A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. BСторінка1/15
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
5. Гігієна, ООЗ

1

Комплексна оцінка здоров’я дітей, які проживають в Закарпатському регіоні України,

показала, що 20% обстежених спостерігалося збільшення долей щитовидної залози

(залозу видно під час ковтання), 15% дітей мали низький рівень фізичного розвитку.

Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, вкладає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров’я

відносяться діти з такою патологією? Які заходи необхідно передбачити щодо

поліпшення цієї ситуації?A *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль

B ІІІ група здоров’я . Використовувати йодовану сіль.

C IV група здоров’я. Відселення дітей з району проживання

D ІІІ група здоров’я. Призначення препаратів, які підвищують функцію щитовидної

залозиE ІІ група здоров’я –функціональний стан залози у дитячому віці.

2

Учні 10-х класів загальноосвітньої школи під час занять з основ інформатики та

обчислювальної техніки працюють на протязі 40 хв. за одним персональним

комп‘ютером. В кінці заняття скаржаться на біль в очах, зниження функцій зору. За

період навчання у школі у 17% учнів діагностовано міопію слабкого та середнього

ступеню, астигматизм. Визначте групу здоров’я для учнів, передбачте заходи з

профілактики порушень органів зору.

A Група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25

хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем.B Група здоров’я ІІ. Обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 20 хв.

C Група здоров’я ІІІ. Кожен учень повинен мати окреме робоче місце.

D Група здоров’я ІІІ. Заборонити роботу на персональних компютерах.

E Група здоров’я ІІІ обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 10 хв.

3

У населеному пункті планується будівництво лікарні. При обгрунтуванні площі

земельної ділянки, яка відводиться під будівництво, лікарю в першу чергу необхідно

звернути увагу на:A * ліжковий фонд лікарні

B територіальні розміри населеного пункту

C систему лікарняного будівництва

D категорійність населеного пункту

E рівень захворюваності населення

4

У населеному пункті N планується будівництво інфекційної лікарні на 100 ліжок. Стічні

води перед скидом у міську каналізацію проходять попереднє очищення та

знезаражування. Яка з приведених споруд можна використати для попереднього

очищення?

A * Септик полями підземної фільтрації

B Піщано-гравійний фільтр

C Фільтруючий колодязь

D Фільтруючу траншею

E Біофільтри малої потужності

5

При експертизі проекту лікарні було встановлено: операційний блок, до складу якого

входить 4 операційних, знаходиться на другому поверсі, розміри операційних 56 м2,

вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус

висотою 20 м. Що з приведених даних не відповідає гігієнічним вимогам?

A * недостатня площа операційної

B невірна орієнтація вікон

C недостатня кількість операційних

D недостатня відстань до головного корпусу

E невірно вибраний поверх для операційної

6

В місті Н. заплановано будівництво промислового підприємства ( 1 А класу небезпеки

) у викидах якого будуть міститися діоксид сірки і діоксид азоту. На якій відстані від

джерела викиду даного підприємства концентрації зазначених інгредієнтів в

атмосферному повітрі повинні відповідати ГДК ?

A * 3000 м

B 1000 м

C 500 м

D 100 м

E 50 м

7

На хімічному виробництві робітниця зайнята дозуванням, зважуванням та

завантаженням в камеру реакції вихідних продуктів синтезу полімерних матеріалів.

Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні

заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу хімічних чинників на

організм робітниці та майбутньої дитини?A *перевід на роботу не пов’язану з дією шкідливих чинників

B зменшення тривалості робочого дня

C зменшення часу дії хімічних чинників

D збільшення кількості регламентованих перерв

E надання додаткових вихідних днів

8

Оператор комп’ютерного набору зайнята вводом тексту, редагуванням та друком

документів на персональному комп’ютері. Тривалість її робочого дня становить 8

годин. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які

профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу

виробничих чинників на організм робітниці та майбутньої дитини?A *перевід на роботу не пов’язану з роботою на персональному комп’ютері

B зменшення тривалості робочого дня

C зменшення часу роботи на комп’ютері

D збільшення кількості регламентованих перерв

E надання додаткових вихідних днів

9

При аналізі захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робітників

машинобудівного заводу було використане поглиблене вивчення захворюваності.

Назвати обліковий документ, що використовується при цьому.A *Карта обліку тимчасової непрацездатності

B Особова карта робітника

C Лікарняний листок

D Звіт про причини тимчасової непрацездатності

E -

10

До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху

меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого і об’єктивні

дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив

постраждалого від роботи, призначив лікування і надіслав „Екстрене повідомлення” у

таку установу:A *Районну санітарно-епідеміологічну станцію

B Підприємство, де працює постраждалий

C Медико-санітарну частину підприємства

D Головному лікарю ТМО

E Спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання

11

Робітник, що працює з лазером (довжина хвилі= 0,63-1,5 мкм), піддається

несприятливій дії на шкіру дифузно відбитого випромінювання і знаходиться на

відстані 10 см від дифузно відбитої поверхні. До якого класу за ступенем небезпеки

відноситься даний лазерний генератор?

A * IV

B III

C II

D I

E ––

12

Праця оператора машинного набору вимагає запам’ятовування на короткий проміжок

часу великої кількості послідовних окремих елементів роботи. Який вид пам’яті

характеризує працю оператора?A * оперативна

B довгострокова

C короткострокова

D логічна

E рухова

13

Робота оптичного квантового генератора супроводжується виникненням деяких

несприятливих факторів виробничого середовища, що можуть негативно впливати на

організм робітників, які його обслуговують. Назвіть ці фактори.A *Лазерне випромінювання, шум, УФ-випромінювання, електромагнітні поля

радіочастот, м’яке рентгенівське випромінювання, озон і оксиди азоту.B Лазерне випромінювання, УФ-випромінювання.

C Електромагнітні поля радіочастот, шум.

D М’яке рентгенівське випромінювання.

E Озон і оксиди азоту

14

Робітники обслуговують лазер, який становить небезпеку при опроміненні очей

прямим, дзеркально відбитим, а також дифузно відбитим випромінюванням на

відстані 10 см від дифузно відбитої поверхні та при опроміненні шкіри прямим і

дзеркально відбитим випромінюванням. Вкажіть, до якого класу за ступенем

небезпеки відноситься цей лазер.A *До 3-го класу

B До 1-го класу

C До 4-го класу

D До 2-го класу

E При дії на очі до3-го, а при дії на шкіру до 2-го класу

15

При обробці деревини на меблевій фабриці на робочих місцях робітників протягом

робочої зміни встановлена наявність виробничого шуму, рівні якого при виконанні

різних операцій становили 81, 84 і 85 дБА. При вимірюванні рівнів звукового тиску за

окремими октавними смугами встановлено перевищення допустимих рівнів в октавній

смузі 2000Гц на 2 дБ, в октавній смузі 4000 Гц - на 6 дБ і октавній смузі 8000 Гц - на 3

дБ. Вкажіть характер даного шуму за часовою, спектральною і частотною

характеристиками.A *Шум постійний, широкосмуговий, високочастотний.

B Шум непостійний, тональний, середньочастотний.

C Шум непостійний, широкосмуговий, високочастотний.

D Шум постійний, тональний, низькочастотний.

E Шум непостійний, широкосмуговий, низькочастотний.

16

Для збирання врожаю картоплі у сільськогосподарському підприємстві "Мрія", яке

знаходиться в зоні гарантованого добровільного відселення планується залучити

школярів 10-11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи з даного

питання?

A Заборонити роботу школярів

B Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин

C Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин

D Заборонити залучення до роботи дівчат

E Заборонити залучення до роботи школярів 10 класу.

17

Сім’я пенсіонерів, яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС до Харківської області,

вирішила повернутися для постійного проживання до села К., яке знаходиться в зоні

безумовного (обов’язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в

даному випадку?

A Постійне проживання категорично заборонено

B Заборонено проживання більше 1 року

C Заборонено проживання більше 3 років

D Заборонено проживання більше 5 років

E Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів

18

Основний спектральний склад штучного джерела ультрафіолетового випромінювання

складає 280... 10 нм. Якої специфічної біологічної дії слід очікувати?

A *Сильна бактерицидна

B Слабка загальностимулююча

C Пігментоутворення

D Синтез холекальциферолу

E Загальностимулююча

19

Якій з молочних продуктів патогенетично обґрунтовано включати в дієту хворих з

гіперацидним гастритом, виразковою хворобою шлунку та 12 – палої кишки?

A *Вершки

B Дієтична сметана

C Слабкий (одноденний) кефір

D Симбівіт

E Кумис

20

Якій сік порекомендуєте включити в комплексну медикаментозно- дієтичну терапію

хворим з виразковою хворобою шлунку або 12 – палої кишки з низькою або нульовою

кислотністю шлункового соку з метою прискорення загоєння виразкового дефекту?A *Капустяний, капустяно – моркв’яний

B Яблучний, березово – яблучний

C Гарбузовий

D Картопляний, картопляно – моркв’яний

E Селери, петрушки

21

Громадянин К. , перебуваючи у відрядженні в іншому місті, захворів і звернувся по

медичну допомогу до найближчої поліклініки. Чий дозвіл необхідний для видачі листка

непрацездатності цьому громадянину ?A *Головного лікаря

B Лікуючого лікаря

C Завідувача відділенням

D Заступника головного лікаря з ЛТЕ

E Лікарської консультативної комісії

22

Громадянину, вчителю загальносвітньої школи, після обстеження виставлено діагноз:

Туберкульоз легень. На який максимальний термін з дня настання непрацездатності

йому може бути видано листок непрацездатності ?A *На 10 місяців

B 5 місяців

C 4 місяці

D 2 місяці

E 1 місяць

23

З метою оцінки раціональності використання ліжкового фонду проводиться

реєстрація госпіталізованої захворюваності. Який статистичний документ є основним

джерелом інформації в цьому випадку?A *Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару

B Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діяагнозів.

C Медична карта стаціонарного хворого

D Виписка із медичної карти стаціонарного хворого

E Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік

24

У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який

документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

A *Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання.

B Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів.

C Історія розвитку дитини.

D Талон амбулаторного пацієнта.

E Медична карта стаціонарного хворого.

25

Жінку виписали зі стаціонару з живою дитиною, яка народилася на 29 тижні

вагітності. На який максимальний термін жінці буде видано листок непрацездатності

в зв’язку з вагітністю та пологами?A *На 140 днів.

B На 126 днів.

C На 90 днів.

D На 70 днів.

E На 56 днів.

26

Районному кардіологу доручено розробити план проведення комплексу

лікувально-профілактичних заходів по зниженню смертності від серцево-судинних

захворювань. Які заходи мають бути заплановані щодо вторинної профілактики цих

захворювань?

A *Попередження рецидивів і ускладнень захворювань.

B Направлення хворих на санаторно-курортне лікування

C Попередження виникнення захворювань.

D Направлення хворих на стаціонарне лікування.

E Оптимізація способу і умов життя.

27

В результаті аварії на одному з промислових підприємств відбувся витік озону та

радіоактивних речовин в одному з цехів. Група працівників цього цеху підпала під

одночасний вплив обох чинників. Яким буде вплив цих чинників на організм?A * Поєднаний радіоміметичний вплив.

B Поєднаний.

C Ізольований.

D Комбінований.

E Комплексний.

28

Серед мешканців присадибних ділянок с. Іванівка, які прилягають до поля агрофірми

“Дружба”, через 1 тиждень після зрошування його пестицидами (гексахлораном)

з’явилися симптоми отруєння пестицидами. В результаті лабораторних досліджень

вміст гексахлорану в грунті сусідніх з полем приватних садиб перевищував ГДК в 2

рази, в повітрі – в 10 разів, у воді криниць (водопостачання населеного пункту є

децентралізованим)- в 2 рази. Назвіть вид впливу пестицидів на організм людей, що

має місце.A * Комплексний

B Ізольований

C Поєднаний

D Комбінований

E

29

У зв’язку з підвищенням рівня гострої захворюваності в дитячому дошкільному закладі

проведено: вивчення фактичного харчування та аналіз результатів лабораторного

обстеження дітей. Встановлено, що в примірний варіант сезонного меню харчового

раціону входять страви, виготовлені з м’яса, круп, макаронів, яєць молока та

кондитерські вироби. Дані лабораторного обстеження дітей: кількість еритроцитів

крові – 3,6 х 10 12/л; Нb – 124,0 – 138,0 г/л; кольоровий показник 0,85-0,90; часова

екскреція аскорбінової кислоти з сечею 0,25 мг/год. Які з отриманих матеріалів

можуть бути використані як керівні для розробки комплексу оздоровчих заходів?

A * Харчовий раціон; мг/часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею.

B Гемоглобін крові, харчовий раціон.

C Харчовий раціон.

D Кольоровий показник крові.

E Мг/часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею, Hb крові.

30

Жінка у віці 42 років, з ростом 168 см. та масою тіла 74 кг., приймає їжу 4 рази на

день, працює на виробництві по виготовленню свинцевих білил. Який лікувально-

профілактичний раціон повинна отримувати робітниця для профілактики

профпатології.

A * Лікувально-профілактичний раціон №3.

B Лікувально-профілактичний раціон №2.

C Лікувально-профілактичний раціон №1.

D Лікувально-дієтичний раціон №1.

E Лікувально-дієтичний раціон №9

31

За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки

мікрокліматичних умов в лікарняній палаті для інвалідів Вітчизняної війни. Результати

вимірювань: середня температура повітря – 19 0С , швидкість руху повітря – 0,1

м/сек, відносна вологість повітря – 50%, що відповідає комфортному мікроклімату. За

рахунок яких заходів можна досягти таких умов в палаті для літніх хворих?A * Відповідного опалення приміщення, провітрювання та кондиціонування повітря.

B Підбору відповідного одягу та взуття.

C Загартування.

D Раціонального режиму харчування.

E Достатньої інсоляції.

32

Лабораторією СЄС визначений вміст афлотоксинів у м’ясі корів, яким згодовували

запліснявілий корм. Рівень афлотоксину перевищує гранично-допустимий у 5 разів.

Назвіть можливі зрушення в здоров’ї внаслідок афлатоксикозу у населення, що

тривалий час вживає таке м’ясо.

A * Рак печінки.

B Атеросклероз.

C Гломерулонефрит.

D Анемія.

E Вегето-судинна дистонія.

33

Робітник, зайнятий на обробці відливок у ливарному виробництві, тримає

шліфувальний інструмент вагою 10 кг, 260 хвилин за зміну. Робота здійснюється

тривалим скороченням м’язів, при цьому в руховий центр безперервно надходить

потік імпульсів, що досить швидко викликає виснаження функціонального потенціалу і

розвинення втоми. Яку роботу виконує робітник?A * Статичну роботу.

B Позитивну динамічну роботу.

C Негативну динамічну роботу.

D Напружену роботу.

E Важку роботу.

34

Хлопчик 12 років має деякі функціональні та морфологічні відхилення (міопія 0,5Д) та

знижений опір організму. Хронічні захворювання відсутні. За останній рік 5 раз хворів

на респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я можна віднести цього

хлопчика?

A * Друга група здоров’я.

B Перша група здоров’я.

C Третя група здоров’я.

D Четверта група здоров’я.

E П’ята група здоров’я .

35

Дівчинка 14 років. Хронічне захворювання бронхіальна астма у стадії субкомпенсації.

За останній рік 3 рази хворіла на пневмонію. Яка група здоров’я у цієї дівчинки?

A * Четверта група здоров,я.

B Перша група здоров,я.

C Друга група здоров,я.

D Третя група здоров,я.

E П’ята група здоров,я.

36

На початку травня жінка збирала гриби. Приготувала обід, однією із страв якого були

смажені гриби. Через декілька годин потому вона і чоловік відчули біль і різь у ділянці

шлунку, що супроводжувались нудотою, блюванням. На другий день з’явилась

жовтяниця. Після інтенсивного лікування їх у лікарні видужування почалося з 6 дня.

Визначити гриб, від якого виникло отруєння.A * Сморжі.

B Бліда поганка.

C Несправжня сіра опенька.

D Зморжки.

E Печериця.

37

В інфекційну лікарню поступив підліток з клінічною картиною гострого отруєння

афлотоксинами: порушення функції травної системи, координації рухів, геморагії,

набряки. Із анамнезу відомо, що він часто вживав арахіс. Який вид профілактики і

боротьби з мікотоксинами є найбільш ефективним?

A * Виключення умов, які створюють підвищену вологість рослинної сировини і

продуктів.B Ретельне лущення арахісу перед вживанням.

C Смаження арахісу перед вживанням.

D Заборона дітям і підліткам вживання арахісу без теплової обробки.

E При зберіганні арахісу добавляти кухонну сіль.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 -> %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 1. Терапевтичний профіль 1
krok -> Крок 3 Стоматологія Диспансеризація (1 частина) 1
krok -> Крок Фармація Фармакогнозія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 4. Акушерство і гінекологія
krok -> Крок Фармація Фізіологія 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 2. Хірургічний профіль
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> 3. Педіатричний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка