A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. BСторінка2/15
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

38

Хворому на атеросклероз лікар порекомендував вживати молоко коров’яче

незбиране, вершки, йогурти з високим вмістом жиру. Які негативні властивості

молочного жиру не враховані лікарем?A * Недостатній вміст ПНЖК для впливу на надлишок холестерину.

B Присутність насичених жирних кислот.

C Присутність ненасичених жирних кислот.

D Присутність фосфопротеідів, стерінів.

E Присутність жиророзчиних вітамінів.

39

Після вживання яєчні, приготовленої вдома з яєць качки, у хворих через 8 годин

виникли наступні симптоми захворювання: температура 39 0С, головний біль,

блювання, біль у животі, потім приєднався понос. Випорожнення часті із слизом,

смердючі. Тривалість захворювання 3 доби. Яка хвороба мікробної природи має

місце?A * Сальмонельоз.

B Харчовий ботулізм.

C Бруцельоз.

D Туляремія.

E Сибірка.

40

Хворому на атеросклероз лікар порекомендував вживати молоко коров’яче

незбиране, вершки, йогурти з високим вмістом жиру. Які негативні властивості

молочного жиру не враховані лікарем?A * Недостатній вміст ПНЖК для впливу на надлишок холестерину.

B Присутність насичених жирних кислот.

C Присутність ненасичених жирних кислот.

D Присутність фосфопротеідів, стерінів.

E Присутність жиророзчиних вітамінів.

41

Шліфувальник механічного цеху працює ручною шліфувальною машиною. Рівень

переривчастої локальної вібрації, яка діє на робітника при цьому, перевищує

допустиме за санітарними нормами значення на 3 дБ. Який із названих заходів

повинен виконати роботодавець у першу чергу для профілактики вібраційної

хвороби?A * Розробити режим праці та відпочинку.

B Забезпечити віброзахисними рукавицями.

C Забезпечити оптимальні параметри мікроклімату.

D Зменшити вагу машини.

E Організувати теплові процедури для рук.

42

Під наглядом жіночої консультації протягом року знаходилося 620 вагітних жінок, 310 з

них стали на облік у термін до 12 тижнів вагітності. Вкажіть назву показника за

допомогою якого найкраще оцінити діяльність жіночої консультації в даній ситуації?A * Своєчасність постановки на облік вагітних у жіночій консультації

B Повнота охоплення вагітних диспансерним спостереженням

C Регулярність спостереження за вагітними жінками

D Рівень якості диспансеризації вагітних жінок

E -

43

На розгляд до міської СЕС надійшов проект реконструкції заводу лако-фарбних

виробів. Технологічні стічні води, що матимуть утворюватися, містять в своєму складі

25 хімічних сполук – елементів лаків і фарби. Передбачається після очищення стічних

вод скидати їх в річку нижче за течією території міста. Що перш за все треба

враховувати лікарю СЕС при визначенні переліку пріоритетних речовин для контролю

якості води річки у зв’язку з майбутнім функціонуванням заводу лако-фарбних

виробів:A * Клас небезпеки хімічних речовин, що містяться у стоках.

B Концентрації хімічних речовин у стоках.

C Можливість виникнення ефекту сумації токсичної дії між окремими речовинами.

D Аналітичні можливісті санітарно-гігієнічної лабораторії СЕС.

E Лімітуючи показники шкідливої дії окремих речовин.

44

В місті Д функціонує система централізованого господарчо-питного водопостачання.

Його джерелом є поверхнева водойма – річка К, яка за показниками якості води

відноситься до ІІ класу вододжерел. При здійсненні поточного лабораторного

контролю за якістю води в точці “перед надходженням води у зовнішню розподільчу

мережу” місцевою СЕС було зафіксовано два поспіль відхилення якості води за

показниками епідемічної безпеки. Що найвірогідніше є причиною погіршення якості

води за епідемічними показниками:A * Незадовільна робота очисних (головних) споруд водопроводу.

B Погіршення санітарного стану водойоми – річки К.

C Порушення правил відбру проб.

D Незадовільне транспортування проби до лабораторії.

E Застій води у розподільчий мережі.

45

В одному з хірургічних відділень проведений контроль якості стерилізації хірургічного

інструментарію. При дії на інструмент 1% розчину фенолфталеїну розчин дав рожеве

зафарбування. Це свідчить, що на інструменті є:A *Залишки синтетичних миючих засобів

B Залишки крові

C Залишки лікувальних речовин

D Залишки тканин

E Залишки дезинфікуючих засобів

46

При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на

дифтерію. Який медичний документ повинен оформити лікар для реєстрації цього

захворювання?A * Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання … (ф. № 058/0)

B Звіт про медичну допомогу дітям (ф. №31)

C Виписка з Історії розвитку дитини (ф. № 112/0)

D Звіт про деякі інфекційні та паразитарні захворювання (ф. №1)

E Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. №025-2/0)

47

При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на

дифтерію. Протягом якого часу лікар повинен проінформувати санепідстанцію про

цей випадок?A * 12 годин

B 24 годин

C 36 годин

D 48 годин

E 72 годин

48

При оценке питания мужчины 25 лет индекс массы тела (вес (кг): рост (м2)) составил

18,0. Хронические заболевания в анамнезе отсутствуют, жалоб на состояние

здоровья не предъявляет. Пищевой статус мужчины по индексу массы тела (индекс

Кетле) характеризуется как:

A *Гипотрофия I степени.

B Гипотрофия II степени.

C Нормальная масса тела.

D Избыточная масса тела.

E Ожирение I степени.

49

В инфекционное отделение поступила женщина 47 лет с жалобами на высокую

температуру, озноб, сильную слабость, головную боль, тошноту и рвоту. Стул

частый, жидкий. Заболевание началось через 12 часов после употребления в пищу

омлета из утиных яиц. Наиболее вероятный диагноз:

A *Сальмонеллез.

B Стафилококковое пищевое отравление.

C Ботулизм.

D Пищевое отравление, вызванное В. cereus.

E Пищевое отравление, вызванное V. parahaemolyticus.

50

Усредненная проба почвы, отобранной на территории детского сада

характеризуется как чистая по количеству личинок и куколок мух, слабо загрязненная

по санитарному числу Хлебникова и числу гельминтов, умеренно загрязненная по

титру санитарно-показательных микроорганизмов. Общую оценку санитарного

состояния почвы следует давать по:A *Титру санитарно-показательных микроорганизмов.

B Числу личинок и куколок мух.

C Санитарному числу Хлебникова.

D В центре жилой зоны населенного пункта.

E Количеству гельминтов.

51

Город частично канализирован. Очистка бытовых сточных вод канализованной части

города осуществляется на станции биологической очистки. Для обезвреживания

сточных вод из неканализованной части города могут быть применены:A *Поля фильтрации.

B Биотермические камеры.

C Поля запахивания.

D Двухслочный фильтр.

E Поля ассинизации.

52

В городе для очистки городских сточных вод планируется строительство очистных

сооружений, включающих песколовку, первичные радиальные отстойники, аэротенк,

метантенк, дегельминтизатор, контактный резервуар. Из приведенной схемы

обезвреживания сточных вод в состав биологической очистки входит:

A *Аэротенк.

B Песколовка.

C Радиальный отстойник.

D Метантенк.

E Дегельминтизатор.

53

Из контингента III группы здоровья трое детей, которые состояли на диспансерном

учете у участкового педиатра, выздоровели от хронических заболеваний. Какие

дальнейшие действия участкового врача являются правильными ?A * перевести во II группу здоровья

B перевести в І группу здоровья

C снять с диспансерного учета

D оставить в той же группе здоровья

E передать под наблюдение специалистам по профилю патологии

54

На участке педиатра К. к концу года уровень общей заболеваемости вырос на 75\%.

Какое мероприятие, требует первоочередного изучения для выяснения причин

такого роста?A * необходимо изучить структуру заболеваемости

B необходимо изучить жилищные условия детей

C необходимо изучить уровень культуры родителей

D необходимо изучить материальное положение семей

E необходимо изучить здоровье родителей

55

На рабочем месте врача кабинета УЗИ уровень контактного ультразвука превышает

ПДУ на 10 дБ. Продолжительность рабочего дня врача 6 часов с одним 30-минутным

перерывом для приема пищи. Средства индивидуальной защиты им не

используются. Развитие какой профессиональной патологии возможно у врача

диагностического центра?A *Ангионевроз.

B Вегетососудистая дисфункция.

C Астено-вегетативный синдром.

D Неврозы.

E Тендовагинит.

56

Рабочий день оператора ЭВМ составляет 8 часов с одним 30-минутным перерывов

для приема пищи и двумя 5-минутными перерывами для личных надобностей.

Параметры микроклимата, уровни шума, освещенности соответствуют

санитарно-гигиеническим требованиям. Оцените режим труда и, при необходимости,

дайте рекомендации по его оптимизации.A *Необходимо делать 15-минутные перерывы через каждые 2 часа работы.

B Режим труда соответствует гигиеническим требованиям.

C Необходимо продлить обеденный перерыв до 1 часа.

D Необходимо ввести дополнительно два 10-минутных перерыва.

E Необходимо делать 15-минутные перерывы через каждый час работы.

57

Выборщицы породы углеобогатительной фабрики в течение 12-ти часовой рабочей

смены выполняют работу стоя. Масса поднимаемого и перемещаемого груза

составляет 1-10 кг. Работницы жалуются на отеки, боли в нижних конечностях, чаще

появляющиеся во второй половине смены. С каким заболеванием можно связать

характер труда и жалобы работницA *Варикозное расширение вен.

B Подагра.

C Бурсит.

D Артрит.

E Миозит.

58

Оценка учебника для 6-х классов произведена по следующим параметрам:

гарнитуре, размеру шрифта, печати, межстрочному расстоянию, качеству бумаги.

Какой из основных параметров не оценен?A *Плотность набора.

B Кегль.

C Апрош между словами.

D Апрош между буквами.

E Петит.

59

Школьница правша сидит за партой с уменьшенной дифференцией. Какое

отклонение может развиться у нее?

A *Левосторонний сколиоз.

B Кифотическая осанка.

C Лордотическая осанка.

D Поясничный лордоз.

E Правосторонний сколиоз.

60

У учащегося во время занятий за ученическим столом голова опущена, уменьшено

растояние от глаз до тетради, органы грудной и брюшной полостей сдавлены. У него

выявлен левосторонний сколиоз I-й степени. Что послужило причиной указанной

картины?

A *Заниженная дифференция.

B Завышенная дифференция.

C Отрицательная дистанция сиденья.

D Нулевая дистанция сиденья.

E Положительная дистанция сиденья.

61

Рабочая поза учащегося 1-го класса характеризуется следующими признаками:

дифференция мебели соответствует высоте свободно опущенной руки над

сиденьем, глубина сиденья соответствует 2/3 длины бедра, высота сиденья на 3 см

больше длины голени со стопой. Соответствуют ли параметры мебели

антропометрическим показателям ребенка?A *Занижена дифференция.

B Соответствует.

C Завышена дифференция.

D Увеличена глубина сиденья.

E Уменьшена глубина сиденья.

62

Работники ОТК осуществляют визуальный контроль качества часовых механических

изделий на конвейере с применением оптических приборов. Плотность рабочего дня

достигает 96\%. Условия труда и эргономическая обеспеченность рабочих мест

соответствуют гигиеническим требованиям. На медицинском осмотре работники

предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, сонливость. Регистрировалось

повышение АД, ухудшение способности концентрировать и распределять внимание,

удлинение латентного периода зрительно-моторной реакции. Эти изменения можно

связать с:

A *Монотонией.

B Личной ответственностью за выполняемую работу.

C Высокой плотностью рабочего времени.

D Нагрузкой на зрительный анализатор.

E Работой с оптическими приборами.

63

Работа водителей большегрузных машин связана с постоянным пребыванием в

рабочей позе сидя, нервно-эмоциональным напряжением. На водителей действует

неблагоприятный микроклимат (летом температура воздуха достигает 35-39 0 С,

зимой – около 2-7 0 С, скорость движения воздуха 0,1-0,8 м/с в разные периода года).

Шум, общая и локальная вибрация превышает ПДУ. Развитие какой

профессиональной патологии наиболее вероятно у водителей.

A *Радикулопатия.

B Перегрев.

C Ангионевроз.

D Сенсоневральная тугоухость.

E Вибрационная болезнь.

64

В боксе инфекционного отделения вытяжная вентиляция организована автономно на

естественной тяге с дефлектором, приток – механическим побуждением с подачей

воздуха в коридор отделения. Оцените правильность организации вентиляции в

отделении.

A *Вентиляция организована правильно.

B Необходимо оборудование механической вытяжной вентиляции.

C В боксе должно быть естественное проветривание.

D Чистый воздух должен подаваться непосредственно в бокс.

E Подача и вытяжка воздуха должны организовываться из коридора.

65

Районный центр не канализован, нечистоты собираются в выгребных ямах дворовых

уборных. Для обезвреживания нечистот районного центра следует применять

A *Поля ассинизации

B Поля орошения

C Поля фильтрации

D Биологические пруды

E Земледельческие поля орошения

66

У 4-х месячного ребенка, находящегося на искусственном вскармливании, во время

обследования выявлены признаки дистрофии, кожа сухая с участками пигментации.

В крови лейкоцитоз. Проба Сулковича резко положительна. Наиболее вероятным

причинным фактором заболевания является избыточное поступление в организм с

молочной смесью:A *Витамина D.

B Витамина А.

C Витамина С.

D Витаминов В1 и В2.

E Витамина РР.

67

В женскую консультацию обратилась беременная женщина 24-х лет с жалобами на

головокружение, одышку, слабость, повышенную утомляемость, сонливость, сухость

во рту, изменение вкуса (желание употреблять мел). При осмотре выявлена

тахикардия, сосочки языка сглажены, трещины в уголках рта, поперечная

исчерченность ногтей. В крови – анизоцитоз. Все вышеперечисленные симптомы

характерны для недостаточного поступления с пищей в организм:

A *Железа.

B Меди.

C Цинка.

D Селена.

E Магния.

68

В инфекционное отделение сельской больницы поступил больной 28 лет с

диагнозом ящур. Заболевание у данного пациента вероятнее всего, связано с

употреблением в пищу:A *Молока.

B Творога.

C Сыра.

D Говядины.

E Субпродуктов (печени).

69

При об'єктивному обстеженні вагітної виявлені набряки нижніх кінцівок. В раціоні

харчування переважно м'ясо, сало, оселедці. Які продукти харчування необхідно

включити до раціонуA * Овочі

B Курагу, банани

C Фрукти

D Кефір

E Каши

70

При дослідженні свинини у 22 зрізах на компресоріумі зі збільшенням у 60 разів

виявлена 1 трихінела. М'ясо необхідно піддати

A *Технічній утилізації

B Реалізації через мережу громадського харчування

C Глибокому заморожуванню

D Переробці на ковбасні вироби

E Проварюванню дрібними шматками.

71

Під час огляду м'яса великої рогатої худоби на площі 50 см2 виявили 2 фіни. М'ясо

необхідно піддати

A *Проварюванню дрібними шматками.

B Реалізації через мережу громадського харчування

C Охолоджуванню.

D Переробці в м'ясний фарш.

E Технічній утилізації

72

Населення, яке користувалося водою з шахтного колодязя скаржилося, що вода має

підвищену мутність, кольоровість, неприємний в'яжучий присмак, опалесцює, псує

смак чаю, при пранні білизни надає їй жовтуватого відтінку і залишає іржаві плями.

Такі властивості вода придбала за рахунок:

A *Перевищення концентрації заліза більше 1 мг/л

B Концентрації заліза 0,1 – 0,3 мг/л

C Концентрації хлоридів 30 – 50 мг/л

D Концентрації хлоридів 500 мг/л

E Концентрації сульфатів 250 мг/л

73

Через 2 год. після вживання у їжу недовареної червоної квасолі у хворого виникли:

нудота, блювота, діарея. Який токсин пептидної природи зумовив виникнення даного

харчового отруєння?A * Фазин.

B Соланін.

C Мускарин.

D Мускаридин.

E Фалотоксин.

74

У регулювальника дорожнього руху появились скарги на головний біль,

запаморочення, порушення сну, зниження пам’яті та уваги, задишку, біль у ділянці

серця. У крові під час лабораторного обстеження виявлено підвищений вміст

карбокенгемоглобіну. Який чинник навколишнього середовища найімовірніше міг

спричинити такі зміни в організмі?A * Оксид вуглецю.

B Діоксид вуглецю.

C Оксид азоту.

D Діоксид азоту.

E 3,4-безпірен

75

Мешканці села Підлюте користються водою з шахтного колодязя, розташованого на

околиці. Колодязь має старе дерев’яне цямбриння, кришку, спільного відра немає.

Лабораторним аналізом води з цього колодязя виявлено підвищений вміст

термостабільних кишкових паличок. Про що це свідчить?

A * Фекальне забруднення.

B Забруднення води вірусами.

C Органічне забруднення.

D Попадання забруднених вод.

E Забруднення органічними речовинами тваринного походження

76

В с. Голинь зареєстрований спалах інфекційного гепатиту А. Усі хворі користувались

водою з центрального водогону. Водозабором є річка. Який мікробіологічний показник

якості води є індикаторним показником, що характеризує забруднення вірусами:A * Чило колі-фагів.

B Число патогенних мікроорганізмів.

C Число термостабільних кишкових паличок.

D Число бактерій групи кишкових паличок.

E Число бактерій в 1 см3 води

Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 1. Терапевтичний профіль 1
krok -> Крок 3 Стоматологія Диспансеризація (1 частина) 1
krok -> Крок Фармація Фармакогнозія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 4. Акушерство і гінекологія
krok -> Крок Фармація Фізіологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 2. Хірургічний профіль
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 3. Педіатричний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка