11 семестр, 6 курс медСторінка1/11
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

11

Застосування комплексу статистичних методів для оцінки стану здоров'я населення та діяльності медичних закладів (задачі)

Опис:

11 семестр, 6 курс мед

Перелік питань:

1.

Визначити одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих з апендектомією в залежності від термінів доставки в стаціонар і клінічної форми апендициту.


A. *

Хворий з апендектомією


B.

Хворий, що був госпіталізований у стаціонар


C.

Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі


D.

Терміни доставки хворого


E.

Клінічна форма апендициту


2.

Визначити статистичну одиницю спостереження при вивченні впливу кількості цукру в крові на загоєння ранової поверхні в післяопераційному періоді у 40 хворих.


A. *

Хворий у післяопераційному періоді


B.

Кількість цукру


C.

Аналіз крові


D.

Хворий, що має ранову поверхню


E.

Хворий, що виписався на доліковування


3.

У регіоні Д. за останні 5 років відмічається ріст летальності від інфаркту міокарда. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи кардіологічних стаціонарів регіону. Визначити одиницю спостереження в цьому випадку.


A. *

Кардіологічний стаціонар


B.

Випадок госпіталізації до кардіологічного стаціонару


C.

Оснащення діагностичним обладнанням кардіологічного стаціонару


D.

Укомплектованість лікарями-кардіологами


E.

Своєчасність звертання за медичною допомогою до кардіологічного стаціонару


4.

У 40 хворих визначали вплив кількості цукру в крові на загоєння ранової поверхні в післяопераційному періоді. Визначити облікову ознаку.


A. *

Кількість цукру


B.

Хворий у післяопераційному періоді


C.

Аналіз крові


D.

Хворий, що має ранову поверхню


E.

Хворий, що виписався на доліковування


5.

В дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації. Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Визначити, який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники.


A. *

Механічний


B.

Спрямований


C.

Випадковий


D.

Типологічний


E.

Серійний

6.

Поліклініка надає медичну допомогу дорослому населенню. При оцінці її діяльності розраховувались показники поширеності захворювань, структура захворюваності, середнє число відвідувань на одного мешканця на рік, навантаження лікарів на амбулаторному прийомі, забезпеченість населення лікарями, ліжками та інші. Який з наведених показників є показником співвідношення?


A. *

Забезпеченість населення лікарями і ліжками


B.

Поширеність захворювань


C.

Структура захворюваності


D.

Кількість відвідувань на одного мешканця


E.

Навантаження лікарів на амбулаторному прийомі


7.

У місті 100000 мешканців. Із 160 випадків інфекційних захворювань — 75 припадає на грип. Який показник захворюваності на грип відносно всіх інфекційних хвороб треба використати?


A. *

Екстенсивний показник


B.

Інтенсивний показник


C.

Відносної інтенсивності


D.

Наочності


E.

Співвідношення


8.

В районі Н. 50 тис. населення. На протязі року було зареєстровано 7000 захворювань. Який показник необхідно використати для характеристики розповсюдженості захворювань серед населення?


A. *

Інтенсивний показник


B.

Екстенсивний показник


C.

Наочності


D.

Співвідношення


E.

Стандартизації


9.

Рівень захворюваності грипом, при порівнянні з минулим роком, збільшився на 20 %. Який показник використаний для даного розрахунку?A. *

Наочності


B.

Темп росту


C.

Абсолютне значення 1 % приросту


D.

Темп приросту


E.

Темп росту


10.

Сільська лікарська амбулаторія надає медичну допомогу населенню. При оцінці її діяльності розраховувались показники поширеності захворювань, структура захворюваності, середнє число відвідувань на одного мешканця на рік, навантаження лікарів на амбулаторному прийомі, забезпеченість населення лікарями, ліжками та інші. Який з наведених показників є інтенсивним показником?


A. *

Поширеність захворювань


B.

Забезпеченість населення лікарями і ліжками


C.

Структура захворюваності


D.

Кількість відвідувань на одного мешканця


E.

Навантаження лікарів на амбулаторному прийомі


11.

Проводилася оцінка діяльності міської поліклініки № 1. Розраховані показники поширеності захворювань, розподілу захворювань, середнє число відвідувань на одного мешканця на рік, навантаження лікарів на амбулаторному прийомі, забезпеченість населення лікарями, ліжками та інші. Який з наведених показників є екстенсивним показником?


A. *

Розподілу захворювань


B.

Поширеність захворювань

C.

Забезпеченість населення лікарями і ліжками


D.

Кількість відвідувань на одного мешканця


E.

Навантаження лікарів на амбулаторному прийомі


12.

В районі Ф. 100 тис. населення. В лікувально-профілактичних закладах міста працюють 458 лікарів. Який показник можна розрахувати за даними задачі?


A. *

Співвідношення


B.

Інтенсивний показник


C.

Екстенсивний показник


D.

Наочності


E.

Стандартизації


13.

Чисельність населення України становила: 2002 р. – 52 млн. чол., 2003 р. – 50 млн. чол., 2004 р. – 49 млн. чол., 2005 р. – 48,5 млн. чол., 2006 р. – 48 млн. чол., 2007 р. – 47 млн. чол., 2008 р. – 46,7 млн. чол. Як розрахувати абсолютний приріст за 2003 рік?


A. *

50 – 52 = -2


B.

Розрахувати неможливо


C.

52 – 50 = 2


D.

50 / 52 ? 100 = 96,2


E.

49 – 52 = -3


14.

Чисельність населення України становила: 2002 р. – 52 млн. чол., 2003 р. – 50 млн. чол., 2004 р. – 49 млн. чол., 2005 р. – 48,5 млн. чол., 2006 р. – 48 млн. чол., 2007 р. – 47 млн. чол., 2008 р. – 46,7 млн. чол. Як розрахувати темп приросту за 2003 рік?


A. *

(50 – 52) / 52 х 100 = -4


B.

Розрахувати неможливо


C.

52 / 50 х 100 = 104


D.

50 / 52 х 100 = 96,2


E.

50 – 52 = -2


15.

В місті Р. народжуваність в 2007 р. становила 10 ‰, в 2008 р. – 11 ‰, в 2009 р. – 12 ‰. Чому дорівнює показник наочності для 2009 р.?


A. *

120 %


B.

110 %


C.

2 %


D.

+ 2 %


E.

12 %


16.

Чисельність населення України становила: 2002 р. – 52 млн. чол., 2003 р. – 50 млн. чол., 2004 р. – 49 млн. чол., 2005 р. – 48,5 млн. чол., 2006 р. – 48 млн. чол., 2007 р. – 47 млн. чол., 2008 р. – 46,7 млн. чол. Як розрахувати темп росту за 2003 рік?


A. *

50 / 52 ? 100 = 96,2


B.

Розрахувати неможливо


C.

-2 / 52 ? 100 = -4


D.

52 / 50 ? 100 = 104


E.

50 – 52 = -2


17.

При оцінці ступеня неоднорідності середнього зросту школярів встановлено, що коефіцієнт варіації склав 9 %. Оцініть ступінь варіації досліджуваної ознаки:


A. *

Низький


B.

Дуже низький


C.

Високий


D.

Середній


E.

Дуже високий

18.

На вибірковій сукупності мешканців міста Н. вивчали середній рівень і характер різноманітності таких лабораторних показників: рівень загального білка сироватки крові, швидкості осідання еритроцитів, кількість лейкоцитів та еритроцитів. На підставі якого статистичного критерію необхідно зробити висновок про найбільш різноманітний лабораторний показник?


A. *

Коефіцієнта варіації


B.

Критерію Стьюдента


C.

Середньої арифметичної зваженої


D.

Середнього квадратичного відхилення


E.

Середньої арифметичної простої


19.

При вивченні середнього рівня та характеру різноманітності деяких лабораторних показників отримані такі дані: для загального білка сироватки крові — середнє квадратичне відхилення ±4 г/л, коефіцієнт варіації 6 %; для ШОЕ — відповідно ±2 мм/год, 23 %. Яка з цих ознак є найбільш варіабельна?


A. *

Швидкість осідання еритроцитів


B.

Загальний білок сироватки крові


C.

Відмінності в різноманітності ознак відсутні


D.

Для вивчення різноманітності потрібні додаткові розрахунки


E.

Для вивчення різноманітності потрібні додаткові дослідження


20.

У 10 хворих на гостру пневмонію вивчали рівень ШОЕ. Отримані показники: 15, 18, 18, 21, 21, 21, 25, 28, 28, 30 (мм/год). Яка статистична величина узагальнює ці дані?


A. *

Середня арифметична


B.

Мода


C.

Медіана


D.

Ліміт


E.

Амплітуда


21.

У 10 хворих на гостру пневмонію вивчали рівень ШОЕ. Отримані показники: 15, 18, 18, 21, 21, 21, 25, 28, 28, 30 (мм/год). Визначте моду даного варіаційного ряду.


A. *

21


B.

18


C.

28


D.

15


E.

30


22.

У 10 хворих на гостру пневмонію вивчали рівень ШОЕ. Отримані показники: 15, 18, 18, 21, 21, 21, 25, 28, 28, 30 (мм/год). Визначте медіану даного варіаційного ряду.


A. *

21


B.

18


C.

28


D.

15


E.

30


23.

У 10 хворих на гостру пневмонію вивчали рівень ШОЕ. Отримані показники: 15, 18, 18, 21, 21, 21, 25, 28, 28, 30 (мм/год). Визначте ліміт даного варіаційного ряду.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D1%81%D0%BE%D1%86.%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Крок. Педіатрія. Модуль 1
%D1%81%D0%BE%D1%86.%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 -> Економіка охорони здоров'я (задачі)
%D1%81%D0%BE%D1%86.%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
%D1%81%D0%BE%D1%86.%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 -> Економіка охорони здоров'я
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Внутрішня медицина (ситуаційні задачі) модуль 3
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Крок-2 Модуль 2 Дитячі інфекції
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 6 курс. Симптоми та синдроми в хірургії крок-2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка