A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. BСторінка13/15
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.71 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

92

Серед причин смерті населення у лікаря загальної практики в останньому році

перше місце займають серцево-судинні захворювання, 60%, друге - новоутворення,

18%, потім - травми, 8,3% та інш. Які діаграми найбільш інформативно ілюструють

структуру явищ, що вивчаються?

A Секторна

B Картограма

C Лінійна

D Радіальна

E Стовпчикова

93

Рабочий-сталевар пребывает в условиях температур воздуха 26 С, относительной

влажности воздуха 40%, скорости движения воздуха 0,5 м/сек и радиационной

температуры 35 С. Выполняемая физическая работа характеризуется средней

степенью тяжести. Какой путь отдачи тепла организмом невозможен в этих

условиях?A * Путем радиации

B Путем конвекции

C Путем непосредственного теплопроведения

D Путем испарения

E Путем испарения влаги со слизистых дыхательных путей при выдохе

94

На химическом заводе с целью оптимизации условий труда планируется провести

замену токсичных сырьевых материалов на нетоксичные, оборудование

общеобменной вентиляции, применение средств индивидуальной защиты,

сокращение времени работы, снижение тяжести труда.Какие мероприятия относятся

к первичным профилактическим?A * Замена токсических материалов на нетоксические

B Оборудование общеобменной вентиляции

C Применение средств индивидуальной защиты

D Сокращение времени работы

E Снижение тяжести труда

95

В детский дом поступила партия детской одежды из натуральных материалов от

спонсора. Врач детдома при его оценки установил: белье для детей дошкольного

возраста характеризуется высокими воздухо- и паропроницаемостью,

гигроскопичностью и влагостойкостью. Ткань разреженная, пористая и эластичная.

Соответствует ли ткань гигиеническим требованиям?A * соответствует

B Не соответствует по воздухопроницаемости

C Не соответствует по гигроскопичности

D Не соответствует по влагостойкости

E Не соответствует по пористости

96

В детском дошкольном учреждении (ДДУ) используется для игр меховая игрушка

“Медведь”: масса – 200 г, окраска материала устойчива, токсические вещества

отсутствуют, запах – 3 балла. Соответствует ли игрушка гигиеническим требованиям

для использования в ДДУ?

A * Не соответствует по материалу

B Соответствует

C Не соответствует по массе

D Не соответствует по устойчивости красителя

E Не соответствует по запаху

97

У місті, яке розташоване в долині, впродовж декількох днів вулиці були переповнені

автомобілями. На другий день після встановлення сонячної безвітряної погоди в

поліклініку звернулися мешканці міста зі скаргами на сильне подразнення

кон”юнктиви очей, верхніх дихальних шляхів, що супроводжувалось сльозотечею та

кашлем. Яка найбільш вірогідна причина захворювання, що виникло у мешканців

міста?

A Підвищення вмісту в повітрі фотооксидантів

B Підвищення вмісту в повітрі СО2

C Підвищення вмісту у повітрі СО

D Підвищення вмісту в повітрі оксиду азоту

E Підвищення вмісту в повітрі озону

98

Підчас медичного огляду школярів в одного з учнів встановлено захворювання на

бронхіальну астму. Симптомів дихальної недостатності в стані спокою немає. До якої

групи занять з фізичного виховання слід віднести цього учня?A Підготовча група

B Основна група

C Спеціальна група

D Заняття лікувальною фізкультурою

E Заборонити заняття

99

Під час медичного огляду у чоловіка було виявлено “географічний язик”. Цей

мікросимптом свідчить про недостатність у харчуванні:

A вітамінів групи В

B вітаміну А

C вітаміну С

D вітаміну D

E вітаміну РР

100

Спортсмен з групи альпіністів, які щойно повернулися після сходження на снігову

вершину гори, звернулися до лікаря зі скаргами на відчуття “піску” в очах,

неможливість дивитися на яскраве світло. Об’єктивно спостерігається гіперемія та

набряк кон’юнктиви очей. Захисні окуляри спортсмен загубив на початку сходження.

Поставте діагноз захворювання та вкажіть, який фактор спричинив дане

захворювання.

A *Фотоофтальмія. Ультрафіолетове випромінювання.

B Фототоксикоз. Білий сніг.

C Фотоалергія. Ультрафіолетове випромінювання.

D Катаракта. Інфрачервоне випромінювання.

E Кон’юнктивіт. Яскраве сонячне світло.

101

В лабораторію для проведення дослідження надійшла проба молока. Установлені

такі дані: колір – білуватий, запах – без особливостей, смак – характерний для

молока, густина – 1,038, кислотність – 35° Тернера, жирність – 3,2\%. Визначить

ступінь якості молока.

A *Молоко недоброякісне

B Молоко доброякісне

C Молоко зниженої якості

D Молоко фальсифіковане

E Молоко умовно придатне

102

Під час проведення медичного огляду лікар звернув увагу на студентку ростом 162

см та масою тіла 59 кг, яка скаржилась на те, що у вечірній час втрачає здатність до

чіткого бачення предметів, які оточують. Об’єктивно спостерігається сухість шкіри,

гіперкератоз. У складі добового раціону студентки виявлений такий вміст основних

вітамінів: вітамін А – 0,5 мг, вітамін В1 – 2,0 мг , вітамін В2 – 2,5 мг, вітамін В6 – 2 мг,

вітамін С – 70 мг. Визначить діагноз захворювання.

A *А – гіповітаміноз

B В1 – гіповітаміноз

C В2 – гіповітаміноз

D В6 – гіповітаміноз

E С – гіповітаміноз

103

На амбулаторний прийом до сімейного лікаря звернувся пацієнт, якому, після

обстеження було виставлено діагноз ГРЗ. Який обліковий документ слід заповнити

лікарю, щоб зареєструвати цей випадок захворюванння ?A * Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

B Медична карта амбулаторного хворого

C Листок непрацездатності

D Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

E Талон на прийом до лікаря

104

При диспансерному обстеженні громадянки віком 35-ти років лікар поставив діагноз:

аліментарно-конституційне ожиріння ІІІ ст. Із харчового анамнезу відомо, що пацієнтка

не дотримується правил раціонального харчування: часто переїдає, останній прийом

їжі за 10-15 хвилин перед сном, віддає перевагу жирній їжі та тій, що містить багато

вуглеводнів. Який із перелічених аліментарних факторів ризику являється головним

при ожирінні?

A * Енергетична збитковість харчування

B Підвищене вживання вуглеводів

C Підвищене вживання жирів

D Недостатне вживання клітковини

E Порушення режиму харчування

105

На репрезентативній сукупності хворих на грип проведено вивчення зв'язку між

температурою тіла і частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює

+0,5. Оцініть силу і направленість зв'язку між ознаками, що вивчаються.A *Середній прямий

B середній зворотній

C Сильний прямий

D Середній зворотній

E Слабкий прямий

106

При определении адаптации учащихся 1-го класса к обучению в школе установлено,

что у них невысокая скорость переработки информации на уроке, преобладание

процессов торможения над возбуждением. Какая степень адаптации у этих

учащихся?

A * Напряженная

B Удовлетворительная

C Хорошая

D Неудовлетворительная

E Затянувшаяся

107

Для оценки популяционного здоровья детского населения использовались

следующие показатели: распространенность болезней, первичная заболеваемость,

структура заболеваемости, патологическая пораженность и инвалидность. Какой из

этих показателей отражает уровень заболеваемости детей только хроническими

болезнями и морфофункциональными нарушениями?A * патологическая пораженность

B общая заболеваемость

C распространенность

D первичная заболеваемость

E инвалидность

108

При проведении уборки зерновых в июле месяце температура наружного воздуха

составила 310С; в кабине машиниста комбайна температура – 35 0С, скорость

движения воздуха – 0,2 м/с, относительная влажность воздуха – 55 \%, температура

стенок и потолка – 45 0С. Нормализовать микроклимат в кабине представляется

возможным путемA * Охлаждения воздуха

B Увеличения скорости движения воздуха

C Увеличения влажности воздуха

D Снижения влажности воздуха

E Теплоизоляция стен и потолка

109

Під час капітального ремонту лікарні було передбачено обновити колірне

оформлення лікарняних приміщень, тому що останнє має велике психологічне і

эстетичне значення; при цьому стіни палат для хворих вирішили фарбувати з

урахуванням:

A *.Орієнтації вікон

B Профілю лікарні

C Захворювань хворих, які були госпіталізовани у ці палати

D Коефіцієнту відображення стін

E Створення відчуття затишку

110

В атмосферне повїтря промислового центру поступають викиди металургійних

підприємств: оксиди сірки, азоту, металів, вуглецю, які негативно впливають на стан

здоров'я населення. Дія цих шкідливих факторів характеризується як:A *Комбінована

B Комплексна

C Сполучна

D Суміжна

E Змішана

111

При вивченні захворюваності у місті N. було встановлено, що населення різних

адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який із статистичних

методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності:A Стандартизація

B Т-критерій Вілкоксона

C Кореляційно-регресійний аналіз

D Аналіз динамічних рядів

E Обчислення середніх величин

112

При обследовании гигиенических условий работы врачей в операционной, получены

следующие параметры микроклимата : t=22 0С, скорость движения воздуха 0,1 м\с,

влажность 55%, содержание СО2- 0,1%, воздухообмен в час 8. Определите, какой из

параметров микроклимата не соответствует норме ?

A * Воздухообмен

B Температура

C Влажность

D Скорость движения воздуха

E Содержание СО2

113

Водитель ремонтировал машину в закрытом гараже,после чего обратился с

жалобами на головную боль, головокружение, тошноту, мышечную слабость,

сонливость., при осмотре отмечено учащение пульса, дыхания, возбуждение,

гипертензия, мания преследования. Наиболее вероятный диагноз

A *Интоксикация оксидом углерода

B Интоксикация этилированным бензином

C Посттравматическая энцефалопатия

D Гипертонический криз

E Астено -вегетативный синдром

114

В помещении учебного класса школы концентрация $Co_$ в воздухе - 0,2\% ,

световой коэффициент - 1:5, температура - $20^oC$, влажность - 55\%. Общее

освещение лампами накаливания - 200 лк. Какие функциональные или

патологические отклонения наиболее вероятны?

A *Снижение работоспособности, головная боль

B Простудные заболевания

C Нарушение зрения

D Сколиозы

E Вегето-сосудистые дистонии

115

У селищі міського типу зареєстровано спалах харчового отруєння. Діагноз "ботулізм"

установлено на підставі клінічної картини захворювання. Які з перелічених продуктів

необхідно, у першу чергу, відібрати на аналіз для підтвердження діагнозу?A * Консерви

B Картопля

C Молоко пастеризоване

D М'ясо відварне

E Капуста

116

При вивченні залежності між рівнем забруднення атмосферного повітря і

поширеністю захворювань органів дихання встановлено, що коефіцієнт парної

кореляції r = + 0,82. Оцініть силу і напрямок зв’язку.A * сильний прямий

B середній прямий

C сильний зворотній

D середній зворотній

E слабкий прямий

117

В січні було зареєстровано 10 летальних випадків, в лютому – 9, в березні і квітні – по

7, в травні – 8, в червні – 5, в липні – 3, в серпні – 2, у вересні – 4, в жовтні – 6, в

листопаді – 8 і в грудні – 11 випадків смерті пацієнтів у стаціонарі. З допомогою якого

виду графічного зображення найдоцільніше зобразити ці дані.

A * радіальна діаграма

B секторна діаграма

C лінійна діаграма

D стовпчикова діаграма

E картодіаграма

118

Працівникові, який знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу

виразкової хвороби 12-палої кишки, на підприємстві виділили пільгову путівку для

санаторно-курортного лікування на 24 дні. Тривалість щорічної основної відпустки

працівника складає 24 календарних дні, на проїзд до санаторію і назад необхідно

витратити 4 дні. Який порядок оформлення тимчасової непрацездатності в цьому

випадку?

A * через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні

B через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 28 днів

C лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні

D лікуючий лікар видає довідку і “Санаторно-курортну карту” на 28 днів

E через ЛКК видається довідка на 4 дні

119

Медсестра знаходилася на обліку в жіночій консультації з приводу вагітності. Пологи

були вчасними і нормальними. Народилися двійнята. Яка тривалість допологової

відпустки і післяпологової?A * 70 днів до пологів і 70 днів після пологів

B 70 днів до пологів і 56 днів після пологів

C 56 днів до пологів і 70 днів після пологів

D 56 днів до пологів і 56 днів після пологів

E 90 днів до пологів і 90 днів після пологів

120

Слюсар 42-х років на протязі п'яти років працює в цеху біля токарного верстата по

виготовленню важких крупногабаритних деталей, використовуючи ручні та педальні

важелі, що потребують значного фізичного зусилля. Які заходи профілактики

остеоартрозу слід рекомендувати?

A *Обмежити важку фізичну працю

B Білково-вуглеводна дієту

C Білково-вітамінну дієту

D Оздоровлення на чорноморському узбережжі

E Заняття важкою атлетикою

121

На підприємстві, де виробляється свинцевий сурік, формується бригада

лікарів-спеціалістів для проведення періодичного медичного огляду. Який з лікарів

повинен бути обов'язково у складі бригади?A *Невропатолог

B Гінеколог

C Психіатр

D Дерматолог

E Отоляринголог

122

У работника бензозаправки со стажем работы 15 лет, имеющего контакт с

этилированным бензином, отмечается снижение памяти, брадикардия, ощущение

волоса во рту, кожные парестезии. Интоксикацию каким веществом следует

предполажить в данном случае?

A *Тетраэтилсвинцом

B Хлоридом свинца

C Фосфорорганическим соединением

D Бензолом

E Нитробензолом

123

Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи:лїкарнянї ,

лікувально-діагностичні та господарськї, які з’єднані між собою підземними

переходами. Який тип забудови застосований при проектуванні лікарні ?A * Централізовано-блочний.

B Змішаний.

C Централізований.

D Децентралізований.

E Централізовано-децентралізований.

124

Загальна площа палати терапевтичного відділення становить 28 м2. На яку

максимальну кількість ліжок розрахована ця палата ?

A * 4.

B 1.

C 2 .

D 3.

E 5.

125

Величина біодози ультрафіолетового опромінення пацієнта виміряна у хвилинах.

Яким приладом визначалася величина біодози?

A * Біодозиметр Горбачова

B Ультрафіолетметром

C Актинометром

D Радіометром

E Кататермометром

126

На земельній ділянці сільської дільничої лікарні на 50 ліжок виділені такі зони:

лікувального корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних

хворих з відокремленими садово-парковими зонами, а також господарська зона, в якій

розташоване патологоанатомічне відділення. Яке порушення допущено при

плануванні ділянки ?A * Поєднання господарської та патологоанатомічної зон.

B Відокремлення садово-паркових зон.

C Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні.

D Розмежування зон для інфекційних і неінфекційних хворих.

E Розташування патологоанатомічного відділення на ділянці лікарні.

127

Закладами, що приймають участь у проведенні медичних експертиз можуть бути

лікувально-профілактичні заклади, медичні комісії Міністерств оборони, внутрішніх

справ, медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи тощо.

Визначте, ким проводиться медико-соціальна експертиза тимчасової

непрацездатності.A * Лікувально-профілактичними закладами

B Санітарно-профілактичними закладами.

C Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

D Медичними комісіями Міністерства оборони

E Медичними комісіями Міністерства внутрішніх справ

128

Матір, що перебуває у частково сплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 3-х

років, захворіла і була госпіталізована. Який документ буде видано в цьому випадку

працюючому батькові, який доглядатиме дитину під час хвороби матері?A * Листок непрацездатності

B Довідка про хворобу матері

C Довідка про необхідність догляду за дитиною

D Витяг з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого

E Довідка невстановленої форми

129

Серед причин смертності населення України переважають нещасні випадки,отруєння

та травми, злоякісні новоутворення, хвороби системи кровообігу, ендокринні, органів

дихання тощо. Назвіть клас хвороб, що посідає перше рангове місце.A * Хвороби системи кровообігу.

B Нещасні випадки, отруєння та травми

C Хвороби органів дихання

D Ендокринні захворювання.

E Злоякісні новоутворення.

130

Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного препарату

на хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій (коефіцієнт)

може бути використано для оцінки вірогідності результатів?A * Коефіцієнт Ст'юдента (t)

B Критерій знаків

C Коефіцієнт відповідності

D T-критерій Вілкоксона

E Критерій Колмогорова-Смирнова

131

Застрахованого робітника звільнили з роботи за власним бажанням 3.08.2001 р.

Цього ж дня він захворів, о 23.30 викликав швидку допомогу і був госпіталізований з

діагнозом “гострий апендицит”. Який документ видає лікар стаціонару при виписці?A *Листок непрацездатності з 3.08.2001 р.

B Довідку про констатацію хвороби.

C Листок непрацездатності з 4.08.2001 р.

D Виписку із картки стаціонарного хворого

E Направлення до гастроентеролога

Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 1. Терапевтичний профіль 1
krok -> Крок 3 Стоматологія Диспансеризація (1 частина) 1
krok -> Крок Фармація Фармакогнозія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 4. Акушерство і гінекологія
krok -> Крок Фармація Фізіологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 2. Хірургічний профіль
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 3. Педіатричний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка