8/Текстові тести Тема 8 $category: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тестиДата конвертації09.04.2021
Розмір1.07 Mb.

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965884 name: Агрегація тромбоцитів перешкоджає виходу крові із

::Агрегація тромбоцитів перешкоджає виходу крові із::[html]Агрегація тромбоцитів перешкоджає виходу крові із судини. Який фактор тромбоцитів є активатором агрегації тромбоцитів?{

=Пф 12;

~Пф 11;


~Пф 9;

~Пф 8;


~Пф 7.

}

// question: 965913 name: Адгезія тромбоцитів – це приклеювання їх до місця::Адгезія тромбоцитів – це приклеювання їх до місця ::Адгезія тромбоцитів – це приклеювання їх до місця ушкодження. Які клітини синтезують найважливіший плазм енний фактор адгезії тромбоцитів?{

~Еритроцити.

=Ендотеліоцити.

~Еозинофіли.

~Лейкоцити.

~Тромбоцити.

}

// question: 325968 name: Аденозиндифосфат приймає участь у зсіданні крові. Як АДФ впливає на зсідання крові?::Аденозиндифосфат приймає участь у зсіданні крові. Як АДФ впливає на зсідання крові?::[html]Аденозиндифосфат приймає участь у зсіданні крові. Як АДФ впливає на зсідання крові?{

=Забезпечує скупчення тромбоцитів у місці ушкодження

~Забезпечує ретракцію тромбоцитів

~Забезпечує звуження судин

~Зв’язує гепарин

~Попереджає агрегацію тромбоцитів

}

// question: 966009 name: Активація профібринолізину здійснюється також ферм::Активація профібринолізину здійснюється також ферм::[html]Активація профібринолізину здійснюється також ферментами. Вкажіть їх\:{

~цитохромоксидаза, секретин.

~трипсин, вільні радикали.

=урокіназа, трипсин, кисла і лужна фосфатаза.

~плазмін, альфа-амілаза.

~моноамінооксидаза, каталаза.

}

// question: 966001 name: Активування профібринолізину є одним з етапів фібр::Активування профібринолізину є одним з етапів фібр::[html]Активування профібринолізину є одним з етапів фібринолізу. Механізми активування профібринолізину поділяють на дві групи. Які це групи?{

~первинні і вторинні.

~активні, неактивні.

=зовнішні, внутрішні.

~нервові, гуморальні.

~симпатичні, парасимпатичні.

}

// question: 966025 name: Антикоакулянти приймають участь у розчиненні тромб::Антикоакулянти приймають участь у розчиненні тромб::[html]Антикоакулянти приймають участь у розчиненні тромбів. Антикоакулянти є первинні та вторинні.Які характеристики вторинних?{

~синтезуються самостійно і постійно.

~існують незалежно від процесів зсідання крові.

=утворюються в процесі зсідання крові й фібринолізу.

~активуються після крововтрати.

~поступають ззовні.

}

// question: 331768 name: Антитромбін ІІІ є плазмовим кофактором речовини, яку було відкрито в 1916 році студентом Маклейном у печінці собаки. Що це?::Антитромбін ІІІ є плазмовим кофактором речовини, яку було відкрито в 1916 році студентом Маклейном у печінці собаки. Що це?::[html]Антитромбін ІІІ є плазмовим кофактором речовини, яку було відкрито в 1916 році студентом Маклейном у печінці собаки. Що це?{

~тромбін.

~глобулін.

~плазмін.

=гепарин.

~гістамін.

}

// question: 957967 name: Антитромбін-ІІІ – найуніверсальніший первинний ант::Антитромбін-ІІІ – найуніверсальніший первинний ант::Антитромбін-ІІІ – найуніверсальніший первинний антикоагулянт. Які клітини його синтезують?{

=Ендотеліоцити.

~Епітеліальні.

~Лейкоцити.

~Еритроцити.

~Тромбоцити.

}

// question: 957910 name: Арахідонова кислота відома тим, що з неї виробляєт::Арахідонова кислота відома тим, що з неї виробляєт::Арахідонова кислота відома тим, що з неї виробляється ряд речовин, зокрема тромбоксан А2. Як впливає тромбоксан А2 на зсідання крові?{

=Забезпечує скупчення тромбоцитів;

~Зумовлює спазм судин;

~Гальмує адгезію тробоцитів;

~Викликає ретракцію тромбоцитів;

~Розширює судини.

}

// question: 966030 name: Багато прокоагулянтів і їх метаболітів у процесі з::Багато прокоагулянтів і їх метаболітів у процесі з::[html]Багато прокоагулянтів і їх метаболітів у процесі зсідання крові і фібринолізу набувають антикоагулянтних властивостей. Яка їх назва?{

~патологічні.

~плазміноподібні.

~гемостатичні.

~судинні.

=вторинні.

}

// question: 965879 name: Базофіли виробляють гепарин, який перешкоджає зсід::Базофіли виробляють гепарин, який перешкоджає зсід::Базофіли виробляють гепарин, який перешкоджає зсіданню крові, але він знешкоджується факторами тромбоцитів. Який фактор тромбоцитів має антигепаринову дію?{

=Пф 4


~Пф 1

~Пф 12


~Пф 10

~Пф 6


}

// question: 965904 name: Без добре функціонуючої системи гемостазу люди вми

::Без добре функціонуючої системи гемостазу люди вми::[html]Без добре функціонуючої системи гемостазу люди вмирають у дитячому або молодому віці. Функціонально-структурними компонентами системи гемостазу є\:{

=Стінка кровоносних судин, форменні елементи крові, фактори плазми крові.

~Ендотеліоцити, форменні елементи крові, фактори плазми крові.

~Стінка кровоносних судин, тромбоцити, фактори плазми крові.

~Ендотеліоцити, тромбоцити, лейкоцити, фактори плазми крові.

~Стінка кровоносних судин, лейкоцити, тромбоцити, фактори плазми крові.

}

// question: 30314 name: Білкові активатори профібринолізу є:::Білкові активатори профібринолізу є\:::Білкові активатори профібринолізу є\:{

~гормональні, негормональні

=судинні, тканинні

~ферментні, неферментні

~монопептиди, дипептиди

~зовнішні, внутрішні

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 2437714 name: Буквою C на малюнку позначено:

::Буквою C на малюнку позначено\:::[html]Буквою C на малюнку позначено\:\n

{

=фактор XІII активний

~фактор ІІ

~фактор VІІ

~фактор IV

~фактор XII

}

// question: 2437713 name: Буквою D на малюнку позначено:::Буквою D на малюнку позначено\:::[html]Буквою D на малюнку позначено\:\n

{

~фактор X

~фактор ІІ

~фактор VІІІ

=фактор VІI

~фактор V

}

// question: 1045342 name: Буквою E на малюнку позначено:::Буквою E на малюнку позначено\:::[html]Буквою E на малюнку позначено\:\n

{

=фактор X

~фактор ІІ

~фактор VІІІ

~фактор XI

~фактор V

}

// question: 2437716 name: Буквою J на малюнку позначено:::Буквою J на малюнку позначено\:::[html]Буквою J на малюнку позначено\:\n

{

~фактор V

=фактор ІІ

~фактор VІІІ

~фактор VІI

~фактор XII

}

// question: 2437717 name: Буквою K на малюнку позначено:::Буквою K на малюнку позначено\:::[html]Буквою K на малюнку позначено\:\n

{

~фактор XІII

~фактор ІІ

=фактор VІІ

~фактор IV

~фактор XII

}

// question: 2437715 name: Буквою O на малюнку позначено:::Буквою O на малюнку позначено\:::[html]Буквою O на малюнку позначено\:\n

{

=фактор V

~фактор ІІ

~фактор VІІІ

~фактор VІI

~фактор XII

}

// question: 2437718 name: Буквою R на малюнку позначено:::Буквою R на малюнку позначено\:::[html]Буквою R на малюнку позначено\:\n

{

=фактор ІII

~фактор ІІ

~фактор VІІ

~фактор IV

~фактор XII

}

// question: 1045344 name: Буквою S на малюнку позначено:::Буквою S на малюнку позначено\:::[html]Буквою S на малюнку позначено\:\n

{

=фактор XІII

~фактор ІІ

~фактор VІІ

~фактор IV

~фактор XII

}

// question: 2437711 name: Буквою А на малюнку позначено:::Буквою А на малюнку позначено\:::[html]Буквою А на малюнку позначено\:\n

{

~фактор X

~фактор ІІ

~фактор VІІІ

=фактор ІX

~фактор V

}

// question: 2437710 name: Буквою В на малюнку позначено:::Буквою В на малюнку позначено\:::[html]Буквою В на малюнку позначено\:\n

{

~фактор X

~фактор ІІ

~фактор VІІІ

~фактор XI

=фактор ХІІ

}

// question: 2437712 name: Буквою Н на малюнку позначено:::Буквою Н на малюнку позначено\:::[html]Буквою Н на малюнку позначено\:\n

{

~фактор X

~фактор ІІ

~фактор VІІІ

=фактор XI

~фактор V

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 965970 name: В клінічній практиці оцінку стану вторинного (коаг

::В клінічній практиці оцінку стану вторинного (коаг::[html]В клінічній практиці оцінку стану вторинного (коагуляційного) гемостазу проводять за допомогою тромбоеластографії. Одним із показників, які оцінюють на тромбоеластограмі є час утворення тромба. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі для людей віком до 60 років.{

=5–8 хв.


~9–20 хв.

~3–10 хв.

~2–4 хв.

~10–45 с.

}

// question: 965969 name: В клінічній практиці оцінку стану вторинного (коаг::В клінічній практиці оцінку стану вторинного (коаг::[html]В клінічній практиці оцінку стану вторинного (коагуляційного) гемостазу проводять за допомогою тромбоеластографії. Одним із показників, які оцінюють на тромбоеластограмі є тривалість початкового зсідання крові. Вкажіть, який із наведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.{

=8–12 хв.

~10–20 хв.

~5–10 хв.

~2–4 хв.

~10–15 с.

}

// question: 30269 name: В клінічній практиці оцінку стану коагуляційного гемостазу проводять за допомогою тромбоеластографії. Одним із показників, які оцінюють на тромбоеластограмі є тривалість початкового зсідання крові. Вкажіть, який із приведених нижче показників::В клінічній практиці оцінку стану коагуляційного гемостазу проводять за допомогою тромбоеластографії. Одним із показників, які оцінюють на тромбоеластограмі є тривалість початкового зсідання крові. Вкажіть, який із приведених нижче показників::[html]В клінічній практиці оцінку стану коагуляційного гемостазу проводять за допомогою тромбоеластографії. Одним із показників, які оцінюють на тромбоеластограмі є тривалість початкового зсідання крові. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.{

~5–10 хв.

~10–20 хв.

=8–12 хв.

~2–4 хв.

~10–15 с.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 30150 name: В обстежуваного C., 25 років, визначали час рекальцифікації плазми. Чому він дорівнює в нормі?

::В обстежуваного C., 25 років, визначали час рекальцифікації плазми. Чому він дорівнює в нормі?::[html]В обстежуваного C., 25 років, визначали час рекальцифікації плазми. Чому він дорівнює в нормі?{

=86 секунд.

~56 секунд.

~158 секунд.

~14 секунд.

~2 секунди.

}

// question: 330774 name: В обстежуваного А., 18 років, визначали фібринолітичну активність крові. Чому вона дорівнює в нормі?::В обстежуваного А., 18 років, визначали фібринолітичну активність крові. Чому вона дорівнює в нормі?::[html]В обстежуваного А., 18 років, визначали фібринолітичну активність крові. Чому вона дорівнює в нормі?{

~80-105 %.

~50-60 %.

~40-48 %.

=15-20 %.

~8-9 %.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 957990 name: В обстежуваного В. тривалість кровотечі за Дюке –

::В обстежуваного В. тривалість кровотечі за Дюке – ::В обстежуваного В. тривалість кровотечі за Дюке – 2 хвилини, кількість тромбоцитів – 272 Г/л, лейкоцитів – 16.8 Г/л, еритроцитів – 5,9 Т/л. Зробіть висновок.{

~Обстежуваному 3 місяці.

=Обстежуваному 2 дні.

~Вік обстежуваного – 4 роки.

~Обстежуваному 19 років.

~Обстежуваному 57 років.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 30132 name: В обстежуваного В., 22 років, визначали толерантність плазми до гепарину. Чому вона дорівнює в нормі?

::В обстежуваного В., 22 років, визначали толерантність плазми до гепарину. Чому вона дорівнює в нормі?::В обстежуваного В., 22 років, визначали толерантність плазми до гепарину. Чому вона дорівнює в нормі?{

~12 хвилин.

~5 хвилин.

=7 хвилин.

~3 хвилини.

~1 хвилина.

}

// question: 29540 name: В обстежуваного встановлено зменшення вмісту Ca 2+ в плазмі крові. На яку фазу судинно-тромбоцитарного гемостазу це вплине в найбільшій мірі?::В обстежуваного встановлено зменшення вмісту Ca 2+ в плазмі крові. На яку фазу судинно-тромбоцитарного гемостазу це вплине в найбільшій мірі?::[html]В обстежуваного встановлено зменшення вмісту Ca 2+ в плазмі крові. На яку фазу судинно-тромбоцитарного гемостазу це вплине в найбільшій мірі?{

~Зменшується адгезія тромбоцитів

~Подовжується час рефлекторного спазму судин

~Вкорочується час агрегації тромбоцитів

~Вкорочується час ретракції тромбоцитарного згустка

=Подовжується час агрегації тромбоцитів

}

// question: 965945 name: В обстежуваного гіперкоагуляція. Який час зсідання::В обстежуваного гіперкоагуляція. Який час зсідання::[html]В обстежуваного гіперкоагуляція. Який час зсідання крові за Лі-Уайтом можна очікувати у нього?{

=4 хвилини.

~6 хвилин.

~9 хвилин.

~14 хвилин.

~20 хвилин.

}

// question: 965935 name: В обстежуваного Л., 18 років, визначали толерантні::В обстежуваного Л., 18 років, визначали толерантні::[html]В обстежуваного Л., 18 років, визначали толерантність плазми до гепарину. Чому вона дорівнює в нормі?{

~12 хвилин.

=7 хвилин.

~5 хвилин.

~3 хвилини.

~1 хвилина.

}

// question: 965922 name: В обстежуваного Н., 25 років, порушене зсідання кр::В обстежуваного Н., 25 років, порушене зсідання кр::[html]В обстежуваного Н., 25 років, порушене зсідання крові, довго не зупиніється кров при кровотечі. Який час зсідання крові за Лі-Уайтом можна очікувати у нього?{

~3 хвилини.

~5 хвилин.

~7 хвилин.

~10 хвилин.

=12 хвилин.

}

// question: 30119 name: В обстежуваного Н., 25 років, сповільнене зсідання крові. Який час зсідання крові за Лі-Уайтом можна очікувати у нього?::В обстежуваного Н., 25 років, сповільнене зсідання крові. Який час зсідання крові за Лі-Уайтом можна очікувати у нього?::В обстежуваного Н., 25 років, сповільнене зсідання крові. Який час зсідання крові за Лі-Уайтом можна очікувати у нього?{

~3 хвилини.

~5 хвилин.

~7 хвилин.

~10 хвилин.

=12 хвилин.

}

// question: 326093 name: В обстежуваного Р., 18 років, визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?::В обстежуваного Р., 18 років, визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?::[html]В обстежуваного Р., 18 років, визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі? {

~0,5 г/л.

~1 г/л.

=4 г/л.


~7 г/л.

~9 г/л.


}

// question: 30129 name: В обстежуваного У., 19 років, визначали фібринолітичну активність крові. Чому вона дорівнює в нормі?

::В обстежуваного У., 19 років, визначали фібринолітичну активність крові. Чому вона дорівнює в нормі?::В обстежуваного У., 19 років, визначали фібринолітичну активність крові. Чому вона дорівнює в нормі?{

~85 %.


~56 %.

~42 %.


=15 %.

~8 %.


}

// question: 965944 name: В обстежуваного Ц., 19 років, пришвидшене зсідання

::В обстежуваного Ц., 19 років, пришвидшене зсідання::[html]В обстежуваного Ц., 19 років, пришвидшене зсідання крові. Який час зсідання крові за Лі-Уайтом можна очікувати у нього?{

=3 хвилини.

~5 хвилин.

~7 хвилин.

~10 хвилин.

~12 хвилин.

}

// question: 965923 name: В обстежуваного Ш., 22 років, сповільнене зсідання::В обстежуваного Ш., 22 років, сповільнене зсідання::[html]В обстежуваного Ш., 22 років, сповільнене зсідання крові. Який час зсідання крові за Лі-Уайтом можна очікувати у нього?{

~1 хвилина.

~3 хвилини.

~5 хвилин.

~9 хвилин.

=13 хвилин.

}

// question: 325995 name: В обстежуваної В. зменшений вміст Ca 2+ у плазмі крові. На яку фазу судинно-тромбоцитарного гемостазу це вплине найбільше?::В обстежуваної В. зменшений вміст Ca 2+ у плазмі крові. На яку фазу судинно-тромбоцитарного гемостазу це вплине найбільше?::[html]В обстежуваної В. зменшений вміст Ca 2+ у плазмі крові. На яку фазу судинно-тромбоцитарного гемостазу це вплине найбільше?{

=Подовжується час агрегації тромбоцитів.

~Подовжується тривалість судинного спазму.

~Вкорочується час рефлекторного спазму судин.

~Подовжується час ретракції тромбоцитарного згустка

~Збільшується час адгезії тромбоцитів.

}

// question: 326092 name: В обстежуваної В., 25 років, визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?::В обстежуваної В., 25 років, визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?::[html]В обстежуваної В., 25 років, визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?{

~0,5 г/л.

~1 г/л.

=4 г/л.


~7 г/л.

~9 г/л.


}

// question: 326094 name: В обстежуваної Д., 23 років, визначали протромбіновий індекс. Чому він дорівнює в нормі?

::В обстежуваної Д., 23 років, визначали протромбіновий індекс. Чому він дорівнює в нормі?::[html]В обстежуваної Д., 23 років, визначали протромбіновий індекс. Чому він дорівнює в нормі?{

=80-105 %.

~70-85 %.

~50-60 %.

~40-48 %.

~. 8-9 %.

}

// question: 965946 name: В обстежуваної О., 18 років, визначали тромбопласт::В обстежуваної О., 18 років, визначали тромбопласт::[html]В обстежуваної О., 18 років, визначали тромбопластиновий час плазми за Квіком. Чому він дорівнює в нормі?{

~2-3 секунди.

=12-15 секунд.

~50-60 секунд.

~1-2 хвилини.

~До 3 хвилин.

}

// question: 30126 name: В обстежуваної Ф., 22 років, визначали протромбіновий індекс. Чому він дорівнює в нормі?::В обстежуваної Ф., 22 років, визначали протромбіновий індекс. Чому він дорівнює в нормі?::В обстежуваної Ф., 22 років, визначали протромбіновий індекс. Чому він дорівнює в нормі?{

=84 %.


~72 %.

~56 %.


~42 %.

~8 %.


}

// question: 30276 name: В основі прискорення процесу зсідання крові при стресових ситуаціях лежить вихід із стінок судин факторів утворення протромбінази. Під впливом якої активної речовини відбувається цей вихід?

::В основі прискорення процесу зсідання крові при стресових ситуаціях лежить вихід із стінок судин факторів утворення протромбінази. Під впливом якої активної речовини відбувається цей вихід?::[html]В основі прискорення процесу зсідання крові при стресових ситуаціях лежить вихід із стінок судин факторів утворення протромбінази. Під впливом якої активної речовини відбувається цей вихід?{

~серотонін.

~АТФ.

~ацетилхолін.=адреналін.

~гістамін.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 30287 name: В регуляції процесу зсідання крові важливу роль відіграють тромбоцити. При якому рівні тромбоцитів в крові підвищується проникність судин для крові, збільшується час кровотечі, сповільнюється утворення згустку або відбувається неповна його ретракція?

::В регуляції процесу зсідання крові важливу роль відіграють тромбоцити. При якому рівні тромбоцитів в крові підвищується проникність судин для крові, збільшується час кровотечі, сповільнюється утворення згустку або відбувається неповна його ретракція?::В регуляції процесу зсідання крові важливу роль відіграють тромбоцити. При якому рівні тромбоцитів в крові підвищується проникність судин для крові, збільшується час кровотечі, сповільнюється утворення згустку або відбувається неповна його ретракція?{

=нижче 50000 в 1мкл.

~нижче 100000 в 1мкл.

~нижче 200000 в 1мкл.

~вище 500000 в 1мкл.

~вище 200000 в 1мкл.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 957922 name: Вагітна К. має проблеми із зупинкою кровотечі післ

::Вагітна К. має проблеми із зупинкою кровотечі післ::Вагітна К. має проблеми із зупинкою кровотечі після взяття крові на загальний аналіз – у неї дещо знижена кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у неї?{

~320 Г/л;

~268 Г/л;

~212 Г/л;

~184 Г/л;

=167 Г/л.

}

// question: 30311 name: Важливими стимуляторами зовнішнього механізму фібринолізу є:::Важливими стимуляторами зовнішнього механізму фібринолізу є\:::Важливими стимуляторами зовнішнього механізму фібринолізу є\:{

~гормони


~ліпідні активатори

~мікроелементи

=білкові активатори

~бікарбонати

}

// question: 965876 name: Вивчення механізмів дії тромбоцитарних і плазменн::Вивчення механізмів дії тромбоцитарних і плазменн::Вивчення механізмів дії тромбоцитарних і плазменних факторів зсідання крові було проведено у 20 ст. Який фактор тромбоцитів має фібринстабілізуючу дію?{

=Пф11


~Пф10

~Пф12


~Пф1

~Пф6


}

// question: 326085 name: Відомо, що є білі, червоні та змішані тромби. На якому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу формується білий тромб?

::Відомо, що є білі, червоні та змішані тромби. На якому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу формується білий тромб?::[html]Відомо, що є білі, червоні та змішані тромби. На якому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу формується білий тромб?{

~Рефлекторний спазм судин.

~Адгезія тромбоцитів.

=Зворотна агрегація тромбоцитів.

~Необоротна агрегація тромбоцитів.

~Рефракція тромбоцитарного тромба.

}

// question: 332464 name: Відомо, що цАМФ інгібує агрегацію тромбоцитів. Як змінюється при цьому вміст Са в крові?::Відомо, що цАМФ інгібує агрегацію тромбоцитів. Як змінюється при цьому вміст Са в крові?::[html]Відомо, що цАМФ інгібує агрегацію тромбоцитів. Як змінюється при цьому вміст Са в крові?{

=блокування надходження Са в тромбоцити.

~збільшення Са в тромбоцитах

~активація Nа-Са обміну.

~зменшення Са в плазмі.

~рівень Са не змінюється.

}

// question: 29550 name: Вкажіть метод підрахунку тромбоцитів.::Вкажіть метод підрахунку тромбоцитів.::Вкажіть метод підрахунку тромбоцитів.{

~За допомогою фотоелектрокалориметра.

~В тромбоцитарних капілярах.

~За допомогою еритрогемометра.

~За методом Салі.

=В мазку крові.

}

// question: 966007 name: Внутрішній механізм активування про фібринолізину::Внутрішній механізм активування про фібринолізину::[html]Внутрішній механізм активування про фібринолізину запускається тими ж факторами, що ініціюють зсідання крові. Це активований фактор\:{

=ХІІ.


~ІV.

~V.


~VІ.

~VІII.


}

// question: 957945 name: Встановлено зменшення вмісту Ca 2+ в плазмі крові

::Встановлено зменшення вмісту Ca 2+ в плазмі крові ::Встановлено зменшення вмісту Ca 2+ в плазмі крові у хворої з остеопорозом. На яку фазу судинно-тромбоцитарного гемостазу це вплине в найбільшій мірі?{

=Подовжується час агрегації тромбоцитів.

~Подовжується тривалість судинного спазму.

~Вкорочується час рефлекторного спазму судин.

~Подовжується час ретракції тромбоцитарного згустка.

~Збільшується час адгезії тромбоцитів.

}

// question: 30201 name: Вторинний (коагуляційний) гемостаз розглядають як процес, що розвивається за певним типом. Вкажіть цей тип.::Вторинний (коагуляційний) гемостаз розглядають як процес, що розвивається за певним типом. Вкажіть цей тип.::Вторинний (коагуляційний) гемостаз розглядають як процес, що розвивається за певним типом. Вкажіть цей тип.{

~непослідовний каскад.

=послідовний каскад.

~хвилеподібна реакція.

~лавиноподібна реакція.

~хаотична реакція.

}

// question: 965942 name: Гемофілія А супроводжується кровотечами при наймен::Гемофілія А супроводжується кровотечами при наймен::[html]Гемофілія А супроводжується кровотечами при найменших порізах. При відсутності якого фактору згортання крові спостерігається ця патологія?{

~Фактору II.

~Фактору ІV.

~Фактору VII.

=Фактору VІІІ

~Фактору ІХ.

}

// question: 965943 name: Гемофілія С супроводжується кровотечами. При відсу::Гемофілія С супроводжується кровотечами. При відсу::[html]Гемофілія С супроводжується кровотечами. При відсутності якого фактору згортання крові спостерігається ця патологія?{

~Фактору II.

~Фактору VII.

~Фактору VІІІ.

~Фактору ІХ.

=Фактору ХІ

}

// question: 965878 name: Гепарин виробляється тучними клітинами і знешкоджу::Гепарин виробляється тучними клітинами і знешкоджу::Гепарин виробляється тучними клітинами і знешкоджується тромбоцитарними факторами. Який фактор тромбоцитів має антигепаринову дію?{

=Пф 4


~Пф 5

~Пф 7


~Пф 8

~Пф 9


}

// question: 965938 name: Гепарин синтезується тучними клітинами і надходить

::Гепарин синтезується тучними клітинами і надходить::Гепарин синтезується тучними клітинами і надходить у кров де він виконує головну функцію\:{

~Іонізуючу.

~Антигельмінтозну.

~Забезпечує спазм судин.

=Антикоагулянта.

~Забезпечує зсідання крові.

}

// question: 957962 name: Гепарин, як антикоагулянт, безпосередньо на фактор::Гепарин, як антикоагулянт, безпосередньо на фактор::[html]Гепарин, як антикоагулянт, безпосередньо на фактори зсідання крові не діє, а впливає на виникнення з їх участю комплексів з таким білком плазми крові як\:{

~Альбумін.

~Фібриноген.

~Протромбін.

=Антитромбін III.

~Конвертин.

}

// question: 957968 name: Деякі прокоагулянти при зсіданні крові набувають а::Деякі прокоагулянти при зсіданні крові набувають а::Деякі прокоагулянти при зсіданні крові набувають антикоагулянтних властивостей. Назвіть найпотужнішу речовину з такими властивостями.{

~Антитромбін-ІІІ.

~Гепарин.

~Плазміноген.

~Фібриноген.

=Фібрин.


}

// question: 965902 name: Дитина 5 років порізала палець. Почалося утворення

::Дитина 5 років порізала палець. Почалося утворення::[html]Дитина 5 років порізала палець. Почалося утворення тромба. З чим зв'язаний початок процесу тромбоутворення?{

~Перетворенням фібриногену у фібрин.

=Аглютинацією тромбоцитів.

~Крайовим стоянням лейкоцитів.

~Гемолізом еритроцитів.

~Підвищенням ШОЕ.

}

// question: 29204 name: Діапедез еритроцитів зумовлений зменшенням кількості:::Діапедез еритроцитів зумовлений зменшенням кількості\:::Діапедез еритроцитів зумовлений зменшенням кількості\:{

~Лейкоцитів

~Еритроцитів

~Фібриногену

=Тромбоцитів

~Тромбіну

}

// question: 325980 name: Дівчинка порізалася. У зупинці кровотечі бере участь судинно-тромбоцитарний гемостаз. Він забезпечує зупинку кровотечі при ушкодженні:::Дівчинка порізалася. У зупинці кровотечі бере участь судинно-тромбоцитарний гемостаз. Він забезпечує зупинку кровотечі при ушкодженні\:::[html]Дівчинка порізалася. У зупинці кровотечі бере участь судинно-тромбоцитарний гемостаз. Він забезпечує зупинку кровотечі при ушкодженні\:{

~Легеневої артерії;

=Артеріол;

~Вен;


~Аорти;

~Артеріовенулярних шунтів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 965939 name: Для консервування крові застосовують різноманітні

::Для консервування крові застосовують різноманітні::[html]Для консервування крові застосовують різноманітні антикоагулянти, в тому числі полісахарид природного походження, а саме\:{

=Гепарин.

~Гіалуронова кислота.

~Декстран.

~Дерматансульфат.

~Хондроітинсульфат.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 966016 name: Для синтезу антифібринолізину необхідна збережена

::Для синтезу антифібринолізину необхідна збережена::[html]Для синтезу антифібринолізину необхідна збережена функція печінки. До якої групи речовин відноситься швидкодіючий антифібринолізин?{

~альфа-2-глобуліни.

=альфа-1-глобуліни.

~тригліцериди.

~дипептиди.

~вуглеводи.

}

// question: 965961 name: До методів оцінки функціонального стану системи ге::До методів оцінки функціонального стану системи ге::[html]До методів оцінки функціонального стану системи гемостазу відноситься коагулограма. Одним із її показників є визначення часу рекальцифікації плазми. Вкажіть дані, які відповідають фізіологічній нормі.{

=60–120 с.

~1–2 години.

~1–2 с.


~5–10 хв.

~1-2 тижні.

}

// question: 331236 name: До методів оцінки функціонального стану системи гемостазу відноситься коагулограма. Одним із її показників є протромбіновий (тромбопластиновий індекс). Вкажіть дані, які відповідають фізіологічній нормі.::До методів оцінки функціонального стану системи гемостазу відноситься коагулограма. Одним із її показників є протромбіновий (тромбопластиновий індекс). Вкажіть дані, які відповідають фізіологічній нормі.::[html]До методів оцінки функціонального стану системи гемостазу відноситься коагулограма. Одним із її показників є протромбіновий (тромбопластиновий індекс). Вкажіть дані, які відповідають фізіологічній нормі.{

=80–105 %.

~50–95 %.

~40–105 %.

~70–100 %.

~. 60–90 %.

}

// question: 966017 name: До якої групи речовин відноситься швидкодіючий ант::До якої групи речовин відноситься швидкодіючий ант::[html]До якої групи речовин відноситься швидкодіючий антифібринолізин?{

=глобуліни.

~альбуміни.

~фібриноген.

~ліпіди.

~вуглеводи.

}

// question: 966039 name: Ендотелій судин забезпечує рідкий стан крові. Завд::Ендотелій судин забезпечує рідкий стан крові. Завд::Ендотелій судин забезпечує рідкий стан крові. Завдяки якій функції?{

~виділення протеолітичних ферментів.

=продукція тканинного активатору профібринолізу.

~вироблення гепарину.

~сприяє спазму судини.

~продукція ангіотензину І.

}

// question: 966040 name: Ендотелій судинної стінки забезпечує рідкий стан к::Ендотелій судинної стінки забезпечує рідкий стан к::[html]Ендотелій судинної стінки забезпечує рідкий стан крові завдяки його здатності утворювати найактивніший інгібітор агрегації тромбоцитів. Який?{

~фібрин.


~урокіназа.

=простациклін.

~тромбін.

~гепарин.

}

// question: 957921 name: Жінка П. має знижену кількість тромбоцитів, поруше::Жінка П. має знижену кількість тромбоцитів, поруше::[html]Жінка П. має знижену кількість тромбоцитів, порушення зсідання крові, у неї довго не зупиняється кров при дрібних порізах. Яка кількість тромбоцитів у нормі у дорослих?{

=190 Г/л;

~120 Г/л;

~130 Г/л;

~4 Г/л;

~3,7 Г/л.

}

// question: 29203 name: З якої клітини утворюються тромбоцити?::З якої клітини утворюються тромбоцити?::[html]З якої клітини утворюються тромбоцити?{

~Мієлоцита

~Міоцита

~Монобласта

~Мегакаріобласта

=Мегакаріоцита

}

// question: 29546 name: З якої речовини утворюється тромбоксан А2?::З якої речовини утворюється тромбоксан А2?::З якої речовини утворюється тромбоксан А2?{

~З ацетилсаліцилової кислоти;

~З пальмітинової кислоти;

~З вугільної кислоти;

=З арахідонової кислоти;

~З молочної кислоти;

}

// question: 325997 name: За допомогою якої формули визначають кількість тромбоцитів у мазку крові?::За допомогою якої формули визначають кількість тромбоцитів у мазку крові?::[html]За допомогою якої формули визначають кількість тромбоцитів у мазку крові?{

=х \= (а • в) \: 1000

~х \= (а \: в) \: 1000

~х \= (а • в) • 1000

~х \= (а \: в) • 1000

~х \= (а + в) \: 1000

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 965981 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається плазменний попередник тромбопластину?
\n

\n

\n
 


{

=ХІ.


~ІІІ.

~VІІ.


~V.

~ІV.


}

// question: 965989 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Який фактор позначається цифрою ІV?
\n

{

=іони Са++.

~проконвертин.

~проакцелерин.

~стабільний фактор.

~фактор Хагемана.

}

// question: 965980 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається фактор Хагемана?
\n

{

=ХІІ.


~ІІІ.

~VІІ.


~V.

~ІV.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965983 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Який фактор позначається цифрою ХІІІ?{

=фібринстабілізуючий фактор.

~іони Са++.

~тканинний тромбопластин.

~фібриноген.

~фактор Хагемана, контактний фактор.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 965984 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Який фактор позначається цифрою VІІІ?
\n

{

=антигемофільний глобулін.

~іони Са++.

~тканинний тромбопластин.

~фібринстабілізуючий фактор.

~фактор Хагемана, контактний фактор.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965985 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Який фактор позначається цифрою ІV?{

=іони Са++.

~фібринстабілізуючий фактор.

~тканинний тромбопластин.

~антигемофільний глобулін.

~фактор Хагемана, контактний фактор.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 965986 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Який фактор позначається цифрою VІІ?
\n

{

=проконвертин, стабільний фактор.

~іони Са++.

~тканинний тромбопластин.

~фібринстабілізуючий фактор.

~фактор Хагемана, контактний фактор.

}

// question: 965987 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається плазменний компонент тромбопластину?
\n

{

=ІХ.


~ХІІ.

~Х.


~ІV.

~V.


}

// question: 965979 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Який фактор позначається цифрою ІІ?
\n

{

=протромбін.

~іони Са++.

~тканинний тромбопластин.

~фібриноген.

~Фактор Хагемана, контактний фактор.

}

// question: 965988 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається фактор Кристмаса?
\n

{

=ІХ.


~ХІ.

~Х.


~ІІІ.

~VІ.


}

// question: 965982 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається тканинний тромбопластин?
\n

{

=ІІІ.


~ХІІ.

~Х.


~ІV.

~V.


}

// question: 965978 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори::[html]
За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Який фактор позначається цифрою І?
\n

{

=Фібриноген.

~Протромбін.

~Тканинний тромбопластин.

~Іони Са++

~Фактор Хагемана, контактний фактор.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 331709 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається плазменний компонент тромбопластину, фактор Кристмаса?

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається плазменний компонент тромбопластину, фактор Кристмаса?::[html]За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається плазменний компонент тромбопластину, фактор Кристмаса?{

=ІХ.


~ХІІ.

~ІV.


~Х.

~. V.


}

// question: 331707 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається плазменний попередник тромбопластину?

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається плазменний попередник тромбопластину?::[html]За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається плазменний попередник тромбопластину?{

=ХІ.


~ІІІ.

~VІІ.


~V.

~ІV.


}

// question: 331708 name: За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається тканинний тромбопластин?

::За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається тканинний тромбопластин?::[html]За міжнародною номенклатурою усі плазменні фактори позначаються римськими цифрами. Якою цифрою позначається тканинний тромбопластин?{

~ХІІ.


=ІІІ.

~V.


~Х.

~ІV.


}

// question: 957947 name: Здаючи екзамен з біохімії студент пригадав, що тро

::Здаючи екзамен з біохімії студент пригадав, що тро::Здаючи екзамен з біохімії студент пригадав, що тромбоксан А2 утворюється з якоїсь кислоти. З якої кислоти утворюється тромбоксан А2?{

=З арахідонової кислоти

~З вугільної кислоти

~З пальмітинової кислоти

~З молочної кислоти

~З ацетилсаліцилової кислоти

}

// question: 965888 name: Із активації тромбопластину починається процес зсі::Із активації тромбопластину починається процес зсі::Із активації тромбопластину починається процес зсідання крові. Тромбоцитарний тромбопластин – це фактор тромбоцитів\:{

=Пф 3;


~Пф 4;

~Пф 9;


~Пф 11;

~Пф 12.


}

// question: 966035 name: Інактивування тромбіну відбувається за допомогою г

::Інактивування тромбіну відбувається за допомогою г::Інактивування тромбіну відбувається за допомогою гепарину і антитромбіну ІІІ. Яка система руйнує цей комплекс?{

~фібринолітична.

~гемостатична.

~ендотеліальна.

=система мононуклеарних фагоцитів.

~лімфатична.

}

// question: 957905 name: Існує два види гемостазу. Судинно-тромбоцитарний г::Існує два види гемостазу. Судинно-тромбоцитарний г::Існує два види гемостазу. Судинно-тромбоцитарний гемостаз забезпечує зупинку кровотечі при ушкодженні\:{

=Артеріол;

~Легеневої артерії;

~Вен;


~Аорти;

~Артеріовенулярних шунтів.

}

// question: 966005 name: Існує метод оцінки резервів судинних активаторів п::Існує метод оцінки резервів судинних активаторів п::[html]Існує метод оцінки резервів судинних активаторів профібринолізу. Яка його суть?{

~визначення групи крові.

~вимірювання пульсу.

=визначення кількості судинних активаторів до та після накладання манжетки.

~рівень фібриногену в крові.

~тривалість капілярної кровотечі.

}

// question: 957983 name: Коли у дітей концентрації факторів системи гемоста::Коли у дітей концентрації факторів системи гемоста::Коли у дітей концентрації факторів системи гемостазу досягають рівня дорослих людей?{

=В 11-16 років.

~В 1 рік.

~У 7 років.

~У 5 років.

~У 3 років.

}

// question: 957966 name: Крім плазмінового шляху, фібрин переварюється і не::Крім плазмінового шляху, фібрин переварюється і не::Крім плазмінового шляху, фібрин переварюється і неплазміновим шляхом. Які клітини беруть участь у цьому?{

~Ендотеліоцити.

~Тромбоцити.

=Лейкоцити.

~Еритроцити.

~Моноцити.

}

// question: 966014 name: Лейкоцити виділяють активатори профібринолізу і пр::Лейкоцити виділяють активатори профібринолізу і пр::[html]Лейкоцити виділяють активатори профібринолізу і протеази, які розщеплюють фібрин. Яку форму профібринолізу вони забезпечують?{

=самостійний механізм лізису фібрину.

~активація протромбінази.

~активація фактора Хагемана.

~активація протромбіну.

~активація фібриногену.

}

// question: 957914 name: Людині потрібно зробити пробу Дюке. Для чого вона::Людині потрібно зробити пробу Дюке. Для чого вона ::Людині потрібно зробити пробу Дюке. Для чого вона проводиться?{

=Оцінки функції тромбоцитів

~Оцінки функції еритроцитів

~Оцінки функції автономної нервової системи

~Оцінки функції печінки

~Оцінки функції ендотеліоцитів

}

// question: 957913 name: Людині потрібно зробити пробу Дюке. Яка тривалість::Людині потрібно зробити пробу Дюке. Яка тривалість::Людині потрібно зробити пробу Дюке. Яка тривалість кровотечі за Дюке?{

=До 3 хв


~До 1 хв

~До 5 хв


~До 10 хв

~До 15 хв

}

// question: 957897 name: Людині призначили ін’єкції АТФ. Він може розкладат::Людині призначили ін’єкції АТФ. Він може розкладат::Людині призначили ін’єкції АТФ. Він може розкладатися до АТФ. Як АДФ впливає на зсідання крові?{

=Забезпечує скупчення тромбоцитів у місці ушкодження;

~Забезпечує адгезію тромбоцитів;

~Забезпечує звуження судин;

~Забезпечує розширення судин;

~Попереджає агрегацію тромбоцитів.

}

// question: 30209 name: Механізм утворення тканинної протромбінази відбувається за участі ліпідного фактора-активатора. Звідки виділяється цей фактор?::Механізм утворення тканинної протромбінази відбувається за участі ліпідного фактора-активатора. Звідки виділяється цей фактор?::[html]Механізм утворення тканинної протромбінази відбувається за участі ліпідного фактора-активатора. Звідки виділяється цей фактор?{

~із еритроцитів;

~із мембран неушкоджених тканин, стінок судин;

~із лейкоцитів;

=із мембран ушкоджених тканин, стінок судин;

~із тромбоцитів;

}

// question: 30310 name: Механізми активування профібринолізину поділяють на дві групи. Які це групи?::Механізми активування профібринолізину поділяють на дві групи. Які це групи?::Механізми активування профібринолізину поділяють на дві групи. Які це групи?{

~активні, неактивні

~первинні і вторинні

=зовнішні, внутрішні

~нервові, гуморальні

~симпатичні, парасимпатичні

}

// question: 965883 name: Механізми коагуляційного гемостазу починаються з а::Механізми коагуляційного гемостазу починаються з а::Механізми коагуляційного гемостазу починаються з активації тромбопластину. Який фактор тромбоцитів має антитромбопластичну дію?{

=Пф 7;


~Пф 8;

~Пф 9;


~Пф 12;

~Пф 11.


}

// question: 966029 name: На антитромбін ІІІ припадає 75 % всієї антикоагуля

::На антитромбін ІІІ припадає 75 % всієї антикоагуля::На антитромбін ІІІ припадає 75 % всієї антикоагулянтної активності плазми. Частка яких антикоагулянтів складає від 4 до 20 % антитромбінової активності плазми?{

~фібриноген, гепарин.

~тромбін, фібрин.

~гепарин, фібрин.

=альфа-2-макроглобулін і альфа-1-антитрипсин.

~фібрин, тромбін.

}

// question: 965930 name: На занятті з фізіології крові в обстежуваної, 19 р::На занятті з фізіології крові в обстежуваної, 19 р::[html]На занятті з фізіології крові в обстежуваної, 19 років, визначали протромбіновий індекс. Чому він дорівнює в нормі?{

=96 %.


~78 %.

~56 %.


~48 %.

~9 %.


}

// question: 326086 name: На останньому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу згусток зменшується і ущільнюється. Який фактор бере у цьому участь?

::На останньому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу згусток зменшується і ущільнюється. Який фактор бере у цьому участь?::[html]На останньому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу згусток зменшується і ущільнюється. Який фактор бере у цьому участь?{

~Актоміозин.

~Фібриноген.

~Серотонін.

~Тромбоксан.

=Тромбостенін.

}

// question: 30244 name: На першому етапі перетворення фібриногену у фібрин за допомогою іонів Са++ і фактора фібринопептид А утворюється желеподібний, розчинний фібрин. Вкажіть його назву.::На першому етапі перетворення фібриногену у фібрин за допомогою іонів Са++ і фактора фібринопептид А утворюється желеподібний, розчинний фібрин. Вкажіть його назву.::На першому етапі перетворення фібриногену у фібрин за допомогою іонів Са++ і фактора фібринопептид А утворюється желеподібний, розчинний фібрин. Вкажіть його назву.{

~фібрин І.

~фібрин С.

~фібрин К.

~фібрин А.

=фібрин S.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 2238148 name: На Рис. зображено один з компонентів крові

::На Рис. зображено один з компонентів крові::[html]
На Рис. зображено один з компонентів крові (електронна мікроскопія). У ньому є багато гранул. Гранули якого типу цих компонентів виділяють аденозинтрифосфат?
\n

{

~Усі відповіді вірні.

=І типу, які містять небілкові компоненти.

~ІІ типу, які містять низькомолекулярні білки.

~ІІІ типу, які містять ферменти.

~ІV типу, які містять ферменти.

}

// question: 2238149 name: На Рис. зображено один із етапів гемостазу::На Рис. зображено один із етапів гемостазу::[html]
На Рис. зображено один із етапів гемостазу. Вкажіть який?
\n

{

~Адгезія тромбоцитів.

~Агрегація тромбоцитів.

=Перетворення фібриногену на фібрин.

~Ретракцію тромба.

~Фібриноліз.

}

// question: 2238143 name: На Рис. зображено стадії утворення одного::На Рис. зображено стадії утворення одного::[html]
На Рис. зображено стадії утворення одного з формених елементів крові. Вкажіть назву клітини під номером 4?
\n

{

~Колонієутворююча клітина.

~Мегакаріобласт.

~Промегакаріоцит.

=Мегакаріоцит.

~Тромбоцит.

}

// question: 2238136 name: На Рис. зображено формені елементи крові.::На Рис. зображено формені елементи крові.::[html]
На Рис. зображено формені елементи крові. Які з перерахованих речовин не викликають активації тромбоцитів?
\n

{

~Фактор Віллєбранда.

~Тромбоксан А2.

~Серотонін.

=Адреналін.

~АДФ.


}

// question: 2238127 name: На Рис. зображено дві пробірки. Кров забра

::На Рис. зображено дві пробірки. Кров забра::[html]
На Рис. зображено дві пробірки. Кров забрали у пацієнта 10 хвилин назад. Яка відмінність між ними?
\n

{

=До лівої пробірки додали антикоагулянти, до правої - ні.

~До правої пробірки додали антикоагулянти, до лівої - ні.

~У лівій пробірці фібринолізована кров, правій - свіжа.

~У лівій пробірці артеріальна кров, правій - венозна.

~До лівої пробірки додали кальцій хлористий, до правої - ні.

}

// question: 2238128 name: На Рис. зображено дві пробірки. Кров забра::На Рис. зображено дві пробірки. Кров забра::[html]
На Рис.  зображено дві пробірки. Кров забрали у двох пацієнтів одночасно 15 хвилин назад. Які особливості крові в пробірках?
\n

{

~До лівої пробірки додали антитромбін І, до правої - ні.

~До правої пробірки додали антикоагулянти, до лівої - ні.

=У лівій пробірці кров пацієнта з гіпокоагуляцією, правій – здорової людини.

~У лівій пробірці артеріальна кров, правій - венозна.

~У лівій пробірці кров здорової людини, правої – пацієнта з гіперкоагуляцією.

}

// question: 2238129 name: На Рис. зображено дві пробірки. Кров забра::На Рис. зображено дві пробірки. Кров забра::[html]На Рис. зображено дві пробірки. Кров забрали у двох пацієнтів одночасно. Виберіть, який час зсідання крові за Лі-Уайтом у цих людей, якщо відомо, що всі показники коагулограми відповідають нормі?\n

{

~У лівій – 22 хвилини, правій – 7 хвилин.

=У лівій – 10 хвилин, правій – 5 хвилин.

~У лівій – 12 хвилин, правій – 8 хвилин.

~У лівій – 8 хвилин, правій – 4 хвилини.

~У лівій – 9 хвилин, правій – 2 хвилини.

}

// question: 2238125 name: На Рис. зображено клітини. Вкажіть для яко::На Рис. зображено клітини. Вкажіть для яко::[html]
На Рис. зображено клітини. Вкажіть для якої стадії судинно-тромбоцитарного гемостазу не характерна така взаємодія.
\n

{

=Короткочасний спазм судин.

~Адгезія тромбоцитів.

~Зворотна агрегація тромбоцитів.

~Незворотна агрегація тромбоцитів.

~Ретракція тромбоцитарного тромба.

}

// question: 2238124 name: На Рис. зображено клітини. Вкажіть, які.::На Рис. зображено клітини. Вкажіть, які.::[html]На Рис. зображено клітини. Вкажіть, які.\n

{

~Еритроцит, лімфоцит, фібробласт.

~Еритроцит, тромбоцит, моноцит.

~Еритроцит, тромбоцит, лімфоцит.

~Еритроцит, активований тромбоцит, моноцит.

=Еритроцит, активований тромбоцит, лейкоцит.

}

// question: 2238132 name: На Рис. зображено лейкоцит. Вкажіть речови::На Рис. зображено лейкоцит. Вкажіть речови::[html]
На Рис. зображено лейкоцит. Вкажіть речовини, які містяться у його гранулах і скільки їх у нормі в крові.
\n

{

~Мієлопероксидаза; 0,01-0,06.

=Гепарин, гістамін; 0-0,01.

~Гістаміназа; 0,05-0,5.

~Пероксидаза; 0,47-0,72.

~Лужна фосфатаза; 0-0,01.

}

// question: 2238133 name: На Рис. зображено лейкоцит. У його гранула::На Рис. зображено лейкоцит. У його гранула::[html]
На Рис. зображено лейкоцит. У його гранулах міститься гепарин. Активність якого антикоагулянта підвищується завдяки дії гепарину?
\n

{

~Антитромбіну І.

=Антитромбіну ІІІ.

~Протромбіну.

~Фібриногену.

~Фібрину.

}

// question: 2238130 name: На Рис. зображено лейкоцити, еритроцити і::На Рис. зображено лейкоцити, еритроцити і::[html]На Рис. зображено лейкоцити, еритроцити і тромбоцити. Вкажіть, які лейкоцити зображено і скільки їх у нормі в крові.\n

{

~Паличкоядерний нейтрофіл і лімфоцит; 1-6 %, 18-37 %.

~Паличкоядерний нейтрофіл і моноцит; 1-7 %, 3-11 %.

=Сегментоядерний нейтрофіл і моноцит; 47-72 %, 3-11 %.

~Сегментоядерний нейтрофіл і метамієлоцит; 47-72 %, 0-1 %.

~Сегментоядерний нейтрофіл і лімфоцит; 47-72 %, 18-37 %.

}

// question: 2238131 name: На Рис. зображено лейкоцити, еритроцити і::На Рис. зображено лейкоцити, еритроцити і::[html]На Рис. зображено лейкоцити, еритроцити і тромбоцити. Вкажіть, які лейкоцити зображено і скільки їх у нормі в крові.\n

{

~Паличкоядерний нейтрофіл, моноцит і лімфоцит; 1-6 %, 3-11 %, 18-37 %.

=Сегментоядерний нейтрофіл, лімфоцит і моноцит; 47-72 %, 18-37 %, 3-11 %.

~Сегментоядерний нейтрофіл і моноцити; 47-72 %, 3-11 %.

~Сегментоядерний нейтрофіл і лімфоцити (великі і малі форми); 47-72 %, 3-11 %.

~Сегментоядерний нейтрофіл і лімфоцити (велика і мала форми); 47-72 %, 18-37 %.

}

// question: 2238145 name: На Рис. зображено один з компонентів крові::На Рис. зображено один з компонентів крові::[html]
На Рис. зображено один з компонентів крові (електронна мікроскопія). Вкажіть який?
\n

{

~Ендотеліоцит.

~Макрофаг.

~Лейкоцит.

=Тромбоцит.

~Еритроцит.

}

// question: 2238146 name: На Рис. зображено один з компонентів крові::На Рис. зображено один з компонентів крові::[html]
На Рис. зображено один з компонентів крові (електронна мікроскопія). Яка тривалість їх циркуляції у руслі крові?
\n
 
\n

{

=5-11 днів.

~4-7 годин.

~3-5 днів.

~12-17 годин.

~15-20 днів.

}

// question: 2238147 name: На Рис. зображено один з компонентів крові::На Рис. зображено один з компонентів крові::[html]
На Рис. зображено один з компонентів крові (електронна мікроскопія). Вкажіть метод їх підрахунку.
\n

{

=У мазку крові.

~У тромбоцитарних капілярах.

~За допомогою фотоелектрокалориметра.

~За допомогою еритрогемометра.

~За методом Салі.

}

// question: 2238139 name: На Рис. зображено один із етапів гемостазу::На Рис. зображено один із етапів гемостазу::[html]На Рис. зображено один із етапів гемостазу. Вкажіть який?\n

{

~Пошкодження судини.

~Активацію тромбоцитів.

~Перетворення фібриногену на фібрин.

~Ретракцію тромба.

=Фібриноліз.

}

// question: 2238150 name: На Рис. зображено один із етапів гемостазу::На Рис. зображено один із етапів гемостазу::[html]На Рис. зображено один із етапів гемостазу. Видно нитки фібрину. Скільки попередника фібрину є в плазмі крові людини?\n

{

~0,85-1,05 г/л.

~1-2 г/л.

=2-4 г/л.

~Біля 5 г/л.

~8-9 г/л.

}

// question: 2238126 name: На Рис. зображено окремі фракції складової::На Рис. зображено окремі фракції складової::[html]На Рис. зображено окремі фракції складової плазми. Вкажіть, який компонент відсутній і скільки його є в нормі.\n

{

~Загальний білок, 65-85 г/л.

~Глобуліни, 10-30 г/л.

=Фібриноген, 2-4 г/л.

~Гематокрит, 35-45 л/л.

~Ретикулоцити, 2-12 %.

}

// question: 2238138 name: На Рис. зображено пошкоджену cудину. Який::На Рис. зображено пошкоджену cудину. Який::[html]
На Рис. зображено пошкоджену cудину. Який етап первинного гемостазу зображено?
\n

{

=Короткочасний спазм судин

~Адгезія тромбоцитів

~Зворотна агрегація тромбоцитів

~Незворотна агрегація тромбоцитів

~Ретракція згустка

}

// question: 2238137 name: На Рис. зображено пошкоджену cудину. Які р::На Рис. зображено пошкоджену cудину. Які р::[html]
На Рис. зображено пошкоджену cудину. Які речовини призводять до її спазму при пошкодженні?
\n

{

~Фактори зсідання крові, калікреїн-кінінова система.

=Тромбоксан А2, серотонін, катехоламіни.

~Фактор Віллєбранда, АДФ.

~Дофамін, катехоламіни.

~Норадреналін, тромбоцитарний фактор росту.

}

// question: 2238123 name: На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Дія::На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Дія::[html]
На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Дія якого компоненту блокована для збереження рідкого стану крові?
\n

{

~III


=IV

~VII


~X

~XIII


}

// question: 2238140 name: На Рис. зображено процес деструкції тромбу

::На Рис. зображено процес деструкції тромбу::[html]На Рис. зображено процес деструкції тромбу. Де містяться протеази, які самостійно розщеплюють фібрин?\n

{

~У еритроцитах.

~У ендотеліоцитах судинної стінки.

=У лейкоцитах.

~У тромбоцитах.

~У міоцитах.

}

// question: 2238141 name: На Рис. зображено процес деструкції тромбу::На Рис. зображено процес деструкції тромбу::[html]
На Рис. зображено процес деструкції тромбу. Яка речовина нейтралізує 2/3 усього плазміну?
\n

{

~Фібриноген.

~Серотонін, АДФ.

~Антиплазміноген.

=Швидкодіючий антифібринолізин.

~Плазміноген.

}

// question: 2238142 name: На Рис. зображено процес деструкції тромбу::На Рис. зображено процес деструкції тромбу::[html]
На Рис. зображено процес деструкції тромбу. Де його активність найбільша? 
\n

{

=Вени рук.

~Вени ніг.

~Капіляри.

~Артерії верхньої половини тіла.

~Артерії нижньої половини тіла.

}

// question: 2238122 name: На Рис. зображено процес забору крові. З ч::На Рис. зображено процес забору крові. З ч::[html]На Рис. зображено процес забору крові. З чим позв’язаний початок процесу тромбоутворення? {

~Перетворенням фібриногену у фібрин.

=Аглютинацією тромбоцитів.

~Крайовим стоянням лейкоцитів.

~Гемолізом еритроцитів.

~Підвищенням ШОЕ.

}

// question: 2238120 name: На Рис. зображено процес забору крові. З я::На Рис. зображено процес забору крові. З я::[html]На Рис. зображено процес забору крові. З якого пальця слід робити забір крові? {

~Першого лівої руки.

~Другого правої руки.

~Третього лівої руки.

=Четвертого лівої руки.

~П’ятого правої руки.

}

// question: 2238121 name: На Рис. зображено процес забору крові. Роб::На Рис. зображено процес забору крові. Роб::[html]На Рис. зображено процес забору крові. Роблять пробу Дюке. Через який час перестане витікати кров із рани, якщо відомо, що показники дослідження судинно-тромбоцитарного гемостазу відповідають нормі? {

~11 хвилин.

~9 хвилин.

~6 хвилин.

~4 хвилини.

=2 хвилини.

}

// question: 2238119 name: На Рис. зображено процес забору крові. Як::На Рис. зображено процес забору крові. Як::[html]На Рис. зображено процес забору крові. Яке ускладнення можливе при такому проколі навіть при умові дотриманні всіх правил?\n

{

~Зараження крові.

~Небезпека зараження СНІД, гепатиту В.

=При попаданні інфекції, поширення її по всій руці.

~Болючість при писанні чи роботі за комп’ютером.

~Неможливість працювати протягом 2 годин.

}

// question: 2238144 name: На Рис. зображено стадії утворення одного::На Рис. зображено стадії утворення одного::[html]На Рис. зображено стадії утворення одного з формених елементів крові. Вкажіть назву клітини під номером 1?\n

{

~Колонієутворююча клітина.

=Мегакаріобласт.

~Промегакаріоцит.

~Мегакаріоцит.

~Тромбоцит.

}

// question: 2238134 name: На Рис. зображено формені елементи крові.::На Рис. зображено формені елементи крові.::[html]
На Рис. зображено формені елементи крові. Для якої стадії первинного гемостазу характерна така їх форма?
\n

{

~Короткочасного спазму судин

=Адгезія тромбоцитів

~Зворотна агрегація тромбоцитів

~Незворотна агрегація тромбоцитів

~Ретракція згустка

}

// question: 2238135 name: На Рис. зображено формені елементи крові.::На Рис. зображено формені елементи крові.::[html]
На Рис. зображено формені елементи крові. Назвіть їх. Яка їх кількість у нормі в дорослих?
\n

{

=Тромбоцити.180-320 Г/л.

~Нейроцити. 120-140 Г/л.

~Еритроцити. 4-5,1 Т/л.

~Лейкоцити. 4-9 Г/л.

~Таких клітин немає. 0.

}

// question: 2361697 name: На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::[html]
На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?

\n

\n

{

~Адгезія тромбоцитів~Спазм ссудини

~Фібриноліз

=Агрегація тромбоцитів

~Ретракція тромбу

}

// question: 2361694 name: На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::[html]
На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?

\n

\n

{

~Адгезія тромбоцитів=Спазм ссудини

~Фібриноліз

~Агрегація тромбоцитів

~Ретракція тромбу

}

// question: 2361696 name: На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::[html]
На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?

\n

\n

{

=Адгезія тромбоцитів~Спазм ссудини

~Фібриноліз

~Агрегація тромбоцитів

~Ретракція тромбу

}

// question: 2361949 name: На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::[html]
На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?

\n

\n

{

~Адгезія тромбоцитів~Спазм ссудини

~Фібриноліз

=Агрегація тромбоцитів

~Ретракція тромбу

}

// question: 2361950 name: На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?::[html]
На рисунку зображено один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як він називається?

\n

\n

{

~Адгезія тромбоцитів~Спазм ссудини

~Фібриноліз

~Агрегація тромбоцитів

=Ретракція тромбу

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965951 name: На третьому етапі перетворення фібриногену у фібри

::На третьому етапі перетворення фібриногену у фібри::[html]На третьому етапі перетворення фібриногену у фібрин за допомогою Ф ХІІІ, фібринази тканин, тромбоцитів, еритроцитів та іонів Са++ розчинний фібрин S перетворюється в нерозчинний. Вкажіть його назву.{

=фібрин І.

~фібрин S.

~фібрин С.

~фібрин А.

~фібрин К.

}

// question: 902656 name: На якому тижні внутрішньоутробного розвитку зникає::На якому тижні внутрішньоутробного розвитку зникає::На якому тижні внутрішньоутробного розвитку зникає примітивний гемоглобін?{

=На 12 тижні

~На 8 тижні

~На 16 тижні

~На 20 тижні

~На 24 тижні

}

// question: 331971 name: Найбільш активний первинний антикоагулянт – це антитромбін ІІІ. Яка його дія?::Найбільш активний первинний антикоагулянт – це антитромбін ІІІ. Яка його дія?::[html]Найбільш активний первинний антикоагулянт – це антитромбін ІІІ. Яка його дія?{

=. інактивація тромбіну (ІІа), ІХа, Ха, Хіа.

~активація тромбіну.

~інактивація гепарину

~секреція ферментів.

~. спазм судин.

}

// question: 957963 name: Найважливішим стимулятором зовнішнього механізму ф::Найважливішим стимулятором зовнішнього механізму ф::Найважливішим стимулятором зовнішнього механізму фібринолізу є білкові активатори плазміногену. Де вони синтезуються?{

~У руслі крові.

=У судинній стінці.

~У тромбоцитах.

~У лейкоцитах.

~В еритроцитах.

}

// question: 30203 name: Найдовшою і найскладнішою в процесі вторинного (коагуляційного) гемостазу є фаза формування протромбінази. Вкажіть механізми її утворення.::Найдовшою і найскладнішою в процесі вторинного (коагуляційного) гемостазу є фаза формування протромбінази. Вкажіть механізми її утворення.::Найдовшою і найскладнішою в процесі вторинного (коагуляційного) гемостазу є фаза формування протромбінази. Вкажіть механізми її утворення.{

~плазменний.

~тканинний.

=тканинний і плазменний.

~позатканинний.

~позаплазменний.

}

// question: 957976 name: Наслідком стресу є гіперкоагуляція. Що лежить в ос::Наслідком стресу є гіперкоагуляція. Що лежить в ос::Наслідком стресу є гіперкоагуляція. Що лежить в основі цього процесу?{

~зміна об'єму циркулюючої крові.

~підвищення артеріального тиску.

=гіперкатехолемія.

~зміна вмісту іонів Са і К.

~активація парасимпатичної системи.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 957959 name: Обстежували двох юнаків 18 років, ростом 180 см. У

::Обстежували двох юнаків 18 років, ростом 180 см. У::Обстежували двох юнаків 18 років, ростом 180 см. У одного маса тіла була 56 кг, у другого – 96 кг. З метою діагностики порушень автономної нервової системи у них викликали стресову реакцію. Як при цьому зміниться у них зсідання крові?{

~У першого зросте, у другого – не зміниться.

~У першого знизиться, у другого – не зміниться.

~У першого не зміниться, у другого – знизиться.

=У першого не зміниться, у другого – зросте.

~В обох не зміниться.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 326090 name: Обстежувана Ж., 29 років. У неї визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі

::Обстежувана Ж., 29 років. У неї визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі::[html]Обстежувана Ж., 29 років. У неї визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?{

~0,85 г/л.

~1 г/л.

=2 г/л.


~5 г/л.

~8 г/л.


}

// question: 30124 name: Обстежувана Л., 28 років, потрапила в лікарню. У неї визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?

::Обстежувана Л., 28 років, потрапила в лікарню. У неї визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?::[html]Обстежувана Л., 28 років, потрапила в лікарню. У неї визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?{

~1-2 г/л.

~0,85-1,05 г/л.

=2-4 г/л.

~Біля 5 г/л.

~8-9 г/л.

}

// question: 965936 name: Обстежуваному Л., 23 років, при дослідженні показн::Обстежуваному Л., 23 років, при дослідженні показн::[html]Обстежуваному Л., 23 років, при дослідженні показників коагулограми визначали толерантність плазми до гепарину. Чому вона дорівнює в нормі?{

~15 хвилин.

=10 хвилин.

~4 хвилини.

~2 хвилини.

~0 хвилин.

}

// question: 30265 name: Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є гепариновий час. Вкажіть дані, які відповідають фізіологічній нормі.::Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є гепариновий час. Вкажіть дані, які відповідають фізіологічній нормі.::Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є гепариновий час. Вкажіть дані, які відповідають фізіологічній нормі.{

~5–10 хв.

~5–10 с.

~10–40 с.

~60–120 с.

=30–60 с.

}

// question: 30273 name: Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є протромбін плазми. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.::Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є протромбін плазми. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.::Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є протромбін плазми. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.{

~1,2 – 4,8 мкмоль/л.

~0,4 – 2,0 мкмоль/л.

~2,5 – 5,2 мкмоль/л.

=1,4–2,1 мкмоль/л.

~3,4 – 4,8 мкмоль/л.

}

// question: 331489 name: Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є толерантність крові до гепарину. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі::Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є толерантність крові до гепарину. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі::[html]Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є толерантність крові до гепарину. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі{

=. 9–13 хв.

~10–40 с.

~. 5–10 с.

~2–6 хв.

~60–120 с.

}

// question: 331483 name: Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є тромботест. Вкажіть, наявність яких ступенів коагуляції свідчать про фізіологічно нормальний стан зсідання крові::Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є тромботест. Вкажіть, наявність яких ступенів коагуляції свідчать про фізіологічно нормальний стан зсідання крові::[html]Одним із її показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є тромботест. Вкажіть, наявність яких ступенів коагуляції свідчать про фізіологічно нормальний стан зсідання крові{

=IV, V, VI ступені коагуляції.

~I, ІІ, ІІІ ступені коагуляції.

~. IІ, ІІІ, ІV ступені коагуляції.

~ІІІ, IV, V, ступені коагуляції.

~V, VI, VІІ ступені коагуляції.

}

// question: 965960 name: Одним із показників коагулограми є визначення часу::Одним із показників коагулограми є визначення часу::[html]Одним із показників коагулограми є визначення часу рекальцифікації плазми. Вкажіть дані, які відповідають фізіологічній нормі.{

=60–120 с.

~10–20 с.

~5–10 с.


~5–7 хв.

~30–60 с.

}

// question: 965968 name: Одним із показників коагулограми, який характеризу::Одним із показників коагулограми, який характеризу::[html]Одним із показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є толерантність плазми до гепарину. Вкажіть, який із наведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.{

=6–11 хв.

~10–20 хв.

~5–10 с.


~2–6 хв.

~60–120 с.

}

// question: 965967 name: Одним із показників коагулограми, який характеризу::Одним із показників коагулограми, який характеризу::[html]Одним із показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є толерантність плазми крові до гепарину. Вкажіть, який із наведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.{

~9–13 хв.

~10–40 с.

=6–11 хв.

~2–6 хв.

~60–120 с.

}

// question: 965965 name: Одним із показників коагулограми, який характеризу::Одним із показників коагулограми, який характеризу::[html]Одним із показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу у дорослих людей є фібриноген. Вкажіть його кількість в плазмі, що відповідає фізіологічній нормі.{

=2–4 г/л.

~6–10 г/л.

~5–8 г/л.

~3–7 г/л.

~4–9 г/л.

}

// question: 965964 name: Одним із показників коагулограми, який характеризу::Одним із показників коагулограми, який характеризу::[html]Одним із показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є гепариновий час. Вкажіть дані, які відповідають фізіологічній нормі.{

=50–60 с.

~10–40 с.

~5–10 с.


~5–10 хв.

~60–120 с.

}

// question: 965963 name: Одним із показників коагулограми, який характеризу::Одним із показників коагулограми, який характеризу::[html]Одним із показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є тромботест. Вкажіть, наявність яких ступенів коагуляції свідчать про фізіологічно нормальний стан зсідання крові.{

=IV, V, VI ступені коагуляції.

~I, ІІ, ІІІ ступені коагуляції.

~IІ, ІІІ, ІV ступені коагуляції.

~ІІІ, IV, V, ступені коагуляції.

~V, VI, VІІ ступені коагуляції.

}

// question: 965972 name: Одним із показників коагулограми, який характеризу::Одним із показників коагулограми, який характеризу::[html]Одним із показників коагулограми, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є протромбін плазми. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.{

=1,4–2,1 мкмоль/л.

~0,4 – 2,0 мкмоль/л.

~1,2 – 4,8 мкмоль/л.

~3,4 – 4,8 мкмоль/л.

~2,5 – 5,2 мкмоль/л.

}

// question: 965966 name: Одним із показників, який характеризує функціональ::Одним із показників, який характеризує функціональ::Одним із показників, який характеризує функціональний стан системи гемостазу є зсідання крові за Лі-Уайтом. Вкажіть час, що відповідає фізіологічній нормі.{

=5–10 хв.

~6–15 хв.

~2–8 хв.


~3–7 хв.

~4–6 хв.


}

// question: 966008 name: Однією із стадій фібринолізу є активація профібрин

::Однією із стадій фібринолізу є активація профібрин::[html]Однією із стадій фібринолізу є активація профібринолізину. Вона здійснюється ферментами. Вкажіть їх\:{

~гастрин, секретин.

~трипсин, ентерокіназа.

=урокіназа, трипсин, кисла і лужна фосфатаза.

~плазмін, ліпаза.

~амілаза, каталаза.

}

// question: 957909 name: Окремі електроліти приймають участь у системі зсід::Окремі електроліти приймають участь у системі зсід::Окремі електроліти приймають участь у системі зсіданні крові. Який іон відіграє основну роль у судинно-тромбоцитарному гемостазі?{

=Кальцію.

~Магнію.

~Водню.


~Калію.

~Натрію.


}

// question: 30221 name: Основою, на якій відбувається утворення кров’яної протромбінази є фосфоліпіди мембран ушкоджених клітин. Вкажіть ці клітини.

::Основою, на якій відбувається утворення кров’яної протромбінази є фосфоліпіди мембран ушкоджених клітин. Вкажіть ці клітини.::Основою, на якій відбувається утворення кров’яної протромбінази є фосфоліпіди мембран ушкоджених клітин. Вкажіть ці клітини.{

~лейкоцити

=тромбоцити і еритроцити

~лімфоцити

~моноцити

~тканинні клітини

}

// question: 965971 name: Оцінку стану вторинного (коагуляційного) гемостазу::Оцінку стану вторинного (коагуляційного) гемостазу::[html]Оцінку стану вторинного (коагуляційного) гемостазу проводять за допомогою тромбоеластографії. Одним із показників є максимальна амплітуда тромбоеластограми. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.{

=45–60 мм.

~15–30 мм.

~20–40 мм.

~55–80 мм.

~10–20 мм.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 331491 name: Оцінку стану вторинного (коагуляційного) гемостазу проводять за допомогою тромбоеластографії. Одним із показників є максимальна амплітуда тромбоеластограми. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.

::Оцінку стану вторинного (коагуляційного) гемостазу проводять за допомогою тромбоеластографії. Одним із показників є максимальна амплітуда тромбоеластограми. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.::[html]Оцінку стану вторинного (коагуляційного) гемостазу проводять за допомогою тромбоеластографії. Одним із показників є максимальна амплітуда тромбоеластограми. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі.{

=. 45–60 мм.

~15–30 мм.

~20–40 мм

~. 55–80 мм.

~10–20 мм.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965914 name: Паталогоанатомічно розрізняють білі, червоні та зм

::Паталогоанатомічно розрізняють білі, червоні та зм::[html]Паталогоанатомічно розрізняють білі, червоні та змішані тромби. На якому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу формується білий тромб?{

~Рефлекторний спазм судин.

~Адгезія тромбоцитів.

=Зворотна агрегація тромбоцитів.

~Необоротна агрегація тромбоцитів.

~Рефракція тромбоцитарного тромба.

}

// question: 966026 name: Первинні антикоагулянти існують незалежно від фібр::Первинні антикоагулянти існують незалежно від фібр::[html]Первинні антикоагулянти існують незалежно від фібринолізу. Найбільш активний в цій групі є\:{

~тромбін.

=антитромбін ІІІ.

~фібрин.


~фібриноген.

~плазмін.

}

// question: 325992 name: Перед оперативним втручанням проводять пробу для оцінки судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як вона називається?::Перед оперативним втручанням проводять пробу для оцінки судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як вона називається?::[html]Перед оперативним втручанням проводять пробу для оцінки судинно-тромбоцитарного гемостазу. Як вона називається?{

=Проба Дюке.

~Проба Пірке.

~Проба Штанге.

~Проба Генча.

~Проба Салі.

}

// question: 30243 name: Перетворення фібриногену плазми на фібрин відбувається в декілька етапів. Вкажіть кількість етапів.::Перетворення фібриногену плазми на фібрин відбувається в декілька етапів. Вкажіть кількість етапів.::[html]Перетворення фібриногену плазми на фібрин відбувається в декілька етапів. Вкажіть кількість етапів.{

~2 етапи.

= 3 етапи.

~4 етапи.

~5 етапів.

~6 етапів.

}

// question: 30207 name: Під час вторинного (коагуляційного) гемостазу відбувається утворення тканинної протромбінази. Вкажіть час, необхідний для цього.::Під час вторинного (коагуляційного) гемостазу відбувається утворення тканинної протромбінази. Вкажіть час, необхідний для цього.::Під час вторинного (коагуляційного) гемостазу відбувається утворення тканинної протромбінази. Вкажіть час, необхідний для цього.{

=5–10 с.


~10–20 с.

~30–60 с.

~2–3 хв.

~5–7 хв.


}

// question: 30225 name: Під час вторинного (коагуляційного) гемостазу після утворення протромбінази починається друга фаза зсідання крові. Вкажіть її назву.

::Під час вторинного (коагуляційного) гемостазу після утворення протромбінази починається друга фаза зсідання крові. Вкажіть її назву.::Під час вторинного (коагуляційного) гемостазу після утворення протромбінази починається друга фаза зсідання крові. Вкажіть її назву.{

~утворення колагену

=утворення тромбіну

~руйнування еритроцитів

~утворення фібрину

~утворення фібриногену

}

// question: 30217 name: Під час вторинного (коагуляційного) гемостазу утворена тканинна протромбіназа активує тільки незначну кількість тромбіну, який використовується для:::Під час вторинного (коагуляційного) гемостазу утворена тканинна протромбіназа активує тільки незначну кількість тромбіну, який використовується для\:::Під час вторинного (коагуляційного) гемостазу утворена тканинна протромбіназа активує тільки незначну кількість тромбіну, який використовується для\:{

~зсідання еритроцитів

=агрегації тромбоцитів

~склеювання лейкоцитів

~утворення фібрину

~спазму стінок судин

}

// question: 30233 name: Під час другої фази вторинного (коагуляційного) гемостазу кров’яна протромбіназа адсорбує на своїй поверхні протромбін і перетворює його на тромбін. Вкажіть звідки відбувається адсорбція?::Під час другої фази вторинного (коагуляційного) гемостазу кров’яна протромбіназа адсорбує на своїй поверхні протромбін і перетворює його на тромбін. Вкажіть звідки відбувається адсорбція?::Під час другої фази вторинного (коагуляційного) гемостазу кров’яна протромбіназа адсорбує на своїй поверхні протромбін і перетворює його на тромбін. Вкажіть звідки відбувається адсорбція?{

~з лейкоцитів.

=з плазми крові.

~з лімфоцитів.

~з еритроцитів.

~з пошкоджених тканин.

}

// question: 332616 name: Під час зсідання крові проходить процес фібринолізу. Фібриноліз – це розщеплення фібрину. Коли починається цей процес?::Під час зсідання крові проходить процес фібринолізу. Фібриноліз – це розщеплення фібрину. Коли починається цей процес?::[html]Під час зсідання крові проходить процес фібринолізу. Фібриноліз – це розщеплення фібрину. Коли починається цей процес?{

~Одночасно з необоротною агрегацією тромбоцитів.

~Одночасно з утворенням тромбу.

~При перетворенні фібриногену на фібрин.

=Одночасно з ретракцією згустка

~Після ретракції згустка.

}

// question: 965956 name: Під час ретракції згусток зменшується майже у два::Під час ретракції згусток зменшується майже у два::[html]Під час ретракції згусток зменшується майже у два рази і з нього виділяється рідка частина, яка називається сироваткою. Чи відрізняється сироватка крові від плазми?{

=сироватка на відміну від плазми не містить фібриногену.

~сироватка від плазми відрізняється іонним складом.

~сироватка від плазми відрізняється складом солей.

~сироватка від плазми відрізняється рН середовищем.

~сироватка від плазми не відрізняється.

}

// question: 965915 name: Під час ретракції тромба, на останньому етапі суди::Під час ретракції тромба, на останньому етапі суди::Під час ретракції тромба, на останньому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу згусток зменшується і ущільнюється. Який фактор бере у цьому участь?{

~Актоміозин.

~Фібриноген.

~Серотонін.

=Тромбостенін.

~Тромбоксан.

}

// question: 30239 name: Під час третьої фази вторинного (коагуляційного) гемостазу фібриноген плазми перетворюється на фібрин під впливом певної активної речовини.. Вкажіть її назву.::Під час третьої фази вторинного (коагуляційного) гемостазу фібриноген плазми перетворюється на фібрин під впливом певної активної речовини.. Вкажіть її назву.::Під час третьої фази вторинного (коагуляційного) гемостазу фібриноген плазми перетворюється на фібрин під впливом певної активної речовини.. Вкажіть її назву.{

~протромбін.

=тромбін.

~протромбіназа.

~фосфоліпіди.

~колаген.

}

// question: 332195 name: Підвищений рівень тромбіну в крові вимагає включення механізму активації профібринолізу. Які рецептори при цьому подразнюються?::Підвищений рівень тромбіну в крові вимагає включення механізму активації профібринолізу. Які рецептори при цьому подразнюються?::[html]Підвищений рівень тромбіну в крові вимагає включення механізму активації профібринолізу. Які рецептори при цьому подразнюються?{

~барорецептори великих вен.

=хеморецептори судинного русла.

~рецептори розтягнення.

~барорецептори крупних артерій.

~механорецептори судин.

}

// question: 965901 name: Підкажіть студенту: У дитини нормальна кількість т::Підкажіть студенту\: У дитини нормальна кількість т::[html]Підкажіть студенту\: У дитини нормальна кількість тромбоцитів. Скільки тромбоцитів міститься в плазмі крові у нормі?{

~100-240 Г/л.

~140-280 Г/л.

=180-320 Г/л.

~200-360 Г/л.

~240-380 Г/л.

}

// question: 29947 name: Після накладання джгута у обстежуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушення функції яких клітин крові це пов’язано?::Після накладання джгута у обстежуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушення функції яких клітин крові це пов’язано?::Після накладання джгута у обстежуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушення функції яких клітин крові це пов’язано?{

~Нейтрофілів.

~Базофілів.

~Еритроцитів.

~Макрофагів.

=Тромбоцитів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 965894 name: Після носіння футболки із стрейчової тканини у обс

::Після носіння футболки із стрейчової тканини у обс::[html]Після носіння футболки із стрейчової тканини у обстежуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушення функції яких клітин крові це пов’язано?{

~Еритробластів.

~Моноцитів.

~Еозинофілів.

~Лейкоцитів.

=Тромбоцитів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 326083 name: Після порізу пальця у дитини відбулася швидка проліферація ендотеліоцитів. Які клітини переносять фактор, який сприяє цьому процесу?

::Після порізу пальця у дитини відбулася швидка проліферація ендотеліоцитів. Які клітини переносять фактор, який сприяє цьому процесу?::[html]Після порізу пальця у дитини відбулася швидка проліферація ендотеліоцитів. Які клітини переносять фактор, який сприяє цьому процесу?{

~Еритроцити.

~Базофіли.

~. Моноцити.

~Лімфоцити.

=Тромбоцити.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 965954 name: Після утворення згустка він має ущільнитися. Проце

::Після утворення згустка він має ущільнитися. Проце::[html]Після утворення згустка він має ущільнитися. Процес ущільнення згустку, яким закінчується вторинний (коагуляційний) гемостаз відбувається протягом певного часу. Вкажіть тривалість цього періоду.{

~2–3 год.

~10–20 хв.

~5–10 с.


=5–7 хв.

~30–60 хв.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 332326 name: Подразнення хеморецепторів судинного русла внаслідок високого рівня тромбіну в крові веде до:

::Подразнення хеморецепторів судинного русла внаслідок високого рівня тромбіну в крові веде до\:::[html]Подразнення хеморецепторів судинного русла внаслідок високого рівня тромбіну в крові веде до\:{

~. розширення судин.

~спазму судин.

~підвищення артеріального тиску.

~ацидозу.

=надходження активаторів профібринолізу в кров.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 2298495 name: Порахуйте тромбоцити на рисунку.

::Порахуйте тромбоцити на рисунку.::[html]
Порахуйте тромбоцити на рисунку.
\n

{

~10


~13

=15


~14

~12


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 965895 name: При аналізі крові у дорослої людини виявили: еритр

::При аналізі крові у дорослої людини виявили\: еритр::При аналізі крові у дорослої людини виявили\: еритроцити – 4,2 Т/л, гемоглобін – 150 г/л, тромбоцити – 167 Г/л, загальний час зсідання крові – 6 хвилин, час кровотечі за Дюке – 8 хвилин. Такі результати свідчать, перш за все, про сповільнення\:{

=Судинно-тромбоцитарного гемостазу.

~Коагуляційного гемостазу.

~Утворення прокоагулянтів.

~Утворення тромбіну.

~Утворення плазмінів.

}

// question: 326080 name: При аналізі крові у чоловіка 23 років виявили: еритроцити – 4,2 Т/л, гемоглобін – 142 г/л, тромбоцити – 185 Г/л, час кровотечі за Дюке – 2 хвилин. Такі результати свідчать, про нормальний стан::При аналізі крові у чоловіка 23 років виявили\: еритроцити – 4,2 Т/л, гемоглобін – 142 г/л, тромбоцити – 185 Г/л, час кровотечі за Дюке – 2 хвилин. Такі результати свідчать, про нормальний стан::[html]При аналізі крові у чоловіка 23 років виявили\: еритроцити – 4,2 Т/л, гемоглобін – 142 г/л, тромбоцити – 185 Г/л, час кровотечі за Дюке – 2 хвилин. Такі результати свідчать, про нормальний стан{

~. Утворення прокоагулянтів.

~Утворення тромбіну.

=Судинно-тромбоцитарного гемостазу

~Утворення плазмінів.

~Коагуляційного гемостазу.

}

// question: 326013 name: При аналізі крові у чоловіка 25 років виявили: еритроцити – 4,7 Т/л, гемоглобін – 154 г/л, тромбоцити – 170 Г/л, загальний час зсідання крові – 10 хвилин, час кровотечі за Дюке – 6 хвилин. Такі результати свідчать, перш за все, про:::При аналізі крові у чоловіка 25 років виявили\: еритроцити – 4,7 Т/л, гемоглобін – 154 г/л, тромбоцити – 170 Г/л, загальний час зсідання крові – 10 хвилин, час кровотечі за Дюке – 6 хвилин. Такі результати свідчать, перш за все, про\:::[html]При аналізі крові у чоловіка 25 років виявили\: еритроцити – 4,7 Т/л, гемоглобін – 154 г/л, тромбоцити – 170 Г/л, загальний час зсідання крові – 10 хвилин, час кровотечі за Дюке – 6 хвилин. Такі результати свідчать, перш за все, про\:{

~Сповільнення коагуляційного гемостазу.

=Сповільнення судинно-тромбоцитарного гемостазу.

~Пришвидшення судинно-тромбоцитарного гемостазу.

~Пришвидшення коагуляційного гемостазу.

~Нормальні показники гемостазу.

}

// question: 965908 name: При аналізі крові у чоловіка 26 років виявили: ери::При аналізі крові у чоловіка 26 років виявили\: ери::[html]При аналізі крові у чоловіка 26 років виявили\: еритроцити – 4,8 Т/л, гемоглобін – 154 г/л, тромбоцити – 175 Г/л, час зсідання крові – 5 хвилин. Такі результати свідчать, про нормальний стан\:{

~Утворення прокоагулянтів.

~Утворення тромбіну.

~Утворення плазмінів.

~Судинно-тромбоцитарного гемостазу.

=Коагуляційного гемостазу.

}

// question: 30087 name: При аналізі крові у чоловіка 35 років виявили: еритроцити – 3,7 Т/л, гемоглобін – 130 г/л, тромбоцити – 175 Г/л, загальний час зсідання крові – 8 хвилин, час кровотечі за Дюке – 7 хвилин. Такі результати свідчать, перш за все, про сповільнення:::При аналізі крові у чоловіка 35 років виявили\: еритроцити – 3,7 Т/л, гемоглобін – 130 г/л, тромбоцити – 175 Г/л, загальний час зсідання крові – 8 хвилин, час кровотечі за Дюке – 7 хвилин. Такі результати свідчать, перш за все, про сповільнення\:::При аналізі крові у чоловіка 35 років виявили\: еритроцити – 3,7 Т/л, гемоглобін – 130 г/л, тромбоцити – 175 Г/л, загальний час зсідання крові – 8 хвилин, час кровотечі за Дюке – 7 хвилин. Такі результати свідчать, перш за все, про сповільнення\:{

~Утворення плазмінів.

~Утворення тромбіну.

~Утворення прокоагулянтів.

~Коагуляційного гемостазу.

=Судинно-тромбоцитарного гемостазу.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965933 name: При вивченні коагулограми в обстежуваного Щ., 20 р

::При вивченні коагулограми в обстежуваного Щ., 20 р::При вивченні коагулограми в обстежуваного Щ., 20 років, фібринолітична активність крові становила 25 %. Чому вона дорівнює в нормі?{

~98 %.


~52 %.

~44 %.


=18 %.

~9 %.


}

// question: 965928 name: При вивченні показників коагулограми в обстежувано

::При вивченні показників коагулограми в обстежувано::[html]При вивченні показників коагулограми в обстежуваної Д., 23 років, визначали протромбіновий індекс. Чому він дорівнює в нормі?{

=80-105 %.

~70-85 %.

~50-60 %.

~40-48 %.

~8-9 %.


}

// question: 30194 name: При визначенні зсідання крові виявилося, що тромботест дорівнює VI ступені. Чи відповідає це нормі і яка фізіологічна норма тромботесту?

::При визначенні зсідання крові виявилося, що тромботест дорівнює VI ступені. Чи відповідає це нормі і яка фізіологічна норма тромботесту?::При визначенні зсідання крові виявилося, що тромботест дорівнює VI ступені. Чи відповідає це нормі і яка фізіологічна норма тромботесту?{

~Ні, IІ-ІІІ ступінь.

~Так, ІІІ-V ступінь.

=Так, IV-VI ступінь.

~Так, V-VIІ ступінь.

~Ні, IХ-ХІІ ступінь.

}

// question: 965948 name: При визначенні показників коагулограми в обстежува::При визначенні показників коагулограми в обстежува::[html]При визначенні показників коагулограми в обстежуваного В., 24 років, визначали час рекальцифікації плазми. Чому він дорівнює в нормі?{

~125 секунд.

=60 секунд.

~50 секунд.

~12 секунд.

~1 секунда.

}

// question: 331490 name: При визначенні показників коагулограми одним з тестів є толерантність плазми до гепарину. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній::При визначенні показників коагулограми одним з тестів є толерантність плазми до гепарину. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній::[html]При визначенні показників коагулограми одним з тестів є толерантність плазми до гепарину. Вкажіть, який із приведених нижче показників відповідає фізіологічній нормі?{

=6–11 хв.

~10–20 хв.

~5–10 с.


~2–6 хв.

~60–120 с.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 965920 name: При захворюваннях печінки, що супроводжуються недо

::При захворюваннях печінки, що супроводжуються недо::[html]При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишечник, спостерігається підвищена кровоточивостi. Чим можна пояснити це явище?{

~Дефіцитом заліза.

=Авітамінозом К.

~Тромбоцитопенiєю.

~Гемолізом еритроцитів.

~Авітамінозом С.

}

// question: 30114 name: При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишечник, спостерігається підвищена кровоточивостi. Чим можна пояснити це явище?::При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишечник, спостерігається підвищена кровоточивостi. Чим можна пояснити це явище?::При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишечник, спостерігається підвищена кровоточивостi. Чим можна пояснити це явище?{

~Дефіцитом заліза.

~Тромбоцитопенiєю.

=Авітамінозом К.

~Гемолізом еритроцитів.

~Авітамінозом С.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 325981 name: При зсіданні крові необхідний фактор Віллебранда. Він забезпечує:

::При зсіданні крові необхідний фактор Віллебранда. Він забезпечує\:::[html]При зсіданні крові необхідний фактор Віллебранда. Він забезпечує\:{

~Спазм судин.

~Ретракцію згустка

=Адгезію тромбоцитів.

~Розширення судин.

~Агрегацію тромбоцитів

}

// question: 966034 name: При невеликих концентраціях тромбіну в крові відбу::При невеликих концентраціях тромбіну в крові відбу::[html]При невеликих концентраціях тромбіну в крові відбувається його інактивація. Чим саме?{

~плазмін.

~холестерин.

=гепарин, антитромбін ІІІ.

~фібрин, антитромбін ІІ.

~протромбін.

}

// question: 332167 name: При невеликих концентраціях тромбіну в крові відбувається його інактивація. Чим саме?::При невеликих концентраціях тромбіну в крові відбувається його інактивація. Чим саме?::[html]При невеликих концентраціях тромбіну в крові відбувається його інактивація. Чим саме?{

~плазмін.

~холестерин.

=гепарин, антитромбін ІІІ.

~фібрин, антитромбін ІІ.

~протромбін.

}

// question: 965885 name: При порізці капіляра виникає короткочасний спазм с::При порізці капіляра виникає короткочасний спазм с::При порізці капіляра виникає короткочасний спазм судин. Який фактор тромбоцитів є має судиннозвужуючу дію?{

=Пф 9;


~Пф 11;

~Пф 6;


~Пф 8;

~Пф 5.


}

// question: 957970 name: При розщепленні фібрину утворюється фермент. Як ві

::При розщепленні фібрину утворюється фермент. Як ві::При розщепленні фібрину утворюється фермент. Як він називається?{

~Кініноген.

~Прекалікреїн.

=Плазмін.

~Фактор Кристмаса.

~Фактор Стюарта-Прауера.

}

// question: 965952 name: При руйнуванні тромбоцитів під час утворення згуст::При руйнуванні тромбоцитів під час утворення згуст::[html]При руйнуванні тромбоцитів під час утворення згустку виділяється речовина тромбостенін. Які зміни відбуваються із згустком під впливом цієї речовини?{

=ретракція згустку.

~лізис згустку.

~набухання згустку.

~розростання згустку.

~не впливає на згусток.

}

// question: 30251 name: При руйнуванні тромбоцитів під час утворення згустку виділяється речовина тромбостенін. Які зміни відбуваються із згустком під впливом цієї речовини?::При руйнуванні тромбоцитів під час утворення згустку виділяється речовина тромбостенін. Які зміни відбуваються із згустком під впливом цієї речовини?::При руйнуванні тромбоцитів під час утворення згустку виділяється речовина тромбостенін. Які зміни відбуваються із згустком під впливом цієї речовини?{

~лізис згустку.

~набухання згустку.

~розростання згустку.

=ретракція згустку.

~не впливає на згусток.

}

// question: 902630 name: При статевому дозріванні кількість крові відносно::При статевому дозріванні кількість крові відносно ::При статевому дозріванні кількість крові відносно маси тіла досягає рівня дорослих та складає\:{

=8 %


~15 %

~20 %


~25 %

~30 %


}

// question: 957988 name: При стернальній пункції виявлено зменшення маси че

::При стернальній пункції виявлено зменшення маси че::При стернальній пункції виявлено зменшення маси червоного кісткового мозку. Коли спостерігаються перші ознаки переродження червоного кісткового мозку в жовтий?{

~У новонароджених.

~На 4 тижні життя.

~На 4 місяці життя.

=На 4 році життя.

~На 5-6 році життя.

}

// question: 334063 name: При фібринолізі утворюється протеолітичний фермент плазмін. Вкажіть місце його дії.::При фібринолізі утворюється протеолітичний фермент плазмін. Вкажіть місце його дії.::[html]При фібринолізі утворюється протеолітичний фермент плазмін. Вкажіть місце його дії.{

~Лейкоцити.

~Тромбоцити.

~Еритроцити.

~Плазма крові

=. Згусток крові.

}

// question: 966042 name: Простагландин І2 зв’язується з рецепторами на мемб::Простагландин І2 зв’язується з рецепторами на мемб::[html]Простагландин І2 зв’язується з рецепторами на мембрані тромбоцита, що веде до активування аденілатциклази. Кількість якої речовини при цьому зростає?{

~фосфоліпази.

~тромбінази.

~фібрину.

~тромбіну.

=цАМФ.


}

// question: 966043 name: Простагландин І2 сприяє зростанню кількості цАМФ.

::Простагландин І2 сприяє зростанню кількості цАМФ.::[html]Простагландин І2 сприяє зростанню кількості цАМФ. Яка функція останнього?{

=активація аденілатциклази.

~пригнічення синтезу простацикліну.

~інгібування агрегації тромбоцитів.

~активування факторів згортання крові.

~короткочасний спазм судини.

}

// question: 332409 name: Простациклін є різновидом простагландину. Він звязується з рецепторами на мембрані тромбоцита, що веде до активування аденілатциклази. Кількість якої речовини при цьому зростає?::Простациклін є різновидом простагландину. Він звязується з рецепторами на мембрані тромбоцита, що веде до активування аденілатциклази. Кількість якої речовини при цьому зростає?::[html]Простациклін є різновидом простагландину. Він звязується з рецепторами на мембрані тромбоцита, що веде до активування аденілатциклази. Кількість якої речовини при цьому зростає?{

~фосфоліпази.

~тромбінази.

~фібрину.

~тромбіну.

=цАМФ.


}

// question: 966041 name: Простациклін зв’язується з рецепторами на мембрані

::Простациклін зв’язується з рецепторами на мембрані::[html]Простациклін зв’язується з рецепторами на мембрані тромбоцита, що веде до активування аденілатциклази. Кількість якої речовини при цьому зростає?{

~гепарину.

~тромбіну.

~фібриногену.

~холестерину.

=цАМФ.


}

// question: 332407 name: Простациклін звязується з рецепторами на мембрані тромбоцита, що веде до активування аденілатциклази. Кількість якої речовини при цьому зростає?

::Простациклін звязується з рецепторами на мембрані тромбоцита, що веде до активування аденілатциклази. Кількість якої речовини при цьому зростає?::[html]Простациклін звязується з рецепторами на мембрані тромбоцита, що веде до активування аденілатциклази. Кількість якої речовини при цьому зростає?{

~гепарину.

~тромбіну.

=цАМФ.


~холестерину.

~фібриногену.

}

// question: 966044 name: Простациклін сприяє зростанню кількості цАМФ. Яка::Простациклін сприяє зростанню кількості цАМФ. Яка::[html]Простациклін сприяє зростанню кількості цАМФ. Яка функція останнього?{

~розширення судин.

~спазм судин.

=інгібування агрегації тромбоцитів.

~активація агрегації тромбоцитів.

~швидке утворення тромба.

}

// question: 966015 name: Протеолітична дія фібринолізину може пригнічуватис::Протеолітична дія фібринолізину може пригнічуватис::[html]Протеолітична дія фібринолізину може пригнічуватись. Вкажіть основний фактор, який це забезпечує?{

~кисла і лужна фосфатаза.

~гепарин.

~фібрин.


~фібриноген.

=антифібринолізин.

}

// question: 957979 name: Протромбін з'являється в крові плода:::Протромбін з'являється в крові плода\:::[html]Протромбін з'являється в крові плода\:{

=На 5 місяці

~На першому місяці

~На 3 місяці

~На 7 місяці

~На 9 місяці

}

// question: 965959 name: Протягом життєдіяльності процеси зсідання крові мо::Протягом життєдіяльності процеси зсідання крові мо::[html]Протягом життєдіяльності процеси зсідання крові можуть порушуватися. Як називається стан, при якому сповільнюється зсідання крові.{

=гіпокоагуляція.

~гіперкоагуляція.

~тромбоцитопенія.

~еритремія.

~анемія.


}

// question: 30253 name: Процес ущільнення згустку, яким закінчується вторинний (коагуляційний) гемостаз відбувається протягом певного часу. Вкажіть тривалість цього періоду.

::Процес ущільнення згустку, яким закінчується вторинний (коагуляційний) гемостаз відбувається протягом певного часу. Вкажіть тривалість цього періоду.::Процес ущільнення згустку, яким закінчується вторинний (коагуляційний) гемостаз відбувається протягом певного часу. Вкажіть тривалість цього періоду.{

~30–60 хв.

=2–3 год.

~10–20 хв.

~5–10 с.

~5–7 хв.


}

// question: 325977 name: ПФ – 10 (серотонін) виділяється тромбоцитами і при ушкодженні судинної стінки викликає:

::ПФ – 10 (серотонін) виділяється тромбоцитами і при ушкодженні судинної стінки викликає\:::[html]ПФ – 10 (серотонін) виділяється тромбоцитами і при ушкодженні судинної стінки викликає\:{

=Звужує судини

~Гальмує адгезію тромбоцитів

~Розширює судин

~Стимулює агрегацію тромбоцитів

~Ущільнює тромб.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 30280 name: Регуляція процесу зсідання крові може відбуватися під впливом парасимпатичного відділу автономної нервової системи. Які зміни гемостазу можуть спостерігатися при подразненні блукаючого нерва?

::Регуляція процесу зсідання крові може відбуватися під впливом парасимпатичного відділу автономної нервової системи. Які зміни гемостазу можуть спостерігатися при подразненні блукаючого нерва?::Регуляція процесу зсідання крові може відбуватися під впливом парасимпатичного відділу автономної нервової системи. Які зміни гемостазу можуть спостерігатися при подразненні блукаючого нерва?{

~гіпокоагуляція.

~зміни не суттєві.

=гіперкоагуляція.

~гіпокоагуляція передує гіперкоагуляції.

~переважно гіпокоагуляція.

}

// question: 30282 name: Регуляція процесу зсідання крові може відбуватися під впливом симпатичного відділу автономної нервової системи. Які зміни гемостазу можуть спостерігатися при цьому?::Регуляція процесу зсідання крові може відбуватися під впливом симпатичного відділу автономної нервової системи. Які зміни гемостазу можуть спостерігатися при цьому?::Регуляція процесу зсідання крові може відбуватися під впливом симпатичного відділу автономної нервової системи. Які зміни гемостазу можуть спостерігатися при цьому?{

~гіпокоагуляція.

=гіперкоагуляція.

~зміни не суттєві.

~гіпокоагуляція передує гіперкоагуляції.

~переважно гіпокоагуляція.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 326001 name: Ретрактозим – це фактор тромбоцитів:

::Ретрактозим – це фактор тромбоцитів\:::[html]Ретрактозим – це фактор тромбоцитів\:{

=Пф 8;


~Пф 5;

~Пф 6;


~Пф 11;

~Пф 2.


}

// question: 957904 name: Розрізняють два види гемостазу. Судинно-тромбоцита

::Розрізняють два види гемостазу. Судинно-тромбоцита::Розрізняють два види гемостазу. Судинно-тромбоцитарний гемостаз забезпечує зупинку кровотечі при ушкодженні\:{

=Артеріол;

~Аорти;

~Вен;


~Венул;

~Шунтів.


}

// question: 957960 name: Розрізняють два механізми активації плазміногену.

::Розрізняють два механізми активації плазміногену. ::Розрізняють два механізми активації плазміногену. Чим запускається внутрішній механізм активації плазміногену?{

~Кініноген.

~Прекалікреїн.

~Іони кальцію.

~ХІІ фактор.

=ХІІа фактор.

}

// question: 957973 name: Розрізняють два шляхи активації фібринолізу. Яким::Розрізняють два шляхи активації фібринолізу. Яким ::Розрізняють два шляхи активації фібринолізу. Яким фактором запускається внутрішній механізм активації фібринолізу?{

~ХІ.


=ХІІ.

~Х.


~ІХ.

~VIII.


}

// question: 957969 name: Розрізняють первинні та вторинні антикоагулянти. Я

::Розрізняють первинні та вторинні антикоагулянти. Я::Розрізняють первинні та вторинні антикоагулянти. Який з наведених факторів не є первинним антикоагулянтом ? {

~Антитромбопластин.

=Антитромбін І.

~Антитромбін ІІІ.

~Гепарин.

~Антитрипсин.

}

// question: 966021 name: Розчинення фібрину в нашому організмі проходить з::Розчинення фібрину в нашому організмі проходить з::[html]Розчинення фібрину в нашому організмі проходить з різною інтенсивністю. У яких судинах вона найвища?{

~артерії ніг.

~вени ніг.

=вени рук.

~вени ніг.

~сонні артерії.

}

// question: 331751 name: Розчинення фібрину в нашому організмі проходить з різною інтенсивністю. У яких судинах вона найвища?::Розчинення фібрину в нашому організмі проходить з різною інтенсивністю. У яких судинах вона найвища?::[html]Розчинення фібрину в нашому організмі проходить з різною інтенсивністю. У яких судинах вона найвища?{

~артерії ніг.

~вени ніг.

=вени рук.

~вени ніг.

~сонні артерії.

}

// question: 325983 name: Ряд макро- і мікроелементів необхідний для зсідання крові. Який іон відіграє основну роль у судинно-тромбоцитарному гемостазі?::Ряд макро- і мікроелементів необхідний для зсідання крові. Який іон відіграє основну роль у судинно-тромбоцитарному гемостазі?::[html]Ряд макро- і мікроелементів необхідний для зсідання крові. Який іон відіграє основну роль у судинно-тромбоцитарному гемостазі?{

=Кальцію.

~Магнію.

~Ванадію.

~Калію.

~Натрію.


}

// question: 957902 name: Серотонін – один із факторів, які транспортуються

::Серотонін – один із факторів, які транспортуються ::Серотонін – один із факторів, які транспортуються і синтезуються тромбоцитами. Як впливає ПФ – 10 (серотонін) на зсідання крові?{

=Звужує судини;

~Гальмує адгезію тромбоцитів;

~Розширює судини;

~Стимулює агрегацію тромбоцитів;

~Ущільнює тромб.

}

// question: 966011 name: Сильні активатори профібринолізу містяться в кліти::Сильні активатори профібринолізу містяться в кліти::[html]Сильні активатори профібринолізу містяться в клітинах крові\: еритроцитах, тромбоцитах та особливо в лейкоцитах. Що секретується цими клітинами?{

~трипсин, кисла і лужна фосфатаза.

=протеази, активатори профібринолізу.

~урокіназа, амілаза.

~глюкокортикоїди.

~плазміноген.

}

// question: 902616 name: Синтез АТФ в еритроцитах відбувається за рахунок:::Синтез АТФ в еритроцитах відбувається за рахунок\:::Синтез АТФ в еритроцитах відбувається за рахунок\:{

=Гліколізу та пентозофосфатного циклу

~Циклу Кребса

~Спиртового бродіння

~Тільки гліколізу

~Пентозофосфатного циклу та спиртового бродіння

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 2298494 name: Скільки у нормі в дорослої людини клітин, які зобр

::Скільки у нормі в дорослої людини клітин, які зобр::[html]
Скільки у нормі в дорослої людини клітин, які зображено на мазку в колі?
\n

{

~360 Г/л


~325 Г/л

~160 Г/л


~120 Г/л

=190 Г/л


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 957965 name: Спортсменові після змагань досліджували процес фіб

::Спортсменові після змагань досліджували процес фіб::Спортсменові після змагань досліджували процес фібринолізу. Які зміни слід очікувати?{

=Значно активується зовнішній механізм фібринолізу.

~Значно активується фібриноліз.

~Активується антифібринолітична система.

~Всі відповіді вірні.

~Активується коагуляційний гемостаз.

}

// question: 965929 name: Студент вираховував на практичному занятті протром::Студент вираховував на практичному занятті протром::[html]Студент вираховував на практичному занятті протромбіновий індекс. Чому він дорівнює в нормі?{

=84 %.


~72 %.

~56 %.


~42 %.

~8 %.


}

// question: 965947 name: Студент при виконанні практичної роботи визначави

::Студент при виконанні практичної роботи визначави::[html]Студент при виконанні практичної роботи визначави час рекальцифікації плазми. Чому він дорівнює в нормі?{

~80-120 секунд.

=60-120 секунд.

~50-60 секунд.

~12-15 секунд.

~1-3 секунди.

}

// question: 965891 name: Студент у електронному мікроскопі вивчав будову тр::Студент у електронному мікроскопі вивчав будову тр::Студент у електронному мікроскопі вивчав будову тромбоцита. Яка товщина тромбоцита?{

=0,65 мкм;

~1,7 мкм;

~2,75 мкм;

~0,40 мкм;

~5,25 мкм.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 29194 name: Студент, готуючи їсти, порізав палець. Протягом 3 хвилин текла кров. Вона зупинилася, бо судинно-тромбоцитарний гемостаз забезпечує зупинку кровотечі при ушкодженні:

::Студент, готуючи їсти, порізав палець. Протягом 3 хвилин текла кров. Вона зупинилася, бо судинно-тромбоцитарний гемостаз забезпечує зупинку кровотечі при ушкодженні\:::[html]Студент, готуючи їсти, порізав палець. Протягом 3 хвилин текла кров. Вона зупинилася, бо судинно-тромбоцитарний гемостаз забезпечує зупинку кровотечі при ушкодженні\:{

=Артеріол

~Артерій еластичного типу

~Вен


~Артерій м’язового типу

~Артеріовенулярних шунтів

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965934 name: Студенти на занятті визначали толерантність плазми

::Студенти на занятті визначали толерантність плазми::[html]Студенти на занятті визначали толерантність плазми до гепарину. Чому вона дорівнює в нормі?{

~12-15 хвилин.

=6-11 хвилин.

~5-6 хвилин.

~3-5 хвилин.

~До 3 хвилин.

}

// question: 965932 name: Студенти при вивченні гемостазу визначати фібринол::Студенти при вивченні гемостазу визначати фібринол::Студенти при вивченні гемостазу визначати фібринолітичну активність крові. Чому вона дорівнює в нормі?{

~85 %.


~56 %.

~42 %.


=15 %.

~8 %.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 957950 name: Студенту потрібно згадати ряд формул для підрахунк

::Студенту потрібно згадати ряд формул для підрахунк::Студенту потрібно згадати ряд формул для підрахунку клітин крові. За допомогою якої формули визначають кількість тромбоцитів у мазку крові?{

=х \= (а • в) \: 1000

~х \= (а \: в) \: 1000

~х \= (а • в) • 1000

~х \= (а \: в) • 1000

~х \= (а + в) \: 1000

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 966004 name: Судинні активатори профібринолізу активно виділяют

::Судинні активатори профібринолізу активно виділяют::[html]Судинні активатори профібринолізу активно виділяються у кров при певних умовах. Яких саме?{

=порушення просвіту та прохідності судин.

~зниження артеріального тиску.

~підвищення артеріального тиску.

~крововтрата.

~адгезія тромбоцитів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 30317 name: Судинні активатори профібринолізу активно виділяються у кров при певних умовах. Яких саме?

::Судинні активатори профібринолізу активно виділяються у кров при певних умовах. Яких саме?::Судинні активатори профібринолізу активно виділяються у кров при певних умовах. Яких саме?{

~зниження артеріального тиску

~крововтрата

~підвищення артеріального тиску

=порушення просвіту та прохідності судин

~адгезія тромбоцитів

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 957903 name: Судинно-тромбоцитарний гемостаз забезпечує зупинку

::Судинно-тромбоцитарний гемостаз забезпечує зупинку::Судинно-тромбоцитарний гемостаз забезпечує зупинку кровотечі при ушкодженні\:{

=Артеріол;

~Артерій еластичного типу;

~Вен;


~Артерій м’язового типу;

~Артеріовенулярних шунтів.

}

// question: 902623 name: Третій період кровотворення у плода має назву:::Третій період кровотворення у плода має назву\:::Третій період кровотворення у плода має назву\:{

=Кістково-мозкового

~Печінкового

~Мозкового

~Позаембріонального

~Ниркового

}

// question: 331110 name: Третя фаза вторинного (коагуляційного) гемостазу відбувається в декілька основних етапів. Вкажіть їх кількість.::Третя фаза вторинного (коагуляційного) гемостазу відбувається в декілька основних етапів. Вкажіть їх кількість.::[html]Третя фаза вторинного (коагуляційного) гемостазу відбувається в декілька основних етапів. Вкажіть їх кількість.{

=3 етапи.

~10 етапи.

~. 8 етапи

~16 етапів.

~5 етапів

}

// question: 965882 name: Третя фаза коагуляційного гемостазу сприяє перетво::Третя фаза коагуляційного гемостазу сприяє перетво::Третя фаза коагуляційного гемостазу сприяє перетворенню фібриногену у фібрин. Який фактор тромбоцитів прискорює перетворення фібриногену у фібрин?{

=Пф 2;


~Пф 3;

~Пф 4;


~Пф 6;

~Пф 8.


}

// question: 325975 name: Тробостенін впливає на зсідання крові. На якому етапі він діє?

::Тробостенін впливає на зсідання крові. На якому етапі він діє?::[html]Тробостенін впливає на зсідання крові. На якому етапі він діє?{

=Забезпечує ретракцію тромбоцитарного згустка

~Пригнічує агрегацію тромбоцитів

~Пригнічує адгезію тромбоцитів;

~Забезпечує рефлекторний спазм судин;

~Розширює судини.

}

// question: 325996 name: Тромбоксан діє на судинну стінку. З якої речовини утворюється тромбоксан А2?::Тромбоксан діє на судинну стінку. З якої речовини утворюється тромбоксан А2?::[html]Тромбоксан діє на судинну стінку. З якої речовини утворюється тромбоксан А2?{

=З арахідонової кислоти.

~З ендотеліну

~З кисню.

~З оксиду азоту.

~З вуглекислоти.

}

// question: 965880 name: Тромбопластин є фактором, який запускає процес зсі::Тромбопластин є фактором, який запускає процес зсі::Тромбопластин є фактором, який запускає процес зсідання крові. Який фактор тромбоцитів є активатором тромбопластину?{

=Пф 10


~Пф 11

~Пф 12


~Пф 9

~Пф 7


}

// question: 957899 name: Тромбостенін – один із факторів, які виробляється

::Тромбостенін – один із факторів, які виробляється ::Тромбостенін – один із факторів, які виробляється тромбоцитами. Як впливає тробостенін на зсідання крові?{

=Забезпечує ретракцію тромбоцитарного згустка;

~Забезпечує звуження судин;

~Забезпечує адгезію тромбоцитів;

~Забезпечує рефлекторний спазм судин;

~Забезпечує агрегацію тромбоцитів.

}

// question: 965889 name: Тромбоцити – це шматочки цитоплазми. Яка товщина т::Тромбоцити – це шматочки цитоплазми. Яка товщина т::Тромбоцити – це шматочки цитоплазми. Яка товщина тромбоцита в нормі?{

=0,5-0,75 мкм;

~1,5-1,75 мкм;

~2,3-3,75 мкм;

~0,25-0,5 мкм;

~1,25-2,75 мкм.

}

// question: 957898 name: Тромбоцити виробляють ряд факторів, які впливають::Тромбоцити виробляють ряд факторів, які впливають ::Тромбоцити виробляють ряд факторів, які впливають на зсідання крові. Як впливає тробостенін на зсідання крові?{

=Забезпечує ретракцію тромбоцитарного згустка;

~Стимулює агрегацію тромбоцитів;

~Забезпечує адгезію тромбоцитів;

~Забезпечує рефлекторний спазм судин;

~Гальмує агрегацію тромбоцитів.

}

// question: 957930 name: Тромбоцити живлять судинну стінку. Яка тривалість::Тромбоцити живлять судинну стінку. Яка тривалість ::Тромбоцити живлять судинну стінку. Яка тривалість циркуляції тромбоцитів у руслі крові в нормі?{

=5-11 днів.

~4-7 годин.

~3-5 днів.

~12-17 годин.

~15-20 днів.

}

// question: 325998 name: Тромбоцити містять фактори, що приймають участь у зсідапнні крові. Який фактор тромбоцитів прискорює утворення тромбіну з протромбіну?::Тромбоцити містять фактори, що приймають участь у зсідапнні крові. Який фактор тромбоцитів прискорює утворення тромбіну з протромбіну?::[html]Тромбоцити містять фактори, що приймають участь у зсідапнні крові. Який фактор тромбоцитів прискорює утворення тромбіну з протромбіну?{

=Пф1


~Ф2

~Ф3


~Ф6

~Ф12


}

// question: 965890 name: Тромбоцити приймають участь у системі гемостазу. Я

::Тромбоцити приймають участь у системі гемостазу. Я::Тромбоцити приймають участь у системі гемостазу. Яка товщина тромбоцита?{

=0,5 мкм;

~1,5 мкм;

~2,3 мкм;

~0,25 мкм;

~1,25 мкм.

}

// question: 957956 name: Тромбоцити синтезують ряд факторів. Який фактор тр::Тромбоцити синтезують ряд факторів. Який фактор тр::Тромбоцити синтезують ряд факторів. Який фактор тромбоцитів має антифібринолітичну дію?{

=Пф6


~Пф5

~Пф4


~Пф8

~Пф9


}

// question: 29531 name: Тромбоцитопенія це

::Тромбоцитопенія це::Тромбоцитопенія це{

~Збільшення розмірів тромбоцитів

~Збільшення кількості тромбоцитів

=Зменшення кількості тромбоцитів

~Зменшення розмірів тромбоцитів

~Зменшення кількості гранул в тромбоцитах

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 332594 name: У відповідь на дію стресу в крові збільшується рівень адреналіну. Яка його дія стосовно системи гемостазу?

::У відповідь на дію стресу в крові збільшується рівень адреналіну. Яка його дія стосовно системи гемостазу?::[html]У відповідь на дію стресу в крові збільшується рівень адреналіну. Яка його дія стосовно системи гемостазу?{

=активує фактор ХІІ в руслі крові.

~сприяє вивільненню серотоніну.

~стимулює метасимпатичну систему

~інгібує протромбіназу.

~знижує локально артеріальний тиск

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 325967 name: У дитини 14 років визначали кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у нормі у дітей цього віку?

::У дитини 14 років визначали кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у нормі у дітей цього віку?::[html]У дитини 14 років визначали кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у нормі у дітей цього віку?{

=200 Г/л


~130 Г/л;

~140 Г/л


~4,0 Г/л.

~5 Г/л


}

// question: 965912 name: У дитини 15 років кількість тромбоцитів крові 170

::У дитини 15 років кількість тромбоцитів крові 170 ::У дитини 15 років кількість тромбоцитів крові 170 Т/л. Яка функція тромбоцитів порушена найбільше?{

~Транспортна.

~Зупинка кровотечі.

=Ангіотрофічна.

~Зсідання крові.

~Трофотропна.

}

// question: 30107 name: У дитини з геморагічним синдромом діагностована гемофілія В. З дефіцитом якого фактора вона зумовлена?::У дитини з геморагічним синдромом діагностована гемофілія В. З дефіцитом якого фактора вона зумовлена?::У дитини з геморагічним синдромом діагностована гемофілія В. З дефіцитом якого фактора вона зумовлена?{

~ІІ (протромбіну).

~VІІІ (антигемофільного глобіну).

=ІХ (Крістмаса).

~ХІ (протромбопластину).

~ХІІ (Хагемана).

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 957937 name: У дитини при найменших ударах виникають синяки. Лі

::У дитини при найменших ударах виникають синяки. Лі::У дитини при найменших ударах виникають синяки. Лікар сказав, що у неї порушений судинно-тромбоцитарний гемостаз. Яка проба використовується для оцінки судинно-тромбоцитарного гемостазу?{

=Проба Дюке.

~Проба Пірке.

~Проба Штанге.

~Проба Генча.

~Проба Салі.

}

// question: 965917 name: У дитини часто виникають синці, на час обстеження::У дитини часто виникають синці, на час обстеження::[html]У дитини часто виникають синці, на час обстеження виражений геморагічний синдром, діагностована гемофілія В. З дефіцитом якого фактора вона зумовлена?{

~ІІ (протромбіну).

~VІІІ (антигемофільного глобіну).

=ІХ (Крістмаса).

~ХІ (протромбопластину).

~ХІІ (Хагемана).

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 957906 name: У зсіданні крові приймає участь фактор Віллебранда

::У зсіданні крові приймає участь фактор Віллебранда::У зсіданні крові приймає участь фактор Віллебранда. Він забезпечує\:{

=Адгезію тромбоцитів;

~Спазм судин;

~Зворотню агрегацію тромбоцитів

~Ретракцію тромбоцитарного згустка;

~Незворотню агрегацію тромбоцитів.

}

// question: 965977 name: У зсіданні крові приймають участь ряд речовин, які::У зсіданні крові приймають участь ряд речовин, які::[html]У зсіданні крові приймають участь ряд речовин, які є в плазмі крові. Усі плазменні фактори зсідання крові поділяються на дві групи. Вкажіть їх.{

=ферменти і неферменти.

~білкові і небілкові.

~білкові і мінеральні.

~складні і прості.

~активні і неактивні.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 957896 name: У клініці використовують АТФ для покращення метабо

::У клініці використовують АТФ для покращення метабо::У клініці використовують АТФ для покращення метаболічних процесів у міокарді. А як АДФ впливає на зсідання крові?{

=Забезпечує скупчення тромбоцитів у місці ушкодження;

~Забезпечує ретракцію тромбоцитів;

~Забезпечує звуження судин;

~Зв’язує гепарин;

~Попереджає агрегацію тромбоцитів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 30291 name: У крові безперервно протікає процес фібринолізу. Яка його суть?

::У крові безперервно протікає процес фібринолізу. Яка його суть?::У крові безперервно протікає процес фібринолізу. Яка його суть?{

~Синтез фібриногену.

~Утворення фібрину.

~Розчинення фібриногену.

=Розчинення фібрину.

~Утворення тромбу.

}

// question: 966033 name: У крові є можливість утворення вторинних патологіч::У крові є можливість утворення вторинних патологіч::[html]У крові є можливість утворення вторинних патологічних антикоагулянтів. При яких станах це можливе?{

~стрес, страх.

~високий артеріальний тиск.

~гіпертермія.

~опіки, травми.

=пологи, переливання крові.

}

// question: 331973 name: У крові є можливість утворення вторинних патологічних антикоагулянтів. Вкажіть ці речовини:::У крові є можливість утворення вторинних патологічних антикоагулянтів. Вкажіть ці речовини\:::[html]У крові є можливість утворення вторинних патологічних антикоагулянтів. Вкажіть ці речовини\:{

~глобуліни.

=антитіла до факторів VIII і V.

~фактори ХІ і ХІІ.

~простагландини.

~вітаміни.

}

// question: 331975 name: У крові є можливість утворення вторинних патологічних антикоагулянтів. При яких станах це можливе?::У крові є можливість утворення вторинних патологічних антикоагулянтів. При яких станах це можливе?::[html]У крові є можливість утворення вторинних патологічних антикоагулянтів. При яких станах це можливе?{

~високий артеріальний тиск.

~стрес, страх.

~гіпертермія.

~опіки, травми.

=пологи, переливання крові.

}

// question: 965992 name: У кровоносному руслі постійно утворюються тромби,::У кровоносному руслі постійно утворюються тромби,::[html]У кровоносному руслі постійно утворюються тромби, які постійно розщеплюються. Ферментна система, що забезпечує розчинення фібрину в кровоносному руслі, називається\:{

~гемостатична.

=фібринолітична.

~фізіологічна.

~гемолітична.

~онкотична.

}

// question: 965957 name: У людей спостерігається зміна зсідання крові. Як н::У людей спостерігається зміна зсідання крові. Як н::[html]У людей спостерігається зміна зсідання крові. Як називається стан, при якому пришвидшується зсідання крові.{

=гіперкоагуляція.

~гіпокоагуляція.

~тромбоцитопенія.

~еритремія.

~нормокоагуляція.

}

// question: 957895 name: У людини зменшена кількість білків крові. Яка конц::У людини зменшена кількість білків крові. Яка конц::У людини зменшена кількість білків крові. Яка концентрація фібриногену в нормі?{

~1-2 г/л


=2-4 г/л

~4-6 г/л


~6-8 г/л

~8-10 г/л

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 965919 name: У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коаг

::У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коаг::[html]У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коагуляційного гемостазу. Який з наведених показників доцільно визначити для цього?{

=Загальний час зсідання крові.

~Час кровотечі.

~Кількість еритроцитів у крові.

~Вміст плазмінів у крові.

~Кількість тромбоцитів у крові.

}

// question: 30111 name: У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коагуляційного гемостазу. Який з наведених показників доцільно визначити для цього?::У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коагуляційного гемостазу. Який з наведених показників доцільно визначити для цього?::У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коагуляційного гемостазу. Який з наведених показників доцільно визначити для цього?{

~Час кровотечі.

~Кількість еритроцитів у крові.

~Вміст плазмінів у крові.

=Загальний час зсідання крові.

~Кількість тромбоцитів у крові.

}

// question: 957938 name: У людини носові кровотечі виникають при ранковому::У людини носові кровотечі виникають при ранковому ::У людини носові кровотечі виникають при ранковому туалеті. Лікар запідозрив тромбоцитопенію і порушення системи гемостазу. Яка проба використовується для визначення міцності стінки капілярів?{

=Проба Кончаловського.

~Проба Дюке.

~Проба Вальсальви.

~Проба Герінга.

~Проба Квіка.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 957942 name: У людини при обстеженні виявлено тромбоцитопенію.

::У людини при обстеженні виявлено тромбоцитопенію. ::У людини при обстеженні виявлено тромбоцитопенію. Тромбоцитопенія це\:{

=Зменшення кількості тромбоцитів

~Збільшення кількості тромбоцитів

~Збільшення розмірів тромбоцитів

~Зменшення розмірів тромбоцитів

~Зменшення кількості гранул в тромбоцитах

}

// question: 957951 name: У мазку крові виявлено ряд клітин. Студенту потріб::У мазку крові виявлено ряд клітин. Студенту потріб::У мазку крові виявлено ряд клітин. Студенту потрібно ідентифікувати тромбоцити. У який колір зафарбовуються тромбоцити у мазку крові?{

=Фіолетовий.

~Синій.

~Жовтий.


~Блідо-рожевий.

~Зелений.

}

// question: 957927 name: У мазку крові виявлено хмару тромбоцитів. При підр::У мазку крові виявлено хмару тромбоцитів. При підр::У мазку крові виявлено хмару тромбоцитів. При підрахунку виявилося, що в одному полі зору їх аж 876. З якої клітини утворюються тромбоцити?{

=Мегакаріоцита

~Міоцита

~Мегакаріобласта

~Мієлоцита

~Монобласта

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 966048 name: У наш час більше половини людей страждають від хво

::У наш час більше половини людей страждають від хво::У наш час більше половини людей страждають від хвороб, що пов'язані з порушенням гемостазу. Часто причиною є стрес. Як змінюється при цьому система гемостазу?{

~посилення кровотворення.

~тромбоцитопенія.

~інактивація гемокоагуляції.

=гіперкоагуляція.

~первинна гіпокоагуляція.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 957928 name: У обстеженого спостерігається дрібні петехії при н

::У обстеженого спостерігається дрібні петехії при н::У обстеженого спостерігається дрібні петехії при незначному стискуванні руки. Із зменшенням кількості яких структур це пов’язано?{

=Тромбоцитів

~Лейкоцитів

~Еритроцитів

~Фібриногену

~Тромбіну

}

// question: 965911 name: У обстежуваного кількість тромбоцитів 194 Т/л. Вка::У обстежуваного кількість тромбоцитів 194 Т/л. Вка::[html]У обстежуваного кількість тромбоцитів 194 Т/л. Вкажіть депо тромбоцитів?{

=Селезінка, печінка, кістковий мозок.

~Селезінка, кістковий мозок.

~Селезінка, печінка, легені.

~Кістковий мозок.

~Печінка, кістковий мозок.

}

// question: 30100 name: У обстежуваного підрахували кількість тромбоцитів. Скільки тромбоцитів міститься в плазмі крові у нього, якщо відомо, що вона відповідає нормі?::У обстежуваного підрахували кількість тромбоцитів. Скільки тромбоцитів міститься в плазмі крові у нього, якщо відомо, що вона відповідає нормі?::У обстежуваного підрахували кількість тромбоцитів. Скільки тромбоцитів міститься в плазмі крові у нього, якщо відомо, що вона відповідає нормі?{

~142 Г/л.

~104 Г/л.

=186 Г/л.

~324 Г/л.

~380 Г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 965906 name: У обстежуваного спостерігаються точкові крововилив

::У обстежуваного спостерігаються точкові крововилив::[html]У обстежуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя після помилок допущених студентом при вимірюванні артеріального тиску. Скільки в нормі їх може бути?{

~0-5.


=0-10.

~5-10.


~10-15.

~15-20.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965900 name: У обстежуваного тромбоцитопенія, посилене руйнуван

::У обстежуваного тромбоцитопенія, посилене руйнуван::[html]У обстежуваного тромбоцитопенія, посилене руйнування кров’яних пластинок. Вкажіть місця руйнування тромбоцитів?{

~У крові та депо – селезінці, печінці, кістковому мозку.

~У крові та депо – селезінці, кістковому мозку.

=У крові та депо – селезінці, печінці, легенях.

~У крові та депо – кістковому мозку.

~У крові та депо – печінці, кістковому мозку.

}

// question: 326088 name: У обстежуваної знижена кількість тромбоцитів. Скільки тромбоцитів є в плазмі крові у неї?::У обстежуваної знижена кількість тромбоцитів. Скільки тромбоцитів є в плазмі крові у неї?::[html]У обстежуваної знижена кількість тромбоцитів. Скільки тромбоцитів є в плазмі крові у неї?{

~330 Г/л.

~300 Г/л.

=160 Г/л.

~280 Г/л.

~200 Г/л.

}

// question: 965892 name: У первинному гемостазі приймають участь тромбоцити::У первинному гемостазі приймають участь тромбоцити::У первинному гемостазі приймають участь тромбоцити. Яка товщина тромбоцита в нормі?{

=0,65 мкм;

~5,55 мкм;

~5,55 мкм;

~9,25 мкм;

~7,25 мкм.

}

// question: 331767 name: У підтриманні крові у рідкому стані важливу роль відіграють протизсідальні речовини. Яка їх назва?::У підтриманні крові у рідкому стані важливу роль відіграють протизсідальні речовини. Яка їх назва?::[html]У підтриманні крові у рідкому стані важливу роль відіграють протизсідальні речовини. Яка їх назва?{

~гормони.

~прокоагулянти.

~ферменти.

~коензими.

=антикоагулянти.

}

// question: 30303 name: У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається друга фаза?::У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається друга фаза?::У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається друга фаза?{

~утворення тромбоцитарного тромбу.

=перетворення плазміногену в фібринолізин.

~ретракція тромба.

~перетворення протромбіну в тромбін.

~активація фактора Хагемана.

}

// question: 30299 name: У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається перша фаза?::У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається перша фаза?::У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається перша фаза?{

~перетворення плазміногену.

~зсідання крові.

=утворення активаторів профібринолізу.

~синтез тромбіну.

~розщеплення фібрину.

}

// question: 30305 name: У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається третя фаза?::У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається третя фаза?::У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається третя фаза?{

~утворення активної тромбінази

~активація фактора Хагемана

~утворення тромбоцитарного тромбу

=розщеплення фібрину фібринолізином до пептидів та амінокислот

~перетворення протромбіну в тромбін

}

// question: 332634 name: У процесі розщеплення фібрину утворюється протеолітичний фермент плазмін. Вкажіть місце його дії.::У процесі розщеплення фібрину утворюється протеолітичний фермент плазмін. Вкажіть місце його дії.::[html]У процесі розщеплення фібрину утворюється протеолітичний фермент плазмін. Вкажіть місце його дії.{

~Кров’яне русло.

~Тромбоцити.

~Ендотеліоцити.

~Гладком’язові клітини.

=Згусток крові.

}

// question: 325973 name: У процесі судинно-тромбоцитарного гемостазу діє тромбостенін. Як він впливає на зсідання крові?::У процесі судинно-тромбоцитарного гемостазу діє тромбостенін. Як він впливає на зсідання крові?::[html]У процесі судинно-тромбоцитарного гемостазу діє тромбостенін. Як він впливає на зсідання крові?{

=Забезпечує ретракцію тромбоцитарного згустка;

~Забезпечує звуження судин

~Забезпечує адгезію тромбоцитів

~Забезпечує рефлекторний спазм судин

~Забезпечує агрегацію тромбоцитів

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 965976 name: У регуляції процесу зсідання крові важливу роль ві

::У регуляції процесу зсідання крові важливу роль ві::[html]У регуляції процесу зсідання крові важливу роль відіграють тромбоцити. При якому рівні тромбоцитів в крові підвищується проникність судин для крові, збільшується час кровотечі, сповільнюється утворення згустку або відбувається неповна його ретракція?{

=нижче 50000 в 1мкл.

~нижче 100000 в 1мкл.

~нижче 200000 в 1мкл.

~вище 500000 в 1мкл.

~вище 200000 в 1мкл.

}

// question: 957920 name: У родині В. спостерігається ідеопатична тромбоцитопенія. Підліток К. з цієї родини прийшов на обстеження, у нього знижена кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у нього?::У родині В. спостерігається ідеопатична тромбоцитопенія. Підліток К. з цієї родини прийшов на обстеження, у нього знижена кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у нього?::[html]У родині В. спостерігається ідеопатична тромбоцитопенія. Підліток К. з цієї родини прийшов на обстеження, у нього знижена кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у нього?{

~180–320 Г/л;

=120–140 Г/л;

~130–190 Г/л;

~4–9 Г/л;

~3,7–4,7 Г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965990 name: У системі гемостазу приймають участь механізми зсі

::У системі гемостазу приймають участь механізми зсі::У системі гемостазу приймають участь механізми зсідання і проти зсідання крові, у крові безперервно протікає процес фібринолізу. Яка його суть?{

~Утворення фібрину.

~Синтез фібриногену.

~Розчинення фібриногену.

=Розчинення фібрину.

~Утворення тромбу.

}

// question: 957964 name: У спортсмена після змагань досліджували процес фіб::У спортсмена після змагань досліджували процес фіб::[html]У спортсмена після змагань досліджували процес фібринолізу. Які зміни слід очікувати?{

=Значно активується зовнішній механізм фібринолізу.

~Значно активується внутрішній механізм фібринолізу.

~Активується зовнішній і внутрішній механізми фібринолізу.

~Пригнітиться зовнішній і внутрішній механізми фібринолізу.

~Змін не буде.

}

// question: 957926 name: У стернальному пунктаті виявлено поодинокі тромбоц::У стернальному пунктаті виявлено поодинокі тромбоц::У стернальному пунктаті виявлено поодинокі тромбоцити. З якої клітини утворюються тромбоцити?{

=Мегакаріоцита

~Мієлоцита

~Мегакаріобласта

~Еритробласта

~Моноцита

}

// question: 965926 name: У студента Н., 17 років, визначили фібриноген плаз::У студента Н., 17 років, визначили фібриноген плаз::[html]У студента Н., 17 років, визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?{

~0,88 г/л.

~1,5 г/л.

=2,5 г/л.

~5,6 г/л.

~8,5 г/л.

}

// question: 965916 name: У студента при підрахунку кількості тромбоцитів ви::У студента при підрахунку кількості тромбоцитів ви::[html]У студента при підрахунку кількості тромбоцитів виявилося, що їх кількість знижена. Який результат отримано?{

~330 Г/л.

~300 Г/л.

~280 Г/л.

~200 Г/л.

=160 Г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 966038 name: У судинах є хемо- і механорецептори, які реагують

::У судинах є хемо- і механорецептори, які реагують::[html]У судинах є хемо- і механорецептори, які реагують на різні речовини. Подразнення хеморецепторів судинного русла внаслідок високого рівня тромбіну в крові веде до\:{

~розширення судин.

~утворення тромбів.

~зниження артеріального тиску.

~активації факторів зсідання крові.

=надходження активаторів профібринолізу в кров.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 957948 name: У судинному руслі утворюється тромбоксан А2. З яко

::У судинному руслі утворюється тромбоксан А2. З яко::У судинному руслі утворюється тромбоксан А2. З якої речовини утворюється тромбоксан А2?{

=З арахідонової кислоти.

~З ендотеліну.

~З оксиду азоту.

~З кисню.

~З вуглекислоти.

}

// question: 957954 name: У тромбоцитах виробляється 12 факторів. Який факто::У тромбоцитах виробляється 12 факторів. Який факто::У тромбоцитах виробляється 12 факторів. Який фактор тромбоцитів прискорює утворення тромбіну з протромбіну?{

=Пф1


~Пф2

~Пф3


~Пф4

~Пф5


}

// question: 957946 name: У тромбоцитах є гранули 4 типів. Який іон міститьс

::У тромбоцитах є гранули 4 типів. Який іон міститьс::У тромбоцитах є гранули 4 типів. Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?{

=Ca 2+


~Na+

~K+


~Mg2+

~H+


}

// question: 325999 name: У тромбоцитах міститься ряд факторів. Який фактор тромбоцитів має антигепаринову дію?

::У тромбоцитах міститься ряд факторів. Який фактор тромбоцитів має антигепаринову дію?::[html]У тромбоцитах міститься ряд факторів. Який фактор тромбоцитів має антигепаринову дію?{

=Пф 4;


~Пф 1;

~Пф 12;


~Пф 10;

~Пф 6.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 966013 name: У фібринолізі крім ферментних систем приймають уча

::У фібринолізі крім ферментних систем приймають уча::[html]
У фібринолізі крім ферментних систем приймають участь клітини крові. Лейкоцити виділяють активатори профібринолізу і протеази, які розщеплюють фібрин. Яку форму профібринолізу вони забезпечують?
\n
 
{

=самостійний механізм лізису фібрину.

~активація інтерферонів.

~лізис бактерій.

~антигеморагічна дія.

~синтез колагену.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 29201 name: У хворого визначали кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у нормі у дорослих?

::У хворого визначали кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у нормі у дорослих?::[html]У хворого визначали кількість тромбоцитів. Яка кількість тромбоцитів у нормі у дорослих?{

=190 Г/л


~4 Г/л

~120 Г/л


~130 Г/л

~3,7 Г/л


}

// question: 965925 name: У хворого з інфарктом міокарда, 72 років, визначил

::У хворого з інфарктом міокарда, 72 років, визначил::[html]У хворого з інфарктом міокарда, 72 років, визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?{

~0,85 г/л.

~1 г/л.

=2 г/л.


~5 г/л.

~8 г/л.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 30109 name: У хворого з порушенням всмоктування жирів в кишківнику збільшений час згортання крові. Коагулограма показала зниження протромбину з 0,15 г/л до 0,05 г/л, який приймає участь у другій фазі згортання крові – утворенні тромбину. Це відбулося в результаті:

::У хворого з порушенням всмоктування жирів в кишківнику збільшений час згортання крові. Коагулограма показала зниження протромбину з 0,15 г/л до 0,05 г/л, який приймає участь у другій фазі згортання крові – утворенні тромбину. Це відбулося в результаті\:::У хворого з порушенням всмоктування жирів в кишківнику збільшений час згортання крові. Коагулограма показала зниження протромбину з 0,15 г/л до 0,05 г/л, який приймає участь у другій фазі згортання крові – утворенні тромбину. Це відбулося в результаті\:{

~Недостатньості вітаміну В12.

~Недостатньості вітаміну С.

~Зниженні концентрації Са++.

=Нестачі вітаміну К.

~Зниженні кількості глобулінів крові.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 965899 name: У хворого З, 55 років, шлункова кровотеча. Скільки

::У хворого З, 55 років, шлункова кровотеча. Скільки::[html]У хворого З, 55 років, шлункова кровотеча. Скільки в плазмі крові людини міститься факторів, які забезпечують зсідання крові?{

~Біля 10.

~Понад 10.

~Понад 20.

~Понад 30.

=Понад 40.

}

// question: 331111 name: У хворого інфаркт міокарда. У нього порушені процеси зсідання крові. Як називається стан, при якому пришвидшується зсідання крові::У хворого інфаркт міокарда. У нього порушені процеси зсідання крові. Як називається стан, при якому пришвидшується зсідання крові::[html]У хворого інфаркт міокарда. У нього порушені процеси зсідання крові. Як називається стан, при якому пришвидшується зсідання крові?{

=гіперкоагуляція.

~гіпокоагуляція.

~тромбоцитопенія.

~еритремія.

~. анемія.

}

// question: 332378 name: У хворого ішемічна хвороба серця. Подразнення хеморецепторів судинного русла внаслідок високого рівня тромбіну в крові веде до:::У хворого ішемічна хвороба серця. Подразнення хеморецепторів судинного русла внаслідок високого рівня тромбіну в крові веде до\:::[html]У хворого ішемічна хвороба серця.Подразнення хеморецепторів судинного русла внаслідок високого рівня тромбіну в крові веде до\:{

~зниження артеріального тиску.

~утворення тромбів

~розширення судин.

~активації факторів зсідання крові.

=надходження активаторів профібринолізу в кров.

}

// question: 30092 name: У хворого К, 25 років, відкритий перелом гомілки, кровотеча. Скільки в плазмі крові міститься факторів, які забезпечують гемостаз?::У хворого К, 25 років, відкритий перелом гомілки, кровотеча. Скільки в плазмі крові міститься факторів, які забезпечують гемостаз?::У хворого К, 25 років, відкритий перелом гомілки, кровотеча. Скільки в плазмі крові міститься факторів, які забезпечують гемостаз?{

~Біля 10.

~Понад 10.

~Понад 20.

~Понад 30.

=Понад 40.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 30088 name: У хворого на променеву хворобу з’явились ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому?

::У хворого на променеву хворобу з’явились ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому?::[html]У хворого на променеву хворобу з’явились ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому?{

~Еозинопенія.

~Нейтропенія.

=Тромбоцитопенія.

~Лімфопенія.

~Еритропенія.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 325987 name: У хворого підвищена проникність судинної стінки. Діапедез еритроцитів зумовлений зменшенням кількості

::У хворого підвищена проникність судинної стінки. Діапедез еритроцитів зумовлений зменшенням кількості::[html]У хворого підвищена проникність судинної стінки. Діапедез еритроцитів зумовлений зменшенням кількості\:{

=Тромбоцитів.

~Лімфоцитів.

~Нейтрофілів.

~Лейкоцитів.

~Еритроцитів.

}

// question: 325990 name: У хворого підозра на пришвидшення руйнування тромбоцитів. Яка тривалість циркуляції тромбоцитів у руслі крові?::У хворого підозра на пришвидшення руйнування тромбоцитів. Яка тривалість циркуляції тромбоцитів у руслі крові?::[html]У хворого підозра на пришвидшення руйнування тромбоцитів. Яка тривалість циркуляції тромбоцитів у руслі крові у нормі?{

=5-11 днів

~4-7 годин.

~3-5 днів.

~12-17 годин.

~15-20 днів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 332597 name: У хворого після оперативного втручання на підшлунковій залозі виник геморагічний синдром з порушенням зсідання крові. Розвиток цього ускладнення пояснюється:

::У хворого після оперативного втручання на підшлунковій залозі виник геморагічний синдром з порушенням зсідання крові. Розвиток цього ускладнення пояснюється\:::[html]У хворого після оперативного втручання на підшлунковій залозі виник геморагічний синдром з порушенням зсідання крові. Розвиток цього ускладнення пояснюється\:{

~Недостатнім утворенням фактору Хагемана

~Збільшенням кількості тромбоцитів.

=Активацією фібринолітичної системи

~Активацією протромбіназного комплексу.

~Активацією судинно-тромбоцитарного гемостазу.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 326008 name: У хворого при порушенні судинно-тромбоцитарного гемостазу досліджують тромбоцити. Яка товщина тромбоцита?

::У хворого при порушенні судинно-тромбоцитарного гемостазу досліджують тромбоцити. Яка товщина тромбоцита?::[html]У хворого при порушенні судинно-тромбоцитарного гемостазу досліджують тромбоцити. Яка товщина тромбоцита?{

=0,65 мкм

~5,55 мкм;

~9,25 мкм;

~7,25 мкм.

~5,25 мкм.

}

// question: 957894 name: У хворого тромбоцитопенія. Скільки тромбоцитів зн::У хворого тромбоцитопенія. Скільки тромбоцитів зн::У хворого тромбоцитопенія. Скільки тромбоцитів знаходиться в 1 літрі циркулюючої крові дорослих у нормі?{

~3,7-4,7 Тера

~4,0-5,1 Тера

~5,9-6,7 Тера

~4-9 Гіга

=180-320 Гіга

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 957986 name: У хворого уражена стовбурова клітина. Які ростки к

::У хворого уражена стовбурова клітина. Які ростки к::У хворого уражена стовбурова клітина. Які ростки кровотворення вражаються при цьому захворюванні?{

~Еритроцитарний.

~Агранулоцитарний.

~Гранулоцитарний.

~Мегакаріоцитарний.

=Всі.


}

// question: 957936 name: У хворого часті носові кровотечі, підозра на тромб

::У хворого часті носові кровотечі, підозра на тромб::У хворого часті носові кровотечі, підозра на тромбоцитопенію і як наслідок порушення системи гемостазу. Яка проба використовується для оцінки судинно-тромбоцитарного гемостазу?{

=Проба Дюке

~Проба Гольца

~Проба Вальсальви

~Проба Квіка

~Проба Лі-Уайта

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 325994 name: У хворого часті носові кровотечі. Виявлено тромбоцитопенію. Тромбоцитопенія це:

::У хворого часті носові кровотечі. Виявлено тромбоцитопенію. Тромбоцитопенія це\:::[html]У хворого часті носові кровотечі. Виявлено тромбоцитопенію. Тромбоцитопенія це\:{

=Зменшення кількості тромбоцитів;

~Зменшення еластичності мембрани тромбоцитів;

~Зменшення розмірів тромбоцитів;

~Зменшення речовин, які транспортуються тромбоцитами

~Зменшення речовин, які виробляються тромбоцитами.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 957923 name: У хлопчика після того як він упав із велосипеда до

::У хлопчика після того як він упав із велосипеда до::У хлопчика після того як він упав із велосипеда довго не зупинялася носова кровотеча. Як виявилося у нього зменшена кількість тромбоцитів. А яка вона у нормі у дітей?{

=220 Г/л;

~135 Г/л;

~155 Г/л;

~6 Г/л;

~3,9 Г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 29554 name: У який колір зафарбовуються тромбоцити у мазку крові?

::У який колір зафарбовуються тромбоцити у мазку крові?::У який колір зафарбовуються тромбоцити у мазку крові?{

~Синій.


~Жовтий.

~Блідо-рожевий.

=Фіолетовий.

~Зелений.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 332465 name: Унаслідок частих стресів у нашому житті понад 50 % людей страждають від хвороб, що пов'язані з порушенням гемостазу. Як змінюється при цьому система гемостазу?

::Унаслідок частих стресів у нашому житті понад 50 % людей страждають від хвороб, що пов'язані з порушенням гемостазу. Як змінюється при цьому система гемостазу?::[html]Унаслідок частих стресів у нашому житті понад 50 % людей страждають від хвороб, що пов'язані з порушенням гемостазу. Як змінюється при цьому система гемостазу?{

~пригнічується первинний гемостаз

~зниження зсідання крові.

~активується первинний гемостаз.

~. виникає первинна гіпокоагуляція

=виникає гіперкоагуляція

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 966023 name: Усі антикоагулянти, що утворюються в організмі, ро

::Усі антикоагулянти, що утворюються в організмі, ро::[html]Усі антикоагулянти, що утворюються в організмі, розділяють на дві групи. Які саме?{

~внутрішні, зовнішні.

=первинні, вторинні.

~ферментні, неферментні.

~внутрішньо- і зовнішньосудинні.

~природні, штучні.

}

// question: 331682 name: Усі плазменні фактори зсідання крові поділяються на дві групи. Вкажіть їх.::Усі плазменні фактори зсідання крові поділяються на дві групи. Вкажіть їх.::[html]Усі плазменні фактори зсідання крові поділяються на дві групи. Вкажіть їх.{

=ферменти і неферменти.

~активні і неактивні.

~білкові і небілкові.

~білкові і мінеральні.

~ складні і прості.

}

// question: 30229 name: Утворення тромбіну наступає через 2-5 с після формування протромбінази. Вкажіть час, необхідний для цього.::Утворення тромбіну наступає через 2-5 с після формування протромбінази. Вкажіть час, необхідний для цього.::Утворення тромбіну наступає через 2-5 с після формування протромбінази. Вкажіть час, необхідний для цього.{

=2–5 с.


~10–20 с.

~5–10 с.


~30–60 с.

~5–7 хв.


}

// question: 29195 name: Фактор Віллебранда забезпечує:

::Фактор Віллебранда забезпечує\:::[html]
Фактор Віллебранда забезпечує\:
{

~Зворотню агрегацію тромбоцитів

~Спазм судин

=Адгезію тромбоцитів

~Ретракцію тромбоцитарного згустка

~Незворотню агрегацію тромбоцитів

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 957934 name: Фактор росту ендотеліоцитів виробляється у гіпотал

::Фактор росту ендотеліоцитів виробляється у гіпотал::Фактор росту ендотеліоцитів виробляється у гіпоталамусі. Якими клітинами він розноситься до місця ушкодження?{

=Тромбоцитами

~Еритроцитами

~Лейкоцитами

~Макрофагами

~Фібробластами

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 29206 name: Фактор росту ендотеліоцитів міститься у:

::Фактор росту ендотеліоцитів міститься у\:::[html]
Фактор росту ендотеліоцитів міститься у\:
\n

{

~Фібробластах

~Ендотеліоцитах

~Лейкоцитах

=Тромбоцитах

~Еритроцитах

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 30197 name: Фактори, які приймають участь у процесі зсідання крові зафіксовані на:

::Фактори, які приймають участь у процесі зсідання крові зафіксовані на\:::Фактори, які приймають участь у процесі зсідання крові зафіксовані на\:{

~Виключно на еритроцитах.

=Усіх формених елементах крові.

~Виключно на лейкоцитах.

~Виключно на тромбоцитах.

~На тромбоцитах і лейкоцитах.

}

// question: 30294 name: Ферментна система, що забезпечує розчинення фібрину в кровоносному руслі, називається:::Ферментна система, що забезпечує розчинення фібрину в кровоносному руслі, називається\:::Ферментна система, що забезпечує розчинення фібрину в кровоносному руслі, називається\:{

~фізіологічна.

=фібринолітична.

~гемостатична.

~гемолітична.

~онкотична.

}

// question: 966010 name: Ферментні активатори профібринолізину поділяються::Ферментні активатори профібринолізину поділяються ::Ферментні активатори профібринолізину поділяються на фракції. Які саме\:{

~первинні, вторинні.

~внутрішні, зовнішні.

~монопептиди, поліпептиди.

=високомолекулярні, низькомолекулярні.

~клітинні, судинні.

}

// question: 957958 name: Фібриноліз – це розщеплення фібрину. Де спостеріга::Фібриноліз – це розщеплення фібрину. Де спостеріга::[html]Фібриноліз – це розщеплення фібрину. Де спостерігається процес фібринолізу у здорових людей?{

~У тромбоцитах.

~В еритроцитах.

=У неушкодженій судині.

~У макрофагах.

~У лейкоцитах.

}

// question: 332619 name: Фібриноліз – це розщеплення фібрину. Коли починається цей процес?::Фібриноліз – це розщеплення фібрину. Коли починається цей процес?::[html]Фібриноліз – це розщеплення фібрину. Коли починається цей процес?{

~. Одночасно з порушенням цілісності судинної стінки.

~Одночасно з утворенням тромбіназного комплексу.

~Після ущільнення тромба.

=Одночасно з ретракцією згустка.

~Після спазму судини.

}

// question: 965995 name: Фібриноліз – це розщеплення фібрину. У його протік::Фібриноліз – це розщеплення фібрину. У його протік::[html]Фібриноліз – це розщеплення фібрину. У його протіканні розрізняють три фази. Як називається перша фаза?{

~розщеплення фібрину.

~перетворення плазміногену.

=утворення активаторів профібринолізу.

~зсідання крові.

~синтез тромбіну.

}

// question: 965999 name: Фібриноліз – це розщеплення фібрину. У протіканні::Фібриноліз – це розщеплення фібрину. У протіканні ::Фібриноліз – це розщеплення фібрину. У протіканні фібринолізу розрізняють три фази. Як називається третя фаза?{

~агрегація тромбоцитів.

~ретракція тромбу.

~синтез тромбіну.

=розщеплення фібрину фібринолізином до пептидів та амінокислот.

~профібриноліз.

}

// question: 30295 name: Фібриноліз здійснюється основним компонентом плазмінової системи. Вкажіть його:::Фібриноліз здійснюється основним компонентом плазмінової системи. Вкажіть його\:::Фібриноліз здійснюється основним компонентом плазмінової системи. Вкажіть його\:{

~адреналін.

~токоферол.

~тромбопластин.

~протромбін.

=плазмін чи фібринолізин.

}

// question: 331750 name: Фібриноліз поділяється на ферментний і неферментний. За яких умов особливо важливим є неферментний фібріноліз?::Фібриноліз поділяється на ферментний і неферментний. За яких умов особливо важливим є неферментний фібріноліз?::[html]Фібриноліз поділяється на ферментний і неферментний. За яких умов особливо важливим є неферментний фібріноліз?{

~гіпотермія.

~ацидоз.

=стрес.


~вагітність.

~крововтрата.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 30101 name: Функціонально-структурними компонентами системи гемостазу є:

::Функціонально-структурними компонентами системи гемостазу є\:::[html]
Функціонально-структурними компонентами системи гемостазу є\:
\n

{

~Стінка кровоносних судин, тромбоцити, фактори плазми крові.

=Стінка кровоносних судин, форменні елементи крові, фактори плазми крові.

~Ендотеліоцити, форменні елементи крові, фактори плазми крові.

~Ендотеліоцити. тромбоцити, лейкоцити, фактори плазми крові.

~Стінка кровоносних судин, лейкоцити, тромбоцити, фактори плазми крові.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 957985 name: Хворий страждає на кістково-мозкову форму променев

::Хворий страждає на кістково-мозкову форму променев::Хворий страждає на кістково-мозкову форму променевої хвороби. Які ростки кровотворення вражаються при цьому захворюванні? {

~Еритроцитарний.

~Агранулоцитарний.

~Гранулоцитарний.

~Мегакаріоцитарний.

=Всі.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 326003 name: Хворому з тромбоцитопатією визначали параметри тромбоцитів. Яка товщина тромбоцита у нормі?

::Хворому з тромбоцитопатією визначали параметри тромбоцитів. Яка товщина тромбоцита у нормі?::[html]Хворому з тромбоцитопатією визначали параметри тромбоцитів. Яка товщина тромбоцита у нормі?{

=. 0,5 мкм;

~1,5 мкм;

~2,3 мкм;

~0,25 мкм

~1,25 мкм.

}

// question: 29559 name: Хворому із стенокардією призначили аспірин. Які зміни зсідання крові це обумовить?::Хворому із стенокардією призначили аспірин. Які зміни зсідання крові це обумовить?::Хворому із стенокардією призначили аспірин. Які зміни зсідання крові це обумовить?{

~збільшиться утворення тромбоксану А2;

~зменшиться утворення фактору Віллебранда;

=зменшиться утворення тромбоксану А2;

~збільшиться утворення фактору Віллебранда;

~зменшиться утворення тромбостеніну;

}

// question: 957940 name: Хворому лікар призначив пробу Кончаловського. Які::Хворому лікар призначив пробу Кончаловського. Які ::Хворому лікар призначив пробу Кончаловського. Які в нормі показники проби Кончаловського?{

=До 10 крововиливів в крузі діаметром 5 см

~До 5 крововиливів в крузі діаметром 5 см

~До 5 крововиливів в крузі діаметром 10 см

~До 10 крововиливів в крузі діаметром 10 см

~До 10 крововиливів в крузі діаметром 15 см

}

// question: 326082 name: Хворому призначено внутрішньом’язове введення аденозинтрифосфату. Гранули тромбоцитів якого типу виділяють його?::Хворому призначено внутрішньом’язове введення аденозинтрифосфату. Гранули тромбоцитів якого типу виділяють його?::[html]Хворому призначено внутрішньом’язове введення аденозинтрифосфату. Гранули тромбоцитів якого типу виділяють його?{

=І типу, які містять небілкові компоненти

~ІV типу, які містять ферменти

~ІІІ типу, які містять ферменти

~ІІ типу, які містять низькомолекулярні білки

~Усі відповіді вірні.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 30090 name: Хлопчик 6 років, необережно поводячись з ножем, порізав палець, з якого тече кров. Скільки часу буде продовжуватися кровотеча?

::Хлопчик 6 років, необережно поводячись з ножем, порізав палець, з якого тече кров. Скільки часу буде продовжуватися кровотеча?::Хлопчик 6 років, необережно поводячись з ножем, порізав палець, з якого тече кров. Скільки часу буде продовжуватися кровотеча?{

~До 30 хвилин.

=Декілька хвилин.

~Декілька секунд.

~До години.

~До 10 хвилин.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 957931 name: Цілісність судинної стінки підтримується завдяки т

::Цілісність судинної стінки підтримується завдяки т::Цілісність судинної стінки підтримується завдяки тромбоцитам, які виділяють ряд факторів зсідання крові. Яка тривалість циркуляції тромбоцитів у руслі крові?{

=5 днів.


~4 години.

~3 дні.


~12 годин.

~15 днів.

}

// question: 965877 name: Частина тромбоцитарних факторів зсідання крові має::Частина тромбоцитарних факторів зсідання крові має::Частина тромбоцитарних факторів зсідання крові має одну назву, яка співпадає з їх механізмом дії. Який фактор тромбоцитів має фібринстабілізуючу дію?{

=Пф11


~ф2

~ф5


~ф12

~ф6


}

// question: 902619 name: Через мембрану еритроцитів можуть проникати не всі

::Через мембрану еритроцитів можуть проникати не всі::Через мембрану еритроцитів можуть проникати не всі речовини. Мембрана еритроцитів непроникна для\:{

=Білків


~Вуглеводів

~Амінокислот

~Ліпідів

~Іонів


}

// question: 957981 name: Чи залежить вміст факторів зсідання і протизсіданн

::Чи залежить вміст факторів зсідання і протизсіданн::Чи залежить вміст факторів зсідання і протизсідання в крові плода від їх вмісту в організмі матері?{

=Ні, не залежить

~Так, залежить

~Так, залежить лише вміст факторів зсідання

~Так, залежить лише вміст протизсідальних факторів

~Так, існує зворотня залежність

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 2298505 name: Чим може бути зумовлена картина позначена на рисун

::Чим може бути зумовлена картина позначена на рисун::[html]
Чим може бути зумовлена картина позначена на рисунку цифрою 4?
\n

{

~Пошкодженням судини

=Недостатністю тромбоцитів

~Фібринолізом

~Курінням

~Алкоголем

}

// question: 2298501 name: Що зображено на рисунку буквою C?::Що зображено на рисунку буквою C?::[html]
Що зображено на рисунку буквою C?
\n

{

~Пошкодження судини

~Судинно-тромбоцитарний гемостаз

~Фібриноліз

~Адгезію тромбоцитів

=Агрегацію тромбоцитів

}

// question: 2298503 name: Що зображено на рисунку буквою D?::Що зображено на рисунку буквою D?::[html]
Що зображено на рисунку буквою D?
\n

{

~Пошкодження судини

=Ретракцію згустка

~Фібриноліз

~Адгезію тромбоцитів

~Агрегацію тромбоцитів

}

// question: 2298497 name: Що зображено на рисунку буквою А?::Що зображено на рисунку буквою А?::[html]
Що зображено на рисунку буквою А?
\n

{

=Пошкодження судини

~Судиннол-тромбоцитарний гемостаз

~Фібриноліз

~Адгезію тромбоцитів

~Агрегацію тромбоцитів

}

// question: 2298499 name: Що зображено на рисунку буквою В?::Що зображено на рисунку буквою В?::[html]
Що зображено на рисунку буквою В?
\n

{

~Пошкодження судини

=Спазм судини

~Фібриноліз

~Адгезію тромбоцитів

~Агрегацію тромбоцитів

}

// question: 2298498 name: Що зображено на рисунку цифрою 1?::Що зображено на рисунку цифрою 1?::[html]
Що зображено на рисунку цифрою 1?
\n

{

=Пошкодження судини

~Судинно-тромбоцитарний гемостаз

~Фібриноліз

~Адгезію тромбоцитів

~Агрегацію тромбоцитів

}

// question: 2298500 name: Що зображено на рисунку цифрою 2?::Що зображено на рисунку цифрою 2?::[html]
Що зображено на рисунку цифрою 2?
\n

{

~Пошкодження судини

=Спазм судини

~Фібриноліз

~Адгезію тромбоцитів

~Агрегацію тромбоцитів

}

// question: 2298502 name: Що зображено на рисунку цифрою 3?::Що зображено на рисунку цифрою 3?::[html]
Що зображено на рисунку цифрою 3?
\n

{

~Пошкодження судини

~Судинно-тромбоцитарний гемостаз

~Фібриноліз

~Адгезію тромбоцитів

=Агрегацію тромбоцитів

}

// question: 2298504 name: Що зображено на рисунку цифрою 4?::Що зображено на рисунку цифрою 4?::[html]
Що зображено на рисунку цифрою 4?
\n

{

~Пошкодження судини

=Кровотечу

~Фібриноліз

~Адгезію тромбоцитів

~Агрегацію тромбоцитів

}

// question: 2298496 name: Що зображено на рисунку?::Що зображено на рисунку?::[html]
Що зображено на рисунку?
\n

{

~Один з етапів фібринолізу

~Один з етапів судинно-тромбоцитарного гемостазу

~Один з етапів тромбоутворення

=Еритроцити у фібриновій сітці

~Еритроцити з активованими тромбоцитами

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 27137 name: Як АДФ впливає на зсідання крові?

::Як АДФ впливає на зсідання крові?::Як АДФ впливає на зсідання крові?{

~Забезпечує розширення судин;

~Забезпечує звуження судин;

~Забезпечує адгезію тромбоцитів;

=Забезпечує скупчення тромбоцитів у місці ушкодження;

~Попереджає агрегацію тромбоцитів;

}

// question: 27138 name: Як впливає ПФ – 10 (серотонін) на зсідання крові?::Як впливає ПФ – 10 (серотонін) на зсідання крові?::Як впливає ПФ – 10 (серотонін) на зсідання крові?{

=Звужує судини;

~Стимулює адгезію тромбоцитів;

~Розширює судини;

~Гальмує агрегацію тромбоцитів;

~Гальмує адгезію тробоцитів;

}

// question: 27136 name: Як впливає тробостенін на зсідання крові?::Як впливає тробостенін на зсідання крові?::Як впливає тробостенін на зсідання крові?{

~Стимулює агрегацію тромбоцитів;

=Забезпечує ретракцію тромбоцитарного згустка;

~Забезпечує адгезію тромбоцитів;

~Забезпечує рефлекторний спазм судин;

~Гальмує агрегацію тромбоцитів;

}

// question: 957911 name: Як впливає тромбоксан А2 на зсідання крові?::Як впливає тромбоксан А2 на зсідання крові?::Як впливає тромбоксан А2 на зсідання крові?{

=Забезпечує скупчення тромбоцитів.

~Забезпечує спазм судин.

~Гальмує адгезію тробоцитів.

~Викликає адгезію тромбоцитів.

~Забезпечує розширення судин.

}

// question: 966020 name: Як впливають інгібітори фібринолізу на механізм не::Як впливають інгібітори фібринолізу на механізм не::[html]Як впливають інгібітори фібринолізу на механізм неферментного лізису фібрину?{

=не пригнічують.

~пригнічують.

~активують.

~конкурують.

~вибірково пригнічують.

}

// question: 331710 name: Як впливають інгібітори фібринолізу на механізм неферментного лізису фібрину?::Як впливають інгібітори фібринолізу на механізм неферментного лізису фібрину?::[html]Як впливають інгібітори фібринолізу на механізм неферментного лізису фібрину?{

=не пригнічують

~пригнічують.

~активують.

~конкурують.

~вибірково пригнічують.

}

// question: 957984 name: Як змінюється при старінні зсідальна здатність кро::Як змінюється при старінні зсідальна здатність кро::Як змінюється при старінні зсідальна здатність крові?{

=Підвищується.

~Знижується.

~Не змінюється.

~Зменшується здатність тромбоцитів до адгезії та агрегації.

~Зменшується кількість тромбоцитів та концентрація фібриногену.

}

// question: 902617 name: Яка з перелічених нижче речовин регулює споріднені::Яка з перелічених нижче речовин регулює споріднені::Яка з перелічених нижче речовин регулює спорідненість гемоглобіну до кисню\:{

=2,3-дифосфогліцерат

~Бета-каротин

~Тригліцериди

~Холестерин

~Карнітин

}

// question: 29202 name: Яка кількість тромбоцитів у нормі у дорослих?::Яка кількість тромбоцитів у нормі у дорослих?::Яка кількість тромбоцитів у нормі у дорослих?{

~130–160 Г/л

~4–9 Г/л

=180–320 Г/л

~120–140 Г/л

~3,7–4,7 Г/л

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 2298492 name: Яка клітина зображена на рисунку?

::Яка клітина зображена на рисунку?::[html]
Яка клітина зображена на рисунку?
\n

{

=Тромбоцит активований

~Еритроцит

~Лімфоцит

~Моноцит

~Базофіл


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 29520 name: Яка проба використовується для оцінки судинно-тромбоцитарного гемостазу?

::Яка проба використовується для оцінки судинно-тромбоцитарного гемостазу?::Яка проба використовується для оцінки судинно-тромбоцитарного гемостазу?{

~Проба Вальсальви

~Проба Гольца

~Проба Квіка

=Проба Дюке

~Проба Лі-Уайта

}

// question: 957916 name: Яка речовина зумовлює незворотню агрегацію тромбоц::Яка речовина зумовлює незворотню агрегацію тромбоц::Яка речовина зумовлює незворотню агрегацію тромбоцитів?{

=Тромбін;

~Серотонін;

~Тромбоксан А2;

~Адреналін;

~Тромбостенін.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 326006 name: Яка товщина тромбоцита?

::Яка товщина тромбоцита?::[html]
Яка товщина тромбоцита?
\n

{

=0,65 мкм;

~1,7 мкм;

~2,75 мкм;

~0,40 мкм;

~5,25 мкм.

}

// question: 957915 name: Яка тривалість кровотечі за Дюке в нормі?::Яка тривалість кровотечі за Дюке в нормі?::[html]
Яка тривалість кровотечі за Дюке в нормі?
\n

{

=0-3 хв;


~1-4 хв;

~1-5 хв;


~5–10 хв;

~15-20 хв.

}

// question: 29205 name: Яка тривалість циркуляції тромбоцитів у руслі крові?::Яка тривалість циркуляції тромбоцитів у руслі крові?::[html]
Яка тривалість циркуляції тромбоцитів у руслі крові?
\n

{

~3 дні


~4 години

=5 днів


~12 годин

~15 днів


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 29196 name: Який іон відіграє основну роль у судинно-тромбоцитарному гемостазі?

::Який іон відіграє основну роль у судинно-тромбоцитарному гемостазі?::Який іон відіграє основну роль у судинно-тромбоцитарному гемостазі?{

~Na+


~K+

=Ca 2+


~Cl-

~H+


}

// question: 29543 name: Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?

::Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?::Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?{

~Mg2+;


~H+;

=Ca 2+;


~Na+;

~K+;


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 2415011 name: Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?

::Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?::[html]
Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?
\n

{

~Mg2+;


~H+;

=Ca 2+;


~Na+;

~K+;


}

// question: 2415034 name: Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?

::Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?::[html]
Який іон міститься в тромбоцитарних гранулах І типу?
\n

{

~Mg2+;


~H+;

=Ca 2+;


~Na+;

~K+;


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 29935 name: Який фактор тромбоцитів є активатором агрегації тромбоцитів?

::Який фактор тромбоцитів є активатором агрегації тромбоцитів?::Який фактор тромбоцитів є активатором агрегації тромбоцитів?{

=Пф 12


~Пф 11

~Пф 9


~Пф 8

~Пф 7


}

// question: 29925 name: Який фактор тромбоцитів є активатором тромбопластину?

::Який фактор тромбоцитів є активатором тромбопластину?::Який фактор тромбоцитів є активатором тромбопластину?{

=Пф 10;


~Пф 11;

~Пф 12;


~Пф 9;

~Пф 8;


}

// question: 29942 name: Який фактор тромбоцитів є має судиннозвужуючу дію?

::Який фактор тромбоцитів є має судиннозвужуючу дію?::Який фактор тромбоцитів є має судиннозвужуючу дію?{

~Пф 7


~Пф 8

~Пф 11


=Пф 9

~Пф 10


}

// question: 29584 name: Який фактор тромбоцитів має антигепаринову дію?

::Який фактор тромбоцитів має антигепаринову дію?::Який фактор тромбоцитів має антигепаринову дію?{

=Пф 4


~Пф 5

~Пф 7


~Пф 9

~Пф 10


}

// question: 29932 name: Який фактор тромбоцитів має антитромбопластичну дію?

::Який фактор тромбоцитів має антитромбопластичну дію?::Який фактор тромбоцитів має антитромбопластичну дію?{

~Пф 6


=Пф 7

~Пф 8


~Пф 9

~Пф 10


}

// question: 957957 name: Який фактор тромбоцитів має антифібринолітичну дію

::Який фактор тромбоцитів має антифібринолітичну дію::Який фактор тромбоцитів має антифібринолітичну дію?{

=Пф6


~ф1

~ф3


~ф5

~ф12


}

// question: 29579 name: Який фактор тромбоцитів має фібринстабілізуючу дію?

::Який фактор тромбоцитів має фібринстабілізуючу дію?::Який фактор тромбоцитів має фібринстабілізуючу дію?{

~Пф1


~Пф6

~Пф10


=Пф11

~Пф12


}

// question: 29928 name: Який фактор тромбоцитів прискорює перетворення фібриногену у фібрин?

::Який фактор тромбоцитів прискорює перетворення фібриногену у фібрин?::Який фактор тромбоцитів прискорює перетворення фібриногену у фібрин?{

=Пф 2


~Пф 3

~Пф 4


~Пф 6

~Пф 8


}

// question: 29568 name: Який фактор тромбоцитів прискорює утворення тромбіну з протромбіну?

::Який фактор тромбоцитів прискорює утворення тромбіну з протромбіну?::Який фактор тромбоцитів прискорює утворення тромбіну з протромбіну?{

=Пф1


~Пф2

~Пф3


~Пф4

~Пф5


}

// question: 29527 name: Які в нормі показники проби Кончаловського?

::Які в нормі показники проби Кончаловського?::Які в нормі показники проби Кончаловського?{

~До 5 крововиливів в крузі діаметром 5 см

=До 10 крововиливів в крузі діаметром 5 см

~До 5 крововиливів в крузі діаметром 10 см

~До 10 крововиливів в крузі діаметром 10 см

~До 10 крововиливів в крузі діаметром 15 см

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Тести з малюнками Тема 8

// question: 2298493 name: Які клітини зображено на рисунку в колі?

::Які клітини зображено на рисунку в колі?::[html]
Які клітини зображено на рисунку в колі?
\n

{

=Тромбоцити

~Еритроцити

~Лімфоцити

~Моноцити

~Базофіли

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Текстові тести Тема 8

// question: 29200 name: Які клітини синтезують фактор Віллебранда?

::Які клітини синтезують фактор Віллебранда?::Які клітини синтезують фактор Віллебранда?{

~Еритроцити

=Ендотеліоцити

~Лейкоцити

~Гепатоцити

~Пневмоцити ІІ типу

}

// question: 957975 name: Які лейкоцити виділяють первинні антикоагулянти?::Які лейкоцити виділяють первинні антикоагулянти?::Які лейкоцити виділяють первинні антикоагулянти?{

=Базофіли.

~Еозинофіли.

~Нейтрофіли.

~Лімфоцити.

~Моноцити.

}

// question: 30199 name: Яку зупинку кровотечі забезпечує вторинний (коагуляційний) гемостаз, що розвивається одночасно з первинним (судинно – тромбоцитарним)?::Яку зупинку кровотечі забезпечує вторинний (коагуляційний) гемостаз, що розвивається одночасно з первинним (судинно – тромбоцитарним)?::Яку зупинку кровотечі забезпечує вторинний (коагуляційний) гемостаз, що розвивається одночасно з первинним (судинно – тромбоцитарним)?{

~забезпечує зупинку кровотечі не залежно від розміру судин.

~забезпечує зупинку кровотечі тільки при ушкодженні дрібних судин шкіри.

=забезпечує зупинку кровотечі із великих судин, для яких не досить первинного гемостазу.

~забезпечує зупинку кровотечі із периферичних судин.

~забезпечує зупинку кровотечі із периферичних судин тільки при штучно викликаному зниженні температури тіла.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8$CATEGORY: $course$/Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизсідальні механізми, фібриноліз. Тема 8/Ситуаційні задачі Тема 8

// question: 30116 name: Яку процедуру потрібно провести, щоб викликати зсідання донорської крові, що законсервована на станції переливання крові?

::Яку процедуру потрібно провести, щоб викликати зсідання донорської крові, що законсервована на станції переливання крові?::[html]Яку процедуру потрібно провести, щоб викликати зсідання донорської крові, що законсервована на станції переливання крові?{

~Остудити до + 40 оС.

~Додати желатину.

~Підігріти до + 38 оС.

~Додати фібриноген.

=Додати розчин хлористого кальцію.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 9015 name: Альпініст при підйомі в гори, які вкриті снігом, в сонячну погоду втратив темні окуляри, що призвело до тимчасової сліпоти. З чим це пов’язано?

::Альпініст при підйомі в гори, які вкриті снігом, в сонячну погоду втратив темні окуляри, що призвело до тимчасової сліпоти. З чим це пов’язано?::Альпініст при підйомі в гори, які вкриті снігом, в сонячну погоду втратив темні окуляри, що призвело до тимчасової сліпоти. З чим це пов’язано?{

=З розпадом родопсину

~З розпадом еритролабу

~З розпадом хлоролабу

~З розпадом ціанолабу

~З розпадом меланіну

}

// question: 10521 name: В результаті перенесеного інсульту у хворого порушені рухи очного яблука, верхня повіка опущена, зіниці розширені і не реагують на світло. Ядра якого нерва постраждали у хворого?::В результаті перенесеного інсульту у хворого порушені рухи очного яблука, верхня повіка опущена, зіниці розширені і не реагують на світло. Ядра якого нерва постраждали у хворого?::В результаті перенесеного інсульту у хворого порушені рухи очного яблука, верхня повіка опущена, зіниці розширені і не реагують на світло. Ядра якого нерва постраждали у хворого?{

=Окорухового нерва

~Блокового нерва

~Відвідного нерва

~Лицевого нева

~Трійчастого нерва

}

// question: 8999 name: В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки потерпілий втратив можливість підіймати верхню повіку правого ока і дивитися угору. Який нерв ймовірно пошкоджений?::В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки потерпілий втратив можливість підіймати верхню повіку правого ока і дивитися угору. Який нерв ймовірно пошкоджений?::результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки потерпілий втратив можливість підіймати верхню повіку правого ока і дивитися угору. Який нерв ймовірно пошкоджений?{

=R. superior n.oculumotorius

~R. inferior n.oculumotorius

~N. trochlearis

~N. abducens

~N. ophthalmicus

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330071 name: В старості втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом буде виявлено?

::В старості втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом буде виявлено?::[html]В старості втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом буде виявлено?{

=Віддалення найближчої точки чіткого бачення

~Астигматизм

~Погіршення кровопостачання сітківки

~Порушення кольорового зору

~Порушення бачення в сутінках

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 9045 name: В ході професійного відбіру водіїв при тестуванні кольросприйняття у досліджуваного була виявлена одна з форм дальтонізму – протанопія. З якою причиною пов'язано виникнення даного відхилення?

::В ході професійного відбіру водіїв при тестуванні кольросприйняття у досліджуваного була виявлена одна з форм дальтонізму – протанопія. З якою причиною пов'язано виникнення даного відхилення?::В ході професійного відбіру водіїв при тестуванні кольросприйняття у досліджуваного була виявлена одна з форм дальтонізму – протанопія. З якою причиною пов'язано виникнення даного відхилення?{

=Відсутність в колбочках відповідного пігменту

~Порушення синтезу в сітківці

~Зміни оптичних властивостей кришталика

~Пошкодження фоторецепторів сітківки

~Погіршення кровопостачання сітківки

}

// question: 9072 name: В эксперименті визначали зміни абсолютної світлової чутливості зорової системи людини залежно від тривалості перебування в темноті. Виявилось, що 10-ти хвилинне перебування досліджуваного в повній темноті збільшує абсолютну світлву чутливість більш ніж в::В эксперименті визначали зміни абсолютної світлової чутливості зорової системи людини залежно від тривалості перебування в темноті. Виявилось, що 10-ти хвилинне перебування досліджуваного в повній темноті збільшує абсолютну світлву чутливість більш ніж в ::В эксперименті визначали зміни абсолютної світлової чутливості зорової системи людини залежно від тривалості перебування в темноті. Виявилось, що 10-ти хвилинне перебування досліджуваного в повній темноті збільшує абсолютну світлву чутливість більш ніж в 100 разів. Чим обумовлена дана реакція?{

=Зміни обмінних процесів в фоторецепторах сітківки

~Зниження лабільності зорового нерва

~Активація нейронів верхнього двохолмію

~Зміни оптичних властивостей ока

~Гальмування нейронів зорової кори

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330015 name: В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується центр, що дозволяє впізнавати форму об’ємних речей доторканнями?

::В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується центр, що дозволяє впізнавати форму об’ємних речей доторканнями?::[html]В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується центр, що дозволяє впізнавати форму об’ємних речей доторканнями?{

=Верхня тім’яна часточка

~Нижня тім’яна часточка

~Надкрайова звивина

~Тім’яна звивина

~Кутова звивина

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 710849 name: В якій частині зорового аналізатора для сприймання якої-небудь літери повинні збуджуватися багато нейронів, кожний з яких реагує на відповідну частину літери?

::В якій частині зорового аналізатора для сприймання якої-небудь літери повинні збуджуватися багато нейронів, кожний з яких реагує на відповідну частину літери?::[html]
В якій частині зорового аналізатора для сприймання якої-небудь літери повинні збуджуватися багато нейронів, кожний з яких реагує на відповідну частину літери?
\n


 
{

=8

~6~4

~3

~2}

// question: 710847 name: В якій частині зорового аналізатора нейрони згруповані у вертикальні колонки з однаковим функціональним значенням?

::В якій частині зорового аналізатора нейрони згруповані у вертикальні колонки з однаковим функціональним значенням?::[html]В якій частині зорового аналізатора нейрони згруповані у вертикальні колонки з однаковим функціональним значенням?

{

=8

~1~2

~6

~5}

// question: 710850 name: В якій частині зорового аналізатора одночасне збудження багато нейронів, кожний з яких реагує на відповідну частину літери, дає своєрідну нейронну мозаїку, яка в процесі вивчення дозволяє впізнати цю літеру як ціле?

::В якій частині зорового аналізатора одночасне збудження багато нейронів, кожний з яких реагує на відповідну частину літери, дає своєрідну нейронну мозаїку, яка в процесі вивчення дозволяє впізнати цю літеру як ціле?::[html]В якій частині зорового аналізатора одночасне збудження багато нейронів, кожний з яких реагує на відповідну частину літери, дає своєрідну нейронну мозаїку, яка в процесі вивчення дозволяє впізнати цю літеру як ціле?

{

=8

~6~4

~3

~2}

// question: 671450 name: В якому порядку світло проходить через оптичні середовища ока?

::В якому порядку світло проходить через оптичні середовища ока?::[html]В якому порядку світло проходить через оптичні середовища ока?

{

=9,7,12,1

~4,3,2,5

~4,3,2,6


~10,11,12,5

~5,1,2,3,4

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 793847 name: В якому стані переноситься основна частина вуглеки

::В якому стані переноситься основна частина вуглеки::В якому стані переноситься основна частина вуглекислого газу кров’ю? {

~У вигляді карбгемоглобіну.

~У вигляді оксигемоглобіну.

~У вигляді карбоксигемоглобіну.

=У вигляді кислих солей вугільної кислоти.

~У вигляді метгемоглобіну.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 739466 name: В яку ділянку переміщується зображення об’єкта, що рухається по периферії сітківки, за допомогою скорочення окорухових м’язів?

::В яку ділянку переміщується зображення об’єкта, що рухається по периферії сітківки, за допомогою скорочення окорухових м’язів?::[html]В яку ділянку переміщується зображення обєкта, що рухається по периферії сітківки, за допомогою скорочення окорухових мязів?

{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 10328 name: Від чого залежить механічний натяг склери?

::Від чого залежить механічний натяг склери?::Від чого залежить механічний натяг склери?{

=Внутрішньоочного тиску

~Кривизни кришталика

~Якості внутрішньоочної рідини

~Стану кон’юнктиви

~Стану скловидного тіла

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 739209 name: Від яких рецепторів імпульси передаються по мієлінізованих А-дельта та немієлінізованих С волокнах?

::Від яких рецепторів імпульси передаються по мієлінізованих А-дельта та немієлінізованих С волокнах?::[html]
Від яких рецепторів імпульси передаються по мієлінізованих А-дельта та немієлінізованих С волокнах?
\n

{

=1

~5~6

~7

~8}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 747791 name: Відчуття болю зумовлює виникнення ланцюга рефлекторних реакцій. На що спрямовані ці рефлекси?

::Відчуття болю зумовлює виникнення ланцюга рефлекторних реакцій. На що спрямовані ці рефлекси?::[html]
Відчуття болю зумовлює виникнення ланцюга рефлекторних реакцій. На що спрямовані ці рефлекси?
{

~Спрямовані на поглиблення ноцицептивних стимулів

~Спрямовані на підвищення толерантності до болю

~Спрямовані на зниження захисних сил організму

~Спрямовані на зниження кількості медіаторів болю

=Спрямовані на усунення небезпеки

}

// question: 794281 name: Вміст еритроцитів в крові новонароджених становить::Вміст еритроцитів в крові новонароджених становить::Вміст еритроцитів в крові новонароджених становить\:{

=5,9-6,7 Т/л

~3,5-4,5 Т/л

~4,5-5,5 Т/л

~2,5-3,5 Т/л

~8,9-9,7 Т/л

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 9065 name: Внаслідок нейрохірургічного втручання у тварини виникає звуження зіниць, параліч акомодації, звуження очної щілини і западання очного яблука. Руйнування яких нервових центрів було виконано?

::Внаслідок нейрохірургічного втручання у тварини виникає звуження зіниць, параліч акомодації, звуження очної щілини і западання очного яблука. Руйнування яких нервових центрів було виконано?::Внаслідок нейрохірургічного втручання у тварини виникає звуження зіниць, параліч акомодації, звуження очної щілини і западання очного яблука. Руйнування яких нервових центрів було виконано?{

=Спинного мозку від С8 до Th3

~Ядра окорухового нерва

~Парасиматичних центрів середнього мозку

~Верхніх горбиків чотиригорбкового тіла

~Латеральних колінчастих тіл

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330033 name: Волокна якого м'яза стали працювати слабше при пресбіопії?

::Волокна якого м'яза стали працювати слабше при пресбіопії?::[html]Волокна якого м'яза стали працювати слабше при пресбіопії?{

=Циркулярні волокна війчастого м’яза

~Меридіональні волокна війчастого м‘яза

~Радіальні волокна райдужної оболонки

~Циркулярні волокна райдужної оболонки

~Скелетні м’язи оочного яблука

}

// question: 742848 name: Гострота зору при збільшенні освітленості і фізичного контрасту::Гострота зору при збільшенні освітленості і фізичного контрасту::[html]Гострота зору при збільшенні освітленості і фізичного контрасту{

~знижується

=підвищується

~не змінюється

~не залежить від даних чинників

~зростає лише на периферії кришталика

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 671447 name: Де виробляється рідина, яка змащує очне яблуко і повіки?

::Де виробляється рідина, яка змащує очне яблуко і повіки?::[html]Де виробляється рідина, яка змащує очне яблуко і повіки?{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 671446 name: Де виробляється рідина, яка охороняє рогівку та кон'юнктиву від висихання?

::Де виробляється рідина, яка охороняє рогівку та кон'юнктиву від висихання?::[html]Де виробляється рідина, яка охороняє рогівку та кон'юнктиву від висихання?{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 671445 name: Де виробляється рідина, яка поліпшує оптичні властивості рогівки?

::Де виробляється рідина, яка поліпшує оптичні властивості рогівки?::[html]Де виробляється рідина, яка поліпшує оптичні властивості рогівки? {

=1

~2~3

~5

~6}

// question: 671448 name: Де виробляється рідина, яка сприяє видаленню чужорідних тіл при їх попаданні між повіками і очним яблуком?

::Де виробляється рідина, яка сприяє видаленню чужорідних тіл при їх попаданні між повіками і очним яблуком?::[html]Де виробляється рідина, яка сприяє видаленню чужорідних тіл при їх попаданні між повіками і очним яблуком?{

=1

~2~3

~5

~6}

// question: 710846 name: Де відбувається аналіз контралатеральних частин полів зору обох очей?

::Де відбувається аналіз контралатеральних частин полів зору обох очей?::[html]Де відбувається аналіз контралатеральних частин полів зору обох очей?

{

=8

~1~2

~6

~4}

// question: 701579 name: Де відбувається взаємодія кванта світла з відповідним пігментом?

::Де відбувається взаємодія кванта світла з відповідним пігментом?::[html]Де відбувається взаємодія кванта світла з відповідним пігментом? {

=2

~5~6

~7

~9}

// question: 701576 name: Де знаходиться пігмент, за відсутності якого при яскравому освітленні альбіноси втрачають здатність розрізняти предмети?

::Де знаходиться пігмент, за відсутності якого при яскравому освітленні альбіноси втрачають здатність розрізняти предмети?::[html]Де знаходиться пігмент, за відсутності якого при яскравому освітленні альбіноси втрачають здатність розрізняти предмети? {

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 701575 name: Де знаходиться пігмент, який містить велику кількість вітаміну А і бере участь у ресинтезі зорових пігментів у зовнішніх частинах паличок та колбочок?

::Де знаходиться пігмент, який містить велику кількість вітаміну А і бере участь у ресинтезі зорових пігментів у зовнішніх частинах паличок та колбочок?::[html]Де знаходиться пігмент, який містить велику кількість вітаміну А і бере участь у ресинтезі зорових пігментів у зовнішніх частинах паличок та колбочок?{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 701582 name: Де знаходиться пігмент, який найчутливіший при дії хвилі завдовжки 505 мкм?

::Де знаходиться пігмент, який найчутливіший при дії хвилі завдовжки 505 мкм?::[html]Де знаходиться пігмент, який найчутливіший при дії хвилі завдовжки 505 мкм? {

=2

~1~4

~5

~6}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9137 name: Де знаходиться центр розширення зіниці?

::Де знаходиться центр розширення зіниці?::Де знаходиться центр розширення зіниці?{

=C8-Th1


~Довгастий мозок

~Кора


~Таламус

~С1-С8


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 671449 name: Де знаходяться зорові пігменти?

::Де знаходяться зорові пігменти?::[html]Де знаходяться зорові пігменти?
{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 701644 name: Де інтенсифікація процесів конвергенції та дивергенції призводить до зниження гостроти зору?

::Де інтенсифікація процесів конвергенції та дивергенції призводить до зниження гостроти зору?::[html]Де інтенсифікація процесів конвергенції та дивергенції призводить до зниження гостроти зору? {

=7

~4~6

~5

~3}

// question: 701641 name: Де колбочки та палички через біполярні клітини контактують з індивідуальними гангліозними клітинами?

::Де колбочки та палички через біполярні клітини контактують з індивідуальними гангліозними клітинами?::[html]Де колбочки та палички через біполярні клітини контактують з індивідуальними гангліозними клітинами? {

=4

~6~5

~7

~3}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 742818 name: Де міститься найбільша кількість ноцицепторів на одиницю площі?

::Де міститься найбільша кількість ноцицепторів на одиницю площі?::[html]Де міститься найбільша кількість ноцицепторів на одиницю площі?{

~у сухожиллях

~у шкірі

=у пульпі зуба

~у внутрішніх органах

~у м'язах

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 701574 name: Де міститься пігмент, який, поглинаючи світло, перешкоджає його відбиванню від стінок очного яблука і потраплянню на інші рецепторні клітини?

::Де міститься пігмент, який, поглинаючи світло, перешкоджає його відбиванню від стінок очного яблука і потраплянню на інші рецепторні клітини?::[html]Де міститься пігмент, який, поглинаючи світло, перешкоджає його відбиванню від стінок очного яблука і потраплянню на інші рецепторні клітини? {

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 701573 name: Де міститься родопсин?

::Де міститься родопсин?::[html]Де міститься родопсин? {

=2

~3~4

~5

~6}

// question: 701570 name: Де містяться лише колбочки?

::Де містяться лише колбочки?::[html]Де містяться лише колбочки? {

=4

~3~9

~8

~2}

// question: 701569 name: Де містяться рецептори, з яких запускається зіничний рефлекс?

::Де містяться рецептори, з яких запускається зіничний рефлекс?::[html]Де містяться рецептори, з яких запускається зіничний рефлекс? {

=4

~1~2

~12


~14

}

// question: 701568 name: Де повинен розміститися головний фокус ока бути для одержання чіткого зображення?::Де повинен розміститися головний фокус ока бути для одержання чіткого зображення?::[html]Де повинен розміститися головний фокус ока бути для одержання чіткого зображення? {

=4

~1~2

~12


~14

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9193 name: Де повинні бути сфокусовані промені для бачення предмета?

::Де повинні бути сфокусовані промені для бачення предмета?::Де повинні бути сфокусовані промені для бачення предмета?{

=Сітківка

~Кришталик

~Рогівка


~Райдужка

~Скловидне тіло

}

// question: 9149 name: Де розташовані фоторецептори?::Де розташовані фоторецептори?::Де розташовані фоторецептори?{

=Сітківка

~Рогівка

~Райдужка

~Кришталик

~Скловидне тіло

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 701645 name: Де спостерігається вища чутливість гангліозних клітин?

::Де спостерігається вища чутливість гангліозних клітин?::[html]Де спостерігається вища чутливість гангліозних клітин? {

=7

~4~6

~5

~3}

// question: 9203 name: Де сходяться промені при гіперметропії?

::Де сходяться промені при гіперметропії?::Де сходяться промені при гіперметропії?{

=За сітківкою

~На сітківці

~Перед сітківкою

~Збоку сітківки

~На рогівці

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9197 name: Де сходяться промені при еметропії?

::Де сходяться промені при еметропії?::Де сходяться промені при еметропії?{

=На сітківці

~Перед сітківкою

~За сітківкою

~Збоку сітківки

~На рогівці

}

// question: 9201 name: Де сходяться промені при міопії?::Де сходяться промені при міопії?::Де сходяться промені при міопії?{

=Перед сітківкою

~Збоку сітківки

~На сітківці

~За сітківкою

~На рогівці

}

// question: 794279 name: Диференціювання лімфоїдного апарату досягає максим::Диференціювання лімфоїдного апарату досягає максим::Диференціювання лімфоїдного апарату досягає максимального у віці\:{

=12-14 років

~6-8 років

~8-10 років

~16-18 років

~18-20 років

}

// question: 2330000 name: Діяльність яких структур ЦНС необхідно пригнітити для місцевого знеболення?::Діяльність яких структур ЦНС необхідно пригнітити для місцевого знеболення?::[html]
Діяльність яких структур ЦНС необхідно пригнітити для місцевого знеболення? \n


{

~Больових рецепторів кисті

~Провідних шляхів спинного мозку

~Лімбічної системи

~Центральних нейронів

=Периферичних нервів

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 747803 name: Для проведення хірургічної маніпуляції необхідно знеболити тканини в ділянці кисті правої руки пацієнта. Діяльність яких структур ЦНС необхідно пригнітити?

::Для проведення хірургічної маніпуляції необхідно знеболити тканини в ділянці кисті правої руки пацієнта. Діяльність яких структур ЦНС необхідно пригнітити?::[html]
Для проведення хірургічної маніпуляції необхідно знеболити тканини в ділянці кисті правої руки пацієнта. Діяльність яких структур ЦНС необхідно пригнітити?
{

~Больових рецепторів кисті

~Провідних шляхів спинного мозку

~Лімбічної системи

~Центральних нейронів

=Периферичних нервів руки

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9147 name: Для якого кольору поле зору найбільше?

::Для якого кольору поле зору найбільше?::Для якого кольору поле зору найбільше?{

=Білого


~Зеленого

~Блакитного

~Жовтого

~Червоного

}

// question: 9143 name: Для якого кольору поле зору найменше?::Для якого кольору поле зору найменше?::Для якого кольору поле зору найменше?{

=Зеленого

~Жовтого

~Блакитного

~Білого

~Червоного

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 10376 name: До лікаря-окуліста звернувся чоловік 45 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено диагноз: міопія. За рахунок чого у хворого виник цей стан?

::До лікаря-окуліста звернувся чоловік 45 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено диагноз\: міопія. За рахунок чого у хворого виник цей стан?::До лікаря-окуліста звернувся чоловік 45 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено диагноз\: міопія. За рахунок чого у хворого виник цей стан?{

=Подовження анатомічної оісі очного яблука

~Зменшення анатомічної осі очного яблука

~Звуження зіниць

~Розширення зіниць

~Скорочення m. ciliaris

}

// question: 10386 name: До лікаря-окуліста звернулась жінка 38 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено диагноз: гіперметропія. Що стало причиною виникнення цього стану?::До лікаря-окуліста звернулась жінка 38 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено диагноз\: гіперметропія. Що стало причиною виникнення цього стану?::До лікаря-окуліста звернулась жінка 38 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено диагноз\: гіперметропія. Що стало причиною виникнення цього стану?{

=Зменшення анатомічної осі очного яблука

~Скорочення m.ciliaris

~Звуження зіниць

~Розширення зіниць

~Подовження анатомічної осі очного яблука

}

// question: 10361 name: До лікаря-окуліста звернулась жінка 56 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено порушення процесу акомодації кришталику. Функція якої структури порушена у хворої?::До лікаря-окуліста звернулась жінка 56 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено порушення процесу акомодації кришталику. Функція якої структури порушена у хворої?::До лікаря-окуліста звернулась жінка 56 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено порушення процесу акомодації кришталику. Функція якої структури порушена у хворої?{

=M. ciliaris

~M. sphincter pupillae

~M. dilatator pupillae

~Lig. pectinatum iridis

~Corpus vitreum

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 742816 name: До об'єктивних ознак болю відносяться зміни:

::До об'єктивних ознак болю відносяться зміни\:::[html]До об'єктивних ознак болю відносяться зміни\:{

~кров'яного тиску

=всі відповіді правильні

~ритму серцевої діяльності

~ритму дихання

~лейкоцитарної формули і гормонального спектру плазми крові

}

// question: 747796 name: До фізіологічних основ знеболювання відносяться певні підходи до лікування болю. Вкажіть їх.::До фізіологічних основ знеболювання відносяться певні підходи до лікування болю. Вкажіть їх.::[html]
До фізіологічних основ знеболювання відносяться певні підходи до лікування болю. Вкажіть їх.
{

~фізичні, механічні заходи, імуносупресивна терапія

~фармакологічні, нейродинамічні заходи, нетрадиційна терапія

~поведінкові зміни, нейрохірургічні заходи, фотосенсибілізація

~фізичні і реографічні заходи, гальванізація і електрофорез

=фізичні, фармакологічні, нейрохірургічні заходи, поведінкова терапія

}

// question: 12983 name: До центральних апаратів больової рецепції зараховують різні ділянки ЦНС. Вкажіть, що вважається головним підкірковим центром?::До центральних апаратів больової рецепції зараховують різні ділянки ЦНС. Вкажіть, що вважається головним підкірковим центром?::До центральних апаратів больової рецепції зараховують різні ділянки ЦНС. Вкажіть, що вважається головним підкірковим центром?{

=Таламус


~Центральна сіра речовина

~Ретикулярна формація

~Кора великого мозку

~Гіпоталамус

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 747798 name: До яких заходів відноситься спосіб знеболення, який ґрунтується на природному фізіологічному гальмуванні шляхом навіювання?

::До яких заходів відноситься спосіб знеболення, який ґрунтується на природному фізіологічному гальмуванні шляхом навіювання?::[html]
До яких заходів відноситься спосіб знеболення, який ґрунтується на природному фізіологічному гальмуванні шляхом навіювання?
{

~до фармакологічних заходів

~до нейрохірургічних заходів

~до фізичних заходів

~до ефекту Доплера

=до поведінкової терапії

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330007 name: До яких заходів знеболення відноситься масаж?

::До яких заходів знеболення відноситься масаж?::[html]До яких заходів знеболення відноситься масаж? {

~до фармакологічні заходів

~до нейрохірургічних заходів

~до поведінкової терапії

~до фізичних і нейрохірургічних заходів

=до фізичних заходів

}

// question: 2330004 name: До яких заходів знеболення можна віднести психологічну підготовку породілля до пологів?::До яких заходів знеболення можна віднести психологічну підготовку породілля до пологів?::[html]
До яких заходів знеболення можна віднести психологічну підготовку породілля до пологів? \n

\n

{~до фармакологічних заходів

~до нейрохірургічних заходів

~до фізичних заходів

~до ефекту Доплера

=до поведінкової терапії

}

// question: 2330005 name: До якого виду болю відноситься біль від внутрішніх органів?::До якого виду болю відноситься біль від внутрішніх органів?::[html]До якого виду болю відноситься біль від внутрішніх органів?{

=Рефлекторний

~Дистальний

~Поверхневий

~Ранній

~Зовнішній

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 12940 name: До якого виду болю відносяться больові відчуття, що виникають при захворюванні серця і локалізуються у лівій руці або лівій лопатці?

::До якого виду болю відносяться больові відчуття, що виникають при захворюванні серця і локалізуються у лівій руці або лівій лопатці?::До якого виду болю відносяться больові відчуття, що виникають при захворюванні серця і локалізуються у лівій руці або лівій лопатці?{

=Рефлекторний

~Дистальний

~Поверхневий

~Ранній

~Зовнішній

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9119 name: До якого кольору чутливий еритролаб?

::До якого кольору чутливий еритролаб?::До якого кольору чутливий еритролаб?{

=Червоного

~Зеленого

~Блакитного

~Жовтого

~Білого


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 722169 name: До якого кольору чутливий еритролаб?

::До якого кольору чутливий еритролаб?::[html]До якого кольору чутливий еритролаб?

{

=6

~1~2

~3

~4}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9113 name: До якого кольору чутливий йодопсин?

::До якого кольору чутливий йодопсин?::До якого кольору чутливий йодопсин?{

=Блакитного

~Червоного

~Зеленого

~Жовтого

~Білого


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 722171 name: До якого кольору чутливий йодопсин?

::До якого кольору чутливий йодопсин?::[html]До якого кольору чутливий йодопсин?

{

=2

~3~4

~5

~6}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9116 name: До якого кольору чутливий хлоролаб?

::До якого кольору чутливий хлоролаб?::До якого кольору чутливий хлоролаб?{

=Зеленого

~Блакитного

~Червоного

~Жовтого

~Білого


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 722167 name: До якого кольору чутливий хлоролаб?

::До якого кольору чутливий хлоролаб?::[html]До якого кольору чутливий хлоролаб?

{

=3

~4~5

~6

~1}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9155 name: Електроретинограма – це сумарний електричний потенціал, який відводиться від

::Електроретинограма – це сумарний електричний потенціал, який відводиться від::Електроретинограма – це сумарний електричний потенціал, який відводиться від{

=Сітківки

~Паличок

~Колбочок

~Зорового нерва

~Райдужки

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 12992 name: З активізацією якої системи пов’язане виражене емоційне забарвлення больових відчуттів (страх, страждання, жах, відчай тощо)?

::З активізацією якої системи пов’язане виражене емоційне забарвлення больових відчуттів (страх, страждання, жах, відчай тощо)?::З активізацією якої системи пов’язане виражене емоційне забарвлення больових відчуттів (страх, страждання, жах, відчай тощо)?{

=З активацією гіпоталамо-лімбічних структур

~З активацією ретикулярної формації

~З активацією таламуса

~З активацією центральної сірої речовини

~З активацією гіпоталамусу

}

// question: 747797 name: З метою знеболення використовують зігрівання або охолодження, електрознеболення, масаж тощо. До яких заходів вони відносяться?::З метою знеболення використовують зігрівання або охолодження, електрознеболення, масаж тощо. До яких заходів вони відносяться?::[html]З метою знеболення використовують зігрівання або охолодження, електрознеболення, масаж тощо. До яких заходів вони відносяться? {

~до фармакологічні заходів

~до нейрохірургічних заходів

~до поведінкової терапії

~до фізичних і нейрохірургічних заходів

=до фізичних заходів

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330010 name: З рецепторами якої нейромедіаторної системи взаємодіють ендорфіни?

::З рецепторами якої нейромедіаторної системи взаємодіють ендорфіни?::[html]З рецепторами якої нейромедіаторної системи взаємодіють ендорфіни?{

=Опіатергічної

~Адренергічної

~Холінергічної

~Дофамінергічної

~ГАМК-ергічної

}

// question: 2329994 name: З чим це пов’язане зниження гостроти зору після засліплення світлом?::З чим це пов’язане зниження гостроти зору після засліплення світлом?::[html]З чим це пов’язане зниження гостроти зору після засліплення світлом?{

=З розпадом родопсину

~З розпадом еритролабу

~З розпадом хлоролабу

~З розпадом ціанолабу

~З розпадом меланіну

}

// question: 2329997 name: З якою причиною пов'язана нездатність сприймати певний колір?::З якою причиною пов'язана нездатність сприймати певний колір?::[html]З якою причиною пов'язана нездатність сприймати певний колір?{

=Відсутність в колбочках відповідного пігменту

~Порушення синтезу

~Зміни оптичних властивостей кришталика

~Пошкодження фоторецепторів сітківки

~Погіршення кровопостачання сітківки

}

// question: 12939 name: За класифікацією болю виділяють больові відчуття, які спричинені ноцицептивними подразненнями внутрішніх органів і локалізуються в органах та окремих ділянках тіла. Вкажіть назву такого болю.::За класифікацією болю виділяють больові відчуття, які спричинені ноцицептивними подразненнями внутрішніх органів і локалізуються в органах та окремих ділянках тіла. Вкажіть назву такого болю.::За класифікацією болю виділяють больові відчуття, які спричинені ноцицептивними подразненнями внутрішніх органів і локалізуються в органах та окремих ділянках тіла. Вкажіть назву такого болю.{

=Рефлекторний

~Поверхневий

~Ранній


~Зовнішній

~Дистальний

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 701561 name: За рахунок якого оптичного середовища виникає явище сферичної аберації, яке робить зображення нечітким?

::За рахунок якого оптичного середовища виникає явище сферичної аберації, яке робить зображення нечітким?::[html]За рахунок якого оптичного середовища виникає явище сферичної аберації, яке робить зображення нечітким? {

=9

~10~11

~1

~5}

// question: 701562 name: За рахунок якого оптичного середовища виникає явище сферичної аберації, яке робить зображення нечітким?

::За рахунок якого оптичного середовища виникає явище сферичної аберації, яке робить зображення нечітким?::[html]За рахунок якого оптичного середовища виникає явище сферичної аберації, яке робить зображення нечітким? {

=12


~10

~11


~1

~5

}// question: 701566 name: За рахунок якого оптичного середовища виникає явище хроматичної аберації?

::За рахунок якого оптичного середовища виникає явище хроматичної аберації?::[html]За рахунок якого оптичного середовища виникає явище хроматичної аберації? {

=12

~11


~10

~4

~5}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9009 name: Звуження зіниці зумовлено:

::Звуження зіниці зумовлено\:::Звуження зіниці зумовлено\:{

=Зростанням тонусу парасимпатичних нервів

~Зростання тонусу симпатичних нервів

~Збільшнням сили рефракції ока

~Збільшенням глибини фокусу

~Збільшенням конвергенції

}

// question: 12937 name: Згідно класифікації виділяють вісцеральний біль. Чим характеризується цей біль в організмі?::Згідно класифікації виділяють вісцеральний біль. Чим характеризується цей біль в організмі?::Згідно класифікації виділяють вісцеральний біль. Чим характеризується цей біль в організмі?{

=Переважно дифузний, тупий, погано локалізований і має здатність до іррадіації в інші ділянки

~Переважно локалізований і не має здатності до іррадіації в інші ділянки

~Переважно дифузний, гострий

~Добре локалізований і має здатність до іррадіації в інші ділянки

~Переважно локалізований, короткочасний, гострий біль

}

// question: 12935 name: Згідно класифікації виділяють пізній біль. Яке значення має цей біль для організму?::Згідно класифікації виділяють пізній біль. Яке значення має цей біль для організму?::Згідно класифікації виділяють пізній біль. Яке значення має цей біль для організму?{

=Потрібен, як продовження раннього болю

~Потрібен для первинного виявлення і знешкодження ноцицептивного впливу

~Потрібен для приховування походження болю

~Потрібен для стимуляції ЦНС з метою знешкодження ноцицептивного впливу

~Потрібен для орієнтації організму у навколишній ситуації

}

// question: 12911 name: Згідно класифікації виділяють ранній біль. Яке значення має цей біль для організму?::Згідно класифікації виділяють ранній біль. Яке значення має цей біль для організму?::Згідно класифікації виділяють ранній біль. Яке значення має цей біль для організму?{

=Потрібен для виявлення походження болю і знешкодження ноцицептивного впливу

~Потрібен для усунення відчуття

~Потрібен для стимуляції з метою знешкодження антиноцицептивного впливу

~Потрібен для орієнтації організму у навколишній ситуації

~Потрібен, як початкова стадія пізнього болю

}

// question: 12950 name: Згідно нейрофізіологічного механізму болю аферентні ноцицептивні волокна представлені різними типами нервових волокон. Вкажіть ці типи.::Згідно нейрофізіологічного механізму болю аферентні ноцицептивні волокна представлені різними типами нервових волокон. Вкажіть ці типи.::Згідно нейрофізіологічного механізму болю аферентні ноцицептивні волокна представлені різними типами нервових волокон. Вкажіть ці типи.{

=Мієлізовані волокна А – дельта і немієлінізовані С - волокна

~Мієлізовані волокна А – дельта і мієлінізовані С - волокна

~Немієлізовані волокна А – дельта і немієлінізовані С - волокна

~Немієлінізовані волокна А – дельта і мієлізовані С - волокна

~Мієлізовані волокна С– дельта і немієлінізовані А - волокна

}

// question: 10554 name: Згідно сучасних уявлень відчуття болю класифікують за характером. Який біль вважається первинним, локалізованим?::Згідно сучасних уявлень відчуття болю класифікують за характером. Який біль вважається первинним, локалізованим?::Згідно сучасних уявлень відчуття болю класифікують за характером. Який біль вважається первинним, локалізованим?{

=Тупий біль

~Пізній біль

~Пекучий біль

~Ранній біль

~Рефлекторний біль

}

// question: 12995 name: Згідно теорії, що доводить різноманітність шляхів болю, у спинному мозку є своєрідні «ворота», які пропускають у головний мозок больові сигнали. Вкажіть назву теорії.::Згідно теорії, що доводить різноманітність шляхів болю, у спинному мозку є своєрідні «ворота», які пропускають у головний мозок больові сигнали. Вкажіть назву теорії.::Згідно теорії, що доводить різноманітність шляхів болю, у спинному мозку є своєрідні «ворота», які пропускають у головний мозок больові сигнали. Вкажіть назву теорії.{

=Теорія ворітного контролю

~Теорія чутливості

~Теорія неспецифічності

~Теорія специфічності

~Теорія інтенсивності

}

// question: 12947 name: Згідно уявлень про больові рецептори, у шкірі розгалужуються утворення, які сприймають больові подразнення. Яку назву вони мають?::Згідно уявлень про больові рецептори, у шкірі розгалужуються утворення, які сприймають больові подразнення. Яку назву вони мають?::Згідно уявлень про больові рецептори, у шкірі розгалужуються утворення, які сприймають больові подразнення. Яку назву вони мають?{

=Вільні нервові закінчення

~Тільця Меркеля

~Тільця Пачіні

~Колби Краузе і Пачіні

~Тільця Меркеля

}

// question: 12949 name: Згідно уявлень про больові рецептори, у шкірі розміщені рецептори дотику, які при певних умовах можуть реагувати як больові. Яку назву вони мають?::Згідно уявлень про больові рецептори, у шкірі розміщені рецептори дотику, які при певних умовах можуть реагувати як больові. Яку назву вони мають?::Згідно уявлень про больові рецептори, у шкірі розміщені рецептори дотику, які при певних умовах можуть реагувати як больові. Яку назву вони мають?{

=Диски Меркеля

~Вільні нервові закінчення

~Тільця Пачіні

~Колби Краузе і Пачіні

~Органи Гольджі

}

// question: 12948 name: Згідно уявлень про больові рецептори, у шкірі розміщені рецептори тиску, які пов’язані з кровоносними судинами і при певних умовах можуть реагувати як больові. Яку назву вони мають?::Згідно уявлень про больові рецептори, у шкірі розміщені рецептори тиску, які пов’язані з кровоносними судинами і при певних умовах можуть реагувати як больові. Яку назву вони мають?::[html]Згідно уявлень про больові рецептори, у шкірі розміщені рецептори тиску, які пов’язані з кровоносними судинами і при певних умовах можуть реагувати як больові. Яку назву вони мають?{

=Тільця Пачіні

~Вільні нервові закінчення

~Тільця Меркеля

~Колби Краузе і Пачіні

~Тільця Меркурі

}

// question: 9124 name: Коли буде спостерігатися максимальна гострота зору?::Коли буде спостерігатися максимальна гострота зору?::Коли буде спостерігатися максимальна гострота зору?{

=При попаданні променів на жовту пляму

~При попаданні променів на палички

~При попаданні променів на колбочки

~При попаданні променів в латеральну ямку

~При попаданні променів на сітківку

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 386027 name: Куди накладають електрод при реєстрації електроретинограми?

::Куди накладають електрод при реєстрації електроретинограми?::[html]
Куди накладають електрод при реєстрації електроретинограми
\n
 
{

=10


~8

~7

~6~2

}

// question: 386024 name: Куди передають збудження від паличок біполярні клітини, які деполяризуються?::Куди передають збудження від паличок біполярні клітини, які деполяризуються?::[html]
Куди передають збудження від паличок біполярні клітини, які деполяризуються? 
\n
 
{

=2

~3~7

~8

~9}

// question: 386026 name: Куди поступають імпульси від гангліозних клітин сітківки?

::Куди поступають імпульси від гангліозних клітин сітківки?::[html]
Куди поступають імпульси від гангліозних клітин сітківки? 
\n
 
{

=6

~7~8

~9

~11}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 10344 name: Людина з нормальним функціональним станом зорового аналізатора дивиться вдалечінь. Якою у неї є заломна сила оптичних середовищ ока?

::Людина з нормальним функціональним станом зорового аналізатора дивиться вдалечінь. Якою у неї є заломна сила оптичних середовищ ока?::Людина з нормальним функціональним станом зорового аналізатора дивиться вдалечінь. Якою у неї є заломна сила оптичних середовищ ока?{

=59,0 D


~63,5 D

~67,5 D


~65,0 D

~70,5 D


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9051 name: Монохромазія це:

::Монохромазія це\:::Монохромазія це\:{

=Нездатність розрізняти всі кольори

~Аномалія рефракції

~Повна втрата функцій паличками

~Нездатність розрізняти зелений і синій колір

~Зміни оптичної системи ока

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 9004 name: На мікропрепараті задньої стінки ока виявляються усі оболонки очного яблука. Пігментний шар сітківки недостатньо розвинений. Який шар очного келиха в процесі розвитку був пошкоджений?

::На мікропрепараті задньої стінки ока виявляються усі оболонки очного яблука. Пігментний шар сітківки недостатньо розвинений. Який шар очного келиха в процесі розвитку був пошкоджений?::На мікропрепараті задньої стінки ока виявляються усі оболонки очного яблука. Пігментний шар сітківки недостатньо розвинений. Який шар очного келиха в процесі розвитку був пошкоджений?{

=Зовнішній

~Внутрішній

~Стебельце

~Гангліозні клітини

~Мезенхіма

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 386014 name: На які клітини передають сигнали фоторецептори?

::На які клітини передають сигнали фоторецептори?::[html]
На які клітини передають сигнали фоторецептори? 
\n
 
{

=5

~1~2

~9

~4}

// question: 742812 name: На якому із позначених нижче рівні ноцицептивної системи можливо виконати перерізування відповідного чутливого нерва вище від місця виник¬нення болю?

::На якому із позначених нижче рівні ноцицептивної системи можливо виконати перерізування відповідного чутливого нерва вище від місця виник¬нення болю?::[html]На якому із позначених нижче рівні ноцицептивної системи можливо виконати перерізування відповідного чутливого нерва вище від місця виник­нення болю?

{

=6

~9~10

~11


~8

}

// question: 742813 name: На якому із позначених нижче рівні ноцицептивної системи можливо виконати перерізування відповідного чутливого нерва вище від місця виник¬нення болю?::На якому із позначених нижче рівні ноцицептивної системи можливо виконати перерізування відповідного чутливого нерва вище від місця виник¬нення болю?::[html]На якому із позначених нижче рівні ноцицептивної системи можливо виконати перерізування відповідного чутливого нерва вище від місця виник­нення болю?

{

=5

~9~10

~11


~8

}

// question: 742801 name: На якому рівні здійснюється вплив анестезуючої речовини, введеної у перидуральний простір?::На якому рівні здійснюється вплив анестезуючої речовини, введеної у перидуральний простір?::[html]На якому рівні здійснюється вплив анестезуючої речовини, введеної у перидуральний простір?

{

=5

~13~1

~12


~20

}

// question: 742802 name: На якому рівні здійснюється вплив при інгаляційному наркозі?::На якому рівні здійснюється вплив при інгаляційному наркозі?::[html]На якому рівні здійснюється вплив при інгаляційному наркозі?

{

=19


~13

~4

~14~16

}

// question: 742803 name: На якому рівні здійснюється вплив седативних препаратів?::На якому рівні здійснюється вплив седативних препаратів?::[html]На якому рівні здійснюється вплив седативних препаратів?

{

=2

~5~6

~7

~14}

// question: 742800 name: На якому рівні ноцицептивної системи діє ін’єкція лідокаїну?

::На якому рівні ноцицептивної системи діє ін’єкція лідокаїну?::[html]На якому рівні ноцицептивної системи діє ін’єкція лідокаїну?

{

=6

~1~2

~3

~19}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 10332 name: Наркоман довгий час вживає морфій, що призвело до розладу нейромедіаторних систем мозку і як наслідок – до вегетативних, соматичних, психічних порушень. З рецепторами якої нейромедіаторної системи взаємодіє ця речовина?

::Наркоман довгий час вживає морфій, що призвело до розладу нейромедіаторних систем мозку і як наслідок – до вегетативних, соматичних, психічних порушень. З рецепторами якої нейромедіаторної системи взаємодіє ця речовина?::Наркоман довгий час вживає морфій, що призвело до розладу нейромедіаторних систем мозку і як наслідок – до вегетативних, соматичних, психічних порушень. З рецепторами якої нейромедіаторної системи взаємодіє ця речовина?{

=Опіатергічної

~Адренергічної

~Холінергічної

~Дофамінергічної

~ГАМК-ергічної

}

// question: 10339 name: Недостатня глибина наркозу призводить до розширення зіниці. В основі цієї реакції лежить активація:::Недостатня глибина наркозу призводить до розширення зіниці. В основі цієї реакції лежить активація\:::Недостатня глибина наркозу призводить до розширення зіниці. В основі цієї реакції лежить активація\:{

=Симпатичної нервової системи

~Парасимпатичної нервової системи

~Метасимпатичної нервової системи

~Ваго-інсулярної системи

~Автономної нервової системи

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 742847 name: Неоднакове заломлення променів в різних площинах оптичної системи ока називається

::Неоднакове заломлення променів в різних площинах оптичної системи ока називається::[html]Неоднакове заломлення променів в різних площинах оптичної системи ока називається{

~акомодацією

~далекозорістю

~короткозорістю

=астигматизмом

~пресбіопією

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 9102 name: Пацієнт 50-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення читання дрібного шрифту газет. Окуляри з якими лінзами прописав йому лікар після обстеження?

::Пацієнт 50-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення читання дрібного шрифту газет. Окуляри з якими лінзами прописав йому лікар після обстеження?::Пацієнт 50-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення читання дрібного шрифту газет. Окуляри з якими лінзами прописав йому лікар після обстеження?{

=Двоопуклі збираючі лінзи, які збільшують оптичну силу

~Двовігнуті збираючі лінзи, які зменшують оптичну силу

~Двовігнуті розсіюючі лінзи, які збільшують оптичну силу

~Двоопуклі розсіюючі лінзи, які зменшують оптичну силу

~Циліндричні лінзи

}

// question: 747802 name: Перед здійсненням оперативного втручання на органах черевної порожнини пацієнту було проведено анестезію. Було досягнуто повне зникнення больової чутливості. Діяльність яких структур ЦНС була пригнічена?::Перед здійсненням оперативного втручання на органах черевної порожнини пацієнту було проведено анестезію. Було досягнуто повне зникнення больової чутливості. Діяльність яких структур ЦНС була пригнічена?::[html]
Перед здійсненням оперативного втручання на органах черевної порожнини пацієнту було проведено анестезію. Було досягнуто повне зникнення больової чутливості. Діяльність яких структур ЦНС була пригнічена?
{

~Больових рецепторів

~Периферичних нервів

~Провідних шляхів спинного мозку

~Лімбічної системи

=Центральних нейронів

}

// question: 10367 name: Перед проведенням фіброгастроскопії пацієнту обробили ротову порожнину анестезуючую речовиною – лідокаіном. Який з перерахованих фізіологічних ефектів досягається проведенням такої процедури?::Перед проведенням фіброгастроскопії пацієнту обробили ротову порожнину анестезуючую речовиною – лідокаіном. Який з перерахованих фізіологічних ефектів досягається проведенням такої процедури?::Перед проведенням фіброгастроскопії пацієнту обробили ротову порожнину анестезуючую речовиною – лідокаіном. Який з перерахованих фізіологічних ефектів досягається проведенням такої процедури?{

=Гальмування блювотного рефлексу

~Зниження чутливості смакових рецепторів

~Гальмування слиновиділення

~Стимуляція ковтання

~Зниження чутливості до больових подразників

}

// question: 10356 name: Після черпно-мозкової травми у хворого 49 років спостерігається втрата можливості впізнавати форму об’ємних речей доторканнями (стереогнозія). В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр (ядро)?::Після черпно-мозкової травми у хворого 49 років спостерігається втрата можливості впізнавати форму об’ємних речей доторканнями (стереогнозія). В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр (ядро)?::Після черпно-мозкової травми у хворого 49 років спостерігається втрата можливості впізнавати форму об’ємних речей доторканнями (стереогнозія). В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр (ядро)?{

=Верхня тім’яна часточка

~Нижня тім’яна часточка

~Надкрайова звивина

~Тім’яна звивина

~Кутова звивина

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 747389 name: Подразнення парасимпатичних волокон окорухового нерва викликає:

::Подразнення парасимпатичних волокон окорухового нерва викликає\:::[html]Подразнення парасимпатичних волокон окорухового нерва викликає\:{

=звуження зіниці

~розширення зіниці

~зниження кровопостачання війкового м’яза

~розслаблення війкового м’яза

~міопію


}

// question: 2330011 name: Подразнення яких нервових центрів зумовлює розширення зіниць при больовому відчутті?

::Подразнення яких нервових центрів зумовлює розширення зіниць при больовому відчутті?::[html]
Подразнення яких нервових центрів зумовлює розширення зіниць при больовому відчутті?
{

=Симпатичної нервової системи

~Парасимпатичної нервової системи

~Метасимпатичної нервової системи

~Ваго-інсулярної системи

~Автономної нервової системи

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 9054 name: При здавленi пухлиною гiпофiзу зорових трактів близько зорового перехресту виникає:

::При здавленi пухлиною гiпофiзу зорових трактів близько зорового перехресту виникає\:::При здавленi пухлиною гiпофiзу зорових трактів близько зорового перехресту виникає\:{

=Зникнення зовнiшнiх половин зорових полiв обох очей

~Поява центральних скотом зорових полiв обох очей

~Зникнення внутрiшнiх половин зорових полiв обох очей

~Зникнення лiвих половин зорових полiв обох очей

~Зникнення правих половин зорових полiв обох очей

}

// question: 8961 name: При перевірці зіничного рефлексу у хворого спостерігаються сповільнення реакції на світло на лівому оці. Функція якого нервового центра порушена?::При перевірці зіничного рефлексу у хворого спостерігаються сповільнення реакції на світло на лівому оці. Функція якого нервового центра порушена?::При перевірці зіничного рефлексу у хворого спостерігаються сповільнення реакції на світло на лівому оці. Функція якого нервового центра порушена?{

=Парасимпатичного ядра III пари черепно-мозкових нервів

~Ядра блокового нерва

~Червоного ядра

~Ядра верхніх горбиків покрівлі

~Ядра нижніх горбиків покрівлі

}

// question: 12944 name: При подразненні больових рецепторів, які розміщені під епідермісом певними хімічними сполуками, виникають неприємні відчуття на шкірі. Яку назву мають ці відчуття?::При подразненні больових рецепторів, які розміщені під епідермісом певними хімічними сполуками, виникають неприємні відчуття на шкірі. Яку назву мають ці відчуття?::При подразненні больових рецепторів, які розміщені під епідермісом певними хімічними сполуками, виникають неприємні відчуття на шкірі. Яку назву мають ці відчуття?{

=Свербіж


~Відображений біль

~Рефлекторний біль

~Гіпералгезія

~Ранній біль

}

// question: 9106 name: При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатору виявиться відсутність латеральних полів зору?::При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатору виявиться відсутність латеральних полів зору?::При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатору виявиться відсутність латеральних полів зору?{

=Зоровий перехрест

~Правий зоровий тракт

~Лівий зоровий тракт

~Правий зоровий нерв

~Лівий зоровий нерв

}

// question: 9028 name: При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатору виявиться відсутність чутливості до світлових подразників медіальних половин сітківки?::При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатору виявиться відсутність чутливості до світлових подразників медіальних половин сітківки?::При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатору виявиться відсутність чутливості до світлових подразників медіальних половин сітківки?{

=Зорове перехрестя

~Лівий зоровий тракт

~Правий зоровий тракт

~Правий зоровий нерв

~Лівий зоровий нерв

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9141 name: При яких станах спостерігається розширення зіниці?

::При яких станах спостерігається розширення зіниці?::При яких станах спостерігається розширення зіниці?{

=Усіх перерахованих

~Біль

~Посилення уваги~Страх

~Лють


}

// question: 12938 name: Прикладом якого болю може бути біль, що виникає при виразковій хворобі шлунка або дванадцятипалої кишки?

::Прикладом якого болю може бути біль, що виникає при виразковій хворобі шлунка або дванадцятипалої кишки?::Прикладом якого болю може бути біль, що виникає при виразковій хворобі шлунка або дванадцятипалої кишки?{

=Вісцеральний

~Поверхневий

~Ранній


~Зовнішній

~Дистальний

}

// question: 747792 name: Прикладом якого виду болю може бути м’язова судома?::Прикладом якого виду болю може бути м’язова судома?::[html]
Прикладом якого виду болю може бути м’язова судома?
{

~проксимальний

~поверхневий

~зовнішній

~дистальний

=глибокий

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 722165 name: Рівномірне змішування яких кольорів дозволяє одержати білий колір?

::Рівномірне змішування яких кольорів дозволяє одержати білий колір?::[html]Рівномірне змішування яких кольорів дозволяє одержати білий колір?

{

=2,3,6


~1,4,5

~2,4,6


~1,3,4

~4,5,6


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 747805 name: Розчин місцевого анестетика ввели у тканини, що оточують чутливий нерв. Це призвело до зникнення рефлексів при дії подразників на інервовану нервом ділянку шкіри, оскільки не функціонувала така ланка рефлекторної дуги:

::Розчин місцевого анестетика ввели у тканини, що оточують чутливий нерв. Це призвело до зникнення рефлексів при дії подразників на інервовану нервом ділянку шкіри, оскільки не функціонувала така ланка рефлекторної дуги\:::[html]
Розчин місцевого анестетика ввели у тканини, що оточують чутливий нерв. Це призвело до зникнення рефлексів при дії подразників на інервовану нервом ділянку шкіри, оскільки не функціонувала така ланка рефлекторної дуги\:
{

~Рецепторна

~Еферентний провідник

~Нервовий центр

~Орган-ефектор

=Аферентний провідник

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 12943 name: Своєрідним неприємним відчуттям при подразненні певних больових рецепторів є свербіж. Де розміщені такі больові рецептори?

::Своєрідним неприємним відчуттям при подразненні певних больових рецепторів є свербіж. Де розміщені такі больові рецептори?::Своєрідним неприємним відчуттям при подразненні певних больових рецепторів є свербіж. Де розміщені такі больові рецептори?{

=Під еіпдермісом

~В м’язовій тканині

~В сполучній тканині

~В м’язовій та сполучній тканинах

~Біля внутрішніх органів

}

// question: 747799 name: Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжується анурією. Чим зумовлене це явище?::Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжується анурією. Чим зумовлене це явище?::[html]Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжується анурією. Чим зумовлене це явище?{

~Зменшенням активності симпатичної нервової системи

~Збільшенням активності парасимпатичної нервової системи

~Збільшенням секреції АДГ та зменшення адреналіну

~Зниженням секреції АДГ та збільшення адреналіну

=Збільшенням секреції АДГ та адреналіну

}

// question: 747800 name: У медичній практиці застосовують місцеві анестетики. Який з перерахованих механізмів ймовірно забезпечує ефект знеболення?::У медичній практиці застосовують місцеві анестетики. Який з перерахованих механізмів ймовірно забезпечує ефект знеболення?::[html]У медичній практиці застосовують місцеві анестетики. Який з перерахованих механізмів ймовірно забезпечує ефект знеболення?{

~Зменшення тривалості потенціалу спокою

~Зменшення тривалості потенціалу дії

~Зниження критичного рівня гіперполяризації

~Збільшення збудливості тканини

=Збільшення порога деполяризації

}

// question: 8967 name: У наслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м'яза блоковано?::У наслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м'яза блоковано?::У наслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м'яза блоковано?{

=Musculus sphincter pupillae

~Musculus ciliaris

~Musculus pupillae

~Musculus rectus superior

~Musculus rectus inferior

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 747804 name: У тварини в експерименті спостерігали відсмикування кінцівки при дії температурного подразника. На що спрямована дана рефлекторна реакція?

::У тварини в експерименті спостерігали відсмикування кінцівки при дії температурного подразника. На що спрямована дана рефлекторна реакція?::[html]
У тварини в експерименті спостерігали відсмикування кінцівки при дії температурного подразника. На що спрямована дана рефлекторна реакція?
{

~На пристосування до підвищеної температури

~На утворення умовного рефлексу

~На підвищення тепловіддачі

~На підтримання положення тіла у просторі

=На усунення подразника

}

// question: 8980 name: У тварини при підготовці демонстраційного експерименту було проведено нейрохірургічне втручання, внаслідок якого кішка втратила здатність до акомодації і конвергенції очей. Які нервові структури були ушкоджені?::У тварини при підготовці демонстраційного експерименту було проведено нейрохірургічне втручання, внаслідок якого кішка втратила здатність до акомодації і конвергенції очей. Які нервові структури були ушкоджені?::У тварини при підготовці демонстраційного експерименту було проведено нейрохірургічне втручання, внаслідок якого кішка втратила здатність до акомодації і конвергенції очей. Які нервові структури були ушкоджені?{

=Верхній шийний ганглій симпатичного стовбура

~Парасимпатичні центри мозку

~Мозочок


~Покришка середнього мозку

~Таламус


}

// question: 10527 name: У хворого відсутня больова чутливість шкіри мізинця. Який нерв постраждав?

::У хворого відсутня больова чутливість шкіри мізинця. Який нерв постраждав?::У хворого відсутня больова чутливість шкіри мізинця. Який нерв постраждав?{

=Ліктьовий

~Серединний

~Променевий

~М’язово – шкірний

~Медіальний шкірний передпліччя

}

// question: 10351 name: У хворого діагностована пухлина мозку, яка розміщена в задньому розі бічного шлуночка і ділянці „пташиної шпори”. Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися дальше.::У хворого діагностована пухлина мозку, яка розміщена в задньому розі бічного шлуночка і ділянці „пташиної шпори”. Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися дальше.::У хворого діагностована пухлина мозку, яка розміщена в задньому розі бічного шлуночка і ділянці „пташиної шпори”. Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися дальше?{

=Порушення функції зору

~Порушення функції слуху

~Порушення функції нюху

~Порушення функції смаку

~Порушення функції вестибулярного аналізатора

}

// question: 9021 name: У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який автономний ганглій найбільше при цьому постраждав?::У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який автономний ганглій найбільше при цьому постраждав?::У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який автономний ганглій найбільше при цьому постраждав?{

=Крилопіднебінний

~Вушний

~Війчастий

~Піднижньощелепний

~Під'язиковий

}

// question: 9061 name: У хворого порушена темнова адаптація. Вона залежить від зміни форми:::У хворого порушена темнова адаптація. Вона залежить від зміни форми\:::У хворого порушена темнова адаптація. Вона залежить від зміни форми\:{

=Райдужки

~Склистого тіла

~Кришталика

~Війчастого тіла

~Окорухових м`язів

}

// question: 8973 name: У хворого порушений процес акомодації ока. Який м’яз пошкоджений?::У хворого порушений процес акомодації ока. Який м’яз пошкоджений?::У хворого порушений процес акомодації ока. Який м’яз пошкоджений?{

=Musculus ciliaris

~Musculus sphincter pupillae

~Musculus dilatator pupillae

~Musculus rectus superior

~Musculus rectus inferior

}

// question: 10396 name: У хворого риніт, котрий ускладнився кон'юнктивітом. Яким шляхом імовірно поширилася інфекція?::У хворого риніт, котрий ускладнився кон'юнктивітом. Яким шляхом імовірно поширилася інфекція?::У хворого риніт, котрий ускладнився кон'юнктивітом. Яким шляхом імовірно поширилася інфекція?{

=Носослізний канал

~Верхняя очна щілина

~Нижня очна щілина

~Підочний канал

~Різцевий канал

}

// question: 9039 name: У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин буде володіти лікувальною дією?::У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин буде володіти лікувальною дією?::У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин буде володіти лікувальною дією?{

=Каротин


~Кератин

~Креатин


~Карнитин

~Карнозин

}

// question: 9034 name: У хворого стався крововилив в потиличну ділянку, в зоні шпорної борозни. Які функції організму при цьому постраждали?::У хворого стався крововилив в потиличну ділянку, в зоні шпорної борозни. Які функції організму при цьому постраждали?::У хворого стався крововилив в потиличну ділянку, в зоні шпорної борозни. Які функції організму при цьому постраждали?{

=Відсутній зір

~Відсутній слух

~Відсутній нюх

~Відсутні рухи

~Відсутня чутливість

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330027 name: Функція яких утворів ока причетна до темнової адаптації?

::Функція яких утворів ока причетна до темнової адаптації?::[html]Функція яких утворів ока причетна до темнової адаптації? {

=Райдужки

~Склистого тіла

~Кришталика

~Війчастого тіла

~Окорухових м`язів

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/ситуаційні задачі

// question: 8994 name: Хворий 15 років скаржиться на сильний біль в очах, голові, розпливчастість літер при читанні після довгої роботи на близькій відстані. Ураження якого м’яза ока має місце в даному випадку?

::Хворий 15 років скаржиться на сильний біль в очах, голові, розпливчастість літер при читанні після довгої роботи на близькій відстані. Ураження якого м’яза ока має місце в даному випадку?::Хворий 15 років скаржиться на сильний біль в очах, голові, розпливчастість літер при читанні після довгої роботи на близькій відстані. Ураження якого м’яза ока має місце в даному випадку?{

=Циліарного м`яза

~М’яза – розширювача зіниці

~Верхнього косого м’яза

~Нижнього косого м’яза

~Очноямкового м’яза

}

// question: 8904 name: Хворий віком 45 – 50 р. почав скаржитися на погіршення зору на близькій відстані. Волокна якого м'яза стали працювати слабше?::Хворий віком 45 – 50 р. почав скаржитися на погіршення зору на близькій відстані. Волокна якого м'яза стали працювати слабше?::Хворий віком 45 – 50 р. почав скаржитися на погіршення зору на близькій відстані. Волокна якого м'яза стали працювати слабше?{

=Циркулярні волокна війчастого м’яза

~Меридіональні волокна війчастого м‘яза

~Радіальні волокна райдужної оболонки

~Циркулярні волокна райдужної оболонки

~Скелетні м’язи оочного яблука

}

// question: 9057 name: Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка мозку пошкоджена?::Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка мозку пошкоджена?::Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка мозку пошкоджена?{

=Шпорна борозна

~Прецентральна звивина

~Зацентральна звивина

~Верхня скронева звивина

~Гачок


}

// question: 747801 name: Хворий скаржиться, що голосні звуки, яскраве світло підсилюють зубний біль. Яка з перерахованих властивостей нервового центру забезпечує це явище?

::Хворий скаржиться, що голосні звуки, яскраве світло підсилюють зубний біль. Яка з перерахованих властивостей нервового центру забезпечує це явище?::[html]
Хворий скаржиться, що голосні звуки, яскраве світло підсилюють зубний біль. Яка з перерахованих властивостей нервового центру забезпечує це явище?
{

~Принцип домінанти в роботі нервового центру

~Трансформація ритму збудження

~Явище полегшення

~Іррадіація гальмування

=Сумація процесів збудження

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 747346 name: Чим пояснюється протибольовий ефект морфіну і морфиноподібних речовин?

::Чим пояснюється протибольовий ефект морфіну і морфиноподібних речовин?::[html]Чим пояснюється протибольовий ефект морфіну і морфиноподібних речовин?{

=блокадою опіатних рецепторів

~блокадою периферичних рецепторів

~блокадою інтернейронів задніх рогів спинного мозку

~порушенням вироблення простагландинів у вогнищі пошкодження

~блокадою альфа-адренорецепторів

}

// question: 2330001 name: Чому знижена гострота зору при міопії?::Чому знижена гострота зору при міопії?::[html]Чому знижена гострота зору при міопії?{

=Подовження анатомічної оісі очного яблука

~Зменшення анатомічної осі очного яблука

~Звуження зіниць

~Розширення зіниць

~Скорочення m. ciliaris

}

// question: 2329998 name: Чому перебування досліджуваного в повній темноті збільшує абсолютну світлву чутливість?::Чому перебування досліджуваного в повній темноті збільшує абсолютну світлву чутливість?::[html]Чому перебування досліджуваного в повній темноті збільшує абсолютну світлву чутливість?{

=Зміни обмінних процесів в фоторецепторах сітківки

~Зниження лабільності

~Активація нейронів довгастого мозку

~Зміни властивостей ока

~Гальмування нейронів зорової кори

}

// question: 10324 name: Що забезпечує акомодацію ока?::Що забезпечує акомодацію ока?::Що забезпечує акомодацію ока?{

=Кришталик

~Зіниця

~Рогівка


~Скловидне тіло

~Водяниста волога

}

// question: 9134 name: Що забезпечує бінокулярний зір?::Що забезпечує бінокулярний зір?::Що забезпечує бінокулярний зір?{

=Точне сприйняття глибини простору

~Сприйняття кольорів

~Сприйняття простору

~Сприйняття окремих об’єктів

~Точне сприйняття ширини

}

// question: 9122 name: Що таке гострота зору?::Що таке гострота зору?::Що таке гострота зору?{

=Максимальна здатність ока сприймати окремі об’єкти

~Максимальна здатність ока сприймати простір

~Максимальна здатність ока сприймати глибину простору

~Максимальна здатність ока оцінювати відстань

~Максимальна здатність ока сприймати кольори

}

// question: 9184 name: Що таке редуковане око?::Що таке редуковане око?::Що таке редуковане око?{

=Усі його середовища мають один і той же показник заломлення і єдину сферичну поверхню

~Звичайне еметропічне око людини

~Одне з середовищ перебуває під кутом до світла, що проходить в іншому середовищі

~Око людини при далекозорості

~Око людини при близькозорості

}

// question: 2329995 name: Ядра якого контролюють рухи очного яблука, тонус верхньої повіки, діаметр зіниці?::Ядра якого контролюють рухи очного яблука, тонус верхньої повіки, діаметр зіниці?::[html]Ядра якого контролюють рухи очного яблука, тонус верхньої повіки, діаметр зіниці?{

=Окорухового нерва

~Блокового нерва

~Відвідного нерва

~Лицевого нева

~Трійчастого нерва

}

// question: 742821 name: Як змінюється больова чутливість при збудженні структур антиноцицептивної системи мозку?::Як змінюється больова чутливість при збудженні структур антиноцицептивної системи мозку?::[html]Як змінюється больова чутливість при збудженні структур антиноцицептивної системи мозку?{

~підвищується

~різко підвищується

=знижується

~не змінюється

~спотворюється

}

// question: 2330096 name: Як зміниться госторота зору при сплощенні рогівки?::Як зміниться госторота зору при сплощенні рогівки?::[html]Як зміниться госторота зору при сплощенні рогівки?{

=Посилення здатності чіткого бачення на відстані

~Послаблення здатності чіткого бачення на відстані

~Виникнення розладів просторового сприйняття

~Виникнення розладів відчуття кольору

~Астигматизм

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 722174 name: Як класифікувати кольоросприйняття людини, котра на цьому малюнку бачить цифру “25”?

::Як класифікувати кольоросприйняття людини, котра на цьому малюнку бачить цифру “25”?::[html]
Як класифікувати кольоросприйняття людини, котра на цьому малюнку бачить цифру 25”?
{

=нормальна трихромазія

~аномальна трихромація

~протанопія

~дейтераномалія

~монохромазія

}

// question: 722176 name: Як класифікувати кольоросприйняття людини, котра на цьому малюнку не розрізняє цифру “25”?::Як класифікувати кольоросприйняття людини, котра на цьому малюнку не розрізняє цифру “25”?::[html]
Як класифікувати кольоросприйняття людини, котра на цьому малюнку не розрізняє цифру 25”?
{

=протанопія

~нормальна трихромазія

~колірна сліпота

~дейтераномалія

~монохромазія

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 742819 name: Як називається больова чутливість, яка є філогенетично молодшою, такою, що чітко диференціюється, локальною?

::Як називається больова чутливість, яка є філогенетично молодшою, такою, що чітко диференціюється, локальною?::[html]Як називається больова чутливість, яка є філогенетично молодшою, такою, що чітко диференціюється, локальною?{

=епікритична

~протопатична

~вісцеральна

~соматична

~змішана


}

// question: 742820 name: Як називається больова чутливість, яка є філогенетично стародавнішою, без чіткої локалізації, дифузною?

::Як називається больова чутливість, яка є філогенетично стародавнішою, без чіткої локалізації, дифузною?::[html]
Як називається больова чутливість, яка є філогенетично стародавнішою, без чіткої локалізації, дифузною?
{

~епікритична

=протопатична

~вісцеральна

~соматична

~змішана


}

// question: 742845 name: Як називається повна втрата больової чутливості?

::Як називається повна втрата больової чутливості?::[html]Як називається повна втрата больової чутливості?{

~гипералгезія

=аналгезія

~нормалгезія

~каузалгія

~темпалгія

}

// question: 9205 name: Як називається пристосування ока до бачення рівновіддалених предметів?::Як називається пристосування ока до бачення рівновіддалених предметів?::[html]Як називається пристосування ока до бачення рівновіддалених предметів?{

=Акомодація

~Адаптація

~Астигматизм

~Рефракція

~Фільтрація

}

// question: 747510 name: Як називається простір, видимий оком при фіксації погляду в одній точці?::Як називається простір, видимий оком при фіксації погляду в одній точці?::[html]Як називається простір, видимий оком при фіксації погляду в одній точці?{

=поле зору

~акомодація

~гострота зору

~короткозорість

~астигматизм

}

// question: 9171 name: Як називається стан, коли людина не сприймає зелений колір?::Як називається стан, коли людина не сприймає зелений колір?::Як називається стан, коли людина не сприймає зелений колір?{

=Дейтеранопія

~Тританопія

~Протоанатропія

~Дейтероаномалія

~Дисхроматопсія

}

// question: 9174 name: Як називається стан, коли людина не сприймає синій колір?::Як називається стан, коли людина не сприймає синій колір?::Як називається стан, коли людина не сприймає синій колір?{

=Тританопія

~Протоанатропія

~Дейтеранопія

~Триханомалія

~Дисхроматопсія

}

// question: 9170 name: Як називається стан, коли людина не сприймає червоний колір?::Як називається стан, коли людина не сприймає червоний колір?::Як називається стан, коли людина не сприймає червоний колір?{

=Протоанопія

~Дейтеранопія

~Тританопія

~Протоаномалія

~Дисхроматопсія

}

// question: 10544 name: Яка властивість кришталика втрачається з віком?::Яка властивість кришталика втрачається з віком?::Яка властивість кришталика втрачається з віком?{

=Еластичність

~Розтяжність

~Об’єм


~Міцність

~Скоротливість

}

// question: 10549 name: Яка властивість ока втрачається при блокаді парасимпатичних волокон окорухового нерва?::Яка властивість ока втрачається при блокаді парасимпатичних волокон окорухового нерва?::Яка властивість ока втрачається при блокаді парасимпатичних волокон окорухового нерва?{

=Чітке бачення близько розташованих предметів

~Чітке бачення далеко розташованих предметів

~Чітке бачення предметів

~Гострота зору

~Периферичний зір

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 739464 name: Яка ділянка очного дна забезпечує найкращу гостроту зору?

::Яка ділянка очного дна забезпечує найкращу гостроту зору?::[html]Яка ділянка очного дна забезпечує найкращу гостроту зору?

{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 739465 name: Яка ділянка очного дна зумовлює формування фізіологічної скотоми?

::Яка ділянка очного дна зумовлює формування фізіологічної скотоми?::[html]Яка ділянка очного дна зумовлює формування фізіологічної скотоми?

{

=4

~1~2

~3

~5}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 12986 name: Яка ділянка ЦНС здатна диференціювати сигнали тонкої епікритичної чутливості, пом’якшуючи і локалізуючи при цьому біль?

::Яка ділянка ЦНС здатна диференціювати сигнали тонкої епікритичної чутливості, пом’якшуючи і локалізуючи при цьому біль?::Яка ділянка ЦНС здатна диференціювати сигнали тонкої епікритичної чутливості, пом’якшуючи і локалізуючи при цьому біль?{

=Кора великого мозку

~Ретикулярна формація

~Таламус


~Центральна сіра речовина

~Гіпоталамус

}

// question: 2330035 name: Яка з перерахованих властивостей нервового центру забезпечує посилення болю при додаткових подразненнях?::Яка з перерахованих властивостей нервового центру забезпечує посилення болю при додаткових подразненнях?::[html]
Яка з перерахованих властивостей нервового центру забезпечує посилення болю при додаткових подразненнях? \n


{

~Принцип домінанти в роботі нервового центру

~Трансформація ритму збудження

~Явище полегшення

~Іррадіація гальмування

=Сумація процесів збудження

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 710698 name: Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів зоровою променистістю зліва (на схемі позначене літерою d)?

::Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів зоровою променистістю зліва (на схемі позначене літерою d)?::[html]Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів зоровою променистістю зліва (на схемі позначене літерою d)?

{

=5

~1~2

~3

~4}

// question: 710551 name: Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів лівим зоровим нервом (на схемі позначене літерою а)?

::Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів лівим зоровим нервом (на схемі позначене літерою а)?::[html]Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів лівим зоровим нервом (на схемі позначене літерою а)?

{

=2

~1~3

~4

~5}

// question: 710673 name: Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів лівим зоровим трактом (на схемі позначене літерою с)?

::Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів лівим зоровим трактом (на схемі позначене літерою с)?::[html]Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів лівим зоровим трактом (на схемі позначене літерою с)?

{

=4

~1~2

~3

~5}

// question: 710552 name: Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів через медіальні волокна зорового перехресту (на схемі позначене літерою b)?

::Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів через медіальні волокна зорового перехресту (на схемі позначене літерою b)?::[html]Яка зміна поля зору людини на схемах зліва спостерігатиметься при порушенні проведення імпульсів через медіальні волокна зорового перехресту (на схемі позначене літерою b)?

{

=3

~1~2

~4

~5}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330021 name: Яка ланка рефлекторної дуги блокується під впливом місцевої анестезії?

::Яка ланка рефлекторної дуги блокується під впливом місцевої анестезії?::[html]
Яка ланка рефлекторної дуги блокується під впливом місцевої анестезії?
{

~Рецепторна

~Еферентний провідник

~Нервовий центр

~Орган-ефектор

=Аферентний провідник

}

// question: 2330019 name: Яка нервова структура несе імпульси від медіальних половин сітківок обох очей?::Яка нервова структура несе імпульси від медіальних половин сітківок обох очей?::[html]Яка нервова структура несе імпульси від медіальних половин сітківок обох очей?{

=Зоровий перехрест

~Правий зоровий тракт

~Лівий зоровий тракт

~Правий зоровий нерв

~Лівий зоровий нерв

}

// question: 2330002 name: Яка причина погіршення зорової функції при гіперметропії?::Яка причина погіршення зорової функції при гіперметропії?::[html]Яка причина погіршення зорової функції при гіперметропії?{

=Зменшення анатомічної осі очного яблука

~Скорочення m.ciliaris

~Звуження зіниць

~Розширення зіниць

~Подовження анатомічної осі очного яблука

}

// question: 2330030 name: Яка речовина використовується для синтезу зорових пігментів?::Яка речовина використовується для синтезу зорових пігментів?::[html]Яка речовина використовується для синтезу зорових пігментів?{

=Каротин


~Кератин

~Креатин


~Карнитин

~Карнозин

}

// question: 2330025 name: Яка сенсора функція забезпечується корою великих півкуль у ділянці шпорної борозни?::Яка сенсора функція забезпечується корою великих півкуль у ділянці шпорної борозни?::[html]Яка сенсора функція забезпечується корою великих півкуль у ділянці шпорної борозни?{

=зір


~слух

~нюх


~смак

~рівновага

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 385780 name: Яка складова частина очного яблука отримує живлення від внутрішньоочної рідини?

::Яка складова частина очного яблука отримує живлення від внутрішньоочної рідини?::[html]
Яка складова частина очного яблука отримує живлення від внутрішньоочної рідини?
\n
 
{

=4

~1~5

~6

~7}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330020 name: Яка структура зорового аналізатора передає імпульси, які утворилися внаслідок сприйняття латеральних половин полів зору обох очей?

::Яка структура зорового аналізатора передає імпульси, які утворилися внаслідок сприйняття латеральних половин полів зору обох очей?::[html]Яка структура зорового аналізатора передає імпульси, які утворилися внаслідок сприйняття латеральних половин полів зору обох очей?{

=Зорове перехрестя

~Лівий зоровий тракт

~Правий зоровий тракт

~Правий зоровий нерв

~Лівий зоровий нерв

}

// question: 2330003 name: Яка структура ока забезпечує процес акомодації?::Яка структура ока забезпечує процес акомодації?::[html]Яка структура ока забезпечує процес акомодації?{

=M. ciliaris

~M. sphincter pupillae

~M. dilatator pupillae

~Lig. pectinatum iridis

~Corpus vitreum

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 385766 name: Яка частина очного яблука забезпечує механічний захист і підтримує його форму?

::Яка частина очного яблука забезпечує механічний захист і підтримує його форму?::[html]
Яка частина очного яблука забезпечує механічний захист і підтримує його форму?
\n
 
{

=7

~8~4

~5

~6}

// question: 671456 name: Яке заломне середовище ока може змінювати рефракційну здатність від 15 до 29 D?

::Яке заломне середовище ока може змінювати рефракційну здатність від 15 до 29 D?::[html]Яке заломне середовище ока може змінювати рефракційну здатність від 15 до 29 D?

{

=12


~7

~9

~1~5

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9176 name: Яке значення має зіничний рефлекс?

::Яке значення має зіничний рефлекс?::Яке значення має зіничний рефлекс?{

=Захисне


~Підвищує гостроту периферичного зору

~Підвищує глибину центрального зору

~Зменшує астигматизм

~Розширює поле зору

}

// question: 9187 name: Яке зображення формується на сітківці при еметропії?::Яке зображення формується на сітківці при еметропії?::Яке зображення формується на сітківці при еметропії?{

=Зменшене, перевернуте, справжнє

~Зменшене, пряме, справжнє

~Звичайне, перевернуте, справжнє

~Зменшене, перевернуте, дещо спотворене

~Звичайне, пряме, справжнє

}

// question: 9178 name: Яке порушення зору при дальтонізмі?::Яке порушення зору при дальтонізмі?::Яке порушення зору при дальтонізмі?{

=Протоанопія

~Дейтеранопія

~Тританопія

~Проаномалія

~Дисхроматопсія

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 671453 name: Яке середовище ока не пропускає ультрафіолетові промені?

::Яке середовище ока не пропускає ультрафіолетові промені?::[html]Яке середовище ока не пропускає ультрафіолетові промені?

{

=9

~3~2

~4

~5}

// question: 671451 name: Яке середовище ока поглинає інфрачервоні промені?

::Яке середовище ока поглинає інфрачервоні промені?::[html]Яке середовище ока поглинає інфрачервоні промені?

{

=12


~11

~3

~5~2

}

// question: 671452 name: Яке середовище ока поглинає інфрачервоні промені?::Яке середовище ока поглинає інфрачервоні промені?::[html]Яке середовище ока поглинає інфрачервоні промені?{

=7

~11~3

~5

~2}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330022 name: Яке фізіологічне значення рефлекторної реакції у кота, який чухає вухо задньою кінцівкою?

::Яке фізіологічне значення рефлекторної реакції у кота, який чухає вухо задньою кінцівкою?::[html]
Яке фізіологічне значення рефлекторної реакції у кота, який чухає вухо задньою кінцівкою?
{

~пристосування до підвищеної температури

~утворення умовного рефлексу

~підвищення тепловіддачі

~підтримання положення тіла у просторі

=усунення подразника

}

// question: 2330026 name: Який автономний ганглій контролює виділення сльози?::Який автономний ганглій контролює виділення сльози?::[html]Який автономний ганглій контролює виділення сльози?{

=Крилопіднебінний

~Вушний

~Війчастий

~Піднижньощелепний

~Під'язиковий

}

// question: 10559 name: Який біль вважається вторинним згідно сучасних уявлень про його класифікацію?::Який біль вважається вторинним згідно сучасних уявлень про його класифікацію?::Який біль вважається вторинним згідно сучасних уявлень про його класифікацію?{

=Пізній біль

~Тупий біль

~Ранній біль

~Ранній локалізований біль

~Рефлекторний біль

}

// question: 742817 name: Який біль виникає при пошкодженні сполучної тканини, кісток, суглобів, м'язів?::Який біль виникає при пошкодженні сполучної тканини, кісток, суглобів, м'язів?::[html]Який біль виникає при пошкодженні сполучної тканини, кісток, суглобів, м'язів?{

=вісцеральний

~соматичний, поверхневий, відставлений

~соматичний поверхневий

~соматичний, поверхневий, початковий

~соматичний, глибокий

}

// question: 747345 name: Який біль з’являється при виникненні патологічного осередку імпульсації в таламусі?::Який біль з’являється при виникненні патологічного осередку імпульсації в таламусі?::[html]Який біль зявляється при виникненні патологічного осередку імпульсації в таламусі?{

~периферичний

~вісцеральний

=центральний

~соматичний

~пропріоцептивний

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 385754 name: Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?

::Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?::[html]
Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?
\n
\n


{

=еметропія

~міопія

~гіперметропія

~гемералопія

~астигматизм

}

// question: 385995 name: Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?::Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?::[html]
Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці? \n


{

~еметропія

=міопія

~гіперметропія

~гемералопія

~астигматизм

}

// question: 385996 name: Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?::Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?::[html]
Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці? \n


\n

{

~еметропія=міопія

~гіперметропія

~гемералопія

~астигматизм

}

// question: 385997 name: Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?::Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?::[html]
Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці? \n


{

~еметропія

~міопія

=гіперметропія

~гемералопія

~астигматизм

}

// question: 385998 name: Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?::Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці?::[html]
Який вид клінічної рефракції в цьому очному яблуці? \n


{

~еметропія

~міопія

=гіперметропія

~гемералопія

~астигматизм

}

// question: 742807 name: Який відділ ноцицептивної системи безпосередньо зумовлює підсилення тонусу скелетних м’язів у болючій ділянці тіла?::Який відділ ноцицептивної системи безпосередньо зумовлює підсилення тонусу скелетних м’язів у болючій ділянці тіла?::[html]Який відділ ноцицептивної системи безпосередньо зумовлює підсилення тонусу скелетних м’язів у болючій ділянці тіла?

{

=17


~7

~21


~1

~19


}

// question: 742808 name: Який відділ ноцицептивної системи безпосередньо зумовлює почервоніння (поблідніння) шкіри у болючій ділянці тіла?

::Який відділ ноцицептивної системи безпосередньо зумовлює почервоніння (поблідніння) шкіри у болючій ділянці тіла?::[html]Який відділ ноцицептивної системи безпосередньо зумовлює почервоніння (поблідніння) шкіри у болючій ділянці тіла?

{

=16


~13

~4

~21~19

}

// question: 742810 name: Який відділ ноцицептивної системи вважають головним підкірковим центром грубої, нічим не пом'якшеної (протопатичної) больової чутливості?::Який відділ ноцицептивної системи вважають головним підкірковим центром грубої, нічим не пом'якшеної (протопатичної) больової чутливості?::[html]Який відділ ноцицептивної системи вважають головним підкірковим центром грубої, нічим не пом'якшеної (протопатичної) больової чутливості?

{

=12


~13

~15


~8

~9

}// question: 742809 name: Який відділ ноцицептивної системи відіграє головну роль у прий¬нятті й усвідомленні болю?

::Який відділ ноцицептивної системи відіграє головну роль у прий¬нятті й усвідомленні болю?::[html]Який відділ ноцицептивної системи відіграє головну роль у прий­нятті й усвідомленні болю?{

=19


~10

~11


~8

~9

}// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330014 name: Який ефект викличе виключення рецепторів ротової порожнини за допомогою місцевої анестезії?

::Який ефект викличе виключення рецепторів ротової порожнини за допомогою місцевої анестезії?::[html]Який ефект викличе виключення рецепторів ротової порожнини за допомогою місцевої анестезії?{

=Гальмування блювотного рефлексу

~Зниження кількості рецепторів

~Гальмування слиновиділення

~Стимуляцію ковтання

~Підвищення чутливості до больових подразників

}

// question: 8926 name: Який з м’язів очного яблука вкорочений при конвергуючій косоокості?::Який з м’язів очного яблука вкорочений при конвергуючій косоокості?::Який з м’язів очного яблука вкорочений при конвергуючій косоокості?{

=Медіальний прямий м’яз ока

~Латеральний прямий м’яз ока

~Верхній прямий м’яз ока

~Нижній прямий м’яз ока

~Верхній косий м’яз ока

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 385760 name: Який компонент очного яблука не має дифузного живлення?

::Який компонент очного яблука не має дифузного живлення?::[html]
Який компонент очного яблука не має дифузного живлення?
\n
 
{

=5

~1~2

~3

~4}

// question: 385762 name: Який компонент очного яблука при старінні обумовлює пресбіопію?

::Який компонент очного яблука при старінні обумовлює пресбіопію?::[html]
Який компонент очного яблука при старінні обумовлює пресбіопію
\n
 
{

=4

~1~2

~3

~5}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330032 name: Який м'з втомлюється при тривалому читанні на близькій відстані?

::Який м'з втомлюється при тривалому читанні на близькій відстані?::[html]Який м'з втомлюється при тривалому читанні на близькій відстані?{

=Циліарний м`яз

~М’яз – розширювач зіниці

~Верхній косий м’яз

~Нижній косий м’яз

~Очноямковий м’яз

}

// question: 2330024 name: Який нерв несе больову чутливість шкіри мізинця?::Який нерв несе больову чутливість шкіри мізинця?::[html]Який нерв несе больову чутливість шкіри мізинця?{

=Ліктьовий

~Серединний

~Променевий

~М’язово – шкірний

~Медіальний шкірний передпліччя

}

// question: 2330017 name: Який нервовий центр контролює звуження зіниці у яскравому освітленні?::Який нервовий центр контролює звуження зіниці у яскравому освітленні?::[html]Який нервовий центр контролює звуження зіниці у яскравому освітленні?{

=Парасимпатичне ядро III пари черепно-мозкових нервів

~Ядра блокового нерва

~Червоні ядра

~Ядра верхніх горбиків покрівлі

~Ядра нижніх горбиків покрівлі

}

// question: 2330029 name: Який утвір сполучає коньюнктивальну порожнину із носовою?::Який утвір сполучає коньюнктивальну порожнину із носовою?::[html]Який утвір сполучає коньюнктивальну порожнину із носовою?{

=Носослізний канал

~Верхняя очна щілина

~Нижня очна щілина

~Підочний канал

~Різцевий канал

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 701564 name: Який утвіра очного яблука зменшує явище сферичної аберації?

::Який утвіра очного яблука зменшує явище сферичної аберації?::[html]Який утвіра очного яблука зменшує явище сферичної аберації? {

=8

~9~12

~1

~5}

// question: 701642 name: Яким клітинам належить головна роль у здійсненні конвергенції імпульсів у сітківці?

::Яким клітинам належить головна роль у здійсненні конвергенції імпульсів у сітківці?::[html]Яким клітинам належить головна роль у здійсненні конвергенції імпульсів у сітківці? {

=5

~1~2

~4

~8}

// question: 701643 name: Яким клітинам належить головна роль у здійсненні конвергенції імпульсів у сітківці?

::Яким клітинам належить головна роль у здійсненні конвергенції імпульсів у сітківці?::[html]Яким клітинам належить головна роль у здійсненні конвергенції імпульсів у сітківці? {

=7

~1~2

~4

~8}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330012 name: Якими окулярами треба коригувати пресбіопію?

::Якими окулярами треба коригувати пресбіопію?::[html]Якими окулярами треба коригувати пресбіопію?{

=Двоопуклі збираючі лінзи, які збільшують оптичну силу

~Двовігнуті збираючі лінзи, які зменшують оптичну силу

~Двовігнуті розсіюючі лінзи, які збільшують оптичну силу

~Двоопуклі розсіюючі лінзи, які зменшують оптичну силу

~Циліндричні лінзи

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 742811 name: Які відділи мозку виробляють ендорфіни?

::Які відділи мозку виробляють ендорфіни?::[html]Які відділи мозку виробляють ендорфіни?

{

=12


~14

~16


~13

~21


}

// question: 742805 name: Які відділи мозку зумовлюють виражене емоційне забарвлення больових відчуттів (страх, страждання, жах, відчай тощо)?

::Які відділи мозку зумовлюють виражене емоційне забарвлення больових відчуттів (страх, страждання, жах, відчай тощо)?::[html]Які відділи мозку зумовлюють виражене емоційне забарвлення больових відчуттів (страх, страждання, жах, відчай тощо)?

{

=2

~4~8

~9

~10}

// question: 742804 name: Які відділи мозку зумовлюють зміни артеріального тиску, серцебиття, головокружіння, що супроводжують больове відчуття?

::Які відділи мозку зумовлюють зміни артеріального тиску, серцебиття, головокружіння, що супроводжують больове відчуття?::[html]Які відділи мозку зумовлюють зміни артеріального тиску, серцебиття, головокружіння, що супроводжують больове відчуття?

{

=12


~13

~4

~15~21

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330070 name: Які з перерахованих властивостей нервових центрів сприяють підвищенню чутливості аналізаторів ?

::Які з перерахованих властивостей нервових центрів сприяють підвищенню чутливості аналізаторів ?::[html]Які з перерахованих властивостей нервових центрів сприяють підвищенню чутливості аналізаторів ?{

=Конвергенція, сумацiя

~Дивергенція, оклюзія

~Полегшення, гальмування

~Післядія, трансформація

~Ірадіація, концентрація

}

// question: 9025 name: Які з перерахованих явищ обумовлюють розвиток короткозорості?::Які з перерахованих явищ обумовлюють розвиток короткозорості?::Які з перерахованих явищ обумовлюють розвиток короткозорості?{

=Надмірна рефракція і велика довжина оптичної осі ока

~Недостатність рефракції рогівки і кришталика

~Надмірність акомодації кришталика і рефракції рогівки

~Підвищення внутрішньоочного тиску і слабкість склери

~Мала довжина оптичної осі ока і недостатність рефракції

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 386020 name: Які клітини в центральній ямці контактують з індивідуальними гангліозними клітинами?

::Які клітини в центральній ямці контактують з індивідуальними гангліозними клітинами?::[html]
Які клітини в центральній ямці контактують з індивідуальними гангліозними клітинами? 
\n
 
{

=1

~3~4

~5

~6}

// question: 386021 name: Які клітини в центральній ямці контактують з індивідуальними гангліозними клітинами?

::Які клітини в центральній ямці контактують з індивідуальними гангліозними клітинами?::[html]
Які клітини в центральній ямці контактують з індивідуальними гангліозними клітинами? 
\n
 
{

=2

~3~4

~5

~6}

// question: 710429 name: Які клітини виділяють інгібіруючий медіатор, який виконує функцію латерального гальмування біполярних клітин?

::Які клітини виділяють інгібіруючий медіатор, який виконує функцію латерального гальмування біполярних клітин?::[html]Які клітини виділяють інгібіруючий медіатор, який виконує функцію латерального гальмування біполярних клітин?
{

=5

~2~4

~6

~8}

// question: 386025 name: Які клітини генерують імпульс при стимуляції рецептивних полів сітківки?

::Які клітини генерують імпульс при стимуляції рецептивних полів сітківки?::[html]
Які клітини генерують імпульс при стимуляції рецептивних полів сітківки?
\n
 
{

=4

~1~2

~3

~5}

// question: 386015 name: Які клітини дають початок зоровому нерву?

::Які клітини дають початок зоровому нерву?::[html]
Які клітини дають початок зоровому нерву? 
\n
 
{

=4

~1~2

~3

~5}

// question: 701640 name: Які клітини дають початок зоровому нерву?

::Які клітини дають початок зоровому нерву?::[html]
Які клітини дають початок зоровому нерву?
\n
 
{

=8

~7~6

~5

~4}

// question: 701626 name: Які клітини за допомогою синаптичних контактів передають сигнали на горизонтальні й біполярні клітини?

::Які клітини за допомогою синаптичних контактів передають сигнали на горизонтальні й біполярні клітини?::[html]Які клітини за допомогою синаптичних контактів передають сигнали на горизонтальні й біполярні клітини?{

=2

~5~6

~8

~9}

// question: 386016 name: Які клітини забезпечують дивергенцію зорових стимулів в сітківці?

::Які клітини забезпечують дивергенцію зорових стимулів в сітківці?::[html]
Які клітини забезпечують дивергенцію зорових стимулів в сітківці? 
\n
 
{

=3

~1~2

~9

~11}

// question: 386017 name: Які клітини забезпечують дивергенцію зорових стимулів в сітківці?

::Які клітини забезпечують дивергенцію зорових стимулів в сітківці?::[html]
Які клітини забезпечують дивергенцію зорових стимулів в сітківці? 
\n
 
{

=4

~1~2

~9

~11}

// question: 386018 name: Які клітини забезпечують конвергенцію зорових стимулів в сітківці?

::Які клітини забезпечують конвергенцію зорових стимулів в сітківці?::[html]
Які клітини забезпечують конвергенцію зорових стимулів в сітківці? 
\n
 
{

=5

~4~1

~2

~3}

// question: 386019 name: Які клітини забезпечують передачу сигналів латерального гальмування в сітківці?

::Які клітини забезпечують передачу сигналів латерального гальмування в сітківці?::[html]
Які клітини забезпечують передачу сигналів латерального гальмування в сітківці? 
\n
 
{

=5

~4~1

~2

~3}

// question: 710430 name: Які клітини збуджуються біполярними клітинами під час їх деполяризації і забезпечують латеральне гальмування на рівні гангліозних клітин?

::Які клітини збуджуються біполярними клітинами під час їх деполяризації і забезпечують латеральне гальмування на рівні гангліозних клітин?::[html]Які клітини збуджуються біполярними клітинами під час їх деполяризації і забезпечують латеральне гальмування на рівні гангліозних клітин?

{

=7

~2~4

~6

~8}

// question: 386022 name: Які клітини мають вищу чутливість на периферії сітківки, порівняно з центром?

::Які клітини мають вищу чутливість на периферії сітківки, порівняно з центром?::[html]
Які клітини мають вищу чутливість на периферії сітківки, порівняно з центром? 
\n
 
{

=4

~1~2

~3

~5}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9110 name: Які клітини нейронів сітківки дають початок зоровому нерву?

::Які клітини нейронів сітківки дають початок зоровому нерву?::Які клітини нейронів сітківки дають початок зоровому нерву?{

=Гангліозні

~Усі перераховані

~Горизонтальні

~Біполярні

~Амакринові

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 701638 name: Які клітини передають імпульси на дендрити горизонтальних клітин?

::Які клітини передають імпульси на дендрити горизонтальних клітин?::[html]Які клітини передають імпульси на дендрити горизонтальних клітин? {

=6

~3~7

~8

~1}

// question: 386023 name: Які клітини сітківки передають інформацію в центральну нервову систему за допомогою потенціалу дії?

::Які клітини сітківки передають інформацію в центральну нервову систему за допомогою потенціалу дії?::[html]
Які клітини сітківки передають інформацію в центральну нервову систему за допомогою потенціалу дії? 
\n
 
{

=4

~1~2

~3

~5}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 9169 name: Які кольори визнані міжнародною конвенцією як головні (первинні)?

::Які кольори визнані міжнародною конвенцією як головні (первинні)?::Які кольори визнані міжнародною конвенцією як головні (первинні)?{

=Зелений, червоний, блакитний

~Зелений, червоний, білий

~Зелений, червоний, фіолетовий

~Зелений, червоний, чорний

~Зелений, червоний, жовтий

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 722164 name: Які кольори належать до основних?

::Які кольори належать до основних?::[html]Які кольори належать до основних?

{

=2,3,5


~1,4,5

~2,4,6


~1,3,4

~4,5,6


}

// question: 701565 name: Які м‘язи регулюють кількість світла, яке надходить до сітківки?

::Які м‘язи регулюють кількість світла, яке надходить до сітківки?::[html]Які мязи регулюють кількість світла, яке надходить до сітківки? {

=10


~11

~2

~3~4

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 747795 name: Які нейрони посідають центральне місце в антиноцицептивній системі?

::Які нейрони посідають центральне місце в антиноцицептивній системі?::[html]
Які нейрони посідають центральне місце в антиноцицептивній системі?
{

~нейрони, які передають збудження від периферії до центральних утворів

~нейрони, які містять модулятори

~нейрони, які містять медіатори

~периферичні нейрони

=нейрони, які містять ендогенні опіати

}

// question: 2330023 name: Які нервові структури забезпечують акомодацію і конвергенцію очейі?::Які нервові структури забезпечують акомодацію і конвергенцію очейі?::[html]Які нервові структури забезпечують акомодацію і конвергенцію очейі?{

=Верхній шийний ганглій симпатичного стовбура

~Парасимпатичні центри мозку

~Мозочок


~Покришка середнього мозку

~Таламус


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 742806 name: Які нервові центри больової чутливості дозволяють диференціювати сигнали тонкої, епікритичної чутливості, покликаної пом'якшувати і локалізувати відчуття болю?

::Які нервові центри больової чутливості дозволяють диференціювати сигнали тонкої, епікритичної чутливості, покликаної пом'якшувати і локалізувати відчуття болю?::[html]Які нервові центри больової чутливості дозволяють диференціювати сигнали тонкої, епі­критичної чутливості, покликаної пом'якшувати і локалізувати відчуття болю?

{

=20


~10

~11


~8

~9

}// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2329999 name: Які нервові центри контролюють звуження зіниць, акомодацію?

::Які нервові центри контролюють звуження зіниць, акомодацію?::[html]Які нервові центри контролюють звуження зіниць, акомодацію?{

=Спинний мозок від С8 до Th3

~Ядра окорухового нерва

~Парасиматичні центри середнього мозку

~Верхні горбики чотиригорбкового тіла

~Латеральні колінчасті тіла

}

// question: 9168 name: Які основні кольори є згідно з теорією Юнга-Гельмгольца?::Які основні кольори є згідно з теорією Юнга-Гельмгольца?::Які основні кольори є згідно з теорією Юнга-Гельмгольца?{

=Зелений, червоний, блакитний

~Зелений, червоний, фіолетовий

~Зелений, червоний, чорний

~Зелений, червоний, жовтий

~Зелений, червоний, білий

}

// question: 9166 name: Які основні кольори розрізняють згідно з теорією опонентних кольорів?::Які основні кольори розрізняють згідно з теорією опонентних кольорів?::Які основні кольори розрізняють згідно з теорією опонентних кольорів?{

=Зелений, червоний, жовтий, синій

~Зелений, рожевий, чорний, білий

~Зелений, червоний, жовтий, білий

~Зелений, червоний, фіолетовий, синій

~Чорний, білий, жовтий, коричневий

}

// question: 10317 name: Які основні пристосувальні механізми має оптична система ока?::Які основні пристосувальні механізми має оптична система ока?::Які основні пристосувальні механізми має оптична система ока?{

=Зіниця і кришталик

~Зіниця і скловидне тіло

~Рогівка і кришталик

~Зіниця і рогівка

~Рогівка і скловидне тіло

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 671454 name: Які пристосувальні механізми ока дозволяють регулювати інтенсивність світлового потоку і його напрямок?

::Які пристосувальні механізми ока дозволяють регулювати інтенсивність світлового потоку і його напрямок?::[html]Які пристосувальні механізми ока дозволяють регулювати інтенсивність світлового потоку і його напрямок?

{

=8

~9~1

~2

~3}

// question: 671455 name: Які пристосувальні механізми ока дозволяють регулювати інтенсивність світлового потоку і його напрямок?

::Які пристосувальні механізми ока дозволяють регулювати інтенсивність світлового потоку і його напрямок?::[html]Які пристосувальні механізми ока дозволяють регулювати інтенсивність світлового потоку і його напрямок?

{

=12


~9

~5

~7~3

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 747793 name: Які речовини передають больове подразнення?

::Які речовини передають больове подразнення?::[html]Які речовини передають больове подразнення?{

~провідники болю

~больові речовини

~гормони болю

~антитіла болю

=медіатори і модулятори болю

}

// question: 742846 name: Які речовини, що виділяються антиноцицептивною системою мозку, пригнічують больову чутливість?::Які речовини, що виділяються антиноцицептивною системою мозку, пригнічують больову чутливість?::[html]
Які речовини, що виділяються антиноцицептивною системою мозку, пригнічують больову чутливість?
{

~брадикінін, субстанція Р

~адреналін, норадреналін

~ацетілхолін, гістамін

~простагландини, іони калія

=ендорфіни, енкефаліни

}

// question: 747790 name: Які стимули набувають значення больових?::Які стимули набувають значення больових?::[html]Які стимули набувають значення больових? {

~Cтимули, що не впливають на цілісність тканин

~Cтимули, що зберігають цілісність тканин

~Cтимули, що порушують або зберігають цілісність тканин

~Стимули поведінки

=Cтимули, що порушують цілісність тканин

}

// question: 9164 name: Які структури мозку є первинним центром зорової просторової орієнтації?::Які структури мозку є первинним центром зорової просторової орієнтації?::Які структури мозку є первинним центром зорової просторової орієнтації?{

=Верхні горбики чотиригорбикового тіла

~Кора

~Колінчаті тіла~Таламус

~Задні горбики чотиригорбикового тіла

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 742815 name: Які структури ноцицептивної системи подразнюються і спричинюють різкий біль у ампутованій кінцівці у разі фантомного болю?

::Які структури ноцицептивної системи подразнюються і спричинюють різкий біль у ампутованій кінцівці у разі фантомного болю?::[html]Які структури ноцицептивної системи подразнюються і спричинюють різкий біль у ампутованій кінцівці у разі фантомного болю?

{

=16


~13

~8

~9~11

}

// question: 742814 name: Які структури ноцицептивної системи подразнюються і спричинюють різкий біль у кінцівці у разі припинення або різкого зменшення кровопостачання?::Які структури ноцицептивної системи подразнюються і спричинюють різкий біль у кінцівці у разі припинення або різкого зменшення кровопостачання?::[html]Які структури ноцицептивної системи подразнюються і спричинюють різкий біль у кінцівці у разі припинення або різкого зменшення кровопостачання?

{

=7

~21~8

~9

~12}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 10309 name: Які структури ока дозволяють регулювати інтенсивність світлового потоку і його напрямок?

::Які структури ока дозволяють регулювати інтенсивність світлового потоку і його напрямок?::Які структури ока дозволяють регулювати інтенсивність світлового потоку і його напрямок?{

=Зіниця і кришталик

~Зіниця і скловидне тіло

~Рогівка і кришталик

~Зіниця і рогівка

~Рогівка і скловидне тіло

}

// question: 9182 name: Які структури ока не утворюють оптичну систему?::Які структури ока не утворюють оптичну систему?::Які структури ока не утворюють оптичну систему?{

=Ціліарний м’яз

~Рогівка

~Кришталик

~Скловидне тіло

~Волога передньої камери ока

}

// question: 9191 name: Які структури ока поглинають інфрачервоні промені?::Які структури ока поглинають інфрачервоні промені?::Які структури ока поглинають інфрачервоні промені?{

=Волога передньої камери, кришталик

~Рогівка

~Кришталик

~Скловидне тіло

~Судини передньої камери ока

}

// question: 2330013 name: Які структури ЦНС пригнічують при загальному знеболенні?::Які структури ЦНС пригнічують при загальному знеболенні?::[html]
Які структури ЦНС пригнічують при загальному знеболенні? \n


{

~Больові рецептори

~Периферичні нерви

~Провідні шляхи спинного мозку

~Лімбічну систему

=Центральні нейрони

}

// question: 9160 name: Які типи нейронів є в сітківці?::Які типи нейронів є в сітківці?::Які типи нейронів є в сітківці?{

=Усі перераховані

~Біполярні

~Горизонтальні

~Амакринові

~Гангліозні

}

// question: 9179 name: Які функції виконує слізна рідина?::Які функції виконує слізна рідина?::Які функції виконує слізна рідина?{

=Усі перераховані

~Поліпшення оптичних властивостей рогівки

~Охорона рогівки та кон’юнктиви від висихання

~Змащення очного яблука і повік

~Видалення чужорідних тіл

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 373151 name: Якою літерою позначені рецептори, які реагують на біль?

::Якою літерою позначені рецептори, які реагують на біль?::[html]
Якою літерою позначені рецептори, які реагують на біль? \n


{

~A

~B=C

~D

~E}

// question: 430742 name: Якою цифрою позначена зона кори великих півкуль, яка відповідає за асоціативний аналіз зорових образів?

::Якою цифрою позначена зона кори великих півкуль, яка відповідає за асоціативний аналіз зорових образів?::[html]
Якою цифрою позначена зона кори великих півкуль, яка відповідає за асоціативний аналіз зорових образів?
\n
 
{

=4

~1~2

~3

~8}

// question: 430743 name: Якою цифрою позначена зона кори великих півкуль, яка відповідає за формування зорового образу?

::Якою цифрою позначена зона кори великих півкуль, яка відповідає за формування зорового образу?::[html]
Якою цифрою позначена зона кори великих півкуль, яка відповідає за формування зорового образу? 
\n
 
{

=5

~1~2

~3

~6}

// question: 385761 name: Якою цифрою позначена частина очного яблука, що забезпечує акомодацію?

::Якою цифрою позначена частина очного яблука, що забезпечує акомодацію?::[html]
Якою цифрою позначена частина очного яблука, що забезпечує акомодацію? 
\n
 
{

=8

~1~2

~5

~7}

// question: 701580 name: Якою цифрою позначене місце виникнення гіперполяризаційного рецепторного потенціалу?

::Якою цифрою позначене місце виникнення гіперполяризаційного рецепторного потенціалу?::[html]Якою цифрою позначене місце виникнення гіперполяризаційного рецепторного потенціалу? {

=2

~5~6

~7

~9}

// question: 385765 name: Якою цифрою позначене місце розташування відростків біполярних клітин сітківки?

::Якою цифрою позначене місце розташування відростків біполярних клітин сітківки?::[html]
Якою цифрою позначене місце розташування відростків біполярних клітин сітківки?
\n
 
{

=6

~7~8

~2

~4}

// question: 385763 name: Якою цифрою позначене місце розташування зорових рецепторів?

::Якою цифрою позначене місце розташування зорових рецепторів?::[html]
Якою цифрою позначене місце розташування зорових рецепторів?
\n
 
{

=5

~2~8

~6

~7}

// question: 385764 name: Якою цифрою позначене місце розташування фокусу при еметропії?

::Якою цифрою позначене місце розташування фокусу при еметропії?::[html]
Якою цифрою позначене місце розташування фокусу при еметропії?
\n
 
{

=5

~2~8

~6

~7}

// question: 385755 name: Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?

::Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?::[html]
Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?
\n
 
{

=1

~5~6

~7

~8}

// question: 385756 name: Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?

::Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?::[html]
Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?
\n
 
{

=2

~5~6

~7

~8}

// question: 385757 name: Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?

::Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?::[html]
Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?
\n
 
{

=3

~5~6

~7

~8}

// question: 385758 name: Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?

::Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?::[html]
Якою цифрою позначене одне з прозорих середовищ ока?
\n
 
{

=4

~5~6

~7

~8}

// question: 385759 name: Якою цифрою позначене прозоре середовище ока, яке може змінювати індекс рефракції?

::Якою цифрою позначене прозоре середовище ока, яке може змінювати індекс рефракції?::[html]
Якою цифрою позначене прозоре середовище ока, яке може змінювати індекс рефракції?
\n
 
{

=4

~1~2

~3

~5}

// question: 392917 name: Якою цифрою позначений графік світлочутливості колочок, які містять еритролаб?

::Якою цифрою позначений графік світлочутливості колочок, які містять еритролаб?::[html]Якою цифрою позначений графік світлочутливості колочок, які містять еритролаб? {

=5

~1~2

~3

~4}

// question: 392918 name: Якою цифрою позначений графік світлочутливості колочок, які містять йодопсин?

::Якою цифрою позначений графік світлочутливості колочок, які містять йодопсин?::[html]Якою цифрою позначений графік світлочутливості колочок, які містять йодопсин? {

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 392916 name: Якою цифрою позначений графік світлочутливості колочок, які містять хлоролаб?

::Якою цифрою позначений графік світлочутливості колочок, які містять хлоролаб?::[html]Якою цифрою позначений графік світлочутливості колочок, які містять хлоролаб? {

=4

~1~2

~3

~5}

// question: 701571 name: Якою цифрою позначений утвір, який зумовлює формування фізіологічної скотоми?

::Якою цифрою позначений утвір, який зумовлює формування фізіологічної скотоми?::[html]Якою цифрою позначений утвір, який зумовлює формування фізіологічної скотоми? {

=6

~4~3

~2

~1}

// question: 386013 name: Якою цифрою позначені зорові рецептори, які забезпечують зір при яскравому освітленні?

::Якою цифрою позначені зорові рецептори, які забезпечують зір при яскравому освітленні?::[html]
Якою цифрою позначені зорові рецептори, які забезпечують зір при яскравому освітленні? 
\n
 
{

=2

~1~3

~4

~5}

// question: 386008 name: Якою цифрою позначені зорові рецептори, які забезпечують смерковий зір?

::Якою цифрою позначені зорові рецептори, які забезпечують смерковий зір?::[html]
Якою цифрою позначені зорові рецептори, які забезпечують смерковий зір? 
\n
 
{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 386011 name: Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять еритролаб?

::Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять еритролаб?::[html]
Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять еритролаб
\n
 
{

=2

~1~3

~4

~5}

// question: 386012 name: Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять йодопсин?

::Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять йодопсин?::[html]
Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять йодопсин
\n
 
{

=2

~1~3

~4

~5}

// question: 386007 name: Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять родопсин?

::Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять родопсин?::[html]
Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять родопсин
\n
 
{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 386010 name: Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять хлоролаб?

::Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять хлоролаб?::[html]
Якою цифрою позначені зорові рецептори, які містять хлоролаб
\n
 
{

=2

~1~3

~4

~5}

// question: 386009 name: Якою цифрою позначені зорові рецептори, які розташовані на периферії сітківки?

::Якою цифрою позначені зорові рецептори, які розташовані на периферії сітківки?::[html]
Якою цифрою позначені зорові рецептори, які розташовані на периферії сітківки?
\n
 
{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 386006 name: Якою цифрою позначені колбочки?

::Якою цифрою позначені колбочки?::[html]
Якою цифрою позначені колбочки? 
\n
 
{

=2

~1~3

~4

~5}

// question: 385999 name: Якою цифрою позначені палички?

::Якою цифрою позначені палички?::[html]
Якою цифрою позначені палички? 
\n
 
{

=1

~2~3

~4

~5}

// question: 739208 name: Якою цифрою позначені специфічні больові рецептори?

::Якою цифрою позначені специфічні больові рецептори?::[html]
Якою цифрою позначені специфічні больові рецептори?
\n

{

~5

=1~2

~3

~4}

// question: 710844 name: Якою цифрою позначено первинні центри інтегрування інформації для просторової орієнтації?

::Якою цифрою позначено первинні центри інтегрування інформації для просторової орієнтації?::[html]Якою цифрою позначено первинні центри інтегрування інформації для просторової орієнтації?

{

=4

~1~2

~3

~7}

// question: 710845 name: Якою цифрою позначено систему нейронів, яка аналізує зорові стимули, оцінюючи їх кольорові характеристики, просторовий контраст і середнє освітлення різноманітних ділянок поля зору?

::Якою цифрою позначено систему нейронів, яка аналізує зорові стимули, оцінюючи їх кольорові характеристики, просторовий контраст і середнє освітлення різноманітних ділянок поля зору?::[html]Якою цифрою позначено систему нейронів, яка аналізує зорові стимули, оцінюючи їх кольорові характеристики, просторовий контраст і середнє освітлення різноманітних ділянок поля зору?

{

=5

~1~2

~3

~4}

// question: 385767 name: Якою цифрою показане місце циркуляції внутрішньоочної рідини?

::Якою цифрою показане місце циркуляції внутрішньоочної рідини?::[html]
Якою цифрою показане місце циркуляції внутрішньоочної рідини? 
\n
 
{

=3

~4~1

~5

~6}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2329980 name: Яку назву має біль, який виникає внаслідок конвергенції імпульсів від рецепторів ураженого органу й інших ...

::Яку назву має біль, який виникає внаслідок конвергенції імпульсів від рецепторів ураженого органу й інших ...::Яку назву має біль, який виникає внаслідок конвергенції імпульсів від рецепторів ураженого органу й інших частин тіла?{

=Гіпералгезія шкіри, підшкірної основи та м’язів у зонах Захар’їна - Геда#

~Ранній біль#

~Гіпоалгезія шкіри, підшкірної основи та м’язів у зонах Захар’їна - Геда#

~Фантомний біль#

~Локалізований біль#

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 12942 name: Яку назву має біль, який виникає внаслідок конвергенції імпульсів від рецепторів ураженого органу й інших частин тіла?

::Яку назву має біль, який виникає внаслідок конвергенції імпульсів від рецепторів ураженого органу й інших частин тіла?::Яку назву має біль, який виникає внаслідок конвергенції імпульсів від рецепторів ураженого органу й інших частин тіла?{

=Гіпералгезія шкіри, підшкірної основи та м’язів у зонах Захар’їна - Геда

~Ранній біль

~Гіпоалгезія шкіри, підшкірної основи та м’язів у зонах Захар’їна - Геда

~Фантомний біль

~Локалізований біль

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2329981 name: Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини рецепторів, які відповідають больовим і не ...

::Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини рецепторів, які відповідають больовим і не ...::Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини рецепторів, які відповідають больовим і не больовим відчуттям, залежно від сили подразника?{

=Теорія інтенсивності#

~Теорія чутливості#

~Теорія неспецифічності#

~Теорія специфічності#

~Теорія ворітного контролю#

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 12946 name: Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини рецепторів, які відповідають больовим і не больовим відчуттям, залежно від сили подразника?

::Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини рецепторів, які відповідають больовим і не больовим відчуттям, залежно від сили подразника?::Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини рецепторів, які відповідають больовим і не больовим відчуттям, залежно від сили подразника?{

=Теорія інтенсивності

~Теорія чутливості

~Теорія неспецифічності

~Теорія специфічності

~Теорія ворітного контролю

}

// question: 12945 name: Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини самостійних больових рецепторів?::Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини самостійних больових рецепторів?::Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини самостійних больових рецепторів?{

=Теорія специфічності

~Теорія чутливості

~Теорія неспецифічності

~Теорія інтенсивності

~Теорія ворітного контролю

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2329982 name: Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини самостійних больових рецепторів?

::Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини самостійних больових рецепторів?::Яку назву має теорія, що доводить існування в організмі людини самостійних больових рецепторів?{

=Теорія специфічності#

~Теорія чутливості#

~Теорія неспецифічності#

~Теорія інтенсивності#

~Теорія ворітного контролю#

}

// question: 2330018 name: Яку назву мають відчуття внаслідок подразнення гістаміном вільних нервових закінчень у шкірі?::Яку назву мають відчуття внаслідок подразнення гістаміном вільних нервових закінчень у шкірі?::[html]Яку назву мають відчуття внаслідок подразнення гістаміном вільних нервових закінчень у шкірі?{

=Свербіж


~Відображений біль

~Рефлекторний біль

~Гіпералгезія

~Ранній біль

}

// question: 2329983 name: Яку назву мають ділянки шкіри особливо чутливі до болю, що появляються паралельно з захворюванням того чи ...::Яку назву мають ділянки шкіри особливо чутливі до болю, що появляються паралельно з захворюванням того чи ...::Яку назву мають ділянки шкіри особливо чутливі до болю, що появляються паралельно з захворюванням того чи іншого органу?{

=Зони підвищеної шкірної чутливості#

~Зони стезії#

~Зони гіпоалгезії#

~Зони гіподинамії#

~Зони гіпердинамії#

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/тести з малюнками

// question: 12941 name: Яку назву мають ділянки шкіри особливо чутливі до болю, що появляються паралельно з захворюванням того чи іншого органу?

::Яку назву мають ділянки шкіри особливо чутливі до болю, що появляються паралельно з захворюванням того чи іншого органу?::Яку назву мають ділянки шкіри особливо чутливі до болю, що появляються паралельно з захворюванням того чи іншого органу?{

=Зони підвищеної шкірної чутливості

~Зони стезії

~Зони гіпоалгезії

~Зони гіподинамії

~Зони гіпердинамії

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія ока. Фізіологія зору. Фізіологія ноцицептивної і антиноцицептивної системи/текстові тести

// question: 2330016 name: Якщо припиниться передача імпульсів від медіальних половин сітківок, виникає:

::Якщо припиниться передача імпульсів від медіальних половин сітківок, виникає\:::[html]Якщо припиниться передача імпульсів від медіальних половин сітківок, виникає\:{

=Зникнення зовнiшнiх половин зорових полiв обох очей

~Поява центральних скотом зорових полiв обох очей

~Зникнення внутрiшнiх половин зорових полiв обох очей

~Зникнення лiвих половин зорових полiв обох очей

~Зникнення правих половин зорових полiв обох очей

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794247 name: В обстежуваного Г., 24 років, в''язкість крові ста

::В обстежуваного Г., 24 років, в''язкість крові ста::В обстежуваного Г., 24 років, в'язкість крові становить 4,85. Чим зумовлена в'язкість крові?{

~Концентрацією білків крові.

~Концентрацією іонів.

~Кількістю лейкоцитів.

=Кількістю еритроцитів у крові.

~Постійним рухом крові по судинах.

}

// question: 793884 name: В обстежуваної визначили кількість фетального гемо::В обстежуваної визначили кількість фетального гемо::В обстежуваної визначили кількість фетального гемоглобіну. Який його вміст у новонароджених від загальної кількості гемоглобіну?{

~5 %.


~12 %.

~35 %.


~56 %.

=83 %.


}

// question: 10838 name: В обстежуваної визначили кількість фетального гемоглобіну. Який його вміст у новонароджених від загальної кількості гемоглобіну?

::В обстежуваної визначили кількість фетального гемоглобіну. Який його вміст у новонароджених від загальної кількості гемоглобіну?::В обстежуваної визначили кількість фетального гемоглобіну. Який його вміст у новонароджених від загальної кількості гемоглобіну?{

~5 %.


~12 %

~35 %.


~56 %.

=83 %


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 10841 name: В обстежуваної Ж. кількість еритроцитів – 5,95 Т/л, гемоглобін – 198 г/л, кількість лейкоцитів – 16,8 Г/л. Що ви можете сказати про обстежуваного?

::В обстежуваної Ж. кількість еритроцитів – 5,95 Т/л, гемоглобін – 198 г/л, кількість лейкоцитів – 16,8 Г/л. Що ви можете сказати про обстежуваного?::В обстежуваної Ж. кількість еритроцитів – 5,95 Т/л, гемоглобін – 198 г/л, кількість лейкоцитів – 16,8 Г/л. Що ви можете сказати про обстежуваного?{

=Обстежувана – новонароджена

~Обстежуваній – 2 місяці

~Вік обстежуваної – 1 рік

~Обстежувана хвора.

~Обстежуваній 58 років

}

// question: 793825 name: В організмі внаслідок травми виникла велика кровот::В організмі внаслідок травми виникла велика кровот::В організмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові? {

=Збільшився вміст ретикулоцитів.

~Збільшився вміст еритроцитів.

~Зменшився вміст моноцитів.

~Зменшився вміст лімфоцитів.

~Збільшився вміст сегментоядерних нейтрофілів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 10264 name: В організмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові?

::В організмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові?::[html]

\n

\n\n
В організмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові?
{

=Збільшився вміст ретикулоцитів.

~Збільшився вміст еритроцитів.

~Зменшився вміст моноцитів.

~Зменшився вміст лімфоцитів.

~Збільшився вміст сегментоядерних нейтрофілів.

}

// question: 794244 name: Визначали вплив фармакологічного препарату на осмо::Визначали вплив фармакологічного препарату на осмо::[html]
Визначали вплив фармакологічного препарату на осмотичну резистентність еритроцитів. Яке значення мінімальної резистентності еритроцитів свіжої крові у нормі?
\n
 
{

~0,34 % NaCl.

~0,40 % NaCl.

=0,50 % NaCl.

~0,60 % NaCl.

~0,70 % NaCl.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794243 name: Визначили осмотичну резистентність еритроцитів. Як

::Визначили осмотичну резистентність еритроцитів. Як::Визначили осмотичну резистентність еритроцитів. Яке значення мінімальної резистентності еритроцитів свіжої крові у нормі?{

~0,34-0,32 % КCl.

~0,40-0,15 % СаCl2.

=0,50-0,45 % NaCl.

~0,60-0,45 % MgCl2.

~0,70-0,60 % NaCl.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 793821 name: Внаслідок тривалого перебування людини у горах на

::Внаслідок тривалого перебування людини у горах на ::Внаслідок тривалого перебування людини у горах на висоті 1000 м над рівнем моря у неї збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі\: {

~Карбоксигемоглобіну.

~Карбгемоглобіну.

~Катехоламінів.

~2,3-дифосфогліцерату.

=Еритропоетинів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2310385 name: Гематокрит - це:

::Гематокрит - це\:::[html]
Гематокрит - це\:
\n
 
{

~Кількість еритроцитів у загальному обємі крові

=Кількість форменних елементів у загальному обємі крові

~Кількість еритроцитів крові

~Співвідношення форменних елементів крові до плазми

~Співвідношення форменних елементів крові до загального обєму крові

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 793858 name: Деякі народи вживають одноманітну їжу, в результаті чого може зменшуватися кількість еритроцитів і гемоглобіну в крові. Які продукти інгібують всмоктування заліза?

::Деякі народи вживають одноманітну їжу, в результаті чого може зменшуватися кількість еритроцитів і гемоглобіну в крові. Які продукти інгібують всмоктування заліза?::[html]Деякі народи вживають одноманітну їжу, в результаті чого може зменшуватися кількість еритроцитів і гемоглобіну в крові. Які продукти інгібують всмоктування заліза?{

~Манна крупа

=Яєчні жовтки

~Черешні


~Кавуни

~Сметана


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 794242 name: Для дослідження фармакологічного препарату визнач

::Для дослідження фармакологічного препарату визнач::[html]
Для дослідження фармакологічного препарату визначили його вплив на осмотичну резистентність еритроцитів. Мінімальна резистентність еритроцитів була 0,55 % NaCl. Яке значення мінімальної резистентності еритроцитів свіжої крові у нормі?
\n

{

~0,34-0,32 % NaCl.

~0,40-0,15 % NaCl.

=0,50-0,45 % NaCl.

~0,60-0,45 % NaCl.

~0,70-0,60 % NaCl.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 794248 name: Для дослідження фармакологічного препарату визначи

::Для дослідження фармакологічного препарату визначи::Для дослідження фармакологічного препарату визначили вплив його на осмотичну резистентність еритроцитів. Максимальна резистентність еритроцитів була 0,35 % NaCl. Яке значення максимальної резистентності еритроцитів свіжої крові у нормі?{

=0,34-0,32 % NaCl.

~0,40-0,15 % NaCl.

~0,50-0,45 % NaCl.

~0,60-0,45 % NaCl.

~0,70-0,60 % NaCl.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 10100 name: Для оцінки газообміну в організмі визначають в крові кількість вуглекислого газу і кисню. В якому стані переноситься основна частина вуглекислого газу кров’ю?

::Для оцінки газообміну в організмі визначають в крові кількість вуглекислого газу і кисню. В якому стані переноситься основна частина вуглекислого газу кров’ю?::[html]Для оцінки газообміну в організмі визначають в крові кількість вуглекислого газу і кисню. В якому стані переноситься основна частина вуглекислого газу кров’ю?{

~У вигляді карбгемоглобіну.

~У стані фізичного розчинення.

~У зв’язку з білками плазми.

=У вигляді кислих солей вугільної кислоти.

~У зв’язку з карбангідразою.

}

// question: 793857 name: Для синтезу еритроцитів необхідні вітаміни. Які ві::Для синтезу еритроцитів необхідні вітаміни. Які ві::Для синтезу еритроцитів необхідні вітаміни. Які вітаміни необхідні для їх утворення?{

=В12, В9, С, В6, В2

~С, В6, В2, В1, В5

~В12, С, В2, В15, В3

~В9, С, В6, В2, В5

~В12, В9, В6, В1, В2

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2422730 name: Для утворення гемоглобіну необхідно вживати продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?

::Для утворення гемоглобіну необхідно вживати продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?::[html]
Для утворення гемоглобіну необхідно вживати продукти, які містять залізо. Скільки заліза поступає з продуктами харчування?
\n

 

\n


{

=5 %


~95 %

~50 %


~20 %

~80 %


}

// question: 2361684 name: Для утворення гемоглобіну необхідно вживати продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?

::Для утворення гемоглобіну необхідно вживати продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?::[html]Для утворення гемоглобіну необхідно вживати продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?

\n

{

=М'ясо~Насіння гарбуза

~Спаржа, шпинат

~Квасоля

~Гречка


}

// question: 2422745 name: Для утворення гемоглобіну необхідно вживати продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?

::Для утворення гемоглобіну необхідно вживати продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?::[html]
Для утворення гемоглобіну необхідно вживати продукти, які містять залізо. Скільки заліза поступає із зруйнованих еритроцитів за добу?
\n

 

\n


{

~5 %


=95 %

~50 %


~20 %

~80 %


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793905 name: До кінця першого року життя вміст еритроцитів в к

::До кінця першого року життя вміст еритроцитів в к::До кінця першого року життя вміст еритроцитів в крові складає\: {

=4,2 Т/л

~3,3 Т/л

~5,2 Т/л


~6,1 Т/л

~7,9 Т/л


}

// question: 10844 name: До клініки поступив чоловік 40 років, якого вкусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?

::До клініки поступив чоловік 40 років, якого вкусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?::До клініки поступив чоловік 40 років, якого вкусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?{

=У кровоносному руслі.

~У клітинах печінки.

~У клітинах селезінки.

~У кістковому мозку.

~У паренхімі нирок.

}

// question: 794268 name: Другий період кровотворення у плода має назву:::Другий період кровотворення у плода має назву\:::Другий період кровотворення у плода має назву\:{

=Печінкового

~Позаембріонального

~Мозкового

~Кістково-мозкового

~Ниркового

}

// question: 793864 name: Залізо ми отримуємо з продуктами харчування. Які д::Залізо ми отримуємо з продуктами харчування. Які д::Залізо ми отримуємо з продуктами харчування. Які джерела заліза ви знаєте?{

~Риба


~Копченості

=М’ясо


~Сир

~Буряки


}

// question: 794284 name: Кількість еритроцитів в крові новонароджених стано

::Кількість еритроцитів в крові новонароджених стано::Кількість еритроцитів в крові новонароджених становить\:{

=6,7 Т/л

~4,5 Т/л

~5,5 Т/л


~3,5 Т/л

~9,7 Т/л


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 794289 name: Кількість фетального гемоглобіну у обстежуваного 3 г/л. Що виможете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 130 г/л?

::Кількість фетального гемоглобіну у обстежуваного 3 г/л. Що виможете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 130 г/л?::[html]Кількість фетального гемоглобіну у обстежуваного 3 г/л. Що виможете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 130 г/л?{

~Обстежуваний – новонароджений.

~Обстежуваному 1-2 роки.

=Обстежуваний доросла людина.

~Обстежуваний хворий.

~Обстежуваному 86 років.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794271 name: Коли під час другого періоду кровотворення в печін

::Коли під час другого періоду кровотворення в печін::Коли під час другого періоду кровотворення в печінці плода починають достигати перші нейтрофіли?{

=На 4 міс. внутрішньоутробного розвитку

~На 6 міс. внутрішньоутробного розвитку

~На 8 міс. внутрішньоутробного розвитку

~Після народження

~На першому році жигтя

}

// question: 794270 name: Коли розпочинається кістково-мозковий період крово::Коли розпочинається кістково-мозковий період крово::Коли розпочинається кістково-мозковий період кровотворення?{

=На 4-5 міс. внутрішньоутробного розвитку

~На 6-7 міс. внутрішньоутробного розвитку

~На 8-9 міс. внутрішньоутробного розвитку

~Відразу після народження

~На першому році життя

}

// question: 794278 name: Коли спостерігаються перші ознаки переродження чер::Коли спостерігаються перші ознаки переродження чер::Коли спостерігаються перші ознаки переродження червоного кісткового мозку в жовтий?{

~На 1 році життя

~На 3 році життя

=На 4 році життя

~На 5 році життя

~На 7 році життя

}

// question: 11844 name: Лангом було запроваджено поняття "система крові". Що ввійшло у це поняття "система крові"?::Лангом було запроваджено поняття "система крові". Що ввійшло у це поняття "система крові"?::[html]Що таке система крові?{

=Кров, органи кровотворення, органи кроворуйнування, регуляторний апарат

~Це рідка тканина внутрішнього середовища організму

~Це клітини крові

~Кров, органи кровотворення

~Кров, регуляторний апарат

}

// question: 10381 name: Лікар запідозрив у хворого із зниженою кількістю еритроцитів, причину - нераціональне харчування. Які продукти інгібують всмоктування заліза?::Лікар запідозрив у хворого із зниженою кількістю еритроцитів, причину - нераціональне харчування. Які продукти інгібують всмоктування заліза?::[html]Лікар запідозрив у хворого із зниженою кількістю еритроцитів, причину - нераціональне харчування. Які продукти інгібують всмоктування заліза?{

~М’ясо, риба

=Яєчні жовтки, висівки

~Овочі


~Фрукти

~Молоко, сир

}

// question: 793874 name: Людина довгий час проживала в умовах високогір''я.::Людина довгий час проживала в умовах високогір''я.::Людина довгий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни в системі крові будуть у неї?{

~Збільшення кількості лейкоцитів.

~Збільшення кількості тромбоцитів.

~Зниження кількості лейкоцитів.

~Зниження кількості тромбоцитів.

=Збільшення кількості гемоглобіну.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 11939 name: Людина довгий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни з боку системи крові будуть у неї?

::Людина довгий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни з боку системи крові будуть у неї?::[html]
Людина довгий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни з боку системи крові будуть у неї?
\n

{

~Збільшення діаметра кровоносних судин.

~Збільшення кількості лейкоцитів.

~Зниження кількості лейкоцитів.

~Порідшання пульсу.

=Збільшення кількості гемоглобіну.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793878 name: Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де трива

::Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де трива::Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час сиділа при ввімкненому двигуні. В крові у неї знайдено патологічну сполуку гемоглобіну. Яку саме? {

~Відновлений гемоглобін.

~Дезоксигемоглобін.

~Карбгемоглобін.

=Карбоксигемоглобін.

~Оксигемоглобін.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 11947 name: Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікуваля приятеля при ввімкненому двигуні. В крові у неї знайдено патологічну сполуку гемоглобіну. Яку саме?

::Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікуваля приятеля при ввімкненому двигуні. В крові у неї знайдено патологічну сполуку гемоглобіну. Яку саме?::Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікуваля приятеля при ввімкненому двигуні. В крові у неї знайдено патологічну сполуку гемоглобіну. Яку саме?{

~Оксигемоглобін.

~Дезоксигемоглобін.

~Карбгемоглобін.

=Карбоксигемоглобін.

~Метгемоглобін.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 17778 name: Максимальній осмотичній резистентності еритроцитів відповідає наступна концентрація NaCl:

::Максимальній осмотичній резистентності еритроцитів відповідає наступна концентрація NaCl\:::Максимальній осмотичній резистентності еритроцитів відповідає наступна концентрація NaCl\:{

=0,34 %


~0,44 %

~0,54 %


~0,64 %

~0,24 %


}

// question: 793875 name: Машиною швидкої допомоги в лікарню доставлено непр

::Машиною швидкої допомоги в лікарню доставлено непр::Машиною швидкої допомоги в лікарню доставлено непритомного чоловіка після отруєння чадним газом. Гіпоксія у нього зумовлена нагромадженням у крові {

~Оксигемоглобіну.

=Карбоксигемоглобіну.

~Дезоксигемоглобіну.

~Метгемоглобіну.

~Карбгемоглобіну.

}

// question: 11944 name: Машиною швидкої допомоги в лікарню доставлено непритомного чоловіка після отруєння чадним газом. Гіпоксія у нього зумовлена нагромадженням у крові::Машиною швидкої допомоги в лікарню доставлено непритомного чоловіка після отруєння чадним газом. Гіпоксія у нього зумовлена нагромадженням у крові::Машиною швидкої допомоги в лікарню доставлено непритомного чоловіка після отруєння чадним газом. Гіпоксія у нього зумовлена нагромадженням у крові{

~Оксигемоглобіну.

=Карбоксигемоглобіну.

~Дезоксигемоглобіну.

~Метгемоглобіну.

~Карбгемоглобіну.

}

// question: 794293 name: Мегалобласти – це клітини, завдяки яким відбуваєть::Мегалобласти – це клітини, завдяки яким відбуваєть::Мегалобласти – це клітини, завдяки яким відбувається дихання у плода. В яких періодах з'являються і зникають мегалобласти (примітивні еритробласти)?{

=Позаембіональному і печінковому.

~Позаембіональному і кістково-мозковому.

~Печінковому і печінковому.

~Печінковому і кістково-мозковому.

~Кістково-мозковому і кістково-мозковому.

}

// question: 17786 name: Мембрана еритроцитів непроникна для:::Мембрана еритроцитів непроникна для\:::Мембрана еритроцитів непроникна для\:{

=Білків


~Амінокислот та глюкози

~Амінокислот

~Глюкози

~Хлориду натрію

}

// question: 794259 name: Мінімальній осмотичній резистентності еритроцитів::Мінімальній осмотичній резистентності еритроцитів ::Мінімальній осмотичній резистентності еритроцитів відповідає концентрація NaСl\:{

=0,4 %


~0,3 %

~0,2 %


~0,1 %

~0,5%


}

// question: 17777 name: Мінімальній осмотичній резистентності еритроцитів відповідає концентрація NaСl:

::Мінімальній осмотичній резистентності еритроцитів відповідає концентрація NaСl\:::Мінімальній осмотичній резистентності еритроцитів відповідає концентрація NaСl\:{

~0,1 %


~0,2 %

~0,3 %


=0,4 %

~0,5%


}

// question: 794258 name: Мірою осмотичної стійкості (резистентності) еритро

::Мірою осмотичної стійкості (резистентності) еритро::Мірою осмотичної стійкості (резистентності) еритроцитів є концентрація в розчині наступної речовини\:{

=Сl


~КСl

~СаСl


~MgCl2

~NаНСО3


}

// question: 17775 name: Мірою осмотичної стійкості (резистентності) еритроцитів є концентрація в розчині наступної речовини:

::Мірою осмотичної стійкості (резистентності) еритроцитів є концентрація в розчині наступної речовини\:::[html]Мірою осмотичної стійкості (резистентності) еритроцитів є концентрація в розчині наступної речовини\:{

~КСl


~СаСl2

~MgCl2


=NaСl

~NаНСО3


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 17762 name: На занятті студенти визначали кількість гемоглобіну гемометром Салі. Які реактиви необхідно взяти для цього?

::На занятті студенти визначали кількість гемоглобіну гемометром Салі. Які реактиви необхідно взяти для цього?::На занятті студенти визначали кількість гемоглобіну гемометром Салі Які реактиви необхідно взяти для цього?{

~0,1 н рочин соляної кислоти

=0,1 н рочин соляної кислоти, дистильована вода

~3 % розчин кухонної солі

~1 % розчин кухонної солі

~5 % розчин оцтової кислоти

}

// question: 17760 name: На занятті студенти визначали кількість еритроцитів у камері Горяєва. Які реактиви необхідно взяти для цього?::На занятті студенти визначали кількість еритроцитів у камері Горяєва. Які реактиви необхідно взяти для цього?::На занятті студенти визначали кількість еритроцитів у камері Горяєва. Які реактиви необхідно взяти для цього?{

~1 % розчин кухонної солі

=3 % розчин кухонної солі

~0,1 н розчин соляної кислоти

~5 % розчин оцтової кислоти

~трансформуючий розчин

}

// question: 2338991 name: На занятті студенти визначали кількість еритроцитів. У 5 великих квадратах підрахували 332 еритроцити. Яка кількість еритроцитів у даного донора в 1 літрі?::На занятті студенти визначали кількість еритроцитів. У 5 великих квадратах підрахували 332 еритроцити. Яка кількість еритроцитів у даного донора в 1 літрі?::[html]На занятті студенти визначали кількість еритроцитів. У 5 великих квадратах підрахували 332 еритроцити. Яка кількість еритроцитів у даного донора в 1 літрі?{

~3,75


~3,98

=3,32


~4,56

~5,02


}

// question: 17758 name: На занятті студенти визначали кількість еритроцитів. У 5 великих квадратах підрахували 432 еритроцити. Яка кількість еритроцитів у даного донора в 1 літрі?

::На занятті студенти визначали кількість еритроцитів. У 5 великих квадратах підрахували 432 еритроцити. Яка кількість еритроцитів у даного донора в 1 літрі?::На занятті студенти визначали кількість еритроцитів. У 5 великих квадратах підрахували 432 еритроцити. Яка кількість еритроцитів у даного донора в 1 літрі?{

~3,75


~3,98

=4,32


~4,56

~5,02


}

// question: 11798 name: На літніх канікулах студент жив у горах. Внаслідок тривалого перебування на висоті 1000 м над рівнем моря у нього збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі:

::На літніх канікулах студент жив у горах. Внаслідок тривалого перебування на висоті 1000 м над рівнем моря у нього збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі\:::[html]На літніх канікулах студент жив у горах. Внаслідок тривалого перебування на висоті 1000 м над рівнем моря у нього збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі\:{

~Карбоксигемоглобіну.

~Карбгемоглобіну.

~Катехоламінів.

~2,3-дифосфогліцерату.

=Еритропоетинів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 10369 name: На малюнку Ви бачите пробірку, де еритроцити осіли на дно. Їх 40 %. А який гематокрит у жінок у нормі?

::На малюнку Ви бачите пробірку, де еритроцити осіли на дно. Їх 40 %. А який гематокрит у жінок у нормі?::[html]На малюнку Ви бачите пробірку, де еритроцити осіли на дно. Їх 40 %. А який гематокрит у жінок у нормі?{

=0,36-0,42 л/л

~0,38-0,40 л/л

~0,40-0,48 л/л

~0,46-0,56 л/л

~0,50-0,55 л/л

}

// question: 2427213 name: На малюнку зображено гематокритний капіляр. Гематокрит у даного обстежуваного становить 45 %. А який гематокрит у нормі у жінок ?::На малюнку зображено гематокритний капіляр. Гематокрит у даного обстежуваного становить 45 %. А який гематокрит у нормі у жінок ?::[html]
На малюнку зображено гематокритний капіляр. Гематокрит у даного обстежуваного становить 45 %. А який гематокрит у нормі у жінок ?
\n

{

=0,36-0,42 л/л

~0,38-0,40 л/л

~0,40-0,48 л/л

~0,46-0,56 л/л

~0,50-0,55 л/л

}

// question: 794260 name: На малюнку зображено еритроцити в різних соляних розчинах. Максимальній осмотичній резистентності еритроцитів::На малюнку зображено еритроцити в різних соляних розчинах. Максимальній осмотичній резистентності еритроцитів::[html]
На малюнку зображено еритроцити в різних соляних розчинах. Максимальній осмотичній резистентності еритроцитів відповідає наступна концентрація NaCl\:
\n
 
{

=0,34 %


~0,44 %

~0,54 %


~0,64 %

~0,24 %


}

// question: 2437697 name: На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 1. І скільки даного компоненту є в нормі?

::На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 1. І скільки даного компоненту є в нормі?::[html]
На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 1. І скільки даного компоненту є в нормі?
\n

{

=Плазма, 55 %

~Кров, 100 %

~Кров, 6-8 %

~Вода, 90 %

~Сироватка, 25 %

}

// question: 2437700 name: На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 2. І скільки даного компоненту є в нормі в жінок?::На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 2. І скільки даного компоненту є в нормі в жінок?::[html]
На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 2. І скільки даного компоненту є в нормі в жінок?
\n

{

=Тромбоцити, 180-320 Г/л

~Лейкоцити, 4-9 Г/л

~Білки, 65-85 г/л

~Фібриноген, 2-4 г/л

~Білки - альбуміни, 35-50 %

}

// question: 2437698 name: На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 2. І скільки даного компоненту є в нормі в чоловіків?::На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 2. І скільки даного компоненту є в нормі в чоловіків?::[html]
На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 2. І скільки даного компоненту є в нормі в чоловіків?
\n

{

=Тромбоцити, 180-320 Г/л

~Лейкоцити, 4-9 Г/л

~Білки, 65-85 г/л

~Фібриноген, 2-4 г/л

~Білки - альбуміни, 35-50 %

}

// question: 2437707 name: На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 3. І скільки даного компоненту є в нормі в жінок?::На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 3. І скільки даного компоненту є в нормі в жінок?::[html]
На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 3. І скільки даного компоненту є в нормі в жінок?
\n

{

~Тромбоцити, 180-320 Г/л

~Лейкоцити, 4-9 Г/л

~Білки, 65-85 г/л

~Еритроцити, 4,0-5,1 Т/л

=Еритроцити, 3,7-4,7 Т/л

}

// question: 2437705 name: На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 3. І скільки даного компоненту є в нормі в чоловіків?::На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 3. І скільки даного компоненту є в нормі в чоловіків?::[html]
На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 3. І скільки даного компоненту є в нормі в чоловіків?
\n

{

~Тромбоцити, 180-320 Г/л

~Лейкоцити, 4-9 Г/л

~Білки, 65-85 г/л

=Еритроцити, 4,0-5,1 Т/л

~Еритроцити, 3,7-4,7 Т/л

}

// question: 2437702 name: На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 4. І скільки даного компоненту є в нормі в жінок?::На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 4. І скільки даного компоненту є в нормі в жінок?::[html]
На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 4. І скільки даного компоненту є в нормі в жінок?
\n

{

~Тромбоцити, 180-320 Г/л

=Лейкоцити, 4-9 Г/л

~Білки, 65-85 г/л

~Фібриноген, 2-4 г/л

~Білки - альбуміни, 35-50 %

}

// question: 2437703 name: На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 4. І скільки даного компоненту є в нормі в чоловіків?::На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 4. І скільки даного компоненту є в нормі в чоловіків?::[html]
На малюнку зображено кров, яка тече в судині. Що позначено цифрою 4. І скільки даного компоненту є в нормі в чоловіків?
\n

{

~Тромбоцити, 180-320 Г/л

=Лейкоцити, 4-9 Г/л

~Білки, 65-85 г/л

~Фібриноген, 2-4 г/л

~Білки - альбуміни, 35-50 %

}

// question: 2427214 name: На малюнку зображено прилад, де визначали гематокрит. Він становить 45 %. А який у нормі гематокрит у чоловіків?::На малюнку зображено прилад, де визначали гематокрит. Він становить 45 %. А який у нормі гематокрит у чоловіків?::[html]
На малюнку зображено прилад, де визначали гематокрит. Він становить 45 %. А який у нормі гематокрит у чоловіків?
\n

{

~0,36-0,42 л/л

~0,38-0,40 л/л

=0,40-0,48 л/л

~0,46-0,56 л/л

~0,50-0,55 л/л

}

// question: 2297416 name: На малюнку зображено схему. Як називається речовина що виробляється нирками і::На малюнку зображено схему. Як називається речовина що виробляється нирками і::[html]
На малюнку зображено схему. Як називається речовина що виробляється нирками і впливає на червоний кістковий мозок при гіпоксії?
\n

{

=Еритропоетин

~Ренін

~Натрій-уретичний гормон~Натрій-уретичний пептид

~Калікреїн

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794249 name: На практичному занятті студенти визначають осмотич

::На практичному занятті студенти визначають осмотич::На практичному занятті студенти визначають осмотичну резистентність еритроцитів інкубованої крові. Що таке осмотична резистентність еритроцитів?{

~Кількість натрію в розчині, при якій всі еритроцити стійкі.

=Концентрація NaCl в розчині, при якій відбувається гемоліз еритроцитів.

~Кількість еритроцитів, які залишаються стійкими при будь-якій концентрації NaCl.

~Концентрація будь-якого сольового розчину.

~Концентрація NaCl у розчині, при якій починається гемоліз еритроцитів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2254561 name: На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Посе

::На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Посе::[html]
На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Посередині прошарок із гемолізованих еритроцитів. Яка концентрація NaСl відповідає максимальній осмотичній резистентності еритроцитів\:
\n

{

=0,34 %


~0,44 %

~0,54 %


~0,64 %

~0,24 %


}

// question: 2254568 name: На Рис. зображено еритроцит, який помістил

::На Рис. зображено еритроцит, який помістил::[html]
На Рис. зображено еритроцит, який помістили у розчин. Вкажіть прогноз для еритроцита.
\n

{

=Плазмоліз.

~Гемоліз.

~Деструкція.

~Дифузія.

~Активний транспорт.

}

// question: 2254567 name: На Рис. зображено еритроцит, який помістил::На Рис. зображено еритроцит, який помістил::[html]
На Рис. зображено еритроцит, який помістили у розчин. Вкажіть про який розчин йде мова.
\n

{

~0,9 % розчин NaCl

~0,5 % розчин NaCl

=1,3 % розчин NaCl

~7,5 % розчин КCl

~9,0 % розчин NaCl

}

// question: 2254565 name: На Рис. зображено еритроцит, який помістил::На Рис. зображено еритроцит, який помістил::[html]
На Рис. зображено еритроцит, який помістили у розчин. Вкажіть про який розчин йде мова.
\n

{

~0,91 % розчин NaCl

=0,35 % розчин NaCl

~1,43 % розчин NaCl

~7,54 % розчин КCl

~9,0 % розчин NaCl

}

// question: 2254566 name: На Рис. зображено еритроцит, який помістил::На Рис. зображено еритроцит, який помістил::[html]
На Рис. зображено еритроцит, який помістили у розчин. Вкажіть прогноз для еритроцита.
\n

{

~Плазмоліз.

=Гемоліз.

~Деструкція.

~Дифузія.

~Активний транспорт.

}

// question: 2254577 name: На Рис. зображено капіляр яким рухаються к::На Рис. зображено капіляр яким рухаються к::[html]
На Рис. зображено капіляр яким рухаються клітини. За рахунок яких властивостей можливий такий рух?
\n

{

~Деформації.

~Еластичності.

~Пластичності.

~Текучості.

=Усіх перелічених.

}

// question: 2254556 name: На Рис. зображено клітини крові. Назвіть ї::На Рис. зображено клітини крові. Назвіть ї::[html]
На Рис. зображено клітини крові. Назвіть їх, вкажіть їх кількість у чоловіків у одному літрі крові.
\n

{

=Еритроцит, 4,0-5,1 Тера.

~Тромбоцит, 180-320 Гіга.

~Еритроцит, 5,9-6,7 Тера.

~Еритроцит, 3,7-4,7 Тера.

~Еритроцит, 4,0-5,1 Гіга.

}

// question: 2254569 name: На Рис. зображено клітини. Вкажіть, які.::На Рис. зображено клітини. Вкажіть, які.::[html]
На Рис. зображено клітини. Вкажіть, які.
\n

{

~Еритроцит, лімфоцит, фібробласт.

~Еритроцит, тромбоцит, моноцит.

~Еритроцит, тромбоцит, лімфоцит.

~Еритроцит, активований тромбоцит, моноцит.

=Еритроцит, активований тромбоцит, лейкоцит.

}

// question: 2254555 name: На Рис. зображено клітини. Назвіть їх, вка::На Рис. зображено клітини. Назвіть їх, вка::[html]
На Рис. зображено клітини. Назвіть їх, вкажіть середній діаметр і функції.
\n

{

=Еритроцити, 7.5 мкм, транспортна, гемостатична, участь у забезпеченні кислотно-основної рівноваги, іонного складу плазми.

~Тромбоцити, 4.2 мкм, транспортна, гемостатична, регенераторна, ангіотрофічна, фагоцитарна.

~Лімфоцити, 5.6 мкм, транспортна, імунологічна, регенераторна, захисна, антиалергічна.

~Еритроцити, 6.5 мкм, транспортна, гемостатична, імунологічна, ангіотрофічна, фагоцитарна.

~Тромбоцити, 7.5 мкм, транспортна, гемостатична, участь у забезпеченні кислотно-основної рівноваги, іонного складу плазми.

}

// question: 2254557 name: На Рис. зображено клітину крові. Назвіть ї::На Рис. зображено клітину крові. Назвіть ї::[html]
На Рис. зображено клітину крові. Назвіть її, вкажіть їх кількість у жінок у одному літрі крові.
\n

{

~Еритроцит, 74,0-5,1 Тера.

~Тромбоцит, 180-320 Гіга.

~Еритроцит, 5,9-6,7 Тера.

=Еритроцит, 3,7-4,7 Тера.

~Еритроцит, 4,0-5,1 Гіга.

}

// question: 2254558 name: На Рис. зображено клітину крові. Назвіть ї::На Рис. зображено клітину крові. Назвіть ї::[html]
На Рис. зображено клітину крові. Назвіть її, вкажіть їх кількість у новонароджених в одному літрі крові.
\n

{

~Еритроцит, 74,0-5,1 Тера.

~Тромбоцит, 180-320 Гіга.

=Еритроцит, 5,9-6,7 Тера.

~Еритроцит, 3,7-4,7 Тера.

~Еритроцит, 4,0-5,1 Гіга.

}

// question: 2427534 name: На рис. зображено мазок крові. Яка клітина, крім еритроцитів є в мазку?::На рис. зображено мазок крові. Яка клітина, крім еритроцитів є в мазку?::[html]
На рис. зображено мазок крові. Яка клітина, крім еритроцитів є в мазку?
\n

{

~Лімфоцит

~Ретикулоцит

=Оксифільний нормобласт

~Базофільний нормобласт

~Моноцит


}

// question: 2254576 name: На Рис. зображено окремі клітини. Як назив

::На Рис. зображено окремі клітини. Як назив::[html]
На Рис. зображено окремі клітини. Як називаються клітини позначені стрілками, скільки їх в нормі у крові?
\n

{

~Моноцити, 3-11 %.

~Лімфоцити, 18-37 %.

~Тромбоцити, 180-320 Г/л.

~Еритроцити, 4,0-5,1 Т/л.

=Ретикулоцити, 2-12 %.

}

// question: 2254575 name: На Рис. зображено окремі клітини. Як назив::На Рис. зображено окремі клітини. Як назив::[html]
На Рис. зображено окремі клітини. Як називаються клітини позначені стрілками?
\n

{

~Моноцити.

~Лімфоцити.

~Тромбоцити.

~Еритроцити.

=Ретикулоцити.

}

// question: 2254574 name: На Рис. зображено окремі фракції складової::На Рис. зображено окремі фракції складової::[html]
На Рис. зображено окремі фракції складової плазми. Вкажіть, що це за складова і скільки її в нормі у дорослої людини.
\n

{

~Гематокрит, 35-45 л/л.

~Ретикулоцити, 2-12 %.

~Фібриноген, 2-4 г/л.

~Глобуліни, 10-30 г/л.

=Загальний білок, 65-85 г/л.

}

// question: 2254573 name: На Рис. зображено окремі фракції складової::На Рис. зображено окремі фракції складової::[html]
На Рис. зображено окремі фракції складової плазми. Вкажіть, який компонент відсутній і скільки його є в нормі.
\n

{

~Загальний білок, 65-85 г/л.

~Глобуліни, 10-30 г/л.

=Фібриноген, 2-4 г/л.

~Гематокрит, 35-45 л/л.

~Ретикулоцити, 2-12 %.

}

// question: 2254564 name: На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Назв::На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Назв::[html]
На Рис.  зображено пробірку із кров’ю. Назвіть процентний вміст частини, яка знаходиться зверху у нормі.
\n

{

=90 % води, 8 % білків, 1,1 % інших органічних речовин і 0,9 % неорганічних компонентів.

~80 % води, 12 % білків, 6 % інших органічних речовин і 2 % неорганічних компонентів.

~95 % води, 3 % білків, 1,1 % інших органічних речовин і 0,9 % неорганічних компонентів.

~91 % води, 8 % білків, 0,1 % інших органічних речовин і 0,9 % неорганічних компонентів.

~89 % води, 8 % білків, 1,1 % інших органічних речовин і 1,9 % неорганічних компонентів.

}

// question: 2254559 name: На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Назв::На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Назв::[html]
На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Назвіть компоненти крові.
\n

{

~Вода, сироватка, формені елементи крові, клітини крові.

~Сироватка, формені елементи крові, клітини крові.

~Вода, білки, формені елементи крові, клітини крові.

=Плазма , формені елементи крові, клітини крові.

~Плазма, клітини крові, білки.

}

// question: 2254560 name: На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Посе::На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Посе::[html]
На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Посередині прошарок із гемолізованих еритроцитів. Яка концентрація NaСl відповідає мінімальній осмотичній резистентності еритроцитів\:
\n

{

=0,4 %


~0,3 %

~0,2 %


~0,1 %

~0,5 %


}

// question: 2254563 name: На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Скіл

::На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Скіл::[html]
На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Скільки (у відсотках) в нормі дорівнює частина зображена дужкою у жінок?
\n

\n

{

~6 %.~10 %.

~15 %.


~35 %.

=42 %.


}

// question: 2254562 name: На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Скіл

::На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Скіл::[html]
На Рис. зображено пробірку із кров’ю. Скільки (у відсотках) в нормі дорівнює частина зображена дужкою у чоловіків?
\n

{

~6 %.


~10 %.

~15 %.


~35 %.

=42 %.


}

// question: 2254554 name: На Рис. зображено процес забору крові. З я

::На Рис. зображено процес забору крові. З я::[html]
На Рис. зображено процес забору крові. З якого пальця слід робити забір крові?
\n

{

~Першого лівої руки.

~Другого правої руки.

~Третього лівої руки.

=Четвертого лівої руки.

~П’ятого правої руки.

}

// question: 2254553 name: На Рис. зображено процес забору крові. Як::На Рис. зображено процес забору крові. Як::[html]
На Рис. зображено процес забору крові. Яке ускладнення можливе при такому проколі навіть при умові дотриманні всіх правил?
\n

{

~Зараження крові.

~Небезпека зараження СНІД, гепатиту В.

=При попаданні інфекції, поширення її по всій руці.

~Болючість при писанні чи роботі за комп’ютером.

~Неможливість працювати протягом 2 годин.

}

// question: 2254578 name: На Рис. зображено судину, якою рухаються к::На Рис. зображено судину, якою рухаються к::[html]
На Рис. зображено судину, якою рухаються клітини. Який діаметр судини?
\n

{

~0,5 см.


~1 мм.

=6 мкм.


~7,5 мкм.

~10 мкм.

}

// question: 2254572 name: На Рис. зображено схему еритропоезу. Вкажі::На Рис. зображено схему еритропоезу. Вкажі::[html]
На Рис. зображено схему еритропоезу. Вкажіть, які клітини у здорової людини містяться у червоному кістковому мозку.
\n

{

~Поліхроматофільний еритробласт.

~Ретикулоцит.

~Еозинофільний еритробласт.

~Еритроцит.

=Усі перераховані.

}

// question: 2254570 name: На Рис. зображено схему еритропоезу. Вкажі::На Рис. зображено схему еритропоезу. Вкажі::[html]
На Рис. зображено схему еритропоезу. Вкажіть, в яких клітинах міститься гемоглобін.
\n

{

~Еритроцит.

~Ретикулоцит, еритроцит.

=Еозинофільний еритробласт, ретикулоцит, еритроцит.

~Еозинофільний еритробласт, ретикулоцит.

~Ретикулоцит.

}

// question: 2254571 name: На Рис. зображено схему еритропоезу. Вкажі::На Рис. зображено схему еритропоезу. Вкажі::[html]
На Рис. зображено схему еритропоезу. Вкажіть, які клітини у здорової людини містяться як у червоному кістковому мозку, так і в периферичній крові.
\n

{

~Поліхроматофільний еритробласт, еритроцит.

=Ретикулоцит, еритроцит.

~Еозинофільний еритробласт, еритроцит.

~Еозинофільний еритробласт, ретикулоцит.

~Базофільний еритробласт, ретикулоцит.

}

// question: 2361683 name: На рисунку зображено продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?::На рисунку зображено продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?::[html]На рисунку зображено продукти, які містять залізо. Де міститься найбільше заліза?

\n

{

=М'ясо~Курага

~Спаржа


~Квасоля

~Гречка


}

// question: 2297415 name: На який орган впливають еритропоетини?

::На який орган впливають еритропоетини?::[html]
На який орган впливають еритропоетини?
\n

{

~Нирки


=Червоний кістковий мозок

~Систему мононуклеарних фагоцитів

~Печінку

~Легені


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794277 name: На якому році життя спостерігаються перші ознаки п

::На якому році життя спостерігаються перші ознаки п::На якому році життя спостерігаються перші ознаки переродження червоного кісткового мозку в жовтий?{

=На 4 році життя

~На 6 році життя

~На 2 році життя

~На 8 році життя

~На 10 році життя

}

// question: 793906 name: На якому тижні внутрішньоутробного розвитку зникає::На якому тижні внутрішньоутробного розвитку зникає::На якому тижні внутрішньоутробного розвитку зникає примітивний гемоглобін?{

=На 12 тижні

~На 8 тижні

~На 16 тижні

~На 20 тижні

~На 24 тижні

}

// question: 10289 name: Назвіть депо крові::Назвіть депо крові::Назвіть депо крові{

=Печінка, шкірно-підшкірні судинні сплетіння, селезінка

~Печінка, легені, селезінка

~Печінка, селезінка, серце

~Селезінка, легені, шкірно-підшкірні судинні сплетіння

~Печінка, шкірно-підшкірні судинні сплетіння, легені

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2361603 name: Назвіть основний компонент вмісту пакетів на рисунку.

::Назвіть основний компонент вмісту пакетів на рисунку.::[html]

\n
Назвіть основний компонент вмісту пакетів на рисунку.

\n

{

=Вода~Плазма

~Лейкоцитів

~Тромбоцити

~Білки


}

// question: 391766 name: Назвіть основну функцію клітин, які зображені на рисунку.

::Назвіть основну функцію клітин, які зображені на рисунку.::[html]

\n
Назвіть основну функцію клітин, які зображені на рисунку.
{

~Участь в імунітеті

~продукція імуноглобулінів

=Перенесення кисню

~Знешкодження бактерій

~Поглинання чужорідних тіл

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793838 name: Назвіть стани, коли збільшується об’єм циркулюючої

::Назвіть стани, коли збільшується об’єм циркулюючої::Назвіть стани, коли збільшується об’єм циркулюючої крові.{

~Опускання на глибину (шахти, з аквалангом)

~При довготривалому лежачому положенні

~Після сильного потіння

~Зниження температури довкілля

=Підвищення температури довкілля

}

// question: 793831 name: Назвіть функції крові::Назвіть функції крові::Назвіть функції крові{

=Дихальна, трофічна, екскреторна, гуморально-регуляторна, теплообмінна, захисна

~Трофічна, екскреторна, теплообмінна, захисна,

~Дихальна, гуморально-регуляторна, теплообмінна, захисна

~Дихальна, трофічна, теплообмінна, захисна

~Дихальна, гуморально-регуляторна, захисна

}

// question: 794297 name: Новонародженому А., 25 день. Вкажіть місце гемопое::Новонародженому А., 25 день. Вкажіть місце гемопое::Новонародженому А., 25 день. Вкажіть місце гемопоезу після народження здорової дитини.{

~Легені.

~Печінка.

=Кістковий мозок.

~Селезінка.

~Печінка.

}

// question: 794298 name: Новонародженому В., 17 днів. Рівень яких білків у::Новонародженому В., 17 днів. Рівень яких білків у ::Новонародженому В., 17 днів. Рівень яких білків у крові новонароджених підвищений?{

~Альбумінів.

~Альфа-глобулінів.

~Бета-глобулінів.

=Гама-глобулінів.

~Фібриногену.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 794291 name: Обстежений має кількість фетального гемоглобіну - 2 г/л. Що ви можете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 135 г/л? визначили кількість фетального гем

::Обстежений має кількість фетального гемоглобіну - 2 г/л. Що ви можете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 135 г/л? визначили кількість фетального гем::[html]Обстежений має кількість фетального гемоглобіну - 2 г/л. Що ви можете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 135 г/л?{

~Обстежуваному 2 дні.

~Обстежуваному 2 роки.

=Обстежуваному 26 років.

~Обстежуваному 5 років.

~Обстежуваному 82 роки.

}

// question: 11817 name: Обстежувана В., 20 років, має наступні аналізи крові: калій плазми – 3,9 ммоль/л, кальцій плазми – 3,55 ммоль/л, натрій плазми – 136 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 22 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?::Обстежувана В., 20 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 3,9 ммоль/л, кальцій плазми – 3,55 ммоль/л, натрій плазми – 136 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 22 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?::[html]Обстежувана В., 20 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 3,9 ммоль/л, кальцій плазми – 3,55 ммоль/л, натрій плазми – 136 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 22 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?{

~Натрій.


=Кальцій.

~Калій.


~Магній.

~Залізо.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793882 name: Обстежувана Л., 19 років, курить протягом 5 років.

::Обстежувана Л., 19 років, курить протягом 5 років.::Обстежувана Л., 19 років, курить протягом 5 років. Який вміст карбоксигемоглобіну виявиться у неї?{

~0,5 %.


~1,5 %.

~3 %.


~6 %.

=9 %.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 793828 name: Обстежувана М., 22 років, має наступні аналізи кр

::Обстежувана М., 22 років, має наступні аналізи кр::[html]Обстежувана М., 22 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 4,9 ммоль/л, кальцій плазми – 2,55 ммоль/л, натрій плазми – 128 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 18 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?{

=Натрій.

~Кальцій.

~Калій.


~Магній.

~Залізо.


}

// question: 11954 name: Обстежувана О., 17 років, звернулася в клініку зі скаргами на болі в горлі, підвищення температури тіла до 38 0С. Який середній вміст гемоглобіну в еритроциті можна очікувати в неї, якщо кількість еритроцитів і гемоглобіну у неї нормальна?

::Обстежувана О., 17 років, звернулася в клініку зі скаргами на болі в горлі, підвищення температури тіла до 38 0С. Який середній вміст гемоглобіну в еритроциті можна очікувати в неї, якщо кількість еритроцитів і гемоглобіну у неї нормальна?::Обстежувана О., 17 років, звернулася в клініку зі скаргами на болі в горлі, підвищення температури тіла до 38 0С. Який середній вміст гемоглобіну в еритроциті можна очікувати в неї, якщо кількість еритроцитів і гемоглобіну у неї нормальна?{

=26 пг.


~42 %.

~88 мкм3


~128 г/л.

~198


}

// question: 11820 name: Обстежувана Щ., 23 років, має наступні аналізи крові: калій плазми – 4,2 ммоль/л, кальцій плазми – 2,65 ммоль/л, натрій плазми – 149 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 10,5 ммоль/л. Який показник не відповідає нормі?

::Обстежувана Щ., 23 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 4,2 ммоль/л, кальцій плазми – 2,65 ммоль/л, натрій плазми – 149 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 10,5 ммоль/л. Який показник не відповідає нормі?::Обстежувана Щ., 23 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 4,2 ммоль/л, кальцій плазми – 2,65 ммоль/л, натрій плазми – 149 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 10,5 ммоль/л. Який показник не відповідає нормі?{

~Калій.


~Кальцій.

~Натрій.


~Магній.

=Залізо.


}

// question: 793827 name: Обстежуваний В., 20 років, має наступні аналізи кро

::Обстежуваний В., 20 років, має наступні аналізи кро::[html]Обстежувана Щ., 23 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 4,0 ммоль/л, кальцій плазми – 2,60 ммоль/л, натрій плазми – 150 ммоль/л, магній плазми – 1,00 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 10,5 ммоль/л. Який показник не відповідає нормі?{

~Калій.


~Кальцій.

~Натрій.

~Магній.

=Залізо.


}

// question: 11824 name: Обстежуваний В., 27 років, має наступні аналізи крові: калій плазми – 5,2 ммоль/л, кальцій плазми – 2,45 ммоль/л, натрій плазми – 131 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 18 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?

::Обстежуваний В., 27 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 5,2 ммоль/л, кальцій плазми – 2,45 ммоль/л, натрій плазми – 131 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 18 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?::Обстежуваний В., 27 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 5,2 ммоль/л, кальцій плазми – 2,45 ммоль/л, натрій плазми – 131 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 18 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?{

=Натрій.


~Кальцій.

~Калій.


~Магній.

~Залізо.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 11949 name: Обстежуваний О., 23 років, курить протягом 5 років. Який вміст карбоксигемоглобіну виявиться у нього?

::Обстежуваний О., 23 років, курить протягом 5 років. Який вміст карбоксигемоглобіну виявиться у нього?::Обстежуваний О., 23 років, курить протягом 5 років. Який вміст карбоксигемоглобіну виявиться у нього?{

~0 %


~1 %

~3 %


~5 %

=9 %


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 793826 name: Обстежуваний П., 19 років, має наступні аналізи кр

::Обстежуваний П., 19 років, має наступні аналізи кр::Обстежуваний П., 19 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 3,9 ммоль/л, кальцій плазми – 3,55 ммоль/л, натрій плазми – 136 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 22 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?{

~Натрій.

=Кальцій.

~Калій.


~Магній.

~Залізо.


}

// question: 10269 name: Обстежуваний П., 19 років, має наступні аналізи крові: калій плазми – 3,9 ммоль/л, кальцій плазми – 3,55 ммоль/л, натрій плазми – 136 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 22 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?

::Обстежуваний П., 19 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 3,9 ммоль/л, кальцій плазми – 3,55 ммоль/л, натрій плазми – 136 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 22 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?::Обстежуваний П., 19 років, має наступні аналізи крові\: калій плазми – 3,9 ммоль/л, кальцій плазми – 3,55 ммоль/л, натрій плазми – 136 ммоль/л, магній плазми – 0,95 ммоль/л, залізо негемінове сироватки – 22 мкмоль/л. Який показник не відповідає нормі?{

~Натрій.

=Кальцій.

~Калій.


~Магній.

~Залізо.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794251 name: Осмотичний гемоліз приводить до руйнування еритроц

::Осмотичний гемоліз приводить до руйнування еритроц::Осмотичний гемоліз приводить до руйнування еритроцитів як in vitro, так і in vivo. Який процес in vivo сприяє цьому?{

~Збільшення швидкості викачування іонів з клітини.

~Зменшення швидкості надходження іонів у клітину.

=Зменшення швидкості викачування іонів з клітини.

~Збільшення швидкості надходження іонів у клітину.

~Збільшення кількості іонів навколо клітини.

}

// question: 793815 name: Оцінюючи процеси газообміну в організмі визначають::Оцінюючи процеси газообміну в організмі визначають::Оцінюючи процеси газообміну в організмі визначають в крові кількість вуглекислого газу і кисню. В якому стані переноситься основна частина вуглекислого газу кров’ю? {

~У вигляді карбгемоглобіну.

~У стані фізичного розчинення.

~У зв’язку з білками плазми.

=У вигляді кислих солей вугільної кислоти.

~У зв’язку з карбангідразою.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 11792 name: Оцінюючи процеси газообміну в організмі визначають в крові кількість вуглекислого газу і кисню. В якому стані переноситься основна частина вуглекислого газу кров’ю?

::Оцінюючи процеси газообміну в організмі визначають в крові кількість вуглекислого газу і кисню. В якому стані переноситься основна частина вуглекислого газу кров’ю?::Оцінюючи процеси газообміну в організмі визначають в крові кількість вуглекислого газу і кисню. В якому стані переноситься основна частина вуглекислого газу кров’ю?{

~У вигляді карбгемоглобіну.

~У стані фізичного розчинення.

~У зв’язку з білками плазми.

=У вигляді кислих солей вугільної кислоти.

~У зв’язку з карбангідразою.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 793840 name: Перед Вами рисунок, де зображено пробірку з консервованою кров'ю. Еритроцити, які осіли на дно, є своєрідним показником гематокриту. Який гематокрит у чоловіків у нормі?

::Перед Вами рисунок, де зображено пробірку з консервованою кров'ю. Еритроцити, які осіли на дно, є своєрідним показником гематокриту. Який гематокрит у чоловіків у нормі?::[html]Перед Вами рисунок, де зображено пробірку з консервованою кров'ю. Еритроцити, які осіли на дно, є своєрідним показником гематокриту. Який гематокрит у чоловіків у нормі? {

~0,36-0,42 л/л

~0,38-0,40 л/л

=0,40-0,48 л/л

~0,46-0,56 л/л

~0,50-0,55 л/л

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 11851 name: Перелічіть буферні системи крові

::Перелічіть буферні системи крові::Перелічіть буферні системи крові{

=Бікарбонатна, фосфатна, гемоглобінова, білкова

~Бікарбонатна, фосфатна, гемоглобінові, тромбоцитарна

~Бікарбонатна, фосфатна, білкова, еритроцитарна

~Бікарбонатна, гемоглобінова, білкова, лейкоцитарна

~Фосфатна, гемоглобінова, білкова, печінкова

}

// question: 17787 name: Перший період кровотворення у плода має назву:::Перший період кровотворення у плода має назву\:::Перший період кровотворення у плода має назву\:{

=Позаембріонального

~Печінкового

~Мозкового

~Кістково-мозкового

~Селезінкового

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2427188 name: Підрахуйте еритроцити в квадраті D

::Підрахуйте еритроцити в квадраті D::[html]
Підрахуйте еритроцити в квадраті D
\n

\n
 
\n

{

=38~48

~33


~42

~39


}

// question: 2427186 name: Підрахуйте еритроцити в квадраті А

::Підрахуйте еритроцити в квадраті А::[html]
Підрахуйте еритроцити в квадраті А
\n

\n
 
\n

{

=40~48

~33


~42

~39


}

// question: 2427187 name: Підрахуйте еритроцити в квадраті С

::Підрахуйте еритроцити в квадраті С::[html]
Підрахуйте еритроцити в квадраті С
\n

\n
 
\n

{

~40~48

~33


~42

=38


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 11953 name: Після видалення 2/3 шлунка у крові зменшилась кількість еритроцитів і гемоглобіну. Дефіцит якого вітаміну приводить до таких змін картини крові?

::Після видалення 2/3 шлунка у крові зменшилась кількість еритроцитів і гемоглобіну. Дефіцит якого вітаміну приводить до таких змін картини крові?::Після видалення 2/3 шлунка у крові зменшилась кількість еритроцитів і гемоглобіну. Дефіцит якого вітаміну приводить до таких змін картини крові?{

~В6


=В12

~В9


~В1

~В2


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 793852 name: Після піврічного перебування людини у горах на вис

::Після піврічного перебування людини у горах на вис::[html]
Після піврічного перебування людини у горах на висоті 1000 м над рівнем моря у неї збільшилась киснева ємкість крові. Причиною цього є посилене утворення в організмі\:
\n
 
{

~Карбоксигемоглобіну.

~Карбгемоглобіну.

~Катехоламінів.

~2,3-дифосфогліцерату.

=Еритропоетинів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793854 name: Після травми у людини була значна кровотеча. Які з

::Після травми у людини була значна кровотеча. Які з::Після травми у людини була значна кровотеча. Які зміни виникли у складі формених елементів крові через декілька днів? {

=Збільшився вміст ретикулоцитів.

~Збільшився вміст еритроцитів.

~Зменшився вміст моноцитів.

~Зменшився вміст лімфоцитів.

~Збільшився вміст сегментоядерних нейтрофілів.

}

// question: 794267 name: Позаембріональний період кровотворення у плода роз::Позаембріональний період кровотворення у плода роз::Позаембріональний період кровотворення у плода розпочинається з 19-денного віку ембріону та протікає в\:{

=Жовтковому мішку

~Печінці

~Вилочковій залозі

~Кістковому мозку

~Нирках


}

// question: 17789 name: Позаембріональний період кровотворення у плода розпочинається з 19-денного віку ембріону та протікає в:

::Позаембріональний період кровотворення у плода розпочинається з 19-денного віку ембріону та протікає в\:::Позаембріональний період кровотворення у плода розпочинається з 19-денного віку ембріону та протікає в\:{

=Жовтковому мішку

~Печінці

~Вилочковій залозі

~Кістковому мозку

~Нирках


}

// question: 793823 name: При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглоб

::При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглоб::[html]При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?{

~Транспорт гормонів.

~Забезпечення імунітету.

=Транспорт газів.

~Зсідання.

~Транспорт поживних речовин.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2297418 name: При анемії використовуються еритропоетини. На який орган впливають еритропоетини?

::При анемії використовуються еритропоетини. На який орган впливають еритропоетини?::[html]
При анемії використовуються еритропоетини. На який орган впливають еритропоетини?
\n

{

~Нирки


=Червоний кістковий мозок

~Систему мононуклеарних фагоцитів

~Печінку

~Легені


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793883 name: При визначенні фетального гемоглобіну виявлено йог

::При визначенні фетального гемоглобіну виявлено йог::При визначенні фетального гемоглобіну виявлено його збільшення у новонародженого. Який його вміст у новонароджених від загальної кількості гемоглобіну?{

~1 %.


~6 %.

~9 %.


~36 %.

=68 %.


}

// question: 794261 name: При внутрішньосудинному гемолізі гемоглобін, що ви

::При внутрішньосудинному гемолізі гемоглобін, що ви::При внутрішньосудинному гемолізі гемоглобін, що вийшов у плазму, з'єднується з\:{

=α2-глікопротеїном

~α1-глікопротеїном

~Трансферином

~Апоферитином

~Білірубіном

}

// question: 17780 name: При внутрішньосудинному гемолізі гемоглобін, що вийшов у плазму, з'єднується з:::При внутрішньосудинному гемолізі гемоглобін, що вийшов у плазму, з'єднується з\:::При внутрішньосудинному гемолізі гемоглобін, що вийшов у плазму, з'єднується з\:{

~Білірубіном

~Апоферитином

=α2-глікопротеїном

~Трансферином

~α1-глікопротеїном

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 10842 name: При обстеженні вагітної жінки, 36 тижнів вагітності, лікар виявив підвищення рівня фібриногену в плазмі крові в 2 рази від норми. Які величини ШОЕ слід очікувати?

::При обстеженні вагітної жінки, 36 тижнів вагітності, лікар виявив підвищення рівня фібриногену в плазмі крові в 2 рази від норми. Які величини ШОЕ слід очікувати?::При обстеженні вагітної жінки, 36 тижнів вагітності, лікар виявив підвищення рівня фібриногену в плазмі крові в 2 рази від норми. Які величини ШОЕ слід очікувати?{

~ШОЕ не зміниться.

~0-5 мм/год.

~5-10 мм/год.

~10-15 мм/год.

=40-50 мм/год

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2297417 name: При підйомі в гори настає гіпоксія. Який орган виробляють еритропоетини при гіпоксії?

::При підйомі в гори настає гіпоксія. Який орган виробляють еритропоетини при гіпоксії?::[html]
При підйомі в гори настає гіпоксія. Який орган виробляють еритропоетини при гіпоксії?
\n

{

~Серце


=Нирки

~Печінка


~Селезінка

~Легені


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794283 name: При підрахунку еритроцитів виявили їх нормальний в

::При підрахунку еритроцитів виявили їх нормальний в::При підрахунку еритроцитів виявили їх нормальний вміст. Вміст еритроцитів в крові новонароджених становить\:{

=6,2 Т/л

~3,7 Т/л

~4,7 Т/л


~3,2 Т/л

~8,6 Т/л


}

// question: 794250 name: При руйнуванні еритроцитів гемоглобін з’єднується

::При руйнуванні еритроцитів гемоглобін з’єднується ::При руйнуванні еритроцитів гемоглобін з’єднується з білком гаптоглобіном. У який орган не може проникнути цей комплекс?{

~Судинне русло.

~Кістковий мозок.

~Селезінка.

~Печінка.

=Нирки.


}

// question: 794276 name: При статевому дозріванні кількість крові відносно

::При статевому дозріванні кількість крові відносно ::При статевому дозріванні кількість крові відносно маси тіла досягає рівня дорослих та складає\:{

=8 %


~15 %

~20 %


~25 %

~30 %


}

// question: 794294 name: При стернальній пункції виявлено зменшення маси че

::При стернальній пункції виявлено зменшення маси че::При стернальній пункції виявлено зменшення маси червоного кісткового мозку. Коли спостерігаються перші ознаки переродження червоного кісткового мозку в жовтий?{

~У 19-денного ембріона.

~На 6 тижні внутрішньоутробного розвитку.

~На 4-5 місяці внутрішньоутробного розвитку.

=На 4 році життя.

~У 12-14 років.

}

// question: 794295 name: При стернальній пункції виявлено зменшення маси че::При стернальній пункції виявлено зменшення маси че::При стернальній пункції виявлено зменшення маси червоного кісткового мозку. Коли спостерігаються перші ознаки переродження червоного кісткового мозку в жовтий?{

~У новонароджених.

~На 4 тижні життя.

~На 4 місяці життя.

=На 4 році життя.

~На 5-6 році життя.

}

// question: 794266 name: Розрізняють три періоди розвитку кровотворення.Перший період кровотворення у плода має назву:::Розрізняють три періоди розвитку кровотворення.Перший період кровотворення у плода має назву\:::[html]Розрізняють три періоди розвитку кровотворення. Перший період кровотворення у плода має назву\:{

=Позаембріонального

~Печінкового

~Мозкового

~Кістково-мозкового

~Селезінкового

}

// question: 17782 name: Синтез АТФ в еритроцитах відбувається за рахунок:::Синтез АТФ в еритроцитах відбувається за рахунок\:::Синтез АТФ в еритроцитах відбувається за рахунок\:{

~Циклу Кребса

~Спиртового бродіння

=Гліколізу та пентозофосфатного циклу

~Тільки гліколізу

~Пентозофосфатного циклу та спиртового бродіння

}

// question: 794262 name: Синтез АТФ в еритроцитах відбувається за рахунок:::Синтез АТФ в еритроцитах відбувається за рахунок\:::Синтез АТФ в еритроцитах відбувається за рахунок\:{

=Гліколізу та пентозофосфатного циклу

~Циклу Кребса

~Спиртового бродіння

~Тільки гліколізу

~Пентозофосфатного циклу та спиртового бродіння

}

// question: 10305 name: Скільки еритроцитів знаходиться в 1 літрі циркулюючої крові новонароджених?::Скільки еритроцитів знаходиться в 1 літрі циркулюючої крові новонароджених?::Скільки еритроцитів знаходиться в 1 літрі циркулюючої крові новонароджених?{

~3,7-4,7 Тера

~4,0-5,1 Тера

=5,9-6,7 Тера

~4-9 Гіга

~16,7-30,0 Гіга

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2424439 name: Скільки заліза втрачається за день у нормі?

::Скільки заліза втрачається за день у нормі?::[html]
Скільки заліза втрачається за день у нормі?
\n

 

\n


{

=1-2 мг


~10 мг

~15 мг


~100 мг

~5-10 мг


}

// question: 2427913 name: Скільки заліза поступає з їжею за день?

::Скільки заліза поступає з їжею за день?::[html]
Скільки заліза поступає з їжею за день?
\n

 

\n


{

=15-20 мг

~10 мг

~1-2 мг


~100 мг

~5-10 мг


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 10293 name: Скільки крові депонується в печінці?

::Скільки крові депонується в печінці?::Скільки крові депонується в печінці?{

~10 %


~15 %

=20 %


~30 %

~50 %


}

// question: 793835 name: Скільки крові депонується в печінці?

::Скільки крові депонується в печінці?::Скільки крові депонується в печінці?{

~10 %


~15 %

=20 %


~30 %

~50 %


}

// question: 10298 name: Скільки крові депонується в селезінці людини?

::Скільки крові депонується в селезінці людини?::[html]Скільки крові депонується в селезінці людини?{

=1,5-2 %


~5 %

~10 %


~15 %

~20 %


}

// question: 793836 name: Скільки крові депонується в селезінці?

::Скільки крові депонується в селезінці?::Скільки крові депонується в селезінці?{

=1,5-2 %


~5 %

~10 %


~15 %

~20 %


}

// question: 793837 name: Скільки крові депонується в шкірно-підшкірних суди

::Скільки крові депонується в шкірно-підшкірних суди::Скільки крові депонується в шкірно-підшкірних судинних сплетіннях?{

~1.5-2 %


~5 %

=10 %


~15 %

~20 %


}

// question: 10531 name: Сполуки гемоглобіну з газами легко дисоціюють, утворюючи вільний гемоглобін або сполуки з газами.Які сполуки гемоглобіну з газами ви знаєте?

::Сполуки гемоглобіну з газами легко дисоціюють, утворюючи вільний гемоглобін або сполуки з газами.Які сполуки гемоглобіну з газами ви знаєте?::[html]Сполуки гемоглобіну з газами легко дисоціюють, утворюючи вільний гемоглобін або сполуки з газами. Які сполуки гемоглобіну з газами ви знаєте?{

~Оксигемоглобін, карбоксигемоглобін, метгемоглобін

=Оксигемоглобін, карбоксигемоглобін, карбгемоглобін

~Відновлений гемоглобін, карбоксигемоглобін, карбгемоглобін

~Оксигемоглобін, метгемоглобін, карбгемоглобін

~Метгемоглобін, карбоксигемоглобін, карбгемоглобін

}

// question: 793880 name: Студент К., 18 років, потрапив до лікарні з закрит::Студент К., 18 років, потрапив до лікарні з закрит::Студент К., 18 років, потрапив до лікарні з закритим переломом плеча. Який показник гемоглобіну у нього можна очікувати, якщо відомо, що інших захворювань у нього немає?{

~100 г/л.

~110 г/л.

~120 г/л.

=140 г/л.

~165 г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 10226 name: Студент проводив канікули в Карпатах на висоті 1800 м над рівнем моря, у нього збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі:

::Студент проводив канікули в Карпатах на висоті 1800 м над рівнем моря, у нього збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі\:::[html]Студент проводив канікули в Карпатах на висоті 1800 м над рівнем моря, у нього збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі\:{

~Карбоксигемоглобіну.

~Карбгемоглобіну.

~Катехоламінів.

~2,3-дифосфогліцерату.

=Еритропоетинів.

}

// question: 17770 name: Студенти наркотизували жабу ефірним наркозом з дотриманням всіх правил техніки безпеки. Що може виникнути у цьому випадку у них?::Студенти наркотизували жабу ефірним наркозом з дотриманням всіх правил техніки безпеки. Що може виникнути у цьому випадку у них?::Студенти наркотизували жабу ефірним наркозом з дотриманням всіх правил техніки безпеки. Що може виникнути у цьому випадку у них?{

~втрата свідомості

~зниження кількості еритроцитів

=хімічний гемоліз еритроцитів

~нудота, блювота

~зниження артеріального тиску

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794269 name: Третій період кровотворення у плода має назву:

::Третій період кровотворення у плода має назву\:::Третій період кровотворення у плода має назву\:{

=Кістково-мозкового

~Печінкового

~Мозкового

~Позаембріонального

~Ниркового

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 793845 name: У вагітної анамія. В першу чергу їй необхідно виключити з харчового раціону продукти, які пригнічують всмоктування заліза. Які продукти інгібують всмоктування заліза?

::У вагітної анамія. В першу чергу їй необхідно виключити з харчового раціону продукти, які пригнічують всмоктування заліза. Які продукти інгібують всмоктування заліза?::[html]У вагітної анемія. В першу чергу їй необхідно виключити з харчового раціону продукти, які пригнічують всмоктування заліза. Які продукти інгібують всмоктування заліза?{

~М’ясо, риба

=Яєчні жовтки, висівки

~Овочі


~Фрукти

~Молоко, сир

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 11855 name: У дівчинки 15 років менша кількість еритроцитів порівняно із її однолітками хлопцями. Які гормони можуть пригнічувати еритропоез?

::У дівчинки 15 років менша кількість еритроцитів порівняно із її однолітками хлопцями. Які гормони можуть пригнічувати еритропоез?::[html]Які гормони пригнічують еритропоез?{

~Інсулін


=Естрогени

~Меланоцитстимулюючий

~Глюкагон

~Норадреналін

}

// question: 793866 name: У здорового дорослого підраховували кількість тром::У здорового дорослого підраховували кількість тром::У здорового дорослого підраховували кількість тромбоцитів у мазку крові. Виявилося, що у нього патологічна форма еритроцитів, збільшені їх розміри. Вкажіть нормальну форму і середній діаметер еритроцитів.{

=Округла, 7,55 мкм.

~Овальна, 9,5 мкм.

~Мішенеподібна, 12,5 мкм.

~Сферична, 15,5 мкм.

~Еліпсоїдна, 20,5 мкм.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 10837 name: У здорового дорослого підраховували кількість тромбоцитів у мазку крові. Виявилося, що у нього патологічна форма еритроцитів, збільшені їх розміри. Вкажіть нормальну форму і середній діаметер еритроцитів.

::У здорового дорослого підраховували кількість тромбоцитів у мазку крові. Виявилося, що у нього патологічна форма еритроцитів, збільшені їх розміри. Вкажіть нормальну форму і середній діаметер еритроцитів.::У здорового дорослого підраховували кількість тромбоцитів у мазку крові. Виявилося, що у нього патологічна форма еритроцитів, збільшені їх розміри. Вкажіть нормальну форму і середній діаметер еритроцитів.{

=Округла, 7,55 мкм.

~Овальна, 9,5 мкм

~Мішенеподібна, 12,5 мкм

~Сферична, 15,5 мкм

~Еліпсоїдна, 20,5 мкм.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794252 name: У лабораторії перед переливанням еритромаси визнач

::У лабораторії перед переливанням еритромаси визнач::У лабораторії перед переливанням еритромаси визначали її густину. Яка у нормі густина еритроцитів дорослих?{

=1,090-1,098 г/см3.

~1,055-1,060 г/см3.

~1,045-1,055 г/см3.

~1,035-1,045 г/см3.

~1,025-1,030 г/см3.

}

// question: 794253 name: У лабораторії перед переливанням еритромаси визнач::У лабораторії перед переливанням еритромаси визнач::У лабораторії перед переливанням еритромаси визначали її густину. Яка у нормі густина еритроцитів дорослих?{

=1,090 г/см3.

~1,055 г/см3.

~1,045 г/см3.

~1,035 г/см3.

~1,025 г/см3.

}

// question: 794254 name: У лабораторії перед переливанням еритромаси визнач::У лабораторії перед переливанням еритромаси визнач::У лабораторії перед переливанням еритромаси визначали її густину. Яка у нормі густина еритроцитів дорослих?{

=1,096 г/см3.

~1,058 г/см3.

~1,048 г/см3.

~1,039 г/см3.

~1,029 г/см3.

}

// question: 794255 name: У лабораторії перед переливанням еритромаси визнач::У лабораторії перед переливанням еритромаси визнач::У лабораторії перед переливанням еритромаси визначали її густину. Яка у нормі густина еритроцитів дорослих?{

=1,098 г/см3.

~1,056 г/см3.

~1,045 г/см3.

~1,032 г/см3.

~1,026 г/см3.

}

// question: 17773 name: У лабораторії перед переливанням еритромаси визначали її густину. Яка у нормі густина еритроцитів дорослих?::У лабораторії перед переливанням еритромаси визначали її густину. Яка у нормі густина еритроцитів дорослих?::У лабораторії перед переливанням еритромаси визначали її густину. Яка у нормі густина еритроцитів дорослих?{

=1,098 г/см3.

~1,056 г/см3.

~1,045 г/см3.

~1,032 г/см3.

~1,026 г/см3.

}

// question: 793853 name: У людини взяли на аналіз кров зразу після виконанн::У людини взяли на аналіз кров зразу після виконанн::У людини взяли на аналіз кров зразу після виконання тяжкої фізичної праці. Кількість яких формених елементів у зв`язку з цим збільшиться? {

~Базофілів.

~Моноцитів.

~Лімфоцитів.

=Еритроцитів.

~Нейтрофілів.

}

// question: 10843 name: У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилася швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові:::У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилася швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові\:::У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилася швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові\:{

=Адреналіну.

~Соматотропіну.

~Тироксину.

~Тромбомодуліну.

~Плазмінів.

}

// question: 793822 name: У людини внаслідок хронічного захворювання печінки::У людини внаслідок хронічного захворювання печінки::[html]У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?{

~Осмотичного тиску.

=Онкотичного тиску плазми крові.

~рН.


~Щільності крові.

~Гематокритного показника.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 11803 name: У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?

::У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?::У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?{

~Осмотичного тиску.

=Онкотичного тиску плазми крові.

~рН.


~Щільності крові.

~Гематокритного показника.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 10241 name: У людини з хронічним гепатитом С значно порушена білковосинтезуюча функція печінки. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?

::У людини з хронічним гепатитом С значно порушена білковосинтезуюча функція печінки. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?::[html]У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?{

~Осмотичного тиску.

=Онкотичного тиску плазми крові.

~рН.


~Щільності крові.

~Гематокритного показника.

}

// question: 794272 name: У новонароджених кількість крові відносно маси тіл::У новонароджених кількість крові відносно маси тіл::У новонароджених кількість крові відносно маси тіла складає\:{

=15%


~10%

~20%


~25%

~5%


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 11951 name: У новонародженого Г. визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (200 г/л). Чому він дорівнює?

::У новонародженого Г. визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (200 г/л). Чому він дорівнює?::У новонародженого Г. визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (200 г/л). Чому він дорівнює?{

=120 г/л.

~80 г/л.

~20 г/л.

~10 г/л.

~2 г/л.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793885 name: У новонародженого Д. кількість еритроцитів – 6,65

::У новонародженого Д. кількість еритроцитів – 6,65 ::У новонародженого Д. кількість еритроцитів – 6,65 Т/л, гемоглобін – 206 г/л, колірний показник – 0,93, гематокрит – 0,64 л/л, ШОЕ – 1 мм/год. Яка в нормі кількість еритроцитів у новонароджених?{

~16,7 Т/л.

=6,65 Т/л.

~4,0 Т/л.

~3,7 Т/л.

~4,2 Г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 10762 name: У новонародженого Д. кількість еритроцитів – 6,65 Т/л, гемоглобін – 206 г/л, колірний показник – 0,93, гематокрит – 0,64 л/л, ШОЕ – 1 мм/год. Яка в нормі кількість еритроцитів у новонароджених?

::У новонародженого Д. кількість еритроцитів – 6,65 Т/л, гемоглобін – 206 г/л, колірний показник – 0,93, гематокрит – 0,64 л/л, ШОЕ – 1 мм/год. Яка в нормі кількість еритроцитів у новонароджених?::У новонародженого Д. кількість еритроцитів – 6,65 Т/л, гемоглобін – 206 г/л, колірний показник – 0,93, гематокрит – 0,64 л/л, ШОЕ – 1 мм/год. Яка в нормі кількість еритроцитів у новонароджених?{

~16,7 Т/л.

=6,65 Т/л

~4,0 Т/л.

~3,7 Т/л.

~4,2 Г/л


}

// question: 11950 name: У новонародженого Е. визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (100 г/л). Чому він дорівнює?

::У новонародженого Е. визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (100 г/л). Чому він дорівнює?::У новонародженого Е. визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (100 г/л). Чому він дорівнює?{

=60 г/л.

~80 г/л.

~20 г/л.

~10 г/л.

~2 г/л.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794286 name: У новонародженого Е. кількість еритроцитів – 6,05

::У новонародженого Е. кількість еритроцитів – 6,05 ::У новонародженого Е. кількість еритроцитів – 6,05 Т/л, гемоглобін – 198 г/л. Який у нормі гемоглобін у новонароджених?{

~200-230 г/л.

=192-232 г/л.

~130-160 г/л.

~120-140 г/л.

~100-120 г/л.

}

// question: 794287 name: У новонародженого К. кількість еритроцитів – 6,05::У новонародженого К. кількість еритроцитів – 6,05 ::У новонародженого К. кількість еритроцитів – 6,05 Т/л, гемоглобін – 194 г/л. Який у нормі гемоглобін у новонароджених?{

~150 г/л.

=194 г/л.

~210 г/л.

~264 г/л.

~284 г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 793886 name: У новонародженого К. кількість еритроцитів – 6,25

::У новонародженого К. кількість еритроцитів – 6,25 ::У новонародженого К. кількість еритроцитів – 6,25 Т/л, гемоглобін – 206 г/л, колірний показник – 0,93, гематокрит – 0,64 л/л, ШОЕ – 1 мм/год. Яка в нормі кількість еритроцитів у новонароджених?{

~26,3 Т/л.

=6,25 Т/л.

~4,8 Т/л.

~3,9 Т/л.

~6,4 Г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 10840 name: У новонародженого Н., 29 днів визначали кількість крові. Яка кількість крові відносно маси тіла у новонароджених у нормі?

::У новонародженого Н., 29 днів визначали кількість крові. Яка кількість крові відносно маси тіла у новонароджених у нормі?::У новонародженого Н., 29 днів визначали кількість крові. Яка кількість крові відносно маси тіла у новонароджених у нормі?{

~6 %.


~7 %.

~10 %.


~14 %

=15 %


}

// question: 794288 name: У новонародженого У. кількість еритроцитів – 6,05

::У новонародженого У. кількість еритроцитів – 6,05 ::У новонародженого У. кількість еритроцитів – 6,05 Т/л, гемоглобін – 214 г/л. Який у нормі гемоглобін у новонароджених?{

~168 г/л.

=214 г/л.

~234 г/л.

~248 г/л.

~278 г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 10761 name: У новонародженого Х. кількість еритроцитів – 6,65 Т/л, гемоглобін – 206 г/л, колірний показник – 0,93, гематокрит – 0,64 л/л, ШОЕ – 1 мм/год. Яка в нормі кількість еритроцитів у новонароджених?

::У новонародженого Х. кількість еритроцитів – 6,65 Т/л, гемоглобін – 206 г/л, колірний показник – 0,93, гематокрит – 0,64 л/л, ШОЕ – 1 мм/год. Яка в нормі кількість еритроцитів у новонароджених?::У новонародженого Х. кількість еритроцитів – 6,65 Т/л, гемоглобін – 206 г/л, колірний показник – 0,93, гематокрит – 0,64 л/л, ШОЕ – 1 мм/год. Яка в нормі кількість еритроцитів у новонароджених?{

~16,7-30,0 Т/л.

=5,9-6,7 Т/л.

~4,0-5,1 Т/л.

~3,7-4,7 Т/л

~4-9 Г/л.

}

// question: 11952 name: У новонародженого Ш. визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (300 г/л). Чому він дорівнює?::У новонародженого Ш. визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (300 г/л). Чому він дорівнює?::У новонародженого Ш. визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (300 г/л). Чому він дорівнює?{

=180 г/л.

~80 г/л.

~260 г/л.

~100 г/л.

~20 г/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794300 name: У новонародженого Ш., 27 днів визначали кількість

::У новонародженого Ш., 27 днів визначали кількість ::У новонародженого Ш., 27 днів визначали кількість крові. Яка кількість крові відносно маси тіла у новонароджених у нормі?{

~5 %.


~6 %.

~10 %.


~12 %.

=15 %.


}

// question: 10839 name: У новонародженої К. визначили кількість фетального гемоглобіну. Який його вміст у новонароджених від загальної кількості гемоглобіну?

::У новонародженої К. визначили кількість фетального гемоглобіну. Який його вміст у новонароджених від загальної кількості гемоглобіну?::[html]У новонародженої К. визначили кількість фетального гемоглобіну. Який його вміст у новонароджених від загальної кількості гемоглобіну?{

~0-1 %.


~2,5 %.

~5 %.


~10 %

=60-85 %.

}

// question: 794299 name: У новонародженої Щ., 28 днів визначали кількість к::У новонародженої Щ., 28 днів визначали кількість к::У новонародженої Щ., 28 днів визначали кількість крові. Яка кількість крові відносно маси тіла у новонароджених у нормі?{

~5-6 %.


~6-8 %.

~Біля 10-11 %.

~12-14 %.

=Біля 15 %.

}

// question: 793919 name: У нормі показники гематокриту в жінок становить:::У нормі показники гематокриту в жінок становить\:::У нормі показники гематокриту в жінок становить\:{

=0,36-0,42 г/л.

~0,26-0,32 г/л.

~0,06-0,12 г/л.

~0,46-0,52 г/л.

~0,16-0,22 г/л.

}

// question: 793935 name: У нормі показники гематокриту в жінок становить:::У нормі показники гематокриту в жінок становить\:::У нормі показники гематокриту в жінок становить\:{

=0,36-0,42 г/л.

~0,26-0,32 г/л.

~0,06-0,12 г/л.

~0,46-0,52 г/л.

~0,16-0,22 г/л.

}

// question: 794257 name: У нормі ШОЕ у жінок складає:::У нормі ШОЕ у жінок складає\:::У нормі ШОЕ у жінок складає\:{

=2-15 мм/год

~1-10 мм/год

~1-5 мм/год

~15-20 мм/год

~20-25 мм/год

}

// question: 794256 name: У нормі ШОЕ у чоловіків складає:::У нормі ШОЕ у чоловіків складає\:::У нормі ШОЕ у чоловіків складає\:{

=1-10 мм/год

~2-15 мм/год

~10-15 мм/год

~1-5 мм/год

~15-20 мм/год

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 794292 name: У обстежуваного визначили кількість фетального гем

::У обстежуваного визначили кількість фетального гем::У обстежуваного визначили кількість фетального гемоглобіну. Він становить 3 г/л. Що виможете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 130 г/л?{

~Обстежуваному 6 годин.

~Обстежуваному 1,5 роки.

=Обстежуваному 22 роки.

~Обстежуваному 84 роки.

~Обстежуваному 92 роки.

}

// question: 794290 name: У обстежуваного визначили кількість фетального гемоглобіну. Він становить 2,5 г/л. Що виможете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 150 г/л?::У обстежуваного визначили кількість фетального гемоглобіну. Він становить 2,5 г/л. Що виможете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 150 г/л?::[html]У обстежуваного визначили кількість фетального гемоглобіну. Він становить 2,5 г/л. Що виможете сказати про його вік, якщо відомо, що кількість гемоглобіну 150 г/л?{

~Обстежуваному 2 дні.

~Обстежуваному 2 роки.

=Обстежуваному 42 роки.

~Обстежуваному 1 місяць.

~Обстежуваному 76 років.

}

// question: 793829 name: У обстежуваного Д., 19 років, білок сироватки кров::У обстежуваного Д., 19 років, білок сироватки кров::У обстежуваного Д., 19 років, білок сироватки крові становить 65 г/л, альбуміни – 35 г/л, глобуліни – 28 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 6 г/л, бета-глобуліни – 11 г/л, гама-глобуліни – 18 г/л, фібриноген – 2,0 г/л. Який показник не відповідає фізіологічній нормі?{

~Альбуміни.

~Глобуліни.

~Бета-глобуліни.

=Гама-глобуліни.

~Фібриноген.

}

// question: 10275 name: У обстежуваного Д., 19 років, білок сироватки крові становить 65 г/л, альбуміни – 35 г/л, глобуліни – 28 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 6 г/л, бета-глобуліни – 11 г/л, гама-глобуліни – 18 г/л, фібриноген – 2,0 г/л. Який показник не відп::У обстежуваного Д., 19 років, білок сироватки крові становить 65 г/л, альбуміни – 35 г/л, глобуліни – 28 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 6 г/л, бета-глобуліни – 11 г/л, гама-глобуліни – 18 г/л, фібриноген – 2,0 г/л. Який показник не відп::У обстежуваного Д., 19 років, білок сироватки крові становить 65 г/л, альбуміни – 35 г/л, глобуліни – 28 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 6 г/л, бета-глобуліни – 11 г/л, гама-глобуліни – 18 г/л, фібриноген – 2,0 г/л. Який показник не відповідає фізіологічній нормі?{

~Альбуміни.

~Глобуліни.

~Бета-глобуліни.

=Гама-глобуліни.

~Фібриноген.

}

// question: 10835 name: У обстежуваного Д., 19 років, визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (130 г/л). Чому він дорівнює?::У обстежуваного Д., 19 років, визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (130 г/л). Чому він дорівнює?::У обстежуваного Д., 19 років, визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (130 г/л). Чому він дорівнює?{

~130 г/л.

~100 г/л.

~10 г/л.

=1 г/л.

~0 г/л.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793816 name: У обстежуваного К., 18 років, який потрапив у доро

::У обстежуваного К., 18 років, який потрапив у доро::У обстежуваного К., 18 років, який потрапив у дорожно-транспортну пригоду у лікарні зробили загальний аналіз крові. Який вміст еритроцитів у нього, якщо відомо, що крововтрати немає?{

~2,3 Т/л.

~3,8 Т/л.

=4,3 Т/л.

~5,7 Т/л.

~6,5 Т/л.

}

// question: 10104 name: У обстежуваного К., 18 років, який потрапив у дорожно-транспортну пригоду у лікарні зробили загальний аналіз крові. Який вміст еритроцитів у нього, якщо відомо, що крововтрати немає?::У обстежуваного К., 18 років, який потрапив у дорожно-транспортну пригоду у лікарні зробили загальний аналіз крові. Який вміст еритроцитів у нього, якщо відомо, що крововтрати немає?::У обстежуваного К., 18 років, який потрапив у дорожно-транспортну пригоду у лікарні зробили загальний аналіз крові. Який вміст еритроцитів у нього, якщо відомо, що крововтрати немає?{

~2,3 Т/л.

~3,8 Т/л.

=4,3 Т/л.

~5,7 Т/л.

~6,5 Т/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 11826 name: У обстежуваного К., 20 років, білок сироватки крові становить 72 г/л, альбуміни – 35 г/л, глобуліни – 33 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 5 г/л, бета-глобуліни – 6 г/л, гама-глобуліни – 20 г/л, фібриноген – 4,0 г/л. Який показник не відп

::У обстежуваного К., 20 років, білок сироватки крові становить 72 г/л, альбуміни – 35 г/л, глобуліни – 33 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 5 г/л, бета-глобуліни – 6 г/л, гама-глобуліни – 20 г/л, фібриноген – 4,0 г/л. Який показник не відп::[html]У обстежуваного Д., 19 років, білок сироватки крові становить 65 г/л, альбуміни – 35 г/л, глобуліни – 28 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 6 г/л, бета-глобуліни – 11 г/л, гама-глобуліни – 18 г/л, фібриноген – 2,0 г/л. Який показник не відповідає фізіологічній нормі?{

~Альбуміни.

~Глобуліни.

~Бета-глобуліни.

=Гама-глобуліни.

~Фібриноген.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793818 name: У обстежуваного Н., 21 дня, визначили об’єм циркул

::У обстежуваного Н., 21 дня, визначили об’єм циркул::У обстежуваного Н., 21 дня, визначили об’єм циркулюючої крові. Чому вона дорівнює?{

~2 %.


~6 %.

~8 %.


~10 %.

=15 %.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 793868 name: У обстежуваного Р., 22 років, визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (140 г/л). Чому він дорівнює?

::У обстежуваного Р., 22 років, визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (140 г/л). Чому він дорівнює?::[html]У обстежуваного Р., 22 років, визначили кількість фетального гемоглобіну відносно загальної кількості гемоглобіну (140 г/л). Чому він дорівнює?{

~140 г/л.

~100 г/л.

~0 г/л.


~10 г/л.

=1 г/л.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793813 name: У обстежуваного Р., 36 років, еритроцити крові – 4

::У обстежуваного Р., 36 років, еритроцити крові – 4::У обстежуваного Р., 36 років, еритроцити крові – 4,0 Т/л. Який гормон у нього гальмує еритропоез?{

~АКТГ.


~Глюкокортикоїди.

~Катехоламіни.

~Андрогени.

=Естрогени.

}

// question: 10845 name: У обстежуваного Р., 36 років, еритроцити крові – 4,0 Т/л. Який гормон у нього гальмує еритропоез?::У обстежуваного Р., 36 років, еритроцити крові – 4,0 Т/л. Який гормон у нього гальмує еритропоез?::У обстежуваного Р., 36 років, еритроцити крові – 4,0 Т/л. Який гормон у нього гальмує еритропоез?{

~АКТГ


~Глюкокортикоїди.

~Катехоламіни.

~Андрогени.

=Естрогени.

}

// question: 7515 name: У обстежуваної 19 років було зроблено загальний аналіз крові. Виявлено, що вона здорова. В яких межах знаходиться кількість еритроцитів у неї?::У обстежуваної 19 років було зроблено загальний аналіз крові. Виявлено, що вона здорова. В яких межах знаходиться кількість еритроцитів у неї?::У обстежуваної 19 років було зроблено загальний аналіз крові. Виявлено, що вона здорова. В яких межах знаходиться кількість еритроцитів у неї?{

=3,7-4,7 Тера/л

~3,0-4,0 Тера/л

~4,0-5,1 Тера/л

~5,9-6,7 Тера/л

~1,5-6,0 Тера/л

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 793830 name: У обстежуваної З., 29 років, білок сироватки крові

::У обстежуваної З., 29 років, білок сироватки крові::У обстежуваної З., 29 років, білок сироватки крові становить 86 г/л, альбуміни – 49 г/л, глобуліни – 34 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 6 г/л, бета-глобуліни – 11 г/л, гама-глобуліни – 8 г/л, фібриноген – 4 г/л. Який показник не відповідає фізіологічній нормі?{

=Загальний білок.

~Альбуміни.

~Глобуліни.

~Гама-глобуліни.

~Фібриноген.

}

// question: 11830 name: У обстежуваної З., 29 років, білок сироватки крові становить 86 г/л, альбуміни – 49 г/л, глобуліни – 34 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 6 г/л, бета-глобуліни – 11 г/л, гама-глобуліни – 8 г/л, фібриноген – 4 г/л. Який показник не відповід::У обстежуваної З., 29 років, білок сироватки крові становить 86 г/л, альбуміни – 49 г/л, глобуліни – 34 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 6 г/л, бета-глобуліни – 11 г/л, гама-глобуліни – 8 г/л, фібриноген – 4 г/л. Який показник не відповід::У обстежуваної З., 29 років, білок сироватки крові становить 86 г/л, альбуміни – 49 г/л, глобуліни – 34 г/л, альфа1-глобуліни – 2 г/л, альфа2-глобуліни – 6 г/л, бета-глобуліни – 11 г/л, гама-глобуліни – 8 г/л, фібриноген – 4 г/л. Який показник не відповідає фізіологічній нормі?{

=Загальний білок.

~Альбуміни

~Глобуліни.

~Гама-глобуліни.

~Фібриноген.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794273 name: У період статевого дозрівання кількість крові відн

::У період статевого дозрівання кількість крові відн::У період статевого дозрівання кількість крові відносно маси тіла досягає рівня дорослих та складає\:{

=6-8 %


~10-15 %

~15-20 %


~20-25 %

~25-30 %


}

// question: 794274 name: У період статевого дозрівання кількість крові відн

::У період статевого дозрівання кількість крові відн::У період статевого дозрівання кількість крові відносно маси тіла досягає рівня дорослих та складає\:{

=6 %


~10 %

~15 %


~20 %

~25 %


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 11814 name: У результаті дорожної аварії в організмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові?

::У результаті дорожної аварії в організмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові?::[html]У результаті дорожної аварії в організмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові?{

=Збільшився вміст ретикулоцитів.

~Збільшився вміст еритроцитів.

~Зменшився вміст моноцитів.

~Зменшився вміст лімфоцитів.

~Збільшився вміст сегментоядерних нейтрофілів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2427543 name: У синтезі гемоглобіну приймає участь ряд речовин. Феритин транспортує залізо в ентероцити. А як називається інша речовина необхідна для транспорту заліза і яка його дія?

::У синтезі гемоглобіну приймає участь ряд речовин. Феритин транспортує залізо в ентероцити. А як називається інша речовина необхідна для транспорту заліза і яка його дія?::[html]
У синтезі гемоглобіну приймає участь ряд речовин. Феритин транспортує залізо в ентероцити. А як називається інша речовина необхідна для транспорту мікроелементів, необхідних для синтезу гемоглобіну і яка його дія?
\n

 

\n


{

=Трансферин, транспорт заліза кров'ю

~Трансферин, транспорт міді кров'ю

~Церулоплазмін, транспорт міді кров'ю

~Церулоплазмін, транспорт міді кров'ю

~Феропортин, транспорт заліза кров'ю

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794245 name: У солдата після марш-кидку на 10 км виник гемоліз

::У солдата після марш-кидку на 10 км виник гемоліз::[html]У солдата після марш-кидку на 10 км виник гемоліз еритроцитів. Який це вид гемолізу?{

~Осмотичний.

~Хімічний.

~Фізичний.

~Біологічний.

=Механічний.

}

// question: 793850 name: У студента В. визначали кислотно-основний стан кро::У студента В. визначали кислотно-основний стан кро::У студента В. визначали кислотно-основний стан крові. Який показник стандартного бікарбонату у нього?{

~19 ммоль/л.

=23 ммоль/л.

~39 ммоль/л.

~57 ммоль/л.

~78 ммоль/л.

}

// question: 17756 name: У студента визначали швидкість осідання еритроцитів. Які реактиви необхідні для цього?::У студента визначали швидкість осідання еритроцитів. Які реактиви необхідні для цього?::У студента визначали швидкість осідання еритроцитів. Які реактиви необхідні для цього?{

=5 % лимоннокислий натрій

~3 % NaCl

~1 % NaCl

~дистильована вода

~3 % оцтова кислота

}

// question: 793851 name: У студента О. визначали показники кислотно-основно::У студента О. визначали показники кислотно-основно::У студента О. визначали показники кислотно-основного стану крові. Який показник суми основ усіх буферних систем у нього?{

~19 ммоль/л.

~23 ммоль/л.

~39 ммоль/л.

=51 ммоль/л.

~68 ммоль/л.

}

// question: 793849 name: У студента Т. визначали кислотно-основний стан кро::У студента Т. визначали кислотно-основний стан кро::У студента Т. визначали кислотно-основний стан крові. Який у нього показник істинного бікарбонату?{

=19 ммоль/л.

~23 ммоль/л.

~43 ммоль/л.

~57 ммоль/л.

~78 ммоль/л.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 11786 name: У хворого В. з хронічним пієлонефритом визначали рН крові. Воно дорівнює 7,35. Чи відповідає це нормі? Які буферні системи плазми крові в нього не приймають участі в підтриманні рН?

::У хворого В. з хронічним пієлонефритом визначали рН крові. Воно дорівнює 7,35. Чи відповідає це нормі? Які буферні системи плазми крові в нього не приймають участі в підтриманні рН?::[html]У хворого С. рН крові 7,35. Які буферні системи плазми крові в нього не приймають участі в підтриманні рН?{

~Ні. Карбонатна буферна система.

=Так. Гемоглобінова буферна система.

~Так. Фосфатна буферна система.

~Ні. Білкова буферна система.

~Так. Усі відповіді вірні.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793820 name: У хворого Г. з захворюванням кишківника визначали

::У хворого Г. з захворюванням кишківника визначали ::У хворого Г. з захворюванням кишківника визначали показники кислотно-основного стану крові. Який показник суми основ усіх буферних систем у нього, якщо він у стадії ремісії?{

~19 ммоль/л.

~23 ммоль/л.

~39 ммоль/л.

=51 ммоль/л.

~68 ммоль/л.

}

// question: 10113 name: У хворого Г. з захворюванням кишківника визначали показники кислотно-основного стану крові. Який показник суми основ усіх буферних систем у нього, якщо він у стадії ремісії?::У хворого Г. з захворюванням кишківника визначали показники кислотно-основного стану крові. Який показник суми основ усіх буферних систем у нього, якщо він у стадії ремісії?::У хворого Г. з захворюванням кишківника визначали показники кислотно-основного стану крові. Який показник суми основ усіх буферних систем у нього, якщо він у стадії ремісії?{

~19 ммоль/л.

~23 ммоль/л.

~39 ммоль/л.

=51 ммоль/л.

~68 ммоль/л.

}

// question: 794246 name: У хворого з кровотечею для експрес-діагностики кро::У хворого з кровотечею для експрес-діагностики кро::У хворого з кровотечею для експрес-діагностики крововтрати визначали густину крові. Яка у нормі густина крові дорослих?{

~1,090-1,098 г/см3.

=1,055-1,060 г/см3.

~1,045-1,055 г/см3.

~1,035-1,045 г/см3.

~1,025-1,030 г/см3.

}

// question: 793811 name: У хворого з хронічним гломерулонефритом виявлені::У хворого з хронічним гломерулонефритом виявлені ::У хворого з хронічним гломерулонефритом виявлені симптоми анемії. Що обумовило появу цих симптомів?{

~Збільшене руйнування нормальних еритроцитів.

~Втрата еритроцитів з сечею.

=Зниження синтезу еритропоетинів.

~Гемоліз еритроцитів.

~Нестача заліза для синтезу гемоглобіну.

}

// question: 11784 name: У хворого з хронічним гломерулонефритом виявлені симптоми анемії. Що обумовило появу цих симптомів?::У хворого з хронічним гломерулонефритом виявлені симптоми анемії. Що обумовило появу цих симптомів?::У хворого з хронічним гломерулонефритом виявлені симптоми анемії. Що обумовило появу цих симптомів?{

~Збільшене руйнування нормальних еритроцитів.

~Втрата еритроцитів з сечею.

=Зниження синтезу еритропоетинів.

~Гемоліз еритроцитів.

~Нестача заліза для синтезу гемоглобіну.

}

// question: 793814 name: У хворого Л. рН крові 7,37. Які буферні системи кр::У хворого Л. рН крові 7,37. Які буферні системи кр::У хворого Л. рН крові 7,37. Які буферні системи крові найпотужніші у підтриманні рН?{

=Гемоглобінова і бікарбонатна.

~Фосфатна і білкова.

~Гемоглобінова і фосфатна.

~Бікарбонатна і фосфатна.

~Бікарбонатна і білкова.

}

// question: 793817 name: У хворого М. з захворюванням печінки визначали кис::У хворого М. з захворюванням печінки визначали кис::У хворого М. з захворюванням печінки визначали кислотно-основний стан крові. Який показник істинного бікарбонату у нього, якщо він у стадії ремісії?{

=19 ммоль/л.

~23 ммоль/л.

~43 ммоль/л.

~57 ммоль/л.

~78 ммоль/л.

}

// question: 10108 name: У хворого М. з захворюванням печінки визначали кислотно-основний стан крові. Який показник істинного бікарбонату у нього, якщо він у стадії ремісії?::У хворого М. з захворюванням печінки визначали кислотно-основний стан крові. Який показник істинного бікарбонату у нього, якщо він у стадії ремісії?::У хворого М. з захворюванням печінки визначали кислотно-основний стан крові. Який показник істинного бікарбонату у нього, якщо він у стадії ремісії?{

=19 ммоль/л.

~23 ммоль/л.

~43 ммоль/л.

~57 ммоль/л.

~78 ммоль/л.

}

// question: 10093 name: У хворого С. рН крові 7,35. Які буферні системи плазми крові в нього не приймають участі в підтриманні рН?::У хворого С. рН крові 7,35. Які буферні системи плазми крові в нього не приймають участі в підтриманні рН?::У хворого С. рН крові 7,35. Які буферні системи плазми крові в нього не приймають участі в підтриманні рН?{

~Карбонатна буферна система.

=Гемоглобінова буферна система.

~Фосфатна буферна система.

~Білкова буферна система.

~Усі відповіді вірні.

}

// question: 11807 name: У хворого у аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?::У хворого у аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?::[html]При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?{

~Транспорт гормонів.

~Забезпечення імунітету.

=Транспорт газів.

~Зсідання.

~Транспорт поживних речовин.

}

// question: 793819 name: У хворого Ф. з захворюванням нирок визначали кисло::У хворого Ф. з захворюванням нирок визначали кисло::У хворого Ф. з захворюванням нирок визначали кислотно-основний стан крові. Який показник стандартного бікарбонату у нього, якщо він у стадії ремісії?{

~19 ммоль/л.

=23 ммоль/л.

~39 ммоль/л.

~57 ммоль/л.

~78 ммоль/л.

}

// question: 11859 name: У юнаків зростає кількість еритроцитів. Це повязано із дією гормонів. Які гормони стимулюють еритропоез?::У юнаків зростає кількість еритроцитів. Це повязано із дією гормонів. Які гормони стимулюють еритропоез?::[html]У юнаків зростає кількість еритроцитів. Це повязано із дією гормонів. Які гормони стимулюють еритропоез?{

~Окситоцин

~Естрогени

=Тестостерон

~Прогестерон

~Альдостерон

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2297412 name: У якому розчині знаходяться еритроцити?

::У якому розчині знаходяться еритроцити?::[html]
У якому розчині знаходяться еритроцити?
\n

{

~Гіпотонічному

=Гіпертонічному

~Ізотонічному

~Нормотонічному

~Фізіологічному

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 11946 name: Хвора 52 років була доставлена в приймальне відділення лікарні зі скаргами на головний біль, запаморочення, задуху при фізичному навантаженні. Після проведених клінічних обстежень була діагностована залізодефіцитна анемія. Дефіцит якого білка плазми крові

::Хвора 52 років була доставлена в приймальне відділення лікарні зі скаргами на головний біль, запаморочення, задуху при фізичному навантаженні. Після проведених клінічних обстежень була діагностована залізодефіцитна анемія. Дефіцит якого білка плазми крові::Хвора 52 років була доставлена в приймальне відділення лікарні зі скаргами на головний біль, запаморочення, задуху при фізичному навантаженні. Після проведених клінічних обстежень була діагностована залізодефіцитна анемія. Дефіцит якого білка плазми крові міг призвести до даного захворювання?{

=Трансферину.

~Церулоплазміну.

~Альбумінів.

~Гама-глобулінів.

~Фетопротеїну.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 11948 name: Хворий К., 23 років, потрапив до лікарні з закритим переломом гомілки. Який показник гемоглобіну у нього можна очікувати, якщо відомо, що інших захворювань у нього немає?

::Хворий К., 23 років, потрапив до лікарні з закритим переломом гомілки. Який показник гемоглобіну у нього можна очікувати, якщо відомо, що інших захворювань у нього немає?::Хворий К., 23 років, потрапив до лікарні з закритим переломом гомілки. Який показник гемоглобіну у нього можна очікувати, якщо відомо, що інших захворювань у нього немає?{

~90 г/л.

~105 г/л.

~120 г/л.

=135 г/л.

~192 г/л.

}

// question: 793881 name: Хворий Р., 20 років, потрапив до лікарні з закрити::Хворий Р., 20 років, потрапив до лікарні з закрити::Хворий Р., 20 років, потрапив до лікарні з закритим переломом стегна. Який показник гемоглобіну у нього можна очікувати, якщо відомо, що інших захворювань у нього немає?{

~80 г/л.

~100 г/л.

~115 г/л.

=150 г/л.

~170 г/л.

}

// question: 793848 name: Хворий У., 18 років, потрапив у дорожно-транспортн::Хворий У., 18 років, потрапив у дорожно-транспортн::Хворий У., 18 років, потрапив у дорожно-транспортну пригоду. Який вміст еритроцитів у нього, якщо відомо, що крововтрати немає?{

~1,3 Т/л.

~3,0 Т/л.

=4,6 Т/л.

~5,9 Т/л.

~8,5 Т/л.

}

// question: 794265 name: Через мембрану еритроцитів можуть проникати не всі::Через мембрану еритроцитів можуть проникати не всі::Через мембрану еритроцитів можуть проникати не всі речовини. Мембрана еритроцитів непроникна для\:{

=Білків


~Вуглеводів

~Амінокислот

~Ліпідів

~Іонів


}

// question: 10284 name: Чому дорівнює в дорослої людини в нормі кількість крові відносно загальної маси тіла?

::Чому дорівнює в дорослої людини в нормі кількість крові відносно загальної маси тіла?::Чому дорівнює в дорослої людини в нормі кількість крові відносно загальної маси тіла?{

~10 %


=6-8 %

~15 %


~1-2 %

~5-10 %


}

// question: 793833 name: Чому дорівнює в новонароджених у нормі кількість к

::Чому дорівнює в новонароджених у нормі кількість к::Чому дорівнює в новонароджених у нормі кількість крові відносно загальної маси тіла?{

~1-2 %


~6-8 %

=15 %


~15-20 %

~50 %


}

// question: 11893 name: Чому дорівнює кількість гемоглобіну в жінок у нормі?

::Чому дорівнює кількість гемоглобіну в жінок у нормі?::Чому дорівнює кількість гемоглобіну в жінок у нормі?{

~60 г/л


~90 г/л

=120 г/л


~160 г/л

~180 г/л


}

// question: 11892 name: Чому дорівнює кількість гемоглобіну в чоловіків у нормі?

::Чому дорівнює кількість гемоглобіну в чоловіків у нормі?::Чому дорівнює кількість гемоглобіну в чоловіків у нормі?{

~85 г/л


~105 г/л

~125 г/л


=145 г/л

~165 г/л


}

// question: 793871 name: Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному

::Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному ::Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті?{

~5 мм/год

=31 пг

~1,0


~5,0

~160 г/л


}

// question: 793873 name: Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному

::Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному ::Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті?{

~1


=30

~10


~15

~2

}// question: 11937 name: Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті у нормі?

::Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті у нормі?::Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті у нормі?{

~15

=33


~0,85

~5

~120}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2297411 name: Чому плазма у пакеті на рисунку жовтого кольору?

::Чому плазма у пакеті на рисунку жовтого кольору?::[html]
Чому плазма у пакеті на рисунку жовтого кольору?
\n

{

~У ній є барвники

=Донор напередодні їв багато жирної їди

~Донор має гепатит

~У ній є консерванти

~Це нгормальний колір плазми

}

// question: 2297408 name: Що за прилад зображено на рисунку?::Що за прилад зображено на рисунку?::[html]
Що за прилад зображено на рисунку?
\n

{

=Гематокрит

~Апарат Панченкова

~Прилад Салі

~Прилад Ван-Слайка

~Аппарат ШОЕ

}

// question: 2362068 name: Що позначено на малюнку жовтим кольором?::Що позначено на малюнку жовтим кольором?::[html]Що позначено на малюнку жовтим кольором?

\n

{

=Трансферин~Феритин

~Залізо


~Гемоглобін

~Білок


}

// question: 2297409 name: Що таке гематокрит?

::Що таке гематокрит?::[html]
Що таке гематокрит?
\n

{

=Об′єм еритроцитів в одиниці об′єму крові

~Об′єм клітин крові в одиниці об′єму крові

~Відношення об′єму еритроцитів до об′єму крові

~Відношення клітин крові до об′єму крові

~Відношення об′єму еритроцитів до об′єму плазми

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 10524 name: Що таке карбгемоглобін?

::Що таке карбгемоглобін?::Що таке карбгемоглобін?{

~Це сполука гемоглобіну з киснем

=Це сполука гемоглобіну з вуглекислим газом

~Це сполука гемоглобіну з чадним газом

~Це сполука гемоглобіну з азотом

~Це сполука гемоглобіну з воднем

}

// question: 10517 name: Що таке карбоксигемоглобін?::Що таке карбоксигемоглобін?::Що таке карбоксигемоглобін?{

~Це сполука гемоглобіну з киснем

~Це сполука гемоглобіну з вуглекислим газом

=Це сполука гемоглобіну з чадним газом

~Це сполука гемоглобіну з азотом

~Це сполука гемоглобіну з воднем

}

// question: 10279 name: Що таке система крові?::Що таке система крові?::Що таке система крові?{

=Кров, органи кровотворення, органи кроворуйнування, регуляторний апарат

~Це рідка тканина внутрішнього середовища організму

~Це клітини крові

~Кров, органи кровотворення

~Кров, регуляторний апарат

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2297410 name: Як називається жовта рідина у пакеті на рисунку?

::Як називається жовта рідина у пакеті на рисунку?::[html]
Як називається жовта рідина у пакеті на рисунку?
\n

{

=Плазма


~Вода

~Кров


~Еритромаса

~Ліпіди


}

// question: 2297413 name: Як називається речовина що виробляється нирками і

::Як називається речовина що виробляється нирками і::[html]
Як називається речовина що виробляється нирками і впливає на червоний кістковий мозок при гіпоксії?
\n

{

=Еритропоетин

~Ренін

~Натрій-уретичний гормон~Натрій-уретичний пептид

~Калікреїн

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 794263 name: Яка з перелічених нижче речовин регулює споріднені

::Яка з перелічених нижче речовин регулює споріднені::Яка з перелічених нижче речовин регулює спорідненість гемоглобіну до кисню\:{

=2,3-дифосфогліцерат

~Бета-каротин

~Тригліцериди

~Холестерин

~Карнітин

}

// question: 17784 name: Яка з перелічених нижче речовин регулює спорідненість гемоглобіну до кисню:::Яка з перелічених нижче речовин регулює спорідненість гемоглобіну до кисню\:::Яка з перелічених нижче речовин регулює спорідненість гемоглобіну до кисню\:{

~Бета-каротин

~Тригліцериди

~Холестерин

=2,3-дифосфогліцерат

~Карнітин

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2297310 name: Яка клітина зображена на рисунку буквою B?

::Яка клітина зображена на рисунку буквою B?::[html]
Яка клітина зображена на рисунку буквою B?
\n

{

~Тромбоцит

=Еритроцит

~Лімфоцит

~Моноцит

~Базофіл


}

// question: 2297309 name: Яка клітина зображена на рисунку буквою А?

::Яка клітина зображена на рисунку буквою А?::[html]
Яка клітина зображена на рисунку буквою А?
\n

{

=Тромбоцит

~Еритроцит

~Лімфоцит

~Моноцит

~Базофіл


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 11848 name: Яка концентрація фібриногену?

::Яка концентрація фібриногену?::Яка концентрація фібриногену?{

~1-2 г/л


=2-4 г/л

~4-6 г/л


~6-8 г/л

~8-10 г/л

}

// question: 11862 name: Яка основна функція гемоглобіну?::Яка основна функція гемоглобіну?::Яка основна функція гемоглобіну?{

~Трофічна

=Дихальна

~Транспортна

~Обмінна

~Підтримання кислотно-основної рівноваги

}

// question: 793859 name: Яка основна функція дихальних пігментів?::Яка основна функція дихальних пігментів?::Яка основна функція дихальних пігментів?{

~Гемостатична

=Дихальна

~Транспортна

~Обмінна

~Підтримання кислотно-основної рівноваги

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2422784 name: Яка роль печінки в утворенні гемоглобіну?

::Яка роль печінки в утворенні гемоглобіну?::[html]
Яка роль печінки в утворенні гемоглобіну?
\n

 

\n


{

=Синтез білка глобіну

~Синтез гемоглобіну

~Синтез еритроцитів

~Синтез гему

~Синтез білка трансферину

}

// question: 2424483 name: Яка функція трансферину?::Яка функція трансферину?::[html]
Яка функція трансферину?
\n

 

\n


{

=транспорт заліза

~транспорт гемоглобіну

~транспорт гему з печінки

~транспорт еритроцитів з червоного кісткового мозку

~транспорт феритину

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 10373 name: Яка щільність крові у дорослих?

::Яка щільність крові у дорослих?::Яка щільність крові у дорослих?{

~1,002-1,006 г/см3

~1,010-1,016 г/см3

~1,025-1,034 г/см3

~1,045-1,056 г/см3

=1,055-1,060 г/см3

}

// question: 793843 name: Яка щільність плазми у дорослих?::Яка щільність плазми у дорослих?::Яка щільність плазми у дорослих?{

~1,002-1,006 г/см3

~1,010-1,016 г/см3

=1,025-1,034 г/см3

~1,045-1,056 г/см3

~1,055-1,060 г/см3

}

// question: 10358 name: Яке значення альбумінів?::Яке значення альбумінів?::Яке значення альбумінів?{

~Забезпечують зсідання крові

~Забезпечують імунітет

=Визначають онкотичний тиск

~Переносять ліпіди

~Переносить мідь

}

// question: 793867 name: Яке співвідношення між лимонно-кислим натрієм і кр::Яке співвідношення між лимонно-кислим натрієм і кр::Яке співвідношення між лимонно-кислим натрієм і кровю має бути при визначенні ШОЕ?{

=1\:4.


~1\:3.

~1\:2.


~1\:1.

~2\:1.


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 793841 name: Який гематокрит у жінок у нормі?

::Який гематокрит у жінок у нормі?::[html]
Який гематокрит у жінок у нормі?
\n

{

=0,36-0,42 л/л

~0,38-0,40 л/л

~0,40-0,48 л/л

~0,46-0,56 л/л

~0,50-0,55 л/л

}

// question: 10365 name: Який гематокрит у чоловіків у нормі?::Який гематокрит у чоловіків у нормі?::[html]
Який гематокрит у чоловіків у нормі?
\n

{

~0,36-0,42 л/л

~0,38-0,40 л/л

=0,40-0,48 л/л

~0,46-0,56 л/л

~0,50-0,55 л/л

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 11890 name: Який дихальний пігмент ви знаєте?

::Який дихальний пігмент ви знаєте?::Який дихальний пігмент ви знаєте?{

~Оксигемоглобін

~Карбогемоглобін

=Міоглобін

~Метгемоглобін

~Карбоксигемоглобін

}

// question: 11938 name: Який колірний показник у нормі?::Який колірний показник у нормі?::Який колірний показник у нормі?{

=1

~2~5

~10


~15

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2297414 name: Який орган виробляють еритропоетини при гіпоксії?

::Який орган виробляють еритропоетини при гіпоксії?::[html]
Який орган виробляють еритропоетини при гіпоксії?
\n

{

~Серце


=Нирки

~Печінка


~Селезінка

~Легені


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 10389 name: Який склад молекули гемоглобіну?

::Який склад молекули гемоглобіну?::Який склад молекули гемоглобіну?{

~4 % – глобін, 96 % – гем

~6 % – глобін, 94 % – гем

~50 % – глобін, 50 % – гем

~94 % – глобін, 6 % – гем

=96 % – глобін, 4 % – гем

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2437709 name: Який склад молекули гемоглобіну?

::Який склад молекули гемоглобіну?::[html]
Який склад молекули гемоглобіну?
\n

{

~4 % – глобін, 96 % – гем

~6 % – глобін, 94 % – гем

~50 % – глобін, 50 % – гем

~94 % – глобін, 6 % – гем

=96 % – глобін, 4 % – гем

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 793907 name: Яким є співвідношення між НbF та НbА на момент нар

::Яким є співвідношення між НbF та НbА на момент нар::Яким є співвідношення між НbF та НbА на момент народження дитини?{

=НbF - 70 % НbА - 30 %

~НbF - 60 % НbА - 40 %

~НbF - 50 % НbА - 50 %

~НbF - 40 % НbА - 60 %

~НbF - 20 % НbА - 80 %

}

// question: 793908 name: Яким є співвідношення між НbF та НbА у здорових ді::Яким є співвідношення між НbF та НbА у здорових ді::Яким є співвідношення між НbF та НbА у здорових дітей віком 1-2 роки?{

=НbF - 2,5 % НbА - 97,5 %

~НbF - 5 % НbА - 95 %

~НbF - 10 % НbА - 90 %

~НbF - 15 % НbА - 85 %

~НbF - 30 % НbА - 70 %

}

// question: 793914 name: Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобін::Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобін::Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобіну (НbF) у дорослих людей?{

=0 %


~2,5-5 %

~5 %


~5-10 %

~10-15 %

}

// question: 793916 name: Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобін::Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобін::Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобіну (НbF) у дорослих людей?{

=1 %


~3,5 %

~7 %


~9 %

~11 %


}

// question: 793931 name: Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобін

::Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобін::Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобіну (НbF) у дорослих людей?{

=0 %


~2,5 %

~4 %


~6 %

~8 %


}

// question: 793932 name: Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобін

::Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобін::Яким у нормі може бути вміст фетального гемоглобіну (НbF) у дорослих людей?{

=1 %


~3,5 %

~7 %


~9 %

~11 %


}

// question: 793846 name: Які буферні системи крові найпотужніші у підтриман

::Які буферні системи крові найпотужніші у підтриман::Які буферні системи крові найпотужніші у підтриманні нормального рН?{

=Гемоглобінова і бікарбонатна.

~Гемоглобінова і білкова.

~Гемоглобінова і фосфатна.

~Бікарбонатна і фосфатна.

~Бікарбонатна і білкова.

}

// question: 10846 name: Які буферні системи крові найпотужніші у підтриманні рН?::Які буферні системи крові найпотужніші у підтриманні рН?::Які буферні системи крові найпотужніші у підтриманні рН?{

=Гемоглобінова і бікарбонатна.

~Фосфатна і білкова.

~Гемоглобінова і фосфатна

~Бікарбонатна і фосфатна.

~Бікарбонатна і білкова

}

// question: 10375 name: Які вітаміни необхідні для утворення еритроцитів?::Які вітаміни необхідні для утворення еритроцитів?::Які вітаміни необхідні для утворення еритроцитів?{

=В12, В9, С, В6, В2

~С, В6, В2

~В12, С, В2

~В9, С, В6, В2

~В12, В9, В6

}

// question: 793844 name: Які вітаміни необхідні для утворення еритроцитів?::Які вітаміни необхідні для утворення еритроцитів?::Які вітаміни необхідні для утворення еритроцитів?{

=В12, В9, С, В6, В2

~С, В6, В2

~В12, С, В2

~В9, С, В6, В2

~В12, В9, В6

}

// question: 11853 name: Які гормони пригнічують еритропоез?::Які гормони пригнічують еритропоез?::Які гормони пригнічують еритропоез?{

=Прогестерон

~Тестостерон

~Ліберини

~Статини

~Глюкокортикоїди

}

// question: 10509 name: Які джерела заліза ви знаєте?::Які джерела заліза ви знаєте?::Які джерела заліза ви знаєте?{

~З їжею\: м’ясо, яйця, риба

=З продуктів харчування, із зруйнованих еритроцитів

~Із зруйнованих еритроцитів

~З їжею\: овочів та фруктів

~Із депо\: печінка, селезінка

}

// question: 10581 name: Які дихальні пігменти ви знаєте?::Які дихальні пігменти ви знаєте?::Які дихальні пігменти ви знаєте?{

~Оксигемоглобін, міоглобін

~Метгемоглобін, карбгемоглобін

~Міоглобін, карбоксигемоглобін

=Гемоглобін, міоглобін

~Гемоглобін, метгемоглобін

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 2424470 name: Які з продуктів, зображених на рисунку, слід їсти здоровим вагітним жінкам для підтримання нормального рівня гемоглобіну?

::Які з продуктів, зображених на рисунку, слід їсти здоровим вагітним жінкам для підтримання нормального рівня гемоглобіну?::[html]Які з продуктів, зображених на рисунку, слід їсти здоровим вагітним жінкам для підтримання нормального рівня гемоглобіну?

\n

{

~Гарбузове насіння=Курага

~Спаржа


~Квасоля

~Шпинат


}

// question: 391629 name: Які клітини Ви бачите на рисунку?

::Які клітини Ви бачите на рисунку?::[html]

\n
Які клітини Ви бачите на рисунку?
{

~Лімфоцити

=Ретикулоцити

~Еритроцити

~Тромбоцити

~Лейкоцити

}

// question: 390613 name: Які клітини зображено на рисунку?::Які клітини зображено на рисунку?::[html]Які клітини зображено на рисунку? {

=Еритроцити

~Тромбоцити

~Моноцити

~Лімфоцити

~Лейкоцити

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 11891 name: Які клітини містять гемоглобін?

::Які клітини містять гемоглобін?::Які клітини містять гемоглобін?{

~Лімфобласти

~Моноцити

~Еритробласти

=Еритроцити

~нормоцити базофільні

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Тести з малюнками Тема 6

// question: 793870 name: Які клітини містять гемоглобін?

::Які клітини містять гемоглобін?::[html]
Які клітини містять гемоглобін?
\n
 
\n

{

~Еритробласти

~Пронормоцити

~Нормоцити поліхроматофільні

=Нормоцити оксифільні

~Нормоцити базофільні

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 10395 name: Які основні методи гемоглобінометрії ви знаєте?

::Які основні методи гемоглобінометрії ви знаєте?::Які основні методи гемоглобінометрії ви знаєте?{

~З допомогою приладів Ван-Слайка, Баркрофта

~Колориметричні\: з допомогою приладів Ван-Слайка, Баркрофта

~Метод Салі, ціанметгемоглобіновий, еритрогемометричний

=Колориметричні, газометричні, залізометричні

~Залізометричні\: метод Салі, ціанметгемоглобіновий

}

// question: 10380 name: Які продукти інгібують всмоктування заліза?::Які продукти інгібують всмоктування заліза?::Які продукти інгібують всмоктування заліза?{

~М’ясо, риба

=Яєчні жовтки, висівки

~Овочі


~Фрукти

~Молоко, сир

}

// question: 10538 name: Які сполуки гемоглобіну з газами, що є в крові здорової людини ви знаєте?::Які сполуки гемоглобіну з газами, що є в крові здорової людини ви знаєте?::Які сполуки гемоглобіну з газами, що є в крові здорової людини ви знаєте?{

~Оксигемоглобін, карбоксигемоглобін

=Оксигемоглобін, карбгемоглобін

~Відновлений гемоглобін, карбоксигемоглобін

~Оксигемоглобін, метгемоглобін

~Метгемоглобін, карбоксигемоглобін

}

// question: 793824 name: Якщо у людини взяти на аналіз кров одразу після ви::Якщо у людини взяти на аналіз кров одразу після ви::Якщо у людини взяти на аналіз кров одразу після виконання тяжкої фізичної праці, то гемограма буде відрізнятися від нормальної. Кількість яких формених елементів у зв`язку з цим збільшиться? {

~Тромбоцитів.

~Моноцитів.

~Лімфоцитів.

=Еритроцитів.

~Нейтрофілів.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Ситуаційні задачі Тема 6

// question: 11812 name: Якщо у людини взяти на аналіз кров одразу після виконання тяжкої фізичної праці, то гемограма буде відрізнятися від нормальної. Кількість яких формених елементів у зв`язку з цим збільшиться?

::Якщо у людини взяти на аналіз кров одразу після виконання тяжкої фізичної праці, то гемограма буде відрізнятися від нормальної. Кількість яких формених елементів у зв`язку з цим збільшиться?::Якщо у людини взяти на аналіз кров одразу після виконання тяжкої фізичної праці, то гемограма буде відрізнятися від нормальної. Кількість яких формених елементів у зв`язку з цим збільшиться?{

~Тромбоцитів.

~Моноцитів.

~Лімфоцитів.

=Еритроцитів.

~Еозинофілів

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6$CATEGORY: $course$/Фізіологія еритроцитів/Текстові тести Тема 6

// question: 3156028 name: При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

::При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?::[html]При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?{

=%0%Транспорт гормонів.#

=%0%Забезпечення імунітету.#

=%100%Транспорт газів.#

=%0%Зсідання.#

=%0%Транспорт поживних речовин.#

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 761802 name: Базилярна мембрана завитка:

::Базилярна мембрана завитка\:::[html]Базилярна мембрана завитка\:{

~Вібрує, коли організм піддається лінійному прискоренню;

~Покриває овальне і кругле вікно;

~Є під тиском;

=Не подразнюється рухом рідини у присінкових сходах;

~Вібрує, коли організм піддається кутовому прискоренню.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 14360 name: В досліді у тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха справа. Яке порушення звукового сприйняття виникне?

::В досліді у тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха справа. Яке порушення звукового сприйняття виникне?::В досліді у тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха справа. Яке порушення звукового сприйняття виникне?{

=Порушення сприйняття звуків середньої частоти справа

~Порушення сприйняття звуків середньої частоти зліва

~Порушення сприйняття звуків низької частоти зліва

~Порушення сприйняття звуків низької частоти справа

~Порушень не буде

}

// question: 34254 name: В експерименті встановлено, що при дії сильного звуку (40 дБ) у порожнині середнього вуха здійснюються механізми, які запобігають ушкодженню барабанної перетинки шляхом обмеження її натягу. Які це механізми?::В експерименті встановлено, що при дії сильного звуку (40 дБ) у порожнині середнього вуха здійснюються механізми, які запобігають ушкодженню барабанної перетинки шляхом обмеження її натягу. Які це механізми?::В експерименті встановлено, що при дії сильного звуку (40 дБ) у порожнині середнього вуха здійснюються механізми, які запобігають ушкодженню барабанної перетинки шляхом обмеження її натягу. Які це механізми?{

=Скорочення m. tensor tympani

~Розслаблення m. tensor tympani

~Звуження слухового проходу

~Розширення слухового проходу

~Зростає інтенсивність коливань слухових кісточок

}

// question: 31692 name: В експерименті у кота, який сидить на рухомій платформі, при опусканні голови вниз згинаються передні кінцівки і розгинаються задні, завдяки установочним рефлексам пози, які виникають при подразненні таких рецепторів:::В експерименті у кота, який сидить на рухомій платформі, при опусканні голови вниз згинаються передні кінцівки і розгинаються задні, завдяки установочним рефлексам пози, які виникають при подразненні таких рецепторів\:::В експерименті у кота, який сидить на рухомій платформі, при опусканні голови вниз згинаються передні кінцівки і розгинаються задні, завдяки установочним рефлексам пози, які виникають при подразненні таких рецепторів\:{

=Отолітові вестибулорецептори і шийні пропріорецептори

~Фоторецептори сітківки ока

~Отолітові хеморецептори

~Вестибулорецептори горизонтальних півкружних каналів

~Тактильні рецептори передньої половини тулуба

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 2457500 name: В якій зоні кори є представництво соматичної чутливості обох половин тіла у кожній півкулі?

::В якій зоні кори є представництво соматичної чутливості обох половин тіла у кожній півкулі?::[html]
В якій зоні кори є представництво соматичної чутливості обох половин тіла у кожній півкулі?
\n

{

=7

~39~21

~38


~8

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 761767 name: Вегетативні розлади при інтенсивному подразненні р

::Вегетативні розлади при інтенсивному подразненні р::[html]Вегетативні розлади при інтенсивному подразненні рецепторів вестибулярного апарата пов’язані з тим, що нервові волокна вестибулярних ядер контактують з\:{

~Проміжним мозком;

~Спинним мозком;

=Стовбуром мозку;

~Корою головного мозку;

~Мозочком.

}

// question: 345052 name: Вестибулярний орган складається з:::Вестибулярний орган складається з\:::[html]Вестибулярний орган складається з\:{

=Статолітового апарата і трьох напівкруглих каналів

~Отолітового апарата і трьох напівкруглих каналів

~Статолітового апарата і завитка

~Отолітового апарата і завитка

~Статолітовго і отолітового апарата

}

// question: 31643 name: Вестибулярні статичні рефлекси замикаються на рівні:::Вестибулярні статичні рефлекси замикаються на рівні\:::Вестибулярні статичні рефлекси замикаються на рівні\:{

=Заднього мозку

~Спинного мозку

~Мозочка


~Базальних ядер

~Проміжного мозку

}

// question: 773345 name: Виразнiсть вiдчуття запаху залежить вiд:::Виразнiсть вiдчуття запаху залежить вiд\: ::Виразнiсть вiдчуття запаху залежить вiд\: {

=Концентрацiї пахучої речовини

~Кiлькiсть збуджених колбочок

~Тривалостi подразнення рецепторiв

~pH пахучої речовини

~Функцiонального стану дисків Меркеля

}

// question: 776349 name: Від чого залежить частота імпульсів по аферентному волокну, яке передає пропріоцептивні імпульси?::Від чого залежить частота імпульсів по аферентному волокну, яке передає пропріоцептивні імпульси?::[html]Від чого залежить частота імпульсів по аферентному волокну, яке передає пропріоцептивні імпульси?{

=Від розтягу м’яза

~Від кількості рецепторів

~Від кількості рухових одиниць

~Від маси м’яза

~Від товщини периферичного нерва

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 757613 name: Від якого ядра розпочинається провідний тракт, який переходить на протилежний бік і закінчується в ядрі латеральної петлі?

::Від якого ядра розпочинається провідний тракт, який переходить на протилежний бік і закінчується в ядрі латеральної петлі?::[html]Від якого ядра розпочинається провідний тракт, який переходить на протилежний бік і закінчується в ядрі латеральної петлі?

{

=3

~4~5

~6

~8}

// question: 2462600 name: Вкажіть, де на малюнку позначене місце контакту пахучої речовини із нюховим рецептором?

::Вкажіть, де на малюнку позначене місце контакту пахучої речовини із нюховим рецептором?::[html]

    \n
  1. Вкажіть де на малюнку позначене місце контакту пахучої речовини із нюховим рецептором?
  2. \n
\n

{

=1

~2~3

~5

~6}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 346468 name: Внаслідок зсуву пучка війок в бік кілоцилії волосини в клітині:

::Внаслідок зсуву пучка війок в бік кілоцилії волосини в клітині\:::[html]Внаслідок зсуву пучка війок в бік кілоцилії волосини в клітині\:{

=Підвищується проникність мембрани для Nа+ і виникає рецепторний потенціал

~Підвищується проникність мембрани для Na+ і виникає генераторний потенціал

~Підвищується проникність мембрани для К+ і виникає генераторний потенціал

~Підвищується проникність мембрани для Сa2+ і виникає генераторний потенціал

~Підвищується проникність мембрани для СІ- і виникає генераторний потенціал

}

// question: 761762 name: Внаслідок зсуву пучка війок в бік кіноцилію волоси::Внаслідок зсуву пучка війок в бік кіноцилію волоси::[html]Внаслідок зсуву пучка війок в бік кіноцилію волосини в клітині\:{

~Підвищується проникність мембрани для К+ і виникає генераторний потенціал;

=Підвищується проникність мембрани для Na+ і виникає генераторний потенціал;

~Підвищується проникність мембрани для Nа+ і виникає рецепторний потенціал;

~Підвищується проникність мембрани для Сa2+ і виникає генераторний потенціал;

~Підвищується проникність мембрани для СІ- і виникає генераторний потенціал.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 34212 name: Внаслідок руйнування певних структур мозку лабораторна тварина втратила орієнтовні рефлекси на звук. Які структури було зруйновано?

::Внаслідок руйнування певних структур мозку лабораторна тварина втратила орієнтовні рефлекси на звук. Які структури було зруйновано?::Внаслідок руйнування певних структур мозку лабораторна тварина втратила орієнтовні рефлекси на звук. Які структури було зруйновано?{

=Задні грбики чотиригорбкового тіла

~Передні горбики чотиригорбкового тіла

~Потиличну долю мозку

~Лобну нижню закрутку кори

~Поясну звивину

}

// question: 34203 name: Внаслідок травми у пацієнта ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які подразники не зможе реагувати пацієнт?::Внаслідок травми у пацієнта ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які подразники не зможе реагувати пацієнт?::Внаслідок травми у пацієнта ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які подразники не зможе реагувати пацієнт?{

=Прямолінійний рух

~Звукові

~Рух по колу

~Переміщення подразника по шкірі тулуба

~Денне світло

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 32850 name: Волокна від вентрального ядра кохлеарного нерва прямують:

::Волокна від вентрального ядра кохлеарного нерва прямують\:::Волокна від вентрального ядра кохлеарного нерва прямують\:{

=До iпci-, і до колатеральних оливарних комплексів

~До колатеральних оливарних комплексів

~До латеральних оливарних комплексів

~До iпci комплексів

~До дорсальних ядер кохлеарного нерва

}

// question: 761783 name: Вухо людини може сприймати звук в діапазоні:::Вухо людини може сприймати звук в діапазоні\:::[html]Вухо людини може сприймати звук в діапазоні\:{

~Від 160-200000 Гц;

~Від 16-20 Гц;

=Від 16-20000 Гц;

~Від 10-20000 Гц;

~Від 30-40000 Гц.

}

// question: 761807 name: Головокружіння яке виникає після обертальних рухів::Головокружіння яке виникає після обертальних рухів::[html]Головокружіння яке виникає після обертальних рухів це\:{

=Вестибуло-сенсорна реакція

~Вестибуло-соматична реакція

~Вестибуло-вегетативна реакція

~Вегето-соматична реакція

~Дермато-вісцеральна реакція

}

// question: 31668 name: Головокружіння яке виникає після обертальння в кріслі Барані це:::Головокружіння яке виникає після обертальння в кріслі Барані це\:::Головокружіння яке виникає після обертальння в кріслі Барані це\:{

=Вестибуло-сенсорна реакція

~Вестибуло-соматична реакція

~Вестибуло-автономна реакція

~Вісцеро-соматична реакція

~Дермато-вісцеральна реакція

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 2462510 name: Де відбувається взаємодія аферентних сигналів вісцерального походження і сигналів іншої модальності (соматичної та ін.)?

::Де відбувається взаємодія аферентних сигналів вісцерального походження і сигналів іншої модальності (соматичної та ін.)?::[html]
Де відбувається взаємодія аферентних сигналів вісцерального походження і сигналів іншої модальності (соматичної та ін.)?
\n

{

=18,15,10,12

~18

~15


~10

~12


}

// question: 392930 name: Де відбувається передача звукової хвилі через рідину?

::Де відбувається передача звукової хвилі через рідину?::[html]Де відбувається передача звукової хвилі через рідину? {

=7

~9~10

~11


~1

}

// question: 2457501 name: Де відбувається усвідомлення відчуття власного тіла?::Де відбувається усвідомлення відчуття власного тіла?::[html]
Де відбувається усвідомлення відчуття власного тіла?
\n

{

=O

~R~S

~T

~M}

// question: 2461765 name: Де відбувається усвідомлення відчуття власного тіла?

::Де відбувається усвідомлення відчуття власного тіла?::[html]
Де відбувається усвідомлення відчуття власного тіла?
\n

{

=7

~6~5

~3

~4}

// question: 2462626 name: Де відбувається утворення рецепторного потенціалу внаслідок контакту пахучої речовини з рецептором?

::Де відбувається утворення рецепторного потенціалу внаслідок контакту пахучої речовини з рецептором?::[html]
Де відбувається утворення рецепторного потенціалу внаслідок контакту пахучої речовини з рецептором?
\n

{

=2

~3~4

~5

~6}

// question: 2462475 name: Де вісцеральні аференти переключаються у вентробазальному комплексі ядер?

::Де вісцеральні аференти переключаються у вентробазальному комплексі ядер?::[html]
Де вісцеральні аференти переключаються у вентробазальному комплексі ядер?
\n

{

=1

~9~8

~4

~15}

// question: 2461766 name: Де замикаються місцеві рухові або вегетативні рефлекси при дії подразника на шкіру?

::Де замикаються місцеві рухові або вегетативні рефлекси при дії подразника на шкіру?::[html]
Де замикаються місцеві рухові або вегетативні рефлекси при дії подразника на шкіру?
\n

{

=18


~19

~20


~11

~13


}

// question: 762642 name: Де здійснюється в нормі проведення звукової хвилі через кістки?

::Де здійснюється в нормі проведення звукової хвилі через кістки?::[html]Де здійснюється в нормі проведення звукової хвилі через кістки?

{

=11


~1

~12


~7

~8

}// question: 747811 name: Де здійснюється в нормі проведення звукової хвилі через рідину?

::Де здійснюється в нормі проведення звукової хвилі через рідину?::[html]Де здійснюється в нормі проведення звукової хвилі через рідину?{

=7

~8~9

~4

~5}

// question: 747809 name: Де здійснюється проведення звукової хвилі через повітря?

::Де здійснюється проведення звукової хвилі через повітря?::[html]Де здійснюється проведення звукової хвилі через повітря?

{

=1

~11~10

~7

~9}

// question: 2461793 name: Де знаходиться вторинна соматосенсорна зона?

::Де знаходиться вторинна соматосенсорна зона?::[html]
Де знаходиться вторинна соматосенсорна зона?
\n

{

=6

~5~4

~3

~2}

// question: 2461767 name: Де знаходиться первинна соматосенсорна зона?

::Де знаходиться первинна соматосенсорна зона?::[html]
Де знаходиться первинна соматосенсорна зона?
\n

{

=7

~8~1

~2

~3}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 33262 name: Де лежить другий нейрон сомато-сенсорної аферентації?

::Де лежить другий нейрон сомато-сенсорної аферентації?::Де лежить другий нейрон сомато-сенсорної аферентації?{

=У спинному мозку або у стовбурі головного мозку

~У стінках органів або нервових сплетеннях

~У міжм’язових або підсерозних сплетеннях

~У таламусі або колінчастих тілах

~У корі мозочка або гіпоталамусі

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 747806 name: Де містяться рецепторні клітини слухової аналізаторної системи?

::Де містяться рецепторні клітини слухової аналізаторної системи?::[html]Де містяться рецепторні клітини слухової аналізаторної системи?

{

=7

~9~3

~4

~5}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 776353 name: Де переключаються вісцероцептивні імпульси на шляху до кори великих півкуль?

::Де переключаються вісцероцептивні імпульси на шляху до кори великих півкуль?::[html]Де переключаються вісцероцептивні імпульси на шляху до кори великих півкуль?{

=У вентробазальних ядрах таламуса

~У дорсолатеральному ядрі ретикулярної формації

~У медіальних колінчастих тілах

~У передніх горбиках чотиригорбкового тіла

~У оливарних ядрах

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 373455 name: Де представлена ліва половина тіла в цьому кірковому регіоні?

::Де представлена ліва половина тіла в цьому кірковому регіоні?::[html]
Де представлена ліва половина тіла в цьому кірковому регіоні?
{

=у корі правої півкулі мозку

~у таламусі

~з лівого боку півкуля мозку

~у стовбурі мозку

~у ядрах моста

}

// question: 2457450 name: Де представлена проекція протилежного боку тіла з добре вираженою соматотопічністю?::Де представлена проекція протилежного боку тіла з добре вираженою соматотопічністю?::[html]Де представлена проекція протилежного боку тіла з добре вираженою соматотопічністю? {

=19


~15

~17


~18

~21


}

// question: 2457451 name: Де представлена проекція протилежного боку тіла з добре вираженою соматотопічністю?

::Де представлена проекція протилежного боку тіла з добре вираженою соматотопічністю?::[html]
Де представлена проекція протилежного боку тіла з добре вираженою соматотопічністю?
\n

{

=O

~C~D

~E

~F}

// question: 2461949 name: Де представлена проекція соматичної чутливості протилежного боку тіла з добре вираженою соматотопічністю?

::Де представлена проекція соматичної чутливості протилежного боку тіла з добре вираженою соматотопічністю?::[html]
Де представлена проекція соматичної чутливості протилежного боку тіла з добре вираженою соматотопічністю?
\n

{

=7

~6~5

~4

~3}

// question: 373456 name: Де представлений права половина тіла в цьому кірковому регіоні?

::Де представлений права половина тіла в цьому кірковому регіоні?::[html]
Де представлений права половина тіла в цьому кірковому регіоні?
{

~у корі правої півкулі мозку

~у таламусi

=у корі лівої півкулі мозку

~у стовбурі мозку

~у ядрах моста

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 776324 name: Де розміщена кіркова частина смакового аналізатора?

::Де розміщена кіркова частина смакового аналізатора?::[html]Де розміщена кіркова частина смакового аналізатора?{

=В нижній частині постцентральної звивини

~Прецентральна звивина

~Латеральні потиличні звивини

~Верхня скронева звивина

~Верхня лобна звивина

}

// question: 776352 name: Де розміщена первинна проекційна зона кори великих півкуль, яка бере участь в аналізі вісцероцептивної інформації?::Де розміщена первинна проекційна зона кори великих півкуль, яка бере участь в аналізі вісцероцептивної інформації?::[html]Де розміщена первинна проекційна зона кори великих півкуль, яка бере участь в аналізі вісцероцептивної інформації?{

=Постцентральна звивина

~Середня скронева закрутка

~Верхня потилична закрутка

~Нижня скронева закрутка

~Кутова закрутка

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 2462625 name: Де у нюховій сенсорній системі при аналізі інформації, що надходить, широко використовуються явища конвергенції і гальмування?

::Де у нюховій сенсорній системі при аналізі інформації, що надходить, широко використовуються явища конвергенції і гальмування?::[html]
Де у нюховій сенсорній системі при аналізі інформації, що надходить, широко використовуються явища конвергенції і гальмування?
\n

{

=3

~1~2

~5

~6}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 14272 name: Дитина 5 років поступила в лор-відділення лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал інфекція потрапила в барабанну порожнину?

::Дитина 5 років поступила в лор-відділення лікарні з діагнозом\: гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал інфекція потрапила в барабанну порожнину?::Дитина 5 років поступила в лор-відділення лікарні з діагнозом\: гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал інфекція потрапила в барабанну порожнину?{

=М’язовотрубний канал

~Каналець барабанної струни

~Сонно-барабанні канальці

~Барабанний каналець

~Сонний канал

}

// question: 14242 name: До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу болюча. Подразнення якого з нервів може дати таку кліничну картину?::До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу болюча. Подразнення якого з нервів може дати таку кліничну картину?::До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу болюча. Подразнення якого з нервів може дати таку кліничну картину?{

=N. auricularis magnus

~N. occipitalis minor

~Nn. supraclaviculares

~N. vagus

~N. transversus colli

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 776355 name: До яких з наведених нижче утворів ЦНС надходить вісцеральна інформація провідними шляхами спинного мозку?

::До яких з наведених нижче утворів ЦНС надходить вісцеральна інформація провідними шляхами спинного мозку?::[html]До яких з наведених нижче утворів ЦНС надходить вісцеральна інформація провідними шляхами спинного мозку?{

=Ретикулярна формація, вестибулярні ядра

~Червоні ядра, оливи

~Передні роги спинного мозку, кулясте ядро

~Корокоподібне і зубчасте ядра

~Шкаралупа, чотиригорбкове тіло

}

// question: 776344 name: До яких природних умов пристосовують організм людини міотатичні рефлекси?::До яких природних умов пристосовують організм людини міотатичні рефлекси?::[html]До яких природних умов пристосовують організм людини міотатичні рефлекси?{

=Земна гравітація

~Сонячне світло

~Температура середовища

~Механічні подразники

~Хімічні подразники

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 757614 name: До яких ядер віддають колатералі нейрони, що піднімаються із олив?

::До яких ядер віддають колатералі нейрони, що піднімаються із олив?::[html]До яких ядер віддають колатералі нейрони, що піднімаються із олив?

{

=6

~2~3

~4

~5}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 761774 name: Довжина волокон основної мембрани завитка внутрішн

::Довжина волокон основної мембрани завитка внутрішн::[html]Довжина волокон основної мембрани завитка внутрішнього вуха\:{

~Однакова на всьому протязі;

~Від основи зменшується до її вершини;

=Від основи збільшується до її вершини;

~Від вершини збільшується до сонови;

~Збільшується до середини відстані, а пізніше зменшується.

}

// question: 31266 name: Довжина волокон основної мембрани завитка внутрішнього вуха:::Довжина волокон основної мембрани завитка внутрішнього вуха\:::Довжина волокон основної мембрани завитка внутрішнього вуха\:{

=Від основи збільшується до її вершини

~Однакова на всьому протязі

~Від основи зменшується до її вершини

~Від вершини збільшується до основи

~Збільшується до середини відстані, а пізніше зменшується

}

// question: 32854 name: Дорсальний кохлеарний тракт:::Дорсальний кохлеарний тракт\:::Дорсальний кохлеарний тракт\:{

=Переходить на протилежний бік і закінчується в ядрі латеральної петлі

~Не переходячи на протилежний бік закінчується в ядрі латеральної петлі

~Не переходячи на протилежний бік і йдуть до верхнього горбика чотиригорбкового тіла

~Переходить на протилежний бік і закінчується в верхніх горбиках чотиригорбкового тіла

~Не переходять на протилежний бік і йдуть до оливи

}

// question: 761777 name: Ендолімфа відрізняється від перилімфи насамперед т::Ендолімфа відрізняється від перилімфи насамперед т::[html]Ендолімфа відрізняється від перилімфи насамперед тим, що\:{

=В ендолімфі в 100 р більше К+ і в 10 р менше Na+;

~В ендолімфі в 10 р більше К+ і в 2 р менше Na+;

~В ендолімфі в 100 р більше Na+ і в 10 р менше К+;

~В ендолімфі в 2 р більше К+ і в 5 р менше Na+;

~В ендолімфі в 10 р більше K+ і в 100 більше Na+;

}

// question: 773341 name: З яким провідним шляхом пов’язане відчуття дотику?::З яким провідним шляхом пов’язане відчуття дотику?::З яким провідним шляхом пов’язане відчуття дотику?{

~Церебелльоспінальним

~Руброспінальним

=Спіноталамічним

~Спіно-церебеллярним

~Кортикопонтосеребеллярним

}

// question: 34219 name: За даними аудіометрії, в пацієнта порушене сприйняття звуків середньої частоти. Який утвір пошкоджено?::За даними аудіометрії, в пацієнта порушене сприйняття звуків середньої частоти. Який утвір пошкоджено?::За даними аудіометрії, в пацієнта порушене сприйняття звуків середньої частоти. Який утвір пошкоджено?{

=Спіральний ганглій

~Кохлеарні ядра

~Чотиригорбкове тіло

~Прецентральну кору

~Потиличну кору

}

// question: 33283 name: За яким принципом згруповані нейрони у соматосенсорній корі?::За яким принципом згруповані нейрони у соматосенсорній корі?::За яким принципом згруповані нейрони у соматосенсорній корі?{

=Вертикальні колонки пов’язані з певним типом рецепторів

~Дифузна невпорядкована мережа клітин

~Замкнені ланцюжки циркуляції імпульсів

~Певний нейрон пов’язаний із певним рецептором

~Горизонтальні шари відповідають за певний вид подразнення

}

// question: 31505 name: Загальна площа кори у скроневій частці у людини:::Загальна площа кори у скроневій частці у людини\:::Загальна площа кори у скроневій частці у людини\:{

=Звичайно більша у музикантів з досконалим слухом, ніж у пересічних осіб

~Пропорційна до об`єму зорової координації

~Здійснює визначення лінійного прискорення голови та тіла

~Забезпечує корекцію локалізації джерела звуку

~Більша у правій півкулі головного мозку, чим у лівій

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 14200 name: Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок?

::Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок?::[html]Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок?{

=Задню


~Передню

~Медіальну

~Латеральну

~Верхню


}

// question: 14283 name: Запалення барабанної порожнини ускладнилось запаленням твердої мозкової оболонки. Через яку стінку барабанної порожнини інфекція може потрапити в порожнину черепа?

::Запалення барабанної порожнини ускладнилось запаленням твердої мозкової оболонки. Через яку стінку барабанної порожнини інфекція може потрапити в порожнину черепа?::Запалення барабанної порожнини ускладнилось запаленням твердої мозкової оболонки. Через яку стінку барабанної порожнини інфекція може потрапити в порожнину черепа?{

=Верхню


~Нижню

~Латеральну

~Медіальну

~Задню


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 761779 name: Захисний акустичний рефлекс спрацьовує:

::Захисний акустичний рефлекс спрацьовує\:::[html]Захисний акустичний рефлекс спрацьовує\:{

=Через 10 мс після початку дії сильного звуку;

~Через 1 мс після початку дії сильного звіку;

~Через 1 с після початку дії сильного звуку;

~Через 0,1 мс після початку дії сильного звуку;

~Одночасно з дією сильного звуку.

}

// question: 761782 name: Збудження волоскових клітин кортієвого огану і ген::Збудження волоскових клітин кортієвого огану і ген::[html]Збудження волоскових клітин кортієвого огану і генерація потенціалу дії відбувається внаслідок\:{

~Руху епітеліальних клітин, зумовлених рухом ендолімфи;

~Деформації волосин зумовлених коливанням покривної мембрани;

=Деформації волосин зумовлених коливанням основної мембрани;

~Руху волоскових клітин зумовлених рухом перилімфи;

~Деформація фіброцитів зумовлених рухом вестибулярної мембрани.

}

// question: 346841 name: Звичним стимулом для рецепторів для напівкругових каналів є:::Звичним стимулом для рецепторів для напівкругових каналів є\:::[html]Звичним стимулом для рецепторів для напівкругових каналів є\:{

=Зміни кутового прискорення

~Зміни прямолінійного прискорення

~Нахили голови „вперед-назад”

~Нахили голови „вправо-вліво”

~Прямолінійне прискорення

}

// question: 31715 name: Звичним стимулом для рецепторів напівколових каналів є:::Звичним стимулом для рецепторів напівколових каналів є\:::Звичним стимулом для рецепторів напівколових каналів є\:{

=Зміни кутового прискорення

~Зміни прямолінійного прискорення

~Нахили голови „вперед-назад”

~Нахили голови „вправо-вліво”

~Прямолінійне прискорення

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 2462627 name: Звідки імпульси нюхової чутливості спрямовуються у різні відділи мозку?

::Звідки імпульси нюхової чутливості спрямовуються у різні відділи мозку?::[html]
Звідки імпульси нюхової чутливості спрямовуються у різні відділи мозку?
\n

{

=4

~1~2

~5

~6}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 761794 name: Інтенсивність звуку вимірюють у:

::Інтенсивність звуку вимірюють у\:::[html]Інтенсивність звуку вимірюють у\:{

=Децибелах;

~Діоптріях;

~Дальтонах;

~Гц;

~Грамах.


}

// question: 761766 name: Коли створюються умови для виникнення збудження пр

::Коли створюються умови для виникнення збудження пр::[html]Коли створюються умови для виникнення збудження при лінійних прискореннях під час рухів „вгору-вниз”; „взад-вперед”\:{

~Важча мембрана попереджує рух ендолімфи;

~Легша мембрана відстає від ендолімфи на початку руху у зупиняється у разі гальмування;

=Важча мембрана відстає від ендолімфи на початку руху у зупиняється у разі гальмування;

~Легша мембрана попереджує рух ендолімфи;

~Легша мембрана попереджує і продовжує рухатись у разі гальмування.

}

// question: 346476 name: Коли створюються умови для виникнення збудження при лінійних прискореннях під час рухів „вгору-вниз”; „взад-вперед”:::Коли створюються умови для виникнення збудження при лінійних прискореннях під час рухів „вгору-вниз”; „взад-вперед”\:::[html]Коли створюються умови для виникнення збудження при лінійних прискореннях під час рухів „вгору-вниз”; „взад-вперед”\:{

=Важча мембрана відстає від ендолімфи на початку руху у зупиняється у разі гальмування

~Легша мембрана відстає від ендолімфи на початку руху у зупиняється у разі гальмування

~Важча мембрана попереджує рух ендолімфи

~Легша мембрана попереджує рух ендолімфи

~Легша мембрана попереджує і продовжує рухатись у разі гальмування

}

// question: 761780 name: Коливання мембрани овального отвору передається:::Коливання мембрани овального отвору передається\:::[html]Коливання мембрани овального отвору передається\:{

=Перилімфі вестибулярних сходів і через присінкову мембрану – ендолімфі;

~Ендолімфі вестибулярних сходів і через присінкову мембрану – ендолімфі;

~Ендолімфі вестибулярних сходів і через основну мембрану – ендолімфі;

~Ендолімфі вестибулярних сходів і через покривну мембрану – ендолімфі;

~Перилімфі вестибулярних сходів і через тенторіальну мембрану – ендолімфі.

}

// question: 761803 name: Краще всього людина може визначити джерело звуку,::Краще всього людина може визначити джерело звуку,::[html]Краще всього людина може визначити джерело звуку, якщо він знаходиться\:{

~Знизу


~Зверху

~Ззаду


~Спереду

=Збоку


}

// question: 31628 name: Краще всього людина може визначити джерело звуку, якщо воно знаходиться:

::Краще всього людина може визначити джерело звуку, якщо воно знаходиться\:::Краще всього людина може визначити джерело звуку, якщо воно знаходиться\:{

=Збоку


~Знизу

~Зверху


~Ззаду

~Спереду


}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 2462474 name: Куди надходить вісцеральна сигналізація провідними шляхами спинного мозку?

::Куди надходить вісцеральна сигналізація провідними шляхами спинного мозку?::[html]
Куди надходить вісцеральна сигналізація провідними шляхами спинного мозку?
\n

{

=9

~5~6

~7

~4}

// question: 757615 name: Куди направляються провідні волокна із олив?

::Куди направляються провідні волокна із олив?::[html]Куди направляються провідні волокна із олив?

{

=7,9


~2,3

~1,4


~8,10

~2,5


}

// question: 2457446 name: Куди передаються імпульси від рецепторів соматичної чутливості?

::Куди передаються імпульси від рецепторів соматичної чутливості?::[html]
Куди передаються імпульси від рецепторів соматичної чутливості?
\n

{

=1

~4~5

~6

~7}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 776338 name: Куди передаються сигнали від органів Гольджі?

::Куди передаються сигнали від органів Гольджі?::[html]Куди передаються сигнали від органів Гольджі?{

=До гальмівних мотонейронів

~До альфа-мотонейронів

~До гама мотонейронів

~До серотонінергічних нейронів

~До вегетативних гангліїв

}

// question: 14330 name: Людина краще за все локалiзує джерело звуку, якщо вiн знаходиться:::Людина краще за все локалiзує джерело звуку, якщо вiн знаходиться\:::Людина краще за все локалiзує джерело звуку, якщо вiн знаходиться\:{

=Збоку


~Попереду

~Позаду


~Знизу

~Зверху


}

// question: 773348 name: Людина при тривалому знаходженні у приміщенні з не

::Людина при тривалому знаходженні у приміщенні з не::Людина при тривалому знаходженні у приміщенні з неприємним запахом не відчуває його. В основі цього лежать такі зміни у нюхових рецепторах\: {

=Інактивація натрієвих каналів

~Інактивація кальцієвих каналів

~Інактивація калієвих каналів

~Зменшення мембранного потенціалу спокою

~Зменшення порогового потенціалу

}

// question: 761791 name: Місце розташування ділянки з максимальною амплітуд::Місце розташування ділянки з максимальною амплітуд::[html]Місце розташування ділянки з максимальною амплітудою коливань ендолімфи залежить від\:{

~Довжини вестибулярної мембрани.

~Гучності звуку;

~Коливань покривної тканини;

~Амплітуди коливань клітинних мембран;

=Частоти звукових коливань;

}

// question: 761768 name: Моторні рефлекси при інтенсивному подразненні реце::Моторні рефлекси при інтенсивному подразненні реце::[html]Моторні рефлекси при інтенсивному подразненні рецепторів вестибулярного апарата зумовлені тим, що нервові волокна вестибулярного аналізатора надсилають імпульси до\:{

~альфа і гама-мотонейронів м’язів розгиначів;

~Таламуса;

~Гіпоталамуса;

=Ядер око рухового нерва;

~Скроневої кори мозку.

}

// question: 31731 name: Моторні рефлекси при інтенсивному подразненні рецепторів вестибулярного апарата зумовлені тим, що нервові волокна вестибулярного аналізатора надсилають імпульси до:::Моторні рефлекси при інтенсивному подразненні рецепторів вестибулярного апарата зумовлені тим, що нервові волокна вестибулярного аналізатора надсилають імпульси до\:::Моторні рефлекси при інтенсивному подразненні рецепторів вестибулярного апарата зумовлені тим, що нервові волокна вестибулярного аналізатора надсилають імпульси до\:{

=Мотонейронів м’язів розгиначів

~Таламуса

~Гіпоталамуса

~Ядер око рухового нерва

~Нейронів кори мозку

}

// question: 761770 name: Моторні рефлекси, спрямовані на підтримування пози::Моторні рефлекси, спрямовані на підтримування пози::[html]Моторні рефлекси, спрямовані на підтримування пози, пов’язані з\:{

~Контактом нейронів вестибулярного нерва з руховими центрами спинного мозку і мозочка;

~Контактом нейронів вестибулярного нерва з автономними центрами спинного мозку і стовбура мозку;

=Контактом нейронів вестибулярного нерва з руховими центрами стовбура мозку і мозочка;

~Контактом нейронів вестибулярного нерва з руховими центрами базальних ядер і кори мозку;

~Контактом нейронів вестибулярного нерва з руховими центрами мозочка і базальних ядер.

}

// question: 761760 name: На аферентний нейрон вестибулярного рецептора збуд::На аферентний нейрон вестибулярного рецептора збуд::[html]На аферентний нейрон вестибулярного рецептора збудження передається за допомогою\:{

~Ацетилхоліна;

~Адреналіна;

=Серотоніна;

~Гістаміна;

~Брадикініна.

}

// question: 346463 name: На аферентний нейрон вестибулярного рецептора збудження передається за допомогою:::На аферентний нейрон вестибулярного рецептора збудження передається за допомогою\:::[html]На аферентний нейрон вестибулярного рецептора збудження передається за допомогою\:{

=Ацетилхоліна

~Адреналіна

~Серотоніна

~Гістаміна

~Брадикініна

}

// question: 776340 name: На що реагують органи Гольджі?::На що реагують органи Гольджі?::[html]На що реагують органи Гольджі?{

=Величину і швидкість напруження м’яза

~pH саркоплазми

~Температуру тканин

~Скорочення м’яза антагоніста

~Лінійне прискорення

}

// question: 776329 name: На що спрямована функція смакового аналізатора у людини?::На що спрямована функція смакового аналізатора у людини?::[html]На що спрямована функція смакового аналізатора у людини?{

=Розпізнавання харчових і нехарчових подразників

~Стимулювання утворення слини

~Гальмування надмірного виділення травних соків

~Забезпечення травлення у новонароджених дітей

~Формування умовних рефлексів

}

// question: 776357 name: На що спрямовані безумовні рефлекторні реакції, які викликаються з вісцерорецепторів?::На що спрямовані безумовні рефлекторні реакції, які викликаються з вісцерорецепторів?::[html]На що спрямовані безумовні рефлекторні реакції, які викликаються з вісцерорецепторів?{

=Підтримання сталості внутрішнього середовища

~Подолання стресової реакції

~Адаптацію до зовнішнього середовища

~Підтримання рівноваги і антигравітаційної пози

~Формування соціальних форм поведінки

}

// question: 776370 name: На якому рiвнi ЦНС замикаються рефлекторнi дуги вестибулярних::На якому рiвнi ЦНС замикаються рефлекторнi дуги вестибулярних::[html]
На якому рiвнi ЦНС замикаються рефлекторнi дуги вестибулярних
статичних рефлексiв? {

=Заднього мозку

~Спинного мозку

~Середнього мозку

~Мозочка

~Базальних ядер

}

// question: 31255 name: На якому рiвнi ЦНС замикаються рефлекторнi дуги слухових та зорових орiєнтовних рефлексiв?::На якому рiвнi ЦНС замикаються рефлекторнi дуги слухових та зорових орiєнтовних рефлексiв?::На якому рiвнi ЦНС замикаються рефлекторнi дуги слухових \nта зорових орiєнтовних рефлексiв?{

=Чотиригорбкового тiла

~Мозочка

~Червоного ядра

~Смугастого тiла

~Чорної субстанцiї

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/тести з малюнками

// question: 373352 name: Назвіть де закінчується провідний шлях цього виду чутливості для різних частин тіла:

::Назвіть де закінчується провідний шлях цього виду чутливості для різних частин тіла\:::[html]
Назвіть де закінчується провідний шлях цього виду чутливості для різних частин тіла\:
{

=соматосенсорна кора

~візуальна кора

~слухова кора

~лимбична кора

~префронтальная кора

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 761784 name: Найвища чутливість слухового аналізатора до звуку

::Найвища чутливість слухового аналізатора до звуку::[html]Найвища чутливість слухового аналізатора до звуку знаходиться в межах\:{

=1000-4000 Гц;

~4000-5000 Гц;

~1000-2000 Гц;

~5000-6000 Гц;

~1000-3000 Гц.

}

// question: 761797 name: Напрям ністагму є ротаторним, якщо особу оберта::Напрям ністагму є ротаторним, якщо особу оберта::[html]Напрям ністагму є ротаторним, якщо особу обертати\:{

=Із нахиленою у бік головою;

~Із нахиленою назад головою;

~Після пошкодження одного присінкового нерва;

~Після потрапляння води в одне вухо;

~Після нахилу тулуба вперед.

}

// question: 761790 name: Нейрони вентрального ядра сприймають:::Нейрони вентрального ядра сприймають\:::[html]Нейрони вентрального ядра сприймають\:{

~Зміни частоти звуку;

~Чітко визначені частоти;

=Зміни амплітуди звуку;

~Підвищення звуку;

~Зниження звуку.

}

// question: 761788 name: Нейронні відростки, що піднімаються із оливи йдуть::Нейронні відростки, що піднімаються із оливи йдуть::[html]Нейронні відростки, що піднімаються із оливи йдуть до\:{

=Нижніх горбиків чотиригорбкового тіла і медіального колінчастого тіла;

~Нижніх горбиків чотиригорбкового тіла і латерального колінчастого тіла;

~Верхніх горбиків чотиригорбкового тіла і медіального колінчастого тіла;

~Верхніх горбиків чотиригорбкового тіла і латерального колінчастого тіла;

~Верхніх горбиків метаталамуса і латеральної колінчастої петлі.

}

// question: 32856 name: Нейронні відростки, що піднімаються із оливи йдуть до:::Нейронні відростки, що піднімаються із оливи йдуть до\:::Нейронні відростки, що піднімаються із оливи йдуть до\:{

=Нижніх горбиків чотиригорбкового тіла і медіального колінчастого тіла

~Нижніх горбиків чотиригорбкового тіла і латерального колінчастого тіла

~Верхніх горбиків чотиригорбкового тіла і медіального колінчастого тіла

~Верхніх горбиків чотиригорбкового тіла і латерального колінчастого тіла

~Верхніх горбиків метаталамуса і латеральної колінчастої петлі

}

// question: 31736 name: Ністагм очей пов’язані з тим, що:::Ністагм очей пов’язані з тим, що\:::Ністагм очей пов’язані з тим, що\:{

=Нервові волокна вестибулярного аналізатора контактують з ядрами окорухового нерва

~Нервові волокна вестибулярного аналізатора контактують з таламусом

~Волокна вестибулярного нерва контактують з ядрами блукаючого нерва

~Нервові волокна вестибулярного аналізатора контактують з гіпоталамусом

~Нервові волокна вестибулярного аналізатора контактують з нейронами кори мозку

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 31308 name: Обстежуваний обертався в крiслi Баранi з головою, схиленою на лiве плече, закритими очима, 10 обертiв за 20 секунд проти годинникової стрiлки. Який характер і напрямок нiстагму має спостерiгатися в нормi?

::Обстежуваний обертався в крiслi Баранi з головою, схиленою на лiве плече, закритими очима, 10 обертiв за 20 секунд проти годинникової стрiлки. Який характер і напрямок нiстагму має спостерiгатися в нормi?::Обстежуваний обертався в крiслi Баранi з головою, схиленою на лiве плече, закритими очима, 10 обертiв за 20 секунд проти годинникової стрiлки. Який характер і напрямок нiстагму має спостерiгатися в нормi?{

=Вертикальний вниз

~Горизонтальний вправо

~Вертикальний вверх

~Горизонтальний вліво

~Ротаторний

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 776389 name: Обстежуваного обертають у горизонтальній площині в лівий бік і спостерігають ністагм очей внаслідок реалізації таких рефлексів:

::Обстежуваного обертають у горизонтальній площині в лівий бік і спостерігають ністагм очей внаслідок реалізації таких рефлексів\:::[html]Обстежуваного обертають у горизонтальній площині в лівий бік і спостерігають ністагм очей внаслідок реалізації таких рефлексів\:{

=Стато-кінетичні з вестибулорецепторів півкружних каналів

~Стато-кінетичні з отолітових вестибулорецепторів

~Випрямлення голови

~Випрямлення тулуба

~Міотатичних рефлексів

}

// question: 346654 name: Отолітова мембрана маточки по відношенню до мішечка розташована:::Отолітова мембрана маточки по відношенню до мішечка розташована\:::[html]Отолітова мембрана маточки по відношенню до мішечка розташована\:{

=Вертикально

~Горизонтально

~Під гострим кутом

~У фронтальній площині

~У сагітальній площині

}

// question: 346838 name: Отолітові мембрани контролюють зміну положення голови:::Отолітові мембрани контролюють зміну положення голови\:::[html]Отолітові мембрани контролюють зміну положення голови\:{

=Будь-які зміни положення голови

~Нахили голови вперед

~Нахили голови назад

~Нахили голови вправо

~Нахили голови вліво

}

// question: 776372 name: Пiсля гойдання дитина вiдчула головокружiння. Внаслідок чого така реакцiя розвинулася в даному випадку?::Пiсля гойдання дитина вiдчула головокружiння. Внаслідок чого така реакцiя розвинулася в даному випадку?::[html]Пiсля гойдання дитина вiдчула головокружiння. Внаслідок чого така реакцiя розвинулася в даному випадку?{

=Підвищеної збудливості вестибулорецепторів

~Подразнення пропріорецепторів

~Зниженої швидкості обробки імпульсів

~Подразнення терморецепторів

~Гальмування в потиличних зонах кори

}

// question: 31370 name: Пiсля гойдання дитина вiдчула головокружiння. Яке фiзiологiчне значення даного виду вестибулярних реакцiй при дії природних подразників?::Пiсля гойдання дитина вiдчула головокружiння. Яке фiзiологiчне значення даного виду вестибулярних реакцiй при дії природних подразників?::Пiсля гойдання дитина вiдчула головокружiння. Яке фiзiологiчне значення даного виду вестибулярних реакцiй при дії природних подразників?{

=Інформують про положення власного тіла в просторі

~Регулюють чутливість пропріорецепторів

~Підтримують зорову орієнтацію у просторі

~Регулюють довільні рухи власного тіла

~Регулюють власний периферичний судинний опір

}

// question: 776375 name: Пiсля гойдання дитина вiдчула головокружiння. Яке фiзiологiчне значення даного виду вестибулярних реакцiй при дії природних подразників?::Пiсля гойдання дитина вiдчула головокружiння. Яке фiзiологiчне значення даного виду вестибулярних реакцiй при дії природних подразників?::[html]Пiсля гойдання дитина вiдчула головокружiння. Яке фiзiологiчне значення даного виду вестибулярних реакцiй при дії природних подразників?{

=Підтримує положення тіла в просторі

~Регулює чутливість пропріорецепторів

~Підтримує орієнтацію у просторі

~Регулює довільні рухи тіла

~Регулює периферичний судинний опір

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 34207 name: Пацієнт втрачає рівновагу у вертикальному положенні при заплющених очах. Які структури мозку ушкоджені?

::Пацієнт втрачає рівновагу у вертикальному положенні при заплющених очах. Які структури мозку ушкоджені?::Пацієнт втрачає рівновагу у вертикальному положенні при заплющених очах. Які структури мозку ушкоджені?{

=Мозочок


~Спіральний ганглій кортієва органа

~Медіальне колінчасте тіло

~Таламус

~Гіпофіз


}

// question: 34221 name: Пацієнт не відчуває температурних подразнень у центральній частині язика. Яка причина цього стану?

::Пацієнт не відчуває температурних подразнень у центральній частині язика. Яка причина цього стану?::Пацієнт не відчуває температурних подразнень у центральній частині язика. Яка причина цього стану?{

=Відсутність термррецепторів у цій ділянці

~Ураження язикоглоткового нерва

~Ураження підщелепного нерва

~Ураження скроневої кори

~Ураження вестибулярних ядер

}

// question: 34214 name: Пацієнт при досліді Рінне не чує камертон через повітря, але чує через кістки. Яка частина слухового аналізатора уражена?::Пацієнт при досліді Рінне не чує камертон через повітря, але чує через кістки. Яка частина слухового аналізатора уражена?::Пацієнт при досліді Рінне не чує камертон через повітря, але чує через кістки. Яка частина слухового аналізатора уражена?{

=Середнє вухо

~Внутрішнє вухо

~Медіальне колінчасте тіло

~Нижні горбики чотиригорбкового тіла

~Слуховий нерв

}

// question: 34232 name: Пацієнтка під час проведення діагностичного дослідження вжила 2 літра питної води. З яких рецепторів перед усім почнеться запуск регуляторних процесів, що забезпечать водно-сольовий гомеостаз?::Пацієнтка під час проведення діагностичного дослідження вжила 2 літра питної води. З яких рецепторів перед усім почнеться запуск регуляторних процесів, що забезпечать водно-сольовий гомеостаз?::Пацієнтка під час проведення діагностичного дослідження вжила 2 літра питної води. З яких рецепторів перед усім почнеться запуск регуляторних процесів, що забезпечать водно-сольовий гомеостаз?{

=Волюморецепторів

~Фоторецепторів

~Хеморецепторів

~Барорецепторів

~Механорецепторів

}

// question: 776320 name: Перед проведенням фіброгастроскопії пацієнту обробили ротову порожнину анестезуючую речовиною – лідокаіном. Який з перерахованих фізіологічних ефектів досягається проведенням такої процедури?::Перед проведенням фіброгастроскопії пацієнту обробили ротову порожнину анестезуючую речовиною – лідокаіном. Який з перерахованих фізіологічних ефектів досягається проведенням такої процедури?::[html]Перед проведенням фіброгастроскопії пацієнту обробили ротову порожнину анестезуючую речовиною – лідокаіном. Який з перерахованих фізіологічних ефектів досягається проведенням такої процедури?{

=Гальмування блювотного рефлексу

~Зниження чутливості смакових рецепторів

~Гальмування слиновиділення

~Стимуляція ковтання

~Зниження чутливості до больових подразників

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 344928 name: Перетинчастий лабіринт вестибулярного органа:

::Перетинчастий лабіринт вестибулярного органа\:::[html]Перетинчастий лабіринт вестибулярного органа\:{

=Заповнений ендолімфою, а занурений у перилімфу

~Заповнений ендолімфою, а занурений у ендолімфу

~Заповнений перилімфою, а занурений у ендолімфу

~Заповнений перилімфою, а занурений у перилімфу

~Заповнений ендолімфою, а занурений у інтерстиційну рідину

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 31494 name: Під час гри діти перевертали котеня спинкою донизу і старалися утримати лапками догори, при цьому тварина щоразу повертала голову тім`ям догори, а потім усе тіло поверталося спинкою догори. Подразнення яких рецепторів викликло таку реакцію тварини?

::Під час гри діти перевертали котеня спинкою донизу і старалися утримати лапками догори, при цьому тварина щоразу повертала голову тім`ям догори, а потім усе тіло поверталося спинкою догори. Подразнення яких рецепторів викликло таку реакцію тварини?::Під час гри діти перевертали котеня спинкою донизу і старалися утримати лапками догори, при цьому тварина щоразу повертала голову тім`ям догори, а потім усе тіло поверталося спинкою догори. Подразнення яких рецепторів викликло таку реакцію тварини?{

=Вестибулярних

~Проприорецепторів кінцівок

~Тактильних

~Слухових

~Вісцерорецепторів

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 346471 name: Під час нахилу війок у бік довгої волосини:

::Під час нахилу війок у бік довгої волосини\:::[html]Під час нахилу війок у бік довгої волосини\:{

=Частота ПД збільшується, у протилежний – зменшується

~Частота ПД зменшується, у протилежний - збільшується

~Частота ПД збільшується, у протилежний – збільшується

~Частота ПД зменшується, у протилежний – зменшується

~Залишаться незмінною

}

// question: 761764 name: Під час нахилу війок у бік, протилежний від довгої волосини:::Під час нахилу війок у бік, протилежний від довгої волосини\:::[html]Під час нахилу війок у бік, протилежний від довгої волосини\:{

~Частота ПД збільшується

=Частота ПД зменшується

~Частота коливань мембрани збільшується

~Швидкість обертання зменшується

~Залишаться незмінною.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 34202 name: Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювота, посилене потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток симптомів?

::Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювота, посилене потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток симптомів?::Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювота, посилене потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток симптомів?{

=Вестибулорецепторів півколових каналів

~Кортієвого органа

~Пропріорецепторів суглобів

~Фоторецепторів

~Статолітового апарату

}

// question: 34229 name: Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого тактильні і температурні відчуття. На яку зону кори діяли подразники?::Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого тактильні і температурні відчуття. На яку зону кори діяли подразники?::Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого тактильні і температурні відчуття. На яку зону кори діяли подразники?{

=Постцентральна звивина

~Прецентральна звивина

~Парагіпокампальна звивина

~Верхня латеральна звивина

~Поясна звивина

}

// question: 31272 name: Під час тряскої їзди в автобусі пасажирку почало нудити, виникла блідість шкірних покривів, сповільнився пульс, виник ністагм. Який провідний шлях з’єднує ядра вестибулярного нерва з іншими ядрами III, IV, VI, Х черепно-мозкових нервів?::Під час тряскої їзди в автобусі пасажирку почало нудити, виникла блідість шкірних покривів, сповільнився пульс, виник ністагм. Який провідний шлях з’єднує ядра вестибулярного нерва з іншими ядрами III, IV, VI, Х черепно-мозкових нервів?::Під час тряскої їзди в автобусі пасажирку почало нудити, виникла блідість шкірних покривів, сповільнився пульс, виник ністагм. Який провідний шлях з’єднує ядра вестибулярного нерва з іншими ядрами III, IV, VI, Х черепно-мозкових нервів?{

=Присередній повздовжній пучок

~Присередня петля

~Бічна петля

~Кірково-ядерний шлях

~Кірково-мостовий шлях

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 761806 name: Після обертальних рухів при вертикальному положенн

::Після обертальних рухів при вертикальному положенн::[html]Після обертальних рухів при вертикальному положенні голови розвивається ністагм\:{

=Горизонтальний

~Ротаторний вліво

~Вертикальний вправо

~Вертикальний вниз

~Сагітальний

}

// question: 31652 name: Після обертальних рухів при вертикальному положенні голови розвивається ністагм:::Після обертальних рухів при вертикальному положенні голови розвивається ністагм\:::Після обертальних рухів при вертикальному положенні голови розвивається ністагм\:{

=Горизонтальний

~Ротаторний вліво

~Вертикальний вправо

~Вертикальний вниз

~Сагітальний

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 34204 name: Після побутової травми у пацієнта 18 років з’явилися постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, непевна хода. Функція яких структур головного мозку порушена?

::Після побутової травми у пацієнта 18 років з’явилися постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, непевна хода. Функція яких структур головного мозку порушена?::Після побутової травми у пацієнта 18 років з’явилися постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, непевна хода. Функція яких структур головного мозку порушена?{

=Мозочка


~Вестибулярних ядер

~Рухової кори

~Базальних ядер

~Чорної речовини

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 761798 name: Після раптового припинення обертання в кріслі Бара

::Після раптового припинення обертання в кріслі Бара::[html]Після раптового припинення обертання в кріслі Барані у пацієнта з'явився ністагм. У якому відділі ЦНС розташований центр цього рефлексу?{

~У мозочку

~У спинному созку.

=У довгастому мозку.

~У руховій корі.

~У базальних гангліях.

}

// question: 31276 name: Після раптового припинення обертання в кріслі Барані у пацієнта з'явився ністагм. У якому відділі ЦНС розташований центр цього рефлексу?::Після раптового припинення обертання в кріслі Барані у пацієнта з'явився ністагм. У якому відділі ЦНС розташований центр цього рефлексу?::Після раптового припинення обертання в кріслі Барані у пацієнта з'явився ністагм. У якому відділі ЦНС розташований центр цього рефлексу?{

=У довгастому мозку

~У спинному мозку

~У мозочку

~У руховій корі

~У базальних гангліях

}

// question: 776395 name: Після раптового припинення обертання в кріслі Барані у пацієнта з'явився ністагм. У якому відділі ЦНС розташований центр цього рефлексу?::Після раптового припинення обертання в кріслі Барані у пацієнта з'явився ністагм. У якому відділі ЦНС розташований центр цього рефлексу?::[html]Після раптового припинення обертання в кріслі Барані у пацієнта з'явився ністагм. У якому відділі ЦНС розташований центр цього рефлексу? {

=У довгастому мозку

~У мозочку

~У спинному мозку

~У руховій корі

~У базальних гангліях

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 757641 name: Після травми у людини було пошкоджено півколові канали з обох боків. На які подразнення не зможе реагувати людина?

::Після травми у людини було пошкоджено півколові канали з обох боків. На які подразнення не зможе реагувати людина?::[html]Після травми у людини було пошкоджено півколові канали з обох боків. На які подразнення не зможе реагувати людина?{

=На зміну швидкості руху з кутовим прискоренням

~На рухи голови вперед

~На рухи голови назад

~На рухи голови в різні боки

~На зміну швидкості прямолінійного руху

}

// question: 33304 name: Після фіксації шийного відділу хребта гіпсовою пов'язкою людині важко зберігати позу рівноваги, оскільки не надходить інформація до вестибулярних ядер від:::Після фіксації шийного відділу хребта гіпсовою пов'язкою людині важко зберігати позу рівноваги, оскільки не надходить інформація до вестибулярних ядер від\:::Після фіксації шийного відділу хребта гіпсовою пов'язкою людині важко зберігати позу рівноваги, оскільки не надходить інформація до вестибулярних ядер від\:{

=Отолітових рецепторів

~Шийних рецепторів

~Рецепторів півкружних каналів

~Суглобових рецепторів кінцівок

~М`язових веретен

}

// question: 34217 name: Після черепномозкової травми хворий не розпізнає предмети при обмацуванні. Який відділ мозку ушкоджено?::Після черепномозкової травми хворий не розпізнає предмети при обмацуванні. Який відділ мозку ушкоджено?::Після черепномозкової травми хворий не розпізнає предмети при обмацуванні. Який відділ мозку ушкоджено?{

=Постцентральну звивину

~Мозочок

~Скроневу кору

~Потиличну кору

~Чотиригорбкове тіло

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/текстові тести

// question: 33302 name: Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно підвищився тонус м'язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:

::Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно підвищився тонус м'язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів\:::Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно підвищився тонус м'язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів\:{

=Вестибулорецептори маточки і мішечка

~Пропріорецептори

~Вестибулорецептори півкружного каналу

~Фоторецептори сітківки ока

~Механорецептори шкіри ступні

}

// question: 761796 name: Постротаційний ністагм спричинений тривалим рухом:::Постротаційний ністагм спричинений тривалим рухом\:::[html]Постротаційний ністагм спричинений тривалим рухом\:{

=Ендолімфи у півколових каналах з послідовним зниженням купули і подразненням волоскових клітин;

~Водянистої вологи над війковим тілом в оці;

~Спиномозкової рідини над частинами мозкового стовбура, що містять пристінкові ядра;

~Ендолімфи у напрямку до глікотрему;

~Перилімфи над волосковими клітинами, які мають занурені відростки у покривну мембрану.

}

// question: 761763 name: Потенціал дії рецепторних клітинах вестибулярного::Потенціал дії рецепторних клітинах вестибулярного::[html]Потенціал дії рецепторних клітинах вестибулярного аналізатора виникає при\:{

~Сумації рецепторного потенціалу;

=Сумації генераторного потенціалу;

~Іррадіації генераторного потенціалу;

~Іррадіації рецепторного потенціалу;

~Реверберації рецепторного потенціалу.

}

// question: 346469 name: Потенціал дії рецепторних клітинах вестибулярного аналізатора виникає при:::Потенціал дії рецепторних клітинах вестибулярного аналізатора виникає при\:::[html]Потенціал дії рецепторних клітинах вестибулярного аналізатора виникає при\:{

=Сумації генераторного потенціалу

~Сумації рецепторного потенціалу

~Іррадіації генераторного потенціалу

~Іррадіації рецепторного потенціалу

~Реверберації рецепторного потенціалу

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі$CATEGORY: $course$/Фізіологія слуху. Вестибулярний аналізатор. Фізіологія аналізатора соматичної і вісцеральної чутливості/ситуаційні задачі

// question: 14354 name: При гнійному отиті гній розповсюдився у комірки соскоподібного відростка і далі ускладнився менінгітом. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

::При гнійному отиті гній розповсюдився у комірки соскоподібного відростка і далі ускладнився менінгітом. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?::При гнійному отиті гній розповсюдився у комірки соскоподібного відростка і далі ускладнився менінгітом. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?{

=В задню черепну ямку

~В крило-піднебінну ямку

~В середню черепну ямку

~В передню черепну ямку

~В очну ямку

}

// question: 14338 name: При гнійному отиті гноєм зруйновано верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?::При