A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. BСторінка3/15
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

77

Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки

відділеного села, яка вдома без подання медичної допомоги народила дитину. Який

документ повинен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок

народження дитини?

A * Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

B Історія розвитку дитини

C Історія розвитку новонародженого

D Обмінна карта: відомості про новонародженого

E Медичне свідоцтво про народження

78

Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав

“Лікарське свідоцтво про смерть” і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати

в місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. Протягом якого часу з дня

смерті це потрібно зробити згідно із чинним законодавством України ?

A * не пізніше трьох днів

B не пізніше десяти днів

C не пізніше одного місяця

D не пізніше трьох місяців

E не пізніше одного року

79

Після тривалого захворювання, з приводу якого останніх 7 років знаходився на

диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С.

Згідно із чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в

місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. На підставі якого документу це

можливо зробити в даному випадку ?A * Лікарське свідоцтво про смерть

B Медична карта амбулаторного пацієнта

C Фельдшерська довідка про смерть

D Виписка із журналу обліку померлих

E Карта обліку диспансерного спостереження

80

Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і

визначити наскільки він залежить від керованих причин, пов’язаних із недоліками в

організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Питома вага (частка) якого

явища в загальній кількості померлих дітей до 1 року найточніше це відображає ?

A * Частка неонатальної смертності

B Частка мертвонароджуваності

C Частка ранньої неонатальної смертності

D Частка постнеонатальної смертності

E Частка перинатальної смертності

81

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про

середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих

захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення

яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності ?

A * кількість захворювань до середньорічної кількості населення

B кількість лікарів до середньорічної кількості населення

C кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань

D середньорічна кількість населення до кількості лікарів

E кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

82

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про

середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих

захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення

яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності ?

A * кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань

B кількість лікарів до середньорічної кількості населення

C кількість захворювань до середньорічної кількості населення

D середньорічна кількість населення до кількості лікарів

E кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

83

Вміст пилу цукрової тростини в повітрі робочої зони при виготовленні цукру

перевищує ГДК в 4-6 разів. Робітники, які працюють в таких виробничих умовах

скаржаться на постійний сухий кашель зранку і вдень з незначною кількістю

мокротиння з прожилками крові, іноді кровохаркання, гострі напади задишки увечері,

вранці і при фізичному напруженні. У хворих відзначають підвищення температури

тіла до 39 оС з лихоманкою увечері або зранку, виражену астенію, анорексію, швидку

втрату маси тіла, іноді – дисфонію. Поліпшення настає (зі слів робітників) через

тиждень після припинення контакту з чинником хвороби. Вказані ознаки характерні

для пилу, який володіє дією:A * Алергенною.

B Фіброгенною.

C Гастронаправленою.

D Канцерогенною.

E Мутагенною.

84

Для водопостачання в населеному пункті використовується вода, яка у своєму складі

містить: хлоридів 250 мг/л, сульфатів 240 мг/л, заліза 0,3 мг/л, нітратів 45 мг/л, фтору

0,26 мг/л, залишкового вільного хлору 0,4 мг/л. При тривалому вживанні такої води у

населення може розвитись захворюваність на:

A *карієс зубів

B флюороз

C ендемічний зоб

D тиреотоксикоз

E метгемоглобінемія

85

Заплановано будівництво нової поліклініки в районі з близьким розташуванням

машинобудівного заводу (2-й клас небезпеки). Визначити необхідну ширину

санітарно-захисної зони між підприємством і поліклінікою:A * 500 м

B 300 м

C 100 м

D 50 м

E 1000 м

86

При визначенні взимку параметрів мікроклімату в кабінеті лікаря встановлено:

температура повітря 20 0С, відносна вологість 71%, швидкість руху повітря 0,1 м/с,

вертикальний перепад температури повітря 2,5 0С, горизонтальний – 2 0С. Який з

показників мікроклімату не відповідає гігієнічним нормативам?

A * Відносна вологість повітря

B температура повітря

C швидкість руху повітря

D вертикальний перепад температури повітря

E горизонтальний перепад температури повітря

87

В навчальній кімнаті за допомогою люксметру визначали рівень штучної освітленості,

що здійснюється люмінесцентними лампами. Мінімальна загальна освітленість

приміщення повинна складати:A * 300 лк

B 200 лк

C 400 лк

D 150 лк

E 100 лк

88

Які значення мікробіологічних показників безпеки питної води, що подається

централізовано, дають можливість використовувати воду без шкоди для здоров'я

населення?A * мікробне число не більше 100 в 1 мл, а колі-індекс не більше 3

B мікробне число 150 в 1 мл, а колі-індекс 4 в 1 л

C мікробне число 100 в 1 мл, а колі-індекс 5 в 1 л

D мікробне число 200 в 1 мл, а колі-індекс 6 в 1 л

E мікробне число 300 в 1 мл, а колі-індекс 10 в 1 л.

89

Питна вода, що використовується для приготування лікарських розчинів в аптеці

містить: нітратів – 200 мг/л, хлоридів – 250 мг/л, сульфатів – 200 мг/л, заліза – 0,2

мг/л. До яких захворювань може призвести застосування такої води ?A * Водно-нітратна метгемоглобінемія

B Гемосидероз

C Ентероколіт

D Флюороз

E Подагра

90

На одному із майданчиків міста Луганська було завезено для продажу коров'яче

молоко, яке мало слідуючу жирність. Зазначте оптимальну жирність молока.

A * 3,2

B 2,8

C 4,5

D 3,0

E 6,0

91

Зазаначте експрес-метод оцінки свіжісті м'яса:A * Проба гарячого ножа

B Проба піджарювання м'яса

C Дослідження з допомогою овоскопа

D Дослідження з допомогою мікроскопа

E Бактеріологічне дослідження

92

В харчоблок лікарні доставлен знежирений кефір. На кришці фляги виставлена дата

його зберігання до моменту доставки. Зазаначте оптимальний термін (години)

зберігання кефіру:A * 36

B 40

C 20

D 50

E 60

93

Укажіть, яка найбільш оптимальна орієнтація вікон операційній по сторонах світу в

умовах середніх широт (45-55 0):

A *Північ

B Південь

C Південно-східна

D Південно-західна

E Західна

94

Дайте гігієнічну оцінку природного освітлення операційної за показником світлового

коефіцієнту

A * 1/2 – 1/3

B 1/4 – 1/5

C 1/6 – 1/8

D 1/8 – 1/10

E 1/10 – 1/12

95

Укажіть, які повинні бути мікрокліматичні умови в палаті для хворих із тяжкими

опіками?

A * температура 22-25 0С, відносна вологість повітря – 55%, швидкість руху повітря

– 0,05 – 0,1 м/сB температура – 20 0С відносна вологість повітря – 40% швидкість руху повітря –

0,1 м/сC температура – 18 0С відносна вологість повітря – 50% швидкість руху повітря – 1

м/с


D температура – 15 0С відносна вологість повітря – 60% швидкість руху повітря – 1

м/с


E температура – 28 0С відносна вологість повітря – 65 % швидкість руху повітря –

0,5 м/с96

Найменший рівень освітленості (Лк) з використанням люмінесцентних ламп в

операційних становить:

A *400

B 300

C 200

D 100

E 75

97

Необхідна кратність повітряобміну за 1 годину у приміщеннях для санітарної обробки

хворих становить:

A * + 3 – 5

B + 1,5 – 2

C - 0 + 5

D - 5 + 0

E + 2 - 2

98

Укажіть, який мінімальний об'єм вентиляції на 1-го хворого в терапевтичному

відділенні лікарні повинен бути:

A * 40 – 50 м3

B 20 – 30 м3

C 10 – 15 м3

D 60 – 80 м3

E 80 – 100 м3

99

При обстеженні земельної ділянки лікарні встановлено, що ця ділянка міститься з

навітряного боку і на значній відстані від джерел, які забруднюють повітря. Рівень

звуку в денний час 50 дБ, у нічний – 30 дБ. На одне ліжко приходиться 150 м2

території. Який показник не відповідає гігієнічним нормативам ?

A * рівень звуку в денний час

B рівень звуку в нічний час

C розміщення земельної ділянки з навітряного боку.

D розрахунок земельної території в залежності від кількості ліжок у лікарні.

E усі показники не відповідають

100

Дайте оцінку фізичного розвитку хлопчика 10 років, якщо згідно з графічним

зображенням профілю фізичного розвитку довжина тіла дорівнює (+ 1,2 сигми), вага

тіла –( -0,5 сигми), коло грудної клітки – (+0,5 сигми)A * диспропорційний

B пропорційний

C різко диспропорційний

D гармонічний

E низький

101

Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 12 років за методом сигмальних відхилів,

якщо показник ваги тіла дорівнює +0,5 сигми:

A * середній

B вище середнього

C високий

D низький

E нижче середнього

102

При обстеженні класу загально-освітньої школи проведено дослідження

мікрокліматичних параметрів. Отримано слідуючі результати: температура повітря –

25 0С, відносна вологість – 40%, швидкість руху повітря – 0,15 м/с. Які показники, або

показник потребує корекції?

A * Температура повітря

B Відносна вологість повітря

C Швидкість руху повітря

D Температура та відносна вологість повітря

E Швидкість руху повітря та температура повітря

103

При визначенні показників природного освітлення робочого місця в класі

загальноосвітньої школи встановлено, що кут падіння сонячних променів складає 25

0, кут отвору – 3 0, СК – 1 : 4, КПО – 0,5%, коефіцієнт заглиблення – 2. Який показник

не відповідає гігієнічним нормативам?

A * Коефіцієнт природної освітленості

B Кут отвару

C Світловий коефіцієнт

D Коефіцієнт заглиблення

E Кут падіння

104

При вивченні розкладу уроків учнів 8-го класу загально-освітньої школи встановлено:

кількість уроків протягом тижня – 30, у понеділок перший урок – математика,

другий – іноземна мова, 3- фізика, всього 6 уроків. Яке порушення має місце у

розкладі уроків?

A * Місце уроку математики у розкладі

B Кількість уроків протягом тижня

C Кількість уроків протягом доби

D Місце уроку іноземної мови у розкладі

E Місце уроку фізики у розкладі

105

Вказати, до якої групи здоров(я треба віднести дитину, у якої під час поглибленного

медичного огляду було виявлено хронічний гастрит у стані компенсації.

A * 3

B 2

C 1

D 4

E 5

106

У палаті терапевтичного відділення було проведено вимірювання, необхідне для

оцінки мікрокліматичних умов. Результати вимірювань: температура повітря

становить 200С, швидкість руху повітря – 0,02 м/с, відносна вологість повітря 58\%.

Дати загальну гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

A * Мікроклімат комфортний

B Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю повітря

C Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу

D Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря

E Мікроклімат комфортний охолоджувального типу.

107

Яка необхідна бути площа боксу у інфекційному відділенні?A * 22 м2

B 20 м2

C 24 м2

D 18 м2

E 26 м2

108

В обласній лікарні рентгендіагностичного кабінету, для створення радіаційної безпеки

медичного персоналу використані захисні засоби типу екранів: просвинцюване скло

на екрані рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, нагрудний фартух з

просвинцюваного матеріалу. Які ще засоби екранування необхідні.

A * Захисні рукавиці з просвинцюваної гуми.

B Гумові чоботи з додатком свинцю

C Обмеження тривалості робочого дня

D Дистанційне управління рентгенапаратом

E Вказаних заходів досить

109

Який відсоток палат в секції лікарні повинен бути на чотири, два та одне ліжко ?A * 60%,20 %, 20%

B 50%, 30%, 20%

C 40%, 40%, 20%

D 30%, 60%, 10%

E 70%, 20%, 10%

110

В інфекційному відділенні міській лікарні було проведено бактеріологічне дослідження

повітря. Яким апаратом користувалися дослідники?

A * Апарат Кротова

B Люксметр

C Електроаспіратор

D Гігрограф

E Барометр-анероїд

111

Під час медичного огляду у хворого було виявлено затримку росту, гіпогонадизм,

статевий інфантилізм, відсутність вторинних статевих ознак, збільшення печінки та

селезінки. Це свідчить про недостатність у харчуванні:A * Цинку

B Кальцію

C Міді

D Йоду

E Вітаміну D

112

При обстеженні дитини у неї виявлено підвищену подразливість, рухове

занепокоєння, загальну слабкість, пітливість, затримку розвитку зубів, підвищену

активність лужної фосфатази. Дефіцит якого вітаміну є в організмі дитини?A * D

B А

C РР

D Е

E Групи В

113

Пекарі хлібопекарного виробництва працюють в умовах високої температури повітря

та інтенсивного теплового випромінювання. Для підвищення стійкості організму до

несприятливого впливу цих шкідливих чинників виробничого середовища

використовують:

A * Вітамінні препарати

B Молоко

C Пектин

D Лікувально-профілактичний раціон № 1

E Лікувально-профілактичний раціон № 3

114

Добовий раціон харчування дівчинки віком 10 років містить: вітамін В1 – 1,2 мг, вітамін

В2 – 0,6 мг, вітамін В6 – 1,4 мг, вітамін РР – 15 мг, вітамін С – 65 мг. При оцінці

харчового статусу у дівчинки виявлено хейлоз, глосит, ангулярний стоматит,

кон’юктивіт. З найбільшою вірогідністю у дівчинки має місце:

A * В2 – гіповітаміноз

B В1 – гіповітаміноз

C В6 – гіповітаміноз

D РР – гіповітаміноз

E С – гіповітаміноз

115

При розслідуванні випадку харчового отруєння у лікаря СЕС виникла підозра, що

отруєння викликано умовно патогенними мікроорганізмами. Які з перелічених

збудників могли викликати отруєння?A * Ентеропатогенні серотипи кишкової палички

B Гриби роду Aspergillus

C Гриби роду Fusarium

D Ентеротоксичні стафілококи

E Cl.botulinum

116

Хворий переніс гострий гепатит. Який з перелічених продуктів чи страв слід

рекомендувати у його раціон?

A * Мед

B М’ясні та рибні бульони

C Консерви рибні

D Смажені страви

E Жирне м’ясо

117

Громадянин Н. працює з неорганічними сполуками свинцю. Що з переліченого слід

рекомендувати йому у раціон харчування?

A * Печені яблука

B Свіжі черешні

C Виноград

D Цукор

E Тугоплавкі жири

118

В селищі, що знаходиться в зоні добровільного відселення проведено радіометричний

аналіз питної води з кирниці. В результаті проведеного дослідження встановлено, що

вміст радіонуклідів 90 Sr становить 3,7 Бк/л.Чи дозволяється використання даної

питної води ?

A *Дозволяється

B Заборонено.

C Дозволяється вживати протягом 1 місяця.

D Дозволяється вживати в обмеженій кількості.

E Дозволяється вживати лише дорослому населенню.

119

При обстеженні пацієнта виявлено симптоми: прогресуюча кволість, зниження

працездатності, швидка фізична та психічна втомлюваність, відчуття мерзлякуватості

та голоду, втрата маси тіла. Встановіть вид аліментарного захворювання.A * Білково-енергетична недостатність

B Вітамінна недостатність

C Мінеральна недостатність

D Недостатність ПНЖК

E Недостатність харчових волокон

120

Работница, 38 лет работает на высушивании льна.Обратилась в поликлиннику с

жалобами на затрудненное дыхание, чувство стеснения в груди и приступообразный

кашель.Эти симптомы возникают в первый день рабочей недели.В остальные дни

симптомы уменьшаются.Развитие какого заболевания органов дыхания возможно?

A * Биссиноз

B Силикоз

C Аллергический ринофарингит

D Бронхиальная астма

E Бронхит с астматическим компонентом

121

Мужчина, 37 лет рабочий железорудной шахты при периодическом медосмотре

предъявляет жалобы на боли в груди, сухой редкий кашель, умеренную одышку.Стаж

работы 6 лет.Содержание соединений железа в пыли рабочей зоны 50\%.

Рентгенологически: выявлено диффузное разростание соединительной ткани по

всем легочным полям.Развитие какого проффесионального заболевания возможно у

рабочего?

A * Сидероз

B Силикоз

C Талькоз

D Силикатоз

E Бронхит хронический


Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 1. Терапевтичний профіль 1
krok -> Крок 3 Стоматологія Диспансеризація (1 частина) 1
krok -> Крок Фармація Фармакогнозія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 4. Акушерство і гінекологія
krok -> Крок Фармація Фізіологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 2. Хірургічний профіль
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 3. Педіатричний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка