4 курс Соціальна медицина, громадське здоров’яДата конвертації05.04.2021
Розмір4.46 Mb.

4 курс Соціальна медицина, громадське здоров’я 

1. 1.Вивчалася питома вага населення , що лікується в амбулаторно-поліклінічних закладах області. Назвіть обєкт спостереження? • A.* Населення області

 • B. Амбулаторно-поліклінічні заклади

 • C. Мешканець області

 • D. Звернення в амбулаторно-поліклінічні заклади

 • E. Склад населення за віком, статтю

2. 2.Вивчення поширеності функціонального порушення постави серед школярів ЗОШ №12 в м. К. за звітний рік у статистичному дослідженні є:

 • A.* Метою дослідження

 • B. Обєктом спостереження

 • C. Аналізом матеріалу статистичного дослідження

 • D. Одиницею спостереження

 • E. Обліковою ознакою

3. 3.Усі 1680 пацієнтів пролікованих сімейним лікарем К. за рік є:

 • A.* Суцільною статистичною сукупністю

 • B. Вибірковою статистичною сукупністю

 • C. Варіантою

 • D. Одиницею спостереження

 • E. Атрибутивною ознакою

4. 4.56 пацієнтів з ускладненням гострої пневмонії із 1980 пацієнтів пролікованих сімейним лікарем К. за рік є:

 • A.* Вибірковою статистичною сукупністю

 • B. Варіантою

 • C. Одиницею спостереження

 • D. Атрибутивною ознакою

 • E. Суцільною статистичною сукупністю

5. 5.Пацієнт офтальмологічного кабінету міської поліклініки у статистичному спостереженні є:

 • A.* Одиницею спостереження

 • B. Вибірковою статистичною сукупністю

 • C. Обєктом спостереження

 • D. Обліковою ознакою

 • E. Програмою збору матеріалу

6. 6.Вивчалася середня тривалість госпіталізації 200 хворих на цукровий діабет, що є одиницею спостереження ?

 • A.* Випадок госпіталізації хворого

 • B. Діагноз цукровий діабет

 • C. 200 хворих на цукровий діабет

 • D. Тривалість госпіталізації

 • E. Рівень цукру у крові кожного хворого

7. 7.Лікувально-профілактичні заклади, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню ведуть постійну реєстрацію всіх звернень до поліклініки з приводу захворювань, з профілактичною метою та інших. Який вид статистичного спостереження за ступенем охоплення вони використовують?

 • A.* Суцільний

 • B. Індивідуальний

 • C. Поточний

 • D. Систематичний

 • E. Вибірковий

8. 8.В дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації. Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Визначити, який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники.

 • A.* Механічний

 • B. Спрямований

 • C. Випадковий

 • D. Типологічний

 • E. Серійний

9. 9.Вивчалася ефективність роботи лікарень області. Назвіть обєкт спостереження?

 • A.* Лікарні області

 • B. Лікарня в області

 • C. Ефективність роботи лікарень

 • D. Окремі розділи роботи лікарень

 • E. Річний звіт лікарні

10. 10.Серед 18 тис. госпіталізованих в обласну лікарню за рік, 56 померли, що є одиницею спостереження ?

 • A.* Померлий

 • B. 18 тис. госпіталізованих

 • C. 56 померлих

 • D. Причини смерті

 • E. Обласна лікарня

11. 11.Аналіз числа захворювань, що ускладнили пологи та післяпологовий період у пологових будинках Тернопільської області. за звітній рік у статистичному дослідженні є:

 • A.* Метою дослідження

 • B. Одиницею спостереження

 • C. Обєктом спостереження

 • D. Аналізом матеріалу статистичного дослідження

 • E. Обліковою ознакою

12. 12.Вивчався рівень народжуваності в регіоні С. Назвіть обєкт спостереження.

 • A.* Населення регіону

 • B. Народжуваність

 • C. Мешканець регіону

 • D. Розподіл народжених за обліковими показниками

 • E. Загальне число народжених

13. 13.Який розділ медичної статистики вивчає оцінку достовірності отриманих результатів впливу ЛФК на лікування хронічної пневмонії?

 • A.* Статистика організації та проведення медико-соціальних досліджень

 • B. Статистика економічна та математичного моделювання

 • C. Статистика здоров'я населення

 • D. Статистика системи охорони здоров'я

 • E. Статистика соціальних та правових питань

14. 14.У місті Н було проведено соціально-гігієнічне дослідження. У відповідності з програмою дослідження усе населення міста спочатку було розділено по місцю проживання (порайонно), а потім із кожної групи відбиралися пропорційно одиниці спостереження. Визначити, який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники.

 • A.* Типологічний

 • B. Серійний

 • C. Випадковий

 • D. Механічний

 • E. Спрямований

15. 15.Зріст дитини для оцінки її фізичного розвитку у статистичному спостереженні є:

 • A.* Варіантою

 • B. Вибірковою статистичною сукупністю

 • C. Одиницею спостереження

 • D. Атрибутивною ознакою

 • E. Обєктом спостереження

16. 16.Аналіз числа викликів бригад екстреної медичної допомоги до дітей в Тернополі за звітній рік у статистичному дослідженні є:

 • A.* Метою дослідження

 • B. Одиницею спостереження

 • C. Обєктом спостереження

 • D. Аналізом матеріалу статистичного дослідження

 • E. Обліковою ознакою

17. 17.Для вивчення розповсюдженості гіпертонічної хвороби були відібрані 200 жінок у віці старше 40 років. Визначити, який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники.

 • A.* Спрямований

 • B. Серійний

 • C. Випадковий

 • D. Механічний

 • E. Типологічний

18. 18.Заповнення пацієнтом опитувального листка відноситься до:

 • A.* Анкетного методу

 • B. Безпосереднього спостереження

 • C. Викопіювання даних

 • D. Анамнестичного методу

 • E. Експедиційного методу

19. 19.При вивченні життєстійкості дітей у породіль, які мали вади серця серед інших показників вивчалася маса тіла новонароджених, їх зріст, строк гестації. Виділення всіх статистичних ознак, що підлягають обліку передбачає:

 • A.* Програма збору матеріалу

 • B. Обєкт спостереження

 • C. Програма розробки матеріалу

 • D. Програма аналізу матеріалу

 • E. План статистичного спостереження

20. 20.Групування розподілу госпіталізованих хворих з різними захворюваннями за розходженням діагнозу при направленні та клінічним діагнозом (ознаки повязані між собою) відбувається у:

 • A.* Комбінаційну таблицю

 • B. Програму збору матеріалу

 • C. Програму аналізу матеріалу

 • D. Просту таблицю

 • E. Групову таблицю

21. 21.Вивчався сумарний показник відтворення населення. Складання бланку з переліком облікових ознак даного дослідження передбачає:

 • A.* Програма збору матеріалу

 • B. Програма аналізу матеріалу

 • C. Програма розробки матеріалу

 • D. Обєкт спостереження

 • E. План статистичного спостереження

22. 22.Зведення статистичного матеріалу вивчення впливу паління на захворювання бронхітом в макети таблиць передбачає:

 • A.* Програма розробки матеріалу

 • B. Програма збору матеріалу

 • C. Обєкт спостереження

 • D. План статистичного спостереження

 • E. Програма аналізу матеріалу

23. 23.Рівень захворюваності 800 дітей, які проживали на дільниці сімейного лікаря, становив 2115‰. Назвіть одиницю спостереження даного дослідження.

 • A.* Кожна дитина

 • B. 800 дітей

 • C. Дільниця сімейного лікаря

 • D. Рівень захворюваності 2115‰

 • E. Захворюваність

24. 24.При проведені дослідження встановлено, що рівень білірубіну крові у 60 хворих на гепатит С становить 40 мкмоль/л. Програму збору матеріалу даного дослідження заповнюють на:

 • A.* Кожного хворого

 • B. 60 хворих в таблиці

 • C. Інфекційне відділення

 • D. Рівень захворюваності на гепатит С

 • E. Рівень білірубіну

25. 25.В групуванні матеріалу використовується такий показник, як рівень гемоглобіну крові. Цей показник є:

 • A.* Варіантою

 • B. Альтернативною ознакою

 • C. Одиницею спостереження

 • D. Атрибутивною ознакою

 • E. Обєктом спостереження

26. 26.В групуванні матеріалу використовується такий показник, як стать пацієнта. Цей показник є:

 • A.* Атрибутивною ознакою

 • B. Альтернативною ознакою

 • C. Варіантою

 • D. Одиницею спостереження

 • E. Обєктом спостереження

27. 27.Вивчалися міграційні процеси в країні. Формулювання одиниці спостереження даного дослідження передбачає:

 • A.* План статистичного дослідження

 • B. Програма розробки матеріалу

 • C. Обєкт спостереження

 • D. Програма аналізу матеріалу

 • E. Статистична сукупність

28. 28.Вивчався показник обігу ліжка в лікарні. Складання бланку з переліком облікових ознак даного дослідження передбачає:

 • A.* Програма збору матеріалу

 • B. Програма аналізу матеріалу

 • C. Програма розробки матеріалу

 • D. Обєкт спостереження

 • E. План статистичного спостереження

29. 29.Зведення статистичного матеріалу вивчення пливу своєчасної госпіталізації на зменшення післяопераційних ускладнень в макети таблиць передбачає:

 • A.* Програма розробки матеріалу

 • B. Програма збору матеріалу

 • C. Обєкт спостереження

 • D. План статистичного спостереження

 • E. Програма аналізу матеріалу

30. 30.При проведені дослідження встановлено, що частота серцевих скорочень у 120 хворих на миготливу аритмію в середньому становить 120 уд/хв. Програму збору матеріалу даного дослідження заповнюють на:

 • A.* Кожного хворого

 • B. 120 хворих в таблиці

 • C. Кардіологічне відділення

 • D. Частоту серцевих скорочень

 • E. Миготливу аритмію

31. 31.Проводилось дослідження динаміки захворюваності на правець за останні 5 років. Виявлення закономірностей в цьому дослідженні передбачає:

 • A.* Програма аналізу матеріалу

 • B. Програма збору матеріалу

 • C. Програма розробки матеріалу

 • D. Обєкт спостереження

 • E. План статистичного спостереження

32. 32.При вивченні ефективності спостереження педіатром дітей першого року життя серед інших показників вивчалася їх маса тіла, зріст, природнє чи штучне вигодовування. Виділення всіх статистичних ознак, що підлягають обліку передбачає:

 • A.* Програма збору матеріалу

 • B. Програма розробки матеріалу

 • C. Обєкт спостереження

 • D. Програма аналізу матеріалу

 • E. План статистичного спостереження

33. 33.Розповсюдженість серцево-судинних захворювань на дільниці сімейного лікаря, на якій проживає 2200 населення, становить 780‰. Назвіть одиницю спостереження даного дослідження.

 • A.* Кожен мешканець

 • B. 2200 мешканців

 • C. Дільниця сімейного лікаря

 • D. Розповсюдженість серцево-судинних захворювань

 • E. Кожна нозологічна форма серцево-судинних захворювань

34. 34.Встановлено, що число випадків захворюваності з тимчасовою втратою працездатності 1500 працівників, становить 55. Назвіть одиницю спостереження даного дослідження.

 • A.* Кожен працівник

 • B. 1500 працівників

 • C. Підприємство

 • D. 55 випадків захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

 • E. Випадок захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

35. 35.При проведені дослідження встановлено, що рівень креатиніну у 55 хворих на ниркову недостатність становить 190 мкмоль/л. Програму збору матеріалу даного дослідження заповнюють на:

 • A.* Кожного хворого

 • B. 55 хворих в таблиці

 • C. Нефрологічне відділення

 • D. Ниркову недостатність

 • E. Випадки захворюваності на ниркову недостатність

36. 36.Проводилось дослідження динаміки природнього приросту населення області за останні 10 років. Узагальнення отриманих результатів даного дослідження передбачає:

 • A.* Програма аналізу матеріалу

 • B. Програма збору матеріалу

 • C. Програма розробки матеріалу

 • D. Обєкт спостереження

 • E. План статистичного спостереження

37. 37.У місті 100000 мешканців. Із 160 випадків інфекційних захворювань 75 припадає на грип. Який показник захворюваності на грип відносно всіх інфекційних хвороб треба використати?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Інтенсивний

 • C. Відносної інтенсивності

 • D. Наочності

 • E. Співвідношення

38. 38.Поліклініка обслуговує 30 тисяч дорослого населення. На протязі року було зареєстровано 11600 захворювань, із них з вперше встановленим діагнозом 3860. Який вид показника слід застосувати для характеристики розповсюдженості (частоти) захворювань серед населення?

 • A.* Інтенсивний

 • B. Екстенсивний

 • C. Наочності

 • D. Співвідношення

 • E. Інвалідності

39. 39.В місті Ф. в 2015 р. проживало 40000 населення. В цьому році народилося 620 немовлят та померло 680 осіб, в тому числі 308 жінок та 372 чоловіки. Якщо рівень смертності 2012 року прийняти за базовий, то в 2013 р. рівень смертності збільшився на 0,5 %, в 2014 р. на 0,7 %, в 2015 р. на 0,9 %. В лікувальних закладах працювало 110 лікарів. Аналіз смертності за вказаний період часу це є:

 • A.* Показник наочності

 • B. Інтенсивний показник

 • C. Екстенсивний показник

 • D. Показник співвідношення

 • E. Середні величини

40. 40.В місті К. в 2015 р. проживало 40000 населення. В цьому році народилося 620 немовлят та померло 680 осіб, в тому числі 308 жінок та 372 чоловіки. В лікувальних закладах працювало 110 лікарів. Забезпеченість населення лікарями це є:

 • A.* Показник співвідношення

 • B. Інтенсивний показник

 • C. Екстенсивний показник

 • D. Показник наочності

 • E. Середні величини

41. 41.В місті О. в 2015р. проживало 40000 населення. В цьому році народилося 620 немовлят та померло 680 осіб, в тому числі 308 жінок та 372 чоловіки. За якою формулою можна розрахувати народжуваність?

 • A.* Число народжених / число населення ? 1000

 • B. Число народжених / число померлих ? 1000

 • C. Число народжених / число померлих жінок ? 1000

 • D. Число народжених / число населення ? 100

 • E. Число народжених / число померлих ? 100

42. 42.В районі Н. 50 тис. населення. На протязі року було зареєстровано 7000 захворювань. Який показник необхідно використати для характеристики розповсюдженості захворювань серед населення?

 • A.* Інтенсивний показник

 • B. Екстенсивний показник

 • C. Наочності

 • D. Співвідношення

 • E. Стандартизації

43. 43.В місті П. проживає 60000 населення. В лікувальних закладах працює 98 лікарів. Забезпеченість населення лікарями це є:

 • A.* Показник співвідношення

 • B. Інтенсивний показник

 • C. Екстенсивний показник

 • D. Показник наочності

 • E. Середні величини

44. 44.В місті Ф. в 2015 р. проживало 40000 населення. В цьому році народилося 620 немовлят та померло 680 осіб, в тому числі 308 жінок та 372 чоловіки. Якщо рівень смертності 2012 року прийняти за базовий, то в 2013 р. рівень смертності збільшився на 0,5 %, в 2014 р. на 0,7 %, в 2015 р. на 0,9 %. В лікувальних закладах працювало 110 лікарів. Структура смертності за статтю це є:

 • A.* Екстенсивний показник

 • B. Інтенсивний показник

 • C. Показник співвідношення

 • D. Показник наочності

 • E. Середні величини

45. 45.Для характеристики здоров'я населення дільниці сімейний лікар застосував показник інтенсивності. Що характеризує цей показник?

 • A.* Частоту явища у своєму середовищі

 • B. Питому вагу явища

 • C. Відношення між явищами, які пов'язані між собою

 • D. Наочно відображає зміни явища в динаміці

 • E. Неоднорідність явища, яке вивчається

46. 46.При аналізі смертності, крім показників, які характеризують частоту захворювань серед населення, розраховують також екстенсивні показники. Що характеризує цей показник?

 • A.* Питому вагу, структуру явища, що вивчається

 • B. Наочно відображає зміни явища в динаміці

 • C. Поширеність явища у своєму середовищі

 • D. Відношення між досліджуваними явищами

 • E. Неоднорідність явища, яке вивчається

47. 47.Для оцінки забезпеченості населення лікарями стоматологами застосовують показники співвідношення. Що характеризує цей показник?

 • A.* Відношення між різнорідними явищами

 • B. Питому вагу явища

 • C. Частоту явища у своєму середовищі

 • D. Наочно відображає зміни явища в динаміці

 • E. Відношення частини явища до цілого

48. 48.Для характеристики динаміки смертності по роках застосовують показник наочності. Що характеризує цей показник?

 • A.* Наочно представляє зміни досліджуваного явища в динаміці

 • B. Питому вагу явища

 • C. Частоту явища у своєму середовищі

 • D. Відношення між досліджуваними явищами

 • E. Відношення частини явища до цілого

49. 49.У місті 100000 мешканців. Із 280 випадків захворювань нервової системи 75 припадає на інсульт. Який показник необхідно використати?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Інтенсивний

 • C. Відносної інтенсивності

 • D. Наочності

 • E. Співвідношення

50. 50.При порівнянні з минулим роком рівень захворюваності гострим бронхітом збільшився на 10 %. Який показник використаний для даного розрахунку?

 • A.* Наочності

 • B. Відносної інтенсивності

 • C. Співвідношення

 • D. Інтенсивності

 • E. Екстенсивності

51. 51.В місті Є. в 2015 р. проживало 40000 населення. В цьому році народилося 620 немовлят та померло 680 осіб, в тому числі 308 жінок та 372 чоловіки. За якою формулою можна розрахувати смертність?

 • A.* Число померлих / число населення х 1000

 • B. Число померлих / число народжених х 1000

 • C. Число народжених / число померлих жінок х 1000

 • D. Число померлих / число населення х 100

 • E. Число народжених / число померлих х 100

52. 52.Якою складовою частиною інтенсивного показника є 125 народжених дітей в місті К. протягом останнього року?

 • A.* Явище

 • B. Програма дослідження

 • C. Одиниця спостереження

 • D. Населення

 • E. Середовище

53. 53.В місті Д. в 2009 р. проживало 40000 населення. В цьому році народилося 620 немовлят та померло 680 осіб, в тому числі 308 жінок та 372 чоловіки. За якою формулою можна розрахувати частку померлих жінок?

 • A.* Число померлих жінок / число померлих ? 100

 • B. Число померлих жінок / число померлих ? 100

 • C. Число померлих / число народжених ? 1000

 • D. Число померлих / число населення ? 100

 • E. Число померлих / число померлих жінок ? 100

54. 54.Які дані необхідні для визначення частоти хвороб системи кровообігу у населення віком 60 і більше років?

 • A.* Чисельність населення у віці 60 і більше років

 • B. Чисельність всього населення

 • C. Число всіх хворих

 • D. Поширеність хвороб системи кровообігу

 • E. Число випадків хвороб системи кровообігу серед всього населення

55. 55.Показник малюкової смертності за минулий рік в м. К. склав 9,7 ‰, у м. М. 9,5 ‰. Визначити вид діаграми, який можна використати для графічного зображення.

 • A.* Стовпчикова діаграма

 • B. Секторна діаграма

 • C. Фігурна діаграма

 • D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 • E. Радіальна діаграма

56. 56.Виберіть тип графічного зображення, яке доцільно використати для наочного представлення динаміки чисельності лікарів в місті Л. у минулому році.

 • A.* Стовпчикова діаграма

 • B. Секторна діаграма

 • C. Радіальна діаграма

 • D. Картограма

 • E. Лінійна діаграма

57. 57.Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань рівня захворюваності на гострий інфаркт міокарда?

 • A.* Радіальна діаграма

 • B. Лінійна діаграма

 • C. Секторна діаграма

 • D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 • E. Картограма

58. 58.Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин загальної смертності?

 • A.* Секторна діаграма

 • B. Картограма

 • C. Радіальна діаграма

 • D. Стовпчикова діаграма

 • E. Лінійна діаграма

59. 59.Показник народжуваності за минулий рік в м. З. склав 8,7 ‰, у м. М. 12,5 ‰. Визначити вид діаграми, який можна використати для графічного зображення.

 • A.* Стовпчикова діаграма

 • B. Секторна діаграма

 • C. Фігурна діаграма

 • D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 • E. Радіальна діаграма

60. 60.Яку діаграму слід застосувати для наочного зображення захворюваності скарлатиною та коклюшом дітей міста Н. підсумково за минулий рік?

 • A.* Стовпчикової діаграми

 • B. Радіальної діаграми

 • C. Секторної діаграми

 • D. Лінійної діаграми

 • E. Внутрішньо-стовпчикової діаграми

61. 61.Виберіть тип графічного зображення, яке доцільно використати для наочного представлення розподілу чоловіків та жінок щодо кратності захворювань протягом року.

 • A.* Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 • B. Радіальна діаграма

 • C. Стовпчикова діаграма

 • D. Картограма

 • E. Лінійна діаграма

62. 62.Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?

 • A.* Секторна діаграма

 • B. Картограма

 • C. Радіальна діаграма

 • D. Стовпчикова діаграма

 • E. Лінійна діаграма

63. 63.Показник загальної захворюваності за минулий рік в м. Н. склав 1400 ‰, у м. Д. 1600 ‰. Визначити вид діаграми, який можна використати для графічного зображення.

 • A.* Стовпчикова діаграма

 • B. Секторна діаграма

 • C. Фігурна діаграма

 • D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 • E. Радіальна діаграма

64. 64.Яку діаграму доцільно побудувати для ілюстрації частоти викликів дільничних педіатрів з приводу гострих респіраторних інфекцій по місяцях року?

 • A.* Радіальну

 • B. Лінійну

 • C. Картограму

 • D. Секторну

 • E. Картодіаграму

65. 65.Графічні зображення мають широке застосування для наочного відображення різних статистичних величин. На яких діаграмах можна відобразити стандартизовані показники?

 • A.* Стовпчикових діаграмах

 • B. Секторних діаграмах

 • C. Внутрішньо-стовпчикових діаграмах

 • D. Радіальних діаграмах

 • E. Можна використовувати усі діаграми

66. 66.У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення слід застосувати в даному випадку?

 • A.* Лінійну діаграму

 • B. Стовпчикову діаграму

 • C. Секторну діаграму

 • D. Картограму

 • E. Картодіаграму

67. 67.Для графічного зображення частки явища, що вивчається, дослідник використовує різні діаграми. В яких випадках він застосує внутрішньо-стовпчикову діаграму?

 • A.* Для зображення структури явищ

 • B. Для зображення динаміки явищ

 • C. Для зображення співвідношення явищ

 • D. Для зображення рівнів явищ

 • E. Для зображення середніх величин

68. 68.Який вид графічних зображень пошуковець може використати для аналізу рівня загальної смертності в різних регіонах України?

 • A.* Картограма

 • B. Лінійна діаграма

 • C. Секторна діаграма

 • D. Радіальна діаграма

 • E. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

69. 69.Які типи діаграм найчастіше використовують для графічного зображення рівнів смертності в районах однієї області?

 • A.* Картограми, картодіаграми.

 • B. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми.

 • C. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

 • D. Радіальні ( полярні ) діаграми.

 • E. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

70. 70.Для наочного відображення отриманих при дослідженні даних клінічний ординатор готує презентацію. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для представлення числа випадків нижче або вище певного рівня (ряд накопичених частот)?

 • A.* Кумулята

 • B. Картограма

 • C. Гістограма

 • D. Радіальна діаграма

 • E. Полігон розподілу

71. 71.Для виступу на конференції дослідник готує презентацію з графічними зображеннями. В якій системі координат положення будь-якої точки графіка визначається довжиною двох перпендикулярів, опущених з цієї точки на вісь абсцис і ординат?

 • A.* Прямокутній

 • B. Полярній

 • C. Статистичній

 • D. Динамічній

 • E. Геометричній

72. 72.Для виступу на конференції дослідник готує презентацію з графічними зображеннями. При зображенні сезонних циклічних коливань найбільш ефективною є :

 • A.* Полярна система координат

 • B. Прямокутна система координат

 • C. Статистична система координат

 • D. Динамічна система координат

 • E. Геометрична система координат

73. 73.Альбумін крові пацієнта 50 г/л. Це є:

 • A.* Варіанта

 • B. Статистична сукупність

 • C. Обєкт спостереження

 • D. Одиниця спостереження

 • E. Атрибутивна ознака

74. 74.Число випадків первинної захворюваності в м. Р становило 650 на 1000 населення. Який статистичний показник наведено?

 • A.* Інтенсивний показник

 • B. Середня арифметична

 • C. Середнє квадратичне відхилення

 • D. Екстенсивний показник

 • E. Коефіцієнт варіації

75. 75.Частка хвороб органів кровообігу в структурі первинної захворюваності населення м. М становила 8%. 14. Який статистичний показник наведено?

 • A.* Екстенсивний показник

 • B. Середня арифметична

 • C. Середнє квадратичне відхилення

 • D. Інтенсивний показник

 • E. Коефіцієнт варіації

76. 76.У пацієнта діагностовано гломерулонефрит. Це є:

 • A.* Атрибутивна ознака

 • B. Статистична сукупність

 • C. Варіанта

 • D. Обєкт спостереження

 • E. Одиниця спостереження

77. 77.Число випадків туберкульозу в м. К становило 7 на 100 тис населення. Який статистичний показник наведено?

 • A.* Інтенсивний показник

 • B. Середня арифметична

 • C. Середнє квадратичне відхилення

 • D. Екстенсивний показник

 • E. Коефіцієнт варіації

78. 78.Для визначення фізичного розвитку студентів були розраховані середні величини зросту та маси тіла. Визначте, яким вимогам повинен відповідати первинний статистичний матеріал для розрахунку середніх величин.

 • A.* Якісно однорідна сукупність

 • B. Відсутність коливання досліджуваної ознаки

 • C. Найменше число спостережень

 • D. Наявність групових ознак

 • E. Наявність «нульової» гіпотези

79. 79.У практиці охорони здоров'я середні величини використовують досить широко. Визначте, який з наведених нижче показників стану здоров'я населення оцінюється середніми величинами.

 • A.* Фізичний розвиток

 • B. Демографічні показники

 • C. Донозологічні стани

 • D. Захворюваність населення

 • E. Інвалідність

80. 80.Для оцінки медико-біологічних даних, отриманих при проведенні медичних обстежень, дослідник застосовує різні види середніх величин. Визначте, що з наведеного найбільш вичерпно характеризує ці дані.

 • A.* Ліміт

 • B. Амплітуда

 • C. Медіана

 • D. Мода

 • E. Середня арифметична величина

81. 81.Коливання ШОЕ у крові у 50-ти хворих було у межах від 15 до 30 мм/год. Який показник дозволяє визначити відхилення кожної ознаки від пересічної величини?

 • A.* Середнє квадратичне відхилення

 • B. Мода

 • C. Медіана

 • D. Середня арифметична

 • E. Коефіцієнт варіації

82. 82.У пацієнта діагностовано отит. Це є:

 • A.* Атрибутивна ознака

 • B. Статистична сукупність

 • C. Варіанта

 • D. Обєкт спостереження

 • E. Одиниця спостереження

83. 83.Професія пацієнта будівельник. Це є:

 • A.* Атрибутивна ознака

 • B. Статистична сукупність

 • C. Варіанта

 • D. Обєкт спостереження

 • E. Одиниця спостереження

84. 84.Маса тіла пацієнта 69 кг. Це є:

 • A.* Варіанта

 • B. Статистична сукупність

 • C. Обєкт спостереження

 • D. Одиниця спостереження

 • E. Атрибутивна ознака

85. 85.Тривалість стаціонарного лікування у 31 хворого на загострення виразкової хвороби була наступною: 12 днів 3 пацієнти, 13 днів 3, 14 днів 9, 15 днів 6, 16 днів 3 і 17 днів 7 пацієнтів. Визначте моду.

 • A.* 14

 • B. 12

 • C. 13

 • D. 15

 • E. 16

86. 86.Частота серцевих скорочень у 41 чоловіка була наступною: 52 уд./хв 1 особа, 56 уд./хв 3, 60 уд./хв 6, 62 уд./хв 9, 68 уд./хв 7, 70 уд./хв 6, 76 уд./хв 4, 80 уд./хв 2, 90 уд./хв 3 особи. Яка величина узагальнює дане явище?

 • A.* Середня арифметична

 • B. Мода

 • C. Медіана

 • D. Середнє квадратичне відхилення

 • E. Коефіцієнт варіації

87. 87.Довжина тіла 33 немовлят (см) була наступною: 46 см 8 немовлят, 48 см 9, 50 см 11, 52 см 2, 54 см 3 немовлят. Який ряд групування явища представлений?

 • A.* Згрупований варіаційний ряд

 • B. Моментний динамічний ряд

 • C. Інтервальний динамічний ряд

 • D. Простий варіаційний ряд

 • E. Простий кореляційний ряд

88. 88.Для визначення фізичного розвитку студентів були розраховані середні величини росту та маси тіла. Яким вимогам повинен відповідати первинний статистичний матеріал для розрахунку середніх величин?

 • A.* Якісно однорідна сукупність

 • B. Наявність „нульової гіпотези

 • C. Відсутність коливання ознаки, що вивчається

 • D. Наявність групування ознак

 • E. Найменше число спостережень

89. 89.Тривалість стаціонарного лікування у 31 хворого на загострення виразкової хвороби була наступною: 12 днів 3 пацієнти, 13 днів 3, 14 днів 9, 15 днів 6, 16 днів 3 і 17 днів 7 пацієнтів. Визначте медіану.

 • A.* 15

 • B. 14

 • C. 12

 • D. 13

 • E. 16

90. 90.Довжина тіла 33 немовлят (см) була наступною: 46 см 8 немовлят, 48 см 9, 50 см 11, 52 см 2, 54 см 3 немовлят. З яких складових частин складається даний ряд?

 • A.* З варіант та відповідних їм одиниць спостереження

 • B. З атрибутивних ознак та відповідних обєктів спостереження

 • C. Із явищ та обєктів спостереження

 • D. Із одиниць спостереження і статистичних сукупностей

 • E. Із варіант, які знаходяться у взаємозвязку

91. 91.Коливання базофілів у крові у 50-ти хворих було у межах від 1 до 2 %. Який показник дозволяє визначити відхилення кожної ознаки від пересічної величини?

 • A.* Середнє квадратичне відхилення

 • B. Мода

 • C. Медіана

 • D. Середня арифметична

 • E. Коефіцієнт варіації

92. 92.Значення ШОЕ у 35-ти хворих на гостру пневмонію були у межах від 13 до 60 мм/год. Який показник одним числом покаже ступінь цих коливань?

 • A.* Коефіцієнт варіації

 • B. Мода

 • C. Медіана

 • D. Середня арифметична

 • E. Середнє квадратичне відхилення

93. 93.Вивчалася варіабельність результатів біопсії слизової шлунку у хворих на виразкову хворобу шлунку. Коефіцієнт варіації дорівнював 9 %. Вкажіть рівень варіабельності.

 • A.* Низький рівень різноманітності

 • B. Середній рівень різноманітності

 • C. Високий рівень різноманітності

 • D. Низький рівень репрезентативності

 • E. Високий рівень репрезентативності

94. 94.В результаті проведеного дослідження встановлено, що середній зріст хлопчиків 10 років складає 127 см, а новонароджених 62 см. Який показник необхідно розрахувати, щоб визначити в якій сукупності коливання ознак було більшим?

 • A.* Коефіцієнт варіації

 • B. Ліміт

 • C. Амплітуду

 • D. Середнє квадратичне відхилення

 • E. Відносну величину

95. 95.При оцінці ступеня неоднорідності середнього зросту школярів встановлено, що коефіцієнт варіації склав 9%. Оцініть ступінь варіації досліджуваної ознаки.

 • A.* Низький

 • B. Дуже низький

 • C. Високий

 • D. Середній

 • E. Дуже високий

96. 96.При оцінці ступеня неоднорідності середнього зросту школярів установлено, що коефіцієнт варіації склав 17%. Оцініть ступінь варіації досліджуваної ознаки.

 • A.* Середній

 • B. Дуже низький

 • C. Низький

 • D. Високий

 • E. Дуже високий

97. 97.При оцінці ступеня неоднорідності середнього зросту школярів установлено, що коефіцієнт варіації склав 28%. Оцініть ступінь варіації ознаки.

 • A.* Високий

 • B. Дуже низький

 • C. Низький

 • D. Середній

 • E. Дуже високий

98. 98.Визначте крайні значення варіант варіаційного ряду, якщо відома середня величина систолічного тиску у жінок 40-48 років 120 мм рт. ст., у = ±5 мм рт. ст.:

 • A.* 105-135 мм рт. ст.

 • B. 115-125 мм рт. ст.

 • C. 110-130 мм рт. ст.

 • D. 100-140 мм рт. ст.

 • E. 95-145 мм рт. ст.

99. 99.Середній зріст 150 дівчаток віком 12 років дорівнює 137 см при у= ±2,0 см. Який відсоток дівчаток може мати зріст у межах від 133,0 до 141,0 см?

 • A.* 95,5%

 • B. 58,8%

 • C. 68,3%

 • D. 78,6%

 • E. 99,7%

100. 100.Середній зріст 150 дівчаток віком 12 років дорівнює 137 см при у= ±2,0 см. Який відсоток дівчаток може мати зріст у межах від 135,0 до 139,0 см?

 • A.* 68,3%

 • B. 58,8%

 • C. 78,6%

 • D. 95,5%

 • E. 99,7%

101. 101.Середній зріст 150 дівчаток віком 12 років дорівнює 137 см при у= ±2,0 см. Який відсоток дівчаток може мати зріст у межах від 131,0 до 143,0 см ?

 • A.* 99,7%

 • B. 58,8%

 • C. 68,3%

 • D. 78,6%

 • E. 95,5%

102. 102.На вибірковій сукупності мешканців міста Н. вивчали середній рівень і характер різноманітності таких лабораторних показників: рівень загального білка сироватки крові, швидкості осідання еритроцитів, кількість лейкоцитів та еритроцитів. На підставі якого статистичного критерію необхідно зробити висновок про найбільш різноманітний лабораторний показник?

 • A.* Коефіцієнта варіації

 • B. Критерія Стьюдента

 • C. Середньої арифметичної зваженої

 • D. Середнього квадратичного відхилення

 • E. Середньої арифметичної простої

103. 103.Середній зріст новонароджених хлопчиків дорівнює 50,9 см при сигмі 1,66, а середня маса тіла 3432 г. при сигмі 5,00. За якими критеріями можна порівняти ступінь варіабельності цих ознак?

 • A.* Коефіцієнт варіації

 • B. Середнього квадратичного відхилення

 • C. Ліміту

 • D. Амплітуди

 • E. Коефіцієнти асоціації

104. у±4,2 см), середня маса тіла - 22,2 кг (у±3,4 кг). За допомогою якого показника можна визначити ступінь варіабельності ознак?

 • A.* За коефіцієнтом варіації

 • B. За середнім квадратичним відхиленням

 • C. За дисперсією

 • D. За амплітудою рядів

 • E. За коефіцієнтом кореляції

105. 105.При вивченні середнього рівня та характеру різноманітності деяких лабораторних показників отримані такі дані: для загального білка сироватки крові середнє квадратичне відхилення±4 г/л, коефіцієнт варіації 6%; для ШОЕ відповідно ±2 мм/год, 23%. Яка з цих ознак є найбільш варіабельна?

 • A.* Швидкість осідання еритроцитів

 • B. Загальний білок сироватки крові

 • C. Відмінності в різноманітності ознак відсутні

 • D. Для вивчення різноманітності потрібні додаткові розрахунки

 • E. Для вивчення різноманітності потрібні додаткові дослідження

106. 106.Середня частота пульсу у студентів під час екзамену становила 98 ударів за 1 хв. При коефіцієнті варіації 12%. Який рівень різноманітності відповідає цьому коефіцієнту варіації?

 • A.* Середній

 • B. Низький

 • C. Вище середнього

 • D. Високий

 • E. Дуже високий

107. 107.Середня частота дихання у студентів 20 років становила 74 за 1 хв. при коефіцієнті варіації 22%. Який рівень різноманітності відповідає цьому коефіцієнту варіації?

 • A.* Високий

 • B. Низький

 • C. Дуже низький

 • D. Середній

 • E. Дуже високий

108. 108.Аспірант аналізує ступінь варіабельності у проведеному дослідженні. Яке значення коефіцієнта варіації відповідає середній різноманітності ознаки?

 • A.* С = 10 - 20 %

 • B. С = 0 - 10 %

 • C. С < 10 %

 • D. С > 20 %

 • E. С = 30 %

109. 109.При проведенні стандартизації для розрахунку очікуваних чисел захворювань у групах дітей, які виховуються вдома та відвідують дошкільні заклади потрібні такі дані:

 • A.* Розподіл дітей по групах за фактором, який вивчається та рівні захворюваності в групах

 • B. Загальне число випадків захворювань у сукупностях, які вивчаються

 • C. Загальне число дітей, які виховуються вдома

 • D. Загальне число дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади

 • E. Вікова структура дітей в обох групах, які вивчаються

110. 110.При порівнянні показників захворюваності метод стандартизації використовується:

 • A.* Якщо склад груп, що порівнюються, неоднорідний по віку, статі, професії і т.д.

 • B. Якщо склад груп, що порівнюються, однорідний по основних показниках

 • C. Якщо склад груп, що порівнюються, однорідний по окремих показниках

 • D. Якщо відомий склад населення по віку та склад хворих по віку

 • E. Якщо відомі показники загальної захворюваності населення, а даних про розподіл населення немає

111. 111.Протягом року у дитячому садочку № 1 серед 100 дітей віком 1-3 роки спостерігалося 15 випадків ГРВІ, серед 200 дітей віком 4-5 років 56; у дитячому садочку № 2 ці показники складали: у 250 дітей віком 1-3 роки 36 випадків, у 80 дітей віком 4-6 років 32. Назвіть приклад однієї генеральної сукупності.

 • A.* 300 дітей дитячого садочку № 1

 • B. 15 випадків ГРВІ

 • C. 100 дітей віком 1-3 роки

 • D. Кожна дитина

 • E. 250 дітей віком 1-3 роки

112. 112.Протягом року у дільничного педіатра К. серед 200 немовлят, які знаходились на грудному вигодовуванні було виявлено 30 випадків рахіту, серед 100 дітей, які знаходились на штучному вигодовуванні 30. У дільничного педіатра М. ці показники складали: серед 100 немовлят які знаходились на грудному вигодовуванні - 15 випадків рахіту, серед 180 дітей, які знаходились на штучному вигодовуванні 60. Чи потрібно в даному випадку застосовувати метод стандартизації?

 • A.* Так, тому що неоднорідний вид вигодовування немовлят

 • B. Так, тому що різна чисельність немовлят

 • C. Так, тому що різне число випадків рахіту

 • D. Ні, достатньо застосувати лише відносні величини

 • E. Ні, достатньо застосувати лише середні величини

113. 113.Розподіл учнів, які хворіли на міопію був наступним: у ЗОШ № 1 у серед 400 учнів 1-3 класів 3, серед 400 учнів 4-8 класів 40, серед 500 учнів 9-11 класів 10. У ЗОШ № 2 у серед 200 учнів 1-3 класів 4, серед 600 учнів 4-8 класів 60, серед 200 учнів 9-11 класів 10. Що можна прийняти за стандарт?

 • A.* 400 +400 +500 +200 + 600 +200 /2

 • B. 400 + 400 +500 /2

 • C. 200 +600 +200 /2

 • D. 3 + 40 +10

 • E. 4 + 60 +10

114. 114.Протягом року а м. Н. серед 2000 жінок у віці 20-30 років число породіль склало 25, серед 3000 жінок у віці 30 і старше 48; в м. К відповідно серед 1500 жінок у віці 20-30 років число породіль склало 18, серед 2000 жінок у віці 30 і старше 41. На якому етапі розраховується стандарт?

 • A.* 2

 • B. 1

 • C. 3

 • D. 4

 • E. 5

115. 115.Розподіл часто хворіючих робітників цементного заводу був наступним: в цеху № 1 серед 200 працюючих у віці до 40 років 8, серед 100 працюючих старше 40 років 40, в цеху № 2 серед 150 працюючих у віці до 40 років 25, серед 130 працюючих старше 40 років 18. На якому етапі розраховується стандартизовані показники?

 • A.* 4

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 3

 • E. 5

116. 116.Для отримання стандартизованих показників захворюваності з ТВП робітників двох цехів проведені певні етапи розрахунку. На якому етапі стандартизації проводять розрахунки показників захворюваності робітників?

 • A.* На першому етапі

 • B. На другому етапі

 • C. На третьому етапі

 • D. На четвертому етапі

 • E. На пятому етапі

117. 117.Розподіл часто хворіючих робітників цементного заводу був наступним: в цеху № 1 серед 200 працюючих у віці до 40 років 8, серед 100 працюючих старше 40 років 40, в цеху № 2 серед 150 працюючих у віці до 40 років 25, серед 130 працюючих старше 40 років 18. Що є одиницею спостереження?

 • A.* Кожен працюючий

 • B. 300 працюючих цеху № 1

 • C. 100 працюючих старше 40 років

 • D. 18 працюючих старше 40 років

 • E. 25 працюючих у віці до 40 років

118. 118.При порівнянні двох груп в статистичному дослідженні науковець застосовує прямий метод стандартизації показників. В чому полягає третій етап прямого методу стандартизації?

 • A.* Розрахунок очікуваних величин.

 • B. Вибір і розрахунок стандарту.

 • C. Обчислення інтенсивних показників.

 • D. Порівняння простих інтенсивних і стандартизованих показників.

 • E. Розрахунок стандартизованих показників.

119. 119.Пошуковець порівнює інтенсивні показники, які обчислені в якісно неоднорідних сукупностях. Який із вказаних методів необхідно використати?

 • A.* Стандартизація

 • B. Оцінка достовірності різниці між показниками

 • C. Визначення помилки показників

 • D. Визначення достовірності відносної величини

 • E. Визначення парної кореляції

120. 120.При порівнянні двох груп в статистичному дослідженні науковець застосовує прямий метод стандартизації показників. В цьому випадку за стандарт можна прийняти:

 • A.* Середній склад сукупностей

 • B. Розподіл однієї із сукупностей, що порівнюються

 • C. Розподіл обох сукупностей, що порівнюються, разом узятих

 • D. Розподіл третьої сукупності, відомий по інших матеріалах або з попередніх досліджень

 • E. Довільний розподіл сукупності або явища

121. 121.Протягом року у дитячому садочку № 1 серед 100 дітей віком 1-3 роки спостерігалося 15 випадків ГРВІ, серед 200 дітей віком 4-5 років 56; у дитячому садочку № 2 ці показники складали: у 250 дітей віком 1-3 роки 36 випадків, у 80 дітей віком 4-6 років 32. Чи потрібно в даному випадку застосовувати метод стандартизації?

 • A.* Так, тому що різна чисельність дітей різного віку

 • B. Так, тому що неоднорідний віковий склад дітей

 • C. Так, тому що різне число випадків ГРВІ

 • D. Ні, достатньо застосувати лише відносні величини

 • E. Ні, достатньо застосувати лише середні величини

122. 122.Протягом року у дільничного педіатра К. серед 200 немовлят, які знаходились на грудному вигодовуванні було виявлено 30 випадків рахіту, серед 100 дітей, які знаходились на штучному вигодовуванні 30. У дільничного педіатра М. ці показники складали: серед 100 немовлят які знаходились на грудному вигодовуванні - 15 випадків рахіту, серед 180 дітей, які знаходились на штучному вигодовуванні 60. Що можна прийняти за стандарт?

 • A.* 200 + 30 + 100 +30 /2

 • B. 100 + 15 +180 +60 /2

 • C. 200 +100 + 100

 • D. 200 + 100 + 100 + 180 /2

 • E. 30 +30 +15 +60 /2

123. 123.Для отримання стандартизованих показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників двох цехів проведені певні етапи розрахунку. На якому етапі стандартизації завершено вибір і розрахунок стандарту?

 • A.* На першому етапі

 • B. На другому

 • C. На третьому етапі

 • D. На четвертому етапі

 • E. На пятому етапі

124. 124.Розподіл учнів, які хворіли на міопію був наступним: у ЗОШ № 1 у серед 400 учнів 1-3 класів 3, серед 400 учнів 4-8 класів 40, серед 500 учнів 9-11 класів 10. У ЗОШ № 2 у серед 200 учнів 1-3 класів 4, серед 600 учнів 4-8 класів 60, серед 200 учнів 9-11 класів 10. На якому етапі розраховується стандарт?

 • A.* 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

 • E. 5

125. 125.Протягом року а м. Н. серед 2000 жінок у віці 20-30 років число породіль склало 25, серед 3000 жінок у віці 30 і старше 48; в м. К відповідно серед 1500 жінок у віці 20-30 років число породіль склало 18, серед 2000 жінок у віці 30 і старше 41. На якому етапі розраховуються стандартизовані показники?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D.* 4

 • E. 5

126. 126.Частка післяопераційної летальності серед 2000 прооперованих в міській лікарні протягом року становила 1,5 %. На що буде вказувати середня похибка відносної величини даного дослідження?

 • A.* На різницю між результатом вибіркового і суцільного дослідження

 • B. На різницю між найбільшим і найменшим значенням варіанти

 • C. На різницю між показниками у дослідній та контрольній групах

 • D. На пересічне значення ознаки, що вивчається

 • E. На середнє квадратичне відхилення

127. 127.Середня довжина тіла 35 новонароджених склала 52 см, у=±4. В яких межах при симетричному типі розподілу знаходяться випадки даного спостереження при М ±1у?

 • A.* 68,3%

 • B. 55, %.

 • C. 65,5%

 • D. 95,5%

 • E. 97,7%

128. 128.Частота серцевих скорочень у 40 хворих на миготливу аритмію в середньому становила 120 уд/хв., у=±6. Який критерій потрібно використати для оцінки достовірності результатів даного спостереження?

 • A.* Середня похибка середньої величини

 • B. Середня похибка відносної величини

 • C. Довірчі межі середньої величини

 • D. Довірчі межі відносної величини

 • E. Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

129. 129.Рівень гемоглобіну у 40 хворих на залізодефіцитну анемію склав 67 г/л, у=±6. Вкажіть вихідні дані для розрахунку середньої похибки середніх величин.

 • A.* Середнє квадратичне відхилення, число спостережень

 • B. Середня арифметична, середнє квадратичне відхилення

 • C. Показник, альтернатива показника, число спостережень

 • D. Значення середніх величин у двох групах та їх похибок

 • E. Значення відносних величин у двох групах та їх похибок

130. 130.Середня маса тіла 35 новонароджених склала 2500 г, у=±3. Який показник дозволяє перенести результат даного дослідження на генеральну сукупність?

 • A.* Довірчі межі середньої величини

 • B. Середня похибка середньої величини

 • C. Середня похибка відносної величини

 • D. Довірчі межі відносної величини

 • E. Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

131. 131.Середня довжина тала 35 новонароджених склала 52 см, у=±4, m=1,0. В яких межах буде знаходитися значення довжини тіла в генеральній сукупності при ймовірності статистичного прогнозування 68,3 %?

 • A.* 51 53см

 • B. 45 60 см

 • C. 50 60 см

 • D. 49 55 см

 • E. 50 54 см

132. 132.Частота серцевих скорочень у 40 хворих на миготливу аритмію в середньому становила 120 уд/хв., у=±6, m=7,0. В яких межах буде знаходитися значення систолічного тиску в генеральній сукупності при ймовірності статистичного прогнозування 95,5 %?

 • A.* 106 134 уд/хв

 • B. 90 - 150 уд/хв

 • C. 100 - 150 уд/хв

 • D. 99 141 уд/хв

 • E. 113 127 уд/хв

133. 133.Зі 1000 дітей, які були щеплені від грипу, захворіло 100 дітей, а з 400 не щеплених дітей захворіло грипом 50. При якому значенні відповідного критерія достовірності можна вважати різницю між цими показниками суттєвою?

 • A.* 2,00

 • B. 0,05

 • C. і 1,00

 • D. < 1,05

 • E. Ј 1,55

134. 134.Ускладнення після апендектомії у 70 хворих спостерігалися у 9 % випадків Який критерій потрібно використати для оцінки достовірності результатів даного спостереження ?

 • A.* Середня похибка відносної величини

 • B. Середня похибка середньої величини

 • C. Довірчі межі середньої величини

 • D. Довірчі межі відносної величини

 • E. Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

135. 135.Протягом року в групі 50 хворих на цукровий діабет погіршення клінічного перебігу хвороби спостерігалося у 15 %. Вкажіть вихідні дані для розрахунку середньої похибки відносної величини?

 • A.* Показник частки погіршення, альтернатива показника, число спостережень

 • B. Середня арифметична, середнє квадратичне відхилення

 • C. Середнє квадратичне відхилення, число спостережень

 • D. Значення середніх величин у двох групах та їх похибок

 • E. Значення відносних величин у двох групах та їх похибок

136. 136.В групі 52 хворих на гіпертонічну хворобу середнє значення систолічного тиску складало 200 мм рт. ст., у=±5. В яких межах при симетричному типі розподілу знаходяться випадки даного спостереження при М ±1у?

 • A.* 68,3%

 • B. 55, %

 • C. 65,5%

 • D. 95,5%

 • E. 97,7%

137. 137.Середня маса тіла 35 новонароджених склала 2500 г, у=±3. На що буде вказувати середня похибка середньої величини даного дослідження?

 • A.* На різницю між результатом вибіркового і суцільного дослідження

 • B. На різницю між найбільшим і найменшим значенням варіанти

 • C. На різницю між показниками у дослідній та контрольній групах

 • D. На пересічне значення ознаки, що вивчається

 • E. На середнє квадратичне відхилення

138. 138.Середня тривалість лікування 40 хворих на ІХС складала 20 днів, m=±2. Який критерій потрібно використати для оцінки достовірності результатів даного спостереження?

 • A.* Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

 • B. Середня похибка середньої величини

 • C. Середня похибка відносної величини

 • D. Довірчі межі середньої величини

 • E. Довірчі межі відносної величини

139. 139.Середня довжина тала 35 новонароджених склала 52 см, у=±4. Вкажіть вихідні дані для розрахунку середньої похибки середніх величин.

 • A.* Середнє квадратичне відхилення, число спостережень

 • B. Середня арифметична, середнє квадратичне відхилення

 • C. Показник, альтернатива показника, число спостережень

 • D. Значення середніх величин у двох групах та їх похибок

 • E. Значення відносних величин у двох групах та їх похибок

140. 140.В групі 52 хворих на гіпертонічну хворобу середнє значення систолічного тиску складало 200 мм рт. ст., у = 9,0. В яких межах буде знаходитися значення систолічного тиску в генеральній сукупності при ймовірності статистичного прогнозування 68,3 %?

 • A.* 191 209 . мм рт. cт.

 • B. 140 - 240. мм рт. cт.

 • C. 150 - 250. мм рт. cт.

 • D. 173 - 227. мм рт. cт.

 • E. 182 218 мм рт. cт.

141. 141.Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, на 100 пологів було 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити суттєвість різниці у порівнювальних групах?

 • A.* Коефіцієнт Стьюдента

 • B. Середня похибка середньої величини

 • C. Середня похибка відносної величини

 • D. Довірчі межі середньої величини

 • E. Довірчі межі відносної величини

142. 142.В групі 52 хворих на гіпертонічну хворобу середнє значення систолічного тиску складало 200 мм рт. ст., у=9,0. В яких межах буде знаходитися значення систолічного тиску в генеральній сукупності при ймовірності статистичного прогнозування 99,7 %?

 • A.* 173 - 227 мм рт. cт

 • B. 140 - 240 мм рт. cт

 • C. 150 - 250 мм рт. cт

 • D. 182 218 мм рт. cт

 • E. 191 209 мм рт. cт

143. 143.Частота серцевих скорочень у 40 хворих на миготливу аритмію в середньому становила 120 уд/хв., у = ±6.. Який показник наведено. Який критерій потрібно використати для оцінки достовірності результатів даного спостереження?

 • A.* Середня похибка середньої величини

 • B. Середня похибка відносної величини

 • C. Довірчі межі середньої величини

 • D. Довірчі межі відносної величини

 • E. Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

144. 144.Рівень гемоглобіну у40 хворих на залізодефіцитну анемію склав 67г/л, у = ±6. Вкажіть вихідні дані для розрахунку середньої похибки середніх величин.

 • A.* Середнє квадратичне відхилення, число спостережень

 • B. Середня арифметична, середнє квадратичне відхилення

 • C. Показник, альтернатива показника, число спостережень

 • D. Значення середніх величин у двох групах та їх похибок

 • E. Значення відносних величин у двох групах та їх похибок

145. 145.В групі 52 хворих на гіпертонічну хворобу середнє значення систолічного тиску складало 200 мм рт. ст. у = ±5. Напишіть формулу для оцінки достовірності даного дослідження.

 • A.* у / Цn

 • B. n / M

 • C. M / n

 • D. у / ЦM

 • E. у /M

146. 146.Середня тривалість лікування 40 хворих на ІХС складала 20 днів, у = ±2. Підставте цифрові значення у формулу для оцінки достовірності даного дослідження.

 • A.* 2 / Ц40

 • B. 40 / 20

 • C. 2 / Ц20

 • D. Ц40/ Ц20

 • E. Ц20/Ц40

147. 147.Середня маса тіла 35 новонароджених склала 2500 г, у = ±3. Який показник дозволяє перенести результат даного дослідження на генеральну сукупність?

 • A.* Довірчі межі середньої величини

 • B. Середня похибка середньої величини

 • C. Середня похибка відносної величини

 • D. Довірчі межі відносної величини

 • E. Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

148. 148.Частота серцевих скорочень у 40 хворих на миготливу аритмію в середньому становила 120 уд./хв., у = ±6 .m = 7,0. В яких межах буде знаходитися значення систолічного тиску в генеральній сукупності при ймовірності статистичного прогнозування 95,5 %?

 • A.* 106 134 уд./хв

 • B. 90 - 150 уд./хв

 • C. 100 - 150 уд../хв

 • D. 99 141 уд./хв

 • E. 113 127 уд./хв

149. 149.Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, на 100 пологів було 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити суттєвість різниці у порівнювальних групах?

 • A.* Коефіцієнт Стьюдента

 • B. Середня похибка середньої величини

 • C. Середня похибка відносної величини

 • D. Довірчі межі середньої величини

 • E. Довірчі межі відносної величини

150. 150.Зі 1000 дітей, які були щеплені від грипу, захворіло 100 дітей, а з 400 не щеплених дітей захворіло грипом 50. При якому значенні відповідного критерія достовірності можна вважати різницю між цими показниками суттєвою?

 • A.* Ј2,0

 • B. 0,05

 • C. Ј1,00

 • D. <1,05

 • E. і1,55

151. 151.При вивченні успішності студентів медичного університету непрацюючих та тих, які поєднують навчання з роботою, були отримані наступні дані: у непрацюючих середній бал (М1) = 8,7 (m1 = ±0,09), у тих, які поєднують навчання з роботою (М2) = 6,8 (m2 = ±0,05). Вкажіть вихідні дані для розрахунку відповідного критерія достовірності.

 • A.* Значення середніх величин у двох групах та їх похибок

 • B. Середня арифметична, середнє квадратичне відхилення

 • C. Показник, альтернатива показника, число спостережень

 • D. Середнє квадратичне відхилення, число спостережень

 • E. Значення відносних величин у двох групах та їх похибок

152. 152.Рівень прямого білірубіну у 35 хворих на гепатит С в середньому склав 54 мкмоль/л, у = ±7. Підставте цифрові значення у формулу для оцінки достовірності даного дослідження.

 • A.* 7 / Ц35

 • B. 35 / Ц54

 • C. 7 / Ц54

 • D. 54 / Ц35

 • E. Ц7/ 54

153. 153.Рівень гемоглобіну у40 хворих на залізодефіцитну анемію склав 67 г/л, у = ±6. Який показник дозволяє перенести результат даного дослідження на генеральну сукупність?

 • A.* Довірчі межі середньої величини

 • B. Середня похибка середньої величини

 • C. Середня похибка відносної величини

 • D. Довірчі межі відносної величини

 • E. Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

154. 154.Протягом року в групі 40 хворих на бронхіальну астму погіршення клінічного перебігу хвороби спостерігалося у 7 %. Вкажіть вихідні дані для розрахунку середньої похибки відносної величини?

 • A.* Показник, альтернатива показника, число спостережень

 • B. Середня арифметична, середнє квадратичне відхилення

 • C. Середнє квадратичне відхилення, число спостережень

 • D. Значення середніх величин у двох групах та їх похибок

 • E. Значення відносних величин у двох групах та їх похибок

155. 155.Частота серцевих скорочень у 40 хворих на миготливу аритмію в середньому становила120 уд/хв., у = ±6. В яких межах при симетричному типі розподілу знаходяться випадки даного спостереження при М ±1??

 • A.* 68,3%

 • B. 55, %.

 • C. 65,5%

 • D. 95,5%

 • E. 97,7%

156. 156.Рівень прямого білірубіну у 35 хворих на гепатит С в середньому склав 54 мкмоль/л, у = ±7. Який критерій потрібно використати для оцінки достовірності результатів даного спостереження ?

 • A.* Середня похибка середньої величини

 • B. Середня похибка відносної величини

 • C. Довірчі межі середньої величини

 • D. Довірчі межі відносної величини

 • E. Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

157. 157.При вивченні успішності студентів медичного університету непрацюючих та тих, які поєднують навчання з роботою, були отримані наступні дані: у непрацюючих середній бал (М1) = 8,7 (m1 = ±0,09), у тих, які поєднують навчання з роботою (М2) = 6,8 (m2 = ±0,05). При якому значенні відповідного критерію достовірності можна вважати різницю між цими показниками суттєвою?

 • A.* <2,00

 • B. 0,05

 • C. >1,00

 • D. <1,05

 • E. >1,55

158. 158.Рівень гемоглобіну у40 хворих на залізодефіцитну анемію склав 67 г/л, у = ±6. На що буде вказувати середня похибка середньої величини даного дослідження?

 • A.* На різницю між результатом вибіркового і суцільного дослідження

 • B. На різницю між найбільшим і найменшим значенням варіанти.

 • C. На різницю між показниками у дослідній та контрольній групах.

 • D. На пересічне значення ознаки, що вивчається.

 • E. На середнє квадратичне відхилення.

159. 159.В групі 52 хворих на гіпертонічну хворобу середнє значення систолічного тиску складало 200мм рт. ст., у = ±5. Вкажіть вихідні дані для розрахунку середньої похибки середніх величин.

 • A.* Середнє квадратичне відхилення, число спостережень

 • B. Середня арифметична, середнє квадратичне відхилення

 • C. Показник, альтернатива показника, число спостережень

 • D. Значення середніх величин у двох групах та їх похибок

 • E. Значення відносних величин у двох групах та їх похибок

160. 160.Середня тривалість лікування 40 хворих на ІХС складала 20 днів, у = ±2. Напишіть формулу для оцінки достовірності даного дослідження.

 • A.* у / Цn

 • B. n / M

 • C. M / n

 • D. у / ЦM

 • E. у /M

161. 161.В результаті впровадження нової методики лікування середня тривалість госпіталізації в експериментальній групі хворих склала 12,3±0,2 дні порівняно з 15,4±0,4 днями в контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчислення якого коефіцієнта (критерію) дає можливість оцінити суттєвість різниці цих результатів?

 • A.* Критерій Стьюдента (t)

 • B. Т-критерій Вілкоксона

 • C. Критерій знаків

 • D. Критерій відповідності

 • E. Критерій Колмогорова-Смирнова

162. 162.В результаті проведеної оцінки вірогідності різниці швидкості осідання еритроцитів в 1-ий день і 10-ий день періоду лікування за допомогою непараметричного критерію знаків встановлено, шо при кількості спостережень рівному 9, критерій Z=1. Табличне значення Z005= 2. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Різниця швидкості осідання еритроцитів в 1-ий та 10-ий день лікування вірогідна.

 • B. Різниця швидкості осідання еритроцитів на 1-ий та 10-ий день лікування невірогідна.

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати критерій Вілкоксона

 • E. Необхідно додатково розрахувати критерій Колмогорова-Смирнова

163. 163.Статистична оцінка вірогідності різниці рівня артеріального тиску до та після лікування, проведена а допомогою непараметричного Т-критерію Вілкоксона встановила, що при кількості спостережень рівному 9, критерій Т=8. Табличне значення Т0,05= 7. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Різниця рівня артеріального тиску до та після лікування невірогідна

 • B. Різниця рівня артеріального тиску до та після лікування вірогідна

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати «критерій знаків».

 • E. Необхідно додатково розрахувати критерій Колмогорова-Смирнова

164. 164.Проведена оцінка вірогідності різниці збільшення маси тіла новонароджених хлопчиків при різних методах вигодовування (протягом 4 міс. після народження) за допомогою непараметричного критерію Колмогорова-Смирнова виявила, що критерій c2=1,95, табличне значення c20,05 = 1,84. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Збільшення маси тіла новонароджених хлопчиків від метода вигодовування вірогідна

 • B. Збільшення маси тіла новонароджених хлопчиків від метода вигодовування невірогідна

 • C. Необхідно додатково розрахувати Т-критерій Вілкоксона

 • D. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • E. Необхідно додатково розрахувати «критерій знаків»

165. 165.Поліклініці необхідно оцінити ефективність різних методів неспецифічної профілактики грипу. Проведений медико-статистичний аналіз виявив, що критерій відповідності (c 2) при кількості ступенів свободи n' = 2, дорівнює c 2= 6,99. Табличне значення c 20,05 = 5,991. Оцініть одержаний результат.

 • A.* На ефективність неспецифічної профілактики грипу суттєво впливає метод її проведення

 • B. На ефективність неспецифічної профілактики грипу не впливає метод її проведення

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати критерій Колмогорова-Смирнова

 • E. Необхідно додатково розрахувати Т-критерій Вилкоксона

166. 166.Проведена оцінка достовірності різниці тривалості лікування пацієнтів в стаціонарі в залежності від методу хірургічного втручання за допомогою непараметричного критерію Ван-дер-Вардена виявила, шо при кількості спостережень рівному 10, критерій Х=1,05. Табличне значення Х0,05 = 2,60. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Відмінності між порівнюваними групами статистично не достовірні

 • B. Необхідно додатково розрахувати Т-критерій Вілкоксона

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати «критерій знаків»

 • E. Відмінності між порівнюваними групами статистично достовірні

167. 167.Середня тривалість перебування хворого на ліжку в лікарні № 1 склала 14,3±0,4 дні порівняно з 16,2±0,3 днями в лікарні № 2. Обчислення якого коефіцієнта (критерію) дає можливість оцінити суттєвість різниці цих результатів?

 • A.* Критерій Стьюдента (t)

 • B. Т-критерій Вілкоксона

 • C. Критерій знаків

 • D. Критерій відповідності

 • E. Критерій Колмогорова-Смирнова

168. 168.При аналізі використання ліжкового фонду (середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на лікарняному ліжку) в багатопрофільній лікарні міста К. встановлено, що враховані ознаки мають асиметричний розподіл. Які методи оцінки вірогідності результатів дослідження слід використати в цьому випадку?

 • A.* Непараметричні

 • B. Параметричні

 • C. Традиційні

 • D. Системного аналізу

169. 169.Після проведення вакцинації від грипу серед студентів медичного університету були отримані результати: з 500 вакцинованих в період епідемії захворіли на грип 20 осіб, з 1600 студенетів, які відмовилися від вакцинації на грип захворіли 200 осіб. Обчислення якого коефіцієнта (критерію) дає можливість оцінити ефективність вакцинації від грипу?

 • A.* Критерій Стьюдента (t)

 • B. Т-критерій Вілкоксона

 • C. Критерій знаків

 • D. Критерій відповідності

 • E. Критерій Колмогорова-Смирнова

170. 170.В результаті проведеної оцінки вірогідності різниці швидкості осідання еритроцитів в 1-ий день і 10-ий день періоду лікування за допомогою непараметричного критерію знаків встановлено, шо при кількості спостережень рівному 9, критерій Z=3. Табличне значення Z0,05= 2. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Різниця швидкості осідання еритроцитів на 1-ий та 10-ий день лікування невірогідна.

 • B. Різниця швидкості осідання еритроцитів в 1-ий та 10-ий день лікування вірогідна.

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати критерій Вілкоксона

 • E. Необхідно додатково розрахувати критерій Колмогорова-Смирнова

171. 171.Статистична оцінка вірогідності різниці рівня лейкоцитів в крові до та після лікування, проведена за допомогою непараметричного Т-критерію Вілкоксона встановила, що при кількості спостережень рівному 15, критерій Т=24. Табличне значення Т0,05= 26. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Різниця рівня артеріального тиску до та після лікування вірогідна

 • B. Різниця рівня артеріального тиску до та після лікування невірогідна

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати «критерій знаків».

 • E. Необхідно додатково розрахувати критерій Колмогорова-Смирнова

172. 172.Проведена оцінка достовірності різниці гематологічних показників дітей, які профілактично отримували препарати заліза та не отримували профілактичної терапії за допомогою непараметричного критерію Колмогорова-Смирнова виявила, що критерій c2=1,28, табличне значення c20,05 = 1,84. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Відмінності між порівнюваними групами статистично не достовірні

 • B. Необхідно додатково розрахувати Т-критерій Вілкоксона

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати «критерій знаків»

 • E. Відмінності між порівнюваними групами статистично достовірні

173. 173.Необхідно оцінити чи впливає наявність інфекції Helicobacter pylori на частоту передпухлинної патології та злоякісних новоутворень шлунка. Проведений медико-статистичний аналіз виявив, що критерій відповідності (c 2) при кількості ступенів свободи n' = 9, дорівнює c 2= 12,99. Табличне значення c 20,05 = 16,9. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Наявність інфекції Helicobacter pylori не впливає на частоту передпухлинної патології та злоякісних новоутворень шлунка

 • B. Наявність інфекції Helicobacter pylori суттєво впливає на частоту передпухлинної патології та злоякісних новоутворень шлунка

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати критерій Колмогорова-Смирнова

 • E. Необхідно додатково розрахувати Т-критерій Вилкоксона

174. 174.Проведена оцінка достовірності різниці тривалості лікування пацієнтів в стаціонарі в залежності від методу хірургічного втручання за допомогою непараметричного критерію Ван-дер-Вардена виявила, шо при кількості спостережень рівному 18, критерій Х=2,25. Табличне значення Х0,05 = 3,63. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Відмінності між порівнюваними групами статистично не достовірні

 • B. Необхідно додатково розрахувати Т-критерій Вілкоксона

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати «критерій знаків»

 • E. Відмінності між порівнюваними групами статистично достовірні

175. 175.Проведена оцінка достовірності відмінностей у незалежних вибірках за допомогою непараметричного критерію Манна-Уїтні виявила, шо емпіричне Uемп=52, критичне Uкр(0,05)=48. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Різниця між порівнювальними групами за досліджуваним фактором відсутня - Н0

 • B. Існує достовірна різниця між порівнювальними групами за досліджуваним фактором Н1

 • C. Висновок залежить від умов експерименту

 • D. З ймовірністю ?приймається гіпотеза Н0

 • E. З ймовірністю ?приймається гіпотеза Н0

176. 176.В результаті проведеної оцінки вірогідності різниці швидкості осідання еритроцитів в 1-ий день і 7-ий день періоду лікування за допомогою непараметричного критерію знаків встановлено, шо при кількості спостережень рівному 14, критерій Z=2. Табличне значення Z005= 3. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Різниця швидкості осідання еритроцитів в 1-ий та 7-ий день лікування вірогідна.

 • B. Різниця швидкості осідання еритроцитів на 1-ий та 7-ий день лікування невірогідна.

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати критерій Вілкоксона

 • E. Необхідно додатково розрахувати критерій Колмогорова-Смирнова

177. 177.Необхідно оцінити чи впливає сезон на характер зміни ваги у дітей. Проведений медико-статистичний аналіз виявив, що критерій відповідності (c 2) при кількості ступенів свободи n' = 10, дорівнює c2= 19,1. Табличне значення c 20,05 = 18,3. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Сезон суттєво впливає на характер зміни ваги у дітей

 • B. Сезон не впливає на характер зміни ваги у дітей

 • C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • D. Необхідно додатково розрахувати критерій Колмогорова-Смирнова

 • E. Необхідно додатково розрахувати Т-критерій Вилкоксона

178. 178.Проведена оцінка достовірності різниці тривалості лікування пацієнтів в стаціонарі в залежності від методу хірургічного втручання за допомогою непараметричного критерію Ван-дер-Вардена виявила, шо при кількості спостережень рівному 18, критерій Х=4,25. Табличне значення Х0,05 = 3,63. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Відмінності між порівнюваними групами статистично достовірні

 • B. Відмінності між порівнюваними групами статистично не достовірні

 • C. Необхідно додатково розрахувати Т-критерій Вілкоксона

 • D. Неможливо зробити висновок на основі цих даних

 • E. Необхідно додатково розрахувати «критерій знаків»

179. 179.За допомогою якого методу можна встановити взаємозвязок між статтю та смертністю від інфаркту міокарда?

 • A.* Методом рангової кореляції

 • B. Кореляційним відношенням

 • C. Методом розрахунку довірчих меж

 • D. Непрямим методом

 • E. Методом варіації

180. 180.На основі даних про захворюваність на гострі респіраторні захворювання та середньомісячну температуру повітря розрахований коефіцієнт кореляції, який становив -0,67. Визначити направленість та силу зв'язку між ознаками.

 • A.* Зворотний зв'язок, сильний

 • B. Прямий зв'язок, слабкий

 • C. Зворотній зв'язок слабкий,

 • D. Прямий зв'язок, середній

 • E. Зворотній зв'язок , середній

181. 181.За результатами п'ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища на показники здоров'я населення. Який статистичний метод треба обрати для оцінки зв'язку між ознаками?

 • A.* Обчислення коефіцієнта кореляції

 • B. Обчислення коефіцієнта вірогідності відмінностей

 • C. Обчислення коефіцієнта відповідності

 • D. Обчислення стандартизованого коефіцієнта

 • E. Обчислення показників динамічного ряду

182. 182.Зміна довжини сторін та висоти трикутника пропорційна зміні його площі. Це є:

 • A.* Функціональний взаємозвязок

 • B. Кореляційний взаємозвязок

 • C. Стандартизований показник

 • D. Показник різноманітності

 • E. Показник достовірності

183. 183.Зміна сили тяги та швидкості руху тіла призводить до відповідних змін у потужності. Це є:

 • A.* Функціональний взаємозвязок

 • B. Кореляційний взаємозвязок

 • C. Стандартизований показник

 • D. Показник різноманітності

 • E. Показник достовірності

184. 184.В Тернопільській обласній лікарні вивчали вплив магніто-лазерної терапії у 110 хворих на системний червоний вовчак. За допомогою якого із вказаних показників можна встановити наявність взаємозвязку між явищами, що вивчалися?

 • A.* Коефіцієнт кореляції

 • B. Похибка репрезентативності

 • C. Інтенсивні показники

 • D. Показник наочності

 • E. Середнє квадратичне відхилення

185. 185.У випадку наявності даних щодо охоплення дітей щепленням у різних адміністративних районах області та рівнів захворюваності на кір, які методики можна застосувати для аналізу залежності захворюваності від рівня охоплення щепленням?

 • A.* Методику визначення рангового коефіцієнта кореляції

 • B. Методику обчислення показника співвідношення

 • C. Методику визначення питомої ваги тих, що не хворіли

 • D. Методику обчислення показника наочності

 • E. Методику обчислення ймовірності

186. 186.Аналіз результатів поточного санітарного нагляду за виконанням плану проведення щеплень серед учнів 50 шкіл дозволив з'ясувати, що між рівнем захворюваності на паротит та питомою вагою щеплених існує кореляційний взаємозв'язок, який відображається показником rхy = -0,87. Охарактеризуйте цей взаємозв'язок:

 • A.* Зворотний сильний кореляційний взаємозв'язок

 • B. Прямий сильний кореляційний взаємозв'язок

 • C. Середньої сили зворотний кореляційний взаємозв'язок

 • D. Функціональний взаємозв'язок

 • E. Середньої сили прямий кореляційний взаємозв'язок

187. 187.Який статистичний показник буде відображати виявлену залежність між порушенням функції зовнішнього дихання та тривалістю захворювання у обстежених хворих на міастенію?

 • A.* Показник кореляційного взаємозв'язку

 • B. Відносний показник

 • C. Показник достовірності різниці двох середніх значень

 • D. Показник наочності

 • E. Показник співвідношення

188. 188.На репрезентативній сукупності хворих на пневмонію проведено вивчення зв'язку між температурою тіла і частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює +0,7. Визначити направленість та силу зв'язку між ознаками, що вивчаються.

 • A.* Прямий сильний зв'язок

 • B. Прямий слабкий зв'язок

 • C. Прямий середній зв'язок

 • D. Повний зв'язок

 • E. Дані про взаємозв'язок не достовірні

189. 189.Зміна довжини сторін квадрату пропорційна зміні його площі це є:

 • A.* Функціональний взаємозвязок

 • B. Кореляційний взаємозвязок

 • C. Стандартизований показник

 • D. Показник різноманітності

 • E. Показник достовірності

190. 190.Коефіцієнт рангової кореляції дорівнює +0,59. Який звязок між ознаками?

 • A.* Прямий середньої сили

 • B. Сильний прямий

 • C. Сильний зворотній

 • D. Слабкий прямий

 • E. Слабкий зворотній

191. 191.Який метод необхідно застосувати для кількісної оцінки звязку між лікарняною летальністю і терміном госпіталізації

 • A.* Кореляційний аналіз

 • B. Метод стандартизації

 • C. Варіаційний аналіз

 • D. Динамічний аналіз

 • E. Оцінка різноманітності ознаки

192. 192.В Козівському районі Тернопільської області вивчали вплив соціальних факторів на стан здоровя 800 дітей з неповних сімей. За допомогою якого із вказаних показників можна встановити наявність взаємозвязку між явищами, що вивчалися?

 • A.* Коефіцієнт кореляції

 • B. Похибка репрезентативності

 • C. Інтенсивні показники

 • D. Показник наочності

 • E. Середнє квадратичне відхилення

193. 193.На вибірковій сукупності хворих на системну склеродермію проведено вивчення зв'язку між температурою тіла і частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює +0,31. Визначити направленість та силу зв'язку між ознаками, що вивчаються.

 • A.* Прямий середній зв'язок

 • B. Прямий слабкий зв'язок

 • C. Прямий сильний зв'язок

 • D. Повний зв'язок

 • E. Дані про взаємозв'язок не достовірні

194. 194.Спеціальне дослідження, проведене серед осіб молодого віку, дозволило з'ясувати, що між частотою артеріальної гіпертензії та наявністю в анамнезі черепно-мозкової травми існує прямий сильний кореляційний взаємозв'язок. У яких межах має бути значення показника кореляції?

 • A.* У межах від (+0,70) до (+0,99)

 • B. У межах від (-0,70) до (+0,70)

 • C. У межах від (-0,70) до (-0,99)

 • D. У межах від (-0,30) до (-0,99)

 • E. У межах від (+0,30) до (+0,99)

195. 195.Проводилось вивчення впливу температури повітря в осінній період на захворюваність гострими респіраторними інфекціями (ГРІ). Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює -0,75. Як буде змінюватись захворюваність на ГРІ при зниженні температури повітря в осінній період?

 • A.* Буде збільшуватись

 • B. Буде зменшуватись

 • C. Потрібно розрахувати темп приросту

 • D. Дані недостовірні

 • E. Не зміниться

196. 196.Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено?

 • A.* Інтервальний

 • B. Згрупований

 • C. Дискретний

 • D. Моментний

 • E. Відкритий

197. 197.Рівень захворюваності на хронічний бронхіт за ряд років становив: 60‰, 80‰, 76‰, 74‰, 76‰, 88‰, 78‰, 88‰. Який метод можна використати для вирівнювання цього ряду?

 • A.* Збільшення інтервалу спостережень

 • B. Розрахунок середньої арифметичної

 • C. Метод стандартизації

 • D. Визначення достатнього числа спостережень

 • E. Метод «Хі-квадрат»

198. 198.Рівень захворюваності на хронічний бронхіт за ряд років становив: 60‰, 80‰, 76‰, 74‰, 76‰, 88‰,78‰. 88‰. Який метод вирівнювання динамічного ряду можна використати в цьому випадку?

 • A.* Метод ковзної середньої

 • B. Розрахунок середньої арифметичної

 • C. Метод стандартизації

 • D. Визначення достатнього числа спостережень

 • E. Метод «Хі-квадрат»

199. 199.Середні показники госпіталізованої захворюваності в одній з областей України за останні 5 років становили: 200 випадків (на 1000 населення), 194 випадки, 202 випадки, 195 випадків, 199 випадків. Який вид динамічного ряду наведено?

 • A.* Похідний

 • B. Інкретний

 • C. Дискретний

 • D. Моментний

 • E. Простий

200. 200.Кількість населення в одній з областей України за останні 5 років на 1 січня становила (абсолютні дані в тис.): 2900, 2895, 2790, 2710. Який вид динамічного ряду наведено?

 • A.* Простий

 • B. Складний

 • C. Інтервальний

 • D. Дискретний

 • E. Зважений

201. 201.Представлені дані про кількість викликів швидкої медичної допомоги за добу. Який вид динамічного ряду вони відображають?

 • A.* Моментний

 • B. Інкретний

 • C. Варіаційний

 • D. Дискретний

 • E. Відкритий

202. 202.Забезпеченість населення лікарняними ліжками (на 10000 нас.) в м. П з 2014 по 2018 рр. становила: 2014 р. 110,2, 2015 р. 90,6, 2016 р. 88,2, 2017 р. 85,6, 2018 р. 84,8. Як розрахувати абсолютний приріст для 2018 р.?

 • A.* 84,8-85,6

 • B. 84,8 / 85,6 ? 100

 • C. 9,9 / 85,6 ? 100

 • D. 9,91/11,6

 • E. 84,8/110,2 ? 100

203. 203.Забезпеченість населення лікарняними ліжками (на 10000 нас.) в м. П з 2014 по 2018 рр. становила: 2014 р. 110,2, 2015 р. 90,6, 2016 р. 88,2, 2017 р. 85,6, 2018 р. 84,8. Як розрахувати темп приросту для 2018 р.?

 • A.* -0,8/85,6 =100

 • B. 84,8-85,6

 • C. 84,8|85,6 =100

 • D. 0,8/85,6

 • E. 84,8/110,2 =100

204. 204.Чисельність населення в м. М з 2014 по 2018 рр. становила: 2014 р. 18 тис., 2015 р. 15 тис., 2016 р. 16 тис., 2017 р. 20 тис., 2018 р. 17 тис. Як називається даний ряд чисел?

 • A.* Інтервальний динамічний ряд

 • B. Моментний динамічний ряд

 • C. Простий варіаційний ряд

 • D. Згрупований варіаційний ряд

 • E. Простий кореляційний ряд

205. 205.Чисельність сімейних лікарів в м. К з 2014 по 2018 рр. становила: 2014 р. 7, 2013 р. 8, 2016 р. 5, 2017 р. 10, 2018 р. 13. Що відображено в умові задачі?

 • A.* Зміна явища в часі

 • B. Взаємозвязок між явищами

 • C. Стандартизація явищ

 • D. Показник співвідношення явищ

 • E. Показник співвідношення явища і середовища

206. 206.Чисельність сімейних лікарів в м. К з 2014 по 2018 рр. становила: 2014 р. 7, 2013 р. 8, 2016 р. 5, 2017 р. 10, 2018 р. 13. Як розрахувати показник наочності для 2017 р.?

 • A.* 10/7 ?100

 • B. 5/100

 • C. 10-5

 • D. 10/5 ?100

 • E. 5/5 ?100

207. 207.Чисельність населення в м. М з 2014 по 2018 рр. становила: 2014 р. 18 тис., 2015 р. 15 тис., 2016 р. 16 тис., 2017 р. 20 тис., 2018 р. 17 тис. Як розрахувати показник наочності для 2016 р.?

 • A.* 16/18 =100

 • B. 16-15

 • C. 16/15 =100

 • D. 1/15 =100

 • E. 1/6,7

208. 208.Рівні загальної смертності в м. К з 2014 по 2018 рр. складали: 2014 р. 14,5 ‰, 2015 р. 16,6 ‰, 2016 р. 11,2 ‰, 2017 р. 12,6 ‰, 2018 р. 13,8 ‰. Як розрахувати темп приросту для 2017 р.?

 • A.* 1,4/11,2 ?100

 • B. 12,6-11,2

 • C. 12,6/11,2 ?100

 • D. 1,4/12,5

 • E. 12,6/14,5 ?100

209. 209.Чисельність населення в м. М з 2014 по 2018 рр. становила: 2014 р. 18 тис., 2015 р. 15 тис., 2016 р. 16 тис., 2017 р. 20 тис., 2018 р. 17 тис. Як розрахувати абсолютне значення 1% приросту для 2016 р.?

 • A.* 1/6,7

 • B. 16-15

 • C. 16/15 ?100

 • D. 1/15 ?100

 • E. 16/18 ?100

210. 210.Науковець застосовує епідеміологічний метод у своєму дослідженні. Які прийоми цього методу дозволяють визначити пріоритетні проблеми профілактики на основі аналізу структури захворюваності за групами інфекцій, а за окремими нозологіями за територіями, групами ризику і часом?

 • A.* Дескриптивні

 • B. Аналітичні

 • C. Експериментальні дослідження

 • D. Математичне моделювання

 • E. Мета-аналіз

211. 211.Який варіант експериментальних епідеміологічних методів полягає в штучному втручанні в природний хід виникнення й поширення захворювань за рахунок профілактичної діяльності органів охорони здоровя?

 • A.* Неконтрольований епідеміологічний експеримент

 • B. Контрольований епідеміологічний експеримент

 • C. "Природний експеримент"

 • D. "Фізичне" моделювання епідпроцесу

 • E. Експериментальна епізоотологія

212. 212.У дослідженні розраховували відношення числа захворювань, які зареєстровані в період підвищення захворюваності, до загальної кількості захворювань за рік, виражене у відсотках. Як називається даний показник?

 • A.* Коефіцієнт сезонності

 • B. Коефіцієнт захворюваності

 • C. Індекс здоровя

 • D. Коефіцієнт наочності

 • E. Критерій вірогідності

213. 213.Вартість недоотриманої суспільством продукції в результаті непрацездатності через хворобу (догляд за хворим), інвалідність, смерть це:

 • A.* Непрямі збитки

 • B. Прямі збитки

 • C. Безпосередні збитки

 • D. Опосередковані збитки

 • E. Критичні збитки

214. 214.Дослідник аналізує рівень захворюваності, що постійно реєструється на даній території і є властивим для цієї території у зв'язку з надлишком або недостатністю природніх факторів. Назвіть цей вид захворюваності.

 • A.* Ендемічна захворюваність

 • B. Епідемічна захворюваність

 • C. Неепідемічна захворюваність

 • D. Екзотична захворюваність

 • E. Спорадична захворюваність

215. 215.Дослідник виділив заходи, які спрямовані на переривання механізмів передачі збудника. Вкажіть їх.

 • A.* Санітарно-гігієнічні, дезінфекційні та дезінсекційні

 • B. Дератизаційні, ізоляційні

 • C. Санітарно-технічні, режимно-обмежувальні

 • D. Клініко-діагностичні, лікувальні

 • E. Вакцинопрофілактика, імунологічна корекція

216. 216.Дослідник виділив заходи, які спрямовані на зниження сприйнятливості населення. Вкажіть їх.

 • A.* Вакцинопрофілактика, імунологічна корекція

 • B. Дератизаційні, ізоляційні

 • C. Санітарно-гігієнічні, дезінфекційні та дезінсекційні

 • D. Санітарно-технічні, режимно-обмежувальні

 • E. Клініко-діагностичні, лікувальні

217. 217.Дослідник виділив заходи, які спрямовані на джерела інфекції. Вкажіть їх.

 • A.* Ізоляційні та режимно-обмежувальні

 • B. Вакцинопрофілактика, імунологічна корекція

 • C. Санітарно-гігієнічні, дезінфекційні та дезінсекційні

 • D. Екстрена профілактика

 • E. Лабораторні дослідження та санітарно-освітня робота

218. 218.Дослідник виділив заходи, які спрямовані на джерела інфекції. Вкажіть їх.

 • A.* Дератизаційні та санітарно-ветеринарні

 • B. Вакцинопрофілактика, імунологічна корекція

 • C. Санітарно-гігієнічні, дезінфекційні та дезінсекційні

 • D. Екстрена профілактика

 • E. Лабораторні дослідження та санітарно-освітня робота

219. 219.Яке захворювання не відноситься до контрольованих інфекційних хвороб?

 • A.* Скарлатина

 • B. Кір

 • C. Дифтерія

 • D. Правець

 • E. Кашлюк

220. 220.Назвіть інфекційні захворювання, які можливо регулювати засобами імунопрофілактики.

 • A.* Кір

 • B. Шигельоз

 • C. Сальмонельоз

 • D. Харчові бактеріальні отруєння

 • E. Дизентерія

221. 221.Назвіть інфекційні захворювання, які можливо регулювати засобами імунопрофілактики.

 • A.* Епідемічний паротит

 • B. Шигельоз

 • C. Сальмонельоз

 • D. Харчові бактеріальні отруєння

 • E. Дизентерія

222. 222.Назвіть інфекційні захворювання, які можливо регулювати засобами імунопрофілактики.

 • A.* Коклюш

 • B. Шигельоз

 • C. Сальмонельоз

 • D. Харчові бактеріальні отруєння

 • E. Дизентерія

223. 223.Назвіть інфекційні захворювання, які можливо регулювати санітарно-гігієнічними заходами.

 • A.* Шигельоз

 • B. Кір

 • C. Коклюш

 • D. Епідемічний паротит

 • E. Краснуха

224. 224.При проведенні клінічного дослідження лікар проінформував пацієнта про необхідність приймання лікарського препарату «Алопуринол». Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Відкрите

 • B. Сліпе

 • C. Плацебо-контрольоване

 • D. Подвійне сліпе

 • E. Перехресне

225. 225.При проведенні клінічного дослідження лікар проінформував пацієнта про необхідність приймання лікарського препарату, але не вказав його назви. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Просте сліпе

 • B. Відкрите

 • C. Плацебо-контрольоване

 • D. Подвійне сліпе

 • E. Перехресне

226. 226.При проведенні клінічного дослідження ані лікар, ані пацієнт не знають, що саме приймає пацієнт новий препарат чи плацебо. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Подвійне сліпе плацебо-контрольоване

 • B. Відкрите

 • C. Просте сліпе

 • D. Часткове сліпе

 • E. Перехресне

227. 227.При проведенні клінічного дослідження пошуковець не висував гіпотези, що перевіряється, а лише перевіряв наявність досить сильних зв'язків між різними клінічними показниками. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Пошукове

 • B. Описове

 • C. Аналітичне

 • D. Поздовжнє

 • E. Поперечне

228. 228.При проведенні клінічного дослідження пошуковець вивчав поширеність хвороб і особливостей захворювань людей без втручання в ті події, що відбуваються. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Описове

 • B. Пошукове

 • C. Аналітичне

 • D. Поздовжнє

 • E. Поперечне

229. 229.При проведенні клінічного дослідження пошуковець застосував дослідження з обсерваційним дизайном, в якому перевіряв визначену клінічну гіпотезу. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Аналітичне

 • B. Описове

 • C. Пошукове

 • D. Поздовжнє

 • E. Поперечне

230. 230.При проведенні клінічного дослідження пошуковець виділив групу пацієнтів, яка спостерігалася в часі і піддавалася повторній оцінці клінічних характеристик. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Поздовжнє

 • B. «Випадок-контроль»

 • C. Контрольоване

 • D. Експериментальне

 • E. Поперечне

231. 231.При проведенні клінічного дослідження пошуковець кожного пацієнта досліджував лише один раз. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Поперечне

 • B. Контрольоване

 • C. Поздовжнє

 • D. «Випадок-контроль»

 • E. Експериментальне

232. 232.При проведенні клінічного дослідження пошуковець частину популяції сформував у групу і відслідковував її в часі. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Проспективне

 • B. Контрольоване

 • C. Ретроспективне

 • D. «Випадок-контроль»

 • E. Експериментальне

233. 233.При проведенні клінічного дослідження пошуковець спочатку сформував групу пацієнтів, що вивчалася, а потім за архівними даними відстежував клінічні характеристики аж до моменту формування груп. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Ретроспективне

 • B. Проспективне

 • C. Контрольоване

 • D. «Випадок-контроль»

 • E. Експериментальне

234. 234.При проведенні клінічного дослідження пошуковець проводив клінічні експерименти, в яких результат втручання в основній групі порівнював з результатом без втручання в контрольній групі. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Контрольоване випробування

 • B. Ретроспективне

 • C. Проспективне

 • D. «Випадок-контроль»

 • E. Неконтрольоване випробування

235. 235.При проведенні клінічного дослідження пошуковець описував перебіг захворювання в одній групі пацієнтів, що піддавалися впливу магніто-лазерної терапії. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Неконтрольоване випробування

 • B. Аналітичне

 • C. Контрольоване випробування

 • D. Ретроспективне

 • E. «Випадок-контроль»

236. 236.Пошуковець проводить ретроспективне порівняльне дослідження факторів ризику в експериментальній і контрольній групах. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* «Випадок-контроль»

 • B. Неконтрольоване випробування

 • C. Одномоментне

 • D. Дослідження обсервацій

 • E. Сліпе

237. 237.При проведенні клінічного дослідження дослідник збирає дані шляхом простого спостереження подій в їх натуральному перебігу, не втручаючись в них активно. Який варіант дизайну клінічного дослідження застосовано в цьому випадку?

 • A.* Дослідження обсервацій

 • B. «Випадок-контроль»

 • C. Опитування

 • D. Одномоментне

 • E. Сліпе

238. 238.У клінічному дослідженні вивчали зв'язок між випадками гострого лейкозу і експозицією радіоактивного випромінювання. Використовувалася наступна методика: в клініці зареєстрували 75 хворих з гострим лейкозом, визначили експозицію цих хворих до радіоактивного випромінювання. Одночасно проведено медичне обстеження 100 пацієнтів, які звернулися зі скаргами на інші злоякісні захворювання крові. До якого типу належить це дослідження?

 • A.* «Випадок-контроль»

 • B. Експериментальне

 • C. Когортне

 • D. Неепідеміологічне

 • E. Одномоментне

239. 239.У дослідженні брали участь 79 онкологічних хворих IV клінічної групи. Всі пацієнти отримували нове лікування. За результатами дослідження складено діаграми виживання хворих при лікуванні новим препаратом протягом двох років. Класифікуйте це дослідження як:

 • A.* Експериментальне

 • B. «Випадок-контроль»

 • C. Когортне

 • D. Описове

 • E. Одномоментне

240. 240.Об'єктами вивчення були хворі з підтвердженим диагно-зом цукрового діабету і стільки ж осіб з подібними характеристиками, але не страждають цим захворюванням. Всі учасники були опитані на предмет наявності в родоводі хворих на цукровий діабет. Класифікуйте проведене дослідження як:

 • A.* «Випадок-контроль»

 • B. Експериментальне

 • C. Когортне

 • D. Проспективне

 • E. Одномоментне

241. 241.В проведеному клінічному дослідженні коефіцієнт ризику дорівнює 1,0. Що це означає?

 • A.* Що ризик не міняється

 • B. Що ризик середнього рівня

 • C. Що ризик повний

 • D. Що ризик мінімальний

 • E. Що ризик високий

242. 242.Який буде коефіцієнт ризику, якщо досліджуваний не робить жодних нових дій?

 • A.* Дорівнює 1,0

 • B. Дорівнює 0,0

 • C. Дорівнює 2,0

 • D. Дорівнює 3,0

 • E. Дорівнює -1,0

243. 243.Якщо заходи, що вживаються, знижують показник ризику вдвічі, то коефіцієнт ризику становитиме:

 • A.* 0,5

 • B. 1,0

 • C. 2,0

 • D. -0,2

 • E. -2,0

244. 244.Якщо внаслідок певних дій (наприклад, тютюнопаління) ризик підвищується з 1,0 до 1,68, то що це означає?

 • A.* Означає підвищення ризику розвитку захворювання

 • B. Означає зниження ризику розвитку захворювання

 • C. Означає стабілізацію ризику розвитку захворювання

 • D. Означає не суттєве підвищення ризику розвитку захворювання

 • E. Нічого не означає

245. 245.Якщо внаслідок певних дій (наприклад вживання алкоголю) ризик підвищується з 1,0 до 1,76, то на скільки відбулось підвищення ризику розвитку захворювання?

 • A.* На 76 %

 • B. На 24 %

 • C. На 0,76 %

 • D. На 68 %

 • E. На 176 %

246. 246.Якщо коефіцієнт ризику зростає до 3,0, тощо це означає?

 • A.* Зниження ризику до 300 % або в 3 рази

 • B. Підвищення ризику до 30 % або в 3 рази

 • C. Підвищення ризику до 30 % або в 0,3 рази

 • D. Підвищення ризику до 3 % або в 0,03 рази

 • E. Зниження ризику до 300 % або в 30 разів

247. 247.Яке буде значення RR, якщо чинник не впливає на результат?

 • A.* RR дорівнює 1

 • B. RR дорівнює 0

 • C. RR дорівнює 0,1

 • D. RR дорівнює -1

 • E. RR дорівнює -0,1

248. 248.Який показник вказує на те, наскільки може знизитися ризик розвитку хвороби, якщо пацієнт вживає ті чи інші заходи (наприклад, прийом препаратів) в порівнянні з тим, якби він не приймав ніяких препаратів?

 • A.* Відносний ризик

 • B. Абсолютний ризик

 • C. Результати його аналізів

 • D. Коефіцієнт кореляції

 • E. Дельта

249. 249.За якою формулою розраховується абсолютний ризик (R)?

 • A.* R = A / (A + B)

 • B. R = A / A + B

 • C. R = A / (A + B) ? 100

 • D. R = A / A + B /В

 • E. R = A / A + B ? В

250. 250.За якою формулою розраховується абсолютний ризик (Re) для групи неекспонованих осіб?

 • A.* Re = С / (С + D) ? 1000

 • B. Re = С ? С + D

 • C. Re = С / (С + D) ? 100

 • D. Re = С / С + D / D

 • E. Re = С ? С+ D ? D

251. 251.Як розраховується відносний ризик (RR)?

 • A.* RR = Rе / Rне

 • B. RR = Rе ? Rне

 • C. RR = Rе + Rне

 • D. RR = Rе - Rне

 • E. RR = Rе / Rне ? 100

252. 252.Якщо вірогідність того, що подія відбудеться, позначити p, то чому будуть рівні шанси цієї події?

 • A.* p / (1 p)

 • B. p / (1 + p)

 • C. p / (1 х p)

 • D. p / (1 / p)

 • E. p ? (1 p)

253. 253.Якщо вірогідність одужання складає 0,3, то які будуть шанси видужати ?

 • A.* 0,3 / (1 0,3) = 0,43

 • B. 0,3 / (1 + 0,3) = 0,23

 • C. 0,3 / (1 ? 0,3) = 1,00

 • D. 0,3 / (1 / 0,3) = 0,09

 • E. 0,3 / (1 0,3) = 0,21

254. 254.Які значення відношення шансів відповідають зниженню ризику?

 • A.* Значення ОR від 0 до 1

 • B. Значення ОR менше 0

 • C. Значення ОR від 0 до 0,1

 • D. Значення ОR менше від 1

 • E. Значення ОR від 0 до -1

255. 255.Які значення відношення шансів відповідають збільшенню ризику?

 • A.* Значення ОR більше від 1

 • B. Значення ОR менше від 1

 • C. Значення ОR більше від 10

 • D. Значення ОR менше від 0,1

 • E. Значення ОR більше від 1

256. 256.На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято рішення провести обстеження жінок. Який вид медичних оглядів буде використаний у даному випадку?

 • A.* Цільовий

 • B. Попередній

 • C. Скринінговий

 • D. Комплексний

 • E. Поточний

257. 257.За показниками захворюваності на рак молочної залози в регіоні було прийнято рішення про проведення скринінгового дослідження. Що таке скринінг раку молочної залози?

 • A.* Система активного виявлення серед асимптоматичного населення осіб, що імовірно мають патологію за даними скринінгового тесту, для подальшого обстеження відібраних контингентів з метою виявлення фактичних хворих

 • B. Захист населення від хвороботворних чинників

 • C. Профогляди при раку молочної залози

 • D. Активний огляд диспансерної групи пацієнтів

 • E. Виявлення передракових станів

258. 258.Відсоток верифікованих випадків пухлини серед осіб з позитивними результатами тестів це є:

 • A.* Позитивне прогностичне значення

 • B. Чутливість тесту

 • C. Захворюваність

 • D. Специфічність скринінгу

 • E. Здатність виявляти захворювання

259. 259.За показниками захворюваності на туберкульоз в регіоні було прийнято рішення про проведення скринінгового дослідження. Яка ланка надання медичної допомоги найбільше задіяна до проведення населенню скринінгових обстежень?

 • A.* Первинна

 • B. Третинна

 • C. Вторинна

 • D. Усі ланки в однаковій мірі проводять скринінг населення

 • E. Скринінг проводиться тільки в спеціалізованих лабораторіях

260. 260.При вивченні захворюваності на гіпертонічну хворобу дослідник розрахував відсотковий вираз частоти істинно позитивних результатів тесту у хворих на дану хворобу. Який показник він отримав?

 • A.* Діагностична чутливість

 • B. Діагностична специфічність

 • C. Прогностична значущість позитивних результатів

 • D. Прогностична значущість негативних результатів

 • E. Діагностична ефективність

261. 261.При вивченні захворюваності на цукровий діабет дослідник розрахував відсотковий вираз частоти істинно негативних результатів тесту у осіб, що не страждають на цю хворобу. Який показник він отримав?

 • A.* Діагностична специфічність

 • B. Діагностична чутливість

 • C. Прогностична значущість позитивних результатів

 • D. Прогностична значущість негативних результатів

 • E. Діагностична ефективність

262. 262.При вивченні захворюваності на глаукому дослідник розрахував відсоткове співвідношення істинно позитивних результатів до загального числа позитивних результатів. Який показник він отримав?

 • A.* Прогностична значущість позитивних результатів

 • B. Діагностична специфічність

 • C. Діагностична чутливість

 • D. Прогностична значущість негативних результатів

 • E. Діагностична ефективність

263. 263.При вивченні захворюваності на катаракту дослідник розрахував відсоткове співвідношення істинно негативних результатів до загального числа негативних результатів. Який показник він отримав?

 • A.* Прогностична значущість негативних результатів

 • B. Прогностична значущість позитивних результатів

 • C. Діагностична специфічність

 • D. Діагностична чутливість

 • E. Діагностична ефективність

264. 264.При вивченні захворюваності на рак простати дослідник розрахував відсоткове співвідношення істинних результатів тесту до загального числа отриманих результатів. Який показник він отримав?

 • A.* Діагностична ефективність

 • B. Прогностична значущість негативних результатів

 • C. Прогностична значущість позитивних результатів

 • D. Діагностична специфічність

 • E. Діагностична чутливість

265. 265.За результатами проведеного скринінгового дослідження пошуковець розраховує діагностичну чутливість тесту. Яку формулу він використає для цього?

 • A.* ІП / Х ? 100 %

 • B. ІН / НХ ? 100 %

 • C. ІП / (ІП + ПП) ? 100 %

 • D. ІН / (ІН + ПН) ? 100 %

 • E. (ІП + ІН) / (ІП + ІН + ПП + ПН) ? 100 %

266. 266.За результатами проведеного скринінгового дослідження пошуковець розраховує діагностичну специфічність тесту. Яку формулу він використає для цього?

 • A.* ІН / НХ ? 100 %

 • B. ІП / Х ? 100 %

 • C. ІП / (ІП + ПП) ? 100 %

 • D. ІН / (ІН + ПН) ? 100 %

 • E. (ІП + ІН) / (ІП + ІН + ПП + ПН) ? 100 %

267. 267.За результатами проведеного скринінгового дослідження пошуковець розраховує прогностичну значущість позитивних результатів. Яку формулу він використає для цього?

 • A.* ІП / (ІП + ПП) ? 100 %

 • B. ІН / НХ ? 100 %

 • C. ІП / Х ? 100 %

 • D. ІН / (ІН + ПН) ? 100 %

 • E. (ІП + ІН) / (ІП + ІН + ПП + ПН) ? 100 %

268. 268.За результатами проведеного скринінгового дослідження пошуковець розраховує прогностичну значущість негативних результатів. Яку формулу він використає для цього?

 • A.* ІН / (ІН + ПН) ? 100 %

 • B. ІП / (ІП + ПП) ? 100 %

 • C. ІН / НХ ? 100 %

 • D. ІП / Х ? 100 %

 • E. (ІП + ІН) / (ІП + ІН + ПП + ПН) ? 100 %

269. 269.За результатами проведеного скринінгового дослідження пошуковець розраховує діагностичну ефективність тесту. Яку формулу він використає для цього?

 • A.* (ІП + ІН) / (ІП + ІН + ПП + ПН) ? 100 %

 • B. ІН / (ІН + ПН) ? 100 %

 • C. ІП / (ІП + ПП) ? 100 %

 • D. ІН / НХ ? 100 %

 • E. ІП / Х ? 100 %

270. 270.Науковцями був розроблений новий метод діагностики хвороби Х. В процесі дослідження відібрали групу з 156 осіб, що складається з 59 свідомо хворих на дане захворювання і 97 явно здорових осіб, серед яких новий тест помилково виявив 6 хворих хворобою Х. У 91 людини стан здоров'я (відсутність даної хвороби) було оцінено правильно. Серед свідомо хворих новий тест виявив 50 осіб хворих на хворобу Х. Розрахуйте діагностичну чутливість методу.

 • A.* 50 / 59 ? 100 %

 • B. 91 / 97 ? 100 %

 • C. 50 / (50 + 6) ? 100 %

 • D. 91 / (91 + 9) ? 100 %

 • E. (50 + 91) / 156 ? 100 %

271. 271.Науковцями був розроблений новий метод діагностики хвороби Х. В процесі дослідження відібрали групу з 156 осіб, що складається з 59 свідомо хворих на дане захворювання і 97 явно здорових осіб, серед яких новий тест помилково виявив 6 хворих хворобою Х. У 91 людини стан здоров'я (відсутність даної хвороби) було оцінено правильно. Серед свідомо хворих новий тест виявив 50 осіб хворих на хворобу Х. Розрахуйте діагностичну специфічність методу.

 • A.* 91 / 97 100 %

 • B. 50 / 59 100 %

 • C. 50 / (50 + 6) 100 %

 • D. 91 / (91 + 9) 100 %

 • E. (50 + 91) / 156 100 %

272. 272.Науковцями був розроблений новий метод діагностики хвороби Х. В процесі дослідження відібрали групу з 156 осіб, що складається з 59 свідомо хворих на дане захворювання і 97 явно здорових осіб, серед яких новий тест помилково виявив 6 хворих хворобою Х. У 91 людини стан здоров'я (відсутність даної хвороби) було оцінено правильно. Серед свідомо хворих новий тест виявив 50 осіб хворих на хворобу Х. Розрахуйте прогностичну значущість позитивних результатів методу.

 • A.* 50 / (50 + 6) =100 %

 • B. 50 / 59 =100 %

 • C. 91 / 97 =100 %

 • D. 91 / (91 + 9) =100 %

 • E. (50 + 91) / 156 =100 %

273. 273.Для вирішення проблем громадського здоровя вивчали вплив соціальних факторів (рівня освіти, житлових умов та матеріального доходу) на захворюваність населення хворобами органів дихання. Який метод статистичного аналізу доцільно використати в даному випадку?

 • A.* Багатофакторний дисперсійний аналіз

 • B. Кластерний аналіз

 • C. Однофакторний дисперсійний аналіз

 • D. Дискримінантний аналіз

 • E. Методика Каплана-Меєра

274. 274.Який метод статистичного аналізу доцільно використати для аналізу впливу шкідливих звичок на смертність населення від нещасних випадків та травматизму?

 • A.* Однофакторний дисперсійний аналіз(ANOVA)

 • B. Варіаційний аналіз

 • C. Метод головних компонент

 • D. Динамічний аналіз

 • E. Багатофакторний дисперсійний аналіз (MANOVA)

275. 275.Для розробки комплексної програми поліпшення громадського здоровя населення керівнику центру ПМСД підготували інформацію стосовно основних показників здоровя та впливу деяких чинників. Який метод аналізу необхідно використати для статистичної оцінки залежності здоровя окремо від кожного із цих факторів?

 • A.* Однофакторний дисперсійний аналіз

 • B. Економічні методи

 • C. Математичне моделювання

 • D. Кластерний аналіз

 • E. Багатофакторний дисперсійний аналіз

276. 276.При проведенні однофакторного дисперсійного аналізу отримали критерій Фішера = 2,85. Табличне значення критерію (Fтабл) = 1,25. Який висновок можна зробити за цими даними?

 • A.* З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>68,3 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • B. Для отримання достовірних результатів необхідно зменшити обєм спостережень

 • C. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>95,5 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • D. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>99,7 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • E. Для отримання достовірних результатів необхідно збільшити обєм спостережень

277. 277.Керівнику лікувально-профілактичного закладу підготували великий масив інформації стосовно громадського здоровя населення, що обслуговує даний заклад. Який метод статистичного аналізу необхідно використати для перетворення цієї інформації в упорядкований компактний вигляд?

 • A.* Кластерний аналіз

 • B. Математичне моделювання

 • C. Однофакторний дисперсійний аналіз(ANOVA)

 • D. Динамічний аналіз

 • E. Багатофакторний дисперсійний аналіз (MANOVA)

278. 278.Для аналізу проблем громадського здоровя вивчали вплив соціальних факторів (рівня освіти, наявності шкідливих звичок, стану житлових умов та матеріального доходу) на смертність населення від травматизму. Який метод статистичного аналізу доцільно використати в даному випадку?

 • A.* Багатофакторний дисперсійний аналіз (MANOVA)

 • B. Варіаційний аналіз

 • C. Метод головних компонент

 • D. Динамічний аналіз

 • E. Однофакторний дисперсійний аналіз(ANOVA)

279. 279.Для розробки комплексної програми поліпшення громадського здоровя населення керівнику лікувально-профілактичного закладу підготували інформацію стосовно основних показників здоровя та впливу деяких чинників. Який метод аналізу необхідно використати для статистичної оцінки залежності здоровя загалом від комплексу цих факторів?

 • A.* Багатофакторний дисперсійний аналіз

 • B. Однофакторний дисперсійний аналіз

 • C. Математичне моделювання

 • D. Прямий метод стандартизації

 • E. Кластерний аналіз

280. 280.За якою методикою можна вивчати строки виживання пацієнтів з використанням різних методів медикаментозного лікування в онкології?

 • A.* Метод Каплана-Мейєра

 • B. Метод парної кореляції

 • C. Нормування інтенсивних показників та комплексні оцінки

 • D. Багатофакторний дисперсійний аналіз

 • E. Однофакторний дисперсійний аналіз

281. 281.Для вирішення проблем громадського здоровя вивчали вплив соціальних факторів (рівня освіти, житлових умов та матеріального доходу) на захворюваність населення злоякісними новоутворами. Який метод статистичного аналізу доцільно використати в даному випадку?

 • A.* Багатофакторний дисперсійний аналіз (MANOVA)

 • B. Кластерний аналіз

 • C. Методика Каплана-Меєра

 • D. Дискримінантний аналіз

 • E. Однофакторний дисперсійний аналіз(ANOVA)

282. 282.Який метод статистичного аналізу доцільно використати для аналізу впливу шкідливих звичок на смертність населення від інфаркту міокарда?

 • A.* Однофакторний дисперсійний аналіз(ANOVA)

 • B. Кластерний аналіз

 • C. Метод головних компонент

 • D. Динамічний аналіз

 • E. Багатофакторний дисперсійний аналіз (MANOVA)

283. 283.При проведенні однофакторного дисперсійного аналізу отримали критерій Фішера = 5,53. Табличне значення критерію (Fтабл) = 2,85. Який висновок можна зробити за цими даними?

 • A.* З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>95,5 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • B. Результати дослідження недостовірні

 • C. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>99,7 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • D. Для отримання достовірних результатів необхідно збільшити обєм спостережень

 • E. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>68,3 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

284. 284.Для вирішення проблем громадського здоровя вивчали вплив соціальних факторів (рівня освіти, житлових умов та матеріального доходу) на захворюваність населення хворобами системи кровообігу. Який метод статистичного аналізу доцільно використати в даному випадку?

 • A.* Багатофакторний дисперсійний аналіз (MANOVA)

 • B. Кластерний аналіз

 • C. Однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA)

 • D. Дискримінантний аналіз

 • E. Методика Каплана-Меєра

285. 285.При проведенні багатофакторного дисперсійного аналізу отримали критерій Фішера = 7,94. Табличне значення критерію (Fтабл) = 3,81. Який висновок можна зробити за цими даними?

 • A.* З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>99,7 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • B. Результати дослідження недостовірні

 • C. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>95,5 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • D. Для отримання достовірних результатів необхідно збільшити обєм спостережень

 • E. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>68,3 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

286. 286.При проведенні багатофакторного дисперсійного аналізу дослідник отримав критерій Фішера. До якого етапу дисперсійного аналізу відноситься порівняння отриманого критерію Фішера з табличним значенням (F табл.)?

 • A.* Сьомого

 • B. Другого

 • C. Третього

 • D. Четвертого

 • E. Пятого

287. 287.Який метод статистичного аналізу доцільно використати для аналізу впливу статі на захворюваність населення цукровим діабетом?

 • A.* Однофакторний дисперсійний аналіз

 • B. Кластерний аналіз

 • C. Метод головних компонент

 • D. Варіаційний аналіз

 • E. Багатофакторний дисперсійний аналіз

288. 288.При проведенні багатофакторного дисперсійного аналізу отримали критерій Фішера = 4,39. Табличне значення критерію (Fтабл) = 2,46. Який висновок можна зробити за цими даними?

 • A.* З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>95,5 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • B. Результати дослідження недостовірні

 • C. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>99,7 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • D. Для отримання достовірних результатів необхідно збільшити обєм спостережень

 • E. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>68,3 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

289. 289.Науковець виконує мета-аналіз, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі. Зокрема, він розробляє критерії з інформацією про популяцію пацієнтів, відомості про медичні технології дослідження та про альтернативні медичні технології. Який етап мета-аналізу виконує науковець?

 • A.* Перший

 • B. Другий

 • C. Третій

 • D. Четвертий

 • E. Пятий

290. 290.Науковець виконує мета-аналіз, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі. Зокрема, він проводить систематичний пошук і відбір оригінальних клінічних досліджень. Який етап мета-аналізу виконує науковець?

 • A.* Другий

 • B. Перший

 • C. Третій

 • D. Четвертий

 • E. Пятий

291. 291.Науковець виконує мета-аналіз, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі. Зокрема, він проводить оцінку методологічної якості кожного з включених в мета-аналіз досліджень за критеріями Кокранівського співтовариства. Який етап мета-аналізу виконує науковець?

 • A.* Третій

 • B. Перший

 • C. Другий

 • D. Четвертий

 • E. Пятий

292. 292.Науковець виконує мета-аналіз, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі. Зокрема, він проводить оцінку статистичної гетерогенності (неоднорідності) результатів досліджень. Який етап мета-аналізу виконує науковець?

 • A.* Четвертий

 • B. Перший

 • C. Другий

 • D. Третій

 • E. Пятий

293. 293.Науковець виконує мета-аналіз, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі. Зокрема, він проводить оцінку статистичної гетерогенності (неоднорідності) результатів досліджень за допомогою критерію Хі-квадрат. Яке значення критерію Хі-квадрат вказує на наявність статистично значимої гетерогенності?

 • A.* Р<0,10

 • B. Р?0,10

 • C. Р<0,05

 • D. Р?0,05

 • E. Р>2,0

294. 294.Науковець виконує мета-аналіз, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі. Зокрема, він проводить власне мета-аналіз: отримання узагальненої точкової величини ефекту та її довірчого інтервалу. Який етап мета-аналізу виконує науковець?

 • A.* Пятий

 • B. Перший

 • C. Другий

 • D. Третій

 • E. Четвертий

295. 295.Науковець виконує мета-аналіз, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі. Зокрема, він проводить оцінку публікаційного зміщення результатів мета-аналізу за допомогою графічних засобів. Який етап мета-аналізу виконує науковець?

 • A.* Шостий

 • B. Другий

 • C. Сьомий

 • D. Четвертий

 • E. Перший

296. 296.Науковець виконує мета-аналіз, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі. Зокрема, він проводить формулювання висновків та аналіз чутливості результатів мета-аналізу. Який етап мета-аналізу виконує науковець?

 • A.* Сьомий

 • B. Шостий

 • C. Другий

 • D. Четвертий

 • E. Перший

297. 297.При інтерпретації оцінки статистичної гетерогенності дослідник отримав індекс І2, рекомендований Кокранівським співтовариством, в межах 0 40 %. Дайте оцінку статистичній гетерогенності дослідження.

 • A.* Незначна гетерогенність

 • B. Помірна гетерогенність

 • C. Значна гетерогенність

 • D. Висока гетерогенність

 • E. Повна гетерогенність

298. 298.При інтерпретації оцінки статистичної гетерогенності дослідник отримав індекс І2, рекомендований Кокранівським співтовариством, в межах 30 60 %. Дайте оцінку статистичній гетерогенності дослідження.

 • A.* Помірна гетерогенність

 • B. Незначна гетерогенність

 • C. Значна гетерогенність

 • D. Висока гетерогенність

 • E. Повна гетерогенність

299. 299.При інтерпретації оцінки статистичної гетерогенності дослідник отримав індекс І2, рекомендований Кокранівським співтовариством, в межах 50 90 %. Дайте оцінку статистичній гетерогенності дослідження.

 • A.* Значна гетерогенність

 • B. Незначна гетерогенність

 • C. Помірна гетерогенність

 • D. Висока гетерогенність

 • E. Повна гетерогенність

300. 300.При інтерпретації оцінки статистичної гетерогенності дослідник отримав індекс І2, рекомендований Кокранівським співтовариством, в межах 75 100 %. Дайте оцінку статистичній гетерогенності дослідження.

 • A.* Висока гетерогенність

 • B. Незначна гетерогенність

 • C. Помірна гетерогенність

 • D. Значна гетерогенність

 • E. Повна гетерогенність

301. 301.При інтерпретації оцінки статистичної гетерогенності дослідник отримав індекс І2, рекомендований Кокранівським співтовариством, який свідчив про незначну гетерогенність. В яких межах він знаходиться?

 • A.* 0 40 %

 • B. 0 10 %

 • C. 30 60 %

 • D. 50 90 %

 • E. 75 100 %

302. 302.При інтерпретації оцінки статистичної гетерогенності дослідник отримав індекс І2, рекомендований Кокранівським співтовариством, який свідчив про помірну гетерогенність. В яких межах він знаходиться?

 • A.* 30 60 %

 • B. 0 40 %

 • C. 0 10 %

 • D. 50 90 %

 • E. 75 100 %

303. 303.При інтерпретації оцінки статистичної гетерогенності дослідник отримав індекс І2, рекомендований Кокранівським співтовариством, який свідчив про значну гетерогенність. В яких межах він знаходиться?

 • A.* 50 90 %

 • B. 0 40 %

 • C. 0 10 %

 • D. 30 60 %

 • E. 75 100 %

304. 304.При інтерпретації оцінки статистичної гетерогенності дослідник отримав індекс І2, рекомендований Кокранівським співтовариством, який свідчив про високу гетерогенність. В яких межах він знаходиться?

 • A.* 75 100 %

 • B. 0 40 %

 • C. 0 10 %

 • D. 30 60 %

 • E. 50 90 %

305. 305.Співробітник науково-дослідного інституту завершив рукопис, в якому висвітлив результати проведеного наукового дослідження. Що є критерієм оцінки наукової роботи?

 • A.* Кількість і якість

 • B. Наявність таблиць і графіків

 • C. Кількість сторінок наукової праці

 • D. Наявність висновків наукової праці

 • E. Перелік використаної літератури

306. 306.Співробітник науково-дослідного інституту шукає матеріал для написання науково-дослідної роботи. За якою схемою обліковуються наукові публікації у картотеці списку або компютерного банку?

 • A.* Назва праці, характер роботи, вихідні дані, обсяг в авторських аркушах, термін та назва видання

 • B. Назва праці, вихідні дані, термін та назва видання

 • C. Назва праці, характер роботи , назва та термін видання

 • D. Назва праці, характер роботи, обсяг в авторських аркушах

 • E. Назва праці, вихідні дані, обсяг в авторських аркушах, назва видання

307. 307.Аспірант кафедри науково-дослідного інституту готує виступ на наукову конференцію. Опишіть схему виступу.

 • A.* Вступ, основна частина, висновок

 • B. Надати інформацію про автора виступу, тему

 • C. Тема виступу, зміст, використана література

 • D. Вступ, зміст, подяка

 • E. Дискусія, основна частина, подяка

308. 308.Аспірант кафедри науково-дослідного інституту готує виступ на наукову конференцію. Який за тривалістю виступ добре сприймається слухачами?

 • A.* Не більше 10 хвилин

 • B. Не більше 5 хвилин

 • C. Не більше 15 хвилин

 • D. Не більше 20 хвилин

 • E. Не більше 25 хвилин

309. 309.Аспірант кафедри науково-дослідного інституту готує презентацію на наукову конференцію. Вкажіть основні вимоги до презентації.

 • A.* Всі частини презентації повязані з метою і предметом дослідження

 • B. Всі частини презентації повязані з об`єктом дослідження

 • C. Всі частини презентації повязані з процедурою дослідження

 • D. Всі частини презентації повязані з коротким аналізом робіт інших авторів

 • E. Всі частини презентації повязані з основними результатами наукової роботи

310. 310.Аспірант кафедри науково-дослідного інституту готує презентацію на наукову конференцію. Як називається структурний компонент презентації, який полягає у встановленні миттєвого контакту з аудиторією, створенні атмосфери доброзичливості, утримуванні уваги та спонуканні інтересу до теми презентації?

 • A.* Експозиція

 • B. Вступ

 • C. Основна частина

 • D. Резюме

 • E. Висновок

311. 311.Аспірант кафедри науково-дослідного інституту готує презентацію на наукову конференцію. Як називається структурний компонент презентації, який підсумовує сказане, ущільнює зміст і свідчить про те, що презентація наближається до завершення?

 • A.* Резюме

 • B. Експозиція

 • C. Вступ

 • D. Основна частина

 • E. Висновок

312. 312.Співробітник науково-дослідного інституту підготував для друку наукову працю, в якій коротко, точно, послідовно сформулював ідеї, думки та положення своєї наукової роботи. Який вид наукової роботи описано?

 • A.* Тези

 • B. Повідомлення

 • C. Стаття

 • D. Методичні рекомендації

 • E. Дисертація

313. 313.Співробітник науково-дослідного інституту підготував для друку наукову працю, в якій подав проміжні результати своєї наукової роботи, висвітлив конкретні окремі питання за темою дослідження. Який вид наукової роботи описано?

 • A.* Стаття

 • B. Тези

 • C. Повідомлення

 • D. Методичні рекомендації

 • E. Дисертація

314. 314.Співробітник науково-дослідного інституту написав частину наукової статті, в якій висвітлив постановку наукової проблеми, актуальність, звязок з найважливішими завданнями, значення для розвитку певної галузі науки і практики. Який розділ наукової статі підготував науковець?

 • A.* Вступ

 • B. Основні дослідження і публікації з проблеми

 • C. Формулювання мети

 • D. Виклад змісту власного дослідження

 • E. Висновок

315. 315.Співробітник науково-дослідного інституту написав частину наукової статті, в якій вказав основну літературу, на яку спирається автор, проблеми виділення невирішених питань, яким присвячена стаття. Який розділ наукової статі підготував науковець?

 • A.* Основні дослідження і публікації з проблеми

 • B. Вступ

 • C. Формулювання мети

 • D. Виклад змісту власного дослідження

 • E. Висновок

316. 316.Співробітник науково-дослідного інституту написав частину наукової статті, в якій висловив головну ідею даної публікації, що суттєво-відрізняється від сучасних уявлень про проблему, поглиблює вже відомі підходи. Який розділ наукової статі підготував науковець?

 • A.* Формулювання мети

 • B. Вступ

 • C. Основні дослідження і публікації з проблеми

 • D. Виклад змісту власного дослідження

 • E. Висновок

317. 317.Співробітник науково-дослідного інституту написав частину наукової статті, в якій звернув увагу на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей; уточнив відомі раніш , але недостатньо вивчені питання. Який розділ наукової статі підготував науковець?

 • A.* Формулювання мети

 • B. Вступ

 • C. Основні дослідження і публікації з проблеми

 • D. Виклад змісту власного дослідження

 • E. Висновок

318. 318.Співробітник науково-дослідного інституту написав частину наукової статті, в якій висвітлив основні положення і результати свого наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, програму експерименту. Який розділ наукової статі підготував науковець?

 • A.* Виклад змісту власного дослідження

 • B. Вступ

 • C. Основні дослідження і публікації з проблеми

 • D. Формулювання мети

 • E. Висновок

319. 319.Співробітник науково-дослідного інституту написав частину наукової статті, в якій провів аналіз отриманих результатів, особистий внесок автора в реалізацію основних висновків. Який розділ наукової статі підготував науковець?

 • A.* Виклад змісту власного дослідження

 • B. Вступ

 • C. Основні дослідження і публікації з проблеми

 • D. Формулювання мети

 • E. Висновок

320. 320.Співробітник науково-дослідного інституту написав частину наукової статті, в якій сформулював основний умовивід автора, зміст висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільну значущість та перспективи. Який розділ наукової статі підготував науковець?

 • A.* Висновок

 • B. Вступ

 • C. Основні дослідження і публікації з проблеми

 • D. Формулювання мети

 • E. Виклад змісту власного дослідження

321. 321.Співробітник науково-дослідного інституту підготував для друку наукову працю, предметом якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. Який вид наукової роботи описано?

 • A.* Наукова монографія

 • B. Тези

 • C. Практична монографія

 • D. Стаття

 • E. Методичні рекомендації

322. 322.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Українські Карпати [Карти] : Долина : карта для туристів / Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. - К., 1998. - 1 к. : ілюстр. - 5000 пр.»?

 • A.* Картографічні видання

 • B. Географічне видання

 • C. Атлас

 • D. Карти

 • E. Довідник

323. 323.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Нарис з історії природознавства і техніки [Текст] : респ. міжвід. зб. наук. пр. К., 1985. Вип. 31. 195 с.» ?

 • A.* Томи (випуски) періодичних видань, що продовжуються

 • B. Популярне видання

 • C. Нариси

 • D. Технічне видання

 • E. Наукова робота

324. 324.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). (Интерактивный мир). Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. Загл. с экрана. Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.»?

 • A.* Електронні ресурси

 • B. Інтерактивні дані

 • C. Енциклопедія

 • D. Довідники

 • E. Художня література

325. 325.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Баштанник В. В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії [Текст] : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 : захищена 15.01.02 : затв. 27.09.02 / Баштанник Володимир Володимирович. К., 2002. 220 с.» ?

 • A.* Дисертації

 • B. Автореферат дисертації

 • C. Конспект дисертації

 • D. Книга

 • E. Популярне видання

326. 326.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Сивашко Ю. Формування державної служби в України [Текст] / Ю. Сивашко // Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Moroz O. Modern nation ukrainian in the time and space / упоряд. О.Банах ; Львів. Нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. Л. : Універсум, 2001. С. 270 271.»?

 • A.* Статті з книги

 • B. Наукове видання

 • C. Стаття

 • D. Журнал

 • E. До вільного стилю

327. 327.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Кірсенко М. В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918-1920 років (Політико- дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.02 / НАН України. К., 1998. 36с.»?

 • A.* Автореферати дисертацій

 • B. Дисертація

 • C. Дипломатичні видання

 • D. Наукове видання

 • E. Книга

328. 328.Професору кафедри науково-дослідного інституту необхідно підготувати рецензію. Що представляє собою рецензія (відгук про наукову роботу)?

 • A.* Це робота, в якій критично оцінюються основні положення і результати дослідження

 • B. Це робота, в якій виявляються помилки в основні результатах дослідження

 • C. Це додатковий перегляд результатів дослідження

 • D. Це перевірка достовірності результатів дослідження

 • E. Це робота, в якій критично оцінюються результати дослідження

329. 329.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Абат (Абатиса) [Текст] // Енциклопедія історії України: у 5-ти т. Т. 1. / редкол.: В.А. Смолій (голова), Я.Д. Ісаєвич, С.В. Кульчицький та ін.; ред. рада: В.М. Литвин (голова) та ін.; НАН України, Ін-т іст. України. К.: Наук. думка, 2003. С. 9 10.: іл.» ?

 • A.* Статті з енциклопедії чи словника

 • B. Статті

 • C. Енциклопедія

 • D. Довідник

 • E. Збірник

330. 330.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «ГОСТ 7. 532001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. Взамен ГОСТ 7.5386 ; введ. 20020701. Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 2002. 3 с. (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).» ?

 • A.* Стандарти

 • B. Видання

 • C. Книга

 • D. ГОСТ

 • E. ДСТУ

331. 331.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Кірсенко М. Друга Світова чи Велика Вітчизняна. Погляд з України [Текст] / М.Кірсенко // Доба. Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти. 2005. № 2. С. 26-27.»?

 • A.* Статті з журналів та періодичних збірників

 • B. Науково-популярне видання

 • C. Часопис

 • D. Наукове видання

 • E. Методичне видання

332. 332.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Населення України, 1998 рік [Текст] : демографічний щорічник / Держ. ком. статистики України, Упр. статистики населення / Л.М. Стельмах (відп. за вип.). К. : Б.в., 1999. 466 с.»?

 • A.* Щорічники

 • B. Статистичний довідник

 • C. Довідники

 • D. Енциклопедія

 • E. Частопис

333. 333.Аспірант кафедри хірургічних хвороб за результатами проведеної наукової роботи готує наукову працю. Який перший етап умовно виділяють у процесі написання наукової праці?

 • A.* Формування задуму

 • B. Визначення мети роботи

 • C. Складання плану роботи

 • D. Формування гіпотези

 • E. Формування альтернативної гіпотези

334. 334.Аспірант кафедри хірургічних хвороб за результатами проведеної наукової роботи готує наукову статтю. На якому етапі роботи над нею необхідно обґрунтувати тему статті?

 • A.* На першому етапі

 • B. На другому етапі

 • C. На третьому етапі

 • D. На четвертому етапі

 • E. На пятому етапі

335. 335.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності [Текст] / уклад. В. Шевчук... [та ін.]. К.: Геопринт, 2000. 411 с., табл. (Сер.: Екологія. Економіка. Сталий розвиток ).» ?

 • A.* Серійні видання

 • B. Статистичний довідник

 • C. Довідники.

 • D. Енциклопедія

 • E. Демографічний щорічник

336. 336.Аспірант кафедри хірургічних хвороб за результатами проведеної наукової роботи готує наукову працю. Який другий етап умовно виділяють у процесі написання наукової праці?

 • A.* Складання попереднього плану роботи

 • B. Формування задуму роботи

 • C. Відбір матеріалу

 • D. Формування гіпотези

 • E. Формування альтернативної гіпотези

337. 337.Аспірант кафедри хірургічних хвороб за результатами проведеної наукової роботи готує наукову працю. Який третій етап умовно виділяють у процесі написання наукової праці?

 • A.* Відбір і підготовка матеріалів

 • B. Складання попереднього плану роботи

 • C. Формування задуму роботи

 • D. Формування гіпотези

 • E. Формування альтернативної гіпотези

338. 338.?В якому із перерахованих нижче випадку слід використати прямий метод стандартизації при порівнянні показників загальної смертності в двох містах?

 • A.* Є дані про віковий розподіл населення і загальну кількість померлих в кожному місті

 • B. Відомі склад населення по віку і склад померлих по віку в кожному місті

 • C. Даних про розподіл населення немає, є відомості про загальну чисельність населення і розподіл померлих по віку в кожному місті

 • D. Відомі дані про показники захворюваності населення та його віковий розподіл

 • E. Немає даних про віковий розподіл населення, є дані про причини смерті населення по статі

339. 339.Рівень гемоглобіну у 40 хворих на залізодефіцитну анемію склав 67 г/л, ?=±6. Який показник дозволяє перенести результат даного дослідження на генеральну сукупність?

 • A.* Довірчі межі середньої величини

 • B. Середня похибка середньої величини

 • C. Середня похибка відносної величини

 • D. Довірчі межі відносної величини

 • E. Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

340. 340.Народжуваність в одній з областей України за останні 5 років становила 8,7‰, 8,3‰, 8,1‰, 7,8‰, 7,8‰. Який вид динамічного ряду наведено?

 • A.* Складний

 • B. Інкретний

 • C. Дискретний

 • D. Моментний

 • E. Простий

341. 341.Забезпеченість населення лікарняними ліжками (на 10000 нас.) в м. П з 2014 по 2018 рр. становила: 2014 р. 110,2, 2015 р. 90,6, 2016 р. 88,2, 2017 р. 85,6, 2018 р. 84,8. Як розрахувати темп росту для 2018 р.?

 • A.* 84,8/85,6 ?100

 • B. 84,8-85,6

 • C. 9,9/85,6 ?100

 • D. 85,6/84,8 ?100

 • E. 84,8/110,2 ?100

342. 342.Чисельність сімейних лікарів в м. К з 2014 по 2018 рр. становила: 2014 р. 7, 2013 р. 8, 2016 р. 5, 2017 р. 10, 2018 р. 13. Як розрахувати абсолютне значення 1% приросту для 2017 р.?

 • A.* 5/100

 • B. 10-5

 • C. 10/5 ?100

 • D. 5/5 ?100

 • E. 10/7 ?100

343. 343.Дослідник виділив заходи, які спрямовані на джерела інфекції. Вкажіть їх.

 • A.* Клініко-діагностичні, лікувальні

 • B. Вакцинопрофілактика, імунологічна корекція

 • C. Санітарно-гігієнічні, дезінфекційні та дезінсекційні

 • D. Екстрена профілактика

 • E. Лабораторні дослідження та санітарно-освітня робота

344. 344.Назвіть інфекційні захворювання, які можливо регулювати санітарно-гігієнічними заходами.

 • A.* Сальмонельоз

 • B. Кір

 • C. Коклюш

 • D. Епідемічний паротит

 • E. Краснуха

345. 345.Назвіть інфекційні захворювання, які можливо регулювати санітарно-гігієнічними заходами.

 • A.* Харчові бактеріальні отруєння

 • B. Кір

 • C. Коклюш

 • D. Епідемічний паротит

 • E. Краснуха

346. 346.Частота ускладнень (ризик ускладнень) після апендектомії при госпіталізації протягом 24 годин з моменту виникнення патології складає 2,1 %, а при госпіталізації в термін після 24 годин 10,8 %. Розрахуйте відносний ризик ускладнень при пізній госпіталізації.

 • A.* 10,8 / 2,1 = 5,14

 • B. 10,8 ? 2,1 = 8,7

 • C. 2,1 / 10,8 = 0,19

 • D. 10,8 ? 2,1 = 22,68

 • E. 10,8 + 2,1 = 12,9

347. 347.За якою формулою розраховується абсолютний ризик (Re) для групи експонованих осіб?

 • A.* Re = A / (A + B) ? 1000

 • B. Re = A ? A + B

 • C. Re = A / (A + B) ? 100

 • D. Re = A / A + B /В

 • E. Re = A ? A + B ? В

348. 348.За якою методикою можна вивчати строки виживання пацієнтів з використанням різних методів консервативного лікування в кардіології?

 • A.* Метод Каплана-Мейєра

 • B. Нормування інтенсивних показників та комплексні оцінки

 • C. Метод рангової кореляції

 • D. Багатофакторний дисперсійний аналіз

 • E. Однофакторний дисперсійний аналіз

349. 349.Науковець виконує мета-аналіз, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі. Зокрема, він проводить оцінку статистичної гетерогенності (неоднорідності) результатів досліджень за допомогою критерію Хі-квадрат. Яке значення критерію Хі-квадрат вказує, що статистично значима гетерогенність відсутня?

 • A.* Р?0,10

 • B. Р<0,10

 • C. Р<0,05

 • D. Р?0,05

 • E. Р>2,0

350. 350.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Бабич Є. "Іван Дзюба - талант і доля" [Текст] / Є. Бабич // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 12. - С. 23-24. - Рец. на кн.: Іван Дзюба - талант і доля : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України ; бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна. - К. : Київ. правда, 2005. - 118 с.» ?

 • A.* Рецензія

 • B. Стаття з журналу

 • C. Довідник

 • D. Збірник

 • E. Вісник

351. ????? ????????? ???????? (??????):???????:6????????? ????????, ?????????? ??????'? (???) ????:6 ???????, 3 ???? ?????????? ??????:1.Підрахунок по групах і зведення в таблиці матеріалу є змістом:

 • A.* Третього етапу статистичного спостереження

 • B. Першого етапу статистичного спостереження

 • C. Другого етапу статистичного спостереження

 • D. Четвертого етапу статистичного спостереження

 • E. Пятого етапу статистичного спостереження

352. 2.Для вивчення захворюваності сільського населення певної області за об'єкт дослідження були обрані мешканці пунктових сіл. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом слід використовувати у дослідженні?

 • A.* Основного масиву

 • B. Комбінований

 • C. Вибірковий

 • D. Одночасний

 • E. Монографічного опису

353. 3.Групування таких ознак, як тривалість перебування хворого в стаціонарі, результат лікування, клінічний діагноз передбачає:

 • A.* Програма розробки матеріалу

 • B. Програма збору матеріалу

 • C. Обєкт спостереження

 • D. План статистичного спостереження

 • E. Програма аналізу матеріалу

354. 4.При вивченні рівня артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу серця серед інших показників вивчався рівень тиску, пульсу, біохімічні показники крові. Виділення всіх статистичних ознак, що підлягають обліку передбачає:

 • A.* Програма збору матеріалу

 • B. Програма розробки матеріалу

 • C. Обєкт спостереження

 • D. Програма аналізу матеріалу

 • E. План статистичного спостереження

355. 5.Який із нижченаведених показників характеризує частоту післяопераційних ускладнень?

 • A.* Інтенсивний показник

 • B. Екстенсивний показник

 • C. Наочності

 • D. Співвідношення

 • E. Репрезентативний

356. 6.Який із нижченаведених показників характеризує частку хворих на виразкову хворобу шлунку серед усіх госпіталізованих у терапевтичне відділення?

 • A.* Екстенсивний показник

 • B. Інтенсивний показник

 • C. Наочності

 • D. Співвідношення

 • E. Репрезентативний

357. 7.Які діаграми виділяють в залежності від кола розвязуваних завдань?

 • A.* Діаграми і статистичні карти

 • B. Площинні і просторові

 • C. Фігури і лінії

 • D. Наочні і уявні

 • E. Структурні і динамічні

358. 8.Для виступу на конференції дослідник готує презентацію з графічними зображеннями. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для представлення значення варіативної ознаки у кожної одиниці статистичного спостереження, яка підлягала ранжуванню?

 • A.* Огіва

 • B. Картограма

 • C. Гістограма

 • D. Полігон розподілу

 • E. Кумулята

359. 9.Варіаційний ряд є основою для визначення середніх величин. Визначте, яку середню арифметичну можна розрахувати з варіаційного ряду, де кожна варіанта зустрічається з певною частотою.

 • A.* Згруповану (зважену) середню арифметичну

 • B. Просту середню арифметичну

 • C. Середню гармонійну

 • D. Середню геометричну

 • E. Середню квадратичну

360. 10.На території регіону у другому кварталі поточного року було зареєстровано 3874 захворювань. Причому, у квітні зареєстровано 1242 захворювання, у травні - 1339, у червні - 1293. Середньомісячна кількість захворювань за другий квартал становить:

 • A.* 1291

 • B. 1339

 • C. 1267

 • D. 1316

 • E. 1342

361. 11.Варіаційні ряди, в яких варіанти можуть бути представлені цілими та дробовими числами, називаються:

 • A.* Інкретними

 • B. Простими

 • C. Дискретними

 • D. Складними

 • E. Комбінованими

362. 12.Студент, готуючи наукову роботу, аналізує ступінь варіабельності у проведеному клінічному дослідженні. Який критерій оцінки ступеня неоднорідності ознак є відносною мірою їх різноманітності?

 • A.* Коефіцієнт варіації

 • B. Ліміт

 • C. Відносна величина

 • D. Амплітуда

 • E. Середнє квадратичне відхилення

363. 13.При порівнянні двох груп в статистичному дослідженні науковець застосовує прямий метод стандартизації показників. Вкажіть, як із очікуваних чисел він може отримати стандартизований показник?

 • A.* Сума очікуваних чисел

 • B. Середнє арифметичне їх значення

 • C. Різниця очікуваних чисел

 • D. Максимальна величина з очікуваних чисел

 • E. Мінімальне значення з очікуваних чисел

364. 14.Що таке помилка другого роду?

 • A.* Приймається нульова гіпотеза Н0, хоча насправді правильною є альтернативна гіпотеза На

 • B. Нульова гіпотеза Н0 відхиляється, хоча в дійсності вона є правильною

 • C. Приймається нульова та альтернативна гіпотеза

 • D. Відхиляється нульова та альтернативна гіпотеза

 • E. Всі відповіді правильні

365. 15.Рівень прямого білірубіну у 35 хворих на гепатит С в середньому склав 54 мкмоль/л, ?=±7. Який показник дозволяє перенести результат даного дослідження на генеральну сукупність?

 • A.* Довірчі межі середньої величини

 • B. Середня похибка середньої величини

 • C. Середня похибка відносної величини

 • D. Довірчі межі відносної величини

 • E. Коефіцієнт Стьюдента для середніх величин

366. 16.Як називають будь-який статистичний критерій, тестова статистика якого при виконанні нульової гіпотези має Р-розподіл?

 • A.* Критерій Фішера

 • B. Критерій Пірсона

 • C. Коефіцієнт Стьюдента

 • D. Критерій знаків

 • E. Коефіцієнт співвідношення

367. 17.Середня маса тіла 35 новонароджених склала 2500 г, ? = ±3. Підставте цифрові значення у формулу для оцінки достовірності даного дослідження.

 • A.* 3 / v35

 • B. 35 / 3

 • C. v35/ v2500

 • D. v2500/3

 • E. 2500 / 35

368. 18.Непараметричні критерії оцінки вірогідності результатів дослідження використовуються в тих випадках, коли необхідно установити вірогідність різниці: 1) у двох взаємопов'язаних або 2) у двох незалежних сукупностях. Які непараметричні критерії можуть бути використані в першому випадку?

 • A.* Критерій знаків

 • B. Серійний критерій

 • C. Х-Критерій Ван дер Вардена

 • D. Всі відповіді вірні

 • E. Критерій Колмогорова-Смирнова

369. 19.При оцінці вірогідності різниці статистичних величин у двох статистичних сукупностях, незалежних одна від другої, дослідником приймалась нульова гіпотеза, в основу якої покладено припущення про відсутність різниці між цими групами. Який непараметричний метод використовувався в цьому випадку?

 • A.* Критерій відповідності

 • B. Т-критерій Вілкоксона

 • C. Критерій знаків

 • D. Критерій Колмогорова-Смирнова

 • E. Всі методи

370. 20.Який параметр багатофакторного кореляційного аналізу відображає питому вагу (%) впливу факторів, які вивчають (факторіальні ознаки), на рівень результативних ознак (показники здоровя населення, клінічні показники та ін.)?

 • A.* Коефіцієнт детермінації

 • B. Коефіцієнт регресії

 • C. Критерій Стьюдента

 • D. Коефіцієнт варіації

 • E. Коефіцієнт парної кореляції

371. 21.За допомогою якого методу можна встановити взаємозвязок між статтю та смертністю від онкопатології?

 • A.* Методом рангової кореляції

 • B. Кореляційним відношенням

 • C. Методом розрахунку довірчих меж

 • D. Непрямим методом

 • E. Методом варіації

372. 22.У практичній охороні здоровя для оцінки тенденцій, що відбуваються в захворюваності населення використовують динамічні ряди. Яке з наведених положень відповідає поняттю ,,динамічний ряд?

 • A.* Ряд статистичних величин, що відтворюють явище у часі за певні періоди

 • B. Набір показників, що характеризують явище на суміжних територіях

 • C. Структура явища за окремі періоди часу

 • D. Розподіл явища на складові частини

 • E. Рівень явища на суміжних територіях

373. 23.Зміни пересічного зросту 30-ти учнів з 2014 по 2018 рр. становили: 2014 р. 110,5 см, 2015 р. 125,6 см, 2016 р. 130,2 см, 2017 р. 140,6 см, 2018 р. 146,8 см. Як розрахувати абсолютний приріст для 2018 р.?

 • A.* 146,8-140,6

 • B. 146,8/140,6 ? 100

 • C. 6,2/140,6? 100

 • D. 6,2/4,4

 • E. 146,8/110,5 ? 100

374. 24.Рівень Е доказовості епідеміологічних досліджень:

 • A.* Вагомі негативні докази: є досить переконливі докази, щоб виключити даний метод з рекомендацій

 • B. Докази переконливі: є вагомі докази на користь застосування цього методу

 • C. Відносна переконливість доказів: є достатньо доказів на користь того, щоб рекомендувати дану пропозицію

 • D. Достатніх доказів немає: існуючих доказів недостатньо для надання рекомендації, але рекомендації можливі з урахуванням інших обставин.

 • E. Достатньо негативних доказів: є достатньо доказів, щоб рекомендувати відмовитися від застосування цього методу в певній ситуації

375. 25.Науковець у своєму дослідженні використовував статистичні облікові матеріали за минулі 10 років. Як називається даний вид дослідження?

 • A.* Ретроспективне

 • B. Проспективне

 • C. Емпіричне

 • D. Рандомізоване

 • E. Квазі-експеримент

376. 26.Основною метою рандомізованого клінічного дослідження є:

 • A.* Зниження систематичної похибки

 • B. Пошук можливих причин, генерація нових гіпотез

 • C. Пошук закономірностей та формулювання гіпотези

 • D. Описати картину хвороби одного або групи хворих, уточнити симптоматику повязати окремі симптоми з діагнозом та тяжкістю хвороби

 • E. Перевірка нового теоретичного знання

377. 27.Мета наукового дослідження вивчити вплив умов праці на стан здоров'я шахтарів. Об'єктами дослідження були кілька сотень шахтарів, які працюють у вугільних шахтах, і така ж кількість службовців. В ході дослідження порівнювали коефіцієнти смертності та поширеності захворювань в обох групах. До якого типу епідеміологічних методів можна віднести це дослідження?

 • A.* Аналітичне

 • B. Експериментальне

 • C. Неепідеміологічне

 • D. Одномоментне

 • E. Описове

378. 28.Яка група при вивченні факторів ризику має першочерговий інтерес?

 • A.* Основна дослідна група

 • B. Контрольна група

 • C. Порівнювальна група

 • D. Експериментальна група

 • E. Варіаційна група

379. 29.Яким буде шанс, при вірогідності від 50 до 100%?

 • A.* Зростає від 1,0 до безкінечності

 • B. Зростає від 0,5 до 1,0

 • C. Спадає від 1,0 до безкінечності

 • D. Спадає від 0,5 до 1,0

 • E. Спадає від безкінечності до 1,0

380. 30.Проведення скринінгових оглядів включає:

 • A.* Підготовчий етап (формування цільових груп, інформаційний супровід, запрошення на скринінг)

 • B. Проведення непланового обстеження усіх верств населення

 • C. Огляд осіб з ознаками хвороби

 • D. Контроль лікування пацієнтів

 • E. Обстеження хворих

381. 31.Науковцями був розроблений новий метод діагностики хвороби У. В процесі дослідження відібрали групу з 165 осіб, що складається з 75 свідомо хворих на дане захворювання і 90 явно здорових осіб, серед яких новий тест помилково виявив 5 хворих хворобою У. У 85 людини стан здоров'я (відсутність даної хвороби) було оцінено правильно. Серед свідомо хворих новий тест виявив 68 осіб хворих на хворобу У. Розрахуйте діагностичну чутливість методу.

 • A.* 68 / 75 =100 %

 • B. 85 / 90 =100 %

 • C. 68 / (68 + 5) =100 %

 • D. 85 / (85 + 7) =100 %

 • E. (68 + 85) / 165 =100 %

382. 32.Що передбачає однофакторний дисперсійний аналіз?

 • A.* Вплив факторіальної ознаки на результативну ознаку

 • B. Визначення методики збору даних

 • C. Основні напрямки та задачі дисперсійного аналізу

 • D. Визначення впливу декількох факторів на результативну ознаку

 • E. Визначення критерія Вілкоксона

383. 33.При проведенні багатофакторного дисперсійного аналізу отримали критерій Фішера = 8,26. Табличне значення критерію (Fтабл) = 3,73. Який висновок можна зробити за цими даними?

 • A.* З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>99,7 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • B. Результати дослідження недостовірні

 • C. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>95,5 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

 • D. Для отримання достовірних результатів необхідно збільшити обєм спостережень

 • E. З ймовірністю безпомилкового прогнозу Р>68,3 % можна стверджувати наявність впливу досліджуваного фактора на результативну ознаку

384. 34.Назвіть останній етап мета-аналізу, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі?

 • A.* Формування висновків за результатами виконаного аналізу

 • B. Вироблення критеріїв включення / виключення оригінальних клінічних досліджень

 • C. Систематичний пошук і відбір оригінальних клінічних досліджень

 • D. Оцінка методологічного якості кожного дослідження

 • E. Оцінка статистичної гетерогенності (неоднорідності) результатів досліджень

385. 35.Дослідник наукового інституту проводить оцінку статистичної гетерогенності (неоднорідності) результатів досліджень за допомогою критерію Хі-квадрат. Яке значення критерію Хі-квадрат вказує, що статистично значима гетерогенність відсутня?

 • A.* Рі0,10

 • B. Р<0,10

 • C. Р<0,05

 • D. Рі0,05

 • E. Р>2,0

386. 36.Один із видів публікацій, в якому подаються проміжні або кінцеві результати, висвітлюються конкретні окремі питання за темою дослідження, фіксується науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців це є:

 • A.* Стаття

 • B. Тези

 • C. Повідомлення

 • D. Методичні рекомендації

 • E. Дисертація

387. 37.Співробітник науково-дослідного інституту у відповідності з вимогами державних стандартів щодо друку та оформлення підготував наукову працю, яка містить повне дослідження однієї проблеми, виклад наукових результатів і висновків, отриманих особисто автором. Який вид наукової роботи описано?

 • A.* Дисертація

 • B. Монографія

 • C. Тези

 • D. Стаття

 • E. Методичні рекомендації

388. 38.Що є заключним етапом підготовки наукової статті?

 • A.* Літературна правка

 • B. Формулювання висновків

 • C. Граматична правка

 • D. Оформлення літературних джерел

 • E. Сканування тексту

389. 39.Вкажіть, до якого виду оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи належить даний зразок: «Основы создания гибких автоматизированых произведений [Текст] / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; ред. Б.Б. Тимофеева. К. : Техника, 1986. 144с.»?

 • A.* Книги чотирьох авторів

 • B. Книги одного автора

 • C. Книги двох авторів

 • D. Книги пятьох авторів

 • E. Книги багатьох авторів

390. 40.Рівень Е доказовості епідеміологічних досліджень:

 • A.* Вагомі негативні докази: є досить переконливі докази,щоб виключити даний метод з рекомендацій

 • B. Докази переконливі: є вагомі докази на користь застосування цього методу

 • C. Відносна переконливість доказів: є достатньо доказів на користь того,щоб рекомендувати дану пропозицію

 • D. Достатніх доказів немає: існуючих доказів недостатньо для надання рекомендації,але рекомендації можливі з урахуванням інших обставин.

 • E. Достатньо негативних доказів: є достатньо доказів,щоб рекомендувати відмовитися від застосування цього методу в певній ситуації

391. ????? ????????? ???????? (??????):???????:7????????? ????????, ?????????? ??????'? ????:7 ???????, 4 ???? ?????????? ??????:1.Для ефективного диспансерного спостереження за станом здоров'я населення важлива роль належить своєчасному формуванню груп здоров'я. Визначити, скільки виділяють груп здоров'я населення.

 • A.* П'ять

 • B. Три

 • C. Чотири

 • D. Дві

 • E. Шість

392. 2.?Оцінка здоров'я популяції міського населення проводилась за наступними показниками: зміна ЕКГ в динаміці, народжуваність, смертність, захворюваність, патологічна ураженість, первинна захворюваність, захворюваність з ТВП (тимчасовою втратою працездатності), фізичний розвиток і інвалідизація населення. Які з цих показників відносяться до групи демографічних показників здоров'я населення?

 • A.* Народжуваність і смертність

 • B. Зміни ЕКГ

 • C. Захворюваність і патологічна ураженість

 • D. Первинна захворюваність і захворюваність з ТВП

 • E. Фізичний розвиток і інвалідизація населення

393. 3.Оцінка здоров'я популяції населення проводилася за допомогою наступних показників: поширеність хвороб, первинна захворюваність, захворюваність з ТВП (тимчасовою втратою працездатності), патологічна ураженість, інвалідизація населення. Який з цих показників характеризує в повному об'ємі захворюваність населення?

 • A.* Поширеність хвороб

 • B. Первинна захворюваність

 • C. Захворюваність з ТВП

 • D. Патологічна ураженість

 • E. Інвалідизація населення

394. 4.Для оцінки здоров'я популяції дитячого населення використовувалися наступні показники: поширеність хвороб, первинна захворюваність, структура захворюваності, патологічна ураженість та інвалідність. Який з цих показників відображає рівень захворюваності дітей тільки хронічними хворобами з морфо-функціональними порушеннями?

 • A.* Патологічна ураженість

 • B. Первинна захворюваність

 • C. Поширеність хвороб

 • D. Cтруктура захворюваності

 • E. Інвалідність

395. 5.При вивченні здоров'я сільського населення використовувалися наступні показники: демографічні, захворюваності, психологічні, фізичного розвитку, інвалідності. Які з цих показників не використовуються при комплексній оцінці здоров'я популяції населення?

 • A.* Психологічні

 • B. Демографічні

 • C. Захворюваності

 • D. Фізичного розвитку

 • E. Інвалідності

396. 6.При вивченні здоров'я міського населення використовувалися наступні групи показників: демографічні, захворюваності, фізичного розвитку, донозологічні. Яка ще група показників здоров'я повинна використовуватися при комплексній оцінці здоров'я популяції населення?

 • A.* Інвалідності

 • B. Смертності

 • C. Народжуваності

 • D. Середньої тривалості життя

 • E. Патологічної ураженості

397. 7.Для ефективного диспансерного спостереження за станом здоров'я населення важлива роль належить своєчасному формуванню груп здоров'я. Визначити, скільки виділяють груп здоров'я населення.

 • A.* П'ять

 • B. Три

 • C. Чотири

 • D. Дві

 • E. Шість

398. 8.У формуванні рівня здоров'я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику, які можуть бути ендогенними та екзогенними, керованими та некерованими. Визначити, які з нижченаведених факторів відносяться до ендогенних керованих.

 • A.* Артеріальна гіпертензія, дисменорея

 • B. Вік, стать, спадковість

 • C. Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

 • D. Клімат, природні умови

 • E. Всі відповіді вірні

399. 9.Фактори ризику, що впливають на стан здоров'я розподіляються на ендогенні та екзогенні, які можуть буди керованими й некерованими. Визначити, які з факторів відносяться до ендогенних некерованих.

 • A.* Вік, стать, спадковість

 • B. Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

 • C. Здоровий спосіб життя

 • D. Дотримання режиму харчування та відпочинку

 • E. Всі відповіді вірні

400. 10.Серед факторів ризику, що впливають на стан здоров'я населення є ендогенні та екзогенні, які можуть бути керованими та некерованими. Визначити, які з нижченаведених факторів відносяться до екзогенних керованих.

 • A.* Стан довкілля, спосіб життя, недоліки медицини

 • B. Вік, стать, спадковість

 • C. Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

 • D. Клімат, природні умови

 • E. Всі відповіді вірні

401. 11.Який із наведених документів може служити програмою статистичного дослідження, мета якого - вивчення госпіталізованої захворюваності ?

 • A.* Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару /ф.066/о/

 • B. Історія розвитку дитини /ф.112/о/

 • C. Листок непрацездатності

 • D. Журнал обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару /Ф.007/о/

 • E. Талон амбулаторного пацієнта /ф/025-7/о/

402. 12.Який з нижче перерахованих показників входить в склад коефіцієнта життєстійкості населення?

 • A.* Середня очікувана тривалість життя

 • B. Вік, стать, спадковість

 • C. Інвалідізація населення

 • D. Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

 • E. Захворюваність населення

403. 13.Які із показників здоровя використовуються для інтегрованої оцінки здоровя населення, згідно рекомендацій ВООЗ?

 • A.* Смертність немовлят

 • B. Загальна смертність

 • C. Захворюваність і травматизм

 • D. Народжуваність і загальна смертність

 • E. Розподіл за групами здоровя і фізичний розвиток

404. 14.На формування здоров'я дітей та підлітків впливають різні фактори, в тому числі й спосіб життя. Визначити, що з наведеного нижче характеризує нездоровий спосіб життя.

 • A.* Паління, неправильне харчування, шкідлива праця, стреси, гіподинамія.

 • B. Якість медоглядів, організація навчального процесу

 • C. Організація навчального процесу, забруднення повітря

 • D. Психологічний клімат взаємовідносин у сім'ї та колективі, стать, вік

 • E. Рівень та відповідність навчального навантаження функціональним можливостям учнів, якість лікування, медичні обстеження

405. 15.У даний час немає єдиного визначення поняття «здоров'я» населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров'я, використовуючи різні підходи. Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з теоретичним підходом.

 • A.* Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, а не лише відсутність хвороб та фізичних вад

 • B. Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції

 • C. Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем

 • D. Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних і біологічних факторів, факторів навколишнього середовища

 • E. Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

406. 16.Суспільне (популяційне) здоров'я населення залежить від біологічних, природних, соціально-економічних факторів, стану служб охорони здоров'я та інших. Дайте визначення популяційного здоров'я.

 • A.* Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване показниками здоровя

 • B. Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції

 • C. Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем

 • D. Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем

 • E. Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

407. 17.Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи практично здорових?

 • A.* Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, що мають в анамнезі не більше 23 випадків гострих респіраторних захворювань за рік

 • B. Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань протягом року та не мають хронічних захворювань

 • C. Особи, які не мають в анамнезі хронічних захворювань або порушень функцій окремих органів і систем. При обстеженні у них не знайдено відхилень від норми

 • D. Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності

 • E. Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії декомпенсації та тривалу непрацездатність

408. 18.Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи здорових?

 • A.* Особи, які не мають в анамнезі гострих респіраторних захворювань, або мають не більше 1 випадку

 • B. Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, що мають в анамнезі не більше 23 випадків гострих респіраторних захворювань за рік

 • C. Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань протягом року та не мають хронічних захворювань

 • D. Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії субкомпенсації та нетривалі втрати працездатності

 • E. Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності

409. 19.По визначенню Всесвітньої організації охорони здоров'я коефіцієнт життєстійкості населення це інтегрований показник, який характеризує стан здоров'я суспільства. Визначити, що з наведеного нижче використовують для розрахунку цього показника.

 • A.* Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми

 • B. Захворюваність

 • C. Народжуваність

 • D. Інвалідність, смертність осіб в працездатному віці.

 • E. Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток.

410. 20.Для оцінки стану здоров'я дітей важливе значення мають різні показники, серед них «індекс здоров'я». Які необхідні дані для розрахунку цього показника?

 • A.* Число дітей, що не хворіли протягом року, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

 • B. Число дітей, що хворіли не більше 3-х разів протягом року, загальне число обстежених

 • C. Число дітей, які не мають відхилень в стані здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

 • D. Число дітей І, II групи здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

 • E. Число дітей, які не мають хронічних захворювань, число дітей, які знаходяться під наглядом

411. 21.На формування здоров'я дітей та підлітків впливає комплекс соціальних, біологічних факторів та чинники навколишнього середовища. Серед цих факторів важливу роль відіграють біологічні фактори. Що з наведеного нижче відноситься до біологічних факторів?

 • A.* Спадковість, конституція, вік

 • B. Рівень освіти, гіподинамія

 • C. Рухова активність, спосіб життя

 • D. Стан здоров'я матері, неповна сім'я

 • E. Рівень захворюваності, багатодітна сім'я

412. 22.Демографія наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення та інших процесів. В Україні протягом останнього десятиліття реєструється від'ємний приріст населення. Який зміст цього поняття?

 • A.* Показник смертності перевищує показник народжуваності

 • B. Показник народжуваності перевищує показник смертності

 • C. Показник народжуваності відповідає показникові смертності

 • D. Зменшення кількості населення дитячого віку

 • E. Збільшення демографічного навантаження

413. 23.В останні роки відмічається позитивна динаміка зниження мертвонароджуваності, перинатальної смертності, смертності дітей в постнеонатальному періоді. В той же час, смертність немовлят залишається на достатньо високому рівні. Визначити, який з наведених чинників займає перше місце в смертності немовлят.

 • A.* Стани, що виникли в перинатальному періоді

 • B. Вроджені аномалії

 • C. Захворювання органів дихання

 • D. Інфекційні та паразитарні захворювання

 • E. Захворювання органів дихання

414. 24.Для характеристики демографічних процесів широко використовують відносні показники. До якого з наведених показників відноситься показник природного руху населення?

 • A.* Інтенсивний показник

 • B. Екстенсивний показник

 • C. Показник наочності

 • D. Показник співвідношення

 • E. Показник результативності

415. 25.Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання його батьків, або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до ЗАГСу для реєстрації народження дитини?

 • A.* Медичне свідоцтво про народження

 • B. Довідка пологового будинку про народження дитини

 • C. Журнал запису пологів в стаціонарі

 • D. Лікарське свідоцтво про народження дитини

 • E. Карта розвитку новонародженого

416. 26.Який з нижче перерахованих показників входить в склад коефіцієнта життєстійкості населення

 • A.* Якість продуктів харчування

 • B. Вік, стать, спадковість

 • C. Інвалідізація населення

 • D. Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

 • E. Захворюваність населення

417. 27.У великому місті планується комплекс заходів щодо зниження загальної смертності населення. На яку групу населення слід звернути першочергову увагу?

 • A.* Особи працездатного віку

 • B. Діти до 15 років

 • C. Особи 60 років і старші

 • D. Працюючі пенсіонери

 • E. Особи до 60 років

418. 28.Демографічні дані використовуються системою охорони здоров'я для комплексної оцінки стану здоров'я населення, складання науково обґрунтованих прогнозів і цілеспрямованої організації медичної допомоги. Визначити, яка група показників найбільш точно характеризує демографічну ситуацію.

 • A.* Народжуваність, загальна смертність, природний приріст

 • B. Народжуваність та летальність

 • C. Загальна смертність, природний приріст

 • D. Результати періодичних медичних оглядів

 • E. Суцільного перепису населення

419. 29.Смертність немовлят вагомо впливає на середню очікувану тривалість життя населення. Вона залежить від ряду керованих та некерованих чинників. Визначити, який з наведених чинників займає друге місце в смертності немовлят.

 • A.* Вроджені аномалії

 • B. Захворювання органів дихання

 • C. Стани, що виникли в перинатальному періоді

 • D. Інфекційні та паразитарні захворювання

 • E. Захворювання центральної нервової системи

420. 30.Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Кого він повинен взяти за одиницю спостереження у вивченні цієї смертності?

 • A.* Дитину, яка померла на першому році життя

 • B. Дитину, яка померла в перший місяць життя

 • C. Дитину, яка померла на другому році життя

 • D. Дитину, яка померла до сьомого дня життя

 • E. Дитину, яка померла на третьому році життя

421. 31.Серед процесів, які характеризують населення, важливе місце відводиться механічному руху. Як буде називатись міграція, якщо деякі прошарки населення змінюють місце проживання?

 • A.* Постійною

 • B. Невизначеною

 • C. Тривалою

 • D. Сезонною

 • E. Маятниковою

422. 32.Міграція змінює чисельність і віковий склад населення в окремих населених пунктах. Як буде називатися міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на літній час?

 • A.* Сезонною

 • B. Невизначеною

 • C. Постійною

 • D. Еміграцією

 • E. Маятниковою

423. 33.При аналізі міграції населення її кваліфікують за рядом ознак. Як буде називатися міграція, якщо населення щодня ранком переміщається на місце роботи чи навчання, а ввечері повертається до свого постійного місця проживання?

 • A.* Маятниковою

 • B. Невизначеною

 • C. Щоденною

 • D. Службовою

 • E. Сезонною

424. 34.Для оцінки процесів відтворення населення важливе значення має склад його за віком. Який тип вікової структури характерний для населення України?

 • A.* Регресивний тип

 • B. Стаціонарний тип

 • C. Негативний тип

 • D. Прогресивний тип

 • E. Від'ємний тип

425. 35.Комплекс демографічних показників (рівень і структура загальної смертності та смертності немовлят, середня очікувана тривалість життя, питома вага осіб старше 60 років, тип вікової структури населення, поширеність хронічних неепідемічних захворювань та інші) дозволяє визначити тип патології населення в тій чи іншій країні. Визначити, який тип патології населення склався в Україні:

 • A.* Неепідемічний тип

 • B. Хисткий тип

 • C. Проміжний тип

 • D. Нестійкий тип

 • E. Епідемічний тип

426. 36.Повікові показники населення широко використовуються для оцінки здоров'я населення. Серед них важливе місце займає коефіцієнт демографічного навантаження. Як він визначається?

 • A.* Співвідношення між особами непрацездатного (діти, пенсіонери) і працездатного віку

 • B. Співвідношення між народжуваністю і смертністю населення

 • C. Співвідношення між середньою тривалістю життя осіб непрацездатного і працездатного віку

 • D. Співвідношення між загальним числом інвалідів і кількістю населення

 • E. Співвідношення між дітьми, які померли протягом першого року, і особами старше 50 років

427. 37.Для оцінки соціального, демографічного та медичного благополуччя тієї чи іншої території необхідно враховувати не тільки показники народжуваності та смертності населення, але й інші, серед них показник природного приросту. Як визначається цей показник?

 • A.* Різниця між рівнями загальної народжуваності і загальної смертності

 • B. Різниця між числом народжених (живими і мертвими) і числом померлих

 • C. Відношення смертності осіб працездатного віку до числа жінок фертильного віку

 • D. Співвідношення між смертністю немовлят і живонародженими

 • E. Різниця між народженими живими і мертвими

428. 38.На основі соціальних, економічних, а також біологічних і географічних факторів, демографія досліджує закономірності явищ і процесів, які відбуваються в структурі, розміщенні і динаміці народонаселення. Який тип природного руху населення характерний для населення України?

 • A.* Негативний тип

 • B. Стаціонарний тип

 • C. Позитивний тип

 • D. Прогресивний тип

 • E. Регресивний тип

429. 39.Показники смертності традиційно використовують для оцінки стану здоров'я населення. Яка основна причина смертності населення України?

 • A.* Хвороби системи кровообігу

 • B. Хвороби органів травлення

 • C. Нещасні випадки, отруєння і травми

 • D. Новоутворення

 • E. Хвороби органів дихання

430. 40.Смертність недостатньо повно характеризує стан здоров'я населення, оскільки ймовірність смерті неоднакова при різних захворюваннях, але в той же час це значимий демографічний показник. Які захворювання займають друге місце серед причин загальної смертності населення?

 • A.* Новоутворення

 • B. Хвороби системи кровообігу

 • C. Нещасні випадки, отруєння і травми

 • D. Хвороби органів травлення

 • E. Хвороби органів дихання

431. 41.Структура причин смерті необхідний показник для характеристики здоров'я населення. Які захворювання займають третє місце серед причин загальної смертності населення?

 • A.* Нещасні випадки, отруєння і травми

 • B. Хвороби системи кровообігу

 • C. Хвороби органів травлення

 • D. Новоутворення

 • E. Хвороби органів дихання

432. 42.Національний, суспільний порядок, побут, культура відносяться до поняття ?

 • A.* Уклад життя

 • B. Рівень життя

 • C. Якість життя

 • D. Стиль життя

 • E. Здоровий спосіб життя

433. 43.На основі даних смертності в статево-вікових групах розраховується показник дожиття. До досягнення населенням якого наступного віку оцінюється цей показник відповідно до рекомендацій ВООЗ?

 • A.* До 1 року, 15 років, 45 і 65 років

 • B. До 18 років, 55 для жінок і 60 років для чоловіків

 • C. До 6 років, 18 і 50 років

 • D. До 3 років, 14, 45 і 65 років

 • E. До 18 і 60 років

434. 44.Психологічні, індивідуальні особливості поведінки відносяться до поняття ?

 • A.* Стиль життя

 • B. Уклад життя

 • C. Рівень життя

 • D. Якість життя

 • E. Здоровий спосіб життя

435. 45.Серед показників смертності населення за віковими групами є смертність немовлят. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

 • A.* Смертність до 1 року

 • B. Смертність до 28 днів

 • C. Смертність до 56 днів

 • D. Смертність до 87 днів

 • E. Смертність до 7 днів

436. 46.Для більш детальної характеристики малюкової смертності розраховують показник ранньої неонатальної смертності. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

 • A.* Смертність до 7 днів

 • B. Смертність до 28 днів

 • C. Смертність до 56 днів

 • D. Смертність до 87 днів

 • E. Смертність до 1 року

437. 47.На рівень неонатальної смертності дітей впливають різні соціально-біологічні фактори важкокеровані або некеровані (вік матері, стать, маса дитини та інші). Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

 • A.* Смертність до 28 днів

 • B. Смертність до 7 днів

 • C. Смертність до 56 днів

 • D. Смертність до 87 днів

 • E. Смертність до 1 року

438. 48.Зниження постнеонатальної смертності дітей пов'язано з удосконаленням якості медичної допомоги новонародженим. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

 • A.* Смертність від 28 днів до 1 року

 • B. Смертність до 28 днів

 • C. Смертність до 7 днів

 • D. Смертність від 7 днів до 1 року

 • E. Смертність до 1 року

439. 49.Структура, рівень матеріальної забезпеченості в розрахунку на людину відносяться до поняття:

 • A.* Рівень життя

 • B. Стиль життя

 • C. Уклад життя

 • D. Якість життя

 • E. Здоровий спосіб життя

440. 50.Ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини відносяться до поняття:

 • A.* Якість життя

 • B. Рівень життя

 • C. Стиль життя

 • D. Уклад життя

 • E. Здоровий спосіб життя

441. 51.Визначити тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає від 30 до 49 % дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя.

 • A.* Тип В

 • B. Тип А

 • C. Тип С

 • D. Тип Д

 • E. Тип Е

442. 52.Визначити тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає менше 30 % дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя.

 • A.* Тип С

 • B. Тип В

 • C. Тип А

 • D. Тип Д

 • E. Тип Е

443. 53.Визначити тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає 50 % дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя.

 • A.* Тип А

 • B. Тип В

 • C. Тип С

 • D. Тип Д

 • E. Тип Е

444. 54.Зниження мертвонароджуваності пов'язане з удосконаленням якості медичної допомоги жінкам під час вагітності. Для розрахунку якого демографічного показника враховують мертвонароджених?

 • A.* Перинатальної смертності

 • B. Ранньої неонатальної смертності

 • C. Неонатальної

 • D. Постнеонатальної

 • E. В усіх перерахованих випадках

445. 55.Співвідношення числа населення до площі його проживання називається:

 • A.* Щільність населення

 • B. Демографічне навантаження

 • C. Віковий склад населення

 • D. Статика населення

 • E. Природній рух населення

446. 56.Імміграція є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Механічного руху

 • B. Природнього руху

 • C. Статики населення

 • D. Відтворення населення

 • E. Інвалідізації населення

447. 57.Материнська смертність показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижченаведеного відноситься до материнської смертності?

 • A.* Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами

 • B. Смертність під час пологів

 • C. Смертність на протязі 60 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов'язана з пологами

 • D. Смертність під час вагітності, пологів або протягом 30 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами

 • E. Смертність вагітної жінки під час дорожно транспортної пригоди

448. 58.Показник материнської смертності враховує жінок, які померли в період вагітності, під час пологів, а також після пологів на протязі 42 днів після закінчення вагітності. Для її розрахунку використовують визначену основу. Яка основа використовується для розрахунку цього показника?

 • A.* 100 000 живонароджених

 • B. 100 000 вагітних

 • C. 100 000 пологів

 • D. 100 000 жінок фертильного віку

 • E. 100 000 живонароджених і мертвонароджених

449. 59.Показники структури причин материнської смертності визначають роль і значення кожної причини в сукупності. Яка основна причина материнської смертності в Україні?

 • A.* Екстрагенітальні захворювання

 • B. Кровотечі

 • C. Травми

 • D. Нефропатії

 • E. Важкі еклампсії

450. 60.Для характеристики населення різних країн виділяють типи вікової структури населення. Що характерно для стаціонарного її типу?

 • A.* Кількість дітей до 14 років та осіб старших за 50 років приблизно однакові

 • B. Чисельність дітей до 14 років перевищує чисельність осіб старших за 50 років

 • C. Чисельність осіб старших за 50 років перевищує чисельність дітей

 • D. Чисельність осіб у віковій групі 1549 років переважає

 • E. Питома вага осіб пенсійного віку переважає

451. 61.Для розрахунку коефіцієнта малюкової та перинатальної смертності необхідні сукупності померлих в анте-, інтра- й постнатальному періодах; кількість дітей, які народилися живими та померли на першому році життя. Які сукупності необхідні для розрахунку коефіцієнта перинатальної смертності?

 • A.* Число померлих у віковому періоді 07 днів, число дітей, що народилися мертвими

 • B. Число померлих в постнатальному періоді, число дітей, що народилися живими

 • C. Число померлих в антенатальному періоді, кількість дітей, які народилися живими

 • D. Число померлих в інтранатальному періоді, число дітей, що народилися живими

 • E. Число мертвонароджених

452. 62.Еміграція є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Механічного руху

 • B. Природнього руху

 • C. Статики населення

 • D. Відтворення населення

 • E. Інвалідізації населення

453. 63.Демографічна статика вивчає:

 • A.* Чисельність, склад населення

 • B. Міграційні процеси населення

 • C. Природний рух населення

 • D. Відтворення населення

 • E. Перепис населення

454. 64.Що таке сумарний показник відтворення населення?

 • A.* Число дітей, народжених жінкою протягом фертильного періоду (15-49 років)

 • B. Число людей, які проживають в країні у даному році

 • C. Число дівчаток народжених жінкою у віці 15-49 років

 • D. Число дівчаток, народжених жінкою, у віці І5-49 р., що досягли віку в якому була жінка при їх народженні

 • E. Народжуваність - смертність

455. 65.Сезоння міграція є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Механічного руху

 • B. Природнього руху

 • C. Статики населення

 • D. Відтворення населення

 • E. Інвалідізації населення

456. 66.Що таке брутто-коефіцієнт відтворення?

 • A.* Число дівчат, народжених жінкою у віці 15-49 років

 • B. Число дітей, народжених жінкою протягом фертильного періоду (15-49 років)

 • C. Число людей, які проживають в країні у даному році

 • D. Число дівчат, народжених жінкою у віці І5-49 років, які досягли свого фертильного віку

 • E. Народжуваність - смертність

457. 67.Що таке нетто-коефіцієнт відтворення населення?

 • A.* Число дівчат народжених жінкою у віці 15-49 років, що досягли віку в якому була жінка при їх народженні

 • B. Число дітей, народжених жінкою протягом фертильного періоду (15-49 років).

 • C. Число дівчат, народжених жінкою у віці І5-49 років

 • D. Число людей, які проживають в країні у даному році

 • E. Народжуваність - смертність

458. 68.Які типи відтворення населення Вам відомі

 • A.* Розширене, звужене, стаціонарне

 • B. Міграція, природний приріст

 • C. Сумарне, брутто-, нетто- відтворення

 • D. Смертність, народжуваність, природній приріст

 • E. Прогресивне, регресивне, постаріння населення

459. 69.Маятникова міграція є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Механічного руху

 • B. Природнього руху

 • C. Статики населення

 • D. Відтворення населення

 • E. Інвалідізації населення

460. 70.Народжуваність є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Природного руху

 • B. Механічного руху

 • C. Статики населення

 • D. Захворюваності населення

 • E. Інвалідізації населення

461. 71.Який віковий період дитинства?

 • A.* 0 - 18 років

 • B. 0 - 14 років

 • C. 0 - 7 років

 • D. 0 - 16 років

 • E. 0 - 20 років

462. 72.Смертність є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Природного руху

 • B. Механічного руху

 • C. Статики населення

 • D. Еміграції

 • E. Інвалідізації населення

463. 73.Який документ видається в лікувально-профілактичному закладі в у випадку мертвонародження?

 • A.* Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

 • B. Лікарське свідоцтво про антенатальну смерть

 • C. Лікарська довідка про неонатальну смерть

 • D. Лікарська довідка про антенатальну смерть

 • E. Лікарська довідка про інтранатальну смерть

464. 74.Демографічна динаміка вивчає:

 • A.* Механічний та природний рух населення

 • B. Перепис населення

 • C. Чисельність та склад населення

 • D. Переміщення населення по географічних зонах країни

 • E. Перенаселення та урбанізація

465. 75.Рух населення поділяється на:

 • A.* Механічний та природний рух

 • B. Механічний та міграційний

 • C. Природний рух та відтворення населення

 • D. Міграцію та урбанізацію

 • E. Міграцію та склад населення

466. 76.Що таке еміграція?

 • A.* Переміщення населення в іншу країну

 • B. Переміщення населення з іншої країни

 • C. Примусове переміщення населення в межах країни

 • D. Переміщення населення на нетривалий час у звязку з відпочинком або роботою в літньо-осінній період

 • E. Щоденний відїзд з села до міста на роботу чи навчання з поверненням ввечері до свого постійного місця проживання

467. 77.Що таке імміграція?

 • A.* Переміщення населення з іншої країни

 • B. Переміщення населення в іншу країну

 • C. Примусове переміщення населення в межах країни

 • D. Переміщення населення на нетривалий час у звязку з відпочинком або роботою в літньо-осінній період

 • E. Щоденний відїзд з села до міста на роботу чи навчання з поверненням ввечері до свого постійного місця проживання

468. 78.Які показники характеризують природний рух населення?

 • A.* Народжуваність, смертність, природній приріст, очікувана тривалість життя

 • B. Еміграція, імміграція, сезонна та маятникоподібна міграція

 • C. Вікова смертність, інвалідність, природній приріст, міграційні процеси

 • D. Народжуваність, вікова смертність, міграційні процеси, природній приріст

 • E. Природній приріст, очікувана тривалість життя, міграційні процеси

469. 79.Смертність немовлят є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Природного руху

 • B. Механічного руху

 • C. Статики населення

 • D. Відтворення населення

 • E. Інвалідізації населення

470. 80.Який показник відповідає низькому рівню народжуваності за даними ВООЗ?

 • A.* До 15 ‰

 • B. До 9 ‰

 • C. До 20 ‰

 • D. До 25 ‰

 • E. До 50 ‰

471. 81.Який показник відповідає високому рівню народжуваності за даними ВООЗ /‰/?

 • A.* Більше 25 ‰

 • B. Більше 15 ‰

 • C. Більше 20 ‰

 • D. Більше 9 ‰

 • E. Більше50 ‰

472. 82.Які межі відповідають середньому рівню народжуваності за даними ВООЗ /‰/?

 • A.* 15 - 25 ‰

 • B. 9 - 15 ‰

 • C. 15 -20 ‰

 • D. 20 - 50 ‰

 • E. 30 - 60 ‰

473. 83.Який показник відповідає низькому рівню загальної смертності за даними BOOЗ /‰ /?

 • A.* До 9 ‰

 • B. До 15 ‰

 • C. До 20 ‰

 • D. До 25 ‰

 • E. До 50 ‰

474. 84.Які межі середнього рівня загальної смертності за даними ВООЗ /‰ /?

 • A.* 9 - 15 ‰

 • B. 15 -20 ‰

 • C. 15 - 25 ‰

 • D. 20 - 50 ‰

 • E. 30 - 60 ‰

475. 85.Який показник відповідає високому рівню смертності немовлят за даними ВООЗ /‰/?

 • A.* Більше 50 ‰

 • B. Більше 15 ‰

 • C. Більше 5 ‰

 • D. Більше 20 ‰

 • E. Більше 25 ‰

476. 86.Який показник відповідає низькому рівню смертності немовлят за даними BOOЗ /‰ /?

 • A.* До 25 ‰

 • B. До 9 ‰

 • C. До 15 ‰

 • D. До 20 ‰

 • E. До 50 ‰

477. 87.Які межі середнього рівня смертності немовлят за даними ВООЗ /‰ /?

 • A.* 25 - 50 ‰

 • B. 9 - 15 ‰

 • C. 15 -20 ‰

 • D. 15 - 25 ‰

 • E. 30 - 60 ‰

478. 88.Який показник відповідає високому рівню загальної смертності за даними ВООЗ /‰/?

 • A.* Більше 15 ‰

 • B. Більше 5 ‰

 • C. Більше 20 ‰

 • D. Більше 25 ‰

 • E. Більше 50 ‰

479. 89.Вкажіть у ранговому порядку основні причини смертності населення України

 • A.* Хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, нещасні випадки, отруєння, травми, хвороби органів дихання

 • B. Злоякісні новоутворення, хвороби системи кровообігу, нещасні випадки, травми і отруєння, хвороби нервової системи

 • C. Хвороби нервової системи, травми, хвороби органів дихання

 • D. Хвороби системи кровообігу, нещасні випадки, травми, хвороби органів дихання

 • E. Хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання, травми

480. 90.Вкажіть у ранговому порядку основні причини смертності немовлят України

 • A.* Стани, що виникли в перинатальному періоді, вроджені аномалії нещасні випадки, отруєння і травми

 • B. Стани, що виникли в перинатальному періоді, вроджені аномалії, інфекційні хвороби

 • C. Інфекційні хвороби, стани, що виникли в перинатальному періоді, хвороби органів дихання

 • D. Інфекційні хвороби, вроджені вади, хвороби органів дихання

 • E. Інфекційні хвороби, стани, що виникли в перинатальному періоді

481. 91.Який із демографічних показників можна рахувати одним із найчутливіших індикаторів рівня соціально-економічного розвитку суспільства?

 • A.* Смертність немовлят

 • B. Захворюваність

 • C. Народжуваність

 • D. Травматизм

 • E. Загальна смертність

482. 92.Що характеризує природний рух населення?

 • A.* Чи забезпечують існуючі рівні народжуваності та смертності приріст населення

 • B. Переміщення населення за межі країни у звязку з економічними причинами

 • C. Чи забезпечують існуючі рівні народжуваності та смертності середню очікувану тривалість життя

 • D. Відємний негативний механічний приріст населення

 • E. Еміграційні та імміграційні процеси населення

483. 93.Що таке середня очікувана тривалість життя?

 • A.* Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові, що коефіцієнт смертності не зміниться

 • B. Це середнє число років, яке належить прожити поколінню при умові, якщо народжуваність не зменшиться

 • C. Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові позитивного природного приросту.

 • D. Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові незмінного політичного та еконо¬мічного становища країни.

 • E. Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові стаціонарного природного приросту

484. 94.З яких частин складається перинатальний період?

 • A.* Антенатальний, інтранатальний, ранній неонатальний

 • B. Інтранатальний, антенатальний, неонатальний

 • C. Інтранатальний, антенатальний, мертвонародженість

 • D. Антенатальний, мертвонароджуваність, неонатальний

 • E. Антенатальний, неонатальний, постнеонатальний

485. 95.Оцінка народонаселення велася за наступними характеристиками: чисельність, професійний, статевий і віковий склад, категорії, етнічні і соціально-економічні якості, народжуваність і міграція населення. Які з цих демографічних характеристик відображають динамічні процеси серед населення?

 • A.* Природний рух і міграція населення

 • B. Чисельність і професійний склад населення

 • C. Категорії і етнічні якості населення

 • D. Статевий і віковий склад населення

 • E. Соціально-економічні якості населення

486. 96.Оцінка процесів серед народонаселення велася за наступними демографічними характеристиками: народжуваність, смертність, відтворення населення, приріст, шлюбність, кількість розлучень, чисельність і склад населення, еміграція і імміграція населення. Які з цих демографічних характеристик відображають статичні процеси серед населення?

 • A.* Чисельність і склад населення

 • B. Народжуваність, смертність

 • C. Еміграція і імміграція населення

 • D. Відтворення і приріст населення

 • E. Шлюбність і кількість розлучень

487. 97.Середня тривалість життя є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Природного руху

 • B. Механічного руху

 • C. Статики населення

 • D. Відтворення населення

 • E. Інвалідізації населення?

488. 98.Природній приріст є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Природного руху

 • B. Механічного руху

 • C. Статики населення

 • D. Відтворення населення

 • E. Інвалідізації населення

489. 99.Депортація є одним з показників характеристики населення:

 • A.* Механічного руху

 • B. Природного руху

 • C. Статики населення

 • D. Відтворення населення

 • E. Інвалідізації населення?

490. 100.Складовою частиною якого показника є антенатальний період?

 • A.* Мертвонароджуваність

 • B. Неонатальна смертність

 • C. Рання неонатальна смертність

 • D. Дитяча смертність

 • E. Смертність немовлят

491. 101.Складовою частиною якого показника є антенатальний період?

 • A.* Перинатальна смертність

 • B. Неонатальна смертність

 • C. Рання неонатальна смертність

 • D. Дитяча смертність

 • E. Смертність немовлят

492. 102.Складовою частиною якого показника є інтранатальний період?

 • A.* Перинатальна смертність

 • B. Неонатальна смертність

 • C. Рання неонатальна смертність

 • D. Дитяча смертність

 • E. Смертність немовлят

493. 103.Складовою частиною якого показника є ранній неонатальний період?

 • A.* Перинатальна смертність

 • B. Мертвонароджуваність

 • C. Загальна смертність

 • D. Дитяча смертність

 • E. Народжуваність

494. 104.Що із нижче вказаного не входить у поняття смертності немовлят?

 • A.* Мертвонароджуваність

 • B. Ранній неонатальний період

 • C. Неонатальна смертність

 • D. Пізня неонатальна смертність

 • E. Постнеонатальна смертність

495. 105.Що із нижче вказаного не входить у поняття мертвонароджуваність?

 • A.* Ранній неонатальний період

 • B. Антенальний період

 • C. Інтранатальний період

 • D. 22 тиждень вагітності - пологи

 • E. Пологи

496. 106.Що із нижче вказаного не входить у поняття смертності немовлят?

 • A.* Інтранатальний період

 • B. Ранній неонатальний період

 • C. Неонатальна смертність

 • D. Пізня неонатальна смертність

 • E. Постнеонатальна смертність

497. 107.Що із нижче вказаного не входить у поняття смертності немовлят?

 • A.* Антенатальний період

 • B. Ранній неонатальний період

 • C. Неонатальна смертність

 • D. Пізня неонатальна смертність

 • E. Постнеонатальна смертність

498. 108.Що із нижче вказаного не входить у поняття перинатальної смертності?

 • A.* Неонатальна смертність

 • B. Антенатальний період

 • C. Ранній неонатальний період

 • D. Інтранатальний період

 • E. Мертвонароджуваність

499. 109.Що із нижче вказаного не входить у поняття перинатальної смертності?

 • A.* Смертність немовлят

 • B. Антенатальний період

 • C. Ранній неонатальний період

 • D. Інтранатальний період

 • E. Мертвонароджуваність

500. 110.Які із нижче вказаних показників не входять у поняття коефіцієнту життєстійкості населення?

 • A.* Народжуваність

 • B. Середня очікувана тривалість життя

 • C. Смертність немовлят

 • D. Якість продуктів харчування

 • E. Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми

501. 111.Які із нижче вказаних показників не входять у поняття коефіцієнту життєстійкості населення?

 • A.* Захворюваність

 • B. Середня очікувана тривалість життя

 • C. Смертність немовлят

 • D. Якість продуктів харчування

 • E. Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми

502. 112.Рівень народжуваності у жінок у віці 20-25 років є :

 • A.* Спеціальним показником

 • B. Загальним показником

 • C. Екстенсивним показником

 • D. Показником наочності

 • E. Темпом росту

503. 113.Рівень народжуваності на 10000 населення є:

 • A.* Загальним показником

 • B. Спеціальним показником

 • C. Екстенсивним показником

 • D. Показником наочності

 • E. Темпом росту

504. 114.Рівень смертності на 10000 населення є:

 • A.* Загальним показником

 • B. Спеціальним показником

 • C. Екстенсивним показником

 • D. Показником наочності

 • E. Темпом росту

505. 115.Рівень смертності серед чоловіків працездатного віку є:

 • A.* Спеціальним показником

 • B. Загальним показником

 • C. Екстенсивним показником

 • D. Показником наочності

 • E. Темпом росту

506. 116.Чим визначається темп постаріння населення?

 • A.* Питомою вагою осіб старше 60 років

 • B. Питомою вагою осіб старше 50 років

 • C. Питомою вагою осіб старше 70 років

 • D. Співвідношенням осіб похилого до працездатного віку

 • E. Різницею між народжуваністю та смертністю

507. 117.Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначити, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік «хронічних» захворювань.

 • A.* Медичні огляди

 • B. Звертання за медичною допомогою

 • C. Опитування населення

 • D. Переписи хворих

 • E. Причини смерті

508. 118.Для аналізу діяльності стаціонару головний лікар запросив статистичні дані про частоту госпіталізованої захворюваності населення району. На основі якого статистичного документу розраховані ці дані?

 • A.* Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

 • B. Листок руху хворих по стаціонару

 • C. Історія хвороби

 • D. Щоденник роботи лікаря

 • E. Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

509. 119.Первинним звертанням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для гострого захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:

 • A.* Кожне звертання з приводу гострого захворювання

 • B. Перше звертання, якщо гострі захворювання етіологічно пов'язані між собою

 • C. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, якщо воно привело до госпіталізації хворого

 • D. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням тривалістю не менше 3-х днів

 • E. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, при якому був виданий лікарняний листок

510. 120.Одиницею спостереження при вивченні госпіталізованої захворюваності є:

 • A.* Кожен випадок госпіталізації

 • B. Сукупність випадків госпіталізації

 • C. Ліжко-день

 • D. Тривалість перебування хворого в стаціонарі

 • E. Оберт ліжка

511. 121.Визначити, які захворювання займають перше місце за частотою в первинній захворюваності населення.

 • A.* Хвороби органів дихання

 • B. Хвороби ендокринної системи

 • C. Хвороби органів травлення

 • D. Травми, нещасні випадки, отруєння

 • E. Онкологічні захворювання

512. 122.Який показник можна визначити на основі даних про чисельність населення і загальну кількість зареєстрованих звертань населення з приводу захворювань в ЛПЗ?

 • A.* Поширеність захворювань (загальна захворюваність)

 • B. Первинна захворюваність

 • C. Питома ваги захворювань

 • D. Вторинна захворюваність

 • E. Патологічна ураженість населення

513. 123.Первинним зверненням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для хронічного захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:

 • A.* Перше звернення у зв'язку із хронічним захворюванням в поточному році, яке виникло вперше в житті

 • B. Кожне звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання

 • C. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, яке привело до госпіталізації хворого

 • D. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання тривалістю не менше 3-х днів

 • E. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, при якому був виданий лікарняний листок

514. 124.Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності?

 • A.* Звертання за медичною допомогою

 • B. Перепис хворих

 • C. Перепис населення

 • D. Антропометричні вимірювання

 • E. Подвірні обходи

515. 125.Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності?

 • A.* Медичні огляди

 • B. Подвірні обходи

 • C. Антропометричні вимірювання

 • D. Перепис населення

 • E. Перепис хворих

516. 126.Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного можна використати для вивчення захворюваності?

 • A.* Причини смерті

 • B. Перепис населення

 • C. Перепис хворих

 • D. Антропометричні вимірювання

 • E. Подвірні обходи

517. 127.Вивчення захворюваності населення має велике значення для діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

 • A.* Для характеристики стану здоров'я населення

 • B. Для оцінки стану здоров'я пацієнта

 • C. Для визначення витрат на гігієнічне виховання населен¬ня

 • D. Для визначення витрат на лікування одного хворого

 • E. Для оцінки рівня санітарної культури населення

518. 128.Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

 • A.* Планування медичних служб

 • B. Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

 • C. Оцінка рівня санітарної культури населення

 • D. Вивчення витрат на лікування одного хворого

 • E. Оцінка стану здоров'я пацієнта

519. 129.Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

 • A.* Для оцінки ефективності проведення оздоровчих заходів

 • B. Оцінки рівня санітарної культури населення

 • C. Оцінки стану здоров'я пацієнта

 • D. Вивчення витрат на лікування одного хворого

 • E. Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

520. 130.Який метод вивчення захворюваності дає змогу діагностувати раптові хвороби?

 • A.* Про причини смерті

 • B. Звертання

 • C. Опитування населення

 • D. Медичні огляди

 • E. Спецціальні вибіркові дослідження

521. 131.Який з наведених факторів впливає на повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою?

 • A.* Обсяг та якість медичної допомоги

 • B. Перепис хворих

 • C. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

 • D. Опитування населення

 • E. Використання клінічних класифікацій

522. 132.Вивчення захворюваності проводиться різними методами. Який з методів її вивчення забезпечує найбільш повний облік «гострих» захворювань?

 • A.* Звертання за медичною допомогою

 • B. Переписи хворих

 • C. Медичні огляди

 • D. Опитування населення

 • E. Вибірковий

523. 133.Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності характеризують ряд показників. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цих показників?

 • A.* Кількість працюючих

 • B. Кількість населення

 • C. Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам

 • D. Кількість працездатного населення

 • E. Кількість хворих працюючих

524. 134.При аналізі захворюваності населення обов'язково розраховуються інтенсивні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цього показника?

 • A.* Кількість населення

 • B. Кількість госпіталізованих до стаціонару

 • C. Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам

 • D. Кількість хворих

 • E. Кількість хвороб

525. 135.Для характеристики структури загальної захворюваності розраховуються екстенсивні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цього показника?

 • A.* Абсолютне число усіх захворювань, які зареєстровані за даними звертань

 • B. Абсолютне число усіх жителів, які зареєстровані на даній території

 • C. Абсолютне число захворювань однієї нозології

 • D. Абсолютне число працездатного населення

 • E. Абсолютне число населення в динаміці мінімум за три роки

526. 136.Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу?

 • A.* Можливість виділення вперше в житті виявлених і зареєстрованих в поточному році захворювань

 • B. Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб

 • C. Виявлення захворювань, що призвели до раптової смерті

 • D. Виявлення донозологічних станів

 • E. Виявлення регіональних та статево вікових особливостей захворювань

527. 137.Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу?

 • A.* Оперативність обліку захворювань при зверненні населення в ЛПЗ

 • B. Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб

 • C. Виявлення захворювань, що призвели до раптової смерті

 • D. Виявлення донозологічних станів

 • E. Виявлення регіональних та статево вікових особливостей захворювань

528. 138.Одним із методів вивчення захворюваності є проведення медичних оглядів. Визначити, що з наведеного нижче відноситься до однієї з переваг цього методу.

 • A.* Виявлення хронічної хвороби на початкових стадіях

 • B. Найбільш повний облік гострих захворювань

 • C. Вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

 • D. Виявлення захворювань, що призвели до раптової смерті

 • E. Виявлення регіональних та статево вікових особливостей захворювань

529. 139.Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Визначити, що передбачає вторинна профілактика захворювань.

 • A.* Попередження подальшого розвитку захворювань

 • B. Попередження виникнення захворювань

 • C. Попередження преморбідних станів

 • D. Попередження інвалідізації від хвороб

 • E. Попередження смертності від хвороб

530. 140.Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є лікарняний листок. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на основі аналізу листків непрацездатності за рік?

 • A.* Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих

 • B. Загальну захворюваність працездатного населення

 • C. Первинну захворюваність працездатного населення

 • D. Захворюваність при проведенні медичних оглядів

 • E. Виявлення регіональних та статево вікових особливостей захворювань

531. 141.Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є лікарняний листок. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на основі аналізу листків непрацездатності за рік?

 • A.* Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих

 • B. Загальну захворюваність працездатного населення

 • C. Первинну захворюваність працездатного населення

 • D. Захворюваність, виявлену при проведенні медичних оглядів

 • E. Виявлення регіональних та статево вікових особливостей захворювань

532. 142.Другим етапом надання лікувально-профілактичної допомоги постраждалим від травм є:

 • A.* Травмпункт

 • B. Медична допомога на місці травми, швидке транспортування до спеціалізованої установи

 • C. Травматологічні чи хірургічні відділення лікарні

 • D. Дільничний травматолог

 • E. Травматологічний диспансер

533. 143.Третім етапом надання лікувально-профілактичної допомоги постраждалим від травм є:

 • A.* Травматологічні чи хірургічні відділення лікарні

 • B. Медична допомога на місці травми, швидке транспортування до спеціалізованої установи

 • C. Травмпункт

 • D. Дільничний травматолог

 • E. Травматологічний диспансер

534. 144.До першого етапу надання спеціалізованої діагностично-лікувальної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу відноситься:

 • A.* Кардіологічний кабінет амбулаторного центру другого рівня

 • B. Кардіологічне відділення стаціонару

 • C. Дільничний терапевт

 • D. Кардіологічний кабінет обласної лікарні

 • E. Кардіологічний диспансер

535. 145.До другого етапу надання спеціалізованої діагностично-лікувальної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу відноситься:

 • A.* Кардіологічне відділення стаціонару

 • B. Кардіологічний кабінет амбулаторного центру другого рівня

 • C. Дільничний терапевт

 • D. Кардіологічний кабінет обласної лікарні

 • E. Кардіологічний диспансер

536. 146.Що є першою передумовою своєчасного виявлення захворювань?

 • A.* Наближення медичної допомоги до населення, забезпечення її доступності

 • B. Забезпечення проведення спеціальних вибіркових, поглиблених досліджень

 • C. Зясування думки людини щодо свого захворювання методом опитування

 • D. Зясування думки людини щодо організації медичної допомоги

 • E. Забезпечення економічної ефективності системи медичної допомоги

537. 147.Показник вичерпної захворюваності визначається:

 • A.* За даними звертальності і профілактичних оглядів

 • B. За даними звертальності і госпіталізації

 • C. За даними профілактичних оглядів

 • D. За даними звертальності і причин смерті

 • E. За даними профілактичних оглядів і госпіталізації

538. 148.Злоякісні новоутворення підлягають спеціальному обліку як:

 • A.* Найважливіші неепідемічні захворювання

 • B. Найрозповсюдженіші захворювання серед первинної захворюваності

 • C. Загальні захворювання

 • D. Захворювання, що призводять до смерті

 • E. Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності

539. 149.Охоплення тільки окремих груп населення: дітей, учнівської молоді, працівників деяких професії це є основний недолік вивчення захворюваності:

 • A.* За даними медичних оглядів

 • B. За звертальністю

 • C. За опитуванням

 • D. За даними про причини смерті

 • E. За даними спеціальних вибіркових досліджень

540. 150.Неповний облік захворювань у випадках недостатньої доступності медичної допомоги це є основний недолік вивчення захворюваності:

 • A.* За звертальністю

 • B. За даними поглиблених досліджень

 • C. За опитуванням

 • D. За даними про причини смерті

 • E. За даними спеціальних вибіркових досліджень

541. 151.Неповний облік початкових та безсимптомних стадій та форм хвороб, хронічних захворювань це є основний недолік вивчення захворюваності:

 • A.* За звертальністю

 • B. За даними поглиблених досліджень

 • C. За опитуванням

 • D. За даними про причини смерті

 • E. За даними спеціальних вибіркових досліджень

542. 152.Найбільш повний облік раніше невідомих хронічних захворювань це основна перевага вивчення захворюваності:

 • A.* За даними медичних оглядів

 • B. За звертальністю

 • C. За опитуванням

 • D. За даними про причини смерті

 • E. За даними спеціальних вибіркових досліджень

543. 153.Встановлення найбільш точної діагностики захворювання це основна перевага вивчення захворюваності:

 • A.* За даними про причини смерті

 • B. За даними медичних оглядів

 • C. За звертальністю

 • D. За опитуванням

 • E. За даними спеціальних вибіркових досліджень

544. 154.Визначення регіональних статево-вікових особливостей захворюваності при різних рівнях медичного забезпечення це основна перевага вивчення захворюваності:

 • A.* За даними спеціальних вибіркових досліджень

 • B. За даними про причини смерті

 • C. За даними медичних оглядів

 • D. За звертальністю

 • E. За опитуванням

545. 155.Субєктивність, значна кількість помилкових діагнозів це є основний недолік вивчення захворюваності:

 • A.* За опитуванням

 • B. За звертальністю

 • C. За даними медичних оглядів

 • D. За даними про причини смерті

 • E. За даними спеціальних вибіркових досліджень

546. 156.Травми, що сталися при виконанні донорських функцій відносяться до:

 • A.* Виробничих травм

 • B. Побутових травм

 • C. Загальних травм

 • D. Невиробничих травм

 • E. Травм, що відносяться до спеціального обліку

547. 157.Назвіть основний проміжний носій статистичної інформації у стаціонарі?

 • A.* Статистична карта вибулого із стаціонару

 • B. Лікарське свідоцтво про смерть

 • C. Талон амбулаторного пацієнта

 • D. Медична карта амбулаторного хворого

 • E. Список осіб , що підлягають медичному огляду

548. 158.На основі якого документу можна оцінити хірургічну роботу стаціонару?

 • A.* Статистична карта вибулого із стаціонару

 • B. Медична карта амбулаторного хворого

 • C. Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

 • D. Медична карта стаціонарного хворого

 • E. Талон амбулаторного пацієнта

549. 159.До основних джерел демографічної інформації не належить:

 • A.* Демографічні довідники та бюлетені

 • B. Поточний облік населення

 • C. Переписи

 • D. Вибіркові обстеження населення

 • E. Реєстри населення

550. 160.Узагальнюючим показником природного руху населення є:

 • A.* Коефіцієнт природного приросту

 • B. Коефіцієнт народжуваності

 • C. Коефіцієнт смертності

 • D. Сумарний коефіцієнт народжуваності

 • E. Спеціальний показник смертності

551. 161.Здоров'я людини характеризується наявністю і відсутністю захворювань і травм, функціональним станом органів і систем, рівнем фізичної і розумової працездатності, ступенем резистентності організму, фізичним і психічним розвитком. Які з цих характеристик використовуються як критерії індивідуального здоров'я людини?

 • A.* Всі перераховані характеристики

 • B. Наявність і відсутність захворювань і травм

 • C. Функціональний стан органів і систем

 • D. Ступінь резистентності організму

 • E. Рівень працездатності, фізичний і психічний розвиток

552. 162.Вкажіть питому частку впливу соціально-економічних факторів на здоровя людини.

 • A.* 50 %

 • B. 40 %

 • C. 30 %

 • D. 10 %

 • E. 5 %

553. 163.Основним джерелом інформації про чисельність і склад населення є:

 • A.* Перепис населення

 • B. Довідки про народження та смертність людей

 • C. Щорічний медичний огляд

 • D. Свідоцтва про народження та смерть людей

 • E. Статистичні звіти області

554. 164.На стан здоров'я населення впливають: спосіб життя, зовнішнє середовище, біологічні та медичні фактори. Вкажіть, яку частку складають біологічні фактори в структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров'я населення.

 • A.* 19-20 %

 • B. 20-21 %

 • C. 8-9 %

 • D. 51-52 %

 • E. 70-71 %

555. 165.Вкажіть, яку частку складають медичні чинники, що впливають на стан здоров'я населення.

 • A.* 8-9 %

 • B. 70-71 %

 • C. 51-52 %

 • D. 20-21 %

 • E. 19-20 %

556. 166.Основним джерелом інформації для вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є:

 • A.* Листок непрацездатності

 • B. Лікарське свідоцтво про смерть

 • C. Повідомлення про важливі неепідемічні захворювання

 • D. Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

 • E. Медична карта амбулаторного хворого

557. 167.Одиницею обліку при аналізі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є:

 • A.* Випадок втрати працездатності

 • B. Листок непрацездатності

 • C. Число календарних днів тимчасової непрацездатності

 • D. Рівень захворюваності

 • E. Тривалість звільнення від роботи

558. 168.За яким із вказаних показників аналізують захворюваність з тимчасовою втратою працездатності?

 • A.* Середня тривалість випадку тимчасової непрацездатності

 • B. Рівень госпіталізації

 • C. Рівень захворюваності

 • D. Структура захворюваності

 • E. Патологічна ураженість

559. 169.Яка величина, із перерахованих нижче, необхідна для розрахунку показника випадків тимчасової непрацездатності на 100 працюючих?

 • A.* Абсолютне число випадків тимчасової непрацездатності

 • B. Абсолютне число календарних днів тимчасової непрацездатності

 • C. Середня тривалість випадку тимчасової непрацездатності

 • D. Середньорічна чисельність населення

 • E. Кількість усіх зареєстрованих протягом року захворювань

560. 170.Яка величина, із перерахованих нижче, необхідна для розрахунку показника календарних днів тимчасової непрацездатності на 100 працюючих?

 • A.* Чисельність працюючих

 • B. Кількість усіх зареєстрованих протягом року захворювань

 • C. Середня тривалість випадку тимчасової непрацездатності

 • D. Середньорічна чисельність населення

 • E. Абсолютне число випадків тимчасової непрацездатності

561. 171.Показник, що кількісно визначає втрату років життя з високою якістю (здорового життя) через хворобу; виражається в роках життя з поправкою на непрацездатність і на якість життя називається:

 • A.* Глобальний тягар хвороби

 • B. Якість життя

 • C. Очікувана тривалість життя

 • D. Індекс здоровя

 • E. Баланс здоровя

562. 172.Як називається інтегральний показник, що складається з трьох основних компонентів, що відображають середню тривалість майбутнього життя, освіченість і рівень життя?

 • A.* Індекс людського розвитку

 • B. Показник DALE

 • C. Показник НALE

 • D. Втрачені роки потенційного життя

 • E. Показник медико-демографічного благополуччя

563. 173.Як називається показник, що відображає тривалість здорового життя?

 • A.* Показник НALE

 • B. Показник DALE

 • C. Індекс людського розвитку

 • D. Втрачені роки потенційного життя

 • E. Показник медико-демографічного благополуччя

564. 174.Показник, який відображає у відсотках частку населення або частину групи, в якій не зафіксовані захворювання називається:

 • A.* Індекс здоровя

 • B. Глобальний тягар хвороби

 • C. Якість життя

 • D. Очікувана тривалість життя

 • E. Баланс здоровя

565. 175.Міра здоровя людей, накопиченого суспільством, і його резервів, що створюються веденням активного, здорового способу життя це є:

 • A.* Потенціал здоровя населення

 • B. Індекс громадського здоровя

 • C. Глобальний тягар хвороби

 • D. Якість життя

 • E. Індекс здорового способу життя

566. 176.Які документи необхідні при направленні хворого на МСЕК?

 • A.* Направлення на МСЕК, документ що посвідчує особу, листок непрацездатності;

 • B. Амбулаторна карта хворого, заява хворого, листок непрацездатності;

 • C. Направлення на МСЕК, довідка з місця роботи, заява хворого;

 • D. Направлення на МСЕК, виписка з медичної карти стаціонарного хворого;

 • E. Листок непрацездатності, виписка з медичної карти стаціонарного хворого.

567. 177.Які дані необхідні для визначення показника повної трудової та медичної реабілітації?

 • A.* Кількість невизнаних інвалідами з числа переосвідчених, кількість переосвідчених.

 • B. Кількість осіб, вперше визнаних інвалідами з числа робітників і службовців, середня кількість робітників і службовців;

 • C. Кількість інвалідів певної групи, кількість всіх інвалідів;

 • D. Кількість визнаних інвалідами певної нозологічної форми, кількість всіх інвалідів;

 • E. Кількість інвалідів певної вікової групи, кількість всіх інвалідів;

568. 178.Вкажіть показники, які визначаються при поглибленому вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

 • A.* Відсоток осіб, які хворіли протягом календарного року

 • B. Показник патологічної ураженості

 • C. Число випадків непрацездатності залежно від статі

 • D. Число днів непрацездатності залежно від статі

 • E. Число звертань за медичною допомогою

569. 179.При обчисленні різних інтенсивних показників захворюваності як середовище можуть бути використані дані про чисельність:

 • A.* Госпіталізованих в стаціонар

 • B. Всього населення

 • C. Працюючих

 • D. Окремих віко-статевих груп

 • E. Оглянутих при попередніх, періодичних та цільових оглядах

570. 180.За яким із вказаних показників аналізують захворюваність з тимчасовою втратою працездатності?

 • A.* Середня тривалість випадку тимчасової непрацездатності

 • B. Рівень госпіталізації

 • C. Рівень захворюваності

 • D. Структура захворюваності

 • E. Патологічна ураженість

571. 181.Що із вказаного не є метою вивчення захворюваності населення?

 • A.* Оцінка рівня санітарної культури населення

 • B. Характеристика стану здоров'я населення

 • C. Планування медичних служб

 • D. Розробка заходів профілактики

 • E. Оцінка ефективності проведення оздоровчих заходів

572. 182.Що із вказаного не є метою вивчення захворюваності населення?

 • A.* Оцінка стану здоровя пацієнта

 • B. Характеристика стану здоров'я населення

 • C. Планування медичних служб

 • D. Розробка заходів профілактики

 • E. Оцінка ефективності проведення оздоровчих заходів

573. 183.Медико-соціальне значення захворюваності як показника здоров'я не визначається:

 • A.* Відповідністю до структури причин смерті

 • B. Провідною роллю у тимчасовій та стійкій втраті працездатності

 • C. Економічними витратами суспільства

 • D. Негативним впливом на здоров'я майбутніх поколінь

 • E. Потребами в забезпеченні медичною допомогою

574. 184.Медико-соціальне значення захворюваності як показника здоров'я не визначається:

 • A.* Витратами на гігієнічне виховання населення

 • B. Провідною роллю у тимчасовій та стійкій втраті працездатності

 • C. Економічними витратами суспільства

 • D. Негативним впливом на здоров'я майбутніх поколінь

 • E. Потребами в забезпеченні медичною допомогою

575. 185.До основних методів вивчення захворюваності населення не належить:

 • A.* Антропометричні вимірювання

 • B. Звертання за медичною допомогою

 • C. Спеціальні вибіркові дослідження

 • D. Опитування населення

 • E. Медичні огляди

576. 186.До основних методів вивчення захворюваності населення не належить:

 • A.* Перепис хворих

 • B. Звертання за медичною допомогою

 • C. Спеціальні вибіркові дослідження

 • D. Опитування населення

 • E. Медичні огляди

577. 187.До провідних видів захворюваності не відноситься:

 • A.* Захворюваність на хвороби системи кровообігу

 • B. Загальна захворюваність

 • C. Інфекційна захворюваність

 • D. Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності

 • E. Госпіталізована захворюваність

578. 188.Які фактори не впливають на повноту даних про захворюваність за звертаннями за медичною допомогою?

 • A.* Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

 • B. Доступність медичної допомоги

 • C. Обсяг та якість медичної допомоги

 • D. Рівень санітарної культури населення

 • E. Обов'язкова реєстрація виявлених захворювань

579. 189.Які фактори не впливають на повноту даних про захворюваність за звертаннями за медичною допомогою?

 • A.* Використання клінічних класифікацій

 • B. Доступність медичної допомоги

 • C. Обсяг та якість медичної допомоги

 • D. Рівень санітарної культури населення

 • E. Обов'язкова реєстрація виявлених захворювань

580. 190.Які фактори не впливають на повноту даних про захворюваність за результатами медичних оглядів?

 • A.* Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті

 • B. Систематичне проведення оглядів

 • C. Участь лікарів необхідних спеціальностей

 • D. Контроль своєчасності та повноти оглядів

 • E. Достатнє діагностичне забезпечення оглядів

581. 191.Які фактори не впливають на повноту даних про захворюваність за результатами медичних оглядів?

 • A.* Частота звертань за медичною допомогою

 • B. Участь лікарів необхідних спеціальностей

 • C. Систематичне проведення оглядів

 • D. Контроль своєчасності та повноти оглядів

 • E. Достатнє діагностичне забезпечення оглядів

582. 192.Показник, що кількісно визначає втрату років життя з високою якістю (здорового життя) через хворобу; виражається в роках життя з поправкою на непрацездатність і на якість життя називається:

 • A.* Глобальний тягар хвороби

 • B. Якість життя

 • C. Очікувана тривалість життя

 • D. Індекс здоровя

 • E. Баланс здоровя

583. 193.Показник, який відображає у відсотках частку населення або частину групи, в якій не зафіксовані захворювання називається:

 • A.* Індекс здоровя

 • B. Глобальний тягар хвороби

 • C. Якість життя

 • D. Очікувана тривалість життя

 • E. Баланс здоровя

584. 194.Показник, що дозволяє визначити число років життя, втрачених внаслідок передчасної смерті це є:

 • A.* Втрачені роки потенційного життя

 • B. Медико-соціальний потенціал працездатності

 • C. Показник медико-демографічного благополуччя

 • D. Індекс людського розвитку

 • E. Коефіцієнт життєстійкості населення

585. 195.Інтегрований показник, що відображає ступінь задоволення матеріальних, духовних, інтелектуальних, культурних, естетичних і інших запитів людини.

 • A.* Національний стандарт якості життя

 • B. Медико-соціальний потенціал працездатності

 • C. Баланс здоровя

 • D. Показник медико-демографічного благополуччя

 • E. Індекс людського розвитку

586. 196.Індикатор, що обчислює втрати здорового життя від хвороб, вимірювані в роках життя, скоригованих на непрацездатність це є:

 • A.* Глобальний тягар хвороби

 • B. Якість життя

 • C. Очікувана тривалість життя

 • D. Індекс здоровя

 • E. Баланс здоровя

587. 197.Процентне відношення числа років майбутньої трудової діяльності населення до максимально можливого числа років трудової діяльності, якщо вона не буде обмежена хворобами і травмами це є:

 • A.* Медико-соціальний потенціал працездатності

 • B. Втрачені роки потенційного життя

 • C. Показник медико-демографічного благополуччя

 • D. Індекс людського розвитку

 • E. Коефіцієнт життєстійкості населення

588. 198.Стан рівноваги між потенціалом здоровя і факторами, які на нього впливають називається:

 • A.* Баланс здоровя

 • B. Індекс здоровя

 • C. Ресурси здоровя

 • D. Безпечний рівень здоровя

 • E. Спосіб життя

589. 199.Частка осіб, що ведуть здоровий спосіб життя називається:

 • A.* Індексом здорового способу життя

 • B. Індексом громадського здоровя

 • C. Глобальним тягарем хвороби

 • D. Потенціалом здоровя населення

 • E. Якістю життя

590. 200.Як називається показник, що відображає тривалість здорового життя?

 • A.* Показник НALE

 • B. Показник DALE

 • C. Індекс людського розвитку

 • D. Втрачені роки потенційного життя

 • E. Показник медико-демографічного благополуччя

591. 201.Як називається інтегральний показник, що складається з трьох основних компонентів, що відображають середню тривалість майбутнього життя, освіченість і рівень життя?

 • A.* Індекс людського розвитку

 • B. Показник DALE

 • C. Показник НALE

 • D. Втрачені роки потенційного життя

 • E. Показник медико-демографічного благополуччя

592. 202.Який показник відображає кількість здорових років, які очікується, що проживе новонароджений, враховуючи поточний рівень смертності і захворюваності?

 • A.* Індекс HALE (healthy life expectancy)

 • B. Індекс DALE (disability adjusted life expectancy)

 • C. Індекс QALY (quality of life outcome / endpoint)

 • D. Індекс DALY (disability-adjusted life years)

 • E. Індекс людського розвитку (ІЛР)

593. 203.Показник, який використовується для вимірювання глобального тягаря хвороби за допомогою кількісної інтегральної оцінки стану здоров'я (число років життя, скоригованих з урахуванням непрацездатності).

 • A.* Індекс DALY (disability-adjusted life years)

 • B. Індекс QALY (quality of life outcome / endpoint)

 • C. Індекс HALE (healthy life expectancy)

 • D. Індекс DALE (disability adjusted life expectancy)

 • E. Індекс людського розвитку (ІЛР)

594. 204.Показник, який відображає якісно прожиті роки.

 • A.* Індекс QALY (quality of life outcome / endpoint)

 • B. Індекс DALY (disability-adjusted life years)

 • C. Індекс HALE (healthy life expectancy)

 • D. Індекс DALE (disability adjusted life expectancy)

 • E. Індекс людського розвитку (ІЛР)

595. 205.Найважливішими причинами формування тягаря хвороб у країнах Європейського регіону за даними ВООЗ є:

 • A.* Неінфекційні захворювання

 • B. Професійні захворювання

 • C. Онкологічні захворювання

 • D. Госпітальні інфекції

 • E. Стоматологічні захворювання

596. 206.Міра здоровя людей, накопиченого суспільством, і його резервів, що створюються веденням активного, здорового способу життя це є:

 • A.* Потенціал здоровя населення

 • B. Індекс громадського здоровя

 • C. Глобальний тягар хвороби

 • D. Якість життя

 • E. Індекс здорового способу життя

597. 207.Співвідношення питомої ваги факторів здорового і нездорового способів життя називається:

 • A.* Глобальним тягарем хвороби

 • B. Індексом громадського здоровя

 • C. Потенціалом здоровя населення

 • D. Індексом здорового способу життя

 • E. Якістю життя

598. 208.Метод розрахунку якого показника базується на таблицях смертності, що показують імовірність прожити ще 1 рік для особи певного віку і статі?

 • A.* Показник очікуваної тривалості життя

 • B. Індекс громадського здоровя

 • C. Глобальний тягар хвороби

 • D. Потенціал здоровя населення

 • E. Індекс здорового способу життя

599. 209.Критичне значення коефіцієнта життєстійкості населення.

 • A.* 1 бал

 • B. 2 бали

 • C. 3 бали

 • D. 4 бали

 • E. 5 балів

600. 210.Максимальне значення коефіцієнта життєстійкості населення.

 • A.* 5 балів

 • B. 1 бал

 • C. 2 бали

 • D. 3 бали

 • E. 4 бали

601. 211.Який показник, із вказаних, не входить у систему показників коефіцієнта життєстійкості населення?

 • A.* Захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

 • B. Бюджетних витрат на соціальні, медичні та екологічні програми

 • C. Якості продуктів харчування

 • D. Очікуваної тривалості життя

 • E. Смертності немовлят

602. 212.Який показник, із вказаних, не входить у систему показників коефіцієнта життєстійкості населення?

 • A.* Структури захворюваності

 • B. Бюджетних витрат на соціальні, медичні та екологічні програми

 • C. Якості продуктів харчування

 • D. Очікуваної тривалості життя

 • E. Смертності немовлят

603. 213.Які дані необхідні для визначення показника вперше визнаних інвалідами (рівня інвалідності)?

 • A.* Кількість осіб, вперше визнаних інвалідами з числа робітників і службовців, середня кількість робітників і службовців;

 • B. Кількість інвалідів певної групи, кількість всіх інвалідів;

 • C. Кількість визнаних інвалідами певної нозологічної форми, кількість всіх інвалідів;

 • D. Кількість інвалідів певної вікової групи, кількість всіх інвалідів;

 • E. Кількість невизнаних інвалідами з числа переосвідчених, кількість переосвідчених.

604. 214.Що є універсальним мірилом нерівності у сучасному суспільстві?

 • A.* Гроші

 • B. Бідність

 • C. Майно

 • D. Совість

 • E. Суспільне становище

605. 215.Фактичний розподіл доходів між окремими частинами населення (сімей) за певний період часу (як правило, за рік) відображає крива:

 • A.* Лоренца

 • B. Стьюдента

 • C. Пірсона

 • D. Смирнова

 • E. Вілкоксона

606. 216.В розвинених країнах значення коефіцієнту Джині становить:

 • A.* 0,25 0,35

 • B. 0,10 0,20

 • C. 0,45 0,55

 • D. 0,50 0,60

 • E. 0,70 0,80

607. 217.В слаборозвинених країнах значення коефіцієнту Джині становить:

 • A.* 0,70 - 0,80

 • B. 0,10 - 0,20

 • C. 0,25 - 0,35

 • D. 0,45 - 0,55

 • E. 0,50 - 0,60

608. 218.Диференціація населення на класи і верстви в ієрархічній побудові називається:

 • A.* Соціальною стратифікацією

 • B. Деривацією

 • C. Урбанізацією

 • D. Соціальною стагнацією

 • E. Депривацією

609. 219.При аналізі кривої Лоренца показником абсолютної рівності є:

 • A.* 0

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 3

 • E. 4

610. 220.При аналізі кривої Лоренца показником абсолютної нерівності є:

 • A.* 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

611. 221.Показником абсолютної рівності є коефіцієнт Джині, який дорівнює:

 • A.* 0

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 3

 • E. 4

612. 222.Показником абсолютної нерівності є коефіцієнт Джині, який дорівнює:

 • A.* 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

613. 223.Основні форми соціальної стратифікації:

 • A.* Економічна, політична, професійна

 • B. Макроекономічна, мікроекономічна, цінова

 • C. Позитивна, негативна, статична

 • D. Достовірна, недостовірна, варіаційна

 • E. Суспільна, групова, індивідуальна

614. 224.Які є види бідності?

 • A.* Абсолютна, відносна

 • B. Відносна, середня

 • C. Абсолютна, середня

 • D. Статистична, варіаційна

 • E. Достовірна, кореляційна

615. 225.Стан, при якому доходи індивіда або домогосподарства не можуть забезпечити рівень споживання, що відповідає мінімальним нормативам для даного суспільства це є:

 • A.* Абсолютна бідність

 • B. Відносна бідність

 • C. Мінімальна бідність

 • D. Максимальна бідність

 • E. Споживча бідність

616. 226.Нездатність забезпечити пристойний для даного суспільства рівень життя це є:

 • A.* Відносна бідність

 • B. Абсолютна бідність

 • C. Мінімальна бідність

 • D. Максимальна бідність

 • E. Споживча бідність

617. 227.Скільки виділяють ступенів абсолютної бідності?

 • A.* 3

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 4

 • E. 5

618. 228.Найбільш глибока бідність це є:

 • A.* Злиденність

 • B. Нужденність

 • C. Незабезпеченість

 • D. Убогість

 • E. Скрута

619. 229.Середній рівень бідності це є:

 • A.* Нужденність

 • B. Злиденність

 • C. Незабезпеченість

 • D. Убогість

 • E. Скрута

620. 230.Стан, при якому населення може задовольнити лише найпростіші фізіологічні потреби, але при цьому навіть найпростіші соціальні потреби залишаються незадоволеними це є:

 • A.* Нужденність

 • B. Злиденність

 • C. Незабезпеченість

 • D. Убогість

 • E. Скрута

621. 231.Рівень життя, при якому задовольняються основні фізіологічні та соціальні потреби, хоча й на низькому рівні (є можливість сито харчуватися, оновлювати гардероб, лікуватися і навіть відпочивати, але якість благ, що задовольняють ці потреби, є невисокою) це є:

 • A.* Незабезпеченість

 • B. Злиденність

 • C. Нужденність

 • D. Убогість

 • E. Скрута

622. 232.Який ступінь абсолютної бідності передбачає дохід вищий за прожитковий мінімум, що знаходиться приблизно на рівні середньої заробітної плати або двох прожиткових мінімумів?

 • A.* Незабезпеченість

 • B. Злиденність

 • C. Нужденність

 • D. Убогість

 • E. Скрута

623. 233.Що таке показник "бідності за умовами життя"?

 • A.* Індекс консенсусної деривації

 • B. Індекс Лоренца

 • C. Індекс соціальної депривації

 • D. Індекс Джині

 • E. Індекс соціальної стратифікації

624. 234.Який показник визначається не величиною доходу індивідів, а ступенем задоволення основних потреб сучасної людини?

 • A.* Індекс консенсусної деривації

 • B. Індекс Лоренца

 • C. Індекс соціальної депривації

 • D. Індекс Джині

 • E. Індекс соціальної стратифікації

625. 235.Процес соціальних змін, що впливає на погляди, відносини в суспільстві та співвідношення сил, зміцнює громадянське суспільство та сприяє відкриттю демократичних просторів називається:

 • A.* Адвокацією

 • B. Комунікацією

 • C. Інформатизацією

 • D. Демократизацією

 • E. Промоцією

626. 236.Експертиза стійкої втрати працездатності відноситься до:

 • A.* Медико-соціальної експертизи

 • B. Медико-лікувальної експертизи

 • C. Судово-медичної експертизи

 • D. Лікарсько-консультативної експертизи

 • E. Клініко-діагностичної експертизи

627. 237.Хто засвідчує наявність І групи інвалідності?

 • A.* Медико-соціальна експертна комісія

 • B. Медико-лікувальна експертна комісія

 • C. Судово-медична експертна комісія

 • D. Лікарсько-консультативна комісія

 • E. Клініко-діагностична експертна комісія

628. 238.Хто засвідчує наявність ІІ групи інвалідності?

 • A.* Медико-соціальна експертна комісія

 • B. Медико-лікувальна експертна комісія

 • C. Судово-медична експертна комісія

 • D. Лікарсько-консультативна комісія

 • E. Клініко-діагностична експертна комісія

629. 239.Хто засвідчує наявність ІІІ групи інвалідності?

 • A.* Медико-соціальна експертна комісія

 • B. Медико-лікувальна експертна комісія

 • C. Судово-медична експертна комісія

 • D. Лікарсько-консультативна комісія

 • E. Клініко-діагностична експертна комісія

630. 240.Органічні значні порушення функцій організму при стійкій і повній непрацездатності відносяться до:

 • A.* Інвалідності

 • B. Тимчасової непрацездатності

 • C. Працездатності з обмеженням за часом

 • D. Працездатності з обмеженням за професією

 • E. Працездатності з обмеженням за обсягом роботи

631. 241.Часткова втрата працездатності, яка передбачає можливість продовження трудової діяльності під час хвороби, відноситься до:

 • A.* ІІІ групи інвалідності

 • B. ІІ групи здоровя

 • C. І групи інвалідності

 • D. ІІ групи інвалідності

 • E. ІІІ групи здоровя

632. 242.Лікар-експерт терапевт входить до складу:

 • A.* Медико-соціальної експертної комісії

 • B. Лікарсько-консультативної комісії

 • C. Медико-санітарної експертної комісії

 • D. Лікувально-діагностичної комісії

 • E. Лікувально-консультативної комісії

633. 243.Лікар-експерт хірург входить до складу:

 • A.* Медико-соціальної експертної комісії

 • B. Лікарсько-консультативної комісії

 • C. Медико-санітарної експертної комісії

 • D. Лікувально-діагностичної комісії

 • E. Лікувально-консультативної комісії

634. 244.Лікар-експерт невропатолог входить до складу:

 • A.* Медико-соціальної експертної комісії

 • B. Лікарсько-консультативної комісії

 • C. Медико-санітарної експертної комісії

 • D. Лікувально-діагностичної комісії

 • E. Лікувально-консультативної комісії

635. 245.Лікар-експерт терапевт проводить експертизу:

 • A.* Стійкої непрацездатності

 • B. Тимчасової непрацездатності

 • C. Професійної непрацездатності

 • D. Соціальної непрацездатності

 • E. Медичної непрацездатності

636. 246.Лікар-експерт хірург проводить експертизу у НСЕК:

 • A.* Стійкої непрацездатності

 • B. Тимчасової непрацездатності

 • C. Професійної непрацездатності

 • D. Соціальної непрацездатності

 • E. Медичної непрацездатності

637. 247.Лікар-експерт невропатолог проводить експертизу:

 • A.* Стійкої непрацездатності

 • B. Тимчасової непрацездатності

 • C. Професійної непрацездатності

 • D. Соціальної непрацездатності

 • E. Медичної непрацездатності

638. 248.Направлення хворого на експертизу стійкої непрацездатності здійснює:

 • A.* ЛКК

 • B. МСЕК

 • C. Лікуючий лікар

 • D. Завідувач відділення

 • E. Лікуючий лікар та завідувач відділення

639. 249.Акт освідчення є основною документацією:

 • A.* МСЕК

 • B. ЛКК

 • C. Лікуючого лікаря

 • D. Завідувача відділення

 • E. Головного лікаря лікувально-профілактичного закладу

640. 250.Книга протоколів засідань є основною документацією:

 • A.* МСЕК

 • B. ЛКК

 • C. Лікуючого лікаря

 • D. Завідувача відділення

 • E. Головного лікаря лікувально-профілактичного закладу

641. 251.Ефективність реабілітаційних заходів є основним показником роботи:

 • A.* Медико-соціальної експертної комісії

 • B. Комісії при виробничій травмі

 • C. Лікарсько-консультативної комісії

 • D. Медико-санітарної експертної комісії

 • E. Лікувально-консультативної комісії

642. 252.Розбіжність в рішеннях ЛКК і МСЕК є основним показником роботи:

 • A.* Медико-соціальної експертної комісії

 • B. Комісії при виробничій травмі

 • C. Лікарсько-консультативної комісії

 • D. Медико-санітарної експертної комісії

 • E. Лікувально-консультативної комісії

643. 253.Санітарна освіта належить до заходів:

 • A.* Первинної профілактики

 • B. Реабілітації

 • C. Діагностики

 • D. Лікування

 • E. Немає вірної відповіді

644. 254.Спосіб життя це:

 • A.* Сукупність типових для людини видів життєдіяльності

 • B. Можливість піклуватися про гігієну тіла, одягу

 • C. Можливість вживати різноманітну їжу

 • D. Можливості організму покращувати самопочуття

 • E. Можливість піклуватися про комфортні умови життя

645. 255.Яка відповідь не належить до основних напрямків формування здорового способу життя?

 • A.* Експертний

 • B. Освітній

 • C. Координаційний

 • D. Інформаційний

 • E. Діагностично-оздоровчий

646. 256.Яка відповідь не належить до основних напрямків формування здорового способу життя?

 • A.* Епідеміологічний

 • B. Освітній

 • C. Координаційний

 • D. Інформаційний

 • E. Діагностично-оздоровчий

647. 257.Яка відповідь не належить до основних напрямків формування здорового способу життя?

 • A.* Статистичний

 • B. Освітній

 • C. Координаційний

 • D. Інформаційний

 • E. Діагностично-оздоровчий

648. 258.Процес, який дозволяє людям підвищити контроль над здоровям і покращити стан свого здоровя називається:

 • A.* Промоцією здоровя

 • B. Профілактикою здоровя

 • C. Якістю життя

 • D. Балансом здоровя

 • E. Стратегією здоровя

649. 259.Заходи щодо попередження хвороб, збереження й зміцнення здоровя, які здійснює сама людина, і практично, означає дотримання норм здорового способу життя це є:

 • A.* Індивідуальна профілактика

 • B. Первинна профілактика

 • C. Вторинна профілактика

 • D. Третинна профілактика

 • E. Громадська профілактика

650. 260.Система політичних, соціальних, економічних, виховних і ін. заходів, які здійснюються державними інститутами з метою забезпечення всебічного розвитку фізичних і духовних сил громадян, усунення чинників, які негативно впливають на здоровя населення це є:

 • A.* Громадська профілактика

 • B. Індивідуальна профілактика

 • C. Первинна профілактика

 • D. Вторинна профілактика

 • E. Третинна профілактика

651. 261.Система соціальних, медичних, гігієнічних і виховних заходів, спрямованих на попередження захворювань шляхом усунення причин та умов їх виникнення і розвитку, а також на підвищення стійкості організму до впливу несприятливих чинників навколишнього середовища це є:

 • A.* Первинна профілактика

 • B. Індивідуальна профілактика

 • C. Вторинна профілактика

 • D. Третинна профілактика

 • E. Громадська профілактика

652. 262.Виявлення та ефективне лікування ранніх стадій хвороб для попередження їх розвитку і виникнення серйозних ускладнень, хронізації, загострень, обмеження життєдіяльності це є:

 • A.* Вторинна профілактика

 • B. Індивідуальна профілактика

 • C. Первинна профілактика

 • D. Третинна профілактика

 • E. Громадська профілактика

653. 263.Запобігання рецидивам, ускладненням та інвалідності, відновлення оптимальних функцій організму, соціального і професійного статусу це є:

 • A.* Третинна профілактика

 • B. Індивідуальна профілактика

 • C. Первинна профілактика

 • D. Вторинна профілактика

 • E. Громадська профілактика

654. 264.Вакцинація населення є прикладом:

 • A.* Первинної профілактики

 • B. Реабілітації

 • C. Вторинної профілактики

 • D. Третинної профілактики

 • E. Лікування

655. 265.Назва предмету, який формує відношення населення до здоров'я.

 • A.* Гігієнічне виховання

 • B. Виховання здоров'я

 • C. Формування здорового способу життя

 • D. Пропаганда здорового способу життя

 • E. Санітарна просвіта

656. 266.Предметом гігієнічного виховання є:

 • A.* Рівень гігієнічної культури населення

 • B. Зберігання здоров'я людини

 • C. Ефективність лікувальних заходів

 • D. Ефективність профілактичних заходів

 • E. Зберігання здоров'я населення

657. 267.Здоров'я створюється та підтримується в найбільшому ступені:

 • A.* Способом життя

 • B. Умовами середовища

 • C. Поведінкою у суспільстві

 • D. Гігієнічними знаннями

 • E. Досягненнями медицини

658. 268.Оцінка ефективності по формуванню здорового способу життя визначається за:

 • A.* Проміжним та кінцевим результатом

 • B. Рівнем освіти населення

 • C. Смертністю населення

 • D. Захворюваністю населення

 • E. Досягненнями медицини

659. 269.Друкований засіб масової пропаганди, що місить імперативний заклик або звернення до населення з короткою і чітко вираженою медико-гігієнічною рекомендацією чи вимогою це є:

 • A.* Лозунг

 • B. Листівка

 • C. Памятка

 • D. Плакат

 • E. Брошура

660. 270.Друкований засіб масової пропаганди агітаційно-інформаційного характеру, зміст якого мотивований заклик до участі в тих чи інших профілактичних заходах або лаконічні медико-гігієнічні поради.

 • A.* Листівка

 • B. Лозунг

 • C. Памятка

 • D. Плакат

 • E. Брошура

661. 271.Малоформатний друкований засіб масової пропаганди, який містить конкретні поради і рекомендації для окремих груп здорового населення або хворих, що потерпають від будь-яких захворювань.

 • A.* Памятка

 • B. Лозунг

 • C. Листівка

 • D. Плакат

 • E. Брошура

662. 272.Засіб масової пропаганди медичних і гігієнічних знань, завданням якого є привертати увагу, підтримувати інтерес у населення до тактовності проблеми, інформувати, спонукати його до здійснення рекомендацій і порад.

 • A.* Плакат

 • B. Лозунг

 • C. Листівка

 • D. Памятка

 • E. Брошура

663. 273.Друкований засіб масової пропаганди, який у популярній формі висвітлює окремі питання охорони і зміцнення здоровя.

 • A.* Брошура

 • B. Лозунг

 • C. Листівка

 • D. Памятка

 • E. Плакат

664. ????? ????????? ???????? (??????):???????:7????????? ????????, ?????????? ??????'? (??????) ????:7 ???????, 4 ???? ?????????? ??????:1.?Дитина народилася з вродженою вадою серця. Незважаючи на проведене лікування, померла на 32 дні життя. В який спеціальний показник смертності немовлят увійде цей випадок?

 • A.* Показник постнеонатальної смертності

 • B. Показник інтранатальної смертності

 • C. Показник ранньої неонатальної смертності

 • D. Показник пізньої неонатальної смертності

 • E. Показник перинатальної смертності

665. 2.При аналізі смертності дітей першого року життя було встановлено, що питома вага рівня неонатальної смертності склала 53,5 % від загальної смертності дітей першого року життя. Визначити, який це тип смертності немовлят.

 • A.* Тип А

 • B. Тип В

 • C. Тип С

 • D. Тип D

 • E. Тип Е

666. 3.У великому місті планується комплекс заходів щодо зниження рівня загальної смертності населення. На яку групу населення слід звернути першочергову увагу?

 • A.* Особи працездатного віку

 • B. Працюючі пенсіонери

 • C. Діти до 15 років

 • D. Особи 60 років і старші

 • E. Особи до 60 років

667. 4.На металургійному комбінаті великого промислового міста Н. працює 230 чоловіків, які проживають у сільській місцевості і щоденно витрачають 2 години часу на дорогу до комбінату і назад. Визначити, який вид міграції здійснюється робітниками.

 • A.* Маятникова міграція

 • B. Постійна міграція

 • C. Сезонна міграція

 • D. Щоденна міграція

 • E. Щомісячна міграція

668. 5.В результаті аналізу смертності немовлят в населеному пункті К. установлено, що в неонатальному періоді помирає 48 % дітей від загальної кількості померлих на першому році життя. Визначити тип смертності немовлят в даному населеному пункті.

 • A.* Тип «В»

 • B. Тип «А»

 • C. Тип «С»

 • D. Тип «Регресивний»

 • E. Тип «Прогресивний»

669. 6.У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. Визначити, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію.

 • A.* Перинатальна смертність

 • B. Загальна смертність

 • C. Народжуваність

 • D. Смертність немовлят

 • E. Шлюбна плідність

670. 7.У районі Н., де мешкає 60 000 чоловік, за рік народилося живими 616 дітей. Визначити, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію.

 • A.* Народжуваність

 • B. Коефіцієнт життєстійкості

 • C. Загальна плідність

 • D. Природний приріст населення

 • E. Шлюбна плідність

671. 8.Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На пятий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити?

 • A.* Медичне свідоцтво про народження

 • B. Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого

 • C. Виписка з історії розвитку новонародженого

 • D. Виписка з історії пологів

 • E. Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

672. 9.Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки віддаленого села, яка вдома без надання медичної допомоги народила дитину. Який документ повинен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини?

 • A.* Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

 • B. Історія розвитку дитини

 • C. Історія розвитку новонародженого

 • D. Історія пологів

 • E. Медичне свідоцтво про народження

673. 10.Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На пятий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня народження дитини це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України?

 • A.* Не пізніше трьох місяців

 • B. Не пізніше одного місяця

 • C. Не пізніше трьох днів

 • D. Не пізніше одного року

 • E. Не пізніше десяти днів

674. 11.Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку мертву дитину. Згідно з чинним законодавством України необхідно зареєструвати випадок мертвонародження в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити?

 • A.* Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

 • B. Лікарське свідоцтво про смерть

 • C. Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого

 • D. Медичне свідоцтво про народження

 • E. Виписка з історії пологів

675. 12.Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав «Лікарське свідоцтво про смерть» і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України?

 • A.* Не пізніше трьох днів

 • B. Не пізніше трьох місяців

 • C. Не пізніше десяти днів

 • D. Не пізніше одного місяця

 • E. Не пізніше одного року

676. 13.Після тривалого захворювання, з приводу якого останні 7 років знаходився на диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С. Згідно з чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити в даному випадку?

 • A.* Лікарське свідоцтво про смерть

 • B. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

 • C. Фельдшерська довідка про смерть

 • D. Виписка з журналу обліку померлих

 • E. Карта обліку диспансерного спостереження

677. 14.Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і визначити, наскільки вона залежить від керованих причин, пов'язаних з недоліками в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Який показник найточніше це відображає?

 • A.* Питома вага неонатальної смертності в загальній смертності немовлят

 • B. Частка постнатальної смертності в загальній смертності немовлят

 • C. Показник смертності немовлят за календарний місяць

 • D. Показник перинатальної смертності

 • E. Показник смертності дітей у віці до 1-го року

678. 15.Лікарю-статистику доручено вивчити народжуваність по всій території району. За яким документом в даному випадку буде вивчена народжуваність в районі?

 • A.* За корінцем медичного свідоцтва про народження

 • B. За картою фізичного розвитку дитини

 • C. За обмінною картою вагітної

 • D. За результатами переписів населення

 • E. За довідкою пологового будинку про народження

679. 16.У структурі населення Н-ського регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років становить 31 %, а питома вага осіб віком 50 років і понад 20 %. Оцініть віковий тип населення, що найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію:

 • A.* Прогресивний тип населення

 • B. Імміграція населення

 • C. Регресивний тип населення

 • D. Стаціонарний тип населення

 • E. Еміграція населення

680. 17.У структурі населення М-ського регіону питома вага осіб віком 0-14 років становить 15 %, а віком 50 років і понад 30 %. Оцініть віковий тип населення, що найбільш точно характеризує дану демографічну ситуацію:

 • A.* Регресивний тип населення

 • B. Прогресивний тип населення

 • C. Імміграція

 • D. Еміграція

 • E. Стаціонарний тип населення

681. 18.У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років 25 %, питома вага населення віком 50 років і понад така ж сама. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію?

 • A.* Стаціонарний тип населення

 • B. Прогресивний тип населення

 • C. Еміграція населення

 • D. Регресивний тип населення

 • E. Імміграція населення

682. 19.Районним педіатром проведено аналіз смертності немовлят на підпорядкованій території. Які показники були ним використані?

 • A.* Смертність дітей віком до 1 року за статтю, причинами смерті та періодами життя

 • B. Смертність підлітків у районі

 • C. Смертність дітей за віком, у стаціонарах

 • D. Смертність дітей віком до 18 років, мертвонароджуваність

 • E. Смертність дітей до 14 років

683. 20.У Н-ському регіоні через сприятливі природнокліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відмічено збільшення кількості пенсіонерів, які переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які спричинили аналогічне масове переселення з-за кордону. Визначити, який вид механічного руху населення відбувається в регіоні.

 • A.* Імміграція населення

 • B. Прогресивний тип населення

 • C. Стаціонарний тип населення

 • D. Еміграція населення

 • E. Регресивний тип населення

684. 21.В поточному році народилося живими 600 дітей. Померли на першому році життя 10. В минулому році народилося живими 550 дітей. Який показник слід розрахувати на основі цих даних?

 • A.* Смертність немовлят

 • B. Народжуваність

 • C. Загальна смертність

 • D. Природний рух

 • E. Перинатальна смертність

685. 22.Протягом року народилося живими 500 дітей, мертвими 5. В перші 7 днів життя померло 8 дітей. Який з наведених показників слід розрахувати за цими даними?

 • A.* Перинатальну смертність

 • B. Загальну смертність

 • C. Народжуваність

 • D. Смертність немовлят

 • E. Природний рух

686. 23.При народженні дитини лікар, якій приймав пологи, констатував, що плід з терміном вагітності до 28 тижнів, довжиною менше 35 см і масою 1000 гр. був народжений без самостійного подиху, але при наявності серцебиття та пульсації пуповини. Дайте визначення народженому плоду:

 • A.* Живонароджений

 • B. Мертвонароджений

 • C. Викидень

 • D. Аборт

 • E. Перинатальна смерть

687. 24.Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Кого він повинен взяти за одиницю спостереження у вивченні цієї смертності?

 • A.* Дитину, яка померла на першому році життя

 • B. Дитину, яка померла в перший місяць життя

 • C. Дитину, яка померла на другому році

 • D. Дитину, яка померла до сьомого дня життя

 • E. Дитину, яка померла на третьому році

688. 25.Визначити тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає від 30 до 49 % дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя.

 • A.* Тип В

 • B. Тип А

 • C. Тип С

 • D. Тип Д

 • E. Тип Е

689. 26.Визначити тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає менше 30 % дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя.

 • A.* Тип С

 • B. Тип А

 • C. Тип В

 • D. Тип Д

 • E. Тип Е

690. 27.В антенатальному періоді померло 4 дитини, в інтранатальному 2. Всього померлих на першому році життя 30, з них на першому місяці - 20, в тому числі на першому тижні 15. Визначити число померлих в постнатальному періоді.

 • A.* 15 дітей

 • B. 5 дітей

 • C. 6 дітей

 • D. 21 дитина

 • E. 35 дітей

691. 28.В районі К. інтенсивно росте смертність немовлят. Для встановлення можливих причин росту даного показника ендо- і екзогенного характеру смертність немовлят аналізувалась в конкретних вікових періодах. Необхідно вказати ці періоди (період):

 • A.* Неонатальний й постнеонатальний

 • B. Тільки неонатальний

 • C. Тільки постнеонатальний

 • D. Ранній неонатальний

 • E. Ранній неонатальний і неонатальний

692. 29.Населення міста А. має наступну вікову структуру: 0-14 років 30 %, 15-49 років 50 %, 50 і більше років 20 %. Який тип вікової структури населення даного міста?

 • A.* Прогресивний

 • B. Стаціонарний

 • C. Стабільний

 • D. Регресивний

 • E. Депопуляційний

693. 30.Населення сільського району має наступну вікову структуру: 0-14 років 20 %, 15-49 років 50 %, 50 і більше років 30 %. Який тип вікової структури має населення даного сільського району?

 • A.* Регресивний

 • B. Прогресивний

 • C. Наростаючий

 • D. Стаціонарний

 • E. Стабільний

694. 31.Населення міста А. має стаціонарний тип вікової структури. Яка мінімальна частка дітей повинна бути серед населення даного міста?

 • A.* 25 %

 • B. 10 %

 • C. 15 %

 • D. 20 %

 • E. 30 %

695. 32.Серед населення міста А. спостерігається 15 % людей у віці 60 років і старші. Яка глибина постаріння населення міста А. за шкалою Рассета?

 • A.* Виражений процес старіння

 • B. Постаріння немає

 • C. Старіння невиражене

 • D. Початкова стадія старіння

 • E. Фаза старіння

696. 33.Серед населення сільського району спостерігається 9 % людей у віці 60 років і старше. Яка глибина постаріння населення сільського району за шкалою Рассета?

 • A.* Початкова стадія старіння

 • B. Постаріння немає

 • C. Старіння не виражене

 • D. Фаза старіння

 • E. Виражений процес старіння

697. 34.За звітний рік в м. К рівень народжуваності становив 15,2 смертності 15,4 ‰, смертності немовлят 15,8 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • B. Народжуваність високий рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • C. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • D. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст відємний, смертність немовлят високий.

 • E. Народжуваність середній рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят середній.

698. 35.За звітний рік в м. Б рівень народжуваності становив 8,7 ‰ смертності 9,4 ‰, смертності немовлят 9,0 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність низький рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • B. Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • C. Народжуваність високий рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • D. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • E. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст відємний, смертність немовлят високий.

699. 36.За звітний рік в м. М рівень народжуваності становив 27,0 ‰ смертності 26,1 ‰, смертності немовлят 26,4 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність високий рівень, смертність високий, природний приріст позитивний, смертність немовлят середній.

 • B. Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • C. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • D. Народжуваність високий рівень, смертність низький, природний приріст відємний, смертність немовлят високий.

 • E. Народжуваність низький рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

700. 37.За звітний рік в м. О рівень народжуваності становив 16,7 ‰ смертності 16,1 ‰, смертності немовлят 16,4 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • B. Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • C. Народжуваність високий рівень, смертність високий, природний приріст позитивний, смертність немовлят середній.

 • D. Народжуваність високий рівень, смертність низький, природний приріст відємний, смертність немовлят високий.

 • E. Народжуваність низький рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

701. 38.За звітний рік в м. Х рівень народжуваності становив 9,9 ‰, смертності 16,6 ‰, смертності немовлят 11,0 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність низький рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • B. Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • C. Народжуваність високий рівень, смертність високий, природний приріст позитивний, смертність немовлят середній.

 • D. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • E. Народжуваність низький рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

702. 39.За звітний рік в м. В рівень народжуваності становив 20,0‰, смертності 14,9 ‰, смертності немовлят 30,4 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність середній рівень, смертність середній, природний приріст позитивний, смертність немовлят середній.

 • B. Народжуваність високий рівень, смертність високий, природний приріст позитивний, смертність немовлят середній.

 • C. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • D. Народжуваність високий рівень, смертність низький, природний приріст відємний, смертність немовлят високий.

 • E. Народжуваність низький рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

703. 40.За звітний рік в м. Ф рівень народжуваності становив 20,0 ‰, смертності 18,5 ‰, смертності немовлят 50,4 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст позитивний, смертність немовлят високий.

 • B. Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • C. Народжуваність високий рівень, смертність високий, природний приріст позитивний, смертність немовлят середній.

 • D. Народжуваність високий рівень, смертність низький, природний приріст відємний, смертність немовлят високий.

 • E. Народжуваність низький рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

704. 41.За звітний рік в м. Р рівень народжуваності становив 14,3‰ смертності - 16,2 ‰, смертності немовлят - 26,8 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність низький рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят середній.

 • B. Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • C. Народжуваність низький рівень, смертність високий, природний приріст позитивний, смертність немовлят середній.

 • D. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • E. Народжуваність високий рівень, смертність низький, природний приріст відємний, смертність немовлят високий.

705. 42.За звітний рік в м. Ц рівень народжуваності становив 23,6 смертності 14,9 ‰, смертності немовлят 35,1 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність середній рівень, смертність середній, природний приріст позитивний, смертність немовлят середній.

 • B. Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • C. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • D. Народжуваність високий рівень, смертність низький, природний приріст відємний, смертність немовлят високий.

 • E. Народжуваність низький рівень, смертність середній, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

706. 43.За звітний рік в м. Т рівень народжуваності становив 12,8 смертності 8,9 ‰, смертності немовлят 19,7 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.

 • A.* Народжуваність низький рівень, смертність низький, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • B. Народжуваність середній рівень, смертність високий, природний приріст відємний, смертність немовлят низький.

 • C. Народжуваність високий рівень, смертність високий, природний приріст позитивний, смертність немовлят середній.

 • D. Народжуваність середній рівень, смертність низький, природний приріст позитивний, смертність немовлят низький.

 • E. Народжуваність високий рівень, смертність низький, природний приріст відємний, смертність немовлят високий.

707. 44.В м. Т 12100 населення, народилося за рік 162, померло 197, в т. ч. у віці 0-14 років 22 дітей, на першому році життя 5 дітей, з них на першому тижні життя померла 1 дитина, на першому місяці життя 2 дітей. Розрахуйте показник народжуваності.

 • A.* 162 / 12100 х 1000

 • B. 12100 / 162 х 1000

 • C. 197 / 12100 х 1000

 • D. 197 / 162 х 1000

 • E. 162 / 197 х 1000

708. 45.В м. Т 12100 населення, народилося за рік 162, померло 197, в т. ч. у віці 0-14 років 22 дітей, на першому році життя 5 дітей, з них на першому тижні життя померла 1 дитина, на першому місяці життя 2 дітей. Розрахуйте показник загальної смертності.

 • A.* 197 / 12100 х 1000

 • B. 162 / 12100 х 1000

 • C. 12100 / 197 х 1000

 • D. 197 / 162 х 1000

 • E. 162 / 197 х 1000

709. 46.В м. Т 12100 населення, народилося за рік 162, померло 197, в т. ч. у віці 0-14 років 22 дітей, на першому році життя 5 дітей, з них на першому тижні життя померла 1 дитина, на першому місяці життя 2 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник смертності немовлят.

 • A.* 5 / (162-4) х 1000

 • B. 1 / 197 х 1000

 • C. 22 / 162 х 1000

 • D. 5 / 197 х 1000

 • E. 5 / (197-4) х 1000

710. 47.В м. Т 12100 населення, народилося за рік 162, померло 197, в т. ч. у віці 0-14 років 22 дітей, на першому році життя 5 дітей, з них на першому тижні життя померла 1 дитина, на першому місяці життя 2 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник неонатальної смертності.

 • A.* 2 / (162-4) х 1000

 • B. 1 / 197 х 1000

 • C. 5 / (162-4) х 1000

 • D. 22 / 162 х 1000

 • E. 5 / 197 х 1000

711. 48.В м. Т 12100 населення, народилося за рік 162, померло 197, в т. ч. у віці 0-14 років 22 дітей, на першому році життя 5 дітей, з них на першому тижні життя померла 1 дитина, на першому місяці життя 2 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник ранньої неонатальної смертності.

 • A.* 1 / (162-4) x 1000

 • B. 1 / 197 x 1000

 • C. 3 / (162-4) x 1000

 • D. 3 / 197 x 1000

 • E. 1 / (162-2) x 1000

712. 49.В м. Т 12100 населення, народилося за рік 162, померло 197, в т. ч. у віці 0-14 років 22 дітей, на першому році життя 5 дітей, з них на першому тижні життя померла 2 дитина, на першому місяці життя 2 дітей, мертвонароджених було 4. Скільки дітей померло в перинатальному періоді?

 • A.* 6

 • B. 5

 • C. 4

 • D. 2

 • E. 22

713. 50.В м. Т 12100 населення, народилося за рік 162, померло 197, в т. ч. у віці 0-14 років 22 дітей, на першому році життя 5 дітей, з них на першому тижні життя померла 1 дитина, на першому місяці життя 2 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник перинатальної смертності.

 • A.* (4+1) / (162+4) х 1000

 • B. 5 / 162 х 1000

 • C. 3 / (162-4) х 1000

 • D. (4+1) / (162-4) х 1000

 • E. 22 / 162 х 1000

714. 51.В м. Г 15000 населення, народилося за рік 200, померло 250, в т. ч. у віці 0-14 років 20 дітей, на першому році життя 7 дітей, з них на першому тижні життя померло 2 дітей, на першому місяці життя 3 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник народжуваності.

 • A.* 200 / 15000 х 1000

 • B. 15000 / 200 х 1000

 • C. 250 / 15000 х 1000

 • D. 250 / 200 х 1000

 • E. 200 / 250 х 1000

715. 52.В м. Г 15000 населення, народилося за рік 200, померло 250, в т. ч. у віці 0-14 років 20 дітей, на першому році життя 7 дітей, з них на першому тижні життя померло 2 дітей, на першому місяці життя 3 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник смертності.

 • A.* 250 / 15000 х 1000

 • B. 200 / 15000 х 1000

 • C. 15000 / 250 х 1000

 • D. 250 / 200 х 1000

 • E. 200 / 250 х 1000

716. 53.В м. Г 15000 населення, народилося за рік 200, померло 250, в т. ч. у віці 0-14 років 20 дітей, на першому році життя 7 дітей, з них на першому тижні життя померло 2 дітей, на першому місяці життя 3 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник смертності немовлят.

 • A.* 7 / (200-4) x 1000

 • B. 1 / 250 x 1000

 • C. 20 / 200 x 1000

 • D. 7 / 250 x 1000

 • E. 7 / (250-4) x 1000

717. 54.В м. Г 15000 населення, народилося за рік 200, померло 250, в т. ч. у віці 0-14 років 20 дітей, на першому році життя 7 дітей, з них на першому тижні життя померло 2 дітей, на першому місяці життя 3 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник неонатальної смертності.

 • A.* 3 / (200-4) х 1000

 • B. 2 / 250 х 1000

 • C. 7 / (200-4) х 1000

 • D. 20 / 200 х 1000

 • E. 7 / 250 х 1000

718. 55.В м. Г 15000 населення, народилося за рік 200, померло 250, в т. ч. у віці 0-14 років 20 дітей, на першому році життя 7 дітей, з них на першому тижні життя померло 2 дітей, на першому місяці життя 3 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник ранньої неонатальної смертності.

 • A.* 2 / (200-4) х 1000

 • B. 2 / 250 х 1000

 • C. 3 / (200-4) х 1000

 • D. 3 / 250 х 1000

 • E. 2 / (200-2) х 1000

719. 56.В м. Г 15000 населення, народилося за рік 200, померло 250, в т. ч. у віці 0-14 років 20 дітей, на першому році життя 7 дітей, з них на першому тижні життя померло 2 дітей, на першому місяці життя 3 дітей, мертвонароджених було 4. Скільки дітей померло в перинатальному періоді?

 • A.* 6

 • B. 7

 • C. 5

 • D. 3

 • E. 20

720. 57.В м. Г 15000 населення, народилося за рік 200, померло 250, в т. ч. у віці 0-14 років 20 дітей, на першому році життя 7 дітей, з них на першому тижні життя померло 2 дітей, на першому місяці життя 3 дітей, мертвонароджених було 4. Розрахуйте показник перинатальної смертності.

 • A.* (4+2) / (200+4) x 1000

 • B. 7 / 200 x 1000

 • C. 3 / (200-4) x 1000

 • D. (4+2) / (200-4) x 1000

 • E. 20 / 200 x 1000

721. 58.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в антенатальний період?

 • A.* 3

 • B. 4

 • C. 5

 • D. 6

 • E. 8

722. 59.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в інтранатальний період?

 • A.* 2

 • B. 4

 • C. 5

 • D. 6

 • E. 3

723. 60.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в ранній неонатальний період?

 • A.* 4

 • B. 2

 • C. 5

 • D. 6

 • E. 3

724. 61.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в перинатальний період?

 • A.* 9

 • B. 2

 • C. 4

 • D. 5

 • E. 6

725. 62.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в пізній неонатальний період?

 • A.* 4

 • B. 2

 • C. 6

 • D. 5

 • E. 3

726. 63.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в постнеонатальний період?

 • A.* 7

 • B. 15

 • C. 6

 • D. 4

 • E. 5

727. 64.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло у віці немовлят?

 • A.* 15

 • B. 10

 • C. 14

 • D. 30

 • E. 9

728. 65.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло у віці новонароджених?

 • A.* 6

 • B. 15

 • C. 10

 • D. 8

 • E. 9

729. 66.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в дитячому віці?

 • A.* 30

 • B. 15

 • C. 10

 • D. 38

 • E. 43

730. 67.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в підлітковому віці?

 • A.* 8

 • B. 15

 • C. 5

 • D. 43

 • E. 30

731. 68.В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті К. встановлено, що в неонатальному періоді помирає 54 % дітей від загальної кількості померлих на першому році життя, в постнеонатальному 46 %. Визначте тип смертності немовлят в даному населеному пункті.

 • A.* Тип «А»

 • B. Тип «В»

 • C. Тип «С»

 • D. Тип «D»

 • E. Тип «E»

732. 69.В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті А. встановлено, що в неонатальному періоді помирає 35 % дітей від загальної кількості померлих на першому році життя, в постнеонатальному 65 %. Визначте тип смертності немовлят в даному населеному пункті.

 • A.* Тип «В»

 • B. Тип «А»

 • C. Тип «С»

 • D. Тип «D»

 • E. Тип «E»

733. 70.В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті Д. встановлено, що в неонатальному періоді помирає 28 % дітей від загальної кількості померлих на першому році життя, в постнеонатальному 72 %. Визначте тип смертності немовлят в даному населеному пункті.

 • A.* Тип «С»

 • B. Тип «А»

 • C. Тип «В»

 • D. Тип «D»

 • E. Тип «E»

734. 71.В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті Т. встановлено, що в неонатальному періоді помирає 61 % дітей від загальної кількості померлих на першому році життя, в постнеонатальному 39 %. Визначте тип смертності немовлят в даному населеному пункті.

 • A.* Тип «А»

 • B. Тип «В»

 • C. Тип «С»

 • D. Тип «D»

 • E. Тип «E»

735. 72.В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті А. встановлено, що в неонатальному періоді помирає 45 % дітей від загальної кількості померлих на першому році життя, в постнеонатальному 54 %. Визначте тип смертності немовлят в даному населеному пункті.

 • A.* Тип «В»

 • B. Тип «А»

 • C. Тип «С»

 • D. Тип «D»

 • E. Тип «E»

736. 73.В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті Д. встановлено, що в неонатальному періоді помирає 25 % дітей від загальної кількості померлих на першому році життя, в постнеонатальному 75 %. Визначте тип смертності немовлят в даному населеному пункті.

 • A.* Тип «С»

 • B. Тип «А»

 • C. Тип «В»

 • D. Тип «D»

 • E. Тип «E»

737. 74.Сімейному лікарю доручено провести аналіз смертності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні?

 • A.* Дитину, що померла у віці до 1 року

 • B. Дитину, що померла після 28 днів життя

 • C. Дитину, що померла на першому місяці життя

 • D. Дитину, що померла у перші 7 днів

 • E. Дитину, що померла під час пологів

738. 75.Акушеру-гінекологу жіночої консультації доручено провести аналіз смертності немовлят та мертвонароджених. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в антенатальному періоді?

 • A.* Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів

 • B. Дитину, що померла в період з 28 тижня вагітності до пологів

 • C. Дитину, що померла на першому місяці життя

 • D. Дитину, що померла під час пологів

 • E. Дитину, що померла у перші 7 днів

739. 76.Акушеру-гінекологу жіночої консультації доручено провести аналіз смертності немовлят та мертвонароджених. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в інтранатальному періоді?

 • A.* Дитину, що померла під час пологів

 • B. Дитину, що померла в період з 28 тижня вагітності до пологів

 • C. Дитину, що померла на першому місяці життя

 • D. Дитину, що померла у перші 7 днів

 • E. Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів

740. 77.Акушеру-гінекологу жіночої консультації доручено провести аналіз смертності немовлят та мертвонароджених. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в ранньому неонатальному періоді?

 • A.* Дитину, що померла у перші 7 днів

 • B. Дитину, що померла в період з 28 тижня вагітності до пологів

 • C. Дитину, що померла на першому місяці життя

 • D. Дитину, що померла під час пологів

 • E. Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів

741. 78.Сімейному лікарю доручено провести аналіз смертності немовлят та мертвонароджених. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в неонатальному періоді?

 • A.* Дитину, що померла на першому місяці життя

 • B. Дитину, що померла в період з 28 тижня вагітності до пологів

 • C. Дитину, що померла під час пологів

 • D. Дитину, що померла у перші 7 днів

 • E. Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів

742. 79.Сімейному лікарю доручено провести аналіз смертності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в постнеонатальному періоді?

 • A.* Дитину, що померла в період з 29 дня життя до 12 місяців

 • B. Дитину, що померла на першому місяці життя

 • C. Дитину, що померла під час пологів

 • D. Дитину, що померла у перші 7 днів

 • E. Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів

743. 80.Сімейному лікарю доручено провести аналіз смертності дітей. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні?

 • A.* Дитину, що померла у віці 0 18 років

 • B. Дитину, що померла у віці 0 14 років

 • C. Дитину, що померла на першому році життя

 • D. Дитину, що померла у віці 0 3 роки

 • E. Дитину, що померла у віці 0 16 років

744. 81.Сімейному лікарю доручено провести аналіз смертності новонароджених дітей. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні?

 • A.* Дитину, що померла у перші 28 днів

 • B. Дитину, що померла в період з 29 дня життя до 12 місяців

 • C. Дитину, що померла на першому місяці життя

 • D. Дитину, що померла під час пологів

 • E. Дитину, що померла у перші 7 днів

745. 82.Сімейному лікарю доручено провести аналіз смертності підлітків. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні?

 • A.* Дитину, що померла у віці 14 16 років

 • B. Дитину, що померла у віці 0 18 років

 • C. Дитину, що померла у віці 14 18 років

 • D. Дитину, що померла у віці 0 14 років

 • E. Дитину, що померла у віці 0 16 років

746. 83.Заступник головного лікаря з медичної допомоги провів дослідження рівня загальної смертності населення, яке обслуговується у поліклініці, за останні 5 років. За допомогою яких статистичних величин він може обчислити рівень загальної смертності?

 • A.* Відносні величини

 • B. Абсолютні величини

 • C. Стандартизовані величини

 • D. Середні величини

 • E. Величини динамічного ряду

747. 84.Серед населення міста А. зареєстровано 120 випадків народження на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена народжуваність населення?

 • A.* Інтенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Наочності

 • D. Екстенсивний

 • E. Середні величини

748. 85.В районі Ш. смертність немовлят становила 15 випадків на 1000 населення. Який з наведених нижче показників характеризує рівень смертності немовлят?

 • A.* Інтенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Екстенсивний

 • D. Наочності

 • E. Стандартизований

749. 86.При вивченні структури смертності населення міста Ф. злоякісні новоутворення склали 11,7 %. Який статистичний показник відображує питому вагу злоякісних новоутворень?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Інтенсивний

 • D. Наочності

 • E. Відносної інтенсивності

750. 87.В місті Л. мешкає 100000 населення. Із 170 випадків смерті протягом року 32 припадає на травми та отруєння. Який показник смертності від травм та отруєнь використовується в даному випадку?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Інтенсивний

 • C. Наочності

 • D. Співвідношення

 • E. Відносної інтенсивності

751. 88.При вивченні структури смертності населення міста Ж. хвороби органів кровообігу склали 63,1 %. Який статистичний показник відображує питому вагу хвороб органів кровообігу?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Інтенсивний

 • D. Наочності

 • E. Відносної інтенсивності

752. 89.З метою аналізу стану здоров'я населення та рівня медичної допомоги в кардіологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу - 62 ‰; рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу - 483,55 ‰; рівень смертності від хвороб системи кровообігу - 10,9 ‰; питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті - 67,0 %; рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу - 16,2 на 10 тис. населення. Який з наведених показників є екстенсивною величиною?

 • A.* Питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті

 • B. Рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу

 • C. Рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу

 • D. Рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу

 • E. Рівень смертності від хвороб системи кровообігу

753. 90.Серед усієї кількості зареєстрованих причин смертності немовлят міста В. вроджені аномалії склали 25,6 %. Який статистичний показник наведений?

754. 91.Серед усієї кількості зареєстрованих причин смертності немовлят міста Н. стани, які виникли в перинатальному періоді склали 48,3 %. Який статистичний показник наведено?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Середня величина

 • C. Інтенсивний

 • D. Співвідношення

 • E. Наочності

755. 92.Серед усієї кількості зареєстрованих причин смертності немовлят міста Н. травми та отруєння склали 6,2 %. Який статистичний показник наведено?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Середня величина

 • C. Інтенсивний

 • D. Співвідношення

 • E. Наочності

756. 93.Смертність від серцево-судинних захворювань у районі по місяцях року в абсолютних цифрах склала: січень - 6; лютий - 9; березень - 11; квітень - 10; травень -16; червень - 23; липень - 19; серпень - 33; вересень - 58; жовтень - 19; листопад - 11; грудень - 5. Всього за рік - 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже сезонні відхилення смертності від серцево-судинних захворювань?

 • A.* Радіальна діаграма

 • B. Картодіаграма

 • C. Картограма

 • D. Секторна діаграма

 • E. Стовпчикова діаграма

757. 94.Серед причин смерті населення у лікаря загальної практики Б. в поточному році перше місце займають серцево-судинні захворювання (60 %), друге - новоутворення (18 %), третє - травми (8,3 %) тощо. За допомогою яких діаграм лікар найбільш наочно зможе проілюструвати структуру явищ, що вивчаються?

 • A.* Секторна

 • B. Картограма

 • C. Лінійна

 • D. Радіальна

 • E. Стовпчикова

758. 95.Було вивчено структуру смертності немовлят міста Г. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені результати даного дослідження?

 • A.* Секторна

 • B. Радіальна

 • C. Стовпчикова

 • D. Лінійна

 • E. Картограма

759. 96.В районі проживає 70 000 населення. З них у віці 0-14 років - 13,0 %, 15-49 років - 52,0 %, 50 років і старші - 35,0 %. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше відобразити вікову структуру населення району?

 • A.* Секторна діаграма

 • B. Радіальна діаграма

 • C. Лінійна діаграма

 • D. Стовпчикова діаграма

 • E. Картограма

760. 97.В минулому звітному році народжуваність в м. К складала 10,2 ‰, в м. С 15 ‰, в м. М 12 ‰. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше відобразити народжуваність в цих містах?

 • A.* Стовпчикова діаграма

 • B. Радіальна діаграма

 • C. Секторна діаграма

 • D. Лінійна діаграма

 • E. Картограма

761. 98.В минулому звітному році смертність в м. Н складала 16,2 ‰, в м. З 20 ‰, в м. Х 9,4 ‰. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше відобразити народжуваність в цих містах?

 • A.* Стовпчикова діаграма

 • B. Радіальна діаграма

 • C. Секторна діаграма

 • D. Лінійна діаграма

 • E. Картограма

762. 99.Динаміка загальної смертності в м. П складала: в 2012 р. 16,2 ‰, в 2013 р. 18,0 ‰, в 2014 р. 17,8 ‰, в 2015 р. 16,9 ‰. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше відобразити цей процес?

 • A.* Лінійна діаграма

 • B. Радіальна діаграма

 • C. Секторна діаграма

 • D. Стовпчикова діаграма

 • E. Картограма

763. 100.Вивчались рівні загальної смертності населення в 17 районах Тернопільської області. Визначені райони з високим, середній та низьким рівнями загальної смертності. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше відобразити дане дослідження?

 • A.* Картограма

 • B. Радіальна діаграма

 • C. Секторна діаграма

 • D. Лінійна діаграма

 • E. Стовпчикова діаграма

764. 101.Показник загальної смертності в районі А. становить 11,9 ‰, а в районі Б. - 15,9 ‰. У віковій структурі населення району А. частка осіб 50 років і старші складає 30 %, а в районі Б. - 40 %. Необхідно перевірити, чи вплинула на різницю показників загальної смертності неоднорідність вікової структури населення. Яким методом медичної статистики найдоречніше скористатися в цьому випадку?

 • A.* Розрахунок стандартизованих показників

 • B. Розрахунок коефіцієнта кореляції

 • C. Розрахунок довірчого коефіцієнта Стьюдента

 • D. Розрахунок середніх величин

 • E. Розрахунок відносних величин

765. 102.В місті Л в першому півріччі з 2000 працюючих чоловіків вмерли від травм - 8, з 4000 працюючих жінок - 2. В другому півріччі із 6000 чоловіків померло 5, з 2000 жінок - 1. Який метод статистичної обробки даних є оптимальним для усунення розбіжностей у віковому складі працюючих, за статтю і різним рівнем травм у них?

 • A.* Метод стандартизації

 • B. Кореляційний аналіз

 • C. Регресійний аналіз

 • D. Розрахунок середніх величин

 • E. Розрахунок відносних величин

766. 103.Якщо прийняти частоту смертності від інфаркту міокарда в районі Ч. у 2012 р. за 100 %, то в наступні роки даний показник буде мати такий вигляд: 2013 р. збільшення на 62,5 %, 2014 р.- збільшення на 25 %. Який показник був використаний при аналізі приведених даних?

 • A.* Наочності

 • B. Екстенсивний

 • C. Інтенсивний

 • D. Співвідношення

 • E. Темп росту

767. 104.У місті Л при порівнянні з минулим роком рівень смертності від туберкульозу збільшився на 8 %. Який показник використано для аналізу?

 • A.* Наочності

 • B. Стандартизований

 • C. Інтенсивний

 • D. Екстенсивний

 • E. Співвідношення

768. 105.За результатами п'ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища, умов праці, шкідливих звичок на показники смертності населення. Який статистичний метод треба обрати для оцінки зв'язку між вказаними ознаками?

 • A.* Обчислення коефіцієнта кореляції

 • B. Обчислення коефіцієнта вірогідності відмінностей

 • C. Обчислення коефіцієнта відповідності

 • D. Обчислення стандартизованого коефіцієнта

 • E. Обчислення показників динамічного ряду

769. 106.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 11,4 ‰, рівень смертності немовлят 8 ‰, середня тривалість життя 70,5 років, тип вікової структури населення регресивний. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Економічно розвинуті країни

 • B. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • C. Країни, що розвиваються

 • D. Країни на межі економічної кризи

 • E. Всі вищеперечислені країни

770. 107.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 12,0 ‰, рівень смертності немовлят 15,0 ‰, тип вікової структури населення регресивний, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Економічно розвинуті країни

 • B. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • C. Країни, що розвиваються

 • D. Країни на межі економічної кризи

 • E. Всі вищеперечислені країни

771. 108.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 10,0 ‰, рівень смертності немовлят 12,2 ‰, значний темп постаріння населення, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Економічно розвинуті країни

 • B. Країни на межі економічної кризи

 • C. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • D. Країни, що розвиваються

 • E. Всі вищеперечислені країни

772. 109.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 8,7 ‰, рівень смертності немовлят 9,3 ‰, середня очікувана тривалість життя 71 рік, значний темп постаріння населення, тип вікової структури населення регресивний, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Економічно розвинуті країни

 • B. Країни на межі економічної кризи

 • C. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • D. Країни, що розвиваються

 • E. Всі вищеперечислені країни

773. 110.В одній із країн рівень смертності немовлят 10,4 ‰, середня тривалість життя 69,8 років, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Економічно розвинуті країни

 • B. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • C. Країни, що розвиваються

 • D. Країни на межі економічної кризи

 • E. Всі вищеперечислені країни

774. 111.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 13,6 ‰, рівень смертності немовлят 16,2 ‰, середня тривалість життя 59,5 років, тип вікової структури населення стаціонарний. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Недостатньо економічно розвинуті країни

 • B. Економічно розвинуті країни

 • C. Країни, що розвиваються

 • D. Країни на межі економічної кризи

 • E. Всі вищеперечислені країни

775. 112.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 15,2 ‰, рівень смертності немовлят 20,0 ‰, тип вікової структури населення стаціонарний, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Недостатньо економічно розвинуті країни

 • B. Економічно розвинуті країни

 • C. Країни, що розвиваються

 • D. Країни на межі економічної кризи

 • E. Всі вищеперечислені країни

776. 113.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 16,1 ‰, рівень смертності немовлят 24,4 ‰, помірний темп постаріння населення, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Недостатньо економічно розвинуті країни

 • B. Країни на межі економічної кризи

 • C. Економічно розвинуті країни

 • D. Країни, що розвиваються

 • E. Всі вищеперечислені країни

777. 114.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 15,0 ‰, рівень смертності немовлят 18,3 ‰, середня очікувана тривалість життя 64 роки, помірний темп постаріння населення, тип вікової структури населення стаціонарний, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Недостатньо економічно розвинуті країни

 • B. Країни на межі економічної кризи

 • C. Економічно розвинуті країни

 • D. Країни, що розвиваються

 • E. Всі вищеперечислені країни

778. 115.В одній із країн рівень смертності немовлят 19,8 ‰, середня тривалість життя 63 роки, провідні місця в структурі смертності займають хронічні неепідемічні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Недостатньо економічно розвинуті країни

 • B. Економічно розвинуті країни

 • C. Країни, що розвиваються

 • D. Країни на межі економічної кризи

 • E. Всі вищеперечислені країни

779. 116.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 17,2 ‰, рівень смертності немовлят 26,3 ‰, середня тривалість життя 49,4 років, тип вікової структури населення прогресивний. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Країни, що розвиваються

 • B. Економічно розвинуті країни

 • C. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • D. Країни на межі економічної кризи

 • E. Всі вищеперечислені країни

780. 117.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 18,8 ‰, рівень смертності немовлят 26,6 ‰, тип вікової структури населення прогресивний, провідні місця в структурі смертності займають інфекційні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Країни, що розвиваються

 • B. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • C. Економічно розвинуті країни

 • D. Країни на межі економічної кризи

 • E. Всі вищеперечислені країни

781. 118.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 23,9 ‰, рівень смертності немовлят 30,4 ‰, низький темп постаріння населення, провідні місця в структурі смертності займають інфекційні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Країни, що розвиваються

 • B. Країни на межі економічної кризи

 • C. Економічно розвинуті країни

 • D. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • E. Всі вищеперечислені країни

782. 119.В одній із країн рівень загальної смертності населення становив 22,0 ‰, рівень смертності немовлят 30,3 ‰, середня очікувана тривалість життя 48 років, низький темп постаріння населення, тип вікової структури населення прогресивний, провідні місця в структурі смертності займають інфекційні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Країни, що розвиваються

 • B. Країни на межі економічної кризи

 • C. Економічно розвинуті країни

 • D. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • E. Всі вищеперечислені країни

783. 120.В одній із країн рівень смертності немовлят 31,8 ‰, середня тривалість життя 47 років, провідні місця в структурі смертності займають інфекційні хвороби. Для якого рівня розвитку країни характерний даний тип патології населення?

 • A.* Країни, що розвиваються

 • B. Економічно розвинуті країни

 • C. Недостатньо економічно розвинуті країни

 • D. Країни на межі економічної кризи

 • E. Всі вищеперечислені країни

784. 121.В місті М середня очікувана тривалість життя становить 66 років, питома вага осіб, старших від 60 років становить 15 %. Охарактеризуйте ці явища.

 • A.* Середня тривалість життя високий рівень, значний темп постаріння населення

 • B. Середня тривалість життя середній рівень, значний темп постаріння населення

 • C. Середня тривалість життя низький рівень, значний темп постаріння населення

 • D. Середня тривалість життя низький рівень, помірний темп постаріння населення

 • E. Середня тривалість життя низький рівень, низький темп постаріння населення

785. 122.В місті С середня очікувана тривалість життя становить 63 роки, питома вага осіб, старших від 60 років становить 16 %. Охарактеризуйте ці явища.

 • A.* Середня тривалість життя середній рівень, значний темп постаріння населення

 • B. Середня тривалість життя високий рівень, значний темп постаріння населення

 • C. Середня тривалість життя низький рівень, значний темп постаріння населення

 • D. Середня тривалість життя низький рівень, помірний темп постаріння населення

 • E. Середня тривалість життя низький рівень, низький темп постаріння населення

786. 123.В місті Р середня очікувана тривалість життя становить 49 років питома вага осіб, старших від 60 років становить 18 %. Охарактеризуйте ці явища.

 • A.* Середня тривалість життя низький рівень, значний темп постаріння населення

 • B. Середня тривалість життя високий рівень, значний темп постаріння населення

 • C. Середня тривалість життя середній рівень, значний темп постаріння населення

 • D. Середня тривалість життя низький рівень, помірний темп постаріння населення

 • E. Середня тривалість життя низький рівень, низький темп постаріння населення

787. 124.В місті Д середня очікувана тривалість життя становить 75 років, питома вага осіб, старших від 60 років становить 8 %. Охарактеризуйте ці явища.

 • A.* Середня тривалість життя високий рівень, помірний темп постаріння населення

 • B. Середня тривалість життя високий рівень, значний темп постаріння населення

 • C. Середня тривалість життя середній рівень, помірний темп постаріння населення

 • D. Середня тривалість життя низький рівень, значний темп постаріння населення

 • E. Середня тривалість життя низький рівень, низький темп постаріння населення

788. 125.В місті Н середня очікувана тривалість життя становить 64 роки, питома вага осіб, старших від 60 років становить 9 %. Охарактеризуйте ці явища.

 • A.* Середня тривалість життя середній рівень, значний темп постаріння населення

 • B. Середня тривалість життя високий рівень, значний темп постаріння населення

 • C. Середня тривалість життя низький рівень, значний темп постаріння населення

 • D. Середня тривалість життя низький рівень, помірний темп постаріння населення

 • E. Середня тривалість життя середній рівень, помірний темп постаріння населення

789. 126.Населення міста А., в якому проживає 40000 мешканців, в тому числі жінок 54 %, чоловіків 46 %, населення у віці 0-14 років 30 %; 15-44 років 50 %; 50 і більше років 20 %. Рівень народжуваності 8,9 ‰, смертності 15,9 ‰. Середня тривалість життя становить 65 років. Який тип вікової структури населення даного міста?

 • A.* Прогресивний

 • B. Уповільнений

 • C. Стаціонарний

 • D. Прискорений

 • E. Регресивний

790. 127.В структурі населення регіону питома вага осіб від 0 до 14 років складає 25 %, вона однакова з питомою вагою населення у віці 50 років і старше. Середня тривалість життя становить 70 років. Яке поняття найбільш влучно характеризує цю демографічну ситуацію?

 • A.* Стаціонарний тип вікової структури населення

 • B. Прогресивний тип вікової структури населення

 • C. Регресивний тип вікової структури населення

 • D. Імміграція населення

 • E. Еміграція населення

791. 128.У структурі населення N-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 15 %, а питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 30 %. Середня тривалість життя становить 68 років. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Регресивний тип вікової структури населення

 • B. Стаціонарний тип вікової структури населення

 • C. Прогресивний тип вікової структури населення

 • D. Прискорений тип вікової структури населення

 • E. Уповільнений тип вікової структури населення

792. 129.У структурі населення S-ського регіону питома вага осіб у віці від 0 до 14 років склала 31 %, а питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 20 %. Середня тривалість життя становить 72 роки. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Прогресивний тип вікової структури населення

 • B. Еміграція населення

 • C. Регресивний тип вікової структури населення

 • D. Стаціонарний тип вікової структури населення

 • E. Імміграція населення

793. 130.Вікова структура населення району розподілена наступним чином: частка дітей 0-14 років складає 15 %, частка населення у віці 15-49 років - 50 %, частка населення у віці 50 років та старших - 35 %. Середня тривалість життя становить 66 років. Оцініть тип вікової структури населення.

 • A.* Регресивний

 • B. Стаціонарний

 • C. Прогресивний

 • D. Уповільнений

 • E. Прискорений

794. 131.У структурі населення W-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 15 %, частка населення у віці 15-49 років - 55 %, питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 30 %, в тому числі питома вага осіб старших 60 років склала 22 %. Середня тривалість життя становить 68 років. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • B. Стаціонарний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • C. Прогресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • D. Прискорений тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

 • E. Уповільнений тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

795. 132.У структурі населення Z-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 14 %, частка населення у віці 15-49 років - 68 %, питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 18 %, в тому числі питома вага осіб старших 60 років склала 6 %. Середня тривалість життя становить 65 років. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Регресивний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • B. Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • C. Стаціонарний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • D. Прогресивний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • E. Прискорений тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

796. 133.У структурі населення D-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 15 %, частка населення у віці 15-49 років - 69 %, питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 16 %, в тому числі питома вага осіб старших 60 років склала 4 %. Середня тривалість життя становить 67 років. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Регресивний тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

 • B. Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • C. Стаціонарний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • D. Прогресивний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • E. Регресивний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

797. 134.У структурі населення L-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 15 %, частка населення у віці 15-49 років - 70 %, питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 15 %, в тому числі питома вага осіб старших 60 років склала 17 %. Середня тривалість життя становить 70 років. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Стаціонарний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • B. Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • C. Стаціонарний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • D. Прогресивний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • E. Регресивний тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

798. 135.У структурі населення V-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 22 %, частка населення у віці 15-49 років - 56 %, питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 22 %, в тому числі питома вага осіб старших 60 років склала 8 %. Середня тривалість життя становить 69 років. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Стаціонарний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • B. Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • C. Прогресивний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • D. Регресивний тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

 • E. Стаціонарний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

799. 136.У структурі населення V-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 20 %, частка населення у віці 15-49 років - 60 %, питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 20 %, в тому числі питома вага осіб старших 60 років склала 3 %. Середня тривалість життя становить 67 років. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Стаціонарний тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

 • B. Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • C. Стаціонарний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • D. Прогресивний тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

 • E. Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

800. 137.У структурі населення Y-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 23 %, частка населення у віці 15-49 років - 57 %, питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 20 %, в тому числі питома вага осіб старших 60 років склала 19 %. Середня тривалість життя становить 72 роки. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Прогресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • B. Стаціонарний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • C. Прогресивний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • D. Стаціонарний тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

 • E. Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

801. 138.У структурі населення R-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 25 %, частка населення у віці 15-49 років - 53 %, питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 22 %, в тому числі питома вага осіб старших 60 років склала 9 %. Середня тривалість життя становить 67 років. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Прогресивний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • B. Стаціонарний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • C. Прогресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • D. Стаціонарний тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

 • E. Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

802. 139.У структурі населення Q-ського регіону питома вага осіб у віці 0-14 років склала 19 %, частка населення у віці 15-49 років - 64 %, питома вага осіб у віці 50 років і старших склала 17 %, в тому числі питома вага осіб старших 60 років склала 2 %. Середня тривалість життя становить 67 років. Оцініть склад населення, що найбільш вірно характеризує дану демографічну ситуацію.

 • A.* Прогресивний тип вікової структури населення, низький темп постаріння населення

 • B. Стаціонарний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • C. Прогресивний тип вікової структури населення, помірний темп постаріння населення

 • D. Стаціонарний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

 • E. Регресивний тип вікової структури населення, значний темп постаріння населення

803. 140.Сільський сімейний лікар досліджував склад сімей на своїй дільниці. Виявлено, що 120 сімей були бездітні, 90 мали 1 дитину, 50 2 дітей, 20 3 дітей, 10 4 дітей і більше та 300 осіб були самотні. Для скількох сімей характерний звужений тип відтворення населення?

 • A.* 210

 • B. 120

 • C. 90

 • D. 170

 • E. 30

804. 141.Сільський сімейний лікар досліджував склад сімей на своїй дільниці. Виявлено, що 120 сімей були бездітні, 90 мали 1 дитину, 50 2 дітей, 20 3 дітей, 10 4 дітей і більше та 300 осіб були самотні. Для скількох сімей характерний стаціонарний тип відтворення населення?

 • A.* 50

 • B. 120

 • C. 90

 • D. 170

 • E. 30

805. 142.Сільський сімейний лікар досліджував склад сімей на своїй дільниці. Виявлено, що 120 сімей були бездітні, 90 мали 1 дитину, 50 2 дітей, 20 3 дітей, 10 4 дітей і більше та 300 осіб були самотні. Для скількох сімей характерний розширений тип відтворення населення?

 • A.* 30

 • B. 120

 • C. 90

 • D. 50

 • E. 170

806. 143.Міський сімейний лікар досліджував склад сімей на своїй дільниці. Виявлено, що 200 сімей були бездітні, 110 мали 1 дитину, 80 2 дітей, 40 3 дітей, 25 4 дітей і більше та 250 осіб були самотні. Для скількох сімей характерний звужений тип відтворення населення?

 • A.* 310

 • B. 200

 • C. 80

 • D. 230

 • E. 255

807. 144.Міський сімейний лікар досліджував склад сімей на своїй дільниці. Виявлено, що 200 сімей були бездітні, 110 мали 1 дитину, 80 2 дітей, 40 3 дітей, 25 4 дітей і більше та 250 осіб були самотні. Для скількох сімей характерний стаціонарний тип відтворення населення?

 • A.* 80

 • B. 200

 • C. 310

 • D. 230

 • E. 255

808. 145.Міський сімейний лікар досліджував склад сімей на своїй дільниці. Виявлено, що 200 сімей були бездітні, 110 мали 1 дитину, 80 2 дітей, 40 3 дітей, 25 4 дітей і більше та 250 осіб були самотні. Для скількох сімей характерний розширений тип відтворення населення?

 • A.* 65

 • B. 200

 • C. 310

 • D. 80

 • E. 230

809. 146.Сімейний лікар досліджував число дітей, народжених жінками фертильного віку. Всі дітей було 850, в тому числі дівчаток 510, а хлопчиків 340, дівчат старших 15 років 120. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку показника сумарного відтворення населення?

 • A.* 850

 • B. 510

 • C. 120

 • D. 340

 • E. Немає необхідних показників

810. 147.Сімейний лікар досліджував число дітей, народжених жінками фертильного віку. Всі дітей було 850, в тому числі дівчаток 510, а хлопчиків 340, дівчат старших 15 років 120. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку брутто-коефіцієнта відтворення населення?

 • A.* 510

 • B. 850

 • C. 120

 • D. 340

 • E. Немає необхідних показників

811. 148.Сімейний лікар досліджував число дітей, народжених жінками фертильного віку. Всі дітей було 850, в тому числі дівчаток 510, а хлопчиків 340, дівчат старших 15 років 120. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку нетто-коефіцієнта відтворення населення?

 • A.* 120

 • B. 850

 • C. 510

 • D. 340

 • E. Немає необхідних показників

812. 149.Сімейний лікар досліджував число дітей, народжених жінками фертильного віку. Всіх дітей було 700, в тому числі дівчаток 450, а хлопчиків - 250, дівчат старших 15 років - 80. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку показника сумарного відтворення населення?

 • A.* 700

 • B. 450

 • C. 250

 • D. 80

 • E. Немає необхідних показників

813. 150.Сімейний лікар досліджував число дітей, народжених жінками фертильного віку. Всі дітей було 700, в тому числі дівчаток 450, а хлопчиків 250, дівчат старших 15 років 80. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку брутто-коефіцієнта відтворення населення?

 • A.* 450

 • B. 250

 • C. 80

 • D. 700

 • E. Немає необхідних показників

814. 151.Сімейний лікар досліджував число дітей, народжених жінками фертильного віку. Всіх дітей було 700, в тому числі дівчаток 450, а хлопчиків 250, дівчат старших 15 років 80. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку нетто-коефіцієнта відтворення населення?

 • A.* 80

 • B. 450

 • C. 250

 • D. 700

 • E. Немає необхідних показників

815. 152.Районний акушер-гінеколог за наказом головного лікаря ЦРЛ досліджував народжуваність, відтворення населення, захворюваність дітей району. Всього в районі проживало 18000 населення, було 10000 жінок, з них фертильного віку 6000. За минулий рік народилося всього 200 дітей, в тому числі дівчаток 130, хлопчиків 70. Розподіл дітей за віком складав: 0-14 років 320 дівчаток, 290 хлопчиків, 15 років і старші 490 дівчаток і 480 хлопців. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку показника сумарного відтворення населення?

 • A.* 200

 • B. 130

 • C. 70

 • D. 490

 • E. 480

816. 153.Районний акушер-гінеколог за наказом головного лікаря ЦРЛ досліджував народжуваність, відтворення населення, захворюваність дітей району. Всього в районі проживало 18000 населення, було 10000 жінок, з них фертильного віку 6000. За минулий рік народилося всього 200 дітей, в тому числі дівчаток 130, хлопчиків 70. Розподіл дітей за віком складав: 0-14 років 320 дівчаток, 290 хлопчиків, 15 років і старші 490 дівчаток і 480 хлопців. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку брутто-коефіцієнта відтворення населення?

 • A.* 130

 • B. 200

 • C. 70

 • D. 490

 • E. 480

817. 154.Районний акушер-гінеколог за наказом головного лікаря ЦРЛ досліджував народжуваність, відтворення населення, захворюваність дітей району. Всього в районі проживало 18000 населення, було 10000 жінок, з них фертильного віку 6000. За минулий рік народилося всього 200 дітей, в тому числі дівчаток 130, хлопчиків 70. Розподіл дітей за віком складав: 0-14 років 320 дівчаток, 290 хлопчиків, 15 років і старші 490 дівчаток і 480 хлопців. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку нетто-коефіцієнта відтворення населення?

 • A.* 490

 • B. 200

 • C. 130

 • D. 70

 • E. 480

818. 155.Районний акушер-гінеколог за наказом головного лікаря ЦРЛ досліджував народжуваність, відтворення населення, захворюваність дітей району. Всього в районі проживало 18000 населення, було 10000 жінок, з них фертильного віку 6000. За минулий рік народилося всього 200 дітей, в тому числі дівчаток 130, хлопчиків 70. Розподіл дітей за віком складав: 0-14 років 320 дівчаток, 290 хлопчиків, 15 років і старші 490 дівчаток і 480 хлопців. Як розрахувати сумарний показник відтворення населення?

 • A.* 200 / 6000 x 1000

 • B. 130 / 6000 x 1000

 • C. 490 / 6000 x 1000

 • D. 200 / 10000 x 1000

 • E. 490 / 18000 x 1000

819. 156.Районний акушер-гінеколог за наказом головного лікаря ЦРЛ досліджував народжуваність, відтворення населення, захворюваність дітей району. Всього в районі проживало 18000 населення, було 10000 жінок, з них фертильного віку 6000. За минулий рік народилося всього 200 дітей, в тому числі дівчаток 130, хлопчиків 70. Розподіл дітей за віком складав: 0-14 років 320 дівчаток, 290 хлопчиків, 15 років і старші 490 дівчаток і 480 хлопців. Як розрахувати брутто-коефіцієнт відтворення населення?

 • A.* 130 / 6000 x 1000

 • B. 200 / 6000 x 1000

 • C. 490 / 6000 x 1000

 • D. 200 / 10000 x 1000

 • E. 130 / 18000 x 1000

820. 157.Районний акушер-гінеколог за наказом головного лікаря ЦРЛ досліджував народжуваність, відтворення населення, захворюваність дітей району. Всього в районі проживало 18000 населення, було 10000 жінок, з них фертильного віку 6000. За минулий рік народилося всього 200 дітей, в тому числі дівчаток 130, хлопчиків 70. Розподіл дітей за віком складав: 0-14 років 320 дівчаток, 290 хлопчиків, 15 років і старші 490 дівчаток і 480 хлопців. Як розрахувати нетто-коефіцієнт відтворення населення?

 • A.* 490 / 6000 x 1000

 • B. 200 / 6000 x 1000

 • C. 130 / 6000 x 1000

 • D. 200 / 10000 x 1000

 • E. 490 / 18000 x 1000

821. 158.За наказом головного лікаря ЦРЛ районний акушер-гінеколог досліджував народжуваність, відтворення населення, захворюваність дітей району. Всього в районі проживало 40000 населення, було 28000 жінок, з них фертильного віку 16000. За минулий рік народилося всього 450 дітей, в тому числі дівчаток 220, хлопчиків 230. Розподіл дітей за віком складав: 0-14 років 600 дівчаток, 590 хлопчиків, 15 років і старші 840 дівчаток і 900 хлопців. Як розрахувати сумарний показник відтворення населення?

 • A.* 450 / 16000 x 1000

 • B. 450 / 28000 x 1000

 • C. 840 / 16000 x 1000

 • D. 220 / 40000 x 1000

 • E. 220 / 16000 x 1000

822. 159.За наказом головного лікаря ЦРЛ районний акушер-гінеколог досліджував народжуваність, відтворення населення, захворюваність дітей району. Всього в районі проживало 40000 населення, було 28000 жінок, з них фертильного віку 16000. За минулий рік народилося всього 450 дітей, в тому числі дівчаток 220, хлопчиків 230. Розподіл дітей за віком складав: 0-14 років 600 дівчаток, 590 хлопчиків, 15 років і старші 840 дівчаток і 900 хлопців. Як розрахувати брутто-коефіцієнт відтворення населення?

 • A.* 220 / 16000 x 1000

 • B. 450 / 28000 x 1000

 • C. 840 / 16000 x 1000

 • D. 220 / 40000 x 1000

 • E. 450 / 16000 x 1000

823. 160.За наказом головного лікаря ЦРЛ районний акушер-гінеколог досліджував народжуваність, відтворення населення, захворюваність дітей району. Всього в районі проживало 40000 населення, було 28000 жінок, з них фертильного віку 16000. За минулий рік народилося всього 450 дітей, в тому числі дівчаток 220, хлопчиків 230. Розподіл дітей за віком складав: 0-14 років 600 дівчаток, 590 хлопчиків, 15 років і старші 840 дівчаток і 900 хлопців. Як розрахувати нетто-коефіцієнт відтворення населення?

 • A.* 840 / 16000 x 1000

 • B. 450 / 28000 x 1000

 • C. 220 / 40000 x 1000

 • D. 220 / 16000 x 1000

 • E. 450 / 16000 x 1000

824. 161.Склад населення району Ц у минулому звітному році становив: все населення 31100, в тому числі жінок 17000, чоловіків 14100, у віці 0-14 років 4000 дівчаток і 3800 хлопчиків, 15-49 років 10000 жінок і 9000 чоловіків, 50-59 років 2000 жінок і 800 чоловіків, 60 років і старші 1000 жінок і 500 чоловіків. Яка кількість жінок фертильного віку проживає в даному районі?

 • A.* 10000

 • B. 17000

 • C. 4000

 • D. 2000

 • E. 3000

825. 162.У регіоні Н. через сприятливі природнокліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відзначено збільшення кількості пенсіонерів, що переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які викликали аналогічне масове переселення з-за кордону. Оцініть рух населення, що характеризує останнє демографічне явище?

 • A.* Імміграція населення

 • B. Реімміграція населення

 • C. Еміграція населення

 • D. Репатріація населення

 • E. Рееміграція населення

826. 163.Сімейний лікар вивчає первинну захворюваність серед пацієнтів своєї дільниці. Що з наведених положень є методикою розрахунку цієї захворюваності?

 • A.* Кількість захворювань, які зареєстровані вперше в даному році (всі гострі + вперше в житті виявлені хронічні захворювання) х 1000 / Середньорічна чисельність населення

 • B. Кількість зареєстрованих гострих захворювань х 1000 / середньорічна чисельність населення

 • C. Кількість зареєстрованих хронічних захворювань х 1000 / Середньорічна чисельність населення

 • D. Кількість хронічних захворювань, які зареєстровані вперше в даному році / Середньорічна чисельність населення

 • E. Кількість захворювань, які зареєстровані вперше в даному році (всі гострі + вперше виявлені хронічні захворювання) / Середньорічна чисельність населення

827. 164.Первинна захворюваність на сільській лікарській дільниці з радіусом обслуговування 35 км складає 420 випадків на 1000 жителів. В районі, до якого належить ця дільниця, показник первинної захворюваності складає 650 ‰. Яка найімовірніша причина низького рівня захворюваності на дільниці?

 • A.* Неповний облік захворювань

 • B. Постаріння населення

 • C. Низькій рівень санітарної культури населення

 • D. Міграція населення

 • E. Проведені профілактичні заходи

828. 165.На дільниці педіатра К. в кінці року рівень загальної захворюваності виріс на 75 %. Що в першу чергу необхідно вивчити для з'ясування причини такого росту?

 • A.* Необхідно вивчити структуру захворюваності

 • B. Необхідно вивчити побутові умови

 • C. Необхідно вивчити рівень санітарної культури батьків

 • D. Необхідно вивчити матеріальне становище сімей

 • E. Необхідно вивчити здоров'я батьків

829. 166.Під час проведення аналізу захворюваності школярів вікових груп 7-10, 11 - 14 та 15-17 років встановлено, що один з класів захворювань найбільш поширений. Які це хвороби?

 • A.* Хвороби органів дихання

 • B. Інфекційні захворювання

 • C. Хвороби органів травлення

 • D. Травми й отруєння

 • E. Хвороби шкіри

830. 167.У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 учні не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11 двічі, 6 тричі, 4 учні 4 рази, 5 учнів 6 разів і більше. Скільки учнів у класі належать до групи часто хворіючих?

 • A.* 9 учнів

 • B. 1 учень

 • C. 2 учні

 • D. 4 учні

 • E. 15 учнів

831. 168.Сімейному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій йому дільниці. Який вид захворюваності визначає групу тривало і часто хворіючих?

 • A.* 3 тимчасовою втратою працездатності

 • B. Захворювання на найважливіші хвороби

 • C. Госпіталізована захворюваність

 • D. Загальна захворюваність

 • E. Інфекційна захворюваність

832. 169.Протягом звітного року в місті Н з населенням 20 000 зареєстровано 14 000 випадків вперше в житті виявлених захворювань. Який показник здоров'я можна обчислити використовуючи ці дані?

 • A.* Первинну захворюваність

 • B. Патологічну враженість

 • C. Структуру захворюваності

 • D. Поширеність захворювань

 • E. Окремі види захворюваності

833. 170.Сімейному лікарю доручено провести аналіз захворюваності населення на дільниці. Яке джерело вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік гострих захворювань?

 • A.* Звернення в амбулаторно-поліклінічне відділення

 • B. Опитування

 • C. Госпіталізація в стаціонари

 • D. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

 • E. Профілактичні огляди

834. 171.На автотранспортному підприємстві за останні 5 років зареєстрований ріст захворюваності робітників радикулітом ( у випадках на 100 працівників). Рік: 1-й. - 5,3; 2-й. - 5,5; 3-й. - 5,8; 4-й. - 6,1; 5-й. - 6,5. Яка група факторів в даному випадку більше всього обумовлює зростання захворюваності?

 • A.* Умови праці

 • B. Умови побуту

 • C. Спадковість

 • D. Характер відпочинку

 • E. Умови життя

835. 172.Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12 000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності слід розрахувати на основі цих даних?

 • A.* Середню тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності

 • B. Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

 • C. Число днів непрацездатності на 100 працюючих

 • D. Відсоток робітників, які жодного разу не хворіли протягом року

 • E. Відсоток осіб, які тривало та часто хворіли

836. 173.Приведені такі дані: на промисловому підприємстві середньорічна кількість працюючих 200 чоловік, які були непрацездатними 12 000 днів. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності можна розрахувати на основі цих даних?

 • A.* Число днів непрацездатності на 100 працюючих

 • B. Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

 • C. Середню тривалість одного випадку

 • D. Відсоток робітників, які ні разу не хворіли протягом року

 • E. Відсоток осіб, які тривало та часто хворіли

837. 174.Сімейному лікарю доручено вивчити захворюваність із тимчасовою втратою працездатності на прикріпленій дільниці. За допомогою яких облікових документів можна визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?

 • A.* Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності

 • B. Звіт про тимчасову непрацездатність

 • C. Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності, карта хворого, що вибув із стаціонару

 • D. Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності, лікарське свідоцтво про смерть

 • E. Звіт про тимчасову непрацездатність, Листок непрацездатності, зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в лікувальному закладі

838. 175.Серед 11 000 працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 12 000 випадків непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності слід розрахувати на підставі цих даних?

 • A.* Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих

 • B. Середня тривалість одного випадку

 • C. Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих

 • D. Питома вага робітників, які жодного разу не хворіли протягом року

 • E. Питома вага осіб, які тривало та часто хворіли

839. 176.При вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників машинобудівельного заводу середня тривалість одного випадку склала 20 днів. Які захворювання вплинули на величину показника?

 • A.* Хронічні

 • B. Гострі

 • C. З підгострим перебігом

 • D. Преморбідні форми хвороб

 • E. Важкообумовлені

840. 177.Визначити, до якої групи здоров'я буде віднесено хлопчика 10 років, якщо відомо, що він протягом року 3 рази хворів на гострі респіраторні інфекції.

 • A.* Друга група здоров'я

 • B. Перша група здоров'я

 • C. Третя група здоров'я

 • D. Четверта група здоров'я

 • E. П'ята група здоров'я

841. 178.Дівчинка 14 років має хронічне захворювання на бронхіальну астму у стадії субкомпенсації. За останній рік було 3 загострення хвороби. Яка група здоров'я у цієї дівчинки?

 • A.* Четверта група здоров'я

 • B. Перша група здоров'я

 • C. Друга група здоров'я

 • D. Третя група здоров'я

 • E. П'ята група здоров'я

842. 179.Оцінюючи стан здоров'я учнів восьмого класу загальноосвітньої школи, лікар встановив наявність у одного з учнів гіпертрофії мигдаликів III ступеню, хронічного риніту та вегето-судинної дистонії. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров'я цей учень відноситься до:

 • A.* IV групи

 • B. V групи

 • C. І групи

 • D. II групи

 • E. III групи

843. 180.Сімейному лікарю Дільничному доручено провести аналіз первинної захворюваності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження в її вивченні?

 • A.* Випадок гострого захворювання

 • B. Випадок загострення хронічного захворювання

 • C. Випадок хронічного захворювання

 • D. Випадок підгострого захворювання

 • E. Усі випадки захворювань

844. 181.Сімейному лікарю доручено провести аналіз первинної захворюваності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження в її вивченні?

 • A.* Випадок хронічного захворювання, яке виникло вперше в даному році

 • B. Випадок загострення хронічного захворювання

 • C. Випадок хронічного захворювання

 • D. Випадок підгострого захворювання

 • E. Усі випадки захворювань

845. 182.Сімейному лікарю доручено провести аналіз вичерпної захворюваності дітей. Що він повинен взяти за одиницю спостереження в її вивченні?

 • A.* Усі випадки захворювань при звертальності та профоглядах

 • B. Усі випадки гострих захворювань

 • C. Випадок загострення хронічного захворювання

 • D. Усі випадки хронічних захворювань

 • E. Усі випадки гострих та хронічних захворювань

846. 183.Заступник головного лікаря з лікувальної роботи провів дослідження рівня захворюваності населення, яке обслуговується у поліклініці, за останні 5 років. За допомогою яких статистичних величин він може обчислити рівні поширеності хвороб?

 • A.* Відносні величини

 • B. Абсолютні величини

 • C. Стандартизовані величини

 • D. Середні величини

 • E. Величини динамічного ряду

847. 184.Сімейний лікар провів дослідження рівнів інфекційної захворюваності населення за останні 5 років. За допомогою яких статистичних величин він може обчислити рівні поширеності інфекційних хвороб?

 • A.* Відносні величини

 • B. Абсолютні величини

 • C. Стандартизовані величини

 • D. Середні величини

 • E. Величини динамічного ряду

848. 185.Серед населення міста А. зареєстровано 500 випадків сечокам'яної хвороби на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена поширеність захворюваності населення сечокам'яною хворобою?

 • A.* Інтенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Наочності

 • D. Екстенсивний

 • E. Середні величини

849. 186.Серед населення міста Х. зареєстровано 800 випадків гіпертонічної хвороби на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображений рівень захворюваності населення гіпертонічною хворобою?

 • A.* Інтенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Наочності

 • D. Екстенсивний

 • E. Середні величини

850. 187.Серед населення міста У. зареєстровано 32 випадки туберкульозу на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображений рівень захворюваності населення на туберкульоз?

 • A.* Інтенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Наочності

 • D. Середні величини

 • E. Екстенсивний

851. 188.В районі Н. рівень первинної захворюваності серед населення становить 1156 випадків на 1000 населення. Який з наведених нижче показників характеризує поширеність захворювань серед населення?

 • A.* Інтенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Екстенсивний

 • D. Наочності

 • E. Стандартизований

852. 189.При вивченні структури захворюваності населення міста А. хвороби органів дихання склали 45,0 %. Який статистичний показник відображує питому вагу хвороб органів дихання?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Інтенсивний

 • D. Наочності

 • E. Середні величини

853. 190.Протягом року в поліклініці міста П. було зареєстровано 11 600 випадків захворювань. Серед них: грип і гострі респіраторні захворювання - 5800, захворювання системи кровообігу - 3480, захворювання органів травлення - 1300, інші захворювання - 1020. Який відносний показник можна розрахувати на підставі цих даних?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Інтенсивний

 • C. Наочності

 • D. Середні величини

 • E. Співвідношення

854. 191.Протягом року в поліклініці міста К. було зареєстровано 15 000 випадків захворювань. Серед них: грип і гострі респіраторні захворювання - 6100, захворювання системи кровообігу - 5400, захворювання органів травлення - 1900, інші захворювання - 1600. Який відносний показник можна розрахувати на підставі цих даних?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Інтенсивний

 • C. Наочності

 • D. Середні величини

 • E. Співвідношення

855. 192.В місті мешкає 100000 населення. Із 160 випадків інфекційних захворювань протягом року 75 припадає на грип. Який показник захворюваності на грип по відношенню до всіх інфекційних хвороб треба використати?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Інтенсивний

 • C. Наочності

 • D. Співвідношення

 • E. Відносної інтенсивності

856. 193.Серед усієї кількості зареєстрованих захворювань населення міста В. хвороби органів кровообігу склали 53 %. Який статистичний показник наведений?

 • A.* Екстенсивний

 • B. Співвідношення

 • C. Інтенсивний

 • D. Наочності

 • E. Середня величина

857. 194.З метою аналізу стану здоров'я населення та рівня медичної допомоги в кардіологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу - 62 ‰; рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу - 483,55 ‰; рівень смертності від хвороб системи кровообігу - 10,9 ‰; питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті - 67,0 %; рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу - 16,2 на 10 тис. населення. Який з наведених показників є екстенсивною величиною?

 • A.* Питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті

 • B. Рівень смертності від хвороб системи кровообігу

 • C. Рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу

 • D. Рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу

 • E. Рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу

858. 195.З метою аналізу стану здоров'я населення та рівня медичної допомоги в онкологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної захворюваності злоякісними новоутвореннями - 21 ‰; рівень загальної захворюваності злоякісними новоутвореннями - 183,55 ‰; рівень смертності від злоякісних новоутворень - 3,9 ‰; питома вага випадків смерті від злоякісних новоутворень - 11,7 %; рівень первинної інвалідності від злоякісних новоутворень - 52 на 10 тис. населення. Який з наведених показників є екстенсивною величиною?

 • A.* Питома вага випадків смерті від злоякісних новоутворень серед усіх причин смерті

 • B. Рівень смертності від злоякісних новоутворень

 • C. Рівень первинної захворюваності злоякісними новоутвореннями

 • D. Рівень загальної захворюваності злоякісними новоутвореннями

 • E. Рівень первинної інвалідності від злоякісних новоутворень

859. 196.Захворюваність дизентерією у районі по місяцях року в абсолютних цифрах склала: січень - 6; лютий - 9; березень - 11; квітень - 10; травень - 16; червень - 23; липень - 19; серпень - 33; вересень - 58; жовтень - 19; листопад - 11; грудень - 5. Всього за рік - 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні коливання захворюваності дизентерією від середнього рівня?

 • A.* Радіальна діаграма

 • B. Картодіаграма

 • C. Картограма

 • D. Секторна діаграма

 • E. Стовпчикова діаграма

860. 197.За даними звернень населення з приводу грипу до районної поліклініки, було виявлено: в січні - 257 випадків грипу, лютому - 222, березні - 210, квітні - 81, травні - 26, червні - 5, липні - 3, серпні - 8, вересні - 19, жовтні - 29, листопаді - 49, грудні - 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який метод графічного зображення найбільш доцільний в даному випадку?

 • A.* Радіальна діаграма

 • B. Картограма

 • C. Секторна діаграма

 • D. Стовпчикова діаграма

 • E. Картодіаграма

861. 198.Серед причин первинної інвалідності населення у лікаря загальної практики К. в поточному році перше місце займають серцево-судинні захворювання (30 %), друге - новоутворення (9 %), третє - травми (5,4 %) тощо. За допомогою яких діаграм лікар найбільш наочно зможе ілюструвати структуру явищ, що вивчаються?

 • A.* Секторна

 • B. Картограма

 • C. Лінійна

 • D. Радіальна

 • E. Стовпчикова

862. 199.Було вивчено структуру первинної захворюваності населення за 21-м класом хвороб. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені результати даного дослідження?

 • A.* Секторна

 • B. Радіальна

 • C. Стовпчикова

 • D. Лінійна

 • E. Картограма

863. 200.В минулому звітному році рівень загальної захворюваності в місті Ж. складав 1789,5 ‰, в місті В 1568 ‰, в місті Д 1650 ‰. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені дані результати?

 • A.* Стовпчикова

 • B. Радіальна

 • C. Картограма

 • D. Секторна

 • E. Лінійна

864. 201.Динаміка первинної захворюваності в місті К становила: у 2012 р. 584 ‰, у 2013 р. 650 ‰, у 2014 р. 680 ‰, у 2015 р. 720 ‰. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені дані результати?

 • A.* Лінійна

 • B. Радіальна

 • C. Картограма

 • D. Секторна

 • E. Стовпчикова

865. 202.Показник загальної захворюваності в районі Ш. становить 1560,9 ‰, а в районі Я. - 1800,9 ‰. У віковій структурі населення району Ш. частка осіб 50 років і старших складає 30 %, а в районі Я. - 40 %. Необхідно перевірити, чи вплинула на різницю показників загальної захворюваності неоднорідність вікової структури населення. Яким методом медичної статистики найдоречніше скористатися в цьому випадку?

 • A.* Розрахунок стандартизованих показників

 • B. Розрахунок коефіцієнта кореляції

 • C. Розрахунок довірчого коефіцієнта Стьюдента

 • D. Розрахунок середніх величин

 • E. Розрахунок відносних величин

866. 203.На підприємстві в першому півріччі з 2000 працюючих чоловіків мали травми - 320, з 4000 працюючих жінок - 280. В другому півріччі із 6000 чоловіків травмовано 720, з 2000 жінок травмовано 160. Який метод статистичної обробки даних є оптимальним для усунення розбіжностей у складі працюючих за статтю і різного рівня травм у них?

 • A.* Метод стандартизації

 • B. Кореляційний аналіз

 • C. Регресійний аналіз

 • D. Розрахунок середніх величин

 • E. Розрахунок відносних величин

867. 204.При вивченні захворюваності у місті N. було встановлено, що населення різних адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який зі статистичних методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності?

 • A.* Стандартизація

 • B. Аналіз динамічних рядів

 • C. Т-критерій Вілкоксона

 • D. Кореляційно-регресійний аналіз

 • E. Обчислення середніх величин

868. 205.Якщо прийняти частоту інфекційного гепатиту в районі А. у 2012 р. за 100 %, то в наступні роки даний показник буде мати такий вигляд: 2013 р. збільшення на 62,5 %, 2014 р. збільшення на 25 %. Який показник був використаний при аналізі приведених даних?

 • A.* Наочності

 • B. Екстенсивний

 • C. Інтенсивний

 • D. Співвідношення

 • E. Темп росту

869. 206.Якщо прийняти частоту цукрового діабету в районі Н. у 2012 р. за 100 %, то в наступні роки даний показник буде мати такий вигляд: 2013 р. збільшення на 32,5 %, 2014 р. збільшення на 15 %. Який показник був використаний при аналізі приведених даних?

 • A.* Наочності

 • B. Екстенсивний

 • C. Темп росту

 • D. Інтенсивний

 • E. Співвідношення

870. 207.Хлопчик 13-ти років за останній рік п'ять разів хворів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров'я належить цей хлопчик?

 • A.* Третя

 • B. Друга

 • C. Перша

 • D. Четверта

 • E. П'ята

871. 208.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 822 дітей. З них жодного разу не хворіло 50 дітей, 1 раз 200 дітей, 2 рази 150 дітей, 3 рази 220, 4 рази 180 і більше 22 дітей. Скільки дітей відносяться до першої групи здоровя?

 • A.* 250

 • B. 50

 • C. 180

 • D. 370

 • E. 22

872. 209.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 822 дітей. З них жодного разу не хворіло 50 дітей, 1 раз 200 дітей, 2 рази 150 дітей, 3 рази 220, 4 рази 180 і більше 22 дітей. Скільки дітей відносяться до другої групи здоровя?

 • A.* 370

 • B. 50

 • C. 250

 • D. 180

 • E. 22

873. 210.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 822 дітей. З них жодного разу не хворіло 50 дітей, 1 раз 200 дітей, 2 рази 150 дітей, 3 рази 220, 4 рази 180 і більше 22 дітей. Скільки дітей відносяться до третьої групи здоровя?

 • A.* 202

 • B. 50

 • C. 250

 • D. 180

 • E. 370

874. 211.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 822 дітей. З них жодного разу не хворіло 50 дітей, 1 раз 200 дітей, 2 рази 150 дітей, 3 рази 220, 4 рази 180 і більше 22 дітей. Скільки дітей відносяться до групи частохворіючих?

 • A.* 202

 • B. 50

 • C. 250

 • D. 180

 • E. 370

875. 212.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 902 дітей. З них жодного разу не хворіло 100 дітей, 1 раз 180 дітей, 2 рази 200 дітей, 3 рази 220, 4 рази 180 і більше 22 дітей. Скільки дітей відносяться до першої групи здоровя?

 • A.* 280

 • B. 100

 • C. 420

 • D. 220

 • E. 202

876. 213.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 902 дітей. З них жодного разу не хворіло 100 дітей, 1 раз 180 дітей, 2 рази 200 дітей, 3 рази 220, 4 рази 180 і більше 22 дітей. Скільки дітей відносяться до другої групи здоровя?

 • A.* 420

 • B. 100

 • C. 280

 • D. 220

 • E. 202

877. 214.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 902 дітей. З них жодного разу не хворіло 100 дітей, 1 раз 180 дітей, 2 рази 200 дітей, 3 рази 220, 4 рази 180 і більше 22 дітей. Скільки дітей відносяться до третьої групи здоровя?

 • A.* 202

 • B. 100

 • C. 280

 • D. 420

 • E. 220

878. 215.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 1630 чоловік своєї дільниці. З них жодного разу не хворіло 100 чоловік, 1 раз 230 чоловік, 2 рази 240 чоловік, 3 рази 420, 4 рази 560 і більше 80 чоловік. Скільки чоловік відносяться до групи частохворіючих?

 • A.* 640

 • B. 330

 • C. 660

 • D. 240

 • E. 100

879. 216.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 1670 чоловік своєї дільниці. З них жодного разу не хворіло 120 чоловік, 1 раз 250 чоловік, 2 рази 300 чоловік, 3 рази 320, 4 рази 600 і більше 80 чоловік. Скільки чоловік відносяться до першої групи здоровя?

 • A.* 370

 • B. 120

 • C. 250

 • D. 300

 • E. 680

880. 217.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 1670 чоловік своєї дільниці. З них жодного разу не хворіло 120 чоловік, 1 раз 250 чоловік, 2 рази 300 чоловік, 3 рази 320, 4 рази 600 і більше 80 чоловік. Скільки чоловік відносяться до другої групи здоровя?

 • A.* 620

 • B. 370

 • C. 250

 • D. 320

 • E. 680

881. 218.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 1670 чоловік своєї дільниці. З них жодного разу не хворіло 120 чоловік, 1 раз 250 чоловік, 2 рази 300 чоловік, 3 рази 320, 4 рази 600 і більше 80 чоловік. Скільки чоловік відносяться до третьої групи здоровя?

 • A.* 680

 • B. 620

 • C. 600

 • D. 320

 • E. 1000

882. 219.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 1670 чоловік своєї дільниці. З них жодного разу не хворіло 120 чоловік, 1 раз 250 чоловік, 2 рази 300 чоловік, 3 рази 320, 4 рази 600 і більше 80 чоловік. Скільки чоловік відносяться до групи частохворіючих?

 • A.* 680

 • B. 620

 • C. 600

 • D. 320

 • E. 1000

883. 220.Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних було 180 випадків, загострень хронічних захворювань 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності 2. Скільки випадків захворювань відноситься до первинної захворюваності?

 • A.* 480

 • B. 300

 • C. 180

 • D. 458

 • E. 930

884. 221.Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних було 180 випадків, загострень хронічних захворювань 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності 2. Скільки випадків захворювань відноситься до загальної захворюваності?

 • A.* 930

 • B. 1480

 • C. 180

 • D. 480

 • E. 458

885. 222.Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних було 180 випадків, загострень хронічних захворювань 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності 2. Скільки випадків захворювань відноситься до вичерпної захворюваності?

 • A.* 1480

 • B. 180

 • C. 480

 • D. 458

 • E. 930

886. 223.Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних було 180 випадків, загострень хронічних захворювань 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності 2. Як розрахувати показник первинної захворюваності?

 • A.* (300+180) / 1100 х 1000

 • B. (300+180+450) / 1100 х 1000

 • C. (300+180+450+550) / 1100 х 1000

 • D. (300+180) / (300+180+450+550) х 1000

 • E. (180+450) / (300+180+450+550) х 1000

887. 224.Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних було 180 випадків, загострень хронічних захворювань 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності 2. Як розрахувати показник загальної захворюваності?

 • A.* (300+180+450) / 1100 x 1000

 • B. (300+180+450+550) / 1100 x 1000

 • C. (300+180) / (300+180+450+550) x 1000

 • D. (300+180) / 1100 x 1000

 • E. (180+450) / (300+180+450+550) x 1000

888. 225.Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних було 180 випадків, загострень хронічних захворювань 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності 2. Як розрахувати показник вичерпної захворюваності?

 • A.* (300+180+450+550) / 1100 x 1000

 • B. (300+180+450) / 1100 x 1000

 • C. (300+180) / (300+180+450+550) x 1000

 • D. (300+180) / 1100 x 1000

 • E. (180+450) / (300+180+450+550) x 1000

889. 226.Сімейний лікар, який обслуговує 1700 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 600 випадків захворювань були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних було 280 випадків, загострень хронічних захворювань 650 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів 850 випадків захворювань, смертності від захворюваності 2. Як розрахувати показник первинної захворюваності?

 • A.* (600+280) / 1700 х 1000

 • B. (600+280+650) / 1700 х 1000

 • C. (600+280+650+850) / 1700 х 1000

 • D. (600+280) / (600+280+650+850) х 1000

 • E. (180+650) / (600+280+650+850) х 1000

890. 227.Сімейний лікар, який обслуговує 1700 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 600 випадків захворювань були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних було 280 випадків, загострень хронічних захворювань 650 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів 850 випадків захворювань, смертності від захворюваності 2. Як розрахувати показник загальної захворюваності?

 • A.* (600+280+650) / 1700 х 1000

 • B. (600+280+650+850) / 1700 х 1000

 • C. (600+280) / (600+280+650+850) х 1000

 • D. (600+280) / 1700 х 1000

 • E. (180+650) / (600+280+650+850) х 1000

891. 228.Сімейний лікар, який обслуговує 1700 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 600 випадків захворювань були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних було 280 випадків, загострень хронічних захворювань 650 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів 850 випадків захворювань, смертності від захворюваності 2. Як розрахувати показник вичерпної захворюваності?

 • A.* (600+280+650+850) / 1700 х 1000

 • B. (600+280+650) / 1700 х 1000

 • C. (600+280) / (600+280+650+850) х 1000

 • D. (600+280) / 1700 х 1000

 • E. (180+650) / (600+280+650+850) х 1000

892. 229.Сімейний лікар щорічно проводить аналіз захворюваності із тимчасовою втратою працездатності. Загальна чисельність населення м. Тернополя 230000. На 2000 працюючих було 230 випадків тимчасової непрацездатності, в тому числі на гострі респіраторні інфекції 45, 4050 днів тимчасової непрацездатності. Як розрахувати показник випадків тимчасової непрацездатності?

 • A.* 230 / 2000 х 100

 • B. 230 / 2000 х 1000

 • C. 230 / 230000 х 1000

 • D. 230 / 230000 х 100

 • E. 4050 / 230000 х 1000

893. 230.Сімейний лікар щорічно проводить аналіз захворюваності із тимчасовою втратою працездатності. Загальна чисельність населення м. Тернополя 230000. На 2000 працюючих було 230 випадків тимчасової непрацездатності, в тому числі на гострі респіраторні інфекції 45, 4050 днів тимчасової непрацездатності. Як розрахувати показник календарних днів тимчасової непрацездатності?

 • A.* 4050 / 2000 x 100

 • B. 230 / 230000 x 1000

 • C. 4050 / 2000 x 1000

 • D. (230+4050) / 230000 x 100

 • E. 4050 / 230000 x 1000

894. 231.Сімейний лікар проводить аналіз захворюваності із тимчасовою втратою працездатності. Загальна чисельність населення м. Тернополя 230000. На 2000 працюючих було 230 випадків тимчасової непрацездатності, в тому числі на гострі респіраторні інфекції 45, на грип 38, на гіпертонічну хворобу 20, 4050 днів тимчасової непрацездатності. Як розрахувати частку гострих респіраторних інфекцій?

 • A.* 45 / 230 х 100

 • B. 45 / 230 х 1000

 • C. 45 / 2000 х 1000

 • D. 45 / 230000 х 100

 • E. 45 / 230000 х 1000

895. 232.Сімейний щорічно проводить аналіз захворюваності із тимчасовою втратою працездатності. Загальна чисельність населення м. Тернополя 230000. На 2000 працюючих було 230 випадків тимчасової непрацездатності, в тому числі на гострі респіраторні інфекції 45, на грип 38, на гіпертонічну хворобу 20, 4050 днів тимчасової непрацездатності. Як розрахувати частку захворюваності на грип?

 • A.* 38 / 230 х 100

 • B. 38 / 230000 х 1000

 • C. 38 / 230 х 1000

 • D. 38 / 2000 х 1000

 • E. 38 / 230000 х 100

896. 233.Сімейний лікар щорічно проводить аналіз захворюваності із тимчасовою втратою працездатності. Загальна чисельність населення м. Тернополя 230000. На 2000 працюючих було 230 випадків тимчасової непрацездатності, в тому числі на гострі респіраторні інфекції 45, на грип 38, на гіпертонічну хворобу 20, 4050 днів тимчасової непрацездатності. Як розрахувати частку захворюваності на гіпертонічну хворобу?

 • A.* 20 / 230 x 100

 • B. 20 / 230000 x 1000

 • C. 20 / 230 x 1000

 • D. 20 / 2000 x 1000

 • E. 20 / 230000 x 100

897. 234.Сімейний лікар щорічно проводить аналіз захворюваності із тимчасовою втратою працездатності. Загальна чисельність населення м. Тернополя 230000. На 2000 працюючих було 230 випадків тимчасової непрацездатності, в тому числі на гострі респіраторні інфекції 45, на грип 38, на гіпертонічну хворобу 20, 4050 днів тимчасової непрацездатності. Як розрахувати середню тривалість одного випадку непрацездатності?

 • A.* 4050 / 230

 • B. 4050 / 230 х 100

 • C. 4050 / 230 х 1000

 • D. 230 / 4050 х 100

 • E. 230 / 4050

898. 235.Сімейному лікарю доручено провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Які з джерел вивчення захворюваності забезпечують найбільш повний облік гострих захворювань?

 • A.* Звертання в амбулаторно-поліклінічні заклади

 • B. Спеціально організоване дослідження

 • C. Причини смерті

 • D. Опитування населення

 • E. Профілактичні огляди

899. 236.В м. С 40000 населення, народилося за рік 510, померло 490, в т. ч. у віці 0-14 років 30 дітей, 14-16 років 8, 16-18 років 5, на першому році життя 15 дітей, з них на першому тижні життя померло 4 дітей, в перші 10 днів 6, на першому місяці життя 8 дітей, мертвонароджених було 5, ва тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в пізній неонатальний період?

 • A.* 4

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 5

 • E. 6

900. 237.При вивченні здоров'я міського населення використовувалися наступні групи показників: демографічні, захворюваності, фізичного розвитку, донозологічні. Яка ще група показників здоров'я повинна використовуватися при комплексній оцінці здоров'я популяції населення?

 • A.* Інвалідності

 • B. Смертності

 • C. Народжуваності

 • D. Середньої тривалості життя

 • E. Патологічної ураженості

901. 238.При медичному обстеженні пацієнта було встановлено, що він часто хворіє на гострі захворювання, мав хронічні захворювання, має відхилення деяких функцій організму від вікових норм, які не порушують функцію життєво важливих органів і його працездатність. До якої групи здоров'я повинен бути віднесений даний пацієнт?

 • A.* 2-ої групи

 • B. 1-ої групи

 • C. 3-ої групи

 • D. 4-ої групи

 • E. 5-ої групи

902. 239.На дільниці сімейного лікаря К. протягом року 30 чоловік хворіли на гострі захворювання більше, ніж 4 рази, 60 чоловік хворіли на гострі захворювання 3 рази в рік, і 80 чоловік хворіли на гострі захворювання 1 раз в рік. 10 осіб мали часткову стійку втрату працездатності, 4 особи мали повну стійку втрату працездатності і 1 людина - повну стійку втрату працездатності, яка потребувала стороннього нагляду. Особи, які мали часткову стійку втрату працездатності належать до:

 • A.* ІІІ групи інвалідності

 • B. І групи здоровя

 • C. ІІ групи здоровя

 • D. ІІІ групи здоровя

 • E. ІІ групи інвалідності

903. 240.На дільниці сімейного лікаря К. протягом року 30 чоловік хворіли на гострі захворювання більше, ніж 4 рази, 60 чоловік хворіли на гострі захворювання 3 рази в рік, і 80 чоловік хворіли на гострі захворювання 1 раз в рік. 10 осіб мали часткову стійку втрату працездатності, 4 особи мали повну стійку втрату працездатності і 1 людина - повну стійку втрату працездатності, яка потребувала стороннього нагляду. Скільки осіб належать до ІІ групи інвалідності?

 • A.* 4

 • B. 10

 • C. 80

 • D. 30

 • E. 60

904. 241.Експертна комісія встановила, що хворий П. може приступити до роботи, але внаслідок виразкової хвороби шлунку пацієнта є необхідність значного зниження обсягу виробничої діяльності. До якої категорії осіб відноситься даний пацієнт?

 • A.* ІІІ групи інвалідності

 • B. ІІ групи здоровя

 • C. І групи інвалідності

 • D. ІІ групи інвалідності

 • E. ІІІ групи здоровя

905. 242.Пацієнт Р., віком 66 років, хворіє на ІХС, стенокардію напруги, серцеву недостатність ІІ ступеня. Встановлена ІІ група інвалідності. На який термін визначається переосвідчення?

 • A.* Безстроково

 • B. 1 рік

 • C. 2 роки

 • D. 21 день

 • E. 4 місяці

906. 243.На дільниці сімейного лікаря К. протягом року 30 чоловік хворіли на гострі захворювання більше, ніж 4 рази, 60 чоловік хворіли на гострі захворювання 3 рази в рік, і 80 чоловік хворіли на гострі захворювання 1 раз в рік. 10 осіб мали часткову стійку втрату працездатності, 4 особи мали повну стійку втрату працездатності і 1 людина - повну стійку втрату працездатності, яка потребувала стороннього нагляду. Особи, які мали часткову стійку втрату працездатності належать до:

 • A.* ІІІ групи інвалідності

 • B. І групи здоровя

 • C. ІІ групи здоровя

 • D. ІІІ групи здоровя

 • E. ІІ групи інвалідності

907. 244.На дільниці сімейного лікаря К. протягом року 30 чоловік хворіли на гострі захворювання більше, ніж 4 рази, 60 чоловік хворіли на гострі захворювання 3 рази в рік, і 80 чоловік хворіли на гострі захворювання 1 раз в рік. 10 осіб мали часткову стійку втрату працездатності, 4 особи мали повну стійку втрату працездатності і 1 людина - повну стійку втрату працездатності, яка потребувала стороннього нагляду. Особи, які мали повну стійку втрату працездатності належать до:

 • A.* ІІ групи інвалідності

 • B. ІІІ групи інвалідності

 • C. І групи здоровя

 • D. ІІ групи здоровя

 • E. ІІІ групи здоровя

908. 245.На дільниці сімейного лікаря К. протягом року 30 чоловік хворіли на гострі захворювання більше, ніж 4 рази, 60 чоловік хворіли на гострі захворювання 3 рази в рік, і 80 чоловік хворіли на гострі захворювання 1 раз в рік. 10 осіб мали часткову стійку втрату працездатності, 4 особи мали повну стійку втрату працездатності і 1 людина - повну стійку втрату працездатності, яка потребувала стороннього нагляду. Особа, яка мала повну стійку втрату працездатності, що потребувала стороннього нагляду належить до:

 • A.* І групи інвалідності

 • B. ІІ групи інвалідності

 • C. І групи здоровя

 • D. ІІ групи здоровя

 • E. ІІІ групи здоровя

909. 246.На дільниці сімейного лікаря К. протягом року 30 чоловік хворіли на гострі захворювання більше, ніж 4 рази, 60 чоловік хворіли на гострі захворювання 3 рази в рік, і 80 чоловік хворіли на гострі захворювання 1 раз в рік. 10 осіб мали часткову стійку втрату працездатності, 4 особи мали повну стійку втрату працездатності і 1 людина - повну стійку втрату працездатності, яка потребувала стороннього нагляду. Скільки осіб належать до ІІІ групи інвалідності?

 • A.* 10

 • B. 4

 • C. 80

 • D. 30

 • E. 60

910. 247.На дільниці сімейного лікаря К. протягом року 30 чоловік хворіли на гострі захворювання більше, ніж 4 рази, 60 чоловік хворіли на гострі захворювання 3 рази в рік, і 80 чоловік хворіли на гострі захворювання 1 раз в рік. 10 осіб мали часткову стійку втрату працездатності, 4 особи мали повну стійку втрату працездатності і 1 людина - повну стійку втрату працездатності, яка потребувала стороннього нагляду. Скільки осіб належать до ІІ групи інвалідності?

 • A.* 4

 • B. 10

 • C. 80

 • D. 30

 • E. 60

911. 248.На дільниці сімейного лікаря К. протягом року 30 чоловік хворіли на гострі захворювання більше, ніж 4 рази, 60 чоловік хворіли на гострі захворювання 3 рази в рік, і 80 чоловік хворіли на гострі захворювання 1 раз в рік. 10 осіб мали часткову стійку втрату працездатності, 4 особи мали повну стійку втрату працездатності і 1 людина - повну стійку втрату працездатності, яка потребувала стороннього нагляду. Скільки осіб належать до І групи інвалідності?

 • A.* 1

 • B. 10

 • C. 4

 • D. 30

 • E. 60

912. 249.Пацієнт Р., віком 29 р., хворіє протягом чотирьох років на хронічний нервово-рефлекторний гастрит з ураженням залоз без атрофії. Встановлена стійка непрацездатність, але збережена можливість продовження трудової діяльності. Хто проводить дану експертизу?

 • A.* МСЕК

 • B. ЛКК

 • C. Лікуючий лікар

 • D. Завідувач відділення

 • E. Лікуючий лікар та завідувач відділення

913. 250.У хворого внаслідок хронічного гломерулонефриту виникла стійка повна непрацездатність. Стороннього догляду хворий не потребує. Встановіть групу інвалідності.

 • A.* ІІ

 • B. І

 • C. ІІІ

 • D. ІV

 • E. V

914. 251.У хворого внаслідок хронічного гломерулонефриту виникла стійка часткова непрацездатність. Стороннього догляду хворий не потребує. Встановіть групу інвалідності.

 • A.* ІІІ

 • B. І

 • C. ІІ

 • D. ІV

 • E. V

915. 252.У хворої внаслідок цирозу печінки виникла стійка часткова непрацездатність. Стороннього догляду хворий не потребує. Встановіть групу інвалідності.

 • A.* ІІІ

 • B. І

 • C. ІІ

 • D. ІV

 • E. V

916. 253.Хворий 38-років, водій автобуса, у робочий час внаслідок аварії отримав тяжку травму спинного мозку (є акт про нещасний випадок на виробництві). В результаті цього його визнано інвалідом другої групи. Визначте причину інвалідності.

 • A.* Трудове каліцтво

 • B. Тяжкість травми

 • C. Загальне захворювання

 • D. Дорожньо-транспортна пригода

 • E. Професійне захворювання

917. 254.Хвора Т., 47 років, робітниця швейної фабрики, знаходилася на амбулаторно-поліклінічному лікуванні з приводу цукрового діабету 4 місяці безперервно протягом року. Хто проводить експертизу можливості настання стійкої непрацездатності в даному випадку?

 • A.* Медико-соціальна експертна комісія

 • B. Медико-лікувальна експертна комісія

 • C. Лікуючий лікар

 • D. Лікарсько-консультативна комісія

 • E. Лікуючий лікар і завідувач відділення

918. 255.Працівник Ч. внаслідок захворювання був непрацездатний протягом року 5 місяців. За цей час періоди амбулаторного лікування з приводу даного захворювання змінювалися виходом на роботу. Хто проводить експертизу можливості настання стійкої непрацездатності в даному випадку?

 • A.* Медико-соціальна експертна комісія

 • B. Медико-лікувальна експертна комісія

 • C. Лікуючий лікар

 • D. Лікарсько-консультативна комісія

 • E. Лікуючий лікар і завідувач відділення

919. 256.У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу інвалідності за цими даними?

 • A.* Загальну інвалідність

 • B. Показник інвалідизації

 • C. Структуру інвалідності

 • D. Рух інвалідів

 • E. Показник наочності інвалідності

920. 257.У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. МСЕК протягом звітного року вперше встановила інвалідність 75 непрацездатним. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу інвалідності за цими даними?

 • A.* Показник інвалідизації

 • B. Загальну інвалідність

 • C. Структуру інвалідності

 • D. Рух інвалідів

 • E. Показник наочності інвалідності

921. 258.МСЕК встановила у хворого на ішемічну хворобу серця, НК ІІІ ст. інвалідність І групи. У хворого наявні стійкі незворотні морфологічні та функціональні порушення. Визначте термін переосвідчення у МСЕК.

 • A.* Безстроково

 • B. 1 раз на рік

 • C. 1 раз на 2 роки

 • D. 1 раз на 5 років

 • E. 2 рази на рік

922. 259.МСЕК встановила у хворого на ішемічну хворобу серця, НК ІІІ ст. інвалідність І групи. У хворого спостерігається неефективність реабілітаційних заходів. Визначте термін переосвідчення у МСЕК.

 • A.* Безстроково

 • B. 1 раз на рік

 • C. 1 раз на 2 роки

 • D. 1 раз на 5 років

 • E. 2 рази на рік

923. 260.МСЕК встановила у хворого на ішемічну хворобу серця, НК ІІІ ст. інвалідність І групи. У хворого несприятливий клінічний та трудовий прогноз. Визначте термін переосвідчення у МСЕК.

 • A.* Безстроково

 • B. 1 раз на рік

 • C. 1 раз на 2 роки

 • D. 1 раз на 5 років

 • E. 2 рази на рік

924. 261.У хворого внаслідок туберкульозу видалена одна легеня, хронічна дихальна недостатність II ступеня. МСЕК встановила інвалідність ІІ групи. Визначте термін переосвідчення у МСЕК.

 • A.* 1 раз на 2 роки

 • B. 1 раз на рік

 • C. Безстроково

 • D. 1 раз на 5 років

 • E. 2 рази на рік

925. 262.У хворого пенсіонера внаслідок туберкульозу видалена одна легеня, хронічна дихальна недостатність II ступеня. МСЕК встановила інвалідність ІІ групи. Визначте термін переосвідчення у МСЕК.

 • A.* Безстроково

 • B. 1 раз на рік

 • C. 1 раз на 2 роки

 • D. 1 раз на 5 років

 • E. 2 рази на рік

926. 263.У хворого внаслідок туберкульозу видалена одна легеня, хронічна дихальна недостатність II ступеня. МСЕК встановила інвалідність ІІ групи. У хворого наявні стійкі незворотні морфологічні та функціональні порушення. Визначте термін переосвідчення у МСЕК.

 • A.* Безстроково

 • B. 1 раз на рік

 • C. 1 раз на 2 роки

 • D. 1 раз на 5 років

 • E. 2 рази на рік

927. 264.У хворого внаслідок туберкульозу видалена одна легеня, хронічна дихальна недостатність II ступеня. МСЕК встановила інвалідність ІІ групи. У хворого спостерігається неефективність реабілітаційних заходів. Визначте термін переосвідчення у МСЕК.

 • A.* Безстроково

 • B. 1 раз на рік

 • C. 1 раз на 2 роки

 • D. 1 раз на 5 років

 • E. 2 рази на рік

928. 265.Своєчасне виявлення і лікування ниркової недостатності є прикладом:

 • A.* Вторинної профілактики

 • B. Індивідуальної профілактики

 • C. Первинної профілактики

 • D. Третинної профілактики

 • E. Громадської профілактики

929. 266.Реабілітація хворих після перенесеного інсульту є прикладом:

 • A.* Третинної профілактики

 • B. Індивідуальної профілактики

 • C. Первинної профілактики

 • D. Вторинної профілактики

 • E. Громадської профілактики

930. 267.На одному із уроків біології школярам демонстрували кліщів, які спричиняють виникнення енцефаліту. Як називається даний засіб санітарно-просвітньої роботи?

 • A.* Природний засіб

 • B. Муляж

 • C. Макет

 • D. Модель

 • E. Устаткування

931. 268.Хворим кардіологічного відділення Тернопільської обласної лікарні в червоному кутку демонстрували роботу великого та малого кіл кровообігу. Етапи протікання крові визначалися включенням та виключенням маленьких електричних лампочок. Як називається даний засіб санітарно-просвітньої роботи?

 • A.* Модель

 • B. Природний засіб

 • C. Муляж

 • D. Макет

 • E. Устаткування

932. 269.Сімейний лікар С. прочитав по радіо доповідь про небезпеку лептоспірозу. Який метод санітарно-освітньої роботи був використаний?

 • A.* Комбінований

 • B. Усний

 • C. Друкований

 • D. Наочний

 • E. Профілактичний

933. 270.Лікар стаціонару ознайомлював хворого перед випискою з правильним режимом харчування та відпочинку при його захворюванні, відповідав на деякі питання пацієнта, рекомендував певні профілактичні заходи. Як називається захід санітарно-просвітньої роботи, проведений лікарем?

 • A.* Бесіда

 • B. Памятка

 • C. Доповідь

 • D. Лекція

 • E. Вечір питань та відповідей

934. 271.Лікуючий лікар зібрав у конференц-залі міської лікарні 16 хворих на хронічний пієлонефрит. Лікар розповідав етіологію, патогенез, клініку, протікання та можливі наслідки хвороби. Як називається захід санітарно-просвітньої роботи, проведений лікарем?

 • A.* Лекція

 • B. Вечір питань та відповідей

 • C. Бесіда

 • D. Памятка

 • E. Доповідь

935. 272.Лікуючий лікар зібрав у конференц-залі обласної дитячої лікарні 19 дітей із кіфосколіозом різних ступенів. Лікар коротко ознайомив хворих із клінікою захворювання та демонстрував основні вправи лікувальної фізкультури при кіфосколіозі. Як називається захід санітарно-просвітньої роботи, проведений лікарем?

 • A.* Доповідь

 • B. Лекція

 • C. Вечір питань та відповідей

 • D. Бесіда

 • E. Памятка

936. 273.Сімейний лікар сільської дільниці перед посівною протягом кількох днів ознайомлював механізаторів із основними прийомами невідкладної медичної допомоги. В останній день занять кожен із слухачів демонстрував навики проведення штучного дихання, непрямого масажу серця, зупинки кровотеч, накладання шин тощо. Як називається захід санітарно-просвітньої роботи, проведений лікарем?

 • A.* Курси

 • B. Вечір питань та відповідей

 • C. Бесіда

 • D. Доповідь

 • E. Лекція

937. 274.При виписці із стаціонару лікуючий лікар вручив хворому на хронічну пневмонію перелік вправ дихальної гімнастики. Як називається захід санітарно-просвітньої роботи, проведений лікарем?

 • A.* Памятка

 • B. Брошура

 • C. Плакат

 • D. Доповідь

 • E. Лекція

938. 275.При виписці із стаціонару лікуючий лікар вручив хворому на хронічний гломерулонефрит друкований засіб, в якому висвітлені питання етіології, патогенезу та клініки даного захворювання. Як називається захід санітарно-просвітньої роботи, проведений лікарем?

 • A.* Брошура

 • B. Памятка

 • C. Плакат

 • D. Доповідь

 • E. Лекція

939. 276.При виписці дитини, яка лікувалася з приводу бронхіальної астми, лікуючий лікар вручив матері перелік вправ дихальної гімнастики, якою вона повинна займатися із дитиною. Як називається захід санітарно-просвітньої роботи, проведений лікарем?

 • A.* Памятка

 • B. Брошура

 • C. Плакат

 • D. Доповідь

 • E. Лекція

940. 277.При виписці дитини, яка лікувалася з приводу дискінезії жовчевих шляхів, лікуючий лікар вручив матері друкований засіб, в якому висвітлені питання етіології, патогенезу та клініки даного захворювання. Як називається захід санітарно-просвітньої роботи, проведений лікарем?

 • A.* Брошура

 • B. Памятка

 • C. Плакат

 • D. Доповідь

 • E. Лекція

941. 278.У школі материнства, організованій при жіночій консультації, групі вагітних демонстрували основні періоди пологів, використовуючи засоби натуральної величини (родові шляхи, лялька). Як називається даний засіб санітарно-просвітньої роботи?

 • A.* Муляж

 • B. Макет

 • C. Модель

 • D. Природний засіб

 • E. Устаткування

942. 279.Для пропаганди боротьби з палінням лікар, який проводив заняття в актовому залі із старшокласниками, демонстрував легені курця та легені здорової людини, яка загинула в автомобільній катастрофі. Школярі були вражені різкими відмінностям легень курця. Як називається даний засіб санітарно-просвітньої роботи?

 • A.* Природний засіб

 • B. Муляж

 • C. Макет

 • D. Модель

 • E. Устаткування

943. 280.На одному із занять із старшокласниками з надання невідкладної медичної допомоги лікар демонстрував прийоми накладання шити при переломі руки. Як називається даний засіб санітарно-просвітньої роботи?

 • A.* Природний засіб

 • B. Муляж

 • C. Макет

 • D. Модель

 • E. Устаткування

944. ????? ????????? ???????? (??????):???????:7????????? ????????, ?????????? ??????'? (???) ????:7 ???????, 4 ???? ?????????? ??????:1.?Який темп постаріння населення відноситься до низького?

 • A.* До 5 %

 • B. До 3 %

 • C. До 10 %

 • D. До 15 %

 • E. До 20 %

945. 2.Який темп постаріння населення відноситься до високого?

 • A.* Більше 15 %

 • B. Більше 30 %

 • C. Більше 10 %

 • D. Більше 7 %

 • E. Більше 5 %

946. 3.Які межі постаріння населення відповідають середньому рівню ?

 • A.* 5 10 %

 • B. 1 5 %

 • C. 10 15 %

 • D. 15 20 %

 • E. 20 25 %

947. 4.Який рівень загальної смертності характерний для економічно розвинених країн?

 • A.* Низький

 • B. Середній

 • C. Високий

 • D. Критичний

 • E. Нестабільний

948. 5.Який рівень загальної смертності характерний для недостатньоекономічно розвинених країн?

 • A.* Середній

 • B. Низький

 • C. Високий

 • D. Критичний

 • E. Нестабільний

949. 6.Який рівень загальної смертності характерний для країн що розвиваються ?

 • A.* Високий

 • B. Низький

 • C. Середній

 • D. Критичний

 • E. Нестабільний

950. 7.Який тип вікової структури населення характерний для економічно розвинених країн ?

 • A.* Регресивний

 • B. Стаціонарний

 • C. Прогресивний

 • D. Нестабільний

 • E. Негативний

951. 8.Який тип вікової структури населення характерний для недостатньо економічно розвинених країн?

 • A.* Стаціонарний

 • B. Регресивний

 • C. Прогресивний

 • D. Нестабільний

 • E. Негативний

952. 9.Травматизм це сукупність травм, які виникають протягом певного часу на певній території серед певної групи населення. Який з наведених видів травматизму займає друге місце в його структурі?

 • A.* Вуличний травматизм

 • B. Дорожньо-транспортний травматизм

 • C. Виробничий травматизм

 • D. Побутовий травматизм

 • E. Спортивний травматизм

953. 10.Основними видами травматизму є: дорожньо-транспортний травматизм, виробничий, побутовий, вуличний, спортивний. Визначити, який з видів травматизму займає третє місце в його структурі.

 • A.* Виробничий травматизм

 • B. Дорожньо-транспортний травматизм

 • C. Вуличний травматизм

 • D. Побутовий травматизм

 • E. Спортивний травматизм

954. 11.Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку?

 • A.* Захворюваність гострими інфекційними захворюваннями,

 • B. Захворюваність хворобами органів дихання

 • C. Захворюваність хворобами органів травлення

 • D. Захворюваність хворобами системи кровообігу

 • E. Захворюваність хворобами нервової системи та органів чуття

955. 12.Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку?

 • A.* Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

 • B. Захворюваність хворобами системи кровообігу

 • C. Захворюваність хворобами органів дихання

 • D. Захворюваність хворобами органів травлення

 • E. Захворюваність хворобами нервової системи та органів чуття

956. 13.Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку?

 • A.* Госпіталізована захворюваність

 • B. Нещасні випадки, травми

 • C. Захворюваність хворобами органів дихання

 • D. Захворюваність хворобами системи кровообігу

 • E. Захворюваність хворобами органів травлення

957. 14.Першим етапом надання лікувально-профілактичної допомоги постраждалим від травм є:

 • A.* Медична допомога на місці травми, швидке транспортування до спеціалізованої установи

 • B. Травмпункт

 • C. Травматологічні чи хірургічні відділення лікарні

 • D. Дільничний травматолог

 • E. Травматологічний диспансер

958. 15.Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Що з наведеного нижче відноситься до задач первинної профілактики?

 • A.* Попередження виникнення захворювань

 • B. Попередження подальшого розвитку захворювань

 • C. Попередження ускладнень хвороби

 • D. Реабілітація

 • E. Попередження рецидиву захворювання

959. 16.З яким спеціальним видом захворюваності пов'язана необхідність визначати часто і довго хворіючих (ЧДХ)?

 • A.* Захворюваністю з тимчасовою непрацездатністю

 • B. Загальною захворюваністю

 • C. Інфекційною захворюваністю

 • D. Захворюваністю на найважливіші хвороби

 • E. Захворюваністю за даними медичних обстежень

960. 17.У сучасних умовах, при розвитку недержавних медичних установ, а також при впровадженні страхової медицини, найбільш повна та достовірна інформація про поширеність захворювань може бути отримана за допомогою даних:

 • A.* Спеціального вибіркового дослідження

 • B. Медичного огляду окремих груп населення

 • C. Про причини смерті

 • D. Звертальності за медичною допомогою в медичні заклади

 • E. Опитування населення

961. 18.Проведення медичних профілактичних оглядів, активне спостереження за станом здоровя населення, проведення імунізації, формування здорового способу життя це є основні заходи:

 • A.* Первинної профілактики

 • B. Вторинної профілактики

 • C. Третинної профілактики

 • D. Загальної профілактики

 • E. Спеціальної профілактики

962. 19.На якому рівні знаходиться критичне значення коефіцієнту життєстійкості населення?

 • A.* 1 бал

 • B. 2 бали

 • C. 3 бали

 • D. 4 бали

 • E. 5 балів

963. 20.На якому рівні знаходиться максимальне значення коефіцієнту життєстійкості населення?

 • A.* 5 балів

 • B. 2 бали

 • C. 3 бали

 • D. 15 балів

 • E. 10 балів

964. 21.Скільки дітей повинно бути в сімї, щоб відтворення населення знаходилося на стаціонарному рівні?

 • A.* 2

 • B. 0-1

 • C. 3 і більше

 • D. Жодного

 • E. 1

965. 22.Скільки дітей повинно бути в сімї, щоб відтворення населення знаходилося на розширеному рівні?

 • A.* 3 і більше

 • B. 0-1

 • C. 2

 • D. Жодного

 • E. 1

966. 23.Чому дорівнює показник сальдо міграції, якщо з країни вибуло 5000 осіб, а прибуло до неї 4000 осіб?

 • A.* -1000

 • B. 1,25

 • C. 1000

 • D. 9000

 • E. 20000000

967. 24.Який з показників, що характеризують міграцію, належить до відносних величин?

 • A.* Кількість прибулих на 1000 осіб

 • B. Кількість вибулих

 • C. Сальдо міграції

 • D. Кількість прибулих

 • E. Валова міграція

968. 25.Загальна кількість мігрантів, як прибулих, так і вибулих, називається:

 • A.* Валовою міграцією

 • B. Сальдо міграції

 • C. Сумарним показником міграції

 • D. Показником відтворення населення

 • E. Когортою

969. 26.Відношення валової міграції до середньорічної чисельності населення певної території називається:

 • A.* Коефіцієнтом рухливості населення

 • B. Коефіцієнтом ефективності міграцій

 • C. Сальдо міграції

 • D. Коефіцієнтом інтенсивності чистої міграції

 • E. Валовою міграцією

970. 27.Сімейний лікар досліджував склад сімей на своїй дільниці. Виявлено, що 200 сімей були бездітні, 110 мали 1 дитину, 80 2 дітей, 40 3 дітей, 25 4 дітей і більше та 250 осіб були самотні. Для скількох сімей характерний звужений тип відтворення населення?

 • A.* 310

 • B. 255

 • C. 230

 • D. 200

 • E. 80

971. 28.Сімейний лікар досліджував число дітей, народжених жінками фертильного віку. Всі дітей було 700, в тому числі дівчаток 450, а хлопчиків 250, дівчат старших 15 років 80. Яка кількість дітей необхідна для розрахунку показника сумарного відтворення населення?

 • A.* 700

 • B. 450

 • C. 250

 • D. 80

 • E. Немає необхідних показників

972. 29.З метою демографічного аналізу шлюбності використовують систему показників. Як називається показник, за яким розраховується середня кількість років, прожитих в шлюбі індивідом, який досяг того віку, для якого цей показник обчислюють?

 • A.* Очікувана тривалість життя в шлюбі

 • B. Рівень шлюбності

 • C. Спеціальний коефіцієнт шлюбності для всього населення

 • D. Середня кількість укладань шлюбу

 • E. Середня тривалість перебування в шлюбі

973. 30.Яка характеристика визначає сутність населення як демографічної категорії?

 • A.* Здатність до відтворення

 • B. Чисельність населення

 • C. Постійність проживання на території

 • D. Природний рух

 • E. Механічний рух

974. 31.Кількісне (як правило, у відсотках) співвідношення груп населення, виокремлених за демографічною ознакою (стать, вік) називається:

 • A.* Демографічною структурою

 • B. Демографічним процесом

 • C. Демографічним явищем

 • D. Демографічною ситуацією

 • E. Демографічною когортою

975. 32.В місті Д. зафіксоване зниження народжуваності. Це є:

 • A.* Демографічне явище

 • B. Демографічний процес

 • C. Демографічна ситуація

 • D. Демографічна когорта

 • E. Демографічна структура

976. 33.Хлопчик 11-ти років за останній рік чотири рази хворів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоровя належить цей хлопчик? Який відсоток ця група становить на даний час в країні?

 • A.* Третя група, 35 %

 • B. Четверта група, 35 %

 • C. Друга група, 35 %

 • D. Третя група, 20 %

 • E. Четверта група, 20 %

977. 34.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 902 дітей. З них жодного разу не хворіло 100 дітей, 1 раз 180 дітей, 2 рази 200 дітей, 3 рази 220, 4 рази 180 і більше 22 дітей. Скільки дітей відносяться до групи частохворіючих?

 • A.* 202

 • B. 100

 • C. 420

 • D. 220

 • E. 280

978. 35.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 1630 чоловік своєї дільниці. З них жодного разу не хворіло 100 чоловік, 1 раз 230 чоловік, 2 рази 240 чоловік, 3 рази 420, 4 рази 560 і більше 80 чоловік. Скільки чоловік відносяться до першої групи здоровя?

 • A.* 330

 • B. 660

 • C. 230

 • D. 100

 • E. 640

979. 36.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 1630 чоловік своєї дільниці. З них жодного разу не хворіло 100 чоловік, 1 раз 230 чоловік, 2 рази 240 чоловік, 3 рази 420, 4 рази 560 і більше 80 чоловік. Скільки чоловік відносяться до другої групи здоровя?

 • A.* 660

 • B. 330

 • C. 240

 • D. 100

 • E. 640

980. 37.Сімейний лікар протягом року спостерігав за здоровям 1630 чоловік своєї дільниці. З них жодного разу не хворіло 100 чоловік, 1 раз 230 чоловік, 2 рази 240 чоловік, 3 рази 420, 4 рази 560 і більше 80 чоловік. Скільки чоловік відносяться до третьої групи здоровя?

 • A.* 640

 • B. 330

 • C. 660

 • D. 240

 • E. 100

981. 38.Цеховим лікарем на підприємстві щорічно проводиться аналіз стану здоров'я робітників. На які диспансерні групи здоров'я поділяються робітники підприємства у щорічному звіті?

 • A.* Здорові, практично здорові, хворі за 3-ма стадіями компенсації

 • B. Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби

 • C. Здорові, часто хворіючи з компенсованим перебігом хвороби

 • D. Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові

 • E. Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захворювання

982. 39.На диспансерному обліку в дільничного терапевта перебувають реконвалесценти після інфекційних захворювань, часто і тривало хворіючі, особи з хронічною патологією. Хто з приведених хворих повинен бути віднесений до III групи здоров'я?

 • A.* З хронічною патологією в стадії компенсації

 • B. Усі категорії хворих, приведені в умові задачі

 • C. Часто і тривало хворіючі

 • D. Реконвалесценти після інфекційних захворювань і особи з хронічною патологією

 • E. Особи, що страждають хронічними захворюваннями

983. 40.Серед службовців установи, у поточному році не хворіли жодного разу 10 %, один раз - 30 %, два рази - 15 %, чотири рази хворіли - 5 %, всі інші - 5 і більше разів. Яка питома вага службовців, віднесених до ІІ групи здоров'я?

 • A.* 15 %

 • B. 40 %

 • C. 10 %

 • D. 60 %

 • E. 22 %

984. 41.Серед службовців установи, у поточному році не хворіли жодного разу 10 %, один раз - 30 %, два рази - 15 %, чотири рази хворіли - 5 %, всі інші - 5 і більше разів. Яка питома вага службовців, віднесених до ІІІ групи здоров'я?

 • A.* 10 %

 • B. 40 %

 • C. 15 %

 • D. 60 %

 • E. 22 %

985. 42.У місті Л. при порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на туберкульоз збільшився на 12 %. Який показник використано для аналізу?

 • A.* Наочності

 • B. Стандартизований

 • C. Інтенсивний

 • D. Екстенсивний

 • E. Співвідношення

986. 43.У місті Ж. при порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на інфаркт міокарду збільшився на 9 %. Який показник використано для аналізу?

 • A.* Наочності

 • B. Стандартизований

 • C. Екстенсивний

 • D. Інтенсивний

 • E. Співвідношення

987. 44.Серед 200 хворих гіпертонічною хворобою вивчалася величина артеріального тиску та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв'язку між вказаними ознаками?

 • A.* Коефіцієнт кореляції

 • B. Коефіцієнт Стьюдента

 • C. Коефіцієнт варіації

 • D. Похибка репрезентативності

 • E. Сигмальне відхилення

988. 45.У 300 хворих на цукровий діабет вивчалися рівні глюкоземії та вік хворих. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв'язку між вказаними ознаками?

 • A.* Коефіцієнт кореляції

 • B. Коефіцієнт варіації

 • C. Коефіцієнт Стьюдента

 • D. Похибка репрезентативності

 • E. Сигмальне відхилення

989. 46.За результатами п'ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища на рівень загальної захворюваності населення. Який статистичний метод треба обрати для оцінки зв'язку між вказаними ознаками?

 • A.* Обчислення коефіцієнта кореляції

 • B. Обчислення коефіцієнта вірогідності відмінностей

 • C. Обчислення коефіцієнта відповідності

 • D. Обчислення стандартизованого коефіцієнта

 • E. Обчислення показників динамічного ряду

990. 47.При вивченні захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально-економічні умови життя і шкідливі звички хворих. Обчислення якого з нижчеперелічених показників дозволяє оцінити зв'язок між зазначеними чинниками і захворюваністю на туберкульоз?

 • A.* Коефіцієнт кореляції

 • B. Коефіцієнт відповідності

 • C. Коефіцієнт регресії

 • D. Стандартизований показник

 • E. Коефіцієнт вірогідності

991. 48.Спеціальне обстеження фізичним зичного розвитку для визначення амплітуди рухливості в суглобах називається:

 • A.* Гоніометрія

 • B. Соматоскопія

 • C. Антропометрія

 • D. Артрометрія

 • E. Морфометрія

992. 49.Зовнішній огляд при проведенні оцінки фізичного розвитку називається:

 • A.* Соматоскопія

 • B. Гоніометрія

 • C. Антропометрія

 • D. Артрометрія

 • E. Морфометрія

993. 50.Вимірювання морфологічних та функціональних показників при проведенні оцінки фізичного розвитку називається:

 • A.* Антропометрія

 • B. Гоніометрія

 • C. Соматоскопія

 • D. Артрометрія

 • E. Морфометрія

994. ????? ????????? ???????? (??????):???????:6????????? ????????, ?????????? ??????'? ????:6 ???????, 3 ??????????? ??????:1.Наявність діагнозу гіпертонічна хвороба в статистичному дослідженні є ?

 • A.* Альтернативною ознакою

 • B. Програмою збору матеріалу

 • C. Варіантою

 • D. Планом дослідження

 • E. Обєктом спостереження

995. 2.Вік хворого у статистичному спостереженні є:

 • A.* Варіантою

 • B. Вибірковою статистичною сукупністю

 • C. Одиницею спостереження

 • D. Атрибутивною ознакою

 • E. Обєктом спостереження

996. 3.Який розділ медичної статистики вивчає середню тривалість перебування хворих в стаціонарі із хронічною пневмонією?

 • A.* Статистика системи охорони здоров'я

 • B. Статистика економічна та математичного моделювання

 • C. Статистика здоров'я населення

 • D. Статистика організації та проведення медико-соціальних досліджень

 • E. Статистика соціальних та правових питань

997. 4.Визначення одиниця спостереження статистичного дослідження входить у:

 • A.* План статистичного дослідження

 • B. Збір матеріалу статистичного дослідження

 • C. Аналіз матеріалу статистичного дослідження

 • D. Обробка матеріалу статистичного дослідження

 • E. Впровадження в практику статистичного дослідження

998. 5.Огляд хворого відноситься до:

 • A.* Безпосереднього спостереження

 • B. Викопіювання даних

 • C. Анамнестичного методу

 • D. Анкетного методу

 • E. Експедиційного методу

999. 6.Розподіл ознак у статистичній сукупності це критерій:

 • A.* Першої властивості статистичної сукупності

 • B. Другої властивості статистичної сукупності

 • C. Третьої властивості статистичної сукупності

 • D. Четвертої властивості статистичної сукупності

 • E. Пятої властивості статистичної сукупності

1000. 7.Медіана є критерієм:

 • A.* Середніх величин

 • B. Різноманітності

 • C. Кореляції

 • D. Репрезентативності

 • E. Розподілу ознак

1001. 8.Реєстрація статистичного матеріалу у статистичному дослідженні відноситься до:

 • A.* 2-го етапу

 • B. 1-го етапу

 • C. 3-го етапу

 • D. 4-го етапу

 • E. 5-го етапу

1002. 9.Діагноз гастриту у статистичному спостереженні є:

 • A.* Атрибутивною ознакою

 • B. Вибірковою статистичною сукупністю

 • C. Варіантою

 • D. Одиницею спостереження

 • E. Обєктом спостереження

1003. 10.Відбір одиниць спостереження для формування статистичної сукупності за методом жеребкування відноситься до:

 • A.* Випадкового відбору

 • B. Механічного відбору

 • C. Гніздового відбору

 • D. Спрямованого відбору

 • E. Типологічного відбору

1004. 11.Який розділ медичної статистики вивчає взаємозвязок між віком жінок та рівнем народжуваності?

 • A.* Статистика здоров'я населення

 • B. Статистика економічна та математичного моделювання

 • C. Статистика системи охорони здоров'я

 • D. Статистика організації та проведення медико-соціальних досліджень

 • E. Статистика соціальних та правових питань

1005. 12.Який розділ медичної статистики вивчає оцінку достовірності отриманих результатів впливу дієтотерапії на лікування гострого панкреатиту?

 • A.* Статистика організації та проведення медико-соціальних досліджень

 • B. Статистика економічна та математичного моделювання

 • C. Статистика здоров'я населення

 • D. Статистика системи охорони здоров'я

 • E. Статистика соціальних та правових питань

1006. 13.Який розділ медичної статистики вивчає оцінку достовірності отриманих результатів впливу голкотерапії на лікування невриту лицевого нерва?

 • A.* Статистика організації та проведення медико-соціальних досліджень

 • B. Статистика економічна та математичного моделювання

 • C. Статистика здоров'я населення

 • D. Статистика системи охорони здоров'я

 • E. Статистика соціальних та правових питань

1007. 14.Визначення місця статистичного дослідження входить у:

 • A.* План статистичного дослідження

 • B. Збір матеріалу статистичного дослідження

 • C. Аналіз матеріалу статистичного дослідження

 • D. Обробка матеріалу статистичного дослідження

 • E. Впровадження в практику статистичного дослідження

1008. 15.Назвіть приклад поточного статистичного дослідження

 • A.* Реєстрація захворюваності

 • B. Цільовий медичний огляд

 • C. Попередній медичний огляд

 • D. Перепис населення

 • E. Річний звіт

1009. 16.Коефіцієнт варіації є критерієм:

 • A.* Різноманітності

 • B. Середніх величин

 • C. Кореляції

 • D. Репрезентативності

 • E. Розподілу ознак

1010. 17.Шифрування матеріалу за ознаками, що підлягають обліку є змістом:

 • A.* Третього етапу статистичного спостереження

 • B. Першого етапу статистичного спостереження

 • C. Другого етапу статистичного спостереження

 • D. Четвертого етапу статистичного спостереження

 • E. Пятого етапу статистичного спостереження

1011. 18.Різноманітність статистичної сукупності це критерій:

 • A.* Третьої властивості статистичної сукупності

 • B. Першої властивості статистичної сукупності

 • C. Другої властивості статистичної сукупності

 • D. Четвертої властивості статистичної сукупності

 • E. Пятої властивості статистичної сукупності

1012. 19.Діагноз гіпертонічна хвороба відноситься до поняття:

 • A.* Альтернативна ознака

 • B. Варіанта

 • C. Одиниця спостереження

 • D. Статистична сукупність

 • E. Обєкт спостереження

1013. 20.Графічне зображення динаміки народжуваності за останні пять років відбувається на:

 • A.* Стадії розробки матеріалу

 • B. Стадії збору матеріалу

 • C. Стадії планування мате ріалу

 • D. Стадії аналізу матеріалу

 • E. На усіх стадіях

1014. 21.Порівняння отриманих в результаті дослідження показників діяльності лікарні із нормативами відбувається на:

 • A.* Стадії аналізу матеріалу

 • B. Стадії збору матеріалу

 • C. Стадії планування мате ріалу

 • D. Стадії розробки матеріалу

 • E. На усіх стадіях

1015. 22.Шифровка таких ознак, як пульс, артеріальний тиск та інших у статистичному дослідженні проводиться на:

 • A.* 3- му етапі статистичного дослідження

 • B. 1-му етапі статистичного дослідження

 • C. 2- му етапі статистичного дослідження

 • D. 4- му етапі статистичного дослідження

 • E. 5- му етапі статистичного дослідження

1016. 23.Групування розподілу хворих з різними нозологічними формами патології за частотою пульсу відбувається у:

 • A.* Просту таблицю

 • B. Програму збору матеріалу

 • C. Програму аналізу матеріалу

 • D. Групову таблицю

 • E. Комбінаційну таблицю

1017. 24.Групування таких ознак, як зріст, маса, обвід голови при вивченні фізичного розвитку підлітків передбачає:

 • A.* Програма розробки матеріалу

 • B. Програма збору матеріалу

 • C. Обєкт спостереження

 • D. План статистичного спостереження

 • E. Програма аналізу матеріалу

1018. 25.Групування розподілу госпіталізованих хворих з різними захворюваннями за пульсом та артеріальним тиском (ознаки не повязані між собою) відбувається у:

 • A.* Групову таблицю

 • B. Програму збору матеріалу

 • C. Програму аналізу матеріалу

 • D. Просту таблицю

 • E. Комбінаційну таблицю

1019. 26.Розрахунок частки чоловіків, госпіталізованих з інфарктом міокарду відбувається на:

 • A.* Стадії розробки матеріалу

 • B. Стадії збору матеріалу

 • C. Стадії планування мате ріалу

 • D. Стадії аналізу матеріалу

 • E. На усіх стадіях

1020. 27.Проводилось дослідження числа звернень з приводу очних хвороб у дітей. Інтерпретацію результатів даного дослідження передбачає:

 • A.* Програма аналізу матеріалу

 • B. Програма збору матеріалу

 • C. Програма розробки матеріалу

 • D. Обєкт спостереження

 • E. План статистичного спостереження

1021. 28.Групування розподілу госпіталізованих хворих з різними захворюваннями за своєчасною госпіталізацією та кратністю післяопераційних ускладнень (ознаки повязані між собою) відбувається у:

 • A.* Комбінаційну таблицю

 • B. Програму збору матеріалу

 • C. Програму аналізу матеріалу

 • D. Просту таблицю

 • E. Групову таблицю

1022. 29.Розрахунок частки жінок, госпіталізованих з жовчекамяною хворобою відбувається на:

 • A.* Стадії розробки матеріалу

 • B. Стадії збору матеріалу

 • C. Стадії планування мате ріалу

 • D. Стадії аналізу матеріалу

 • E. На усіх стадіях

1023. 30.В групуванні матеріалу використовується такий показник, як вид оперативних втручань, цей показник є:

 • A.* Атрибутивною ознакою

 • B. Альтернативною ознакою

 • C. Варіантою

 • D. Одиницею спостереження

 • E. Обєктом спостереження

1024. 31.Вивчалася середня тривалість життя в країні. Формулювання одиниці спостереження даного дослідження передбачає:

 • A.* План статистичного дослідження

 • B. Програма розробки матеріалу

 • C. Обєкт спостереження

 • D. Програма аналізу матеріалу

 • E. Статистична сукупність

1025. 32.Порівняння отриманих в результаті дослідження показників діяльності поліклініки із нормативами відбувається на:

 • A.* Стадії аналізу матеріалу

 • B. Стадії збору матеріалу

 • C. Стадії планування мате ріалу

 • D. Стадії розробки матеріалу

 • E. На усіх стадіях

1026. 33.В групуванні матеріалу використовується такий показник, як кратність відвідувань мешканцем поліклініки, цей показник є:

 • A.* Варіантою

 • B. Альтернативною ознакою

 • C. Одиницею спостереження

 • D. Атрибутивною ознакою

 • E. Обєктом спостереження

1027. 34.Групування розподілу хворих з різними нозологічними формами патології за віком відбувається у:

 • A.* Просту таблицю

 • B. Програму збору матеріалу

 • C. Програму аналізу матеріалу

 • D. Групову таблицю

 • E. Комбінаційну таблицю

1028. 35.Групування розподілу госпіталізованих хворих з різними захворюваннями за статтю та віком (ознаки не повязані між собою) відбувається у:

 • A.* Групову таблицю

 • B. Програму збору матеріалу

 • C. Програму аналізу матеріалу

 • D. Просту таблицю

 • E. Комбінаційну таблицю

1029. 36.Графічне зображення розподілу хворих з різними нозологічними формами патології відбувається на:

 • A.* Стадії розробки матеріалу

 • B. Стадії збору матеріалу

 • C. Стадії планування мате ріалу

 • D. Стадії аналізу матеріалу

 • E. На усіх стадіях

1030. 37.Для розрахунку показників здоров'я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності?

 • A.* Поширеність явища

 • B. Питома вага показника

 • C. Розподіл явищ на долі

 • D. Структура явища

 • E. Явище в цілому

1031. 38.При аналізі захворюваності, крім показників, які характеризують частоту захворювань серед населення, розраховують також екстенсивні показники. Що характеризує цей показник?

 • A.* Питому вагу, структуру явища, що вивчається

 • B. Наочно відображає зміни явища в динаміці

 • C. Поширеність явища у своєму середовищі

 • D. Відношення між досліджуваними явищами

 • E. Неоднорідність явища, яке вивчається

1032. 39.Для оцінки діяльності закладів охорони здоров'я України застосовують показники співвідношення. Що характеризує цей показник?

 • A.* Відношення між різнорідними явищами

 • B. Питому вагу явища

 • C. Частоту явища у своєму середовищі

 • D. Наочно відображає зміни явища в динаміці

 • E. Відношення частини явища до цілого

1033. 40.Для характеристики роботи органів та закладів охорони здоров'я часто застосовують показник наочності. Що характеризує цей показник?

 • A.* Представляє зміни досліджуваного явища в динаміці

 • B. Питому вагу явища

 • C. Частоту явища у своєму середовищі

 • D. Відношення між досліджуваними явищами

 • E. Відношення частини явища до цілого

1034. 41.Суть показників співвідношення полягає:

 • A.* Відношенні між різнорідними величинами

 • B. У розподілі сукупності на її складові частини

 • C. У динаміці явища

 • D. Відношенні кожної з порівнюваних величин до вихідного рівня, взятого за 1 чи 100%

 • E. Відношення між однорідними величинами

1035. 42.Серед наведених показників до екстенсивних належить:

 • A.* Частка хворих на виразкову хворобу шлунку серед всіх госпіталізованих у терапевтичне відділення

 • B. Частота виразкової хвороби шлунку в чоловіків у віці 3050 років

 • C. Зниження захворюваності на виразкову хворобу на 13%

 • D. Поширеність захворювань

 • E. Рівень госпіталізації населення

1036. 43.До показників співвідношення належить:

 • A.* Кількість функціональних досліджень щодо відвідувань поліклініки

 • B. Частка населення яке потребує профілактичних щеплень

 • C. Частота післяопераційних ускладнень

 • D. Рівень госпіталізації населення

 • E. Розподіл травм за їх видами

1037. 44.Який із вказаних показників не належить до основних видів відносних величин?

 • A.* Інвалідності

 • B. Співвідношення

 • C. Інтенсивності

 • D. Наочності

 • E. Відносної інтенсивності

1038. 45.Що характеризує показник інтенсивності?

 • A.* Частоту

 • B. Структуру

 • C. Розподіл

 • D. Питому вагу

 • E. Узагальнення

1039. 46.Які показники та величини не можна використовувати для розрахунку показників наочності?

 • A.* Екстенсивні

 • B. Інтенсивні

 • C. Середні

 • D. Співвідношення

 • E. Абсолютні числа

1040. 47.Коефіцієнти відносної інтенсивності являють собою:

 • A.* Чисельне співвідношення двох структур

 • B. Чисельне співвідношення двох рівнів

 • C. Чисельне співвідношення двох явищ

 • D. Чисельне співвідношення двох частот

 • E. Чисельне співвідношення двох варіант

1041. 48.Що із вказаного не є помилкою при застосуванні відносних величини?

 • A.* Використання погрупових (спеціальних) інтенсивних показників

 • B. Заміна інтенсивних показників на екстенсивні

 • C. Порівняння показників, які мають різні одиниці виміру (в % і ‰)

 • D. Недооблік фактору часу при порівнянні отриманих показників

 • E. Помилковий вибір середовища при розрахунку погрупових інтенсивних показників

1042. 49.Які із наведених показників не є інтенсивними?

 • A.* Зниження смертності на 10 %

 • B. Рівень смертності дітей від травм

 • C. Рівень летальності дітей від травм

 • D. Рівень дитячого травматизму

 • E. Поширеність хвороб

1043. 50.Який із вказаних показників не належить до основних видів відносних величин?

 • A.* Смертності

 • B. Співвідношення

 • C. Інтенсивності

 • D. Наочності

 • E. Відносної інтенсивності

1044. 51.Що характеризує показник інтенсивності?

 • A.* Рівень

 • B. Структуру

 • C. Узагальнення

 • D. Розподіл

 • E. Питому вагу

1045. 52.Для розрахунку загального інтенсивного показника потрібні такі дані:

 • A.* Середовище

 • B. Частка явища

 • C. Частина середовища

 • D. Частина явища

 • E. Одиниця спостереження

1046. 53.Показники відносної інтенсивності застосовують при вивченні:

 • A.* Структурних особливостей різних статистичних сукупностей, що мають відношення до одного середовища

 • B. Особливостей частоти різних сукупностей

 • C. Структурних особливостей різних статистичних сукупностей, що мають відношення до різних середовищ

 • D. Особливостей частоти однакових сукупностей

 • E. Структурних особливостей однакових статистичних сукупностей, що мають відношення до різних середовищ

1047. 54.Який із нижченаведених показників характеризує рівні окремих травм?

 • A.* Інтенсивний показник

 • B. Екстенсивний показник

 • C. Наочності

 • D. Співвідношення

 • E. Репрезентативний

1048. 55.Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня народжуваності в різних регіонах?

 • A.* Картограма

 • B. Лінійна діаграма

 • C. Секторна діаграма

 • D. Радіальна діаграма

 • E. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

1049. 56.Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції?

 • A.* Радіальна діаграма

 • B. Лінійна діаграма

 • C. Секторна діаграма

 • D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 • E. Картограма

1050. 57.Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури захворюваності за класами хвороб?

 • A.* Секторна діаграма

 • B. Картограма

 • C. Радіальна діаграма

 • D. Стовпчикова діаграма

 • E. Лінійна діаграма

1051. 58.У практиці лікаря загальної практики широко використовуються різні діаграми. Лінійна діаграма відображає:

 • A.* Динаміку явища, яке вивчається

 • B. Структуру явища

 • C. Співвідношення явищ

 • D. Розмір явищ, які вивчаються

 • E. Явища, які мають циклічну закономірність

1052. 59.Вкажіть тип діаграм, які будуються на основі осі абсцис (х) та ординат (у)?

 • A.* Лінійна

 • B. Стовпчикова

 • C. Внутрішньо-стовпчикова

 • D. Радіальна

 • E. Секторна

1053. 60.Крім діаграм для наочності показників здоров'я населення використовуються картограми. Так, за допомогою картограми можна наочно відобразити:

 • A.* Рівень захворюваності в різних областях України

 • B. Динаміку захворюваності населення України

 • C. Структуру захворюваності населення України

 • D. Захворюваність, яка має циклічну закономірність

 • E. Помісячні коливання захворювань

1054. 61.Для графічного зображення явищ, що вивчаються, використовуються різні діаграми. В яких випадках використовується внутрішньо-стовпчикова діаграма?

 • A.* Для зображення структури явищ

 • B. Для зображення динаміки явищ

 • C. Для зображення співвідношення явищ

 • D. Для зображення різноманітності явищ

 • E. Для зображення середніх величин

1055. 62.Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки показника народжуваності?

 • A.* Лінійна діаграма

 • B. Секторна діаграма

 • C. Радіальна діаграма

 • D. Картограма

 • E. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

1056. 63.Пояснення, які розкривають суть графіка, його заголовок, одиниці виміру, умовні пояснення називаються:

 • A.* Експлікація графіка

 • B. Поле графіка

 • C. Масштабна шкала

 • D. Репрезентація графіка

 • E. Стандартизація графіка

1057. 64.При побудові лінійного графіка на осі абсцис відкладають:

 • A.* Періоди часу

 • B. Рівні динамічного ряду

 • C. Масштабні орієнтири

 • D. Структуру явища

 • E. Одиниці спостереження

1058. 65.Вкажіть найбільш зручний формат побудови і аналізу графіків.

 • A.* Співвідношення сторін (ординат і абсцис) 1:1,3

 • B. Співвідношення сторін (ординат і абсцис) 1:1,0

 • C. Співвідношення сторін (ординат і абсцис) 1:1,2

 • D. Співвідношення сторін (ординат і абсцис) 1:2,0

 • E. Співвідношення сторін (ординат і абсцис) 1:2,5

1059. 66.Довжину відрізка між двома сусідніми поділками масштабної шкали називають:

 • A.* Графічним інтервалом

 • B. Числовим інтервалом

 • C. Динамічним інтервалом

 • D. Відносним інтервалом

 • E. Середнім інтервалом

1060. 67.Масштабні шкали, в яких пряма лінія поділена на сантиметри і міліметри називаються:

 • A.* Прямолінійними

 • B. Нерівномірними

 • C. Криволінійними

 • D. Неперервними

 • E. Рівномірними

1061. 68.Статистичні графіки, залежно від способу побудови поділяються на:

 • A.* Діаграми порівняння

 • B. Діаграми репрезентативності

 • C. Фігурні діаграми

 • D. Діаграми взаємозвязку

 • E. Наочні діаграми

1062. 69.Інформацію щодо змін рівня захворюваності на дизентерію протягом тижня слід зобразити у вигляді:

 • A.* Радіальної діаграми

 • B. Секторної діаграми

 • C. Фігурної діаграми

 • D. Внутрішньо-стовпчикової діаграми

 • E. Стовпчикової діаграми

1063. 70.При побудові секторної діаграми відлік необхідно починати від:

 • A.* Верхньої точки (12 година)

 • B. Не має суттєвого значення

 • C. Правої точки (3 година)

 • D. Нижньої точки (6 година)

 • E. Лівої точки (9 година)

1064. 71.Який вид графічних зображень необхідно застосувати для представлення інтервальних рядів розподілу?

 • A.* Гістограма

 • B. Картограма

 • C. Радіальна діаграма

 • D. Полігон розподілу

 • E. Кумулята

1065. 72.Як називається спеціальна площинна діаграма, за допомогою якої можна одночасно зображати три величини?

 • A.* Знак Варзара

 • B. Огіва

 • C. Гістограма

 • D. Радіальна діаграма

 • E. Кумулята

1066. 73.Що називається середньою величиною?

 • A.* Типовий розмір ознаки сукупності обєктів або ряду динаміки.

 • B. Узагальнююча характеристика порівнюваних розмірів однойменних величин.

 • C. Показник, що характеризує відношення окремих величин.

 • D. Результат багаторазових вимірювань однієї і тієї ж ознаки.

 • E. Результат багаторазових вимірювань однієї різних ознак.

1067. 74.До якого виду середніх належить показник ознаки, що найчастіше зустрічається у ряду розподілу?

 • A.* Мода.

 • B. Середня арифметична.

 • C. Середня геометрична.

 • D. Середня гармонійна.

 • E. Медіана.

1068. 75.Що станеться із середньою арифметичною величиною, якщо до кожної варіанти ряду розподілу додати або відняти одну й ту ж величину?

 • A.* Збільшиться або зменшиться на цю ж величину.

 • B. Не зміниться.

 • C. Збільшиться.

 • D. Зменшиться.

 • E. Збільшиться або зменшиться невизначену величину.

1069. 76.Якщо варіанти ряду помножити або поділити на одну й ту ж величину, що буде з середньою арифметичною?

 • A.* Збільшиться або зменшиться у стільки ж разів.

 • B. Збільшиться або зменшиться.

 • C. Не зміниться.

 • D. Зміниться на відповідну величину.

 • E. Зміниться на невизначену величину.

1070. 77.Що є статистичною характеристикою центра розподілу частот у ряді розподілу?

 • A.* Середня арифметична.

 • B. Дисперсія.

 • C. Мода.

 • D. Медіана.

 • E. Середня величина.

1071. 78.Що називається центральною тенденцією ряду розподілу?

 • A.* Тенденція ознаки групуватися навколо центра розподілу частот.

 • B. Середня величина.

 • C. Модальний інтервал.

 • D. Медіанний інтервал.

 • E. Відносна величина.

1072. 79.Критерієм якої властивості статистичної сукупності є амплітуда?

 • A.* Різноманітність

 • B. Розподіл ознак

 • C. Середній рівень

 • D. Репрезентативність

 • E. Кореляція

1073. 80.Чому дорівнює алгебраїчна сума відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої арифметичної?

 • A.* Нулю.

 • B. Постійній величині.

 • C. Відємній величині.

 • D. Додатній величині.

 • E. Відємній величині або додатній величині.

1074. 81.До якого виду середніх належить варіанта, що приходиться на середину варіаційного ряду?

 • A.* Медіана.

 • B. Мода.

 • C. Арифметична.

 • D. Квадратична.

 • E. Середня гармонійна.

1075. 82.Щоб середня величина була дійсно типовою, яких необхідно дотримуватись вимог при її обчисленні?

 • A.* Сукупність обєктів повинна бути якісно однорідною.

 • B. Середня якомога менше повинна підлягати дії випадкових коливань.

 • C. Середня повинна обчислюватись за всім колом явищ.

 • D. Чисельність сукупності повинна бути достатньо великою.

 • E. Сукупність обєктів повинна бути якісно неоднорідною.

1076. 83.Який розраховується вид середньої, коли ваги ознаки не вказані, а приховані у добутках?

 • A.* Гармонійна.

 • B. Арифметична.

 • C. Хронологічна.

 • D. Геометрична.

 • E. Квадратична.

1077. 84.Який розраховується вид середньої, коли повторюваність кожної варіанти однакова?

 • A.* Арифметична проста.

 • B. Арифметична зважена.

 • C. Геометрична.

 • D. Гармонійна.

 • E. Квадратична.

1078. 85.Який розраховується вид середньої, коли варіанта характеризує сукупність на певний момент часу?

 • A.* Хронологічна.

 • B. Арифметична.

 • C. Гармонійна.

 • D. Квадратична.

 • E. Геометрична.

1079. 86.Середні величини мають широке застосування в медицині та охороні здоров'я. Визначте, яке з наведених положень слід внести в область практичного застосування середніх величин.

 • A.* Для визначення медико-фізіологічних показників організму

 • B. Для порівняння абсолютних даних

 • C. Для характеристики природного руху

 • D. Для характеристики рівня захворюваності

 • E. Для характеристики якісних ознак

1080. 87.Критерієм якої властивості статистичної сукупності є мода?

 • A.* Середній рівень

 • B. Розподіл ознак

 • C. Різноманітність

 • D. Репрезентативність

 • E. Кореляція

1081. 88.Яка основна особливість використовується при розрахунку середньої арифметичної способом моментів?

 • A.* Сума відхилень всіх варіант від середньої арифметичної дорівнює нулю

 • B. Сума відхилень всіх варіант від середньої арифметичної дорівнює одиниці

 • C. Зміна кожної варіанти на певне число збільшує на це число і середню величину

 • D. Середня величина є узагальнюючою величиною

 • E. Середня величина займає в будь-якому варіаційному ряду серединне положення

1082. 89.Для характеристики медико-біологічних даних широко використовуються середні величини. Яким вимогам повинен відповідати первинний матеріал для їх розрахунку.

 • A.* Достатня кількість спостережень

 • B. Відсутність коливань ознак, які вивчаються

 • C. Достатня амплітуда ряду

 • D. Наявність групових ознак

 • E. Наявність «нульової» гіпотези

1083. 90.Первинний статистичний матеріал на підставі якого обчислюють середні арифметичні величини, повинен відповідати певним вимогам. Визначте, що з нижче перерахованого відноситься до цих вимог.

 • A.* Якісно однорідна сукупність

 • B. Відсутність коливань ознак, які вивчаються

 • C. Достатня амплітуда ряду

 • D. Наявність групових ознак

 • E. Наявність «нульової» гіпотези

1084. 91.Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряду?

 • A.* Ліміт

 • B. Медіана

 • C. Мода

 • D. Середнє квадратичне відхилення

 • E. Коефіцієнт варіації

1085. 92.Який із критеріїв оцінки ступеня неоднорідності ознак визначається різницею крайніх значень варіант?

 • A.* Амплітуда

 • B. Мода

 • C. Медіана

 • D. Середнє квадратичне відхилення

 • E. Коефіцієнт варіації

1086. 93.Ліміт і амплітуда характеризують різноманітність ознак у варіаційному ряду по крайніх значеннях варіант. Який параметр варіаційного ряду дає внутрішню характеристику різноманітності варіант у цьому ряду?

 • A.* Середнє квадратичне відхилення

 • B. Відхилення кожної варіанти від середньої арифметичної

 • C. Коефіцієнт варіації

 • D. Частота варіант

 • E. Число спостережень

1087. 94.Який критерій оцінки ступеня неоднорідності ознак є відносною мірою їх різноманітності?

 • A.* Коефіцієнт варіації

 • B. Ліміт

 • C. Відносна величина

 • D. Амплітуда

 • E. Середнє квадратичне відхилення

1088. 95.Який відсоток одиниць спостереження буде знаходитись у статистичній сукупності в межах (М±1сигма)?

 • A.* 68,3%

 • B. 58,8%

 • C. 78,6%

 • D. 95,5%

 • E. 99,7%

1089. 96.Який відсоток одиниць спостереження буде знаходитись у статистичній сукупності в межах (М±2 сигма)?

 • A.* 95,5%

 • B. 58,8%

 • C. 68,3%

 • D. 78,6%

 • E. 99,7%

1090. 97.Який відсоток одиниць спостереження буде знаходитись в статистичній сукупності в межах (М±3 сигма)?

 • A.* 99,7%

 • B. 58,8%

 • C. 68,3%

 • D. 78,6%

 • E. 95,5%

1091. 98.Коефіцієнт варіації окрім середньої арифметичної величини залежить від:

 • A.* Середнього квадратичного відхилення

 • B. Варіації

 • C. Частоти варіант

 • D. Значення моди

 • E. Ліміту

1092. 99.Середнє квадратичне відхилення характеризує:

 • A.* Різноманітність варіаційного ряду

 • B. Величину варіаційного ряду

 • C. Довжину варіаційного ряду

 • D. Частоту, з якою зустрічаються варіанти

 • E. Достовірність результатів статистичного дослідження

1093. 100.Критерієм якої властивості статистичної сукупності є коефіцієнт варіації?

 • A.* Різноманітність

 • B. Розподіл ознак

 • C. Середній рівень

 • D. Репрезентативність

 • E. Кореляція

1094. 101.Варіаційний ряд складається із варіант числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду.

 • A.* Частота, з якою зустрічається кожна варіанта

 • B. Сукупність якісних ознак

 • C. Амплітуда ряду

 • D. Відхилення кожної варіанти від середньої

 • E. Середнє квадратичне відхилення

1095. 102.Для визначення середніх арифметичних величин складають варіаційні ряди. Як називається кожне числове значення ознаки, яка вивчається?

 • A.* Варіанта

 • B. Мода

 • C. Частота

 • D. Середня величина

 • E. Медіана

1096. 103.На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначте, що з наведеного є параметром варіаційного ряду.

 • A.* Середня величина

 • B. Число спостережень

 • C. Частота варіанти

 • D. Відхилення варіант від середньої

 • E. Добуток варіант на частоту.

1097. 104.На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначте, що з наведеного є параметром варіаційного ряду.

 • A.* Середня похибка середньої величини

 • B. Число спостережень

 • C. Частота варіант

 • D. Відхилення варіант від середньої

 • E. Добуток варіант на частоту

1098. 105.На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначить, що з наведеного є параметром варіаційного ряду.

 • A.* Число спостережень

 • B. Коефіцієнт варіації

 • C. Відхилення варіант від середньої

 • D. Частота варіанти

 • E. Добуток варіант на частоту

1099. 106.Варіаційний ряд характеризують такі параметри як: ліміт, амплітуда, середня величина, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Що з нижченаведеного є також параметром варіаційного рядy?

 • A.* Середня похибка середньої величини

 • B. Відхилення кожної варіанти від середньої арифметичної

 • C. Коефіцієнт варіації

 • D. Частота варіант

 • E. Число спостережень

1100. 107.Варіаційний ряд, у якому кожна варіанта зустрічається тільки один раз, називається:

 • A.* Простим

 • B. Стандартним

 • C. Згрупованим (зваженим)

 • D. Інтервальним

 • E. Абсолютним

1101. 108.З якою метою проводиться стандартизація показників?

 • A.* Порівняння показників, обчислених у якісно неоднорідних сукупностях.

 • B. Усунення впливу неоднорідності у складі сукупностей, що вивчаються.

 • C. Порівняння показників, обчислених у кількісно неоднорідних сукупностях.

 • D. Вивчення та аналізу динаміки показників.

 • E. Оцінки взаємозв'язку між явищами.

1102. 109.Який метод стандартизації застосовують найчастіше?

 • A.* Прямий

 • B. Непрямий

 • C. Зворотній

 • D. Повний

 • E. Частковий

1103. 110.Чи дозволяє метод стандартизації ліквідувати вплив якісно неоднорідного складу сукупностей на величину інтенсивних показників, які порівнюються?

 • A.* Так, дозволяє

 • B. Дозволяє, але частково

 • C. Дозволяє тільки при малій кількості спостережень

 • D. Дозволяє тільки при великій кількості спостережень

 • E. Ні, не дозволяє

1104. 111.Чи відповідає повністю величина стандартизованих інтенсивних показників істинному розміру явища (ознак)?

 • A.* Ні, не відповідає

 • B. Так, відповідає

 • C. Відповідає, але при певних умовах

 • D. Відповідає, але не повністю

 • E. Відповідає тільки при великій кількості спостережень

1105. 112.На якому етапі прямого методу стандартизації проводиться порівняння простих інтенсивних та стандартизованих показників?

 • A.* V

 • B. І

 • C. II

 • D. ІІІ

 • E. IV

1106. 113.Чи використовується метод стандартизації при порівнянні інтенсивних показників, які обчислені в якісно неоднорідних сукупностях?

 • A.* Так, використовується

 • B. Використовується лише частково

 • C. Використовується тільки при малому числі спостережень

 • D. Використовується тільки при великому числі спостережень

 • E. Ні, не використовується

1107. 114.Який метод рекомендується використати, якщо необхідно виявити вплив на захворюваність неоднорідності складу працюючих в цехах (за статтю, віком, стажем і т. ін.)?

 • A.* Стандартизації

 • B. Непараметричні критерії

 • C. Інтенсивні показники

 • D. Середні величини

 • E. Екстенсивні показники

1108. 115.Скільки етапів має прямий метод стандартизації?

 • A.* 5

 • B. 2

 • C. З

 • D. 4

 • E. 6

1109. 116.Стандартизовані показники слід вважати:

 • A.* Умовними

 • B. Повними

 • C. Офіційними

 • D. Істинними

 • E. Відносними

1110. 117.Стандартизований показник можна розрахувати різними методами. Що з наведеного відноситься до методу розрахунку цього показника?

 • A.* Опосередкований (непрямий)

 • B. Простий

 • C. Груповий

 • D. Вибірковий

 • E. Змішаний

1111. 118.У практичній охороні здоров'я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації?

 • A.* Дозволяє виявляти вплив неоднорідності досліджуваних груп на явище

 • B. Дозволяє оцінити динамічні показники

 • C. Дозволяє порівнювати екстенсивні показники

 • D. Дозволяє порівнювати показники співвідношення

 • E. Дозволяє порівняти показники співвідношення в неоднорідних групах

1112. 119.Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Визначити, яке з наведених положень відноситься до першого етапу.

 • A.* Розрахунок загальних та погрупових показників

 • B. Розрахунок середнього рівня показників

 • C. Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників

 • D. Розрахунок відхилення «очікуваних» величин від інтенсивних показників

 • E. Розрахунок очікуваних величин

1113. 120.З якою метою проводиться стандартизація показників?

 • A.* Порівняння показників, обчислених у якісно неоднорідних сукупностях

 • B. Визначення різноманітності в складі сукупностей, що вивчаються

 • C. Оцінка достовірності показників

 • D. Вивчення та аналізу динаміки показників

 • E. Оцінки взаємозв'язку між явищами

1114. 121.Що найчастіше приймається за стандарт?

 • A.* Півсума кількісного складу груп

 • B. Середня арифметична показника

 • C. Максимальний показник

 • D. Мінімальний показник

 • E. Різниця між двома показниками

1115. 122.Вкажіть методи стандартизації показників.

 • A.* Прямий, непрямий, зворотній

 • B. Прямий, непрямий

 • C. Повний, неповний

 • D. Прямий, зворотній, повний

 • E. Прямий, непрямий, частковий

1116. 123.В чому полягає п'ятий етап прямого методу стандартизації?

 • A.* Порівняння простих інтенсивних і стандартизованих показників.

 • B. Обчислення інтенсивних показників.

 • C. Вибір і розрахунок стандарту.

 • D. Розрахунок очікуваних величин.

 • E. Розрахунок стандартизованих показників.

1117. 124.На якому етапі прямого методу стандартизації проводиться розрахунок інтенсивних показників?

 • A.* І

 • B. II

 • C. ІІІ

 • D. IV

 • E. V

1118. 125.На якому етапі прямого методу стандартизації розраховуємо стандартизовані показники?

 • A.* IV

 • B. І

 • C. ІІ

 • D. III

 • E. V

1119. 126.Які статистичні критерії належать до непараметричних?

 • A.* Критерії Колмогорова, Уайта, Вілкоксона.

 • B. Критерії Фішера, Ст'юдента, Пірсона.

 • C. Критерії Ст'юдента, Пірсона.

 • D. Критерії Кохрана, Бартлета.

 • E. Критерії Фішера, Ст'юдента, Колмогорова

1120. 127.При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному, напівякісному та якісному вигляді. Як називаються ці методи статистичного аналізу?

 • A.* Непараметричні методи

 • B. Параметричні методи

 • C. Методи достовірності результатів статистичного дослідження

 • D. Якісні методи

 • E. Описові методи

1121. 128.Для оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження розраховують середні похибки. На що вказує середня похибка середньої та відносної величини ?

 • A.* Якою мірою результати вибіркового дослідження відрізняють від результатів генеральної сукупності

 • B. На можливу вірогідність середньої величини

 • C. На можливу вірогідність відносного показника

 • D. На методичну похибку

 • E. На необхідність збільшення кількості числа спостережень

1122. 129.Будь-яке припущення про вигляд або властивості розподілу досліджуваної в експерименті випадкової величини називають:

 • A.* Статистичною гіпотезою

 • B. Науковою гіпотезою

 • C. Артефактом

 • D. Висновком

 • E. Припущенням

1123. 130.Для перевірки правильності нульової гіпотези Н0 задається:

 • A.* Рівень значущості альфа

 • B. Значення дисперсії

 • C. Середнє арифметичне значення

 • D. Нульовий рівень

 • E. Відносна величина

1124. 131.Рівень значущості альфа(р) 0,07 це ймовірність:

 • A.* Здійснити помилку першого роду

 • B. Відхилити нульову й альтернативну гіпотези

 • C. Настання події

 • D. Протилежної події

 • E. Здійснити помилку другого роду

1125. 132.Чим менша величина рівня значущості альфа, тим частіше нульова гіпотеза Н0 буде:

 • A.* Відхилятися

 • B. Визнаватися правильною

 • C. Визнаватися неправильною

 • D. Формулюватися набагато складніше

 • E. Прийматися

1126. 133.Що таке помилка першого роду?

 • A.* Нульова гіпотеза Н0 відхиляється, хоча в дійсності вона є правильною

 • B. Приймається нульова гіпотеза Н0, хоча насправді правильною є альтернативна гіпотеза На

 • C. Приймається нульова та альтернативна гіпотеза

 • D. Відхиляється нульова та альтернативна гіпотеза

 • E. Всі відповіді правильні

1127. 134.Переважна більшість статистичних методик передбачає наявність нормального розподілу варіант у досліджуваній сукупності. Але на практиці зустрічаються не тільки нормальні, але й інші види розподілу ознак. Які методи для оцінки вірогідності різниці необхідно використовувати в цих випадках?

 • A.* Параметричні методи

 • B. Непараметричні методи

 • C. Методи достовірності результатів статистичного дослідження

 • D. Нормальні методи

 • E. Описові методи

1128. 135.Методика аналізу результатів статистичного дослідження обов`язково включає оцінку вірогідності отриманих результатів. При якому найбільшому значенні середньої похибки середньої арифметичної ми повинні їй довіряти?

 • A.* Середня величина не менше ніж у 3 рази перевищує свою похибку.

 • B. Середня похибка перевищує середню величину

 • C. Середня величина не менше ніж у 4 рази перевищує свою похибку.

 • D. Середня величина не менше ніж в один раз перевищує свою похибку

 • E. Середня величина і середня похибка рівні між собою.

1129. 136.Статистичні гіпотези розглядаються на:

 • A.* На експериментальному матеріалі дослідження

 • B. Парами

 • C. В наукових виданнях

 • D. В літературі

 • E. На теоретичному матеріалі

1130. 137.Найчастіше рівень значущості беруть рівним:

 • A.* 0,05 або 0,01, досить рідко 0,001

 • B. 0,95 або 0,99

 • C. 10 %

 • D. Нулю

 • E. 50 %

1131. 138.Рівень значущості альфа (р) 0,06 це ймовірність:

 • A.* Здійснити помилку першого роду

 • B. Відхилити нульову й альтернативну гіпотези

 • C. Настання події

 • D. Протилежної події

 • E. Здійснити помилку другого роду

1132. 139.Коли виникає помилка реєстрації?

 • A.* Внаслідок неправильного встановлення фактів

 • B. Внаслідок того, що вибіркова сукупність недостатньо повно відтворює всю досліджувану сукупність

 • C. Внаслідок свідомого перекручення дійсності у бік збільшення дійсних розмірів досліджуваної ознаки

 • D. Внаслідок різних випадкових причин: описка, обмовка

 • E. Внаслідок несправності вимірювальних приладів, недосконалості статистичного інструментарію

1133. 140.Коли виникає навмисна помилка репрезентативності?

 • A.* Внаслідок свідомого перекручення дійсності у бік збільшення або зменшення дійсних розмірів досліджуваної ознаки

 • B. Нульова гіпотеза Н0 відхиляється, хоча в дійсності вона є правильною

 • C. Приймається нульова гіпотеза Н0, хоча насправді правильною є альтернативна гіпотеза На

 • D. Приймається нульова та альтернативна гіпотеза

 • E. Відхиляється нульова та альтернативна гіпотеза

1134. 141.При якому мінімальному значенні критерію вірогідності Стьюдента (t) різниця між статистичними показниками буде достовірною, при кількості спостережень більше 30?

 • A.* t ?1,96

 • B. t ?1,06

 • C. t ? 1,56

 • D. t ? 2,10

 • E. t ? 2,58

1135. 142.Як називаються статистичні критерії при оцінці сукупностей, які не підпорядковані закону нормального розподілу?

 • A.* Непараметричні критерії.

 • B. Параметричні критерії.

 • C. Стохастичні критерії.

 • D. Альтернативні критерії.

 • E. Індивідуальні критерії

1136. 143.Довірчий інтервал для похідних величин у генеральній сукупності, які були отримані при вибірковому дослідженні, становить собою:

 • A.* Інтервал, у межах якого при заданій імовірності знаходяться значення похідної величини в генеральній сукупності

 • B. Різницю між максимальною і мінімальною варіантами

 • C. Різницю між двома похідними величинами, які порівнюються

 • D. Різницю між наступною варіантою і попередньою

 • E. Процентне відношення між похідними величинами, отриманими при вибіркових і генеральних статистичних дослідженнях

1137. 144.Для оцінки вірогідності використовуються параметричні та непараметричні критерії (коефіцієнти). Який з наведених критеріїв є параметричним ?

 • A.* Коефіцієнт Стьюдента

 • B. Критерій знаків

 • C. Коефіцієнт відповідності

 • D. Коефіцієнт співвідношення

 • E. Критерій Уайта

1138. 145.Яке значення t відповідає ймовірності безпомилкового прогнозу (р) 95,5 %?

 • A.* 2

 • B. 1

 • C. 3

 • D. 5

 • E. 0,5

1139. 146.Які є критерії достовірності?

 • A.* Похибка репрезентативності, довірчі межі, коефіцієнт Стюдента

 • B. Коефіцієнт варіації, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт Стюдента

 • C. Похибка репрезентативності, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт Стюдента

 • D. Похибка репрезентативності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт Стюдента

 • E. Похибка репрезентативності, коефіцієнт Стюдента

1140. 147.Довірчий інтервал для похідних величин у генеральній сукупності, які були отримані при вибірковому дослідженні, становить собою:

 • A.* Інтервал, у межах якого при заданій імовірності знаходяться значення похідної величини в генеральній сукупності

 • B. Різницю між максимальною і мінімальною варіантами

 • C. Різницю між двома похідними величинами, які порівнюються

 • D. Різницю між наступною варіантою і попередньою

 • E. Процентне відношення між похідними величинами, отриманими при вибіркових і генеральних статистичних дослідженнях

1141. 148.Вкажіть критерій достовірності різниці між показниками (відносними величинами) в двох різних групах:

 • A.* Коефіцієнт Стьюдента

 • B. Коефіцієнт варіації

 • C. Коефіцієнт кореляції

 • D. Коефіцієнт Спірмена

 • E. Коефіцієнт Пірсона

1142. 149.Для довірчих інтервалів показника в межах М±3m ймовірність безпомилкового прогнозу складає:

 • A.* 99,7%

 • B. 58,3%

 • C. 68,3%

 • D. 85,5%

 • E. 95,5%

1143. 150.Вкажіть вихідні дані для розрахунку середньої похибки відносної величини?

 • A.* Показник, альтернатива показника, число спостережень

 • B. Середня арифметична, середнє квадратичне відхилення

 • C. Середнє квадратичне відхилення, число спостережень

 • D. Значення середніх величин у двох групах та їх похибок

 • E. Значення відносних величин у двох групах та їх похибок

1144. 151.Аналіз результатів статистичних досліджень включає оцінку вірогідності порівнюваних сукупностей за параметричними та непараметричними критеріями. В яких випадках використовують параметричні критерії ?

 • A.* Коли сукупність має кількісні показники та нормальний (симетричний) розподіл ознаки

 • B. Коли ми не знаємо який розподіл ознаки в сукупності

 • C. Коли показник має якісну характеристику

 • D. Коли показник має напівякісну характеристику

 • E. Коли сукупність не відповідає нормальному розподілу ознаки

1145. 152.Яке значення t відповідає ймовірності безпомилкового прогнозу (р) 68,3 %?

 • A.* 1

 • B. 2

 • C. З

 • D. 5

 • E. 0,5

1146. 153.Що є основою для визначення достовірності результату вибіркового дослідження або його похибки ?

 • A.* Закон великих чисел

 • B. Теорія ймовірності..

 • C. Нормальний тип розподілу.

 • D. Способи статистичної вибірки.

 • E. Динамічний аналіз.

1147. 154.Однією з особливостей вибіркової статистичної сукупності є репрезентативність ознаки. Яке з наведених визначень відповідає цьому поняттю?

 • A.* Відповідність з очікуваною ймовірністю параметрам генеральної сукупності

 • B. Необхідність збільшення числа спостережень

 • C. Необхідність зменшення числа спостережень

 • D. Вірогідність безпомилкового прогнозу

 • E. Вірогідність помилкового прогнозу

1148. 155.При якому мінімальному значенні критерію вірогідності Стьюдента (t) різниця між статистичними показниками буде достовірною, при кількості спостережень більше 30?

 • A.* t ? 2,00

 • B. t ? 1,06

 • C. t ? 1,56

 • D. t ? 1,96

 • E. t ? 2,58

1149. 156.Вкажіть вихідні дані для розрахунку середньої похибки середньої величини?

 • A.* Середнє квадратичне відхилення, число спостережень

 • B. Показник, альтернатива показника, число спостережень

 • C. Середня арифметична, середнє квадратичне відхилення

 • D. Значення середніх величин у двох групах та їх похибок

 • E. Значення відносних величин у двох групах та їх похибок

1150. 157.Для оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження розраховують середні похибки. На що вказує середня похибка середньої та відносної величини?

 • A.* Якою мірою результати вибіркового дослідження відрізняють від результатів генеральної сукупності

 • B. На можливу вірогідність середньої величини

 • C. На можливу вірогідність відносного показника

 • D. На методичну похибку

 • E. На необхідність збільшення кількості числа спостережень

1151. 158.Яке значення t відповідає ймовірності безпомилкового прогнозу (р) 99,7 %?

 • A.* 3

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 5

 • E. 0,5

1152. 159.Вкажіть критерій достовірності різниці між показниками (середніми величинами) в двох різних групах?

 • A.* Коефіцієнт Стьюдента

 • B. Коефіцієнт варіації

 • C. Коефіцієнт кореляції

 • D. Коефіцієнт Спірмена

 • E. Коефіцієнт Пірсона

1153. 160.При якому значенні відповідного критерію достовірності можна вважати різницю між показниками суттєвою?

 • A.* ?2,00

 • B. 0,05

 • C. ?1,00

 • D. <1,05

 • E. ?1,55

1154. 161.Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,7%?

 • A.* p ? 0,01

 • B. p ? 1,0

 • C. p ?0,1

 • D. p ? 0,05

 • E. p ? 0,1

1155. 162.Аналіз результатів статистичних досліджень включає оцінку вірогідності порівнюваних сукупностей за параметричними та непараметричними критеріями. В яких випадках використовують непараметричні критерії?

 • A.* Коли сукупність не відповідає нормальному розподілу ознаки та має якісні, напівякісні характеристики

 • B. Коли сукупність має кількісні характеристики та нормальний розподіл ознаки

 • C. Коли показник має нормальний розподіл ознаки

 • D. Коли показник має кількісну характеристику

 • E. Коли ми вважаємо, що розподіл ознаки в сукупності підпорядковується закону нормального розподілу

1156. 163.Непараметричні критерії оцінки вірогідності результатів дослідження використовуються в тих випадках, коли необхідно установити вірогідність різниці: 1) у двох взаємопов'язаних або 2) у двох незалежних сукупностях. Які непараметричні критерії можуть бути використані в другому випадку?

 • A.* Х-Критерій Ван-дер-Вардена

 • B. Критерій знаків

 • C. Т-критерій Вілкоксона

 • D. Всі відповіді вірні

 • E. Всі відповіді невірні

1157. 164.При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному, напівякісному та якісному вигляді. Як називаються ці методи статистичного аналізу?

 • A.* Непараметричні методи

 • B. Параметричні методи

 • C. Методи достовірності результатів статистичного дослідження

 • D. Якісні методи

 • E. Описові методи

1158. 165.Для визначення достовірності різниці між явищами при порівнянні 2-х і більше груп використовують:

 • A.* Хі- квадрат

 • B. Середнє квадратичне

 • C. Коефіцієнт достовірності

 • D. Критерії Стьюдента

 • E. Похибки середньої квадратичної

1159. 166.При оцінці вірогідності різниці статистичних величин у двох статистичних сукупностях, незалежних одна від другої, приймалась нульова гіпотеза, в основу якої покладено припущення про відсутність різниці між цими групами. Який непараметричний метод використовувався в цьому випадку?

 • A.* Критерій відповідності

 • B. Т-критерій Вілкоксона

 • C. Критерій знаків

 • D. Критерій Колмогорова-Смирнова

 • E. Всі методи

1160. 167.Частоти, що використовуються для розрахунку ксі 2 мають бути виражені в:

 • A.* Абсолютних числах

 • B. Відносних величинах

 • C. Середніх величинах

 • D. %

 • E. Будь якими числами

1161. 168.Проведена оцінка достовірності відмінностей у незалежних вибірках за допомогою непараметричного критерію Манна-Уїтні виявила, шо емпіричне Uемп=63, критичне Uкр(0,05)=51. Оцініть одержаний результат.

 • A.* Різниця між порівнювальними групами за досліджуваним фактором відсутня - Н0

 • B. Існує достовірна різниця між порівнювальними групами за досліджуваним фактором Н1

 • C. Висновок залежить від умов експерименту

 • D. З ймовірністю альфа приймається гіпотеза Н0

 • E. З ймовірністю бета приймається гіпотеза Н0

1162. 169.Для оцінки вірогідності різниці результатів, які отримані для однієї групи хворих протягом різних періодів, можуть бути використані різні непараметричні методи. Як називається метод, який дозволяє встановити не лише напрямок змін, але і їх вираженість?

 • A.* Т-критерій Вілкоксона

 • B. Критерій знаків

 • C. Критерій Колмогорова-Смирнова

 • D. Критерій відповідності

 • E. Всі відповіді вірні

1163. 170.Непараметричні критерії оцінки вірогідності результатів дослідження використовуються в тих випадках, коли необхідно установити вірогідність різниці: 1) у двох взаємопов'язаних або 2) у двох незалежних сукупностях. Які непараметричні критерії можуть бути використані в другому випадку?

 • A.* Критерій Уайта

 • B. Критерій знаків

 • C. Т-критерій Вілкоксона

 • D. Всі відповіді вірні

 • E. Всі відповіді невірні

1164. 171.Оцінка ксі 2 здійснюється:

 • A.* По таблиці

 • B. Розрахунковим методом

 • C. Прямим методом

 • D. Непрямим методом

 • E. Зворотним методом

1165. 172.Для оцінки вірогідності різниці за результатами, які отримані для однієї групи хворих протягом різних періодів, можуть бути використані різні непараметричні методи. Як називається метод, який базується на підрахунку числа при парному їх порівнянні не тільки однонаправлених результатів, але і їх величин?

 • A.* Т-критерій Вілкоксона

 • B. Критерій знаків

 • C. Критерій Колмогорова-Смирнова

 • D. Критерій відповідності

 • E. Всі відповіді вірні

1166. 173.Непараметричні критерії оцінки вірогідності результатів дослідження використовуються в тих випадках, коли необхідно установити вірогідність різниці: 1) у двох взаємопов'язаних або 2) у двох незалежних сукупностях. Які непараметричні критерії можуть бути використані в другому випадку?

 • A.* Серійний критерій

 • B. Критерій знаків

 • C. Т-критерій Вілкоксона

 • D. Всі відповіді вірні

 • E. Всі відповіді невірні

1167. 174.Переважна більшість статистичних методик передбачає наявність нормального розподілу варіант у досліджуваній сукупності. Але на практиці зустрічаються не тільки нормальні, але й інші види розподілу ознак. Які методи для оцінки вірогідності різниці необхідно використовувати в цих випадках?

 • A.* Непараметричні методи

 • B. Параметричні методи

 • C. Методи достовірності результатів статистичного дослідження

 • D. Нормальні методи

 • E. Описові методи

1168. 175.Для оцінки достовірності різниці в двох незалежних статистичних сукупностях з нерівною кількістю спостережень використовують:

 • A.* Х-критерій Ван-дер-Вардена

 • B. Т-критерій Вілкоксона

 • C. Критерій відповідності

 • D. Критерій знаків

 • E. Критерій Колмогорова-Смирнова

1169. 176.Скільки існує методів розрахунку критерію ксі 2?

 • A.* 3

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 4

 • E. 5

1170. 177.Що таке нульова гіпотеза?

 • A.* Це гіпотеза про відсутність відмінностей у значеннях ознак

 • B. Це гіпотеза про помилкове віднесення групи низького ризику до групи високого ризику

 • C. Це гіпотеза про наявність статистично значущої кореляції поміж факторами

 • D. Це гіпотеза про помилкове віднесення групи високого ризику до групи низького ризику

 • E. Це гіпотеза про розподіл

1171. 178.Як називаються критерії згоди при оцінці сукупностей, які не підпорядковані закону нормального розподілу?

 • A.* Непараметричні критерії.

 • B. Параметричні критерії.

 • C. Стохастичні критерії.

 • D. Альтернативні критерії.

 • E. Індивідуальні критерії

1172. 179.Для визначення достовірності різниці між двома вибірками за рівнем будь-якої ознаки, виміряної якісно, між малими вибірками використовують:

 • A.* Критерій Манна-Уітні

 • B. Середнє квадратичне

 • C. Коефіцієнт достовірності

 • D. Критерії Стьюдента

 • E. Похибки середньої квадратичної

1173. 180.Як називається кореляційний зв'язок за направленістю, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються по відношенню один до одного пропорційно?

 • A.* Прямолінійний

 • B. Варіаційний

 • C. Криволінійний

 • D. Зворотний

 • E. Достовірний

1174. 181.Який вид зв'язку між ознаками (явищами) характерний для соціально-медичних процесів, клінічної медицини та біології?

 • A.* Кореляційний

 • B. Репрезентативний

 • C. Варіаційний

 • D. Функціональний

 • E. Динамічний.

1175. 182.Яке мінімальне значення t дозволяє зробити висновок, що коефіцієнт кореляції достовірний?

 • A.* 2

 • B. 0,5

 • C. 1

 • D. 3

 • E. 5

1176. 183.Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність прямого слабкого кореляційного зв'язку?

 • A.* Від 0,01 до 0,29

 • B. Від 1 до 0,5

 • C. Від 1 до 0,6

 • D. Від 0,7 до 1

 • E. Від 0,3 до 0,69

1177. 184.Який з методів статистичної обробки даних необхідно використати для оцінки міри впливу чинників навколишнього середовища на здоров'я населення?

 • A.* Кореляційний аналіз

 • B. Аналіз динамічного ряду

 • C. Розрахунок відносних і середніх величин

 • D. Методи оцінки вірогідності відмінностей

 • E. Методи стандартизації

1178. 185.Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність прямого сильного кореляційного зв'язку?

 • A.* Від 0,7 до 1

 • B. Від 1 до 0,5

 • C. Від 1 до 0,6

 • D. Від 0,3 до 0,69

 • E. Від 0,01 до 0,29

1179. 186.Вкажіть вихідні дані для розрахунку коефіцієнта кореляції рангів.

 • A.* Різниця рангів і число спостережень

 • B. Відхилення кожної варіанти від середньої в рядах x і y

 • C. Значення коефіцієнта кореляції і число спостережень

 • D. Значення коефіцієнта кореляції та його похибки

 • E. Різниця рангів і похибка

1180. 187.Що є основою методу лінійної кореляції?

 • A.* Ранжування рядів

 • B. Визначення медіани

 • C. Розрахунок відхилень варіант від середніх величин

 • D. Впорядкування рядів, які порівнюються

 • E. Визначення коефіцієнта варіації

1181. 188.Розрізняють дві форми звязків між явищами або процесами: функціональний та кореляційний. Для яких процесів характерний функціональний зв'язок?

 • A.* Фізико-хімічних

 • B. Медичних

 • C. Біологічних

 • D. Політичних

 • E. Соціологічних

1182. 189.З якою метою проводиться кореляційне відношення показників?

 • A.* Оцінки взаємозв'язку між явищами

 • B. Усунення впливу якісної неоднорідності у складі сукупностей, що вивчаються

 • C. Порівняння оцінки достовірності між показниками.

 • D. Усунення неоднорідності кількісного складу сукупностей

 • E. Вивчення та аналізу динаміки показників

1183. 190.Який статистичний метод обробки матеріалу треба використати для встановлення зв'язку між захворюваністю та температурними умовами довкілля?

 • A.* Кореляції

 • B. Відносні показники

 • C. Стандартизації

 • D. Середні величини

 • E. Динамічні ряди

1184. 191.Для оцінки сили й достовірності кореляційного зв'язку між якісними ознаками можна використати:

 • A.* Метод рангової кореляції

 • B. Метод сигмальних відхилень

 • C. Критерій знаків

 • D. Метод лінійної кореляції

 • E. Коефіцієнт співвідношення

1185. 192.Вкажіть вихідні дані для розрахунку коефіцієнта кореляції способом Спірмена.

 • A.* Значення коефіцієнта кореляції та його похибки

 • B. Різниця рангів і число спостережень

 • C. Відхилення кожної варіанти від середньої в рядах x і y

 • D. Значення коефіцієнта кореляції і число спостережень

 • E. Різниця рангів і похибка

1186. 193.Коли при зміні факторної ознаки змінюються відразу декілька результативних ознак, це є взаємозвязок:

 • A.* Кореляційний

 • B. Стандартизований

 • C. Функціональний

 • D. Дискретний

 • E. Репрезентативний

1187. 194.Одним із методів встановлення зв'язку між явищами є метод рангової кореляції. Що є основою цього методу?

 • A.* Ранжування порівнюваних ознак

 • B. Визначення варіації ознак

 • C. Визначення середніх величин ознак, які вивчаються

 • D. Визначення темпу росту величин порівнюваних ознак

 • E. Визначення «нульової» гіпотези

1188. 195.Якщо при рівномірній зміні однієї ознаки спостерігаються наростаючі або спадаючі середні значення іншої ознаки ми отримаємо наступний вид кореляційного звязку:

 • A.* Криволінійний

 • B. Прямий

 • C. Прямолінійний

 • D. Зворотний

 • E. Повний

1189. 196.Різниця між даним рівнем ряду та попереднім є :

 • A.* Абсолютним приростом

 • B. Темпом росту

 • C. Темпом приросту

 • D. Абсолютним значенням 1 % приросту

 • E. Показником наочності

1190. 197.Відношення даного рівня ряду до попереднього є :

 • A.* Темпом росту

 • B. Абсолютним приростом

 • C. Темпом приросту

 • D. Абсолютним значенням 1 % приросту

 • E. Показником наочності

1191. 198.Відношення кожного наступного рівня ряду до першого рівня є :

 • A.* Показником наочності

 • B. Абсолютним приростом

 • C. Темпом росту

 • D. Темпом приросту

 • E. Абсолютним значенням 1 % приросту

1192. 199.Відношення абсолютного приросту даного рівня ряду до абсолютного рівня попереднього є :

 • A.* Темпом приросту

 • B. Абсолютним приростом

 • C. Темпом росту

 • D. Абсолютним значенням 1 % приросту

 • E. Показником наочності

1193. 200.Відношення абсолютного приросту до темпу приросту називається:

 • A.* Абсолютним значенням 1 % приросту

 • B. Абсолютним приростом

 • C. Темпом росту

 • D. Темпом приросту

 • E. Показником наочності

1194. 201.Показник наочності це:

 • A.* Відношення кожного наступного рівня ряду до першого рівня

 • B. Відношення абсолютного приросту до темпу приросту

 • C. Відношення абсолютного приросту даного рівня ряду до абсолютного рівня попереднього

 • D. Відношення даного рівня ряду до попереднього

 • E. Різниця між даним рівнем ряду та попереднім

1195. 202.Абсолютний приріст це:

 • A.* Різниця між даним рівнем ряду та попереднім

 • B. Відношення кожного наступного рівня ряду до першого рівня

 • C. Відношення абсолютного приросту до темпу приросту

 • D. Відношення абсолютного приросту даного рівня ряду до абсолютного рівня попереднього

 • E. Відношення даного рівня ряду до попереднього

1196. 203.Темп росту це:

 • A.* Відношення даного рівня ряду до попереднього

 • B. Відношення кожного наступного рівня ряду до першого рівня

 • C. Відношення абсолютного приросту до темпу приросту

 • D. Відношення абсолютного приросту даного рівня ряду до абсолютного рівня попереднього

 • E. Різниця між даним рівнем ряду та попереднім

1197. 204.Темп приросту це:

 • A.* Відношення абсолютного приросту даного рівня ряду до абсолютного рівня попереднього

 • B. Відношення кожного наступного рівня ряду до першого рівня

 • C. Відношення абсолютного приросту до темпу приросту

 • D. Відношення даного рівня ряду до попереднього

 • E. Різниця між даним рівнем ряду та попереднім

1198. 205.Абсолютне значення 1 % приросту це:

 • A.* Відношення абсолютного приросту до темпу приросту

 • B. Відношення абсолютного приросту даного рівня ряду до абсолютного рівня попереднього

 • C. Відношення кожного наступного рівня ряду до першого рівня

 • D. Відношення даного рівня ряду до попереднього

 • E. Різниця між даним рівнем ряду та попереднім

1199. 206.Числові ряди, які характеризують розміри явищ за певні періоди часу, називаються:

 • A.* Інтервальними

 • B. Моментними

 • C. Репрезентативними

 • D. Варіаційними

 • E. Радіальними

1200. 207.Числові ряди, які характеризують обсяг явищ на певний момент часу, називаються:

 • A.* Моментними

 • B. Інтервальними

 • C. Репрезентативними

 • D. Варіаційними

 • E. Радіальними

1201. 208.Динамічний ряд, в якому рівні представлені абсолютними цифрами, називається:

 • A.* Простим

 • B. Інтервальним

 • C. Складним

 • D. Похідним

 • E. Моментним

1202. 209.Динамічний ряд, в якому рівні представлені інтенсивними показниками, називається:

 • A.* Складним

 • B. Простим

 • C. Інтервальним

 • D. Репрезентативним

 • E. Моментним

1203. 210.Динамічний ряд, в якому рівні представлені середніми величинами, називається:

 • A.* Похідним

 • B. Простим

 • C. Інтервальним

 • D. Репрезентативним

 • E. Моментним

1204. 211.Найпростіший спосіб вирівнювання динамічного ряду, суть якого полягає у обєднанні періодів, називається:

 • A.* Методом збільшення інтервалів часу

 • B. Методом ковзної середньої

 • C. Методом найменших квадратів

 • D. Методом найбільших квадратів

 • E. Методом стандартизації

1205. 212.Спосіб вирівнювання динамічного ряду, суть якого полягає у пошуку пересічних значень, називається:

 • A.* Методом ковзної середньої

 • B. Методом збільшення інтервалів часу

 • C. Методом найменших квадратів

 • D. Методом найбільших квадратів

 • E. Методом стандартизації

1206. 213.Одним із критеріїв епідеміологічної значущості інфекції є:

 • A.* Захворюваність

 • B. Смертність

 • C. Інвалідність

 • D. Тривалість непрацездатності

 • E. Показник неефективного використання працездатного населення

1207. 214.Епідеміологічна діагностика це:

 • A.* Розпізнавання захворюваності й епідемічного стану населення

 • B. Сукупність науково обґрунтованих рекомендацій

 • C. Система спостереження за епідемічним процесом

 • D. Масові обстеження населення для отримання певних даних

 • E. Системний аналіз у теорії управління протиепідемічною системою

1208. 215.Що не відноситься до структури епідеміологічного методу:

 • A.* Типологічні прийоми

 • B. Дескриптивні прийоми

 • C. Експериментальні прийоми

 • D. Математичне моделювання

 • E. Експериментальні прийоми

1209. 216.Метою експериментальних прийомів є:

 • A.* Доведення чи спростування гіпотез про чинники ризику захворювання; кількісне оцінювання ефективності засобів і методів профілактики; побудова й оцінювання нових наукових гіпотез

 • B. Визначення пріоритетних проблем профілактики на основі аналізу структури захворюваності за групами інфекцій та за окремими нозологіями, а відносно окремих нозологій за територіями, групами ризику і часом; формулювання гіпотез про чинники ризику

 • C. Нічого з вище зазначеного

 • D. Прогнозування проявів епідемічного процесу (захворюваності та ін.)

 • E. Оцінка гіпотез про чинники ризику; визначення напрямків профілактики у відповідності до чинників ризику

1210. 217.Прогнозування проявів епідемічного процесу на основі використання математичних формул, виведених із цифрових матеріалів, що характеризують фактичні прояви епідемічного процесу це:

 • A.* Формально-математичне моделювання

 • B. Кількісне моделювання

 • C. Якісне моделювання

 • D. Експеримент

 • E. Фізичне моделювання

1211. 218.Рівень А доказовості епідеміологічних досліджень:

 • A.* Докази переконливі: є вагомі докази на користь застосування цього методу

 • B. Відносна переконливість доказів: є достатньо доказів на користь того, щоб рекомендувати дану пропозицію

 • C. Достатніх доказів немає: існуючих доказів недостатньо для надання рекомендації, але рекомендації можливі з урахуванням інших обставин.

 • D. Достатньо негативних доказів: є достатньо доказів, щоб рекомендувати відмовитися від застосування цього методу в певній ситуації

 • E. Вагомі негативні докази: є досить переконливі докази, щоб виключити даний метод з рекомендацій

1212. 219.Захворюваність, що не властива для певної місцевості, тобто занесена з іншої території це:

 • A.* Екзотична захворюваність

 • B. Епідемічна захворюваність

 • C. Ендемічна захворюваність

 • D. Неепідемічна захворюваність

 • E. Спорадична захворюваність

1213. 220.Рівень C доказовості епідеміологічних досліджень:

 • A.* Достатніх доказів немає: існуючих доказів недостатньо для надання рекомендації, але рекомендації можливі з урахуванням інших обставин

 • B. Докази переконливі: є вагомі докази на користь застосування цього методу

 • C. Відносна переконливість доказів: є достатньо доказів на користь того, щоб рекомендувати дану пропозицію

 • D. Достатньо негативних доказів: є достатньо доказів, щоб рекомендувати відмовитися від застосування цього методу в певній ситуації

 • E. Вагомі негативні докази: є досить переконливі докази, щоб виключити даний метод з рекомендацій

1214. 221.Якщо показник є статистично значущим, то це свідчить про те, що:

 • A.* Результат дослідження не можна пояснити варіаціями вибірки

 • B. Результат дослідження можна пояснити варіаціями вибірки

 • C. Дослідження проведено невірно

 • D. Немає правильної відповіді

 • E. Результати недостовірні

1215. 222.Метою аналітичних прийомів є:

 • A.* Оцінка гіпотез про чинники ризику; визначення напрямків профілактики у відповідності до чинників ризику

 • B. Доведення чи спростування гіпотез про чинники ризику захворювання; кількісне оцінювання ефективності засобів і методів профілактики; побудова й оцінювання нових наукових гіпотез

 • C. Визначення пріоритетних проблем профілактики на основі аналізу структури захворюваності за групами інфекцій та за окремими нозологіями, а відносно окремих нозологій за територіями, групами ризику і часом; формулювання гіпотез про чинники ризику

 • D. Вірна відповідь відсутня

 • E. Прогнозування проявів епідемічного процесу (захворюваності та ін.)

1216. 223.Для складання комплексного плану протиепідемічних заходів не потрібні:

 • A.* Матеріали про тривалість життя населення

 • B. Епідеміологічний аналіз захворюваності за 5 років

 • C. Плани протиепідемічних заходів за останні роки

 • D. Матеріали про стан охорони здоровя у цілому

 • E. Відомості про заплановані заходи протиепідемічного напрямку (розвиток каналізації, водогону тощо)

1217. 224.Рівень B доказовості епідеміологічних досліджень:

 • A.* Відносна переконливість доказів: є достатньо доказів на користь того, щоб рекомендувати дану пропозицію

 • B. Докази переконливі: є вагомі докази на користь застосування цього методу

 • C. Достатніх доказів немає: існуючих доказів недостатньо для надання рекомендації, але рекомендації можливі з урахуванням інших обставин.

 • D. Достатньо негативних доказів: є достатньо доказів, щоб рекомендувати відмовитися від застосування цього методу в певній ситуації.

 • E. Вагомі негативні докази: є досить переконливі докази, щоб виключити даний метод з рекомендацій

1218. 225.Захворюваність, при якій реєструються поодинокі (спорадичні) випадки захворювань це:

 • A.* Спорадична захворюваність

 • B. Епідемічна захворюваність

 • C. Ендемічна захворюваність

 • D. Неепідемічна захворюваність

 • E. Екзотична захворюваність

1219. 226.Вкажіть, за якими показниками оцінюється епідеміологічна значущість захворювань?

 • A.* Середньо-багаторічної захворюваності

 • B. Смертність

 • C. Інвалідність

 • D. Показник втрачених повноцінних (недожитих) років життя

 • E. Показник неефективного використання працездатного населення

1220. 227.Назвіть основні аналітичні епідеміологічні методи дослідження.

 • A.* Когортне дослідження, дослідження типу "випадок-контроль"

 • B. Одиничне дослідження, дослідження типу "випадок-контроль"

 • C. Одиничне дослідження

 • D. Дослідження типу "випадок-контроль"

 • E. Дослідження типу "випадок-контроль", метааналіз, дисперсія

1221. 228.Група осіб з епідеміологічною ознакою це:

 • A.* Когорта

 • B. Рандомізація

 • C. Дисперсія

 • D. Варіанта

 • E. Вибірка

1222. 229.Що таке екзотична захворюваність?

 • A.* Епідемічна захворюваність

 • B. Спорадична захворюваність

 • C. Ендемічна захворюваність

 • D. Пандемія

 • E. Епідемічний спалах

1223. 230.Частина ризику, яка усувається за допомогою втручання, що вивчається, при вивченні лікування та профілактики захворювань називається:

 • A.* Ефективністю

 • B. Прогнозом

 • C. Ризиком

 • D. Когортою

 • E. Зміщеною вибіркою

1224. 231.Яким чином будується дизайн досліджень?

 • A.* При формуванні груп або при статистичному аналізі слід понизити вплив чинників на оцінюваний параметр

 • B. При формуванні груп або при статистичному аналізі слід виключити вплив чинників на оцінюваний параметр

 • C. При формуванні груп або при статистичному аналізі слід підвищити вплив чинників на оцінюваний параметр

 • D. При формуванні груп або при статистичному аналізі слід збалансувати вплив чинників на оцінюваний параметр

 • E. При формуванні груп або при статистичному аналізі слід рандомізувати вплив чинників на оцінюваний параметр

1225. 232.Чим визначається достовірність дослідження?

 • A.* Тим, якою мірою отримані результати справедливі відносно даної вибірки

 • B. Тим, якою мірою результати даного дослідження застосовні до інших груп хворих

 • C. Специфічністю показників даного дослідження

 • D. Чутливістю показників даного дослідження

 • E. Тим, якою мірою результати даного дослідження впливають на інші дослідження

1226. 233.Ретроспективне порівняльне дослідження факторів ризику в експериментальній і контрольній групах - це:

 • A.* Дослідження випадок-контроль

 • B. Дослідження обсервацій

 • C. Дослідження серій випадків

 • D. Опис клінічного випадку

 • E. Клінічні випробування

1227. 234.Приватним випадком когортних досліджень є:

 • A.* Рандомізоване контрольоване дослідження

 • B. Дослідження серій випадків

 • C. Опис клінічного випадку

 • D. Дослідження випадок-контроль

 • E. Клінічні випробування

1228. 235.Яке дослідження засновано на припущенні про те, що будь-яке поліпшення в процесі лікування обумовлене саме лікувальним засобом?

 • A.* Неконтрольоване випробування

 • B. Клінічні випробування

 • C. Дослідження серій випадків

 • D. Опис клінічного випадку

 • E. Когортні дослідження

1229. 236.Вкажіть головну характеристику неконтрольованого клінічного дослідження.

 • A.* Відсутня група контролю; ведеться збір клінічної інформації в динаміці захворювання або в зіставленні до та після лікування, або в перехресному дизайні клінічних досліджень

 • B. Оцінюється вірогідність певної гіпотези в клінічних дослідженнях без втручання, шляхом спостереження поточної клінічної практики та природного перебігу хвороби

 • C. Зіставлення стану хворих на момент дослідження і факторів ризику, які вивчені за архівними документами

 • D. Випадковий розподіл хворих, що забезпечує рівні шанси потрапити в ту або іншу групу випробування

 • E. Формулювання вірогідності прогнозу, що вивчається в цифровому вигляді

1230. 237.Наслідок випадкової варіації, яка є відхиленням результатів (окремого) спостереження у вибірці від дійсного значення в популяції, обумовлене виключно випадковістю це:

1231. 238.Стратифікована рандомізація це:

 • A.* Спосіб формування вибірки, при якому спочатку пацієнтів розподіляють по підгрупах з однаковим прогнозом, а потім рандомізують їх окремо в кожній підгрупі

 • B. Метод випадкового віднесення хворого до тієї або іншої досліджуваної групи

 • C. Зберігання в таємниці призначеного втручання від учасників, медичного персоналу і осіб, які здійснюють збір даних або оцінку клінічних результатів

 • D. Розділення спостережень за підгрупами зі схожими характеристиками

 • E. Випробування, в якому не намагалися призначати лікування всліпу

1232. 239.Використання рандомізації гарантує, що:

 • A.* На результати досліджень не вплинуть ні суб'єктивність дослідників, ні систематична помилка

 • B. На результати досліджень певним чином вплинуть суб'єктивність дослідників та систематична помилка

 • C. На результати досліджень не вплине суб'єктивність дослідників, але вплине систематична помилка

 • D. На результати досліджень вплине суб'єктивність дослідників, та не вплине систематична помилка

 • E. Немає вірної відповіді

1233. 240.Яке дослідження є прототипом дизайнів всіх епідеміологічних досліджень?

 • A.* Когортне

 • B. Дослідження серій випадків

 • C. Одномоментні дослідження

 • D. Опитування

 • E. Опис випадків

1234. 241.Спеціальний вигляд когортних досліджень, умови проведення яких (відбір груп втручання, характер втручання, організація спостереження та оцінка результатів) забезпечують усунення систематичних помилок - це:

 • A.* Клінічні випробування

 • B. Дослідження випадок-контроль

 • C. Дослідження обсервацій

 • D. Дослідження серій випадків

 • E. Опис клінічного випадку

1235. 242.Дослідження серій випадків це:

 • A.* Вивчення групи чисельністю 10 пацієнтів і більше з певним захворюванням ? самий розповсюджений спосіб опису клінічної картини захворювання

 • B. Характер втручання, організація спостереження та оцінка результатів забезпечують усунення систематичних помилок

 • C. Продольні і проспективні клінічні дослідження, в яких спочатку виділяються групи, а потім в цих групах протягом заданого часу реєструються певні нові клінічні результати

 • D. Клінічні дослідження, в яких дослідник збирає дані шляхом простого спостереження подій в їх натуральному перебігу, не втручаючись в них активно

 • E. Детальний виклад даних, отриманих шляхом спостереження одного або декількох випадків

1236. 243.Метод випадкового віднесення хворого до тієї або іншої досліджуваної групи називається:

 • A.* Рандомізацією

 • B. Стратифікацією

 • C. Плацебо

 • D. Стандартизацією

 • E. Системним аналізом

1237. 244.Когорта це:

 • A.* Група осіб, з початку обєднаних якою-небудь загальною ознакою та за якою протягом певного періоду часу ведеться спостереження, аби прослідити, що з ними станеться у подальшому

 • B. Сукупність індивідуумів, які проживають в певному географічному регіоні

 • C. Частина популяції, отримана шляхом відбору

 • D. Це відношення числа осіб, у яких спостерігається стан, що вивчається, до всіх обстежених за певний проміжок часу.

 • E. Генеральна статистична сукупність

1238. 245.Головна характеристика ретроспективного клінічного дослідження:

 • A.* Зіставлення стану хворих на момент дослідження і факторів ризику, які вивчені за архівними документами

 • B. Відсутня група контролю; ведеться збір клінічної інформації в динаміці захворювання або в зіставленні до та після лікування, або в перехресному дизайні клінічних досліджень

 • C. Оцінюється вірогідність певної гіпотези в клінічних дослідженнях без втручання, шляхом спостереження поточної клінічної практики та природного перебігу хвороби

 • D. Випадковий розподіл хворих, що забезпечує рівні шанси потрапити в ту або іншу групу випробування

 • E. Формулювання вірогідності прогнозу, що вивчається в цифровому вигляді

1239. 246.Метою кластерної рандомізації є:

 • A.* Зниження систематичної похибки, збільшення узагальненості

 • B. Забезпечення епідеміологічного підходу в клінічному досліддженні

 • C. Вивчення патогенезу дослідження рідкісних форм захворювання, генерація нових гіпотез

 • D. Цілеспрямоване формування груп дослідження для збільшення достовірності з певними ознаками

 • E. Зниження витрат на проведення дослідження

1240. 247.Дайте визначення поняття фактор ризику.

 • A.* Несприятливий вплив на об?єкт, який підвищує ймовірність виникнення порушення його структури чи функції

 • B. Несприятливий вплив на об?єкт

 • C. Ймовірність виникнення порушення структури організму

 • D. Ймовірність виникнення порушення функції організму

 • E. Несприятливий вплив на організм

1241. 248.Яке практичне застосування абсолютного та відносного ризиків?

 • A.* Відображає вірогідність результату (захворювання, смерті і т.п.) у групах експонованих по даному чиннику та неекспонованих осіб

 • B. Дозволяє спрогнозувати результати

 • C. Відображає статистичні показники

 • D. Використовується у звіті

 • E. Можна врахувати при лікуванні

1242. 249.Для чого збирати інформацію про фактори ризику?

 • A.* Для розробки програми запобігання їх впливу

 • B. Для аналізу

 • C. Для статистики

 • D. Для звіту

 • E. Для призначення лікування

1243. 250.Для чого проводити розрахунок абсолютного та відносного ризиків?

 • A.* Щоб побачити вірогідність результату захворювання чи смерті

 • B. Щоб побачити відношення захворювання до смерті

 • C. Щоб побачити відношення захворюваності до смертності

 • D. Щоб побачити вірогідність смерті

 • E. Щоб побачити вірогідність захворювання

1244. 251.Що вважається фактором ризику хвороби чи смерті?

 • A.* Додатковий несприятливий вплив на організм, який підвищує ймовірність виникнення захворювання чи смерті

 • B. Несприятливий вплив на організм, який підвищує ймовірність виникнення захворювання чи смерті

 • C. Вплив на організм, який підвищує ймовірність виникнення захворювання чи смерті

 • D. Вплив на організм, який підвищує ймовірність виникнення захворювання

 • E. Вплив на організм, який підвищує ймовірність виникнення смерті

1245. 252.Що представляє собою ризик?

 • A.* Це усвідомлена можливість небезпеки

 • B. Це неусвідомлена можливість небезпеки

 • C. Це можливість небезпеки

 • D. Це перевищена можливість небезпеки

 • E. Це будь-яка можливість небезпеки

1246. 253.Яке буквальне значення терміну «фактор»?

 • A.* Той, що робить

 • B. Той, що існує

 • C. Той, що світить

 • D. Той, що впливає

 • E. Той, що засвідчує

1247. 254.Як українською мовою звучить термін «фактор»?

 • A.* Чинник

 • B. Свідок

 • C. Дія

 • D. Впливник

 • E. Агент

1248. 255.Що означає термін «фактор»?

 • A.* Умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, істотна обставина в якомусь процесі, явищі

 • B. Рушійна сила

 • C. Причина будь-якого процесу

 • D. Істотна обставина в якомусь процесі

 • E. Істотна обставина в якомусь явищі

1249. 256.Як поділяються фактори ризику ?

 • A.* На ендогенні та екзогенні

 • B. На внутрішні і зовнішні

 • C. На впливові і невпливові

 • D. На діючі і недіючі

 • E. На інтактні та активні

1250. 257.Де починається дія на здоров?я ендогенного фактора?

 • A.* Безпосередньо в середині організму

 • B. В середині експонованої групи

 • C. В середині неекспонованої групи

 • D. В місці контакту з чинником ризику

 • E. В середовищі дії чинника ризику

1251. 258.Де починається дія на здоров?я екзогенного фактора?

 • A.* Вплив на організм відбувається ззовні

 • B. Поза експонованою групою

 • C. Поза неекспонованою групою

 • D. Поза межами контакту з чинником ризику

 • E. Поза середовищем дії чинника ризику

1252. 259.Як називаються фактори ризику, які піддаються корекції?

 • A.* Керовані.

 • B. Лабільні

 • C. Залежні

 • D. Нестабільні

 • E. Слабкі

1253. 260.Як називаються фактори ризику, на які вплинути практично неможливо?

 • A.* Некеровані

 • B. Стійкі

 • C. Незалежні

 • D. Сильні

 • E. Стабільні

1254. 261.Які фактори ризику належать до керованих?

 • A.* Спосіб життя

 • B. Режим харчування.

 • C. Стан забруднення довкілля

 • D. Мікроклімат робочої зони

 • E. Всі вище перелічені

1255. 262.Що представляє собою відносний ризик (Relative Risk = RR)?

 • A.* Відношення захворюваності серед осіб, що піддавалися та не піддавалися дії чинників ризику

 • B. Відношення захворюваності серед осіб, що хворіли і не хворіли

 • C. Відношення захворюваності серед осіб, що хворіли інфекційними і неінфекційними захворюваннями

 • D. Відношення захворюваності серед осіб, що піддавалися та не піддавалися лікуванню

 • E. Відношення захворюваності серед осіб, що піддавалися та не піддавалися профілактиці

1256. 263.Який показник є абсолютною арифметичною різницею в частоті несприятливих результатів між досліджуваною та контрольною групами?

 • A.* Зміна абсолютного ризику

 • B. Зміна відносного ризику

 • C. Зміна середнього ризику

 • D. Коефіцієнт кореляції

 • E. Динамічний показник

1257. 264.Масове обстеження населення для виявлення хворих це є:

 • A.* Скринінг

 • B. Лікування

 • C. Послуга в галузі охорони здоровя

 • D. Первинна профілактика

 • E. Вторинна профілактика

1258. 265.Метою скринінгу є:

 • A.* Виявлення у осіб захворювань, при клінічно безсимптомному їх перебігу

 • B. Обстеження свідомо хворих

 • C. Оцінка характеру захворювання

 • D. Оцінка прогнозу та результатів захворювання

 • E. Попередження ускладнень та смертності від захворювань

1259. 266.Медичне обстеження повинно здійснюватися безперервно, а не «раз і назавжди». Це є положенням:

 • A.* Скринінгу

 • B. Послуги в галузі охорони здоровя

 • C. Лікування

 • D. Профілактики

 • E. Виявлення ускладнень хвороби

1260. 267.Менший обсяг лікування, що дозволяє вилікувати деякі захворювання на ранній стадії є одною з переваг:

 • A.* Скринінгу

 • B. Страхової медицини

 • C. Сімейної медицини

 • D. Запобігання захворювання

 • E. Діагностики

1261. 268.Потреба витрат на медичні ресурси на тлі того, що більшість обстежених осіб виявляються здоровими, є одним з недоліків:

 • A.* Скринінгу

 • B. Сімейної медицини

 • C. Діагностики

 • D. Страхової медицини

 • E. Запобігання захворювання

1262. 269.Кому проводиться масовий (універсальний) скринінг?

 • A.* Усім особам з певної категорії

 • B. Особам з групи ризику

 • C. Особам з ранніми ознаками хвороби

 • D. Всьому населенню території

 • E. Членам сімї, в якій виявлено спадкову патологію

1263. 270.Селективний скринінг проводиться:

 • A.* Особам з групи ризику

 • B. Усім особам з певної категорії

 • C. Особам з ранніми ознаками хвороби

 • D. Всьому населенню території

 • E. Усім дітям певного віку

1264. 271.Безпосереднім результатом скринінгу є:

 • A.* Виявлення хронічної хвороби до моменту клінічного прояву

 • B. Виявлення хвороби на ранніх стадіях

 • C. Встановлення клінічного прояву захворювання в осіб, які вже мають ті чи інші скарги та симптоми

 • D. Попередження ускладнень та смертності від захворювань

 • E. Оцінка прогнозу та результатів захворювання

1265. 272.Формування контингентів (груп ризику), які мають найбільшу ймовірність захворіти і підлягають діагностичним дослідженням з метою відбору осіб, які дійсно є носіями даної патології, є головним завданням:

 • A.* Скринінгу

 • B. Ранньої діагностики

 • C. Профілактики

 • D. Діагностики

 • E. Диспансерного спостереження

1266. 273.Основні критерії, які повинні бути дотримані перед проведенням скринінгу щодо будь-якого захворювання.

 • A.* Захворювання повинно бути важливою проблемою охорони здоровя, часто зустрічатися

 • B. Відсутність діагностичного тесту

 • C. Ефективність лікування не залежить від стадії виявлення захворювання

 • D. Відсутність можливості ефективного лікування

 • E. Відсутність постійного контролю і систематичної оцінки

1267. 274.До принципів проведення скринінгових досліджень належить:

 • A.* Метод дослідження має бути прийнятний для використання в популяції

 • B. Не вивчений перебіг захворювань

 • C. Важкодоступні можливості лікування та профілактики

 • D. Обстеження проводиться «раз і назавжди»

 • E. Захворювання не має прихованого періоду

1268. 275.Неправдиве почуття безпеки, викликане неправдиво-негативним результатом, яке може відстрочити постановку діагнозу, є одним з недоліків:

 • A.* Скринінгу

 • B. Ранньої діагностики

 • C. Страхової медицини

 • D. Запобігання захворювання

 • E. Профілактики

1269. 276.Умови виконання скринінгу популяції:

 • A.* Захворювання повинне мати ясно розпізнавану преклінічну фазу

 • B. Не існує достатньо ефективне лікування хворих з виявленими при скринінгу захворюваннями

 • C. Немає зручного скринінгового тесту

 • D. Утруднені можливості для уточнення і верифікації діагнозу

 • E. Не вивчений перебіг захворювань

1270. 277.Що таке чутливість скринінгового тесту?

 • A.* Здатність виявляти захворювання

 • B. Здатність тесту виявляти осіб, які не мають захворювання

 • C. Відсотковий показник виявлених випадків захворювань серед осіб із позитивними тестами

 • D. Відношення кількості здорових осіб до загальної кількості осіб, які мають негативний тест

 • E. Відношення кількості осіб, які продемонстрували істинно негативний тест до кількості фактично здорових осіб стосовно патології, яка є предметом скринінгу

1271. 278.Що таке специфічність скринінгового тесту?

 • A.* Здатність тесту виявляти осіб, які не мають захворювання

 • B. Відсотковий показник виявлених випадків захворювань серед осіб із позитивними тестами

 • C. Відношення кількості здорових осіб до загальної кількості осіб, які мають негативний тест

 • D. Відношенням кількості осіб, які показали істинно позитивний тест, до кількості осіб, які дійсно є носіями захворювання, що діагностується

 • E. Здатність виявляти захворювання

1272. 279.Основні характеристики методів діагностики.

 • A.* Чутливість

 • B. Практичність

 • C. Результативність

 • D. Швидкість

 • E. Економічна ефективність

1273. 280.Виділіть переваги скринінгу.

 • A.* Поліпшення прогнозу для деяких виявлених випадків раку

 • B. Додаткова затрата ресурсів

 • C. Надмірне психологічне занепокоєння в осіб з хибнопозитивними результатами

 • D. Додаткові дослідження і лікування осіб з неправдиво-позитивним результатом

 • E. Вказує на наявність насправді відсутньої хвороби

1274. 281.У чому полягає практична цінність дисперсійного аналізу?

 • A.* Дає можливість встановлювати залежність результативної ознаки від одного або кількох факторів

 • B. Дозволяє оцінити показники в динаміці

 • C. Дозволяє порівнювати екстенсивні показники

 • D. Дає можливість виявляти вплив неоднорідності досліджуваних груп на соціально-медичні явища

 • E. Дозволяє встановлювати залежність факторіальної ознаки від одного або кількох факторів

1275. 282.Який кінцевий показник обчислюється за допомогою дисперсійного аналізу?

 • A.* Критерій Фішера

 • B. Різниця між двома показниками

 • C. Півсума кількісного складу груп

 • D. Критерій Ст'юдента

 • E. Коефіцієнт варіації

1276. 283.Обчислення показника критерію Фішера включає декілька етапів. Вказати, яке з наведених положень відноситься до четвертого етапу.

 • A.* Визначення дисперсії

 • B. Розрахунок інтенсивних показників

 • C. Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників

 • D. Визначення числа ступенів свободи для варіацій

 • E. Визначення варіацій (факторіальної, загальної і залишкової)

1277. 284.Які види варіацій розрізняють в дисперсійному аналізі?

 • A.* Загальна, первинна і залишкова

 • B. Первинна і загальна

 • C. Факторіальна та залишкова

 • D. Інтервальна і моментна

 • E. Факторіальна, загальна і залишкова

1278. 285.Кластерний аналіз дає змогу встановити:

 • A.* Велику кількість інформації та перетворити її в упорядкований компактний вигляд

 • B. Висновки стосовно неоднорідних сукупностей великої чисельності

 • C. Досить надійні висновки по вибірках невеликої чисельності.

 • D. Напрям звязку між явищами

 • E. Різноманітність ознаки

1279. 286.До якого етапу дисперсійного аналізу відноситься визначення варіацій?

 • A.* Другого

 • B. Першого

 • C. Третього

 • D. Четвертого

 • E. Пятого

1280. 287.За кількістю ознак, що впливають на результативність статистичного дослідження, розрізняють такі методи:

 • A.* Однофакторний та багатофакторний

 • B. Епідеміологічний та соціологічний

 • C. Динамічний та варіаційний

 • D. Метод головних компонент та дискримінантний

 • E. Кореляційний та метод прогнозування

1281. 288.Який метод дослідження дозволяє перетворити великі обєми медико-статистичної інформації в упорядкований компактний вигляд?

 • A.* Кластерний аналіз

 • B. Варіаційний аналіз

 • C. Динамічний аналіз

 • D. Мета-аналіз

 • E. Кореляційний аналіз

1282. 289.Термін "кластер" в перекладі з англійської "cluster" означає:

 • A.* Гроно, згусток, пучок, група

 • B. Подія, явище

 • C. Механічна вибірка

 • D. Комбінована статистична вибірка

 • E. Дослід, явище, тенденція

1283. 290.Кластерний аналіз потребує здійснення послідовних етапів. Вказати, яке з наведених положень відноситься до першого етапу.

 • A.* Проведення вибірки об'єктів для кластеризації

 • B. Оцінка міри подібності об'єктів

 • C. Визначення множини ознак, за якими будуть оцінюватися відібрані об'єкти

 • D. Застосування кластерного аналізу для створення груп подібних об'єктів

 • E. Перевірка достовірності результатів кластерного рішення

1284. 291.Вкажіть приклади застосування кластерного аналізу в медицині, зокрема, в громадському здоровї.

 • A.* Класифікація методів лікування пацієнтів

 • B. Аналіз лікарняної летальності

 • C. Оцінка вірогідності результатів дослідження

 • D. Вивчення взаємозвязку між явищами

 • E. Вивчення загальної смертності

1285. 292.Обчислення показника критерію Фішера включає декілька етапів. Визначити, яке з наведених положень відноситься до першого етапу.

 • A.* Розрахунок інтенсивних показників

 • B. Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників

 • C. Визначення числа ступенів свободи для варіацій

 • D. Визначення варіацій (факторіальної, загальної і залишкової)

 • E. Визначення дисперсії

1286. 293.Кластерний аналіз потребує здійснення послідовних етапів. Вказати, яке з наведених положень відноситься до другого етапу.

 • A.* Визначення множини ознак, за якими будуть оцінюватися відібрані об'єкти

 • B. Оцінка міри подібності об'єктів

 • C. Проведення вибірки об'єктів для кластеризації

 • D. Застосування кластерного аналізу для створення груп подібних об'єктів

 • E. Перевірка достовірності результатів кластерного рішення

1287. 294.Дисперсійний аналіз дає змогу встановити:

 • A.* Досить надійні висновки по вибірках невеликої чисельності.

 • B. Висновки стосовно неоднорідних сукупностей великої чисельності

 • C. Силу звязку між явищами

 • D. Напрям звязку між явищами

 • E. Різноманітність ознаки

1288. 295.До якого етапу дисперсійного аналізу відноситься визначення дисперсії?

 • A.* Четвертого

 • B. Першого

 • C. Другого

 • D. Третього

 • E. Пятого

1289. 296.За кількістю ознак, що впливають на результативність статистичного дослідження, розрізняють такі методи:

 • A.* Однофакторний та багатофакторний

 • B. Епідеміологічний та соціологічний

 • C. Динамічний та варіаційний

 • D. Метод головних компонент та дискримінантний

 • E. Кореляційний та метод прогнозування

1290. 297.Із окремих варіант, які впливають на результативну ознаку при вивченні громадського здоровя за допомогою дисперсійного аналізу, формуються спеціальні таблиці , які називаються:

 • A.* Статистичним комплексом

 • B. Результативним комплексом

 • C. Загальним комплексом

 • D. Механічною вибіркою

 • E. Варіаційним рядом

1291. 298.Дайте визначення поняття «мета-аналіз».

 • A.* Сукупність методичних підходів і систематичних процедур, що дозволяють узагальнити результати клінічних досліджень, проведених в різний час різними авторами

 • B. Аналітичне узагальнення результатів всіх клінічних досліджень лікарського препарату або методу лікування

 • C. Огляд, в якому чітко сформульоване запитання, використані детальні та систематичні методи пошуку, відбору і критичної оцінки досліджень, представлені узагальнені дані та висновки

 • D. Узагальнені таблиці з характеристикою кожного включеного дослідження і оцінка їх методологічних якостей

 • E. Реферативне видання, присвячене конкретному питанню клінічної медицини

1292. 299.Дайте визначення поняття «систематичний огляд».

 • A.* Огляд, в якому чітко сформульоване запитання, використані детальні та систематичні методи пошуку, відбору і критичної оцінки досліджень, представлені узагальнені дані та висновки

 • B. Сукупність методичних підходів і систематичних процедур, що дозволяють узагальнити результати клінічних досліджень, проведених в різний час різними авторами

 • C. Аналітичне узагальнення результатів всіх клінічних досліджень лікарського препарату або методу лікування

 • D. Узагальнені таблиці з характеристикою кожного включеного дослідження і оцінка їх методологічних якостей

 • E. Реферативне видання, присвячене конкретному питанню клінічної медицини

1293. 300.Джерело, яке містить систематизовану інформацію з певної тематики це:

 • A.* База даних

 • B. Систематичний огляд

 • C. Несистематичний огляд

 • D. Джерело інформації

 • E. Вірної відповіді немає

1294. 301.Міжнародна спільнота вчених, метою якої є пошук і узагальнення достовірної інформації про результати медичних втручань:

 • A.* Кокранівський центр

 • B. Могилянська спільнота

 • C. Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція»

 • D. Міжнародна спільнота фахівців з соціальної медицини

 • E. Не має вірної відповіді

1295. 302.Чим займається Кокранівське товариство?

 • A.* Пошуком та узагальненням результатів усіх будь-коли проведених рандомізованих клінічних випробувань

 • B. Узагальненням результатів усіх будь-коли проведених рандомізованих клінічних випробувань

 • C. Пошуком проведених рандомізованих клінічних випробувань

 • D. Немає жодної правильної відповіді

 • E. Всі відповіді вірні

1296. 303.Огляди щодо методології медичних досліджень це:

 • A.* Посилання на публікації, присвячені принципам і методам підготовки систематичних оглядів, методології синтезу і аналізу результатів клінічних досліджень

 • B. Це структуровані реферати з критичної оцінки систематичних оглядів та мета-аналізів, опублікованих у різних джерелах.

 • C. Систематичні огляди і первинні дослідження

 • D. Структуровані реферати оцінок економічної ефективності медичних втручань

 • E. Контактні дані 80-ти різних підрозділів кокранівської співпраці.

1297. 304.Залежно від характеру, змісту і сфери застосування медична інформація поділяється на певні види. Інформація, яка містить відомості із наукових і професійних публікацій належить до:

 • A.* Наукової

 • B. Статистичної

 • C. Суспільної

 • D. Соціологічної

 • E. Інформаційно-рекламної і конюнктурної

1298. 305.Залежно від характеру, змісту і сфери застосування медична інформація поділяється на певні види. Інформація, яка містить відомості про явища і процеси стосовно здоровя населення й охорони здоровя належить до:

 • A.* Статистичної

 • B. Наукової

 • C. Суспільної

 • D. Соціологічної

 • E. Інформаційно-рекламної і конюнктурної

1299. 306.Залежно від характеру, змісту і сфери застосування медична інформація поділяється на певні види. Інформація, яка містить відомості про політику в галузі охорони здоровя належить до:

 • A.* Суспільної

 • B. Наукової

 • C. Статистичної

 • D. Психологічної

 • E. Інформаційно-рекламної і конюнктурної

1300. 307.Залежно від характеру, змісту і сфери застосування медична інформація поділяється на певні види. Інформація, яка містить науково-популярні медичні знання, орієнтовані на формування основ здорового способу життя населення належить до:

 • A.* Соціологічної

 • B. Суспільної

 • C. Наукової

 • D. Статистичної

 • E. Інформаційно-рекламної і конюнктурної

1301. 308.Залежно від характеру, змісту і сфери застосування медична інформація поділяється на певні види. Інформація, яка містить відомості про нові технології, препарати та устаткування медичного призначення і стан медичного ринку належить до:

 • A.* Інформаційно-рекламної і конюнктурної

 • B. Соціологічної

 • C. Суспільної

 • D. Наукової

 • E. Статистичної

1302. 309.Назвіть статистичний метод, що дає можливість об'єднати результати незалежних досліджень.

 • A.* Мета-аналіз

 • B. Кластерний аналіз

 • C. Дисперсія

 • D. Кореляція

 • E. Стандартизація

1303. 310.Мета-аналіз є складовою загальної технології підготовки систематичного огляду і має декілька різновидів. Який із них прагне завжди побудувати кумулятивну криву накопичення даних при появі їх у літературі?

 • A.* Кумулятивний

 • B. Проспективний

 • C. Мета-аналіз індивідуальних даних

 • D. Кластерний

 • E. Дисперсійний

1304. 311.Мета-аналіз є складовою загальної технології підготовки систематичного огляду і має декілька різновидів. Який із них пробує розробити мета-аналіз досліджень, що плануються?

 • A.* Проспективний

 • B. Кумулятивний

 • C. Мета-аналіз індивідуальних даних

 • D. Кластерний

 • E. Дисперсійний

1305. 312.Мета-аналіз є складовою загальної технології підготовки систематичного огляду і має декілька різновидів. Який із них ґрунтується на аналізі окремих досліджень на окремих пацієнтах?

 • A.* Мета-аналіз індивідуальних даних

 • B. Проспективний

 • C. Кумулятивний

 • D. Кластерний

 • E. Дисперсійний

1306. 313.Скільки етапів виконується при проведенні мета-аналізу, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі?

 • A.* 3

 • B. 4

 • C. 5

 • D. 6

 • E. 7

1307. 314.Назвіть перший етап мета-аналізу, який полягає в узагальненні опублікованих результатів клінічних досліджень, присвячених одній проблемі?

 • A.* Вироблення критеріїв включення / виключення оригінальних клінічних досліджень

 • B. Систематичний пошук і відбір оригінальних клінічних досліджень

 • C. Оцінка методологічного якості кожного дослідження

 • D. Оцінка статистичної гетерогенності (неоднорідності) результатів досліджень

 • E. Формування висновків за результатами виконаного аналізу

1308. 315.Яка мета описової статистики?

 • A.* Збір та систематизація даних про предмет досліджень.

 • B. Отримання статистичних висновків на основі зібраної та систематизованої інформації про обєкт дослідження.

 • C. Робить висновок про генеральну сукупність на основі результатів дослідження частинних випадків

 • D. Забезпечує короткий підсумок про вибірку не враховуючи спостереження, які були зроблені

 • E. Проводиться збір даних про кожний об`єкт досліджень індивідуально

1309. 316.Яке завдання ставить перед собою аналітична біостатистика?

 • A.* Отримання статистичних висновків на основі зібраної та систематизованої інформації про обєкт дослідження.

 • B. Збір даних про кожний об`єкт досліджень

 • C. Збір та систематизація даних про предмет досліджень

 • D. Аналіз динаміки явищ, що вивчаються

 • E. Підсумок про вибірку не враховуючи спостереження, які були зроблені

1310. 317.Що таке обєкт статистичного дослідження?

 • A.* Це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обрані для вивчення

 • B. Це процес або явище, що не породжує проблемну ситуацію

 • C. Це процес або явище, яке вивчає медична статистика

 • D. Це одне з масових суспільних явищ

 • E. Це мережа лікувальних закладів

1311. 318.Які групи наукових публікацій Ви знаєте?

 • A.* Науково-дослідні та джерелознавчі.

 • B. Книжково-журнальні, газетні

 • C. Буклети, листівки, книжки

 • D. Бюлетні, реклами, банери

 • E. Оголошення, бланки, проспекти

1312. 319.До яких наукових публікацій відносяться: монографія, науковий реферат, інформативний реферат, тези, збірники наукових праць?

 • A.* До науково- дослідницьких.

 • B. До джерелознавчих

 • C. До наукових

 • D. До дослідницьких

 • E. Докнижково-журнальних

1313. 320.Що відноситься до джерелознавчих наукових публікацій?

 • A.* Книги, брошури.

 • B. Монографії та реферати

 • C. Тези і наукові праці

 • D. Монографії і тези

 • E. Реферати і книги

1314. 321.Що таке науковий журнал?

 • A.* Журнал, який містить статті та матеріали досліджень теоретичного або прикладного характеру.

 • B. Журнал, в якому міститься інформація на любу тему

 • C. Журнал, в якому містяться статті, які рецензуються фахівцями, які входять до складу редакції журналу

 • D. Журнали які не входять в склад наукової літератури

 • E. Журнали, які не виходять в електронному форматі

1315. 322.Для кого призначений науковий журнал?

 • A.* Для фахівців галузі науки.

 • B. Для широкого кола читачів

 • C. Для школярів

 • D. Для працівників засобів масової інформації

 • E. Для працівників дитячих дошкільних закладів

1316. 323.Що є критерієм оцінки наукової роботи?

 • A.* Кількість і якість.

 • B. Наявність таблиць і графіків

 • C. Кількість сторінок наукової праці

 • D. Наявність висновків наукової праці

 • E. Перелік використаної літератури

1317. 324.Коли вважається дисертація виконана на належному рівні?

 • A.* Якщо з кожного її розділу ї підрозділу можна підготувати статтю, а за її загальними результатами монографію.

 • B. Якщо з окремих її розділів ї підрозділів можна підготувати монографію.

 • C. Якщо з кожного її підрозділу можна підготувати статтю

 • D. Якщо з кожного її розділу і окремих підрозділів можна підготувати статтю.

 • E. Якщо за її загальними результатами можна підготувати монографію.

1318. 325.За якою схемою обліковуються наукові публікації у картотеці списку або компютерного банку?

 • A.* Назва праці, характер роботи, вихідні дані, обсяг в авторських аркушах, термін та назва видання.

 • B. Назва праці, вихідні дані, термін та назва видання.

 • C. Назва праці, характер роботи , назва та термін видання.

 • D. Назва праці, характер роботи, обсяг в авторських аркушах.

 • E. Назва праці, вихідні дані, обсяг в авторських аркушах, назва видання.

1319. 326.Опишіть схему виступу.

 • A.* Вступ, основна частина, висновок.

 • B. Надати інформацію про автора виступу, тему

 • C. Тема виступу, зміст, використана література

 • D. Вступ, зміст, подяка

 • E. Дискусія, основна частина, подяка

1320. 327.Що таке логічний наголос?

 • A.* Виділення за допомогою голосу та пауз найважливіших понять.

 • B. Логічним наголосом виділяється тема наукового спостереження

 • C. Виділення за допомогою пауз найважливіших понять.

 • D. Виділення за допомогою голосу та пауз окремих понять.

 • E. Виділення за допомогою голосу окремих понять.

1321. 328.Що таке презентація?

 • A.* Це представлення результатів самостійної роботи студента з опрацювання обраної теми, питання, завдання.

 • B. Методи та процедура дослідження, основні результати

 • C. Обєкт, предмет, мета, короткий аналіз робіт інших авторів

 • D. Журнал, який містить статті та матеріали досліджень

 • E. Це виступ наукового дослідження

1322. 329.Яка мета презентації?

 • A.* Набуття студентами навичок з аналізу власної роботи і публічного представлення результатів дослідження.

 • B. Подання інформації у інтерактивному вигляді без використання діалогу з аудіторією

 • C. Подача інформації у вигляді таблиць, діаграм, графіків

 • D. Накреслення подальших перспектив

 • E. Узагальнення основних результатів роботи

1323. 330.Основні вимоги до презентації.

 • A.* Всі частини презентації повязані з метою і предметом дослідження.

 • B. Всі частини презентації повязані з об`єктом дослідження

 • C. Всі частини презентації повязані з процедурою дослідження

 • D. Всі частини презентації повязані з коротким аналізом робіт інших авторів

 • E. Всі частини презентації повязані з основними результатами наукової роботи

1324. 331.Знайдіть правильний висновок.

 • A.* Людина спроможна одночасно запамятовувати не більше трьох фактів, висновків, визначень.

 • B. Людина спроможна одночасно запамятовувати не більше одного факту, висновку, визначення

 • C. Людина спроможна одночасно запамятовувати не більше двох фактів, висновків, визначень

 • D. Людина спроможна одночасно запамятовувати не більше п`яти фактів, висновків, визначень

 • E. Людина спроможна одночасно запамятовувати не більше десяти фактів, висновків, визначень

1325. 332.Де друкуються статті наукового характеру?

 • A.* Переважно в наукових збірниках або журналах

 • B. Виключно в наукових збірниках

 • C. Виключно в наукових журналах

 • D. Виключно в журналах , включених до переліку фахових видань

 • E. В журналах з грифом «науковий»

1326. 333.Що є найважливішим у методичному прийомі вибіркового викладу матеріалу?

 • A.* Доведення кожного розділу до кінцевого результату

 • B. Дотримання методичних вимог

 • C. Правильна вибірка матеріалу

 • D. Вибірка найважливішої частини роботи

 • E. Все важливо

1327. 334.Як слід відокремлювати від тексту заголовки?

 • A.* Згори і знизу від заголовка

 • B. Заголовок жирний і не відокремлений

 • C. Згори від заголовка

 • D. Знизу від заголовка

 • E. Не відокремлюється

1328. 335.Як друкують заголовки підрозділів у науковій роботі?

 • A.* З абзацу малими літерами (за виключенням першої прописної)

 • B. Прописними літерами

 • C. З абзацу великими літерами

 • D. Великими косими літерами

 • E. Жирними косими літерами

1329. 336.Які особливості пунктуації в назві пункту?

 • A.* Розділені крапками номери розділу, підрозділу, пункту

 • B. Розділені комами номери розділу, підрозділу, пункту

 • C. Розділені двокрапками крапками номери розділу, підрозділу, пункту

 • D. Розділені крапкою з комою номери розділу, підрозділу, пункту

 • E. Розділені рисками номери розділу, підрозділу, пункту

1330. 337.У скількох примірниках надаються усі матеріали, що рекомендуються до друку?

 • A.* У трьох примірниках

 • B. В одному примірнику

 • C. У двох примірниках

 • D. У чотирьох примірниках

 • E. У пятьох примірниках

1331. 338.До якого виду видань належить монографія (наукова праця, присвячена дослідженню однієї теми)?

 • A.* До науково-дослідних

 • B. До наукових

 • C. До дослідних

 • D. До експериментальних

 • E. Всі відповіді вірні

1332. 339.Де пріоритетно мають публікуватись наукові статті кандидатів та докторів наук?

 • A.* У провідних наукових фахових журналах та інших періодичних наукових фахових виданнях, перелік яких затверджує ВАК України

 • B. У фахових журналах та інших періодичних наукових фахових виданнях

 • C. У провідних наукових фахових журналах та інших періодичних наукових фахових виданнях

 • D. У провідних фахових журналах

 • E. Будь-де

1333. 340.У яких аркушах враховуються ті частини видання, які не є результатом авторської праці (видавнича анотація, зміст, вихідні відомості на обкладинці, справі, випускні дані, порядкові номери сторінок, редакційна передмова, рисунок та ін.)?

 • A.* Обліково-видавничих

 • B. Облікових

 • C. Авторських

 • D. Друкованих

 • E. Видавничих

1334. 341.Чим насамперед слід керуватися при виконанні правил оформлення наукових статей?

 • A.* Вимогами видавництв і редакцій

 • B. Власним розсудом

 • C. Вимогами родичів

 • D. Вимогами співавторів

 • E. Галузевими стандартами

1335. 342.Який прийнятий обсяг наукової статті?

 • A.* Не більше 8-10 друкованих аркушів

 • B. Не більше 2-5 друкованих аркушів

 • C. Не більше 4-10 друкованих аркушів

 • D. Не більше 6-8 друкованих аркушів

 • E. Не більше 6-10 друкованих аркушів

1336. 343.Який документ визначає видання як документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо видавничого оформлення і поліграфічного виконання?

 • A.* Державний стандарт України. 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення»

 • B. Заключення видавничої ради

 • C. Заключення вченої ради

 • D. Рішення видавничої ради

 • E. Рішення вченої ради

1337. 344.Чого потребує статус наукового видання?

 • A.* Суворого дотримання вимог видавничого оформлення

 • B. Доказової бази

 • C. Наукової основи

 • D. Статистичної обробки

 • E. Наукового визнання

1338. 345.Виділіть правильну нумерацію пункту?

 • A.* "1.1.2."

 • B. "1.1.2"

 • C. "1;1;2."

 • D. "1,1,2."

 • E. "1-1-2."

1339. 346.Як називається робота, в якій критично оцінюються основні положення і результати дослідження, що рецензується?

 • A.* Рецензія (відгук про наукову роботу)

 • B. Критичний трактат

 • C. Опонентський трактат

 • D. Критичний відгук

 • E. Аналітична робота

1340. 347.До якого виду видань належить науковий реферат (автореферат) - коротке викладення автором змісту наукового дослідження, дисертаційної роботи перед поданням її до захисту?

 • A.* Науково-дослідних

 • B. Літературних

 • C. Дослідних

 • D. Експериментальних

 • E. Аналітичних


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка