5 патофізіологія серця у хворого виникло відчуття періодичного «завмирання серця»Скачати 40.21 Kb.
Дата конвертації22.03.2021
Розмір40.21 Kb.

5 ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЯ
У хворого виникло відчуття періодичного «завмирання серця». На ЕКГ
реєструються комплекси, яким передує зменшений інтервал ТР, зубець Р має
знижений вольтаж, інтервал РQ скорочений, комплекс QRST – нормальний, за
ним йде подовжений інтервал ТР. Яка форма серцевої аритмії має місце в
даному випадку?
{=Передсердна екстрасистолія
~Миготлива аритмія
~Неповна атріовентрикулярна блокада
~Фібриляція шлуночків
~Шлуночкова екстрасистолія}
У спортсмена легкоатлета-стаєра (бігуна на довгі дистанції) під час змагань
розвинулась гостра серцева недостатність. Внаслідок чого виникла ця
патологія?
{=Перевантаження серця об’ємом
~Порушення вінцевого кровообігу
~Прямого ушкодження міокарда
~Патології перикарда
~Перевантаження серця опором}
У хлопчика 5 років з вродженим стенозом отвору легеневої артерії під час
прогулянки збільшилася задишка, виник ціаноз шкіри обличчя та він
знепритомнів. Який основний механізм розвитку цього стану?
{=Гостра гіпоксія головного мозку
~Розширення периферичних судин
~Зниження артеріального тиску
~Порушення легеневої вентиляції
~Порушення дифузії газів у легенях}
У жінки з ішемічною хворобою серця на ЕКГ кількість серцевих скорочень 230
за хвилину, зубець Р незначно деформований, шлуночкові комплекси без змін.
Яке порушення серцевого ритму у хворої?
{=Передсердна пароксизмальна тахікардія
~Миготлива аритмія
~Тріпотіння передсердь
~Фібриляція шлуночків
~Шлуночкова екстрасистолія}
У хворої з гіпертонічною хворобою розвинулася гіпертрофія міокарду. Який
основний механізм збільшення маси кардіоміоцитів?
{=Гіперплазія кардіоміоцитів
~Збільшення кількості мітохондрій
~Збільшення капілярної сітки міокарда
~Збільшення ендоплазматичного ретикулуму
~Збільшення синтезу скорочувальних білків}
У чоловіка, 55 років, що протягом багатьох років хворів на недостатність
мітрального клапану, виникла гостра серцева недостатність. Який
патофізіологічний варіант недостатності серця спостерігається в цьому
випадку?
{=Внаслідок перевантаження серця
~Внаслідок гіпоксичного ураження серця
~Внаслідок коронарогенного ураження серця
~Внаслідок нейрогенного ураження серця
~Внаслідок гострої тампонади серця}
У хворого 25 років після перенесеного гострого ендокардиту виникла
недостатність клапанів аорти, внаслідок якої розвинулася гіпертрофія лівого
шлуночка. Через вісім тижнів маса серця збільшилася на 100% і ріст її
зупинився. Що зупинило ріст маси міокарда?
{=Зниження навантаження на одиницю м’язової маси
~Порушення коронарного кровообігу
~Погіршення енергетичного забезпечення кардіоміцитів
~Порушення регуляторного забезпечення серця
~Зниження синтезу білків і погіршення пластичного забезпечення
кардіоміоцитів}
В експерименті на адреналектомованій тварині спостерігали значну затримку
калію в організмі, що зумовила розвиток гіперкаліємії. Яке порушення
серцевого ритму найбільш ймовірно виникне в такої тварини?
{=Синусна брадикардія
~Синусна тахікардія
~Передсердна екстрасистолія
~Шлуночкова екстрасистолія
~Передсердно-шлуночкова блокада}
Під час запису ЕКГ хворому легко натиснули пальцем на очі і продовжили
запис. Виникло сповільнення серцевого ритм-брадикардія. Порушення якої
властивості провідникової системи серця лежить в основі цього явища?
{=Автоматизм
~Збудливість
~Скоротливість
~Провідність
~Дисоціації}
10. У хворого, під час запису ЕКГ, виявлена періодична поява шлуночкових
екстрасистол. При цьому встановлено, що перед екстрасистолою відсутній
зубець Р. Яка найбільш ймовірна причина викликає зникнення зубця Р в даній
клінічній ситуації?
{=Неможливість ретроградного проведення імпульсу через АV -вузол
~Блокада проведення імпульсу по передсердях
~Виникнення рефрактерного періоду в шлуночках
~Блокада імпульсів у синусному вузлі
~Виникнення рефрактерного періоду в передсердях}
У хворого з обширним інфарктом міокарда розвинулася серцева недостатність
(почала посилюватися задишка, з’явилися дрібнопухирцеві хрипи в легенях).
Який патогенетичний механізм лежить в основі розвитку серцевої
недостатності у хворого?
{=Зменшення маси функціонуючих кардіоміоцитів
~Перевантаження тиском
~Перевантаження об`ємом
~Гостра тампонада серця
~Реперфузійне ураження міокарда}
У хворого з коронарокардіосклерозом передсердя й шлуночки скорочуються
незалежно один від одного, кожен у своєму ритмі: передсердя із частотою
близько 70, шлуночки біля 35 скорочень за 1 хв Як називається такий ритм?
{=Ідіовентрикулярний
~Атріовентрикулярний
~Повільний передсердний
~Альтернація
~Міграція водія ритму}
У хворого є недостатність мітрального клапану, внаслідок чого відбувається
перевантаження серця кров’ю. Який механізм термінової компенсації є
головним при перевантаженні серця об`ємом?
{=Гетерометричний
~Геометричний
~Хроноінотропний
~Інотропна дія катехоламінів
~Компенсаторна гіпертрофія міокарда}
У хворого тахікардія, задишка в спокої. Він займає сидяче положення. Спроба
прийняти горизонтальне положення приводить до розвитку нападу серцевої
астми. За яким типом розвинулася декомпенсація кровообігу?
{=Лівошлуночковим
~Правошлуночковим
~Тотальним
~Судинним
~Екстракардіальним}
У хворої 27 років періодично виникають напади серцебиття, які тривають
кілька хвилин. Діяльність серця при цьому ритмічна, частота скорочень досягає
220 уд/хв Назвіть вид аритмії
{=Пароксизмальна тахікардія
~Синусна тахікардія
~Миготлива аритмія
~Синусна аритмія
~Синусна екстрасистолія}
У хворого з міокардитом з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із
зазначених нижче патогенетичних механізмів є ведучим в даній патології?
{=Порушення помпувальної функції серця
~Депонування крові в органах
~Зниження діастолічного припливу до серця
~Зниження судинного тонусу
~Збільшення периферичного опору посудин}
У хворого з кардіосклерозом спостерігалася аритмія з генерацією передсердних
скорочень до 400 за 1 хв При цьому частота пульсу була меншою за частоту
серцевих скорочень. Порушення якої функції серцевого м’язу проявляється в
цьому випадку?
{=Збудливості та провідності
~Автоматизму
~Збудливості
~Скоротливості
~Провідності}
У хворого із серцевою недостатністю виникла аритмія у вигляді генерації
позачергових імпульсів в пучку Гіса. Порушення якої функції серцевого м'язу
спостерігається в цьому випадку?
{=Збудливості
~Автоматизму
~Провідності
~Збудливості й провідності
~Скоротливості}
У хворого виявлена екстрасистолія. На ЕКГ відсутній зубець Р, комплекс QRS
деформований, є повна компенсаторна пауза. Які це екстрасистоли?
{=Шлуночкові
~Передсердні
~Передсердно-шлуночкові
~Синусні
~Позакардіальні}
У хворого із серцевою недостатністю виникла аритмія, при якій на ЕКГ частота
скорочень передсердь – 70, а шлуночків – 35 скорочень за 1 хв. Порушення якої
функції серцевого м’язу спостерігається у хворого?
{=Провідності
~Збудливості
~Автоматизму
~Збудливості й провідності
~Скоротливості}
При аналізі ЕКГ виявлено: зубці Р відсутні, замість них численні хвилі f,
комплекси QRST йдуть через різні проміжки часу, RR не однакові, зубці R
різного вольтажу. Назвіть вид аритмії.
{=Миготлива
~Синусна
~Пароксизмальна тахікардія
~Синусна тахікардія
~Ідіовентрикулярний ритм}
Одним з найважчих ускладнень інфаркту міокарда вважається кардіогенний
шок, ознакою якого є:
{=Олігурія
~Тривалий больовий синдром
~Дизурія
~Тахікардія
~Гостра серцева недостатність}
У хворого вроджений мітральний стеноз. Котрий з перерахованих процесів
розвинеться в серці?
{=Гіпертрофія
~Гіпотрофія
~Анаплазія
~Атрофія
~Регенерація}
При гіпертрофії міокарду збільшується маса серця за рахунок:
{=Потовщення кожного м'язового волокна
~Розростання сполучної тканини
~Збільшення кількості кардіоміоцитів
~Розростання жирової тканини
~Посилення кровопостачання серця}
Резорбція некротизованих ділянок вмісту ушкоджених клітин при інфаркті
міокарда визначає:
{=Поява в крові креатинкінази
~Підвищення активності аланінамінотрансферази
~Уповільнення ШОЕ
~Лейкопенію
~Зниження рівня вільних жирних кислот}
Хворий 56-років. звернувся до лікаря зі скаргами на болі в ділянці серця,
задишку. Об’єктивно – набряки на нижніх кінцівках, ціаноз губ. В анамнезі
тривале й стійке підвищення АТ. Який механізм розвитку серцевої
недостатності в цьому випадку?
{=Від перевантаження опором
~Від перевантаження об`ємом крові
~Імунні ураження міокарда
~Електролітно-стероїдна кардіопатія
~Гіпоксичний некроз міокарду}
Зміни на ЕКГ проявлялися спочатку подовженим інтервалом P-Q, потім
випаданням поодиноких комплексів QRS, пізніше – збільшенням кількості
відсутніх шлуночкових комплексів, і, зрештою, передсердя скорочувалися з
частотою 70 уд/хв., а шлуночки 35 уд/хв. Описані зміни характерні для:
{=Атріовентрикулярної блокади
~Внутрішньопередсердної блокади
~Внутрішньошлуночкової блокади
~Аритмії внаслідок порушення автоматизму
~Аритмії внаслідок порушення засвоєння ритму}
Скорочення шлуночків відбуваються до наповнення їх кров’ю та не
супроводжуються пульсовою хвилею. У цьому випадку частота пульсу
виявляється меншою за частоту скорочень серця (дефіцит пульсу). Така зміна
ритму серця називається:
{=Миготливою аритмією
~Синусною аритмією
~Екстрасистолією
~Фібриляцією шлуночків
~Блокадою}
У хворого з нейроциркуляторною дистонією збільшилася частота серцевих
скорочень до 130 уд/хв. Клінічних симптомів органічного ураження серця не
виявлено. При натисненні на каротидний синус ритм серця на короткий час
сповільнюється, а потім знову відновлюється. Що є причиною даного
порушення ритму?
{=Посилення впливу симпатичного відділу вегетативної нервової системи
~Коливання парасимпатичного тонусу
~Запальні ураження міокарда
~Ішемічні ураження міокарда
~Токсичні ураження міокарда}
У хворого після крововиливу в мозок спостерігалося сповільнення пульсу до 50
уд/хв. Пульс ритмічний. Який механізм такого порушення ритму серця?
{=Подразнення блукаючого нерву
~Заміна в бета-ланцюзі глобіну глутамінової кислоти серином
~Вплив симпатичного медіатора
~Розтягання зони синусно-передсердного вузла
~Збільшення швидкості повільної діастолічної деполяризації}
У хворого на гіпертонічну хворобу частота пульсу під час кризи впала з 72 до
52 уд/хв і утримується протягом 10 днів. Дом’язеве введення 1 мг атропіну
привело до прискорення пульсу на 16 уд/хв. До якої групи аритмій належить
описане порушення серцевого ритму?
{=Порушення автоматизму
~Порушення провідності
~Порушення засвоєння ритму
~Миготіння передсердь
~Фібриляція шлуночків}
Який механізм компенсації спрацьовує в умовах серцевої недостатності при
перевантаженні об`ємом крові?
{=Гетерометричний ( Франка-Старлінга)
~Тахікардія
~Гомеометричний
~Гіпертрофія міокарду
~Хроноінотропний}
Який механізм компенсації спрацьовує в умовах серцевої недостатності при
підвищенні опору відтоку крові?
{=Гомеометричний
~Гетерометричний
~Брадикардія
~Гіпертрофія міокарду
~Підвищення частоти дихання}
Яка форма серцевої недостатності розвивається при ревматизмі?
{=Змішана
~Перевантаження
~Міокардіальна
~Правошлуночкова
~Лівошлуночкова}
Який вид компенсації при серцевій недостатності розвивається в умовах
гіпертонічної хвороби?
{=Гіпертрофія міокарду
~Гетерометричний (Франка-Старлінга)
~Гомеометричний
~Тахікардія
~Збільшення хвилинного об`єму крові}
Хворий 50 років страждає гіпертонічною хворобою. Під час фізичного
навантаження в нього з’явилося відчуття м’язової слабості, ядуха, ціаноз губ,
шкіри лиця, дихання супроводжується чутними на відстані вологими хрипами.
Що є причиною виникнення такого синдрому?
{=Гостра лівошлуночкова недостатність
~Хронічна правошлуночкова недостатність
~Хронічна лівошлуночкова недостатність
~Колапс
~Тампонада серця}
Хворий 59 років, директор приватного підприємства. Після перевірки
податкової інспекції, увечері, з’явився інтенсивний пекучий біль, локалізований
за грудиною, що віддає в ліву руку. Через 15 хвилин стан хворого
нормалізувався. Який з можливих механізмів розвитку стенокардії є ведучим в
даного хворого?
{=Підвищення в крові рівня катехоламінів
~Атеросклероз коронарних посудин
~Внутрішньосудинна агрегація форменних елементів
~Тромбоз коронарних судин
~Функціональне перевантаження серця}
Хворому А. діагностували мітральний стеноз. До якого патофізіологічного
варіанту можна віднести дану недостатність серця?
{=Недостатність серця від перевантаження
~Недостатність серця внаслідок ушкодження міокарду
~Змішана форма недостатності
~Міокардіальна недостатність
~Серцево-судинна недостатність}
При перевантаженні лінійні розміри серця збільшуються на 25%. Розширення
камер серця при цьому супроводжується збільшенням ударного об`єму й
називається:
{=Тоногенною дилатацією
~Міогенною дилатацією
~Гіпертрофією міокарду
~Гомеометричним механізмом компенсації
~Тахікардією}
У хворого клапанна недостатність серця. Який тривалий механізм компенсації
розвинеться у хворого, якщо цю ваду не усунути?
{=Гіпертрофія міокарда
~Гетерометричний механізм компенсації
~Гомеометричний механізм компенсації
~Міогенна дилатація
~Тахікардія}
Хворий помер від інфаркту міокарда, підтвердженого клінічними та
електрокардіографічним обстеженням. На розтині не було виявлено
склеротичних змін коронарних судин. Що стало причиною інфаркту міокарда в
даному випадку?
{=Посилення секреції катехоламінів
~Підвищення тонусу симпатичної частини вегетативної нервової системи
~Обтурація судин емболом
~Тромбоз коронарних судин
~Ревматоїдний коронарит}
Хворий 56 років раптово відчув сильний біль за грудиною з іррадіацією в ліву
руку, страх смерті. Лице його стало блідим, вкрилося холодним потом. Прийом
нітрогліцерину не вгамував біль. Лікар поставив діагноз-інфаркт. Що є
причиною ішемії міокарду.
{=Атеросклероз вінцевих судин
~Спазм вінцевих судин
~Тромбоз судин серця
~Емболія коронарних судин
~Агрегація еритроцитів у вінцевих судинах}
У хворого з ішемічною хворобою серця на фоні атеросклеротичного ураження
коронарних артерій після значного фізичного навантаження розвинувся гострий
інфаркт міокарду. Яка найбільш ймовірна причина недостатності коронарного
кровообігу?
{=Стеноз коронарних артерій
~Спазм коронарних артерій
~Перерозподіл крові
~Тромбоемболія коронарної артерії
~Розрив коронарної артерії}
Яка патологія приводить до коронарогенної міокардіальної недостатності?
{=Ішемічна хвороба серця
~Недостатність клапану аорти
~Стеноз клапанного отвору
~Гіперкальціємія
~Недостатність мітрального клапану}
Хворому 75-ти років, у якого ЧСС була 40 уд/хв, імплантовано
електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70 уд/хв. Функцію якого відділу
взяв на себе електростимулятор?
{=Синоатріального вузла
~Волокон пучка Гіса
~Ніжки пучка Гіса
~Атріовентрикулярного вузла
~Волокон Пуркиньє}
У хворого 50-ти років зненацька виникло серцебиття, біль серця, слабість,
підвищення артеріального тиску; пульс неправильний з дефіцитом. На ЕКГ:
відсутні зубці Р та різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму
спостерігається у хворого?
{=Миготлива аритмія
~Пароксизмальна тахікардія
~Синусна екстрасистолія
~Блокада серця
~Дихальна аритмія}
У хворого на другу добу після інфаркту міокарда спостерігається різке падіння
систолічного артеріального тиску до 60 мм рт. ст. з тахікардією до 140 уд./хв,
задишка і втрата свідомості. Який механізм є основним у патогенезі шоку, що
розвинувся.
{=Зменшення ударного об`єму
~Зниження об’єму циркулюючої крові
~Анафілактична реакція на міокардіальні білки
~Пароксизмальна тахікардія
~Інтоксикація продуктами некротичного розпаду}
У жінки 24-х років під час очікування на видалення зуба збільшився тонус
симпатичної нервової системи. Що з перерахованого буде спостерігатися у
пацієнтки?
{=Збільшення ЧСС
~Посилення перистальтики
~Звуження зіниць
~Звуження бронхів
~Посилення секреції травних соків}
У хворого з гострим міокардитом з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку.
Який патогенетичний механізм є головним у розвитку шоку?
{=Порушення помпу вальної функції серця
~Зниження діастолічного припливу крові до серця
~Депонування крові у венах
~Зниження судинного тонусу
~Збільшення судинного тонусу}
При аналізі ЕКГ визначено, що тривалість серцевого циклу в людини – 1 сек.
Яка в нього ЧСС за хвилину?
{=60
~50
~70
~80
~100}
Хворий 68 років переніс інфаркт міокарду. Під час ЕКГ обстеження
спостерігається прогресуюче збільшення тривалості інтервалу PQ аж до
випадання комплексу QRS, після чого інтервал PQ відновлюється. З
порушенням якої функції серця пов'язане таке порушення серцевого ритму?
{=Провідності
~Автоматизму
~Збудливості
~Скоротливості
~Всіх вище перерахованих функцій}
У пацієнта 43-х років після психічного перенапруження зненацька з’явився
гострий біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку. Нітрогліцерин зняв напад
болю через 10 хвилин. Який патогенетичний механізм є головним в розвитку
болю?
{=Спазм коронарних судин
~Розширення периферичних судин
~Обтурація коронарних судин
~Підвищення потреби міокарду в кисні
~Стискання коронарних судин}
Дистрофічні зміни серцевого м’язу супроводжуються розширенням камер
серця, зниженням сили серцевих скорочень, збільшенням об’єму крові, що
залишається підчас систоли в порожнині серця; переповняються вени. Якому
стану відповідає дана клінічна картина?
{=Міогенна дилатація
~Стадія кардіосклерозу
~Тоногенна дилатація
~Тампонада серця
~Аварійна стадія гіпертрофії міокарда}
Під час психічного перенапруження ЧСС у чоловіка 30-ти років досягла 112 за
хвилину. Зміна стану якої структури провідникової системи серця є причиною
збільшення ЧСС?
{=Синоатріального вузла
~Пучка Гіса
~Ніжок пучка Гіса
~Волокон Пуркиньє
~Атріовентрикулярного вузла}
У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано
синдром Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія.
Який головний механізм цього ускладнення?
{=Сенсибілізація організму антигенами міокарда
~Зниження резистентності до інфекційних агентів
~Активація сапрофітної мікрофлори
~Інтоксикація організму продуктами некрозу
~Викидання у кров міокардіальних ферментів}
У хворого з гіпертонічною хворобою виявлено значне збільшення маси
міокарда лівого шлуночка. Це сталося внаслідок:
{=Збільшення об’єму кардіоміоцитів
~Збільшення кількості кардіоміоцитів
~Розростання сполучної тканини
~Затримки води в міокарді
~Жирової інфільтрації міокарда}
Електрокардіографічне обстеження пацієнта з гіпертонічною хворобою
показало такі результати: ритм синусовий, правильний, частота серцевих
скорочень 92/хв, тривалість РQ – 0,2 с, QRS – не змінений. У хворого є
порушення
{=Атоматизму
~Провідності
~Збудливості
~Рефрактерності
~Скоротливості}
У пацієнтки, яка перехворіла на грип, шляхом електрокардіографічного
обстеження виявлено таке: частота серцевих скорочень 140/хв, ритм синусовий,
коливання величини R-R не перевищують 0,15 с, тривалість PQ – 0,2 c, QRS –
не змінений. Ці показники свідчать про розвиток:
{=Синусової тахікардії
~Синусової брадикардії
~Фібриляції шлуночків
~Пароксизмальної тахікардії
~Мерехтіння шлуночків}
Хвора 45 років скаржиться на задишку при невеликому фізичному
навантаженні, набряки на ногах, в анамнезі часті ангіни, хворіє протягом двох
років. Діагностовано недостатність кровообігу. Який гемодинамічний показник
декомпенсації серця спостерігається в даному випадку?
{=Зменшення хвилинного об’єму серця
~Зменшення об’єму циркулюючої крові
~Зменшення венозного тиску
~Підвищення артеріального тиску
~Тахікардія}
У хворого на ішемічну хворобу серця раптово з’явився важкий приступ
стенокардії. Про нього: обличчя бліде, шкіра волога, холодна, АТ 70/50 мм рт.
ст. екстрасистолія. Діагностовано інфаркт міокарду та кардіогенний шок.
Назвіть первинний ланцюг патогенезу.
{=Зменшення хвилинного об’єму крові
~Екстрасистолія
~Токсемія
~Больовий синдром
~Гіпотензія}
У чоловіка 25 років виявлена недостатність мітрального клапану без порушення
кровообігу. Який негайний механізм забезпечує серцеву компенсацію?
{=Гетерометричний
~Гомеометричний
~Міогенна дилатація
~Зменшення маси серця
~Посилення синтезу катехоламінів}
У дівчини 15 років виявлено стеноз аорти, проте розладів кровообігу у неї не
спостерігалось. Який негайний механізм забезпечує серцеву компенсацію?
{=Гомеометричний
~Підвищення АТ
~Гетерометричний
~Зменшення маси серця
~Міогенна дилатація}
У дитини 5 років на ЕКГ спостерігалось порушення ритму серцевої діяльності.
При затримці дихання ритм серцевої діяльності ставав правильним. Який вид
порушень було виявлено у дитини на ЕКГ?
{=Дихальна аритмія
~Миготлива аритмія
~Синусна екстрасистолія
~Передсердна екстрасистолія
~Поперечна блокада серця}
У чоловіка 50 років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка
слабкість, підвищення АТ, пульс неправильний з дефіцитом. На ЕКГ виявлено
відсутність зубця Р і різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму у
хворого?
{=Миготлива аритмія
~Дихальна аритмія
~Пароксизмальна тахікардія
~Поперечна блокада серця
~Синусова екстрасистолія}
Чоловік 57 років скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих
негативних емоцій. Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця,
що проявилась стенокардією. Який механізм ішемії найбільш вірогідний?
{=Ангіоспастичний
~Странгуляційний
~Облітераційний
~Компресійний
~Обтураційний}
Зміни на ЕКГ проявлялись спочатку подовженням інтервалу P-Q, потім
випадінням поодиноких комплексів QRS, пізніше – збільшенням кількості
випадаючих шлуночкових комплексів, і, нарешті, передсердя скорочувались з
частотою 70 уд./ хв, а шлуночки – 35 уд./хв. Описані зміни характерні для:
{=Атріовентрикулярної блокади
~Внутрішньопередсердної блокади
~Внутрішньошлуночкової блокади
~Екстрасистолії
~Брадикардії}
Хворий М., хворіє на хронічну серцеву недостатність. Який з перелічених
показників гемодинаміки є основною ознакою розвитку декомпенсації серця?
{=Зменшення ударного об’єму
~Розвиток тахікардії
~Тоногенна дилатація
~Збільшення периферичного опору судин
~Підвищення центрального венозного тиску}
На ЕКГ у хворого з інфарктом міокарда зубець Р відсутній, ізоелектрична лінія
хвилеподібна з безліччю дрібних зубців, часте і безладне розташування
комплексів QRS. Якому порушенню ритму відповідає описана картина ЕКГ?
{=Миготінню передсердь
~Миготінню шлуночків
~Ідіовентрикулярному ритму
~Пароксизмальній тахікардії
~Шлуночковій екстрасистолії}
У хворого на 2-у добу після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падіння
систолічного артеріального тиску до 60 мм.рт.ст. з тахікардією 140 уд / хв,
задишкою, втратою свідомості. Який механізм є провідним у патогенезі
розвинувся шоку?
{=Зменшення ударного об’єму крові
~Інтоксикація продуктами некротичного розпаду
~Зниження обсягу циркулюючої крові
~Пароксизмальна тахікардія
~Анафілактичної реакції на міокардіальні білки}
Під час ЕКГ - обстеження хворого Р. виявлено періодична поява шлуночкової
екстрасистоли. При цьому виявлено, що перед екстрасистолою відсутній зубець
Р. Яка найбільш ймовірна причина його зникнення?
{=Неможливість ретроградного проведення через AV-вузол
~Блокада проведення імпульсу по передсердям
~Виникнення рефрактерного періоду в шлуночках
~Блокада імпульсу в синусовому вузлі
~Виникнення рефрактерного періоду в передсердях}
У хворого Ш. з гіпертонічною хворобою при ультразвуковому дослідженні
виявлена дилятація порожнин серця. Які з нижчеперелічених ознак свідчать про
розвиток тоногенної дилатації?
{=Розширення порожнин серця із збільшенням ударного об’єму
~Розширення порожнин без зміни ударного об’єму
~Розширення порожнин із зменшенням ударного об’єму
~Рівномірне розширення меж серця
~Нерівномірне розширення меж серця}
У хворого В., 38 років при аналізі ЕКГ виявили нерегулярні атріовентрикулярні
екстрасистоли. Порушення яких властивостей міокарда лежить в основі
патогенезу екстрасистолії?
{=Збудливості
~Автоматизму
~Провідності
~Скоротливості}
У 48 річного пацієнта після сильного психоемоційного навантаження раптово
з’явився гострий біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку. Нітрогліцерин
зняв напад болю через 10 хвилин. Який патогенетичний механізм є провідним у
розвитку цього процесу?
{=Спазм коронарних судин
~Розширення периферичних судин
~Обтурація коронарних судин
~Стиснення коронарних судин
~Підвищення потреби міокарду в кисні}
У хворого 44-х років на ЕКГ виявлені ознаки гіпертрофії обох шлуночків та
правого передсердя. Діагностовано недостатність тристулкового клапана. Який
патогенетичний варіант цієї недостатності?
{=Перевантаження серця об’ємом
~Перевантаження серця опором
~Первинна Міокардіальна недостатність
~Коронарна недостатність
~Тампонада серця}
Жінка 25-ти років скаржиться на постійний біль в ділянці серця, задишку при
русі, загальну слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Пульс
96 за 1 хв., АТ – 105/70 мм рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон
над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою.
Діагностована недостатність мітрального клапана серця. Чим зумовлене
порушення кровообігу?
{=Перевантаженням міокарда збільшеним об'ємом крові
~Перевантаженням міокарда підвищеним опором відтоку крові
~Пошкодженням міокарда
~Зниженням об'єму циркулюючої крові
~Збільшенням об'єму судинного русла}
Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які
механізми ушкодження клітин є домінуючими при цьому захворюванні?
{=Кальцієві
~Ліпідні
~Ацидотичні
~Електролітно-осмотичні
~Протеїнові}
На ЕКГ пацієнта мають місце такі зміни: зубець Р – нормальний, інтервал РQ –
вкорочений, шлуночковий комплекс QRST – розширений, зубець R – двогорбий
або двофазний. Яка із форм аритмії має місце у даного пацієнта?
{=Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)
~Синдром Фредеріка (тремтіння передсердь)
~Атріо-вентрикулярна блокада
~Миготіння шлуночків
~Миготлива аритмія}
Хворий 21-го року поступив в стаціонар з загостренням хронічного тонзиліту.
Скаржиться на слабкість, задуху при помірному фізичному навантаженні.
Температура 37,5°С. ЧСС 110 за хв. ЕКГ: ритм синусовий, інтервал PQ
подовжений. Яка аритмія у хворого?
{=Передсердно-шлуночкова блокада І ст.
~Передсердно-шлуночкова блокада ІІ ст.
~Внутрішньопередсердна блокада
~Порушення внутрішньошлуночкової провідності
~Предсердно-шлуночкова екстрасистолія}
У хворого має місце підвищення опору відтоку крові з лівого шлуночка, що
призвело до включення гомеометричного механізму компенсації. При якому із
перерахованих патологічних процесів може мати місце цей механізм
компенсації у лівому шлуночку серця?
{=Стеноз аортального клапана
~Недостатність аортального клапана
~Мітральний стеноз
~Артеріальна гіпотензія
~Емболія легеневої артерії}
Трансмуральний інфаркт міокарда у хворого ускладнився розвитком гострої
лівошлуночкової недостатності серця. Що є найбільш типовим для цього стану?
{=Набряк легенів
~Набряк кінцівок
~Збільшення печінки
~Асцит
~Артеріальна гіпертензія}
Жінка 49 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та
появу задишки під час фізичного навантаження. Аналіз ЕКГ показав: ЧСС – 50/
хв.; РQ – подовжений, QRS – не змінений, кількість зубців Р переважає
кількість комплексів QRS. Який вид аритмії в пацієнтки?
{=Атріовентрикулярна блокада
~Екстрасистолія
~Синусова брадикардія
~Миготлива аритмія
~Синоатріальна блокада}
У хворого 60 років, развинувся обширний інфаркт міокарду, що ускладнився
набряком легень. Які кардіогемодинамічні порушення сприяли розвитку
набряку легень?
{=Гостра лівошлуночкова недостатність
~Гостра правошлуночкова недостатність
~Кардіогенний шок
~Колапс
~Поява тромбу в порожнинах серця}
У тварини з недостатністю аортальних клапанів розвинулась гіпертрофія лівого
шлуночка серця. В окремих його ділянках визначаються локальні контрактури.
Накопичення якої речовини в кардіоміоцитах зумовило контрактури?
{=Кальцію
~Калію
~Молочної кислоти
~Вуглекислого газу
~Натрію}
У хворого виявлено екстрасистолію. На ЕКГ відсутній зубець Р, комплекс QRS
деформований, є повна компенсаторна пауза. Які це екстрасистоли?
{=Шлуночкові
~Передсердні
~Передсердно-шлуночкові
~Синусні}
Хворий 50 років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного
навантаження у нього з’явилося відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря,
синюшність слизової оболонки губ, шкіри, обличчя; дихання супроводжувалося
відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі
виникнення такого синдрому?
{=Гостра лівошлуночкова недостатність
~Хронічна правошлуночкова недостатність
~Хронічна лівошлуночкова недостатність
~Колапс
~Тампонада серця}
У жінки з ішемічною хворобою серця на ЕКГ ЧСС – 230/хв., зубець Р
деформований, шлуночкові комплекси без змін. Які порушення серцевого ритму
в хворої?
{=Передсердна пароксизмальна тахікардія
~Миготлива аритмія
~Тремтіння передсердь
~Фібриляція шлуночків
~Шлуночкова екстрасистола}
У чоловіка, віком 55 років, який протягом багатьох років страждав на
недостатність мітрального клапану, виникла гостра серцева недостатність. Який
патофізіологічний варіант недостатності серця спостерігається у цьому
випадку?
{=Перевантаження серця об’ємом
~Гіпоксичне ушкодження серця
~Коронарогенне ушкодження серця
~Нейрогенне ушкодження серця
~Гостра тампонада серця}
У хворого на ішемічну хворобу серця розвинулася гіпертрофія міокарду,
тахікардія, зниження МОК. Який з механізмів є ведучим в пошкодженні
кардіоміоцитів в даному випадку?
{=Пошкодження специфічних мембранних насосів і β-адренорецепторів
~Втрата Мg2+ кардіоміоцитами
~Втрата Са2+ кардіоміоцитами
~Дегідратація кардіоміоцитів}
У хворого Б., після розвитку інфаркту міокарду знизився систолічний АТ до 60
мм.рт.ст. з тахікардією 140 уд/хв, задишкою, втратою свідомості. Який механізм
є первинним в патогенезі даного шоку?
{=Зменшення хвилинного об’єму крові
~Підвищення збудливості міокарду продуктами некротичного розпаду
~Зниження об’єму циркулюючої крові
~Розвиток пароксизмальної тахікардії
~Розвиток анафілактичної реакції на міокардіальні білки}
Хворий 59 років, директор підприємства. Після перевірки податкової інспекції
ввечері з’явились інтенсивний пекучий біль, локалізований за грудиною, з
іррадіацією в ліву руку. Через 15 хв стан хворого нормалізувався. Який з
можливих механізмів розвитку стенокардії є ведучим у даного хворого?
{=Підвищення в крові рівня катехоламінів
~Атеросклероз коронарних судин
~Внутрішньосудинна агрегація форменних елементів
~Тромбоз коронарних судин
~Функціональне перевантаження серця}
У хворого А. з обширним інфарктом міокарду розвинулася серцева
недостатність. Який патогенетичний механізм сприяв її розвитку?
{=Зменшення маси функціонуючих кардіоміоцитів
~Перевантаження тиском
~Перевантаженням об’ємом
~Гостра тампонада серця
~Реперфузійне ураження міокарду}
У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5
днів коливалася в межах 39,5-40,2°С. На 6 день на фоні різкого зниження
температури до 35,2°С розвинувся колапс. Який головний механізм колапсу?
{=Вазодилятація
~Гіпервентиляція
~Посилення потовиділення
~Тахікардія
~Поліурія}
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку.
Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку
шоку?
{=Порушення насосної функції серця
~Депонування крові в органах
~Зниження діастолічного притоку до серця
~Зниження судинного тонусу
~Збільшення периферичного опору судин}
94. При аналізі ЕКГ виявлено: зубці Р відсутні, замість них чисельні хвилі f,
комплекси QRST ідуть через різні проміжки часу (RR неоднакові), зубці R
різного вольтажу. Назвіть вид аритмії.
{=Миготлива аритмія
~Синусова аритмія
~Пароксизмальна тахікардія
~Синусова тахікардія
~Ідіовентрикулярний ритм}
У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія, при якій на ЕКГ частота
скорочень передсердь була 70, а шлуночків – 35 скорочень за 1 хв. Порушення
якої функції серцевого м’язу спостерігається у хворого?
{=Провідності
~Збудливості
~Автоматизму
~Збудливості та провідності
~Скоротливості}
Під час об’єктивного обстеження хворого з діагнозом атеросклеротичний
міокардіосклероз лікар встановив феномен дефіциту пульсу. При якій формі
порушення серцевого ритму спостерігається такий феномен?
{=Миготлива аритмія
~Ідіовентрикулярний ритм
~Передсердно-шлуночковий ритм
~Брадикардія
~Синусова екстрасистолія}
У хворого з хронічною серцевою недостатністю, зумовленою ушкодженням
міокарду, має місце тахікардія, ритм серця правильний. Яка частота скорочень
серця з перерахованих може мати місце при цьому?
{=90
~80
~70
~60
~50}
В кардіологічне відділення доправлений хворий 45-ти років. ЕКГ: негативний
зубець Р накладається на комплекс QRS, діастолічний інтервал після
екстрасистоли подовжений. Назвіть вид екстрасистолії?
{=Передсердно-шлуночкова
~Передсердна
~Синусова
~Шлуночкова
~Ніжок пучка Гісса}
У хворого зі стенокардією прийом нітрогліцерину привів до відновлення
кровообігу міокарду и зняв біль в ділянці серця. Який з перелічених
внутрішньоклітинних механізмів забезпечує відновлення енергозабезпечення
клітини при її пошкодженні?
{=Посилення ресинтезу АТФ
~Послаблення ресинтезу АТФ
~Збільшення проникності мембран
~Збільшення транспорту кисню до клітини
~Посилення утворення РНК}
У чоловіка 45-ти років після значного психоемоційного навантаження раптово
з’явився стискаючий біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку, шию, під
ліву лопатку. Обличчя стало блідим, вкрилося холодним потом. Нітрогліцерин
зняв приступ болю. Який процес розвинувся у хворого?
{=Стенокардія
~Інфаркт-міокарда
~Інсульт
~Психогенний шок
~Перфорація виразки шлунку}
У чоловіка 35-ти років під час тривалого бігу виникла гостра серцева
недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при
цьому становищі?
{=Накопичення в клітинах міокарду іонів Na+ і Ca2+
~Накопичення в клітинах міокарду іонів K+ і Mg2+
~Зменшення в клітинах міокарду іонів Na+ і Ca2+
~Зменшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+
~Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+ }
При проходженні профілактичного огляду у чоловіка, який працює шахтарем,
лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву
недостатність в стадії компенсації. Що з нижче перерахованого є головним
підтвердженням компенсації діяльності серця?
{=Гіпертрофія міокарда
~Тахікардія
~Збільшення артеріального тиску
~Задишка
~Ціаноз}
У лікарню швидкої допомоги поступив хворий з серцевою недостатністю за
Лівошлуночковим типом і ознаками розвитку набряку легенів. Який первинний
патогенетичний механізм набряку, що розвинувся?
{=Гідродинамічний
~Лімфо генний
~Мембрано генний
~Токсичний
~Колоїдно-осмотичний}
У хворого зі стенозом мітрального отвору визначена компенсована форма
серцевої недостатності. Який терміновий механізм компенсації спрацьовує в
даному випадку?
{=Гомеометричний
~Гетерометричний
~Гіпертрофія міокарда
~Міогенна дилятація
~Збільшення об’єму циркулюючої крові}
У хворого має місце підвищення опору відтоку крові з лівого шлуночка, що
призвело до включення енергоємного механізму компенсації. Яку він має назву?
{=Гомеометричний
~Гетерометричний
~Атонічний
~Астенічний
~Метаболічний}
У хворого з гіпертонічною хворобою спостерігається підвищення артеріального
тиску до 180/110 мм рт.ст., тахікардія; границі серця розширені вліво, в легенях
- вологі хрипи. Які ознаки термінової компенсації серцевої недостатності є у
хворого?
{=Тахікардія
~Підвищення артеріального тиску
~Ціаноз
~Задишка
~Міогенна дилатація}
Під час автомобільної аварії людина отримала сильний удар в епігастральну
ділянку. внаслідок чого виникла зупинка серця. Що могло стати причиною
таких змін серцевої діяльності?
{=Збільшене виділення адреналіну
~Підвищення тонусу блукаючого нерва
~Збільшене виділення кортизолу
~Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
~Збільшене виділення альдостерону}
Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного
навантаження у нього з'явилося відчуття слабкості. нестачі повітря, синюшність
слизової оболонки губ, шкіри обличчя. Дихання супроводжувалося відчутними
на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення
такого синдрому?
{=Гостра лівошлуночкова недостатність
~Колапс
~Хронічна правошлуночкова недостатність
~Тампонада серця
~Хронічна лівошлуночкова недостатність}
У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну,
настала зупинка серця у діастолі. Який найбільш імовірний механізм зупинки
серця у діастолі?
{=Гіперкаліємія
~Дегідратація організма
~Гіпокаліємія
~Гіпернатріємія
~Гіпонатріємія}
У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ будуть
свідчити про її наявність?
{=Укорочення інтервалу R-R
~Подовження інтервалу P-Q
~Розширення комплексу ORS
~Подовження сегменту Q-T
~Подовження інтервалу R-R}
Під час розтину померлого 43-х років, що страждав на ІХС з розвитком
інфаркту міокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Які патологічні зміни
могли зумовити набряк легень?
{=Гостра лівошлуночкова недостатність
~Стаз крові
~Гостра правошлуночкова недостатність
~Ішемія малого кола
~Гостре загальне малокрів’я}
У хворого на ЕКГ виявлено, що тривалість інтервалу RR дорівнює 1,5 с. частота
серцевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця?
{=Атріовентрикулярний вузол
~Права ніжка Гіса
~Синусовий вузол
~Пучок Гіса
~Ліва ніжка Гіса}
У хворого 45-ти років при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число
передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів: прогресуюче
подовження інтервалу Р-Q від комплексу до комплексу; випадіння окремих
шлуночкових комплексів; зубці Р та комплекси ОRSТ без змін. Назвіть тип
порушення серцевого ритму:
{=Атріовентрикулярна блокада II ступеня
~Синоаурікулярна блокада
~Внутрішньопередсердна блокада
~Повна атріовентрикулярна блокада
~Атріовентрикулярна блокада І ступеня}
У хворої 45-ти років при електрокардіографічному обстеженні виявлено такі
зміни: інтервал Р — Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій
комплекс QRST. Яке саме порушення провідності серця спостерігається?
{=Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня
~Синоаурікулярна блокада
~Внутрішлуночкова блокада
~Атріовентрикулярна блокада повна
~Атріовентрикулярна блокада І ступеня}
Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке сповільнення
атріовентрикулярного проведення. На ЕКГ при цьому буде подовжений:
{=Інтервал Р-Q
~Зубець Р
~Зубець Т
~Інтервал R-R
~Комплекс QRST}
Під час емоційного збудження ЧСС у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна
стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?
{=Синоатріальний вузол
~Пучок Гіса
~Ніжки пучка Гіса
~Атріовентрикулярний вузол
~Волокна Пуркін’є}
Хворий 21-го року надійшов до стаціонару з загостренням хронічного
тонзиліту. Скаржиться на слабкість, задуху при помірному фізичному
навантаженні. Температура 37,5°С. ЧСС- 110/хв. ЕКГ: ритм синусовий, інтервал
P-Q подовжений. Яка аритмія у хворого?
{=Передсердно-шлуночкова блокада І ст.
~Передсердно-шлуночкова екстрасистолія
~Передсердно-шлуночкова блокада II ст.
~Внутрішньопередсердна блокада
~Порушення внутрішньошлуночкової провідності}
У пацієнта тривалість інтервалу P-Q на ЕКГ перевищує норму при нормальній
тривалості зубця Р. Причиною цього є зменшення швидкості проведення
збудження:
{=Атріовентрикулярним вузлом
~Волокнами Пуркіньє
~Сино-атріальним вузлом
~Ніжками пучка Гіса
~Пучком Гіса}
При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні
зубці і комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:
{=Синоатріальна блокада
~Миготлива аритмія
~Атріовентрикулярна блокада
~Передсердна екстрасистола
~Внутрішньопередсердна блокада}
Хворий на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка переведений до
відділення реанімації у важкому стані. АТ - 70/50 мм рт.ст., ЧСС - 56/хв., ЧД -
32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі кардіогенного шоку:
{=Падіння периферичного судинного опору
~Падіння серцевого викиду
~Втрата води
~Крововтрата
~Втрата електролітів}
Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця Р. Тривалість та амплітуда QRS
комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного
пацієнта?
{=Передсердно-шлуночковий вузол
~Синусовий вузол
~Пучок Гіса
~Волокна Пуркіньє
~Міокард шлуночків}
У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком
чого це може бути?
{=Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків
~Порушення провідності у атріовентрикулярному вузлі
~Збільшення збудливості передсердь
~Збільшення збудливості шлуночків та передсердь
~Збільшення часу охоплення збудженням передсердь}
У спортсмена легкоатлета (бігуна на довгі дистанції) під час змагань
розвинулась гостра серцева недостатність. В результаті чого виникла ця
патологія?
{=Перевантаження серця об’ємом
~Порушення вінцевого кровообігу
~Прямого пошкодження міокарда
~Перевантаження серця опором
~Патологія перикарда}
6 ПАТОФІЗІОЛО

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка