 ºС, час - 20 хв)
С. Повітряний метод (температура 145 ºС, час - 45 хв)
D. Повітряний метод (температура 180 ºС, час - 60 хв)
Е. Кіп’ятіння 30 хв.

Тестові завдання


1. Медична сестра школи перед проведенням профілактичних щеплень готує дезінфікуючий розчин. Вона приготувала емальовану ємність, хлорамін Б та 2 літри води. Скільки хлораміну Б необхідно взяти для отримання 3\% розчину?
A. *60 г
B. 20 г
C. 30 г
D. 50 г
E. 10 г
2. Медична сестра процедурного кабінету протитуберкульозного диспансеру готує розчин хлораміну Б для дезінфекції використаних шприців та голок. Розчин якої концентрації необхідно приготувати медичній сестрі, щоб він був здатен знищувати мікобактерії туберкульозу?
A. 5 %
B. 0,5 %
C. 1 %
D. 2 %
E. 3 %

3. Катетери і зонди після використання:


A. *Занурюють в дезрозчин на 1 годину
B. Кип’ятити 5 хвилин
C. Протирають спиртом 70 % двічі
D. Промивають під проточною водою
E. Промивають під дистильованою водою
4. Для стерилізації катетерів можна використати:
A. *Паровий метод (тиск пари -1.1 атм, температура 120ºС, час -45 хв)
B. Паровий метод (тиск пари - 2 атм, температура 132ºС, час - 20 хв)
C. Повітряний метод (температура 145ºС, час - 45 хв.)
D. Повітряний метод (температура 180º С, час - 60 хв.)
E. Кип'ятіння 30 хв

5. Медична сестра здоровпункту промила інструменти з корозійно нестійкого металу, що не витримує контакту з дезінфікуючими розчинами, у ємності з водою, після чого продезінфікувала їх повітряним методом. Що необхідно зробити з промивними водами?


А *Прокип’ятити протягом 30 хвилин
В Прокип’ятити протягом 60 хвилин
С Змішати з 0,5\% розчином хлораміну Б та вилити
D Змішати з 0,54% розчином хлораміну Б та залишити для знезараження на 30 хвилин
Е Вилити в каналізацію
6. Який метод дезінфекції необхідно обрати для предметів догляду з гуми (грілка, міхур з льодом)?
А * Двохразове протирання 0,2 % розчином дезактину з інтервалом 15 хвилин
В Кип’ятіння протягом 15 хвилин
С      Занурення в 5 % розчин хлораміну на 20 хвилин
D Занурення в 1 % розчин хлорного вапна на 10 хвилин
Е Двохразове протирання розчином фурациліну у співвідношенні 1:5000
7. Медсестра приготувала 10\% розчин хлорного вапна. На протязі якого часу можливо використовувати даний розчин?
А *7 днів
В 10 днів
С 2 днів
D 3 днів
Е 1-ї доби
8. До фізичних методів дезінфекції відносять:
А *Ультрафіолетове опромінення
В Використання мийного розчину
С Використання 70\% етилового спирту
D Використання окису етилену
Е Використання речовин, які містять хлор
9. Метод і режим стерилізації виробів із скла:
A. *Паровий, тиск пари 2 атм, температура 132º С
B. Паровий, тиск пари 2 атм, температура 120 º С
C. Паровий, тиск пари 1,1 атм, температура 132 º С
D. Повітряний, температура 180 º С, час 150 хв
E. Повітряний, температура 160 º С, час 60 хв
10. Доглядаючи за пацієнтом, який знаходиться на стаціонарному лікуванні в анамнезі СНІД. Після виконання ін’єкції медсестра шприц та голку дезінфікуватиме:
А *3 % р-н хлораміну - 1 год
В 1 % р-н хлораміну - 45 хв.
С 0,5 % р-н хлорного вапна - 45 хв.
D 7 % р-н хлораміну 2 год.
Е 10 % р-н натрію хлориду - 1 год

Тестові завдання


1. Медсестра проводить передстерилізаційну обробку шприців та голок. Яким реактивом перевіряють залишки миючого розчину на шприцах та голках?
А *Фенолфталеїн
В Бензидин
С Амідопірин
D Перекис водню
Е Хлорамін

2. Операційна медсестра підготувала бікс до стерилізації, в який помістила операційну білизну. Який режим стерилізації в автоклаві?


А *Темепература - 132ºС, тиск - 2 атм., час - 20 хв
В Темепература -120ºС, тиск - 3 атм., час - 30 хв.
С Темепература - 145ºС, тиск -1 атм., час - 60 хв
D Темепература -160ºС, тиск - 2 атм., час - 45 хв.
Е Темепература-180ºС, тиск-2атм.,        час-60хв.

3. Вкажіть відповідний режим стерилізації гумових виробів паровим методом:


А * Тиск пари 1,1 атм, t - 120ºС - 45 хвилин
В Тиск пари 1,5 атм, t - 130ºС - 20 хвилин
С Тиск пари 1,5 атм, t - 132ºС - 25 хвилин
D Тиск пари 2 атм, t 132ºС - 20 хвилин
Е Тиск пари 0,5 атм, 100ºС - 45 хвилин
4. Підберіть відповідний режим стерилізації виробів медичного призначення паровим методом:
А *Тиск пари 2 атм, 132 ºС - 20 хвилин
В Тиск пари 1 атм, 115ºС - 30 хвилин
С Тиск пари 0,5 атм, 110 ºС -10 хвилин
D Тиск пари 2,2 атм, 135ºС - 45 хвилин
Е Тиск пари 1,2 атм, 120ºС-10 хвилин
5. Метод і режим стерилізації виробів із скла:
А *Паровий, тиск пари 2 атм, температура 132 ºС,
В  Паровий, тиск пари 2 атм, температура 120 ºС,
С  Паровий, тиск пари 1,1 атм, температура 132 ºС,
D  Повітряний, температура 180 ºС, час 150 хв
Е  Повітряний, температура 160 ºС, час 60 хв
6. Зазначте режим стерилізації інструментів повітряним методом:
А * 180°С, 1 год
В 120°С, 2 год
С 130°С, 1 год
D 140°С, 1 год
Е 160ºС, 1 год
7. Ви працюєте операційною медичною сестрою. Який термін стерильності вмісту закритої стерилізаційної коробки з фільтром з моменту стерилізації?
А *20 діб
В 5 діб
С 7 діб
D 10 діб
Е 30 діб
8. Стерилізація виробів медичного інструментарію відбувається повітряним методом при t 180 ºС упродовж:
А *60 хвилин
В 30 хвилин
С 45 хвилин
D 20 хвилин
Е 130 хвилин

9. Вкажіть режим стерилізації медичного інструментарію в сухожаровій шафі:


А *180ºС - 60хв.
В 100ºС - 45хв.
С 120ºС - 30 хв.
D 132ºС - 20 хв.
Е 180ºС - 45 хв
10. Для стерилізації катетерів можна використати:
А. Паровий метод (тиск пари -1.1 атм, температура 120 ºС, час -45 хв)
В. Паровий метод (тиск пари - 2 атм, температура 132 ºС, час - 20 хв)
С. Повітряний метод (температура 145 ºС, час - 45 хв)
D. Повітряний метод (температура 180 ºС, час - 60 хв)
Е. Кіп’ятіння 30 хв.
Тестові завдання
1. Будь-яке клінічно виражене захворювання мікробного походження,  якщо воно уражає хворого в результаті його госпіталізаті або відвідування ЛПЗ, називається:
А * Внутрішньолікарняна інфекція
В Епідемічний процес
С Ускладнення хвороби
D Інфекційний процес
Е Загострення хвороби
2. Для запобігання внутрішньолікарняної інфекції в лікувально-профілактичних установах постійно проводять таку дезінфекцію:
А * Профілактичну
В Поточну
С Вогнищеву
D Заключну
Е Осередкову
3. Серед внутрішньолікарняних інфекцій. Найчастіше зустрічаються:
А * Інфекції сечовидільної системи
В Кишкові інфекції
С Вірусний гепатит В, С
D СНІД
Е Гельмінтози
4. Під час виконання лікувально-діагностичних втручань, з метою профілактики гепатиту та інших внутрішньолікарняних інфекцій, медичні працівники повинні дотримуватися вимог наказу МОЗ України №:
А *408
В 720
С 120
D 288
Е 916
5. У медичної сестри є поранення на правій кисті, яке неможливо закрити лейкопластиром. їй потрібно виконувати ін’єкції. Як поступити?
А * Медичну сестру звільняють на період захворювання від виконання маніпуляцій
В Вдягнутися в полотняні рукавички і виконувати ін’єкції
С Накласти бинтову пов’язку і виконувати
D Ушкоджене місце обробити 70\% спиртом і виконувати маніпуляцію
Е Ушкоджене місце обробити 3\% хлораміном і виконувати маніпуляцію
6. ВІЛ та вірусний гепатит В мають такий шлях передачі:
А * Трансмісивний
В Крапельний
С Фекально-оральний
D Контактний
Е Всі перераховані
7. Медсестра працює в інфекційній лікарні.  Поточна дезинфекція - це:
А *Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції, багаторазово в присутності
хворого чи носія
В Дезинфекція, яка проводиться постійно, незалежно від наявності інфекційного
захворювання
С Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції одноразово після ізоляції хворого
D Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після госпіталізації хворого
Е Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після переведення хворого в
інше відділення
8. Які дії медсестри більш за все допоможуть зменшити страх пацієнта перед ризиком інфікування ВІЛ і вірусами гепатитів у лікарні?
  А *Відкривати стерильні разові шприці і системи, а також інструменти, отримані з
ЦСВ в присутності пацієнта
B Працювати в гумових рукавичках
  С Мити руки перед тим, як переходити від одного пацієнта до іншого
  D Дати пацієнту прочитати друковані матеріали про шляхи передачі ВІЛ-інфекції і вірусних гепатитів
  Е При нагоді повторювати, що “в нашій лікарні інфікування пацієнтів неможливе”
9. У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом?
A *Носити марлеву пов’язку
B Одягти гумові рукавички 
C Носити захисні окуляри
D Одягти фартух 
E Користуватися протичумним костюмом 

10. До стаціонару поступив хворий М., 45 років, з запаленням легень. На IV етапі медсестринських втручань постова медична сестра виконала призначення лікаря та розповіла пацієнту про лікувально-охоронний режим. Лікувально-охоронний режим передбачає:


A *Дотримання правил розпорядку дня
B Виконання пацієнтом лікарських призначень 
C Особливості дезінфекції медінструментарію   
D Особливості стерилізації медінструментарію 
E Дотримання правил техніки безпеки 

Тестові завдання


1. У санпропускнику знаходиться спеціальна укладка в яку входять: лупа, настільна лампа, бритва, нижниці, машинка для стрижки волосся, густий гребінець, розфасований карбофос 10\% розчин оцтової кислоти, клейонка, хустка бавовняна і поліетиленова, мішок для одягу, окуляри, іумові рукавички, маска, халат й хусточка для персоналу. Укладка використовується:
А *Для хворих з підозрою на педікульоз
В Для хворих з підозрою на чуму
С Для хворих з підозрою на СНІД
D Для хворих з підозрою на холеру
Е Для хворих з підозрою на кір
2. Для знищення вошей у вагітних жінок і дітей застосовують:
А *5\% борної мазі
В 0,25\% емульсію дикразилу
С 0,15\% р-ну карбофосу
D 30\% р-н оцтової к-ти
Е 10\% р-н оцтової к-ти
3. Яку документацію заповнюємо при виявленні в пацієнта педикульозу:
А *Термінове повідомлення про інфекційне захворювання "Журнал обліку інфекційних захворювань"
В Карта амбулаторного хворого
С Журнал амбулаторного хворого
D Листок лікарських призначень
Е Епікриз хвороби
4. В пульмонологічне відділення із загостренням хронічного бронхіту, під час огляду в приймальному відділенні у нього виявлено педикульоз. Чим необхідно обробити волосся?
А *0,15\% розчином карбофосу
В 0,5\% розчином хлорного вапна
С 2\% розчином борної кислоти
D 3\% розчином перекису водню
Е дегміцидом
6. Час дезинсекції при педикульозі
А * 30 хвилин
В 55-60 хвилин
С 45-50 хвилин
D 40 хвилин
Е 15-20 хвилин

7.Силу м’язів кисті та спини вимірюють за допомогою:


А * Динамометра
В Тонометра
С Спірометра
D Термометра
Е Аудіометра
8. Антропометричні дослідження параметрів фізичного розвитку людини включають:
А*  Визначення маси тіла, вимірювання зросту, окружності грудної клітки та живота
В Вимірювання зросту, температури тіла
С Вимірювання температури тіла, визначення маси тіла
D Визначення маси тіла, водного балансу
Е Визначення маси тіла, вимірювання зросту
9. Для лікування педикульозу тяжкохворих із пошкодженням шкіри голови використовують:
А *Механічний засіб звільнення від вошей
В 10\% розчин оцтової кислоти
С 0,15\% водню-емульсійний розчин карбофосу
D Лосьйон "Лонцид"
Е Водно-мильну гасову емульсію
10. Пацієнт 62-х років поступив до приймального відділення з гіпертонічною хворобою II стадії. Лікар наказав госпіталізувати його до кардіологічного відділення. Який документ необхідно заповнити частково і передати у відділення?
А *Медичну карту стаціонарного хворого (титульний лист)
В Температурний лист
С Амбулаторну картку ф. 0-25 у
D Лист обстеження
Е    Листок лікарських призначень

Тестові завдання


1. Пацієнт 62-х років поступив до приймального відділення з гіпертонічною хворобою II стадії. Лікар наказав госпіталізувати його до кардіологічного відділення. Який документ необхідно заповнити частково і передати у відділення?
А *Медичну карту стаціонарного хворого (титульний лист)
В Температурний лист
С Амбулаторну картку ф. 0-25 у
D Лист обстеження
Е Листок лікарських призначень

2. При проведении обработки пациента с педикулезом медсестра действует по приказу №:


А *38
В 120
С 223
D 356
Е 408
3. У санпропускнику знаходиться спеціальна укладка в яку входять: лупа, настільна лампа, бритва, нижниці, машинка для стрижки волосся, густий гребінець, розфасований карбофос 10\% розчин оцтової кислоти, клейонка, хустка бавовняна і поліетиленова, мішок для одягу, окуляри, іумові рукавички, маска, халат й хусточка для персоналу. Укладка використовується:
А *Для хворих з підозрою на педікульоз
В Для хворих з підозрою на чуму
С Для хворих з підозрою на СНІД
D Для хворих з підозрою на холеру
Е Для хворих з підозрою на кір
4. Яку документацію заповнюємо при виявленні в пацієнта педикульозу:
А    *Термінове повідомлення про інфекційне захворювання "Журнал обліку інфекційних
захворювань"
В Карта амбулаторного хворого
С Журнал амбулаторного хворого
D Листок лікарських призначень
Е Епікриз хвороби
5. Антропометричні дослідження параметрів фізичного розвитку людини включають:
А *Визначення маси тіла, вимірювання зросту, окружності грудної клітки та живота
В Вимірювання зросту, температури тіла
С Вимірювання температури тіла, визначення маси тіла
D Визначення маси тіла, водного балансу
Е Визначення маси тіла, вимірювання зросту

6. При виявленні інфекційного захворювання, медична сестра приймального відділення повинна заповнити:


А *Термінове повідомлення про інфекційне захворювання
В Направлення на прийом до лікаря-інфекціоніста
С Направлення на лікування в інфекційну лікарню
D Медичну карту стаціонарного хворого
Е Медичну карту амбулаторного хворого
7. Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?
A *5% борну кислоту
B Перманганат калію 
C Оксид водню 
D Карбофос
E Гідрокарбонат натрію 

8.  Для надання усної інформації про дату і відділення госпіталізації конкретного хворого працівники приймального відділення використовують:


А.  «Журнал сигнальних донесень»
В.  «Журнал регістрації хворих, поступаючих на стаціонарне лікування»
С.  «Журнал відмовлень у госпіталізації»
D. «Журнал – алфавіт»
Е.  Щоденні списки хворих, які поступають до лікарні

9.  У приймальне відділення бригада станції швидкої допомоги доставила хворого 36 років із закритою черепно-мозковою травмою. Хто вирішує питання про госпіталізацію хворого у відділення стаціонару?


А.  лікар відділення стаціонару
В.  лікар станції швидкої допомоги
С.  лікар приймального відділення
D.  старша медична сестра відділення
Е.  чергова медична сестра приймального відділення

10.  Перед госпіталізацією у приймальному відділенні необхідно здійснити огляд на наявність педикульозу. Хто здійснюватиме такий огляд?


А. старша медична сестра приймального відділення
В.  черговий лікар приймального відділення
С.  медична сестра приймального відділення
D.  лікар відділенні стаціонару, який оглядає хворого
Е.  санітарка приймального відділення

11.    Дозвіл на госпіталізацію хворих у відповідне відділення стаціонару дає:


А.  лікар-ординатор відділення стаціонару
В.  черговий лікар приймального відділення
С.  чергова медична сестра приймального відділення
D.  лікар відділення стаціонару, який оглядає хворого
Е.  старша медична сестра відділення

12.  До приймального відділення доставлено хворого з підозрою на розрив печінки. Яке санітарне оброблення потрібно зробити хворому?


А.  повне
В.  під душем
С.  не проводити зовсім
D.  часткове
Е.  оброблення ділянки операційного поля

13.  У приймальне відділення поступив пацієнт з платтяним педикульозом. Що необхідно зробити з його одягом?


А.  відправити у дезкамеру для обробки
В.  віддати рідним
С.  спалити
D.  здати на склад лікарні
Е.  випрасувати

14.  У приймальному відділенні знаходиться хворий, який має при собі значну суму грошей і цінні папери. Де будуть вони зберігатися до приїзду родичів пацієнта?


А.  у старшої медичної сестри відділення
В.  у старшої медичної сестри відділення приймального відділення
С.  у тумбочці хворого
D.  у сейфі бухгалтерії лікарні
Е.  у завідувача відділення

15.  У приймальне відділення поступив хворий з підозрою на шлункову кровотечу ( три години тому було блювання, яке мало вигляд кавової гущі). Суб’єктивно почуває себе задовільно, може пересуватися самостійно. Хворого у відділення стаціонару необхідно транспортувати:


А.  ліфтом, на каталці
В.  на  ношах
С.  на кріслі-каталці
D.  пішки в супроводі чергової медсестри
Е.  самостійно, без супроводу

16.  У приймальне відділення звернувся хворий з направленням на планове оперативне втручання. Під час огляду у нього виявлено головний педикульоз. Які дії медичної сестри?


А.  провести протипедикульозні заходи й госпіталізувати хворого
В.  відмовити у госпіталізації
С.  відправити до дому провести протипедикульозні заходи, а планове оперативне втручання перенести
D.  провести оперативне втручання, а потім – протипедикульозні заходи
Е.  здійснити протипедикульозні засоби і ізолювати пацієнта

17. У приймальне відділення поступає хворий 68 років, який пошкодив нижню кінцівку в результаті автомобільної катастрофи. Під час огляду виявлено платтяний педикульоз. Згідно з наказом МОЗ України за № 38, одяг хворого необхідно:


А.  обробити 10% розчином формаліну
В.  замочити у дезінфекційний розчин
С. спалити
D.  відправити у клейончастому мішку в дезкамеру
Е.  випрасувати

Тестові завдання


1. Із названих ЛПУ моно профільними є :
А * диспансери
В поліклініка
С пункти охорони здоров’я
D лікарні
Е станції швидкої допомоги

2. Коплекс профілактичних і лікувальних заходів, спрямований на видужання хворих і повернення їх у суспільство як повноцінних членів. Це.


А *Лікувально-охоронний режим
В Санітарно-гігієнічний режим
С Розпорядок дня для пацієнтів
D Санітарно-протиепідемічні заходи
Е Наказ № 120
3. Який з перелічених факторів не враховується при створенні безпечного для пацієнта середовища?
А *Стать пацієнта
В Вік пацієнта
С Ступінь рухливості
D Порушення зорового, слухового і смакового сприйняття
Е Рівень свідомості
4. Пацієнта, який знаходиться в терапевтичному відділенні на постільному режимі, необхідно нагодувати в ліжку. Яке положення слід йому надати?
А * Фаулера
В Сімса
С На спині
D На боці
Е Вимушене
5. Пацієнт кардіологічного відділення поскаржився медсестрі на задишку та серцебиття. Для покращення стану пацієнта медсестра повинна створити йому положення в ліжку:
А * За Фаулером
В Горизонтальне з припіднятими ногами
С На животі
D 3 піднятим головним і ніжним кінцем ліжка
Е За Сімпсом
6. Положення в ліжку, яке займають хворі для полегшення свого стану та зменшення болю або задишки називають:
А *Вимушеним
В Пасивним
С Активним
D Ліжковим
Е Функціональним
7. Пацієнта доставили у приймальне відділення з діагнозом струс мозку. Вкажіть найдоцільніший спосіб транспортування його до лікувального відділення.
А *На каталці
В У супроводі медпрацівника
С На кріслі-каталці
D У ковдрі
Е На руках
8. Пацієнтові, що знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, дозволено рухатися в межах ліжка, але заборонено вставати з ліжка та ходити. Такий режим рухової активності має назву:
А *Ліжковий
В Суворий ліжковий
С Напівліжковий
D Палатний
Е Загальний
9. Пацієнтові травматологічного відділення рекомендовано переважно знаходитися в ліжку, самостійно рухатися недовго тільки в межах палати. Такий режим називається:
А *Напівліжковим
В Суворим ліжковим
С Ліжковим
D Загальним
Е Пасивним
10. До неврологічного відділення поступає пацієнт похилого віку, який рухається за допомогою палиці, має знижену гостроту зору та слуху. Яка з проблем пацієнта вимагає втручання сестри вже на етапі госпіталізації?
А *Ризик травмування
В Ризик виникнення пролежнів
С Порушене харчування
D Ризик інфікування
Е Неефективне дихання

Тестові завдання


1. Яка особливість роботи медичної сестри в палаті інтенсивної терапії?
А *Постійно перебувати в палаті біля пацієнта
В Навідувати пацієнта кожні 1-1,5 години
С Навідувати пацієнта кожні 3 години
D Відвідувати палату за викликами лікаря
Е Відвідувати палату за викликами пацієнтів
2. Положення в ліжку, яке займають хворі для полегшення свого стану та зменшення болю або задишки називають:
А *Вимушеним
В Пасивним
С Активним
D Ліжковим
Е Функціональним
3. Пацієнта доставили у приймальне відділення з діагнозом струс мозку. Вкажіть найдоцільніший спосіб транспортування його до лікувального відділення.
А *На каталці
В У супроводі медпрацівника
С На кріслі-каталці
D У ковдрі
Е На руках
4. Пацієнтові, що знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, дозволено рухатися в межах ліжка, але заборонено вставати з ліжка та ходити. Такий режим рухової активності має назву:
А *Ліжковий
В Суворий ліжковий
С Напівліжковий
D Палатний
Е Загальний
5. Пацієнтові травматологічного відділення рекомендовано переважно знаходитися в ліжку, самостійно рухатися недовго тільки в межах палати. Такий режим називається:
А *Напівліжковим
В Суворим ліжковим
С Ліжковим
D Загальним
Е Пасивним
6. До неврологічного відділення поступає пацієнт похилого віку, який рухається за допомогою палиці, має знижену гостроту зору та слуху. Яка з проблем пацієнта вимагає втручання сестри вже на етапі госпіталізації?
А *Ризик травмування
В Ризик виникнення пролежнів
С Порушене харчування
D Ризик інфікування
Е Неефективне дихання
7. В який зональний простір входить медична сестра при виконанні пацієнтам підшкірних ін'єкцій?
А * Інтимна зона
В  Надінтимна зона
С  Особиста зона
D  Соціальна зона
Е  Суспільна зона
8. Правильная биомеханика тела медицинской сестры обеспечивает:
А. *предотвращение травмы позвоночника медсестры в процессе работы
В. транспортировку, перемещение и изменение положения тела пациента
С. своевременность выполнения врачебных назначений
D. положение, позволяющее удерживать равновесие

9. Правильная последовательность действий медсестры при поднятии пациента:


1.согнуть колени
2. прижать пациента к себе
3. не делать резких движений
4. встать рядом с пациентом, которого надо поднять, не наклоняясь вперед
5. правильно расположить стопы
А.  *5, 4, 2, 1, 3
В. 1, 2 ,3, 4, 5
С. 1, 3, 5, 4, 2
D. 2. 4, 1, 3, 5
10.  Спина медицинского работника при подъеме или перемещении пациента должна быть:
A. Прямой
B. Наклонена вперед
C. Наклонена назад
D. Наклонена в сторону перемещения

Тестові завдання


1. У людей похилого віку частіше спостерігається зниження зору, слуху, відчуття запаху і смаку. Вони схильні до нещасних випадків і падінь, страждають на хронічні захворювання. Який вік людини є похилим?
А * 65 років і більше
В 50-60 років
С Більше 75 років
D 55-60 років
Е 90 років
2. Какая возрастная группа людей относится к долгожителям?
А *90 лет и старше
В  старше 80
С  старше 75
D  старше 100
Е  старше 85
3. Які чинники ризику виникнення захворювань для людини мають найбільш питому вагу?
А *Спосіб життя
В  Схильність до спадкових захворювань
С  Неефективність профілактичних заходів
D Неблагоприємні природно-кліматичні умови
Е  Забруднення зовнішнього середовища
4. Серед перелічених чинників виникнення захворювань до зовнішніх відносяться:
А *Різкі зміни атмосферних впливів
В  Схильність до спадкових захворювань
С  Адинамія, гіподинамія
D Вживання алкоголю
Е Неефективність профілактичних заходів

5. Медична сестра працює із сімейним лікарем, визначає фактори ризику хронічних захворювань членів родин, а також проводить профілактичні огляди для раннього виявлення захворювань. Який розділ медико-сангтарної допомоги виконує медична сестра?


А *Профілактична робота
В  Лікувальна робота
С Науково-дослідницька робота
D  Експериментальна робота
Е  Соціальний захист хворих

6. До основних принципів організації охорони здоров'я в Україні належать:


А * Профілактична спрямованість
В  Екологічний пріоритет
С  Перш за все не нашкодити пацієнтові
D  Соціальний характер
Е  Добровільність

7. Пацієнт 50-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення читання дрібного шрифту газет. Окуляри з якими лінзами прописав йому лікар після обстеження?


A. *Двовігнуті збираючі лінзи, які зменшують оптичну силу
B. Двоопуклі збираючі лінзи, які збільшують оптичну силу
C. Двовігнуті розсіюючі лінзи, які збільшують оптичну силу
D. Двоопуклі розсіюючі лінзи, які зменшують оптичну силу
E. Циліндричні лінзи
8. Положення в ліжку, яке займають хворі для полегшення свого стану та зменшення болю або задишки називають:
А *Вимушеним
В Пасивним
С Активним
D Ліжковим
Е Функціональним
9. Пацієнта доставили у приймальне відділення з діагнозом струс мозку. Вкажіть найдоцільніший спосіб транспортування його до лікувального відділення.
А *На каталці
В У супроводі медпрацівника
С На кріслі-каталці
D У ковдрі
Е На руках
10. Пацієнтові, що знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, дозволено рухатися в межах ліжка, але заборонено вставати з ліжка та ходити. Такий режим рухової активності має назву:
А *Ліжковий
В Суворий ліжковий
С Напівліжковий
D Палатний
Е Загальний

Тестові завдання


1. Пацієнта, який знаходиться в терапевтичному відділенні на постільному режимі, необхідно нагодувати в ліжку. Яке положення слід йому надати?
А * Фаулера
В Сімса
С На спині
D На боці
Е Вимушене
2. Пацієнт кардіологічного відділення поскаржився медсестрі на задишку та серцебиття. Для покращення стану пацієнта медсестра повинна створити йому положення в ліжку:
А * За Фаулером
В Горизонтальне з припіднятими ногами
С На животі
D 3 піднятим головним і ніжним кінцем ліжка
Е За Сімсом
3. Положення в ліжку, яке займають хворі для полегшення свого стану та зменшення болю або задишки називають:
А *Вимушеним
В Пасивним
С Активним
D Ліжковим
Е Функціональним
4. Пацієнтові, що знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, дозволено рухатися в межах ліжка, але заборонено вставати з ліжка та ходити. Такий режим рухової активності має назву:
А *Ліжковий
В Суворий ліжковий
С Напівліжковий
D Палатний
Е Загальний
5. Пацієнтові травматологічного відділення рекомендовано переважно знаходитися в ліжку, самостійно рухатися недовго тільки в межах палати. Такий режим називається:
А *Напівліжковим
В Суворим ліжковим
С Ліжковим
D Загальним
Е Пасивним

6. Пацієнтові хірургічного відділення дозволено самостійно рухатися тільки в межах відділення. Такий режим називається:


A. Загальним
B. Суворим ліжковим
C. Ліжковим
D. Напівліжковим
E. Пасивним

7. Як називається положення хворого в ліжку, при якому він самостійно не може змінити свого положення?


A. *Пасивне
B. Вимушене
C. Положення Сімса
D. Положення Фаулера
E. Активне

8. Пацієнтка 74 років знаходиться в тяжкому стані в лікарні. На яких ділянках тіла в неї можуть виникнути попрілості?


A. *В природних складках шкіри
B. На потилиці
C. На спині та сідницях
D. В порожнині рота
E. На руках
9. Який з перелічених факторів не враховується при створенні безпечного для пацієнта середовища?
А *Стать пацієнта
В Вік пацієнта
С Ступінь рухливості
D Порушення зорового, слухового і смакового сприйняття
Е Рівень свідомості
10. Як часто змінюють натільну та постільну білизну в стаціонарі?
A. *1 раз в 7-10 днів і щоразу після забруднення
B. 2 рази в 7 днів
C. 1 раз в тиждень
D. 1 раз в 2 тижні
E. Після забруднення

Тестові завдання


1. У тяжкохворого виникли пролежні (стадія мокнуття). Який розчин використовують для обробки пролежнів?
A. *5\% розчин калію перманганату
B. 5\% розчин йоду
C. 0,5\% розчин хлоргекседину біглюконату
D. 1\% розчин саліцилового спирту
E. 2\% розчин борної кислоти

2. Як часто змінюють натільну та постільну білизну в стаціонарі?


A. *1 раз в 7-10 днів і щоразу після забруднення
B. 2 рази в 7 днів
C. 1 раз в тиждень
D. 1 раз в 2 тижні
E. Після забруднення

3. Як часто змінюють положення пацієнта для профілактики пролежнів?


A. *Через кожні 2 години, якщо дозволяє його стан
B. Через кожні 2 хвилини
C. Кожну годину
D. 1 раз на добу
E. Через кожні З години
4. Пацієнтка 75-ти років перебуває в тяжкому стані першу добу після геморагічного інсульту. Якою з існуючих проблем має зайнятись медична сестра в першу чергу?
A. *Профілактикою пролежнів
B. Профілактикою застійної пневмонії
C. Порушенням сечоввиділення
D. Порушенням дефекації

    5. Пацієнт тривалий час знаходиться на постільному режимі з приводу травми нижніх кінцівок. Під час ранкового туалету медична сестра помітила у ділянці крижової кістки поблідніння шкіри. Який це ступінь розвитку пролежнів?


A. *І
B. ІІ
C. ІІІ
D. IV
E. ІІ - III

6. У хворого з переломом шийки стегнової кістки ви виявили проблему характерну для початкового періоду пролежнів. Вкажіть найбільш ранню проблему:


A. *Блідість шкіри
B. Утворення пухирців
C. Гіперемія
D. Утворення некрозу
E. Висипання
7. Хворий 82-х років знаходиться на лікуванні в травматологічному відділенні з переломом обох голіностопних суглобів. При огляді виявлено в ділянці куприка поверхневе, неглибоке порушення цілісності шкіри з поширенням на підшкірну основу, відшарування епідермісу. Це є ознакою такої тяжкості пролежнів:
1. *ІІ ст.
2. І ст.
3. ІІІ ст.
4. IV ст.
5. V ст.
8. Хворий А. 56 років знаходиться на лікуванні у неврологічному відділенні з приводу інсульту головного мозку. Лікар призначив йому суворий постільний режим на 14 днів. З огляду на всі обставини у хворого можуть виникнути пролежні. Чим потрібно обробити шкіру хворого для профілактики виникнення пролежнів?
A. *10\% розчином камфорного спирту
B. 5\% спиртовим розчином
C. 2\% розчином гідрокарбонату натрію
D. 2\% розчином хлораміну
E. 1\% розчином натрію хлориду

9. При обстеженні пацієнта на можливість ризику виникнення пролежнів за шкалою Waterlow, медична сестра в сумі отримала 10 балів. Ступінь ризику визначається:


A. *У зоні ризику
B. Поза зоною ризику
C. У зоні середнього ризику
D. У зоні високого ризику
E. У зоні дуже високого ризику

10. Пацієнту К. для профілактики пролежнів рекомендовано змінювати положення тіла. Через який час необхідно проводити дану процедуру?


A. *2 год
B. 3 год
C. 4 год
D. 5 год
E. 12 год

11. При якій сумі балів за шкалою Нортон хворий потрапляє в зону ризику утворення пролежнів.


A. *14
B. 20
C. 30
D. 18
E. 16

Тестові завдання


1. В хірургічному відділенні знаходиться хвора О. 33 років після операції з приводу виразки шлунка. Хворій призначений суворий постільний режим. У жінки довге, пишне волосся. Як часто медична сестра повинна мити голову пацієнтці?
A. *1 раз на 7-10 днів
B. 1 раз на 1 день
C. 1 раз на 3 дні
D. 1 раз на 15-20 днів
E. 1 раз на 30 днів
2. Пацієнтка 74 років знаходиться в тяжкому стані в лікарні. На яких ділянках тіла в неї можуть виникнути попрілості?
A. *В природних складках шкіри
B. На потилиці
C. На спині та сідницях
D. В порожнині рота
E. На руках
3. До лікаря звернулась пацієнтка зі скаргою на гнійні виділення з очей, які склеюють вії і повіки. Лікар порадив протерти повіки очей стерильним зволоженим тампоном. В якому напрямку Ви будете протирати очі пацієнтки?
A. *Від зовнішнього до внутрішнього кута
B. Від внутрішнього до зовнішнього кута
C. Не має значення
D. Від центра ока до країв
E. Як бажає пацієнтка
4. У пацієнта у зовнішньому слуховому проході засохла сірка. Що слід ввести у зовнішній слуховий прохід, щоб пом’якшити сірку?
A. *3\% р-н перекису водню
B. 10\% рн натрію хлориду
C. 5\%рн хлораміну
D. 15рн калію перманганату
E. Перекип’ячену воду
5. Медичній сестрі необхідно провести туалет ротової порожнини тяжкохворому пацієнту. Вкажіть розчин для обробки ротової порожнини ?
A. *2% розчин натрію гідрокарбонату
B. 1\% розчин борної кислоти
C. 15\% розчин борної кислоти
D. 1\% розчин натрію гідрокарбонату
E. 5\% розчин хлораміну

6. Для туалету слухових ходів тяжкохворого можна використати:


A. *3 % розчин пероксиду водню
B. Розчин фурациліну 1:5000
C. 70 % розчин етилового спирту
D. 5 % розчин перманганату калію
E. 1 % розчин діамантового зеленого

7. Ви медична сестра дитячої поліклініки. Якою повинна бути температура лікувального розчину в градусах Цельсія для обробки ротової порожнини при стоматиті?


A. *36-37
B. 18-20
C. 22 - 24
D. 28 - 30
E. 40 - 45

8. Пацієнту лікар призначив введення крапель у вухо. Що необхідно зробити перед процедурою, якщо має місце гноєтеча із вуха?


A. *Здійснити туалет слухового ходу за допомогою 3\% перекису водню
B. Висушити слуховий хід марлевою турундою
C. Промити слуховий хід
D. Закапати краплі за призначенням
E. Не виконувати призначення

9. При уходе за тяжелобольным обработку ресниц и век необходимо проводить:


A. *От наружного угла к внутреннему
B. Снизу вверх
C. От внутреннего угла глаза к наружному
D. Круговыми движениями
E. Сверху вниз

10. Доглядаючи за ротовою порожниною важкохворого, медична сестра використає:


A. 2\% розчин натрію гідрокарбонату
B. 3\% перекис водню
C. 10\% розчин камфорного спирту
D. 40\% розчин глюкози
E. 40\% розчин етилового спирту

Тестові завдання


1. В хірургічному відділенні знаходиться хвора О. 33 років після операції з приводу виразки шлунка. Хворій призначений суворий постільний режим. У жінки довге, пишне волосся. Як часто медична сестра повинна мити голову пацієнтці?
A. *1 раз на 7-10 днів
B. 1 раз на 1 день
C. 1 раз на 3 дні
D. 1 раз на 15-20 днів
E. 1 раз на 30 днів
2. Пацієнтка 74 років знаходиться в тяжкому стані в лікарні. На яких ділянках тіла в неї можуть виникнути попрілості?
A. *В природних складках шкіри
B. На потилиці
C. На спині та сідницях
D. В порожнині рота
E. На руках
3. До лікаря звернулась пацієнтка зі скаргою на гнійні виділення з очей, які склеюють вії і повіки. Лікар порадив протерти повіки очей стерильним зволоженим тампоном. В якому напрямку Ви будете протирати очі пацієнтки?
A. *Від зовнішнього до внутрішнього кута
B. Від внутрішнього до зовнішнього кута
C. Не має значення
D. Від центра ока до країв
E. Як бажає пацієнтка
4. У пацієнта у зовнішньому слуховому проході засохла сірка. Що слід ввести у зовнішній слуховий прохід, щоб пом’якшити сірку?
A. *3\% р-н перекису водню
B. 10\% рн натрію хлориду
C. 5\%рн хлораміну
D. 15рн калію перманганату
E. Перекип’ячену воду
5. Медичній сестрі необхідно провести туалет ротової порожнини тяжкохворому пацієнту. Вкажіть розчин для обробки ротової порожнини ?
A. *2% розчин натрію гідрокарбонату
B. 1\% розчин борної кислоти
C. 15\% розчин борної кислоти
D. 1\% розчин натрію гідрокарбонату
E. 5\% розчин хлораміну

6. Для туалету слухових ходів тяжкохворого можна використати:


A. *3 % розчин пероксиду водню
B. Розчин фурациліну 1:5000
C. 70 % розчин етилового спирту
D. 5 % розчин перманганату калію
E. 1 % розчин діамантового зеленого

7. Ви медична сестра дитячої поліклініки. Якою повинна бути температура лікувального розчину в градусах Цельсія для обробки ротової порожнини при стоматиті?


A. *36-37
B. 18-20
C. 22 - 24
D. 28 - 30
E. 40 - 45

8. Пацієнту лікар призначив введення крапель у вухо. Що необхідно зробити перед процедурою, якщо має місце гноєтеча із вуха?


A. *Здійснити туалет слухового ходу за допомогою 3\% перекису водню
B. Висушити слуховий хід марлевою турундою
C. Промити слуховий хід
D. Закапати краплі за призначенням
E. Не виконувати призначення

9. При уходе за тяжелобольным обработку ресниц и век необходимо проводить:


A. *От наружного угла к внутреннему
B. Снизу вверх
C. От внутреннего угла глаза к наружному
D. Круговыми движениями
E. Сверху вниз

10. Доглядаючи за ротовою порожниною важкохворого, медична сестра використає:


A. 2\% розчин натрію гідрокарбонату
B. 3\% перекис водню
C. 10\% розчин камфорного спирту
D. 40\% розчин глюкози
E. 40\% розчин етилового спирту

11. Як дезинфікують підкладні судна та сечоприймачі ?


A. *5 г порошку + 15 мл 30 \% розчину перекису водню + 980 мл води;
B. 5 г "Лотоса" + 17 мл 27,5 \% розчину перекису водню + 978 мл води.
C. 5 г порошку + 10 мл 33 \% розчину Н2О2 + 990 мл води;
D. 3 г порошку + 10 мл 33 \% розчину перекису водню + 987 мл води;
E. 5 г порошку + 20 мл 33 \% розчину перекису водню + 975 мл води;

1. Хвора М. 65 років із діагнозом цукровий діабет, звернулася до дільничої медичної сестри із проханням розповісти, як їй харчуватися. Про дієту за яким номером буде розповідати медична сестра?


A. *№ 9
B. № З
C. № 8
D. № 10а
E. № 14

2. Пацієнт К. 55 років знаходиться в хірургічному відділенні з приводу загострення виразкової хвороби шлунку. Назвіть дієту необхідну для перших днів захворювання.


A. *1а
B. 7а
C. 5а
D. 8
E. 15

3. Вы медсестра терапевтического отделения. К Вам обратились родственники, вновь поступившего больного с острым гломерулонефритом с просьбой коррекции питания. По какому диетическому столу Вы будете давать рекомендации?


A. *Стол №7
B. Стол № 10
C. Стол № 1
D. Стол №4
E. Стол № 5

4. Вкажіть продукт, який бажано вживати при цукровому діабеті:


A. *гречана крупа
B. білий хліб
C. манна каша
D. картопля
E. солодощі

5. Пацієнту К., 56-ти років, призначена дієта № 7. При спілкуванні з пацієнтом Ви пояснюєте мету призначеної дієти :


A. *Щадіння функції нирок, зниження артеріального тиску, зменшення набряків
B. Нормалізація секреторної і моторної функції кишечника
C. Відновлення порушеної функції печінки
D. Щадіння нервової системи
E. Відновлення вітамінного балансу

6. Які рекомендації щодо харчового раціону необхідно дати хворому з недостатністю кровообігу?


A. *Обмеження прийому рідини і кухонної солі.
B. Механічне щадіння.
C. Виключення вуглеводів.
D. Зменшення калорійності харчового раціону.
E. Водянка нирки

7. Пацієнтці К., 35 р. з діагнозом: ожиріння II ст., яке не пов’язане з захворюваннями серцево-судинної та ендокринної систем, призначено дієтичне лікування. Дотримання якої дієти буде контролювати м/с?


A. *№8
B. № 10
C. №7
D. №5
E. № 11

8. Пацієнту кардіологічного відділення з гіпертонічною хворобою серця II ступеню призначено дієтичне харчування. Це дієтичний стіл №.


A. *10
B. 9
C. 8
D. 6
E. 1

9. Харчовий статус - це:


A. *Відповідність маси тіла її віку, статі, ступеню розвитку підшкірного шару
B. Відсутність ознак аліментарного захворювання
C. Ступень розвитку підшкірного шару
D. Незбалансоване харчування
E. Нераціональне харчування

10. Які рекомендації по складанню харчового раціону Ви б дали хворому з нирковою недостатністю:


A. *Зменшення вмісту білків і споживаної рідини
B. Збільшення вмісту білка
C. Збільшення вмісту вуглеводів і споживаної рідини
D. Зменшення вмісту вуглеводів і споживаної рідини
E. Механічне щадіння

11. При захворюванні серцево-судинної системи рекомендується дієта №:


A. *10
B. 6
C. 4
D. З
E. 9

12. Пацієнту, який знаходиться в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету лікар призначив дієту №9. Який корегуючий принцип цієї дієти?


A. *Обмеження вуглеводів і жирів
B. Обмеження білків, жирів
C. Обмеження солі та рідини
D. Обмеження жирів та вітамінів
E. Обмеження вуглеводів та білків

13. Для диеты №5 характерны:


A. *Ограничение белков, животных жиров, исключение жарения
B. Ограничение жиров, копченостей, кулинарная обработка любая
C. Ограничение белков, углеводов
D. Ограничение белков, животных жиров, соли
E. Ограничение жиров, белков, жидкости

Тестові завдання

1. Хвора М. 65 років із діагнозом цукровий діабет, звернулася до дільничої медичної сестри із проханням розповісти, як їй харчуватися. Про дієту за яким номером буде розповідати медична сестра?
A. *№ 9
B. № З
C. № 8
D. № 10а
E. № 14

2. Пацієнт К. 55 років знаходиться в хірургічному відділенні з приводу загострення виразкової хвороби шлунку. Назвіть дієту необхідну для перших днів захворювання.


A. *1а
B. 7а
C. 5а
D. 8
E. 15

3. Вы медсестра терапевтического отделения. К Вам обратились родственники, вновь поступившего больного с острым гломерулонефритом с просьбой коррекции питания. По какому диетическому столу Вы будете давать рекомендации?


A. *Стол №7
B. Стол № 10
C. Стол № 1
D. Стол №4
E. Стол № 5

4. Вкажіть продукт, який бажано вживати при цукровому діабеті:


A. *гречана крупа
B. білий хліб
C. манна каша
D. картопля
E. солодощі

5. Пацієнту К., 56-ти років, призначена дієта № 7. При спілкуванні з пацієнтом Ви пояснюєте мету призначеної дієти :


A. *Щадіння функції нирок, зниження артеріального тиску, зменшення набряків
B. Нормалізація секреторної і моторної функції кишечника
C. Відновлення порушеної функції печінки
D. Щадіння нервової системи
E. Відновлення вітамінного балансу

6. Які рекомендації щодо харчового раціону необхідно дати хворому з недостатністю кровообігу?


A. *Обмеження прийому рідини і кухонної солі.
B. Механічне щадіння.
C. Виключення вуглеводів.
D. Зменшення калорійності харчового раціону.
E. Водянка нирки

7. Пацієнтці К., 35 р. з діагнозом: ожиріння II ст., яке не пов’язане з захворюваннями серцево-судинної та ендокринної систем, призначено дієтичне лікування. Дотримання якої дієти буде контролювати м/с?


A. *№8
B. № 10
C. №7
D. №5
E. № 11

8. Пацієнту кардіологічного відділення з гіпертонічною хворобою серця II ступеню призначено дієтичне харчування. Це дієтичний стіл №.


A. *10
B. 9
C. 8
D. 6
E. 1

9. Харчовий статус - це:


A. *Відповідність маси тіла її віку, статі, ступеню розвитку підшкірного шару
B. Відсутність ознак аліментарного захворювання
C. Ступень розвитку підшкірного шару
D. Незбалансоване харчування
E. Нераціональне харчування

10. Які рекомендації по складанню харчового раціону Ви б дали хворому з нирковою недостатністю:


A. *Зменшення вмісту білків і споживаної рідини
B. Збільшення вмісту білка
C. Збільшення вмісту вуглеводів і споживаної рідини
D. Зменшення вмісту вуглеводів і споживаної рідини
E. Механічне щадіння

11. При захворюванні серцево-судинної системи рекомендується дієта №:


A. *10
B. 6
C. 4
D. З
E. 9

12. Пацієнту, який знаходиться в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету лікар призначив дієту №9. Який корегуючий принцип цієї дієти?


A. *Обмеження вуглеводів і жирів
B. Обмеження білків, жирів
C. Обмеження солі та рідини
D. Обмеження жирів та вітамінів
E. Обмеження вуглеводів та білків

13. Для диеты №5 характерны:


A. *Ограничение белков, животных жиров, исключение жарения
B. Ограничение жиров, копченостей, кулинарная обработка любая
C. Ограничение белков, углеводов
D. Ограничение белков, животных жиров, соли
E. Ограничение жиров, белков, жидкости

14.Контроль за санітарним станом тумбочок і холодильників у палатах здійснює:


A. *Буфетниця –роздавальниця
B. Санітарка
C. Маніпуляційна медична сестра
D. Сестра –господарка
E. Старша медична сестра

15.У відділення стаціонару доставлено приготовлену в харчоблоці їжу.Участь у роздачі їжі хворим бере:


A. *Палатна медична сестра
B. Маніпуляційна медична сестра
C. Санітарка
D. Старша медична сестра
E. Дієтсестра

16.У гастроентерологічному відділені стаціонару необхідно забезпечити лікувальне харчування хворих.Який документ повинна оформити й відправити до харчоблоку лікарні старша медична сестра?


A. *Порційну вимогу
B. Палатний порційник
C. Звіт про рух хворих за добу
D. Копії листків лікарських призначень
E. Списки хворих ,які поступили протягом доби

Тестові завдання


1. Хворому 62 років була проведена операція з приводу звуження стравоходу та накладена гастростома для харчування. Чим медична сестра повинна обробляти шкіру хворого в ділянці стоми?
A. *70 % етиловим спиртом
B. 5 % спиртовим розчином йоду
C. 0,5\% розчином нашатирного спирту
D. 2\% розчином натрію гідрокарбонату
E. 10\% розчином камфорного спирту

2. Харчову суміш, при годуванні пацієнта через зонд в перші дні починають вводити порціями по:


A. *100-150 гр
B. 30-70 гр
C. 250-450 гр
D. 450-550 гр
E. 600-800 гр

3. До палати привезли хворого 55 років після операції з приводу звуження стравоходу. Харчування починають з другого дня через операційну фістулу-гастростому. Вкажіть кількість їжі і кратність годування цього хворого, починаючи з другого дня:


A. *150 - 200 мл 5 - 6 разів на день
B. 50- 100 мл 8-10 разів на день
C. 200 - 300 мл 5 - 6 разів на день
D. 300 - 400 мл 4 - 5 разів на день
E. 450-500 мл 3-4 рази на день

4. Після операційного втручання на стравоході хворого харчують:


A. *через гастростому
B. через зонд
C. парентерально
D. ректально
E. за допомогою поїльника

5. У пацієнтки 62 років, різке зневоднення організму. Харчування через рот і парентеральним шляхом не можливе. Уведення поживних речовин призначено за допомогою живильної клізми. Який розчин може бути використаний для даної маніпуляції.


A. *5 % р-н глюкози
B. 40 % р-н глюкози
C. Поживні суміші на основі жирів
D. Поживні суміші на основі білків.
E. 10 % р-н натрію хлориду
6. Пацієнт С., 46 р., перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні з приводу травми нижньої щелепи. Лікар призначив штучне харчування хворого через зонд. Які харчові продукти можна вводити при такому годуванні :
A. *Бульйон
B. Подрібнене м'ясо
C. 0,9\% розчин натрію хлориду
D. Салат з овочів
E. Ліпофундін

7. Для запобігання подразнення шкіри навколо гастростоми, її необхідно обробити:


A. *Пастою Лассара
B. Клеолом
C. Колодієм
D. 1\% розчином калію перманганату
E. Маззю Вишневського

8. Догляд за шкірою навколо гастростоми включає:


A. *Просушування стерильною серветкою, змазування пастою Лассара, накладання стерильної пов’язки
B. Промивання кип’яченою водою, накладання сухої пов’язки
C. Промивання 3\% пероксидом водню
D. Промивання 5\% калію перманганатом
E. Просушування стерильною серветкою

9. При неможливості прийому їжі через рот, у зв’язку з операціями чи непрохідністю травного каналу застосовують:


A. *Живильні клізми
B. Очисні клізми
C. Сифонну клізму
D. Гіпертонічну клізму
E. Олійну клізму

10. У пацієнта порушений акт ковтання. Які продукти йому можна ввести при штучному годуванні через шлунковий зонд?


A. *Кисіль
B. Хліб
C. Вінегрет
D. Парову котлету
E. Тістечка

11. Пацієнт 72-х років четверту добу перебуває в тяжкому стані без свідомості після перенесеної черепномозкової травми. Який вид харчування повинна застосувати медична сестра?


A. *Харчування через назогастральний зонд
B. Парентеральне харчування .
C. Харчування через гастростому
D. Харчування через стому
E. Ректальне харчування

12. Поясніть пацієнту з гастростомою чому не можна одноразово вводити у шлунок велику кількість їжі:


А *Це може спричинити спазм м’язів шлунка і викид їжі назад через стому
В  Вона може не вміститися через малий об’єм шлунка
С  Це може спричинити погіршення засвоєння їжі
D  Їжу треба вводити декілька разів на день
Е  Так лишиться у підручниках з догляду
13. Штучне годування - це:
A. *Коли пацієнта неможливо нагодувати через природні шляхи
B. Коли пацієнт самостійно вживає їжу, приготовлену з консервантів
C. Коли для годування пацієнт застосовує поїльник
D. Коли пацієнт харчується в громадській їдальні
E. Коли годуємо пацієнта з ложечки

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка