4. Закон України проголошує, що об'єктами права власності громадян єДата конвертації25.09.2021
Розмір2.84 Mb.

1. «Укрпатент» це:

A.Державний департамент інтелектуальної власності;

B.Антимонопольний комітет України;

C.Державне підприємство „ У країнський інститут промислової власності” ;

D. Український інтелектуальний інститут;

Е. Не має вірної відповіді.

2. « Укрпатент » здійснює такі функції:

A. Приймання заявок на видачу охоронних документів на об’єкти

промислової власності;

B. Проведення експертизи цих заявок на відповідність їх умовам надання

правової охорони;

C. Забезпечення державної реєстрації об'єктів промислової власності, зміни їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей;

D. Забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією про об'єкти

промислової власності;Е. Усі відповіді вірні.

3. Сукупність правових норм, які належать автору або його правонаступникам,

що регулюють відносини, які виникають внаслідок створення і

використання творів науки, літератури, мистецтва це:

A. Інтелектуальне право;

B. Суміжні права;

C. Права власників патенту;

D. Авторське право;

Е. Усі відповіді вірні.

4. Закон України ... проголошує, що об'єктами права власності громадян є

твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі,

промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг

та інші результати інтелектуальної праці.Вкажіть про який Закон України

йде мова:

A. «Про інтелектуальну власність»;

B. «Про право інтелектуальної власності »;

C. «Про авторське право і суміжні права»;

D. «Про правонаступництво »;

Е. «Про власність».

5. Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури і

мистецтва;

A. Стаття 11 Закону України «Про інтелектуальну власність»;

B. Стаття 21 Закону України «Про інтелектуальну власність»;

C. Стаття 23 Закону України «Про право інтелектуальної власності»;D. Стаття 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

Е. Стаття 41 Закону України «Про власність»;

1. Виділяють ... типів інновацій. Вставте пропущене число:

A. 1


B. 4

C. 5

D. 6


Е. З

2. Ефект, одержаний внаслідок створення наукової продукції в процесі

наукової праці і пов'язаний з приростом наукової інформації - це:

A. Науковий ефект;

B. Науково-технічний ефект;

С. Технічний ефект;

D. Терапевтичний ефект;

Е. Немає вірної відповіді.

3. Діяльність , що спрямована на використання і комерціалізацію результатів

наукових досліджень і розробок для розширення і оновлення номенклатури і

покращення якості ЛЗ, що виробляються, удосконалення технології їх

виготовлення з метою подальшої і ефективної реалізації на внутрішньому і

зовнішньому ринках - це:A. Інноваційна діяльність;

B. Інтелектуальна діяльність;

C. Комерційна діяльність;

D. Наукова діяльність;

Е. Немає вірної відповіді.

4. Стратегія, яка передбачає використання власного науково-технічного

потенціалу і залучення зарубіжного досвіду. При раціональному поєднанні

результатів поступово відбувається нарощування конкурентно-спроможної

продукції і освоюються високі технології, має назву:

A. «Стратегія науково-технічного прогресу»;

B. «Стратегія розвитку»;

C. «Стратегія нарощування»;

D. «Стратегія спаду»;

Е. «Стратегія позичання».

5. Стратегія «...» , яка полягає в тому, щоб спираючись на дешеву робочу силу

і використовуючи частину науково-технічного потенціалу власної країни,

освоювати випуск наукомісткої продукції, що раніше вироблялася в

розвинутих індустріальних країнах, має назву:

A. «Стратегія науково-технічного прогресу»;

B. «Стратегія розвитку»;

C. «Стратегія нарощування»;

D. «Стратегія спаду»;

Е. «Стратегія позичання»

1. Франчайзинг — це:

А. Продаж патенту на товарні знаки.

B. Система з використання прав на пільгове підприємництво.

C. Поєднання ноу-хау правовласника з капіталом користувача.

D. Система передачі чи продажу ліцензій на технологію і товарний знак.

E. Усі відповіді вірні

2. Лізинг - це

А. Особливий вид інвестиційної діяльності, при якому лізингодавець

(лізингова компанія) купує у постачальника обладнання (предмет лізингу).

B. Вид інвестиційної діяльності, при якому лізингодавець (лізингова

компанія) продає постачальнику предмет лізингу.

C. Підтримка в процесі роботи готовими управлінськими рішеннями у сфері

товарообігу, ціноутворення

D. Можливість зберегти існуючий бізнес і значно покращити його

керованість та фінансові результати

E. Усі відповіді вірні

3. Як називається вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару протягом

усього терміну дії ліцензійного договору чи як відсоток від суми прибутку

чи суми обороту від випуску продукції або диференційованої ставки з

одиниці ліцензійної продукції?А. Роялті.

B. Паушальний платіж.

C. Комбінований платіж.

D. Лізинг.

E. Усі відповіді вірні

4. Франчайзинг – це

А. Тип ліцензійної угоди при якому франчайзер (відома фармацевтична

компанія) працює, використовуючи франчайзи (місцева фармацевтична

фірма) ім'я.

В. Тип ліцензійної угоди при якому франчайзер (відома фармацевтична

компанія) працює, використовуючи франчайзи (місцева фармацевтична

фірма) ім'я.С. Тип ліцензійної угоди при якому франчайзи (місцева фармацевтична

фірма) працює, використовуючи ім'я франчайзера (відомої фармацевтичної

компанії).

D. Вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару протягом усього

терміну дії вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару протягом

усього терміну дії ліцензійного договору франчайзинг договору.

E. Усі відповіді вірні

5. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності –це

А. передача (продаж) прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

В. Внесення прав на об’єкти права інтелектуальної власності до

статутного капіталу підприємства.

С. Взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення

результатів інтелектуальної праці у ринковий товар.

D. Використання об’єктів права інтелектуальної власності у власному

виробництві.

E. Усі відповіді вірні

1. Фрітредерство це:

A. Діяльність, спрямована на захист вітчизняного виробника

B. Політика вільної торгівлі.

C. Продаж товару за кордон без подальшого його супроводження.

D. Особливий тип ліцензійної угоди.

2. Кількісне обмеження ввезення у країну певних ліків для збереження незмінного курсу

іноземної валюти, захисту місцевих виробників і недопущення росту безробіття – це:

A. Митний тариф.B. Квота.

C. Ембарго.

D. Валютний контроль.

3. Дайте визначення правил «Інкотермс»:

1. Група Е – покупець бере на себе ризик продажі або псування ліків, а видатки на

доставку відносяться за рахунок продавця

2. Група Е - продавець бере на себе мінімальні зобов’язання: він повинен лише

надати ліки у розпорядження покупця в узгодженому місці – зазвичай на власних

площах продавця

3. Група Е - продавець бере і ризики, і пов’язані з цим видатки, необхідні для

доставки ліків у країну призначення

1. Якому поняттю відповідає дане твердження: - це розподіл споживачів на групи на

підставі різниці в потребах, характеристиках чи в поведінці і розроблення для кожної з

груп окремого комплексу маркетингу:A. Сегментація ринку;

B. Принцип сегментації;

C. Мета сегментації;

D. Критерії сегментації.

E. Позиціонування на ринку

2. Вкажіть в чому суть такого критерію сегментації, як стійкість сегменту:

A. Які і скільки ЛЗ, і на яку загальну суму може бути реалізовано;

B. Фірма повинна визначити чи існує достатня кількість каналів збуту своєї

продукції;

C. Фірма встановлює, наскільки рентабельною буде для неї робота з

вибраним сегментом ринку.

D. Визначає стабільність виділеної групи споживачів (чи не розпадеться

вона, чи постійні її потреби стосовно пропонованих ліків).

3.Вкажіть, який вид стратегії маркетингу при його використанні зменшує для фірми

рівень ризику і негативні економічні наслідки в разі невдачі на якомусь сегменті, дозволяє

досягнути збільшення збуту та більш глибокого проникнення на кожен з охоплених

сегментів ринку:

A. Диференційований маркетинг;

B. Цільовий чи концентрований маркетинг;

C. Масовий маркетинг;

D. соціально-етичний маркетинг;

E. інтегрований маркетинг

4. Потенціал, який визначає можливість виробити і поставити на ринок певний обсяг

препаратів це:

A. Виробничий потенціал;

B. Споживчий потенціал.

C. Стандартний потенціал

D. Маркетинговий потенціал

E. Потенціал місткості ринку

1. Від ФФ „Дарниця” в м. Тернополі працює два медичних представники. Один із них

відвідує лікувально-профілактичні заклади та аптеки представляючи препарат „Урсохол”

, інший – основну увагу приділяє промоції макролідних антибіотиків „Роксилід”,

„Кламед”, „Азіцин”. . За яким принципом організована робота медичних представників

ФФ „Дарниця”?

А. Територіальним;

Б. районним;

В. споживчим;

Г. ексцентричним;Д. продуктовим.

2. Одна з провідних фармацевтичних фірм проводить конкурс серед своїх медичних

представників на забезпечення найкращого мерчандайзингу промоцій них препаратів у

підшефних аптеках, переможцю запропоновано цінний подарунок. Який вид

стимулювання збуту використовує фірма?

А. Персональний продаж

Б. Стимулювання збуту, спрямоване на споживачів

В. „паблік рілейшнз”, спонсорство

Г. стимулювання збуту, спрямоване на фармацевтичних посередників

Д. Стимулювання збуту, спрямоване на власний збутовий персонал.

3. На прохання медичного представника ФФ „” краплі для носу „Ріназал” було

розміщено поряд із краплями „Назол” зправа. Чи правильно використано правила

мерчандайзингу?А Правильно;

Б. неправильно.

В. частково правильно

Г. потрібно було розмістити полицею вищеД. потрібно було розмістити полицею нище

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка