A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. BСторінка8/15
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.71 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

282

Дівчинка 10 років має середній гармонійний фізичний розвиток; за минулий рік хворіла

2 рази. Поглиблений медичний огляд виявив наявність карієсу середньої активності

та міопії 4,5D. До якої групи здоров?я слід віднести цю дівчинку?A * 3 група.

B 1 група.

C 2 група.

D 4 група.

E 5 група.

283

З метою аналізу стану здоров’я населення та рівня медичної допомоги в

кардіологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної

захворюваності хворобами системи кровообігу – 62\%о ; рівень загальної

захворюваності хворобами системи кровообігу – 483,55 \%о; рівень смертності від

хвороб системи кровообігу – 10,9 \%о; питома вага випадків смерті від хвороб системи

кровообігу серед усіх причин смерті – 67,0\%; рівень первинної інвалідності від

.хвороб системи кровообігу – 16,2 на 10 тис. населення. Який з наведених показників

є екстенсивною величиною?

A * питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин

смертіB рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу

C рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу

D рівень первинної інвалідності від .хвороб системи кровообігу

E рівень смертності від хвороб системи кровообігу.

284

У виробничих умовах реєструються високі рівні шуму та забруднення повітря робочої

зони ангідридом сірки. Який вид шкідливої дії на організм можуть справляти ці чинники

з даних умов?A * Поєднану.

B Роздільну.

C Комбіновану.

D Комплексну.

E Специфічну.

285

При проведеннї дослідження вмісту радіонуклідів цезію-137, стронцію-90 у молоці та

картоплі місцевого виробництва було виявлено перевищення тимчасово допустимого

рівнів активності цезію-137 у молоці. Який із технологічних прийомів з метою

зменшення вмісту радіонуклідів в молоці є найбільш ефективним?

A * Переробка молока на топлене масло.

B Пастеризація молока.

C Переробка молока на м?який сир.

D Переробка молока на твердий сир.

E Переробка молока на сметану.

286

На автотранспортному підприємстві за останні п'ять років захворюваність на

попереково-крижовий радикуліт зросла з 5,3 до 6,8 випадків на кожні 100 робітників.

Одночасно на 1,2 дні зросла й середня тривалість випадку захворювання. Яка група

факторів у даному разі найбільш ймовірно зумовила ці негативні тенденції?

A * Умови праці.

B Рівень побуту.

C Рівень матеріальної забезпеченості.

D Спадковість.

E Умови та характер відпочинку.

287

Для захисту персоналу радіолокаційних станцій від короткохвильового

випромінювання у приміщенні передбачені: екранування робочих місць екранами з

просвинцьованого скла, використання комбінезону та окулярів, скорочений робочих

день операторів. Які заходи ще треба впровадити?

A * Необхідне екранування робочих місць металевими сітками.

B Необхідності в захисті від короткохвильового випромінювання немає.

C Всі засоби захисту відповідають гігієнічним вимогам.

D Необхідне використання ізолюючого костюму.

E Необхідне використання протигазу та рукавичок.

288

Для створення радіаційної безпеки медичного персоналу рентгендіагностичного

кабінету використані захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на екрані

рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, запона та захисні рукавиці з

просвинцьованої гуми. Які ще засоби екранування необхідні?

A * Нагрудний фартух з просвинцьованого матеріалу.

B Гумові чоботи з додатком свинцю.

C Обмеження тривалості робочого дня.

D Дистанційне управління рентгенапаратом.

E Вказаних заходів досить.

289

В гальванічному цеху машинобудівного заводу, де працюють жінки, має місце ручне

періодичне (до 2 раз за годину) переміщення оброблених деталей. Яку граничну

норму підіймання і переміщення вантажу жінками слід рекомендувати адміністрації

згідно нормативів, затверджених МОЗ України?

A * 10 кг

B 20 кг

C 15 кг

D 7 кг

E 5 кг

290

У радіологічному відділенні для внутрішньопорожнинної терапії використовується

гама-установки типа “Агат”, джерелом ізотоп кобальту, який знаходиться в стальній

ампулі. Який з перелічених способів захисту персоналу від впливу іонізуючого

випромінювання необхідно використовувати в першу чергу з урахуванням типу

джерела?A * Екранування джерела та робочого місця.

B Герметизація установки.

C Заходи планувального характеру (зонування приміщення).

D Устаткування приміщень ефективною вентиляцією.

E Використання засобів індивідуального захисту та санітарна обробка персоналу.

291

Фотохронометражне дослідження прийома хворих лікарями-терапевтами поліклініки

№1 м. А в 1997р. показало, що на підготовку і ознайомлення з медичною карткою

витрачається 10,6\%, на опит - 15,1\%, на огляд і обстеження - 35,9\%, на інші

елементи роботи - 38,4\% загального часу прийома одного хворого. За допомогою

якого вигляду діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження?A * Cекторної діаграми.

B Картодіаграми.

C Лінійної діаграми.

D Радіальної діаграми.

E Стовбчикової діаграми.

292

У лікувально-профілактичному закладі вивчалася терапевтична ефективність нового

методу лікування ГРВІ. У експериментальній групі, що складалась з 10 чоловік,

середня тривалість лікування була 5 днів, а в контрольній групі (10 чоловік) - 7 днів.

Назвіть найбільш вірогідну причину того, що отримані відмінності після розрахування

середніх величин виявилися статистично невірогідними (Р>0,05).A *Мале число спостережень.

B Невелика тривалість лікування.

C Незначна абсолютна різниця показників.

D Незначна відносна різниця показників.

E Неоднорідні групи.

293

При вивченні середнього рівня та характера різноманітності деяких лабораторних

показників отримані такі дані: для загального білку крові - середнє квадратичне

відхілення ± 4г/л, коефіцієнт варіації 6\%; для ШОЕ - відповідно ± 2 мм/год, 23\%. Яка

з вивчаємих ознак є найбільш різноманітною?

A * Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).

B Загальний білок сироватки крові.

C Відмінності в різноманітності ознак відсутні.

D Для вивчення різноманітності потрібні додаткові розрахунки.

E Для вивчення різноманітності потрібні додаткові дослідження.

294

При поступлении в детское дошкольное учреждение врач установил у 20 \% детей

затянувшуюся адаптацию. Какой из показателей у этих детей нормализуется в

первую очередь?A * Аппетит

B Сон

C Эмоциональное состояние

D Секреция иммуноглобулина

E Речевая активность

295

Была изучена структура первичной заболеваемости населения по 17-ти классам

болезней. С помощью какого типа диаграммы должны быть графически отображены

результаты данного исследования?A * секторной диаграммой

B столбиковой диаграммой

C радиальной диаграммой

D линейной диаграммой

E картограммой

296

Случай пищевого бактериального отравления имел место 20 июля в семье одного

служащего после употребления жареных котлет из телятины. Теленок неделю болел

и был вынужденно забит без ведома ветеринарного надзора. Основные симптомы

заболевания: инкубационный период 12-16 часов, высокая температура, сильные

боли в области живота, рвота, частый жидкий стул, общая слабость, головная боль.

Наиболее вероятный возбудитель данного отравления:

A * Сальмонеллы

B Энтеротоксигенные стафилококки

C Патогенные серотипы E. coli

D Cl. botulinum

E Бактерии рода Proteus

297

В воздухе рабочей зоны литейщика присутствует аэрозоль конденсации с размером

пылевых частиц 2 нм (90 \%), 2-5 нм (2 \%), свыше 5 нм (6 \%), до 2 нм (около 2 \%).

Охарактеризуйте дисперсность пыли.A * Мелкодисперсная

B Среднедисперсная

C Крупнодисперсная

D Ультрамелкодисперсная

E Туман

298

Содержание пыли в воздухе рабочей зоны при бурении скважины в гранитном

карьере превышает ПДК в 6-10 раз. Бурильщик (стаж работы 10 лет) жалуется на

одышку при нагрузке, боль и чувство стеснения груди, кашель; рентгенологически –

усиление диффузного процесса в паренхиме легких. Указанные признаки характерны

для пыли, обладающей действием:A * Фиброгенным

B Аллергенным

C Раздражающим

D Остронаправленным

E Канцерогенным

299

Рабочий N занят литьем цветных металлов и сплавов на протяжении 12 лет. В

воздухе рабочей зоны регистрируется повышенное содержание тяжелых металлов,

оксидов углерода и азота. При проведении периодического медицинского осмотра у

него отмечен астено-вегетативный синдром, резкие боли в животе, запоры, боль в

области печени. В моче – аминолевулиновая кислота и копропорфирин. Со стороны

крови – ретикулоцитоз, снижение уровня гемоглобина. Причиной этой

интоксикации являетсяA * Свинец и его соли

B Олово

C Оксид углерода

D Оксид азота

E Цинк

300

В приемное отделение местной больницы в мае месяце поступило 2-е детей из

одной семьи в возрасте 4-х и 6-и лет с жалобами на тошноту, першение в горле,

рвоту, частый жидкий стул. Заболевание началось вскоре после употребления

картофеля, сваренного в кожуре. При осмотре картофеля, употребляемого в пищу

семьей, обнаружено много проросших и позеленевших клубней. Наиболее вероятный

причинный фактор отравления:

A * Соланин

B Фазин

C Амигдалин

D Фагин

E Синильная кислота

301

При дослідженні свинини у 24 зрізах на компресоріумі виявлені 2 трихінели. М'ясо

необхідно піддати

A *Технічній утилізації

B Проварюванню дрібними шматками

C Глибокому заморожуванню

D Переробці на ковбасні вироби

E Реалізації через мережу громадського харчування

302

При огляді цеховим лікарем робітників доменного цеху, що мають тривалий стаж,

відзначені випадки захворювання первинною катарактою. Що з'явилося причиною її

виникнення?A * Інфрачервоне випромінювання

B Високий рівень шуму

C Високий рівень вібрації

D Ультрафіолетове випромінювання

E Електромагнітне випромінювання видимого спектра

303

В одному з виробничих приміщень параметри мїкроклїмату не вїдповїдають гїгїєнїчним

вимогам :найбїльш ефективним засобом його нормалїзацїї є:

A *Оснащення кондиціонерами

B Оснащення приміщення потужною витяжною вентиляцією

C Оснащення ефективною припливною вентиляцією

D Оснащення ефективною припливно-витяжною вентиляцією

E Оснащення вхідних дверей приміщення повітряно-тепловою завісою

304

У одного з учнїв восьмого класу ї лікар встановив наявність гіпертрофії міндалін ІІІ

ступеню, хронічний рініт та вегетосудинну дістонію. . За станом здоров’я цей учень

відноситься до наступної групи здоров я:A *ІV

B І

C ІІ

D ІІІ

E V

305

Дівчинка 10 років має середні показники довжини тіла та окружність грудної клітки

вище середніх величин ,показник ваги тіла збїльшений за рахунок жировідкладення.

Функціональні ознаки фізичного розвитку нижче середнього. Фізичний розвиток цієї

дитини можна комплексно оцінити як:

A *Дісгармонічний

B Середній

C Нижче середнього

D Гармонічний

E Різко дісгармонічний

306

У промисловому центрі з розвинутою металургійною промисловістю у атмосферне

повітря потрапляють пильові частинки оксидів металів, які входять до складу димових

викидьок від плавильних печей. Такі пильові частинки відносяться до:A *Аерозолів конденсації

B Аерозолів дезінтеграції

C Рідких аерозолів

D Аерозолів возгонки

E Аерозолів суміші

307

Робітники гранітного кар'єру працюють в умовах високих рівнів пилу, що сприяє

виникненню силікозу, причиною якого є наявнїсть в пилу:

A * Дїоксиду кремнію

B Оксиду алюмінію

C Оксиду вуглецю

D Оксидів азоту

E Диоксиду сірки

308

У мальчика 11 лет, длина тела 148 см (М+1,5(), масса тела- 42 (+ 1,9) кг, окружность

грудной клетки 70 см (+1). Болеет ОРВИ 4-5 раз в год. Хронической патологии не

выявлено. К какой группе здоровья можно отнести ребенка ?A *2

B 4

C 3

D 5

E 1

309

При изучении расписания уроков 6- го класса общеобразовательной школы

установлено: количество уроков в течене недели- 34, продолжительность перемен

по 10 мин., после 2- го урока- 20 мин. Во Вторник 1-й урок- история, 2-й - русский

язык, 3-й- физкультура, 4-й- литература, 5-й- биология, 6-й- рисование. Какой

основной недостаток в организации учебного процесса имеет место ?A * Количество уроков в расписании занятий

B Продолжительность перемен

C Место урока физкультуры в расписании

D Место урока истории в расписании

E Место урока биологии в расписании

310

Рабочий литейного цеха электромеханического завода обратился с жалобами на

боли в грудной клетке постоянного характера, одышку при физической нагрузке,

кашель. Рентгенологически обнаруживаются узловые образования в легких, четкие,

но с неровными контурами, периодически отмечается гипертермия . Какой диагноз

наиболее вероятен ?A * Силикоз

B Двухсторонний хронический бронхит

C Доброкачественные новообразования

D Злокачественные новообразования

E Литейная лихорадка

311

Из собранных в лесу грибов приготовлено блюдо ,после потребления которого

ночью у пациента отмечается рвота, понос, жажда, судороги в икроножных мышцах,

присоединилась боль в области печени, желтуха, сонливость. При явлении

сердечной недостаточноси наступила смерть. Определите гриб,явившийся

наиболее вероятной причиной летального исхода.A *Бледная поганка

B Шампиньон

C Мухомор

D Ложные опята

E Сморчки

312

В строящемся хирургическом отделении на 60 коек планируются две операционных

площадью 10 и 20 м2. Окна их ориентированы на северные румбы. Световой

коэффициент 1:2, КЕО 2,5%. Какие параметры не соответствуют гигиеническим

нормам

A * Площадь операционных

B Количество операционных

C Ориентация окон

D Световой коэффициент

E КЕО

313

Площадь четырехкоечной палаты в терапевтическом отделении больницы

составляет 28 м2. Соответствует ли это гигиеническим требованиям?

A * Соответствует

B Не соотвтетствует

C Соответствует только для городских больниц

D Соотвтетствует только для сельских больниц

E Соотвтетствует только для больниц с централизованной системой застройки

314

У зв’язку з нерегулярним харчуванням, пацієнт скаржиться на зниження

працездатності, різке відчуття голоду та втоми, періодичні головні болі. Який інтервал

між прийомами їжі йому повинен порекомендувати лікар?A * 4-5 год.

B 5-6 год.

C 6-7 год.

D 7-8 год.

E 8-9 год.

315

У місті К. виник спалах харчового отруєння з клінічною картиною харчової

токсикоінфекції. На наявність якого чинника необхідно провести лабораторний аналіз

відібраних продуктів харчування для підтвердження діагнозу?A * Мікробна контамінація.

B Екзотоксин.

C Афлатоксин.

D Соланін.

E Мускарин.

316

На підприємстві громадського харчування не реалізовану під час вечері продукцію

охолоджено до 4 0С і вона зберігалась у холодильній камері протягом 12 год. Зранку

була проведена вторинна теплова обробка. Протягом якого часу повинна бути

реалізована дана їжа?

A * 1 год.

B -3 год.

C -5 год.

D -8 год.

E 12 год.

317

В районі проживає 70000 населення, з них у віці 0–14 р. – 13,0 \%, 15-49 років – 52,0

\%, 50 років та старших – 35,0 \%. З допомогою якого виду графічного зображення

найдоцільніше зобразити ці дані ?A * секторної діаграми

B радіальної діаграми

C лінійної діаграми

D стовпчикової діаграми

E картограми

318

Для отримання інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис

населення. Який це вид та метод дослідження?

A * суцільне одномоментне

B вибіркове одномоментне

C суцільне поточне

D вибіркове поточне

E основного масиву

319

Концентрація альбуміну (г/л) в сироватці крові 10 жінок, що були включені в одне

обстеження, склала: 42, 41, 44, 47, 38, 40, 35, 38, 43, 41. Які із статистичних величин

або показників узагальнюють ці дані?A * середні

B екстенсивний

C інтенсивний

D наочності

E динамічного ряду

320

В результаті впровадження нової методики середня тривалість лікування в

експериментальній групі хворих склала 12,3 ± 0,2 дні порівняно із 15,4 ± 0,4 дні в

контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчисленням якого

коефіцієнта (критерія) можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?

A * коефіцієнт вірогідності (t – критерій Стьюдента)

B критерій знаків (z – критерій)

C критерій відповідності (хи-квадрат)

D Т - критерій Вілкоксона

E критерій Колмогорова-Смирнова

321

Гр. Н. по дорозі на роботу посковзнувся і підвернув ногу. При звертанні за медичною

допомогою було діагностовано розрив зв’язок правого гомілково-ступеневого суглобу.

Лікувався амбулаторно 18 днів. Як оформити непрацездатність в цьому випадку?A * видається листок непрацездатності з першого дня на весь період

B видається на 5 днів довідка, з 6-го дня – листок непрацездатності

C видається на 10 днів довідка, з 11 дня – листок непрацездатності

D видається листок непрацездатності на 6 днів

E видається листок непрацездатності на 14 днів

322

У працівниці захворіла на вітряну віспу 5-річна дитина. Хвороба тривала 17 днів.

Лікування здійснювалось амбулаторно під доглядом матері дитини. Як оформити

непрацездатність працівниці в даному випадку?A * видається листок непрацездатності максимально на 14 днів, на решту 3 дні -

довідкаB видається листок непрацездатності на весь час хвороби дитини

C видається на 5 днів довідка, з 6-го дня – листок непрацездатності

D видається довідка на весь час хвороби дитини

E видається листок непрацездатності максимально на 7 днів, на решту 10 днів -

довідкаКаталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 1. Терапевтичний профіль 1
krok -> Крок 3 Стоматологія Диспансеризація (1 частина) 1
krok -> Крок Фармація Фармакогнозія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 4. Акушерство і гінекологія
krok -> Крок Фармація Фізіологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 2. Хірургічний профіль
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 3. Педіатричний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка