365 Cкупчення тіл нервових клітин цеСкачати 180.75 Kb.
Дата конвертації01.05.2020
Розмір180.75 Kb.
#9482
спец гіста
ММ-101 Крупніцький Іван 3 трійчастий

365 Cкупчення тіл нервових клітин це:


 • A. Біла речовина.

 • B. Рефлекторна дуга.

 • C. Цитоархітектоніка.

 • D. Сіра речовина (нервові центри).

 • E. Нейропіль.

366 Аксони яких клітин кори мозочка реалізують регуляторний вплив на організм?


 • A. Астроцитів.

 • B. Клітин Пуркіньє.

 • C. Остистих зірчастих клітин.

 • D. Грушоподібних.

 • E. Клітин Беца.

367 Аксони яких клітин мозочка виходять із його кори і реалізують регуляторний вплив на організм?


 • A. Клітин-зерен.

 • B. Кошикових клітин.

 • C. Клітин Беца.

 • D. Клітин Пуркіньє.

 • E. Клітин-канделябрів.

368 Аксони яких нейронів рухової кори великого мозку утворюють пірамідний шлях?


 • A. Веретеноподібних.

 • B. Зірчастих.

 • C. Зернистих.

 • D. Клітин Беца.

 • E. Клітин Пуркіньє.

369 Асоціативні волокна – це:


 • A. Волокна, що зв’язують кору різних півкуль.

 • B. Волокна, що зв’язують головний і спинний мозок.

 • C. Волокна, що зв’язують кору з нижчими віділами ЦНС.

 • D. Волокна, що зв’язують окремі ділянки кори у межах однієї півкулі.

 • E. Мієлоархітектоніка.

370 Асоціативні збуджуючі нейроцити кори мозочка - це:


 • A. Клітини Беца.

 • B. Горизонтальні.

 • C. Кошикоподібні клітини.

 • D. Зірчасті клітини.

 • E. Клітини Пуркіньє.

371 Асоціативні нервові волокна кори великого мозку об’єднують:


 • A. Кору та типові відділи ЦНС.

 • B. Ділянки кори різних півкуль.

 • C. Пірамідальні нейроцити гангліонарного шару.

 • D. Ділянки кори в межах півкулі.

 • E. Кору та мозочок.

372 Аферентні моховидні волокна кори мозочка контактують з дендритами:


 • A. Кошикових клітин.

 • B. Грушоподібних клітин.

 • C. Клітини Беца.

 • D. Клітин–зерен.

 • E. Клітин Гольджі.

373 В півкулях великого мозку і мозочка розрізняють:


 • A. Сполучну речовину.

 • B. Нейропіль.

 • C. Коричневу речовину.

 • D. Білу та сіру речовину.

 • E. Ретикулярну речовину.

374 В складі зернистого шару кори мозочка локалізовані нейроцити:


 • A. Грушоподібні.

 • B. Клітини Беца.

 • C. Кошикові та зірчасті.

 • D. Клітини–зерна та зірчасті.

 • E. Пірамідні.

375 В складі молекулярного шару сірої речовини кори мозочка локалізовані:


 • A. Клітини–зерна.

 • B. Клітини Беца.

 • C. Клітини Пуркіньє.

 • D. Кошикові та зірчасті.

 • E. Веретеноодібні.

376 В чому полягає суть теорії «нервових сіток»?


 • A. Елементи нервової системи у вигляді сітки охоплюють органи дихальної системи.

 • B. Елементи нервової системи у вигляді сітки охоплюють органи ендокринної системи.

 • C. Елементи нервової системи у вигляді сітки охоплюють органи травної системи.

 • D. Елементи нервової системи у вигляді сітки охоплюють усі системи організму.

 • E. Елементи нервової системи у вигляді сітки охоплюють органи кровотворення.

377 В яких шарах агранулярного типу кори найбільша кількість нейроцитів?


 • A. 3 і 5 шарів.

 • B. 2 і 4 шарів.

 • C. 3 і 6 шарів.

 • D. 1,2 і 3 шарів.

 • E. 5 і 6 шарів.

378 В якому напрямку спрямовані верхівки пірамідних клітин кори головного мозку?


 • A. До білої речовини.

 • B. До пірамідного шару.

 • C. До підкіркових ядер.

 • D. До поверхні кори.

 • E. В напрямку до вегетативних гангліїв.

379 В якому шарі знаходяться клітини Беца?


 • A. Молекулярному.

 • B. Зернистому.

 • C. Шарі поліморфних клітин.

 • D. Гангліонарному.

 • E. Зернистому.

380 В якому шарі знаходяться клітини Пуркіньє?


 • A. Молекулярному.

 • B. Зернистому.

 • C. Шарі поліморфних клітин.

 • D. Гангліонарному.

 • E. Шарі клітин-канделябрів.

381 В якому шарі закінчуються аферентні мохоподібні волокна мозочка?


 • A. Молекулярному.

 • B. Гангліонарному.

 • C. Пірамідному.

 • D. Зернистому.

 • E. Шарі клітин-канделябрів.

382 В якому шарі кори великого мозку знаходяться клітини Беца?


 • A. Шарі поліморфних клітин.

 • B. Пірамідному.

 • C. Молекулярному.

 • D. Гангліонарному.

 • E. Шарі клітин-канделябрів.

383 В якому шарі кори мозочка знаходяться клітини Пуркіньє?


 • A. Шарі поліморфних клітин.

 • B. Пірамідному.

 • C. Молекулярному.

 • D. Гангліонарному.

 • E. Шарі клітин-канделябрів.

384 В якому шарі мозочка закінчуються аферентні ліаноподібні волокна?


 • A. Молекулярному.

 • B. Пірамідному.

 • C. Зернистому.

 • D. Гангліонарному.

 • E. Шарі клітин-канделябрів.

385 В якому шарі розміщені клубочки мозочка?


 • A. Гангліонарному.

 • B. Пірамідному.

 • C. Молекулярному.

 • D. Зернистому.

 • E. Шарі клітин-канделябрів.

386 Відростки нейроцитів утворюють:


 • A. Цитоархітектоніку.

 • B. Рефлекторну дугу.

 • C. Сіру речовину (нервові центри).

 • D. Білу речовину.

 • E. Нейропіль.

387 Вкажіть функцію клітин молекулярногошару кори мозочка.


 • A. Гальмують самі себе.

 • B. Збудження клітин зернистого шару.

 • C. Гальмування кдітин зернистого шару.

 • D. Гальмування клітин гангліонарного шару.

 • E. Збудження клітин гангліонарного шару.

388 Вкажіть функцію нервової системи.


 • A. Забезпечує захист організму від чужорідних речовин.

 • B. Бере участь в обмінних процессах.

 • C. Забезпечує транспорт речовин до всіх органів і систем організму.

 • D. Забезпечує зв’язок організму із зовнішнім середовищем.

 • E. Проводить імпульси до внутрішніх органів.

389 Внутрішня смужка Байярже проходить:


 • A. На поверхні кори великого мозку.

 • B. Між молекулярним і зовнішнім зернистим шарами.

 • C. Між внутрішнім зернистим і гангліонарним шарами.

 • D. Між гангліонарним і поліморфофункціональним шарами.

 • E. Між пірамідним і поліморфофункціональним шарами.

390 Гранулярний тип кори великого мозку має багато нейроцитів у:


 • A. 3 і 5 шарів.

 • B. 3 і 6 шарів.

 • C. 1,2 і 3 шарів.

 • D. 2 і 4 шарів.

 • E. 5 і 6 шарів.

391 На яких клітиних закінчуються ліаноподібні волокна мозочка?


 • A. На клубочках мозочку.

 • B. На мохоподібних волокнах.

 • C. На клітинах-зернах.

 • D. На клітинах Пуркіньє.

 • E. На клітинах Беца.

392 Де розташовані ядра центрального відділу вегетативної нервової системи?


 • A. Середньому мозку.

 • B. Довгастому мозку.

 • C. Спинному мозку.

 • D. Середньому, довгастому і спинному мозку.

 • E. Вегетативних вузлах.

393 Для автономних вузлів характерні:


 • A. Паренхіма, утворена нервовою тканиною.

 • B. Строма, утворена сполучнотканинною капсулою і прошарками сполучної тканини.

 • C. Псевдоуніполярні нейрони розміщені на периферії вузла.

 • D. Мультиполярні нейрони розсіяні по всьму вузлі.

 • E. Немає правильної відповіді.

394 До складу гематоенцефалічного бар’єру входять:


 • A. Пухка волокниста сполучна тканина і ендотелій гемокапіляра.

 • B. Плазмолема нейроцитів, адвентиційні клітини, ендотелій.

 • C. Ендотелій гемокапілярів, фібробласт та нейроцит.

 • D. Закінчення відростків астроцитів, базальна мембрана і ендотелій гемокапіляра.

 • E. Базальна мембрана гемокапілярів та астроцит.

395 До чого прилягає зернистий шар кори мозочка?


 • A. До зернистого шару.

 • B. До сірої речовини.

 • C. До гангліонарного шару.

 • D. До білої речовини.

 • E. Нейропілю.

396 До якого шару кори мозочка входять клітини Пуркіньє?


 • A. Молекулярного.

 • B. Зовнішнього зернистого.

 • C. Внутрішнього зернистого.

 • D. Гангліонарного.

 • E. Шарі клітин-канделябрів.

397 Еферентними нейронами кори мозочка є:


 • A. Кошикові.

 • B. Великі зірчасті.

 • C. Клітини–зерна.

 • D. Грушоподібні (клітини Пуркіньє).

 • E. Зірчасті.

398 З чим утворюють синапси дендрити клітин зерен?


 • A. З аксонами клітин Пуркіньє.

 • B. З тілами клітин Беца.

 • C. З колагеновими і еластичними волокнами.

 • D. З мохоподібними волокнами.

 • E. З ліаноподібнимиволокнами.

399 З яких клітин побудований головний мозок?


 • A. Псевдоуніполярних.

 • B. Біполярних.

 • C. Уніполярних.

 • D. Мультиполярних.

 • E. Кошикоподібних.

400 З яких клітин складаються ганглії автономної нервової системи?


 • A. Псевдоуніполярних нейронів.

 • B. Біполярних нейронів.

 • C. Уніполярних нейронів.

 • D. Мультиполярних нейронів.

 • E. Кошикоподібних.

401 З яких нейронів побудовані ядра центральних відділів вегетативної нервової системи?


 • A. Псевдоуніполярних.

 • B. Біполярних.

 • C. Уніполярних.

 • D. Мультиполярних.

 • E. Кошикоподібних.

402 З яких нейронів складається автономний ганглій?


 • A. Уніполярних.

 • B. Біполярних.

 • C. Псевдоуніполярних.

 • D. Мультиполярних.

 • E. Мультиполярних і псевдоуніполярних.

403 З якого ембріонального зачатка розвивається центральна нервова система?


 • A. Прехордальної пластинки.

 • B. Гангліонарної пластинки.

 • C. Дорсальної мезодерми.

 • D. Нервової трубки.

 • E. Мозкових пухирів.

404 Закінчення дендритів яких клітин утворюють розгалуження, що за формою нагадують лапки птаха?

405 Згідно якої класифікації нервова система поділяється на центральну і периферичну?


 • A. Фізіологічної.

 • B. Біологічної.

 • C. Біохімічної.

 • D. Анатомічної.

 • E. Генеалогічної.

406 Згідно якої класифікації нервова система поділяється на соматичну і вегетативну?


 • A. Біологічної.

 • B. Анатомічної.

 • C. Біохімічної.

 • D. Фізіологічної.

 • E. Генеалогічної.

407 Зовнішня смужка Байярже проходить:


 • A. На поверхні кори великого мозку.

 • B. Між молекулярним і зовнішнім зернистим шарами.

 • C. Між гангліонарним і поліморфофункціональним шарами.

 • D. Між внутрішнім зернистим і гангліонарним шарами.

 • E. Між окістям і молекулярним шаром кори мозку.

408 Інтеграцію нервових імпульсів і їх виведення з кори мозочку здійснюють:


 • A. Аксони клітин–зерен, які утворюють клубочки мозочка.

 • B. Мохоподібні волокна.

 • C. Ліаноподібні волокна.

 • D. Аксони клітин Пуркіньє.

 • E. Зірчасті клітини.

409 Кількість нервових клітин кори великих півкуль головного мозку.


 • A. 1000.

 • B. 1 млрд.

 • C. 1 млн.

 • D. 10-14 млрд.

 • E. 100 млрд.

410 Клубочки мозочка це:


 • A. Синапси, які утворені аксонами клітин-зерен і мохоподібними волокнами.

 • B. Синапси, які утворені дендритами клітин-зерен і ліаноподібними волокнами.

 • C. Синапси, які утворені ліаноподібними і мохоподібними волокнами.

 • D. Синапси, які утворені дендритами клітин-зерен і мохоподібними волокнами.

 • E. Синапси, які утворені аксонами клітин-зерен і ліаноподібними волокнами.

411 Комісуральні волокна – це:


 • A. Волокна, що зв’язують головний і спинний мозок.

 • B. Волокна, що зв’язують окремі ділянки кори у межах однієї півкулі.

 • C. Волокна, що зв’язують кору з нижчими віділами ЦНС.

 • D. Волокна, що зв’язують кору різних півкуль.

 • E. Волокна, що зв’язують сіру і білу речовину.

412 Комісуральні нервові волокна кори півкуль великого мозку об’єднують:


 • A. Ділянки кори в межах півкулі.

 • B. Кору та робочу тканину.

 • C. Кору та підкоркові центри.

 • D. Ділянки кори різних півкуль.

 • E. Кору та сіру речовину спинного мозку.

413 Куди йдуть аксони клітин Беца?


 • A. Моторних ядер головного мозку.

 • B. Моторних ядер спинного мозку.

 • C. Моторних ядер внутрішніх органів.

 • D. Моторних ядер головного і спинного мозку.

 • E. Підкіркових ядер мозочка.

414 Куди проходять аксони клітин-зерен?


 • A. У гангліонарний шар і там розгалужуються на дві гілки.

 • B. У пірамідний шар і там розгалужуються на дві гілки.

 • C. У зернистий шар і там розгалужуються на дві гілки.

 • D. У молекулярний шар і там розгалужуються на дві гілки.

 • E. До підкіркових ядер мозочка.

415 Ліаноподібні волокна у мозочку закінчуються на:


 • A. Клітинах Гольджі.

 • B. Кошикоподібних клітинах.

 • C. Зірчастих клітинах.

 • D. Клітинах Пуркіньє.

 • E. Клітинах-зернах.

416 Назвіть найтовстіший шар кори великого мозку.


 • A. Внутрішній молекулярний.

 • B. Внутрішній зернистий.

 • C. Зовнішній зернистий.

 • D. Пірамідний.

 • E. Зовнішній молекулярний.

417 Назвіть підкіркові ядра мозочка.


 • A. Медіальне і латеральне проміжні ядра.

 • B. Дорсомедіальне, дорсолатеральне, вентромедіальне, вентролатеральне, центральне.

 • C. Власне ядро, грудне ядро.

 • D. Зубчасте, коркоподібне, кулясте, ядро шатра.

 • E. Латеральне і медіальне грудне ядро.

418 Назвіть функцію кори великих півкуль головного мозку.


 • A. Впізнавання.

 • B. Пам’ять.

 • C. Забезпечує зв’язок організму із зовнішнім середовищем.

 • D. Здійснює вищу нервову діяльність.

 • E. Рефлекторну.

419 Нейрони кори великого мозку за морфологічними ознаками поділяють на:


 • A. Кошикові, зірчасті, павукоподібні.

 • B. Непірамідні.

 • C. Пірамідні.

 • D. Пірамідні та непірамідні.

 • E. Чутливі і рухові.

420 Орган центральної нервової системи, що є вищим центром рівноваги і координації рухів тіла – це:


 • A. Кора великих півкуль.

 • B. Спинний мозок.

 • C. Ретикулярна формація.

 • D. Мозочок.

 • E. Міст.

421 Переплетення відростків нервових клітин і нейроглії в складі сірої речовини це:


 • A. Біла речовина.

 • B. Цитоархітектоніка.

 • C. Сіра речовина (нервові центри).

 • D. Нейропіль.

 • E. Мієлін.

422 По чому надходять імпульси до підкіркових ядер мозочка?


 • A. По дендритах клітин-зерен.

 • B. По дендритах клітин Пуркіньє.

 • C. По дендритах клітин Беца.

 • D. По аксонах клітин Пуркіньє.

 • E. По аксонах клітин Беца.

423 По яких волокнах до кори мозочка надходять збуджувальні аферентні впливи?


 • A. Мохоподібних волокнах.

 • B. Ліаноподібних волокнах.

 • C. Мієлінових волокнах.

 • D. Мохоподібних і ліаноподібних волокнах.

 • E. Чутливих і рухових.

424 Поверхню кори великого мозку за К.Бродманом поділяють на:


 • A. 50 полів.

 • B. 54 поля.

 • C. 49 полів.

 • D. 52 поля.

 • E. 48 полів.

425 Порядок розташовання шарів кори мозочка:


 • A. Зернистий, молекулярний, гангліонарний.

 • B. Молекулярний, зернистий, гангліонарний.

 • C. Гангліонарний, молекулярний, зернистий.

 • D. Молекулярний, гангліонарний, зернистий.

 • E. Гангліонарний, зернистий, молекулярний.

426 Пошарове розташування нейроцитів у корі головного мозку це:


 • A. Мієлоцитоархітектоніка.

 • B. Мієлоархітектоніка.

 • C. Архітектоніка.

 • D. Цитоархітектоніка.

 • E. Нейропіль.

427 Пошарове розташування нервових волокон у корі головного мозку це:


 • A. Цитоархітектоніка.

 • B. Проархітектоніка.

 • C. Архітектоніка.

 • D. Мієлоархітектоніка.

 • E. Нейропіль.

428 Проекційні волокна – це:


 • A. Волокна, що зв’язують кору і мозочок.

 • B. Волокна, що зв’язують окремі ділянки кори у межах однієї півкулі.

 • C. Волокна, що зв’язують головний і спинний мозок.

 • D. Волокна, що зв’язують кору з нижчими віділами ЦНС.

 • E. Волокна, що зв’язують сіру і білу речовину.

429 Проекційні нервові волокна кори півкуль великого мозку об’єднують:


 • A. Шари кори між собою.

 • B. Ділянки кори півкуль.

 • C. Ділянки кори в межах півкулі.

 • D. Кору та підкіркові центри.

 • E. Мозочок та кору.

430 Скільки шарів є в корі великих півкуль головного мозку?


 • A. Сім.

 • B. П’ять.

 • C. Три.

 • D. Шість.

 • E. Вісім.

431 Скільки шарів є в складі кори мозочка?


 • A. 7.

 • B. 2.

 • C. 5.

 • D. 3.

 • E. 4.

432 Які структури утворюють синапси з клітинами Пуркіньє?


 • A. Дендрити клітин–зерен.

 • B. Дендрити зірчастих клітин.

 • C. Ліаноподібні волокна.

 • D. Мохоподібні волокна.

 • E. Дендрити кошикоподібних клітин.

433 Структурні компоненти клубочка мозочка – це:


 • A. Кошикові клітини.

 • B. Ліаноподібні нервові волокна та зірчасті нейроцити.

 • C. Клітини Пуркіньє та кошикові нейрони.

 • D. Дендрити клітин–зерен і термінальні ділянки мохоподібних нервових волокон.

 • E. Грушоподібні нейроцити та аксони клітин–зерен.

434 Які структурні компоненти із перерахованих нижче входять до складу судинних сплетень шлуночків мозку?


 • A. Сполучнотканинна строма, утворена пухкою сполучною тканиною.

 • B. Клітини епендими, між якими знаходяться відростки нейроцитів, які є хеморецепторами.

 • C. В стромі мікробласти, макрофаги і лімфоцити.

 • D. Чисельні кровоносні судини.

 • E. Нейролемоцити.

435 Тільки у корі головного мозку розташовані нейрони:


 • A. Зірчасті.

 • B. Грушоподібні.

 • C. Веретеноподібні.

 • D. Пірамідні.

 • E. Зернисті.

436 У якому органі ЦНС нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий?


 • A. Спинний мозок.

 • B. Кора великого мозку.

 • C. Міст.

 • D. Мозочок.

 • E. Довгастий мозок.

437 Упорядковане розташування нервових волокон в складі кори великих півкуль має назву:


 • A. Цитоархітектоніка.

 • B. Аксони та дендритні шляхи.

 • C. Нервові смужки.

 • D. Мієлоархітектоніка.

 • E. Нейропіль.

438 Цитоархітектоніка - це:


 • A. Пошарове розташування нервових волокон.

 • B. Вертикальне розташування нейроцитів.

 • C. Закономірне розташування нейроглії.

 • D. Пошарове розташування нейроцитів.

 • E. Закономірне розташування нервових модулів.

439 Чим ззовні вкритий мозочок?


 • A. Білою речовиною.

 • B. Слизовою оболонкою.

 • C. Очеревиною.

 • D. Сірою речовиною.

 • E. Окістям.

440 Чим зумовлений колір білої речовини в органах центральної нервової системи?


 • A. Впорядкованим розташуванням нейроцитів.

 • B. Відсутні кровоносні судини.

 • C. В білій речовні немає тіл нейронів.

 • D. Наявністю мієлінової оболонки в складі нервових волокон.

 • E. Біла речовина містить багато гліальних клітин.

441 Чим оточені нервові клітини автономних гангліїв?


 • A. Олігодендроцитами.

 • B. Мантійними гліоцитами.

 • C. Астроцитами.

 • D. Нервовими волокнами, які немають серединної локалізації.

 • E. Нейропілем.

442 Чим утворена кора мозочка?


 • A. Білою речовиною.

 • B. Слизовою оболонкою.

 • C. Очеревиною.

 • D. Сірою речовиною.

 • E. Відростками.

443 Чим утворена м’яка мозкова оболонка головного мозку?


 • A. Щільною сполучною тканиною.

 • B. Охрястям.

 • C. Окістям.

 • D. Пухкою сполучною тканиною.

 • E. Нейропілем.

444 Що відходить від бічної поверхні пірамідної клітини?


 • A. Верхівковий аксон.

 • B. Нервове волокно.

 • C. Верхівковий дендрит.

 • D. Бічні дендрити.

 • E. Бічні аксони.

445 Що відходить від верхівки пірамідної клітини?


 • A. Бічні дендрити.

 • B. Нервове волокно.

 • C. Верхівковий аксон.

 • D. Верхівковий дендрит.

 • E. Бічні аксони.

446 Що відходить від основи пірамідної клітини?


 • A. Бічні дендрити.

 • B. Верхівковий аксон.

 • C. Верхівковий дендрит.

 • D. Аксон.

 • E. Нервове волокно.

447 Що є джерелом розвитку автономного ганглію?


 • A. Мезодерма.

 • B. Мозкові пухирі.

 • C. Нервовий гребінь.

 • D. Гангліонарна пластинка.

 • E. Нервова трубка.

448 Що є морфофункціональною одиницею нервової системи?


 • A. Сукупність гліальних клітин.

 • B. Система нейронів і нервових волокон.

 • C. Нейроглія та нейроцити сірої речовини.

 • D. Рефлекторна дуга.

 • E. Нейроцити, нервові волокна та нервові закінчення.

449 Що є правильним для нейронів ЦНС?


 • A. Мітотично поділяються.

 • B. Складають ростучу клітинну популяцію.

 • C. Синтезують білки мієліну.

 • D. Аксонний транспорт відбувається за допомогою мікротрубочок.

 • E. Складаються тільки із клітин.

450 Що є структурно-функціональною одиницею кори великих півкуль головного мозку?


 • A. Нервова клітина.

 • B. Рефлекторна дуга.

 • C. Нейроцит.

 • D. Мозковий модуль.

 • E. Нейропіль.

451 Що іннервує соматична нервова система?


 • A. Внутрішні органи.

 • B. Судини.

 • C. Залози.

 • D. Все тіло крім, внутрішніх органів, судин та залоз.

 • E. Шкіру.

452 Що таке мієлоархітектоніка?


 • A. Вертикальне розташування нейроцитів.

 • B. Пошарове розташування нейроцитів.

 • C. Закономірне розташування нейроглії.

 • D. Впорядковане розташування нервових волокон в складі кори великих півкуль.

 • E. Сукупність мозкових модулів.

453 Що утворюють аксони кошикових клітин мозочка?


 • A. Аферентні шляхи мозочка.

 • B. Клубочки мозочка.

 • C. Клубочки мозочка.

 • D. Кошики мозочка.

 • E. Еферентні шляхи мозочка.

454 Що формують аксони клітин Пуркіньє?


 • A. Вентральні спинно-мозочкові повідні шляхи.

 • B. Аферентні шляхи мозочка.

 • C. Дорсальні спинно-мозочкові прповідні шляхи.

 • D. Еферентні шляхи мозочка.

 • E. Асоціативні шляхи.

455 Що формують центри екранного типу?


 • A. Сіру речовину спинного мозку.

 • B. Кору великого мозку.

 • C. Сіру речовину.

 • D. Кору мозочка і великого мозку.

 • E. Білу речовину.

456 Що являє собою кортикокортикальне волокно мозкового бареля?


 • A. Нейроцит.

 • B. Дендрит клітини Беца.

 • C. Нейропіль.

 • D. Аксон клітини Беца.

 • E. Аксони усіх клітин кори головного мозку.

457 Як впливають нейроцити молекулярного шару кори мозочка на гангліонарний шар?


 • A. Частково стимулюють клітини Пуркіньє.

 • B. Здійснюють стимулюючий вплив на клітини Пуркіньє.

 • C. Забезпечують еферентну функцію.

 • D. Здійснюють гальмування клітин Пуркіньє.

 • E. Частково гальмують клітини Пуркіньє.

458 Як називаються гангліонарні клітини кори мозочка?


 • A. Клітини Беца.

 • B. Клітини Ерліха.

 • C. Клітини Лейдіга.

 • D. Клітини Пуркіньє.

 • E. Клітини Догеля.

459 Як поділяється нервова система згідно анатомічної класифікації?


 • A. Центральну.

 • B. Периферичну.

 • C. Соматичну і вегетативну.

 • D. Центральну і периферичну.

 • E. Симпатичну і парасимпатичну.

460 Як поділяється нервова система згідно фізіологічної класифікації?


 • A. Центральну.

 • B. Периферичну.

 • C. Центральну і периферичну.

 • D. Соматичну і вегетативну.

 • E. Симпатичну і парасимпатичну.

461 Яка кількість клітин є у мозочку?


 • A. 2 млн.

 • B. 15 млрд.

 • C. 15 тис.

 • D. 15 млн.

 • E. 100 млн.

462 Яка морфофункціональна одиниця забезпечує роботу нервової системи?


 • A. Мієлоархітектоніка.

 • B. Нервовий модуль.

 • C. Нервові волокна.

 • D. Рефлекторна дуга.

 • E. Сукупність гліальних клітин.

463 Яка нервова система іннервує cудини?


 • A. Соматична.

 • B. Вища нервова діяльність.

 • C. Мультиполярна.

 • D. Вегетативна.

 • E. Симпатична.

464 Яка нервова система іннервує внутрішні органи?


 • A. Соматична.

 • B. Вища нервова діяльність.

 • C. Мультиполярна.

 • D. Вегетативна.

 • E. Симпатична.

465 Яка нервова система іннервує залози?


 • A. Соматична.

 • B. Вища нервова діяльність.

 • C. Мультиполярна.

 • D. Вегетативна.

 • E. Симпатична.

466 Яка частина головного мозку зумовлює специфічні для людини ознаки?


 • A. Мозочок.

 • B. Гіпоталамус.

 • C. Середній мозок.

 • D. Великі півкулі головного мозку.

 • E. Проміжний мозок.

467 Який відділ нервової системи формується з краніальної частини нервової трубки:


 • A. Спинний мозок.

 • B. Мозочок.

 • C. Спинномозкові ганглії.

 • D. Головний мозок.

 • E. Вегетативні ганглії.

468 Який вчений розробив метод імпрегнації, що дозволяє вивчити нейроцити ЦНС?


 • A. Ранв’є.

 • B. Камілло Гольджі.

 • C. Шмідт–Лантерман.

 • D. Сантяго Рамон–і–Кахль.

 • E. Догель.

469 Який морфологічний тип нейронів є в ЦНС?


 • A. Уніполярні.

 • B. Біполярні.

 • C. Псевдоуніполярні.

 • D. Мультиполярні.

 • E. Комісуральні.

470 Який морфологічний тип нейроцитів характерний для гангліонарного шару кори півкуль великого мозку?


 • A. Cередні пірамідні клітини.

 • B. Горизонтальні, великі пірамідні.

 • C. Малі зірчасті та пірамідні.

 • D. Гігантські пірамідні клітини Беца.

 • E. Дрібні зірчасті.

471 Який орган центральної нервової системи забезпечує підтримання тонусу м’язів?


 • A. Спинний мозок.

 • B. Ретикулярна формація.

 • C. Кора великих півкуль.

 • D. Мозочок.

 • E. Гіпоталамус.

472 Який шар кори головного мозку є найтовстішим?


 • A. Молекулярний.

 • B. Гангліонарний.

 • C. Шар поліморфних клітин.

 • D. Пірамідний.

 • E. Грушоподібний.

473 Який шар кори головного мозку містить гігантські пірамідні клітини?


 • A. Пірамідний.

 • B. Молекулярний.

 • C. Шар поліморфних клітин.

 • D. Гангліонарний.

 • E. Гліальний.

474 Який шар кори головного мозку найбідніший на клітини?


 • A. Пірамідний.

 • B. Гангліонарний.

 • C. Шар поліморфних клітин.

 • D. Молекулярний.

 • E. Грушоподібний.

475 Який шар кори головного мозку розміщений під м’якою мозковою оболонкою?


 • A. Пірамідний.

 • B. Гангліонарний.

 • C. Шар поліморфних клітин.

 • D. Молекулярний.

 • E. Грушоподібний.

476 Який шар кори головного мозку утворений клітинами різноманітної форми?


 • A. Пірамідний.

 • B. Гангліонарний.

 • C. Молекулярний.

 • D. Шар поліморфних клітин.

 • E. Грушоподібний.

477 Який шар утворюють клітини Беца?


 • A. Молекулярний.

 • B. Зернистий.

 • C. Шар поліморфних клітин.

 • D. Гангліонарний.

 • E. Грушоподібний.

478 Який шар утворюють клітини Пуркіньє?


 • A. Молекулярний.

 • B. Зернистий.

 • C. Шар поліморфних клітин.

 • D. Гангліонарний.

 • E. Зірчастий.

479 Який шар утворюють клітини-зерна і зірчасті нейроцити?


 • A. Молекулярний.

 • B. Шар поліморфних клітин.

 • C. Гангліонарний.

 • D. Зернистий.

 • E. Зірчастий.

480 Який шар утворюють тіла кошикових і зірчастих клітин?


 • A. Шар поліморфних клітин.

 • B. Зернистий.

 • C. Гангліонарний.

 • D. Молекулярний.

 • E. Зірчастий.

481 Яким вченим сформульована теорія «нервових сіток»?


 • A. Пуркіньє.

 • A. Сант’яго Рамон-і-Кахаль.

 • B. Бец.

 • C. Камілло Гольджі.

 • D. Догель.

483 Якими нейронами утворений зернистий шар кори великого мозку?


 • A. Руховими.

 • B. Руховими і асоціативними.

 • C. Асоціативними.

 • D. Чутливими.

 • E. Вставними.

484 Які Ви знаєте асоціативні збуджуючі нейроцити мозочка?


 • A. Клітини Пуркіньє.

 • B. Клітини Беца.

 • C. Кошикоподібні клітини.

 • D. Клітини Гольджі.

 • E. Веретеноподібні.

485 Які волокна зв’язують кору півкуль головного мозку з нижчими відділами центральної нервової системи?


 • A. Асоціативні.

 • B. Комісуральні.

 • C. І асоціативні і проекційні.

 • D. Проекційні.

 • E. І асоціативні і комісуральні.

486 Які волокна зв’язують кору різних півкуль?


 • A. Асоціативні.

 • B. І асоціативні і проекційні.

 • C. Аферентні.

 • D. Комісуральні.

 • E. І асоціативні і комісуральні.

487 Які волокна зв’язують окремі ділянки кори в межах однієї півкулі?


 • A. І асоціативні і проекційні.

 • B. Комісуральні.

 • C. Аферентні.

 • D. Асоціативні.

 • E. І асоціативні і комісуральні.

488 Які впливи надходять по аксонах клітин-зерен від мохоподібних волокон до клітин Пуркіньє?


 • A. Жодних впливів.

 • B. Гальмівні.

 • C. І збуджуючі і гальмівні.

 • D. Збуджуючі.

 • E. Еферентні.

489 Які клітини вперше описав В.О. Бец?


 • A. Павукоподібні клітини.

 • B. Кошикові клітини.

 • C. Полігональні із довгою китичкою.

 • D. Гігантопірамідні нейрони.

 • E. Веретеноподібні клітини з довгими горизонтальними аксонами.

490 Які клітини є найхарактернішими ознаками гістологічних препаратів кори великих півкуль головного мозку?


 • A. Клітини Пуркіньє.

 • B. Кошикоподібні клітини.

 • C. Зірчасті клітини.

 • D. Клітини пірамідного шару і клітини Беца.

 • E. Веретеноподібні.

491 Які клітини мозочка утворюють в гангліонарному шарі характерні утвори, так звані кошики?


 • A. Клітини Гольджі.

 • B. Клітини Пуркіньє.

 • C. Зернисті.

 • D. Кошикоподібні.

 • E. Веретеноподібні.

492 Які клітини утворюють молекулярний шар кори мозочка?


 • A. Клітини-зерна, зірчасті нейроцити.

 • B. Клітини Пуркіньє.

 • C. Кошикові, зірчасті і клітини Пуркіньє.

 • D. Кошикові і зірчасті.

 • E. Веретеноподібні.

493 Які нейроцити кори мозочка виконують еферентну функцію?


 • A. Великі зірчасті нейроцити.

 • B. Кошикові нейроцити.

 • C. Клітини–зерна.

 • D. Клітини Пуркіньє.

 • E. Горизонтальні клітини Гольджі.

494 Які нервові волокна несуть аферентну імпульсацію в кору мозочка?


 • A. Комісуральні.

 • B. Проекційні.

 • C. Еферентні.

 • D. Ліаноподібні та мохоподібні.

 • E. Вставні.

495 Які структури входять до складу периферичної нервової системи?


 • A. Головний мозок.

 • B. Головний і спинний мозок.

 • C. Нервові клітини.

 • D. Нервові вузли, стовбури та закінчення.

 • E. Гаглії і закінчення.

496 Які структури входять до складу центральної нервової системи?


 • A. Головний мозок.

 • B. Нервові стовбури.

 • C. Нервові клітини.

 • D. Головний і спинний мозок

 • E. Гаглії і закінчення.

497 Які структури нервової системи формуються з клітинних елементів гангліонарної пластинки?


 • A. Сіра речовина спинного мозку.

 • B. Біла речовина спинного мозку.

 • C. Довгастий мозок.

 • D. Спинномозкові та вегетативні вузли.

 • E. Мозочок.

498 Які центри регуляції розміщені у гіпоталамусі?


 • A. Центр мови.

 • B. Читання, письма.

 • C. Центр зору та слуху.

 • D. Температури тіла, тиску крові, водно-сольового та жирового обміну.

 • E. Ендокринної регуляції.

499 Які шари кори головного мозку утворені руховими нейронами?


 • A. Пірамідний.

 • B. Зернистий.

 • C. Молекулярний та зернисті.

 • D. Пірамідний та гангліонарний.

 • E. Гангліонарний та зернистий.

500 Які шари кори головного мозку утворені чутливими нейронами?


 • A. Пірамідний.

 • B. Молекулярний та зернисті.

 • C. Пірамідний та гангліонарний.

 • D. Зернисті.

 • E. Пірамідний та зернисті.

501 Які ядра належать до симпатичної нервової системи?


 • A. Чутливі ядра.

 • B. Вегетативні ядра ІІІ, YІІ, ІХ, Х пар черепних нервів.

 • C. Ядра крижових елементів спинного мозку.

 • D. Вегетативні ядра бічних рогів грудного і верхньопоперекових сегментів спинного мозку.

 • E. Черепні ядра.

502 Яку назву має зовнішній шар кори мозочка?


 • A. Гангліонарний.

 • B. Зовнішній зернистий.

 • C. Внутрішній зернистий.

 • D. Молекулярний.

 • E. Зірчастий.

503 Яку назву має середній шар кори мозочка?


 • A. Молекулярний.

 • B. Зовнішній зернистий.

 • C. Внутрішній зернистий.

 • D. Гангліонарний.

 • E. Зірчастий.

504 Яку структуру утворюють дендрити клітин-зерен мозочка і мохоподібні волокна?


 • A. Сплетення довкола клітин Пуркіньє.

 • B. Аферентні шляхи мозочка.

 • C. Нейропіль.

 • D. Клубочки мозочка.

 • E. Еферентні шляхи мозочка.

505 Яку форму мають гігантські клітини кори великих півкуль головного мозку?


 • A. Зірчасту.

 • B. Зернисту.

 • C. Кошикоподібну.

 • D. Пірамідну.

 • E. Грушоподібну.

506 Яку форму мають клітини Беца?


 • A. Грушоподібну.

 • B. Круглу.

 • C. Кошикоподібну.

 • D. Пірамідну.

 • E. Веретеноподібну.

507 Яку форму мають клітини внутрішнього зернистого шару кори великих півкуль?


 • A. Грушоподібну.

 • B. Кошикоподібну.

 • C. Веретеноподібну.

 • D. Зірчасту.

 • E. Круглу.

508 Яку форму мають клітини Пуркіньє?


 • A. Круглу.

 • B. Пірамідну.

 • C. Зірчасту.

 • D. Грушоподібну.

 • E. Зернисту.

509 Яку форму мають нейроцити внутрішнього зернистого шару кори великого мозку?


 • A. Грушоподібну.

 • B. Пірамідну.

 • C. Круглу.

 • D. Зірчасту.

 • E. Зернисту.

510 Яку функцію виконує клітина Пуркіньє гангліонарного шару кори мозочка?


 • A. Вставну.

 • B. Асоціативну та еферентну.

 • C. Асоціативну.

 • D. Еферентну.

 • E. Чутливу.

511 Яку функцію не виконують олігодендроцити в ЦНС?


 • A. Опорну.

 • B. Виробляють мієлін.

 • C. Утворюють оболонки мієлінових нервових волокон.

 • D. Імунну.

 • E. Розмежувальну.

512 Яку функцію забезпечують нейроцити молекулярного шару кори мозочка?


 • A. Аферентну.

 • B. Еферентну.

 • C. Рухову.

 • D. Асоціативну.

 • E. Регенераторну.

513 Що належить до акомодаційного апарату ока?


 • A. Рогівка.

 • B. Райдужна оболонка.

 • C. Циліарне тіло з циліарним пояском, райдужка.

 • D. Кришталик, циліарне тіло з циліарним пояском, райдужка.

 • E. Кришталик.

514 Назвіть частини судинної оболонки очного яблука?


 • A. Судинна, надсудинна та підсудинна.

 • B. Судинна оболонка не розділяється на частини.

 • C. Власне судинна оболонка, циліарне тіло.

 • D. Власне судинна оболонка, циліарне тіло та райдужна оболонка.

 • E. Власне судинна, райдужка.

515 Що не належить до діоптричного апарату ока?


 • A. Рогівка.

 • B. Скловидне тіло.

 • C. Кришталик.

 • D. Райдужна оболонка.

 • E. Склера.

516 При пошкодженні циліарного тіла страждає:


 • A. Світловідчуваючий апарат ока.

 • B. Світлопровідний апарат ока.

 • C. Захисний апарат ока.

 • D. Акомодацiйний апарат ока.

 • E. Трофічний апарат ока.

517 Яка структура ока забезпечує відтік рідини передньої камери ока?


 • A. Війковий м’яз.

 • B. Циліарне тіло.

 • C. Судинна оболонка.

 • D. Венозний синус.

 • E. Задній епітелій рогівки.

518 Вкажіть в якій структурі стінки очного яблука відсутні кровоносні судини.


 • A. Райдужній оболонці.

 • B. Циліарному тілі.

 • C. Судинній оболонці.

 • D. Рогівці.

 • E. Сітківці.

519 Назвіть стінки очного яблука.


 • A. Склера, сітківка, рогівка.

 • B. Склера, рогівка.

 • C. Власне судинна оболонка, війкове тіло, райдужка.

 • D. Фіброзна, судинна, сітківка.

 • E. Фіброзна, сітківка, райдужка.

520 За рахунок клітин якого шару буде відбуватися регенерація багатошарового епітелію рогівки?


 • A. Базальної мембрани.

 • B. Власної речовини рогівки.

 • C. Остистого шару епітелію рогівки.

 • D. Клітин базального шару епітелію.

 • E. Плоских клітин.

521 Як називається місце переходу рогівки у склеру?


 • A. Передня камера.

 • B. Шлемів канал.

 • C. Задня камера.

 • D. Лімб.

 • E. Райдужка.

522 Вкажіть клітини сітківки, які відповідають за сутінкове бачення.


 • A. Гангліонарні нервові клітини.

 • B. Горизонтальні нейроцити.

 • C. Колбочкові нейросенсорні клітини.

 • D. Паличкові нейросенсорні клітини.

 • E. Біполярні нейрони.

523 Назвіть зародковий листок з якого розвивається епітелій рогівки.


 • A. Дерматом.

 • B. Ентодерма.

 • C. Мезодерма.

 • D. Ектодерма.

 • E. Нефротом.

524 Центральна ямка сітківки – це:


 • A. Ділянка, де вени сітківки виходять з ока.

 • B. Сліпа пляма.

 • C. Місце виходу оптичного нерву.

 • D. Місце найкращого бачення.

 • E. Не містить фоторецепторних клітин.

525 Місце виходу зорового нерва – це:


 • A. Кришталик.

 • B. Жовта пляма.

 • C. Центральна ямка.

 • D. Сліпа пляма.

 • E. Війчастий поясок.

526 З яких частин складається фіброзна оболонка очного яблука?


 • A. Сітківка.

 • B. Кришталик, рогівка.

 • C. Райдужна оболонка, війковий м’яз.

 • D. Склера, рогівка.

 • E. Склера, власне судинна оболонка, райдужка.

527 До якого апарату ока належить війкове тіло?


 • A. Слізного.

 • B. Діоптричного.

 • C. Рецепторного.

 • D. Акомодаційного.

 • E. Підтримуючого.

528 Назвіть вид переднього епітелію рогівки ока.


 • A. Одношаровий плоский.

 • B. Одношаровий кубічний.

 • C. Багатошаровий плоский зроговілий.

 • D. Багатошаровий плоский незроговілий.

 • E. Багатошаровий плоский частково зроговілий.

529 Назвіть вид заднього епітелію рогівки ока.


 • A. Багатошаровий плоский зроговілий.

 • B. Одношаровий кубічний.

 • C. Багатошаровий плоский не зроговілий.

 • D. Одношаровий плоский.

 • E. Багатошаровий плоский частково зроговілий.

530 З яких частин складається судинна оболонка?


 • A. Судинної, надсудинної та підсудинної.

 • B. Надсудинної та підсудинної.

 • C. Судинної, надсудинної.

 • D. Власне судинної оболонки, циліарного тіла та райдужної оболонки.

 • E. Власне судинної, райдужки.

531 Росткова зона кришталика утворена?


 • A. Ядром кришталика.

 • B. Кришталиковими волокнами.

 • C. Циліарним пояском.

 • D. Екваторіальними епітеліоцитами.

 • E. Капсулою.

532 Що таке кришталикові волокна?


 • A. Кристали кристаліну.

 • B. Еластичні волокна.

 • C. Колагенові волокна.

 • D. Спеціалізовані епітеліоцити.

 • E. Ретикулярні волокна.

533 Рецепторний апарат ока складає:


 • A. Кришталик.

 • B. Райдужка.

 • C. Судинна оболонка.

 • D. Сітківка.

 • E. Скловидне тіло.

534 Який шар райдужки визначає колір очей людини?


 • A. Передній епітелій.

 • B. Внутрішній пограничний шар.

 • C. Судинний шар.

 • D. Зовнішній пограничний шар.

 • E. Задній епітелій.

535 Що забезпечує трофіку ока?


 • A. Волога камер ока.

 • B. Судини лімбу.

 • C. Лімфатичні судини райдужки.

 • D. Власне судинна оболонка.

 • E. Рогівка.

536 Вкажіть в яку структуру продовжується райдужка.


 • A. Сітківку.

 • B. Війковий м’яз.

 • C. Рогівку.

 • D. Війкове тіло.

 • E. Склеру.

537 Назвіть функції циліарного тіла?


 • A. Реабсорбція вологи передньої та задньої камер ока.

 • B. Регуляція світлового потоку.

 • C. Трофіка кришталика.

 • D. Акомодація і утворення водянистої вологи.

 • E. Утворення водянистої вологи.

538 Що таке інвертована сітківка ока?


 • A. Зображення на ній перевернуте.

 • B. Вона розділяється на зони різної світлочутливості.

 • C. Кількість “паличок” більша, від кількості “колбочок”.

 • D. Фоторецептори лежать в найбільш глибоких її шарах.

 • E. Весь світловий потік поглинається нею.

539 Назвіть нейрони, яких немає в сітківці.


 • A. Фотосенсорних.

 • B. Асоціативних.

 • C. Гангліозних.

 • D. Кошикових.

 • E. Біполярних.

540 Назвіть перший нейрон сітківки.


 • A. Амакриновий.

 • B. Біполярний.

 • C. Мультиполярний.

 • D. Фотосенсорний біполярний.

 • E. Горизонтальний.

Скачати 180.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка