A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. BСторінка14/15
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.71 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

132

Для профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, які передаються

повітряно-крапельним шляхом, в інфекційному відділенні плануються повні бокси.

Вони складаються з тамбура, палати, шлюзу. Яка ще структурна частина повинна

входити до складу повного боксу?

A *Санвузол

B Маніпуляційна

C Кабінет лікаря

D Оглядова

E Медсестринський пост

133

Для освітлення учбових приміщень використовують різноманітну освітлювальну

арматуру . Який вид освітлювальної арматури створює найбільш прийнятне з

гігієнічної точки зору освітлення?A *Арматура відбитого світла

B Арматура прямого світла

C Арматура напіввідбитого світла

D Арматура розсіяного світла

E Арматура комбінованого світла

134

Рацион взрослого человека содержит в перерасчете на мегакалорию ( 1000 ккал =

4184 кДж ) 30 г белка, 37 г жира, 137 г углеводов, 15 мг витамина С, 0,6 мг тиамина

(В1). Рацион не сбалансирован по:A *Витамину С

B Белку

C Жиру

D Углеводам

E Тиамину

135

Для організації водопостачання населення селища обрано вододжерело з вмістом

сульфатів, хлоридів, нітратів, заліза, що відповідає гігієнічним вимогам, проте з

підвищеним вмістом фтору ( 3 мг/дм3). До розвитку якого захворювання може

призвести вживання води з даним складом?

A * Флюорозу

B Карієсу

C Уролітіазу

D Подагри

E Жовчно-камяної хвороби

136

У похмурі грудневі дні (штиль, туман) в районі розташування ТЕЦ, що працювала на

твердому паливі, зросла кількість захворювань з ураженням дихальних шляхів та

ознаками загальної інтоксикації. Мали місце смертельні випадки серед мешканців

старшого віку. Який найбільш вірогідний фактор спровокував токсичний ефект?

A *Завислі речовини

B Висока вологість повітря

C Штиль

D Знижена температура повітря

E Температурний градієнт

137

На предприятие с вредными условиями труда проводят комплекс мероприятий с

целью снижения уровня заболеваемости.Для достижения более высокого эффекта

цеховой врач выделяет группу долго и часто болеющих. При каком виде заболеваний

определяется группа долго и часто болеющих?

A *Заболеваемость с временной утратой работоспособности.

B Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями.

C Общая заболеваемость.

D Острая инфекционная заболеваемость.

E Госпитализированная заболеваемость.

138

До показників, що характеризують здоров'я населення відносяться демографічні

показники. Що з нижче наведеного є середовищем для розрахунку цих показників?

A *Кількість населення

B Кількість працюючих

C Число госпіталізованих

D Кількість хворих

E Кількість населення, шо підлягає профоглядам

139

За результатами п'ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників

навколишнього середовища на показники здоров'я населення. Який статистичний

метод треба обрати для цього?A * Обчислення коефіцієнту кореляції

B Обчислення коефіцієнту відповідності

C Обчислення коефіцієнту вірогідності відмінностей

D Обчислення коефіцієнту регресії

E Обчислення показників динамічного ряду

140

При медицинском осмотре мужчин-водителей у 10\% лиц обнаружена повышенная

масса тела (ИМТ = 39,3 $кг/м^2$, масса тела на 65\% выше нормы). Какой

энергетический статус по индексу Кетле:A *Ожирение 3-й степени

B Нормальный энергетический статус (адекватное питание)

C Ожирение 1-й степени

D Ожирение 2-й степени

E Ожирение 4-й степени

141

В течение трех лет больной М. состоит на диспансерном учете в поликлинике с

диагнозом хронический бронхит. В данном году он трижды обращался за

медицинской помощью по поводу обострения этого заболевания. Как статистически

учесть это заболевание ?.

A * заполняется один статталон с (-) на первичное обращение

B на все три обращения заполняются статалоны со знаком (+)

C заполняется статталон с (+) на первичное и с (-) на повторные обращения

D заполняется один статалон с (+) на первичное обращение

E на все три обращения заполняются статалоны со знаком (-)

142

Для повышения закалённости организма учащихся школы-интерната врач

разработал программу. В основу указанной программы положены следующие

принципы: постепенность, последовательность, индивидуальность, комплексность.

Какой из основных принципов закаливания не учтён?

A *Систематичность

B Повышение резистентности

C Наращивание силы воздействия

D Наращивание интенсивности воздействия

E Повышение устойчивости

143

Почва территории микрорайона характеризуется как умеренно загрязненная по титру

анаэробов, чистая по числу яиц геогельминтов, слабо загрязненная по числу

личинок и куколок мух и санитарному числу Хлебникова. Какой показатель будет

определяющим при общей оценке санитарного состояния почвы микрорайона?

A *Бактериологический

B Гельментологический

C Энтомологический

D Санитарно-химический

E Все вместе взятые

144

До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарного року (у березні

і в листопаді) звертався пацієнт. У двох випадках йому було поставлено один і той же

діагноз – ГРВІ. Як зареєструвати ці випадки захворювань ?A *На кожен випадок окремо статталон з позначкою“+”

B На кожен випадок окремо статталон з позначкою “-”

C На перший випадок статталон з позначкою “+”, на другий - з позначкою “-”

D На перший випадок статталон з позначкою “+”, на другий – не заповнюється

E На жодний із випадків статталон не заповнюється

145

На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято

рішення провести обстеження жінок. Який це вид медичних оглядів?

A *Цільовий

B Попередній

C Поточний

D Комплексний

E Скринінговий

146

Оцінюючи показники роботи стаціонарів лікувально-профілактичних закладів великого

міста за минулий рік, на підсумковій медраді центральної міської лікарні були

зроблено висновки і прийняте рішення скоротити лікарняні ліжка та розгорнути денні

стаціонари в міських поліклініках. Яка основна мета прийнятого рішення ?

A *Раціонального використання ліжкового фонду

B Скорочення тривалості перебування хворих в стаціонарі

C Збільшення повноти використання ліжкового фонду

D Зменшення летальності при стаціонарній допомозі

E Оптимізації середньої зайнятості ліжка в році

147

Працівник знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який

порядок видачі листка непрацездатності в цьому випадку ?

A *Лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення за весь період лікування

B Лікуючим лікарем з дня поступлення в стаціонар максимально до 5 днів

C Лікуючим лікарем з дня поступлення в стаціонар максимально до 10 днів

D Лікуючим лікарем з дня поступлення в стаціонар максимально до 14 днів

E За висновком лікарсько-консультативної комісії за весь період лікування

148

У комп’ютерному залі науково-дослідного сектору політехнічного інституту робочі

місця лаборантів-операторів розташовані біля передніх панелей моніторів. Під

впливом електромагнітних хвиль надвисокої частоти оператори знаходяться цілий

робочий день. Особливу небезпеку являє дія електромагнітних хвиль вказаного

діапазону частот у великих інтенсивностях на:A * Зоровий аналізатор.

B Слуховий аналізатор.

C Тактильну чутливість.

D Нюховий аналізатор.

E Больову чутливість.

149

На машинобудівному заводі проводиться зачистка відливок за допомогою

шліфувальних машин, які є джерелом локальної вібрації. Які найбільш ефективні

профілактичні заходи для попередження її шкідливого впливу на організм працюючих?A *використання рукавичок , що гасять вібрацію

B проведення попередніх та періодичних медичних оглядів

C масаж кистів рук

D приймання теплих ван для рук

E проведення санітарно-проствітницької роботи серед робітників

150

З метою вивчення впливу мікроклімату на організм людини необхідно організувати

систематичне спостереження за температурою повітря протягом 3-х діб. Оберіть

прилад, який дозволить найбільш точно зареєструвати температуру:A *Термограф

B Спиртовий термометр

C Ртутний термометр

D Психрометр Августа

E Психрометр Ассмана

151

При вивченні захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про

соціально-економічні умови життя і шкідливі звички хворих. Який з нижче перелічених

методів дозволяє оцінити міру впливу чинників на захворюваність на туберкульоз?A * Обчислення коефіцієнта кореляції

B Обчислення показника відповідності

C Обчислення коефіцієнта регресії

D Обчислення стандартизованих показників

E Обчислення коефіцієнта вірогідності

152

Рабочий оформляется на работу, прошёл медицинский профилактический осмотр.

Признан годным к работе в условиях данного производства. Какой вид медицинского

профилактического осмотра прошёл рабочий?A * Предварительный

B Плановый

C Периодический

D Целевой

E Комплексный

153

Для населення, яке проживає на радіаційно забрудненій території, з метою

виведення з організму радіонуклідів рекомендується включити в раціон харчування

пектини. Які з наведених продуктів є основним джерелом пектинів?A * Овочі та фрукти

B Хліб

C Молоко

D М(ясо

E Макарони

154

Прикарпатський регіон характеризується постійною високою (більше 80%) вологістю

атмосферного повітря. В холодний період року при помірно низьких температурах

повітря населення цього регіону відчуває сильний холод. Це зумовлено збільшенням

віддачі тепла шляхом:

A * Конвекції

B Випромінювання

C Випаровування

D Кондукції

E Радіації

155

Недостатньо очищені відходи промислового підприємства скидаються у річку, вода з

якої використовується для господарсько-питного водопостачання. Це спричиняє

загибель деяких мікроорганізмів, порушення процесів самоочищення води та

погіршення її якості, що може мати негативний вплив на стан здоров'я людей. Така

дія факторів навколишнього середовища називається:A * Непрямою

B Прямою

C Поєднаною

D Комплексною

E Комбінованою

156

Холодний період року характеризувався низькою температурою повітря, постійною

хмарністю, снігопдами. У зв'язку з цим, перебування дітей дошкільної установи на

відкритому повітрі було обмежено. При медичному огляді діти скаржились на

сонливість, кволість, поганий апетит, спостерігалась низька активність на заняттях з

фізичного виховання. При лабораторному дослідженні крові виявлено порушення

фосфорно-кальцієвого обміну. Причиною такого стану дітей може бути:

A * Ультрафіолетова недостатність

B Нагріваючий мікроклімат в приміщені

C Охолоджуючий мікроклімат в приміщені

D Дискомфортний мікроклімат в приміщені

E Надмірне фізичне навантаження

157

Для боротьби з бур'янами на сільськогосподарських угіддях тривалий час

застосовували гербіциди, які за ступенем стійкості у навколишньому середовищі

відносяться до стійких. Укажіть найбільш ймовірний шлях надходження їх з грунту в

організм людини:

A * Грунт - рослини - людина

B Грунт - мікроорганізми - людина

C Грунт - тварини - людина

D Грунт - найпростіші - людина

E Грунт - комахи - людина

158

Мікроклімат житлового приміщення характеризується наступними показниками:

середня температура повітря +33 0С, радіаційна температура + 30 0С, відносна

вологість повітря 52%, швидкість руху повітря 1,0 м/с. Укажіть основний шлях

тепловіддачі за таких мікрокліматичних умов:

A * Випаровування

B Конвекція

C Кондукція

D Випромінювання

E Випромінювання та конвекція

159

У селищі К. у 2003 році спостерігалася висока захворюваність жителів на зоб.

Проведено санітарно-просвітницькі заходи серед населення щодо обов’язкового

вживання йодованої солі та призначення дітям антиструміну. У 2004 році

захворюваність на зоб суттєво зменшилася. Необхідно перевірити, чи зменшення

захворюваності спричинене проведеними заходами, чи воно випадкове. Якою

методикою статистичного аналізу можна це визначити ?

A *Визначення достовірності різниці показників

B Визначення граничних меж коливань показника

C Визначення коефіцієнта парної кореляції

D Визначення стандартизованих показників

E Визначення коефіцієнта відповідності

160

При проведенні поглибленого медичного огляду в школі у учениці О. хронічних

захворювань та морфологічних відхилень не виявлено. Фізичний та психічний

розвиток відповідає віку. Фізичний розвиток гармонійний. Протягом року до моменту

поглибленого медичного огляду школярка хворіла 4 рази на гостру респіраторну

вірусну інфекцію та гостру катаральну ангіну, грип. Дo якої групи здоров’я відноситься

дівчинка?

A * 2–а група

B 1-а група

C 3-я група

D 4-а група

E 5-а група

161

Середня школа працює по 5-ти денному робочому тижню. Розклад занять складено

на цілий учбовий рік. Полегшеним в розкладі учбових занять для школярів старших

класів повинен бути:A * четвер

B понеділок

C вівторок

D середа

E п’ятниця

162

Пацієнт лікується з приводу травми. Листок непрацездатності продовжується

безперервно чотири місяці. За прогнозом лікуючого лікаря лікування буде тривати ще

1,5-2 місяця, після чого працездатність буде відновлена. Хто має право в цій ситуації

продовжити листок непрацездатності?

A *Лікарсько-консультаційна комісія на підставі рішення МСЕК

B Головний лікар медичного закладу на підставі рішення МСЕК

C Лкарсько-консультаційна комісія на підставі власного рішення

D Лікарсько-консультаційна комісія на підставі дозволу головного лікаря

E Медико-соціальна експертна комісія на підставі власного рішення

163

У місті Н. з населенням 400000 чол. за рік зареєстровано 5600 випадків смерті, в тому

числі 3300 випадків від хвороб системи кровообігу, 730 – від новоутворень. Для

аналізу ситуації розрахували загальний показник смертності населення і показники

смертності населення від згаданих причин. До якого виду статистичних величин

належать обчислені показники?A *Показники інтенсивності

B Показники екстенсивності

C Показники співвідношення

D Показники наочності

E -

164

Серед пацієнтів загальної лікарської практики за останні роки відбувається неухильне

збільшення кількості осіб похилого та старечого віку. Переважання якого типу

патології необхідно чекати в структурі захворюваності населення, яке

обслуговується?

A *Хронічної патології

B Виробничої патології

C Неепідемічної патології

D Гострої патології

E Інфекційної патології

165

Больному 45-ти лет поступившему в неврологическое отделение был поставлен

диагноз бери-бери. Для успешного проведения комплексной терапии, в рационе

больного необходимо, в первую очередь, увеличить содержание:A *Хлебобулочных изделий с отрубями

B Мяса и мясных продуктов

C Рыбы и рыбопродуктов

D Молока и молочных продуктов

E Овощей и фруктов

166

При изучении санитарно-гигиенических условий в учебном кабинете биологии

установлено: КЕО 1,7 %, воздушный куб на одного учащегося 12 м3, концентрация

СО2 0,1 мг/м3, температура воздуха 18оС. Соответствуют ли

санитарно-гигиенические условия нормативам?

A *Соответствуют

B Уменьшен КЕО

C Снижена температура воздуха

D Уменьшен воздушный куб

E Увеличена концентрация СО2

167

На медицинском осмотре машинист портового крана предъявлял жалобы на

головокружение, тошноту, ощущение давления на барабанные перепонки,

ознобоподобный тремор, движение в области кишечника, удушье, кашель. Работы

выполняются на высоте, связаны с нервно-эмоциональным напряжением. На

рабочих действуют вибрация: общая и локальная, шум, инфразвук, нагревающий

летом и охлаждающий зимой микроклимат. С действием какого фактора Вы

связываете жалобы рабочего?A *Вибрация

B Шум

C Инфразвук

D Напряженность труда

E Работы на высоте

168

На підставі аналізу надання стаціонарної допомоги населенню району, прийнято

рішення скоротити наявну кількість лікарняних ліжок. Рівень якого з показників

використання ліжкового фонду призвів до цього рішення ?A * Середньорічна зайнятість ліжка.

B Рівень летальності хворих в стаціонарі.

C Середня тривалість перебування в стаціонарі.

D Середня тривалість лікування одного хворого.

E Середній обіг ліжка

169

На протязі тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників

загальної смертності різних груп населення, які проживають на різних

адміністративних територіях. Який із статистичних методів може бути використано з

цією метою?

A * Аналіз динамічних рядів.

B Аналіз стандартизованих показників.

C Кореляційно-регресивний аналіз.

D Оцінка вірогідності різниці показників.

E Аналіз рівнів відносних величин.

170

Для забезпечення питною водою в польових умовах особового складу

мотострілкового полку необхідно знайти джерело водопостачання і організувати

постачання води. Розвідку джерела водопостачання очолує і організуєA *Представник інженерної служби

B Представник медичної служби

C Представник хімічної служби

D Зам.командира часті по тилу

E Представник продовольчої частини

171

В палаті терапевтичного відділення необхідно провести аналіз рівня природного

освітлення. Укажіть який прилад використовується для визначення рівня природного

освітлення:A *Люксметр

B Анемометр

C Кататермометр

D Актинометр

E Психрометр

172

Для надання металевим виробам підвищеної твердості їх загартовують у печах з

індукційним нагрівом при температурі 800-900°С. Теплове випромінення на робочих

місцях сягає 1800 ккал/м2. Який із перелічених профілактичних заходів є найбільш

ефективним для попередження перегрівання в цих умовах?

A *Екранування печей як джерел випромінення

B Влаштування повітряних душів

C Застосування кабін з радіаційним охолодженням стін

D Застосування індивідуальних засобів захисту

E Організація профмедоглядів


Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 1. Терапевтичний профіль 1
krok -> Крок 3 Стоматологія Диспансеризація (1 частина) 1
krok -> Крок Фармація Фармакогнозія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 4. Акушерство і гінекологія
krok -> Крок Фармація Фізіологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 2. Хірургічний профіль
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 3. Педіатричний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка