6 курс мед підсумковий контрольСторінка1/30
Дата конвертації11.05.2016
Розмір2.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

12

Оцінка стану навколишнього середовища та його впливу на здоровя населення (тести)

Опис:

6 курс мед підсумковий контроль

Перелік питань:

1.

В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються:


A.

Стан здоров’я, віково-статевих особливостей


B.

Самопочуття досліджуваного


C.

Настрій, рівень статевого дозрівання


D.

Адекватність самооцінки


E. *

Властивостей характеру, темпераменту


2.

До провідних психогігієнічних принципів оптимізації діяльності людини відноситься:


A.

Гігієнічну оцінку умов праці та навчання


B.

Атестація робочих місць


C.

Принципи організації фізичного виховання, проведення загартовування


D.

Визначення розумової працездатності


E. *

Проведення гігієнічного нормування виробничої діяльності людини, раціональну організацію позаробочої діяльності


3.

У структурі особливостей особистості провідне місце посідає:


A.

Поведінкові реакції на зміни соціальних умов життя


B.

Емоційні реакції людини


C.

Передбачення поведінкових реакцій


D.

Дослідження особистісної поведінки


E. *

Властивості темпераменту


4.

Високий рівень розумової та фізичної працездатності зумовлює наявність:


A.

Гарного настрою


B.

Спадкової схильності


C.

Високого рівня освіти


D.

Низького рівня нейротизму


E. *

Мотиваційної спрямованості


5.

Провідною характеристикою психічного розвитку є:


A.

Стабільність настрою


B.

Рівень здоров’я


C.

Виховання, професійна адаптація


D.

Самовдосконалення, тренування


E. *

Самооцінка психічного стану


6.

До основних показників ступеня вираження головних рис темпераменту відносять:


A.

Зміни настрою, стійкість емоційних проявів


B.

Професійна спрямованість, самовдосконалення


C.

Розумові здібності


D.

Психофізіологічну адаптованість


E. *

Силу спонукання, швидкісні характеристики моторної діяльності


7.

Синхронізація життєдіяльності організму - це:


A.

Нормалізація сну і неспання


B.

Покращання настрою


C.

Процеси підвищення рівня уваги


D.

Процеси підвищення працездатності

E. *

Здатність центральної нервової системи до забезпечення взаємодії різних періодичних функцій організму


8.

Від синхронізації життєдіяльності організму залежить:


A.

Статевий розвиток


B.

Взаємовідношення з оточуючими


C.

Рівень освіти


D.

Рівень уваги


E. *

Самопочуття, настрій


9.

Десинхроноз - це


A.

Процес лікування хронічних захворювань


B.

Передвісник одужання


C.

Покращання фізичної форми


D.

Порушення взаємовідносин в сім’ї


E. *

Вид хронопатології


10.

Десинхроноз - це


A.

Процес лікування хронічних захворювань


B.

Покращання фізичної форми


C.

Порушення взаємовідносин в сім’ї


D.

Порушення характеристик особистості


E. *

Супутник різноманітних захворювань


11.

Під впливом яких факторів відбувається зрушення біоритмів:


A.

Погодні умови


B.

Погіршання взаємовідносин у колективі


C.

Зміни настрою


D.

Шум


E. *

Під впливом факторів урбанізації, зміна часових поясів


12.

Під впливом яких факторів відбувається зрушення біоритмів:


A.

Погодні умови


B.

Погіршання взаємовідносин у колективі


C.

Зміни настрою


D.

Шум, вібрація


E. *

Психічні навантаження, вплив стресових факторів


13.

Біоритми це:


A.

Процеси чергувань станів організму, що необхідно тренувати


B.

Фізіологічні коливання реакцій у відповідь на подразнення


C.

Психологічні реакції організму у відповідь на дію зовнішніх чинників


D.

Ритм роботи серця


E. *

Самопідтримуючі автономні процеси чергувань станів організму і коливань фізіологічних реакцій індивідуума


14.

У 4- поверховій будівлі дитячої багатопрофільної лікарні палатні відділення розташовані на поверхах в наступному порядку: 1 - хірургічне, 2 - реанімаційне, 3 - оториноларингологія, 4 - терапевтичне. Вкажіть правильну відповідь:


A.

порядок розміщення правильний


B.

1 - терапевтичне, 2 - реанімаційне, 3 - хірургічне, 4 - оториноларингологія


C.

1 - оториноларингологія, 2 - терапевтичне, 3 - хірургічне, 4 - реанімаційне


D.

1 - реанімаційне, 2 - терапевтичне, 3 - оториноларингологія, 4 - хірургічне


E. *

1 - реанімаційне, 2 - хірургічне, 3 - оториноларингологічне,4 - терапевтичне

15.

Питома вага професійних захворювань лікарів фізичної етіології (%


A.

5,5


B.

10


C.

33,5


D.

60


E. *

1,2


16.

На долю професійних хвороб лікарів з хронічним протіканням доводиться (%


A.

10,6


B.

46,5


C.

53,5


D.

70


E. *

89,4


17.

На долю професійних хвороб лікарів з гострим протіканням доводиться (%


A.

89,4


B.

46,5


C.

53,5


D.

70


E. *

10,6


18.

Які захворювання найчастіше реєструються у хірургів


A.

сироватковий гепатит, ГРЗ, грип


B.

сироватковий гепатит, ішіас, неврастенія


C.

ГРЗ, грип, інфаркт міокард


D.

ГРЗ, неврастенії, інфаркт міокард


E. *

сироватковий гепатит, інфаркт міокарду, неврастенії


19.

Мегаритми - це ритми від:


A.

Від 30 хвилин до 28 годин


B.

Від 20 днів до 1 року


C.

Від 28 годин до 20 днів


D.

Від 20 до 28 годин


E. *

Це ритми від 1 року до десятків років


20.

Для профілактики десинхронозів на робочому місці необхідно:


A.

Покращувати настрій


B.

Зниження шуму


C.

Зручні меблі


D.

Гарний мікроклімат у колективі


E. *

Організовувати денний сон, періоди тиші, гаряче харчування


21.

До основних біоритмологічних принципів раціональної організації повсякденної діяльності людини слід віднести:


A.

Підвищення резистентності організму


B.

Підвищення позитивного емоційного самопочуття


C.

Покращання мікроклімату у колективі, покращання настрою


D.

Зниження рівня фізичного навантаження


E. *

Забезпечення поєднання часу трудової діяльності з часом оптимуму фізіологічних функцій організму, використання рухової активності як синхронізатора біологічних ритмів


22.

Хрономедицина - це галузь медичної науки, як включає такі розділи як:


A.

Хронопрофілактика


B.

Хронометрологія

C.

Хронологія, хронофорія


D.

Хронографія


E. *

Хронотерапія, хронофармакологія, хроногігієна


23.

Період фізичного циклу біологічного ритму складає:


A.

26 днів


B.

15 днів


C.

35 днів


D.

28 днів


E. *

23 дні


24.

Період емоційного циклу складає:


A.

26 днів


B.

35 днів


C.

42 днів


D.

55 днів


E. *

28 днів


25.

Період інтелектуального циклу складає:


A.

25 днів


B.

54 дні


C.

28 днів


D.

36 днів


E. *

33 дні


26.

Несприятливі ”критичні” дні кожного циклу це дні, коли:


A.

Пересікання двох синусоїд між собою

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA
%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля)
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назва наукового напрямку (модуля)
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Крок. Педіатрія. Модуль 1
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Економіка охорони здоров'я (задачі)
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 11 семестр, 6 курс мед
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Економіка охорони здоров'я
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Внутрішня медицина (ситуаційні задачі) модуль 3
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Крок-2 Модуль 2 Дитячі інфекції


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка