4. Які препарати використовують для місцевої ензимотерапії? Трипсин хімотрипсинДата конвертації07.04.2020
Розмір22.8 Kb.
1. Курс антибіотикотерапії при гострих гнійних запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки потрібно проводити не менше: 7-8 дней

2. При виборі місця оперативного втручання обов’язково враховують: локализацию нервов,артерий

3. В яких випадках показане виконання контрапертури? Коли неможливий відтік серозного ексудату

4. Які препарати використовують для місцевої ензимотерапії? Трипсин хімотрипсин

5. Оберіть препарат, що відносяться до засобів пасивної імунізації. Антисиворотка антитоксин

6. Оберіть препарат, що володіє високою активністю дії проти неспорогенних анаеробів. Метранидазол

7. Комплексне лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки - це:самое длинное

8. Місцеве лікування гнійних запальних процесів включає:

9. Якою повинна бути довжина розтину при розкритті флегмони? Довільною або повільно відповідати серозному запаленню.

10. Як необхідно проводити розтини у відношенні до м'язових волокон? повздовжньо

11. Назвіть послідовність використання препаратів при дезінтоксикаційній терапії.

12. При тривалому використанні антибіотиків їх слід змінювати: каждые 10 дней

13. Оберіть визначення дезінтоксикаційної терапії. Виведення токсинів

14. Оберіть визначення поняття інтенсивна терапія.

15. Про що свідчить зниження альбумін-глобулінового індексу в біохімічному аналізі крові? Про значну интоксикацию

16. Оберіть визначення терміну «трансфузійна терапія».

17. Що означає термін "зсув лейкоцитарної формули вліво"? в конце речення будет юні клітини

18. Які антибіотики відносяться до групи остеотропних? линкомицин

19. Назвіть загальні принципи дезінтоксикаційної терапії.

20. Застосування яких препаратів показане пацієнтам із вираженою гіповолемією? С кровью связано

21. Що значить термін «остеотропні антибіотики»? ті шо можуть накопичуватися в кістковій тканині

22. Оберіть антисептики для місцевого застосування у рані при наявності анаеробної інфекції. перекись

23. В яких випадках при гострих гнійних запальних процесах доцільно застосовувати гіпосенсибілізуючу терапію? При гипер хуйне

24. Оберіть препарати для гіпосенсибілізуючої терапії.

25. Що розуміють під поняттям «гемосорбція»?

26. До якого виду антисептики відноситься ензимотерапія? биологичные

27. Що розуміють під поняттям «контрапертура»? створення додаткового розтину

28. Оберіть препарати, що застосовують для форсованого діурезу.

29. Які зміни в крові характерні для пацієнтів із гострими гнійними запальними процесами? Збільшеня шое (лейкоцитоз)

30. З якою метою застосовують препарати: тималін, тимоген, продігіозан? Для підвищення імун системи

31. Що необхідно призначати пацієнтам із запальними контрактурами щелеп? Протизапальні засоби

32. У пацієнтів із гострими гнійними запальними процесами потреба у вітамінах: аскорб кислота

33. Про що свідчить підвищення альбумін-глобулінового індексу в біохімічному аналізі крові? нормалізування

34. В якій фазі раньового процесу доцільно проводити ензимотерапію?

35. До якого виду антисептики відноситься дегідратація рани? фіз

36. Який вид терапії направлений на підвищення неспецифічної імунорезистентності організму?

37. Потреба у якому вітаміні зростає у пацієнтів з гострими гнійними запальними процесами? Аскорб кислота

38. Що розуміють під первиним відстроченим швом? 24-72 години його затягують

39. Пацієнт 44 роки, був госпіталізований до щелепно-лицевого відділення із діагнозом флегмона щічної ділянки. Супутньої патології не відмічає, алергологічний анамнез не обтяжений.Оберіть найбільш доцільний вид знеболення для оперативного розкриття флегмони. місцеве

40. Пацієнт Д., 45 років був госпіталізований до щелепно-лицевого відділення із діагнозом флегмона дна порожнини рота. Наявність супутньої патології не відмічає, алергологічний анамнез не обтяжений. Оберіть найбільш раціональний вид знеболення. загальне

41. Оберіть препарати, що застосовуються для активної імунотерапії
тимозин

42. Які фізичні фактори можливо застосовувати для кращого проникнення лікарських препаратів у глибоко розташовані тканини при лікуванні пацієнтів із запальними процесами щелепно-лицевої ділянки? електрофорез

43. Оберіть препарати, що застосовують для пасивної імунотерапії антихуйня

44. У якій фазі раньового процесу доцільно проводити дренування рани?

45. Проточно-промивне дренування рани (діаліз рани) – це: самое длиное!!!!

46. Що розуміють під первиним швом? После первиної хірург обробки

47. Що розуміють під вторинним пізнім швом? 15-30 дней

48. Що розуміють під вторинним раннім швом? 7-8 часов

49. Пацієнт Д., 52 років був госпіталізований до щелепно-лицевого відділення із діагнозом флегмона підскроневої і крилоподібнопіднебінної ямки. Планується оперативне втручання. Наявність супутньої патології не відмічає, алергологічний анамнез не обтяжений. Оберіть найбільш раціональний вид знеболення. загальний

50. У яких випадках пацієнтам із флегмонами щелепно-лицевої ділянки показано застосування місцевого знеболення на фоні премедикації? Корда в 1 ділянці

51. У яких випадках пацієнтам із флегмонами щелепно-лицевої ділянки рекомендується застосування загального знеболення? Когда в нескольких ділянках

52. Який із перерахованих методів базується на використанні природнього процесу видалення токсичних речовин із організму нирками завдяки їх концентраційно-видільній функції? Форсований діурез

53. З якою метою застосовують біостимулятори у комплексному лікуванні запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки?

54. У якій фазі раньового процесу рекомендовано застосовувати лазерне опромінення (гелій-неоновим лазером)?

55. У яких випадках рекомендовано застосування гіпербаричної оксигенації? Связано с аеробами

56. Коли можна припинити застосування антибіотиків при гнійно-запальних процесах щелепно-лицевої ділянки? Після повного одужання

57. При проведенні розтинів на обличчі, в першу чергу необхідно враховувати топографію: нервів

58. У пацієнта 62 років діагностовано анаеробну флегмону дна порожнини рота. Оберіть групу антисептиків, які були б найбільш доцільними у даному випадку.

59. У яких випадках показане часткове відтинання м’язів від кістки? При запаленні під мязи

60. Оберіть препарати, які застосовують для детоксикації організму? фуросемід

61. Що розуміють під поняттям ензимотерапія? Використання ферментів

62. Групу яких препаратів доцільно застосовувати при гіперергічному перебігу запальних процесів щелепно-лицевої ділянки? Гіпосенсибілізуючі

63. Дренування рани буває: самий длиний ответ

64. До якого виду антисептики відноситься первинна хірургічна обробка ран? механічна

65. До якого методу антисептики відноситься застосування антибіотиків? біологічний

66. До якого методу антисептики відносять застосування розчину перекису водню для обробки ран? Фізико-хімічний

67. Чим зумовлена необхідність зміни антибіотиків при їх тривалому використанні? Привикание (сенсибилизация)

68. До якого виду антисептики відноситься імунотерапія? біологічна

69. Пацієнту під час лікуванння анаеробної флегмони було застосовано полівалентну протигангренозну сироватку. До якого методу антисептики відноситься застосування такої сироватки? біологічну

70. Яка повинна бути тактика лікаря, якщо йому не вдається забезпечити достатній відтік ексудату за допомогою виконаного розтину? Зробити ще 1 розтин(контрапектура)

71. Як називають етап, що виконують під час оперативного втручання, при якому перевіряють наявність гнійних затьоків при флегмонах щелепно-лицевої ділянки? ревізія

72. Що розуміють під поняттям гірудотерапія? Використання піявок

73. При призначенні антибіотиків є необхідність одночасного застосування з ними певних препаратів. Оберіть групу даних препаратів? Протигрибкові

74. Що розуміють під етіотропною терапією запальних процесів?

75. Група яких препаратів може бути застосована для полегшення пристосування організму до дії будь-яких несприятливих факторів (в тому числі бактеріальної інфекції)? адаптивні

76. Яким чином антибіотики впливають на імунну систему пацієнта? Знижують хуже делают

77. Який метод введення розчинів застосовується для створення їх високої концентрації в патологічному осередку? Селективний внутрішньо артеріальний

78. Оберіть розчини, які застосовують при дезінтоксикаційній терапії на етапі розведення токсинів у крові?

79. Оберіть групу препаратів, які здатні впливати на деякі патогенетичні ланки захворювання ?
АНТИГІстамінні

80. Які можливі ускладнення при виконанні внутрішньоротових розтинів для розкриття абсцесів і флегмон? Пошкодження вивідних проток слиних залоз

81. Які тканини необхідно розтинати гострим шляхом при виконанні позаротових розтинів для розкриття абсцесів і флегмон щелепно-лицевої ділянки? Шкіра,підшкірна жир клітковина поверхнева фасція

82. Якою повинна бути доза лікарських препаратів у пацієнтів похилого та старечого віку у порівнянні із пацієнтами середнього віку? В 2-4 рази меньше

83. Який вид лікування показаний пацієнтам із вираженими симптомами інтоксикації у комплексному лікуванні? Дезинтоксикаційна терапія

84. Оберіть групу препаратів, що використовують у комплексній терапії для симптоматичного лікування у пацієнтів із запальними процесами щелепно-лицевої ділянки?

85. Якою дією володіють нестероїдні протизапальні препарати? Протизапальною анальгізуючою жарознижуючою

86. Найбільш часто причиною алергізації організму, за даними щелепно-лицьових хірургів, є:

87. Гнійний ексудат хворих одонтогенними флегмонами представлений: нейтрофіли

88. В гнійних вогнищах у хворих одонтогенними флегмонами частіше можна виявити:

89. У клініці щелепно-лицевої хірургії найбільш часто зустрічаються захворювання: запальні

90. З числа гострих одонтогенних запальних захворювань щелеп слід виділяти: періостит періодонтит остеомієліт

91. Гнійно-запальні процеси в щелепно-лицевій ділянці виникають в результаті дії бактерій: аеробів анаеробів

92. Фактор, який НЕ визначає обсяг ураження кісткової тканини при одонтогенному остеомієліті щелепи: вік пацієнта

93. Гнійний ексудат при гнійних лімфаденітах і аденофлегмонах складається з: нейтрофіли …..

94. У гострій стадії захворювання одним із завдань лікування хворих з флегмонами і абсцесами ЩЛД і шиї є: попередження подальше розвинення хвороби

95. Назвіть препарат, який НЕ є сульфаніламідом ? на Е

96. Який антибактеріальний препарат отримують з риб'ячого жиру ? екс . екземхуй97. Вкажіть препарати, які відносяться до засобів неспецифічної гіпосенсибілізуючої терапії

98. В якій концентрації використовується водний розчин хлоргексидину біглюконату для лікування гнійних ран? 0.2-0.5%

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка