1к-мед. 2с. Семестровий контрольСкачати 13.27 Mb.
Сторінка1/28
Дата конвертації15.12.2016
Розмір13.27 Mb.
#8268
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

2

Біологічно важливі класи органічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти(1к-мед.Сем.конт)

Опис:

1к-мед. 2с. Семестровий контроль

Перелік питань:

1.

Нуклеотиди мають у своїй молекулі такі хімічні зв’язки:


A.

Фосфоефірний та іонний


B.

Пептидний і водневий


C. *

Глікозидний і фосфоефірний


D.

Амідний


E.

Водневий і амідний


2.

Яка із формул відповідає загальній формулі насичених одноосновних карбонових кислот?


A. *

СnH2n+1-COOH;


B.

СnH2n-COOH;


C.

СnH2n+1-COH;


D.

СnH2n-COH;


E.

СnH2n+1-OH.


3.

У якому ряді карбонових кислот є тільки гомологи?


A.

СН2Сl-СООН, С2Н5СООН, С2Н3Сl2-СООН;


B. *

СН3СООН, С6Н13СООН, НСООН;


C.

СН2Сl-СООН, СНСІ2 -СООН, СН3СООН;


D.

С2Н5СООН, С2Н3Сl2-СООН, С4Н9СООН


E.

СН2Cl-СООН, С2Н5СООН, С4Н9СООН.


4.

Карбонові кислоти це:


A. *

Похідні вуглеводнів, що мають у своєму складі карбоксильну групу - СООН;


B.

Складні ефіри трьохатомного спирту;


C.

Похідні аміаку;


D.

Природні полімери.


E.

Арени, у якого один або декілька атомів гідрогену заміщені на вуглеводневі радикали.


5.

В результаті приєднання синильної кислоти до альдегідів утворюються:


A.

Ацеталі;


B.

Гідрати;


C. *

Ціангідрини;


D.

Напівацеталі;


E.

Основи Шиффа.


6.

Нуклеозид тимідин складається з:


A.

Тиміну та рибози;


B.

Тиміну та фруктози;


C.

Тиміну та фосфату;


D. *

Тиміну та дезоксирибози;


E.

Тиміну та глюкози.


7.

Порівняйте кислотні властивості наведених класів органічних сполук, та визначте найсильніші:


A. *

;


B.

;

C.

;


D.

;


E.8.

Глікопротеїни складаються з білка та


A.

Цереброзидів


B. *

Вуглеводних компонентів.


C.

Неорганічного фосфору.


D.

Забарвлених речовин.


E.

Нуклеотидів.


9.

Відомо, що реакція “срібного дзеркала” є якісною на альдегідну групу. Однак, ця реакція є розпізнавальною і в ряду монокарбонових кислот. Яка з наведених кислот взаємодіє з аміачним розчином оксиду срібла?


A.

Бензойна кислота ;


B.

Оцтова кислота;


C.

Акрилова кислота;


D. *

Мурашина кислота;


E.

Щавелева кислота.


10.

В сполуці виділений атом карбону є:A.

Первинний.


B. *

Вторинний


C.

Третинний


D.

Четвертинний


E.

Асиметричний


11.

За номенклатурою IUPAC префікс гідрокси- характерний для такої функціональної групи:


A.

-СОН


B.

- СООН


C. *

- ОН


D.

- SH


E.

- NH2


12.

За кількістю карбоксильних груп карбонові кислоти поділяють на:


A.

Аліфатичні;


B.

Ароматичні і аліциклічні;


C. *

Моно-, ди-, трикарбонові кислоти;


D.

Насичені і ненасичені.


E.

Одно -і багатоатомні;


13.

Яка з наведених сполук при лужному гідролізі утворює пропіоновий альдегід:

?


A. *

CH3─CH2─CHCl2;


B.

CH3─CH2─CH2─NO2;


C.

CH3─CH2─CH2─NH2;

D.

CH3─CH2─CH2─OH;


E.

CH3─CH2─CH2─Cl.


14.

За номенклатурою IUPAC префікс аміно- характерний для такої функціональної групи:


A.

-NH


B.

- СООН


C.

- ОН


D.

- SH


E. *

- NH2


15.

За номенклатурою IUPAC префікс карбокси- характерний для такої функціональної групи:


A.

-COH


B. *

- СООН


C.

- ОН


D.

- СООR


E.

- CH2.-


16.

В результаті приєднання амінів до альдегідів утворюються:


A.

Ацеталі;


B.

Гідрати;


C.

Ціангідрини;


D.

Напівацеталі;


E. *

Основи Шиффа.


17.

У назві органічної сполуки за номенклатурою IUPAC префікс меркапто (тіо)- характерний для такої функціональної групи:


A.

-S-S-


B.

- СООН


C. *

- SH


D.

- NH2.


E.

- СNS


18.

В результаті приєднання води до альдегідів утворюються:


A.

Ацеталі;


B. *

Гідрати;


C.

Ціангідрини;


D.

Напівацеталі;


E.

Основи Шиффа.


19.

У назві органічної сполуки за номенклатурою IUPAC префікс оксо- характерний для такого замісника:


A. *B.

- СООН;


C.

- ОН;


D.

- SH;


E.

- СООСH3.


20.

Органічні сполуки, які містять функціональну групу -Cl, -Br, називаються


A. *

Галогенопохідні;


B.

Спирти;

C.

Аміни;


D.

Альдегіди;


E.

Алкани.


21.

В результаті приєднання однієї молекули спирту до альдегідів утворюються:


A.

Ацеталі;


B.

Гідрати;


C.

Ціангідрини;


D. *

Напівацеталі


E.

Основи Шиффа.


22.

Органічні сполуки, які містять функціональну групу -ОН називаються:


A.

Галогенопохідні;


B. *

Спирти;


C.

Аміни;


D.

Альдегіди;


E.

Кетони.


23.

Органічні сполуки, які містять функціональну групу -NH2 , називаються:


A.

Галогенопохідні;


B.

Спирти;


C. *

Аміни;


D.

Альдегіди;


E.

Карбонові кислоти.


24.

Органічні сполуки які містять функціональну групу називаються:


A.

Галогенопохідні;


B.

Спирти;


C.

Естери


D.

Альдегіди;


E. *

Карбонові кислоти.


25.

Органічні сполуки, які містять таку функціональну групу, називаються:


A. *

Кетони


B.

Спирти


C.

Аміни


D.

Тіоли;


E.

Етери;


26.

Виберіть із поданого переліку назви хімічних сполук ациклічної будови:


A.

Циклопропан;


B. *

Ізобутан;


C.

Циклопентан;


D.

Бензен;


E.

Анілін.


27.

Яка з наведених сполук належить до насичених:


A.

Пропен;


B. *

Ізобутан;

C.

Октен-3;


D.

Етилен;


E.

Бутадієн.


28.

Виберіть із поданого переліку назви хімічних сполук циклічної будови:


A.

Пентен-2


B.

Ізобутан


C.

Октен-3;


D. *

Бензен


E.

Бутадієн.


29.

Яка з наведених сполук належить до ненасичених:


A.

Хлорметан;


B. *

Бутен-2;


C.

Декан;


D.

3-амінопентан;


E.

2,2-диметилбутан.


30.

Яка з наведених сполук належить до ароматичних:


A.

Бутадієн-1,2;


B.

Ізобутан


C.

Октен-3


D. *

Нафталін;


E.

Циклогексан


31.

Яка з нижченаведених класифікацій органічних сполук є класифікацією за природою функціональних груп:


A. *

Спирти, карбонові кислоти, альдегіди, кетони.


B.

Аліциклічні та ароматичні сполуки


C.

Насичені та ненасичені вуглеводні


D.

Карбоциклічні та гетероциклічні сполуки


E.

Ациклічні та циклічні сполуки


32.

Яка з наведених сполук належить до гетероциклічних амінокислот?


A. *

Гістидин;


B.

Тирозин;


C.

Лізин;


D.

Аргінін;


E.

Метіонін.


33.

До якого типу реагентів відносяться частинки, які мають пару електронів на зовнішньому електронному рівні і утворені внаслідок гетеролітичного розриву ковалентного зв’язку:


A. *

Нуклеофільні реагенти


B.

Електрофільні реагенти


C.

Протонні реагенти


D.

Радикальні реагенти


E.

Гідрофобні реагенти.


34.

На які два типи за будовою вуглецевого скелету поділяються всі органічні сполуки?


A. *

Ациклічні та циклічні.


B.

Ароматичні та аліциклічні.


C.

Спирти, карбонові кислоти, альдегіди, кетони


D.

Насичені та ненасичені


E.

Алкани та циклоалкани.

35.

Класифікація циклічних сполук за природою атомів, які входять до складу циклу:


A.

Спирти, карбонові кислоти, альдегіди, естери


B.

Аліциклічні та ароматичні


C.

Насичені та ненасичені


D. *

Карбоциклічні та гетероциклічні


E.

Ациклічні та циклічні


36.

Хімічний зв’язок, утворений спільними електронними парами, називається:


A.

Іонним;


B.

Металічним;


C.

Водневим;


D. *

Ковалентним;


E.

Пептидним.


37.

В сполуці виділений атом карбону є:


A.

Первинний;


B.

Вторинний;


C. *

Третинний;


D.

Четвертинний


E.

Асиметричний.


38.

В сполуці


Скачати 13.27 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка