A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. BСторінка11/15
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.71 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

6

За даними лабораторного контролю санітарного стану ґрунту на території лікарні за

показниками санітарного числа ґрунт малозабруднений, за титром кишкової палички

– забруднений, за титром анаеробів (Cl. perfringens) – малозабруднений. Це свідчить

про:

A * Надходження свіжого фекального забруднення.

B Недостатню інтенсивність процесів гуміфікації у ґрунті.

C Давнє фекальне забруднення.

D Постійне надходження органічних білкових забруднень.

E Недостатню інсоляцію на аерацію ґрунту.

7

У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася

мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна

найточніше оцінити дану ситуацію?A * Перинатальна смертність

B Загальна смертність

C Народжуваність

D Смертність немовлят

E Природній приріст

8

У дошкільному закладі міста серед 240 дітей виник спалах дизентерії Зонне. За 2 доби

захворіло 37 дітей і 5 співробітників з різних груп. Реєструвались переважно тяжкі

клінічні форми. Вкажіть передбачуваний тип спалаху:A *Харчовий

B Контактно-побутовий

C Водяний

D Контактний

E Фекально-оральний

9

До лікарні звернувся хворий зі скаргами на порушення больової та тактильної

чутливості, біль в кінцевих фалангах пальців, що виникає після роботи. На

підприємстві він працює з механічними приладами. Яку патологію треба запідозрити в

цьому випадку?

A * Вібраційна хвороба

B Кесона хвороба

C Шумова хвороба

D Ознаки перевтоми

E Гіповітаміноз вітаміну $B_1$

10

Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку мертву дитину. Згідно із

чинним законодавством України необхідно зареєструвати випадок мертвонародження

в органах реєстрації актів цивільних станів. На підставі якого документу це можливо

зробити ?

A *Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

B Лікарське свідоцтво про смерть

C Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого

D Виписка з історії розвитку новонародженого

E Виписка з історії пологів

11

Бактеріальне дослідження повітря житлового приміщення в зимовий період з

допомогою апарата Кротова показало, що загальна кількість мікроорганізмів в 1м3

повітря становить 7200. Яка допустима кількість мікроорганізмів характеризує якість

повітря як “чисте”?

A * до 4500

B до 2500

C до 3500

D до 5500

E до 7500

12

Санітарним показником чистоти повітря в навчальній кімнаті використовується

гранично допустима концентрація діоксиду вуглецю в повітрі. Яка концентрація

діоксиду вуглецю в повітрі (в \%) прийнята в якості гранично допустимої?A * 0,1\%

B 0,05\%

C 0,15\%

D 0,2\%

E 0,3\%

13

Укажіть, який світловий коефіцієнт повинен бути у палатах, приміщеннях для денного

перебування хворих, у кабінетах для лікарів та працедурних?

A * 1 : 5 – 1 : 6

B 1 : 4 – 1 : 5

C 1 : 6 - 1 : 7

D 1 : 3 – 1 : 4

E 1 : 7 – 1 : 8

14

За даними проекта дошкільної установи до складу всіх групових осередків входять

поєднані ігрова та спальня, які відокремлюються за допомогою розсувної

перегородки, приміщення для прийняття дітей, буфетна, яка поєднана з ігровою,

санвузол. За яким показником планування групових осередків не відповідає гігієнічним

вимогам?A * Поєднання ігрової та спальні для дітей ясельного віку

B Поєднання ігрової та спальні для дітей дошкільного віку

C Поєднання ігрової та спальні для дітей підготовчої групи

D Поєднання ігрової та буфетної

E Відсутність приймальні (роздягальні)

15

При вивченні фактичного харчування дорослої людини встановлено: частка

енергоцінності добового раціону за рахунок білків - 16\%, жирів - 25\%, вуглеводнів -

59\%. Оцініть відповідність вмісту білків, жирів, вуглеводнів їх рекомендованим

часткам в енергоцінності раціону:

A *Частка вуглеводнів у раціоні недостатня, надлишок білків

B Частка жирів у раціоні недостатня

C Частка вуглеводнів у раціоні недостатня

D Частка вуглеводнів у раціоні надмірна

E Вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим часткам енергоцінності

16

Больной, длительно питающийся рафинированными продуктами, жалуется на

головную боль, утомляемость, депрессию, бессонницу, раздражительность.

Объективно: мышечная астения, боли и судороги в икроножных мышцах, в ходьбе

наступает на пятку, затем на наружный край стопы, со стороны ССС - тахикардия,

гипоксия, дистрофические изменения сердечной мышцы, отмечаются нарушения со

стороны ЖКТ. Какой диагноз можно поставить?

A *Гиповитаминоз В1

B Гиповитаминоз В2

C Гиповитаминоз В12

D Гиповитаминоз В6

E Гиповитаминоз В15

17

У робітника хімічного комбінату під час періодичного медичного обстеження виявлено

злоякісне новоутворення січового міхура. Контакт з якою промисловою отрутою,

найбільш вірогідно, призвів до виникнення цього професійного захворювання?A *Бензидин

B Вінілхлорид

C Карбоніл нікелю

D Азбест

E Миш'як

18

До дільничного терапевта звернувся хворий 37-ми років, який внаслідок загострення

хронічного обструктивного бронхіту протягом року був тимчасово непрацездатним

117 днів. Визначіть юридично вірну тактику лікаря в даному випадку:A *Хворий підлягає направленню на МСЕК

B Продовження листка непрацездатності терапевтом

C Направлення на ЛКК для продовження листка непрацездатності

D Видача трудового (доплатного) листка непрацездатності

E Направлення хворого на санаторно-курортне лікування

19

Хворий 48-ми років брав участь у ліквідації наслідків аварії на АЕС. В даний час

знаходиться на стаціонарному лікуванні. Діагноз: прогресуюча вегетативна

недостатність. До якої групи ефектів іонізуючої радіації можна віднести дане

захворювання:

A *Сомато-стохастичні

B Соматичні ефекти

C Генетичні

D Гормезис

E Гетерозис

20

Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу

лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які

заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести у цей план?A *Попередження ускладнення хвороб

B Попередження виникнення захворювань

C Усунення чинників виникнення хвороб

D Покращання умов життя населення

E Проведення реабілітаційних заходів

21

Головному районному педіатру необхідно провести аналіз рівнів показника

смертності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження ?

A *Випадок смерті дитини у віці до 1 року

B Випадок смерті дитини на першому місяці життя

C Випадок смерті дитини після 28 днів життя

D Випадок смерті дитини у перші 7 діб життя

E Випадок смерті дитини під час пологів

22

Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на

підпорядкованій дільниці. Які з джерел вивчення захворюваності забезпечують

набільш повний облік гострих захворювань?A *Звернення в амбулаторно-поліклінічні заклади

B Спеціально організоване вивчення

C Причини смерті

D Опитування населення

E Профілактичні огляди

23

Цеховому лікарю доручено проаналізувати захворюваність із тимчасовою втратою

працездатності на підприємстві. За допомогою яких статистичних документів можна

визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?A *Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності

B Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності, зведена відомість

обліку захворюваності населенняC Листок непрацездатності, картка хворого, що вибув із стаціонару

D Листок непрацездатності, лікарське свідоцтво про смерть

E Звіт про тимчасову непрацездатність, картка диспансерного спостереження

24

Лікарю доручено вивчити інфекційну захворюваність у місті N. Який основний

обліковий документ існує для реєстрації і вивчення інфекційних захворювань?

A *Екстренне повідомлення

B Медична карта амбулаторного хворого

C Карта обліку щеплень

D Талон реєстрації заключних діагнозів

E Карта хворого, що вибув з стаціонару

25

Заступник головного лікаря з медичної роботи провів дослідження рівня

захворюванності населення, яке обслуговується у поліклініці за останні 5 років. За

допомогою яких статистичних величін він може обчісліти рівні поширеності хвороб?A *Відносні величини

B Стандартизовані величини

C Середні величини

D Абсолютні величини

E Динамічного ряду

26

На поликлинический прием к врачу обратился рабочий с ОРЗ. Выполнять свои

профессиональные обязанности не может. Весь период нетрудоспособности (16

дней) лечился амбулаторно. Лечащий врач оформил рабочему листок

нетрудоспособности. На какой период времени лечащий врач мог сделать это

единолично ?A * на 10 календарных дней

B на 5 календарных дней

C на 14 календарных дней

D на 30 календарных дней

E на весь период временной нетрудоспособности

27

Анализируя показатели оказания медицинской помощи населению области,

установили, что показатель обеспеченности населения врачами составляет 40,0

врачей на 10000 человек. Посредством какой статистической величины отражены эти

данные?

A * Показатель соотношения

B Показатель экстенсивности

C Показатель интенсивности

D Показатель наглядности

E Показатель соответсвия

28

При изучении структуры причин смертности городского населения болезни системы

кровообращения составили 55,0\% всех случаев смерти. Посредством какой

статистической величины отражены эти данные?A * Показатель экстенсивности

B Показатель интенсивности

C Показатель наглядности

D Показатель соотношения

E Показатель соотвествия

29

Среди населения города А. зарегистрировано 500 случаев мочекаменной болезни на

10000 человек. Посредством какой статистической величины отражены эти данные?

A * Показатель интенсивности

B Показатель соотношения

C Показатель наглядности

D Показатель экстенсивности

E Показатель соответствия

30

В конце года в стационаре больницы были получены итоговые данные по количеству

больных пролеченных в течение года и среднегодовому количеству коек, которые

использовались для лечения больных. Какой из показателей работы стационара

можно рассчитать в данной ситуации?

A * Оборот койки

B Коечный фонд стационара

C Среднегодовую занятость койки

D Среднюю длительность пребывания больных в стационаре

E Среднюю длительность простоя койки

31

Больной З. госпитализирован в лечебно-профилактическое учреждение с диагнозом

мочекаменная болезнь. При химическом анализе было установлено, что камни

состоят из солей мочевой кислоты (уратов). Питание при данной патологии должно

быть скорректировано в направлении снижения содержания в пище:

A * Мясных продуктов

B Молочных продуктов

C Зерновых продуктов

D Яичных продуктов

E Овощей и плодов

32

В дитячий табір відпочинку завезли консерви. При зовнішньому огляді банок відмічено

– банки мають глибокі вм’ятини при надавлюванні углинаються усередину не зразу

повертаються в початкове положення, ржі не має, банки змащені технічним жиром.

Визначити бомбаж.

A * Фізичний.

B Хімічний.

C Біологічний.

D Змішаний.

E Фізико-хімічний.

33

У дитячому санаторії виникло масове харчове отруєння після вживання йогурту,

виготовленого на молокозаводі. Серед працівників заводу виявили людей з

гнійниковими захворюванням шкіри. Визначити характер харчового отруєння.A * Стафілакоковий токсикоз.

B Ботулізм.

C Сальмонелез.

D Афлотоксикоз.

E Ерготизм.

34

У малюка 9 місяців відмічається затримання розвитку зубів та подовжується строк

зарощення тім’ячка, слабкість та пітнівість. Який вид гіповітамінозу може бути у

малюка?A * Гіповітаміноз Д.

B Гіповітаміноз С

C Гіповітаміноз В1

D Гіповітаміноз В6

E Гіповітаміноз А

35

На одній із дільниць залізничної станції, де проводиться розвантаження вагонів з

пеком навалом, при фізіолого-гігієнічному дослідженні характеру роботи вантажників,

що вручну лопатою розбивають запечену масу і перевалюють її, встановлено, що їх

праця відноситься до ІІІ ступеню важкості. За яким із перелічених критерієм могла

бути проведена оцінка праці вантажників?A * Максимальна маса вантажу, що переміщується.

B Величина статичного навантаження за зміну.

C Час активних дій, \% до тривалості зміни.

D Час пасивного спостереження, \% до тривалості зміни.

E Інтелектуальна напруженість.

36

Робітники холодильних цехів рибних промислів працюють в умовах низьких

температур оточуючого повітря - від –5 0С до –15 0С. Які із перелічених змін в

організмі робітників є найбільш характерними і провідними при наведених впливах ?A * Звуження судин шкіри і м'язів.

B Збільшення споживання кисню.

C Причащення дихання.

D Зміни систолічного об'єму крові.

E Зміни хвилинного об'єму крові.

37

Робітники рибних промислів підлягають впливу низьких температур оточуючого

повітря від –5 0С до –15 0С. Захворювання яких органів і систем найбільш часто

зустрічаються у робітників цих виробництв?A * Дихальної системи.

B Серцево-судинної.

C Крові.

D Печінки.

E Шлунково-кишкового тракту.

38

При клінічному обстеженні дитини К., відзначаються різка блідість шкірних покривів із

сіруватим відтінком, анемія, поява базофільної зернистості у цитоплазмі

поліхроматофільних еритробластів і ретикулоцитів. У сечі збільшений вміст

дельта-амінолевулінової кислоти і копропорфірину. Надмірне надходження якого

ксенобіотика в організм дитини привело до отруєння?A *Свинцю

B Кадмію.

C Ртуті.

D Нітратів.

E Миш'яку.

39

Хлопчик 10-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, швидку

втомлюваність, дратівливість, зниження працездатності, кровоточивість ясен, петехії

на ногах. Недостатність якого вітаміну може мати місце у даному випадку?A *Аскорбінової кислоти.

B Тіаміну.

C Рибофлавіну.

D Вітаміну А.

E Вітаміну Д.

40

За розкладом у 8-му класі всього 36 уроків на тиждень. Перерви між уроками по 10

хв., після 2-го уроку – 30 хв. В середу 1-й урок – географія, 2-й - математика, 3-й –

фізкультура. Яке порушення має місце у розкладі уроків?A * Кількість уроків протягом тижня.

B Місце уроку географії у розкладі.

C Місце уроку фізкультури у розкладі.

D Місце уроку математики у розкладі.

E Тривалість перерв.

41

Серед населення одного з районів міста відмічався нерівномірний колір зубів. На

різцях спостерігалися білі плями, поперечні коричневі смуги. У появі даних симптомів

запідозріли питну воду із глибокої свердловини. Який з складників води міг бути

причиною захворювання – Са, Мg, F, J, Fe?

A * F

B Ca

C Mg

D J

E Fe

42

У промисломому районі одного із індустріальних міст в дітей дошкільного віку

почастішали захворювання хронічним і астматичним бронхітом і бронхіальною

астмою. Який із постійних забруднювачів повітря міг стати їх причиною?A * Діоксид сірки

B Оксид вуглецю

C Свинець

D Оксиди азоту

E Продукти фотохімічних реакцій

43

Протягом року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них: грип

та ГРЗ - 5800, захворювання системи кровообігу - 3480, захворювання органів

травлення - 1300, інші захворювання - 1020. Який відносний показник можна

розрахувати за цими даними?

A *Екстенсивний

B Iнтенсивний

C Наочності

D Співвідношення

E -

44

В районі Н розповсюдженість захворювань серед населення становила 1156 випадків

на 1000 населення. Який з приведених нижче показників характеризує

розповсюдженність захворювань?A *Інтенсивний

B Екстенсивний

C Співвідношення

D Наочності

E Стандартизований

45

Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків

непрацездатності та 12000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з

тимчасовою втратою працездатності слід розрахувати по цих даних ?A *Середню тривалість одного випадку

B Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

C Число днів непрацездатності на 100 працюючих

D Відсоток робітників які ні разу не хворіли на протязі року

E Відсоток осіб які тривало та часто хворіли

46

Міська лікарня складається з головного корпусу, в якому розміщені хірургічне і

терапевтичне відділення та декілька менших будинків, які призначені для

інфекційного, пологового та дитячого відділень. Визначити систему будівництва

лікарні.

A *Змішана

B Централізована

C Децентралізована

D Централізовано-блочна

E Казарменна

47

Лікар-терапевту доручено провести аналіз стану здоров’я дорослого населення на

дільниці обслуговування. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу?

A *Демографічні, захворюваності, інвалідності

B Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку

C Захворюваності, інвалідності, смертності

D Народжуваності,захворюваності, інвалідності

E Захворюваності, смертності, фізичного розвитку

48

Районним педіатром проведено аналіз дитячої смертності на підпорядкованій

території. Які показники ним були використані?

A *Смертність дітей до 1 року за віком, статтю, причинами

B Смертність дітей до 1 року, мертвонароджуваність

C Летальність дітей за віком, у стаціонарах

D Смертність підлітків у районі

E Смертність немовлят у районі


Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 1. Терапевтичний профіль 1
krok -> Крок 3 Стоматологія Диспансеризація (1 частина) 1
krok -> Крок Фармація Фармакогнозія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 4. Акушерство і гінекологія
krok -> Крок Фармація Фізіологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 2. Хірургічний профіль
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 3. Педіатричний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка