4 курс/Ортодонтія. Модуль 2 (осінь)Дата конвертації25.12.2020
Розмір372 Kb.

Профіль: Ортодонтія

Курс: 4 курс, 7 осінній семестр

Мова: Українська

Тема: /4 курс/Ортодонтія. Модуль 2 (осінь)./

Всього завдань: 408

1. Під час диспансерного огляду хлопчика 7 років, лікарем виявлено гіпертрофію язикового мигдалика. Яка аномалія прикусу може розвинутися при гіпертрофії язикового мигдалика?


A. Дистальний прикус
B. Перехресний прикус
C. Відкритий прикус
D. Мезіальний прикус
E. Глибокий прикус

2. Батьки хлопчика 5 років, скаржаться на естетичний недолік у дитини. Ортодонтом було призначено комплекс міогімнастичних вправ. При якій патології зубо-щелепової системи потрібно призначати міогімнастику для м'язів, які зміщують нижню щелепу дозаду?


A. Дистальний прикус
B. Перехресний прикус
C. Мезіальний прикус
D. Відкритий прикус
E. Глибокий прикус

3. Дитині 6 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді відмічається згалдженість носо-губних згорток, напруження колового м'язу рота. Основа носа потовщена, ротове дихання. В порожнині рота: ранній змінний прикус, сагітальна щілина 3 мм, верхні центральні різці прорізалися на 2/3, повернуті навколо своєї осі медіальними краями до переду. Співвідношення в бокових ділянках нормогнатичне. Поставте попередній діагноз.


A. Звуження верхнього зубного ряду
B. Дистальний прикус
C. Вкорочення нижнього зубного ряду
D. Глибокий прикус
E. Відкритий прикус

4. Дитині 7 років. Ранній змінний прикус. Відмічається скупчення в ділянці нижніх фронтальних зубів: 42 і 32 зуби прорізалися орально з повним дефіцитом місця. Складіть план лікування.


A. Видалення 42 і 32 зубів
B. Видалення 83 і 73 зубів
C. Видалення 41 і 31 зубів
D. Серійне послідовне видалення зубів за Хотцом (Hots)
E. Видалення 84 і 74 зубів

5. У хлопчика 9 років при зовнішньоротовому огляді виявлено вираженість носогубних складок, зменшення нижньої третини обличчя. В порожнині рота: пізній змінний прикус, верхні передні зуби повністю перекривають нижні, на піднебінні видно відбитки нижніх різців. Поставте діагноз.


A. Глибокий прикус
B. Дистальний прикус
C. Зубоальвеолярне видовження передніх зубів верхньої щелепи
D. Мезіальний прикус
E. Зубоальвеолярне видовження передніх зубів нижньої щелепи

6. При клінічному обстеженні дівчинки 10 років ортодонт виявив нявність наступних лицевих ознак: випуклий профіль за рахунок переваги середньої третини обличчя, згладженість носогубних складок, зміщення підборіддя назад, вираженість супраментальної складки, різко виражене напруження при змиканні губ. В порожнині рота:сагітальна щілина 11 мм, контакт верхніх бокових зубів з попереду стоячими нижніми, розміщення медіально-щічних бугрів 16 і 26 на буграх 35 і 45. Який додатковий метод дослідження допоможе встановити заключний діагноз і клінічну форму аномалії прикусу?


A. Визначення лицевого індексу по Ізарду
B. Ортопантомографія
C. Профільна телерентгенографія
D. Антропометричне вимірювання моделей щелеп
E. Проведення клінічних функціональних проб

7. Пацієнтка 15 років звернулась до ортодонта зі скаргами на неправильне положення зубів на верхній щелепі. Об?єктивно: конфігурація обличчя не змінена. Всі зуби постійні, 13 і 23 прорізались вестибулярно з повним дефіцитом місця для них. 14 і 24 вражені карієсом. Сума ширини верхніх різців складає 37 мм. Співвідношення 6-х зубів нейтральне, зуби бокових сегментів в фісурно-бугоркових співвідношеннях. Оберіть найбільш оптимальну тактику лікування у даної пацієнтки.


A. Створення місця шляхом розширення верхньої зубної дуги
B. Видалення ікол
C. Створення місця для ікол шляхом видалення перших премолярів
D. Створення місця шляхом апроксимальної сепарації верхніх зубів
E. Створення місця шляхом подовження верхньої зубної дуги і дистализації молярів

8. У хлопчика 11 років після обстеження діагностована діастема шириною 6 мм за Хорошилкиною 2 типу. Для нормалізації положення різців виготовлений апарат Коркхауза. Який вид переміщення буде відбуватися під дією апарату?


A. Корпусне переміщення
B. Похило-обертальне переміщення
C. Інтрузійне переміщення
D. Екструзійне переміщення
E. Торк переміщення

9. Хлопчику 10 років проводять лікування глибокого прикусу за допомогою верхньо-щелепної знімної пластинки з накусочною площадкою. Якими будуть первинні зміни в області дна лунки нижніх різців?


A. Вогнищевий остеосклероз
B. Остеобластична опозиція
C. Гіалінова дегенерація
D. Остеокластична резорбція
E. Розростання грануляційної тканини

10. При обстеженні дитини 10 років виявлено співвідношення молярів по ІІ класу Енгля, сагітальна щілина 4 мм, звуження верхнього зубного ряду, ротове дихання. В анамнезі аденоїдні вегетації 2 ступеню. Вкажіть тактику лікаря-ортодонта.


A. Призначення міогімнастики
B. Санація ЛОР органів, апаратурне лікування
C. Апаратне лікування
D. Фізіотерапевтичні процедури
E. Санація ЛОР органів

11. Під час обстеження у дитини 5 років визначено відсутність контакту різців, вертикальна щілина розмірами 1-1,5 мм. Визначте ступінь тяжкості морфологічних порушень.


A. 3 ступінь
B. 4 ступінь
C. 1 ступінь
D. 2 ступінь
E. 5 ступінь

12. У дитини 10 років при внутрішньоротовому обстеженні верхня щелепа звужена, верхні фронтальні зуби віялоподібно виступають допереду, визначається сагітальна щілина 7 мм, співвідношення перших постійних молярів однойменне. Визначте попередній діагноз.


A. мезіальний пиркус, протрузія
B. дистальний прикус, ретрузія
C. дистальний прикус
D. дистальний прикус, протрузія
E. Мезвальний прикус, ретрузвя

13. Вимірювання гіпсових моделей щелеп за методом Пона передбачає:


A. Діагностику семетричності зубних рядів і зміщення кутніх зубів
B. Визначення лонгітудинальної довжини зубних рядів
C. Визначення трансверзальних розмірів зубних рядів
D. Визначення сагітальних розмірів зубних рядів
E. Вивчення сегментів зубних рядів

14. Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. Об'єктивно: збільшення нижньої частини обличчя. Носогубні складки поглиблені. У фронтальній ділянці змикання зубів зворотнє, сагітальна щілина 4 мм. Між нижніми фронтальними зубами є треми. Змикання бокових зубів - І клас Енгля. Поставте діагноз.


A. Справжня прогенія
B. Суглобова прогенія
C. Ретрузія верхніх різців
D. Несправжня прогенія
E. Треми нижньої щелепи

15. У хлопчика 11-ти років при вивченні моделей щелеп встановлено, що оклюзійна площина фронтальної ділянки верхньої щелепи має ввігнуту форму, в бокових ділянках - випуклу. Деформацію зубних дуг повторює і форма альвеолярного паростка. Верхня щелепа сідловидної форми з різким звуженням в ділянці премолярів. Який прикус формується у дитини ?


A. Мезіальний
B. Дистальний
C. Глибокий
D. Відкритий
E. Перехресний

16. Дитині 12 місяців. Під час огляду в порожнині рота 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81,82 зуби. Сагітальна щілина до 3 мм. Наявність такої сагітальної щілини найбільше свідчить про формування:


A. Дистального прикусу
B. Глибокого прикусу
C. Відкритого прикусу
D. Перехресного прикусу
E. Звуження зубного ряду на верхній щелепі

17. Хлопчику 10 років. Скарги на косметичний недолік, скошене підборіддя і кволе жування. В анамнезі - штучне вигодовування. Об'єктивно:підборідя зменшене, скошене, носогубні складки згладжені, на нижній губі лежать верхні центральні зуби, співвідношення перших постійних молярів II-клас за Енглем. Сагітальна щілина - 6мм. Проба Ешлера-Бітнера позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?


A. Дистальний прикус, протрузія
B. Мезіальний прикус, ретрузія
C. Відкритий прикус
D. Ретрузія фронтальної ділянки нижньої щелепи
E. Протрузія фронтальної ділянки верхньої щелепи

18. Дівчинці 4,5 років. Матір дитини хвилює кволе жування, "пташиний" профіль обличчя. В анамнезі - штучне вигодовування. Об'єктивно:нижня губа западає,носогубна складка згладжена, сагітальна щілина - 5мм. Форма верхньої і нижньої щелеп - півколо. Який метод лікування в цьому віці найбільш доцільний?


A. Видалення зубів
B. Міотерапевтичний
C. Ортопедичний
D. Фізіотерапевтичний
E. Апаратурний

19. Дитині 11 років. При внутрішньоротовому огляді спостерігається значне звуження верхньої щелепи та готичне піднебіння. Ягідна форма черепа та деформація постави. Вкажіть найбільш ймовірну причину цієї патології.


A. Інфекційні захворювання
B. Утруднене носове дихання
C. Рахіт
D. Раннє видалення зубів
E. Шкідливі звички

20. Під час профілактичного огляду у дитини 5 років визначено: напіввідкритий рот, губи стуляє з напруженням. Прикус тимчасових зубів. Сагітальна щілина 4 мм, одноіменне співвідношення іклів та других тимчасових молярів. Верхня зубна дуга V-подібна, нижня - трапецієподібна. Якою повинна бути форма верхньої та нижньої зубної дуги у тимчасовому прикусі?


A. парабола
B. напівеліпс
C. у вигляді напівкола
D. чотирьохкутна
E. трьокутна

21. Під час профілактичного огляду дитини 6-ти років визначено наступне: прикус тимчасових зубів. Верхня та нижня зубні дуги мають трапецієподібну форму. Верхні різці перекривають нижні більш ніж на 2/3. Співвідношення ікол та других молярів однойменне. Відсутні проміжки між фронтальними зубами. Верхня зубна дуга більша за нижню на величину щічного горбика. У яких площинах визначається деформація прикусу?


A. Сагітальній та носовій
B. Сагітальній та вертикальній
C. Сагітальній та трансверзальній
D. Сагітальній та оклюзійній
E. Сагітальній та медіальній

22. У 10-річного хлопчика при клінічному обстеженні визначається сагітальна щілина у фронтальній ділянці з перекриттям по вертикалі до 2/3. В бокових ділянках однойменно-горбиковий контакт антагоністів. Для лікування використана піднебінна пластинка з похилою площиною у фронтальній ділянці, з ретракційною дугою. До якої групи за класифікацією Малигіна відноситься апарат ?


A. Функціонально - направляючий, механічно діючий
B. Функціонально - направляючий
C. Механічно діючий
D. Функціонально діючий
E. Функціонально - направляючий, функціонально діючий

23. У пацієнта 10-ти років поставлено діагноз - дистальний прикус. У фронтальній ділянці сагітальна щілина до 5 мм, зуби верхньої щелепи віяло подібно нахилені до переду. Для лікування застосували апарат Френкля I типу. До якого виду ортодонтичних апаратів відноситься використаний в даному випадку ортодонтичний апарат?


A. Функціонально-діючий
B. Функціонально-направляючий
C. Механічно діючий
D. Функціонально-направляючий, механічної дії
E. Правильної відповіді немає

24. Пацієнту 12 років скаржиться на естетичний недолік. Об'єктивно: зменшена нижня третина обличчя, фронтальні зуби верхньої щелепи нахилені орально і перекривають нижні на повну висоту коронки, в бокових ділянках на всьому протязі однойменно-горбиковий контакт антагоністів, змикання перших постійних молярів II-клас за Енглем. В яких площинах є порушення змикання зубів в даному випадку?


A. В сагітальній і вертикальній
B. В вертикальній
C. В трансверзальній і вертикальній
D. В трансверзальній
E. В сагітальній

25. Батьки дитини 6,5 років скаржаться на невдоволений естетичний вигляд дитини . В анамнезі: штучне вигодовування. Об'єктивно: альвеолярний відросток верхньої щелепи у фронтальній ділянці різко відхилений вестибулярно. Сагітальна щілина - 6 мм.Співвідношення перших постійних молярів II клас за Енглем. Рот відкритий. Слабкий кроловий м'яз рота. Який апарат найбільш функціональний для лікування даного пацієнта?


A. Регулятор функції Френкля I типу
B. Регулятор функції Френкля II типу
C. Піднебінна пластинка з ретрузійною дугою
D. Піднебінна пластинка з гвинтом у фронтальній ділянці
E. Піднебінна пластинка з гвинтом для симетричного розширення

26. Дитина 14 років, скарги на косметичний недолік. При зовнішньому огляді верхні фронтальні зуби знаходяться на нижній губі. В порожнині рота спостерігається проміжки між зубами,співвідношення молярів по I класу Енгля. Сагітальна щілина 3 мм. Яка конструкція апарату показана для лікування даної аномалії?


A. Пластинка з похилою площиною
B. Регулятор функції Френкля I типу
C. Пластинка з вестибулярною дугою
D. Регулятор функції Френкля II типу
E. Апарат Андрезена-Гойпля

27. У дитини 12 років виявлено, що справа нижні моляри перекривають верхні, змикання інших зубів відповідає нормі. Який метод дослідження моделей щелеп дозволить поставити діагноз?


A. Метод Хаулея - Гербста
B. Метод Пона
C. Метод Шварца
D. Метод Герлаха
E. Метод Коркхауза

28. У дитини 10 років при зовнішньоротовому огляді спостерігається згладженість носогубних складок, підборідкова ямка виражена.В поржнині рота: верхні різці перекривають нижні та мають нахил до ротової порожнини, ріжучі краї нижніх різців контактують з передньою третиною піднебіння. Співвідношення ікол і перших постійних молярів однойменне.До якого класу за Енглем належить ця патологія?


A. Третій клас, 1 підклас
B. Перший клас
C. Другий клас, 1 підклас
D. Другий клас, 2 підклас
E. Третій клас, 2 підклас

29. Для лікування дитини лікар-ортодонт застосовує розширяючу пластинку на верхню щелепу з похилою площиною. Апаратом якої дії є дана пластинка?


A. Функціонально-діючий, однощелепний, знімний, пластин очний, профілактичний
B. Механічно-діючий, однощелепний, знімний, блоковий лікувальний
C. Однощелепний двощелепної дії комбінований, знімний, пластиночний, лікувальний
D. Комбінованої дії, двощелепний, каповий, ретенційний
E. Функціонально-направляючий, однощелепний, знімний, пластин очний, профілактичний

30. До ортодонта звернулися батьки з дитиною 13 років. Під час огляду: період постійного прикусу. 13 зуб - мезіо-дистальні розміри якого 8,9 мм, прорізався поза зубною дугою вестибулярно; проміжок між 14 та 12 - 9,2 мм. Оберіть раціональний план лікування.


A. Пальцевий масаж 13
B. Видалення 14, переміщення 13 дистально та в зубну дугу
C. Переміщення 13 в зубну дугу
D. Розширення зубної дуги та переміщення 13
E. Видалення 13

31. Дитині 7 років рекомендовано користуватись стандартною вестибулярною пластинкою Шонхера. При яких порушеннях не можна використовувати стандартну вестибулярну пластинку?


A. Недорозвиток нижньої щелепи
B. Зміщення нижньої щелепи дистально
C. Глибоке різцеве перекриття
D. Вестибулярний нахил верхніх різців
E. Відкритий прикус

32. При огляді 12-річної дитини спостерігається V-подібна верхня щелепа, готичне піднебіння. Діастема і треми відсутні. При зімкненні зубних рядів спостерігається сагітальна щілина 5 мм. Співвідношення бокових ділянок нормогнатичне, різцеве перекриття в нормі. Який додатковий біометричний метод дослідження необхідно призначити?


A. Метод Коркхауза
B. Метод Снагіної
C. Метод Герлаха
D. Метод Пона
E. Метод Тона

33. При клінічному огляді 9-річної пацієнтки, встановлений попередній діагноз - дистальний прикус. Яку діагностичну клінічну пробу потрібно застосувати для диференційної діагностики різновидностей дистального прикусу?


A. Проба за Ільїною-Маркосян
B. Жуйні проби
C. Проба за Френкелем
D. Проба за Ешлером-Бітнером
E. Функціональна проба ковтання

34. Дитині 11 років. При внутрішньоротовому огляді спостерігається значне звуження верхньої щелепи та готичне піднебіння.Співвідношення перших постійних молярів -II клас за Енглем. Що є причиною цієї патології?


A. Передчасне прорізування постійних зубів
B. Інфекційні захворювання
C. Затруднене носове дихання
D. Раннє видалення молочних зубів
E. Шкідливі звички

35. Дитині 7 років. При огляді виявлено, що у вертикальній площині верхні різці повністю перекривають нижні, ріжучі краї нижніх різців травмують слизову оболонку піднебіння, в бокових ділянках перші моляри контактують за I класом Енгля. Виберіть ортодонтичний апарат для лікування даної патології.


A. Апарат Андрезена
B. Піднебінна пластинка з оклюзійними накладками на молочних молярах
C. Апарат Брюкля
D. Піднебінна пластинка з накусочною площиною у фронтальній ділянці
E. Піднебінна пластинка з оклюзійними накладками на постійних молярах

36. Дитині 9 років. Батьки звернулись зі скаргами, що хлопчик постійно закусує нижню губу. Яка патологія прикусу може виникнути?


A. Мезіальний прикус
B. Дистальний прикус
C. Відкритий прикус
D. Глибокий прикус
E. Косий прикус

37. Дитині 8 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді відмічається згладженість носогубних згорток, напруження колового м'язу роту, верхні різці виступають з-під верхньої губи. Зі слів матері відомо, що дитина спить з відкритим ротом. У ротовій порожнині: ранній змінний прикус, сагітальна щілина 5 мм, однойменний контакт горбків у бокових ділянках, віялоподібна протрузія верхнього зубного ряду з тремами і діастемою, вестибулярне положення 23 зуба. Поставте попередній діагноз.


A. Вестибулярне положення 23 зуба, видовження верхнього зубного ряду
B. Дистальний прикус,протрузія, вестибулярне положення 23 зуба
C. Звуження верхнього зубного ряду, вестибулярне положення 23 зуба
D. Вкорочення нижнього зубного ряду,ретрузія, вестибулярне положення 23 зуба
E. Відкритий прикус,протрузія, вестибулярне положення 23 зуба

38. Пацієнт 15 років. Скарги на естетичний недолік (зменшення висоти нижньої третини обличчя, поглиблення підборідкової борозни). При обстеженні встановлено відсутність 36, 46 зубів, змикання ікол і премолярів нормогнатичне, збільшення різцевого вертикального перекриття. Поставте діагноз.


A. Перехресний прикус в бокових ділянках
B. Дистальний прикус
C. Глибокий прикус
D. Звуження верхнього зубного ряду
E. Відкритий прикус

39. Хлопчику 11 років. Скарги на косметичний недолік. Об'єктивно: обличчя симетричне, непропорційне - збільшення нижньої третини обличчя; підборідкова складка згладжена. В порожнині рота: всі зуби постійні; 13 і 23 зуби прорізались наполовину, відстань між 14 і 12 - 2 мм, між 22 і 24 - 3 мм, нижні фронтальні зуби перекривають верхні, ключ оклюзії збережений. Виберіть найбільш доцільний апарат для лікування.


A. Піднебінна пластинка з сектором на фронтальні зуби та накусочними площинами на бокові зуби
B. Апарат Брюкля
C. Апарат Андрезена
D. Видалення 14 і 24 зубів, піднебінна пластинка з пружними кламерами на 13 та 23 зуби
E. Піднебінна розширяюча пластинка з накусочними площинами на бокові зуби

40. Дитині 6 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді відмічається згладженість носо-губних згорток, напруження колового м'язу рота. Основа носа потовщена, ротове дихання. В порожнині рота: ранній змінний прикус, сагітальна щілина 3 мм, верхні центральні різці прорізались на 2/3, повернуті навколо осі медіальними краями до переду. Співвідношення в бокових ділянках нормогнатичне. Поставте попередній діагноз.


A. Дистальний прикус
B. Вкорочення нижнього зубного ряду
C. Звуження верхнього зубного ряду
D. Глибокий прикус
E. Відкритий прикус

41. Пацієнту 7 років. При внутрішньоротовому огляді відмічається горбкове змикання 16, 26 і 46, 36 зубів та зубів антагоністів. У фронтальній ділянці - сагітальна щілина 4 мм. При висуванні нижньої щелепи допереду профіль пацієнта покращується. Який тип апарату можна застосувати?


A. Регулятор функції Френкель I
B. Піднебінна пластинка з похилою площиною
C. Регулятор функції Френкель III
D. Регулятор функції Френкель II
E. Брекет - система

42. Пацієнту 3,5 роки. Скарги матері на утруднене відкушування їжі, косметичний недолік у дитини. При зовнішньому огляді визначається подовження нижньої третини обличчя, напруженість носогубних згорток. В руці дитина тримає "смочок". В порожнині рота - вертикальна щілина 4 мм. Яка причина виникнення патології прикусу?


A. Рахіт
B. Шкідлива звичка
C. Інфекційні хвороби матері
D. Патологія верхніх дихальних шляхів
E. Недостатність функціонального навантаження

43. При огляді дівчинки 10 років виявлені наступні лицеві ознаки: обличчя симетричне, носогубні складки виражені, верхня губа, по відношенню до нижньої западає, підносова складка поглиблена, червона облямівка нижньої губи широка, підборідкова складка згладжена. Який попередній діагноз можна поставити?


A. Глибокий прикус
B. Відкритий прикус
C. Мезіальний прикус
D. Дистальний прикус
E. Перехресний прикус

44. У дівчинки 5 років встановлено діагноз: дистальний прикус, ретрузія верхніх різців. Складено план лікування: вестибулярне відхилення неправильно розташованих верхніх різців, переміщення нижньої щелепи вперед і стимуляція її росту в довжину. Який ортодонтичний апарат доцільно використати для лікування?


A. Регулятор функції Френкеля III типу
B. Апарат Андрезена-Гойпля
C. Регулятор функції Френкеля I типу
D. Регулятор функції Френкеля II типу
E. Апарат Брюкля

45. При обстеженні 12-річного пацієнта виявлено симетричне, пропорційне обличчя, носогубні і підборідкові складки в нормі. В порожнині рота: верхні фронтальні зуби нахилені вперед, спостерігається сагітальна щілина - 3 мм, відсутня оклюзія з нижніми фронтальними зубами, в бокових ділянках - нормогнатичне співвідношення між зубами. З якими деформаціями зубо-щелепової ділянки потрібно провести диференційну діагностику?


A. Дистальний прикус
B. Мезіальний прикус
C. Вестибулярне положення центральних різців
D. Відкритий і дистальний прикуси
E. Сплощення фронтальної ділянки нижнього зубного ряду

46. У дитини 7 років нижні постійні різці шипоподібної форми. Яка найбільш часта причина аномалії такої форми постійних різців?


A. Порушення прорізування
B. Рахіт
C. Вроджена аномалія
D. Неправильне вигодовування
E. Патологія верхніх дихальних шляхів

47. Батьки з дівчинкою віком 9 років звернулися до лікаря-ортодонта зі скаргами на неправильне положення верхніх зубів. Для встановлення діагнозу лікар-ортодонт провів дівчинці клінічну діагностичну пробу за Ешлером-Бітнером. Для диференціальної діагностики якого патологічного прикусу використовують цю пробу:


A. Мезіального
B. Косого
C. Дистального
D. Глибокого
E. Відкритого

48. Дівчинка віком 13 років скаржиться на косметичний недолік. У порожнині рота: сагітальна щілина завширшки 3 мм, скупчення фронтальних зубів на верхній щелепі.Співвідношення перших постійних молярів - ІІ клас за Енглем. Аномалії щелепних кісток у сагітальному напрямку можна виявити за допомогою:


A. Телерентгенографії
B. Внутрішньоротової рентгенографії
C. Прицільній рентгенографії
D. Ортопантомографії
E. Томографії

49. Хлопчику віком 9 років встановлено діагноз: дистальний прикус, II клас за Енглем; недорозвиток нижньої щелепи. При проведенні проби Ешлера-Бітнера естетика профілю обличчя пацієнта покращується. Виберіть апарат для корекції зазначеної патології:


A. Регулятор функції Френкеля-ІІІ
B. Капа Биніна
C. Регулятор функції Френкеля-ІІ
D. Регулятор функції Френкеля-І
E. Брекет - система

50. Хлопчик віком 10 років скаржиться на біль у піднебінні під час їжі. Об'єктивно: нижня третина лиця вкорочена, рот відкриває в повному обсязі. При змиканні зубів ріжучий край нижніх різців контактує зі слизовою оболонкою піднебіння. Спостерігається зубоальвеолярне видовження в ділянці нижнього зубного ряду. У місті контакту слизова оболонка гіперемійована, дещо набрякла. Змикання бічних зубів - І клас за Енглем. Визначте найбільш раціональну тактику лікування пацієнта.


A. Інтрузія (вколочення) фронтальної ділянки нижньої щелепи
B. Інтрузія (вколочення) бічних ділянок
C. Розширення нижньої щелепи
D. Подовження нижньої щелепи у фронтальній ділянці
E. Подовження нижньої щелепи в бічних ділянках

51. Дівчинка 13 років скаржиться на неправильне положення зубів. Об'єктивно: верхня щелепа і верхня губа висунуті вперед. Зуби верхньої щелепи випинають з-під верхньої губи і перекривають нижні. Верхня щелепа збільшена в сагітальному напрямку; 12, 11, 21, 22 зуби розміщені віялоподібно, наявні діастема, треми. Дистально-щічні горбки 16 та 26 зубів змикаються з мезіально-щічними горбками 36, 46 зубів. Визначте найбільш раціональну тактику лікування:


A. Збільшення поперечних розмірів нижньої щелепи
B. Переміщення нижньої щелепи мезіально
C. Зменшення поперечних розмірів верхньої щелепи
D. Зменшення сагітальних розмірів верхньої щелепи
E. Збільшення сагітальних розмірів нижньої щелепи

52. Хлопчик віком 9 років перебуває під диспансерним спостереженням отоларинголога з приводу хронічного риніту з 4 років. Скарги на неправильне положення зубів. Під час огляду рот напіввідкритий, ніздрі не беруть участі в акті дихання, з-під верхньої губи випинають різці верхньої щелепи. Підборіддя скошене назад. Сагітальна щілина завширшки 5 мм. Вкажіть етіологію патології прикусу в цієї дитини:


A. Зменшення сагітальних розмірів верхньої щелепи
B. Патологія верхніх дихальних шляхів
C. Спадковість
D. Шкідливі звички
E. Травма щелеп

53. Батьки 8-річної дівчинки скаржаться на утруднене жування в дитини. При огляді порожнини рота у фронтальній ділянці ріжучі поверхні нижніх різців торкаються дентальних горбків верхніх фронтальних зубів; верхні фронтальні зуби перекривають нижні на всю висоту коронок. На нижній щелепі оклюзійна крива фронтальних зубів різко вигнута. Встановіть попередній діагноз:


A. Перехресний прикус
B. Хибна прогнатія
C. Глибоке різцеве перекриття
D. Відкритий прикус
E. Справжня прогнатія

54. Батьки 8-річної дівчинки скаржаться на неправильне положення зубів у дитини. Об'єктивно: різальні поверхні нижніх різців торкаються слизової оболонки піднебіння; верхні фронтальні зуби перекривають нижні на всю висоту коронок. На нижній щелепі оклюзійна крива вигнута. При змиканні зубних рядів дистально-щічні горбки 16, 26 зубів розміщуються в міжгорбковій борозні 36, 46 зубів. Який ортодонтичний апарат слід використати для лікування пацієнтки:


A. Апарат Хургіної
B. Знімний, з накусочною площиною
C. Апарат Брюкля
D. Експансивну дугу Енгля
E. Роз'єднувальні коронки на 75, 85 зуби

55. До лікаря-ортодонта звернулися батьки 12-річної дитини зі скаргами на наявність у неї косметичних недоліків. Під час обстеження: обличчя подовжене зміщення підборіддя назад, нижня губа западає, верхня виступає вперед, підборідно-губна борозна виражена, кут нижньої щелепи зменшений. Прикус постійний. Верхні різці перекривають нижнні до 1/2 висоти коронки. До якого класу за Енглем належить описа вище патологія:


A. І клас
B. II клас, підклас 2
C. IIІ клас
D. IV клас
E. II клас, підклас 1

56. До лікаря-ортодонта звернулися батьки 14-річної дівчинки зі скаргами на неправильне положення передніх зубів у дитини. Об'єктивно: 12 і 22 зубам недостатньо місця в зубній дузі. Змикання перших постійних молярів - ІІ клас за Енглем. Які додаткові методи дослідження слід застосувати в цьому випадку:


A. Мастикаціографію
B. Методи Пона і Коркхауза
C. Телерентгенографію
D. Клінічні функціональні проби
E. Фотометричні дослідження

57. Батьки 9-річної дівчинки звернулись до стоматологічної клініки зі скаргами на наявність у дитини щілини між передніми зубами. Після обстеження встановлено діагноз: симетрична діастема середніх розмірів, спричинена низьким прикріпленням вуздечки верхньої губи. Лікар-ортодонт одразу призначив дитині ортодонтичне лікування. Через деякий час після закінчення курсу лікування діастема виникла знову. Що спричинило рецидив діастеми:


A. Недотримання гігієни порожнини рота
B. Не проведена пластика вуздечки губи
C. Незбалансоване харчування
D. Неправильний вибір ортодонтичного апарата для лікування
E. Шкідливі звички

58. Батьки 9-річної дитини звернулись до лікаря-ортодонта зі скаргами на косметичний дефект у неї. При зовнішньому огляді лице симетричне, пропорційне. У порожнині рота: зуб 22 розміщений вестибулярно, нижні фронтальні зуби торкаються піднебіння. Відстань між 21 і 23 зубами становить 5 мм, ширина 22 зуба - 7 мм. Яка тактика лікування доцільна за цієї патології?


A. Видалення зуба 22, ретракція фронтальних зубів верхньої щелепи
B. Видалення зуба 22 зуба, ретракція нижніх фронтальних зубів
C. Розширення верхнього зубного ряду, розімкнення прикусу
D. Розширення верхнього зубного ряду, розімкнення прикусу за допомогою накусочної накладки, переміщення зуба 22 в зубний ряд
E. Видалення зуба 24, переміщення зуба 22 в зубний ряд

59. Мати дівчинки віком 4 роки хвилює кволе жування, "пташиний" профіль обличчя в дитини. В анамнезі - штучне вигодовування. Об'єктивно: сагітальна щілина - 5 мм. Форма верхньої та нижньої щелеп - півколо. Який метод лікування найдоцільніше застосувати в цьому віці:


A. Видалення зубів
B. Міотерапевтичний
C. Ортопедичний
D. Фізіотерапевтичний
E. Апаратний

60. До лікаря ортодонта звернулись батьки 10-річної дитини зі скаргами на неправильне положення зубів. Об'єктивно: під час огляду рот злегка відкритий, ніздрі не беруть участі в акті диханні, з-під верхньої губи виступають різці верхньої щелепи. Підборіддя скошене назад. Огляд порожнини рота: верхня щелепа без змін; горбки 53, 63, 73, 83 зубів загострені. Скупчення фронтальних зубів на нижній щелепі; дистально-щічні горбки 16, 26 зубів змикаються з медіально-щічними горбками 36, 46 зубів. Сагітальна щілина завширшки 6 мм. Вкажіть найвірогідніший чинник, який призводить до зазначених змін:


A. Штучне вигодовування
B. Інші шкідливі звички
C. Порушення функції дихання
D. Кволе жування
E. Горбки молочних ікол, що не стерлися

61. В 10-річної дитини при огляді порожнини рота виявлено значне звуження верхньої щелепи і готичне піднебіння. Спостерігаються неправильна форма черепа і порушення постави.Прикус зміни зубів.У фронтальній ділянці визначається сагітальна щілина.Співвідношення перших постійних молярів -II клас за Енглем. Вкажіть найімовірнішу причину цієї патології:


A. Раннє видалення зубів
B. Рахіт
C. Утруднене носове дихання
D. Інфекційні захворювання
E. Шкідливі звички

62. У 10-річної дитини під час огляду виявлено діастему і низьке прикріплення вуздечки верхньої губи. Яка тактика лікування є найоптимальнішою?


A. Пластика вуздечки з подальшим ортодонтичним лікуванням
B. Міогімнастика
C. Ортодонтичне лікування
D. Пластика вуздечки
E. Не проводити лікування

63. Під час профілактичного огляду у дитини віком 5 років визначено: напіввідкритий рот, губи змикає з напруженням. Молочний прикус. Сагітальна щілина завширшки 4 мм, однойменне співвідношення ікол та других молочних великих кутніх зубів. Верхня зубна дуга V-подібна, нижня - трапецієподібна. Якою має бути форма верхньої та нижньої зубних дуг у молочному прикусі?


A. Чотирикутна
B. Параболи
C. Напівкола
D. Напівеліпса
E. Трикутна

64. У 12-річного пацієнта неправильне положення зубів. Об'єктивно: лице симетричне, пропорційне, прикус постійний, у бічних ділянках нормогнатичне співвідношення зубів, зуб розміщений поза зубним рядом на піднебінні. За даними біометричних вимірювань ширина 13 зуба становить 11,4 мм, відстань між 12 і 13 зубами дорівнює 4,6 мм, ширина 14 зуба - 7,6 мм. Яку тактику лікування слід обрати в цьому випадку:


A. Не вживати будь-яких лікувальних заходів
B. Видалити 14 зуб і перемістити 13 зуб на його місце
C. Розімкнути прикус і перемістити 13 зуб на його місце
D. Не розмикаючи прикус перемістити 13 зуб на його місце
E. Видалити 14 зуб?

65. У хлопчика віком 9 років при зовнішньоротовому огляді виявлено згладженість носо-губних і вираженість підборідної складки, зменшення нижньої третини лиця. У порожнині рота: пізній змінний прикус, верхні передні зуби виступають до переду, на піднебінні видно відбитки нижніх різців. Ключ оклюзії збережено. Встановіть діагноз:


A. Дистальний прикус
B. Дистальний глибокий прикус
C. Зубоальвеолярне подовження передніх зубів нижньої щелепи
D. Зубоальвеолярне подовження передніх зубів верхньої щелепи
E. Мезіальний прикус

66. Дівчина віком 18 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об'єктивно: нижні передні зуби зміщені вперед, перекриваючи однойменні верхні. Мезіальні щічні горбки 16 та 26 зубів контактують з дистальними щічними горбками 36 і 46 зубів. Для якого аномального виду прикусу характерні такі прояви:


A. Дистального
B. Відкритого
C. Мезіального
D. Однобічного перехресного
E. Немає вірної відповіді?

67. Пацієнт 12 років, скаржиться на естетичний недолік. Об'єктивно: профіль обличчя ввігнутий, висота нижньої третини зменшена, виражені носогубні складки, супраментальна борозна згладжена. Нижні різці розташовані попереду верхніх і перекривають їх на 2/3 їх висоти. Верхні бокові зуби мають по одному позадустоячому антагоністу нижньої щелепи. У яких площинах є порушення прикусу?


A. В сагітальній і вертикальній
B. В трасверзальній
C. У вертикальній
D. В трасверзальній і вертикальній
E. У сагітальній

68. До ортодонта звернулися батьки 5 річної дитини зі скаргами на відсутність нижніх бокових зубів, утруднене пережовування їжі. Із анамнезу: молочні моляри на нижній щелепі були видалені з приводу ускладненого карієсу в 3 роки. Об'єктивно: нижня третина обличчя вкорочена, визначається глибока супраментальна борозна, нижня губа дещо вивернута, потовщена. Всі зуби тимчасові, відсутні 85, 84, 74, 75. У дитини формується дистальний прикус, ускладнений глибоким. Який з нижчеперечислених методів лікування є основним на першому етапі?


A. Апарат Андрезена
B. Апарат Брюкля
C. Знімний протез на нижню щелепу зі штучними тимчасовими молярами
D. Апаратурно-хірургічний метод лікування
E. Пластинка на верхню щелепу з похилою площиною

69. У дитини 9 років діагностовано I вид діастеми за Хорошилкіною. Співвідношення зубів бокового сегмента нейтральне. У фронтальній ділянці глибина різцевого перекриття 1/3 висоти коронок. Що можна використати для усунення діастеми?


A. Стандартну Еджуайз техніку
B. Піднебінну пластинку з протракційними пружинами
C. Піднебінну пластинку з рукоподібними кламерами
D. Капа Шварца
E. Піднебінну пластинку з вестибулярною дугою

70. Хлопчику 10 років. Скарги на скошене підборіддя і кволе жування. В анамнезі - штучне вигодовування. Об'єктивно: співвідношення 6-х зубів по II класу Енгля. Сагітальна щілина - 7мм. Проба Ешлера-Бітнера позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?


A. Ретрузія фронтальної ділянки нижньої щелепи
B. Прогенія, макрогнатія нижньої щелепи
C. Прогнатія, дистальне зміщення нижньої щелепи
D. Прогнатія, макрогнатія верхньої щелепи
E. Протрузія фронтальної ділянки верхньої щелепи

71. Дівчинка 10 років звернулася до ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. Об'єктивно: збільшення нижньої частини обличчя. Носогубні складки поглиблені. У фронтальній ділянці змикання зубів зворотне, сагітальна щілина - 3мм. Між нижніми фронтальними зубами є треми. Змикання бокових зубів - за 1 класом Енгля. Виберіть оптимальний план лікування даної хворої:


A. Видалення верхніх перших премолярів
B. Переміщення нижніх фронтальних зубів в язиковому напрямку
C. Переміщення верхньої щелепи назад
D. Вестибулярне переміщення верхніх різців
E. Розширення верхньої щелепи

72. Батьки хлопчика 5 років звернулися до ортодонта зі скаргами на естетичний недолік. Лікарем було призначено комплекс міогімнастичних вправ. При якій патології зубо-щелепової системи потрібно призначати міогімнастику для м'язів, які зміщують нижню щелепу дистально в молочному періоді прикусу?


A. Перехресний прикус
B. Відкритий прикус
C. Дистальний прикус
D. Мезіальний прикус
E. Глибокий прикус

73. При огляді 10-річної дитини виявлено діастему і низьке прикріплення вуздечки верхньої губи. Яка Ваша тактика лікування?


A. Ортодонтичне лікування
B. Пластика вуздечки
C. Міогімнастика
D. Пластика вуздечки з послідуючим ортодонтичним лікуванням
E. Не проводимо лікування

74. Хлопчик 10-ти років. Скарги на відсутність зубів. Об'єктивно: обличчя симетричне, не пропорційне за рахунок зменшення нижньої третини. В порожнині рота: відсутні 12, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 37, 44, 45, 47 зуби. На рентгенограмі підтверджується діагноз часткової адентії, відсутність зачатків частини зубів. Виберіть найбільш доцільний вид протезу.


A. Бюгельні протези
B. Мостовині протези
C. Часткові знімні пластинкові протези на верхню і нижню щелепи
D. Консульні мостовидні протези
E. Замістити дефект імплантантами

75. Зі скаргами на неправильне положення зубів до ортодонта звернувся 12-ти річний пацієнт. Об'єктивно: обличчя симетричне, пропорційне, в порожнині рота: постійний прикус, в бокових ділянках нормогнатичне співвідношення зубів, 13 зуб знаходиться поза зубним рядом на піднебінні, при біометричних вимірюваннях: ширина 13 зуба склала 11,4 мм, відстань між 12 і 14 зубами дорівнює 4,6 мм, ширина 14 зуба - 7,6 мм.Складіть план лікування.


A. Видалити 14 зуб
B. Розімкнути прикус і переміщувати 13 зуб на його місце
C. Не розмикаючи прикус, перемістити 13 зуб на його місце
D. Видалити 14 зуб і переміщувати 13 зуб на його місце
E. Не потрібує лікування

76. В результаті обстеження 13-ти річного пацієнта був встановлений остаточний діагноз: вестибулярне положення 13 і 23 зубів з повним дефіцитом місця, звуження верхнього зубного ряду, поворот 12 і 22 зубів навколо осі. Для усунення даної патології запропоновано розширити зубний ряд та видалити зуби. Які зуби підлягають видаленню за ортодонтичними показами?


A. Другі різці
B. Ікла
C. Другі премоляри
D. Перші премоляри
E. Перші моляри

77. До лікаря-ортодонта звернулися батьки 10-річного хлопчика зі скаргами на неправильне розміщення 21 зуба. При об'єктивному обстеженні 21 зуб знаходиться в вестибулярному положенні, місця для нього в зубній дузі достатньо. На ортопантомограмі перешкод для переміщення 21 зуба орально не виявлено. Які з перечисленних ортодонтичних апаратів будете використовувати для лікування даної аномалії?


A. Піднебінну пластинку з вестибулярною дугою
B. Капу Шварца
C. Пружинячу дугу Енгля
D. Піднебінна пластинка з похилою площиною
E. капа Биніна

78. Батьки хлопчика 8-ми років скаржаться на косметичний недолік дитини, неможливість відкушування їжі. Дитина часто хворіє на ГРВІ. Обєктивно: скошеність підборіддя, підбородочна складка виражена. Нижня губа вивернута, на ній лежить верхній центральний різець, носогубна складка зглажена. В прожнині рота: період прикусу - ранній змінний. Верхня щелепа звужена, готичне піднебіння. Фронтальні зуби розташовані віялоподібно. Сагітальна щілина 6 мм. У бокових ділянках контакт однойменних зубів. Яка найбільш імовірна причина зубощелепної деформації?


A. Відсутність уступу Цилікнського
B. Ендокринні захворювання
C. Несвоєчасна санація ротової порожнини
D. Патологія верхніх дихальних шляхів
E. Токсикоз вагітності

79. Під час профілактичного огляду у дівчинки 9-ти років діагностовано: широке перенісся, вузькі носові ходи, рот напіввідкритий, губи змикає з напругою, подовжена нижня частина обличчя. Прикус зміни зубів. У фронтальній ділянці визначається вертикальна щілина у 4-5 мм від 53 до 64. Співвідношення перших постійних молярів - ІІ клас за Енглем. Дитина невиразно вимовляє шиплячі звуки. Визначте найбільш вірогідний чинник виникнення деформації прикусу.


A. Порушення носового дихання
B. Парафункції язика
C. Смоктання язика
D. Інфантильне ковтання
E. Правильної відповіді немає

80. До ортодонта звернулися батьки з дитиною 8 років зі скаргами на травмування слизової оболонки порожнини рота. Під час обстеження визначено: зменшення висоти нижньої частини обличчя, нижня губа вивернута, глибока губно-підборідна борозна. Прикус зміни зубів. Верхні різці повністю перекривають нижні; ріжучі поверхні нижніх різців контактують із передньою третиною піднебіння. Правильне мезіо-дистальне співвідношення іклів та перших постійних молярів. Скупченість верхніх та нижніх фронтальних зубів різного ступеня. Визначте діагноз за класифікацією Д.А.Калвеліса.


A. Глибокий нейтральний прикус
B. І клас
C. Глибокий кришеподібний прикус
D. Глибокий травмуючий прикус
E. Глибоке різцеве перекриття

81. Пацієнтка 18 років звернулась зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об'єктивно: нижні фронтальні зуби виступають до переду, перекриваючи одноіменні верхні. Для якого прикусу характерна дана ознака?


A. Для дистального прикусу
B. Для мезіального прикусу
C. Для глибокого прикусу
D. Для відкритого прикусу
E. Для перехресного прикусу

82. До ортодонта звернулися батьки 5-річної дитини зі скаргами на відсутність нижніх бокових зубів, погане пережовування їжі. З анамнезу відомо що молочні моляри на нижній щелепі були видалені з приводу ускладненого карієсу у 3-х річному віці. Об'єктивно: нижня третина лиця вкорочена, поглиблення супраментальної борозни. Усі зуби тимчасові, відсутні 85, 84,74,75 зуби. Яка аномалія прикусу формується у дитини?


A. Дистальний прикус ускладнений глибоким
B. Мезіальний прикус
C. Відкритий прикус
D. Прямий прикус
E. Перехресний прикус

83. У дитини 8 років виявлено, що всі тимчасові моляри верхнього зубного ряду видалені. Нижні різці контактують із слизовою оболонкою піднебіння, коронки зубів 35 і 45 уражені карієсом. Відмічено ознаки формування глибокого прикусу. Анамнез: молочні моляри на верхній щелепі були видалені з приводу ускладненого карієсу у 4 роки. Яка причина формування даної аномалії прикусу?


A. Каріозне ураження 35, 45
B. Передчасне видалення зубів 85, 84, 75, 74
C. Спадковий фактор
D. Передчасне видалення зубів 54, 55, 64, 65
E. Усі відповіді вірні

84. Дитині 5 років. Скарги на естетичний недолік. При зовнішньоротовому огляді виявлено: обличчя симетричне, не пропорційне за рахунок зменшення нижньої третини обличчя. В порожнині рота: зуби 55, 54, 64, 65, 64, 74 і 84 відсутні. З анамнезу відомо що молочні моляри були видалені з приводу ускладненого карієсу у 3-х річному віці. До чого може призвести передчасне видалення тимчасових молярів на верхній і нижній щелепах?


A. Формування глибокого прикусу
B. Формування косого прикусу
C. Формування дистального прикусу
D. Формування мезіального прикусу
E. Усі відповіді вірні

85. При профілактичному огляді дитини 4,5 років виявлено відсутність всіх верхніх молярів. Обличчя симетричне, не пропорційне за рахунок зменшення нижньої третини. Нижні різці контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Яка аномалія прикусу формується у дитини?


A. Глибокий травматичний прикус
B. Перехресний прикус
C. Відкритий прикус
D. Прямий прикус
E. Глибокий прикус

86. При профілактичному огляді дитини 4,5 років виявлено відсутність усіх верхніх молочних молярів, нижні різці контактують з слизовою оболонкою піднебіння. Оприділіть тактику лікаря-ортодонта?


A. Спостерігати раз в півріччя до прорізування постійних зубів
B. Дана патологія не потребує лікування
C. Виготовити ортодонтичний незнімний апарат на нижню щелепу
D. Виготовити знімний пластинковий протез на верхню щелепуспостерігати 1 раз в рік до прорізування постійних зубів
E.

87. До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12 років зі скаргами на відсутність зуба на верхній щелепі. Зі слів батьків: тимчасовий зуб був видалений у 4-х річному віці внаслідок травми. Об'єктивно: період постійного прикусу. На верхній щелепі відсутній зуб 21. Проміжок між зубами 11 та 22 - 4 мм. На рентгенограмі: зуб 21 розташований під кутом у 45 градусів до зуба 11. Оберіть раціональний метод лікування.


A. Апаратурний
B. Комбінований (апаратурний та хірургічний)
C. Ортопедичний
D. Хірургічний
E. Фізіотерапевтичний

88. У 12-ти річного юнака неправильне розташування ікла на верхній щелепі. Зуб 13 розташований вестибулярно, вище оклюзійної площини, проміжок між зубами 14 та 12 - 8,5 мм. Оберіть раціональний метод лікування.


A. Хірургічний та апаратурний
B. Апаратурний
C. Апаратурний та міогімнастика
D. Хірургічний та фізіотерапевтичний
E. Хірургічний та міогімнастика

89. У пацієнта 9 років спостерігається вестибулярне положення латеральних різців, з недостатнім місцем для них у 2мм. Проведене антропометричне дослідження, сума мезіо-дистальних розмірів різців склала 32мм, звуженість верхнього зубного ряду. При лікуванні даної патології ми застосували серійне послідовне видалення за Хотцом, які зуби слід видаляти?


A. Молочні перші моляри, перші премоляри
B. Молочні другі моляри, молочні ікла, перші премоляри
C. Молочні перші моляри, молочні ікла, другі премоляри
D. Молочні ікла, молочні перші моляри, перші премоляри
E. Латеральні різці, молочні ікла, перші молочні моляри

90. До ортодонта звернулись батьки з дитиною 9 років зі скаргами на неправильне розташування зубів на верхній щелепі. При зовнішньоротовому обстеженні змін не виявлено. При внутрішньоротовому огляді: змінний прикус, 12 зуб розташований піднебінно, місця в зубній дузі не має. В якій площині визначається аномалія розташування 12-го зуба?


A. В сагітальній і вертикальній
B. У вертикальній
C. У сагітальній
D. У трансверзальній
E. У вертикальній і трасверзальній

91. У дівчинки 12 років - адентія, відсутній 35 зуб, що підтверджується рентгенологічно. Між 34 і 33 та 34 і 36 зубами - треми, а сам 34 зуб відносно свого язиково-щічного напрямку розвернутий на 30 градусів. Визначте, яке аномалійне положення займає 34 зуб?


A. Тортооклюзія і дистальне положення
B. Мезіальне положення
C. Дистальне положення
D. Вестибулярне положення
E. Оральне положення

92. У пацієнта 12 років спостерігається вестибуло-супраоклюзія 23 зуба з дефіцитом місця в зубному ряді до 3 мм. Сума верхніх різців 31 мм. Правий боковий сегмент в нейтральному змиканні, зліва одноіменний горбковий контакт антагоністів. Що може бути найбільш ймовірною причиною даної патології?


A. Вкорочення зубного ряду верхньої щелепи зліва
B. Спадковий фактор
C. Звуження верхньої щелепи зліва
D. Недорозвиток верхньої щелепи зліва
E. Макродентія фронтальних зубів верхньої щелепи

93. Батьки дитини 7 років звернулись до стоматолога з приводу санації. При зовнішньоротовому огляді змін не виявлено. При внутрішньоротовому - ранній змінний прикус. 42 і 32 зуби розміщені орально при повному дефіциті місця в зубному ряді. Яка найбільш ймовірна причина зубощелепної деформації?


A. Відсутність фізіологічної стертості зубів
B. Невідповідність розмірів зубів і розмірів щелеп
C. Смоктання пальців
D. Патологія верхніх дихальних шляхів
E. Низьке прикріплення вуздечки верхньої губи

94. Пацієнту 12 років. Скарги на косметичний дефект, неправильну форму зубів. У порожнині рота - 23 зуб за формою нагадує премоляр, 24 - ікло. На верхній щелепі - 23 зуб має два корені, 24 зуб - один. Яка зубощелепна аномалія спостерігається у пацієнта?


A. Наявність надкомплектних зубів
B. Транспозиція 23 і 24 зубів
C. Інфраоклюзія зубів 23 і 24
D. Звуження верхнього зубного ряду
E. Супраоклюзія зубів 23 і 24

95. На консультацію до ортодонта звернулась 16-річна пацієнтка зі скаргами на наявність молочних зубів. При огляді не виявлено лицевих відхилень. В порожнині рота: фізіологічний прикус, ключ оклюзії збережений, на верхній щелепі - всі зуби постійні, на нижній - постійні, за винятком других молочних молярів. На рентгенограмі: відсутні другі нижні премоляри, корені молочних других молярів резорбовані наполовину. Яка тактика ортодонта?


A. Видалити молочні моляри і перемістити на їх місце постійні моляри
B. Видалити молочні моляри і направити на профілактичне лікування
C. Залишити молочні моляри і проводити диспансерне спостереження
D. Видалити молочні моляри
E. Призначити ремінералізуючу терапію, для затримки резорбції і стирання молочних молярів

96. Дитині 10 років. При огляді виявлено, що 11 і 21 зуби повернуті навколо осі. Яке це аномальне положення?


A. Тортооклюзія
B. Інфраоклюзія
C. Супраоклюзія
D. Транспозиція
E. Вестибулярне положення

97. Які найбільш часті причини виникнення діастеми верхньої щелепи?


A. Низьке прикріплення вуздечки верхньої губи
B. Гіперфункція жувальних мязів
C. Шкідлива звичка смоктати пальці або інші предмети
D. Відсутність функціонального навантаження
E. Захворювання тканин парадонту

98. Супраположення - це аномалія положення зубів у напрямку:


A. сагітальному
B. вертикальному
C. щічному
D. трансверзальному
E. язиковому

99. Мезіальне положення зуба - це зміщення зуба:


A. вперед по зубній дузі
B. в бік піднебіння
C. в бік язика
D. назад по зубній дузі
E. над зубною дугою

100. Дистальне положення зуба - це зміщення зуба:


A. назад по зубній дузі
B. над зубною дугою
C. в бік піднебіння
D. вперед по зубній дузі
E. в бік язика

101. Ретинованим називається зуб:


A. зуб, що прорізався вище оклюзійної кривої
B. зуб, що прорізався не на своєму місці
C. сформований і непрорізаний зуб
D. зуб, що прорізався нижче оклюзійної кривої
E. зуб, що прорізався на половину висоти коронки

102. Тортоаномалія - це:


A. явище коли зуби міняються місцями
B. вестибулярний нахил зуба
C. високе положення зуба
D. поворот зуба навколо вертикальної вісі
E. збільшення кількості зубів

103. При внутрішньоротовому огляді 13-річного пацієнта виявлено аномалію положення зубів: на місці бокового різця прорізалось ікло, а на місці ікла - боковий різець. Сформулюйте діагноз.


A. Дистальне положення бокового різця
B. Мезіальне положення ікла
C. Мезіальне положення ікла і дистальне положення бокового різця
D. Транспозиція бокового різця і ікла
E. Супраоклюзія ікла і інфраоклюзія бокового різця

104. Дитині 12 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді змін не виявлено. При клінічному обстеженні виявлено наступне: 23 зуб прорізався вище оклюзійної площини. Як називають таке положення зуба?


A. Дистальне положення
B. Мезіальне положення
C. Супраоклюзія
D. Інфраоклюзія
E. Тортооклюзія

105. Дитині 9 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді змін не виявлено. При внутрішньоротовому - центральні різці верхньої щелепи повернуті навколо осі. Яке це аномальне положення?


A. Інфраоклюзія
B. Тортооклюзія
C. Транспозиція
D. Супраоклюзія
E. Вестибулярне положення

106. Хворій 13 років. Скарги на неправильно розташований 13 зуб. Обєктивно: усі зуби постійні. 13-тий зуб прорізався вестибулярно, вище оклюзійної площини. Яка це аномалія окремих зубів?


A. Аномалія положення зубів
B. Тортооклюзія
C. Аномалія кількості зубів
D. Аномалія розміру зубів
E. Тортоаномалія

107. У дитини 7 років нижні різці мають вигляд шипів. Яка найбільш часта причина аномалії такої форми постійних різців?


A. Вроджена аномалія
B. Неправильне вигодовування
C. Рахіт
D. Порушення прорізування
E. Патологія верхніх дихальних шляхів

108. У дитини 10 років при внутрішньоротовому огляді центральні верхні різці мають аномалійну форму. Посередині ріжучого краю визначається напiвкругла вирізка емалі. Яка причина появи подібнoї форми різців?


A. Сифіліс
B. Актиномікоз
C. Токсоплазмоз
D. Хвороба Дауна
E. Рахіт

109. У дитини 8 років відсутні 12, 22 зуби. Місця для них в зубному ряді недостатньо. На рентгенограмі зачатки цих зубів відсутні. У батька дитини зуб 12 відсутній, зуб 22 - шипоподібний. Вкажіть діагноз і етіологію даної патології.


A. Спадкова адентія
B. Травма
C. Карієс
D. Вторинна адентія
E. Рахіт

110. При профілактичному огляді у дитини 5 років виявлена затримка фізіологічного стирання горбів тимчасових ікол. Якою повинна бути тактика лікування?


A. Проводити огляд один раз в півроку до зміни різців
B. Пришліфовка горбів ікол, що не стерлися
C. Проводити огляд один раз в півроку до зміни ікол
D. Проводити огляд один раз в місяць до зміни різців
E. Втручання лікаря не потрібні

111. При профілактичному огляді дитини 4,5 років виявлено передчасну втрату всіх верхніх молярів. Нижні різці контактують з слизовою оболонкою піднебіння. Визначте тактику лікаря.


A. Виготовити ортодонтичний апарат для лікування глибокого прикусу
B. Спостерігати один раз в рік до прорізування постійних зубів
C. Виготовити знімний пластинковий протез
D. Спостерігати один раз в півроку до прорізування постійних зубів
E. Втручання лікаря не потрібне

112. До ортодонта звернулися батьки з дитиною 6 років зі скаргами на неправильне розташування зубів. Під час зовнішньоротового огляду змін не виявлено. При внутрішньоротовому огляд: ранній змінний прикус. 31 та 41 зуби прорізались позаду зубів 71 та 81 Що необхідно зробити в першу чергу?


A. Розширити зубний ряд
B. Видалити тимчасові центральні різці
C. Призначити міогімнастику
D. Призначити масаж фронтальної ділянки зубного ряду
E. Стимулювати ріст апікального базису верхньої щелепи

113. В клініку до ортодонта звернулась дівчина 16 років зі скаргами на естетичний недолік. При клінічному обстеженні виявлено співвідношення щелеп нейтральне, відсутність 23 зуба з дефіцитом місця. Пацієнтці був встановлений попередній діагноз: ретенція 23 зуба з дефіцитом місця в зубному ряді. Який додатковий метод обстеження потрібно застосувати для встановлення заключного діагнозу?


A. Телерентгенографія
B. Ортопантомографія
C. Ренгенографія придаткових порожнин носа
D. Міотонометрія
E. Вимірювання діагностичних моделей

114. У дитини 7 років нижні різці мають вигляд шипів. Яка найбільш часта причина аномалії такої форми постійних різців?


A. Вроджена аномалія
B. Неправильне вигодовування
C. Рахіт
D. Порушення прорізування
E. Патологія верхніх дихальних шляхів

115. Ретенція зубів відноситься до аномалії:


A. термінів прорізування зубів
B. кількості зубів
C. положення зубів
D. структури зубів
E. формування зубів

116. Батьки дівчинки 6 років звернулись до лікаря-ортодонта зі скаргами на неправильне розташування верхніх зубів. Об'єктивно: обличчя симетичне, пропорційне. В порожнині рота всі різці на верхній і нижній щелепах постійні, перші постійні моляри прорізались, ключ оклюзії збережений, 12 і 22 зуби повернуті навколо осі і розташовані вестибулярно. Вкажіть можливу причину даної деформації.


A. Затримка резорбції коренів молочних зубів
B. Раннє прорізування постійних зубів
C. Затримка прорізування постійних зубів
D. Шкідливі звички: смоктання пальців, закусування нижньої губи
E. Наявність надкомплектних зубів

117. Під час внутрішньоротового обстеження пацієнта 16 років, який звернувся зі скаргами на косметичний недолік, виявлено щілину між 21 і 23 зубами. Рентгенологічно в товщі альвеолярного відростка спостерігається наявність 22 зуба. Про яку аномалю зубів йде мова?


A. Аномалія термінів прорізуванняті зубів
B. Аномалія розмірів зубів
C. Аномалія кольору зубів
D. Аномалія кількості
E. Аномалія положення зубів

118. Макродентія - це:


A. збільшення кількості зубів
B. зменшення розмірів зубів
C. зменшення кількості зубів
D. збільшення розмірів зубів
E. наявність надкомплектних зубів

119. На консультацію до лікаря- ортодонта звернулися батьки з дитиною 11 років зі скаргами на неприродній колір зубів. При внутрішньоротовому огляді на 11 і 21 зубах спостерігаються білі плями з нечіткими контурами. Дана патологія відноситься до:


A. аномалії твердих тканин зубів
B. аномалії розміру зубів
C. аномалії положення зубів
D. аномалії термінів прорізування зубів
E. аномалії кількості зубів

120. Гіпердентія - це


A. передчасне видалення зубів
B. наявность надкомплектних зубів
C. ретенція зубів
D. відсутность зачатків зубів
E. затримка прорізування зубів

121. Мікродентія - це:


A. зменшення розмірів зубів
B. зменшення кількості зубів
C. збільшення кількості зубів
D. збільшення розмірів зубів
E. відсутність зубів

122. Гіподентія виникає при:


A. неправильній формі зубів
B. затримці прорізування зубів
C. наявності надкомплектних зубів
D. відсутнусті зачатків зубів
E. порушенні структури твердих тканин зубів

123. Хлопчик 14 років звернувся до лікаря ортодонта зі скаргою на естетичний недолік, при внутрішньоротовому обстеженні було виявлено: зуби 13 і 23 розміщенні дещо попереду зубного ряду та вище оклюзійної кривої. У зубному ряді достатньо місця, співвідношення перших постійних молярів правильне. Вкажіть, яка патологія у хлопчика.


A. Вестибулярне положення зубів 13 та 23
B. Дистопія ікол
C. Вестибулярне положення та супраоклюзія зубів 13 та 23
D. Супраоклюзія зубів 13 та 23
E. Транспозиція зубів 13 та 23

124. Дитині 7 років. Об'єктивно: зуб 52 каріозний і рухомий, зуб 51 - каріозний нерухомий, зуб 61 - каріозний - рухомий, зуб 62 - каріозний нерухомий. Вуздечка верхньої губи прикріплена до основи міжзубного сосочка, співвідношення перших постійних молярів правильне. При огляді рентгенограми, зачатки зубів 11 та 22 відсутні. Встановіть діагноз.


A. Аномалія утворення зубних рядів
B. Аномалія прорізування зубів
C. Аномалія величини зубів
D. Аномалія кількості зубів
E. Аномалія форми зубних рядів

125. Дитині 11 років. Між центральними різцями діастема. На рентгенограмі корені сходяться. Яка найбільш ймовірна причина даної патології?


A. Затримка прорізування постійних зубів
B. Шкідлива звичка
C. Коротка вуздечка верхньої губи
D. Ротове дихання
E. Раннє видалення молочних зубів

126. На консультацію до лікаря ортодонта звернувся хлопчик з скаргою на естетичний дефект у фронтальній групі зубів. При внутрішньоротовому огляді ортодонт виявив III вид діастеми за Хорошилкіною, вкажіть що це за вид діастеми.


A. Мезіальний нахил коронок центральних різців і латеральне відхилення коренів
B. Латеральне відхиленн коронок центральних різців при правильному розміщенні верхівок коренів
C. Дистальне зміщення одного центрального різця
D. Корпусне латеральне зміщення центральних різців
E. Мезіальний нахил коронок латеральних різців та латеральне відхилення коренів

127. В клініку ортодонтії звернувся 8-річний хлопчик зі скаргами на неправильне розташування зубів. При обстеженні виявлено широку, щільну, низько прикріплену вуздечку верхньої губи. Широка вуздечка верхньої губи та її низьке прикріплення може призвести до:


A. утворення діастеми
B. звуження верхнього зубного ряду
C. подовження верхнього зубного ряду
D. вкорочення верхнього зубного ряду
E. протрузії верхніх фронтальних зубів

128. Зі скаргами на неправильне положення зубів до ортодонта звернулась 14 річна пацієнтка. Об'єктивно: обличчя симетричне, пропорційне, в порожнині рота постійний прикус. В бокових ділянках нормогнатичне співвідношення зубів. Між зубами 21 і 22 проміжок ~2 мм, зуб 23 знаходиться поза зубним рядом з губного боку. Сформулюйте діагноз.


A. Діастема верхньої щелепи, вестибулярне положення зуба 23
B. Трема між зубами 21 і 22, вестибулярне положення зуба 23
C. Трема між зубами 21 і 22, оральне положення зуба 23
D. Діастема верхньої щелепи, оральне положення зуба 23
E. Вестибулярне положення зуба 23

129. Пацієнт звернувся до ортодонта з скаргою на естетичний дефект у фронтальній ділянці, при внутрішньоротовому огляді центральні різці повернуті на 90°. Сформулюйте діагноз.


A. Супрапозиція центральних різців
B. Тортоаномалія центральних різців
C. Транспозиція центральних різців
D. Вестибулярне положення центральних різців
E. Тортоаномалія латеральних різців

130. Батьки дитини звернулись на консультацію до ортодонта з приводу аномального розміщення фронтальної групи зубів. Об'єктивно: зуби 11,12 прорізались з піднебінної сторони, а зуб 13 займає положення вище оклюзійної площини. Сформулюйте діагноз.


A. Піднебінне положення зубів 11 і 12, супраоклюзія зуба 13
B. Інфраоклюзія зубів 13 та 11, піднебіне положення зуба 12
C. Вестибулярне положення зубів 11 та 13
D. Тортоаномалія зубів 11, 12
E. Піднебінне положення зуба 13

131. Дівчинка 14 років звернулась до ортодонта за консультацією. При внутрішньоротовому огляді верхньої щелепи справа виявлено, що ікло прорізалось на місці першого премоляра, а премоляр відповідно на місці ікла. Сформулюйте діагноз.


A. Інфраоклюзія ікла
B. Супраоклізія ікла
C. Піднебінне положення премоляра
D. Транспозиція ікла з премоляром
E. Тортоаномалія ікла

132. При огляді 10 річної дитини виявлено проміжок між центральними різцями, низько прикріплена вуздечка верхньої губи, та медіальний нахил коронок центральних різців. На рентгенограмі спостерігається латеральне відхилення коренів. Вкажіть який це тип діастеми за Хорошилкіною.


A. Перший вид діастеми
B. Другий вид діастеми
C. Третій вид діастеми
D. Четвертий вид діастеми
E. П'ятий вид діастеми

133. Дівчинка віком 15 років звернулась до ортодонта зі скаргами на зовнішній вигляд. Об'єктивно: нижні передні зуби зміщені вперед, перекриваючи одноіменні верхні. Яке аномалійне положення займають нижні передні зуби?


A. Піднебінне положення
B. Супраоклюзія
C. Дистальне положення
D. Вестибулярне положення
E. Тортоаномалія

134. При якому розмірі діастеми після усунення етіологічного фактора настає саморегуляція діастеми?


A. Діастема 3-4мм
B. Діастема 6-7мм
C. Діастема більше 7мм
D. Діастема 5-6мм
E. Діастема 1-2мм

135. У дівчинки 16 років діагностовано первинну адентію, відсутній зачаток зуба 35, що підтверджується рентгенологічно. Між зубами 34 і 33 та зубами 34 і 36 відмічено треми, а зуб 34 відносно свого язиково-щічного напряму розвернутий на 30°. Визначте, яке аномалійне положення займає зуб 34?


A. Медіальне положення
B. Дистальне положення
C. Тортоаномалія та дистальне положення
D. Вестибулярне положення
E. Оральне положення

136. Дівчинка 13 років скаржиться на естетичний недолік. Об'єктивно: корпусне, латеральне зміщення різців верхньої щелепи. З анамнезу відомо що ця патологія виникла внаслідок шкідливих звичок. Вкажіть який це вид діастеми за Ф. Я. Хорошилкіною.


A. Третій вид діастеми
B. Другий вид діастеми
C. Перший вид діастеми
D. Четвертий вид діастеми
E. П'ятий вид діастеми

137. Хлопчик 10 років звернувся до ортодонта зі скаргами на естетичний недолік. Об'єктивно: зуби 13 та 23 знаходиться вище лінії змикання зубних рядів, зуби 43 та 33 знаходяться нижче лінії змикання зубних рядів. Вкажіть у якій площині спостерігається дана патологія.


A. Немає вірної відповіді
B. У сагітальній площині
C. У вертикальній площині
D. У сагітальній та трансверзальній
E. У трансверзальній площині

138. Діастему, яка обумовлена медіальним нахилом осей центральних різців, латеральним нахилом верхівки коренів найбільш часто обумовлено:


A. наявністю одонтоми між зубами 11 і 21
B. ранньою втратою зубів 12, 22
C. адентією зубів 12, 22
D. піднебінним положенням зубів 21, 22
E. усі відповіді вірні

139. До аномалій прорізування зубів у вертикальній площині належить:


A. вертикальне, оральне положення
B. медіальне, дистальне
C. вестибулярне, дистальне
D. супраоклюзія, інфраоклюзія
E. супраоклюзія, інфраоклюзія, медіальне положення

140. На прийом до лікаря ортодонта звернулась 14 річна пацієнтка. При проведенні об'єктивного обстеження виявлено наступне: на щелепі, на місці другого різця прорізується ікло, а на місці ікла латеральний різець. Така патологія виявляється у батька пацієнтки. Поставте правильний діагноз при такійклінічній ситуації.


A. Медіальне положення
B. Дистальне положення бокового різця
C. Піднебінне положення бокового різця
D. Транспозиція латерального різця та ікла
E. Супрапозиція різця та інфраоклюзія латерального різця

141. Хлопчик 16 років звернувся до ортодонта зі скаргами на естетичний дефект. При внутрішньоротовому огляді було виявлено треми та діастеми на верхньому зубному ряді, зокрема відсутність зубів 12 та 22. На ортопантомограмі не спостерігається зачатків постійних латеральних різців на верхній щелепі. Сформулюйте діагноз.


A. Повна адентія
B. Вестибулярне положення центральних різців
C. Часткова адентія
D. Перший вид діастеми за Хорошилкіною
E. Ретенція латеральних різців

142. Батьки дівчинки 13 років звернулись до ортодонта зі скаргами на естетичний дефект. При внутрішньоротовому обстеженні було виявлено, що у верхньому зубному ряді наявні зайві по кількості зуби, вони розміщені в ділянці фронтальних зубів, за формою нагадують шипи. Вкажіть на патологію, яка сформувалась у дівчинки.


A. Оральне положення вестибулярної групи зубів
B. Адентія центральних різців
C. Надкомплектні зуби
D. Вестибулярне положення фронтальної групи зубів
E. Усі відповіді вірні

143. Хлопчик 13 років звернувся до ортодонта зі скаргами на естетичний дефект. Об'єктивно: зуби 13 та 23 прорізались вище оклюзійної площини у зв'язку з недостатністю місця в зубному ряді. Сформулюйте вірний діагноз.


A. Звуження зубного ряду, та супраоклюзія зубів 13 та 23
B. Звуження зубного ряду та інфраоклюзія зубів 13 та 23
C. Звуження зубного ряду та вестибулярне положення зубів 13 та 23
D. Вкорочення зубного ряду зліва
E. Звуження зубного ряду та оральне положення зубів 13 та 23

144. Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об'єктивно: нижні зуби висунуті вперед, перекривають одноіменні верхні. Яке аномальне положення займають зуби нижньої щелепи?


A. Медіальне положення
B. Супраоклюзія
C. Вестибулярне положення
D. Оральне положення
E. Тортоаномалія

145. Хлопчику 9 років. Знаходиться на обліку у отоларинголога з приводу хронічного риніту з 4-х років. Скарги на неправильне положення зубів. Обєктивно: під час огляду рот злегка відкритий, ніздрі не беруть участі у диханні, з-під верхньої губи виступають різці верхньої щелепи. Підборіддя скошене назад. Вкажіть яке аномальне положення займають зуби верхньої щелепи.


A. Медіальне положення
B. Супраоклюзія
C. Вестибулярне положення
D. Дистальне положення
E. Інфраоклюзія

146. До ортодонта звернулися батьки з дитиною 9 років зі скаргами на неправильне розташування зуба на верхній щелепі. Під час обстеження: обличчя без особливостей. Прикус зміни зубів, зуб 12 розташований піднебінно. Місця в зубній дузі немає. В якому напрямку визначається аномалія розташування зуба 12?


A. У вертикальному напрямку
B. У трансверзальному напрямку
C. У сагітальному напрямку
D. Навколо осі
E. У горизонтальному напрямку

147. Дитині 13 років. Зуб 13 прорізався, але розташований вище оклюзійної площині. Яке аномальне положення займає ікло верхньої щелепи?


A. Вестибулярне
B. Супраоклюзія
C. Інфраоклюзія
D. Тортооклюзія
E. Оральне

148. Дитині 9 років. Центральні різці верхньої щелепи повернуті навколо осі. Яке це аномальне положення?


A. Супраоклюзія
B. Транспозиція
C. Інфраоклюзія
D. Тортооклюзія
E. Вестибулярне

149. Пацієнт 15 років скаржиться на відсутність верхніх латеральних різців та естетичний недолік. В анамнезі: у матері не прорізався правий латеральний різець, лівий має шилоподібну форму. Об'єктивно: конфігурація обличчя без особливостей; зуби 12, 22 відсутні. У фронтальній ділянці верхньої щелепи - діастема і трема, ікла дещо зміщені в сторону відсутніх зубів при нейтральному співвідношенні зубних рядів. Сформулюйте діагноз.


A. Ретенція латеральних різців
B. Дистопія латеральних різців
C. Супраоклюзія латеральних різців
D. Часткова адентія латеральних різців
E. Інфраоклюзія різців

150. Батьки дитини 7 років звернулись до стоматолога з приводу санації. Зовнішьноротовий огляд без змін. Внутрішьоротовий огляд: період прикусу - ранній змінний. Зуби 42 і 32 розміщені орально при повному дефіциті місця в зубному ряді. Найбільш імовірна причина зубощелепної деформаці?


A. Відсутність фізіологічної стертості зубів
B. Невідповідність розмірів зубів і розмірів щелеп
C. Патологія верхніх дихальних шляхів
D. Патологія порожнин рота
E. Смоктання пальців

151. У пацієнта 12 років спостерігається супраоклюзія та вестибулярне положення зуба 23 з дефіцитом місця в зубному ряді до 3-х мм. Сума верхніх різців - 31 мм. Правий боковий сегмент в нейтральному змиканні. Що може бути найбільш вірогідною причиною даної патології?


A. Спадковий фактор
B. Макродентія фронтальних зубів верхньої щелепи
C. Недорозвиток верхньої щелепи
D. Вкорочення зубного ряду верхньої щелепи зліва
E. Звуження верхньої щелепи зліва

152. Дитині 9 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньому огляді обличчя симетричне, пропорційне. В порожнині рота:зуб 22 розташований орально, відмічається його блокування нижніми зубами. Відстань між зубами 21 і 23 складає 5 мм, ширина зуба 22 - 7 мм. Який принцип лікування даної патології? *


A. Розширення верхнього зубного ряду, розімкнення прикусу
B. Розширення верхнього зубного ряду, розімкнення прикусу, переміщення 22 зуба в зубний ряд
C. Видалення 32 зуба, ретракція нижніх фронтальних зубів
D. Видалення 22 зуба, ретракція фронтальних зубів
E. Видалення 24 зуба, переміщення 22 зуба в зубний ряд

153. У клініку звернулися батьки 8-річної дитини з скаргами на неправильне положення передніх зубів. При об'єктивному обстеженні вестибулярне положення зубів 12 і 22,недостатність місця для них в зубній дузі. Перші постійні моляри змикаються по І класу Енгля. Яка тактика лікування?


A. Апарат Андрезена
B. Стимулювати ріст апікального базис
C. Розширення верхнього зубного ряду, розімкнення
D. Розширення верхнього зубного ряду, та переміщення 12 та 22 дистально
E. Видалення 24 зуба, переміщення 22 зуба в зубний ряд

154. На консультацію до ортодонта звернулась дівчинка 10 років зі скаргами на естетичний дефект. Об'єктивно: центральні різці на верхній щелепі повернуті навколо своєї осі. За допомогою якого апарату за принципом дії буде усунена дана патологія?


A. Функціонально-діючі апарати
B. Комбіновані
C. Механічно діючі
D. Функціонально-направляючі
E. Механічно діючі апарати з комбінованими

155. Скарги батьків дитини 10 років на естетичний дефект. При огляді порожнини рота виявлено піднебінне положення 12 зуба, який блокується нижніми зубами. Усі інші зуби змикаються в межах норми. Назвіть ортодонтичний апарат для лікування даної аномалії.


A. Апарат Коркхауза
B. Апарат на верхню щелепу з протракційною пружиною на 21 зуб
C. Апарат на верхню щелепу з оклюзій ними накладками, протракційною пружиною на 12 зуб
D. Апарат на верхню щелепу з гвинтом і протракційною пружиною на 21 зуб
E. Піднебінна пластинка з похилою площиною

156. Дівчинці13 рокїв. Скаржиться на неправильне положення зубів. Об-но: Верхня щелепа і верхня губа виступають вперед. Зуби верхньої щелепи виступають з-під верхньої губи і перекривають нижню. Верхня щелепа збільшена в сагітальному напрямку; 12, 11, 21, 22 розташовані віялоподібно, є діастеми, треми, дистально-щічні горбики 16, 26 зубів змикаються з медіально-щїчними горбиками 36, 46 зубів. Визначте раціональний план лікування:


A. Зменшення сагітальних розмірів верхньої щелепи
B. Збїльшення поперечних розмірів різців нижньої щелепи
C. Зменшення поперечних розмірів верхньої щелепи
D. Переміщення нижньої щелепи мезіально
E. Збільшення сагітальних розмірів нижньої щелепи

157. При огляді дитини 11 років виявлено вестибулярне положення 23 зуба. Ширина коронки 23 зуба 8мм, а у зубному ряді недостатньо 2 мм. Фронтальні зуби змикаються в межах норми. Складіть план лікування.


A. Видалення 24 зуба, переміщення 22 зуба в зубний ряд Видалення 24 зуба, переміщення 22 зуба в зубний ряд Видалення 24 зуба, переміщення 22 зуба в зубний ряд Видалення 24 зуба, переміщення 22 зуба в зубний ряд Видалення 24 зуба, переміщення 22 зуба в зубний ряд
B. Розширити верхній зубний ряд, ікло перемістити у правильне положення
C. Видалити ікло, 24, 25 зуби перемістити на місце 23
D. Проведення міогімнастики
E. Розширення верхнього зубного ряду, розімкнення прикусу

158. До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12 років зі скаргами на неправильне розташування зубів на верхній щелепі. Під час огляду визначено: обличчя вузьке, видовжене; прикус зміни зубів. Зуби 13 та 23 розташовані поза зубною дугою - зміщені у губний бік та вище оклюзійної площини. Оберіть раціональний метод лікування.


A. Розширити верхній зубний ряд та перемістити ікла в правильне положення
B. Компактостеотомія та розширення зубних дуг
C. Видалення тимчасових молярів та розширення зубних дуг
D. Розширення зубних дуг та масаж у ділянці верхівок іклів
E. Правильної відповіді немає

159. При обстеженні 5-річної дитини виявлено на різцях та іклах зворотнє перекриття. Що є найефективнішим у цьому віці для профілактики розвитку патологічного прикусу?


A. Зішліфування горбиків молочних зубів
B. Проведення міогімнастики
C. Призначення вестибулярного щита
D. Пластика вуздечки язика
E. Лікування ортодонтичним апаратом

160. При внутрішньоротовому огляді дитини 8-ми років установлено порушення процесу фізіологічного стирання тимчасових ікол. Форма верхнього зубного ряду не змінена. Встановлений діагноз вимушений медіальний прикус. Вкажіть тактику лікаря.


A. Видалити тимчасові ікла
B. Застосувати капу Биніна
C. Використовувати підборідкову пращу
D. Зішліфувати гоби тимчасових ікол
E. Зішліфувати горби тимчасових молярів та застосувати капу Биніна

161. Дитина 11 років скаржиться на естетичний дефект у фронтальній ділянці. При внутрішньоротовому огляді виявлено, що зуби 11 та 21 знаходяться у оральному положенні. Для лікування даної патології можна порекомендувати:


A. капу Шварца
B. апарат Енгля
C. апарат Андрезена-Гойпля
D. апарат з пружиною Коффіна
E. пластинку Шонхера

162. У дитини 5 років спостерігається діастема та треми у фронтальній ділянці верхньої та нижньої щелепи. Яке лікування слід надати дитині з метою усунення діастеми?


A. Пластинка на верхню щелепу з рефракційною дугою
B. Лікування не потрібно
C. Еластична лігатура на різці
D. Незнімний апарат для лікування діастеми
E. Пластинки з рукоподібними кламерами

163. Батьки дитини 10 років скаржаться на естетичний недолік. Об'єктивно: сагітальна щілина приблизно 3 мм. Між центральними різцями спостерігаеться зуб конічной форми. Вуздечка верхньої губи коротка, низько прикріплюється. На ортопантомограмі спостерігається відсутність других премолярів на верхній щелепі. Який метод лікування Ви використаєте у даному випадку?


A. Почати лікування після чотирнадцяти років
B. Видалити зуби 55 та65, дисталізувати зуби на верхній щелепі, провести реставрацію зуба конічної форми
C. Видалити надкомплектний зуб зробити пластику вуздечки верхньої губи, апаратурне лікування
D. Запропонувати використати еластичну лігатуру на центральні різці
E. Видалити надкомплектний зуб, запропонувати незнімний апарат для лікування діастеми

164. Пацієнт 11 років скаржиться на відсутність 22 зуба. Обєктивно: центральна лінія на верхній щелепі зміщена вліво на 2 мм. Наявність місця для 22 зуба в зубній дузі складає 4 мм. На ортопантомограмі визначається правильно розміщений зачаток латерального різця. Відмічаються зачатки третіх молярів. Який метод лікування ви оберете?


A. Призначити курс фізіотерапії для стимулювання прорізування 22 зуба
B. Частковий знімний протез з заміщенням дефекту зубного ряду в області 22 зуба
C. Розширити верхній зубний ряд,нормалізувати положення бокового різця
D. Адгезівний місток
E.

165. Дитині 8 років, скарги на скупченість у ділянці верхніх різців. Об'єктивно: зуби 12 та 22 прорізаються піднебінно з дефіцитом місця в зубному ряді. Поперечні розміри зубів 11 та 21 по 10 мм кожен. Успадковано тип лиця батька, у якого спостерігається макродентія центральних різців. Виберіть профілактичне лікування з урахуванням спадкової аномалії.


A. Видалення зубів 12 та 21 з метою звуження зубної дуги
B. Хірургічний метод лікування у поєднанні з фізіотерапевтичним
C. верхньої щелепи для забезпечення місця 22 зуба
D. Масаж в області зубів 12 та 22 для стимуляції їх прорізування у правильному положенні
E. Дана клінічна картина лікування не потребує

166. Дитині 7 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді змін не спостерігається. Об'єктивно: між зубами 11 та 21 щілина 5мм. Верхня вуздечка розташована низько, починається від сосочка. На рентгенограмі коронки зубів 11 та 21 розходяться, корені сходяться. Назначте план лікування.


A. Капа Биніна
B. Призначення міогімнастики
C. Пластинка з похилою площиною
D. Лігатурне звязування
E. Призначити масаж фронтальної ділянки

167. Дитині 9 років. Скарги на наявність щілини в 4 мм між центральними різцями. Об'єктивно: прикус ранній змінний, вуздечка верхньої губи розташована низько. Між зубами 11 та 21 є щілина 4 мм, між боковими різцями виявлено треми 2 мм з обох боків. На рентгенограмі коронки зубів 11 та 21 розходяться, а корені сходяться. Складіть план лікування.


A. Стандартна Еджуайз техніка
B. Капа Биніна
C. Пластинка з похилою площиною
D. Піднебінна пластинка з рукоподібними кламерами
E. Капа Шварца

168. Дитині 10 років. Скарги на піднебінне положення зуба 11, який не блокується зубами нижньої щелепи. Назначте апарат для лікування даної аномалії.


A. Знімний апарат з оклюзійними накладками в бокових ділянках з протракційною пружиною на 11 зуб
B. Знімний апарат з протракційною пружиною на 11 зуб
C. Піднебінна пластинка з вестибулярною дугою
D. Пластинка з похилою площиною у фронтальній ділянці
E. Пластинка з секторальним розпилом у фронтальный дылянцы

169. Дитині 11 років. Скарги на наявність щілини між центральними різцями, низьке прикріплення вуздечки верхньої губи. При внутрішньоротовому обстеженні виявлено: прикус постійний, між центральними різцями щілина 6 мм, зуби 12 та 22 повернулись навколо своєї осі. На рентгенограмі коронки і корені зубів 11 та 21 розташовані паралельно. Складіть план лікування.


A. Апарат Андрезена-Гойпля
B. Пластинку з вестибулярною дугою
C. Капу Шварца
D. Застосувати апарат Коркхауза
E. Фізіотерапевтичні процедури

170. Дитині 8 років, звернулась зі скаргами на естетичний дефект. Об'єктивно: зуб 22 прорізався на 1/2 висоти коронки. Який метод лікування призначите в даному випадку.


A. Вправи з дерев'янною паличкою та тиск язика на 22 зуб
B. Капа Биніна
C. Капа Шварца
D. Апарат з вестибулярною дугою
E. Апарат Андрезена-Гойпля

171. Дитині 6 років. Скарги на піднебінне прорізування зуба. Об'єктивно: позаду молочного зуба 51 прорізався на половину зуб 11 і розташований на піднебінні. Блок з боку нижніх зубів відсутній. Складіть план лікування.


A. Пластинка з протракційною пружиною
B. Язиковий тиск
C. Видалення молочного 51 зуба та язиковий тиск на 11 зуб
D. Видалення молочного зуба
E.

172. Пацієнт 17 років. Скарги на відсутність ікла з лівого боку. У порожнині рота: всі зуби постійні, відсутній 13 зуб, місця для нього в зубній дузі вистачає. На рентгенограмі корінь 13 зуба сформований повністю. Які методи лікування слід використати в даному випадку?


A. Апаратурний
B. Хірургічний та апаратурний
C. Зуб самостійно проріжеться
D. Фізіотерапевтичний
E. Застосування міогімнастики

173. Пацієнт 13 років. Скарги на відсутність ікла з лівого боку. У порожнині рота: всі зуби постійні, відсутній 13 зуб, місця для нього в зубній дузі вистачає. На рентгенограмі корінь 13 зуба не сформований повністю. Які методи лікування слід використати в даному випадку?


A. Апаратурний
B. Зуб самостійно проріжеться
C. Фізіотерапевтичний
D. Хірургічний та апаратурний метод
E. Хірургічний

174. Яка в нормі форма нижньої щелепи у період постійного прикусу?


A. Напівколо
B. Чотирикутна
C. Еліпсовидна
D. Парабола
E. Трапецеподібна

175. Яка форма верхньої щелепи у період постійного прикусу?


A. Напівколо
B. Парабола
C. Еліпсовидна
D. Сідловидна
E. Чотирикутна

176. Найбільш частою причиною звуження зубного ряду верхньої щелепи є:


A. неправильне ковтання
B. ротове дихання
C. привичка смоктання пальця
D. привичка прикусувати нижню губу
E. усі з перелічених

177. Яка форма зубних рядів в молочному періоді прикусу?


A. Верхній і нижній зубні ряди мають форму парабули
B. Верхній і нижній зубні ряди мають форму еліпсу
C. Верхній зубний ряд має форму еліпса, нижній - парабули
D. Верхній і нижній зубні ряди мають форму півкола
E. Верхній зубний ряд має форму парабули, нижній - еліпса

178. У 5- річної дитини видалені 54,55,64,65 зуби. До чого призводить передчасне видалення цих зубів?


A. Подовження зубних дуг
B. Вкорочення зубних дуг
C. Розширення щелеп
D. Нерівномірний ріст щелеп
E. Вірної відповіді немає

179. У дитини 7,5 років зубні дуги верхньої та нижньої щелеп трапецеподібні.Співвідношення іклів та перших постійних молярів за І класом Енгля. Визначте характер аномалії згідно класифікації Д.А.Калвеліса.


A. Аномалії окремих зубів
B. Аномалії прикусу
C. Аномалія форми зубного ряду
D. Порушення утворення зубного ряду
E. Аномалії розмірів щелеп

180. Батьки з дитиною 9 років звернулися до ортодонта зі скаргами на випинання підборіддя. Під час огляду визначено наступне: обличчя довгасте, глибокі носогубні складки, нижня губа вивернута, збільшена нижня частина обличчя, підборіддя виступає вперед. Прикус зміни зубів. Нижні різці перекривають верхні на 1-2 мм, сагітальна щілина 4 мм, співвідношення перших постійних молярів - І клас за Енглем. Верхній зубний ряд має трапецеподібну форму. Який метод вимірів діагностичних моделей щелеп потрібно провести?


A. Пона
B. Снагіної
C. Тона
D. Коркхауза
E. Гербера

181. При огляді дитини виявлено, що нижні бокові зуби перекривають верхні. Співвідношення зубних рядів у сагітальній площині не змінено. Який метод діагностики моделей зубних рядів слід вибрати?


A. Метод Пона
B. Метод Герлаха
C. Метод Коркхауза
D. Метод Тона
E. Метод Шварца

182. Пацієнт 13 років звернувся до ортодонта зі скаргами на естетичний дефект. При внутрішньоротовому обстежені виявлено видовження зубного ряду на верхній щелепі із-за причини шкідливих звичок пацієнта. Назвіть графічний метод діагностики даної патології.


A. Пона
B. Герлаха
C. Коркхауза
D. Тона
E. Шварца

183. Дитині 9 років. При обстеженні був поставлений діагноз- асиметрично звужений верхній зубний ряд. Складіть план лікування.


A. Піднебінна пластинка з гвинтом
B. Піднебінна розширююча пластинка з секторальним розпилом в сторону та гвинтом
C. Пластинка роширююча з протрагуючою пружиною
D. Піднебінна розширююча пластинка з вестибулярною дугою
E. Пластинка розширююча з похилою площиною

184. Дитині 14 років був встановлений діагноз - звуження верхнього зубного ряду, скупченість зубів у фронтальній ділянці. Об'єктивно: V подібно звужена верхня щелепа, готичне піднебіння, скупченість верхніх фронтальних зубів. Шляхом вимірювання діагностичних моделей за A. Howes встановлено, що звуження апікального базису верхньої щелепи становить 37 %. Яке лікування доцільно використати у даному випадку?


A. Апарат Деріхсвайлера
B. Піднебінна пластинка з вестибулярною дугою
C. Піднебінна пластинка з гвинтом
D. Апарат Позднякової
E. Піднебінна пластинка з похилою площиною

185. Дитині віком 7 років установлено діагноз: скупчення зубів верхньої і нижньої щелеп, призначено серійне послідовне видалення їх за Hots. Виберіть правильний порядок видалення зубів:


A. Молочні перші моляри, молочні ікла, другі премоляри
B. Молочні різці, молочні ікла, перші премоляри
C. Молочні перші моляри, перші премоляри, молочні ікла
D. Молочні ікла, молочні перші моляри, перші премоляри
E. Молочні другі моляри, молочні ікла, перші премоляри

186. У дитини 9 років виявлено, V-подібне звуження та недостатній розвиток верхньої щелепи у фронтальній ділянці, мікродентія 22 зуба та відсутність 21. В анамнезі незрощення губи, альвеолярного паростка та піднебіння і перенесені операції хейло та уранопластики. Яка тактика лікаря?


A. Стимулювати ріст верхньої щелепи і видалити 22 зуб
B. Стримувати ріст нижньої щелепи
C. Видалення 22 зуба
D. Стимулювати ріст верхньої щелепи у фронтальній ділянці і створювати місце для відновлення 21 зуба
E. Відтермінувати лікування до постійного прикусу з наступним видаленням премолярів на нижній щелепі

187. Дівчинка віком 10 років скаржиться на неправильне положення зубів. Об'єктивно: верхня щелепа видовжена і верхня губа висунуті вперед, зуби верхньої щелепи випинають з-під верхньої губи, перекривають нижню. Верхня щелепа збільшена в сагітальному напрямку; 12, 11, 21, 22 зуби розміщені віялоподібно, наявні діастема, треми. Визначте найбільш раціональну тактику лікування.


A. Піднебінна пластинка з вестибулярною дугою
B. Піднебінна пластинка з похилою площиною
C. Піднебінна пластинка з протрагуючими пружинами
D. Піднебінна пластинка з вестибулярною дугою та секторальним розпилом у фронтальній ділянці
E. Пластинка з оклюзійними накладками

188. Дитині 11 років. При обстеженні був поставлений діагноз симетрично звужений верхній зубний ряд. Який апарат застосуєте в даному випадку?


A. Піднебінну пластинку з вестибулярною дугою
B. Піднебінну розширюючу пластинку з оклюзійними накладками
C. Піднебінну розширюючу пластинку
D. Піднебінну пластинку з замком у фронтальній ділянці
E. Піднебінну розширюючу пластинку з протрагуючими пружинами

189. Згідно класифікації Калвеліса, якої аномалійної форми зубного ряду не існує?


A. Асиметричної
B. Чотирикутної
C. Сідловидної
D. Овальної
E. V- подібної

190. Хлопчику 11 років. Скарги на косметичний недолік. Об'єктивно: обличчя симетричне, непропорційне - збільшення нижньої третини обличчя; підборідкова складка згладжена. В порожнині рота: всі зуби постійні; 13 і 23 зуби прорізались наполовину, відстань між 14 і 12 - 2 мм, між 22 і 24 - 3 мм, нижні фронтальні зуби перекривають верхні. Співвідношення перших постійних молярів I клас за Енгелем. Виберіть найбільш доцільний апарат для лікування.


A. Видалення зубів 14 та 24
B. Видалення 14 і 24 зубів, піднебінна пластинка з пружними кламерами на 13 та 23 зуби
C. Апарат Андрезена-Гойпля
D. Піднебінна пластинка з сектором у фронтальну ділянку та накусочними площинами на бокові зуби
E. Піднебінна розширяюча пластинка з накусочними площинами на бокові зуби

191. Хлопчику 10 років. Обличчя симетричне, пропорційне. Дихання ротове. В порожнині рота: форма зубних дуг сідлоподібна, високе піднебіння. Ключ оклюзії збережений. Поставте діагноз.


A. Звуження зубних рядів
B. Зубоальвеолярне вкорочення
C. Розширення зубних рядів
D. Зубоальвеолярне видовження
E. Видовження зубних рядів

192. Під час профілактичного огляду у дитини віком 5 років визначено: напіввідкритий рот, губи змикає з напруженням. Молочний прикус. Сагітальна щілина завширшки 4 мм, однойменне співвідношення іклів та других молочних великих бокових зубів. Верхня зубна дуга V-подібна, нижня - трапецієподібна. Якою має бути форма верхньої та нижньої зубних дуг у молочному прикусі?


A. Параболи
B. Напівеліпса
C. Напівкола
D. Чотирикутна
E. Трикутна

193. Під час планового профілактичного огляду в дівчинки віком 5 років виявлено утруднене носове дихання. Дитина дихає ротом, рот постійно відкритий. До чого може призвести така патологія?


A. Неповного прорізування фронтальних зубів
B. Звуження верхнього зубного ряду
C. Повороту зубів навколо осі
D. Розширення верхнього зубного ряду
E. Часткової адентії

194. Пацієнт 12 років, скарги на неправильно розташований 13 зуб. Об'єктивно: усі зуби постійні. Зуб 13 прорізався вестибулярно, вище оклюзійної площини, місця у зубній дузі не вистачає. Антропометричні виміри показали, що відстань між 12 та 14 зубами становить 3/4 ширини коронки 13 зуба. Складіть план лікування.


A. Розширити верхній зубний ряд та перемістити 13 зуб у правильнее положення
B. Видалити перші премоляри з подальшим апаратурним лікуванням
C. Видалити перші премоляри
D. Видалення 13 зуба
E. Піднебінна пластинка з вестибулярною дугою

195. Пацієнт 14 років звернувся до ортодонта з приводу косметичного дефекту. При внутрішньоротовому обстеженні виявлено, що 23 зуб прорізався вестибулярно, вище оклюзійної площини, місця в зубній дузі для нього недостатньо. Виміри на моделях: відстань між 22 і 24 зубами становить 1/3 ширини коронки 23 зуба. Складіть план лікування.


A. Піднебінна розширююча пластика з вестибулярною дугою
B. Розширення верхнього зубного ряду, видалення премолярів та встановлення 23 у правильне положення
C. Піднебінна пластинка з вестибулярною дугою
D. Видалення першого премоляра та переміщення 23 зуба у правильне положення
E. Піднебінна пластинка з гвинтом та оклюзійними накладками

196. Батьки дитини 8-ми років звернулися зі скаргами на постійно відкритий рот у дитини.Обєктивно: коловий мяз рота напружений, носогубні складки згладжені,підборіддя скошене,нижня губа вивернена. Прикус ранній змінний. Верхня щелепа стиснута в бокових ділянках,передні зуби розташовані віялоподібно. При змиканні зубів нижні передні зуби контактують зі слизовою оболонкою піднебіння, в бокових ділянках визначається контакт однойменних зубів. Який найбільш вірогідний діагноз?


A. Мезіальний прикус
B. Перехресний прикус
C. Глибокий прикус
D. Дистальний прикус,ускладнений глибоким
E. Відкритий прикус

197. При якій патології зубощелепової системи потрібно призначити міогімнастику для мязів , які зміщують нижню щелепу допереду?


A. Глибокий прикус
B. Мезіальний прикус
C. Дистальний прикус
D. Перехресний прикус
E. Відкритий прикус

198. До ортодонта звернулись батьки хлопчика який знаходиться на штучному вигодовуванні.Зі слів батьків отвір в сосці великий.Яка аномалія може винекнути при неправильному штучному вигодовуванні?


A. Збільшення нижньої щелепи по сагіталі
B. Затримка росту по сагіталі нижньої щелепи
C. Мікроглосія
D. Макроглосія
E. Збільшення росту по сагіталі верхньої щелепи

199. Фізіологічна ретрогенія становить собою:


A. дистальне розташування нижньої щелепи
B. зсув нижньої щелепи в лівий бік
C. нейтральне розташування нижньої щелепи
D. зсув нижньої щелепи в правий бік
E. мезіальне розташування нижньої щелепи

200. До м'язів, які піднімають нижню щелепу, належать:


A. скроневий та власне жувальний
B. щелепно- та підборідно-під'язикові
C. медіальний та латеральний крилоподібні
D. власне жувальний та двочеревцевий
E. медіальний крилоподібний та щелепно-під'язиковий

201. До лікаря ортодонта звернулись батьки 7-ми річного хлопчика зі скаргами на постійно відкритий рот і постійне смоктаня пальця. Під час обстеження : обличчя подовжене, нижня губа западає.Співвідношення перших постійних молярів II клас за Енглем. Яка патологія прикусу може виникнути?


A. Відкритий прикус
B. Перехресний прикус
C. Глибокий прикус
D. Дистальний прикус
E. Мезіальний прикус

202. У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 7 років. У анамнезі перенесений рахіт. Під час огляду: змінний прикус, верхня зубна дуга V -подібної форми, нижня - трапецієвидна . Змикання зубів II клас за Енглем. Який фактор міг сприяти даній патології?


A. смоктання нижньої губи. смоктання верхньої губи. Втягування щік. Утримання кінчика язика різцями
B. Смоктання великого пальця
C. смоктання нижньої губи. смоктання верхньої губи. Втягування щік. Смоктання нижньої губи
D. Смоктання верхньої губи
E. Втягування щік

203. Хлопчику 2,5 років смокче великий палець правої руки. Постійно дихає ротом. До якого лікаря потрібно звернутись батькам для профілактики розвитку зубощелепових аномалій?


A. До дитячого стоматолога
B. До лікаря педіатра
C. До ортодонта і отоларинголога
D. До отоларинголога
E. До ортодонта

204. У хлопчика 4 років не змикаються передні зуби, є звичка смоктання пальця, порушення вимови. Інфантильний тип ковтання. У порожнині рота: є всі молочні зуби. Між молярами є треми і діастеми на обох щелепах. Щілина по сагіталі до 5 мм. Встановлено діагноз: дистальний прикус. Що потрібно рекомендувати дитині в цьому віці?


A. Усунути шкідливу звичку смоктання, нормалізувати тип ковтання
B. Домогтися витягнення по вертикалі у фронтальних ділянках щелеп
C. Затримати ріст щелепи по трансверзалі
D. Затримати ріст щелепи по вертикалі
E. Нічого непотрібно робити

205. Під час профілактичного огляду у дівчинки 9 років діагностовано:широке перенісся,вузькі носові ходи,рот напіввідкритий,нижня губа западає, губи змикає з напругою,. Змінний прикус,у фронтальній ділянці сагітальна щілина 4мм.Співвідношення перших постійних молярів - II клас 2 підклас за Енглем. Дитина невиразно вимовляє шиплячі звуки. Визначте найбільш вірогідний чинник виникнення аномалії прикусу.


A. Парафункції язика
B. Порушення носовоавго дихання
C. Інфантильне ковтання
D. Смоктання язика
E. Правильної відповіді немає

206. При неправильному штучному вигодовуванні спостерігається?


A. Ротове дихання
B. Мікроглосія
C. Затримка росту по сагіталі нижньої щелепи
D. Збільшення нижньої щелепи по сагіталі
E. Макроглосія

207. Пацієнту 6 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді: нижня третина лиця зменшена, коловий м"яз рота напружений, носо-губні складки згладжені. Підборіддя скошене, нижня губа вивернута,центральні різці лежать на ній. У порожнині рота - ранній змінний прикус. Верхня щелепа здавлена у бокових ділянках, фронтальні зуби розташовані віялоподібно. При змиканні зубів у бокових ділянках визначається контакт одноіменних зубів. Зі слів матері спостерігається така ж картина.Поставте діагноз?


A. Морфологічний фактор
B. Патогенетичний фактор
C. Спадковий фактор
D. Етіологічний фактор
E. Клінічний фактор

208. Пацієнту 8 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді спостерігаємо згладженість носогубних складок, підборідна ямка виражена, підборіддя скошене. У порожнині рота: верхні передні зуби нахилені назад, зуби 13 та 22 розташовані вестибулярно, місця їм у зубній дузі достатньо, у бокових ділянках спостерігається контакт однойменних зубів. Поставлено діагноз - дистальний прикус. Для якої групи м'язів необхідно призначити комплекс міогімнастичних вправ?


A. Колового м'язу
B.
C. Під'язикового
D.
E.

209. Пацієнту 11 років. Скарги на затруднене відкушування їжі, косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді визначаємо вкорочення нижньої третини, напруження колового м'язу рота. Носогубні складки згладжені. У порожнині рота: зуби уражені гіпоплазією, клінічна висота їх коронок зменшена, жувальні поверхні молярів знаходяться на рівні ясенного краю. При змиканні зубних рядів спостерігається сагітальна щілина 4 мм. Поставте діагноз.


A. Мезіальний прикус
B. Відкритий прикус
C. Перехресний прикус
D. Дистальний прикус
E. Глибокий прикус

210. Під час профілактичного огляду у дитини 9-ти років визначено аномалію прикусу ІІI класу за класифікацією Енгля. Функція, яких м'язів порушена при даній ЗЩА?


A. М'язи що опускають нижню щелепу
B. М'язи що висувають нижню щелепу
C. М'язи що піднімають нижню щелепу
D. М'язи що зміщують нижню щелепу вбік
E. М'язи що зміщують нижню щелепу назад

211. Дівчинка, 12 років, скаржиться на незадовільний зовнішній вигляд. При обстеженні в порожнині рота: сагітальна щілина 5 мм, діастема, треми на нижній щелепі, змикання зубів за ІІІ класом Енгля. До спеціальних методів діагностики в ортодонтії відносять:


A. Функціональні клінічні проби
B. Опитування, огляд, вивчення діагностичних відбитків
C. Немає вірної відповіді
D. Антропометричні, рентгенологічні, функціональні, графічні
E. Огляд порожнини рота

212. Дівчинка, 13 років, скаржиться на виступання підборіддя. В порожнині рота: зворотнє перекриття у фронтальному відділі, сагітальна щілина 3 мм, скупчення фронтальних зубів на верхній щелепі, змиканя зубів за ІІІ класом Енгля. Аномалії щелепних кісток в сагітальному напрямку можливо виявити за допомогою:


A. Телерентгенографії в прямій проекції
B. Томографії
C. Телерентгенографії в боковій проекції
D. Внутрішньоротової рентгенографії
E. Ортопантомографії

213. Дівчина, 19 років, звернулася зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об'єктивно: передньо - щічний горбик першого верхнього моляра змикається з дистальним горбиком першого нижнього моляра. Для якого аномалійного прикусу даний признак є характерним?


A. Дистальний прикус
B. Відкритий прикус
C. Глибокий прикус
D. Мезіальний прикус
E. Перехресний прикус

214. При клінічному огляді 9-річної пацієнтки, встановлений попередній діагноз - мезіальний прикус. Яку діагностичну клінічну пробу потрібно застосувати для диференційної діагностики різновидів мезіального прикусу?


A. Функціональна проба із зміщенням нижньої щелепи дозаду
B. Проба за Френкелем
C. Проба за Ешлером-Бітнером
D. Проба за Ільїною-Маркосян
E. Жуйні проби

215. Батьки звернулися до ортодонта з дівчинкою 5,5 років. Скарги на виступання нижньої щелепи допереду. В батька спостерігається макрогнатія нижньої щелепи. Об'єктивно: молочний прикус, є діастеми, треми на верхній щелепі та нижній щелепі, у фронтальній ділянці зворотнє різцеве перекриття, щілина по сагіталі до 3 мм, в бічних ділянках - мезіальне співвідношення зубів. Назвіть найбільш імовірну причину виникнення даної аномалії.


A. Шкідлива звичка прикушування верхньої губи
B. Діастема та треми на нижній щелепі
C. Діастема та треми на верхній щелепі
D. Спадковий фактор
E. Вкорочена вуздечка верхньої губи

216. У новонародженого відзначається пряме співвідношення щелеп. Дитина народилася в правильний термін, здорова, знаходиться на природному вигодовуванні. Який прикус можна прогнозувати в даному випадку?


A. Мезіальний
B. Прямий
C. Відкритий
D. Глибокий
E. Дистальний

217. Батьки 5-річного хлопчика звернулися на консультацію до ортодонта з метою запобігання можливої мезіальної оклюзії у дитини. У батька - відмічається макрогнатія нижньої щелепи. Коли слід проводити профілактику спадкової патології?


A. Після прорізування молочних зубів
B. У період вагітності
C. Після зміни зубів
D. Після народження дитини
E. Не потрібно проводити профілактики

218. Дитина 2,5 років має шкідливу звичку висувати нижню щелепу допереду. Дитина відвідує дитячий дошкільний заклад. До якого фахівця повинні звернутися батьки дитини для профілактики розвитку зубощелепних аномалій?


A. Ортопед
B. Лікар-педіатр
C. Отоларинголог
D. Лікар-ортодонт
E. Лікар-дерматолог

219. Пацієнтка 18 років звернулася до клініки зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об'єктивно: нижні передні зуби зміщені вперед, перекриваючи однойменні верхні. Мезіально-щічні горбки зубів 16 та 26 контактують з дистальними щічними горбками зубів 36 і 46 . Для якого аномального виду прикусу характерний дана ситуація?


A. Мезіальний прикус
B. Глибокий прикус
C. Односторонній перехресний прикус
D. Відкритий прикус
E. Дистальний прикус

220. Батьки дитини 9 років звернулися до ортодонта зі скаргами на естетичний недолік в конфігурації обличчя. Під час огляду визначено наступне: обличчя подовжене,виражені носогубні складки, збільшена нижня частина обличчя, підборіддя виступає вперед. Період змінного прикусу. Нижні різці перекривають верхні на 1-2 мм, сагітальна щілина 4 мм, співвідношення перших постійних молярів - III клас за Енглем. У бічних ділянках верхня щелепа менша за нижню на величину щічного горбка. Проміжки між нижніми фронтальними зубами до 1 мм. Назвіть найбільш імовірну причину виникнення даної патології.


A. Мікрогнатія верхньої щелепи
B. Макрогнатія верхньої щелепи
C. Макрогнатія нижньої щелепи
D. Мікрогнатія нижньої щелепи
E. Макрогнатія верхньої та нижньої щелеп

221. Батьки з дитиною, 9 років, звернулися до ортодонта зі скаргами на виступання підборіддя. Під час огляду визначено наступне: обличчя подовжене, глибокі носогубні складки, збільшена нижня частина обличчя, підборіддя виступає вперед. Прикус зміни зубів. Нижні різці перекривають верхні на 1-2 мм, сагітальна щілина 4 мм, співвідношення перших постійних молярів - ІІІ клас за Енглем. У бічних ділянках верхня щелепа має форму трапеції. Проміжки між нижніми фронтальними зубами до 1 мм. Який метод вимірів діагностичних моделей щелеп дозволить визначити зміни параметрів довжини фронтальної ділянки?


A. Гербста
B. Пона
C. Тона
D. Коркгауза
E. Гербера

222. У дитини, 5,5 років, виявлено, що нижні передні зуби перекривають верхні, бічні зуби змикаються відповідно мезільному прикусу, добре виражені горби ікол. Форма зубних рядів нормальна. Поставте діагноз.


A. Верхня мікрогнатія
B. Вимушений мезіальний прикус
C. Нижня макрогнатія
D. Верхня мікрогнатія та нижня макрогнатія
E. Верхня макрогнатія

223. У дитини 7 років спостерігається виступаюче вперед підборіддя, нижня губа перекриває верхню. Між нижніми різцями діастема і треми, нижні різці перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. Співвідношення перших постійних молярів по ІІІ кл. за Енглем. Сагітальна щілина 3 мм. Які форми мезіального прикусу виділяє Ф.Я. Хорошилкіна та A.M. Schwarz?


A. Зубоальвеолярну, гнатичну, поєднану
B. Зубояальвеолярну та скелетну
C. істинну та несправжню форми
D. глибоке різцеве перекриття та істинний мезіальний прикус
E. нижньощелепна пргнатія та верхньощелепна ретрогнатія

224. Під час профілактичного огляду вихованців дитячого садка у хлопчика 6 років визначено: незначно западає верхня губа, майже зглажена губно-підборідна борозна.В порожнині рота спостерігається обернене різцеве перекриття, "ключ оклюзії" збережений, у фронтальній ділянці верхньої щелепи спостерігається сплющення. Який додатковий метод обстеження необхідний для визначення аномалії зубного ряду в сагітальній площині?


A. Герлаха
B. Корхауза
C. Тона
D. Пона
E. Долгополової

225. У пацієнта Н. 13 років, при профілактичному огляді виявлено співвідношення на молярах мезіальне, нижні фронтальні зуби перекривають верхні. Сагітальна щілина 7 мм. Яка аномалія прикусу сформувалась у пацієнта?


A. Прямий прикус
B. мезіальний прикус
C. глибокий прикус
D. косий прикус
E. Відкритий прикус

226. При обстеженні 5-річної дитини виявлено зворотнє перекриття в ділянці різців та ікол. Ріжучі краї ікол без ознак стертості. Під час розмикання прикусу відмічається пряме співвідношення різців. Який метод лікування був би найбільш ефективним у цьому віці для профілактики розвитку патологічного прикусу?


A. Лікування ортодонтичним апаратом
B. Пластика вуздечки язика
C. Зішліфування горбиків молочних зубів
D. Призначення вестибулярного щита
E. Проведення міогімнастики

227. При огляді порожнини рота дитини, 9 років, встановлено порушення процесу фізіологічного стирання тимчасових ікол, прогенічне співвідношення зубних рядів. Форма верхнього і нижнього зубного ряду не змінені. Який слід встановити діагноз?


A. Прогенічний прикус при піднебінному нахилі верхніх різців
B. Прогенічний прикус при верхній мікрогнатії
C. Прогенічний прикус при вестибулярному нахилі нижніх різців
D. Вимушений прогенічний прикус
E. Прогенічний прикус при нижній макрогнатії

228. При клінічному обстеженні дівчинки, 10 років, у порожнині рота виявлено: сагітальна щілина - 5 мм, мезіально-щічні горбки зубів 16 та 26 попадають на дистально-щічні горбки зубів 36 та 46 . Який додатковий метод дослідження допоможе встановити остаточний діагноз і клінічну форму аномалії прикусу?


A. Комп'ютерну томографію
B. Профільна телерентгенографія
C. Прицільна рентгенографія
D. Ортопантомографія
E. Аксіальну рентгенографію

229. Під час профілактичного огляду у дитини 5 років визначається виражений симптом Цилінського, відсутність трем та діастем, массетеріальний тип жування. При піднятті нижньої щелепи спостерігається тенденція до висунення її вперед. Яку патологію прикусу можна прогнозувати надалі?


A. Мезіальний прикус
B. Дистальний прикус
C. Відкритий прикус
D. Перехресний прикус
E. Глибокий прикус

230. У дитини 5 років дистальні поверхні других тимчасових молярів розташовані у одній вертикальній площині при правильному співвідношенні ікол. Про що свідчить дана ситуація?


A. Формування косого прикусу
B. Формування глибокого прикусу
C. Фактор ризику формування дистального прикусу
D. Фактор ризику формування мезіального прикусу
E. Формування відкритого прикусу

231. Дівчинці, 13 років, встановлений діагноз мезіальний прикус. Які лицеві ознаки будуть спостерігатися при ІІІ формі мезіального прикусу за Бетельманом?


A. Нерізко виражені підборідна й носо-губні складки, зменшення висоти нижньої частини обличчя
B. Різко виражені підборідна й носо-губні складки, збільшення висоти нижньої частини обличчя
C. Різко виражена носо-губна складка, підборідна складка згладженв, кут нижньої щелепи розгорнутий
D. Виступання верхньої щелепи, згладженість носо-губних складок, виступання верхніх різців з-під губи
E. Немає лицевих ознак

232. У клініку звернулися батьки дитини, 13 років, зі скаргами на естетичний недолік на верхній щелепі. Об'єктивно: згладжена підборідна складка, носо-губні складки різко виражені, підборіддя виступає вперед, кут нижньої щелепи розгорнутий , верхні фронтальні зуби 11 та 21 перебувають у зворотному різцевому перекритті, мезіально-щічний горбок зуба 26 попадає на дистально-щічний горбок зуба 46. Поставте діагноз:


A. мезіальний прикус
B. дистальний прикус
C. піднебінне положення зубів 11 та 21
D. відкритий прикус
E. глибокий прикус

233. Батьки з дівчинкою віком 9 років звернулись до лікаря-ортодонта зі скаргами на неправильне положення нижніх різців. Об'єктивно : нижні різці розміщенні вестибулярно перекриваютчи однойменні верхні, діастема та треми на нижній щелепі, "ключ оклюзії " збережений. Поставте діагноз:


A. Обернене різцеве перекриття
B. Істинна прогенія
C. Односторонній косий прикус
D. Прогнатія
E. Двосторонній косий прикус

234. Батьки з хлопчиком, 10 років, звернулися до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступання у дитини підборіддя та шкідливу звичку висувати нижню щелепу допереду. Об'єктивно: збільшення нижньої третини обличчя, носо-губні складки поглиблені. У фронтальній ділянці змикання зубів зворотнє, змикання бокових зубів -ІІІ лас за Енглем. Який вид прогенії за Л.В. Ільїною-Маркосян спостерігається у пацієнта?


A. Фізіологічна прогенія
B. Передня несправжня прогенія
C. Гнатична форма
D. Вимушений прикус, суглобова форма
E. Істинна прогенія

235. Дитині 8 років. Нижні центральні різці перекривають однойменні верхні, змикання бокових зубів - ІІІ клас за Енглем. Зі слів матері у дитини була шкідлива звичка. Яка шкідлива звичка спричинила дану аномалію прикусу?


A. Шкідлива звичка спати запрокинувши голову назад
B. Шкідлива звичка прикушування нижньої губи
C. Шкідлива звичка прикушування верхньої губи
D. Шкідлива звичка просування язика між зубами
E. Шкідлива звичка смоктання "цмочка"

236. До ортодонта звернулись батьки дитини зі скаргами на виступання у неї нижньої щелепи. Ортодонтом встановлений попередній діагноз мезіальний прикус. Яка можлива причина виникнення даної аномалії прикусу?


A. Гіперфункція м'язів, що висувають нижню щелепу допереду
B. Гіпофункція м'язів, що висувають нижню щелепу допереду
C. Лінощі жування
D. Звичка спати на одному боці
E. Усі відповіді вірні

237. Під час профілактичного огляду у дитини, 13 років, аномалію прикусу ІІІ класу за класифікацією Енгля. На яку групу зубів відбувається збільшене навантаження при мезіальному прикусі?


A. Навантаження на різці та премоляри
B. Навантаження на ікла
C. Навантаження на премоляри та моляри
D. Навантаження на різці
E. Навантаження на ікла та премоляри

238. До ортодонта звернулись батьки дівчинки 4 років з приводу відсутності у неї чотирьох верхніх зубів. З анамнезу відомо що зуби були втрачені внаслідок травми. Об'єктивно: зуби 51, 52, 61 та 62 відсутні. До якої аномалії прикусу може призвести дана ситуація?


A. Мезіальний прикус
B. Однобічний перехресний прикус
C. Відкритий прикус
D. Дистальний прикус
E. Глибокий прикус

239. До ортодонта звернулися батьки 6 річного хлопчика, зі скаргами на виступання нижньої щелепи до переду. Об'єктивно: обличчя симетричне, не пропорційне за рахунок збільшення нижньої третини. В порожнині рота: зуби 51, 52, 61, 62 відсутні, вкорочена вуздечка верхньої губи. Яка найбільш імовірна причина виникнення даної патології?


A. Спадковий фактор
B. Рання втрата різців
C. Вкорочена вуздечка верхньої губи
D. Шкідлива звичка
E. Ротове дихання

240. У дитини 5,5 років при внутрішньоротовому обстеженні виявлено наступні ознаки тимчасового прикусу: діастема та треми між тимчасовими зубами, нижні фронтальні зуби перекривають верхні на 1/3, добре виражені горби тимчасових ікол. Який прикус у дитини?


A. Мезільний прикус
B. Відкритий прикус
C. Глибокий прикус
D. Дистальний прикус
E. Перехресний прикус

241. У дитини 5,5 років при внутрішньоротовому обстеженні виявлено наступні ознаки тимчасового прикусу: діастема та треми між тимчасовими зубами нижньої щелепи, нижні фронтальні зуби перекривають верхні на 1/3, добре виражені горби тимчасових ікол. Яка найбільш імовірна причина виникнення даної аномалії прикусу?


A. Затримка випадіння тимчасових ікол
B. Нестерті горби тимчасових ікол
C. Діастема та треми між тимчасовими зубами нижньої щелепи
D. Затримка прорізування тимчасових ікол
E. Немає правильної відповіді

242. У дитини 4 років, виявлено шкідливу звичку закусування верхньої губи. До чого це може призвести?


A. Формування дистального прикус
B. Формування мезіального прикусу
C. Формування відкритого прикусу
D. Формування глибокого прикусу
E. Формування перехресного прикусу

243. Мати дитини 8 років звернулась зі скаргами до лікаря-ортодонта на незадовільний естетичний вигляд дитини. Об'єктивно: при зовнішньоротовому огляді виявлено:обличчя непропорційне за рахунок подовження нижньої частини обличчя, профіль ввігнутий. При внутрішньоротовому обстеженні: нижні фронтальні зуби перекривають верхні, сагітальна щілина 5 мм, співвідношення перших постійних молярів за ІІІ класом за Енглем. Яка аномалія прикусу розвинулась у пацієнта?


A. Відкритий прикус
B. Глибокий прикус
C. Дистальний прикус
D. Мезільний прикус
E. Перехресний прикус

244. Дитині 7 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді: вкорочена верхня губа, виражені носо-губні складки. Підборіддя висунуте вперед. Кут нижньої щелепи розгорнутий. В порожнині рота - ранній змінний прикус. Тимчасові моляри на верхній щелепі відсутні, альвеолярний відросток загострений в ділянці видалених зубів, нижні фронтальні зуби перекривають верхні, співвідношення 1-их постійних молярів ІІІ клас за Енглем. Поставте діагноз:


A. Мезільний прикус
B. Дистальний прикус
C. Відкритий прикус
D. Глибокий прикус
E. Перехресний прикус

245. Дитині, 6,5 років, видалили 51,52,61,62 зуби у зв'язку з ускладненим карієсом. До яких змін у зубному ряді та якої аномалії прикусу це може призвести?


A. видовження зубного ряду верхньої щелепи, мезіальний прикус
B. Вкорочення зубного ряду верхньої щелепи, мезіальний прикус
C. розширення зубного ряду верхньої щелепи, дистальний прикус
D. звуження зубного ряду нижньої щелепи, дистальний прикус
E. видовження зубного ряду верхньої щелепи, дистальний прикус

246. Хлопчикові, 12 років, поставлено діагноз мезіальний прикус. Для уточнення плану лікування необхідно визначити ступінь осифікації скелету. Який додатковий метод діагностики потрібно застосувати?


A. Ортопантомографію
B. Телерентгенографію
C. Рентгенографію кисті руки
D. Прицільну рентгенографію
E. МРТ

247. Дитині 7 років. Скарги на косметичний недолік. З опитування виявлено, що у дитини шкідлива звичка- закусування верхньої губи. При огляді відзначено: поглиблення підносової складки, підборіддя й нижня губа значно видаються впереред, верхня губа западає, прикус змінний, нижні різці перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. До якого класу за Енглем належить описана вище патологія:


A. ІІ підклас ІІ
B. II підклас І
C. III
D. ІV
E. I

248. Дитині 7 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді: вкорочена верхня губа, виражені носо-губні складки. Підборіддя висунуте вперед. Кут нижньої щелепи розгорнутий. В порожнині рота - ранній змінний прикус. Бокові тимчасові зуби на верхній щелепі відсутні, альвеолярний відросток загострений в ділянці видалених зубів, нижні фронтальні зуби перекривають верхні, співвідношення перших постійних молярів ІІІ клас за Енглем. Вкажіть можливу етіологію.


A. Передчасна втрата тимчасових молярів верхньої щелепи
B. Вкорочена вуздечка язика
C. Інфантильний тип ковтання після 3-ьох років
D. Звичка смоктати палець
E. Нерівномірна зміна тимчасових зубів

249. Дівчинці 12 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді: верхня губа вкорочена, носо-губні складки виражені. Підборіддя висунуте вперед, кут нижньої щелепи розгорнутий. В порожнині рота постійний прикус. На нижній щелепі спостерігається скупчення фронтальних зубів, вестибулярне прорізування ікол. Верхня щелепа сплощена у фронтальній ділянці, співвідношення 1 постійних молярів ІІІ клас за Енглем. Визначте можливі причини виникнення аномалії?


A. Шкідлива звичка смоктання нижньої губи
B. Передчасна втрата зубів на нижній щелепі
C. Збільшення язикового мигдалика
D. Шкідлива звичка спати запрокидуюючи голову
E. Надкомплектні зуби на верхній щелепі

250. Після обстеження 11 річного пацієнта лікар-ортодонт встановив діагноз: відкритий прикус. Які зовнішньолицеві ознаки характерні для відкритого прикусу?


A. Зменшення середньої третини обличчя
B. Зменшення нижньої третини обличчя, поглиблення супраментальної борозни
C. Збільшення нижньої третини обличчя, виступання підборіддя вперед
D. Збільшення нижньої третини обличчя, згладженість носогубних та підборідної складок
E. Носогубні складки виражені помірно

251. До лікаря-ортодонта звернулись батьки з дитиною 10 років. У дитини збільшена нижня третина обличчя, носо-губні складки згладжені. У порожнині рота - пізній змінний прикус. Ключ оклюзії на перших постійних молярах збережений. У фронтальній ділянці відсутні контакти зубів з антагоністами, щілина між ними складає 8,5 мм. Визначте ступінь відкритого прикусу за Ф.Я.Хорошилкіною.


A. І ступінь
B. ІІ ступінь
C. V ступінь
D. ІV ступінь
E. ІІІ ступінь

252. До лікаря-ортодонта звернулись батьки з дитиною 10 років. У дитини збільшена нижня третина обличчя, носо-губні складки згладжені. У порожнині рота - пізній змінний прикус. Співвідношення молярів нормогнатичне. Спостерігається вертикальна щілина 4 мм. Визначте ступінь відкритого прикусу за Ф.Я.Хорошилкіною.


A. ІV ступінь
B. ІІІ ступінь
C. ІІ ступінь
D. І ступінь
E. V ступінь

253. До лікаря-ортодонта звернулись батьки з дитиною 4 років. У порожнині рота - молочний прикус, наявні треми та діастема між фронтальними зубами, протрузія фронтальних зубів. Між різцями відсутній контакт, вертикальна щілина 3мм. Дитина шепелявить, при ковтанні схиляє голову донизу і проштовхує язик між губами, видно напруження підборідного м'язу. Яка найбільш ймовірна причина такої клінічної ситуації?


A. Ротове дихання Соматичний тип ковтання
B. Ротове дихання
C. Інфантильний тип ковтання
D. Рахіт
E. Авітаміноз у матері під час вагітності

254. Хлопчику 5 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді: верхня губа вкорочена, носо-губні складки виражені, підборіддя висунуте вперед. В порожнині рота: тимчасовий прикус, вуздечка язика вкорочена, співвідношення молярів ІІІ клас за Енглем. Яка можлива причина виникнення даної аномалї прикусу?


A. Ротовий тип дихання
B. Вкорочена вуздечка язика
C. Звичка смоктання язика
D. Звичка закусувати нижню губу
E. Мікроглосія

255. Дитині 4 роки. При зовнішньоротовому огляді спостерігається виступання нижньої щелепи допереду. При внутрішньоротовому огляді: нижні фронтальні зуби перекривають верхні, щічні медіальні горбки зубів 55 та 65 знаходяться на дистальних горбках зубів 85 та 75. У матері спостерігається така ж клінічна картина (зміщення нижнього зубного ряду допереду). Вкажіть можливу етіологію.


A. Усі відповіді вірні
B. Спадковий фактор
C. Гіпертрофія язикового мигдалика
D. Макроглосія
E. Нерівномірне стирання горбків тимчасових зубів

256. Дитині 4 роки. При зовнішньоротовому огляді спостерігається виступання нижньої щелепи допереду. При внутрішньоротовому огляді: нижні фронтальні зуби перекривають верхні, щічні медіальні горби 55 та 65 зубів знаходяться на дистальних горбах 85 та 75 зубів. У матері спостерігається така ж клінічна картина (зміщення нижнього зубного ряду допереду). Поставте попередній діагноз.


A. хибна прогенія
B. верхня макрогнатія
C. істинна прогенія
D. прогнатія
E. нижня мікрогнатія

257. У дитини 6,5 років під час огляду в школі виявлено передчасну втрату тимчасових молярів на верхній щелепі. Який патологічний вид прикусу може сформуватися без застосування профілактичного дитячого протезування?


A. Дистальний прикус
B. Мезіальний прикус
C. Перехресний прикус
D. Відкритий прикус
E. Глибокий прикус

258. При профілактичному огляді дитини 12 років, було констатовано затримку випадіння зубів 73 та 83, зуби 33 та 43 прорізуються вестибулярно. До якої аномалії прикусу може призвести дана ситуація?


A. Видовження верхнього зубного ряду, мезіальний прикус
B. Звуження верхнього зубного ряду, дистальний прикус
C. Видовження нижнього зубного ряду, мезіальний прикус
D. Розширення нижнього зубного ряду, дистальний прикус
E. Вкорочення нижнього зубного ряду, мезіальний прикус

259. У пацієнта 10 років діагностовано дистальний прикус.При визначені клінічної проби Ешлера-Бітнера висуванні нижньої щелепи допереду, до ненейтрального співвідношення бокових зубів форма обличчя покращується. Чим обумовлений дистальний прикус?


A. Недорозвитком верхньої і нижньої щелепи
B. Недорозвитком нижньої щелепи
C. Недорозвитком верхньої щелепи
D. Збільшенням нижньої щелепи
E. Збільшенням верхньої щелепи

260. У пацієнта 10 років діагностовано дистальний прикус.При визначені клінічної проби Ешлера-Бітнера висуванні нижньої щелепи допереду, до ненейтрального співвідношення бокових зубів форма обличчя погіршується. В чому причина дистального прикусу?


A. В порушені розмірів, або положення верхньої щелепи та зубного ряду
B. В порушені росту верхньої щелепи
C. В порушені розмірів обох щелеп
D. В недорозвитку нижньої щелепи
E. В порушені росту нижньої щелепи

261. У пацієнта 10 років діагностовано дистальний прикус.При визначені клінічної проби Ешлера-Бітнера висуванні нижньої щелепи допереду, до ненейтрального співвідношення бокових зубів форма обличчя покращується а потім погіршується. Яка причина винекнення дистального прикусу?


A. Внаслідок недорозвитку верхньої щелепи
B. Внаслідок порушення розмірів верхньої щелепи
C. Внаслідок порушення росту і розвитку обох щелеп
D. Внаслідок недорозвитку обох щелеп
E. Внаслідок збільшення розміру верхньої щелепи

262. Які клінічні форми в залежності від ступеня розвитку щелеп виділяє Бетельман А.І.


A. Верхня макрогнатія та нижня мікрогнатія
B. Всі відповіді вірні
C. Верхня макрогнатія
D. Нижня мікрогнатія
E. Верхньощелепна прогнатія зі звуженням у бокових ділянках

263. Які клінічні форми в залежності від ступеня розвитку щелеп виділяє Бетельман А.І.


A. Верхня макрогнатія
B. Всі відповіді вірні
C. Верхня макрогнатія та нижня мікрогнатія
D. Нижня мікрогнатія
E. Верхньощелепна прогнатія зі звуженням у бокових ділянках

264. Основні форми за Хорошилкіною це ?


A. Зубоальвеолярна, поєднана
B. Поєднана, гнатична, оклюзійна
C. Гнатична, оклюзійна
D. Зубоальвеолярна, гнатична, поєднана
E. Змішана, гнатична, поєднана

265. Дитині 9,5 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді виявлено, що верхня губа западає. В порожнині рота: зуби 11, 21 відсутні. З анамнезу відомо що зуби 11 і 21 були втрачені 1,5 роки тому в наслідок травми. На ортопантомограмі, крім того, виявлено два надкомплектні зуби в ділянці зубів 34 та 42. До якої аномалії прикусу може призвести прорізування надкомплектних зубів на нижній щелепі?


A. Видовження зубного ряду, мезіальний прикус
B. Розширення зубного ряду, мезіальний прикус
C. Вкорочення зубного ряду, мезіальний прикус
D. Видовження зубного ряду, дистальний прикус
E. Вкорочення зубного ряду, відкритий прикус

266. Хлопчику 13 років діагностовано мезіальний прикус. Які зовнішньоротові ознаки будуть спостерігатись у пацієнта:


A. зменшення нижньої третини обличчя, виражені носо-губні та підборідна складки, нижня губа вивернута назовні, верхні зуби розташовані на червоній облямівці нижньої губи
B. виступання нижньої щелепи вперед, западіння верхньої губи, поглиблення підносової складки, червона облямівка нижньої губи широка
C. поглиблення супраментальної борозни, потовщення нижньої губи
D. збільшення нижньої частини обличчя, згладженість носо-губних і підборідної складок, незмикання верхньої і нижньої губ у стані спокою
E. усі відповіді вірні

267. Дівчинці 14 років, встановлено діагноз мезіальний прикус, які клінічні форми в залежності від ступеня розвитку щелеп виділяє Бетельман А.І.


A. мікрогнатія верхньої щелепи, макрогнатія нижньої щелепи, макрогнатія нижньої щелепи з мікрогнатією верхньої щелепи
B. істинна прогенія та обернене різцеве перекриття
C. зубоальвеолярна, гнатична та поєднана форми
D. зубоальвеолярна та скелетна форми
E. усі відповіді вірні

268. Хворому 8 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді спостерігається згладженість носогубних складок, підборідна ямка виражена, підборіддя скошене. У порожнині рота: верхні передні зуби нахилені назад, 13 та 22 зуби розташовані вестибулярно, місця для них у зубні дузі достатньо, у бокових ділянках спостерігаємо контакт одноіменних зубів. Який апарат доцільно використати для лікування?


A. Апарат Андрезена-Гойпля
B. Піднебінна пластинка з похилою площиною
C. Регулятор функції Френкля, тип I
D. Брекет-система
E. Піднебінна пластинка з ретракційною дугою

269. Регулятор функції Френкля II типу відрізняється від регулятора функції Френкля I тим що?


A. Губні пелоти які розташовуються в ділянці верхньої губи
B. До конструкції додають піднебінну дугу для вестибулярного переміщення верхніх фронтальних зубів і змінюють форму петель на ікла, які завдяки тому,що відкриті вперед, не затримують ріст фронтальної ділянки верхньої щелепи
C. До конструкції додають піднебінну дугу,без петель
D. Немає правильної відповіді
E. Вестибулярне дугу виготовляють для нижніх фронтальних зубів

270. Дівчинці 8 років. Лікар-ортодонт застосував для лікування регулятор функції Френкля II типу. Даний апарат застосовується для лікування:


A. дистального прикусу з протрузією верхніх фронтальних зубів
B. дистального прикусу з ретрузією нижніх фронтальних зубів
C. дистального прикусу
D. дистального прикусу з ретрузією верхніх фронтальних зубів
E. дистального прикусу з протрузією нижніх фронтальних зубів

271. Дівчинці 10 років. Лікар-ортодонт застосував для лікування піднебінну пластинку з похилою площиною у фронтальній ділянці. З якою метою використовується даний апарат?


A. З метою видовження зубного ряду
B. З метою зміщення нижньої щелепи допереду
C. З метою розширення зубного ряду
D. З метою звуження зубного ряду
E. З метою вкорочення зубного ряду

272. Пацієнту 10 років. Лікар-ортодонт поставив діагноз: дистальний прикус, II клас, II підклас за Енглем. Які з перечислених ортодонтичних апаратів для лікування цієї патології доцільно використати?


A. Піднебінна пластинка з фронтальним сектором і апарат Андрезена-Гойпля
B. Піднебінна пластинка з похилою площиною у фронтальній ділянці
C. Брекет-система
D. Апарат Андрезена-Гойпля
E. Апарат Френкля I типу

273. Хворому 6 років.Скарги на косметичний недолік.При зовнішньоротовому огляді: нижня третина обличчя зменшена,коловий м"яз рота напружений,носо-губні складки згладжені.Підборіддя скошене,нижня губа вивернута, центральні різці лежать на ній.У порожнині рота - ранній змінний прикус.Верхня щелепа здавлена у бокових ділянках, фронтальні зуби розташовані віялоподібно.При змиканні зубів у бокових ділянках визначається контакт одноіменних зубів.Який апарат найдоцільніше використати при даній патології?


A. Регулятор функції Френкля I типу
B. Регулятор функції Френкля II типу
C. Пластинка з вестибулярною дугою
D. Регулятор функції Френкля III типу
E. Пластинка з вестибулярною дугою і гвинтом

274. Пацієнту 18 років. В порожнині рота виявлено вестибулярний нахил фронтальних зубів без діастем і трем, сагітальна щілина 14 мм. Який метод лікування доцільно використати?


A. Хірургічний (видалення перших премолярів) і ортодонтичний
B. Хірургічний
C. Фізіотерапевтичний і хірургічний
D. Апаратурний
E. Фізіотерапевтичний і апаратурний

275. При огляді пацієнта 14 років виявлено згладженість носо-губних складок, вираженість підгубної ямки, нижня губа вивернута, підборіддя скошене. В порожнині рота: верхні передні зуби повністю перекривають нижні, 11 та 21 зуби нахилені назад, а 13,12 та 22,23 розташовані вестибулярно. Верхній зубний ряд має трапецієвидну форму, у бокових ділянках спостерігаємо контакт одноіменних зубів. Скласти план лікування.


A. Апарат Андрезена-Гойпля
B. Пластинка з ретрузійною дугою
C. Брекет система з міжщелеповою гумовою тягою
D. Регулятор функції Френкля II типу
E. Брекет система

276. Хворому 10 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді спостерігається згладженість носо-губних складок, підгубна ямка виражена, піборіддя скошене. У порожнині рота: центральні бокові різці на верхній щелепі нахилені назад. Верхня щелепа має форму трапеції, у бокових ділянках спостерігаємо горбкове змикання перших постійних молярів. Складіть план лікування.


A. Висунути фронтальну ділянку верхньої щелепи вперед, висування нижньої щелепи вперед
B. Розширення верхньої щелепи
C. Висування нижньої щелепи вперед
D. Висунути фронтальну ділянку верхньої щелепи вперед
E. Розширення нижньої щелепи

277. У пацієнта дистальний прикус.При визначені клінічної проби Ешлера-Бітнера висуванні нижньої щелепи до переду, до ненейтрального співвідношення бокових зубів форма обличчя покращується.До якого віку можна доцільно переміщати нижню щелепу до переду?


A. 13-15 років
B. 9-10 років
C. 6-7 років
D. 7-8 років
E. 10-13 років

278. Дитини 12 років при зовнішньоротовому огляді спостерігається згладженість носогубних складок, підборідкова ямка виражена.В порожнині рота: верхні різці перекривають нижні та мають нахил до ротової порожнини, ріжучі краї нижніх різців контактують з передньою третиною піднебіння. Співвідношення ікол і перших постійних молярів однойменне.Поставлено діагноз дистальний прикус.Лікується брекет-системою.Як призначити міжщелепову гумову тягу?


A. Від ікла на верхній щелепі до першого моляра на нижній щелепі
B. Від ікла на нижній щелепі до першого моляра на верхній щелепі
C. Від ікла на верхній щелепі до ікла на нижній щелепі
D. Від першого моляра на верхній щелепі до першого моляра на нижній щелепі
E. Від ікла на верхній щелепі до другого премоляра на нижній щелепі

279. До ортодонта звернулись батьки з дитиною 9 років. При зовнішньоротовому огляді виявлено видовження нижньої третини, напруження колового м'язу рота. У порожнині рота - змінний прикус, між різцями верхньої і нижньої щелеп - вертикальна щілина величиною 4 мм. До аномалій у якій площині належить описана аномалія прикусу?


A. горизонтальна
B. трансверзальна
C. вертикальна
D. сагітальна
E. фронтальна

280. Дитині 5 років. У порожнині рота - молочний прикус, наявні треми і діастема , між різцями верхньої і нижньої щелеп вертикальна щілина у 4 мм. Лікар становив діагноз: відкритий прикус. Які форми цієї аномалії прикусу виділяє Ф.Я. Хорошилкіна?


A. гнатичний і травматичний
B. гнатичний та зубоальвеолярний
C. травматичний односторонній і травматичний двосторонній
D. гнатичний, зубоальвеолярний і травматичний
E. рахітичний, гнатичний

281. До ортодонта звернулись батьки з дитиною 10 років. При зовнішньо ротовому огляді виявлено видовження нижньої третини, напруження колового м'язу рота. У порожнині рота - пізній змінний прикус, гіпоплазія емалі, між різцями верхньої і нижньої щелеп - вертикальна щілина величиною 4 мм. З анамнезу відомо, що дитина народилась восени, вигодовувалась штучно. Яка найбільш ймовірна причина патології прикусу?


A. рахіт
B. смоктання пальців
C. ротове дихання
D. закушування нижньої губи
E. закушування верхньої губи

282. До лікаря-ортодонта звернулись батьки з дитиною 9 років. Після огляду встановлено діагноз: відкритий прикус у фронтальній ділянці. Якими ознаками характеризується дана патологія прикусу?


A. вкорочення верхньої губи, вираженість носогубних складок, виступання підборіддя, симптом наперстка
B. збільшення нижньої третини обличчя, згладжені носогубні та підборідкові складки, напруження кругового м'язу рота, наявність вертикальної щілини між різцями
C. збільшення нижньої третини обличчя, згладжені носогубні складки, наявність сагітальної щілини між різцями
D. зменшення нижньої третини обличчя, згладжені носогубні складки, наявність сагітальної щілини між різцями
E. збільшення нижньої третини обличчя, вираженість носогубних складок, вивернута нижня губа

283. Після клінічного обстеження пацієнта лікар-ортодонт встановив діагноз: відкритий прикус у фронтальній ділянці. Які внутрішньоротові ознаки характерні для відкритого прикусу?


A. Відсутність контактів між молярами і премолярами верхньої та нижньої щелеп, вкорочена вуздечка верхньої губи
B. Відсутність контактів між різцями, іклами, премолярами і першими молярами
C. Відсутність контактів між різцями, іклами, великий язик, контакт на молярах - за І класом Енгля
D. Відсутність контактів між різцями, іклами, великий язик, контакт на молярах - за ІІ класом Енгля
E. Відсутність контактів між різцями, контакт на молярах за ІІІ класом Енгля

284. До лікаря-ортодонта звернулись батьки з дитиною 8 років із скаргами на те, що дитина відкушує їжу боковими зубами. При внутрішньоротовому огляді виявлено вертикальну щілину між різцями 4 мм, при ковтанні язик відштовхується від губ. Порушення якої функції стало причиною таких відхилень у формуванні прикусу?


A. Мовлення і дихання
B. Ковтання
C. Дихання
D. Жування і дихання
E. Жування і мовлення

285. У дитини 6 років виявлено шкідливу звичку смоктання великого пальця. Яка патологія прикусу може розвинутись внаслідок цієї звички?


A. Відкритий прикус у фронтальній ділянці
B. Відкритий прикус у боковій ділянці
C. Ретрузія фронтальної ділянки верхньої щелепи
D. Мезіальний прикус
E. Глибокий прикус

286. До лікаря-ортодонта звернулась пацієнтка із скаргами на утруднене відкушування їжі. При огляді відзначається згладженість носогубних складок, напруження колового м'язу, ротове дихання. У порожнині рота - вертикальна щілина 6 мм. Перші постійні моляри розташовані за І класом Енгля. Встановіть діагноз, використовуючи класифікацію Ф.Я.Хорошилкіної.


A. Відкритий прикус, ІІ ступінь
B. Відкритий прикус, ІV ступінь
C. Відкритий прикус, ІІІ ступінь
D. Відкритий прикус, І ступінь
E. Правильної відповіді немає

287. На прийом до стоматолога прийшла пацієнтка 12 років. При обстеженні виявлено зміну конфігурації тіла нижньої щелепи, значне поглиблення її на нижньому краї, зменшення зубоальвеолярної висоти у фронтальній ділянці, а в бокових ділянках - збільшення. За ТРГ визначається збільшення кута В, кут нижньої щелепи становить понад 139 градусів. Визначте форму відкритого прикусу.


A. Альвеолярна форма
B. Гнатична форма
C. Зубоальвеолярна форма
D. Змішана форма
E. Немає вірної відповіді

288. До лікаря-ортодонта звернулись батьки з дівчинкою 3 років. Губи у дитини незімкнуті, у ротовій порожнині визначається вертикальна щілина між різцями величиною 1 мм, при розмові язик розташовується між зубними рядами, дитина шепелявить, при ковтанні виявляється симптом "лимонної кірки". Які профілактичні заходи треба призначити дитині для уникнення прогресування патології?


A. Пластика вуздечки верхньої губи
B. Призначення апаратурного лікування
C. Міогімнастика, заняття з логопедом
D. Міогімнастика
E. Пластика вуздечки язика

289. При огляді дитини 9 років виявлено, що губи змикаються з напруженням, носогубні складки згладжені, широке перенісся. У порожнині рота - готичне піднебіння, звуження верхньої щелепи, вертикальна щілина між різцями складає 3 мм. Порушення якої функції призвело до даної патології?


A. Мовлення
B. Дихання
C. Ковтання
D. Жування
E. Смоктання

290. У пацієнта 12 років при зовнішньоротовому огляді визначається ввігнутий профіль, згладженість носогубних складок, губи змикаються з напруженням, виступає підборіддя, дихання ротове. У порожнині рота - вертикальна щілина між різцями верхньої і нижньої щелепи 2 мм, верхній перший моляр розташований позаду нижнього. Поставте діагноз.


A. Дистальний прикус
B. Відкритий мезіальний прикус
C. Відкритий дистальний прикус
D. Протрузія фронтальної ділянки верхньої щелепи
E. Мезіальний прикус

291. На консультацію до ортодонта скерований пацієнт 11 років. При зовнішньому огляді спостерігається збільшення нижньої третини обличчя, напружене змикання губ. У порожнині рота - І клас за Енглем, вертикальна щілина 4 мм, відсутні контакти на ділянці іклів та різців. За якими критеріями визначається ступінь важкості відкритого прикусу?


A. За спадковим фактором
B. За вираженістю порушень прикусу у сагітальному напрямку
C. За вираженістю порушень прикусу у трансверзальному напрямку
D. За кількістю зубів, які не контактують
E. За вираженістю зовнішньоротових порушень

292. На консультацію до ортодонта скерований пацієнт 11 років. При зовнішньому огляді спостерігається збільшення нижньої третини обличчя, напружене змикання губ. У порожнині рота - І клас за Енглем, вертикальна щілина 4 мм, відсутні контакти на ділянці іклів та різців. Визначте ступінь важкості відкритого прикусу?


A. ІІІ ступінь
B. ІІ ступінь
C. І ступінь
D. ІV ступінь
E. V ступінь

293. При огляді 9 річної дитини лікар виявив відхилення, характерні для відкритого прикусу. Які із перелічених чинників не можуть бути причиною даної патології?


A. Звичка спати з підкладеним кулаком під щоку
B. Смоктання язика, губ, щік, прокладання язика між зубами
C. Інфантильний тип ковтання
D. Порушення носового дихання
E. Прикушування сторонніх предметів

294. При обстеженні та зборі анамнезу 11 річного пацієнта лікар-ортодонт встановив діагноз: відкритий рахітичний прикус. Яка з цих ознак не характерна для відкритого прикусу рахітичної етіології?


A. Гіпоплазія зубів, коронки низькі
B. Зубоальвеолярне вкорочення у передньому відділі, зубоальвеолярне подовження у боковому відділі у вертикальній площині
C. Зубоальвеолярне подовження у передньому відділі, зубоальвеолярне вкорочення у боковому відділі у вертикальній площині
D. Звужена зубна дуга верхньої щелепи, трапецієвидна - нижньої
E. Всі відповіді правильні

295. Лікар-ортодонт встановив десятирічній пацієнтці діагноз: відкритий прикус. Які із наведених зовнішньоротових ознаки не характерні для відкритого прикусу?


A. Збільшення висоти нижньої третини обличчя
B. Збільшення нижньощелепного кута більше 135 градусів, витягнуте підборіддя
C. Поглиблення супраментальної борозди
D. Рот привідкритий, напружене змикання губ
E. Носо-губні складки згладжені, рот привідкритий, верхня губа вкорочена

296. До лікаря-ортодонта звернулися батьки з хлопчиком віком 6 років з приводу незмикання передніх зубів. Дитина має шкідливу звичку смоктати язик. Об'єктивно: спостерігають симптом наперстка при змиканні губ, мовлення порушене, між передніми зубами є вертикальна щілина близько 4 мм. Встановіть діагноз зубощелепної аномалії.


A. Прогенічний (мезіальний) прикус
B. Відкритий прикус
C. Перехресний прикус
D. Прогнатичний (дистальний) прикус
E. Глибокий прикус

297. У дитини 8 років при зовнішньоротовому огляді визначається квадратна форма чола. При внутрішньоротовому огляді виявлено: сідлоподібна форма верхньої та трапецієподібна форма нижньої щелепи, гіпоплазія фронтальних постійних зубів, вертикальна щілина між різцями. Яка причина даної патології?


A. Порушення дихання
B. Шкідливі звички
C. Рахіт
D. Травма
E. Порушення прорізування зубів

298. Дівчинці 3 роки. Скарги матері на косметичний дефект - щілину між фронтальними зубами верхньої та нижньої щелеп. Об'єктивно: обличчя симетричне, непропорційне за рахунок видовження нижньої третини обличчя. Носогубні складки згладжені. У порожнині рота вертикальна щілина 4 мм. Дитина шепелявить, у неї інфантильний тип ковтання. Вкажіть найбільш ймовірну причину виникнення даної патології.


A. Прикушування нижньої губи
B. Прокладання язика між зубами
C. Підкладання кулачка під щоку під час сну
D. Смоктання губи
E. Прикушування верхньої губи

299. До ортодонта звернулись батьки з дитиною 2,5 років. Скарги матері на утруднене відкушування їжі, косметичний недолік. При зовнішньому огляді визначається подовження нижньої третини обличчя, напруженість носогубних згорток. В руці дитина тримає "цмочок". В порожнині рота - вертикальна щілина 5 мм. Яка причина виникнення патології прикусу?


A. Шкідлива звичка
B. Недостатність функціонального навантаження
C. Інфекційні хвороби матері
D. Патологія верхніх дихальних шляхів
E. Рахіт

300. Пацієнт 11 років скаржиться на криві передні верхні і нижні зуби. Ортодонт поставив діагноз: дистальний глибокий травмуючий прикус, скупченість різців верхньої та нижньої щелеп. Сагітальна щілина 3 мм. Зубоальвеолярне видовження фронтальної ділянки нижньої щелепи. Який патогенез даного захворювання?


A. Затримка розвитку верхньої щелепи
B. Передчасна втрата тимчасових молярів нижньої щелепи
C. Затримка розвитку нижньої щелепи
D. Спадковий фактор
E. Надмірний розвиток верхньої щелепи

301. У дитини віком 5 років відмічається відсутність трем і діастеми на нижній щелепі. Тимчасовий період прикусу. На верхній щелепі - незначні треми між різцями. Глибоке перекриття у фронтальній ділянці. Які основні принципи профілактики слід застосувати в даному випадку?


A. Видалення одного молочного зуба
B. Знімна ортодонтична апаратура
C. Стимуляція росту нижньої щелепи
D. Незнімна ортодонтична апаратура
E. Стримання росту верхньої щелепи

302. До ортодонта скерована дитина 5 років. При огляді виявлено згладженість носогубних та підборідкових складок, змикання губ з напруженням. У порожнині рота відсутня фронтальна група зубів. Тип ковтання - інфантильний. Яка патологія зубощелепної системи найімовірніше розвинеться у дитини у майбутньому?


A. відкритий прикус
B. ретрузія фронтальних зубів
C. вестибулярне положення іклів
D. глибокий прикус
E. відхилень у формуванні зубощелепної системи не буде

303. У дитини виявлено шкідливу звичку тримати олівці і ручки боковими зубами. До якої патології прикусу призведе ця звичка?


A. перехресний прикус
B. глибокий прикус
C. фронтальний відкритий прикус
D. боковий відкритий прикус
E. дистальний прикус

304. До лікаря-ортодонта ЛОРом скерована дитина з діагнозом: аденоїдні розростання ІІ ступеня. У дитини аденоїдний тип обличчя, у порожнині рота - звуження і вкорочення нижньої щелепи, звуження верхньої щелепи, готичне піднебіння, між фронтальними зубами вертикальна щілина 3 мм.Що є основною причиною таких проявів?


A. смоктання нижньої губи
B. тривале ротове дихання
C. прокладання язика між зубними рядами у фронтальній ділянці
D. тривале смоктання "цмочка"
E. спадковість

305. До лікаря-ортодонта ЛОРом скерована дитина з діагнозом: аденоїдні розростання ІІ ступеня. У дитини аденоїдний тип обличчя, у порожнині рота -звуження і вкорочення нижньої щелепи, звуження верхньої щелепи, готичне піднебіння, між фронтальними зубами - щілина 3 мм. На перших постійних молярах - горбковий контакт. Поставте діагноз.


A. відкритий мезіальний прикус
B. дистальний глибокий прикус
C. мезіальний прикус
D. відкритий дистальний прикус
E. відкритий прикус

306. Пацієнту 7 років лікар встановив діагноз - відкритий прикус. На які м'язи необхідно призначити міогімнастику при відкритому прикусі?


A. коловий м'яз рота та жувальні м'язи
B. латеральний крилоподібний
C. медіальний крилоподібний
D. жувальні м'язи
E. на всі перечислені м'язи

307. При профілактичному огляді 3 річної дитини лікар-ортодонт виявив фактори ризику виникнення відкритого прикусу. Які із цих заходів належать до профілактичних при відкритому прикусі?


A. міогімнастика на коловий м'яз рота і жувальні м'язи, усунення шкідливих звичок, нормалізація функції ковтання та дихання
B. усунення шкідливих звичок, апаратурне лікування
C. пластика вуздечки верхньої губи, стимуляція м'язів, які опускають нижню щелепу
D. пластика вуздечки верхньої губи, стимуляція м'язів, які піднімають нижню щелепу
E. нормалізація функції ковтання та дихання, міогімнастика для жувальних м'язів

308. Лікар-ортодонт виявив відкритий прикус у обох дітей батьків. Зі слів батьків відомо, що діти не люблять жувати тверду їжу, у їх раціоні переважають подрібнені продукти. На яку групу м'язів необхідно збільшити навантаження при відкритому прикусі?


A. м'язи, які зміщують нижню щелепу вперед
B. м'язи, які піднімають нижню щелепу
C. м'язи, які опускають нижню щелепу
D. м'язи, які зміщують нижню щелепу назад
E. на всі групи м'язів

309. Після огляду дитини 5 років лікар встановив діагноз - відкритий прикус. Яка шкідлива звичка призводить до виникнення відкритого прикусу?


A. спати з закинутою назад головою
B. смоктання пальців
C. закусування нижньої губи
D. закусування верхньої губи
E. смоктання щік

310. При встановленні діагнозу відкритого прикусу лікар скористався класифікацією Ф.Я.Хорошилкіної. Який розмір вертикальної щілини характерний для ІІ ступеня відкритого прикусу за цією класифікацією?


A. від 5 до 8 мм
B. від 3 до 4 мм
C. від 5 до 9 мм
D. від 2 до 6 мм
E. більше 9 мм

311. До ортодонта звернулись батьки 5 річної дитини зі скаргами на косметичний недолік. При огляді діагностовано мезіальний прикус. Який вид міогімнастичних вправ рекомендовано використовувати для лікування мезіального прикусу у цьому віці?


A. для висувачів нижньої щелепи
B. для колового м'язу рота
C. для м'язів язика
D. для колового м'язу рота і висувачів нижньої щелепи
E. для жувальної групи м'язів

312. У дитини 5 років. При зовнішньо ротовому огляді спостерігається виступання нижньої щелепи. При внутрішньо ротовому огляді: нижні фронтальні зуби перекривають верхні, щічні медіальні горби 55 та 65 зубів знаходяться на дистальних горбах 85 та 75. Виражені горбки тимчасових ікол.Який план лікування при даній клінічній картині?


A. пришліфування горбків тимчасових ікол
B. Апарат Андрезена-Гойпля
C. Френкель ІІ типу
D. Френкель І типу
E. Розширяюча пластинка на верхню щелепу з вестибулярною дугою

313. Хворій 15 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньо ротовому огляді відзначається висування підборіддя, кут щелепи розгорнутий, крупні риси обличчя, великі кисті рук. Дівчинка носить взуття 41 розміру, ріст 180 см. У порожнині рота : нижня макрогнатія, при змиканні зубів спостерігається у бокових і фронтальній ділянках обернене перекриття. Нижні фронтальні зуби нахилені назад, сагітальна щілина між фронтальними зубами відсутня. Коронки 36 та 46 зруйновані, на rtg виявлено гранульоми на всіх коренях. Який план лікування.


A. комбінований (ортодонтично-хірургічний)
B. ортодонтичний
C. міогімнастика
D. хірургічний
E. усі відповіді вірні

314. Батьки хлопчика 10 років звернулись на консультацію до лікаря ортодонта. При внутрішньо ротовому огляді діагностовано медіальний прикус з мікрогнатією верхньої щелепи, треми і діастеми відсутні. Який апарат більш доцільно застосувати у цому віці:


A. трьох секторну пластинку на верхню щелепу
B. Апарат Брюкля
C. направляючі коронки Катца
D. капа Биніна
E. брекет система з міжщелепово тягою

315. Хворому 10 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньо ротовому огляді спостерігається вираженість носо-губних складок, підборіддя виступає до переду. У порожнині рота : центральні і бокові різці на верхній щелепі нахилені назад. Верхня щелепа має форму трапеції, співвідношення молярів за І класом. Складіть план лікування.


A. розширення нижньої щелепи
B. податити фронтальну ділянку верхньої щелепи назад
C. висування нижньої щелепи вперед
D. висунути фронтальну ділянку верхньої щелепи вперед
E. розширення верхньої щелепи

316. У клініку стоматології звернулись батьки 6 річного хлопчика. При об'єктивному огляді діагностовано мезіальний прикус, різцеве перекриття 1,5 мм. Який апарат рекомендовано використати при даній патології:


A. Френкель ІІІ тип
B. Пластинка Хінца
C. Френкель ІІ тип
D. Пластинка Шварца
E. Пропульсор Мюлемана

317. Під час санації ротової порожнини дівчинки 12 років було діагностовано мезіальний прикус. Об'єктивно макрогнатія нижньої щелепи, між фронтальними зубами треми і діастема, нормогнатія верхньої щелепи. За рахунок чого може бути досягнуте зменшення нижньої щелепи :


A. Дисталізацією перших постійних молярів на нижній щелепі
B. Видалення других премолярів на нижній щелепі
C. Видалення перших пре молярів на нижній щелепі
D. усі відповіді вірні
E. Зсув нижніх передніх зубів назад за рахунок проміжків

318. При огляді пацієнта 12 років спостерігається клінічний випадок при якому є макрогнатія нижньої щелепи і мікрогнатія верхньої щелепи. На що мають бути спрямовані лікувальні заходи при даній патології :


A. збільшення верхньої щелепи
B. зменшення нижньої щелепи
C. зменшення верхньої і збільшення нижньої
D. Збільшення верхньої щелепи і зменшення нижньої
E. усі відповіді вірні

319. У дитини 10 років підборіддя виступає вперед, нижня губа перекриває верхню. Між нижніми різцями треми і діастема, нижні різці перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. Співвідношення перших постійних молярів за 3 класом Енгля. Якою має бути тактика лікаря :


A. апарат Брюкля
B. комплекс міогімнастики
C. капа Биніна
D. брекет система
E. капа шварца

320. У хлопчика 8 років діагностовано мікрогнатію верхньої щелепи при нормогнатичній нижній щелепі. Який апарат слід використовувати при даній патології :


A. капу Биніна
B. капу Шварца
C. симетрично розширяючу пластинку на верхню щелепу
D. трьох секторну пластинку на верхню щелепу з оклюзій ними накладками на бокові зуби
E. апарат Андрезена- Гойпля

321. У дитини діагностовано мезіальний прикус. Для лікування дитини лікар- ортодонт застосовує апарат Френкля ІІІ типу. Якого типу дії є даний апарат за класифікацією Малигіна


A. моноблок
B. Функціонально діючий двощелепний
C. комбінованої дії двощелепний
D. функціонально направляючий двощелепний
E. механічно діючий

322. У 6 річного хлопчика лікарем ортодонтом діагностовано мезіальний прикус. При огляді лице симетричне, непропорційне, збільшення нижньої третини обличчя, нижні різці перекривають верхні на 2/3 висоти коронок. Який з перечислених апаратів найбільш доцільно використовувати при даній патології?


A. пластинка Шонхера
B. капа на нижню щелепу з підборідковою пращею
C. капа на нижню щелепу
D. апарат Андрезена-Гойпля
E. підборідкова праща

323. На прийом до ортодонта звернувся хлопець 17 років. Об'єктивно обличчя симетричне, непропорційне, підборіддя виступає до переду, кут нижньої щелепи розгорнутий, макрогнатія нижньої щелепи. Діагноз мезіальний прикус скелетна форма. Який з методів лікування є найбільш доцільним при даній патології ?


A. Знімна апаратура
B. хірургічний
C. ортодонтичний
D. міогімнастика
E. усі відповіді вірні

324. Хворому 8 років. Скарги батьків на косметичний недолік. При зовнішньо ротовому огляді відзначається виступання підборіддя, виражені носо-губні складки. При внутрішньо ротовому огляді: нижні зуби перекривають верхні. Діагностовано мезіальний прикусу. Який з апаратів Френкля слід використовувати при такій патології ?


A. Френкель І
B. Френкель ІІ
C. Френкель ІІІ
D. Френкель ІV
E. піднебінна пластинка з похилою площиною

325. У дитини діагностовано дистальний прикус. Для лікування дитини лікар-ортодонт застосовує апарат Андрезена-Гойпля. Якого типу дії є даний апарат за класифікацією Малигіна?


A. Функціонально направляючий, двощелепний
B. Функціонально направляючий, функціонально діючий
C. Механічно діючий, функціонально направляючий
D. Функціонально діючий, двощелепний
E. Механічно діючий

326. У пацієнта 15 років лікарем ортодонтом був діагностований медіальний прикус. Для уточнення діагнозу пацієнта було скеровано на ТРГ. При якій формі мезіального прикусу прогноз лікування більш сприятливий ?


A. краніальній
B. зубоальвеолярній
C. у всіх випадках одинаково сприятливий
D. гнатичній
E. у всіх випадках одинаково несприятливий

327. Пацієнту 12 років поставлено діагноз мезіальний прикус, при якому на нижній щелепі спостерігаються діастема і треми. Для лікування назначено апарат Брюкля. До якої групи апаратів за класифікацією Малигіна належить даний апарат?


A. комбінованої дії двощелепний
B. Функціонально направляючий, механічно-діючий
C. функціонально направляючий двощелепний
D. моноблок
E. механічно діючий

328. У хлопчика 8 років лікарем ортодонтом діагностовано мезіальний прикус. Об'єктивно лице симетричне непропорційне. Для лікування цієї патології призначено капу Биніна. Що становить собою капа Биніна для лікування мезіального прикусу?


A. знімна пластинка з вестибулярною дугою на нижню щелепу
B. незнімна капа на зуби нижньої щелепи з похилою площиною у бокових ділянках
C. незнімна металічна капа на нижні фронтальні зуби з похилою площиною
D. знімна капа на всі зуби нижньої щелепи з похилою площиною у фронтальній ділянці
E. Капа на нижній зубний ряд для роз'єднання прикусу

329. Пацієнту 29 років. Під час зовнішньолицевого огляду відмічається зниження нижньої третини обличчя. Внутрішньоротовий огляд: оральний нахил верхніх різців, скупченість нижніх різців, глибокий прикус. Який найбільш типовий патогенез даної патології?


A. Всі відповіді вірні
B. Дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба та розлади функції жування
C. Травми в бокових ділянках щелеп в дитинстві, шкідливі звички прикушування сторонніх предметів
D. Інфекційні захворювання в зубощелепній ділянці
E. Генетичні особливості росту нижньої щелепи, відсутнє жувальне навантаження в дитинстві, шкідливі звички

330. За якою класифікацією виділяють: "глибокий прикус без зміщення нижньої щелепи", "з її зміщенням", та "комбіновану форму"?


A. За Бетельманом А.І
B. За Калвелісом Д.А
C. За Хорошилкіною Ф.Я
D. За Маркосян Л.В
E. За класифікацією ВООЗ

331. У пацієнта 19 років встановлено діагноз: дистальний глибокий прикус, незначна скупченість нижніх різців. До яких функціональних і морфологічних порушень в майбутньому може призвести дана патологія будучи не лікованою?


A. Дисфункції СНЩС, передчасна стертість зубів, зміна положення зубів
B. Виникнення карієсу, розлади мовлення, головний біль
C. Може викликати суттєвий естетичний дефект
D. Зазвичай не викликає ніяких порушень зубощелепної системи
E. Збільшує тонус жувальних м'язів і викликає порушення трофіки ясен

332. Дитині 9 років. Об'єктивно: множинний карієс, треми і діастема верхньої щелепи, зруйновані коронки молочних і постійних молярів. Що буде основним чинником утворення глибокого прикусу?


A. Скупченість різців нижньої щелепи
B. Зруйновані коронки бокових зубів знаходяться на рівні ясен
C. Треми верхньої щелепи
D. Діастема верхньої щелепи
E. Множинний карієс

333. Пацієнту 17 років. Прийшов з батьками на консультацію з приводу естетичного дефекту у вигляді маленької нижньої щелепи. Раніше до ортодонта не звертався. Об'єктивно: нижня третина обличчя вкорочена, виражена супраментальна складка, дистальний глибокий травмуючий прикус, коронки верхніх різців нахилені орально. В мами візуально відмічається мікрогнатія нижньої щелепи. Пацієнт санований, всі зуби вітальні без суттєвої патологічної стертості. Яка найбіьш імовірна причина даної патолгії?


A. Спадковий фактор
B. Відсутність попередньої консультації ортодонта
C. Родові травми
D. Інфекційні захворювання
E. Немає вірної відповіді

334. Хвора 16 років скаржиться на відчуття важкості в зубі, біль від гарячого, неприємний запах з рота. Об'єктивно: коронка 46 зуба сірого кольору, глибока каріозна порожнина з'єднується з порожниною зуба. Поверхневе зондування-безболісне, глибоке - болісне. Перкусія 46 зуба дещо болюча. Який найбільш імовірний діагноз?


A. Хронічний фіброзний пульпіт
B. Загострення хронічного періодонтиту
C. Хронічний гангренозний пульпіт
D. Хронічний гранулюючий періодонтит
E. Хронічний конкрементозний пульпіт

335. До лікаря звернулись батьки з дитиною 7 років. У порожнині рота - ранній змінний прикус, різці нахилені вестибулярно, наявна вертикальна щілина між різцями розміром 3 мм, на молярах - співвідношення за ІІ класом за Енглем. З анамнезу відомо, що дитина смокче великий палець. Поставте діагноз.


A. відкритий дистальний прикус
B. дистальний прикус
C. відкритий прикус
D. протрузія верхніх фронтальних зубів
E. відкритий мезіальний прикус

336. З якими аномаліями та деформаціями зубощелепної ділянки найчастіше поєднується глибокий прикус?


A. З перехресним прикусом
B. З мезіальним прикусом
C. З аномаліями твердих тканин зубів
D. З дистальним прикусом
E. З аномаліями форми зубів

337. Що таке глибокий травмуючий прикус?


A. Пацієнт під час жування часто прикусує собі слизівку щік та язика
B. Нижні різці контактують зі слизовою оболонкою ясен верхньої щелепи
C. Верхні різці контактують зі слизовою оболонкою ясен нижньої щелепи
D. Під час жування відбувається хронічна травма тканин пародонту
E. Пацієнт постійно отримує психологічну травму в наслідок естетичного недоліку

338. Які додаткові методи діагностики використовуються для підтвердження діагнозу глибокий прикус?


A. Телерентгенографія
B. Прицільна рентгенографія
C. Жуйна проба за Рубіновим
D. Ортопантомографія
E. Всі відповіді вірні

339. Пацієнту 12 років. Глибокий дистальний прикус. Коронки верхніх центральних різців перекривають коронки нижніх різців на 7 мм. До якого ступеню глибокого різцевого перекриття за Хорошилкіною можна віднести дане співвідношення різців?


A. IV
B. I
C. II
D. III
E. V

340. Пацієнту 14 років. Обличчя симетричне пропорційне. В ротовій порожнині I клас за Енглем, незначна скупченість зубів нижньої щелепи, глибоке перекриття різців. Як охарактеризувати дану ситуацію за класифікацією Маркосян?


A. Комбінована форма глибокого прикусу
B. Глибокий прикус без зміщення нижньої щелепи
C. Надмірне перекриття
D. Глибокий прикус зі зміщенням нижньої щелепи
E. Надмірний перекриваючий прикус

341. Дитині 10 років. Скарги на косметичний недолік. Об'єктивно: обличчя симетричне, непропорційне, нижня третина зменшена. У порожнині рота верхні фронтальні зуби перекривають нижні на 2/3 їх висоти. За якою класифікацією лікар-ортодонт поставив даний діагноз?


A. За класифікацією ВООЗ
B. За класифікацією Хорошилкіної
C. За класифікацією Бетельмана
D. За класифікацією Катца
E. За класифікацією Маркосян

342. Хлопчику 6 років. Лікар-ортодонт поставив діагноз: дистальний глибокий блокуючий прикус. Які клінічні ознаки характерні для даної патології прикусу?


A. Протрузія фронтальної групи зубів, горбкове змикання перших постійних молярів
B. Ретрузія фронтальної групи зубів, горбкове змикання перших постійних молярів
C. Звуження нижньої щелепи, співвідношення в бокових ділянках нормогнатичне
D. Звуження верхньої щелепи, горбкове змикання перших постійних молярів
E. Протрузія фронтальної групи зубів, співвідношення в бокових ділянках нормогнатичне

343. Хлопчику 10 років. Лікар-ортодонт поставив діагноз: глибокий прикус. Які фукнціональні порушення найбільш характерні для цієї патології зубощелепної системи?


A. Перевантаження тканин пародонту фронтальних зубів
B. Зниження ефективності жування
C. Всі відповіді вірні
D. Захворювання тканин пародонту
E. Травмування слизової оболонки

344. Пацієнту 11 років. Лікар-ортодонт поставив діагноз: глибокий перекриваючий прикус. Якою класифікацією користувався лікар при постановці діагнозу?


A. Калвеліса
B. Маркосян
C. Бетельмана
D. Хорошилкіної
E. ВООЗ

345. У клініку ортодонтії для профілактичного огляду звернулась дівчина 12 років. Скарг не пред'являє. Зубна формула відповідає віку. У фронтальній ділянці у всіх площинах відхилень не визначається. У бічних ділянках по трансверзалі виявлено зворотнє перекриття. Який попередній діагноз.


A. Глибокий прикус
B. Дистальний прикус
C. Двосторонній косий прикус
D. Відкритий прикус
E. Мезіальний прикус

346. До стоматолога звернулись батьки 13 річного підлітка з приводу травми у ділянці нижньої щелепи справа. Виникнення якого ускладнення можливе при даній травмі?


A. Відкритого прикусу
B. Перехресного прикусу
C. Глибокого прикусу
D. Мезіального прикусу
E. Дистального прикусу

347. У стоматологічну клініку звернувся пацієнт М. 15 років зі скаргами на неправильне вимовляння звуків, прикушування щоки. Об'єктивно: асиметрія обличчя, обумовлена боковим зміщенням підборіддя щодо серединно-сагітальної площини. Встановлено діагноз: букальний перехресний прикус із зміщенням. Які проби необхідно провести для визначення зміщення нижньої щелепи за Ільїною-Маркосян і Кибкало.


A. Другу і третю
B. Третю і четверту
C. Третю і першу
D. Першу і другу
E. Першу і четверту

348. До лікаря-ортодонта звернувся пацієнт К. віком 14 років. Обєктивно: надмірно широка верхня зубна дуга, піднебінні горбки верхньої щелепи покривають щічні горбки нижньої щелепи. За допомогою міотонометрії встановлено гіпотонію жувальних м'язів. Виявлено порушення функції жування, блокування нижньої щелепи і порушення її бокових рухів. Який з різновидів перехресного прикусу спостерігається?


A. Букальний без зміщення
B. Лінгвальний
C. Букальний зі зміщенням
D. Сукупний букально-лінгвальний
E. Не має правильної відповіді

349. На огляд у стоматологічний кабінет до лікаря-ортодонта звернувся пацієнт віком 7 років. Клінічно встановлено: розширення зубного ряду нижньої щелепи та перехресний прикус бокових зубів. Який саме вид перехресного прикусу встановлено у пацієнта? А. В. П C. D.


A. Блокуючий, лінгвальний
B. Букально - лінгвальний
C. Перекриваючий, блокуючий
D. Перекриваючий, букальний
E. Не має правильної відповіді

350. До лікаря-ортодонта з метою профілактики звернулися батьки 6 річної дитини. Під час збору анамнезу виявлена звичка спати, підставивши кулачок під щоку. До розвитку якої аномалії прикусу може призвести ця звичка?


A. Відкритого
B. Мезіального
C. Косого
D. Дистального
E. Глибокого

351. У дитини 8 років під час профілактичного огляду виявлена асиметрія обличчя, яка обумовлена боковим зміщенням підборіддя щодо серединно-сагітальної площини. При якому різновиді перехресного прикусу характерна дана клінічна картина?


A. При лінгвальному
B. При букальному зі зміщенням нижньої щелепи
C. При букально - лінгвальному
D. При букальному без зміщення нижньої щелепи
E. Не має правильної відповіді

352. До лікаря-ортодонта звернувся пацієнт 14 років. При огляді виявлено, що конфігурація обличчя порушена, трансверзальні рухи нижньої щелепи утруднені. Це призвело до нерівномірного розподілу жувального тиску, травматичної оклюзії і захворювань тканин пародонту. Які методи діагностики необхідно провести для постановки остаточного діагнозу?


A. Аксіальна рентгенографія
B. Обстеження діагностичних моделей
C. Панорамна рентгенографія
D. Бокова ТРГ
E. Не має правильної відповіді

353. У дівчини 14 років при огляді лікарем-ортодонтом виявлена патологія прикусу у трансверзальній площині, яка характеризується невідповідністю розмірів, форми зубних рядів верхньої та нижньої щелеп та їх співвідношення. Який це прикус?


A. Медіальний
B. Перехресний
C. Відкритий
D. Дистальний
E. Глибокий

354. При обстеженні пацієнта 18-ти років лікарем-ортодонтом виявлено: широке піднебінне склепіння, нахилені орально альвеолярні відростки. Яка форма перехресного прикусу в пацієнта?


A. Зубо-альвеолярна форма відкритого прикусу
B. Скелетна форма відкритого прикусу
C. Зубо-альвеолярна форма перехресного прикусу
D. Скелетна форма перехресного прикусу
E. Не має правильної відповіді

355. До ортодонта звернувся пацієнт 14 років із скаргами на неправильну конфігурацію обличчя. Об'єктивно: асиметрія обличчя, підборіддя зміщене вправо щодо серединни-сагітальної площини, . Середня лінія між верхніми і нижніми центральним різцями не співпадає До якої площини відноситься дана патологія?


A. Вертикальної
B. Транверзальної і сагітальної
C. Транверзальної
D. Сагітальної
E. Транверзальної і вертикальної

356. На консультацію до лікаря-ортодонта звернувся пацієнт 8-ми років із скаргами на часте прикушування слизової оболонки щоки, неправильне вимовляння звуків. Об'єктивно: обличчя несиметричне, при внутрішньо-ротовому обстеженні середня лінія не співпадає. Нижня щелепа зміщена в один бік по діагоналі. При пальпації ділянки СНЩС визначено слабко виражений рух суглобової головки. Який діагноз?


A. Букально-лінгвальний прикус
B. Лінгвальний перехресний прикус
C. Букальний перехресний прикус із зміщенням
D. Букальний перехресний прикус без зміщення
E. Немає правильної відповіді

357. До стоматолога-ортодонта звернулася дитина 12 років. Об'єктивно : асиметрія обличчя, обумовлена боковим зміщенням підборіддя, утруднені трансверзальні рухи нижньої щелепи Яке функціональне порушення характерне для цього прикусу?


A. Травмування слизової оболонки піднебіння
B. Порушення рухів СНЩС
C. Порушення мови з прокладанням язика між зубами
D. Неправильне ковтання (симптом наперстка)
E. Порушення дихання

358. До лікаря-ортодонта звернувся пацієнтка А. 17 років. Об'єктивно визначається яскраво виражена асиметрія обличчя, пов'язана з різким зміщенням нижньої щелепи вліво щодо серединно-сагітальної площини. Правий та лівий профіль пацієнта розрізняється за формою. Які додаткові методи обстеження необхідно провести для постановки заключного діагнозу при перехресному прикусі?


A. Обстеження діагностичних моделей
B. Проведення проби Ешлера - Бітнера
C. Бокова TPГ
D. Панорамна рентгенографія
E. Аксіальна рентгеногpафія

359. Пацієнтка 12 років звернулася до ортодонта із скаргами на неправильну конфігурацію обличчя. Об'єктивно: асиметрія обличчя, підборіддя зміщене щодо серединни-сагітальної площини. Середня лінія між верхніми і нижніми центральним різцями не співпадає, мезіо-дистальне співвідношення бокових зубів у нормі, асиметрія обличчя збільшується при широкому відкриванні рота. Встановіть попередній діагноз.


A. Букальний перехресний прикус без зіщення
B. Сукупний перехресний прикус
C. Лінгвальний перехресний прикус
D. Букальний перехресний прикус зі зміщенням
E.

360. Дівчинка 12-ти років звернулася до стоматолога. При огляді порожнини рота виявлено, що: з правої сторони фігурно-бугорковий контакт перших молярів по І класу, з лівої - по ІІ класу, нижні зуби перекривають верхні. Який прикус у дитини?


A. Односторонній перехресний
B. Глибокий
C. Ортогнатичний
D. Медіальний
E. Відкритий

361. У дитини 6-ти років під час первинного огляду ортодонтом визначена звичка спати, підклавши кулачок під щоку. Розвитку якої аномалії прикусу може сприяти ця звичка?


A. Прогнатії
B. Косого
C. Дистального
D. Мезіального
E. Прогенії

362. Хлопчик 11 років звернувся до лікаря-ортодонта із скаргами на неправильну форму обличчя. Об'єктивно: при зовнішньо-ротовому огляді: зміщення нижньої щелепи, підборіддя; внутрішньротово: гіпотонія жувальних м'язів, блокування нижньої щелепи і порушення її бокових рухів. Верхня зубна дуга помірно широка, верхні бокові зуби частково проковзують повз нижні з лівого боку. Встановіть попередній діагноз:


A. Сукупний перехресний прикус
B. Букальний перехресний прикус із зміщенням
C. Лінгвальний перехресний прикус
D. Букальний перехресний прикус без зміщення
E. Медіальний прикус

363. До лікаря-ортодонта звернувся пацієнт А. 16 років. Після огляду було встановлено діагноз - букальний перехресний прикус. Яка клінічна картина характерна для цієї патології?


A. Верхні бічні зуби і нижні знаходяться в горбкових контактах
B. Усі верхні зуби перекривають нижні
C. Верхні бічні зуби повністю перекривають нижні
D. Нижні бічні зуби повністю перекривають верхні
E. Усі нижні зуби перекривають верхні

364. У пацієнта 22 років спостерігається плоске піднебінне склепіння і вестибулярний нахил верхніх зубів. Яка форма прикусу у пацієнта?


A. Скелетна форма перехресного прикусу
B. Зубо-альвеолярна форма перехресного прикусу
C. Зубо-альвеолярна форма відкритого прикусу
D. Скелетна форма відкритого прикусу
E. Немає правильної відповіді

365. Хлопчику 6 років. Лікар-ортодонт поставив діагноз: дистальний глибокий блокуючий прикус. Який ортодонтичний апарат можна використати для успішного лікування даної патології?


A. Апарат Брюкля
B. Вестибулярна пластинка з пружиною Кофіна
C. Капа Биніна
D. Апарат Андрезена з оклюзійними накладками на молочні моляри
E. Немає вірної відповіді

366. Дитині 9 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньоротовому огляді виявлено зменшення нижньої третини обличчя, глибоку підборідкову складку. В порожнині рота: верхні різці перекривають нижні на половину величини і контактують з ними в ділянці шийок. Співвідношення молярів нормогнатичне. Складіть план лікування.


A. Капа Биніна
B. Вестибулярна пластинка на верхню щелепу з похилою площиною
C. Лікування не потрібне
D. Апарат Андрезена-Гойпля
E. Вестибулярна пластинка з оклюзійними накладками на бокові зуби

367. Пацієнту 14 років. Обличчя симетричне пропорційне. В ротовій порожнині I клас за Енглем, незначна скупченість зубів нижньої щелепи, глибоке перекриття різців. Який апарат набільш доцільніше використати в даному випадку?


A. Апарат Френкля третього типу
B. Капа Биніна
C. Апарат Андрезена-Гойпля
D. Розширюючу пластинку з активаторами на нижні різці
E. Пластинка з пружиною Кофіна

368. Пацієнту 20 років. Скарги на косметичний недолік і утруднене пережовування їжі. При зовнішньоротовому огляді виявлено вкорочення нижньої третини обличчя, нижня губа вивернута, підгубна ямка виражена, підборіддя дещо скошене. У порожнині рота: фронтальна ділянка верхнього зубного ряду видовжена, між зубами треми і діастема. При змиканні зубних рядів нижні передні зуби контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Ортодонт встановив діагноз: глибокий травмуючий прикус. Який принцип лікування даної аномалії?


A. Оклюзійні накладки в бокових ділянках для стимуляції прорізування бокових зубів
B. Накусочна площадка у фронтальній ділянці
C. Ректракційна дуга на верхню щелепу для ретрузії різців
D. Активатори на нижні різці для їх протрузії
E. Міогімнастика та лікувальна фізкультура

369. При огляді пацієнта 12 років виявлено згладженість носо-губних складок, вираженість підгубної ямки, нижня губа вивернута, підборіддя скошене. В порожнині рота: верхні передні зуби повністю перекривають нижні, зуби 11 та 21 нахилені назад, а зуби 13, 12 та 22 і 23 розташовані вестибулярно. Верхній зубний ряд має трапецієвидну форму, у бокових ділянках спостерігаємо контур одноіменних зубів. При біометричних дослідженнях на діагностичних моделях можна визначити, що ріжучі краї нижніх різців контактують із пришийковими ділянками верхніх різців. Який план лікування буде правильним?


A. Оклюзійні накладки на бокові зуби
B. Брекет-система з еластиками 3 класу
C. Брекет-система з косою гумовою міжщелеповою тягою
D. Брекет-система з еластиками 2 класу
E. Оклюзійна накладка на фронтальні зуби

370. Дитині 10 років. Скарги на косметичний недолік. Об'єктивно: обличчя симетричне, непропорційне, нижня третина лиця незначно вкорочена, глибока супраментальна згортка. У порожнині рота: верхні фронтальні зуби перекривають нижні до рівня шийок. Ріжучі краї нижніх різців торкаються слизової оболонки піднебіння. Співвідношення перших постійних молярів за 1 класом Енгля. Складіть план лікування.


A. Піднебінна пластинка на верхню щелепу з накусочною площадкою у фронтальній ділянці
B. Піднебінна розширююча пластинка на верхню щелепу
C. Піднебінна розширююча пластинка на верхню щелепу з накусочною площадкою у фронтальній ділянці
D. Піднебінна розширююча пластинка на верхню щелепу з боковими оклюзійними накладками
E. Піднебінна пластинка на верхню щелепу з боковими оклюзійними накладками

371. Хлопчику 6 років. Скарги на затруднене відкушування їжі. Зі слів батьків - "лінощі жування". При зовнішньоротовому огляді: нижня третина обличчя зменшена, нижня губа вивернута, виразна підгубна ямка. У порожнині рота: віковий період прикусу - ранній змінний; при змиканні зубних рядів бокові зуби дотикаються слизової оболонки піднебіння. Сагітальні і трансверзальні оклюзійні криві різко виражені, фронтальні зуби нахилені вперед, між ними - тремі і діастеми. Який принцип лікування даної патології?


A. Розширення верхньої щелепи
B. Оклюзійні накладки на постійні моляри
C. Оклюзійні накладки на молочні моляри
D. Накусочна площадка на фронтальні зуби
E. Розширення нижньої щелепи

372. Пацієнту 11 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішьноротовому огляді: нижня третина обличчя зменшена, коловий м'яз рота напружений, носо-губні складки згладжені. Підборіддя скошене, виражена підборідкова ямка, рот напіввідкритий. Фронтальні зуби верхньої щелепи нахилені допереду, між ними є треми і діастема. Виявлено сагітальну щілину розміром 15 мм, у бокових відділах - погорбкове змикання перших постійних молярів. Складіть план лікування.


A. Пластинка на верхню щелепу з боковими оклюзійними накладками
B. Апарат Андрезена з роз'єднанням у фронтальній ділянці
C. Апарат Андерезан-Гойпля
D. Апарат Андрезена з роз'єднанням у бічних ділянках
E. Розширюючий апарат Андрезена

373. У клініку звернувся пацієнт віком 20 років. Об'єктивно виявлено зміщення нижньої щелепи вліво та надкомплектний 22 зуб. За методом Нанса встановлено видовження верхньої зубної дуги з лівої сторони. Яке необхідно провести лікування?


A. Видалення окремих зубів
B. Оперативне втручання
C. Ортодонтичне лікування із застосуванням механічно діючих апаратів
D. Усі відповіді вірні
E. Не має правильної відповіді

374. До стоматолога-ортодонта звернулись батьки 6 річної дитини. Об'єктивно : асиметрія обличчя, обумовлена боковим зміщенням підборіддя, утруднені трансверзальні рухи нижньої щелепи. Який із апаратів слід застосувати для лікування перехресного прикусу у цей період?


A. Френкеля
B. Андрезена-Гойпля
C. Фліса-Циж
D. Капу Шварца
E. Брекет-систему

375. До лікаря-ортодонта звернувся пацієнт А. 26 років. Об'єктивно визначається яскраво виражена асиметрія обличчя, пов'язана з різким зміщенням нижньої щелепи вправо щодо серединно-сагітальної площини. Правий та лівий профіль пацієнта розрізняється за формою. Після огляду було встановлено діагноз - букальний перехресний прикус із зміщенням. Яка тактика лікаря в даній ситуації?


A. Проведення ортодонтичного лікування з використанням активатора Андрезена- Гойпля
B. Проведення хірургічного лікування
C. Проведення ортодонтичного лікування з використанням брекетів
D. Проведення ортодонтичного лікування з використанням апарату Френкеля
E. Всі відповіді вірні

376. У клініку звернувся пацієнт А. 17 років. Під час огляду виявлено асиметрію обличчя без зміщення серединної точки підборіддя, внутрішньо-ротово - щічні горбки верхніх бокових зубів розташовані у поздовжніх борознах нижніх зубів. Середня лінія між верхніми і нижніми різцями співпадає. Поставлено діагноз - перехресний прикус. Лікар вирішив застосувати ортодонтичний апарат. Що перед цим йому необхідно визначити?


A. Всі відповіді вірні
B. Бічну оклюзію
C. Конструктивний прикус
D. Центральну оклюзію
E. Не має правильної відповіді

377. При профілактичному огляді обстежували дівчинку 5 років. У стані фізіологічного спокою лицеві ознаки зубо-щелепових аномалій не визначалися. У порожнині рота 20 молочних зубів, горби іклів виражені, без ознак фізіологічного стирання, між фронтальними зубами - треми, діастеми. Форма зубних рядів напівкругла. Центральна лінія між різцями не співпадає, прикус косий. Що необхідно зробити в першу чергу для попередження прогресування косого прикусу?


A. Чекати саморегуляції
B. Пришліфувати горбки іклів, що не стерлися
C. Виготовити пластинку з гвинтом для верхньої щелепи
D. Призначити масаж щелеп
E. Роз'єднати прикус

378. До лікаря-ортодонта з метою профілактики звернулися батьки 4 річної дитини. Під час збору анамнезу виявлена звичка спати, підставивши кулачок під щоку. Об'єктивно: множинний карієс. Яка повинна бути тактика лікаря в даній ситуації?


A. Санація порожнини рота, м'яка їжа, механічно діюча апаратура
B. Жування твердої їжі
C. Санація порожнини рота, ліквідування шкідливих звичок
D. Функціональна апаратура
E. Ліквідування шкідливих звичок, механічно діюча апаратура

379. В клініку звернулись батьки 7 річної дівчинки. При огляді виявлено, що з правої сторони піднебінні горбки верхньої щелепи перекривають зуби нижньої щелепи. Встановлено діагноз - букальний однобічний перехресний прикус. Який апарат необхідно використати?


A. Апарат на нижню щелепу з гвинтом, вестибулярною дужкою, кламерами
B. Капа Шварца
C. Піднебінна пластинка з сектором в сторону і оклюзійними накладками
D. Піднебінна пластинка з сектором в сторону
E. Брекет-система

380. До лікаря-ортодонта звернувся пацієнт 26 років. Після обстеження і збору анамнезу було діагностовано: перехресний прикус з вираженою гнатичною формою. Яке необхідно провести лікування?


A. Апаратурне
B. Не потрібно проводити лікування
C. Хірургічне
D. Хірургічне та апаратурне
E. Фізіотерапевтичне

381. У пацієнта 8,5 років відзначається відхилення від норми по трансверзалі у бічних ділянках щелеп і протрузія фронтальних зубів верхньої щелепи з поворотом їх по осі. Поставлений діагноз: двосторонній перехресний прикус за рахунок звуження верхньої щелепи. Для лікування використаний регулятор функцій Френкеля 1 типу. Що з перерахованого нижче відноситься до функціональних елементів цього апарату?


A. Вестибулярна дуга і губний пелот
B. Губний пелот і щічні щити
C. Щічні щити і вестибулярна дуга
D. Каркас і кламери
E. Губний пелот і кламери

382. Для усунення зміщення нижньої щелепи вбік у тимчасовому та змінному періоді прикусу шапочку з підборідною пращею і позаротовою гумовою тягою:


A. Застосовувати не рекомендується
B. Можна застосовувати з будь-якою тягою
C. Можна застосовувати з односторонньою косою тягою
D. Можна застосовувати з горизонтальною тягою
E. Можна застосовувати з вертикальною тягою

383. При застосуванні розширювальної пластинки для верхньої щелепи для лікування двостороннього вестибулярного перехресного прикусу оклюзійні накладки на бічні зуби мають бути


A. З відбитками протилежних зубів
B. Гладкі
C. Оклюзійні накладки не потрібні
D. З одного боку з відбитками, з іншої - гладкі
E. Форма не має значення

384. Для лікування перехресного прикусу з бічним зміщенням нижньої щелепи оклюзійні накладки двощелепових апаратів:


A. Не роблять
B. Готують на стороні зміщення
C. Готують на протилежній стороні
D. Готують з двох сторін
E. Не має значення

385. При якому прикусі застосовують розширювальний апарат з оклюзійними накладками на бокові зуби без відбитків жувальної поверхні зубів-антагоністів, що полегшує розширення зубної дуги?


A. Двосторонньому перехресному прикусі
B. Букальному перехресному прикусі
C. Лінгвальному перехресному прикусі
D. Односторонньому перехресному прикусі
E. Всі відповіді вірні

386. Пацієнт 10-ти років звернувся до ортодонта. Під час огляду виявлено асиметрію обличчя без зміщення серединної точки підборіддя, внутрішньо-ротово - щічні горбки верхніх бокових зубів розташовані у поздовжніх борознах нижніх зубів. Середня лінія між верхніми і нижніми різцями співпадає. Який апарат використовують для лікування даної патології?


A. Розширювальний апарат з оклюзійними накладками на бокові зуби
B. Капи для роз'єднання прикусу
C. Апарат Френкеля ІІ-го типу
D. Відкритий активатор Кламта
E. Всі відповіді вірні

387. У стоматологічну клініку звернулися батьки 5 річної дитини зі скаргами на неправильне вимовляння звуків, прикушування щоки. Поставлено діагноз: перехресний прикус. Яка тактика лікаря в даній ситуації?


A. Хірургічне лікування
B. Застосування капи на нижню щелепу та підборідкової пращі з косою односторонньою тягою
C. Міогімнастика
D. Апарат Брюкля
E. Всі відповіді вірні

388. До ортодонта звернувся пацієнт 16 років із скаргами на неправильну конфігурацію обличчя. Об'єктивно: асиметрія обличчя, підборіддя зміщене вправо щодо серединни-сагітальної площини, . Середня лінія між верхніми і нижніми центральним різцями не співпадає. Якими додатковими методами можна покращити результати і скоротити терміни лікування перехресного прикусу?


A. МРТ
B. Всі відповіді вірні
C. Вакуум-терапія
D. Вібрація
E. Лазерна терапія

389. У клініку звернувся пацієнт 20-ти років. При огляді діагностовано букальний перехресний прикус без зміщення. Який апарат доцільно використати у даному випадку?


A. Апарат Хайрекс
B. Апарат Френкеля
C. Апарат Андрезена-Гойпля
D. Апарат Гербста
E. Апарат Брюкля

390. При лікуванні букального перехресного прикусу на кільця бокових зубів верхньої щелепи гачки для застосування міжщелепної резинової тяги:


A. прилягають на піднебінній поверхні
B. місце прилягання не має значення
C. прилягають на вестибулярній поверхні
D. прилягають на вестибулярні і піднебінні поверхні
E. Всі відповіді вірні

391. Для лікування букального перехресного прикусу на кільця бокових зубів нижньої щелепи гачки для застосування міжщелепної тяги:


A. місце прилягання не має значення
B. прилягають на піднебінні поверхні
C. прилягають на вестибулярні поверхні
D. прилягають на вестибулярні і піднебінні поверхні
E. Всі відповіді вірні

392. Батьки 7 річної дитини звернулася до лікаря-ортодонта з метою профілактичного огляду. Із анамнезу було встановлено шкідливу звичку підкладати м'яку іграшку під праву щоку. Лікар виявив усі ознаки перехресного прикусу і призначив ортодонтичне лікування. Які помилки найчастіше допускають лікарі при лікуванні перехресного прикусу для попередження виникнення рецидивів захворювання?


A. Не ліквідовують шкідливу звичку
B. Застосовують шапочку з підборідною пращею і позаротовою гумовою тягою
C. Розширюють зубний ряд на боці перехресного прикусу
D. Звужують зубний ряд на боці перехресного прикусу
E. Призначають міогімнастику

393. До ортодонта звернулись батьки 5 річної дитини зі скаргами на косметичний недолік. При огляді діагностовано відкритий прикус. Який вид міогімнастичних вправ рекомендовано використовувати для лікування відкритого прикусу у цьому віці?


A. для висувачів нижньої щелепи
B. для колового м'язу рота і висувачів нижньої щелепи
C. для м'язів язика
D. для колового м'язу рота, жувальних м'язів
E. для жувальної групи м'язів

394. У клініку стоматології звернулись батьки 6 річного хлопчика. При об'єктивному огляді діагностовано відкритий прикус, вертикальна щілина 1,5 мм. Який апарат рекомендовано використати при даній патології:


A. Френкель ІІ тип
B. вестибулярна пластинка шонхера
C. Пластинка Шварца
D. Френкель ІІІ типу
E. Фрекель І типу

395. У дитини діагностовано відкритий прикус. Для лікування дитини лікар- ортодонт застосовує апарат біонатор Бальтерса. Якого типу дії є даний апарат за класифікацією Малигіна. E механічно діючий


A. функціонально направляючий, функціонально діючий
B. механічно діючий функціонально направляючий
C. функціонально направляючий двощелепний
D. Функціонально діючий двощелепний
E. механічно діючий

396. До ортодонта звернулись батьки 5 річної дівчинки. З анамнезу відомо, що у дитини шкідлива звичка смоктання язика. Яким апаратом можна відучити дитину від шкідливої звички прокладання язика між зубами?


A. Капа Шварца
B. Пластинкою з петлями Рудольфа або заслонкою з пластмаси
C. Френкель ІІ тип
D. Пластинка Шварца
E. Активатор Дасса

397. Під час санації ротової порожнини дітей у дошкільному навчальному закладі різних вікових груп лікарем стоматологом у 5-ти дітей було виявлено відкритий прикус. Вибір методу лікування відкритого прикусу залежить від:


A. розташування вертикальної щілини
B. віку пацієнта
C. величини вертикальної щілини
D. всі відповіді вірні
E. наявності шкідливих звичок

398. При огляді ротової порожнини 6 річної дівчинки лікарем стоматологом було призначено лікування за допомогою пластинки з вестибулярно - оральним щитом. Вестибулярно-оральний щит застосовується для лікування?


A. косого прикусу
B. дистального прикусу
C. відкритого ( у поєднанні з дистальним)
D. глибокого
E. піднебінного положення різців

399. В якому віковому періоді формування прикусу раціонально застосувати апрат Хербста-Кожокару для лікування відкритого прикусу?


A. тимчасовий прикус
B. постійний прикус
C. змінний прикус ІІ період
D. змінний прикус І період
E. усі відповіді вірні

400. До ортодонта звернувся хлопець 16 років, при внутрішньо ротовому огляді виявлено відкритий прикус. Лікування відкритого прикусу у період постійних зубів може пришвидшити?


A. Пластика вуздечки язика
B. пластика язика
C. компактостеотомія
D. міогімнастика
E. логопедичне лікування

401. Батьки 4-х річної дитини звернулись до ортодонта зі скаргами на естетичний недолік. Під час огляду діагностовано відкритий прику внаслідок шкідливої звички смоктання язика. При лікуванні відкритого прикусу, що сформувався в наслідок шкідливої звички смоктання язика застосовується:


A. Пластинка Шварца
B. регулятор функції Френкеля І типу
C. пластинка Крауса
D. пластинка Шонхера
E. активатор Дасса

402. До лікаря ортодонта звернулись батьки 10 річної дитини. При огляді було діагностовано відкритий прикус і призначене лікування. Ступінь важкості лікування відкритого прикусу визначають за такими ознаками:


A. величиною вертикальної щілини
B. кількістю контактуючих зубів
C. величиною дефекту зубного ряду
D. числом порушень функцій
E. величиною сагітальної щілини між передніми зубами

403. Дитині 7 років . Скарги на косметичний недолік. При зовнішньо ротовому огляді: згладженість носо - губних згорток, напруження колового м'язу рота, ротове дихання. Верхні центральні різці прорізались на 2/3, повернені навколо осі медіальними краями вперед, не контактують з нижніми. Співвідношення бокових зубів в нормі. Зубні ряди мають V- подібну форму. Виберіть апарат для лікування даної патолої


A. піднебінно розширяюча пластинка
B. розширяюча пластинка на нижню щелепу
C. розширяюча пластинка з активаторами на нижню щелепу
D. Піднебінно - розширяюча пластинка з активаторами на передні різці
E. Піднебінна пластинка з активаторами на передні різці

404. При огляді 7 річної дитини лікарем ортодонтом було діагностовано відкритий прикус і для лікування було призначено підборідкову пращу з фіксацією до головної шапочки. Який напрям тяги від підборідної пращі до головної шапочки застосовується для лікування відкритого прикусу?


A. всі відповіді вірні
B. коса
C. Вертикальна
D. горизонтальна
E. немає правильної відповіді

405. При профілактичному огляді у дитини віком 9 років виявлено: губи змикаються з напруженням, широке перенісся, вузькі ніздрі. У порожнині рота: готичне піднебіння, звуження верхнього зубного ряду в бокових ділянках, вертикальна щілина між різцями 1мм. Співвідношення між молярами за І класом Енгля. Корекцію якої функції потрібно провести, щоб запобігти формуванню аномального прикусу у даному випадку.


A. не має правильної відповіді
B. функції жування
C. функції носового дихання
D. функції ковтання
E. функції мовлення

406. Хворій 11 років. Скарги на затруднене відкушування їжі, косметичний недолік. При зовнішньо ротовому огляді визначаємо подовження нижньої третини, напруження колового м'язу рота. Носо-губні складки згладжені. У порожнині рота: зуби уражені гіпоплазією, клінічна висота їх коронок зменшена, жувальні поверхні молярів знаходяться на рівні ясенного краю. Верхній зубний ряд має сідловидну форму. При змиканні зубних рядів спостерігається вертикальна щілина в 4мм між центральними різцями. Який апарат найбільш доцільно використовувати для лікування даної патології.


A. Піднебінно розширяюча пластинка з похилою площиною у фронтальній ділянці
B. Апарат міжщелепового витяжіння
C. Апарат Андрезена-Гойпля
D. Покриття зубів коронками і міжщелеповим витяжінням у фронтальній ділянці
E. Капа Биніна

407. Дитині 11 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньо ротовому огляді - обличчя пропорційне, симетричне. При огляді порожнини рота виявлено: нейтральне співвідношення перших постійних молярів. Фронтальні зуби не контактують, вертикальна щілина - 3мм. Виявлено шкідливу звичку- смоктання пальця. Які лікувально-профілактичні заходи необхідно вжити при даній патології?


A. пластинка Шонхера
B. апарат Андрезена -Гойпля
C. вестибулярна пластинка Ракоссі
D. апарат Френкля 3 типу
E. капа Шварца

408. До ортодонта звернувся хлопець 13 років. Скарги на косметичний недолік. В порожнині рота вертикальна щілина у фронтальній ділянці. Який апарат доцільно використати при даній патології


A. апарат Володкіна
B. френкель І тип
C. френкель ІІІ тип
D. френкель ІІ тип
E. пластинка Шварца

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка