5 Ботулізм невідкладні стани Які симптоми ураження шлунково-кишкового тракту характерні для ботулізму?


При нормальному перебігу захворювання якої малярії в периферичній крові можна виявити лише кільцеві трофозоїти і гаметоцити, без проміжних формСторінка14/25
Дата конвертації24.06.2020
Розмір0.52 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

При нормальному перебігу захворювання якої малярії в периферичній крові можна виявити лише кільцеві трофозоїти і гаметоцити, без проміжних форм:

  1. vivax

  2. malariae

  3. =falciparum Y. ovale

14.Тривалість гострого сепсису від:

А.= До чотирьох тижнів

В. До трьох місяців

С. До року

D. Більше року

15.Картина крові характерна для сепсису:

А. Лейкопенія, анеозинофілія В. Лейкопенія з лімфоцитозом

С. Лейкоцитоз з зсувом лейкоциторної формули вліво

D.= Лейкоцитоз з зсувом лейкоциторної формули вліво, тромбоцитопенія16.Криптогенний сепсис це:

А. Шкірний сепсис

В. Отогенний сепсис

С. Акушерсько-гінекологічний сепсис

D.= Невстановленої локалізації

17. Ангіогенний сепсис це:

А. Первинне вогнище знаходиться у нирках

В. Первинне вогнище знаходиться у легенях

С. Первинне вогнище знаходиться у черевній порожнині

D.= Катетер-зв’язана інфекція у наркоманів

18.Емпірична антибіотикотерапія це:

А. Вибір антибіотика після виділення збудника

В.= Вибір антибіотика орієнтований на ймовірного збудника

С. Призначення противірусної терапії

D. Призначення протигельмінтозних препаратів

19.Ускладнення, що можуть розвиватися при сепсисі:

А. Остеомієліт

В.= Синдром дифузного внутрішньосудинного зсідання крові (ДВЗ-синдром) , ниркова нелостатність С. Полурадикулоневрит

D. Гіповолемічний шок20.Першочерговий захід при лікуванні септичного шоку:

А. Введення вітамінів

В. Введення антибіотиків

С.= Введення глюкокортикостероїдів

D. Введення спазмолітиків

МАЛЯРІЯ ВАРІАНТ № 3


 1. Хіміопрофілактика при малярії:

  1. Запобігає зараженню

  2. =Не запобігає зараженню, а обмежує розвиток паразита в клітинах

  3. Не запобігає зараженню, а обмежує проникнення збудника в кров

  4. Не запобігає зараженню, а обмежує проникнення збудника в печінку

  5. Не проводиться

 2. При якій малярії приступи частіше розвиваються у вечірній та нічний час доби:

  1. vivax

  2. malariae

  3. falciparum

  4. =ovale

 1. Який імунітет після перенесеної малярії?

  1. Слабонапружений і нетривалий

  2. =Видовий, специфічний

  3. Повторні випадки захворювання можливі тільки в інапарантній формі

  4. Напружений

  5. Імунітет антитоксичний, тривалий

 2. Хворий 32 років скаржиться на періодичні підвищення температури з ознобом, жаром та потом, біль в м’язах. Захворів 6 днів тому, коли підвищилась температура до 39о С , озноб, який продовжувався до двох годин з послідуючим жаром та потом, була блювота. Через 48 годин аналогічний стан повторився. На губах герпес, слизові дещо жовтушні. Збільшені печінка та селезінка. Був у відрядженні в Індії. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. I. Сепсис

  1. Лептоспіроз

  2. =Малярія

  3. Вісцеральний лейшманіоз

  4. Шкірний лейшманіоз

AA.Який механізм передачі збудника при малярії?

  1. Фекально-оральний

  2. Контактно-побутовий

  3. Повітряно-краплинний

  4. =Трансмісивний V. Е. Харчовий

O.

BB.Тривалість ovale малярії при одноразовому зараженні:  1. До 1 – 3 років

  2. =До 1,5 – 5 років

  3. До 3 – 7 років

  4. До 2 – 10 років

CC.При підозрі на малярію мазки крові готуються:

  1. Однократно

  2. Кожні 2 – 3 години протягом 2 – 3 діб до підтвердження або виключення діагнозу

  3. =Кожні 6 – 8 годин протягом 2 – 3 діб до підтвердження або виключення діагнозу

  4. Кожні 10 – 12 годин протягом 5 діб до підтвердження або виключення діагнозу

  5. Кожні 12 годин протягом 2 – 3 діб до підтвердження або виключення діагнозу DD.Гемоглобінурійна гарячка при малярії обумовлена:

Z. підвищеною функцією селезінки

AA.гемолізом еритроцитів в результаті зниження їх осмотичної резистентності  1. масивним некрозом печінки

  2. =гемолізом еритроцитів в результаті призначення хініну

DD.дистрофічними змінами ендотелію судин нирок

EE.Віддаленні (пізні) рецидиви при малярії обумовлені  1. Спорогонією

  2. Гаметоцитогонією

  3. =Тканинною шизогонією

  4. Еритроцитарною шизогонією FF. Що продукують збудники малярії?

AA.Ентеротоксин

  1. Екзотоксин

  2. Гіалуронідазу

DD.Гіалуронідазу, фібринолізин

EE. =Жоден із перелічених ферментів

GG.При чотириденній малярії інкубаційний період становить:


  1. 1 – 7 днів

  2. 8 – 14 днів

  3. 15 – 25 днів

  4. =25 – 40 днів

  5. Е. 2 – 3 місяці

HH.Ускладнення, притаманні тропічній малярії

  1. =Гостра ниркова недостатність

  2. Пневмонія

  3. Гастроентерит

  4. Міокардит

  5. Перитоніт

 1. Клітини-мішені при сепсисі:

А. Клітини ГМ

В. Гепатоцити

С. Міокардіоцити

D=. Ендотелій судин 1. Збудниками сепсису найчастіше є:

А. Гриби

В. Віруси

С.= Бактерії

D. Найпростіші

KK.Фактори, що сприяють розвитку сепсису:

А. Цукровий діабет

В. Прийом антибіотиків

С. Вроджені патології

D.= Прийом імуносупресантів

LL. Септицемія – це форма сепсису, при якій виникають

А. Вторинні гнійні вогнища великих розмірів

В.= Вторинні гнійні вогнища малих розмірів

С. Ураження крові без метастатичних гнійних вогнищ MM.Септичний шок найчастіше викликається:

А. Грампозитивними бактеріями

В.= Грамнегативними бактеріями

С. Вірусами

D. Грибами

NN.Інкубаційний період при сепсисі:

А.= Від декількох годин до декількох днів

В. Від декількох днів до декількох місяців

С. Від місяця до двох

D. Від року і більшеМАЛЯРІЯ ВАРІАНТ № 4

 1. При тропічній малярії інкубаційний період становить:

FF. 7 – 21 днів

GG.=8 – 16 днів

HH.10 – 14 днів

II. 25 – 40 днів JJ. 2 – 3 місяці 1. Яка сезонність характерна для малярії в регіонах субтропічного клімату?

   1. =Літньо- осіння

   2. Осінньо- зимова

   3. Зимово- весняна

   4. Весняно-літня

   5. Сезонність не характерна

 1. Злоякісний перебіг захворювання спостерігається при малярії:

   1. vivax

   2. malariae

GG.=falciparum

HH.ovale 1. При ускладненні малярії гемоглобінурійною гарячкою паразитемія:

   1. Відсутня

   2. Помірна

   3. Незначна

   4. =Значна

AA.Паразитів в крові при малярії є більше:

   1. На початку приступу

   2. Під час підйому температури

   3. На висоті гарячки після 1-го приступу

   4. =На висоті гарячки після 2 – 3-го приступу W. В любий час, незалежно від приступу

N.

BB.Покази для обстеження на малярію:

OO.Всі гарячкуючі хворі

PP. Гарячкуючі хворі з лімфоаденопатією

QQ.Донори   1. =Гарячкуючі хворі, які прибули з ендемічних зон

   2. Гарячкуючі хворі з гепатоспленомегалією

CC.Збудник триденної малярії

   1. Malariae

   2. =Vivax and ovale

   3. Falciparum

   4. Vivax and malariae

   5. Vivax and falciparum

DD.При ovale малярії інкубаційний період становить:

   1. =7 – 21 днів

   2. 8 – 16 днів

   3. 10 – 14 днів

   4. 25 – 40 днів

   5. 2 – 3 місяці

EE.Який тип гарячки найбільш характерний для малярії?

А. Послаблююча

В. Гектична

С. Хвилеподібна

Д. = Інтермітуюча 14.Шок при сепсисі:

А.не буває

В=.інфекшйно-токсичний

С.дегідратаційний

Д.анафілактичний


 1. Інкубаційний період при сепсисі:

А. години

В. дні


С. декілька хвилин

Д. місяць і більше

Е=. від годин до місяця і більше


 1. Безпосередня причина загибелі хворих на блискавичну форму сепсису:

А. ураження серцево-судинної cистеми

В.= ураження наднирників

С. ураження печінки

Д. ураження легенів

Е. ураження ЦНС


 1. Тривалість гострого сепсису:

А. 3-и доби

В.= до одного місяця

С. 4-8 місяців

Д. один рік

Е. один тиждень

19.Механізм знищення збудника в рані в стадії дегенерації та запалення (1, II фази); А.мікрофагоцитоз

В.макрофагоцитоз

С.= знищення збудника ферментами лізосомального апарату лейкоцитів Д. знищення не відбувається

МАЛЯРІЯ

ВАРІАНТ 5


 1. Назвіть вид малярійних плазмодіїв, у яких утворюється найбільша кількість тканинних шизонтів:

А. PI. vivax

В. PI. ovale

С. PI. malariae

Д. * PI. Faiciparum 1. Малярія, при якій зрілі гаметоцити з'являються у периферичній крові через 8-10 днів від початку хвороби

спричиняється:

А. Р1. vivax

В. РІ. ovale

С. PI. malariae

Д. *PI. faliciparum


 1. При ovale малярії інкубаційний період становить:

   1. *7 – 21 днів

   2. 8 – 16 днів

   3. 10 – 14 днів

   4. 25 – 40 днів

Е. 2 – 3 місяці

 1. При якій малярії спостерігається тривале, безсимптомне носійство малярійних плазмодіїв упродовж багатьох

років?

А. Триденна

В. *Чотириденна

С. Овале-малярія Д. Тропічна 1. Препарати для запобігання віддаленим рецидивам при триденній та овале-малярії:

А. делагіл

В. хінін

С. ларіам

Д. * примахін, ларіам

Е. делагіл, хінін


 1. Для якої малярії найбільш характерний розвиток ускладнень?

А. Триденна

В. Овалемалярія

С. Чотириденна Д. * Тропічна


 1. При якій малярії для радикального вилікування використовують примахін або хіноцид?

А. Триденна

В. Чотириденна

С. Тропічна

Д. * Триденна, овале

Е. Чотириденна, тропічна


 1. Ускладнення, що можуть розвиватися при сепсисі:

А. Гіповолемічний шок

В. Остеомієліт

С. Полурадикулоневрит

D.* ДВЗ-синдром, ниркова недостатність 1. Тривалість підгострого сепсису:

А.1 місяць В. 3 місяців С.* 4-6 місяців Д.6-12 місяців

 1. Чи може розвиватися сепсис у людей, які мають сильну імунну систему та його особливість?

А. Не може

В. *Може, за наявності великої кількості високовірулентного збудника, перебіг дуже бурхливий, фульмінантний

С. Може, за наявності великої кількості високо вірулентного збудника, набуває форму хроніосепсису

Д. Може, за наявності великої кількості високо вірулентного збудники, перебіг хвилеподібний із загостреннями та ремісіями 1. Назвіть види стафілокока, які визивають клініку сепсису:

А.* усі види В. Staph. Sapropliyticus С. Staph. Epidermidis Д. Staph. Aureus Е.стафілококи сепсису не викликають

 1. Яку роль відіграють віруси в розвитку сепсису?

А. Ніякої В. Можуть спричинити клініку сепсису

С. *Відіграють роль пускового механізму, який дозволяє «дрімаючій» інфекції трансформуватися в генералізовану Д. Відбувається паралельно дія вірусів та бактерійВАРІАНТ 6

 1. Шизогонія це:

  1. Статева фаза поза організмом людини

  2. Безстатева фаза поза організмом людини

  3. Статева фаза в організмі людини

  4. *Безстатева фаза в організмі людини

 2. При якій малярії можливі здвоєні приступи:

  1. vivax

  2. *malariae

  3. falciparum

  4. ovale

 3. Для хіміопрофілактики в осередках триденної малярії застосовують:

  1. Хінін

  2. Мефлохін

  3. *Делагіл

  4. Метронідазол

  5. Не проводиться

 4. Ранні рецидиви при малярії обумовлені

  1. Спорогонією

  2. Гаметоцитогонією

  3. Тканинною шизогонією

  4. *Еритроцитарною шизогонією

 5. Збудник тропічної малярії

  1. Pl.ovale

  2. Pl.malariae

  3. Pl.falciparum

  4. Pl.vivax

 6. До якої групи інфекцій належить малярія?

  1. Сапроноз

  2. *Антропоноз

  3. Зооноз

  4. Антропозооноз

  5. Поліноз

 7. Життєвий цикл збудника малярії складається з:

  1. Однієї фази

  2. *Двох фаз

  3. Трьох фаз

  4. Чотирьох фаз

  5. П’яти фаз

 8. Інтервал (у годинах) між пароксизмами лихоманки при малярії vivax A. 24 год.

  1. *48 год.

  2. 72 год.

  3. 96 год.

 1. Паразитів в крові при малярії є більше:

  1. На початку приступу

  2. Під час підйому температури

  3. На висоті гарячки після 1-го приступу

  4. На висоті гарячки після 2 – 3-го приступу

  5. В любий час, незалежно від приступу

 2. Препарат для профілактики віддалених рецидивів малярії

  1. Делагіл

  2. Примахін

  3. Хініну сульфат

  4. Амодіахін

  5. Ентерофурил

 3. При якій малярії приступи частіше розвиваються у ранковий та денний час доби:

  1. *vivax and malariae

  2. malariae and falciparum

  3. falciparum and ovale

  4. ovale and vivax

 4. Найбільш поширена форма малярії в світі:

  1. *vivax

  2. malariae

  3. falciparum D. ovale

13.Медикаментозна терапія при сепсисі, обумовленому протеєм, синьогнійною паличкою: А. *карбеніциліп, тієнам, цефтріаксон, цифран, цефепім, цефпірон, лефлоцин В. цепорін

С. пеніцилін

Д. лінкоміцин Е. ампіцилін


 1. При кандидозному сепсисі для внутрішньовенного введення використовують:

А. ністатін, леворін

В*. амфотеріцин Б (фунгілон)

С. мікогептин

Д. нізорал

Е. кетоконазол


 1. Як проводити імунотерапію при сепсисі?

А. Необхідно починати з пасивної iмунотерапії, а через 2-3 доби додати днт ибі от икотерапію

В. Необхідно починати з пасивної імунотерапії, яка проводиться одразу після закінчення курсу антибіотикотерапії С. Необхідно починати з активної імунотерапії одночасно з антибіотиками

Д.* Необхідно починати з пасивної імунотерапії одночасно з призначенням антибіотиків, а потім додавати й активну імунотерапію


 1. Чи призначається гепарин хворим на сепсис?

А. Ні

В. Можна призначати

С.* Необхідно призначати з самого початку захворювання Д.Треба призначати ігри наявності ДВЗ-синдрому


 1. Диспансеризація при сепсисі:

А. не потрібна

В. 6 місяців,

С. 2 роки

Д. *при наявності хроніосепсису впродовж усього життя 1. Тривалість призначення антибіотиків при сепсисі:

А. два тижні

В. до встановлення нормальної температури

С. увесь період гарячки та 3 доби нормальної температури

Д. *до 10 діб нормальної температури 1. Призначення при сепсисі засобів, які інгібують протеоліз — контрікал (траснлол, гордокс та ін. ): А. не призначаються

В. можна призначати

С.* призначають у разі появи ознак інфекційно-токсичного шоку 1. Гемограма при грамнегативному сепсисі:

А. лейкоцитоз із зсувом формули ліворуч

В. нормоцитоз

С.* лейкопенія із зсувом формули ліворуч

Д. лейкоцитоз, лімфомоноцитозВАРІАНТ 7

 1. При триденній малярії інкубаційний період становить:

  1. 7 – 21 днів

  2. 8 – 16 днів

  3. *10 – 14 днів

  4. 25 – 40 днів

  5. 2 – 3 місяці

 2. Яка сезонність характерна для малярії в голоендемічних зонах?

  1. Літня В.Осіння С. Зимова Д.Весняна Е.* Сезонність не характерна

 3. Джерело інфекції при малярії:

  1. Собаки

  2. Іксодові кліщі

  3. *Люди D. Птахи

E. Комарі

 1. Кількість лейкоцитів при сепсисі, який обумовлений синьогнійною паличкою (псевдомонадою): А.збільшена В. помірний лейкоцитоз С. нормоцитоз Д *лейкопенія

 2. При якому сепсисі виявляється рання недостатність міокарду?

А.* Грампозитивному В. Грамнегативному С. Кандидозному Д. Анаеробному

 1. Печінка та селезінка при сепсисі:

А. в межах норми В. збільшуються рідко

С.* характерне збільшення Д. зменшуються в розмірах, тістуватої консистенції 1. Що лежить в основі анемії при сепсисі?

А. Посилений розпад еритроцитів під дієто токсинів

В. Ураження кісткового мозку та пригнічення кровотворення

С*. Гемоліз та пригнічення кровотворення Д. При сепсисі анемія не розвивається


 1. Перебіг кандидозного сепсису:

А.* дуже важкий, висока гарячка, озноби, профузне потовиділення, кахексія, глосит, гінгівіт, стоматит, ентероколіт, холангіт, пневмонія, лейкопенія

В. характерний тривалий, млявий перебіг з субфебрилітетом, схуднення, глосит, гінгівіт, ентероколіт, нормоцитоз С. характерна переміжна гарячка, рецидиви та загострення, глосит, гінгівіт, ентероколіт, лейкоцитоз Д. характерний легкий перебіг 1. Клінічні особливості анаеробного сепсису:

А. *гектична температура, виражений токсикоз, сопорозний стан, гепатоспленомегалія, тахікардія, задишка, збільшені лімфовузли, гіперлейкоцитоз, в ділянці рани значний набряк, крепітація

В. температура субфебрильна, хворий млявий, блідий, печінка та селезінка збільшені, помірний лейкоцитоз, набряк у ділянні рани, болючість

С. розвиток захворювання бурхливий, гарячка, інтоксикація, озноби закінчуються профузними потами, гіперемія обличчя, тахікардія, задишка, місцеві прояви слабко виражені 19. Екзантема при сепсисі:

А. папульозна

В.* поліморфна, часто у вигляді пустул, пухирців, дрібних або більш значних крововиливів С. дрібноплямиста, не зливається

Д. місцями зливається в суцільні еритематозні поля

Е. везикульозна з хвилеподібним підсипанням

20. Найбільш ефективні антибіотики при стафілококовому, стрептококовому сепсисі:

А. пеніциліни

В. напівсинтетичні пеніциліни С. лінкоміцин

Д.* цефалоспорини ІІІ-IV покоління, аміноглікозиди П-ІП покоління, карбапенеми та ін.ВАРІАНТ 8

 1. При якій малярії частіше буває розрив селезінки:

  1. *vivax

  2. malariae

  3. falciparum

  4. ovale

 2. Озноб і пітливість менш виражені, а гарячка триваліша при малярії:

  1. vivax

  2. malariae

  3. @falciparum

  4. ovale

 3. Клінічні прояви малярії пов´язані з:

  1. Спорогонією

  2. Гаметоцитогонією

  3. Тканинною шизогонією D. @Еритроцитарною шизогонією

 4. Переносниками малярії є:

  1. Мухи

  2. Комарі

  3. Воші

  4. Москіти

  5. Блохи

 5. Кров для дослідження на малярію беруть:

  1. На початку приступу

  2. Під час підйому температури

  3. На висоті підйому температури

  4. При нормальній То тіла

  5. @В любий час, незалежно від приступу


 6. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка