A.* Інфекційний мононуклеоз, снідСкачати 10.94 Mb.
Дата конвертації06.04.2021
Розмір10.94 Mb.

1. ????? ????????? ???????? (??????):???????:4????. ?????????????, ??????????? ?? ??????????. ?????? 1. ????:???????? ???????????????? ??????:1.Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане:

 • A.* Інфекційний мононуклеоз, СНІД

 • B. Туберкульоз, мікобактеріоз

 • C. Поліоміеліт, гепатит А

 • D. Дизентерія, холера

 • E. Ку-гарячка, висипний тиф


2. 2.У хворої М. спостерігається локальна реакція на укус бджоли, що виникла в першіхвилини після укусу. За яким типом реакції гіперчутливості вона проходить?

 • A.* Анафілактичний

 • B. Цитотоксичний

 • C. Імунокомплексний

 • D. Уповільненого типу

 • E. Ідіотип-антиідіотип


3. 3.У лабораторію поступило харкотиння хворого на туберкульоз. Який метод зафарбовування слід використати для виявлення збудників туберкульозу?

 • A.* Циля-Нільсена

 • B. Грам-Синьова

 • C. Гімзе-Романовського

 • D. Буррі-Гінса

 • E. Нейссера


4. 4.При мікроскопії харкотиння хворого на крупозну пневмонію виявлена значна кількість грампозитивних ланцетоподібних диплококів, оточених капсулою. Виявлення якого збудника слід очікувати?

 • A.* Streptococcus pneumoniae

 • B. Hemophilus influenzae

 • C. Klebsiella pneumoniae

 • D. coli

 • E. Staphylococcus aureus


5. 5.У бактеріологічній лабораторії підготували до стерилізації мясо-пептонний бульйон. Який із способів стерилізації слід застосувати?

 • A.* Автоклавування при 121oС 30 хв.

 • B. Сухим жаром 160oС 2 год.

 • C. Кипятінням 1 год.

 • D. Фільтрування

 • E. Прожарювання у полумї пальника


6. 6.Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання?

 • A.* Рецидив

 • B. Реінфекція

 • C. Суперінфекція

 • D. Персистуюча інфекція

 • E. Вторинна інфекція


7. 7.У клініку доставлено хворого з важким загальним станом, високою температурою, затрудне-ним диханням. Бактеріоскопічне дослідження матеріалу із зіву та дихальних шляхів дозволило попередньо діагностувати дифтерійний круп. Який метод фарбування при цьому був застосований?

 • A.* Нейссера

 • B. Циль-Нільсена

 • C. Гнса-Буррі

 • D. Пешкова

 • E. Ожешки


8. 8.З метою перевірки крові донорів на наявність антигенів гепатиту В необхідно застосувати

 • A.* Твердофазний імуноферментний аналіз

 • B. Імуноелектрофорез

 • C. Непрямої гемаглютинації

 • D. Звязування комплементу

 • E. Непрямої імунофлуоресценції


9. 9.Випорожнення хворого з підозрою на кишкову вірусну інфекцію обробили антибіотиками протягом доби при 40oС. Потім суспензією заразили первинні та перещеплювані клітинні культури. Через 2-3 дні в заражених клітинах культур виявлено цитопатичну дію. Як проводиться ідентифікація ентеровірусів?

 • A.* За допомогою реакції нейтралізації цитопатичної дії типоспецифічними сироватками

 • B. За реакцією імунофлюоресценції.

 • C. За допомогою реакції гальмування гемаглютинації

 • D. За допомогою реакції аглютинації.

 • E. За допомогою реакції преципітації.


10. 10.Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати слід використовувати для цієї мети?

 • A.* Діагностикуми

 • B. Діагностичні сироватки

 • C. Мічені сироватки

 • D. Моноклональні антитіла

 • E. Адсорбовані монорецепторні сироватки


11. 11.У лабораторію поступив матеріал /витяжка тваринницької сировини/ з району, де відмічені випадки на сибірку серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?

 • A.* Реакцію термопреципітації

 • B. Реакцію звязування комплементу

 • C. Реакцію непрямої гемаглютинації

 • D. Радіоімунний аналіз

 • E. Реакцію преципітації в агарі


12. 12.У звязку з випадком дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного імунітету?

 • A.* Дифтерійний анатоксин

 • B. Антидифтерійну сироватку

 • C. Специфічний імуноглобулін

 • D. Вакцина АКДП

 • E. Вакцина з вбитих бактерій


13. 13.Виберіть умову, без дотримання якої неможливо визначити результат реакції імунофлюоресценції .

 • A.* Наявність люмінесцентного мікроскопа

 • B. Наявність електронного мікроскопа

 • C. Наявності імерсійного мікроскопа

 • D. Виділеної чистої культури збудника

 • E. Сироватки хворого


14. 14.В хірургічний кабінет звернулась людина, яку покусала невідома собака. Широкі рвані рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрібно надати для профілактики сказу?

 • A.* Розпочати імунізацію антирабічною вакциною

 • B. Призначити комбіновану антибіотикотерапію

 • C. Терміново ввести вакцину АКДП

 • D. Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря

 • E. Терміново ввести нормальний гама-глобулін


15. 15.При спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грип проводиться експрес-діагностика, яка грунтується на виявленні специфічного вірусного антигену в досліджуваному матеріалі (змив носоглотки). Яку серологічну реакцію використовують для цього?


16. 16.Серологічна діагностика грипу передбачає виявлення наростання титру антитіл до збудника в сироватці крові хворого. В скільки разів повинен зрости титр антитіл з парною сироваткою, щоб результат вважався достовірним?

 • A.* В 4 рази і більше

 • B. В 2 рази

 • C. В один раз

 • D. В 3 рази

 • E. В пів-титру


17. 17.Вірус грипу містить внутрішні антигени - нуклеопротеїдні (NP), полімеразні (P1, P2, P3), матриксний білок (М) та зовнішні антигени - гемаглютинін (Н) і нейрамінізазу (N). Яким з них належить основна роль у створені імунітету до грипозної інфекції?

 • A.* Гемаглютинін та нейрамінідаза

 • B. Нуклеопротеїдні антигени

 • C. Матриксний білок

 • D. Полімеразні білки

 • E. Нейрамінідаза


18. 18.У пацієнтки 20 років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?

 • A.* Т-хелпери

 • B. Гепатоцити

 • C. Ендотеліоцити

 • D. Епітеліоцити

 • E. В-лімфоцити


19. 19.Відомо, що вірус імунодефіциту людини належить до родини Ретровірусів. Вкажіть основну ознаку, що характеризує дану родину.

 • A.* Наявність ферменту зворотньої транскриптази

 • B. Містять мінус-РНК

 • C. Прості віруси, що вражають тільки людину

 • D. Нуклеїнова кислота не інтегрує в геном хазяїна

 • E. Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів


20. 20.Хлопчик 1,5 років, який не отримував планові щеплення, контактував з хворим на кір. З метою екстреної специфічної профілактики дитині було введено донорський гамаглобулін. Який вид імунітету було створено при цьому?

 • A.* Пасивний

 • B. Природний

 • C. Антитоксичний

 • D. Поствакцинальний

 • E. Місцевий


21. 21.Лікар-педіатр, проводячи з батьками бесіду про профілактику кору, зауважив, що певна категорія дітей має природний пасивний імунітет до цього захворювання. Яких саме дітей мав на увазі лікар?

 • A.* Новонароджені

 • B. Старші 14 років

 • C. Ті, що перенесли кір на першому році життя

 • D. Ті, що отримали планові щеплення

 • E. Ті, чиї батьки не хворіли на кір


22. 22.Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у звязку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?

 • A.* Реакція імунофлюоресценції.

 • B. Реакція Кумбса.

 • C. Імуноферментний аналіз.

 • D. Реакція опсонізації.

 • E. Радіофмунний аналіз.


23. 23.У пацієнта з бронхіальною астмою за дпомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?

 • A.* Ig.E

 • B. Ig.A

 • C. IgM.

 • D. Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

 • E. IgG.


24. 24.Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Через 4-5 днів шкірний трансплантат прижився. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 11 добу почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?

 • A.* Т-лімфоцити

 • B. Еритроцити

 • C. Базофіли

 • D. Еозинофіли

 • E. В-лімфоцити


25. 25.У хворого з жовтяницею одержано такі дані лабораторного обстеження: Hsg-, НВеАg-, анти НВsg+, анти НВsМ-, НСАg+. Який діагноз підтверджується на основі цих даних?

 • A.* Гепатит С, в анамнезі - гепатит В.

 • B. Гепатит С.

 • C. Хронічний гепатит В з низькою репликативною активністю.

 • D. Рецидив гепатиту В.

 • E. Повторне зараження гепатитом В.


26. 26.Для серологiчної дiагностики черевного тифу використовують реакцiю Вiдаля.Який механiзм взаємодiї антигенiв та антитiл лежить в її основi?

 • A.* Аглютинацiя

 • B. Преципiтацiя

 • C. Бактерiолiз

 • D. Гемолiз

 • E. lмобiлiзацiя бактерiй


27. 27.Під час експертизи шкір тварин була використана реакція преципітації по Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?

 • A.* Наявність антигенів збудника сибірки

 • B. Наявність токсину анаеробної інфекції

 • C. Наявність збудника бруцельозу

 • D. Поверхневого антигену ешеріхій

 • E. Вірулентного антигену сальмонел


28. 28.В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для бактеріоскопічного дослідження препаратів мазків і виявлення туберкульозної палички потрібно використати один із вказаних методів фарбування:

 • A.* Ціля - Нільсена

 • B. Буррі - Гінса

 • C. Здрадовського

 • D. Грама

 • E. Романовського


29. 29.Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція відома під назвою:

 • A.* Відаля

 • B. Борде - Жангу

 • C. Вассермана

 • D. Райта

 • E. Асколі


30. 30.Для прискорення заживлення рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної резистентності організму і має назву:

 • A.* Лізоцим

 • B. Комплемент

 • C. Інтерферон

 • D. Інтерлейкін

 • E. Іманін


31. 31.У посіві гною з фурункулу знайдено кулястої форми мікроби, розташовані як гроно винограду. Які мікроби виявлено?

 • A.* Стафілококи

 • B. Диплококи

 • C. Мікрококи

 • D. Стрептококи

 • E. Тетракоки


32. 32.У дитячому садку здійснено обстеження дітей і персоналу з метою виявлення менінгококового носійства. Підберіть метод мікробіологічного дослідження:

 • A.* Бактеріологічний

 • B. Алергічний

 • C. Бактеріоскопічний

 • D. Біологічний

 • E. Серологічний


33. 33.Збудник гепатиту Д (Дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватись лише в клітинах, уже інфікованих одним з перерахованих вірусів:

 • A.* Вірусом гепатиту В

 • B. Вірусом гепатиту А

 • C. Вірусом гепатиту Е

 • D. Вірусом Епстайна-Барр

 • E. Вірусом імунодефіциту людини


34. 34.При перевірці крові донорів на станції переливання крові, в сироватці одного з них виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?

 • A.* Вестернблоту (імуноблотингу)

 • B. Електронної мікроскопії

 • C. Імуноферментного аналізу

 • D. Імунофлюоресценції

 • E. Радіоімунного аналізу


35. 35.ВІЛ-інфікований пацієнт періодично обстежується з метою виявлення ознак активізації процесу. Назвіть найбільш суттєву ознаку, що вказує на перехід ВІЛ-інфекції в СНІД:

 • A.* Саркома Капоші, кількіть Т-хелперів нижче 200 кл/мкл

 • B. Зниження кількості нейтрофілів

 • C. Зниження кількості Т-хелперів

 • D. Кількість Т-хелперів нижче критичного рівня

 • E. Виявлення антитіл до gp 41


36. 36.В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день захворювання грипом. Який метод найдостовірніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?

 • A.* Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом ІФА.

 • B. Дослідження парних сироваток.

 • C. Зараження курячих ембріонів.

 • D. Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів.

 • E. Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу.


37. 37.У зв'язку з важким перебігом гепатиту В, пацієнту призначено обстеження з метою виявлення можливого агента-супутника, що ускладнює перебіг основного захворювання. Вкажіть цей агент.

 • A.* Дельта-вірус.

 • B. Вірус гепатиту С.

 • C. Вірус гепатиту G.

 • D. Вірус гепатиту Е..

 • E. НВs- антиген.


38. 38.Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, доки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як найбільш правильно назвати такий вид імунітету?

 • A.* Нестерильний

 • B. Гуморальний

 • C. Типоспецифічний

 • D. Природжений

 • E. Перехресний


39. 39.Для серологічної діагностики сифілісу в реакції Вассермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоідів із серцевої мязи бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки реакції?

 • A.* Комплемент

 • B. Живі трепонеми

 • C. Еритроцити барана

 • D. Діагностична преципітуюча сироватка

 • E. Антиглобулінова сироватка


40. 40.У звязку з тим, що наближається епідемія грипу, районний епідеміолог складає заявку на профілактичні препарати. Який з них сприятиме формуванню активного специфічного імунітету та є найменш реактогенним?

 • A.* Субодинична вакцина

 • B. Жива вакцина

 • C. Вбита вакцина

 • D. Донорський гама- глобулін

 • E. Лейкоцитарний інтерферон


41. 41.У хлопчика 6 років помірне підвищення температури, привушні залози збільшені. Зі слини хворого було виділено вірус, який розмножується у курячих ембріонах та тканинних культурах, має гемаглютинуючі властивості та викликає утворення симпластів у культурі клітин. Які ще органи найбільш імовірно можуть бути уражені в наслідок інфекції, викликаної цим вірусом?

 • A.* Статеві залози

 • B. Печінка

 • C. Легені

 • D. Глоткові мигдалини

 • E. Головний мозок


42. 42.Із рото-глотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт виділили культуру кокових бактерій. У мазках вони розташовувалися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути бактерії?

 • A.* Стрептококи

 • B. Стафілококи

 • C. Ешерихії

 • D. Клостридії

 • E. Вібріони


43. 43.Держсанінспекцією вилучена на базарі партія ковбаси з назвою "свиняча домашня" в зв'язку з підозрою щодо її фальсифікації. За допомогою якої серологічної реакції імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт?

 • A.* Преципітації

 • B. РЗК

 • C. Аглютинації

 • D. Імунофлюорестенції

 • E. РНГА


44. 44.Під час хірургічної операції пацієнту проведено переливання крові. На антигени якого збудника необхідно перевірити цю кров ?

 • A.* Віруса гепатиту В.

 • B. Віруса гепатиту А.

 • C. Вірус гепатиту Е.

 • D. Ентеровірусів.

 • E. Аденовірусів.


45. 45.Через декілька хвилин після введення препарату хворому правцем з'явилася задишка, частий пульс, впав артеріальний тиск. Який препарат міг бути найбільш імовірною причиною виниклого ускладнення?

 • A.* Антитоксична сироватка

 • B. Сульфаниламид

 • C. Антибіотик

 • D. Анатоксин

 • E. Донорський гама- глобулін


46. 46.У хворого 25 років з численних шкірних пустул висівається золотистий стафілокок в асоціації з епідермальним стафілококом, в аналізі харкотиння виявлена пневмоциста карінії, у випорожненнях - криптоспоридії, вульгарний протей та гриби роду кандіда. При якому захворюванні зустрічається таке множинне інфікування умовно-патогенними мікроорганізмами?

 • A.* СНIД

 • B. Цукровий діабет

 • C. Сепсис

 • D. Дисбактеріоз

 • E. Медикаментозний агранулоцитоз


47. 47.У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту, з незміненою кількістю та функціональною активністю Т- і В-лімфоцитів, при обстеженні виявлений дефект на молекулярному рівні, при якому порушена функція антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

 • A.* Макрофаги, моноцити

 • B. Т-лімфоцити, В-лімфоцити

 • C. NK-клітини

 • D. Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити

 • E. 0-лімфоцити


48. 48.З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

 • A.* Реакцію преципітації в гелі.

 • B. Реакцію Кумбса.

 • C. Реакцію аглютинації.

 • D. Реакцію кільцепреципітації.

 • E. Реакцію опсонізації.


49. 49.Жінка 54 років звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць, що зявилася нещодавно. Антигістамінні препарати, що їх призначив лікар призводили до деякого покращення стану хворої. Які антитіла могли сприяти розвитку цієї реакції?

 • A.* Ig E

 • B. Ig А

 • C. Ig D

 • D. Ig G

 • E. Ig M


50. 50.У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

 • A.* Макрофаги, моноцити

 • B. Т-лімфоцити

 • C. В-лімфоцити

 • D. Фібробласти

 • E. 0-лімфоцити


51. 51.Для проведення біологічної проби з метою виявлення ботулотоксину, дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А,В,Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

 • A.* Нейтралізації

 • B. Преципітації

 • C. Звязування комплементу

 • D. Опсоно-фагоцитарна

 • E. Подвійної імунної дифузії


52. 52.У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з'явилася папула розміром до 8 мм у диаметрі. Який тип реакції гіперчутливості розвинувся після введення туберкуліну?

 • A.* Реакція гіперчутливості IV типу

 • B. Реакція типу феномен Артюса

 • C. Реакція типу сироваткової хвороби

 • D. Атопічна реакція

 • E. Реакція гіперчутливості ІІ типу


53. 53.Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp 41 i gp 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно звязується gp 120 вірусу.

 • A.* СД 4

 • B. 3

 • C. 8

 • D. 19

 • E. 28


54. 54.У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?

 • A.* Зниження рівня Т-лімфоцитів

 • B. Зниження рівня В-лімфоцитів

 • C. Зниження рівня натуральних кілерів (NK-клітин)

 • D. Зниження рівня системи комлементу

 • E. Недостатність клітин- ефекторів гуморального імунітету


55. 55.При дослідженні сироватки крові у пацієнта з ознаками імунодефіциту виявлено антитіла до білків gP 120 i gP41. Яку інфекцію у хворого підтверджує цей результат?

 • A.* ВІЛ-інфекція

 • B. НLTV-1- інфекція

 • C. TORH- інфекція

 • D. НВV - інфекція

 • E. ЕСНО-інфекція


56. 56.При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого на кишкову інфекцію була виділена Shigella sonnei. Яку з перерахованих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної чистої культури?

 • A.* Реакція аглютинації

 • B. Реакція преципітації

 • C. Реакція звязування комплементу

 • D. Реакція нейтралізації

 • E. Реакція лізису


57. 57.У хворого по ходу міжреберних нервів зявилася пухірцева висипка у вигляді обруча, з больовим синдромом. Яке дослідження найбільш ефективне для експрес-діагностики оперізуючого лишаю?

 • A.* РІФ з моноклональними антитілами

 • B. Виділення вірусу в культурі клітин

 • C. РН

 • D. ІФА

 • E. РЗК


58. 58.В вірусологічну лабораторію доставлено патологічний матеріал (виділення слизової оболонки носових ходів), який взяли від хворого з попереднім діагнозом грип. Який експрес-метод дасть змогу виявити специфічний вірусний антиген в досліджуваному матеріалі?

 • A.* Пряма і непряма РІФ

 • B. Прямий і непрямий ІФА

 • C. РГГА

 • D. РЗНГА

 • E. РІА


59. 59.На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати готові зафіксовані мазки із мокротиння хворого на туберкульоз. Який метод фарбування треба використати у данному випадку?

 • A.* Циля-Нільсена

 • B. Буррі

 • C. Романовського -Гімза

 • D. Гінса

 • E. Грама


60. 60.У фекаліях трирічної дитини із сильновираженою діареєю, яка хворіє протягом 3-ох днів, за методом імунної електронної мікроскопії виявлено віруси, із двошаровим капсидом і псевдооболонкою, які нагадують дрібні коліщатка із спицями. Які це можуть бути віруси?

 • A.* ротавіруси

 • B. Коксакі-віруси

 • C. ЕСНО-віруси

 • D. коронавіруси

 • E. реовіруси


61. 61.У хворої після трансплантації печінки через 1,5 місяці погіршився стан внаслідок початку реакції відторгнення трансплантату. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

 • A.* Т-кілери

 • B. Інтерлейкін-1

 • C. Природні кілери

 • D. В-лімфоцити

 • E. Т-хелпери


62. 62.В препараті,зафарбованому за методом Ожешки видно паличковидні мікроорганізми,зафарбовані в синій колір, в яких термінально розміщені компоненти круглої форми,зафарбовані в червоний колір.Як називаються ці компоненти?

 • A.* Спори.

 • B. Війки.

 • C. Джгутики.

 • D. Капсули.

 • E. Мезосоми.


63. 63.Матеріал від хворого з попереднім діагнозом Грип направлено до лабораторії. При проведенні вірусологічного дослідження було застосовано реакцію гемадсорбції. Для виявлення яких вірусів може бути використана ця реакція?

 • A.* Вірусів, що мають гемаглютиніни

 • B. Всіх складних вірусів

 • C. ДНК-геномних вірусів

 • D. Будь-яких вірусів

 • E. Немає правильної відповіді


64. 64.Значну роль у профілактиці туберкульозу відіграє планова масова вакцинація проти туберкульозу новонароджених дітей віком 5-7 днів життя. При цьому застосовують вакцину:

 • A.* БЦЖ

 • B. АКДС

 • C. АДС

 • D. АД

 • E. АКС


65. 65.При відборі для ревакцинації вакциною БЦЖ у школяра поставлено пробу Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить такий результат проби?

 • A.* Про відсутність клітинного імунітету до туберкульозу.

 • B. Про наявність клітинного імунітету до туберкульозу.

 • C. Про відсутність гуморального імунітету до туберкульозу.

 • D. Про відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу.

 • E. Про наявність гуморального імунітету до туберкульозу.


66. 66.Хворому поставлено діагноз газова гангрена. Після ідентифікації збудника досліджуваний матеріал необхідно знищити. Який метод слід використати?

 • A.* Стерилізацію парою під тиском

 • B. Тіндалізацію.

 • C. Стерилізацію текучою парою

 • D. Пастеризацію

 • E. Кипятіння


67. 67.У терапевтичному відділенні знаходиться на лікуванні хворий з діагнозом «крупозна пневмонія». Для бактеріологічного дослідження направлений в лабораторію матеріал, з якого приготовані мазки і пофарбовані метиленовим синім. Лікар поставив діагноз «пневмококова пневмонія». Який метод діагностики слід використати для уточнення діагнозу?

 • A.* Біологічний

 • B. Бактеріологічний

 • C. Серологічний

 • D. Мікроскопічний

 • E. Алергічний


68. 68.В лікарню поступила дитина 12 річного віку з діагнозом «дифтерія зіву» середньої важкості. Клінічний діагноз підтверджено бактеріологічними дослідженнями: виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Які препарати треба застосувати для специфічного лікування?

 • A.* Антитоксичну протидифтерійну сироватку

 • B. Антибіотики

 • C. Бактеріофаги

 • D. АКДП

 • E. АДП


69. ????? ????????? ???????? (??????):???????:5????. ?????????????, ??????????? ?? ??????????. ?????? 2. ????:???????? ???????????????? ??????:1.?При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольпо-вагінітом лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні, що брунькуються клітини, розміром 3-6 мкм.Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

 • A.* Кандидозу

 • B. Кокцидіозу

 • C. Епідермофітії

 • D. Мікроспорії

 • E. Криптококозу


70. 2.У мікропрепараті виготовленому з пунктату регіонарного лімфовузла хворого, зафарбованому за Романовським-Гімза лікар виявив тонкі мікроорганізми з 12-14 рівномірними завитками з гострими кінцями довжиною 10-13 мкм блідо-рожевого кольору. Про збудника якої інфекційної хвороби може йти мова в даному випадку?

 • A.* Сифілісу

 • B. Трипаносомозу

 • C. Лептоспірозу

 • D. Поворотного тифу

 • E. Лейшманіозу


71. 3.При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води:

 • A.* 4 та 250

 • B. 2 та 500

 • C. 250 та 4

 • D. 500 та 2

 • E. 250 та 2


72. 4.У харкотинні хворого з підозрою на пневмонію виявлено грам позитивні диплококи, трохи подовжені з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені у харкотинні?

 • A.* Streptococcus pneumoniae

 • B. Staphylococcus aureus

 • C. Klebsiella pneumoniae

 • D. Neisseria meningitidis

 • E. Neisseria gonorrhoeae


73. 5.Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому тижні захворювання тифо-паратифами в хворого спостерігається:

 • A.* Бактеремія

 • B. Токсинемія

 • C. Септицемія

 • D. Септикопіємія

 • E. Вірусемія


74. 6.З випорожнень хворого на гострий гастроентерит виділена чиста культура рухливих дрібних, дещо зігнутих грам негативних паличок, які впродовж 6 годин дають ріст на лужній 1% пептонній воді у вигляді ніжної голубуватої плівки. Яким мікроорганізмам притаманні такі властивості?

 • A.* Вібріонам

 • B. Спірохетам

 • C. Клостридіям

 • D. Бацилам

 • E. Спірилам


75. 7.При плановому обстеженні доярок поставлено шкірно-алергічну пробу Бюрне. Вказана проба використовується для виявлення гіперчутливості до

 • A.* Бруцеліну

 • B. Туберкульну

 • C. Пестину

 • D. Тулярину

 • E. Антраксину


76. 8.У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово зявилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?

 • A.* Провести фаготипування виділених штамів

 • B. Визначити здатність штамів до токсиноутворення

 • C. Провести дослідження обладнання харчоблоку

 • D. Вивчити наявність антитіл у хворих дітей

 • E. Поставити алергічну пробу


77. 9.При мікроскопії харкотиння хворого на крупозну пневмонію виявлена значна кількість грампозитивних ланцетоподібних диплококів, оточених капсулою. Виявлення якого збудника слід очікувати?

 • A.* Streptococcus pneumoniae

 • B. Klebsiella pneumoniae

 • C. Chlamidia pneumoniae

 • D. Staphylococcus aureus

 • E. Escherichia coli


78. 10.Лікар отоларинголог при огляді хворого відмітив гіперемію, значний набряк мигдаликів з сірим нальотом на них. При мікроскопії нальоту було виявлено грампозитивні палички розташовані під кутом одна до одної. Про яке захворювання слід думати?

 • A.* Дифтерія

 • B. Ангіна

 • C. Скарлатина

 • D. Менінгоназофарингіт

 • E. Епідемічний паротит


79. 11.Хворий Н. поступив у лікарню зі скаргами на блювоту, запаморочення, двоїння в очах, важкість при ковтанні. Лікар запідозрив ботулізм. Які методи діагностики доцільно використати для підтвердження діагнозу?

 • A.* Біологічна проба, бактеріологічний

 • B. Алергічна проба, серологічний

 • C. Бактеріологічний, мікологічний

 • D. Протозоологічний, мікроскопічний

 • E. Електронна мікроскопія, РЗК


80. 12.В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі випорож-нення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури, слабкість. Лікар запідозрив дизентерію. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

 • A.* Бактеріологічний

 • B. Серологічний

 • C. Мікологічний

 • D. Мікроскопічний

 • E. Протозоологічний


81. 13.Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання?

 • A.* Рецидив

 • B. Реінфекція

 • C. Суперінфекція

 • D. Персистуюча інфекція

 • E. Вторинна інфекція


82. 14.У клініку доставлено хворого з важким загальним станом, високою температурою, затрудне-ним диханням. Бактеріоскопічне дослідження матеріалу із зіву та дихальних шляхів дозволило попередньо діагностувати дифтерійний круп. Який метод фарбування при цьому був застосований?

 • A.* Нейссера

 • B. Циль-Нільсена

 • C. Гінса-Буррі

 • D. Пешкова

 • E. Ожешки


83. 15.Хворий поступив в інфекційну лікарню на 8-й день зі скаргами на головний біль, недомагання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?

 • A.* Черевний тиф

 • B. Дизентерія

 • C. Холера

 • D. Лептоспіроз

 • E. Туберкульоз


84. 16.При перевірці стану повітря в операційній перед операцією седиментаційним методом виявлено 5 дрібних округлих, навколо яких чітко було видно зону гемолізу. На яке середовище були зроблені посіви?

 • A.* Кровяний МПА

 • B. МПА

 • C. Ендо

 • D. ЖСА

 • E. Левіна


85. 17.В селищі К. у декількох господарствах було виявлено масову загибель щурів. Виникла підозра, що причиною може бути чума. Які постмортальні дослідження тварин слід провести з метою екстренного встановлення збудника інфекції?

 • A.* Реакція кільцепреципітації

 • B. Реакція аглютинації

 • C. Реакція пасивної аглютинації

 • D. Реакція звязування комплементу

 • E. Реакція нейтралізації


86. 18.У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?

 • A.* Аглютинації з діагностичними сироватками

 • B. Звязування комплементу

 • C. Непрямої гемаглютинації

 • D. Преципітації

 • E. Затримки гемаглютинації


87. 19.Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати слід використовувати для цієї мети?

 • A.* Діагностикуми

 • B. Діагностичні сироватки

 • C. Мічені сироватки

 • D. Моноклональні антитіла

 • E. Адсорбовані монорецепторні сироватки


88. 20.У лабораторію поступив матеріал /витяжка тваринницької сировини/ з району, де відмічені випадки на сибірку серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?

 • A.* Реакцію термопреципітації

 • B. Реакцію звязування комплементу

 • C. Реакцію непрямої гемаглютинації

 • D. Радіоімунний аналіз

 • E. Реакцію преципітації в агарі


89. 21.У звязку з випадком дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного імунітету?

 • A.* Дифтерійний анатоксин

 • B. Антидифтерійну сироватку

 • C. Специфічний імуноглобулін

 • D. Вакцина АКДП

 • E. Вакцина з вбитих бактерій


90. 22.Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як сальмонелла тифу. Яке дослідження слід застосувати для остаточної ідентифікації збудника?

 • A.* Сероідентифікацію

 • B. Серодіагностику

 • C. Алергодіагностику

 • D. Антибіотикограму

 • E. Фаготипування


91. 23.У звязку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

 • A.* Фаготип

 • B. Пігментоутворення

 • C. Антигенна структура

 • D. Біохімічна активність

 • E. Антибіотикограма


92. 24.В закритому колективі виникла необхідність перевірити стан імунітету проти дифтерії, щоб обгрунтувати необхідність вакцинації. Які дослідження слід провести з такою метою?

 • A.* Встановити титр антитоксинів в РНГА

 • B. Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії

 • C. Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички

 • D. Перевірити медичну документацію щодо вакцинації

 • E. Перевірити стан імунітету щодо дифтерійної палички


93. 25.Хлопчик 12 років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?

 • A.* Escherichia coli

 • B. Salmonella enteritidis

 • C. Proteus vulgaris

 • D. Pseudomonas aeruginosa

 • E. Yersinia enterocolitica


94. 26.З метою діагностики тифо-паратифозного захворювання проведено реакцію аглютинації Відаля. Вона виявилася позитивною з черевнотифозним О-антигеном у розведенні 1:1600, з черевнотифозним Н-антигеном у розведенні 1:200. Про що це свідчить?

 • A.* Про захворювання на черевний тиф.

 • B. Відсутність тифо-паратифозного захворювання.

 • C. Черевнотифозне бактеріоносійство.

 • D. Інкубаційний період черевного тифу.

 • E. Перенесений черевний тиф в анамнезі.


95. 27.Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

 • A.* Туберкулін.

 • B. Вакцину БЦЖ.

 • C. Вакцину АКДП.

 • D. Тулярін.

 • E. Вакцину АДП.


96. 28.У хворого після вжитку в їжу консервованих грибів зявилися симптоми бульбарного паралічу: птоз, двоїння в очах, афонія, порушення ковтання. Попередній діагноз:ботулізм. За допомогою якої реакції можна визначити тип токсину?

 • A.* Реакція нейтралізації

 • B. Реакція аглютинації

 • C. Реакція преципітації

 • D. Реакція звязування комплементу

 • E. Реакція імунно-флюорестенції


97. 29.Хворий 5 років скаржиться на сильний головний біль, блювоту. Обєктивно: ригідність мязів потилиці, блювота без попередження нудотою, герпетичні висипи на обличчі, лихоманка. На підставі бактеріологічних досліджень якого патологічного матеріалу можливе підтвердження попереднього діагнозу цереброспінальний менінгіт ?

 • A.* Пункція спинно- мозгової рідини, яка витікає під тиском і має неприємний запах

 • B. Виділення урінокультур N.meningitidis

 • C. Виділення копрокультур N. Meningitidis

 • D. Дослідження блювоти

 • E. Виділення бактерій N. Meningitidis з слизової оболонки сечостатевої системи


98. 30.Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри зясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбуваалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести?

 • A.* Гонореї

 • B. Сифілісу

 • C. Венеричного лімфогранулематозу

 • D. Мякого шанкру

 • E. Меліоідозу


99. 31.Хворий 34 роки звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Під час огляду : нещільний, без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження зясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби.

 • A.* Bacillus antracis

 • B. Staptylococcus aureus

 • C. Bacillus anthracoides

 • D. Bacillus subtilis

 • E. Bacillus megaterium


100. 32.Новонароджений, 20 днів, помер від правцю. Де з найбільшою імовірністю може бути знайдений збудник?

 • A.* Пупкова ранка

 • B. Спинний мозок

 • C. Кров

 • D. Шлунково-кишковий тракт

 • E. Мязи


101. 33.У дитячому садку зробили пробу Манту. Який препарат був для цього використаний?

 • A.* Туберкулiн

 • B. Бруцелін

 • C. Тулярин

 • D. Антраксин

 • E. Токсоплазмін


102. 34.У хворого з пiдозрою на черевний тиф на протязi двох тижнiв захворювання лабораторний дiагноз не був встановлений.Який матерiал треба направити до лабораторi для бактерiологiчного дослiдження на третьому тижнi?

 • A.* Фекалiї ?? ????

 • B. Харкотиння

 • C. Слиз з носу

 • D. Слиз з зiву

 • E. Промивнi води шлунку


103. 35.Хворий поступив до iнфекцiйного вiддiлення з пiдозрою на холеру.Який основний метод дослiдження необхідно використати для пiдтвердження дiагнозу?

 • A.* Бактерiологiчний

 • B. lмунологiчний

 • C. Біологічний

 • D. Серологiчний

 • E. Алергiчний


104. 36.Для серологiчної дiагностики бруцельозу використовують реакцiю Райта.Який механiзм взаємодiї антигенiв та антитiл лежить в її основi?

 • A.* Аглютинацiя

 • B. Преципiтацiя

 • C. Бактерiолiз

 • D. Гемолiз

 • E. lмобiлiзацiя бактерiй


105. 37.Від хворої дитини з підозрінням на дифтерію виділено коринебактерію дифтерії. Яке дослідження необхідно провести, щоб переконатись, що даний мікроб є збудником дифтерії у цієї дитини?

 • A.* Перевірити токсигенність мікроба

 • B. Провести фарбування за методом Буррі - Гінса

 • C. Виконати посів на кров'яний агар

 • D. Заразити кролика

 • E. Провести реакцію аглютинації


106. 38.З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження для встановлення джерела інфекції?

 • A.* Провести фаготипування виділеної чистої культури

 • B. Зробити антибіотикограму

 • C. Поставити реакцію преципітації

 • D. За допомогою реакції звязування комплементу

 • E. Поставити реакцію нейтралізації


107. 39.На спеціальному живильному середовищі, після посіву виділення гною з уретри, виросли ніжні голубуваті колонії. При мікроскопії препаратів з них виявленні грамнегативні бобовидні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

 • A.* Гонореї

 • B. Хламідіозу

 • C. Сифілісу

 • D. Туляремії

 • E. Меліоїдозу


108. 40.Під час експертизи шкір тварин була використана реакція преципітації по Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?

 • A.* Наявність антигенів сибірки

 • B. Наявність токсину анаеробної інфекції

 • C. Наявність збудника бруцельозу

 • D. Поверхневого антигену ешеріхій

 • E. Вірулентного антигену сальмонел


109. 41.Серед дітей школи-інтернату мають місце випадки захворювання ангіною. При мікроскопії мазків з мигдаликів, зафарбованих по методу Нейсера знайдені тонкі палички жовтого кольору з темно-коричневими зернами на кінцях, що розміщуються в вигляді римської цифри пять. Яку інфекцію можна запідозрити в цьому випадку?

 • A.* Дифтерію

 • B. Інфекційний мононуклеоз

 • C. Лістеріоз

 • D. Тонзиліт

 • E. Скарлатину


110. 42.В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для бактеріоскопічного дослідження препаратів мазків і виявлення туберкульозної палички потрібно використати один із вказаних методів фарбування:

 • A.* Ціля - Нільсена

 • B. Буррі - Гінса

 • C. Здрадовського

 • D. Грама

 • E. Романовського


111. 43.В бактеріологічній лабораторії досліджувалась вялена риба домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння, При мікроскопії виділеної на середовищі Кітта-Тароці культури виявлені мікроорганізми схожі на тенісну ракетку. Який діагноз встановить лікар?

 • A.* Ботулізм

 • B. Сальмонельоз

 • C. Холера

 • D. Дизентерія

 • E. Черевний тиф


112. 44.Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція відома під назвою:

 • A.* Відаля

 • B. Борде - Жангу

 • C. Вассермана

 • D. Райта

 • E. Асколі


113. 45.Фекалії дитини, що хворіє на ентерит емульгують в фізіологічному розчині і краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно-сольовий, або жовточно-сольовий агар. Які мікроорганізми передбачається виділити?

 • A.* Стафілококи

 • B. Кишкову паличку

 • C. Стрептококи

 • D. Клебсієли

 • E. Ентерококи


114. 46.Для прискорення заживлення рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної резистентності організму і має назву:

 • A.* Лізоцим

 • B. Комплемент

 • C. Інтерферон

 • D. Інтерлейкін

 • E. Іманін


115. 47.Лікар - педіатр при огляді трьохмісячнї дитини відмітив, що слизова оболонка порожнини рота, а також язик вкриті щільним білим нальотом. В матеріалі, взятому з місця ураження, бактеріолог виявив наявність грибів дріжжеподібної форми, в звязку з цим запідозрили мікоз:

 • A.* Кандідоз

 • B. Фавус

 • C. Епідермофітія

 • D. Актиномікоз

 • E. Трихофітія


116. 48.До лікарні надійшла дитина з діагнозом стафілококовий сепсис. На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?

 • A.* Цукрово-пептонний бульйон

 • B. Мясо-пептонний агар

 • C. Середовище Плоскірьова

 • D. Середовище Бучіна

 • E. Жовчно-сольовий агар


117. 49.Доярка у розпал епідемії грипу звернулась до лікаря зі скаргами на високу температуру, загальну слабкість, відсутність апетиту, біль в суглобах. Протягом 10 діб вона лікувалась з діагнозом Грип. Але інфекціоніст запідозрив в неї бруцельоз. Якою реакцією можна поставити остаточний діагноз бруцельоз?

 • A.* Райта

 • B. Хедльсона

 • C. Імунофлюорестенції

 • D. Відаля

 • E. Оухтерлоні


118. 50.У дитячому садку здійснено обстеження дітей і персоналу з метою виявлення менінгококового носійства. Підберіть метод мікробіологічного дослідження:

 • A.* Бактеріологічний

 • B. Алергічний

 • C. Бактеріоскопічний

 • D. Біологічний

 • E. Серологічний


119. 51.У студента після вживання мяса, консервованного в домашніх умовах, зявились симптоми харчового отруєння Clostridium botulinum: диплопія, порушення мови та параліч дихання. Чим обумовлені такі симптоми ботулізму?

 • A.* Дією нейротоксину

 • B. Інвазією Cl. вotulinum в епітелій кишківника

 • C. Секрецією ентеротоксина

 • D. Ендотоксичним шоком

 • E. Активацією аденілатциклази


120. 52.З центрифугату порції сечі, одержаної від хворого з підозрою на туберкульоз нирок, приготували препарат для мікроскопії. Який метод фарбування препарату використовують для виявлення збудника?

 • A.* За Цілем-Нильсеном

 • B. За Бурі

 • C. За Грамом

 • D. За Леффлером

 • E. За Ожешко


121. 53.В лабораторію особливо небезпечних інфекцій поступили випорожнення хворого з діагнозом холера. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно використати, щоб підтвердити або відхилити діагноз?

 • A.* Бактеріологічний

 • B. Алергічний

 • C. Бактеріоскопічний

 • D. Біологічний

 • E. Вірусологічний


122. 54.Хворого 55-ти років госпіталізовано у хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід засіяти?

 • A.* Кров, цукровий бульон

 • B. Ліквор, сироватковий агар

 • C. Сечу, мясо-пептонний бульон

 • D. Гній, жовточно-сольовий агар

 • E. Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар.


123. 55.Хворий поступив в інфекційну клініку з попереднім діагнозом Черевний тиф?. Відчуває себе хворим протягом трьох днів. Використання, якого метода, дасть змогу підтвердити діагноз?

 • A.* Виділення гемокультури

 • B. Виділення копрокультури

 • C. Виділення уринокультури

 • D. Виділення білікультури

 • E. Виділення розеолокультури


124. 56.При забарвленні бакпрепаратів, виготовлених з мокротиння, методом Ціля-Нільсена виявлено наявність яскравочервоних паличок, які розміщувалися поодиноко або групами, не чутливі до дії кислот. На живильних середовищах перші ознаки росту з'являються на 1О-15-ту добу. До якої родини відносяться бактерії?

 • A.* Micobacterium tuberculosis

 • B. Versinia pseudotuberculosis

 • C. Histoplasma dubrosii

 • D. Klebsiella rhinoscleromanis

 • E. Coxiella burnettii


125. 57.В лабораторію направлено матеріал білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст сметаноподібних колоній, бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки, до збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми ?

 • A.* Мікози

 • B. Спірохетози

 • C. Рікетсіози

 • D. Мікоплазмози

 • E. Хламідіози


126. 58.Бактеріолог при дослідженні слизу з носоглотки, дотримувася певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. Під час бактереоскопічного дослідження встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна та розташовані парами або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом:

 • A.* Neisseria meningitidis

 • B. Staphilococcus aureus

 • C. Neisseria gonorrhoeae

 • D. Moraxella lacunata

 • E. Acinetobacter calcoaceticus


127. 59.При обстеженні хворого чоловiка, госпіталызованого на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болі в мязах, ознобом,. носовими кровотечами. При проведені лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудників хвороби:

 • A.* Leptospira interrogans

 • B. Borrelia dutlonii

 • C. Calymmatobacterium granulomatis

 • D. Bartonella bacilloformis

 • E. Rickettsia mooseri


128. 60.При бактериологічному дослідженні фекалій жінки 38 років, яка 1,5 років тому перенесла черевний тиф, було виявлено Salmonella typhi у кількості 102/г. Як найбільш точно охарактеризувати стан обстеженої жінки?

 • A.* Бактеріоносійство

 • B. Дисбактеріоз

 • C. Реінфекція

 • D. Суперінфекція

 • E. Рецидив


129. 61.Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, доки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як найбільш правильно назвати такий вид імунітету?

 • A.* Нестерильний

 • B. Гуморальний

 • C. Типоспецифічний

 • D. Природжений

 • E. Перехресний


130. 62.У чоловіка 36 років з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду сечі. При мікроскопії знайдено кислотостійкі бактерії, але за методом Прайса корд-фактор не виявлений. Яке дослідження дозволить найбільш надійно підтвердити або спростувати попередній діагноз?

 • A.* Зараження лабораторних тварин

 • B. Вивчення токсигенності

 • C. Фаготипування виділеної культури

 • D. Серологічна ідентифікація збудника

 • E. Шкірна алергічна проба


131. 63.Оглядаючи дитину 6-ти років лікар помітив на глоткових мигдалинах сірувату плівку, при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія мазків з мигдалин показала наявність грампозитивних бактерій булавоподібної форми. Які симптоми можуть виникнути у дитини у найближчі дні, якщо не буде проведене специфічне лікування?

 • A.* Токсичні ураження серцевої мязи, печінки, нирок

 • B. Набряк легенів

 • C. Дуже сильний нападоподібний кашель

 • D. Папульозні висипи на шкірі

 • E. Хвильоподібна лихоманка


132. 64.При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарінгіт, виявлені Гр- диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які органи дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?

 • A.* Оболонки мозку

 • B. Серцеві клапани

 • C. Ниркові гломерули

 • D. Статево-сечові шляхи

 • E. Лімфатичні вузли


133. 65.У хлопчика 12 років після перенесеної ангіни розвинулося ревматичне ураження серця. Кожна наступна стрептококова інфекція погіршує стан хворого. Який препарат доцільно використати для профілактики ускладнень?

 • A.* Пеніцилін

 • B. Стрептококовий анатоксин

 • C. Стрептококовий бактеріофаг

 • D. Донорський гама-глобулін

 • E. Аутовакцина


134. 66.У дитини 2-х років з катаральними явищами та висипом на шкірі лікар запідозрив скарлатину. Внутришкірно дитині було введено невелику кількість сироватки до еритрогенного токсину стрептокока, на місці ін'єкції висип зник. Що означають результати реакції?

 • A.* Клінічний діагноз підтвердився

 • B. У дитини підвищена чутливість до еритрогенного токсину

 • C. Захворювання викликав негемолітичний стрептокок

 • D. Всю дозу сироватки можна вводити внутривенно

 • E. Імунна система дитини дуже ослаблена


135. 67.Для серологічної діагностики сифілісу в реакції Вассермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоідів із серцевої мязи бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки реакції?

 • A.* Комплемент

 • B. Живі трепонеми

 • C. Еритроцити барана

 • D. Діагностична преципітуюча сироватка

 • E. Антиглобулінова сироватка


136. 68.У чоловіка 40 років ушкоджені міжпальцеві проміжки на ногах: шкіра мокне, відшаровується, зявилися тріщини. При посіві зішкрябу шкіри на середовище Сабуро виросли пухнасті колонії, білі зверху та зеленувато-жовті внизу. У мазках з верхньої частини колоній видно конідії у вигляді дубинок з 1-5 клітинами. Які ще органи найбільш імовірно може уразити цей збудник?

 • A.* Нігті

 • B. Волосся

 • C. Підшкірна клітковина

 • D. Лімфатичні судини

 • E. Слизова статевих шляхів


137. 69.У хворої дитини з явищами гнійного керато-кон'юнктивіту лікар-офтальмолог запідозрив бленорею (гонорейний кон'юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід скористатися для підтвердження діагнозу?

 • A.* Мікроскопічним та бактеріологічним

 • B. Серологічним та алергічним

 • C. Біологічним та методом фагодіагностики

 • D. Біологічним та алергічним

 • E. Мікроскопічним та серологічним


138. 70.Хворій назо-фарингітом дитині лікар поставив діагноз "менінгококовий назо-фарингіт".Який метод лабораторної діагностики найбільш раціональний для підтвердження діагнозу?

 • A.* Бактеріологічний

 • B. Біологічний

 • C. Серологічний

 • D. Мікроскопічний

 • E. Алергічний


139. 71.Від хворої дитини на церебро-спінальний менінгіт отримано спинномозкову рідину мутного характеру, яка вміщує велику кількість лейкоцитів. Якою із серологічних реакцій слід скористатися для експрес-діагностики захворювання?

 • A.* Реакцією преципітації

 • B. Реакцією аглютинації

 • C. Реакцією зв'язування коиплементу

 • D. Реакцією гемаглютинації

 • E. Реакцією нейтралізації


140. 72.Із рото-глотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт виділили культуру кокових бактерій. У мазках вони розташовувалися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути бактерії?

 • A.* Стрептококи

 • B. Стафілококи

 • C. Ешерихії

 • D. Клостридії

 • E. Вібріони


141. 73.Від хворого з діагнозом дизентерія було виділено шигелу зі здатністю продукувати екзотоксин. Про який вид шигел йде мова?

 • A.* Шигела дизентерії

 • B. Шигкла Зоне

 • C. Шигела Флекснера

 • D. Шигела Бойда

 • E. Шигела Нью-Кастла


142. 74.У мазках, які були виготовлені з харкотиня хворого на туберкульоз легень мікобактерій не виявлено. Яким методом можна підвищити імовірність виявлення мікобактерій в харкотині?

 • A.* Гомогенізації і флотації

 • B. Прайса і Школьнікової

 • C. Темнопільна мікроскопія

 • D. Мікроскопія препаратів, пофарбованих за Циль-Нільсеном

 • E. Мікроскопія нативних мікропрепартів


143. 75.При мікроскопічному дослідженні нативного препарату з випорожнень хворого, які мають кров'яно-слизистий характер виявлені мікроорганізми округлої форми, в цитоплазмі яких містяться еритроцити, а також цисти дрібних розмірів з 4 ядрами. Про який збудник йде мова?

 • A.* Entamoeba hystolitica

 • B. Entamoeba coli

 • C. Lamblia intestinalis

 • D. Trichomonas intestinalis

 • E. Leichmania donovani


144. 76.З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному годуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна поставити?

 • A.* Колі-ентерит

 • B. Гастро-ентерит

 • C. Холероподібне захворювання

 • D. Харчове отруєння

 • E. Дизентерієподібне захворювання


145. 77.Хворому на туберкульоз, в акнамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, проведено мікроскопічне дослідження мокротиння, з метою виявлення збудника. Який метод забарвлення доцільно використати при цьому?

 • A.* Метод Ціля-Нільсена

 • B. Метод Грама

 • C. Метод Буррі-Гінса

 • D. Метод Романовського-Гімза

 • E. Метод Нейссера


146. 78.У дитини 4 років спостерігаються клінічні ознаки коклюшу. З метою серологічної діагностики була поставлена розгорнута реакція з коклюшним та паракоклюшним діагностикумами. На дні пробірок, до яких було внесено діагностикум з Bordetella parapertussis, утворився зернистий осад. Які антитіла виявила ця реакція?

 • A.* Аглютиніни

 • B. Преципітини

 • C. Опсоніни

 • D. Бактеріолізіни

 • E. Антитоксини


147. 79.До інфекційного відділення госпіталізовано хворого зі скаргами на багаторазовий пронос та блювоту, біль у м'язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар виставив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес діагнозу?

 • A.* Пряма і непряма РІФ

 • B. РА

 • C. Бактеріологічним методом

 • D. Серологічним методом

 • E. Біологчним методом


148. 80.Хворий тривалий час лікується з приводу хронічної пневмонії. При мікроскопічному дослідженні мокротиння в мазках, зафарбованих за методом Ціля - Нільсена, виявлено червоні палички розмірами 0,25ґ4 мкм, розташован поодиноко, іноді невеликими скупченнями. Яке захворювання у пацієнта?

 • A.* Туберкульоз легень

 • B. Пневмококова пневмонія

 • C. Актиномікоз легень

 • D. Грипозна пневмонія

 • E. Кандідоз легень


149. 81.Хворому після вживання інфікованого продукту необхідно провести екстренну профілактику (ботулізму). Вкажіть, якіий з перелічених препаратів слід використати ?

 • A.* Полівалентна антитоксична сироватка.

 • B. Інтерферон.

 • C. Моновалентна антитоксична сироватка.

 • D. Анатоксин.

 • E. Плацентарний гама-глобулін.


150. 82.На спецiальному живильному середовищi, пiсля посiву видiлень гною з уретри, виросли нiжнi голубоватi колонiї. При мiкроскопiї препаратiв з них виявленi грамнегативнi бобовиднi диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

 • A.* Гонореї

 • B. Хламiдiозу

 • C. Сифiлiсу

 • D. Туляремiї

 • E. Мелiоїдозу


151. 83.До iнфекцiйної лiкарнi поступила дитина з пiдозрою на колiентерит. З випорожнень виділено кишкову паличку. Як встановити належнiсть палички до патогенних варіантів?

 • A.* У реакцiї аглютинацiї з О сироватками

 • B. На пiдставi бiохiмiчних властивостей

 • C. Шляхом фаготипування

 • D. Мікроскопію забарвлених мазків

 • E. За характером росту на середовищi Ендо


152. 84.У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження мазка з зіву виявлені паличкоподібні бактерії з зернами волютину. Який етіотропний препарат препаратом вибору в даному випадку?

 • A.* Протидифтерійна антитоксична сироватка

 • B. Бактеріофаг

 • C. Дифтерійний анатоксин

 • D. Еубіотик

 • E. Інтерферон


153. 85.У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнення шигелли не виявлені. Титр антишигельозних антитіл в РНГА у парних сироватках у даного хворого виріс в 4 рази. Про що це свідчить?

 • A.* Підтверджує діагноз дизентерії.

 • B. Виключає діагноз дизентерії.

 • C. Переніс дизентерію раніше.

 • D. Неспецифічна реакція.

 • E. Вакцинальнареакція.


154. 86.У померлого від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі і слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю, при гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовськом - Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені?

 • A.* Лептоспіри

 • B. Трепонеми

 • C. Спіролли

 • D. Боррелії

 • E. Кампілобактерії


155. 87.До ПТУ вступив юнак 16 років з сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря?

 • A.* Зробити щеплення БЦЖ

 • B. Повторити реакцію через 1 місяць

 • C. Провести серодіагностику туберкульозу

 • D. Терміново ізолювати юнака з навчального колективу

 • E. Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса


156. 88.У дитини на слизовiй оболонцi щiк та на язицi виявленi бiлуватi плями, якi нагадують молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайденi Грам+ овальнi дрiжджоподiбнi клiтини. Якi це збудники?

 • A.* Гриби роду Кандiда

 • B. Стафiлококи

 • C. Дифтерiйна паличка

 • D. Актиноміцети

 • E. Фузобактерії


157. 89.В одному з гірських селищ мала місце масова загибель гризунiв. Одночасно хворіло населення цієї мiсцевостi. Хвороба супроводжувалася швидким підвищенням to до 40oС, вираженою інтоксикацією, збільшенням пахових лiмфовузлiв. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грам-негативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Якi мікроорганізми є збудниками цього інфекційного захворювання?

 • A.* Паличка чуми

 • B. Стафілокок

 • C. Збудник туляремії

 • D. Збудник сибірки

 • E. Клостридії


158. 90.У хворого на виразкову хворобу шлунка при проведенні фіброгастроскопії взятий біоптат слизової оболонки в області виразки. З біоптату виготовлений мазок-відбиток, пофарбований за методом Грама; з рештою біоптату проведена проба на уреазну активність. Під час мікроскопії мазка-відбитка виявлені Грам-негативні спіралеподібні мікро-організми, тест на уреазну активність - позитивний. Які бактерії були виявлені?

 • A.* Helycobacter pylori

 • B. Spirilla minor

 • C. Shigella flexneri

 • D. Treponema pallidum

 • E. Campylobacter jeuni


159. 91.Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунта показало наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із вказаних мікроорганізмів найбільш імовірно міг зберігатися у грунті протягом такого тривалого часу?

 • A.* Bacillus anthracis

 • B. Francisella tularensis

 • C. Brucella abortus

 • D. Yersinia pestis

 • E. Mycobacterium bovis


160. 92.При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого на харчове отруєння висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було зумовлене захворювання?

 • A.* Salmonella

 • B. Shigella

 • C. Iersinia

 • D. Esherichia

 • E. Citrobacter


161. 93.У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику поставлено діагоноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу ?

 • A.* Протидифтерійну антитоксичну сироватку.

 • B. Дифтерійний анатоксин.

 • C. АКДП.

 • D. АДП.

 • E. ТАВte.


162. 94.В дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який з наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?

 • A.* Вакцина АКДП.

 • B. Вакцина БЦЖ.

 • C. Типоспецифічна сироватка.

 • D. Нормальний гама-глобулін.

 • E. АДП анатоксин.


163. 95.Хворій жінці поставили клінічний діагноз гонорея. Яке із перерахованих нижче досліджень можна застосувати для підтверджння діагнозу?

 • A.* Мікроскопія патологічного матеріалу.

 • B. Зараження лабораторних тварин

 • C. Проба з бактеріофагом.

 • D. Реакція гемаглютинації.

 • E. Реакція іммобілізації


164. 96.Чоловік 40 років страждає на хронічну інфекцію нирок. При дослідженні осаду сечі хворого було виявлено кислотостійкі бактерії, які мають вигляд тонких, злегка зігнутих паличок, на картопляно-гліцериновому середовищі через кілька тижнів дають сухі зморшкуваті колонії з жовтувато-рожевим пігментом. До якої групи мікроорганізмів, найбільш вірогідно, відноситься виділений збудник?

 • A.* Мікобактерії

 • B. Мікоплазми

 • C. Хламідії

 • D. Трихомонади

 • E. Гарднерели


165. 97.Офтальмологом у новонародженної дитини виявлено гнійні виділення з конюктиви ока. При мікроскопіїї мазка з конюктиви ока знайдено велику кількість лейкоцитів та грамнегативні бобовинні диплококи, що знаходилися в середині лейкоцитів. Який збудник є причиною цього захворювання?

 • A.* Neisseria gonnorrhoeae

 • B. Staphylococcus aureus.

 • C. Staphylococcus epidermitis

 • D. Streptococcus pyogenes

 • E. Neisseria catarrhalis.


166. 98.У хворого, що повернувся з однєї країн Півдня виявлено клінічні сиптоми паразитарного ураження товстої кишки. При мікроскопічному дослідженні фекалій виявлено округлої форми утворення розміром коло 10 мкм з 4 ядрами, ідентифіковані як цисти збудника. Який діагноз можна поставити на основі даних лабораторного обстеження?.

 • A.* Амебна дизентерія

 • B. Балантидіаз

 • C. Ентеробіоз

 • D. Ентероколіт

 • E. Теніоз


167. 99.У хворого, госпіталізованого з приводу важкої пневмонії, з мокротиння, засіяного на МПА, виросли шорсткі колонії з нерівними краями. Мікроскопічно виявлено великі грам позитивні палички, які розташовувались у вигляді ланцюжка і містили спори. Якому з наведених збудників притаманні такі властивості?

 • A.* Bacillus anthracis

 • B. Streptococcus pneumoniae

 • C. Klebsiella pneumoniae

 • D. Mycobacterium tuberculosis

 • E. Bordetella pertussis


168. 100.У хворого з гострим циститом при дослідженні сечі виявили лейкоцити і багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений, розчинний пігмент. Який мікроорганізм, ймовірно, є причиною захворювання?

 • A.* Pseudomonas aeruginosa

 • B. Escherihia coli

 • C. Klebsiella pneumoniae

 • D. Proteus mirabilis

 • E. Salmonella enteritidis


169. 101.До лабораторії надійшов матеріал із рани хворого. Попередній діагноз - газова гангрена. Яким мікробіологічним методом можна встановити видову належність збудника?

 • A.* Бактеріологічним

 • B. Алергічним

 • C. Бактеріоскопічним

 • D. Серологічним

 • E. РІА


170. 102.При обстеженні на бактеріоносійство працівников дитячих закладів у виховательки одного з дитсадків виділена С.diphtheriae. Було проведено дослідження на токсигенність збудника,яке показало, що цей штамм С.diphtheriae не продукує екзотоксин. Яка реакція проводиться при дослідженні на токсигенність дифтерійних бактерій?

 • A.* Реакція преципітації в агаровому гелі

 • B. Реакція кільцепреципітації

 • C. Реакція агглютинації

 • D. Реакція звязування комплемента

 • E. Реакція імунофлуоресценсії


171. 103.В хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялась в частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений золотистий стафілокок. Яке дослідження треба використати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу відділення.

 • A.* Фаготипування

 • B. Мікроскопічний

 • C. Серологічна ідентифікація

 • D. Визначення чутливості до антибіотиків

 • E. Біохімічна ідентифікація


172. 104.Зі слизових оболонок і харкотиння хворого, якій тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, що розташовані хаотично та подовжені клітини, розташовані ланцюжками. Який збудник виділений?

 • A.* Кандіди

 • B. Стрептобактерії

 • C. Актиноміцети

 • D. Стрептококи

 • E. Ієрсінії


173. 105.У дитини 7-ми років, яка неодноразово хворіла на стрептококову ангіну, лікар запідозрив розвиток ревматизму і призначив серологічне дослідження. Наявність антитіл до якого з стрептококових антигенів найбільш вірогідно підтвердить передбачуваний діагноз?

 • A.* О-стрептолізін

 • B. С-вуглевод

 • C. М-білок

 • D. Еритрогенний токсин

 • E. Капсульний полісахарід


174. 106.У хворого впродовж 10 днiв мае мiсце пiдвищена температура, напади характерного кашлю. Лiкар призначив посiв слизу з носоглотки на середовище КУА. Який мiкроорганiзм передбачається виявити?

 • A.* Паличку коклюшу

 • B. Паличку iнфлюенцii

 • C. Лiстерiю

 • D. Клебсiелу

 • E. Стафiлокок


175. 107.У хворого виявлена виразка шлунка. При бактеріологічному дослідженні біоптату, взятого із ушкодженої ділянки шлунку, на 5-й день на шоколадному агарі виросли дрібні колонії грам- негативних оксидоредуктазопозитивних звивистих бактерій. Який із перерахованих мікроорганізмів є найбільш вірогідним збудником в даному випадку?

 • A.* Helicobacter pylori

 • B. Campilobacter jejuni

 • C. Campilobacter fetus

 • D. Mycoplasma hominis

 • E. Chlamydia trachomatis


176. 108.В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для бактеріоскопічного дослідження препаратів - мазків і виявлення туберкульозної палички потрібно використати один із методів збагачення, який передбачає обробку харкотиння лише розчином їдкого натру. Як називається такий метод?

 • A.* Гомогенізація

 • B. Інактивація

 • C. Флотація

 • D. Фільтрація

 • E. Знешкодження


177. 109.При посіві матеріалу із зіва від хворого ангіною на кровяно-телуритовий агар виросли колонії діаметром 4-5мм, сірого кольору, радіально покреслені (у вигляді розеток). Під мікроскопом грампозитивні палички із булавовидними потовщеннями на кінцях, розміщені у вигляді розтопирених пальців. Які це мікроорганізми?

 • A.* Коринебактерії дифтерії.

 • B. Клостридії ботулізму.

 • C. Дифтероїди.

 • D. Стрептококи.

 • E. Стрептобацили.


178. 110.При обстеженні пацієнта стоматолог виявив на багатьох зубах "білі плями" - зони демінералізації емалі. Вкажіть, які мікророганізми беруть участь у розвитку цього процесу?

 • A.* Streptococcus mutans

 • B. Streptococcus salivarius

 • C. Streptococcus pyogenes

 • D. Veilonella parvula

 • E. Staphylococcus epidermidis


179. 111.Значну роль у профілактиці туберкульозу відіграє планова масова вакцинація проти туберкульозу новонароджених дітей віком 5-7 днів життя. При цьому застосовують вакцину:

 • A.* БЦЖ

 • B. АКДС

 • C. АДС

 • D. АД

 • E. АКС


180. 112.При огляді дитини 4 років зі скаргами на загальну слабкість, біль у горлі та утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію та направив матеріал до бактеріологічної лабораторії. На яке диференціально-діагностичне поживне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії?

 • A.* Кровяно-телуритовий агар

 • B. Середовище Ендо

 • C. Середовище Плоскирева

 • D. Середовище Сабуро

 • E. Середовище Левенштейна-Йенсена


181. 113.При відборі для ревакцинації вакциною БЦЖ у школяра поставлено пробу Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить такий результат проби?

 • A.* Про відсутність клітинного імунітету до туберкульозу.

 • B. Про наявність клітинного імунітету до туберкульозу.

 • C. Про відсутність гуморального імунітету до туберкульозу.

 • D. Про відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу.

 • E. Про наявність гуморального імунітету до туберкульозу.


182. 114.Хворому поставлено діагноз газова гангрена. Після ідентифікації збудника досліджуваний матеріал необхідно знищити. Який метод слід використати?

 • A.* Стерилізацію парою під тиском

 • B. Тіндалізацію.

 • C. Стерилізацію текучою парою

 • D. Пастеризацію

 • E. Кипятіння


183. необхідно взяти в нього з метою ранньої діагностики цього захворювання?

 • A.* Кров

 • B. Жовч

 • C. Фекалії

 • D. Кістковий мозок

 • E. Сеча


184. діагнозу?

 • A. Серологічний

 • B. Імунологічний

 • C. Біологічний

 • D. Алергічний

 • E.* Бактеріологічний


185. основні компоненти визначають цю реакцію організму?

 • A. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG

 • B. В-лімфоцити, IgM

 • C.* Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфокіни

 • D. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити

 • E. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни


186. запідозрив лептоспіроз. Яким чином лептоспіри могли потрапити до організму хворого?

 • A. З їжею

 • B. З повітрям

 • C. Через предмети вжитку

 • D.* З водою

 • E. З ґрунтом


187. з числа можливих збудників захворювання?

 • A.* Escherichia coli

 • B. Pseudomonas aeruginosa

 • C. Yersinia enterocolitica

 • D. Proteus vulgaris

 • E. Salmonella enteritidis


188. Як розцінити результат дослідження?

 • A. Вода є дуже забрудненою

 • B. Вода є сумнівною

 • C. Вода є дуже сумнівною

 • D.* Вода є придатна до споживання

 • E. Вода є забрудненою


189. ????? ????????? ???????? (??????):???????:5??? ????:???. ?., 3 ??????????? ??????:1.Для яких бактерій характерне термінальне розташування спор, що надає їм вигляду барабанних паличок?

 • A. Bacillus anthracis

 • B. Clostridium botulinum

 • C. Clostridium perfringens

 • D. Bacillus subtilis

 • E.* Clostridium tetani


190. 2.Субтермінально спори розміщені у збудника:

 • A. сибірки

 • B. правця

 • C.* ботулізму

 • D. кандидомікозу

 • E. туберкульозу


191. 3.Аспергіловий грибок має

 • A. Несептований міцелій, септований спорангієносець, спорангій

 • B. Септований спорангієносець, спорангій

 • C. Спорангій, несептований спорангієносець

 • D.* Септований міцелій, несептований спорангієносець, спорангій

 • E. Несептований міцелій, несептований спорангієносець, спорангій


192. 4.Яку вакцину створив Луї Пастер:

 • A. туберкульозну

 • B.* антирабічну

 • C. антистафілококову

 • D. дифтерійну

 • E. антигрипозну


193. 5.Який збудник викликає сифіліс?

 • A. Escherihia coli

 • B. Borrelia recurrentis

 • C.* Treponema pallidum

 • D. Treponema dentium

 • E. Leptospira interrogans


194. 6.При імерсійній мікроскопії на препарат-мазок наносять:

 • A. Дистильовану воду

 • B. Розчин формаліну

 • C. Вазелінове масло

 • D.* Кедрову олію

 • E. розчин Люголя


195. 7.Розмноження бактерій відбувається:

 • A.* Простим поперечним поділом;

 • B. Мітозом;

 • C. Спороутворенням;

 • D. Статевим шляхом;

 • E. Дизюктивним способом.


196. 8.Серологічна ідентифікація - це визначення виду за допомогою:

 • A. забарвлення

 • B.* аглютинуючих сироваток

 • C. лабораторних тварин

 • D. біохімічних ознак

 • E. характером росту


197. 9.Виявити ядерну субстанцію бактерій можна за допомогою методів

 • A.* Робіноу-Фельгена, Пікарського.

 • B. Грама, Ціля-Нільсена

 • C. Леффлера, Ожешки

 • D. Гінс-Бурі, Грама

 • E. Нейссера, Макіавелло


198. 10.Які включення називають метахроматичними?

 • A.* Включення, які забарвлюються в колір, невластивий основному барвнику

 • B. Включення, для виявлення яких використовується два барвника

 • C. Включення, для виявлення яких використовується метод електронної мікроскопії

 • D. Будь-які включення, які містяться в цитоплазмі бактерій

 • E. Включення поліпептидів і полісахаридів


199. 11.У яких середовищах визначають протеолітичні властивостей бактерій?

 • A. МПЖ

 • B. згорнутій сироватці

 • C. з кусочками білка курячого яйця

 • D. молоці

 • E.* на всіх перерахованих


200. 12.Поживні середовища бувають:

 • A. прості й складні

 • B. збагачення й накопичення

 • C. елективні й селективні

 • D. диференціально-діагностичні

 • E.* всіх названих типів


201. 13.Для успішної роботи з імерсійною системою необхідно:

 • A. Опустити конденсор, прикрити діафрагму

 • B. Встановити вігнуте дзеркало

 • C.* Підняти конденсор, відкрити діафрагму

 • D. Зняти конденсор Аббе

 • E. Підняти тубус, повернути "револьвер"


202. 14.При визначенні пептолітичних властивостей визначають виділення в середовищі:

 • A. Вуглекислоти й води

 • B. Глюкози й лактози

 • C. Вуглекислоти та азоту

 • D. Маніту й метанолу

 • E.* Індолу й сірководню


203. 15.Запалення легень найчастіше викликає:

 • A. Escherichia coli

 • B.* Streptococcus pneumoniae

 • C. Haemophilus ducrey

 • D. Micrococcus luteus

 • E. Staphylococcus epidermidis


204. 16.За типом дихання мікроби поділяють на:

 • A. облігатні аероби

 • B. облігатні анаероби

 • C. факультативні аероби

 • D. мікроаерофіли

 • E.* всі відповіді вірні


205. 17.Мікробна клітина не містить:

 • A. плазміди

 • B.* ядро і ядерце

 • C. цитоплазма і включення

 • D. клітинна стінка

 • E. джгутики і спори


206. 18.У складі мікробної клітини відсутні:

 • A. оболонка і нуклеоїд

 • B. мезосоми і рибосоми

 • C.* мітохондрії і центросоми

 • D. цитоплазматична мембрана

 • E. джгутики і спори


207. 19.Нуклеоїд фарбують за методом:

 • A. Грама

 • B. Нейсера і Лефлера

 • C.* Робіноу і Пікарського

 • D. Ціля - Нільсена

 • E. Романовського-Гімзе


208. 20.За якими продуктами розпаду пептонів виявляють пептолітичні ферменти?

 • A. метан

 • B. меркаптан

 • C.* аміак

 • D. СО2

 • E. О2


209. 21.В який колір забарвлюється нуклеоїд за методом Робіноу-Фельгена?

 • A. жовтувато-бурий

 • B.* червоно-фіолетовий

 • C. темно-синій

 • D. світло-рожевий

 • E. яскраво-зелений


210. 22.В який колір забарвлюється нуклеоїд за методом Пікарського?

 • A. світло-рожевий

 • B. темно-коричневий

 • C.* темно-червоний

 • D. світло-голубий

 • E. жовтувато-бурий


211. 23.Яку інформацію несе в собі нуклеоїд?

 • A. біохімічну

 • B. біологічну

 • C.* спадкову

 • D. еволюційну

 • E. метаболічну


212. 24.В ультратонких зрізах бактерій нуклеоїд виявляють під мікроскопом:

 • A. звичайним світловим

 • B. аноптральним

 • C.* електронним

 • D. ультрамікроскопом

 • E. люмінесцентним


213. 25.Яку функцію виконує нуклеоїд?

 • A. хімічну

 • B. біохімічну

 • C. енергетичну

 • D.* генетичну

 • E. метаболічну


214. 26.Що детермінують плазміди бактерій?

 • A. розмноження клітин

 • B. появу включень у цитоплазмі

 • C.* появу нових властивостей

 • D. енергетичний запас клітини

 • E. хемотаксичні властивості


215. 27.Кисень шкідливий для бактерій, бо він:

 • A. вбиває бактерії

 • B.* затримує їх ріст

 • C. припиняє спороутворення

 • D. гальмує виділення токсинів

 • E. спричиняє поділ клітини


216. 28.Домогтися максимального освітлення поля зору можна за допомогою:

 • A.* Обєктива х 8 і плоского дзеркала

 • B. Обєктива х 20 і вігнутого дзеркала

 • C. Обєктива х 90 і плоского дзеркала

 • D. Обєктива х 120 і вігнутого дзеркала

 • E. Обєктива х 40 і вігнутого дзеркала


217. 29.Який збудник викликає поворотний тиф?

 • A. Treponema pallidum

 • B. Leptospira interrogans

 • C.* Borrelia recurentis

 • D. Spirillum minor

 • E. Vibrio cholerae


218. 30.Найкращі результати при мікроскопії і мікрофотографуванні отримують користуючись методом освітлення:

 • A. Аббе

 • B. Коха

 • C.* Келлера

 • D. Пастера

 • E. Левенгука


219. 31.Для якого типу мікроскопічної техніки готують нативні непофарбовані препарати?

 • A. Для стандартної світлової мікроскопії

 • B. Для люмінесцентної мікроскопії

 • C.* Для фазово-контрастної мікроскопії

 • D. Для електронної мікроскопії

 • E. Для імерсійної мікроскопії


220. 32.Препарати-мазки слід виготовляти на предметних скельцях товщиною не більше:

 • A. 0,5 - 0,6 мм

 • B. 0,7 - 0,9 мм

 • C.* 1,1 - 1,2 мм

 • D. 1,5 - 2,0 мм

 • E. 0,2-0,4 мм


221. 33.Дихання бактерій супроводжується

 • A.* виділенням енергії

 • B. втратою енергії

 • C. накопиченням СО2

 • D. накопиченя О2

 • E. всі відповіді вірні


222. 34.Знайдіть правильні етапи виготовлення препарату-мазка:

 • A. Виготовлення, промивання, фарбування

 • B. Виготовлення, промивання, фарбування, фіксування, висушування

 • C.* Виготовлення, висушування, фіксування, фарбування, промивання і висушування

 • D. Виготовлення, фіксування, фарбування, висушування

 • E. Виготовлення, фарбування, промивання, висушування


223. 35.До простих методів фарбування належать забарвлення:

 • A. Фуксином Пфейфера

 • B. Метиленовою синькою

 • C. Генціанвіолетом

 • D. Малахітовий зелений

 • E.* Всі вище названі


224. 36.При простих методах фарбування найчастіше використовують:

 • A. конго червоний

 • B. малахітовий зелений

 • C. везувін і хризоїдин

 • D.* фуксин Пфейфера і синьку Леффлера

 • E. нейтральний червоний


225. 37.Причиною шкідливої дії кисню на бактерії є утворення ними:

 • A. Н2О

 • B.* Н2О2

 • C. СО2

 • D. СН3

 • E. Всі відповіді вірні


226. 38.Як називають властивості бактерій забарвлюватись тими чи іншими барвниками?

 • A. Культуральні

 • B. Біологічні

 • C.* Тинкторіальні

 • D. Біохімічні

 • E. морфологічні


227. 39.Є такі типи дихання бактерій:

 • A. капнеїчний

 • B. мікроаерофільний

 • C. анаеробний

 • D. аеробний

 • E.* всі названі типи


228. 40.Для якого виду мікроскопії потрібен ультрамікроскоп?

 • A. світлової

 • B.* темнопольної

 • C. люмінесцентної

 • D. електронної

 • E. фазово-контрастної


229. 41.Мікроскоп вперше сконструювали і використали в науці:

 • A. І.Мечников і М. Ломоносов

 • B. Л.Пастер і Р. Кох

 • C.* Янсенн, Гук, Левенгук

 • D. Е.Дженнер і Голендер

 • E. С. Кітазато і О. Флемінг


230. 42.Яку модифікацію методу Грама найчастіше використовують?

 • A. за Пастером

 • B. за Кохом

 • C.* за Синьовим

 • D. за Раскіною

 • E. за Леффлером


231. 43.Засновником І (морфологічного періоду) в історії мікробіології був:

 • A. Ілля Мечников

 • B. Данило Заболотний

 • C. Louis Paster

 • D.* Antoni Leeuwenhock

 • E. Роберт Кох


232. 44.Хто заснував ІІ (фізіологічний період) в історії мікробіології?

 • A.* Louis Paster

 • B. Robert Koch

 • C. Paul Ehrlich

 • D. David Bruce

 • E. Антоній Левенгук


233. 45.У реакції лізису використовують такі компоненти:

 • A. Бактерії, лізоцим, антитіло

 • B. Клітини, спец. сироватка, ?-лізин

 • C. антиген, комплемент, антитіло

 • D.* клітини, антитіла, комплемент

 • E. токсини, специфічна сироватка, комплемент


234. 46.З іменем якого вченого повязаний початок ІІІ (профілактичного) періоду в історії мікробіології?

 • A. Дмитро Івановський

 • B. Данило Заболотний

 • C. Лев Ценковський

 • D.* Ілля Мечников

 • E. Лев Громашевський


235. 47.Ніхто з перерахованих мікроорганізмв не містить волютинові зерна, крім

 • A. Сальмонели черевного тифу

 • B.* Коринебактерії дифтерії

 • C. Кишкові палички

 • D. Бордетели коклюшу

 • E. Ієрсинії чуми


236. 48.Виберіть автора Визначника бактерій Manual of systematic bacteriology:

 • A. Shibasaburo Kitazato

 • B.* David Bergey

 • C. Микола Красильников

 • D. Сергій Виноградський

 • E. Paul Erlich


237. 49.Який український вчений відкрив сірко-, залізобактерії, азотфіксуючі мікроби?

 • A. Ілля Мечников

 • B.* Сергій Виноградський

 • C. Данило Заболотний

 • D. Лев Громашевський

 • E. Гамалія


238. 50.Виберіть спіралеподібний мікроорганізм

 • A. S.aureus

 • B.* L.interrogans

 • C. coli

 • D. subtilis

 • E. R.typhi


239. 51.Яка субстанція зумовлює лізис клітини?

 • A. антитіло

 • B. цитолізин

 • C.* комплемент

 • D. пропердин

 • E. інтерлейкін


240. 52.Mycobacterium tuberculosis відкрив:

 • A. Gerhard Hansen

 • B. David Bruce

 • C.* Robert Koch

 • D. Ferdinand Cohn

 • E. Edward Jenner


241. 53.Третім етапом виділення чистої культури аеробів буде:

 • A. Посів суміші (матеріалу) на щільне поживне середовище;

 • B. Біохімічна й серологічна ідентифікація;

 • C. Мікроскопічне дослідження матеріалу

 • D.* Перевірка чистоти виділеної культури та її ідентифікація;

 • E. Вивчення ізольованих колоній і посів їх на скошений агар.


242. 54.Виберіть серед перерахованих середовища, на яких вивчають пептолітичні властивості бактерій:

 • A. Згорнута сироватка

 • B. Мясо-пептонний агар

 • C. Цукровий агар

 • D.* Мясо-пептонний бульйон

 • E. Желатина


243. 55.РЗК вважається позитивною, коли

 • A. комплемент приєднується до гемолітичної системи

 • B.* комплемент приєднується до комплексу антиген-антитіло

 • C. комплемент, спец. сироватка, гемолітична сироватка, еритроцити барана

 • D. гемолітична сироватка, курячі еритроцити, комплемент

 • E. комплемент зв"язується з антитілом та індикаторною системою


244. 56.Виберіть строгі анаероби:

 • A. coli

 • B.* tetani, botulinum

 • C. S. typhi

 • D. Proteus vulgaris

 • E. S.aureus


245. 57.Для S-форм колоній характерно:

 • A.* гладенька, опукла поверхня

 • B. шорстка, нерівна поверхня

 • C. волокниста консистенція

 • D. краї фестончасті

 • E. зморшкувата, крихка поверхня


246. 58.При фарбуванні збудників туберкульозу після нанесення сірчаної кислоти :

 • A. на препарат наносять розчин Люголя

 • B. на препарат наносять метиленову синьку

 • C. на препарат наносять фуксин

 • D.* препарат промивають водою

 • E. на препарат наносять генціан-фіолетовий


247. 59.Які ферменти містяться всередині бактеріальної клітини:

 • A. адаптивні

 • B.* ендоферменти

 • C. екзоферменти

 • D. всі вищеназвані

 • E. гетероферменти


248. 60.Для реакції гемолізу необхідні такі компоненти

 • A. бактерії, антитіла, комплемент

 • B.* еритроцити, антитіла, комплемент

 • C. еритроцити, антитіло , лізоцим

 • D. клітини, комплемент, антитіло

 • E. еритроцити,комплемент,танін


249. 61.Для вирощування анаеробної культури використали Jas Pac. Для чого потрібен цей паладієвий каталізатор?

 • A. для поглинання води

 • B. для поглинання вуглекислоти

 • C.* для поглинання кисню

 • D. для поглинання води

 • E. для поглинання водню


250. 62.Скільки класів ферментів відомо в науці?

 • A. два

 • B. чотири

 • C.* шість

 • D. вісім

 • E. сім


251. 63.Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів облігатні аероби:

 • A. Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae

 • B. Clostridium tetani, Clostridium botulini

 • C. Shigella dysenteriae, Salmonella typhi

 • D. Bacillus anthracis, Brucella melitensis

 • E.* Mycobacterium tuberculosis, Micrococcacae


252. 64.До грамнегативних бактерій належать:

 • A.* менінгококи

 • B. трептококи

 • C. стафілококи

 • D. пневмококи

 • E. бацили


253. 65.За джерелом енергії бактерії поділяються на:

 • A.* фототрофи й хемотрофи

 • B. автотрофи й гетеротрофи

 • C. прототрофи й ауксотрофи

 • D. літотрофи і органотрофи

 • E. паратрофи, ауксотрофи


254. 66.Хто вперше ввів термін мікроб?

 • A. Louis Paster

 • B. Robert Koch

 • C.* Ch. Sedillot

 • D. Edvard Jenner

 • E. David Bergey


255. 67.Біологічний метод вирощування анаеробів:

 • A. Коха

 • B. Дригальського

 • C. Пастера

 • D.* Фортнера

 • E. Вейнберга


256. 68.Ізольовані колонії анаеробів отримують на середовищах:

 • A. лакмусове молоко

 • B. Кітта-Тароцці

 • C.* Цейслера

 • D. Олькеницького

 • E. МПА


257. 69.Першу вакцину створив Едуард Дженнер проти:

 • A.* натуральної віспи

 • B. чуми

 • C. туляремії

 • D. висипного тифу

 • E. сибірки


258. 70.Виберіть середовище для анаеробів:

 • A. пептонна вода

 • B. Леффлера

 • C.* Кітта-Тароцці

 • D. Олькеницького

 • E. МПА


259. 71.Видимим результатом позитивної РЗК є:

 • A.* поява компактного осаду еритроцитів на дні пробірки

 • B. поява сірого кільця преципітації

 • C. повний гемоліз еритроцитів

 • D. рідина у пробірці червоного кольору, прозора

 • E. поява червоного кілбця на дні рідин


260. 72.Виберіть середовище для анаеробів:

 • A. Ендо

 • B. МПА

 • C.* Цукровий кровяний МПА

 • D. Плоскирєва

 • E. Леффлера


261. 73.Які ферменти каталізують окисно-відновні реакції?

 • A. гідролази

 • B. ізомерази

 • C. трансферази

 • D.* оксидоредуктази

 • E. синтетази


262. 74.Адаптивні ферменти утворюються:

 • A. постійно

 • B.* коли є відповідний субстрат

 • C. у lag - фазі

 • D. всі відповіді вірні

 • E. при наявності плазмід


263. 75.Для прискореної діагностики газової гангрени досліджуваний матеріал сіють на середовища:

 • A. кровяний агар

 • B.* молоко і Вільсона-Блера

 • C. Згорнута сироватка

 • D. напіврідкий агар

 • E. МПЖ


264. 76.Що таке ріст бактерій?

 • A.* збільшення маси клітини

 • B. збільшення кількості особин

 • C. зменшення обєму клітини

 • D. збільшення кількості мезосом

 • E. збільшення кількості рибосом


265. 77.До грампозитивних бактерій належать:

 • A. спірохети

 • B.* клостридії

 • C. вібріони

 • D. псевдомонади

 • E. рикетсії


266. 78.Для отримання ізольованих колоній анаеробів використовують середовище

 • A.* Цейслера

 • B. Плоскирєва

 • C. Ресселя

 • D. Левіна

 • E. Олькеницького


267. 79.Французький вчений-мікробіолог Луї Пастер запропонував метод:

 • A. фаготипування

 • B.* пастеризації

 • C. ліофільної сушки

 • D. фаготерапії

 • E. серотерапії


268. 80.Виберіть серед перерахованих, яку вакцину створив Луї Пастер:

 • A.* проти сибірки

 • B. туберкульозну

 • C. дифтерійну

 • D. антигрипозну

 • E. антистафілококову


269. 81.За відкриття якого збудника Роберт Кох отримав Нобелівську премію:

 • A. збудника дифтерії

 • B. будника правця

 • C.* збудника туберкульозу

 • D. збудника менінгіту

 • E. збудника черевного тифу


270. 82.Які методи мікробіологічного дослідження розробив Роберт Кох:

 • A.* виділення чистих культур бактерій на щільних живильних середовищах

 • B. метод індикаторних дисків

 • C. імунофлюоресцентний метод

 • D. імуноферментний метод

 • E. метод фагоіндикації


271. 83.За які дослідження була присуджена Нобелівська премія І.І. Мечнікову:

 • A. відкриття ревертази

 • B.* розробку фагоцитарної теорії імунітету

 • C. дослідження мутацій у бактерій

 • D. клональної-селекційної теорії імунітету

 • E. використання пробіотиків


272. 84.Хто вперше отримав антибіотик пеніцилін:

 • A. Г. Бюрне

 • B. Ж. Борде

 • C. Е. Ру.

 • D. М.Ф. Гамалія.

 • E.* Е. Чейні, Г. Флорі


273. 85.Знайдіть вірну відповідь

 • A.* Firmicutes - це грампозитивні бактерії

 • B. Tenericutes - це грампозитивні бактерії

 • C. Gracilicutes - це грампозитивні бактерії

 • D. Mednosicutes - це бактерії без оболонки

 • E. Aracilicutes - це спороутворюючі бактерії


274. 86.Знайдіть вірну відповідь:

 • A. Gracilicutes: грампозитивні бактерії

 • B. Firmicutes: грамнегативні бактерії

 • C.* Tenericutes: бактерії без оболонки

 • D. Mednosicutes: без джгутиків

 • E. Uracilicutes - це спопорутворюючі бактерії


275. 87.На даний час найдосконалішою класифікацією бактерій є:

 • A. Отто Мюллера

 • B. Карла Ліннея

 • C.* Дейвіда Бергі

 • D. Миколи Красильникова

 • E. Роберта Коха


276. 88.До царства еукаріотів належать:

 • A. віруси і пріони

 • B.* найпростіші та гриби

 • C. водорості

 • D. бактерії та мікоплазми

 • E. бактерії та віруси


277. 89.До царства прокаріотів належать:

 • A. гриби

 • B. найпростіші

 • C. віруси

 • D.* бактерії

 • E. пріони


278. 90.Що не властиве для прокаріотів?

 • A. нуклеоїд не має оболонки

 • B.* мітохондрії, комплекс Гольджі

 • C. гаплоїдний набір хромосом

 • D. у цитоплазмі є плазміди

 • E. рибосоми 70S


279. 91.В еукаріотів є:

 • A. ядро і ядерце

 • B. мітохондрії, рибосоми 8ОS

 • C. органели, оточені мембраною

 • D. хлоропласти, мікротільця

 • E.* все перераховане


280. 92.Спадкову характеристику бактерій визначає:

 • A. амінокислоти

 • B.* ДНК

 • C. глікопротеїди

 • D. РНК

 • E. полімерази


281. 93.Грампозитивні бактерії забарвлюються у фіолетовий колір тому, що мають у оболонці:

 • A.* пептидоглікан і тейхоєві кислоти

 • B. полісахариди і ліпіди

 • C. глікопротеїди і фосфати

 • D. фосфатиди і ефіри

 • E. хітин і глікоген


282. 94.Який барвник не використовують при фарбуванні за Грамом?

 • A. генціанвіолет

 • B.* метиленовий синій

 • C. фуксин Пфейфера

 • D. розчин Люголю

 • E. розчин спирту


283. 95.Десенсибілізацію організму можна здійснити:

 • A. Шляхом одноразового введення значної дози антигена

 • B. Шляхом введення гістаміна

 • C. Шляхом введення кортикостероїдів

 • D. Шляхом введення анти IgE сироватки

 • E.* Шляхом поступового введення зростаючої дози антигена


284. 96.За особливостями будови клітинної стінки царство Procaryotae поділяється на 4 відділи. Який відділ не належить до царства Procaryotae?

 • A. Gracilicutes

 • B. Firmicutes

 • C. Tenericutes

 • D.* Protistacutes

 • E. Mendosicutes


285. 97.Що таке штам?

 • A. культура, виділена від хворого

 • B. культура, виділена з води

 • C. кожна заново виділена культура

 • D. культура, виділена з повітря

 • E.* все назване


286. 98.Що таке клон?

 • A. сукупність колоній на середовищі

 • B.* нащадки однієї клітини

 • C. свіжовиділена культура

 • D. суміш бактерій у бульйоні

 • E. ріст на скошеному агарі


287. 99.Бактерії можуть мати різні морфологічні форми. Виберіть форму, яка не характерна для бактерій:

 • A. шароподібна

 • B. паличкоподібна

 • C.* ікосаедроподібна

 • D. спіралеподібна

 • E. ниткоподібна


288. 100.Коки - це мікроорганізми,які мають наступну форму:

 • A.* кулясту

 • B. ниткоподібну

 • C. звивисту

 • D. кубоїдальну

 • E. конусовидну


289. 101.До кулястих бактерій належать:

 • A.* стафілококи і стрептококи

 • B. вібріони і спірили

 • C. бацили і клостридії

 • D. трихобактерії, хламідобактерії

 • E. віруси, бактеріофаги


290. 102.До звивистих форм бактерій належать:

 • A. стафілококи

 • B. стрептококи

 • C.* спірили

 • D. бацили

 • E. клостридії


291. 103.До кулястих бактерій належать:

 • A. монококи і диплококи

 • B. стрептококи і стафілококи

 • C. тетракоки і сарцини

 • D. мікрококи і пептококи

 • E.* всі наведені


292. 104.Які мікроорганізми мають форму веретена:

 • A. трепонеми

 • B. бактерії

 • C.* клостридії

 • D. спірили

 • E. пневмококи


293. 105.В мазках із чистої культури стафілококи розташовуються:

 • A. попарно

 • B. у вигляді ланцюжка

 • C. у вигляді тетрад

 • D.* вигляді виноградного грона

 • E. у вигляді пакетів з 8, 16, 32 клітин


294. 106.Диплококи-збудники гонореї та цереброспінального менінгіту мають:

 • A. сферичну форму

 • B. еліпсоподібну форму

 • C. ланцетоподібну форму

 • D.* бобовоподібну форму

 • E. штопороподібну форму.


295. 107.Який розчин зайвий при фарбуванні препарату за методом Грама?

 • A. розчин генціанвіолету

 • B.* розчин метиленового синього

 • C. розчин фуксину

 • D. розчин спирту

 • E. розчин Люголю


296. 108.При фарбуванні за методом Грама після нанесення розчину Люголя препарат обробляють:

 • A. фуксином

 • B. водою

 • C. генціанвіолетом

 • D.* спиртом

 • E. сірчаною кислотою


297. 109.Грамнегативні бактерії зафарбовуються у :

 • A. фіолетовий колір

 • B. синій колір

 • C. чорний колір

 • D.* червоний колір

 • E. жовтий колір


298. 110.Серед перерахованих бактерій до грамнегативних бактерій належать:

 • A. стафілококи

 • B.* гонококи

 • C. стрептококи

 • D. тетракоки

 • E. сарцини


299. 111.Нуклеоїд бактерiй можна виявити всiма перерахованими методами, КРIМ:

 • A.* за методом Грама

 • B. за методом Робiноу i Фельгена

 • C. за допомогою електронної мiкроскопiї

 • D. за допомогою iмунофлуоресцентної мiкроскопiї

 • E. за допомогою радiоiмунної мiкроскопiї


300. 112.Як вiдбувається реплiкацiя ДНК бактерiй. Всі твердження вірні, КРIМ

 • A. Вимагає синтезу РНК

 • B. Звязана з поділом клітини

 • C. Починається в одному унікальному сайті

 • D. Залежить від синтезу білка

 • E.* Визначається Is-послідовностями


301. 113.Які типи метаболізму у бактерій?

 • A.* анаболізм, катаболізм

 • B. параболізм

 • C. гетероболізм

 • D. протоболізм

 • E. всі відповіді вірні


302. 114.Плазміди бактерій. Всі твердження вірні, КРІМ:

 • A.* Обовязковий компонент мікробної клітини

 • B. Складаються з кільцевої структури ДНК в цитоплазмі, що здатна до автономної реплікації

 • C. Несуть детермінанти стійкості до лікарських речовин.(R-плазміда)

 • D. Можуть інтегрувати з клітинною хромосомою

 • E. Фактор ферментності(F-плазміда).Забезпечує передачу генетичної інформації від донора до реціпієнта


303. 115.За характером засвоєння вуглецю є такі групи бактерій

 • A.* автотрофи і гетеротрофи

 • B. фототрофи і хемотрофи

 • C. літотрофи і органотрофи

 • D. прототрофи і аутотрофи

 • E. всі відповіді невірні


304. 116.До патогенних бактерій відносяться

 • A. фотолітоавтотрофи

 • B. хемолітоавтотрофи

 • C.* хемоорганогетеротрофи

 • D. фотоорганогетеротрофи

 • E. фотолітотрофи


305. 117.Екзоферменти бактерій:

 • A. виділяються всередину клітини

 • B.* продукуються назовні

 • C. проникають в оболонку мікробів

 • D. залишаються в ЦПМ

 • E. приймають участь у біосинтезі


306. 118.Ендоферменти локалізуються в:

 • A.* цитоплазматичній мембрані

 • B. нуклеоїді

 • C. клітинній стінці

 • D. цитоплазмі

 • E. плазмідах


307. 119.Які з наступних ознак характерні для цитоплазматичних мембран бактерій?

 • A. проникливі для поживних речовин

 • B. містять ланцюг транспорту електронів

 • C. є найважливішим барєром між внутрішнім вмістом клітини і зовнішнім середовищем

 • D. зберігають форму бактеріальної клітини в осмотично збалансованому середовищі при руйнуванні клітинної стінки

 • E.* всі відповіді вірні


308. 120.Оксидоредуктази бактерій активують:

 • A. процес гідролізу

 • B.* процесс дихання

 • C. перенос фосфатних груп у молекулах

 • D. синтетичні процеси

 • E. утворення токсинів


309. 121.Гідролази бактерій здійснюють:

 • A.* реакції розщеплення за участю води

 • B. окисно-відновні реакції

 • C. синтез нових речовин

 • D. процеси ізомеризації

 • E. процес дихання


310. 122.Лігази бактерій каталізують:

 • A. процес дихання

 • B. процес розмноження

 • C.* синтез нових сполук

 • D. реакції розщеплення

 • E. процеси гідролізу


311. 123.Ферменти бактерій використовують у медицині з метою одержання:

 • A. гідрокортизону, преднізолону

 • B. вітамінів В12

 • C. фібринолізину, стрептокінази

 • D. різноманітні алкалоїди

 • E.* всіх перелічених препаратів


312. 124.Поживні середовища в залежності від густини бувають:

 • A. рідкі

 • B. напіврідкі

 • C. щільні

 • D. вірні відповіді А і С

 • E.* всіх трьох видів


313. 125.Виберіть спеціальні поживні середовища:

 • A. Рессела

 • B.* кровяний МПА

 • C. МПБ

 • D. Плоскірєва

 • E. Гіса


314. 126.?Бактерії з S-форм колоній:

 • A. легко фагоцитуються

 • B.* погано фагоцитуються

 • C. біохімічно менш активні

 • D. слабо чутливі до фагів повільно розмножуються

 • E. шорсткі


315. ????? ????????? ???????? (??????):???????:5?????????? ????????????? ????:???. ?., 3 ????.??????? ??????:1.?Вкажiть захворювання, що спричиняються ентеропатогенними coli?

 • A. Кишковий iєрсинiоз

 • B. Бешиха

 • C. Ревматизм

 • D.* Кишковий ешерихiоз

 • E. Скарлатина


316. 2.Збудниками шпитальних інфекцій є

 • A.* високовірулентні види бактерій

 • B. умовно-патогенні мікроби

 • C. мікробні асоціації

 • D. всі перераховані

 • E. умовно-патогенні гриби


317. 3.Для підвищення частоти виділення збудників при бактеріємії кров беруть:

 • A. один раз натщесерце

 • B. один раз на висоті гарячки

 • C.* тричі впродовж доби

 • D. ранком і ввечері

 • E. три дні підряд


318. 4.Серед госпітальних інфекцій дихальних шляхів домінують такі:

 • A. тонзиліти і риніти

 • B. фарингіти і бронхіти

 • C.* запалення легень

 • D. абсцеси і гангрени легень

 • E. специфічні новоутворення в легенях


319. 5.Якi з наведених властивостей є основою для визначення родової належностi ентеробактерiй?

 • A. Морфологiчнi

 • B. Тип дихання

 • C.* Бiохiмiчнi

 • D. Культуральнi

 • E. Біологічні


320. 6.Вiдповiдь про належнiсть ентеропатогенних кишкових паличок до вiдповiдної ОК-серологiчної групи видається на основi:

 • A. Позитивної реакцiї аглютинацiї живої культури з вiдповiдним ОК-iмуноглобулiном

 • B. Позитивної реакцiї аглютинацiї живої культури з вiдповiдною ОК-сироваткою

 • C.* Позитивної реакцiї аглютинацiї живої культури з вiдповiдною ОК-сироваткою i грiтої культури з вiдповiдною О-сироваткою

 • D. Позитивної реакцiї аглютинацiї грітої культури з вiдповiдним ОК-iмуноглобулiном

 • E. Позитивної реакцiї аглютинацiї грітої культури з вiдповiдною ОM-сироваткою


321. 7.Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника. Які з наведених ознак характеризують збудника цього захворювання?

 • A. нерухомi, не мають капсули

 • B. перитрихи, грампозитивнi

 • C. амфітрихи, грамнегативні

 • D.* грамнегативнi, перитрихи

 • E. мають капсули, грамнегативні


322. 8.Якi морфологiчнi i тинкторiальнi властивостi притаманнi представникам родинi ентеробактерiй?

 • A. Грамнегативнi коки

 • B. Грампозитивнi коки

 • C.* Грамнегативнi палички

 • D. Грампозитивнi палички

 • E. Грамнегативні спіралеподібні бактерії


323. 9.Clostridium botulinum в анаеробних умовах продукує:

 • A. мієлотоксин

 • B. ендотоксин

 • C. гістотоксин

 • D.* ботулотоксин

 • E. нічого не продукує


324. 10.Від чого залежить тривалість інкубаційного періоду при ботулізмі?

 • A. Кількості спожитої їжі

 • B. Стану макроорганізму

 • C. Дози ботулінового токсину

 • D. Ні від чого не залежить

 • E.* Стану макроорганізму та дози ботулінового токсину


325. 11.Яку форму можуть мати рикетсії?

 • A. Кокоподібну.

 • B. Ниткоподібну.

 • C. Бацилярну

 • D. Паличкоподібну

 • E.* Всі названі.


326. 12.Ку-лихоманку викликає

 • A. Rickettsia prowazekii

 • B. R. akari

 • C.* Coxiella burnetii

 • D. Orientia tsutsugamushi.

 • E. R. felis


327. 13.До якої групи захворювань можна віднести епідемічний висипний тиф?

 • A. спірохетози

 • B. хламідіози

 • C. мікози

 • D.* рикетсіози

 • E. мікобактеріози


328. 14.Збудником епідемічного висипного тифу є

 • A.* R. prowazekii

 • B. recurrentis

 • C. burgdorferi

 • D. duttoni

 • E. R. typhi


329. 15.Вкажіть джерело збудника правця у природі:

 • A. Грунт

 • B.* Травоїдні тварини

 • C. Хижі тварини

 • D. Молочні продукти

 • E. Птахи


330. 16.Який механізм передачі характерний при правці?

 • A. Повітряно-крапельний

 • B. Трансмісивний

 • C. Вертикальний

 • D. Фекально-оральний

 • E.* Раневий


331. 17.Який токсин продукує вегетативна форма збудника правця?

 • A. Некротоксин

 • B. Мієлотоксин

 • C.* Екзотоксин

 • D. Гістотоксин

 • E. Ентеротоксин


332. 18.Чим проводять активну імунізацію при правці?

 • A.* Правцевим анатоксином

 • B. Протиправцевою сироваткою

 • C. Анатоксином у сполученні з протиправцевою сироваткою

 • D. Протиправцевим імуноглобуліном

 • E. Анатоксином з людським протиправцевим імуноглобуліном


333. 19.Резервуаром і джерелом збудника в природі при лептоспірозі є:

 • A. Хворі люди

 • B.* Дикі і свійські тварини

 • C. Грунт

 • D. Вовна, пух

 • E. Бринза


334. 20.Який провідний шлях зараження людей при лептоспірозі?

 • A. Статевий і плацентарний

 • B. Парентеральний і статевий

 • C.* Контактний і аліментарний

 • D. Повітряно-крапельний і повітряно-пилевий

 • E. Трансмісивний і аліментарний


335. 21.Переносником епідемічного висипного тифу є:

 • A. блохи

 • B. комари

 • C. кліщи

 • D. мухи

 • E.* воші


336. 22.При серодіагностиці Лайм-борреліозу визначають:

 • A. циркулюючі імунні комплекси

 • B. гіперчутливість сповільненого типу

 • C. гіперчутливість негайного типу

 • D.* наростання титру антитіл в динаміці захворювання, класи IgM,IgG

 • E. антигеннну структуру культури


337. 23.Культуральнi властивостi сальмонел:

 • A.* на середовищах Ендо, Левiна дають безбарвнi колонії

 • B. на середовищах Ендо, Левiна колонiї забарвленi в червоний колір

 • C. на середовищi Олькеницького жовтiє стовпчик агару i скошена поверхня

 • D. на середовищi Олькеницького зеленіє стовпчик агару

 • E. колонiї сальмонел паратифу В не вiдрiзняються вiд колонiй сальмонел паратифу А


338. 24.Бiохiмiчнi властивостi сальмонел:

 • A.* не розкладають лактози i сахарози

 • B. S. paratyphi A видiляє H2S

 • C. за ступенем розкладання вуглеводiв S. typhi не вiдрiзняється вiд збудникiв паратифiв

 • D. S. typhi, S. schottmuelleri на середовищi Олькеницького не дають почорнiння середовища на межi скошеної частини i стовпчика

 • E. сальмонели розкладають всi вуглеводи ряду Гiсса, крiм сахарози.


339. 25.Антигенна будова сальмонел:

 • A.* за О-антигеном подiляються на серологiчнi групи

 • B. К-антиген визначає групу

 • C. за Н-антигеном не подiляються на серовари

 • D. Vi-антиген сприяє О-аглютинацiї

 • E. мають Р-антиген


340. 26.При урогенітальних інфекціях сечу забирають катетером і сіють:

 • A. 10 мл першої порції на ЦМПБ

 • B.* 3-5 мл середньої порції на ЦМПБ

 • C. 3-5 мл останньої порції на ЦМПБ

 • D. по 1 мл всіх проб на ЦМПБ

 • E. по 5 мл всіх проб на ЦМПБ


341. 27.Вкажiть максимальний термiн доставки нативних випорожнень до бактерiологiчної лабораторiї:

 • A. 12 годин

 • B. 6 годин

 • C. 8 годин

 • D.* 2 години

 • E. 1 година


342. 28.Диференціальна діагностика епідемічного поворотного тифу від ендемічного заснована на виявленні:

 • A.* боррелій в крові хворого і відсутності їх в крові лабораторних тварин після зараження

 • B. боррелій в крові хворого і в крові лабораторних тварин після зараження

 • C. боррелій в крові лабораторних тварин і відсутності їх в крові хворого

 • D. виділення збудника і його ідентифікації

 • E. гіперчутливості сповільненого типу


343. 29.Особливості патогенезу первинного сифілісу (вірно все, крім):

 • A. проникнення через пошкоджені слизові оболонки і шкіру

 • B. утворення твердого шанкра

 • C. регіонарний лімфаденіт

 • D. спонтанне вилікування

 • E.* грануломатозне запалення


344. 30.Мікробіологічна діагности первинного сифілісу:

 • A. виділення культури

 • B. біопроба на кроликах

 • C.* темнопольна мікроскопія виділень шанкру, пунктату лімфовузлів

 • D. основний - виявлення антитіл

 • E. темнопольна мікроскопія вмісту елементів висипу


345. 31.Специфічні реакції при серодіагностиці сифілісу:

 • A. реакція мікропреципітації (РМП), ІФА

 • B. РЗК (реакція Васермана., РПГА

 • C. ІФА, РЗК, РМП

 • D.* РІБТ (реакція іммобілізації блідої трепонеми), РПГА, ІФА

 • E. РІБТ (реакція іммобілізації блідої трепонеми), РМП, РЗК


346. 32.Яка з нижче перерахованих властивостей стафілококів дає підставу вважати їх вірулентними?

 • A. Каталазна активність

 • B. Ферментація маніту

 • C. Гемоліз еритроцитів барана

 • D.* Коагулазна активність

 • E. в-лактамазна активність


347. 33.На основi яких дослiджень можлива найповніша iдентифiкацiя шигел?

 • A. Проведення кератокон`юнктивальної проби

 • B.* Визначення бiохiмiчних властивостей i антигенної структури

 • C. Визначення антигенної структури

 • D. Постановка алергічної проби

 • E. Визначення культуральних властивостей


348. 34.Охарактезуйте рiст шигел на диференцiально-дiагностичних середовищах:

 • A. на середовищi TCBS колонiї жовті

 • B. на середовищi Левiна колонiї фiолетовi

 • C. на середовищi Плоскирєва колонiї червонi

 • D.* на середовищi Плоскирєва колонiї безбарвнi

 • E. на середовищi Ендо колонiї червонi


349. 35.Відомо, що епідемічним висипний тиф - це антропонозне захворювання. З чим повязаний механізм зараження людини?

 • A. укусом воші

 • B. розчавленням воші

 • C.* втиранням у рану фекалій воші

 • D. укусом блохи

 • E. укусом кліща


350. 36.Для специфічного лікування стафілококових інфекцій використовують:

 • A. пеніциліни, цефалоспорини

 • B. сульфаніламідні препарати

 • C.* гамаглобулін, гіперімунна плазма

 • D. мірамістин, етоній.

 • E. декаметоксин, септифрил


351. 37.До правила забору матерiалу для бактерiологiчного дослiдження при шигельозі належать всі, КРІМ:

 • A.* забирати фекалiї натщесерце

 • B. забирати фекалiї до початку етiотропної терапії

 • C. вiдбирати з фекалiй слизово-гнiйнi комочки

 • D. судно (горшок) ошпарюють окропом

 • E. негайно засiяти фекалiї на середовище збагачення (або помiстити в консервант).


352. 38.Всі твердження щодо лабораторної діагностики дизентерії вірні, КРІМ:

 • A. видiлення чистої культури шигел

 • B. на середовищi Олькеницького шигели викликають пожовтiння стовпчика агару

 • C.* на середовищi Олькеницького шигели викликають пожовтiння i стовпчика, i скошеної поверхнi агару

 • D. застосовується РIФ

 • E. застосовується керато-кон'юнктивальна проба.


353. 39.Виберіть властивості, які характеризують шигели:

 • A. грамнегативні монотрихи

 • B. перитрихи, грамнегативні палички

 • C.* нерухомі грамнегативні палички

 • D. грампозитивні монобактерії без джгутиків

 • E. безкапсульні диплобактерії


354. 40.Збудники Лайм-борреліоза (вірно все, крім):

 • A. активно рухомі

 • B. локомоторний орган - волокнина

 • C. мають 3-10 нерівномірних завитків

 • D.* блідо-рожеві за Романовським-Гімзе

 • E. синьо-фіолетові за Романовським-Гімзе


355. 41.Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника. Необхідно провести біохімічну ідентифікацію збудника. Які біохімічні ознаки властиві сальмонелам?

 • A.* не розкладають лактози i сахарози

 • B. S. paratyphi A видiляє H2S

 • C. за ступенем розкладання вуглеводiв S. typhi не вiдрiзняється вiд збудникiв паратифу А

 • D. за ступенем розкладання вуглеводiв S. typhi не вiдрiзняється вiд збудникiв паратифу В

 • E. сальмонели розкладають всi вуглеводи ряду Гiсса, крiм сахарози.

 • F. 42.Якi з наведених представникiв бактерiй роду coli викликають колiентерити у дiтей вiком до року

 • G. coli, що входять до складу нормальної мiкрофлори кишечника

 • H.* Ентеропатогеннi coli

 • I. Ентероадгезивні coli

 • J. Ентероінвазивні coli

 • K. Ентерогемолітичні coli


356. 43.У хворого Н. із пунктата бубона виділили збудника туляремії. Які морфологічні властивості має цей мікрорганізм?

 • A. є диплобактерією

 • B.* є кокобактерією

 • C. грамнегативний

 • D. утворює спори

 • E. не утворює капсули


357. 44.Який механізм передачі характерний для ботулізму

 • A. Трансмісивний

 • B. Повітряно-крапельний

 • C. Контактний

 • D.* Аліментарний

 • E. Вертикальний


358. 45.Стрептококи в мазку розташовуються у вигляді:

 • A. тетрад (по чотири)

 • B.* нагадують ланцюжки (намисто)

 • C. поодиноких клітин

 • D. по дві клітини

 • E. у вигляді гронів


359. 46.На місці укусу кліща при Лайм-борреліозі характерний розвиток:

 • A. твердого шанкра

 • B. м'якого шанкра

 • C.* мігруючої (кільцевої) еритеми

 • D. абсцесу

 • E. флегмони


360. 47.Який матеріал беруть для дослідження при первинному сифілісі:

 • A. кров

 • B. спинномозкову рідину (ліквор).

 • C.* виділення з виразок

 • D. мазок із зіву

 • E. сечу


361. 48.Який збудник викликає фрамбезію:

 • A. Treponema pallidum

 • B.* Treponema pertenue

 • C. Treponema carateum

 • D. Treponema bejel

 • E. Treponemavincentii


362. 49.Латинська назва збудника епідемічного поворотного тифу:

 • A.* Borrelia recurrentis

 • B. Borrelia dutton

 • C. Borrelia persica

 • D. Borrelia caucasica

 • E. Borrelia latyschewi


363. 50.Яка морфологія борелій:

 • A.* тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 3-8 нерівномірними завитками.

 • B. тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 8-14 рівномірними завитками

 • C. тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 12-18 дрібними завитками

 • D. тонкі спіралеподібні мікроорганізми, 2-3 нерівномірними завитками.

 • E. тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 25-30 спіралеподібними завитками


364. 51.Хто є переносником епідемічного поворотного тифу:

 • A.* воші.

 • B. блохи

 • C. кліщі

 • D. комарі

 • E. мухи


365. 52.Джерелом інфекції ендемічного поворотного тифу є:

 • A. хворі люди

 • B. бактеріоносії

 • C. птахи

 • D.* гризуни.

 • E. велика рогата худоба


366. 53.Збудник епідемічного (вошивого) поворотного тифу:

 • A. Borrelia latyschewii

 • B. Borrelia caucasica

 • C. Borrelia hispanica

 • D. Borrelia persica

 • E.* Borrelia recurrentis


367. 54.Вірулентність Francisella tularensis зумовлена всіма названими факторами, КРІМ

 • A. О-антигеном

 • B. Vi-антигеном

 • C. утворенням ендотоксину

 • D.* утворенням білкового токсину

 • E. нейрамінідазою


368. 55.Для виділення чистої культури збудника туляремії необхідно

 • A.* Заразити гвінейську свинку і засіяти кров на відповідне середовище

 • B. Заразити матеріалом культуру клітин

 • C. Засіяти матеріал на яєчне середовище

 • D. Засіяти на печінкове середовище

 • E. Засіяти матеріал на середовищ, в яке внесено бактеріофаг


369. 56.У звичайних бактеріологічних лабораторіях для діагностики туляремії використовують:

 • A. Бактеріологічний метод

 • B. Бактеріоскопічний метод

 • C. Біологічний метод

 • D. Люмінесцентний метод

 • E.* Серологічний метод


370. 57.Рикетсії це:

 • A.* облігатні внутріклітинні паразити

 • B. містять тільки ДНК

 • C. розмножуються спорами

 • D. ростуть на звичайних живильних середовищах

 • E. відтворюються за рахунок нуклеїнової кислоти клітини господаря


371. 58.Епідемічний висипний тиф - це:

 • A. зоонозна інфекція

 • B.* антропонозна інфекція

 • C. кишкова інфекція

 • D. природно-вогнищева інфекція

 • E. особливо небезпечна інфекція


372. 59.РЗК з сироваткою обстежуваного, необробленою і обробленою цистеїном і діагности кумом з рикетсій Провачека використовують для:

 • A. серотипування рикетсій

 • B.* диференціація хвороби Брілля-Цінссера від епідемічного висипного тифу

 • C. визначення наростання титру специфічних антитіл

 • D. диференціація епідемічного і ендемічного висипних тифів

 • E. сероідентифікації рикетсій


373. 60.Клітинна стінка відсутня у:

 • A.* Mycoplasma.

 • B. Actinomyces.

 • C. Corynebacterium

 • D. Brucella.

 • E. Streptococcus.


374. 61.Ендемічний висипний тиф викликає:

 • A.* R. typhi

 • B. Rickettsia prowazekii.

 • C. R. rickettsii.

 • D. R. akari.

 • E. Coxiella burnetii.


375. 62.Яку форму можуть мати клітини Mycoplasma?

 • A. Кокоподібну.

 • B. Жодна відповідь невірна

 • C. Поліморфну

 • D.* Всі названі

 • E. Ниткоподібна


376. 63.Вкажіть, патогенез яких з нижче перерахованих патологічних процесів зумовлений синтезом ексфоліатинів золотистим стафілококом?

 • A. Токсинемія

 • B. Скарлатинозна висипка

 • C.* Синдром ошпарених немовлят

 • D. Стафілококовий синдром токсичного шоку

 • E. Синдром ошпареної шкіри


377. 64.Людина заражається пситакозом від:

 • A.* папуг.

 • B. качок.

 • C. індиків

 • D. курей

 • E. гусей


378. 65.Різні тільця включень спостерігаються при?

 • A.* Хламідійній інфекції

 • B. Рикетсіозах.

 • C. Кандидозі.

 • D. Амебіазі.

 • E. Амебіазі.


379. 66.Для створення активного імунітету проти золотистого стафілококу використовують наступні бакпрепарати

 • A. Стафілококовий білок А

 • B. Антистафілококовий імуноглобулін людини

 • C. Стафілококовий токсин

 • D. Антистафілококова антитоксична сироватка

 • E.* Стафілококова автовакцина


380. 67.Назвіть бакпрепарати, які використовуються для створення пасивного імунітету проти стафілококів:

 • A. Стафілококовий анатоксин

 • B. Вакцина АКДП

 • C. Стафілококовий токсин

 • D.* Антистафілококова антитоксична сироватка

 • E. Стафілококова автовакцина


381. 68.У лікарню поступила дитина з діагнозом: стафілококовий сепсис. На яке живильне середовище потрібно висіяти кров хворого, щоб виділити збудник?

 • A. Жовтково-сольовий агар

 • B. Середовище Плоскирева.

 • C. М'ясо-пептонний агар.

 • D.* Цукрово-пептонний бульйон

 • E. Середовище Бучина


382. 69.Диференціація між менінгококами та гонококами проводиться:

 • A. За розкладанням лактози

 • B.* За розкладанням глюкози і мальтози

 • C. за морфологічними ознаками

 • D. за рухливістю

 • E. За реакцією гемолізу


383. 70.Для діагностики менінгококових інфекцій застосовують бактеріологічний метод. Який ріст на середовищах характерний для менінгококів:

 • A. Росте на МПА та МПБ

 • B. Потребує присутності вуглеводів

 • C. росте на сироваткових середовищах

 • D. добре культивується на середовищах Ендо й Левіна

 • E.* на сироватковому агарі утворює ніжні безбарвні колонії


384. 71.Збудником хвороби подряпин кішки є:

 • A.* Bartonella henselae.

 • B. quintana.

 • C. Coxiella burnetii.

 • D. Rickettsia prowazekii.

 • E. R. akari.


385. 72.Які з наступних рикетсій можна культивувати на на штучних живильних середовищах?

 • A.* Bartonella quintana.

 • B. Coxiella burnetii.

 • C. Rickettsia prowazekii.

 • D. Всі перераховані

 • E. Жодна відповідь невірна.


386. 73.Людина може заразитись Coxiella шляхом:

 • A. Споживання зараженого молока.

 • B. При обробці зараженої шерсті і щетини.

 • C. Через інфіковану воду.

 • D.* Все вірно.

 • E. Повітряно-пиловий


387. 74.До складу клітинної стінки стафілоккоів входять характерні сполуки:

 • A. ліпіди і полісахариди.

 • B.* пептидоглікан і тейхоєві кислоти.

 • C. вуглеводи та глікопротеїди.

 • D. поліфосфати та метафосфати

 • E. стеаринова й пальмітинова кислоти


388. 75.Селективним середовищем для стафілококів є:

 • A. мясо-пептонний бульйон

 • B. мясо-пептонний агар

 • C. середовище Ендо.

 • D. середовище Плоскірєва

 • E.* жовтково-сольовий агар


389. 76.Виберіть фактори вірулентності стафілококів:

 • A. протеаза, желатиназа, лактаза.

 • B.* гемотоксин, плазмокоагулаза, ексфоліатин

 • C. ліпопротеїн, нітратредуктаза

 • D. фосфатаза, діфосфопіридиннуклеотидаза.

 • E. лецитовітелін, мікотоксин


390. 77.Який токсин виділяють стафілококи, що викликають харчові токсикоінфекції:

 • A. лейкоцидин.

 • B. некротоксин.

 • C. гемотоксин.

 • D.* ентеротоксин.

 • E. нейротоксин.


391. 78.Виберіть найпоширеніші види стафілококів:

 • A. S. warneri, S. intermedius, S. schleuferi

 • B. S. auricularis, S. sciuri, S. saccharolyticus

 • C. S. hominis, S. hyicus, S. xylosus.

 • D.* S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus.

 • E. S. capitis, S. haemolyticus, S. simulans


392. 79.Який матеріал сіють при діагностиці сепсису:

 • A. рановий вміст

 • B. змив з носоглотки

 • C. гній

 • D.* кров

 • E. ліквор


393. 80.Який метод використовують при визначенні джерела стафілококової інфекції:

 • A. визначення гемотоксинів

 • B. визначення ферментів агресії

 • C. встановлення біоварів

 • D.* визначення фаговарів

 • E. визначення антибіотикограми


394. 81.Для специфічної профілактики стафілококових інфекцій застосовують:

 • A. вбиту вакцину

 • B. живу вакцину

 • C. специфічний бактеріофаг

 • D.* анатоксин.

 • E. лізоцим


395. 82.Якими збудниками найчастіше може викликатися бактерійний ендокардит?

 • A. Гонококи

 • B. Пневмококи

 • C. Епідермальний стефілокок

 • D.* Streptococcus viridans

 • E. Стафілококи


396. 83.Воші є переносниками при:

 • A. Q-лихоманці

 • B. Ендемічному висипному тифі.

 • C.* Епідемічному висипному тифі

 • D. Плямистих лихоманках.

 • E. Лептоспірозі


397. 84.Який з наступних методів фарбування використовується при забарвленні Rickettsia

 • A. Метод Грама

 • B. Метод забарвлення кислотостійких бактерій

 • C.* Метод Гімзе.

 • D. Всі перераховані.

 • E. Жодна відповідь невірна.


398. 85.Колонії, які нагадують яєшню-„глазунью характерні для:

 • A.* Mycoplasma

 • B. Pseudomonas.

 • C. Haemophilus.

 • D. Bordelella.

 • E. Salmonella.


399. 86.Які з перерахованих ознак дозволяють диференціювати ентеро- і стрептококи?

 • A.* Здатність рости в присутності 6% NaCI

 • B. Невибагливість до живильних середовищ

 • C. Здатність гідролізувати ескулін в присутності 40% солей жовчних кислот

 • D. Каталазо-позитивність

 • E. Наявність в мазках коків, розміщених ланцюжками


400. 87.Виберіть оптимальне поживне середовище для виділення стрептококів з клінічного матеріалу

 • A. МПБ

 • B.* Кровяний МПА

 • C. Жовточно-сольовий агар

 • D. Жовчний бульйон

 • E. МПА


401. 88.Який серовар Chlamydia trachomatis викликає трахому?

 • A.* A, B,Ba,

 • B. D-K

 • C. L1-L3.

 • D. Всі названі.

 • E. Жодна відповідь невірна.


402. 89.Вкажіть,чи існують вакцини для профілактики інфекцій, що викликаються наступними бактеріями?

 • A. Streptococcus agalactiae

 • B. Staphylococcus epidermidis

 • C. Streptococcus pyogenes

 • D.* Streptococcus pneumoniae

 • E. Staphylococcus epidermidis


403. 90.Стрептококи забарвлюються за методом

 • A. Ціля-Нільсена

 • B. Бурі-Гінса

 • C. Леффлера

 • D. Ожешко

 • E.* Грама


404. 91.Який токсин продукують скарлатинозні стрептококи:

 • A. некротоксин

 • B.* еритрогенін.

 • C. гемотоксин.

 • D. лейкоцидин

 • E. нейротоксин.


405. 92.Виберіть стрептококи, які персистують в ротовій порожнині:

 • A.* S. salivarius, S. sanguis, S. mitis

 • B. S. salivarius

 • C. S. sanguis

 • D. S. mitis

 • E. Жоден з названих


406. 93.Виберіть найважливіші фактори вірулентності стрептококів:

 • A. протеаза, колагеназа

 • B.* гемотоксин, лейкоцидин

 • C. мікотоксин, ексфоліатин

 • D. фосфатаза, желатиназа

 • E. нейрамінідаза, гемаглютинін


407. 94.Який вид стрептококів викликає бешиху?

 • A. S. faecalis

 • B.* S. haemolyticus

 • C. S. salivarius

 • D. S. pneumoniae

 • E. S. hominis


408. 95.Джерелом стрептококових інфекцій є:

 • A. предмети вжитку.

 • B. повітря і вода

 • C.* хворі і бактеріоносії

 • D. харчові продукти

 • E. грунт


409. 96.Який з наступних сероварів Chlamydia відповідальний за розвиток конюктивіту?

 • A. A,B,Ba,

 • B.* D-K.

 • C. L1-L3.

 • D. Жоден.

 • E. Всі перераховані


410. 97.У хворого діагностовано урогенітальний хламідіоз. Протимікробні препарати якої групи слід призначити для лікування?

 • A.* Тетрациклін.

 • B. Сульфаніламіди

 • C. Фторхінолони

 • D. Цефалоспорини.

 • E. Аміноглікозиди.


411. 98.При мікроскопічному вивченні мікоплазм визначають основну особливість, яка відрізняє їх від бактерій, рикетсій, хламідій

 • A.* Відсутність клітинної стінки і наявність тришарової цитоплазматичної мембрани

 • B. Наявність ДНК і РНК

 • C. Поліморфізм

 • D. Нерухомість

 • E. Відсутність спор


412. 99.У дитини виявлено бленорею. Із яких органів необхідно забирати матеріал мікробіологічному дослідженні:

 • A. Із периферичної крові

 • B. Із глотки

 • C. Із прямої кишки

 • D. Із уретри

 • E.* Із конюктиви


413. 100.Який з перерахованих мiкроорганiзмiв не входить до складу облiгатної мiкрофлори слизової оболонки носа?

 • A. Streptococcus viridans

 • B. Staphylococcus saprophyticus

 • C.* Streptococcus pyogenes

 • D. Непатогеннi нейсерiї

 • E. Бактероїди


414. 101.Який чинник визначає здатність Neisseria gonorrhoеае інфікувати епітелій в уретрі?

 • A. Утворення ферментів, які розщеплюють молекули Ig

 • B. Антифагоцитарна дія капсульних полісахаридів

 • C. Виживання і розмноження бактерій всередині клітин

 • D. Стійкість Neisseriagonorrhoeae до бактерицидних факторів сироватки крові

 • E.* Наявність пілей і мікроворсинок, які зумовлюють адгезію бактерій на поверхні епітеліальних клітин


415. 102.Виберіть невірне твердження: Для гонореї характерно

 • A.* явище завершеного фагоцитозу

 • B. прикріплення гонококів до епітелію

 • C. явище незавершеного фагоцитозу

 • D. можливість екстрагенітальних запальних процесів

 • E. після перенесеного захворювання розвиток нестійкого імунітету


416. 103.Виберіть метод, який найчастіше застосовується для лабораторної діагностики гострої гонореї

 • A.* бактеріоскопічний

 • B. бактеріологічний

 • C. серологічний

 • D. методи провокації

 • E. біологічний


417. 104.Який основний метод застосовується для лабораторна діагностики хронічної гонореї?

 • A. бактеріоскопічний

 • B. бактеріологічний

 • C.* серологічний

 • D. методи провокації вживаються для визначення ступеня сенсибілізації

 • E. Біологічний


418. 105.Що вважають головним чинником вірулентності менінгокока?

 • A. ЛПС ендотоксина

 • B.* Антифагоцитарні властивості капсули

 • C. Протеїни зовнішньої мембрани

 • D. Спроможність до виживання всередині клітки

 • E. Ворсинки, що забезпечують прилипання


419. 106.Що є причиною плямистої висипки і петехіальних геморрагій - супутників генералізованих форм менінгококових захворювань?

 • A.* Ліпополісахарид

 • B. Капсульні полісахариди

 • C. Білковий екзотоксин

 • D. Протеїни зовнішньої мембрани

 • E. Гіалуронідаза


420. 107.Які менінгококи найчастіше викликають менінгококовий менінгіт у дітей віком до 5 років?

 • A. Серогрупи А

 • B.* Серогрупи В

 • C. Серогрупи С

 • D. Серогрупи Х

 • E. Серогруп W-135


421. 108.Які менінгококи використовують при виготовленні вакцини для профілактики менінгіту?

 • A. Менінгококи серогрупи А

 • B.* Менінгококи серогрупи В

 • C. Менінгококи серогрупи З

 • D. Менінгококи серогрупи Y

 • E. Менінгококи всіх перерахованих груп


422. 109.Для виявлення антитіл у сироватці при лабораторній діагностиці менінгококових інфекцій застосовують наступні методи:

 • A. алергічний

 • B. бактеріоскопічний

 • C.* серологічний

 • D. реакція гемолізу

 • E. посів на ЖСА


423. 110.Для лабораторної діагностики менінгококових інфекцій з метою виявлення збудників застосовують наступні методи:

 • A.* бактеріологічний

 • B. біологічний

 • C. алергічний

 • D. серологічний

 • E. вірусологічний


424. 111.Виберіть експрес-метод діагностики епідемічного церебрального менінгіту:

 • A. біологічний

 • B. алергічний

 • C. бактеріоскопічний

 • D. реакція Кумбса

 • E.* реакція преципітації


425. 112.Менінгококи в мазку розташовуються у вигляді:

 • A. монококів

 • B.* диплококів

 • C. ланцюжків (намисто).

 • D. тетрад (по чотири).

 • E. скупченнями, подібно до гронів


426. 113.У мазку з гною менігококи і гонококи розташовуються:

 • A. позаклітинно

 • B.* в цитоплазмі лейкоцитів

 • C. навколо фагоцитів

 • D. всередині фібробластів

 • E. в ядрі клітини


427. 114.Нейсерії за Грамом забарвлюються в такий колір:

 • A. зелений

 • B. фіолетовий.

 • C. синій

 • D. жовтий

 • E.* червоний


428. 115.Основний спосіб передачі церебро-спінального менінгіту:

 • A. контактний

 • B. фекально-оральний

 • C.* повітряно-краплинний

 • D. трансмісивний

 • E. статевий


429. 116.Які основні клінічні ознаки первинного сифілісу:

 • A. наявність гарячки

 • B. наявність петехіальної висипки

 • C. втрата маси тіла

 • D.* наявність безболісної виразки

 • E. наявність диспептичних явищ


430. 117.Який основний метод діагностики первинного сифілісу

 • A.* бактеріоскопічний

 • B. бактеріологічний.

 • C. біологічний

 • D. серологічний

 • E. алергічний


431. 118.Які вакцини використовують для профілактики менінгіту:

 • A. полівалентні вбиті

 • B. анатоксини

 • C. живі вакцини серогруп А, В і С

 • D. спиртові полівакцини

 • E.* хімічні вакцини серогруп А, В і С


432. 119.Яка реакція використовується для серодіагностики сифілісу:

 • A. реакція Райта

 • B. реакція Відаля

 • C. реакція Асколі

 • D.* реакція Вассермана

 • E. реакція Хеддельсона


433. 120.Яким методом фарбують борелії:

 • A. Ціль-Нільсена.

 • B. Ожешки.

 • C.* Романовського-Гімзе

 • D. Нейссера.

 • E. Леффлера.


434. 121.Який шлях зараження при поворотному тифі:

 • A. фекально-оральний

 • B. контактний

 • C.* трансмісивний.

 • D. аліментарний

 • E. повітряно-краплинний


435. 122.Якi препарати слід закапувати в очі новонародженим для профілактики зараження хламідійним конюнктивітом?

 • A. Хлоргексидин

 • B. Препарати пеніциліну

 • C. Сульфаніламідні препарати

 • D. Препарати стрептоміцину

 • E.* Препарати тетрацикліну


436. 123.Якi з наведених представникiв бактерiй роду Escherichia викликають дизентерiєподiбнi захворювання у дiтей, старших 1-го року та у дорослих людей?

 • A. Ентеропатогеннi coli

 • B. Ентеротоксигеннi coli

 • C.* Ентероiнвазивнi coli

 • D. Ентерогемолітичні coli

 • E. coli, що входять до складу нормальної мiкрофлори кишечника


437. 124.Якi з наведених представникiв бактерiй роду Escherichia викликають холероподiбнi захворювання?

 • A. Ентеропатогеннi coli

 • B. Ентероiнвазивнi coli

 • C.* Ентеротоксигеннi coli

 • D. Ентерогемолітичні coli

 • E. coli, що входять до складу нормальної мiкрофлори кишечника


438. 125.Джерелом iнфекцiї при черевному тифi є:

 • A. хвора людина i тварина

 • B. качки

 • C.* хвора людина, бактерiоносiї

 • D. домашнi тварини

 • E. iнфiкованi харчовi продукти, вода.


439. 126.Яка з наведених фракцiй О-антигену обумовлює серологiчну специфiчнiсть ешерихiй?

 • A. Лiпiд

 • B. Протеїн

 • C.* ЛПС

 • D. Ліпопротеїди

 • E. Всі відповіді вірні


440. 127.Все твердження відносно патогенезу черевного тифу вірні, КРІМ:

 • A. iнкубацiйний перiод триває 7-25днів

 • B. наявнiсть бактерiємiї

 • C.* наявнiсть септицемії

 • D. наявнiсть видiльно-алергiчної фази

 • E. проникнення збудника в пейєровi бляшки.


441. 128.Які бактерії,завдяки фімбріям адгезуються на епітелії слизової оболонки товстої кишки?

 • A. бацили сибірки

 • B. клостридії газової анаеробної інфекції

 • C.* шигели дизентерії

 • D. холерний вібріон

 • E. збудник туляремії


442. 129.Який з наведених антигенiв ентеробактерiй має найбiльш виражену термостабiльнiсть?

 • A. К-антиген

 • B.* О-антиген

 • C. Н-антиген

 • D. M-антиген

 • E. В-антиген


443. 130.Який з наведених антигенiв забезпечує можливiсть фаготипування збудника черевного тифу?

 • A. М-антиген

 • B. О-антиген

 • C. Н-антиген

 • D.* Vi-антиген

 • E. К-антиген


444. 131.У лікарню поступив хворий з діагнозом „шигельоз. Який матеріал для дослідження в бак лабораторію повинен направити лікар?

 • A. кров

 • B. сечу

 • C.* слизово-гнійні грудочки калу

 • D. слину, харкотиння

 • E. мазок із зіва


445. 132.З крові хворого виділено культуру збудника черевного тифу. Які культуральні властивості характерні для цього збудника?

 • A. Утворення гемолізу на кров'яному агарі.

 • B. Утворення колоній червоногокольору з металевим блиском на середовищі Ендо.

 • C. Утворення безбарвних колоній на середовищі вісмут-сульфіт агар.

 • D.* Утворення безбарвних колоній на середовищі Ендо

 • E. Утворення ніжної плівки на лужній пептонній воді.

 • F. 133.Для coli характернi такi властивостi:

 • G. перитрих, грампозивна паличка

 • H. лофотрих, грамнегативна монобактерія

 • I.* перитрих, грамнегативна паличка

 • J. монотрих, монобактерія

 • K. грампозитивна стрептобацила


446. 134.Вкажіть ранній метод діагностики при черевному тифі:

 • A. бактеріоскопічний

 • B. біохімічний

 • C. алергічний

 • D. серологiчний

 • E.* гемокультури


447. 135.Для кишкової палички характернi такi властивостi, КРІМ

 • A. має плазмiду R;

 • B. продукує ентеротоксини

 • C. продукує ендо- i ентеротоксини

 • D. має плазмiду F

 • E.* не утворює ендотоксин


448. 136.Для S. sonnei характерні наступні біологічні властивості:

 • A. рухомі

 • B. розкладають цукри до кислот і газу

 • C.* повільно розкладають лактозу і сахарозу

 • D. стовпчик агару на середовищі Олькеницького чорніє

 • E. на середовищі Ендо утворюють червоні колонії


449. 137.Як вiддиференцiювати умовно-патогеннi ешерiхiї вiд ентеропатогенних

 • A. за бiохiмiчними ознаками

 • B. за видiленням ендотоксину

 • C.* за антигенною будовою

 • D. за патогеннiстю для тварин

 • E. за стiйкiстю до антибiотикiв.


450. 138.В якому з наведених спiввiдношень засiвається кров у живильне середовище при бактерiологiчнiй дiагностицi тифо-паратифозних захворювань?

 • A. 1:2

 • B. 1:1

 • C. 1:5

 • D.* 1:10

 • E. 1:20


451. 139.Вкажіть бактерії, які найбільш часто викликають висхідні інфекції сечового тракту

 • A. Klebsiella pneumoniae

 • B. Serratia marcescens

 • C. Citrobacter freundii

 • D. Enterobacter cloacae

 • E.* Escherichia coli


452. 140.Вкажiть строки видачi заключної негативної вiдповiдi при дослiдженнi гемокультури при діагностиці черевного тифу?

 • A. На 5 добу

 • B. На 8 добу

 • C.* На 11 добу

 • D. На 6 добу

 • E. На 2 добу


453. 141.Який тип дихання характерний для представникiв родини ентеробактерiй?

 • A. Облiгатно аеробний

 • B. Облiгатно анаеробний

 • C.* Факультативно-анаеробний

 • D. Мiкроаерофiльний

 • E. Капнеїчний


454. 142.Якi з наведених властивостей є основою для визначення родової належностi ентеробактерiй?

 • A. Морфологiчнi

 • B. Тип дихання

 • C.* Бiохiмiчнi

 • D. Культуральнi

 • E. Біологічні


455. 143.При визначеннi родової належностi ентеробактерiй враховують:

 • A. Тип дихання

 • B. Наявність джгутиків

 • C.* Бiохiмiчнi властивостi

 • D. Особливості морфології

 • E. Культуральні властивості


456. 144.У якій фазі патогенезу захворювання Salmonella typhi з`являється в сечi хворих на черевний тиф?

 • A. Не виводиться з сечею

 • B.* В алергічно-видільній фазі

 • C. У дигестивні фазі

 • D. У фазі бактеріємії

 • E. У фазі паренхіматозної дифузії


457. 145.На яке середовище засiвають фекалiї для мікробіологічної діагностики черевного тифу?

 • A.* Мюллера

 • B. Рапопорт

 • C. Левенштейна-Йенсена

 • D. Мясо-пептонний агар

 • E. Кровяний агар


458. 146.На яке середовище засiвають кров для мікробіологічної діагностики черевного тифу?

 • A. Мюллера

 • B.* Жовчний бульйон

 • C. Ендо

 • D. Мясо-пептонний агар

 • E. Кровяний агар


459. 147.Вкажiть максимальний термiн доставки випорожнень при кишкових інфекціях, вiдiбраних в консервант, до бактерiологiчної лабораторiї:

 • A. 2 години

 • B. 6 годин

 • C. 8 годин

 • D.* 12 годин

 • E. 16 годин


460. 148.На яке середовище засiвають сечу для мікробіологічної діагностики черевного тифу?

 • A. Мюллера

 • B.* Рапопорт

 • C. М'ясо-пептонний агар

 • D. Мясо-пептонний бульйон

 • E. Ендо


461. 149.Виберiть вiрнi твердження щодо діагностики черевного тифу:

 • A.* фаготипування дозволяє виявити джерело інфекції

 • B. О-антитiла характернi для бактерiоносiїв

 • C. Н-антитiла не виявляють у розпалі хвороби

 • D. Н-антитiла не знаходять у вакцинованих i перехворілих

 • E. Vi-антитiла знаходять у перші дні захворювання


462. 150.Вiдповiдь про належнiсть ентеропатогенних кишкових паличок до вiдповiдної ОК-серологiчної групи видається на основi:

 • A. Позитивної реакцiї аглютинацiї живої культури з вiдповiдним ОК-iмуноглобулiном

 • B. Позитивної реакцiї аглютинацiї живої культури з вiдповiдною ОК-сироваткою

 • C.* Позитивної реакцiї аглютинацiї живої культури з вiдповiдною ОК-сироваткою i грiтої культури з вiдповiдною О-сироваткою

 • D. Позитивної реакцiї аглютинацiї грітої культури з вiдповiдним ОК-iмуноглобулiном

 • E. Позитивної реакцiї аглютинацiї грітої культури з вiдповiдною ОК-сироваткою


463. 151.Якi з наведених представникiв бактерiй роду Escherichia викликають дизентерiєподiбнi захворювання у дiтей, старших 1-го року та у дорослих людей?

 • A. Ентеропатогеннi coli

 • B. Ентеротоксигеннi coli

 • C.* Ентероiнвазивнi coli

 • D. Ентерогемолітичні coli

 • E. coli, що входять до складу нормальної мiкрофлори кишечника


464. 152.Які фази патогенезу черевного тифу припадають на інкубаційний період?

 • A. септицемії

 • B. бактеріємії, паренхіматозної дифузії

 • C. паренхіматозної дифузії

 • D.* дигестивна, інвазії

 • E. алергічно-видільна


465. 153.На який тиждень хвороби виникає інтоксикація організму?

 • A. на 1-ий

 • B.* на 2-ий

 • C. на 3-ій

 • D. на 4-ий

 • E. на 5-ий


466. 154.Вкажiть день вiд початку захворювання, коли найбiльш доцiльно проводити бактерiологiчне дослiдження фекалiй при кишковому ешерихiозi:

 • A. 7-ий день

 • B. 5-ий день

 • C. 3-ій день

 • D. 2-ий день

 • E.* 1-ий день


467. 155.Де в організмі збудники черевного тифу зберігаються найдовше?

 • A. в селезінці

 • B. в нирках

 • C.* в жовчевому міхурі

 • D. у 12-палій кишці

 • E. у печінці


468. 156.Вкажiть властивостi ентеропатогенних ешерихiй, визначення яких найповнiше забезпечує вирiшення епiдемiологiчних задач:

 • A. Бiохiмiчнi

 • B. Морфологiчнi

 • C.* Серологiчнi

 • D. Культуральні

 • E. Біологічні


469. 157.Збудником черевного тифу є:

 • A. Salmonella enterica serovar paratyphi.

 • B. Salmonella enterica serovar charity.

 • C. Salmonella enterica serovar schotmuelleri

 • D.* Salmonella enterica serovar typhi.

 • E. Salmonella enterica serovar anatum


470. 158.Збудники черевного тифу і паратифів мають форму:

 • A. великих грампозитивних паличок

 • B. паличок, які розташовані ланцюжком

 • C.* коротких грамнегативних паличок з заокругленими кінцями.

 • D. грампозитивних паличок з термінально-розташованими спорами

 • E. коротких грамнегативних зігнутих паличок.


471. 159.Культуральні властивості кишкових паличок

 • A.* на середовищі Ендо утворюють червоний колонії з металевим блиском

 • B. на середовищі Ендо утворюють прозорі незабарвлені колонії

 • C. на МПБ утворюють плівку

 • D. на МПА утворюють шороховаті з нерівними краями колонії

 • E. на середовищі Плоскирева утворюють прозорі, безбарвні колонії.


472. 160.Збудники черевного тифу і паратифів утворюють на середовищах Ендо і Плоскирева:

 • A. круглі сині колонії

 • B. червоні з металевим блиском колонії.

 • C.* напівпрозорі безбарвні колонії

 • D. жовті шорохуваті колонії

 • E. сірі непрозорі колонії


473. 161.Біохімічні властивості кишкової палички

 • A. не розкладає лактозу і сахарозу

 • B.* розкладає до кислоти і газу лактозу, глюкозу, маніт, мальтозу

 • C. не розкладає маніт і мальтозу

 • D. Розріджує желатину

 • E. продукує сірководень


474. 162.Кишкова паличка містить такі антигени

 • A. O-, Vi-антигени

 • B.* O-, K- i H-антигени

 • C. O-, H-антигени

 • D. O-, K-антигени

 • E. O-антигени.


475. 163.Збудники черевного тифу і паратифів містять такі антигени:

 • A. О-, К-антигени

 • B. О-антиген.

 • C.* O-, H-, K-, Vi-антигени

 • D. O-, Vi-, W-антигени

 • E. O-, H-антигени.


476. 164.Коліентерити у дітей найчастіше викликають серовари кишкових паличок:

 • A.* О26, О55, О111

 • B. О1, О5

 • C. О48

 • D. О8, О15

 • E. О44, О51

 • F. 165.Холероподібні захворювання у людини спричиняють серовари coli

 • G. О55, О26

 • H.* О1, О5, О48

 • I. О111

 • J. О8, О15

 • K. О24, О44, О51


477. 166.Механізм зараження при черевному тифі і паратифах:

 • A. статевий.

 • B. трансмісивний.

 • C. контактний.

 • D. повітряно-краплинний.

 • E.* фекально-оральний, алiментарний.

 • F. 167.Дизентерієподібні захворювання у людини найчастіше викликають серовари coli:

 • G. О1, О5

 • H. О26, О55

 • I. О48.

 • J.* О124

 • K. О111


478. 168.Який матеріал для лабораторної діагностики забирають у хворого на черевний тиф у 3-ій фазі патогенезу захворювання?

 • A. випорожнення.

 • B.* кров з ліктьової вени.

 • C. сечу.

 • D. жовч.

 • E. сироватку крові.


479. 169.З якого матеріалу від хворого черевним тифом можна виділити збудник на третьому тижні захворювання

 • A. кров.

 • B. сироватка крові.

 • C. пунктат кісткового мозку.

 • D. спинномозкова рідина.

 • E.* сеча та випорожнення.


480. 170.Якими методами дослідження можна виявити бактеріоносіїв сальмонел черевного тифу і паратифів

 • A. метод гемокультури.

 • B. метод розеолокультури

 • C. метод мієлокультури.

 • D.* метод урино-, копрокультури

 • E. дослідження ліквора


481. 171.При лабораторній діагностиці коліентеритів випорожнення від дітей висівають на середовище:

 • A. кровяний агар

 • B. МПА

 • C. МПБ

 • D.* Ендо.

 • E. жовтково-сольовий агар


482. 172.Для специфічної профілактики черевного тифу використовують вакцину

 • A. АКДС

 • B.* ТАВТе

 • C. БЦЖ.

 • D. ДС.

 • E. пентаанатоксин.


483. 173.В яких клiтинах макроорганiзму відбувається збереження, персистенцiя i розмноження сальмонел?

 • A. Ентероцити

 • B. Плазмоцити

 • C.* Макрофаги

 • D. Гістіоцити

 • E. Еритроцити


484. 174.Вкажiть метод самої ранньої та надійної дiагностики тифо-паратифозних захворювань:

 • A. Копрокультура

 • B. Уринокультур

 • C.* Гемокультура

 • D. Білікультура

 • E. Серологічний


485. 175.В якому з наведених випадкiв доцiльно проводити дослiдження гемокультури на збудник черевного тифу?

 • A. З метою профiлактики

 • B. З метою пошуку атипових форм збудника

 • C.* З метою ранньої дiагностики

 • D. З метою визначення джерела інфекції

 • E. З метою серологічної діагностики


486. 176.Яка з наведених ознак використовується для диференцiацiї родин Enterobacteriaceae i Pseudomonadaceae?

 • A. Рухливiсть

 • B. Морфологiчнi властивостi

 • C.* Оксидазний тест

 • D. Утворення газу при ферментацiї глюкози

 • E. Утворення сірководню


487. 177.В якi строки Salmonella typhi з`являється в сечi хворих на черевний тиф?

 • A. Не виводиться з сечею

 • B. Кiнець першого - початок другого тижня

 • C.* Кiнець другого - початок третього тижня

 • D. Третiй тиждень захворювання

 • E. Четвертий тиждень захворювання


488. 178.Якi з наведених властивостей холерного вiбрiону використовуються для визначення сероварiв Огава, lнаба, Гiкошима?

 • A.* Антигеннi

 • B. Бiохiмiчнi

 • C. Біологічні

 • D. Культуральнi

 • E. Морфологічні


489. 179.Якi з перерахованих середовищ використовуються для видiлення холерного вібрiону?

 • A. Середовище Ендо i МПБ (м`ясо-пептонний бульон)

 • B. Середовище Плоскiрєва, бульйон Хоттiнгера

 • C.* 1 % пептонна вода, лужний агар

 • D. Середовище Кітт-Тароцці та кровяний МПА

 • E. Середовище Бучина і асцит-бульйон


490. 180.В який термiн має бути видано заключну позитивну вiдповiдь про видiлення збудника холери при використаннi лужного агару i 1 % пептоної води?

 • A. 72 години

 • B. 9 годин

 • C. 6 годин

 • D. 3 години

 • E.* 10-48 годин


491. 181.До якого з наведених родiв належить збудник холери?

 • A. Plesiomona

 • B. Aeromonas

 • C.* Vibrio

 • D. Pseudomonas

 • E. Helicobacter


492. 182.Вкажiть спiввiдношення аеробної i анаеробної мiкрофлори, характерне для нормобiоценозу кишечника людини:

 • A. 1:1

 • B. 10:1

 • C. 1:10

 • D.* 1:100

 • E. 100:1


493. 183.Який тип розташування джгутиків притаманний холерним вiбрiонам:

 • A.* Монотрихiв

 • B. Перитрихiв

 • C. Лофотрихiв

 • D. Амфітрихів

 • E. Атрихів


494. 184.За якими з наведених антигенiв визначається належнiсть холерного вiбрiону до сероварiв Огава, Інаба, Гiкошима?

 • A. Н-антиген

 • B. К-антиген

 • C. Vi-антиген

 • D.* О-антиген

 • E. F1-антиген


495. 185.Діагностичне значення для діагностики холери має тріада Хейберга. За якими з наведених властивостей представники роду Vibrio розділені на групи за Хейбергом?

 • A. Серологiчними

 • B. Бiологiчними

 • C. Культуральними

 • D.* Бiохiмiчними

 • E. Морфологiчними


496. 186.Яка тривалiсть iнкубування посiвiв в 1 % пептоннiй водi без телуриту калiю при дослiдженнi на наявнiсть холерного вiбрiону?

 • A.* 5-8 годин

 • B. 2-4 години

 • C. 18-24 години

 • D. 48-72 години

 • E. 24-48 годин


497. 187.Холернi вiбрiони характеризуються таким вiдношенням до цукрiв iз набору Хейберга:

 • A. Ферментують манозу, сахарозу, арабiнозу

 • B.* Ферментують манозу, сахарозу, не ферментують арабiнозу

 • C. Ферментують сахарозу, не ферментують манозу i арабiнозу

 • D. Не ферментують сахарозу, манозу i арабiнозу

 • E. Ферментують маніт, лактозу, не ферментують арабінозу


498. 188.Якi з наведених цукролiтичних властивостей характернi для Vibrio cholerae?

 • A. Розщеплення лактози, неспроможнiсть до розщеплення сахарози, глюкози

 • B. Розщеплення сахарози, лактози, неспроможнiсть до розщеплення глюкози

 • C. Розщеплення глюкози, сахарози, лактози

 • D.* Розщеплення,сахарози, манози, неспроможнiсть до розщеплення лактози у перші 48 год.

 • E. Неспроможнiсть до розщеплення глюкози, сахарози, лактози


499. 189.У хворого діарея холерної етіології. Вкажіть механізм дії холерогену.

 • A. Блокує фактор елонгації 2 (EF-2)

 • B.* Збільшує рівнень внутрішньоклітинного циклічного аденозинмонофосфату (ЦАПФ)

 • C. Розщеплює SNARE

 • D. Блокує EF-1-залежне зв'язування аміно-ацил-тРНК на рибосомах

 • E. Рoзщеплює VAMP


500. 190.Холерний вібріон в мазку із випорожнень має вигляд:

 • A. бамбукової тростинки.

 • B. перлинного намиста

 • C.* табунців рибок.

 • D. грона винограду

 • E. кавових зерен.


501. 191.Морфологія збудника холери така:

 • A. грамнегативні зігнуті палички, перитрих, капсул і спор не утворює

 • B. грамнегативні зігнуті палички, лофотрих, капсул і спор не утворює

 • C. грамнегативні зігнуті палички, утворює капсули і спори

 • D. грамнегативні палички з заокругленими кінцями, перитрих, спор, капсул не утворюють

 • E.* грамнегативні зігнуті палички, монотрих, спор, капсул не утворюють.


502. 192.Оптимальні умови для продукції тетанотоксину створюються на:

 • A. Кровяному агарі Цейслера

 • B. Напіврідкому агарі Вільсона-Блера

 • C. Середовищі Кітта-Тароцці

 • D.* Бульйоні Мартена

 • E. МПБ з 1 % глюкозою


503. 193.Збудник правця продукує екзотоксин з різними ефектами біологічної дії. Які клінічні прояви може викликати у людини цей токсин?

 • A.* Сардонічну посмішку

 • B. Розлади зору

 • C. Діарею

 • D. Закрепи

 • E. Нудоту


504. 194.У патогенезі правця основну роль відіграють:

 • A. Тетаногемолізин і лецитиназа

 • B. Тетанонекротоксин і гіалуронідаза

 • C. Тетаноміотоксин і желатіназа

 • D.* Тетаноспазмін і тетанолізин

 • E. Тетаногістотоксин і летальний токсин


505. 195.Яким шляхом в організм людини попадає збудник правця?

 • A. Аліментарним

 • B. Повітряно-краплинним

 • C. Статевим

 • D. Парентеральним

 • E.* При пошкодженнях, через рану


506. 196.Найхарактерніші морфологічні ознаки збудника правця

 • A. Тонка і рухлива паличка з центральною спорою

 • B. Грам+ бактерії. що не утворюють спор

 • C.* Грам+ палички з термінальною спорою

 • D. Грам+ паличка з субтермінальною спорою

 • E. Грам+ паличка без джгутиків і спор


507. 197.Форма барабанної палички властива

 • A. Campylobacter jejuni

 • B. Clostridium botulinum

 • C. Corynebacterium diphtheriae

 • D.* Clostridium tetani

 • E. Жодному з них


508. 198.Які з наступних бактерій дають на кровяному агарі ріст у вигляді сітки, що згодом зливається ?

 • A. Clostridium perfringens

 • B. septicum

 • C.* tetani

 • D. botulinum

 • E. fallax


509. 199.Які з наступних екзотоксинів викликають стрихніноподібний ефект?

 • A.* Токсин збудника правця

 • B. Токсин збудника дифтерії

 • C. Жодний з наведених токсинів

 • D. Токсин кишкової палички

 • E. Всі наведені токсини


510. 200.Які з перерахованих заходів не можуть попередити розвиток правця?

 • A. Введення гіперімунного Ig

 • B. Трансплацентарний переніс антитоксичних AT

 • C. Імунізація правцевим анатоксином

 • D.* Застосування специфічних хіміопрепаратів, що знищують клостридії

 • E. Введення протиправцевої сироватки.


511. 201.Типовий вигляд тенісної ракетки властивий

 • A. Clostridium perfringens

 • B. tetani

 • C.* С. botulinum

 • D. histolyticum

 • E. difficile


512. 202.Яким шляхом люди заражаються ботулізмом?

 • A. Трансмісивним

 • B. Контактним

 • C. Парентеральним

 • D. Повітряно-краплинним

 • E.* Аліментарним


513. 203.На основі яких симптомів запідозрюють ботулізм у людини?

 • A. Підвищення температури, блювоти і проносу

 • B. Пониження температури, втрати свідомості

 • C.* Порушення ковтання, диплопія, дисфонія

 • D. Сухість в роті, гіперемія зіву

 • E. Розеольозна висипка на тілі


514. 204.Який з наступних токсинів найтоксичніший?

 • A.* Ботуліновий токсин

 • B. Правцевий токсин.

 • C. Токсин. perfringens

 • D. Холерний токсин

 • E. Дифтерійний токсин


515. 205.Слабість мязів, затруднене дихання у дитини повязане з

 • A. Інфекцією tetani.

 • B.* Інфекцією Clostridium botulinum

 • C. Інфекцією perfringens

 • D. Всім перерахованим

 • E. Інфекцією S. aureus.


516. 206.Для експрес діагностики ботулізму використовують метод:

 • A. Визначення в крові ферментів агресії

 • B. Біопроби на мишах

 • C. Визначення в крові імуноглобулінів

 • D.* Визначення фагоцитарного показника

 • E. Посіву досліджуваного матеріалу на середовище Кітта-Троцці


517. 207.Як найчастіше визначають серологічні типи ботулінового екзотоксину?

 • A. У реакції мікроаглютинації на склі

 • B. У реакції звязування комплементу

 • C.* Біопробою на мишах з відповідними антисироватками

 • D. Алергічною пробою на гвінейських свинках

 • E. У реакції преципітації за Манчіні


518. 208.Інкубаційний період при ботулізмі найчастіше триває:

 • A. У середньому 2 тижні

 • B. Від 1 до3 годин

 • C. Кілька місяців

 • D. Від 4-6 год до 2 діб

 • E.* 18-24 год


519. 209.Біологічну пробу на мишах в тесті нейтралізації при діагностиці правця проводять для:

 • A.* Визначення правцевого токсину

 • B. Визначення правцевого анатоксину

 • C. Виділення чистої культури збудника

 • D. Встановлення виду антитіл

 • E. Визначення правцевого алергену


520. 210.Який з приведених типів екзотоксину найчастіше викликають ботулізм у людини?

 • A. Тип A

 • B. Tип B

 • C. Tип E

 • D.* Всі відповіді вірні

 • E. Жоден з них


521. 211.На якому середовищі клостридії правця утворюють колонії-павучки:

 • A.* цукрово-кровяному агарі Цейслера

 • B. напіврідкому агарі Вільсона-Блера.

 • C. середовищі Кітта-Тароцці

 • D. бульйоні Мартена

 • E. МПБ з 1 % глюкозою


522. 212.Що досліджують для виявлення збудника поворотного тифу?

 • A. блювотні маси

 • B. спинномозкову рідину

 • C. фекалії

 • D.* кров під час приступу гарячки.

 • E. сироватку в період апірексії


523. 213.Збудниками бактеріальної дизентерії (шигельозу)є:

 • A.* S. sonnei

 • B. S. cholerae

 • C. S. typhi

 • D. coli

 • E. S. aureus


524. 214.Збудниками шигельозу є:

 • A. S. paratyphi A, S. schottmuelleri, S. typhimurium

 • B.* S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei

 • C. S. enteritidis, S. choleraesuis, S. abony, S. newport

 • D. S. heidelberg, S. dublin, S. moscow, S. abony

 • E. S. typhi, S. paratyphi A, S. schottmuelleri, S. gallinarum


525. 215.Морфологія шигел:

 • A.* грамнегативні палички із заокругленими кінцями, не мають джгутиків, спор і капсул

 • B. грамнегативні палички, розташовані попарно, оточені капсулою

 • C. грамнегативні палички із заокругленими кінцями, мають джгутики, не мають спор і капсул

 • D. грампозитивні палички, розташовані ланцюжками, мають спори і капсули

 • E. грампозитивні палички, утворюють спори і капсули


526. 216.Збудники шигельозу ростуть на середовищах Ендо і Плоскирева у вигляді:

 • A. червоних колоній з металевим блиском

 • B.* безбарвних колоній

 • C. сірих колоній

 • D. жовтих колоній

 • E. дрібних, круглих, ніжних, напівпрозорих колоній


527. 217.Антигенна структура шигел містить:

 • A. О-антиген

 • B. О-, Н-антигени

 • C.* О-, К-антигени

 • D. О-, Н-, Vi-антигени

 • E. O-, Vi-антигени


528. 218.Зараження на дизентерією відбувається:

 • A.* фекально-оральним, аліментарним шляхом

 • B. повітряно-краплинним шляхом

 • C. контактним шляхом

 • D. статевим шляхом

 • E. трансмісивним шляхом


529. 219.Яке середовище є елективним для шигел:

 • A. середовище Ендо

 • B. середовище Левіна

 • C.* середовище Плоскирева

 • D. середовище Ресселя

 • E. середовище Олькеницького


530. 220.Для оцінки чистоти води проби з відкритих водойм беруть:

 • A.* батометром

 • B. лактометром

 • C. спиртометром

 • D. метанометром

 • E. барометром


531. 221.Індекс БГКП води визначають методом:

 • A. седіментаційним

 • B. аспіраційним

 • C.* мембранних фільтрів

 • D. Дригальського

 • E. Цейслера


532. 222.Для оцінки доброякісності питної води необхідно взяти її проби. Як обробляють водорозбірний кран перед взяттям проб?

 • A. протирають спиртом

 • B. протирають метанолом

 • C.* обпалюють спиртовим факелом

 • D. протирають дезрозчином

 • E. протирають ефіром


533. 223.На середовищі Мак-Коя виросли ніжні маленькі колонії, що нагадували крапельки роси. Необхідно провести бактеріоскопічне дослідження. Яким методом фарбувати мазки-відбитки?

 • A.* Грама

 • B. Романовського-Гімзи

 • C. Ціля-Нільсена

 • D. Леффлера

 • E. Нейссера


534. 224.Для оцінки доброякісності питної води проби води з кранів беруть у:

 • A. колби з дезрозчином

 • B.* флакони з дехлоратором

 • C. стерильні бутилки

 • D. стерильні флакони

 • E. колби з спиртом


535. 225.Вкажіть нормальний показник колі-титру води

 • A. 25

 • B. 200

 • C. 100

 • D. 50

 • E.* 333


536. 226.Які мікроорганізми є санітарно-показовими для води?

 • A.* кишкові палички

 • B. стрептококи

 • C. стафілококи

 • D. дифтероїди

 • E. сальмонели


537. 227.Загальне мікробне число води визначають:

 • A.* посівом 1 мл води в розтоплений агар

 • B. посівом 1 мл води у МПБ

 • C. мембранними фільтрами

 • D. всі відповіді невірні

 • E. посівом 1 мл води у МПЖ


538. 228.Згідно існуючих вимог загальне мікробне число криничної води не повинно перебільшувати:

 • A. 500

 • B.* 1000

 • C. 3000

 • D. 5000

 • E. 7000


539. 229.Згідно Стандарту колі-титр для водопровідної води повинен бути:

 • A. не менше 555

 • B. не менше 444

 • C.* не менше 333

 • D. не менше 111

 • E. не менше 222


540. 230.За Стандартом загальне мікробне число водопровідної води не може перебільшувати:

 • A. 50

 • B.* 100

 • C. 500

 • D. 1000

 • E. 700


541. 231.Згідно Стандарту індекс БГКП лдя водопровідної води повинен бути:

 • A.* не більше 3

 • B. не більше 5

 • C. не більше 8

 • D. не більше 10

 • E. не більше 15


542. 232.Після фільтрації 1 л води на фільтрі виросло 2 сірих і 3 червоних колоній. Який колі-титр і колі-індекс?

 • A. 125 і 8

 • B. 250 і 4

 • C. 200 і 5

 • D. 500 і 2

 • E.* 333 і 3


543. 233.При дослідженні води методом мембранних фільтрів використовують середовище:

 • A. звичайний агар

 • B.* Ендо

 • C. Плоскірєва

 • D. Сабуро

 • E. кровяний МПА


544. 234.Виберіть серед перерахованих мікроорганізми, які населяють водоймища.

 • A. Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans

 • B. Brucella, Bacillus anthracis, Clostridium

 • C. Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae

 • D. Bacteroides,Vibrio

 • E.* Micrococeus roseus, Pseudomonas


545. 235.Збудники яких захворювань часто передаються через воду?

 • A.* дизентерії, холери, гепатиту А

 • B. чуми, сибірки

 • C. правця, ботулізму

 • D. грипу, кору, дифтерії

 • E. туберкульозу, кашлюку


546. 236.Які віруси часто потрапляють у воду?

 • A. грипу, кору

 • B. сказу, герпесу

 • C. натуральної і вітряної віспи

 • D.* гепатиту А, ентеровіруси, ротавіруси

 • E. аденовіруси, арбовіруси


547. 237.Вкажіть санітарно-показові мікроби повітря

 • A. Neisseria, Streptococcus haemolyticus

 • B. Escherichia coli, Clostridium perfringens

 • C.* Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus

 • D. Sarcina luteae, Actynomycetes

 • E. Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae


548. 238.Вкажіть показники загального мікробного числа повітря в операційній, що відповідають санітарним нормативам?

 • A. До операції 1800, після операції. 4200, поодинокі стафілококи

 • B. До операції 500, після операції. 1000, поодинокі стафілококи

 • C. До операції 1000, після операції. 1500, стафілококи відсутні

 • D.* До операції 500, після операції. 950, стафілококи відсутні

 • E. До операції 500, після операції. 2000, стафілококи відсутні


549. 239.Які показники визначають для санітарно-гігієнічної оцінки повітря?

 • A. ЗМЧ в 10 л повітря

 • B.* ЗМЧ в 1 м3 повітря

 • C. колі-титр

 • D. колі-індекс

 • E. індекс БГКП


550. 240.Виберіть методи дослідження мікрофлори повітря:

 • A. Мембранних фільтрів

 • B. Пастера

 • C. Кількісний

 • D. Фортнера

 • E.* Седиментаційний


551. 241.Виберіть метод дослідження мікрофлори повітря:

 • A.* аспіраційний Кротова

 • B. аспіраційний Коха

 • C. седиментаційний Цейслера

 • D. аспіраційний Фортнера

 • E. седиментаційний Омелянського


552. 242.Для підрахунку ЗМЧ В 1 м3 повітря використовують формулу:

 • A. Виноградського

 • B. Ценковського

 • C. Коха

 • D.* Омелянського

 • E. Кротова


553. 243.Санітарно-показові мікроорганізми грунту:

 • A.* БГКП, ентерококи

 • B. стрептококи, мікрококи

 • C. актиноміцети

 • D. вібріони, спірили

 • E. гриби, бацили


554. 244.Основна маса мікрофлори грунту залягає на глибині:

 • A. 1-2 мм

 • B. 1-5 см

 • C.* 10-15 см

 • D. 4-5 м

 • E. 0.5 - 1 м


555. 245.Виберіть мікроби, які довго зберігаються в грунті:

 • A.* збудники сибірки, правця, ботулізму

 • B. збудники кору і дифтерії

 • C. менінгіту і гонореї

 • D. збудники грипу, герпесу

 • E. збудники сифілісу, лептоспірозу


556. 246.Виберіть серед наведених санітарно-показові мікроорганізми грунту:

 • A. стафілококи і стрептококи

 • B.* perfringens, термофільні бактерії

 • C. вібріони і спірили

 • D. актиноміцети

 • E. гриби, бацили


557. 247.Яким буром відбирають проби землі з глибоких шарів грунту?

 • A. Речменського

 • B. Дяконова

 • C.* Некрасова

 • D. Кіктенко

 • E. Коха


558. 248.Які з перерахованих мікроорганізмів можуть тривалий час існувати в грунті?

 • A. Збудники черевного тифу й дизентерії

 • B. Збудники туберкульозу й дифтерії

 • C. Збудники вірусних гепатитів А і В

 • D. Збудники кашлюка й крупозної пневмонії

 • E.* Збудники сибіркової виразки й ботулізму


559. 249.Збудниками сальмонельозів є всі, КРІМ:

 • A. S. enteritidis

 • B.* S. paratyphi

 • C. S. choleraesuis

 • D. S. typhimurium.

 • E. Всі вище перераховані


560. 250.Які санітарно-паказникові мікроорганізми вказують на загальний рівень бактеріального забруднення питної води?

 • A.* Кишкова паличка

 • B. Пневмокок

 • C. Мікрокок

 • D. Збудник сифілісу

 • E. Сальмонела


561. 251.Як називається сукупність популяцій мікроорганізмів, які проживають в одному біотопі:

 • A. нормоценоз.

 • B.* мікробіоценоз.

 • C. дисбактеріоз.

 • D. коменсалізм.

 • E. паразитизм.


562. 252.На якій глибині в грунті знаходиться основна маса бактерій:

 • A. 3-5 мм.

 • B. 1-2 см.

 • C. 3-5 см.

 • D. 5-10 см.

 • E.* 10-20 см.


563. 253.Виберіть санітарно-показові бактерії грунту:

 • A.* perfringens, coli. S. faecalis.

 • B. Enterobacter, S. sanguis.

 • C. Proteus, S. mitis.

 • D. Citrobacter, S. mutans.

 • E. sordellii, Azotobacter, S. pyogenes.


564. 254.Якi харчовi вироби є основним фактором передачi протейної харчової токсикоiнфекцiї?

 • A. Кисломолочнi

 • B. Кремовi

 • C. М`яснi та рибнi

 • D. Хлiбобулочнi

 • E.* Свіже молоко


565. 255.Вкажiть, якi з наведених методiв бактерiологiчного дослiдження прийнято для оцiнки якостi очних крапель:

 • A. Визначення вмiсту ентерококiв в 1 кубiчному сантиметрi

 • B.* Визначення вмiсту психрофільних аеробiв та факультативних анаеробiв в 1 кубiчному сантиметрi та кiлькiсне визначення БГКП (бактерiї групи кишкової палички)

 • C. Визначення вмiсту S.aureus в 1 кубiчному сантиметрi

 • D. Визначення вмiсту стрептококів в 1 кубiчному сантиметрi

 • E. Визначення вмiсту мезофiльних аеробiв та факультативних анаеробiв в 1 кубiчному сантиметрi та кiлькiсне визначення БГКП (бактерiї групи кишкової палички)


566. 256.Вкажiть середовище накопичення, що застосовують для засiву при дослiдженнi хлорованої води бродильним методом:

 • A. Лактозо-пептонне

 • B.* Глюкозо-пептонне

 • C. Селенітовий бульйон

 • D. Середовище Мюллера

 • E. Сахарозо-пептонне


567. 257.Вкажiть, якi з наведених ознак притаманнi мiкроорганiзмам, що належать до БГКП (бактерiї групи кишкової палички):

 • A. Грамнегативнi палички, оксидазопозитивнi

 • B. Грампозитивнi палички, оксидазонегативнi

 • C.* Грамнегативнi палички, оксидазонегативнi

 • D. Грамнегативнi палички, каталазонегативні

 • E. Грампозитивні палички, каталазопозитивні


568. 258.Вкажiть основнi мiкробiологiчнi показники для води вiдкритих водоймищ:

 • A. Стафiлококи

 • B.* ЛКП (колiформнi БГКП - лактозопозитивнi кишковi палички)

 • C. Колi-фаги

 • D. Стрептококи

 • E. Псевдомонади


569. 259.Який непрямий показник свiдчить про забруднення води ентеровiрусами?

 • A. Ентерококи

 • B. Стафiлококи

 • C.* Колi-фаги

 • D. ЕСНО-віруси

 • E. Лактозопозитивнi кишковi палички


570. 260.Вкажiть оптимальний режим пастеризацiї молока:

 • A. 100 ?С- 5 хв

 • B. 90 ?С - 10 хв

 • C.* 80 ?С - 10 хв

 • D. 70 ?С - 60 хв

 • E. 60 ?С - 60 хв


571. 261.Вкажiть, якi групи мiкроорганiзмiв не притаманнi атмосферному повiтрю:

 • A. Грунтовi спороноснi амонiфiкуючi мiкроорганiзми

 • B. Пiгментнi форми

 • C.* Ентерококи

 • D. Плісеневi гриби та дрiжджi

 • E. Клостридії


572. 262.Які мікроорганізми є санітарно-показовими для води:

 • A. Стафілококи

 • B. Стрептококи

 • C. Дифтероїди

 • D. Сальмонели

 • E.* Кишкова паличка


573. 263.Вкажiть бiльш оптимальний метод оцiнки стану повiтря закритих примiщень:

 • A.* Аспiрацiйний

 • B. Бактеріологічний

 • C. Бактеріоскопічний

 • D. Флокуляційний

 • E. Фільтраційний


574. 264.Яке фізіологічне значення нормальної мікрофлори людини?

 • A. стимулює секрецію ШКТ

 • B. підвищує тонус судин, звязує вільне залізо, стимулює лейкопоез

 • C.* стимулює процес травлення, імунітет, проявляє антагоністичну дію

 • D. стимулює серцеву діяльність

 • E. стимулює нервову систему


575. 265.Виберіть серед перерахованих метод вивчення мікрофлори шкіри:

 • A. біологічний Кортнера

 • B. фракційний Пастера

 • C.* змивів Вільямсона-Клігмана

 • D. седиментаційний Коха

 • E. аспіраційний Кротова


576. 266.Загальна кількість мікробів у людини сягає:

 • A. 105

 • B. 1010

 • C.* 1014

 • D. 1020

 • E. 1025


577. 267.95-97 % всієї мікрофлори ШКТ людини складають представники таких родів:

 • A.* Bifidum, Bacteroides, Clostridium

 • B. Citrobacter, Escherichia

 • C. Enterobacter, Proteus

 • D. Pseudomonas, Vibrio

 • E. Actinomyces, Candida


578. 268.Вкажiть мiкроорганiзми, які викликають газову анаеробну інфекцію:

 • A. Кишкова паличка

 • B. Стафiлококи

 • C.* Клостридiї

 • D. Стрептококи

 • E. Бацили


579. 269.З якою частотою S. aureus знаходять у людей?

 • A. 1-5 %

 • B. 5-10 %

 • C.* 10-15 %

 • D. 15-20 %

 • E. 25-30 %


580. 270.Вкажiть температурний режим, бiльш сприятливий для розмноження грунтових нетермофiльних мiкрорганiзмiв:

 • A. 16-20оС

 • B. 50-60оС

 • C.* 25-45оС

 • D. 18-25оС

 • E. 45-56оС


581. 271.Вкажiть, який з наведених показникiв не використовується для санiтарно-бактерiологiчної оцiнки грунту:

 • A. Загальна кiлькiсть мiкроорганiзмiв

 • B. Титр нiтрифiкуючих бактерiй

 • C.* Титр St.aureus

 • D. Титр Cl.perfringens

 • E. Кiлькiсть термофiльних бактерiй на 1 г грунту

 • F. 272.Вкажiть, за якою ознакою визначають coli як показник фекального забруднення:

 • G. Неспроможнiсть до росту на ацетатному середовищi

 • H. Вiдсутнiсть здатностi до ферментацiї сахарози

 • I.* Спроможнiсть розщеплення лактози при 43-44,5 ?С

 • J. Здатність рости на середовищі Ендо

 • K. Здатність рости на середовищі Ейкмана


582. 273.Вкажiть, якi з перерахованих видiв води вiдносять до категорiї полiсапробних:

 • A. Артезiанська

 • B. Колодязна

 • C.* Стiчна

 • D. Водопровiдна

 • E. Проточних водоймищ


583. 274.Вкажiть, яке середовище використовують для засiву води вiдкритих водойм при визначеннi показника ЛКП (лактозопозитивнi кишковi палички):

 • A. М`ясо-пептонний бульйон

 • B. Глюкозо-пептонне середовище

 • C.* Лактозо-пептонне середовище

 • D. Середовище Ендо

 • E. Маніт-пептонне середовище


584. 275.Вкажiть середовище та температурний режим для визначення ФКП (фекальнi кишковi палички):

 • A. М`ясопептонний бульйон з борною кислотою при 37 ?С

 • B. Лактозо-пептонне середовище з борною кислотою при 37 ?С

 • C.* Лактозо-пептонне середовище з борною кислотою при 43 ?С

 • D. Лактозо-пептонне середовище із соляною кислотою при 43 ?С

 • E. М`ясопептонний бульйон із соляною кислотою при 37 ?С


585. 276.Збудники, яких захворювань найчастіше можуть передаватись через грунт?

 • A. Туберкульозу, правця, актиномікозу

 • B. Черевного тифу, дизентерії, гепатиту А

 • C. Сибіркової виразки, чуми, туляремії

 • D.* Ботулізму, газової анаеробної інфекції, правця.

 • E. Грипу, кору, дифтерії


586. 277.Про що свiдчить виявлення ентерококiв, як санiтарно-показових мiкроорганiзмiв?

 • A. Про давнє фекальне забруднення

 • B.* Про нещодавне фекальне забруднення

 • C. Про те, що вони спричиняють захворювання

 • D. Ні про що

 • E. Про епідемічний спалах кишкової інфекції


587. 278.Вкажiть, який з наведених кремiв є найбiльш небезпечним в епiдемiологiчному планi:

 • A. Вершковий

 • B. Бiлковий

 • C.* Заварний

 • D. Соєвий

 • E. Шоколадний


588. 279.Основну частину мікрофлори людини :

 • A.* постійна, резидентна, автохтонна

 • B. факультативна, випадкова

 • C. транзиторна, тимчасова

 • D. алохтонна

 • E. заносна


589. 280.На носійство якого мікроорганізму обовязково обстежують медперсонал?

 • A.* Staphylococcus aureus

 • B. Corynebacterium diphtheriae

 • C. Bacillus subtilis

 • D. Escherichia coli

 • E. Neisseria meningitidis


590. 281.Основну групу бактерій ротової порожнини складають:

 • A.* стрептококи

 • B. мікрококи

 • C. нейсерії

 • D. гемофільні мікроорганізми

 • E. кандіда


591. 282.Найважливішим фактором, що впливає на стан мікрофлори ротової порожнини є:

 • A. постійна вологість

 • B.* слина

 • C. оптимальне значення рН

 • D. оптимальне значення температури

 • E. антагоністичні властивості мікроорганізмів


592. 283.Для нормальної мікрофлори ротової порожнини слина має всі значення, КРІМ:

 • A. сприяє механічному очищенню слизової

 • B. містить антимікробні фактори

 • C. містить речовини, за які конкурують мікроорганізми при живленні та розмноженні

 • D.* підтримує оптимальні значення рН у ротовій порожнині

 • E. містить лізоцим


593. 284.Серед ротових стрептококів часто зустрічаються:

 • A. S. mitis, S. salivarius

 • B. S. haemolyticus, S. mutans

 • C. S. sanguis, S. viridans

 • D. S. mitior

 • E.* всі названі види


594. 285.Серед ротових спірохет часто зустрічаються:

 • A.* Treponema denticola

 • B. Spirochaeta plicatelis

 • C. Treponema pallidum

 • D. Spirochaeta refringens

 • E. Treponema carateum


595. 286.В кишечнику немовлят серед мікрофлори панівне становище займають:

 • A. актиноміцети

 • B.* біфідобактерії

 • C. ентеробактерії

 • D. мікобактерії

 • E. бактероїди


596. 287.Основним представником мікрофлори дихальних шляхів є:

 • A. Staphylococcus aureus

 • B. Staphylococcus epidermidis

 • C.* Streptococcus viridans

 • D. Micrococcus luteus

 • E. Staphylococus saprophyticus


597. 288.Основна маса бактерій шлунково-кишкового тракту людини знаходиться:

 • A. у шлунку

 • B.* у товстому кишечнику

 • C. у тонкому кишечнику

 • D. у сигмовидній кишці

 • E. всі відповіді невірні


598. 289.Людина щодоби з фекаліями виділяє таку кількість мікробів:

 • A. 50-100 тис.

 • B. 15-20 млн.

 • C. 17-18 млрд.

 • D.* 17-18 трильйонів

 • E. 1-2 млрд.


599. 290.У вагінальному секреті здорових жінок найчастіше виявляють:

 • A. гриби роду Candida

 • B.* палички Додерлейна

 • C. вагінальні трихомонади

 • D. уреаплазми

 • E. стафілококи


600. 291.Для першого-другого ступенів чистоти вагінального секрету характерно

 • A.* Кисле середовище, наявність молочнокислих бактерій

 • B. Слаболужне середовище, лейкоцити, стафілококи

 • C. Лужне середовище, стафіло- і стрептококи, лейкоцити

 • D. Лужне середовище, наявність білку поодинокі коки

 • E. Лужне середовище, мало глікогену і глюкози


601. 292.Для третього-четвертого ступенів чистоти вагінального секрету характерно:

 • A. середовище, мало глікогену, поодинокі палички Додерлайна

 • B. Кисле середовище, наявність молочнокислих бактерій

 • C. Слаболужне середовище, епітеліальні клітини, поодинокі лейкоцити

 • D.* Лужне середовище, стафіло- і стрептококи, лейкоцити

 • E. Слабокисле середовище, наявність глюкози, поодинокі молочнокислі бактерії


602. 293.Для першого. другого ступенів чистоти вагінального секрету характерно:

 • A. лужне рН, лейкоцити, мікрококи

 • B.* кисле рН, пал. Додерлейна, епітелій

 • C. лужне рН, багато коків, лейкоцити

 • D. лужне рН, білок, стафілококи

 • E. кисле pH, лейкоцити, стафілококи


603. 294.Гнотобіологія - це наука, яка вивчає:

 • A. Мікрофлору людини

 • B. Мікрофлору експериментальних тварин

 • C.* Життя безмікробних тварин

 • D. Мікрофлору різних відділів організму

 • E. Вплив різноманітних факторів на нормальну мікрофлору


604. 295.Що таке дисбактеріоз?

 • A. Зменшення кількості анаеробних бактерій товстого кишечника

 • B. Порушення рівноваги між мікробами товстого й тонкого кишечника.

 • C.* Кількісні та якісні порушення балансу між мікробними популяціями в складі мікрофлори

 • D. Збільшення кількості патогенних мікроорганізмів на поверхні шкіри

 • E. Стан мікрофлори експериментальної тварини, зумовлений втручанням експериментатора


605. 296.Виберіть серед перерахованих препаратів еубіотики:

 • A. Бактеріоцини

 • B. Антибіотики

 • C.* Біфікол

 • D. Лізоцим

 • E. Інтерферон


606. 297.Що таке колонізаційна резистентність?

 • A.* Стійкість до заселення даного біотопу патогенними мікроорганізмами

 • B. Здатність мікробів даного біотопу поширюватись на інші ділянки організму

 • C. Стійкість мікробів біотопу до дії антибактеріальних препаратів

 • D. Незмінність кількісної та якісної характеристики мікробів біотопу

 • E. Вплив мікрорганізмів окремого біотопу на поруч розташовані біотопи


607. 298.Виберіть препарати для лікування дисбактеріозів:

 • A. пеніцилін

 • B. імунопрепарати

 • C.* еубіотики

 • D. лізоцим

 • E. інтерферон


608. 299.Виберіть серед названих препаратів еубіотики?

 • A. бактеріоцини, коліцин

 • B.* біфідобактерин, А-бактерин

 • C. лізоцим

 • D. інтерферони

 • E. граміцидин, поліміксин


609. 300.Де в людини знаходяться найбільш чисельні мікробіоценози:

 • A. шкіра.

 • B. ротова порожнина.

 • C. слизова носа.

 • D. шлунок.

 • E.* товстий кишечник.


610. 301.Де знаходяться у жінок палички Додерлайна:

 • A. на слизовій ВДШ.

 • B. у шлунку.

 • C. в кишечнику.

 • D.* у вагіні.

 • E. на шкірі.


611. 302.Резидентну мікрофлору товстого кишечника людини складають:

 • A. пептококи, пептострептококи, вейлонели.

 • B.* біфідобактерії, бактероїди, клостридії.

 • C. лептотрікси, вібріони, хламідії.

 • D. спірохети, борелії, рикетсії.

 • E. ентерококи, найпростіші, віруси.


612. 303.Якi з наведених анаеробних мiкроорганiзмiв переважають в нормомiкробiоценозi кишечника людини?

 • A. Фузобактерiї

 • B. Клостридiї

 • C.* Бiфiдобактерiї

 • D. Вейлонели

 • E. Ентерококи


613. 304.Який з перерахованих мiкроорганiзмiв не входить до складу облiгатної мiкрофлори слизової оболонки носа?

 • A. Staphylococcus saprophyticus

 • B. Streptococcus viridans

 • C.* Streptococcus pyogenes

 • D. Непатогеннi нейсерiї

 • E. Staphylococcus epedermidis


614. 305.Яка з наведених концентрацiй бiфiдобактерiй (кiлькiсть мiкробних клiтин в 1 кубiчному сантиметрi) розцiнюється як нижня межа норми їх вмiсту у фекалiях?

 • A. 104

 • B. 105

 • C. 106

 • D.* 107

 • E. 1010


615. 306.Назвати основний метод діагностики опортуністичних інфекцій:

 • A. Експрес-диагностика

 • B. Бактеріоскопічний

 • C. Серодіагностика

 • D.* Бактеріологічний

 • E. Біологічний


616. 307.Всі твердження щодо серологічної ідентифікації сальмонел вірні, КРІМ:

 • A. серогрупу встановлюють за О-антигеном

 • B.* серогрупу встановлюють за Н-антигеном

 • C. вид в межах групи визначають за Н-антигеном

 • D. використовують реакцію аглютинації

 • E. використовують О-груповii Н-монорецепторнi сироватки


617. 308.Ідентифiкуючи сальмонели встановити їх серогрупу можливо визначенням:

 • A.* О-антигена

 • B. Н-антигена

 • C. К- антигена

 • D. Vi-антигена

 • E. N- антигена


618. 309.Для ідентифікації виду сальмонел в межах групи необхiдно встановити їх:

 • A. О-антиген

 • B.* Н-антиген

 • C. К-антиген

 • D. Vi-антиген

 • E. N- антигена


619. 310.Збудники сальмонельозів утворюють на середовищі Плоскирева:

 • A. рожеві колонії.

 • B. сині колонії.

 • C.* напівпрозорі безбарвні колонії.

 • D. сірі непрозорі колонії.

 • E. червоні з металевим блиском колонії.


620. 311.Джерелом інфекції при сальмонельозних гастроентеритах бувають:

 • A. хворі люди.

 • B. хворі люди і бактеріоносії.

 • C. хворі тварини.

 • D. бактеріоносії.

 • E.* хворі люди, хворі тварини і птахи, бактеріоносії.


621. 312.Для бактеріологічного дослідження залишки їжі, промивні води шлунку при сальмонельозах засівають на середовища:

 • A.* Ендо, Плоскирева.

 • B. кровяний агар.

 • C. ЖСА.

 • D. МПА.

 • E. МПБ.


622. 313.Ідентифікацію сальмонел-збудників харчових токсикоінфекцій проводять за допомогою реакції:

 • A. реакції преципітації.

 • B. реакції звязування комплементу

 • C.* реакції аглютинації з О-, Н-монорецепторними сироватками.

 • D. РІФ.

 • E. реакції гемолізу


623. 314.Для ретроспективної діагностики сальмонельозу використовують:

 • A. реакцію бактеріолізу

 • B. реакцію звязування комплементу

 • C.* РНГА з еритроцитарним діагностикумом.

 • D. реакцію преципітації.

 • E. реакції гемолізу.


624. 315.При обстеженні хворого Д. була виявлена бубонна форма туляремії. Який збудник викликає дане захворювання?

 • A. Yersinia Enterocolitica

 • B.* Francisella tularensis

 • C. Yersinia tularensis

 • D. Yersinia pestis

 • E. Francisella pestis


625. 316.У хворого Н. із пунктата бубона виділили збудника туляремії. Які морфологічні властивості має цей мікрорганізм?

 • A. є диплобактерією

 • B.* є кокобактерією

 • C. грамнегативний

 • D. утворює спори

 • E. не утворює капсули


626. 317.Вірулентність Francisellatularens зумовлена всіма названими факторами, КРІМ:

 • A. О-антигеном

 • B. Vi-антигеном

 • C. утворенням ендотоксину

 • D.* утворенням білкового токсину

 • E. нейрамінідазою


627. 318.Для виділення чистої культури збудника туляремії необхідно

 • A.* Заразити гвінейську свинку і засіяти кров на відповідне середовище

 • B. Заразити матеріалом культуру клітин

 • C. Засіяти матеріал на яєчне середовище

 • D. Засіяти матеріал на середовищ, в яке внесено бактеріофаг

 • E. Засіяти на печінкове середовище


628. 319.Який характерний вигляд мають колонії збудника туляремії на середовищі Чепіна?

 • A.* Ніжні, маленькі колонії крапельки роси

 • B. Червоні, опуклі з рівними краями

 • C. Мутні, опуклі з зазубринками

 • D. Білі колонії з втягнутим центром.

 • E. Безбарвні пластинки бите скло


629. 320.Який метод діагностики поворотного тифу використовують у період апірексії:

 • A. бактеріоскопічний

 • B. бактеріологічний

 • C. біологічний

 • D.* серологічний.

 • E. алергічний


630. 321.Для специфічної профілактики епідемічного висипного тифу використовується:

 • A. жива вакцина.

 • B. людський імуноглобулін

 • C.* хімічна вакцина.

 • D. імунна сироватка.

 • E. вбита вакцина.


631. 322.Для специфічної профілактики Q-гарячки використовуеться:

 • A.* вбита вакцина.

 • B. специфічна сироватка.

 • C. жива вакцина.

 • D. нормальний імуноглобулін.

 • E. асоційована вакцина.


632. 323.Повторне захворювання на висипний тиф є:

 • A. хвороба Лайма

 • B. Q- гарячка.

 • C. марсельська гарячка.

 • D. гарячка Ласа.

 • E.* хвороба Бріля.


633. 324.Для профілактики зараження конюнктивітом викликаним Chlamidiae trachomatis новонародженим закапують в очі:

 • A. Сульфаніламідні препарати

 • B.* Препарати тетрацикліну

 • C. Препарати пеніциліну

 • D. Препарати срібла

 • E. Препарати стрептоміцину


634. 325.Treponema pallidum можна культивувати в:

 • A.* Яєчках кролика

 • B. Кровяному агарі.

 • C. Шоколадному агарі.

 • D. Середовищі Мартена.

 • E. Бульйоні Хоттінгера


635. 326.Беджель - це хронічний генералізований спірохетоз. Які основні шляхи передачі беджелю?

 • A. трансмісивний, статевий,

 • B. інокулятивний, аліментарний

 • C.* контактний, статевий

 • D. фекально-оральний, контактний

 • E. трансплацентарний, повітряно-краплинний


636. 327.Беджель - це хронічний генералізований спірохетоз. Основними методами лабораторного дослідження беджелю є:

 • A.* бактеріоскопічний і серологічний

 • B. бактеріологічний і алергічний

 • C. серологічний і біологічний

 • D. біологічний і бактеріоскопічний

 • E. алергічний і серологічний


637. 328.Якезахворюваннявикликають Borrelia recurrentis?

 • A.* поворотний епідемічний тиф

 • B. поворотний ендемічний тиф

 • C. Борреліоз Лайма

 • D. Ку-гарячку

 • E. траншейну гарячку


638. 329.Який основний шлях інфікування епідемічним поворотним тифом?

 • A. трансмісивний (укуси вошей)

 • B. аліментарний

 • C.* втирання гемолімфи роздавленої зараженої воші

 • D. контактно-побутовий

 • E. повітряно-пилевий


639. 330.З чим повязані патогенні властивості збудника поворотного тифу:

 • A. з продукцією екзотоксину

 • B.* з виділенням ендотоксину.

 • C. з наявністю капсули

 • D. з наявністю мікрофібрил

 • E. з виділенням ферментів патогенності


640. 331.Хто є переносником ендемічного поворотного тифу:

 • A. воші

 • B. блохи

 • C.* кліщі.

 • D. комарі

 • E. мухи


641. 332.Який метод діагностики використовують для диференціації епідемічного й ендемічного поворотного тифу:

 • A. бактеріоскопічний

 • B. бактеріологічний

 • C.* біологічний.

 • D. серологічний

 • E. алергічний


642. 333.До тестів, специфічних для діагностики сифілісу, відносяться всі, КРІМ

 • A. Реакція імунофлюоресценції

 • B. Реакція Васермана з трепонемним антигеном

 • C. Реакція імобілізації блідих трепонем

 • D. Всі відповіді вірні

 • E.* Визначення культуральних і хімічних властивостей


643. 334.Який вид борелій викликає хворобу Лайма:

 • A. duttoni

 • B.* burgdorferi.

 • C. В. persica

 • D. caucasica

 • E. latyschewi


644. 335.Яка морфологія лептоспір:

 • A. Тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 3-8 нерівномірними завитками

 • B. Тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 8-14 рівномірними завитками

 • C.* Тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 12-18 дрібними завитками іпотовщенями на кінцях

 • D. Тонкі спіралеподібні мікроорганізми, 2-3 нерівномірними завитками

 • E. Тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 25-30 спіралеподібними завитками


645. 336.Для виявлення лептоспір у препаратах використовують всі методи, крім:

 • A. фарбування за Грамом

 • B. фарбування за Романовським-Гімзою

 • C. фарбування за Бурі

 • D. сріблення за Морозовим

 • E.* фарбування за Цілем-Нільсеном.


646. 337.В сучасних умовах для діагностики сифілісу використовують специфічні та неспецифічні тести. Що належить до специфічних тестів?

 • A. VDRL - реакція

 • B. RW - реакція з кардіоліпідним антигеном (реакція Васермана)

 • C. тест на реагіни плазми

 • D.* PIT (реакція імобілізації блідих трепонем)

 • E. визначення культуральних та біологічних властивостей


647. 338.Для підтвердження діагнозу сифілісу за допомогою реакції імобілізації трепонем необхідно взяти такі компоненти:

 • A. Кров хворого, комплемент, завись живих блідих трепонем

 • B. Кров хворого, завись живих блідих трепонем

 • C.* Сироватка крові хворого, комплемент, завись живих блідих трепонем

 • D. Сироватка крові хворого, завись живих блідих трепонем

 • E. Сироватка крові хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завись живих блідих трепонем


648. 339.Де культивуються лептоспіри:

 • A.* на рідких сироваткових середовищах.

 • B. на щільних вуглеводних середовищах

 • C. на курячих ембріонах

 • D. на культурах клітин

 • E. на універсальних середовищах


649. 340.З чим повязані патогенні властивості лептоспір:

 • A. з продукцією екзотоксину

 • B.* з продукцією ендотоксину.

 • C. з наявністю капсул

 • D. з виділенням ферментів патогенності

 • E. з наявністю фібрилярного апарату


650. 341.Хто є джерелом інфекції при лептоспірозі:

 • A. риби

 • B. хворі люди

 • C.* гризуни.

 • D. комахи

 • E. бактеріоносії


651. 342.Які лабораторні тварини найчутливіші до збудника лептоспірозу:

 • A. білі миші

 • B. білі щурі

 • C.* гвінейські свинки.

 • D. кролики

 • E. сірійські хомяки


652. 343.Яким шляхом збудник лептоспірозу попадає в організм людини:

 • A. повітряно-краплинним

 • B.* через пошкоджену шкіру і слизові оболонки.

 • C. парентеральним

 • D. трансмісивним

 • E. статевим


653. 344.Яку серологічну реакцію використовують для діагностики лептоспірозу:

 • A. орієнтовну реакцію аглютинації

 • B. реакцію кільцепреципітації

 • C. реакцію нейтралізації

 • D.* реакцію мікроаглютинації і лізису

 • E. реакцію гемаглютинації


654. 345.Які препарати використовують для специфічної профілактики лептоспірозу:

 • A.* вбита вакцина.

 • B. жива вакцина

 • C. анатоксин

 • D. хімічна вакцина

 • E. генно-інженерна вакцина


655. 346.Для лептоспірозу характерні всі симптоми, крім:

 • A. гарячки

 • B. загальної слабкості

 • C. болю у мязах

 • D. жовтяниці

 • E.* висипки на шкірі.


656. 347.Вкажіть основний шлях зараження людини лептоспірами:

 • A.* При контактах з сечею хворої тварини.

 • B. Через укуси кровосисних комах

 • C. При вживанні інфікованої їжі

 • D. Через укуси кліщів і вошей

 • E. При контакті з хворими тваринами


657. 348.Який матеріал, взятий від хво¬рого при підозрі на епідемічний поворотний тиф, необхідно дослідити насамперед?

 • A. Змив з носової частини глотки

 • B. Сечу

 • C. Ліквор

 • D. Фекалії

 • E.* Кров.


658. 349.Скільки нападів гарячки спостерігається при поворотному тифі?

 • A. до 2

 • B.* до 5

 • C. до10

 • D. понад 10

 • E. не буває


659. 350.При епідемічному поворотному тифі збудник в крові знаходиться:

 • A. тільки в інкубаційний період

 • B. постійно

 • C.* тільки під час пропасниці

 • D. тільки в продромальний період

 • E. тільки в період розпалу захворювання


660. 351.Як виглядають збудники ендемічного поворотного тифу під мікроскопом?

 • A. палички з булавовидними потовщеннями на кінцях

 • B. капсульні диплобактерії

 • C.* товсті звивисті бактерії з 5-7 завитками

 • D. тонкі довгі звивисті бактерії з 12-18 завитками

 • E. тонкі розгалужені мікроорганізми


661. 352.В який колір фарбуються збудники епідемічного поворотного тифу, зафарбовані за методом Романовського- Гімзе?

 • A. червоний

 • B.* синьо-фіолетовий

 • C. жовтий

 • D. зелений

 • E. чорний


662. 353.Які тести специфічні для діагностики епідемічного поворотного тифу?

 • A.* Виявлення збудника мікроскопією пофарбованих мазків або нативних препаратів

 • B. Реакція Вассермана

 • C. Реакція Асколі

 • D. Біологічна проба на кроликах або морських свинках

 • E. Реакція гемаглютинації


663. 354.Збудники, яких спірохетозів передаються трансоваріально в популяції членистоногих переносників?

 • A. Фрамбезії

 • B. Осінньої пропасниці

 • C. Беджеля

 • D.* Поворотних тифів

 • E. Хвороби Василєва-Вейля


664. 355.Хто є джерелом бореліоза Лайма?

 • A. хвора людина

 • B.* дрібні гризуни

 • C. велика рогата худоба

 • D. собаки

 • E. вовки, лисиці


665. 356.Яким шляхом відбувається зараження бореліозом Лайма?

 • A. через гемотрансфузію

 • B. при контакті з сечею гризунів

 • C. при вживанні мяса водоплаваючих птахів

 • D.* через укуси кліщів

 • E. через укуси вошей


666. 357.Які методи не використовують при діагностиці лептоспірозу?

 • A.* алергічний

 • B. бактеріоскопічний

 • C. бактеріологічний

 • D. біологічний

 • E. серологічний


667. 358.Які методи не використовують при виявленні лептоспір?

 • A. темнопольна мікроскопія

 • B. імпрегнація сріблом

 • C. забарвлення за Бурі

 • D. забарвлення за Романовським-Гімзе

 • E.* забарвлення за Леффлером


668. 359.Для діагностики лептоспірозу використовують метод гемокультури. На якому середовищі культивують лептоспіри?

 • A. середовище Кітт-Тароцці

 • B.* середовище Ферворта-Вольфа

 • C. середовище Вільсон-Блера

 • D. середовище Борде-Жангу

 • E. середовище Левенштейна-Йенсена


669. 360.Реєструються поодинокі випадки захворювання на лептоспіроз серед шахтарів. Який найбільш ймовірний шлях їх інфікування?

 • A. Повітряно-краплинний

 • B.* Аліментарний

 • C. Повітряно-пиловий

 • D. Трансмісивний

 • E. Контактний


670. 361.За допомогою якої з перерахованих серологічних реакцій можна підтвердити діагноз лептоспірозу?

 • A. реакція нейтралізації

 • B. реакція гемаглютинації

 • C. реакція преципітації

 • D.* реакція мікроаглютинації і лізису

 • E. реакція гальмування гемадсорбції


671. 362.Яка морфологія блідої трепонеми:

 • A. тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 3-8 нерівномірними завитками.

 • B. тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 12-18 дрібними завитками

 • C.* тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 8-14 рівномірними завитками

 • D. тонкі спіралеподібні мікроорганізми, 2-3 нерівномірними завитками

 • E. тонкі спіралеподібні мікроорганізми, з 25-30 спіралеподібними завитками


672. 363.Який метод використовується для фарбування трепонем:

 • A. Ціля-Нільсена

 • B. Нейсера.

 • C. Гінс-Бурі.

 • D.* Романовського-Гімзе.

 • E. Здродовського


673. 364.Де культивуються трепонеми:

 • A.* у курячому ембріоні

 • B. на культурах клітин

 • C. на універсальних середовищах

 • D. на синтетичних середовищах

 • E. у простих середовищах


674. 365.В епідеміології деяких захворювань велике значення мають переносники - блохи. Виберіть із наведених захворювань, у розповсюдженні якого у природі вирішальну роль відіграють блохи:

 • A. Сибірка

 • B. Туляремія

 • C. Поворотний тиф

 • D.* Чума

 • E. Лептоспіроз


675. 366.У патогенезі чуми вирішальне значення надають:

 • A. Ендотоксину і гемолізину

 • B.* Екзотоксину і гіалуронідазі

 • C. Ентеротоксину і цитотоксину

 • D. Ендотоксину і лецитиназі

 • E. Екзотоксину і желатиназі


676. 367.Із вмісту бубону хворого Г; з підозрою на чуму, зробили мазок. Яким методом краще його фарбувати?

 • A. Леффлера

 • B. Ціля-Нільсона

 • C.* Грама і метиленовою синькою

 • D. Романовського-Гімзи

 • E. Нейссера


677. 368.Виберіть із перерахованих, який збудник добре переносить низькі температури і три-валий час може зберігатися при 00С у середовищі.

 • A. Збудник холери

 • B.* Збудник чуми

 • C. Збудник туляремії

 • D. Збудник туберкульозу

 • E. Збудник бруцельозу


678. 369.За морфологією збудник сибірки є:

 • A. стрептокок

 • B.* стрептобацила

 • C. стрептобактерія

 • D. диплобацила

 • E. монобактерія


679. 370.Для збудника сибірки характерні всі біологічні властивості, КРІМ:

 • A. у стовпчику желатини ріст у вигляді ялинки з вершиною донизу

 • B. на МПБ ріст у вигляді жмутка вати

 • C. на МПА з пеніциліном утворення перлинного намиста

 • D. край колонії у вигляді левячої гриви

 • E.* на поверхні середовища ріст у вигляді шагреневої шкіри


680. 371.Джерелом сибірки у природі є:

 • A.* травоядні тварини

 • B. плотоядні тварини

 • C. хворі люди

 • D. вироби зі шкіри тварин

 • E. хутряні вироби


681. 372.Лікар запідозрив у хворого чабана бруцельоз. Для підтвердження діагнозу він запропонував використати наступні дослідження

 • A.* Серологічні (реакція Райта і Хеддельсона)

 • B. Виділення збудника з крові

 • C. Виділення збудника з сечі

 • D. Виділення збудника з випорожнень

 • E. Виділення збудника з спинномозкової рідини


682. 373.Проба Бюрне використовується для діагностики:

 • A. Туляремії

 • B. Ку-лихоманки

 • C. Туберкульозу

 • D. Сибірки

 • E.* Бруцельозу


683. 374.Виберіть серед переахованих збудника чуми:

 • A. Y. pseudotuberculosis

 • B.* Y. pestis.

 • C. Y. enterocolitica

 • D. Y.pertussis.

 • E. bronchiseptica


684. 375.Для активної профілактики бруцельозу використовують:

 • A. Протибруцельозну сироватку

 • B.* Живу вакцину

 • C. Гамаглобулін

 • D. Бруцелін

 • E. Вбиту вакцину


685. 376.Вкажіть основний резервуар палички чуми в природі:

 • A.* щурі.

 • B. голуби.

 • C. вовки.

 • D. лосі.

 • E. верблюди


686. 377.Матеріалом для лабораторного дослідження при бубонній формі чуми є:

 • A.* пунктат з бубона, кров

 • B. фекалії, блювотні маси

 • C. спинно-мозкова рідина, кров

 • D. харкотиння, кров

 • E. виділення з виразки, сеча


687. 378.У людини мають місце перелічені форми чуми крім одної:

 • A. бубонна

 • B. первинно легенева

 • C. септична

 • D.* паралітична

 • E. вторинно легенева


688. 379.Якщо при чумі досліджуваний матеріал забруднений другорядною мікрофлорою,то переважно використовують:

 • A. бактеріологічний метод

 • B. серологiчну діагностику

 • C. алергічний метод

 • D.* біологічний метод

 • E. посів матеріалу на поживні середовища


689. 380.Вкажіть збудника туляремії:

 • A. melitensis.

 • B. suis.

 • C. abortus

 • D.* F.tularensis

 • E. Y. enterocolitica


690. 381.Для специфічної профілактики туляремії застосовують:

 • A. анатоксин

 • B. АКДП

 • C. вакцину БЦЖ

 • D. вбиту вакцину

 • E.* живу вакцину


691. 382.При бруцельозі зараження може здійснюватися всіма переліченими нижче шляхами крім одного:

 • A. аліментарний.

 • B. контактний

 • C. пиловий

 • D. через неушкоджену шкіру

 • E.* повітряно - краплинний


692. 383.Людей групи ризику при бруцельозі щеплюють:

 • A.* вакциною.

 • B. алергеном.

 • C. діагностикумом

 • D. сироваткою

 • E. імуноглобуліном


693. 384.Для алергічної діагностики бруцельозу використовується:

 • A. реакція Райта.

 • B.* проба Бюрне

 • C. проба з тулярином

 • D. проба Манту

 • E. проба з лепроміном


694. 385.Бруцельоз у людини найбільш часто спричиняе:

 • A. suis.

 • B.* melitensis.

 • C. abortus

 • D. ovis

 • E. canis


695. 386.Вкажіть збудник сибірки:

 • A.* anthracis.

 • B. аnthracoides

 • C. subtilis

 • D. megaterium

 • E. cereus


696. 387.Тест перлинного намиста використовуеться при такому методі діагностики сибірки:

 • A. бактеріоскопічному

 • B.* бактеріологічному.

 • C. серологічному

 • D. біологічному

 • E. алергічному


697. 388.З метою підтвердження діагнозу Туляремія мисливцю, госпіталізованому на 5 день хвороби слід призначити для діагностики:

 • A.* Алергічну пробу

 • B. РА

 • C. РНГА

 • D. РЗК

 • E. РІФ


698. 389.Збудниками шпитальних інфекцій є:

 • A. високовірулентні види бактерій;

 • B.* умовно-патогенні мікроби;

 • C. мікробні асоціації;

 • D. всі перераховані.

 • E. сапрофіти


699. 390.Мазки крові при бактеріємії фарбують:

 • A. за Грамом;

 • B. за Романовським-Гімзою;

 • C. за Цілем-Нільсоном

 • D.* мазки крові, зазвичай, не роблять

 • E. за Леффлером

 • F. 391.Який із перелічених методів діагностики доцільно використати при дослідженні шкірсировини на виробництві для встановлення наявності antracis?

 • G. мікроскопія за методом Ожешки

 • H. мікроскопія за методом Бурі-Гінса

 • I.* реакція термопреципітації Асколі

 • J. бактеріологічний

 • K. серологічний


700. 392.Важливе діагностичне значення має виявлення в мазках вагінального секрету:

 • A. мікрококів, сарцин, серацій

 • B.* паличок Додерлайна і Соmmavariabile;

 • C. аеробактерій, протеїв, едвардсієл

 • D. мікоплазм, уреаплазм, трихомонад

 • E. уреаплазм, трихомонад


701. 393.Септицемії найчастіше викликають:

 • A. протей

 • B.* стафілококи і стрептококи

 • C. псевдомонади й клебсієли

 • D. бактероїди та клостридії

 • E. ешерихії, серації, протей


702. 394.Критична концентрація бактерій в 1 мл або в 1 г тканини складає:

 • A. 103-104 мікробних клітин

 • B. 102-103 мікробних клітин;

 • C.* 105-106 мікробних клітин

 • D. 107-108 мікробних клітин

 • E. 109-1010 мікробних клітин


703. 395.Бактеріємії можуть спричинити:

 • A. золотисті і епідермальні стафілококи

 • B. гемолітичні й зеленящі стрептококи

 • C.* всі названі бактерії

 • D. ешерихії, псевдомонади, клебсієли

 • E. зеленящі стрептококи


704. 396.При діагностиці шпитальних інфекцій дуже важливо зробити:

 • A. мікроскопію мазків і досліджувати їх під фазовоконтрастним і аноптральним мікроскопом;

 • B.* виділити чисту культуру і визначити її потенційну вірулентність

 • C. забарвити мазки за Цілем-Нільсеном

 • D. вирощувати посіви на живильних середовищах при 22С.

 • E. забарвити мазки за Леффлером


705. 397.Для проведення мікробіологічного аналізу при бактеріємії й септикопіємії беруть:

 • A. лише артеріальну кров

 • B.* лише венозну кров до- або через 12-24 год після прийому антибіотиків

 • C. кістковий мозок до початку гарячки

 • D. змив з носоглотки після полоскання горла антисептиком;

 • E. середню порцію сечі за допомогою стерильного катетера


706. 398.Найчастіше збудниками шпитальних токсикоінфекцій є:

 • A. Shidella spp

 • B.* Salmonella spp

 • C. Proteus spp

 • D. Enterоbacter spp

 • E. botulinum


707. 399.Найефективніша профілактика кишечних інфекцій у шпиталі:

 • A. заборонити передачу продуктів

 • B. припинити відвідування хворих;

 • C.* суворий протиепідемічний режим у харчоблоці

 • D. антибіотикопрофілактика

 • E. вакцинопрофілактики


708. 400.Вживання, яких з нижче перерахованих продуктів найбільш часто може зумовити розвиток сальмонельозу?

 • A. Яйца домашньої птиці

 • B. Погано термічно оброблена свинина

 • C. Продукти з домашньої птиці

 • D. Погано термічно оброблені морські продукти

 • E.* Погано термічно оброблена свинина, яйца домашньої птиці, продукти з домашньої птиці


709. ????? ????????? ???????? (??????):???????:5?????????? ????????????? - ?????? ????:???. ?., 3 ??????????? ??????:1.?При санітарно-бактеріологічному обстеженні міської зони відпочинку з грунту було виділено ентеротоксигенну кишкову паличку. Її токсин стимулює утворення циклічної АМФ і, як наслідок, гіперсекрецію води та солей у кишечнику. Які захворювання, з найбільшею імовірністю, може викликати цей мікроорганізм?

 • A.* Холероподібні

 • B. Дизентерієподібні

 • C. Перитоніт

 • D. Інфекції сечовивідних шляхів

 • E. Ендотоксичний шок


710. 2.Хворий В. 31 рік, госпіталізований в інфекційне відділення на 3-день хвороби зі скаргами на різку загальну слабкість, порушення зору - Сітки перед очима, двоїння предметів, сухість у роті, метеоризм, закрепи. З анамнезу вияснено, що напередодні був на весіллі. Які продукти могли викликати це захворювання?

 • A. Вінегрет

 • B. Заливний язик

 • C. Фарширована риба

 • D.* Копчені ковбаси

 • E. Тістечка


711. 3.При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість темнорожевихколоній із металевим блиском. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю виключити з числа можливих збудників захворювання?

 • A. Pseudomonas aeruginosa.

 • B. Salmonella enteritidis.

 • C. Proteus vulgaris.

 • D.* Escherichia coli.

 • E. Yersinia enterocolitica


712. 4.При мікроскопічному дослідженні мазка з піхви жінки виявлено клітини з цитоплазматичними включеннями. Лікар поставив попередній діагноз-хламідіоз. Який метод дослідження слід застосувати для виявлення антитіл з метою підтвердження діагнозу?

 • A.* Імуноферментний аналіз

 • B. Реакцію преципітації

 • C. Реакцію Відаля

 • D. Реакцію аглютинації

 • E. Зворотньої непрямої гемаглютинації


713. 5.Після застілля, де було 10 осіб, в одного на 2-й день з?явилось відчуття тяжкості під грудьми, нудота, блювота, сухість у роті, двоїння перед очима, нечіткість предметів. Поставлено діагноз ботулізм. Які профілактичні заходи необхідно провести особам, які були за святковим столом?

 • A. Госпіталізація в інфекційне відділення

 • B. Ізоляція в домашніх умовах

 • C. Призначення антибактеріальної терапії

 • D.* Введення антиботулінічної сироватки

 • E. Нічого не проводити


714. 6.Хворий К., 45 років, тракторист, госпіталізований в інфекційне відділення на 3 день хвороби зі скаргами на утруднене дихання, біль у жувальних мязах, мязах шиї та спини, періодичні скорочення мязів потилиці, спини, попереку, живота. Обєктивно: ригідність мязів потилиці, спини, живота, та кінцівок. Кожні 3-5 хвилин виникають напади тонічних та клоніко-тонічних судом. Ваша думка про діагноз:

 • A.* Правець

 • B. Ботулізм

 • C. Сказ

 • D. Менінгіт

 • E. Епілепсія


715. 7.Хворому В., з високою температурою (40o С) та збільшеними лімфовузлами (бубонами), лікар виставив діагноз - туляремія. Проведена реакція аглютинації. Який мінімальний титр реакції має діагностичне значення?

 • A. 1:5

 • B. 1:10

 • C. 1:25

 • D. 1:50

 • E.* 1:100


716. 8.У хворого з типовою клінічною картиною шигельозу внаслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл у РПГА у парних сироватках у цього хворого виріс у 4 рази 14 днів. Про що це свідчить?

 • A. Вакцинальну реакцію

 • B. Виключає діагноз шигельозу.

 • C. Переніс шигельоз раніше

 • D. Неспецифічну реакцію

 • E.* Підтверджує діагноз шигельозу


717. 9.Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на кишкову інфекцію було виділено Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної чистої культури?

 • A. Лізису.

 • B. Зв'язування комплементу

 • C. Преципітації.

 • D.* Аглютинації.

 • E. Нейтралізації


718. 10.В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі випорожнення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури тіла, слабкість. Лікар запідозрив шигельоз. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

 • A.* Бактеріологічний.

 • B. Серологічний.

 • C. Мікологічний

 • D. Мікроскопічний.

 • E. Алергічний


719. 11.У пацієнта з ознаками коліту виділено чисту культуру бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації?

 • A. Зв'язування комплементу

 • B. Преципітації.

 • C. Гальмування гемаглютинації.

 • D. Непрямої гемаглютинації

 • E.* Аглютинації з діагностичними сироватками.


720. 12.Четверо членів сімї сільськогосподарських імігрантів - поступили в клініку із скаргами на діарею і гарячку тривалістю 6 - 12 годин. У них частий стілець, у фекаліях - кров. Декілька інших людей, які зайняті роботою в їх господарстві, перехворіли подібною діареєю. Це були особи, які готували вечерю минулого дня. У батьків нормальний стан. У дітей виражена втрата рідини та електролітів. Вірогідною причиною цього захворювання є:

 • A.* Shigella flexneri

 • B. Salmonella typhimurium

 • C. Salmonella typhi

 • D. Ротавірус

 • E. Ентеротоксигенна Escherichia coli (ETEC)


721. 13.У 18-річного студента спазмуючий біль у животі і пронос. Матеріал засіяно на середовище Плоскірева, на якому виросли грамнегативні палички. На середовищі Олькеницького ідентифіковано наявність сальмонел або шигел. Який тест буде свідчити про наявність одного з цих мікробів?

 • A. Продукція уреази

 • B. Рухомість на середовищі

 • C.* Нездатність до ферментації лактози і сахарози, розщеплення глюкози

 • D. Ферментація лактози

 • E. Продукція індолу в середовищі


722. 14.У жінки 25 років, яка страждає на стрептококову піодермію, розвинувся сепсис. Для підтвердження стрептококової природи сепсису у хворої було взято 10 мл крові та засіяно на жовчних бульйон. Посів культивували у звичайному термостаті при 37оС протягом 6 тижнів, але ознак росту збудника не було виявлено. Яку помилку зробив лікар-бактеріолог, який проводив дослідження?

 • A. Невірно вибрано патологічний матеріал

 • B. Невірно вибрано метод діагностики

 • C.* Непридатне поживне середовище

 • D. Взято недостатній обєм матеріалу

 • E. Не було створено анаеробні умови


723. 15.Виникла підозра, що серед працівників підприємства по виготовленню сироваткових препаратів обласної станції переливання крові поширене носійство патогенного золотистого стафілокока. На яке середовище слід висіяти матеріал з носоглотки працівників для виявлення стафілококового носійства?

 • A. Середовище Ендо.

 • B.* Жовтково-сольовий агар

 • C. Мясо-пептонний бульйон

 • D. Середовище Ресселя

 • E. М"ясо-пептонний агар


724. 16.З ротової порожнини клінічно здорового чоловіка, 25 років, виділено культуру грампозитивних коків, які ма¬ють дещо видовжену форму, розташовані парами або короткими ланцюжка¬ми, утворюють капсулу, на кров'яному агарі дають альфа-гемоліз. Носієм якого па¬тогенного мікроорганізму є цей чоловік?

 • A.* Streptococcus pneumoniae

 • B. Streptococcus руоgenes

 • C. Streptococcus salivarium

 • D. Streptococcus faecalis

 • E. Рерtostreptococcus


725. 17.Хворий С. був госпiталiзований в iнфекцiйне вiддiлення з дiазнозом "правець". Два мiсяцi тому вiн попав в автомобiльну катастрофу i пiсля хiрургiчної обробки ран йому ввели протиправцеву антитоксичну сироватку. Пiсля цього в нього не було нiяких травм.На основi яких основних клiничних симптомiв лiкар мiг поставити дiагноз "правець"?

 • A. Гнійні виділення з рани

 • B.* Тризм мімічної мускулатури,сардонічна посмішка

 • C. Парез правої нижньої кінцівки

 • D. Висока температура, марення

 • E. Двоїння в очах, охриплість голосу


726. 18.У бактеріологічній лабораторії проводять діагностику хронічної гонореї у реакції Борде-Жангу. Для цього були приготовлені такі реактиви: гонококовий антиген, розчин комплементу, гемолітична сироватка та суспензія еритроцитів. Яку функцію виконує комплементу цій реакції?

 • A. Блокує неспецифічні антитіла у досліджуваній сироватці

 • B.* Адсорбується на комплексі "антиген- антитіло"

 • C. Входить до складу гемолітичної системи

 • D. Виступає як індикатор

 • E. Перетворює корпускулярний антиген на розчинний


727. 19.Хворий протягом останніх 5-ти років має хронічну стафілококову інфекцію з вялим перебігом. Титр стафілококових антигемолізинів високий. Які препарати найдоцільніше використати для підвищення імунітету в цього хворого?

 • A. Стафілококовий анатоксин.

 • B. Стафілококовий гамма-глобулін.

 • C.* Аутовакцину

 • D. Стафілококовий бактеріофаг

 • E. Стафілококову антитоксичну сироватку


728. 20.Чоловік 66 років перехворів на грип, що було підтверджено серологічною діагностикою, до лікарні не звертався. Через кілька днів після одужання він звернувся до лікаря з високою температурою та кашлем з великою кількістю гнійного харкотиння. При рентгенологічному обстеженні в легенях виявлені чисельні абсцеси. Харкотиння було направлено на дослідження, при якому були ідентифіковані коагулазопозитивні бактерії з ДНКазною активністю. Які мікроорганізми були виділені?

 • A.* Staphylococcus aureus

 • B. Streptococcus pyogenes

 • C. Clostridium perfringens

 • D. Clostridium septicum

 • E. Staphylococcus intermedius


729. 21.У хворого А. 32 років після оперативного втручання розвинувся гнійний процес. З гною рани виділена культура S. aureus. Який з перерахованих тестів є найістотнішим для диференціації культури від S. epidermidis?

 • A. Гемоліз на кров'яному агарі

 • B. Оксидазний тест

 • C. Колір колонії

 • D. Ферментація арабінози

 • E.* Плазмокоагулазна активність


730. 22.Фекалії дитини, що хворіє на ентерит, ресуспендують в ізотонічному розчині натрію хлориду і краплю суспензії наносять на селективне середовище: 10 % молочно-сольовий або жовтково-сольовий агар. Які мікроорганізми передбачається виділити?

 • A. Кишкову паличку.

 • B.* Стафілококи

 • C. Стрептококи

 • D. Клебсієли

 • E. Ентерококи


731. 23.У хворого 20 років після оперативного втручання з нагоди гнійного апендициту розвинулося гнійне ускладнення операційної рані. З гнійного відокремлюваного був приготовлений мазок. Лікар-бактеріолог виявив при мікроскопії велику кількість лейкоцитів і грампозитивних коків, які розташовані у вигляді грона бактерії. Який мікроорганізм спричинив гнійний процес у хворого?

 • A.* Стафілокок

 • B. Тетракок

 • C. Стрептокок

 • D. Гонокок

 • E. Менінгокок


732. 24.Хворому з відкритим переломом правої гомілки після репарації і гемостазу накладено гіпсову повязку. Через добу він почав скаржитись на головокружіння і миготіння мушок перед очима, загальну слабкість. При огляді хворого лікар запідозрив, якусь внутрішню кровотечу. Було знято гіпсову повязку і під нею виявлено значну кількість крові. Виберіть із поданих причин кровотечі найбільш вірогідну:

 • A. Порушення цілості стінки кровоносної судини

 • B.* Присутність у рані стафілококу і виділення ним фібринолізину

 • C. Дефект згортальної системи хворого

 • D. Присутність у рані стафіло-, стрептококів і виділення ними гемолізину

 • E. Зміщення фрагментів кістки і розрив кровоносної судини


733. 25.У хірургічному відділенні після операції виникло нагноєння рани стафілококової етіологі. Виділені штами були чутливими до стрептоміцину, левоміцетину, тетрацикліну, ристоміцину. Проведено дослідження слизу з носа, ротоглотки, змивів з рук хірурга, операційних сестер, молодших сестер операційного блоку. Із ротоглотки хірурга Н. та операційної сестри К. виділено культури стафілококів. Як можна встановити джерело інфекції?

 • A. Проведенням специфічної терапії хворих стафілококами

 • B. Раціональною антибіотикотерапією хворих з одночасним застосуванням стафілофагів

 • C. Фаготипуванням стафілококів, виділених від хворих

 • D. Фаготипуванням стафілококів, виділених від носіїв

 • E.* Встановленням фаготипів стафілококів, виділених від хворих і бактеріоносіїв


734. 26.У хірургічному відділенні ви¬ник спалах госпітальної інфекції, спри¬чиненої Staphylococcus aureus. У зв'яз¬ку з цим завідувач відділення замовив значну кількість рідкого полівалентного стафілококового бактеріофагу. Як буде використано цей препарат?

 • A. Для фаготипування

 • B.* Для профілактики та лікування

 • C. Для індикації стафілококів у реакції наростання титру фага

 • D. Для виявлення бактеріоносіїв серед медичного персоналу

 • E. Для лікування хворих з хроніч¬ними формами стафілококових інфекцій


735. 27.У звязку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

 • A. Біохімічна активність

 • B. Пігментоутворення

 • C. Антигенна структура

 • D.* Фаготип

 • E. Антибіотикограма


736. 28.У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово зявилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?

 • A.* Провести фаготипування виділених штамів

 • B. Визначити здатність штамів до токсиноутворення

 • C. Провести дослідження обладнання харчоблоку

 • D. Вивчити наявність антитіл у хворих дітей

 • E. Поставити алергічну пробу


737. 29.При огляді хворої дитини віком 4 роки у лікаря виникла підозра на стрептококову ангіну. На яке поживне середовище слід здійснити посів слизу з поверхні мигдаликів для уточнення діагнозу?

 • A. Мясо-пептонний агар

 • B. Середовище Левенштейна-Йєнсена.

 • C. Молочно-сольовий агар.

 • D.* Крoвяний агар

 • E. Середовище Ресселя


738. 30.На прийомі до лікаря-дерматолога звернулася дівчина, 15 років, зі скаргами на часті появи фурункулів (гнійників) на обличчі, шиї і плечах. Хворіє кілька місяців. На обличчі, шиї з'являються 1-2 фурункула, розкриваються, гояться і знову з'являються нові. Хвора приймала вітамінотерапію, антибіотики, користалася місцевим лікуванням, застосувала дієту (виключала вживання їжі, багатої вуглеводами). Позитивного ефекту від проведеної терапії не відзначає. Які мікроорганізми можуть викликати таке захворювання?

 • A.* Стафілококи

 • B. Ентерококи

 • C. Кандиди

 • D. Кишкова паличка

 • E. Анаероби


739. 31.У хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялась в частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений золотистий стафілокок. Який метод дослідження треба використати для виявлення носія цього збудника серед персоналу відділення.

 • A. Мікроскопічний

 • B. Серологічна ідентифікація

 • C.* Фаготипування

 • D. Визначення чутливості до антибіотиків

 • E. Біохімічна ідентифікація


740. 32.При бактеріологічному обстеженні працівників аптеки на бактеріоносійство у одного із провізорів з носоглотки були виділені бактерії роду Staphylococcus. Які морфологічні властивості притаманні цьому роду?

 • A. розташування клітин тетрадами

 • B. розташування клітин у вигляді ланцюжка

 • C. розташування клітин поодиноко

 • D. розташування клітин попарно

 • E.* розташування клітин у вигляді грона винограду


741. 33.У чоловіка 68 років, який перебуває в лікарні з приводу перелому стегнової кістки, раптово підвищилася температура тіла до 39.6 С, появився кашель з виділенням харкотиння з прожилками крові. Пацієнт скаржиться на озноб і біль в грудній клітці. Зроблено забір харкотиння для мікроскопічного дослідження. Який мікроорганізм є найбільш ймовірним збудником?

 • A. Legionella pneumophila

 • B. Klebsiella pneumoniae

 • C.* Streptococcus pneumoniae

 • D. Аденовірус 4 типу

 • E. Mycoplasma pneumoniae


742. 34.Від хворого з підозрою на крупозну пневмонію з харкотиння виділено грампозитивні коки, здатні до утворення капсул. Капсула яких з вірогідних збудників збільшується у розмірах, в присутності спеціальної імунної сироватки?

 • A. Staphylococcus aureus

 • B.* Streptococcus pneumoniae

 • C. Streptococcus pyogenes

 • D. Streptococcus viridans

 • E. Streptococcus haemolyticus


743. 35.При бактеріологічному дослідженні патологічного матеріалу від хворого з підозрою на скарлатину виділені мікроорганізми, які розташовані на площині у вигляді ланцюгів, мають кулясту форму, грампозитивні. Назвіть основні культуральні властивості збудника скарлатини?

 • A.* Вибагливі до складу живильних середовищ

 • B. Селективним є середовище Ендо

 • C. Утворюють великі забарвлені колонії

 • D. Культивуються тільки в анаеробних умовах

 • E. У бульйоні дають дифузне закаламучування


744. 36.У хірургічному стаціонарі виникла госпітальна інфекція стрептококової етіології. Вирішено провести санітарно-бактеріологічне дослідження повітря. Якими методами і на яких середовищах це проводять?

 • A. Седиментаційний метод Коха, сироватковий агар

 • B. Седиментаційний метод Коха, МПА

 • C.* Аспіраційний метод Кротова, кровяний агар

 • D. Аспіраційний метод Речменського, МПБ

 • E. Аспіраційний метод Д'яконова, кров'яний агар


745. 37.У хворого на фурункульоз при мікроскопічному дослідженні гною виявлено грампозитивні мікроорганізми розташовані скупченнями. Які ознаки патогенності слід виявити для підтвердження етіологічної ролі цих мікроорганізмів?

 • A.* Продукція плазмокоаугулази, лецитинази

 • B. Ріст на м'ясо-пептонному бульйоні

 • C. Продукця бета-лактамаз

 • D. Наявність ліпополісахаридного ендотоксину

 • E. Пігментоутворення


746. 38.Щоб запобігти післяпологової стафілококової інфекції, вагітній жінці було призначено специфічну профілактику. Який препарат найбільш доцільно використати з цією метою?

 • A.* Стафілококовий анатоксин

 • B. Вбита стафілококова вакцина

 • C. Жива стафілококова вакцина

 • D. Стафілококовий бактеріофаг

 • E. Ампіцилін


747. 39.Через декілька днів після оперативного втручання з приводу гнійного апендициту стан хворого Б. різко погіршав. Лікар запідозрив сепсис і призначив посів крові на стерильність. Яке живильне середовище необхідно вибрати для цього?

 • A. МПА

 • B.* Цукровий бульон

 • C. Середовище Леффлера

 • D. Кров'яний агар

 • E. Середовище Ендо

 • F. 40.Інфекцію жовчного міхура спричинили мікроорганізми кулястої, але витягнутої форми, що розміщують¬ся попарно або короткими ланцюж¬ками і які лабораторія, на підставі біо-логічних властивостей, віднесла до стрептококів групи Яку вони ма¬ють назву?

 • G. в-гемолітичні стрептококи

 • H. б-гемолітичні стрептококи

 • I. Піогенні стрептококи

 • J.* Ентерококи

 • K. Пневмококи.


748. 41.У хлопчика, 12 років, після перенесеної ангіни розвинулося рев¬матичне ураження серця. Кожна на¬ступна стрептококова інфекція по¬гіршує стан хворого. Який препарат доцільно використати для профілак¬тики ускладнень?

 • A. Стрептококовий анатоксин

 • B.* Пеніцилін

 • C. Стрептококовий бактеріофаг

 • D. Донорський ?-глобулін

 • E. Аутовакцину


749. 42.У дитини, 2 років, з катараль¬ними явищами та висипом на шкірі лікар запідозрив скарлатину. Внутрішньошкірно дитині було введено не¬велику кількість сироватки проти еритрогенного токсину стрептокока, на місці ін'єкції висип зник. Що означа¬ють результати реакції?

 • A. Усю дозу сироватки можна вво¬дити внутрішньовенно

 • B. У дитини підвищена чутливість до еритрогенного токсину

 • C. Захворювання спричинив негемолітичний стрептокок

 • D.* Клінічний діагноз підтвердився

 • E. Імунна система дитини дуже ослаблена


750. 43.Хворий, який працює на птахофабриці звернувся до лікаря зі скаргами на ураження верхніх дихальних шляхів, підвищення температури, загальну слабкість. Обєктивно рентгенологічно виявлена крайова бронхопневмонія. Кашель, задишка, біль у грудній клітині відсутній. Лікар поставив діагноз орнітоз, госпіталізував хворого і призначив для лікування антибіотики

 • A. Пеніцилін

 • B. Левоміцетин

 • C. Стрептоміцин

 • D. Олеандоміцин

 • E.* Тетрациклінового ряду


751. 44.У хворого Р. через 21 день після статевого контакту з малознайомою жінкою на головці статевого члена виникла малоболюча виразка з твердою основою діаметром до 1 см. Яке захворювання можна запідозрити?

 • A. мякий шанкр

 • B.* сифіліс

 • C. сибірку

 • D. рак статевого члену

 • E. трихомоніаз


752. 45.У хворої дитини з явищами гнійного кератокон'юнктивіту лікар-офтальмолог запідозрив бленорею (гонорейний кон'юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід скористатися для підтверджен¬ня діагнозу?

 • A. Мікроскопічним та серологічним

 • B. Серологічним та алергійним

 • C. Біологічним та методом фагодіагностики.

 • D. Біологічним та алергійним.

 • E.* Мікроскопічним та бактеріоло¬гічним


753. 46.У хворого 27 років на головці статевого члена зявилась малоболюча виразка з твердою основою. Який час може пройти від попадання збудника в організм і появою перших клінічних ознак?

 • A.* 14 - 30 днів

 • B. 14 - 30 год

 • C. 2 - 4 дні

 • D. 5 - 8 днів

 • E. 90 - 180 днів


754. 47.У жінки 29 років хронічне запалення придатків матки. При серологічному дослідженні реакція Борде-Жангу виявилася позитивною. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?

 • A.* Neisseria gonorrhoae

 • B. Chlamydia trachomatis

 • C. Treponema palidum

 • D. Ureoplasma ureoliticum

 • E. Trichomonas vaginale


755. 48.Під час бактеріоскопічного дос¬лідження носоглоткового слизу дити¬ни 2,5 років, хворої на назофарингіт, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які органи дитини найбільш імовірно бу¬дуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть в oрганізм?

 • A. Ниркові гломерули.

 • B.* Оболони мозку

 • C. Серцеві клапани

 • D. Статеві органи та сечовивідні шляхи.

 • E. Лімфатичні вузли


756. 49.Хворий, 5 років, скаржиться на сильний головний біль, блювання. Об'єктивно: pигідність м'язів поти¬лиці, блювання без попередження ну¬дотою, лихоманка. На підставі бакте-ріологічних досліджень якого патоло¬гічного матеріалу можна підтвердити попередній діагноз: цереброспінальний менінгіт?

 • A. Виділення N. meningitidis із блю¬воти

 • B. Виділення уринокультур N. meningitides

 • C. Виділення копрокультур N. meningitidis

 • D.* Виділення N. meningitidis із спинномозкової рідини

 • E. Виділення бактерій N. meningitidis зі слизової оболонки носо¬вої частини глотки


757. 50.У дитини, хворої на епідемічний цереброспінальний менінгіт, для підтвердження діагнозу за допомогою люмбальної пункції взяли спинномозкову рідину. Як з ліквору виготовити і забарвити мазок для бактеріоскопічного дослідження?

 • A.* З осаду після центрифугування, метиленовим синім

 • B. З нативного ліквору, метиленовим синім

 • C. сітки фібрину, за Цілем-Нільсеном

 • D. З осаду після центрифугування, за Нейсером

 • E. З плівки на поверхні, фуксином


758. 51.Від хворої на цереброспінальний менінгіт дитини отримано спин¬номозкову мутну рідину, яка містить велику кількість лейкоцитів. Якою із серологічних реакцій слід скориста¬тися для експрес-діагностики захво¬рювання?

 • A. Зв'язування комплементу

 • B. Аглютинації

 • C.* Імунофлуоресценції.

 • D. Гемаглютинації

 • E. Нейтралізації


759. 52.До лікарні доставили дитину З,5 років, з вираженим головним болем, блювотою, порушеннями мовлення. При спинальній пункції у лікворі виявлені грамнегативні диплококи, розташовані, здебільшого, внутрішньоклітинно. Чим, на Ваш погляд, може бути спричинений цей симптомокомплекс?

 • A.* N. meningitidis

 • B. S. aureus

 • C. вірусом грипу

 • D. вірусом імунодефіциту людини

 • E. вірусом поліомієліту


760. 53.Бактеріолог під час бактеріоскопічного дослідження слизу з носової частини глотки встановив наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами або тетрадами. Назвіть збудник, який був ізольований бактеріологом.

 • A. Acinetobacter calcoaceticus

 • B. Haemophilus ifluenzae

 • C. Streptococcus pneumoniae

 • D. Moraxella iacunata

 • E.* Neisseria meningitidis


761. 54.При бактеріоскопії осаду спинномозкової рідини хворого С. з підозрою на менінгіт, були виявлені грамнегативні диплококи. Для підтвердження діагнозу осад спинномозкової рідини було висіяно на поживне середовище. Яке середовище, з перелікованих, було використано?

 • A.* Сироватковий агар з ристоміцином

 • B. МПА з лінкоміцином

 • C. Кровяний агар з пеніциліном

 • D. Кровяний агар з лінкоміцином

 • E. МПА з ристоміцином


762. 55.Хворий 5 років скаржиться на сильний головний біль, блювоту. Обєктивно: регідність мязів потилиці, блювота без попередження нудотою, герпетичні висипи на обличчі, лихоманка. На підставі бактеріологічних досліджень якого патологічного матеріалу можливе підтвердження попереднього діагнозу - цереброспінальний менінгіт ?

 • A. Виділення бактерій N. meningitidis з слизової оболонки сечостатевої системи

 • B. Виділення урінокультур N.meningitidis

 • C. Виділення копрокультур N. meningitidis

 • D. Дослідження блювоти

 • E.* знаходження при мікроскопії ліквору N. meningitidis


763. 56.Від хворої дитини 5 років з клінічними проявами гострого назофарингіту виділена культура поліморфних коків, здатних ферментувати до кислоти глюкозу та мальтозу. Які це можуть бути мікроорганізми?

 • A.* Менінгококи

 • B. Стафілококи

 • C. Стрептококи

 • D. Пневмококи

 • E. Гонококи


764. 57.З виділень із сечівника хворого на уретрит в'ялого перебігу виділено чисту культуру кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм у короткому строкатому ряду Гіса ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть вид виділеного мікроорганізму

 • A. Enterococcus faecalis

 • B. Neisseria meningitides

 • C.* Neisseria gonorrhoeae

 • D. Staphyfococcus aureus

 • E. Streptococcus pyogenes


765. 58.Групі контактних осіб, що обстежувалися з підозрою на хронічну гонорею призначені дослідження сироватки крові в РЗК із гонококовим антигеном і внутрішкірною пробою з гонококовим алергеном. Чому призначені саме ці два методи?

 • A. доступні для постановки в будь-якій лікарні

 • B. не можуть підтвердити діагноз і призначені неправильно

 • C. дозволяють у короткий термін поставити точний діагноз

 • D. є найбільш інформативними для підтвердження діагнозу

 • E.* дозволяють відібрати хворих для ретельного обстеження


766. 59.У кабінет до лікаря-дерматолога звернувся хворий. З гнійних виділень з уретри цього пацієнта лікар приготував мазок, забарвив його за Грамом. При мікроскопії в препараті виявлена маса лейкоцитів, у цитоплазмі яких знаходилася велика кількість грамнегативниї бобоподібної форми диплококів. Результати якого процесу спостерігаються в препараті?

 • A.* Фагоцитозу

 • B. Метаболізму

 • C. Капсулоутворення

 • D. Спороутворення

 • E. Малігнізації


767. 60.У жінки 29 років хронічне запалення придатків матки. При серологічному дослідженні реакція Борде-Жангу виявилася позитивною. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?

 • A. Trichomonas vaginalis

 • B. Chlamydia trachomatis

 • C. Treponema palidum

 • D. Ureoplasma ureoliticum

 • E.* Neisseria gonorrhoae


768. 61.В дитячу поліклініку до офтальмолога звернулася мати із 1-місячною дитиною із скаргами на гнійні виділення з конюктиви ока дитини. При мікроскопіїї мазка з конюктиви ока виявили велику кількість лейкоцитів та бобовинні диплококи, які знаходилися в середині лейкоцитів. Який збудник є причиною цього захворювання?

 • A. Neisseria catarrhalis

 • B. Staphylococcus aureus

 • C. Staphylococcus epidermitis

 • D. Streptococcus pyogenes

 • E.* Neisseria gonnorrhoeae


769. 62.Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри зясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбуваалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести ?

 • A.* Гонорея

 • B. Сифіліс

 • C. Венеричний лімфогранулематоз

 • D. Мягкий шанкр

 • E. Меліоідоз


770. 63.Хворому Д. 17 років, поставлено діагноз: ботулізм з вираженими офтальмо-бульбарними розладами, важкий перебіг. Препаратом спеціальної терапії є:

 • A. Дезінтоксикаційна терапія

 • B. Кортикостероїди

 • C.* Протиботулінічна сироватка

 • D. Антибіотики

 • E. Десенсибілізуюча терапія


771. 64.20-річна студентка коледжу звернулась у студентський диспансер із скаргами на дизурію (часті та настирливі позиви на сечопуск) протягом 24 годин. Нещодавно вона стала жити статевим життям. У сечі багато поліморфноядерних клітин, грамнегативних паличок. Найвірогіднішим мікроорганізмом, що спричинив процес може бути:

 • A. Staphylococcus aureus

 • B. Streptococcus agalactiae

 • C. Gardnerella vaginalis

 • D. Штами Lactobacillus

 • E.* Escherichia coli


772. 65.60-річний чоловік поступив до лікарні 2 тижні з травмою голови та іншим пошкодженнями внаслідок автомобільної аварії. Йому було поставлено сечовий катетер, який залишається до цього часу. У нього розвинувся інфекційний процес у сечовидільній системі, викликаний грамнегативними паличками. Вірогідною причиною цього захворювання є:

 • A. Pseudomonas aeruginosa

 • B. Providencia rettgeri

 • C.* Escherichia coli

 • D. Morganella morgana

 • E. Proteus vulgaris


773. 66.Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як сальмонелу тифу. Яке дослідження необхідно застосувати для остаточної ідентифікації збудника?

 • A. Серодіагностику.

 • B.* Сероідентифікацію.

 • C. Алергодіагностику.

 • D. Антибіотикограму.

 • E. Біодіагностику


774. 67.Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати необхідно використовувати для цього?

 • A. Адсорбовані монорецепторні сироватки.

 • B. Діагностичні сироватки.

 • C. Мічені сироватки.

 • D. Моноклональні антитіла.

 • E.* Діагностикуми.

 • F. 68.В лікарню госпіталізований хворий Н. з попереднім діагнозом «Гостра кишкова інфекція». У лабораторії виділена чиста культура збудника захворювання. Проведена біохімічна ідентифікація, яка показала, що збудником інфекції є кишкова паличка. Які цукролітичні властивостi характернi для coli?

 • G. розкладає всi вуглеводи ряду Гiсса до кислоти i газу

 • H. розкладає всi вуглеводи ряду Гiсса до кислоти

 • I. розкладає всi вуглеводи ряду Гiсса, крiм сахарози, до кислоти

 • J. біохімічно інертна

 • K.* розкладає всi вуглеводи ряду Гiсса, крiм сахарози, до кислоти i газу


775. 69.При поступленні хворого з діагнозом дизентерія, який декілька днів вдома займався самолікуванням, лікар запідозрив, що у досліджуваному матеріалі невелика кількість збудників захворювання. На яке середовище в цьому випадку необхідно посіяти випорожнення хворого?

 • A. мясо-пептонний бульон

 • B. цукровий МПБ

 • C. середовище Плоскирева

 • D.* селенітовий бульон

 • E. жовчний бульон


776. 70.У лікарню госпіталізований хворий Н. з попереднім діагнозом «Гостра кишкова інфекція». У лабораторії виділена чиста культура збудника захворювання. Проведена біохімічна ідентифікація, яка показала, що збудником інфекції є кишкова паличка.Які пептолітичні властивостi характерні для кишкової палички:

 • A. розкладає ряд Гiсса до кислоти i газу

 • B. виділяє аміак

 • C.* видiляє індол

 • D. видiляє сiрководень

 • E. не розкладає пептони.


777. 71.При обстеженні на бактеріоносійство сальмонел черевного тифу в сироватці крові кухарки шкільної їдальні виявлено антитіла до Vi-антигену. Яка з перелічених реакцій була використана в цьому разі?

 • A. РЗК.

 • B. Реакція Відаля.

 • C.* РНГА.

 • D. ІФА.

 • E. РІФ.


778. 72.Хворого госпіталізовано в інфекційну лікарню на 8-й день після нездужання зі скаргами на головний біль, загальну слабість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1 : 200 з О-діагностикумом Salmonella typhi. Який діагноз можна поставити на підставі цього дослідження?

 • A. Поворотний тиф.

 • B. Висипний тиф.

 • C.* Черевний тиф

 • D. Лептоспіроз.

 • E. Туберкульоз.


779. 73.У 1,5-річної дитини зявилась блювота, пронос, підвищилась температура. На дослідження взято фекалії, які засіяно на середовище Ендо. Через 18 год на поверхні середовища виросли середніх розмірів, круглі, слабковипуклі червоні колонії з металевим блиском. Колонії яких бактерій виросли на середовищі Ендо?

 • A. Shigella sonnei

 • B. Salmonella typhi

 • C. Salmonella paratyphi A

 • D.* Escherihia coli

 • E. Shigella boydii


780. 74.До лікаря-інфекціоніста прийшов на прийом хворий зі скаргами на лихоманку, яка триває три дні, загальну слабкість, безсоння, погіршення апетиту. Лікар запідозрив черевний тиф. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

 • A. Виділення розеолокультури.

 • B. Виділення копрокультури.

 • C. Виділення уринокультури.

 • D. Виділення білікультури.

 • E.* Виділення гемокультури.


781. 75.Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому тижні захворювання тифо-паратифами спостерігається:

 • A. Токсинемія.

 • B.* Бактеріемія.

 • C. Септицемія.

 • D. Септикопіємія.

 • E. Вірусемія.


782. 76.У хворого з підозрою на черевний тиф (3 день хвороби) взяли на дослідження кров, яку засіяли на поживний бульйон з додаванням жовчі. З якою метою до поживного середовища було додано жовч?

 • A.* Фактор росту для сальмонел

 • B. Стабілізація рН середовища

 • C. Створює факультативно анаеробні умови

 • D. Джерело мікроелементів

 • E. Виявлення біохімічної активності збудника


783. 77.В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?

 • A. Для виявлення антитіл в реакції Відаля

 • B. Для виявлення антитіл в реакції звязування комплементу

 • C.* Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

 • D. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації

 • E. Для серологічної ідентифікації зхбудника черевного тифу.


784. 78.Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій грунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід застосувати у цій реакції?

 • A.* Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій

 • B. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів

 • C. Моноклональні антитіла

 • D. Монорецепторні діагностичні сироватки

 • E. Еритроцити барана й гемолітичну сироватку.


785. 79.До інфекційної лікарні потрапив хворий з орієнтовним діагнозом „Черевний тиф. Хворіє один день. Температура 39оС. Який метод лабораторної діагностики необхідно застосувати для підтвердження діагнозу?

 • A. Серологічний

 • B.* Виділення гемокультури.

 • C. Виділення копрокультури

 • D. Виділення білікультури.

 • E. Виділення уринокультури


786. 80.Хворий поступив в інфекційну лікарню на 8-й день зі скаргами на головний біль, недомагання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?

 • A. Дизентерія

 • B. Холера

 • C. Лептоспіроз

 • D.* Черевний тиф

 • E. Туберкульоз


787. 81.З метою діагностики тифо-паратифозного захворювання проведено реакцію аглютинації Відаля. Вона виявилася позитивною з черевнотифозним О-антигеном у розведенні 1:1600, з черевнотифозним Н-антигеном - у розведенні 1:200. Про що це свідчить?

 • A. Перенесений черевний тиф в анамнезі.

 • B. Відсутність тифо-паратифозного захворювання

 • C. Черевнотифозне бактеріоносійство

 • D. Інкубаційний період черевного тифу

 • E.* Другий тиждень захворювання на черевний тиф


788. 82.При бактеріологічному дослідженні випорожнення перехворівшого тифо-паратифозним захворюванням виділена культура, яка на середовищах Гіса розкладає: глюкозу, мальтозу, лактозу до кислоти і газу, утворює сірководень і індол. Чи можна віднести ізольовану культуру бактерій до сальмонел? Чому?

 • A. Так, сальмонели ферментують лактозу.

 • B.* Ні, сальмонели не розкладають лактозу

 • C. Ні, сальмонели не ферментують глюкозу.

 • D. Ні, сальмонели не розкладають цукри з утворенням кислоти і газу.

 • E. Ні, сальмонели взагалі не ростуть на середовищах Гіса


789. 83.Пацієнта доставили в клініку з такими симптомами: висока температура, розеольозна висипка на грудях, животі. Виділили гемокультуру - грамнегативні прямі палички, що на середовищі Ендо утворюють блідо-рожеві колонії S-форми, при культивуванні на МПБ виділяють сірководень. У хворого:

 • A. Холера

 • B.* Черевний тиф

 • C. Бактеріальна дизентерія

 • D. Колі-ентерит

 • E. Ку-лихоманка


790. 84.Для серодіагностики черевно¬го тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів мікроорганізмів, і результат якої оці-нюють за наявністю осаду зі склеєних бактерій. Ця реакція називається:

 • A. Вассерманна.

 • B. реакція Борде -Жангу.

 • C.* реакція Відаля.

 • D. реакція Райта

 • E. реакція Асколі


791. 85.З випорожнень хворого на гострий гастроентерит виділено чисту культуру рухливих дрібних, дещо зігнутих грамнегативних паличок, які впродовж 6 год. дають ріст на лужній 1 % пептонній воді у вигляді ніжної голубуватої плівки. Яким мікроорганізмам притаманні такі властивості?

 • A. Спірилам.

 • B. Спірохетам.

 • C. Клостридіям.

 • D. Бацилам.

 • E.* Вібріонам.


792. 86.У результаті посіву випорожнень хворого на 1 % пептонну лужну воду через 8 год інкубації при температурі 37 °С виявлено ріст у вигляді ніжної голубуватої плівки. При мікроскопії знайдено грамнегативні зігнуті палички. Для збудників якого захворювання характерні такі ознаки?

 • A. Чуми.

 • B. Шигельозу.

 • C. Черевного тифу.

 • D. Паратифу А.

 • E.* Холери.


793. 87.З блювотних мас хворого виділено дуже рухливі, злегка зігнуті грамнегативні палички, що дають позитивну реакцію з діагностичною сироваткою Інаба. Які симптоми, найімовірніше, з'являться в хворого за відсутності лікування?

 • A. Ендотоксичний шок.

 • B. Бактеріемія.

 • C.* Зневоднення організму.

 • D. Висип на шкірі.

 • E. Виразкові ураження кишечнику.


794. 88.До лабораторії особливо небезпечних інфекцій надійшли випорожнення хворого з діагнозом: холеpa. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно використати, щоб підтвердити або заперечити діагноз?

 • A. Вірусологічний.

 • B. Алергічний.

 • C. Бактеріоскопічний.

 • D. Біологічний.

 • E.* Бактеріологічний.


795. 89.З організму хворого з підозрою на черевний тиф виділено збудник за¬хворювання. Його слід ідентифікувати за антигенною будовою. Яку сероло¬гічну реакцію потрібно використати?

 • A. Преципітації

 • B. Зв'язування комплементу

 • C. Нейтралізації

 • D.* Аглютинації.

 • E. Реакцію нейтралізації


796. 90.Під час спалаху гострого кишкового захворювання від хворих дітей виділено варіант кишкової палички з ознаками вірулентності. Щоб віднести виділену культуру до ентеропатогенних кишкових паличок, необхідно виявити антиген О-111. Як виявити цей антиген у виділеної культури?

 • A.* Поставити реакцію аглютинації з монорецепторною сироваткою

 • B. Розділити антигени бактерій методом імуноелектрофорезу

 • C. Застосувати метод крапельної мікроаглютинації

 • D. Поставити реакцію аглютинації з сироваткою крові дітей-реконвалесцентів

 • E. Використати специфічну преципітуючу сироватку проти вказаного антигену


797. 91.У дитини з гострою кишковою інфекцією швидко розвинулись ознаки зневоднення, зявилась кров у випорожненнях. Педіатром було запідозрено коліентерит. Яким методом необхідно скористатись для діагностики ентерального ешерихіозу?

 • A.* Бактеріологічним

 • B. Серологічним

 • C. Біологічним

 • D. Алергічним

 • E. Мікроскопічним


798. 92.У бактеріологічну лабораторію районної СЕС доставили воду із ставка, яка використовується у господарських цілях. При бакпосіві води виділено чисту культуру холерного вібріону. Яке поживне середовище було використано при цьому дослідженні?

 • A. Агар Ендо

 • B. МПБ

 • C.* Лужний агар

 • D. МПА

 • E. Агар Ресселя


799. 93.У 18-річної жінки із сільського району Бангладеш розвинувся профузний (8 л/день) пронос. Крім проносу і втрати електролітів, яка викликана проносом, інших симптомів захворювання не спостерігається. Найвірогіднішою причиною захворювання є:

 • A. Campylobacter jejuni

 • B. Ентеротоксигенні Escherichia coli

 • C. Salmonella typhimurium

 • D.* Vibrio cholerae

 • E. Shigella dysenteriae


800. 94.Потерпiлому в автомобiльнiй катастрофi хворому С. 45 рокiв пiсля хiрургiчної допомоги, ввели 3000 МО протиправцевої антитоксичної сировотки. Яка може бути тривалiсть антитоксичного iмунiтету у цього хворого?

 • A. 7 днів

 • B. 2 тиждні

 • C.* 3-4 тиждні

 • D. 2 місяці

 • E. 6 місяців


801. 95.Хвора А. два місяці тому наступила на забруднений землею цвях, за мед. допомогою не зверталась. Наразі вона госпiталiзована із погіршенням самопочуття. Попередній діагноз правець. Які клінічні симптоми могли стати основою для такого заключення?

 • A. Гнійні виділення з рани

 • B.* Тризм мімічної мускулатури,сардонічна посмішка

 • C. Парез правої нижньої кінцівки

 • D. Висока температура, марення

 • E. Двоїння в очах, охриплість голосу


802. 96.Механiзатор В. отримав травму.Вiн не був вакцинований проти правця. Якi дiї лiкаря повиннi бути для попередження розвитку правця в даного хворого ?

 • A. Ввести АКДП

 • B. Ввести антиправцеву сироватку

 • C. Ввести тетанотоксин

 • D. Ввести правцевий анатоксин

 • E.* Ввести правцевий анатоксин і антиправцеву сироватку


803. 97.У хворого Д. iз видiлень рани був зроблений мазок, у якому було виявлено багато грампозитивних великих паличок, деякi з них нагадували "барабаннi палички". Тиждень тому вiн поранив ногу iржавим цвяхом, до лiкаря не звертався. Якi на Вашу думку необхiдно провести дослiдження для встановлення дiагнозу?

 • A. Серологічні

 • B. Бактеріоскопічний

 • C.* Бактеріологічні

 • D. Біологічні

 • E. Алергічні проби


804. 98.Бiлiй мишцi в задню праву лапку ввели видiлення iз рани хворого Д., якому попередньо поставили дiагноз "правець". Якi характернi симптоми насамперед повиннi розвинутись у бiлої мишки в разi наявностi в видiленнях збудника правця?

 • A. Судоми правої передньої лапки

 • B. Опістотонус

 • C.* Ригідність хвоста, парез правої задньої лапки

 • D. Парез задньої правої лапки

 • E. Поза тюленя


805. 99.Пiсля автоклавування шовний матерiал превірили на стерильність. В якi поживнi середовища необхiдно помістити шовний матеріал для виявлення спор збудників правця та газової ананеробної інфекції?

 • A. Кровяний агар

 • B. Жовтково-сольовий агар

 • C. Середовище Плоскирева

 • D. Мясо-пептонний бульйон

 • E.* Середовище Кітт-Тароцці


806. 100.У хворого з ознаками харчової токсикоінфекції лiкар запідозрив ботулізм. З анамнезу хвороби стало відомо, що отруєння відбулося при святкуванні ювілею, де вживались грибні та рибні консерви. Який біологічний препарат необхідно використати для екстреної профілактики ботулізму?

 • A.* Протиботуліністична сироватка

 • B. Протиботуліністичний тетраанатоксин

 • C. Протиботуліністичний трианатоксин

 • D. Еубіотики

 • E. Гамма-глобуліни


807. 101.У магазинi забраковано партiю консервiв зеленого горошку з "бомбажем". Як дослiдити консерви на наявнiсть в них збудника ботулiзму?

 • A.* Бактеріологічним методом

 • B. ІФА

 • C. РГГА

 • D. РЗК

 • E. РІФ


808. 102.При проведенні контролю за стерильністю перевязного матеріалу були виділені рухомі грампозитивні анаероби з округлими термінально розташованими спорами (барабанні палички). Які з перелікованих анаеробів відповідають таким властивостям?

 • A. novyi

 • B. histolyticum

 • C. septicum

 • D.* tetani

 • E. perfringens


809. 103.У швидкої допомоги поступив хворий з відкритим переломом плечової кістки після автомобільної аварії. Який найефективніший метод специфічного попередження правця при травмі:

 • A. Пасивна профілактика

 • B. Активна профілактика

 • C.* Пасивно-активна профілактика

 • D. Первинна хірургічна обробка рани

 • E. Гіпербарична оксигенація


810. 104.При поступленні в інфекційну лікарню у хворого виявлено антитіла до ймовірного збудника хвороби, але титр їх недостатній для підтвердження діагнозу. Яке рішення лікаря ви вважаєте правильним?

 • A. Попередній діагноз не підтвердився

 • B.* Провести повторне дослідження титру антитіл через 10 днів

 • C. Використати більш чутливу реакцію

 • D. Провести серологічні дослідження з іншими антигенами

 • E. Перевірити, чи не було технічної помилки пр постановці реакції


811. 105.При огляді хворого з підозрою на харчову токсикоінфекцію черговий лікар виявив симптоми, характерні для ботулізму. Хворий пригадав страви, які він їв напередодні. Що з названого є найімовірнішою причиною інфікування при ботулізмі?

 • A. заварне тістечко, приватного виробника

 • B.* мясна консерва домашнього приготування

 • C. сметана, місцевого молокозаводу

 • D. полуниці з дачної ділянки

 • E. яєшня з дієтичних яєць


812. 106.Хворий А. госпiталiзований в iнфекцiйне вiддiлення з дiагнозом "ботулiзм"? Напередоднi вживав шинку разом iз членами сiм'ї, якi залишаються здоровими в цей момент.Якi методи дiагностики потрiбно використати для дослiдження залишкiв продуктiв?

 • A. Реакція Райта

 • B. Реакція Асколі

 • C. Реакція Відаля

 • D.* Реакція нейтралізації

 • E. Реакція Васермана


813. 107.Хворий Т. маєє симптоми затрудненого ковтання, афонiю, розлади акомодацiї. Напередоднi вживав м'ясні консерви домашнього виготовлення. Який збудник міг спричинити такі симптоми?

 • A. Clostridium perfringens

 • B. Clostridium tetani

 • C.* Clostridium botulinum

 • D. Clostridium hystolyticum

 • E. Clostridium difficile


814. 108.Хвору Н. госпiталiзовано в iнфекцiйне вiддiлення з дiагнозом "ботулiзм". Напередоднi вживала в їжу м'яснi консерви. Банка була з невеликим бомбажем. М'яснi консерви перед вживанням прожарювали пiвгодини. Який матерiал необхiдно взяти для дослiдження ?

 • A. Змив з носоглотки, їжа

 • B.* Кров, сеча, промивні води шлунку

 • C. Слизові комочки в випорожненнях

 • D. Сироватку крові хворого

 • E. Спинномозкову рідину


815. 109.У хворого С. з попереднiм дiагнозом "ботулiзм" взято для дослiдження блювотнi маси, кров для виявлення ботулотоксину. Яким методом виявляють ботулотоксин ?

 • A. Реакцією аглютинації з антиботуліновими сироватками

 • B. Реакцією преципітації з антиботуліновими сироватками

 • C. Реакцією звязування комплементу з специфічним антигеном

 • D. Реакцією коаглютинації з стафілококовим діагностикум

 • E.* Реакцією нейтралізації з антиботуліновими сироватками на білих мишах


816. 110.Чоловік 56 років доставлений до лікарні із порушеннями координації очних мязів, ускладненнями ковтання, розладом мовлення. Ці симптоми зявилися через 24 години після вживання хворим овочевих консервів домашнього виготовлення. Який препарат треба терміново ввести хворому?

 • A.* Полівалентна протиботулінічна сироватка

 • B. Ботулінічний анатоксин типів А,В,Е

 • C. Антигістамінні препарати

 • D. Антибіотики

 • E. Нормальний імуноглобулін людини


817. 111.У механізатора 39 років запідозрено газову анаеробну інфекцію лівої нижньої кінцівки. З ранового вмісту виділено Clostrіdium perfringens. Визначення якого ферменту набуде вирішального значення при ідентифікації?

 • A. Дезоксирибонуклеази

 • B.* Лецитинази С

 • C. Колагенази

 • D. Протеїнази

 • E. Гіалуронідази


818. 112.У хірургічне відділення ЦРЛ поступив хворий з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці. Який специфічний препарат необхідно застосувати з метою екстреної пасивної імунопрофілактики анаеробної інфекції?

 • A. Антибіотики.

 • B. Анатоксини

 • C.* Антитоксичну протигангренозну сироватку

 • D. Вакцина АКДП.

 • E. Протиправцеву вакцину


819. 113.Для оцінювання придатності питної води проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що містяться в 1 л?

 • A. Перфрингенс-титр.

 • B. Колі-титр.

 • C. Титр колі-фага.

 • D.* Колі-індекс.

 • E. Мікробне число.


820. 114.Під час санітарно- бактеріологічного дослідження проб грунту з міської зони відпочинку було встановлено високий перфрінгенс-титр. На що вказує результат дослідження?

 • A.* Давнішнє фекальне забруднення грунту

 • B. Підвищений вміст кишкової палички

 • C. Наявність збудників бактеріальних кишкових інфекцій

 • D. Наявність збудників вірусних кишкових інфекцій

 • E. Підвищений вміст термофільних мікроорганізмів


821. 115.У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості пит¬ної води. Її мікробне число виявило¬ся близьким до 100. Які мікрооргані¬зми враховувалися при цьому?

 • A. Ентеропатогенні бактерії та віруси.

 • B. Ентеропатогенні бактерії та віруси.

 • C. Бактерії, патогенні для людей та тварин.

 • D. Умовно-патогенні мікроорганізми.

 • E.* Усі бактерії, що виросли на жи¬вильному середовищі.


822. 116.При визначенні мікробного чис¬ла повітря в лікарняній палаті вияви¬лося, що воно становить 1500 кл/м3. Які групи мікроорганізмів врахову¬валися при цьому?

 • A. Бактерії та віруси - збудники респіраторних інфекцій.

 • B.* Усі бактерії, що виросли на живильному середовищі.

 • C. Стафілококи та гемолітичні стрептококи.

 • D. Збудники госпітальних ін¬фекцій.

 • E. Усі патогенні та умовно-патогенні бактерії.


823. 117.Було проведене санітарно-мікробіологічне дослідження повітря в операційній кімнаті під час операції на ліктьовому суглобі. Кількість бактерій в 1 м3 повітря дорівнювалась 150. Були ідентифіковані грампозитивні кулесті коагулазонегативні бактерії. Що це за мікроорганізми?

 • A. Коагулазопозитивні стафілококи

 • B. Кишкові палички

 • C.* Коагулазонегативні стафілококи

 • D. Синьогнійні палички

 • E. Клострідії газової гангрени


824. 118.При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води.

 • A.* 4 та 250

 • B. 2 та 500

 • C. 250 та 4

 • D. 500 та 2

 • E. 250 та 2


825. 119.При перевірці стану повітря в операційній перед операцією седиментаційним методом виявлено 5 дрібних округлих, навколо яких чітко було видно зону гемолізу. На яке середовище були зроблені посіви?

 • A.* Кровяний МПА

 • B. МПА

 • C. Ендо

 • D. ЖСА

 • E. Левіна


826. 120.Зареєстровано спалах харчового отруєння, пов'язаний зі споживанням кондитерських виробів, що зберігалися за кімнатної температури і при виготовленні яких використовували качині яйця. Які мікроорганізми могли спричинити це захворювання?

 • A. Кишкова паличка.

 • B. Холерний вібріон.

 • C. Стафілококи.

 • D. Легіонели.

 • E.* Сальмонели.


827. 121.Під час бактеріологічного дослідження промивних вод хворого з харчовим отруєнням висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду мікробів було спричинено захворювання?

 • A.* Salmonella.

 • B. Shigella.

 • C. Yersinia.

 • D. Escherichia.

 • E. Citrobacter.


828. 122.Під час санітарно-бактеріологічного дослідження води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води,Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води.

 • A.* 4 та 250.

 • B. 2 та 500.

 • C. 250 та 4.

 • D. 500 та 2.

 • E. 250 та 2.


829. 123.При ідентифікації збудника харчової токсикоінфекції з'ясувалося, що за своїми біохімічними властивостями він належить до роду Salmonella. Яка ознака збудника свідчить про його видову належність?

 • A. Фаготип

 • B. Патогенність для лабораторних тварин

 • C. Культуральні властивості

 • D.* Антигенна структура

 • E. Морфо-тинкторіальні властивості.


830. 124.Жінка, 45 років, скаржиться на спазми у животі та нестійкий стілець. При посіві випорожнень виявили скупчення грамнегативних паличковидних мікроорганізмів. Які ферментативні особливості дозволять віддиференціювати сальмонел від ешеріхій?

 • A. Продукція urease

 • B. Рухомість на середовищі

 • C. Ферментація глюкози

 • D.* Нездатність до ферментації лактози і сахарози

 • E. Продукція газу в середовищі


831. 125.Під час санітарно-бактеріологічного дослідження водопровідної води отримали такі результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл - 80, колі -індекс - 3. Як розцінити результат дослідження?

 • A. Якість води сумнівна,

 • B.* Вода придатна для споживання,

 • C. Якість води дуже сумнівна.

 • D. Вода забруднена.

 • E. Вода дуже забруднена


832. 126.При дослідженні бактеріальної забрудненості повітря враховують загальну кількість мікроорганізмів, яка є в певному обємі, а також якісний склад мікрофлори повітря. Які мікроорганізми є санітарно-показниковими для повітря закритих приміщень?

 • A. Кишкова паличка

 • B. Сарцини

 • C. Пігментні бактерії

 • D. Гриби та дріжджі

 • E.* Золотистий стафілокок, гемолітичний стрептокок


833. 127.Для характеристики бактеріального забруднення ґрунту людиною і тваринами вибрали санітарно-показникові мікроорганізми. Який вид мікроорганізму, присутній в грунті, є показником давнього фекального забруднення ґрунту?

 • A. S. faecalis

 • B. Е. coli

 • C.* С.perfringens

 • D. Salmonella enteritidis

 • E. Pseudomonas aeruginosa


834. 128.При перевірці стану повітря в аптечному приміщенні, де виготовляються інєкційні форми ліків, седиментаційним методом виявлено 5 дрібних округлих колоній, навколо яких чітко видно зону гемолізу. На яке середовище зроблено посіви?

 • A. Жовтково-сольовий агар.

 • B. Середовище Ендо.

 • C. МПА.

 • D.* Кровяний агар.

 • E. Середовище Лєвіна.


835. 129.У хворого 56 років після тривалого лікування антибіотиками розвинулись явища, характерні для дисбактеріозу. Які з перерахованих заходів дозволять ліквідувати дисбаланс аутохтонної мікрофлори:

 • A.* Відмінити антибіотики і призначити еубіотики

 • B. Відмінити антибіотики і назначити сульфаніламідні препарати

 • C. Замінити антибіотики і провести фаготерапію

 • D. Давати ентеросорбенти й імуномодулятори

 • E. Давати нітрофуранові препарати і імуностимулятори


836. 130.У більшості запрошених, які побували на банкеті, після 12 годин появились блювота, біль у животі, діарея, підвищення температури. Із анемнезу витікало, що всі гості вживали мясний салат, мариновані огірки, шинку, картоплю, булочки з кремом, фруктові соки. Який із перерахованих мікроорганізмів найвірогідніше буде виявлений при бактеріологічному дослідженні матеріалу від хворих?

 • A. botulinum

 • B.* S. enteritidis

 • C. coli

 • D. S. aureus

 • E. perfringens


837. 131.У хворого 37 років в результаті тривалої антибіотикотерапії розвинувся дисбактеріоз кишечника. Який вид препаратів необхідно використати для нормалізації кишкової мікрофлори?

 • A.* Еубіотики

 • B. Сульфаніламіди

 • C. Бактеріофаги

 • D. Аутовакцини

 • E. Вітаміни


838. 132.Клінічно здорова жінка 30 років проходить планове гінекологічне обстеження. У мазках з піхви виявлено велику кількість Гр+ паличкоподібних мікроорганізмів; лейкоцити в полі зору відсутні, рН середовища 5,0. До якої групи мікроорганізмів найбільш імовірно відносяться виявлені бактерії?

 • A.* Лактобацили

 • B. Ентеробактерії

 • C. Біфідобактерії

 • D. Корінебактерії

 • E. Бактероїди


839. 133.У вагітної взято мазок заднього склепіння піхви. За результатами діагностовано бактеріальний дисбактеріоз піхви. Який препарат слід вибрати в цьому разі?

 • A. Бактеріофаг.

 • B. Антибіотик,

 • C. Інтерферон,

 • D.* Еубіотик.

 • E. Полівітаміни.


840. 134.У дитини після тривалого лікування антибіотиками розвинулись явища, характерні для дисбактеріозу. Які з перерахованих заходів дозволять ліквідувати дисбаланс аутохтонної мікрофлори:

 • A. Замінити антибіотики і провести фаготерапію

 • B.* Відмінити антибіотики і призначити еубіотики

 • C. Відмінити антибіотики і призначити імуномодулятори

 • D. Давати нітрофуранові препарати та імуностимулятори

 • E. Давати ентеросорбенти та імуномодулятори


841. 135.При дисбактеріозах, що супро¬водяться процесом гниття (внаслідок розмноження протея, псевдомонад) і підвищенням рН фекалій, необхідно призначати біологічні препарати, що окислюють середовище і справляють антагоністичну дію. Які мікрооргані¬зми до цього придатні?

 • A.* Біфідумбактерії.

 • B. Клебсієли.

 • C. Азотобактерії.

 • D. Ентеробактер.

 • E. Серація.


842. 136.У звязку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

 • A. Пігментоутворення

 • B. Антигенна структура

 • C.* Фаготип

 • D. Біохімічна активність

 • E. Антибіотикограма


843. 137.Через 12 годин після презентації фірми Слайд у більшості запрошених, які побували на банкеті, появились блювота, біль у животі, діарея, підвищення температури. Із анамнезу витікало, що всі гості вживали мясний салат, мариновані огірки, шинку, картоплю, булочки з кремом, фруктові соки. Який із перерахованих мікроорганізмів найвірогідніше буде виявлений при бактеріологічному дослідженні матеріалу від хворих?

 • A. coli

 • B. S. aureus

 • C. perfringens

 • D.* S. typhimurium

 • E. botulinum


844. 138.У лікарню поступив хворий з підозрою на черевний тиф. На яке середовище треба посіяти матеріал хворого і які культуральнi властивостi сальмонел на цьому середовищі?

 • A.* середовища Ендо, Левiна; безбарвнi колонії

 • B. середовища Ендо, Левiна; колонiї забарвленi в червоний колір

 • C. середовищi Олькеницького; жовтiє стовпчик агару

 • D. середовище Олькеницького; жовтiє стовпчик агару i скошена поверхня

 • E. МПА, прозорі; жовті, опуклі колонії.


845. 139.Декілька робітників з будівельної бригади обідали в їдальні. На обід усі замовили котлети зі свинини. Через 8-10 годин у них з'явилися ознаки гострого гастроентериту: нудота, блювота, болі в животі, частий стілець, підвищення температури до 38 оС. Двоє з них у тяжкому стані госпіталізовані в інфекційне відділення. Якими мікробами міг бути викликаний у них гострий гастроентерит?

 • A.* Сальмонелами

 • B. Кишковою паличкою

 • C. Клостридіями ботулізму

 • D. Дизентерійною паличкою

 • E. Стафілококами


846. 140.При обстеженні хворого К., виявлено набряк повік, гіперемію коньюктиви, бубон в позавушній ділянці зліва, запідозрено туляремію. Який орієнтовний метод діагностики можна використати?

 • A. Біологічний

 • B. Бактеріологічний

 • C. Серологічний

 • D. РП

 • E.* Кровяно-крапельну реакцію


847. 141.До інфекційної клініки поступив хворий, при огляді якого було виявлено розеольозну висипку. Лікар-інфекціоніст поставив попередній діагноз висипний тиф. Якими мікробіологічними методами можна підтвердити чи спростувати діагноз?

 • A. Провести мікроскопію препарату з висипки, зафарбованого за Грамом

 • B. Провести бактеріологічну діагностику

 • C. Поставити біологічну пробу

 • D. Здійснити алергічну пробу

 • E.* Поставити реакцію аглютинації з відповідним діагностикумом


848. 142.У клініку потрапив чоловік 67 років зі скаргами на головний біль, підвищення температури, загальну слабкість. Обєктивно на бічних ділянках тіла виявляється рідка висипка, селезінка збільшена. У віці 35 років хворий переніс висипний тиф. Проведені серологічні реакції аглютинації з рикетсіями Провачека позитивна 1:160, з протеєм ОХ19 -негативна. Який діагноз поставив лікар?

 • A.* Хвороба Брила

 • B. Блошиний висипний тиф

 • C. Волинська лихоманка

 • D. Везикульозний рикетсіоз

 • E. Везикульозний рикетсіоз


849. 143.При дослідженні матеріалу з поверхні виразки на малій статевій губі хворої К. 18 років у темному полі мікроскопу знайдено блискучі тонкі мікроорганізми у вигляді ніжної спіралі з рівномірними завитками, з плавними, часом маятникоподібними рухами. Які це можуть бути мікроорганізми?

 • A. Treponema refringens

 • B. Borrelia recurrentis

 • C. Leptospira interrogans

 • D.* Treponema pallidum

 • E. Treponema dentium


850. 144.У хворого з підозрою на первинний сифіліс взято матеріал для постановки осадової реакції Закс-Вітебського. Вкажіть основні компененти цієї реакції.

 • A. Інактивована сироватка крові хворого, трепонемний антиген, фізіологічний розчин хлориду натрію

 • B. Кров хворого, кардіоліпіновий антиген, збагачений холестерином, фізіологічний розчин хлориду натрію

 • C. Вміст твердого шанкру, кардіоліпіновий антиген, комплемент, фізіологічний розчин, хлориду натрію

 • D. Інактивована сироватка крові хворого, кардіоліпіновий антиген, комплемент фізіологічний розчин хлориду натрію

 • E.* Інактивована сироватка крові хворого, кардіоліпіновий антиген, збагачений холестерином, фізіологічний розчин хлориду натрію


851. 145.З метою серодіагностики сифілісу невелику кількість сироватки хворого і комплемент додали до культури живих трепонем у препараті "висяча крапля". Результат реакції враховувався за допомогою темнопольного мікроскопу. Яку серологічну реакцію було використано?

 • A.* Реакцію іммобілізації трепонем

 • B. Реакцію Васермана

 • C. Осадову реакцію Кана

 • D. Реакцію імунофлуоресценції

 • E. Реакцію нейтралізації


852. 146.Хворий С., 35 років, звернувся до лікаря зі скаргами на папульозну висипку на шкірі. Три місяці тому він повернувся з Нігерії. Побічні статеві стосунки заперечує. Після збору анамнезу лікар запідозрив у нього фрамбезію. Який основний шлях передачі фрамбезії?

 • A. статевий

 • B.* контактний

 • C. трансмісивний

 • D. парентеральний

 • E. все перераховане вірно


853. 147.У лікарню поступив хворий М. із скаргами на високу температуру (до 39-40 ?С), нестерпний біль у голові, безсоння, збудження, носові кровотечі, нудоту, блювання. На голові хворого знайдено воші та гниди. На висоті гарячки взято кров і приготовлено препарат товстої краплі, який забарвлено за методом Романовського-Гімзе. При мікроскопії препарату на фоні форменних елементів крові видно синьо-фіолетові тонкі мікроорганізми довжиною 10-30 мкм з 3-4 великими неоднаковими завитками. Які збудники найвірогідніше знаходяться в крові?

 • A. Treponema pallidum

 • B. Leptospira interrogans

 • C.* Borrelia recurrentis

 • D. Borrelia duttoni

 • E. Borrelia burgdorferi


854. 148.У жінки 23 років на шийці матки лікар знайшов невелику ерозовану виразку діаметром до 8 мм. У хворої запідозрено сифіліс. Який матеріал слід взяти для мікроскопічного дослідження?

 • A. сироватку крові

 • B. біоптат регіональних лімфовузлів

 • C.* матеріал з поверхні ерозій

 • D. біоптат шийки матки

 • E. матеріал з уретри


855. 149.При обстеженні хворого К., виявлено набряк повік, гіперемію коньюктиви, бубон в позавушній ділянці зліва, запідозрено туляремію. Який орієнтовний метод діагностики можна використати?

 • A. РП

 • B. Біологічний

 • C. Бактеріологічний

 • D. Серологічний

 • E.* Кровяно-крапельну реакцію


856. 150.У хворого М. з підозрою на сифіліс лікар одержав матеріал з виразки на головці статевого члену. Який метод діагностики може бути застосований для підтвердження діагнозу сифілісу?

 • A. РЗК

 • B.* метод мікроскопії темного поля

 • C. осадові реакції Кана і Закс-Вітебського

 • D. реакція імобілізації трепонем

 • E. мікроскопія матеріалу, забарвленого за методом Грама


857. 151.Пацієнтка Л. звернулася до алерголога зі скаргами на появу папульозної висипки на шкірі. Після збору анамнезу лікар запідозрив вторинний сифіліс. Який метод діагностики допоможе підтвердити діагноз?

 • A. бактеріоскопічний

 • B. бактеріологічний

 • C. біологічний

 • D. алергічний

 • E.* серологічний


858. 152.До дерматовенеролога звернувся хворий Н. зі скаргами на появу двох виразок зі щільною основою на статевих органах. Пять років тому він лікувався від сифілісу. Лікар поставив повторно діагноз «Сифіліс». Чим можна пояснити повторне захворювання сифілісом?

 • A. рецидив хвороби

 • B. підвищена чутливість до збудника

 • C. пригнічення гуморальної ланки імунітету

 • D. пригнічення клітинної ланки імунітету

 • E.* відсутність нестерильного імунітету


859. 153.Студент віком 22 роки звернувся до лікаря - дерматовенеролога зі скаргами на те, що у нього кілька днів на головці статевого члена тому з'явилася ерозія. При об'єктивному дослідженні хворого на головці статевого члена була виявлена безболісна виразка розміром з 10 - копійчану монету, з чіткими і рівними краями. Регіональні лимфовузли збільшені, загальний стан є задовільним. При мікроскопії зіскобу були виявлені звиті, рухомі мікроорганізми, які погано сприймали забарвлення. Виберіть найвірогідніший збудник захворювання.

 • A.* Т. Pallidum.

 • B. N. gonorrheae

 • C. Паповавірусна інфекція

 • D. Вірус простого герпесу I типу

 • E. Вірус простого герпесу II типу


860. 154.На тваринницькій фермі агрофірми Маяк зареєстровано захворювання на лептоспіроз у кількох тварин. Для попередження виникнення цієї інфекції у працівників ферми було використано лептоспірозну вакцину. Що являє собою ця вакцина?

 • A. Завись живих лептоспір

 • B. Лептоспірозний анатоксин

 • C. Лептоспірозна рекомбінантна вакцина

 • D.* Завись убитих лептоспір.

 • E. Лептоспірозна хімічна вакцина


861. 155.До інфекційного відділення поступив хворий С. з вираженими головними і мязовими болями, підвищеною температурою тіла, загальною слабкістю, жовтяницею. Запідозрено лептоспіроз. Який з перелічених методів дослідження дозволить підтвердити діагноз?

 • A. Посів на цукровий агар

 • B. Алергічний

 • C.* Серологічний

 • D. Фарбування за методом Грама

 • E. Визначення екзотоксину.


862. 156.Під час профілактичного огляду робітників тваринницької ферми у одного з них запідозрили лептоспіроз і кров цього робітника направили в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище можна використати для виділення збудника цього захворювання?

 • A. Середовище Плоскірєва

 • B. Середовище Ендо

 • C.* Середовище Ферворта-Вольфа.

 • D. Середовище Кітт-Тароцці

 • E. Середовище Гісса


863. 157.При мікроскопічному дослідженні мікропрепарату крові, зафарбованому за Романовським-Гімза лікар виявив мікроорганізм у вигляді тонких ниток синьо-фіолетового кольору з кількома великими завитками довжиною від 10 до 30 мкм і більше. Для якого інфекційного захворювання характерна така мікроскопічна картина?

 • A. Сифілісу

 • B.* Поворотного тифу.

 • C. Лептоспірозу

 • D. Трипаносомозу

 • E. Лейшманіозу


864. 158.Для серологічної діагностики сифілісу з використанням реакції Вассерманна лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпідів із серцево¬го м'яза бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітичну систему, ізотонічний розчин натрію хлориду, досліджувані сироват¬ки. Який ще компонент необхідний для постановки цієї реакції?

 • A.* Комплемент.

 • B. Живі трепонеми

 • C. Еритроцити барана

 • D. Діагностична преципітуюча сироватка

 • E. Антиглобулі нова сироватка


865. 159.У мікропрепараті виготовленому з пунктагу регіонарного лімфатичного вузла хворого, пофарбованого за Романовським-Гімзою, лікар виявив тонкі мікроорганізми з 12- 14 рівномірними завитками з гострими кінцями завдовжки 10-13 мкм. Про збудника якої інфекційної хвороби може йтися в цьому разі?

 • A. Трипаносомозу

 • B. Поворотного тифу

 • C. Лептоспірозу

 • D.* Сифілісу.

 • E. Лейшманіозу


866. 160.В інфекційну лікарню госпіталізовано хворого з гарячкою, яка періодично повторюється. У препаратікрові (товстій краплі), пофарбованому за методом Романовського-Гімзи, виявлено спіралеподібні мікроорганізмиз гострими кінцями синьо-фіолетового кольору. Який збудник виявлено?

 • A. Висипного тифу

 • B. Черевного тифу

 • C. Малярії

 • D.* Поворотного тифу.

 • E. Лептоспірозу


867. 161.Кров хворого з приступами лихоманки, яка періодично повторюється, ввели підшкірно морській свинці. Через 5 днів у крові тварини, яка захворіла, знайдені інтенсивно забарвлені за Романовським спірохеты з 6-8 нерівномірними завитками. Збудник якого захворювання виявлено у хворого?

 • A. лептоспірозу

 • B.* ендемічного поворотного тифу

 • C. Сифілісу

 • D. епідемічногоповоротного тифу

 • E. хвороби Содоку


868. 162.Для диференціації епідемічного та ендемічного поворотних тифів у хворого з високою температурою взято кров і призначено біологічну пробу. Яких тварин слід використати для постановки біологічної проби?

 • A. Кроликів

 • B. Гвінейських свинок

 • C.* Білих щурів

 • D. Білих мишей

 • E. Сирійських ховрахів


869. 163.У лікарню одного з районів Закарпаття поступило 2 хворих з високою температурою, маренням, нудотою, блювотою, менінгеальними явищами. Вони працювали на лісозаготовці. На гомілках у них виявлено первинний афект у вигляді одиночних темно-червоних папул, оточених геморагічними вінчиками. Лікар запідозрив ендемічний поворотний тиф. Яким шляхом могли заразитись хворі?

 • A. Через укуси бліх

 • B. Через укуси одежних вошей

 • C. При втиранні гемолімфи роздавлених вошей

 • D.* Через укуси кліщів

 • E. Через укуси гризунів


870. 164.Лаймобореліоз вперше був виявлений в ендемічних районах США, а в даний час хвороба спостерігається в Європі, Азії та Австралії. Чим характеризується первинний афект при бореліозі Лайма?

 • A.* мігруюча еритема

 • B. папульозна висипка

 • C. ерозії на слизових оболонках

 • D. виразка з твердою основою

 • E. мякий шанкр


871. 165.Хворий М. 43 років, пастух, звернувся до лікаря із скаргами на гострий початок хвороби, високу температуру до 39 ?С, біль у голові, мязах, суглобах. При обстеженні в ділянці шиї виявлено кільцевидну еритему, краї якої інтенсивно червоні, набряклі, дещо підвищені над поверхнею шкіри, центр блідий, без виражених місцевих ознак запалення, збільшені та болючі регіонарні лімфовузли. Лікар запідозрив системний кліщовий бореліоз. Які збудники можуть його спричинити?

 • A. Borrelsa sogdiana

 • B. Borrelia recurrentis

 • C. Leptospira interrogans

 • D. Borrelia duttoni

 • E.* Borrelia burgdorferi


872. 166.Пацієнт К. звернувся до лікаря зі скаргами на появу еритеми, яка зявилася в різних місцях на шкірі.Хронічна мігруюча еритема спостерігається при:

 • A. поворотному епідемічному тифі

 • B.* хворобі Лайма

 • C. хворобі Вейля

 • D. поворотному ендемічному тифі

 • E. сифілісі


873. 167.Через 7 діб після виконання робіт по очищенню водоймища у хворого спостерігалась висока температура, загальна слабкість, сильний головний біль та болі в мязах, гіперемія обличчя. При прямій мікроскопії в темному полі препарату „роздавлена крапля цитратної крові виявлені тонкі звивисті мікроорганізми S- або C-подібної форми. Який мікроорганізм є причиною даного захворювання?

 • A.* Leptospira interrogans

 • B. Treponema pallidum

 • C. Salmonella enteritidis

 • D. Staphylococcus aureus

 • E. Clostridium tetani


874. 168.Спостерігаючи за рівнем епізоотії серед гризунів бактеріологи виділили із трупа ховраха чисту культуру збудника. Мікроскопічно спостерігали овоїдні, бочкоподібні біполярно зафарбовані, грамнегативні палички, на МПА - колонії із щільним, сірувато-жовтим центром і нерівними більш світлими краями, що нагадували мереживо. Виберіть, якому з перерахованих збудників характерні ці властивості.

 • A. Збудник туляремії

 • B. Збудник бруцельозу

 • C.* Збудник чуми

 • D. Збудник сибірки

 • E. Збудник сказу


875. 169.Вміст мокроти хворого Ф., з підозрою на чуму засіяли на середовище Хотингера. Через 18-20 год. виросли колонії. Який характерний вигляд колоній в цій стадії?

 • A. Темні пластинки «сталактити»

 • B.* Опуклі, білий центр, «фестончаста кайма»

 • C. Червоні, опуклі

 • D. Круглі, опуклі, білий ореол

 • E. Мутні з втягнутим білим центром


876. 170.В одному з сільських районів після 20 річного благополуччя виявлена епізоотія чуми. Щеплення проводилось 5 років тому особам старше 7 років. Якою буде ваша тактика?

 • A.* Призначити щеплення мисливцям і медикам

 • B. Призначити щеплення дітям до 12 років

 • C. Призначити щеплення всім до 25 років

 • D. Все невірне

 • E. Призначити щеплення всім проживаючим на території


877. 171.Хворий В. працює комірником. При обстеженні в клініці: висока температура, кашель з мокротою, збільшені лімфовузли. Запідозрена чума, легенева форма. Який шлях зараження хворого?

 • A. Фекально-оральний

 • B. Аліментарний

 • C.* Повітряно-пиловий

 • D. Контактний

 • E. Трансмісивний


878. 172.У хворого С. з високою температурою, шкірними висипками, збільшеними лімфовузлами, запідозрили чуму. Кров хворого направлена в лабораторію. Які серологічні обстеження необхідно провести в першу чергу?

 • A. РЗК, РА

 • B.* РГГА, РА

 • C. РГА, РЗК

 • D. РНГА, РЗНГ

 • E. РЗК, РП


879. 173.В лікарню доставлено хворого Е. з високою температурою (42? С), збільшеними лімфовузлами. Була запідозрена бубонна форма чуми. Які методи можна використати для експрес діагностики?

 • A. РЗК, РА

 • B.* РНГА, РІФ

 • C. РГГА

 • D. РГА, РЗК

 • E. РГГА, РА


880. 174.Від тварин виділено дрібні грамнегативні кокобактерії, які виявились вибагливими до середовища і перші ознаки росту зявилися на печінковому бульйоні лише за 2-3 тижні. Виберіть із перерахованих ці бактерії.

 • A. Збудник туляремії

 • B. Збудник чуми

 • C. Збудник лептоспірозу

 • D. Збудник сальмонельозу

 • E.* Збудник бруцельозу


881. 175.У хворого, госпіталізованого з приводу важкої пневмонії, з мокротиння, засіяного на МПА, виросли шорсткі колонії з нерівними краями. Мікроскопічно виявлено великі грам позитивні палички, які розташовувались у вигляді ланцюжка і були оточені капсулою. Якому з наведених збудників притаманні такі властивості?

 • A.* Bacillus anthracis

 • B. Streptococcus pneumoniae

 • C. Klebsiella pneumoniae

 • D. Mycobacterium tuberculosis

 • E. Bordetella pertussis


882. 176.При постановці біологічної проби в мазках-відбитках з органів тварини виявили стрептобактеріі, ото¬чені капсулою. Це дає підставу без¬заперечно встановити діагноз:

 • A. Туляремії

 • B.* Сибірки.

 • C. Чуми

 • D. Бруцельозу

 • E. Крупозної пневмонії


883. 177.У приймальний покій інфекційної лікарні звернувся чоловік, який, за його словами, одержав поштою конверт з підозрілим порошком. Чоловіка госпіталізували в ізолятор, а порошок з конверта скерували в лабораторію з метою дослідити на наявність спор збудника сибірки. Який метод дослідження дає можливість якнайшвидше виявити можливого збудника?

 • A. Реакція преципітації в гелі

 • B. Реакція звязування комплементу

 • C.* Імунолюмінесцентний метод

 • D. Виділення чистої культури

 • E. Біопроба на мишах


884. 178.Хворий, 34 років, звернувся з приводу карбункула на обличчі. Під час огляду виявлено нещільний, безболісний набряк підшкірної жирової клітковини, у центрі карбункула - чорний струп, по периферії - вези¬кулярні висипи. Під час мікробіоло¬гічного дослідження виявили неру¬хомі стрептобацили, здатні утворюва¬ти капсули. Які мікроорганізми є збудниками цієї хвороби?

 • A.* Bacillus anthracis.

 • B. Staptylococcus aureus

 • C. Bacillus anthracoides

 • D. Bacillus subtilis

 • E. Bacillus megaterium


885. 179.У лабораторію поступив матеріал (витяжка тваринницької сировини) з району, де відмічені випадки на сибірку серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?

 • A.* Реакцію термопреципітації

 • B. Реакцію звязування комплементу

 • C. Реакцію непрямої гемаглютинації

 • D. Радіоімунний аналіз

 • E. Реакцію преципітації в агарі


886. 180.При мікроскопічному дослідженні вмісту виразки з темною кіркою, оточеною набряком і гіперемією, були виявлені грампозитивні товсті палички з обрубленими кінцями, що розташовані в капсулах поодинці або ланцюжками. Назвіть чинника цього захворювання.

 • A.* Bacillus anthracis

 • B. Mycobacterium tuberculosis

 • C. Clostridium perfringens

 • D. Corynebacterium diphteriae

 • E. Yersinia pestis


887. 181.Мікробіологічна лабораторія одержала завдання підготуватися до дослідження матеріалів, підозрілих щодо зараження спорами збудника сибірки. За допомогою якого з назва¬них нижче діагностичних препаратів можна швидко їх виявити?

 • A. Протисибіркового імуноглобуліну

 • B.* Люмінесцентної протисибіркової сироватки

 • C. Стандартного сибіркового ан¬тигену

 • D. Антраксину

 • E. Моноклональних антитіл про¬ти збудника сибірки


888. 182.При культивуванні збудника чуми на чашках з ростом культури, засіяних газоном зявилися ділянки відсутності росту округлої форми діаметром 1-1,5 мм. Чим це зумовлено?

 • A. Неякісним поживним середовищем

 • B. Недостатньою кількістю посівного матеріалу

 • C.* Наявністю бактеріофагу в культурі

 • D. Стороннім забрудненням культури

 • E. Старінням культури


889. 183.Хворому Н., що госпіталізований в інфекційну клініку з попереднім діагнозом «бруцельоз» призначений найпоширеніший метод лабораторної діагностики для підтвердження діагнозу. Виберіть його для діагностики цієї інфекції.

 • A. Пластинчаста реакція аглютинації Хеддльсона

 • B.* Реакція аглютинації Райта

 • C. Реакція пасивної гемагглютинації

 • D. Реакція імунофлуоресценції

 • E. Антиглобулінова проба Кумбса


890. 184.Ветеринарний фельдшер, що працює на тваринницькій фермі звернувся до лікаря зі скаргами на болі в суглобах, лихоманку, нездужання, пітливість по ночах. Хворіє біля місяця. З огляду на, що хворий працює на тваринницькій фермі і відповідні скарги, лікар запідозрив у нього бруцельоз. У цьому селищі знаходиться районна лікарня, а в ній немає лабораторії для діагностики особливо небезпечних інфекцій. Який матеріал, узятий у цього хворого, підлягає дослідженню в звичайній мікробіологічній лабораторії?

 • A. Сеча

 • B. Спиномозкова рідина

 • C. Блювотні маси

 • D.* Сироватка крові

 • E. Випорожнення


891. 185.Вірогідність бактеріологічного дослідження при діагностиці чуми підвищується при застосуванні реакції імунофлуоресценції. Опишіть отриману при цьому мікроскопічну картину.

 • A.* Дрібні овоїдні палички з яскраво-зеленим світінням

 • B. Дрібні кокоподібні бактерії рожевого кольору

 • C. Великі палички з обрубленими кінцями фіолетового кольору

 • D. Дрібні палички із заокругленими кінцями рожевого кольору

 • E. Злегка зігнуті червоні палички, розташовані під кутом


892. 186.Розвідувальна інформація свідчить, що в арсеналі армії країни Z. є бактеріологічна зброя (збудник чуми). Який препарат слід ввести солдатам сусідньої держави N., яка збирається розгорнути бойові дії на території країни Z.?

 • A. Вакцину АКДП.

 • B. Вакцину СТІ.

 • C. Вакцину БЦЖ.

 • D.* Вакцину EV

 • E. Протичумну сироватку


893. 187.У хворого із симптомами - головний біль, висока температура, озноб, кашель, з мокротиння виділили палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, грамнегативні, у мазку з бульйонної культури розташовуються ланцюжками, на агарі утворюють колонії R-форми. Це характерно для збудників:

 • A. Дифтерії

 • B. Туберкульозу

 • C.* Чуми

 • D. Стрептококової ангіни

 • E. Менінгококового назофарингіта


894. 188.В інфекційну лікарню поступив лікар - ветеринар з підозрою на бруцельоз. На підставі якого серологічного тесту можна підтвердити [або відкинути] діагноз?

 • A. Реакції аглютинації Вейгля

 • B. Реакції аглютинації Відаля

 • C. Реакції преципітації Асколі

 • D.* Реакції аглютинації Райта

 • E. Реакції зв'язування комплементу Васермана


895. 189.Доярка в розпал епідемії грипу звернулася до лікаря зі скаргами на високу температуру тіла, загальну слабкість, відсутність апетиту, біль у суглобах. Протягом 10 діб вона лікувалася від грипу. Але інфекціоніст запідозрив у неї бруцельоз. За якою реакцією можна остаточно діагностувати бруцельоз?

 • A.* Райта

 • B. Вейгля

 • C. Кунса

 • D. Відаля

 • E. Оухтерлоні


896. 190.Під час мікроскопії мокротин¬ня хворого з попереднім діагнозом гос¬трої пневмонії виявлено хаотично роз¬ташовані мікроорганізми овоїдної фор¬ми завдовжки до 2 мкм, інтенсивніше забарвлені на полюсах. Який найбільш імовірний діагноз можна встановити на підставі отриманих даних?

 • A.* Легенева форма чуми.

 • B. Стрептококова пневмонія

 • C. Стафілококова пневмонія

 • D. Клебсієльозна пневмонія

 • E. Дифтерія.


897. 191.Щоб перевірити тваринниць¬ку сировину (шкіру, вовну) на на¬явність збудника сибірки, готують роз¬чинний термостабільний антиген у вод¬но-сольовому екстракті із сировини. Яку реакцію застосовують для цього?

 • A. Нейтралізації

 • B. Преципітації в агарі

 • C. Аглютинації

 • D. Пасивної гемаглютинації

 • E.* Кільцепреципітації.


898. 192.В одному з гірських селищ спостерігалася масова загибель гризунів. Одночасно хворіли жителі цієї місцевості. Хвороба супроводи¬лася швидким підвищенням темпера¬тури тіла до 40 °С, вираженою інток¬сикацією, збільшенням пахових лімфатичних вузлів. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлено грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Які мікроорганізми є збудниками цьо¬го інфекційного захворювання?

 • A. Стафілокок

 • B.* Паличка чуми

 • C. Збудник туляремії

 • D. Збудник сибірки

 • E. Клостридії.


899. 193.З крові хворого виділені нерухомі бактерії овоїдної форми. В організмі утворюють ніжну капсулу. На агарі утворюють колонії з мутно-білим центром, оточеним фестончатою каймою, що нагадують мереживо. У бульйоні утворюють плівку з нитковидними утворами у вигляді сталактитів. Продукують мишиний токсин, а також ферменти: гемолізин, фібринолізин, гіалуронідазу, плазмокоагулазу. Для якого збудника притаманні вказані властивості?

 • A. Збудник холери

 • B.* Збудник чуми

 • C. Збудник туляремії

 • D. Збудник кампілобактеріозу

 • E. Збудник сибірки


900. 194.Група студентів ветеринарного коледжу, у складі 20 осіб, направляється на сезонну роботу в район не благополучний по туляремії. Частина групи (7 студентів) виїздили в цей район у минулому році і були прищеплені проти туляремії. Якою буде ваша тактика у проведенні специфічних профілактичних заходів?

 • A. не проводити щеплення нікому

 • B. прищепити всю групу студентів

 • C. прищепити тих, які були в тому районі в минулому році

 • D.* прищепити всю групу студентів, крім тих 7, які були прищеплені у минулому році.

 • E. провести ознайомчу лекцію з профілактики туляремії


901. 195.У хворого з підозрою на чуму взяли на дослідження пунктат з пахо¬вих лімфатичних вузлів. Матеріал висіяно на тверде живильне середови¬ще. Який вигляд повинні мати колонії в разі підтвердження діагнозу чуми?

 • A.* Мережаної хустинки.

 • B. Краплинок ртуті

 • C. Краплинок роси

 • D. Шагреневої шкіри

 • E. Левової гриви


902. 196.У мікробіологічну лабораторію доставлений досліджуваний матеріал (пунктат лімфовузла). Були зроблені посіви на живильні середовища і поміщені в термостати при 37 оС і 28 оС. Інтенсивніше зростання було одержане внаслідок інкубації при 28 оС. Який мікроорганізм найймовірніше буде виділено?

 • A. abortus

 • B. S.aureus

 • C. F.tularensis

 • D.* Y.pestis

 • E. T.pallidum


903. 197.Молода людина знаходилася у контакті з хворим на легеневу чуму. Який препарат необхідно використовувати для екстренної неспецифічної профілактики чуми в цьому випадку?

 • A. чумний фаг

 • B. протичумний імуноглобулін

 • C.* антибіотик

 • D. живу вакцину

 • E. анатоксин


904. 198.Через декілька днів після оперативного втручання з приводу гнійного апендициту стан хворого Б. різко погіршав. Лікар запідозрив сепсис і призначив посів крові на стерильність. Яке живильне середовище необхідно вибрати для цього?

 • A. МПА

 • B.* Цукровий бульон

 • C. Середовище Леффлера

 • D. Кров'яний агар

 • E. Середовище Ендо


905. 199.У хворого, якого було прооперовано з приводу раку сечового міхура, через добу підвищилась температура, загальний стан погіршився, появились болі внизу живота. При дослідженні сечі виявили лейкоцити і багато грамнегативних паличок. У посівах виросли колонії слизового характеру, які виділяли зелений, розчинний пігмент. Який мікроорганізм, на вашу думку, міг бути причиною розвитку такого стану?

 • A. Escherihia coli

 • B. Klebsiella pneumoniae

 • C.* Pseudomonas aeruginosa

 • D. Proteus mirabilis

 • E. Salmonella enteritidis


906. 200.У 4-річної дитини розвинулась гостра ангіна. При дослідженні виявлено поверхневу плівку на задній стінці глотки, яка міцно зв'язана зі слизовою Який мікроорганізм міг бути причиною цієї хвороби:

 • A. Candida albicans

 • B. Staphylococcus aureus

 • C.* Corynebacterium diphtheriae

 • D. Haemophilus influenzae

 • E. Streptococcus pyogenes

 • F. 201.У 25-річного мужчини зявилась нудота, діарея і дискомфорт у нижній частині живота. Два дні назад на прийомі він їв курячий салат. Двоє членів його сімї, які теж були на цій зустрічі, мають подібні симптоми. Температура тіла 38,5° Який мікроорганізм найвірогідніше міг бути причиною захворювання?

 • G. Staphylococcus aureus

 • H. Bacillus cereus

 • I. Vibrio parahaemolyticus

 • J.* Salmonella enteritidis

 • K. Haemophilus influenzae тип b.


907. 202.У 40-річного мужчини після статевого контакту на препуціумі розвинулась неболюча виразка. При обстеженні її діаметр 2 см, вона має тверді краї. Який діагноз може бути найбільш вірогідним?

 • A. Мягкий шанкр.

 • B.* Сифіліс

 • C. хламідіаз

 • D. Донованоз.

 • E. Венерична лімфогранулома


908. 203.3-річна дитина була екстренно госпіталізована із симптомами гарячки, сонливістю, висипкою на шкірі, яка зявилась минулого вечора. При обстеженні температура 40.5°C, петехіальна висипка на шкірі, сонливий стан. Ригідний стан мязів шиї. У мутній спинномозковій рідині 500 лейкоцитів/мл (90% нейтрофілів). У середині лейкоцитів грамнегативні парно розташовані кавоподібні бактерії. Який з наступних мікроорганізмів міг бути причиною цієї хвороби?

 • A.* Neisseria meningitidis

 • B. Mycobacterium tuberculosis

 • C. Haemophilus influenzae type b

 • D. Streptococcus pneumoniae

 • E. Streptococcus agalactiae


909. 204.У 40-річної особи після споживання неналежно провареної інфікованої їжі розвинулись симптоми дизентерії. Який організм міг викликати це захворювання?

 • A. Citrobacter freundii

 • B. Klebsiella pneumoniae

 • C. Escherichia coli

 • D.* Shigella spp

 • E. Salmonella ennteritidis


910. 205.Під час бактеріологічного дослідження фекалій жінки, яка 1,5 року тому перенесла черевний тиф, було виявлено Salmonella typhi. Як охарактеризувати стан обстеженої жінки?

 • A. реінфекція

 • B. дисбактеріоз

 • C.* бактеріоносійство

 • D. суперінфекція

 • E. рецидив


911. 206.У лікарню госпіталізовано хвору жінку, яка скаржилась на біль внизу живота, часті рідкі випорожнення з домішками слизу, тенезми. Антибактеріальні препарати не приймала. Яке захворювання можна запідозрити?

 • A. коліентерит

 • B.* дизентерія

 • C. ешерихіоз

 • D. сальмонельоз

 • E. черевний тиф


912. 207.Ухворого з підозрою на крупозну пневмонію в бактеріологічній лабораторії при вивченні зафарбованих препаратів знайдено грампозитивні диплококи, дещо витягнутими і загостреними протилежними кінцями, оточені ніжною капсулою.

 • A. Стафілококи

 • B. Нейсерії

 • C. Монобактерії

 • D. Мікобактерії

 • E.* Пневмококи


913. 208.З використанням iмерсiйної системи мiкроскопа, лiкар вивчив мазки, якi були виготовленi з гною уретри хворого П. В препаратi знайдено рожевого кольору диплококи, якi повернутi увiгнутими сторонами один до одного i розмiщенi в лейкоцитах. Вiн поставив дiагноз "гостра гонорея". Як називають метод дiагностики iнфекцiйних хвороб, якщо видова належнiсть бактерiй визначається при переглядi мазкiв, виготовлених з дослiджуваного матерiалу?

 • A.* Бактеріоскопічний

 • B. Бактеріологічний

 • C. Біологічний

 • D. Алергічний

 • E. Серологічний


914. 209.В кабiнет до лiкаря-дерматовенеролога звернувся хворий С. З гнiйного видiлення з уретри цього пацiєнта лiкар виготовив мазок, пофарбував його за методом Грама. При мiкроскопiї в препаратi знайдено масу лейкоцитiв, в цитоплазмi яких знаходилась велика кiлькiсть грамнегативних бобовидної флори диплококiв. Результати якого процесу Ви спостерiгаєте в препаратi?

 • A.* Незавершений фагоцитоз

 • B. Лізогенію

 • C. Фаготипування

 • D. Продукцію токсину

 • E. Лейкоцитоз


915. 210.До лiкаря-дерматовенеролога звернувся хворий С. З гнiйного видiлення з уретри цього пацiєнта лiкар виготовив мазок, пофарбував його за методом Грама. При мiкроскопiї в препаратi знайдено масу лейкоцитiв, в цитоплазмi яких знаходилась велика кiлькiсть грамнегативних бобовидної флори диплококiв.Який висновок можна зробити на пiдставi бактерiоскопiчного дослiдження?

 • A.* Гонорея

 • B. Менінгіт

 • C. Сепсис

 • D. Крупозна пневмонія

 • E. Черевний тиф


916. 211.Від хворого з підозрою на крупозну пневмонію в бактеріологічній лабораторії при вивченні зафарбованих препаратів знайдено грампозитивні диплококи, дещо витягнутими і загостреними протилежними кінцями.

 • A.* Бактеріологічний

 • B. Бактеріоскопічний

 • C. Серологічний

 • D. Біологічний

 • E. Алергічний


917. 212.В терапевтичному відділенні знаходився на лікуванні хворий з діагнозом крупозна пневмонія. Для бактеріологічного дослідження направлений в лабораторію матеріал, з якого приготовлений мазок. З решти матеріалу приготовлено завис з поживним бульйоном і введено внутрішньоочеревинно білій миші. Через 24 год миша загинула . Тварині зробили розтин, приготували мазки з печінки , селезінки, крові із серця, пофарбували метиленовим синім. Який метод діагностики застосував лікар при зараженні тварин?

 • A.* Біологічний

 • B. Серологічний

 • C. Бактеріологічний

 • D. Бактеріоскопічний

 • E. Алергічний


918. 213.В стаціонарі знаходився на лікуванні хворий з діагнозом крупозна пневмонія. З матеріалу від хворого приготовлено завис з поживним бульйоном і введено внутрішньоочеревинно білій миші. Через 24 год миша загинула . Тварині зробили розтин, приготували мазки з печінки, селезінки, крові із серця, пофарбували метиленовим синім. Для чого проводили зараження тварини?

 • A.* Для виявлення капсульних форм збудника

 • B. Для визначення токсигенності

 • C. Для визначення типу токсину

 • D. Для виділення чистої культутри

 • E. Всі відповіді вірні


919. 214.У хірургічному відділенні міської лікарні протягом року у 50 хворих в комплекс лікування гнійних ран, інфікованих стафілококами, включали стафілококовий бактеріофаг. При аналізі результатів лікування виявилося, що у 24 осіб (45 %) відбулося прискорене очищення ран від гною з наступним нагноєнням. У решти хворих процес очищення проходив в звичайні строки. Поясніть причину малої ефективності фаготерапії.

 • A.* Наявність лізогенних штамів стафілококів в гнійних ранах, які проявляють стійкість до дії екзогенного бактеріофага.

 • B. Попередня антибіотикотерапія

 • C. Застосування специфічної сироватки

 • D. Всі відповіді вірні

 • E. Немає правильної відповіді


920. 215.У міській лікарні протягом року у 50 хворих в комплекс лікування гнійних ран, інфікованих стафілококами, включали стафілококовий бактеріофаг. При аналізі результатів лікування виявилося, що у 45 % відбулося прискорене очищення ран від гною з наступним нагноєнням. У решти хворих процес очищення проходив в звичайні строки. Назвіть можливі способи застосування бактеріофага при лікуванні гнійних ран.

 • A. Промивання гнійних ран

 • B. Повязки на рану, змочені специфічним бактеріофагом

 • C. Застосування бактеріофага при хірургічній обробці рани

 • D.* Всі відповіді вірні

 • E. Немає правильної відповіді


921. 216.У хірургічному відділенні зявилися випадки гнійних ускладнень післяопераційних ран. При проведенні мікробіологічного обстеження у хворого А. з виділення із рани було висіяно золотистий стафілокок фаготипу 3А/3С/55/71. Від операційної сестри К. з рортоглотки висіяно золотистий стафілокок фаготипу 79. Від хірурга П. - золотистий стафілокок фаготипу 806, молодшої медичної сестри Н. післяопераційної палати - також золотистий стафілокок фаготипу 3А/3С/55/71.Хто з обстежених осіб є носієм патогенної флори?

 • A. операційна сестра К.

 • B. хірург П.

 • C. молодша медична сестра Н.

 • D.* Всі медичні працівники

 • E. Хворий А


922. 217.У хворого А. з пiдозрою на епiдемiчний цереброспiнальний менiнгiт з осаду сприномозкової рiдини виготовлено препарати, їх було пофарбовано метиленовим синiм. При мiскроскопiчному дослiдженнi в препаранi знайдено лейкоцити, а в їх цитоплазмi знаходились iнтенсивно пофарбованi мiкроорганiзми бобовидної форми, розмiщенi попарно, повернутi увiгнутою поверхнею один до другого.Яке явище знайдено лiкарем в мазках?

 • A.* Незавершений фагоцитоз

 • B. Лізогенію

 • C. Фаготипування

 • D. Продукцію токсину

 • E. Лейкоцитоз


923. 218.В хірургічному відділенні зявилися випадки гнійних ускладнень післяопераційних ран. При проведенні мікробіологічного обстеження у хворого А. з виділення із рани було висіяно золотистий стафілокок фаготипу 3А/3С/55/71. Від операційної сестри К. з рортоглотки висіяно золотистий стафілокок фаготипу 79. Від хірурга П. - золотистий стафілокок фаготипу 806, молодшої медичної сестри Н. післяопераційної палати - також золотистий стафілокок фаготипу 3А/3С/55/71.Хто з обстежених осіб міг бути джерелом післяопераційних ускладнень?

 • A. операційна сестра К.

 • B. хірург П.

 • C.* молодша медична сестра Н.

 • D. Всі перераховані особи

 • E. Хворий А


924. 219.У хірургічному відділенні зявилися випадки гнійних ускладнень післяопераційних ран. При проведенні мікробіологічного обстеження у хворого А. з виділення із рани було висіяно золотистий стафілокок. Від операційної сестри К. з рортоглотки висіяно золотистий стафілокок, молодшої медичної сестри Н. післяопераційної палати - також золотистий стафілокок.Які міри слід застосувати для попередження розповсюдження даної внутрішньолікарняної інфекції?

 • A. Санацію бактеріоносіїв

 • B. молодшу медсестру Н. тимчасово перевести в інше відділення лікарні

 • C. провести дезинфекцію в хірургічному віддвіленні

 • D. опромінення повітря бактерицидними лампами

 • E.* Всі відповіді вірні


925. 220.В травні місяці за планом проводили обстеження рододопоміжних закладів з метою виявлення носіїв стафілококів. Носійство яких стафілококів перевіряли у персоналу?

 • A.* Патогенних гемолітичних

 • B. Непатогенних гемолітичних

 • C. Непатогенних лецитиназонегативних

 • D. Грамнегативних

 • E. Немає вірної відповіді


926. 221.В пологовому будинку проводили обстеження з метою виявлення носіїв стафілококів. Зі слизової носа тільки акушерки Д. пологового відділення висіяно стафілококи, які мали ДНК-азну активність, коагулювали плазму, ферментували маніт в анаеробних умовах. При фаготипуванні вони лізувались 79 і 80 стафілококовими фагами. Який висновок можна зробити, проаналізувавши ситуацію?

 • A.* В пологовому будинку виявлені бактеріоносії патогенних стафілококів, що може привести до розповсюдження госпітальної інфекції.

 • B. Виявлені носії не є небезпечними для оточуючих

 • C. Всі відповіді вірні

 • D. Носії цих мікроорганізмів можуть бути допущені до роботи

 • E. Немає правильної відповіді


927. 222.Використовуючи iмерсiйну систему мiкроскопа, лiкар вивчив мазки, якi були виготовленi з гною уретри хворого П. Вiн поставив дiагноз "гостра гонорея".

 • A.* В препаратi знайдено рожевого кольору диплококи, якi повернутi увiгнутими сторонами один до одного i розмiщенi в лейкоцитах

 • B. В препаратi знайдено синього кольору диплококи ланцетовидно форми, оточені ніжною капсулою

 • C. В препаратi знайдено фіолетові коки розтащовані у вигляді грон винограду

 • D. В препаратi знайдено фіолетові коки розташовані у вигляді ланцюжків

 • E. В препаратi знайдено сині коки, розташовані групами по 4, 16, 32


928. 223.Від хворого А. з пiдозрою на епiдемiчний цереброспiнальний менiнгiт з сприномозкової рiдини виготовлено препарати, їх було пофарбовано метиленовим синiм. При мiскроскопiчному дослiдженнi в препаранi знайдено лейкоцити, а в їх цитоплазмi знаходились iнтенсивно пофарбованi мiкроорганiзми бобовидної форми, розмiщенi попарно, повернутi увiгнутою поверхнею один до другого. Як називають клiтини, якi поглинають мiкроби?

 • A. Т-лімфоцити

 • B. Плазмоцити

 • C.* Макрофаги

 • D. Епітеліоциити

 • E. Всі відповіді вірні


929. 224.У хворого С. через три днi пiсля статевого контакту з незнайомою жiнкою з'явились гнiйнi видiлення з уретри. Пацiєнт скаржиться на сильнi рiзi перед початком i пiд час сечопуску. Спостерiгається сильна гiперемiя губки уретри, ряснi жовтувато-зеленуватi, густi гнiйнi видiлення з сечовивiдного каналу.Якi мiкроорганiзми могли викликати дане захворювання?

 • A.* Гонококи

 • B. Менінгококи

 • C. Стафілококи

 • D. Стрептококи

 • E. Пневмококи


930. 225.В боксовому вiддiленнiiнфекцiйної лiкарнi на лiкуваннi находиться Дiма В., 5 рокiв, з дiагнозом "менiнгококовий менiнгiт". В це вiддiлення хлопчик був доставлений 20 днiв назад. Вiн до хвороби вiдвiдував дитячий садочок. Батьки Дiми запитали у лiкуючого лiкаря про те, коли їх син буде виписаний iз стацiонару i зможе вiдвiдувати дитячий садочок. В цьому дитячому садку встановлений карантин в зв"язку iз захворюванням хлопчика. Чому в дитячому садочку встановлений карантин?

 • A. Для запобігання повторним випадкам інфікування

 • B. Для виявлення бактеріоносіїв

 • C. Для виявлення осіб, що знаходяться в інкубаційному періоді

 • D. Для неспецифічної профілактики спалахів і інфекції

 • E.* Всі відповіді вірні


931. 226.Хлопчик К., 4 роки, захворiв гостро. Доставлений в тяжкому станi в iнфекцiйне вiддiленняз попереднім дiагнозом: "цереброспiнальний менiнгiт". Дитячий садочок дитина не вiдвiдує. В санропускнику iз носоглотки був взятий на дослiдження слиз i направлений в баклабораторiю. Там приготували мазки в яких виявили грамнегативнi диплококи бобовидноi форми. Якi лiкувальнi препарати потрiбно призначити?

 • A.* Антибіотики

 • B. Пробіотики

 • C. Еубіотики

 • D. Гормональні препарати

 • E. Всі відповіді вірні


932. 227.В дитячому садочку N 11 "Зiрочка" проводилось обстеження дiтей i персоналу з метою виявлення стертих форм менiнгококової iнфекцiї та менiнгококового носiйства, так як повiдомили з санепiдстанцiї, що Вова К., 4 рокiв i Оленка М., 5 рокiв знаходяться в iнфекцiйнiй лiкарнi з дiагнозом "епiдемiчний цереброспiнальний менiнгококовий менiнгiт". Цiдiти тиждень не вiдвiдували дитячий садок через хворобу.Який дослiджуванй матерiал взято вiд дiтей таперсоналу?

 • A.* Мазок із задньої стінки глотки

 • B. Кров

 • C. Ліквор

 • D. Сеча

 • E. Всі відповіді вірні


933. 228.На прийом до педiатру мати привела чотирирiчну дiвчину.Зi слiв матерi, дитина протягом тижня скаржиться на сильнiрiзi перед початком i пiд час сечопуску. При оглядiвiдмiчається ряснi видiлення зi статевої щилини. На великихстатевих губах мiсцями гнiйнi кiрочки. Лiкар поставив дiагноз "гонорея". Як могло вiдбутись зараження дитини?

 • A.* Побутовим

 • B. Парентеральним

 • C. Трансмісивним

 • D. Повітряно-крапельним

 • E. Фекально-оральним


934. 229.Жiнка звернулась до лiкаря-гiнеколога зi скаргами на безплiддя пiсля перенесеного запалення придаткiв Якi методи дiагностики дозволять виключити або пiдтвердити хронiчну гонококову iнфекцiю?

 • A. Серологічний

 • B. Реакція Борде-Жангу

 • C. Метод провокації з наступною мікроскопією

 • D. ПЦР

 • E.* Всі відповіді вірні


935. 230.У хворої дитини з підозрою на дифтерію взяли мазок із слизової оболонки зіву. Виготовили і пофарбували мазок. При мікроскопії виявлені голубі палички з темно-синіми потовщеннями на кінцях. Які структкрні елементи мікробної клініки виявляються в даному мазку?

 • A. Зерна волютину

 • B. Метахроматичні зерна

 • C. Зерна Бебеша-Ернста

 • D. Метафосфатні зерна

 • E.* Всі відповіді вірні


936. 231.Від хворої дитини з підозрою на дифтерію взяли мазок із слизової оболонки зіву. Виготовили і пофарбували мазок. При мікроскопії виявлені голубі палички з темно-синіми потовщеннями на кінцях.Які методи фарбування можна ще запропонувати для виявлення даних структурних елементів?

 • A.* Нейссера

 • B. Ціля-Нільсена

 • C. Ауеско

 • D. Грама

 • E. Здродовського


937. 232.Дитині 7 років виставлено діагноз «ангіна». Лікар з метою диференціальної діагностики двома тампонами взяв матеріал із зіву і направив в баклабораторію. На середовищі Лефлера зявився ріст, який нагадує «шагреневу шкіру». Які бактерії дають такий ріст?

 • A.* Збудники дифтерії

 • B. Збудники правця

 • C. Збудники менінгіту

 • D. Збудники колі ентеритів

 • E. Збудники кашлюка


938. 233.Дитині 10 років виставлено діагноз «ангіна». Лікар з метою диференціальної діагностики двома тампонами взяв матеріал із зіву і направив в баклабораторію. На середовищі Лефлера зявився ріст, який нагадує «шагреневу шкіру». За яким методом фарбували мазки з культури. що виросло на середовищі Лефлера?

 • A. Грама

 • B. Нейссера

 • C. Лефлера

 • D.* Всі відповіді вірні

 • E. Немає правильної відповіді


939. 234.Хворий П. госпіталізований у лікарню з діагнозом висипним тиф. З анамнезу відомо, що вперше він мав висипний тиф 26 років тому. Який попередній діагноз можна поставити хворому?

 • A. хвороба Лайма

 • B. Q- гарячка

 • C. Марсельська гарячка

 • D. гарячка Ласа

 • E.* хвороба Бріля


940. 235.В опіковому відділенні виник спалах внутрішньолікарняної інфекції, що спричинена S. aureus. Медичний персонал було обстежено на стафілококоносійство. Для встановлення джерела інфекції необхідно:

 • A. визначити антибіотикочутливість виділених штамів

 • B. взяти випорожнення для дослідження

 • C.* провести фаготипування

 • D. поставити РЗК

 • E. виділити чисту культуру


941. 236.У баклабораторії інфекційної лікарні при дослідженні крові хворого на запалення легенів було підтверджено попередній діагноз орнітоз. Хто найчастіше є джерелом інфекції при цьому захворюванні?

 • A. Гризуни

 • B.* Птахи

 • C. Хвора людина

 • D. Кліщі

 • E. Собаки


942. 237.У пологовому будинку зареєстровано спалах внутрішньо-лікарняної стафілококової інфекції. Якому досліджденню виді-лених штамів стафілококів слід надати перевагу для виявлення джерел інфекції?

 • A.* фаготипування

 • B. вивчення біохімічних властивостей

 • C. вивчення токсиноутворення

 • D. вивчення чутливості до антибіотиків

 • E. вивчення антигенної структури


943. 238.У хірургічному стаціонарі поча¬стішали випадки гнійних післяопера¬ційних ускладнень стафілококової при¬роди. Яким чином визначити джерело стафілококової інфекції в стаціонарі?

 • A. Визначенням антибіотикочутливості.

 • B. Визначенням гемотоксинів

 • C. Визначенням ферментів агресії.

 • D. Визначенням біоварів

 • E.* Визначенням фаговарів


944. 239.При дослідженні виділень з уретри від хворого М. виявлено грамнегативні диплококи. Необхідно доставити отриманий матеріал у лабораторію враховуючт особливості резистентності гонококів у зовнішньому середовищі. Для збудника гонореї характерно:

 • A.* згубна дія нітрат срібла (1:10)

 • B. згубна дія калія перманганат (1:1000)

 • C. стійкість тільки до дії температурного фактора

 • D. стійкість у зовнішньому середовищі

 • E. Всі відповіді вірні


945. 240.Від хворого з фарингітом виділено стрептококи групи А. Який з їх антигенів забезпечує типову специфічність і має вирішальне значення у забезпеченні вірулентності збудників?

 • A.* М-протеїн

 • B. OF-антиген

 • C. Т-антиген

 • D. Р-антиген

 • E. Vi-антиген


946. 241.У хворого із ознаками серцевої недостатності виявлено стеноз мітрального клапана. При обстеженні знайдено високі рівні антистрептолізину-О. Запідозрено ревматизм. Який збудник найчастіше може його викликати?

 • A.* в-гемолітичніий стрептокок

 • B. б-гемолітичніий стрептокок

 • C. Стафілокок

 • D. Пневмокок

 • E. Гонокок


947. 242.У мокротинні хворого з підозрою на пневмонію виявлено грам-позитивні диплококи, трохи подовжені, з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені у мокротинні?

 • A. Staphylococcus aureus

 • B.* Streptococcus pneumoniae

 • C. Klebsiella pneumoniae

 • D. Neisseria meningitidis

 • E. Streptococcus pyogenes


948. 243.На лікуванні в інфекційній лікарні перебуває пацієнт із підвищенням температури до 38 оС, розеольозним висипом. В анамнезі є дані про перенесення у минулому подібного захворювання. Виставлено клінічний діагноз: хвороба Бріля-Цінсера. Що послужило безпосередньою причиною захворювання?

 • A. Заражена рикетсіями одежна воша

 • B. Контакт з іншим хворим

 • C. Контакт із здоровим носієм.

 • D. Контакт з реконвалесцентом.

 • E.* Рикетсії, шо перебували в латентному стані в організмі.


949. 244.Хворій на назофарингіт ди¬тині лікар діагностував менінгококо¬вий назофарингіт. Який метод лабо¬раторної діагностики найраціональніший для підтвердження діагнозу?

 • A. Серологічний.

 • B. Біологічний.

 • C.* Бактеріологічний

 • D. Мікроскопічний

 • E. Алергійний


950. 245.На спеціальному живильно¬му середовищі після посіву гнійних виділень із уретри від хворої Б. виросли ніжні голубуваті колонії. Під час мікрос¬копії препаратів з них виявлено грамнегативні бобоподібні диплококи. Яке з перерахованих нижче досліджень є основним для постановки діагнозу?

 • A. Реакцію преципітації

 • B. Зараження лабораторних тва¬рин

 • C. Пробу з бактеріофагом

 • D. Реакцію гемаглютинації

 • E.* Мікроскопію патологічного матеріалу


951. 246.Хворий потрапив у лікарню з підозрою на хронічну форму гонореї. Яку серологічну двосистемну реакцію можна використати для виявлення специфічних антитіл у сироватці?

 • A. Нейтралізації.

 • B.* Зв'язування комплементу

 • C. Аглютинації

 • D. Радіоімунного аналізу

 • E. Імуноферментного аналізу


952. 247.Молода людина, у якої в анамнезі була гонорея і від який вона цілком вилікувалася, знову звернулася зі скаргами на гнійні виділення із статевих шляхів. При мікроскопії виявлено грамнегативних диплококів. У даному випадку можна говорити про:

 • A. суперінфекцію

 • B. мікст-інфекцію

 • C. рецидив

 • D.* реінфекцію

 • E. вторинну інфекцію


953. 248.У хворого С. діагностовано гос¬тру гонорею. З анамнезу відомо, що пацієнт раніше хворів на гонорею і був повністю вилікуваний. До якої групи інфекцій можна віднести це нове захворювання?

 • A. Вторинна інфекція

 • B. Суперінфекція

 • C. Рецидив

 • D.* Реінфекція

 • E. Аутоінфекція


954. 249.Під час бактеріологічного дослідження фекалій жінки, 38 років, яка 1,5 року тому перенесла черевний тиф, було виявлено Salmonella typhi. Як охарактеризувати стан обстеженої жінки?

 • A.* Бактеріоносійство.

 • B. Дисбактеріоз.

 • C. Реінфекція.

 • D. Суперінфекція.

 • E. Рецидив.


955. 250.Хворого (почувався хворим З дні) госпіталізовано в інфекційну клініку зі скаргами на підвищення температури до 39 оС, млявість, сонливість, поодинокий розеольозний висип на тілі. Попередній діагноз черевний тиф. За допомогою якого методу можна підтвердити його?

 • A.* Виділення гемокультури

 • B. Виділення копрокультури

 • C. Виділення уринокультури.

 • D. Виділення білікультури.

 • E. Виділення розеолокультури


956. 251.До лабораторії надіслали кров хворого Н. для виявлення антитіл до збудника черевного тифу. Яку з перелічених серологічних реакцій необхідно для цього застосувати?

 • A. Гальмування гемаглютинації

 • B. Преципітації.

 • C. Зв'язування комплементу

 • D.* Аглютинації

 • E. РН


957. 252.Пацієнтка А. скаржиться на підвищення температури до фебрильних цифр, сонливість. При обстеженні виявлено густий коричневий наліт на язиці, поодинокі розеоли в ділянці шкіри живота. Запідозрено черевний тиф, виділено гемокультуру. Всі твердження відносно культуральних властивостей збудника вiрнi, КРІМ:

 • A. на середовищі Ендо бактерії утворюють безбарвні колонії

 • B. фекалiї засiвають на середовище Мюллера

 • C. кров засiвають на середовище Рапопорт

 • D.* фекалiї засiвають на середовище Рапопорт

 • E. сечу засiвають на жовчний бульйон

 • F. 253.При посіві неоформлених випорожнень від хворого О. на середовищі Ендо виросли 12 колоній S-типу, із металевим блиском. Що потрібно зробити з лактозопозитивними колоніями для виявлення патогенних coli?

 • G.* Реакцію аглютинації з сумішшю ОВ-сироваток патогенних серогруп

 • H. Мазок, який забарвити за методом Нейссера

 • I. Відсіяти мікроорганізми на середовище Монсура

 • J. Провести фаготипування мікроорганізмів

 • K. Всі відповіді вірні


958. 254.Пацієнт К. госпіталізований із підвищенням температури, блювотою, проносом. Який результат серологiчого дослiдження при гострiй кишковiй інфекції свiдчить про етiологiю умовно-патогенних мiкроорганiзмiв родини Enterobacteriaceae?

 • A. Титр специфiчних антитiл в реакцiї агглютинацiї 1 : 20

 • B. Титр специфiчних антитiл в реакцiї непрямої гемаглютинацiї 1:40

 • C.* Чотирикратне зростання титру специфiчних антитiл при дослiдженнi парних сироваток, вiдiбраних у динамiцi захворювання

 • D. Титр антитіл в реакції преципітації 1:100

 • E. Титр антитіл в реакції преципітації 1:200


959. 255.Хворий Ю. поступив в інфекційну лікарню з попереднім діагнозом Черевний тиф. Хворіє 10 днів. Яким методом можна підтвердити діагноз:

 • A. метод копрокультури.

 • B. метод гемокультури.

 • C. метод уринокультури.

 • D. метод гемокультури.

 • E.* реакція аглютинації з сироваткою хворого (реакція Відаля).


960. 256.Хвора Я. госпіталізована із підозрою на черевний тиф. Який матеріал необхідно брати для проведення бактеріологічного обстеження з метою виділення збудника на ранніх етапах цієї хвороби і на яке середовище його висівати?

 • A. Сеча на середовище Чапека

 • B. Випорожнення - на середовище Ендо

 • C.* Кров з ліктьової вени - 5мл на середoвище Раппопорт

 • D. Сироватка крові хворого - реакція Відаля

 • E. Мазок з слизової оболонки носоглотки


961. 257.Дитина віком 5 років скаржиться на болі у животі, нудоту, частий неоформлений стілець, підвищення температури. У лабораторії випорожнення висіяли на середовище Ендо. Які колонії утворюють на ньому патогенні кишкові палички?

 • A. фіолетові колонії

 • B.* червоні з металевим блиском колонії

 • C. круглі безбарвні колонії

 • D. сині колонії

 • E. непрозорі з нерівними краями колонії.


962. 258.В лабораторію доставлено пунктат з лімфатичного вузла хворого з підозрою на туляремію, яким заражено тварин. На 10 добу вони загинули. На яке середовище сіють матеріал?

 • A. Ендо

 • B. Левіна

 • C.* Чепіна

 • D. Плоскірева

 • E. МПА


963. 259.У мазку з випорожнень хворого з проносом виявлено грамнегативні бактерії у формі коми. Які властивості насамперед необхідно вивчити за допомогою мікроскопа, щоб отримати додаткову інформацію про виявлені мікроби?

 • A.* Рухливість.

 • B. Наявність спор.

 • C. Наявність капсул

 • D. Наявність включень волютину.

 • E. Наявність включень глікогену.


964. 260.Хворого П. турбує частий водянистий стілець, що зрештою набув вигляду рисового відвару. Його госпіталізовано в інфекційне відділення з підозрою на холеру. Який основний метод дослідження необхідно використати для підтвердження діагнозу?

 • A. Імунологічний.

 • B.* Бактеріологічний.

 • C. Біологічний.

 • D. Серологічний.

 • E. Алергійний.


965. 261.Через деякий час після споживання домашніх консерв у хворого М. виникло двоїння в очах, утруднення ковтання, охриплість голосу. При госпіталізації промивні води та випорожнення були надіслані у бактеріологічну лабораторію. Які середовища слід застосувати для виділення збудника?

 • A. Середовище Ендо

 • B. 1 % лужна пептонна вода

 • C.* Середовище Кітта-Тароцці

 • D. Середовище Сотона

 • E. Середовище Левенштейна-Йєнсена


966. 262.Хворого Т. доставлено в iнфекцiйне вiддiлення з дiагнозом "ботулiзм"? На основi яких клiнiчних симптомiв поставлено цей дiагноз?

 • A. Пожовтіння склер очей

 • B.* Охриплість голосу, двоїння в очах, загальна слабкість

 • C. Головна біль, висока температура

 • D. Діарея з наявністю крові і слизу в випорожненнях

 • E. Різкі болі в правій здухвинній області живота


967. 263.До лабораторії надійшов матеріал із рани хворого. Попередній діагноз - газова гангрена. Яким мікробіологічним методом можна встановити видову належність збудника?

 • A. Алергічним

 • B.* Бактеріологічним

 • C. Бактеріоскопічним

 • D. Серологічним

 • E. РІА


968. 264.У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дисбактеріоз кишечнику. Який препарат не слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?

 • A. Біфідобактерин

 • B. Всі відповіді вірні

 • C. Лактобактерин

 • D.* Цефалоспорин

 • E. Хілак-форте

 • F. 265.З випорожнень пацієнта з гострою кишковою інфекцією виділені негемолітичний стрептокок, Shigella sonnei і нетоксигенна coli. Який діагноз можна виставити за результатами дослідження?

 • G.* Бактеріальна дизентерія.

 • H. Ешерихіоз.

 • I. Дизбактеріоз.

 • J. Амебна дизентерія.

 • K. Черевний тиф.


969. 266.У лікарню поступила дитина з діагнозом: стафілококовий сепсис. На яке живильне середовище потрібно висіяти кров хворого, щоб виділити збудник?

 • A. Середовище Плоскирева

 • B. М'ясо-пептонний агар

 • C.* Цукрово-пептонний бульйон

 • D. Середовище Бучина.

 • E. Жовтково-сольовий агар.


970. 267.Хворого, 55 років, госпіталізо¬вано в хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослід¬ження необхідно взяти?

 • A. Ліквор.

 • B.* Кров.

 • C. Сечу

 • D. Гній.

 • E. Пунктат лімфатичного вузла.


971. 268.Серед працівників дитячого садка виник спалах сальмонельозу. Для встановлення джерела інфекції вирішено провести пошук бактеріоносіїв S. typhimurium. Яке дослідження необхідно провести для цього?

 • A. видiлення розеолокультури

 • B. видiлення гемокультури

 • C. видiлення копрокультури

 • D. видiлення уринокультури

 • E.* видiлення копрокультури після прийому проносного


972. 269.У лабораторію доставлено пунктат із бубона хворого К., з підозрою на туляремію. На яких тваринах найкраще провести біопробу?

 • A. Білих кроликах

 • B. Собаках

 • C.* Гвінейських свинках

 • D. Білих щурах

 • E. Вєтнамських свинках


973. 270.В лабораторію доставлено пунктат з лімфатичного вузла хворого з підозрою на туляремію, яким заражено тварин. На 10 добу вони загинули. На яке середовище сіють матеріал?

 • A. Ендо

 • B. Левіна

 • C.* Чепіна

 • D. Плоскірева

 • E. МПА


974. 271.На середовищі Мак-Коя виросли ніжні маленькі колонії, що нагадували «крапельки роси». Необхідно провести бактеріоскопічне дослідження. Яким методом фарбувати мазки-відбитки?

 • A.* Грама

 • B. Романовського-Гімзи

 • C. Ціля-Нільсена

 • D. Леффлера

 • E. Нейссера


975. 272.З метою підтвердження діагнозу туляремія, мисливця госпіталізували на 5 день хвороби. Які слід призначити експрес методи діагностики?

 • A. РА

 • B. Алергічну пробу

 • C. РНГА

 • D. РЗК

 • E.* РІФ


976. 273.У хворого П. 32 років з папульозною висипкою на шкірі лікар запідозрив вторинний сифіліс. З метою підтвердження діагнозу в реакції Вассермана у хворого слід взяти:

 • A. Кров

 • B.* Сироватку крові

 • C. Елементи висипки

 • D. Мазок з уретри

 • E. Матеріал із слизової рота


977. 274.У хворого Н. 36 років лікар запідозрив вторинний сифіліс. Яка з наступних відповідей найбільш точно характеризує симптоми вторинного сифілісу?

 • A. плями на слизовій ротоглотки

 • B. кондиломи на межі слизової і шкіри

 • C. дифузні еритематозні ушкодження шкіри

 • D.* все вірно

 • E. пустульозні висипання (сифіліди)


978. 275.Серед шахтарів виник спалах інфекційного захворювання, яке проявлялось підвищенням температури, появою крововиливів на шкірі та склерах, жовтяницею. Запідозрено лептоспіроз. Вкажіть методи лабораторної діагностики лептоспірозу на початкових стадіях хвороби.

 • A. Дослідження дуоденального вмісту на присутність лептоспір

 • B. Мікроскопія мазків-відбитків слизової оболонки носоглотки

 • C. Лабораторну діагностику не проводять

 • D.* Дослідження нативних препаратів крові і ліквору.

 • E. Біопсія тканин


979. 276.У лікарню поступив хворий Х., який виявив статевому органі безболісну виразку із хрящевидною консистенцією. Яким методом можна виявити збудника у твердому шанкрі?

 • A. Мікроскопією матеріалу, пофарбованого за методом Грама

 • B. Виділенням чистої культури

 • C.* За допомогою темнопольної мікроскопії.

 • D. Реакцією Вассерманна

 • E. З використанням реакції аглютинації


980. 277.Пінта (карате) - це хронічний генералізований спірохетоз, який зустрічається в ендемічних вогнищах центральної та Південної Америки, спорадично в екваторіальній Африці та на півдні Азії. Яка назва збудника пінти?

 • A. Treponema pertenue

 • B. Treponema pallidum

 • C.* Treponema carateum

 • D. Treponema bejel

 • E. Treponema phagedenis


981. 278.Пінта (карате) - це хронічний генералізований спірохетоз, який зустрічається в ендемічних вогнищах центральної та Південної Америки, спорадично в екваторіальній Африці та на півдні Азії. Який основний шлях передачі?

 • A. трансмісивний

 • B.* контактний

 • C. перентеральний

 • D. аліментарний

 • E. повітряно-краплинний


982. 279.У хворої С. на епідемічний поворотний тиф спостерігалось 5 приступів гарячки. При цьому тривалість кожного наступного періоду гіпертермії зменшувалась. Рецидиви гарячки при поворотному тифі є наслідком:

 • A.* антигенної варіації борелій

 • B. вірусна суперінфекція

 • C. збільшенням продукції токсину бореліями

 • D. підвищенням інвазійних властивостей бактерій

 • E. бактеріальна реінфекція


983. 280.У хворого з підозрою на ендемічний поворотний тиф на висоті приступу гарячки взято кров з пальця і виготовлено препарат товстої краплі. Яким чином краще забарвити препарат?

 • A. За методом Грама

 • B. За методом Бурі

 • C.* За методом Романовського-Гімзе

 • D. За методом Ціля -Нільсена

 • E. За методом Леффлера


984. 281.У лікарню госпіталізований хворий Н. із підвищенням температури, крововиливами у ділянці склер та інших слизових, жовтяницею. Запідозрено лепоспіроз. Який матеріал беруть від хворого на І-му тижні захворювання?

 • A. змиви з носоглотки

 • B.* кров

 • C. сечу та фекалії

 • D. пунктат лімфовузлів

 • E. виділення з виразки


985. 282.Хворому А. поставлений попередній діагноз "лептоспіроз". Хворіє 2 тижні. Які тести із наведених слід використати для підтвердження діагнозу:

 • A.* виявлення специфічних антитіл

 • B. виявлення збудника мікроспорії

 • C. біологічна проба на кроликах

 • D. виділення гемокультури

 • E. виділення білікультури


986. 283.У хворого Ш. з високою температурою, збільшеним лімфатичним вузлом, запідозрено туляремію. Поставлено алергічну пробу. З якого дня хвороби вона може бути позитивною?

 • A. 1 -2

 • B. 2 - 3

 • C.* 3 - 5

 • D. 5 - 6

 • E. 7 - 8


987. 284.У хворого Х. з високою температурою збільшеними шийними лімфовузлами, геморагічною висипкою на шкірі, запідозрено чуму. Який збудник викликає це захворювання?

 • A.* Yersinia pestis

 • B. Francisella pestis

 • C. Yersinia enterocolitica

 • D. Yersinia jejuni

 • E. Brucella suis


988. 285.У хворого з хронічним генералізованим фурункульозом погіршився загальний стан, зявилась гарячка, затьмарення свідомості, генералізоване збільшення лімфатичних вузлів. Запідозрено септичний процес. Який матеріал необхідно взяти на дослідження для підтвердження діагнозу?

 • A. Ліквор.

 • B. Гній з фурункула.

 • C. Кров з пальця в кількості 0,05 мл

 • D.* Кров з вени в кількості 10 мл

 • E. Сечу.


989. 286.У хворого Б., з високою температурою, кашлем, збільшеними лімфатичними вузлами, виразками на шкірі, запідозрено чуму. Який матеріал слід взяти для дослідження?

 • A. Вміст лімфовузлів

 • B. Кров

 • C. Харкотиння

 • D.* Виділення з виразки

 • E. Всі вірні


990. 287.У хворих на бруцельоз спостерігається позитивна шкірна проба Бюрне. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку запальної реакції в місці вве¬дення бруцеліну цим пацієнтам?

 • A. Ig

 • B.* Сенсибілізовані Т-лімфоцити

 • C. Ig

 • D. IgG.

 • E. Сенсибілізовані В-лімфоцити


991. 288.При плановому обстеженні доярок поставлено шкірно-алергічну пробу Бюрне. Вказана проба використовується для виявлення гіперчутливості до:

 • A.* бруцеліну

 • B. туберкуліну

 • C. пестіну

 • D. тулярину

 • E. антраксину


992. 289.У дитини спостерігається підвищення температури до 40 оС, лімфаденопатія, збільшення печінки, селезінки. Діагностовано бруцельоз. У контакті з хворими тва¬ринами дитина не була. Як вона мог¬ла заразитися?

 • A. Через брудні руки

 • B. Через немиті овочі і фрукти

 • C. Через воду

 • D.* Через сире молоко.

 • E. Під час ін'єкцій


993. 290.Хвора Б. скаржиться на підвищення температури до 38оС, нудоту, спастичні болі у ділянці живота, неформлений стілець до 8 разів на добу із домішками слизу, гною, крові. При посіві випорожнень на середовище Ендо виросли безбарвні колонії. Назвіть збудника.

 • A. Ентеротоксигенні ешеріхії.

 • B. Холерний вібіріон.

 • C.* Шигели.

 • D. Стафілококи.

 • E. Стрептококи.


994. 291.Хворий І. страждає від частих водянистих випорожнень. Від нього була виділена чиста культура ешеріхій, які за своїм патогенетичним впливо нагадує збудника холери: так само підвищують концентрацію цАМФ у ентероцитах, що обумовлює активацію транспортних систем, виведення води та солей у просвіт кишечника. Назвіть збудника.

 • A.* Ентеротоксигенні ешеріхії.

 • B. Ентеропатогенні ешеріхії.

 • C. Ентероінвазивні ешеріхії.

 • D. Ентероадгезивні ешеріхії.

 • E. Ентерогеморагічні ешеріхії.


995. 292.Хвора Б. скаржиться на підвищення температури, спастичні болі у ділянці живота, неформлений стілець до 8 разів на добу із домішками слизу, гною, крові, відчуття неповного спорожнення. Дана клініка нагадує дизентерію, однак серологічна ідентифікація виявила антигени ешеріхій. До якої групи вони належать?

 • A. Ентеротоксигенні ешеріхії.

 • B. Ентеропатогенні ешеріхії.

 • C.* Ентероінвазивні ешеріхії.

 • D. Ентероадгезивні ешеріхії.

 • E. Ентерогеморагічні ешеріхії.


996. 293.Випорожнення хворого на гостру кишкову інфекцію висіяно на середовищі Ендо. Після інкубації у термостаті на ньому виросло 27 лактозопозитивних колоній. Серед них відібрано 10 для проведення реакції аглютинації з сироватками проти антигенів патогенних ешеріхій. У результаті всі 10 колоній дали негативний результат. Ваше заключення:

 • A. Необхідно дослідити решту колоній.

 • B. Необхідно дослідити обрані колонії іншим методом.

 • C.* Патогенних ешеріхій у матеріалі немає.

 • D. Необзідно взяти ще 10 колоній на дослідження.

 • E. Провести повторне взяття матеріалу.


997. 294.Хвора Я. скаржиться на частий водяний стілець, що зрештою набув вигляду рисового відвару. При мікроскопії не вдається знайти збудника через розведеність випорожнень. На які середовища необхідно висіяти матеріал?

 • A.* 1% лужну пептонну воду.

 • B. Цукровий бульйон.

 • C. Напіврідкий агар.

 • D. Жовчний бульйон.

 • E. Селенітовий бульйон.


998. 295.Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру S. typhi. Яке середовище було для цього використано і які зміни цього середовища спостерігали?

 • A. середовище Олькеницького; жовтiє стовпчик агару

 • B. середовища Ендо, Левiна; забарвлення колоній у червоний колір

 • C. середовища Ендо, Левiна, колонiї забарвленi в жовтий колір

 • D. середовище Олькеницького; жовтiє стовпчик агару i скошена поверхня

 • E.* середовище Олькеницького; почорнiння середовища на межi скошеної частини i стовпчика, жовтіє стовпичик агару


999. 296.4-х річна дитина поступила у важкому стані. При обстеженні у ділянці сідниць та нижніх кінцівок виявлено висипання неправильної, зірчастої форми, деякі з них у центрі мають ділянки некрозу. Ваше заключення:

 • A.* менінгококцемія

 • B. стафілококовий сепсис

 • C. псевдомембранозний коліт

 • D. черевний тиф

 • E. скарлатина


1000. 297.4-х річна дитина поступила у важкому стані. При обстеженні у неї виявлені ознаки ураження мозкових оболонок: ригідність потиличних мязів, позитивні симптоми Керніга, Брудзинського. Проведено люмбальну пункції, отримано мутний ліквор, що витікає під підвищеним тиском. При фарбуванні за Грамом виявлено червоні диплококи. Назвіть збудника:

 • A.* менінгокок

 • B. гонокок

 • C. пневмокок

 • D. тетракок

 • E. стрептокок


1001. ????? ????????? ???????? (??????):???????:5???????? ????????????? - ????? ????:???. ?., 3 ??????????? ??????:1.?Для яких бактерій характерне термінальне розташування спор, що надає їм вигляду барабанних паличок?

 • A. Bacillus anthracis

 • B. Clostridium botulinum

 • C. Clostridium perfringens

 • D. Bacillus subtilis

 • E.* Clostridium tetani


1002. 2.Субтермінально спори розміщені у збудника:

 • A. сибірки

 • B. правця

 • C.* ботулізму

 • D. кандидомікозу

 • E. туберкульозу


1003. 3.Аспергіловий грибок має

 • A. Несептований міцелій, септований спорангієносець, спорангій

 • B. Септований спорангієносець, спорангій

 • C. Спорангій, несептований спорангієносець

 • D.* Септований міцелій, несептований спорангієносець, спорангій

 • E. Несептований міцелій, несептований спорангієносець, спорангій


1004. 4.Яку вакцину створив Луї Пастер:

 • A. туберкульозну

 • B.* антирабічну

 • C. антистафілококову

 • D. дифтерійну

 • E. антигрипозну


1005. 5.Який збудник викликає сифіліс?

 • A. Escherihia coli

 • B. Borrelia recurrentis

 • C.* Treponema pallidum

 • D. Treponema dentium

 • E. Leptospira interrogans


1006. 6.При імерсійній мікроскопії на препарат-мазок наносять:

 • A. Дистильовану воду

 • B. Розчин формаліну

 • C. Вазелінове масло

 • D.* Кедрову олію

 • E. розчин Люголя


1007. 7.Розмноження бактерій відбувається:

 • A.* Простим поперечним поділом;

 • B. Мітозом;

 • C. Спороутворенням;

 • D. Статевим шляхом;

 • E. Дизюктивним способом.


1008. 8.Серологічна ідентифікація - це визначення виду за допомогою:

 • A. забарвлення

 • B.* аглютинуючих сироваток

 • C. лабораторних тварин

 • D. біохімічних ознак

 • E. характером росту


1009. 9.Виявити ядерну субстанцію бактерій можна за допомогою методів

 • A.* Робіноу-Фельгена, Пікарського.

 • B. Грама, Ціля-Нільсена

 • C. Леффлера, Ожешки

 • D. Гінс-Бурі, Грама

 • E. Нейссера, Макіавелло


1010. 10.Які включення називають метахроматичними?

 • A.* Включення, які забарвлюються в колір, невластивий основному барвнику

 • B. Включення, для виявлення яких використовується два барвника

 • C. Включення, для виявлення яких використовується метод електронної мікроскопії

 • D. Включення поліпептидів і полісахаридів

 • E. Будь-які включення, які містяться в цитоплазмі бактерій


1011. 11.У яких середовищах визначають протеолітичні властивостей бактерій?

 • A. МПЖ

 • B. згорнутій сироватці

 • C. з кусочками білка курячого яйця

 • D. молоці

 • E.* на всіх перерахованих


1012. 12.Поживні середовища бувають:

 • A. прості й складні

 • B. збагачення й накопичення

 • C. елективні й селективні

 • D. диференціально-діагностичні

 • E.* всіх названих типів


1013. 13.Для успішної роботи з імерсійною системою необхідно:

 • A. Опустити конденсор, прикрити діафрагму

 • B. Встановити вігнуте дзеркало

 • C.* Підняти конденсор, відкрити діафрагму

 • D. Зняти конденсор Аббе

 • E. Підняти тубус, повернути "револьвер"


1014. 14.При визначенні пептолітичних властивостей визначають виділення в середовищі:

 • A. Вуглекислоти й води

 • B. Глюкози й лактози

 • C. Вуглекислоти та азоту

 • D. Маніту й метанолу

 • E.* Індолу й сірководню


1015. 15.Запалення легень найчастіше викликає:

 • A. Escherichia coli

 • B.* Streptococcus pneumoniae

 • C. Haemophilus ducrey

 • D. Micrococcus luteus

 • E. Staphylococcus epidermidis


1016. 16.За типом дихання мікроби поділяють на:

 • A. облігатні аероби

 • B. облігатні анаероби

 • C. факультативні аероби

 • D. мікроаерофіли

 • E.* всі відповіді вірні


1017. 17.Мікробна клітина не містить:

 • A. плазміди

 • B.* ядро і ядерце

 • C. цитоплазма і включення

 • D. клітинна стінка

 • E. джгутики і спори


1018. 18.У складі мікробної клітини відсутні:

 • A. оболонка і нуклеоїд

 • B. мезосоми і рибосоми

 • C.* мітохондрії і центросоми

 • D. цитоплазматична мембрана

 • E. джгутики і спори


1019. 19.Нуклеоїд фарбують за методом:

 • A. Грама

 • B. Нейсера і Лефлера

 • C.* Робіноу і Пікарського

 • D. Ціля - Нільсена

 • E. Романовського-Гімзе


1020. 20.За якими продуктами розпаду пептонів виявляють пептолітичні ферменти?

 • A. метан

 • B. меркаптан

 • C.* аміак

 • D. СО2

 • E. О2


1021. 21.В який колір забарвлюється нуклеоїд за методом Робіноу-Фельгена?

 • A. жовтувато-бурий

 • B.* червоно-фіолетовий

 • C. темно-синій

 • D. світло-рожевий

 • E. яскраво-зелений


1022. 22.В який колір забарвлюється нуклеоїд за методом Пікарського?

 • A. світло-рожевий

 • B. темно-коричневий

 • C.* темно-червоний

 • D. світло-голубий

 • E. жовтувато-бурий


1023. 23.Яку інформацію несе в собі нуклеоїд?

 • A. біохімічну

 • B. біологічну

 • C.* спадкову

 • D. еволюційну

 • E. метаболічну


1024. 24.В ультратонких зрізах бактерій нуклеоїд виявляють під мікроскопом:

 • A. звичайним світловим

 • B. аноптральним

 • C.* електронним

 • D. ультрамікроскопом

 • E. люмінесцентним


1025. 25.Яку функцію виконує нуклеоїд?

 • A. хімічну

 • B. біохімічну

 • C. енергетичну

 • D.* генетичну

 • E. метаболічну


1026. 26.Що детермінують плазміди бактерій?

 • A. розмноження клітин

 • B. появу включень у цитоплазмі

 • C.* появу нових властивостей

 • D. енергетичний запас клітини

 • E. хемотаксичні властивості


1027. 27.Кисень шкідливий для бактерій, бо він:

 • A. вбиває бактерії

 • B.* затримує їх ріст

 • C. припиняє спороутворення

 • D. гальмує виділення токсинів

 • E. спричиняє поділ клітини


1028. 28.Домогтися максимального освітлення поля зору можна за допомогою:

 • A.* Обєктива х 8 і плоского дзеркала

 • B. Обєктива х 20 і вігнутого дзеркала

 • C. Обєктива х 90 і плоского дзеркала

 • D. Обєктива х 120 і вігнутого дзеркала

 • E. Обєктива х 40 і вігнутого дзеркала


1029. 29.Який збудник викликає поворотний тиф?

 • A. Treponema pallidum

 • B. Leptospira interrogans

 • C.* Borrelia recurentis

 • D. Spirillum minor

 • E. Vibrio cholerae


1030. 30.Найкращі результати при мікроскопії і мікрофотографуванні отримують користуючись методом освітлення:

 • A. Аббе

 • B. Коха

 • C.* Келлера

 • D. Пастера

 • E. Левенгука


1031. 31.Для якого типу мікроскопічної техніки готують нативні непофарбовані препарати?

 • A. Для стандартної світлової мікроскопії

 • B. Для люмінесцентної мікроскопії

 • C.* Для фазово-контрастної мікроскопії

 • D. Для електронної мікроскопії

 • E. Для імерсійної мікроскопії


1032. 32.Препарати-мазки слід виготовляти на предметних скельцях товщиною не більше:

 • A. 0,5 - 0,6 мм

 • B. 0,7 - 0,9 мм

 • C.* 1,1 - 1,2 мм

 • D. 1,5 - 2,0 мм

 • E. 0,2-0,4 мм


1033. 33.Дихання бактерій супроводжується

 • A.* виділенням енергії

 • B. втратою енергії

 • C. накопиченням СО2

 • D. накопиченя О2

 • E. всі відповіді вірні


1034. 34.Знайдіть правильні етапи виготовлення препарату-мазка:

 • A. Виготовлення, промивання, фарбування

 • B. Виготовлення, промивання, фарбування, фіксування, висушування

 • C.* Виготовлення, висушування, фіксування, фарбування, промивання і висушування

 • D. Виготовлення, фіксування, фарбування, висушування

 • E. Виготовлення, фарбування, промивання, висушування


1035. 35.До простих методів фарбування належать забарвлення:

 • A. Фуксином Пфейфера

 • B. Метиленовою синькою

 • C. Генціанвіолетом

 • D. Малахітовий зелений

 • E.* Всі вище названі


1036. 36.При простих методах фарбування найчастіше використовують:

 • A. конго червоний

 • B. малахітовий зелений

 • C. везувін і хризоїдин

 • D.* фуксин Пфейфера і синьку Леффлера

 • E. нейтральний червоний


1037. 37.Причиною шкідливої дії кисню на бактерії є утворення ними:

 • A. Н2О

 • B.* Н2О2

 • C. СО2

 • D. СН3

 • E. Всі відповіді вірні


1038. 38.Як називають властивості бактерій забарвлюватись тими чи іншими барвниками?

 • A. Культуральні

 • B. Біологічні

 • C.* Тинкторіальні

 • D. Біохімічні

 • E. морфологічні


1039. 39.Є такі типи дихання бактерій:

 • A. капнеїчний

 • B. мікроаерофільний

 • C. анаеробний

 • D. аеробний

 • E.* всі названі типи


1040. 40.Для якого виду мікроскопії потрібен ультрамікроскоп?

 • A. світлової

 • B.* темнопольної

 • C. люмінесцентної

 • D. електронної

 • E. фазово-контрастної


1041. 41.Мікроскоп вперше сконструювали і використали в науці:

 • A. І.Мечников і М. Ломоносов

 • B. Л.Пастер і Р. Кох

 • C.* Янсенн, Гук, Левенгук

 • D. Е.Дженнер і Голендер

 • E. С. Кітазато і О. Флемінг


1042. 42.Яку модифікацію методу Грама найчастіше використовують?

 • A. за Пастером

 • B. за Кохом

 • C.* за Синьовим

 • D. за Раскіною

 • E. за Леффлером


1043. 43.Засновником І (морфологічного періоду) в історії мікробіології був:

 • A. Ілля Мечников

 • B. Данило Заболотний

 • C. Louis Paster

 • D.* Antoni Leeuwenhock

 • E. Роберт Кох


1044. 44.Хто заснував ІІ (фізіологічний період) в історії мікробіології?

 • A.* Louis Paster

 • B. Robert Koch

 • C. Paul Ehrlich

 • D. David Bruce

 • E. Антоній Левенгук


1045. 45.У реакції лізису використовують такі компоненти:

 • A. Бактерії, лізоцим, антитіло

 • B. Клітини, спец. сироватка, лізини

 • C. антиген, комплемент, антитіло

 • D.* клітини, антитіла, комплемент

 • E. токсини, специфічна сироватка, комплемент


1046. 46.З іменем якого вченого повязаний початок ІІІ (профілактичного) періоду в історії мікробіології?

 • A. Дмитро Івановський

 • B. Данило Заболотний

 • C. Лев Ценковський

 • D.* Ілля Мечников

 • E. Лев Громашевський


1047. 47.Ніхто з перерахованих мікроорганізмв не містить волютинові зерна, крім

 • A. Сальмонели черевного тифу

 • B.* Коринебактерії дифтерії

 • C. Кишкові палички

 • D. Бордетели коклюшу

 • E. Ієрсинії чуми


1048. 48.Виберіть автора Визначника бактерій Manual of systematic bacteriology:

 • A. Shibasaburo Kitazato

 • B.* David Bergey

 • C. Микола Красильников

 • D. Сергій Виноградський

 • E. Paul Erlich


1049. 49.Який український вчений відкрив сірко-, залізобактерії, азотфіксуючі мікроби?

 • A. Ілля Мечников

 • B.* Сергій Виноградський

 • C. Данило Заболотний

 • D. Лев Громашевський

 • E. Гамалія


1050. 50.При анаеробному диханні кінцевим акцептором є:

 • A. нічого з перерахованого

 • B. все перераховане

 • C. SO3

 • D. NO3

 • E.* SO3


1051. 51.Виберіть спіралеподібний мікроорганізм

 • A. S.aureus

 • B.* L.interrogans

 • C. coli

 • D. subtilis

 • E. R.typhi


1052. 52.Яка субстанція зумовлює лізис клітини?

 • A. антитіло

 • B. цитолізин

 • C.* комплемент

 • D. пропердин

 • E. інтерлейкін


1053. 53.Mycobacterium tuberculosis відкрив:

 • A. Gerhard Hansen

 • B. David Bruce

 • C.* Robert Koch

 • D. Ferdinand Cohn

 • E. Edward Jenner


1054. 54.Третім етапом виділення чистої культури аеробів буде:

 • A. Посів суміші (матеріалу) на щільне поживне середовище;

 • B. Біохімічна й серологічна ідентифікація;

 • C. Мікроскопічне дослідження матеріалу

 • D.* Перевірка чистоти виділеної культури та її ідентифікація;

 • E. Вивчення ізольованих колоній і посів їх на скошений агар.


1055. 55.Виберіть серед перерахованих середовища, на яких вивчають пептолітичні властивості бактерій:

 • A. Згорнута сироватка

 • B. Мясо-пептонний агар

 • C. Цукровий агар

 • D.* Мясо-пептонний бульйон

 • E. Желатина


1056. 56.РЗК вважається позитивною, коли

 • A. комплемент приєднується до гемолітичної системи

 • B.* комплемент приєднується до комплексу антиген-антитіло

 • C. комплемент, спец. сироватка, гемолітична сироватка, еритроцити барана

 • D. гемолітична сироватка, курячі еритроцити, комплемент

 • E. комплемент зв"язується з антитілом та індикаторною системою


1057. 57.Виберіть строгі анаероби:

 • A. Е.coli

 • B.* tetani, botulinum

 • C. S. typhi

 • D. Proteus vulgaris

 • E. S.aureus


1058. 58.Для S-форм колоній характерно:

 • A.* гладенька, опукла поверхня

 • B. шорстка, нерівна поверхня

 • C. волокниста консистенція

 • D. краї фестончасті

 • E. зморшкувата, крихка поверхня


1059. 59.При фарбуванні збудників туберкульозу після нанесення сірчаної кислоти :

 • A. на препарат наносять розчин Люголя

 • B. на препарат наносять метиленову синьку

 • C. на препарат наносять фуксин

 • D.* препарат промивають водою

 • E. на препарат наносять генціан-фіолетовий


1060. 60.Які ферменти містяться всередині бактеріальної клітини:

 • A. адаптивні

 • B.* ендоферменти

 • C. екзоферменти

 • D. всі вищеназвані

 • E. гетероферменти


1061. 61.Для реакції гемолізу необхідні такі компоненти

 • A. бактерії, антитіла, комплемент

 • B.* еритроцити, антитіла, комплемент

 • C. еритроцити, антитіло , лізоцим

 • D. клітини, комплемент, антитіло

 • E. еритроцити,комплемент,танін


1062. 62.Скільки класів ферментів відомо в науці?

 • A. два

 • B. чотири

 • C.* шість

 • D. вісім

 • E. сім


1063. 63.Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів облігатні аероби:

 • A. Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae

 • B. Clostridium tetani, Clostridium botulini

 • C. Shigella dysenteriae, Salmonella typhi

 • D. Bacillus anthracis, Brucella melitensis

 • E.* Mycobacterium tuberculosis, Micrococcacae


1064. 64.До грамнегативних бактерій належать:

 • A.* менінгококи

 • B. трептококи

 • C. стафілококи

 • D. пневмококи

 • E. бацили


1065. 65.За джерелом енергії бактерії поділяються на:

 • A.* фототрофи й хемотрофи

 • B. автотрофи й гетеротрофи

 • C. прототрофи й ауксотрофи

 • D. літотрофи і органотрофи

 • E. паратрофи, ауксотрофи


1066. 66.Хто вперше ввів термін мікроб?

 • A. Louis Paster

 • B. Robert Koch

 • C.* Ch. Sedillot

 • D. Edvard Jenner

 • E. David Bergey


1067. 67.Біологічний метод вирощування анаеробів:

 • A. Коха

 • B. Дригальського

 • C. Пастера

 • D.* Фортнера

 • E. Вейнберга


1068. 68.Як спрощено в лабораторіях називають ферменти для ідентифікації чистих культур?

 • A. ліполітичні

 • B. редукуючі

 • C. дезамінуючі

 • D.* всі відповіді вірні

 • E. протеолітичні


1069. 69.Ізольовані колонії анаеробів отримують на середовищах:

 • A. лакмусове молоко

 • B. Кітта-Тароцці

 • C.* Цейслера

 • D. Олькеницького

 • E. МПА


1070. 70.Першу вакцину створив Едуард Дженнер проти:

 • A.* натуральної віспи

 • B. чуми

 • C. туляремії

 • D. сибірки

 • E. висипного тифу


1071. 71.Виберіть середовище для анаеробів:

 • A. пептонна вода

 • B. Леффлера

 • C.* Кітта-Тароцці

 • D. Олькеницького

 • E. МПА


1072. 72.Видимим результатом позитивної РЗК є:

 • A.* поява компактного осаду еритроцитів на дні пробірки

 • B. поява сірого кільця преципітації

 • C. повний гемоліз еритроцитів

 • D. рідина у пробірці червоного кольору, прозора

 • E. поява червоного кілбця на дні рідин


1073. 73.Виберіть середовище для анаеробів

 • A. Ендо

 • B. МПА

 • C.* цукровий кровяний МПА

 • D. Плоскирєва

 • E. Леффлера


1074. 74.Які ферменти каталізують окисно-відновні реакції?

 • A. гідролази

 • B. ізомерази

 • C. трансферази

 • D.* оксидоредуктизи

 • E. синтетази


1075. 75.Адаптивні ферменти утворюються:

 • A. постійно

 • B.* коли є відповідний субстрат

 • C. у lag - фазі

 • D. всі відповіді вірні

 • E. при наявності плазмід


1076. 76.Для прискореної діагностики газової гангрени досліджуваний матеріал сіють на середовища:

 • A. кровяний агар

 • B.* молоко і Вільсона-Блера

 • C. Згорнута сироватка

 • D. напіврідкий агар

 • E. МПЖ


1077. 77.Що таке ріст бактерій?

 • A.* збільшення маси клітини

 • B. збільшення кількості особин

 • C. зменшення обєму клітини

 • D. збільшення кількості мезосом

 • E. збільшення кількості рибосом


1078. 78.До грампозитивних бактерій належать:

 • A. спірохети

 • B.* клостридії

 • C. вібріони

 • D. псевдомонади

 • E. рикетсії


1079. 79.Для отримання ізольованих колоній анаеробів використовують середовище

 • A.* Цейслера

 • B. Плоскирєва

 • C. Ресселя

 • D. Левіна

 • E. Олькеницького


1080. 80.Французький вчений-мікробіолог Луї Пастер запропонував метод:

 • A. фаготипування

 • B.* пастеризації

 • C. ліофільної сушки

 • D. фаготерапії

 • E. серотерапії


1081. 81.Виберіть серед перерахованих, яку вакцину створив Луї Пастер:

 • A.* проти сибірки

 • B. туберкульозну

 • C. дифтерійну

 • D. антистафілококову

 • E. антигрипозну


1082. 82.За відкриття якого збудника Роберт Кох отримав Нобелівську премію:

 • A. збудника дифтерії

 • B. будника правця

 • C.* збудника туберкульозу

 • D. збудника менінгіту

 • E. збудника черевного тифу


1083. 83.Які методи мікробіологічного дослідження розробив Роберт Кох:

 • A.* виділення чистих культур бактерій на щільних живильних середовищах

 • B. метод індикаторних дисків

 • C. імунофлюоресцентний метод

 • D. імуноферментний метод

 • E. метод фагоіндикації


1084. 84.За які дослідження була присуджена Нобелівська премія І.І. Мечнікову:

 • A. відкриття ревертази

 • B.* розробку фагоцитарної теорії імунітету

 • C. дослідження мутацій у бактерій

 • D. клональної-селекційної теорії імунітету

 • E. використання пробіотиків


1085. 85.Хто вперше отримав антибіотик пеніцилін:

 • A. Г. Бюрне

 • B. Ж. Борде

 • C. Е. Ру.

 • D. М.Ф. Гамалія.

 • E.* Е. Чейні, Г. Флорі


1086. 86.Знайдіть вірну відповідь

 • A.* Firmicutes - це грампозитивні бактерії

 • B. Tenericutes - це грампозитивні бактерії

 • C. Gracilicutes - це грампозитивні бактерії

 • D. Mednosicutes - це бактерії без оболонки

 • E. Aracilicutes - це спороутворюючі бактерії


1087. 87.Знайдіть вірну відповідь:

 • A. Gracilicutes: грампозитивні бактерії

 • B. Firmicutes: грамнегативні бактерії

 • C.* Tenericutes: бактерії без оболонки

 • D. Mednosicutes: без джгутиків

 • E. Uracilicutes - це спопорутворюючі бактерії


1088. 88.На даний час найдосконалішою класифікацією бактерій є:

 • A. Отто Мюллера

 • B. Карла Ліннея

 • C.* Дейвіда Бергі

 • D. Миколи Красильникова

 • E. Роберта Коха


1089. 89.До царства еукаріотів належать:

 • A. віруси і пріони

 • B.* найпростіші та гриби

 • C. водорості

 • D. бактерії та мікоплазми

 • E. бактерії та віруси


1090. 90.До царства прокаріотів належать:

 • A. гриби

 • B. найпростіші

 • C. віруси

 • D.* бактерії

 • E. пріони


1091. 91.Що не властиве для прокаріотів?

 • A. нуклеоїд не має оболонки

 • B.* мітохондрії, комплекс Гольджі

 • C. гаплоїдний набір хромосом

 • D. у цитоплазмі є плазміди

 • E. рибосоми 70S


1092. 92.В еукаріотів є:

 • A. ядро і ядерце

 • B. мітохондрії, рибосоми 8ОS

 • C. органели, оточені мембраною

 • D. хлоропласти, мікротільця

 • E.* все перераховане


1093. 93.Спадкову характеристику бактерій визначає:

 • A. амінокислоти

 • B.* ДНК

 • C. глікопротеїди

 • D. РНК

 • E. полімерази


1094. 94.Грампозитивні бактерії забарвлюються у фіолетовий колір тому, що мають у оболонці:

 • A.* пептидоглікан і тейхоєві кислоти

 • B. полісахариди і ліпіди

 • C. глікопротеїди і фосфати

 • D. фосфатиди і ефіри

 • E. хітин і глікоген


1095. 95.Який барвник не використовують при фарбуванні за Грамом?

 • A. генціанвіолет

 • B.* метиленовий синій

 • C. фуксин Пфейфера

 • D. розчин Люголю

 • E. розчин спирту


1096. 96.Десенсибілізацію організму можна здійснити:

 • A. Шляхом одноразового введення значної дози антигена

 • B. Шляхом введення гістаміна

 • C.* Шляхом поступового введення зростаючої дози антигена

 • D. Шляхом введення кортикостероїдів

 • E. Шляхом введення анти IgE сироватки


1097. 97.За особливостями будови клітинної стінки царство Procaryotae поділяється на 4 відділи. Який відділ не належить до царства Procaryotae?

 • A. Gracilicutes

 • B. Firmicutes

 • C. Tenericutes

 • D.* Protistacutes

 • E. Mendosicutes


1098. 98.Що таке штам?

 • A. культура, виділена від хворого

 • B. культура, виділена з води

 • C. кожна заново виділена культура

 • D. культура, виділена з повітря

 • E.* все вище назване


1099. 99.Що таке клон?

 • A. сукупність колоній на середовищі

 • B.* нащадки однієї клітини

 • C. свіжовиділена культура

 • D. суміш бактерій у бульйоні

 • E. ріст на скошеному агарі


1100. 100.Бактерії можуть мати різні морфологічні форми. Виберіть форму, яка не характерна для бактерій:

 • A. шароподібна

 • B. паличкоподібна

 • C.* ікосаедроподібна

 • D. спіралеподібна

 • E. ниткоподібна


1101. 101.Коки - це мікроорганізми,які мають наступну форму:

 • A.* кулясту

 • B. ниткоподібну

 • C. звивисту

 • D. кубоїдальну

 • E. конусовидну


1102. 102.До кулястих бактерій належать:

 • A.* стафілококи і стрептококи

 • B. вібріони і спірили

 • C. бацили і клостридії

 • D. трихобактерії, хламідобактерії

 • E. віруси, бактеріофаги


1103. 103.До звивистих форм бактерій належать:

 • A. стафілококи

 • B. стрептококи

 • C.* спірили

 • D. бацили

 • E. клостридії


1104. 104.До кулястих бактерій належать:

 • A. монококи і диплококи

 • B. стрептококи і стафілококи

 • C. тетракоки і сарцини

 • D. мікрококи і пептококи

 • E.* всі наведені


1105. 105.Які мікроорганізми мають форму веретена:

 • A. трепонеми

 • B. бактерії

 • C.* клостридії

 • D. спірили

 • E. пневмококи


1106. 106.В мазках із чистої культури стафілококи розташовуються:

 • A. попарно

 • B. у вигляді ланцюжка

 • C. у вигляді тетрад

 • D.* вигляді виноградного грона

 • E. у вигляді пакетів з 8, 16, 32 клітин


1107. 107.Диплококи-збудники гонореї та цереброспінального менінгіту мають:

 • A. сферичну форму

 • B. еліпсоподібну форму

 • C. ланцетоподібну форму

 • D.* бобовоподібну форму

 • E. штопороподібну форму.


1108. 108.Який розчин зайвий при фарбуванні препарату за методом Грама?

 • A. розчин генціанвіолету

 • B.* розчин метиленового синього

 • C. розчин фуксину

 • D. розчин спирту

 • E. розчин Люголю


1109. 109.При фарбуванні за методом Грама після нанесення розчину Люголя препарат обробляють:

 • A. фуксином

 • B. водою

 • C. генціанвіолетом

 • D.* спиртом

 • E. сірчаною кислотою


1110. 110.Грамнегативні бактерії зафарбовуються у :

 • A. фіолетовий колір

 • B. синій колір

 • C. чорний колір

 • D.* червоний колір

 • E. жовтий колір


1111. 111.Серед перерахованих бактерій до грамнегативних бактерій належать:

 • A. стафілококи

 • B.* гонококи

 • C. стрептококи

 • D. тетракоки

 • E. сарцини


1112. 112.Нуклеоїд бактерiй можна виявити всiма перерахованими методами, КРIМ:

 • A.* за методом Грама

 • B. за методом Робiноу i Фельгена

 • C. за допомогою електронної мiкроскопiї

 • D. за допомогою iмунофлуоресцентної мiкроскопiї

 • E. за допомогою радiоiмунної мiкроскопiї


1113. 113.Як вiдбувається реплiкацiя ДНК бактерiй. Всі твердження вірні, КРIМ

 • A. Вимагає синтезу РНК

 • B. Звязана з поділом клітини

 • C. Починається в одному унікальному сайті

 • D. Залежить від синтезу білка

 • E.* Визначається Is-послідовностями


1114. 114.Які типи метаболізму у бактерій?

 • A.* анаболізм, катаболізм

 • B. параболізм

 • C. гетероболізм

 • D. протоболізм

 • E. всі відповіді вірні


1115. 115.Плазміди бактерій. Всі твердження вірні, КРІМ:

 • A.* Обовязковий компонент мікробної клітини

 • B. Складаються з кільцевої структури ДНК в цитоплазмі, що здатна до автономної реплікації

 • C. Несуть детермінанти стійкості до лікарських речовин.(R-плазміда)

 • D. Можуть інтегрувати з клітинною хромосомою

 • E. Фактор ферментності(F-плазміда).Забезпечує передачу генетичної інформації від донора до реціпієнта


1116. 116.За характером засвоєння вуглецю є такі групи бактерій

 • A.* автотрофи і гетеротрофи

 • B. фототрофи і хемотрофи

 • C. літотрофи і органотрофи

 • D. прототрофи і аутотрофи

 • E. всі відповіді невірні


1117. 117.До патогенних бактерій відносяться

 • A. фотолітоавтотрофи

 • B. хемолітоавтотрофи

 • C.* хемоорганогетеротрофи

 • D. фотоорганогетеротрофи

 • E. фотолітотрофи


1118. 118.Екзоферменти бактерій:

 • A. виділяються всередину клітини

 • B.* продукуються назовні

 • C. проникають в оболонку мікробів

 • D. залишаються в ЦПМ

 • E. приймають участь у біосинтезі


1119. 119.Ендоферменти локалізуються в:

 • A.* цитоплазматичній мембрані

 • B. нуклеоїді

 • C. клітинній стінці

 • D. цитоплазмі

 • E. плазмідах


1120. 120.Які з наступних ознак характерні для цитоплазматичних мембран бактерій?

 • A. проникливі для поживних речовин

 • B. містять ланцюг транспорту електронів

 • C. є найважливішим барєром між внутрішнім вмістом клітини і зовнішнім середовищем

 • D. зберігають форму бактеріальної клітини в осмотично збалансованому середовищі при руйнуванні клітинної стінки

 • E.* всі відповіді вірні


1121. 121.Оксидоредуктази бактерій активують:

 • A. процес гідролізу

 • B.* процесс дихання

 • C. перенос фосфатних груп у молекулах

 • D. синтетичні процеси

 • E. утворення токсинів


1122. 122.Гідролази бактерій здійснюють:

 • A.* реакції розщеплення за участю води

 • B. окисно-відновні реакції

 • C. синтез нових речовин

 • D. процеси ізомеризації

 • E. процес дихання


1123. 123.Лігази бактерій каталізують:

 • A. процес дихання

 • B. процес розмноження

 • C.* синтез нових сполук

 • D. реакції розщеплення

 • E. процеси гідролізу


1124. 124.Ферменти бактерій використовують у медицині з метою одержання:

 • A. гідрокортизону, преднізолону

 • B. вітамінів В12

 • C. фібринолізину, стрептокінази

 • D. різноманітні алкалоїди

 • E.* всіх перелічених препаратів


1125. 125.Поживні середовища в залежності від густини бувають:

 • A. рідкі

 • B. напіврідкі

 • C. щільні

 • D. вірні відповіді А і С

 • E.* всіх трьох видів


1126. 126.Виберіть спеціальні поживні середовища:

 • A. Рессела

 • B.* кровяний МПА

 • C. МПБ

 • D. Плоскірєва

 • E. Гіса


1127. 127.Середовища Ендо і Плоскірєва використовують для діагностики:

 • A. інфекції дихальних шляхів

 • B.* кишечних інфекцій

 • C. урогенітальних інфекцій

 • D. грибкових інфекцій

 • E. кров'яних інфекцій

 • F. 128.Колонії coli мають такий колір:

 • G. на Ендо - червоні з металевим блиском

 • H. на Плоскірєва - рожеві

 • I. на Левіна - темно-сині

 • J. на МПА - сірі

 • K.* всі відповіді вірні


1128. 129.Протеолітичні властивості бактерій визначають на середовищах:

 • A. МПА

 • B.* МПЖ

 • C. ПВ

 • D. Плоскірєва

 • E. Ендо


1129. 130.Кровяний агар використовують для вивчення властивостей:

 • A. цукролітичних

 • B. протеолітичних

 • C.* гемолітичних

 • D. пептолітичних

 • E. Ліполітичних


1130. 131.Виберіть із перерахованих прості поживні середовища:

 • A.* МПЖ, МПА

 • B. Кауфмана

 • C. Кіліані

 • D. Ендо

 • E. Кітта-Тароцці


1131. 132.Виберіть з наведених спеціальні середовища:

 • A.* кровяний МПА, сироватковий МПА

 • B. середовище Леффлера

 • C. Левіна

 • D. Гісса

 • E. Олькеницького


1132. 133.Цукролітичні властивості бактерій визначають на середовищі:

 • A. Мюллера

 • B. Кауфмана

 • C.* Гісса

 • D. Леффлера

 • E. Кітта-Тароцці


1133. 134.На яких середовищах визначають пептолітичні властивості бактерій?

 • A. МПА

 • B.* МПБ і ПВ

 • C. МПЖ

 • D. Ру

 • E. Ендо


1134. 135.Редукуючі властивості бактерій вивчають на середовищах:

 • A. кровяному агарі

 • B. асцит-агарі

 • C. Кітта-Тароцці

 • D.* з додаванням барвників

 • E. в сироватковому агарі


1135. 136.Який хімічний склад клітини прокаріотів?

 • A. Вода - 50-60 %, сухий залишок - 40-60 %.

 • B. Вода - 60-90 %, сухий залишок - 10-30 %.

 • C.* Вода - 70-90 %, сухий залишок - 10-30 %.

 • D. Вода - 40-50 %, сухий залишок - 50-60 %.

 • E. Вода - 20-40 %, сухий залишок - 60-80 %.


1136. 137.Яку частку сухого залишку складають білки клітини?

 • A. До 15 %.

 • B. До 35 %.

 • C.* До 55 %.

 • D. До 75 %.

 • E. До 95%


1137. 138.Залежно від джерела вуглецю, який засвоюють бактерії, вони поділяються на:

 • A. Літотрофи та органотрофи.

 • B. Хемотофи і фототрофи

 • C. Хемотрофи і гетеротрофи

 • D. Автотрофи і хемотрофи

 • E.* Автотрофи і гетеротрофи


1138. 139.Залежно від джерела енергії, яку засвоюють бактерії, вони поділяються на:

 • A.* Хемотофи і фототрофи

 • B. Літотрофи та органотрофи

 • C. Хемотрофи і гетеротрофи.

 • D. Автотрофи і хемотрофи

 • E. Автотрофи і гетеротрофи.


1139. 140.Основні структурні компоненти ЦПМ:

 • A.* бінарний фосфоліпідний шар, що пронизаний білковими молекулами

 • B. одношаровий пептидоглікан

 • C. ліпопоплісахаридний шар

 • D. ліпопротеїновий шар

 • E. багатошаровий муреїн


1140. 141.Основні функції цитоплазматичної мембрани наступні:

 • A. регулює рух джгутикових мікробів

 • B. утворення мезосом

 • C. синтезує компоненти клітинної стінки

 • D. транспорт поживних речовин

 • E.* все перераховане


1141. 142.Ультраструктуру цитоплазматичних мембран вивчають за допомогою:

 • A.* електронної мікроскопії

 • B. аноптральної мікроскопії

 • C. фазово-контрастної мікроскопії

 • D. інтерференційної мікроскопії

 • E. люмінесцентної мікроскопії


1142. 143.Основу цитоплазматичної мембрани складають:

 • A.* біліпідний шар і інтегральні білки

 • B. вуглеводневий шар і карбонати

 • C. подвійний полісахаридний шар

 • D. пептидоглікан і тейхоеві кислоти

 • E. все вищеназване


1143. 144.Цитоплазматична мембрана бактерій це.

 • A. щільна двошарова пластинка

 • B. поліфункціональна одношарова структура

 • C.* мяка пластична тришарова структура

 • D. волокнисте чотиришарове утворення

 • E. щільний моношар


1144. 145.Цитоплазматична мембрана здійснює:

 • A. проводить хімічну інформацію ззовні

 • B. осмотичний барєр

 • C. регулює ріст і клітинний поділ

 • D. лише клітинний поділ

 • E.* все вище перераховане


1145. 146.Як називаються інвагінати цитоплазматичної мембрани?

 • A.* мезосоми

 • B. полісоми

 • C. рибосоми

 • D. лізосоми

 • E. плазмосоми


1146. 147.До грампозитивних бактерій належать:

 • A.* бацили

 • B. вібріони

 • C. спірохети

 • D. рикетсії

 • E. ентеробактерії


1147. 148.Здатність бактерій фарбуватися грампозитивно повязана зі всіма перерахованими факторами, крім

 • A. наявність в клітинній стінці багатошарового пептидоглікану

 • B. наявність тейхойових кислот у клітинній стінці

 • C. наявність комплексу протеїн-рибонуклеат магнію у клітині

 • D. співвідношення РНК:ДНК в цитоплазмі

 • E.* наявність додаткових органел у цитопламі


1148. 149.Для будови клітинної стінки бактерій характерні всі нижче вказані властивості, крім

 • A. Містить складний полімер пептидоглікан

 • B. Склад клітинної стінки відповідає за здатність сприймати забарвлення за Грамом

 • C. Уявляє унікальну гнучку і пластичну структуру

 • D. Містить d-ізомери амінокислот