1. Які з наведених нижче механізмів дії властиві інсуліну? гальмування ліполізуДата конвертації19.08.2021
Розмір1.19 Mb.
#17617
тести бх на декілька правильних
Physiology of the breathing system Module 2, дмд 3.1

1. Які з наведених нижче механізмів дії властиві інсуліну?
- гальмування ліполізу
- гальмування глюконеогенезу
- гальмування глікогенолізу
- посидення процесів утилізації амінокислот і синтезу білка
- посилення глікогенезу
2. Хворому після обстеження було поставлено діагноз інсулінозалежний цукровий діабет. Вкажіть клінічні симптоми притаманні для цього захворювання:
- полідипсія
- поліурія
- слабкість
- втрата ваги
- поліфагія
3. У хворого обстеженого в ендокринологічному диспансері виявлено різке схуднення, підвищену дратівливість, невелике підвищення температури тіла, екзофтальм, гіперглікемію, азотемію. Клінічні симптоми зумовлені гіперпродукцією тиреоїдних гормонів. Назвіть хворобу та біохімічні процеси, що відбуваються при цьому :
- підвищення катаболізму білків
- базедова хвороба
- роз'єднання дихання та окисного фосфорилювання
- підвищення катаболізму вуглеводів
- збільшення швидкості тканинного дихання
4. У клініку поступив хворий 52 років зі скаргами на сильні болі ( особливо в нічний час ), почервоніння суглобів. Об'єктивно : відмічається деформуюча болюча припухлість уражених суглобів, підвищення температури до 380 С. Попередній діагноз - подагра. Який біохімічний аналіз необхідно призначити для уточнення діагнозу? Які фармацевтичні препарати рекомендовано хворому та який механізм їх дії?
- антуран
- визначення сечової кислоти в крові та в сечі
- блокування розпаду пуринових нуклеотидів
- конкурентне інгібування ксантиноксидази
- алопуринол
5. На прийом до педіатра прийшла мати з дитиною, у якої спостерігається затримка фізичного і психічного розвитку. Лабораторними дослідженнями встановлено, що із сечею виділяється велика кількість оротової кислоти, що в 1000 разів перевищує норму. Яке спадкове захворювання можна запідозрити? З якими біохімічними порушеннями воно пов'язане та яке лікування рекомендоване при цьомц патологічному стані?
- нестача оротатфосфорибозилтрансферази
- введення уридину та цитидину
- порушення синтезу піримідинових нуклеотидів
- мегалобластична анемія
- нестача декарбоксилази

6. Похідні птеридину використовуються для лікування онкологічних захворювань. Ці лікарські засоби пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Які це препарати? Які біохімічні функції для них властиві?
- є конкурентними інгібіторами дигідрофолатредуктази
- аміноптеридин
- метотрексат
- гальмують міжмолекулярний транспорт одновуглецевих груп
-
7. На прийом до педіатра прийшла мати з дитиною, у якої спострегається затримка фізичного і психічного розвитку. Лабораторними дослідженнями встановлено, що із сечею виділяється велика кількість оротової кислоти, що в 1000 разів перевищує норму. Яке спадкове захворювання можна запідозрити? З якими біохімічними порушеннями воно пов'язане та яке лікування рекомендоване при цьому патологічному стані?
- нестача оротатфосфорибозилтрансферази
- введення уридину чи цитидину
- порушення синтезу піримідинових нуклеотидів
-
-
8. В лікарню за допомогою звернулась мати хлопчика зі синдромом Леша-Ніхана, що характеризується поєднанням симптомів подагри та нервово-психічних порушень, затримкою психомоторного розвитку та проявами самоагресії. Які біохімічні порушення спостерігаються при цьому спадковому захворюванні?
- підвищення концентрації сечової кислоти
- нестача гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферази
- уролітіаз
- зниження реутилізації гіпоксантину і гуаніну
9. Чоловік 60 років скаржиться на біль у ділянці нирок, біль у суглобах, які мають вигляд потовщених вузлів, обмеження рухових функцій. Проведено біохімічне досліджень крові та сечі, а також ультразвукове дослідження нирок? Яке захворювання можна запідозрити у даного пацієнта та з порушенням яких процесів воно пов'язане? Виберіть правильні відповіді
- порушений розпад пуринових нуклеотидів
- хворий страждає на подагру
- наявність уратів у сечі
- наявність ниркових каменів
-
10. У пацієнта діагностовано доброякісну пухлину мозкової речовини наднирників, що зумовило гіперсекрецію гормону. Вкажіть цей гормон та симптоматику, яку він викликає
- підвищений артеріальний тиск
- тремор
- тахікардія
- адреналін
11. Соматомедини є посередниками в реалізації гормональної дії соматотропного гормону. Дайте їх характеристику
- поліпептидні фактори росту
-
-
-
-
12. Дія глюкокортикоїдів на метаболізм вуглеводів характеризуються зростанням утворення глюкози, що виникає внаслідок
- збільшення швидкості глюконеогенезу в печінці і нирках
- стимуляції вивільнення амінокислот з периферійних тканин (м'язової, лімфоїдної)
- гальмування використання глюкози в позапечінкових тканинах (м'язах, жировій, і лімфоїдній тканинах)
13. Гіперальдостеронізм ( хвороба Конна) - захворювання викликане гіперсекрецією альдостерону, яке зазвичай спостерігається внаслідок розвитку аденоми надниркових залоз. Вкажіть, які зміни відбуваються при первинному гіперальдостеронізмі
- посилюється виведення іонів калію, магнію та пріонів
- посилюється реабсорбція натрію в ниркових канальцях
- виникає м'язова слабкість
- збільшується вміст натрію у плазмі крові
- виникають гіпертонія, гіперволемія та набряки
14. Гіперкортицизм найчастіше є наслідком зростання рівня АКТГ при пухлинах гіпофіза або надлишковому синтезу кортизолу при гормонально активних пухлтнах кори надниркових залоз. Вкажіть які порушення виникають при гіперкортицизмі
- пригнічення імунної відповіді
- зниження толерантності до глюкози
- посилення катаболізму білків, що призводить до негативного азотистого балансу
- остеопороз
15. 0,8 Зростання продукції простагландинів відбувається при запаленні з арахідонової кислоти за участі циклооксигенази. На які процеси вони чинять вплив за умов підвищення їх синтезу?
- беруть участь у реалізації болю
- знижують артеріальний тиск
- проявляють ульцерогенну дію
- викликають розслаблення гладеньких м'язів
- блокують роботу дихального ланцюга
- зумовлюють агрегацію тромбоцитів
- активують ліпогенез
16. 0,8 У хворого з гіперпродукцією гормонів Т3 та Т4 при аналізі крові виявлено підвищення рівня цукру, жирних кислот та амінокислот. Біохімічні зміни зумовлені тим, що ці гормони :
- роз'єднують процеси тканинного дихання і окислювального фосфорилювання
- знижують утворення АТФ
- збільшують швидкість тканинного дихання (збільшують поглинання О2)
- підвищують катаболізм вуглеводів, білків, амінокислот
- гальмують глікогеноліз
- збільшують активність ферментів електронотранспортного ланцюга
- ініціюють м'язове скорочення
17. Ейкозаноїди виконують функцію медіаторів запалення , беручи участь у розвитку і регуляції запального процесу. У медицині для лікування запалення часто застосовують нестероїдні протизапальні засоби, в основі механізму дії яких є гальмування синтезу простагландинів шляхом пригнічення
- напроксен
- індометацин
- аспірин
-
18. При обстеженні підлітка, що страждає на ксантоматоз, виявлено сімейну гіперхлорестемію. Виберіть правильні твердження, щодо сімейної гіперхолестеролемії
- підвищення у крові концентрації ЛПНЩ
- загроза розвитку атеросклерозу
- розвивається внаслідок дефекту рецепторів ЛПНЩ
19. Ліпопротеїнліпаза виконують різні функції. Вкажіть правильні твердження щодо ліпопротеїнліпази
- спадковий дефіцит ліпопротеїнліпази викликає розвиток гіперліпідемії І типу
- потребує апоС-ІІ, як активатор
- гідролізує триацилгліцероли у складі хіломікронів
20. Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є статини. Вкажіть механізми дії цих препаратів
- інгібують синтез холестеролу
- конкурентні інгібітори ГМГ-КоА-редуктази
-
21. Внаслідок метаболічних перетворень холестерол, що синтезувався в організмі або надійшов з продуктами харчування, підлягає метаболічним перетворенням, в результаті чого утворюються наступні біологічно активні речовини
- кортизол
- альдостерон
- тестостерон
- кальцитріол
-


ТЕМА 3
22. Установлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. Вкажіть, який фермент забезпечує РНК-полімеразну реакцію на синтез яких біомолекул при цьому відбувається?
- зворотна транскриптаза
- РНК-залежна ДНК-полімераза
- ДНК на матриці вірусної іРНК
23. Токсин альфа-аманітин, що продукується грибом Amanitia phalloides є специфічним інгібітором певного етапу біосинтезу білка. Активність якого ферменту пригнічується за дії цього токсину? Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку інгібування цього ферменту та синтез яких нуклеїнових кислот пригнічується? Виберіть правильні відповіді
- пригнічення синтезу мРНК (гяРНК)
- інгібування РНК-полімерази В (ІІ)
- порушення транскрипції
24. Жінка 62 років була прооперована з приводу онкозахворювання. У шкірі виявлено щільну ,рухому, чітко відмежовану від прилеглих тканин пухлину. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною, клітин мало. Установлено діагноз: фіброма. Через два тижні пацієнтці призначено 5-фторурацил. Утворення якої біомолекулиблокує цей препарат? Які сполуки необхідні для синтезу цієї біомолекули (відомо, що їх синтез швидко зростає при розмноженні клітин) та субстратами якого ферменту вони виступають?
- для синтезу необхідні дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ
- субстрати ДНК-полімерази
- синтез ДНК
25. Встановлено, що частина пошкоджень та помилок,які виникають при реплікації ДНК, залишаються невиправленими і успадковуються. Залежно від розмірів ушкодження, розрізняють генні ( точкові) та хромосомні мутації. Серед запропонованих виберіть мутації, які відносяться до генних
- фенілкетонурія
- альбінізм
- серпоподібноклітинна анемія
- талагемії
- галактоземія
26. Алкілуючий агент диметилмульфат викликає перетворення гуаніну на 6-метоксигуанін, який втрачає здатність утворювати комплементарні зв'язки з уитозином, і тому випадає з кодону. Який тип мутації викликає диметилсульфат та чи буде спостерігатись зсув рамки зчитування за цих умов? Який процес забезпечує випралення даної помилки.
- зсув рамки зчитування не відбувається
- репарація
- генна мутація
27. У пацієнта діагностована пігментна ксеродерма. При цій патології шкіра стає надзвичайно чутливою до сонячного світла, може розвинутися рак шкіри. Яка мутація ДНК найчастіше виникає у незахищеній від дії ультрафіолетового світла шкірі людини та як успадковується дана патологія? Який фермент порушується?
- утворення тимінових димерів
- порушення механізму репарації ДНК
- аутосомно рецесивна хвороба
- порушується УФ-ендонуклеаза
28. Під час мікроскопії клітин підшлункової залози людини знайдені органели округлої форми. Біохімічно встановлено, що вони містять ферменти ДНК-полімерази, ДНК-лігази. Які органели досліджувались та в якому процесі беруть участь названі ензими? У який період клітинного циклу відбувається цей процес?
- в процесі реплікації ДНК
- S-фаза клітинного циклу
- ядра клітини
29. У хворого, який тривалий час приймає метотрексат, відмічається поступове зменшення ефективності протипухлинної дії цього цитостатика. Які процес лежить в основі розвитку резистентності клітин-мішеней до дії метотрексату? Експресія якого гену активується при прийомі метотрексату?
- ампліфікація гену дигідрофолатредуктази
- експресія гену дигідрофолатредуктази
30. Хворий 47 років поступив в туберкульозний диспансер з відкритою формою туберкульозу. Лікар призначив йому комплексне лікування, до складу якого входить антибіотик рифампіцин. Гальмуванням якого процесу в збуднику туберкульозу обумовлена лікувальна дія рифампіцину та активність якого ферменту при цьому пригнічується? Які ще речовини мають схожий механізм дії?
- акттиноміцин Д
- гальмує транскрипцію у мікобактерій
- пригнічується ДНК-залежна РНК-полімераза


ТЕМА 4
31. Встановлено, що гістони та негістонові білки,які входять до складу нуклеосом хроматину, підлягають процесам посттрансляційної ковалентної модифікації, яка змінює їх здатність до взаємодії з певними ділянками ДНК і є одним із біохімічних механізмів контролю ступеня експресії генів. Які реакції належать до реакцій ковалентної модифікації білків ядерного хроматину?
- ацетилування
- фосфорилування
- АДФ-рибозилування
- метилування
- глікозилювання
32. Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, інгібує синтез нуклеїнових кислот і білків. Виберіть з наведених антибіотиків, ті які інгібують трансляцію в прокаріот
- стрептоміцин
- тетрациклін
- хлорамфенікол
- еритроміцин
- пуроміцин
33. Пацієнтка віком 70 років госпіталізована до відділення інфекційної лікарні зі скаргами на високу температуру, сухий кашель, задишку та підозрою на коронавірусну інфекцію. Пацієнтці проведена діагностика за допомогою ПЛР. Виберіть правильні відповіді, які характеризують цей метод молекулярної діагностики
- для проведення ПЛР використовуються РНК-праймеази
- ПЛР проводять в ампліфікаторі
- ПЛР базується на явищі ампліфікації генів
- ПЛР вмкористовується для діагностики інфекційних захворювань
34. Відомо, що посттрансляційні модифікації білків приводять до утворення біологічно активної структури білка. Для яких білків властива посттрансляційна модифікація у вигляді часткового протеолізу?
- інсулін
- пепсин
- протромбін
- трипсин

ТЕМА 5
35. Підшлункова залоза - орган змішаної секреції продукує декілька гормональних факторів пептидної природи. Вкажіть їх
- глюкагон
- соматостатин
- панкреатичний поліпептид
- інсулін
36. Особливості обміну тирозину є його включення в процес синтезу гормонів та фізіологічно активних сполук. Вкажіть їх
- адреналін
- норадреналін
- дофамін
-
37. Універсальним акцептором хімічного регуляторного сигналу від іонів Са2+ є кальмодулін, який після зв'язування з іонами кальцію взаємодію з протеїнкіназами, внаслідок чого збільшується їх активність. Вкажіть їх
- фосфоліпаза А2
- аденілатциклаза
- піруваткіназа
- гуанілатциклаза
- глікогенсинтаза
38. Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні речовини. Вкажіть які гормони утворюються в гіпофізі, шляхом процесингу з проопіомеланокортину:
- адренокортикотропний гормон
- ендорфіни
- ліпотропний гормон
- меланоцитстимулюючий гормон
39. У пацієнта діагностовано доброякісну пухлину мозкової речовини наднирників, що зумовило гіперсекрецію гормону. Вкажіть цей гормон та симпатику, яку він викликає
- підвищений артеріальний тиск
- тремор
- адреналін
- тахікардія
40. Глюкагон - гормон, що синтезується a-клітинами підшлункової залози і чинить наступний вплив на обмін вуглеводів
- стимулює глікогеноліз
- активує ТГ-ліпазу
-
-
-
41. В ендокринологічний диспансер звернулась жінка 40 років зі скаргами на погане самопочуття. Результати аналізів встановили гіперпродукцію гормонів щитовидної залози. Вкажіть біохімічний механізм виникнення патології та опишіть клінічні симптоми при такому стані
- тремтіння рук
- постійна гіпертермія (37-380С)
- роз'єднання процесу тканинного дихання і окислювального фосфорилювання
- схуднення
- тахікардія у стані спокою

ТЕМА 7
42. У різних відділах головного мозку виявлено велику кількість холінергічних рецепторів. Залежно від чутливості холінергічні рецептори поділяються на мускаринові і нікотинові. Назвіть функції мускаринових рецепторів мозку:
- регулюють секрецію катехоламінів
- беруть участь у процесах формування пам'яті, гальмують вихід ГАМК
- беруть участь у деяких рухових і судомних процесах
- пригнічують апетит, індукують схуднення
- беруть участь у релаксації судин мозку
43. Мозок містить амінокислоти, що виконують різноманітні фізіологічні функції. Виберіть амінокислоти, які чинять гальмівний вплив на нервову систему
- ГАМК
- Таурин
- бета-аланін
- гліцин
44. Ацетилхолін - один з медіаторів, який бере участь у передачі нервового імпульсу, може розшеплюватися в організмі наступними шляхами
- енергозалежний активний транспорт ацетилхоліну у нейрон
- ферментативний за участю ацетилхолінестерази
45. Фармакотерапія при психічний та неврологічних порушеннях часто спрямована на корекцію змінених біохімічних процесів у мозку. Виберіть правильні твердження про зміни медіаторів, що прихводять до неврологічних та психічних розладів
- знижений синтез дофаміну характерний для хвороби паркінсона
- нестача серотоніну притаманна депресивним станам
- порушення метаболіму серотоніну та дофаміну спричиняють нав'язливі стани, що зумовлені зловживанням алкоголем та наркотиками
-
46. Мозок вміщує високий вміст глутамінової кислоти. Виберіть правильні твердження про біологічну роль глутамату в мозку
- підтримує нормальний рівень метаболітів ЦТК
- є прекурсором ГАМК
- нейтралізує аміак
- входить до складу глутатіону
47. Біохімічний склад мозку людини має відмінності від інших тканин. Виберіть правильні твердження про біохімічний склад мозку людини
- сіра речовина містить більше води, ніж біла речовина
- біла речовина містить більше ліпідів, ніж сіра речовина
- сіра речовина містить більше сухого залишку, ніж біла речовина
48. Нейромедіатори (ацетилхолін, норадреналін,серотонін) реалізують свої ефекти за участю специфічних рецепторів та утворення вторинних месенджерів. Виберіть правильні твердження про дію нейромедіаторів
- серотонін взаємодіє з 5НТ-рецепторами у результаті чого у цитоплазмі утворюється ІФ3, Са2+ або цАМФ
- норадреналін взаємодіє з b-рецепторами у результаті чого у цитоплазмі утворюється цАМФ
- ацетилхолін взаємодіє з М1-рецепторами у результаті чого у цитоплазмі утворюються ІФ3 та ДАГ
- норадреналін взаємодіє з a-рецепторами у результаті чого у цитоплазмі утворюються ІФ3 або цАМФ
49. У медицині часто застосовуються зворотні інгібітори ацетилхолінестерази з метою збільшення активності холінергічної імпульсації, порушеної при певних неврологічних захворюваннях, глаукомі, атонії кишки і сечового міхура. Вкажіть, які препарати застосовуються з цією метою?
- фізостигмін
- прозерин
- галантамін
50. Особливістю біохімічного складу головного мозку є наявність високої концентрації вільних амінокислот, переважну більшість яких складають дикарбонові кислоти, зокрема, глутамат. Вкажіть, які функції виконує глутамат у нервовій тканині?
- бере участь у синтезі глутатіону
- бере участь у знешкодженні аміаку
- є попередником у синтезі ГАМК
- слугує збуджувальним медіатором
-
51. Опіоїдні пептиди, подібно до наркотичного анальгетика морфіну, мають сильно виражену знеболювальну активність специфічну дію на головний мозок людини. Вкажіть ефекти, які викликають опіоїди
- аналгезія
- відчуття душевного комфорту
- ейфорія з поліпшенням настрою
-
-
ТЕМА 8
52. У фекальних масах пацієнта визначили жирні кислоти. Які твердження правильні?
- у пацієнта порушений процес всмоктування ліпідів
-
-
53. Активація ферментів шляхом обмеженого протеолізу є незворотнім процесом. Перетворення проферментів травного тракту у активні ферменти можуть каталізувати наступні ферменти
- ентерокіназа
- трипсин
- пепсин
54. У пацієнта загальна кислотність шлункового соку становить 25 ммоль/л, вільна хлоридна кислота 10 ммоль/л. Які твердження правильні для цієї ситуації?
- знижений вміст В12
- у пацієнта гіпохлоргідрія
- низький вміст гастромукопротеїну
55. Фермент травного тракту є активатором проеластази, прокарбоксипептидази та профосфоліпази А2. Які властивості притаманні для цього ферменту?
- активується шляхом обмеженого протеолізу
- активується ентерокіназою
- активується хімотрипсином
-
56. Для повноцінного травлення шлунковий сік повинен містити гідрохлоридну кислоту. Це пояснюється наступними функціями гідрохлоридеої кислоти
- сприяє перетворенню пепсиногену на пепсин з відщепленням інгібувального компонента
- створює рН оптимум для функціонування пепсину і гастриксину
- стимулює секрецію ентерокінази ентероцитами дванадцятипалої кишки
- зумовлює набухання та денатурацію білків, що сприяє розщепленню їх ензимами
- забезпечує антибактеріальні властивості шлункового соку
57. У пацієнта в сечі виявили високий вміст тваринного індикану, притаманний посиленому гниттю білків у кишці. При гнитті фенілаланіну, тирозину і триптофану утворюються
- індол
- крезол
- фенол
- скатол
58. У пацієнта з перитонітом в сечі виявили високий вміст тваринного індикану. При гнитті яких амінокислот утворюються H2S та CH3SH?
- цистеїну
- метіоніну
- цистину
59. Батьки-вегетеріанці виховують двох дітей, які часто хворіють на ГРЗ. Сімейний лікар, оцінивши спосіб життя цієї родини, дав рекомендації щодо харчового раціону батьків і дітей, оскільки повноцінна дієта повинна містити есенціальні компоненти? Які твердження правильні?
- в сечі батьків виявлено низький рівень тваринного індикану, рН 7,5-8,0
- у батьків спостерігається негативний азотистий баланс
- у дітей гіповітаміноз В12
- у дітей спостерігається азотиста рівновага

60. Вкажіть правильні твердження щодо особливостей функціонування ензиму ацетил-КоА карбоксилази
- містить біотин, як кофермент
- індукується інсуліном
- регуляторний фермент синтезу вищих жирних кислот
61. b-окиснення жирних кислот забезпечує організм людини великою кількістю енергії. Які з цих нижче перерахованих метаболітів утворюється при окисненні жирних кислот з непарною кількістю вуглецевих атомів?
- пропіоніл КоА
-
62. У жінки 37 років діагностовано себорейний дерматит, пов'язаний із дефіцитом вітаміну Н ( біотину). Порушення активності якого з перелічених ферментів спостерігається у хворого
- ацетил-КоА-карбоксилаза
- пропіоніл-КоА-карбокислаза
63. Арахідонова кислота як незамінний компонент їжі є попередником біологічно активних речовин. Вкажіть які сполуки синтезуються з неї?
- лейкотрієн С4
- тромбоксан А2
- простагландин Е2
- лейкотрієн Д4
- простагландин Е1
64. Жовчні кислоти, важливі компоненти жовчі, беруть участь у травленні ліпідів. Для жовчокам'яної хвороби притаманні такі зміни
- у фекальних масах пацієнта визначаються нейтральні жири
- низька активність панкреатичної ліпази
- у крові зростає лужна фосфатаза
- у крові зростають екскреторні ферменти

ТЕМА 9
65. Який механізм впливу філохінону на обмін речовин в організмі людини? Виберіть одну або декілька відповідей
- бере участь у синтезі протромбіну, факторів ІІV, IX, X
- бере участь у карбоксилюванні залишків глутамінової кислоти
- бере участь у синтезі остеокальцину
66. Вкажіть у яких біохімічний процесах задіяна пантотенова кислота? Виберіть одну або декілька відповідей
-
-
67. У яких із перерахованих метаболічних процесах бере участь вітамін В12? Виберіть одну або декілька відповідей
- бере участь у реакції перетворення малоніл КоА у сукциніл КоА
- бере участь в утворенні метіоніну
-
68. Які із порушень в організмі людини характерні для гіповітамінозу Вс? Виберіть одну або декілька відповідей
- анемія
- порушення синтезу ДНК
- дефекти нервової системи у ембріону
- ДІАРЕЯ???
69. Представте участь у метаболізмі та механізм дії вітаміну В15. Виберіть одну або декілька відповідей
- активує окисно-відновні процеси в організмі та має антигіпоксичну дію
- застосовується для лікування патологій печінки та атеросклерозу
- має детоксикаційну дію при отруєнні хлорорганічними сполуками та антибіотиками
- приймає участь у каталітичному прискоренні реакції перенесення мельних груп
70. Виберіть одну або декілька відповідей та вкажіть що таке біологічно активні добавки до їжі (БАДи)
- біологічно активні добавки до їжі, які застосовують для профілактики, допоміжної терапії і підтримки у функціональних межах норми органів та систем органів
- біологічно активні добавки до їжі, які використовують для корекції хімічного складу їжі людини
- вітамінно- мінеральні комплекси, які служать для поповнення дефіциту різних компонентів харчування
71. Виберіть одну або декілька відповідей та вкажіть основні симптоми та ознаки гіповітамінозу Е:
- м'язова слабкість
- порушення репродуктивної функції
- анемія
72. У пацієнта, що тривалий час зловживав алкоголем розвинулась жирова дистрофія печінки. Які із вітамінних препаратів слід застосовувати для корекції метаболізму при цій патології? Виберіть одну або декілька відповідей
- вітамін Е
- холін
- ліпоєву кислоту
- пангамову кислоту
73. Який механізм розвитку скорбуту? Виберіть одну або декілька відповідей
- порушення синтезу колагену
- нестача аскорбінової кислоти в раціоні
- порушення перетворення проліну в оксипролін
74. Вкажіть найбільш характерні ознаки гіповітамінозу вітаміну Н? Виберіть одну або декілька відповідей
- ураження шкіри
- погіршення стану волосся
-
75. Виберіть одну або декілька відповідей та вкажіть найхарактерніші ознаки гіповітамінозу РР
- деменція
- дерматит
- діарея
76. Які із коферментних форм вітамінів беруть участь у обміні оксокислот? Виберіть одну або декілька відповідей
- ТДФ
- НАД
- ФАД
- Ліпоєва кислота
- KoASH
77. Які порушення обміну речовин характерні для рахіту? Виберіть одну або декілька відповідей
- відсутність 24,25-дигідрооксикальциферолу
- порушення відкладання фосфату кальцію у кістковій тканині
- відсутність дигідроксихолекальциферолу - І,25 (ОН) 2 D3
78. Виберіть одну або декілька відповідей та вкажіть найхарактерніші ознаки гіповітамінозів вітаміну К
- підшкірні крововиливи
- носові кровотечі
- гематоми
79. За нестачі яких коферментних форм буде спостерігатися порушення енергетичного обміну, зокрема у ланці ЦТК та транспорту електронів у дихальному ланцюзі? Виберіть одну або декілька відповідей
- ТПФ
- НАД
- ФАД
-
80. У пацієнта з нестачею піридоксалевих коферментів порушуються процеси обміну. Які саме процеси обміну будуть порушуватися при цьому? Виберіть одну або декілька відповідей
- трансамінування
- декарбоксилювання
-
81. Виберіть одну або декілька відповідей та вкажіть найхарактерніші ознаки гіпервітамінозу вітаміну А
- втрата апетиту
- гіперкератоз
- випадіння волосся

ТЕМА 10
82. Гемоглобінопатії - це спадкові аномалії, пов'язані з порушенням глобіну за нормальної структури гему. До патологічних форм гемоглобіну відносять:
- HbC
- HbM
- HbS
83. Серед порушень кислотно-основної рівноваги виділяють метаболічний алкалоз. Виберіть серед наведених тверджень ті, які характеризують дане порушення
- виникає при тривалому блюванні
- виникає при надмірному інфузійному введенні розчинів гідрокарбонату натрію
- рН крові > 7,4
84. В організмі існує декілька механізмів перенесення СО2 від тканин до легенів, серед яких
- у вигляді карбгемоглобіну
- у розчиненому вигляді
- у формі бікарбонату
85. Еритроцити - високоспеціалізовані клітини крові,які переносять кисень від легенів до тканин, а з тканин до альвеол легенів - діоксид вуглецю, який утворюється під час метаболізму. Виберіть з наведених тверджень ті, які характеризують зрілі еритроцити здорової людини
- містять велику кількість гемоглобіну
- не містять мітохондрій
- не містять ядра
- мають форму двоввігнутого диска
- містять велику кількість 2,3-дифосфогліцеринової кислоти
86. Частка бікарбонатів буферної системи становить 10% від усієї буферної ємності крові, вона найактивніше функціонує при рН 7,4. Вкажіть компоненти цієї буферної системи
- бікарбонат калію (в еритроцитах)
- вільна карбонатна кислота
- бікарбонат натрію ( в плазмі)
87. Серед порушень кислотно-основної рівноваги виділяють дихальний ацидоз. Виберіть серед наведених тверджень ті, які характеризують дане порушення
- гіперкапнія
- виникає при збільшенні вмісту СО2 у навколишньому середовищі
- гіповентиляція
- рН крові < 7,4
- виникає при порушенні роботи органів дихання
88. Молекула гемоглобіну, взаємодіючи з різними лігандами, утворює різні похідні, серед яких
- сульфогемоглобін
- карбгемоглобін
- карбоксигемоглобін
- оксигемоглобін
- метгемоглобін
89. Завдяки скороченню серця кров циркулює по кровоносних судинах. До функцій кров відносяться
- регуляторна
- захисна
- трофічна
- терморегуляторна
- екскреторна
90. Серед різних видів гіпоксії, зумовлених патологічним процесом в організмі, виділяють циркуляторну. Оберіть імовірні причини циркуляторної гіпоксії
- шок
- колапс
- зменшення об'єму циркулюючої крові

ТЕМА 11
91. У плазмі крові міститься декілька десятків різних білків, які виконують наступні функції
- зумовлюють в'язкість крові
- беруть участь у згортанні крові
- виконують транспортну функцію
- створюють онкотичний тиск крові
- є компонентами будерної системи
92. Загальна концентрація білків у плазмі крові людини становить 65-85 г/л. За функціональними властивостями білки плащми крові представлені
- факторами коагуляції
- ферментами
- гормонами
- антитілами
- транспортними білками
93. У сироватці крові виділяють три групи ферментів : секреторні, екскреторні і тканинні. До тканинних ферментів відносяться
- аспартатамінотрансфераза
- креатинкіназа
- аланінамінотрансфераза
94. Органічний азот біохімічних сполук,який можна визначити в надосадовій рідині після осадження білків плазми або сироватки крові, отримав у клінічній біохімія назву залишкового азоту. Вкажіть основні компоненти залишкового азоту
- сечова кислота
- амінокислоти
- креатинін
- креатин
- сечовина
95. У плазмі крові міститься декілька десятків різних білків, які шляхом електрофорезу можна розділити на наступні фракції
- альбуміни
- a1-глобуліни
- a2-глобуліни
- b-глобуліни
- y-глобуліни
96. Для діагностики захворювань печінки доцільним є визначення наступних показників крові:
- АлАТ
- Сечовина
- ЛДГ4,5
- білірубін
- холінестераза
97. Білки гострої фази запалення - це білки плазми крові, що беруть участь у реакції ззапальної відповіді організму на інфекцію або ушкодження тканин. До них належать
- гаптоглобін
- a1-антитрипсин
- С-реактивний білок
- церулоплазмін
- a2-макроглобулін
98. У сироватці крові виділяють три групи ферментів : секреторні, екскреторні і тканинні. До секреторних ферментів відносяться
- фактори згортання крові
- сироваткова холінестераза
- церулоплазмін
99. Для діагностики захворювань нирок доцільним є визначення наступних показників крові
- сечовина
- креатинін
- сечова кислота
100. Глікопротеїни - це складні білки, в яких білкова частина молекули ковалентно зв'язана з однією або декількома олігосахаридними групами. До глікопротеїнів плазми крові відносять
- фібронектин
- трансферин
- церулоплазмін
- a1-антитрипсин
- a2-макроглобулін


ТЕМА 12
101. За біологічною дією цитокіни умовно поділяють на прозапальні та протизапальні. До прозапальних. До протизапальних належать:
- ІЛ-6
- ІЛ-1
- ІЛ-12
- ІЛ-2
- ФНП-а
102. За умов норми рідкий стан крові підтримується наступними механізмами
- синтез простацикліну ендотелієм судин
- негативний заряд стінки судин та формених елементів крові
- наявність антикоагулянтів в крові
- гладка поверхня ендотелію судин
- наявність на стінці судин шару фібрину, що адсорбує фактори згортання крові
103. За біологічною дією цитокіни умовно поділяють на прозапальні та протизапальні. До протизапальних. До протизапальних належать:
- ІЛ-4
- ІЛ-13
- ІЛ-10
104. Гемофілія є спадковим захворюванням, зумовленим дефіцитом одного з факторів згортання крові. Виділяють гемофілію А, гемофілію В та гемофілію С. Вкажіть, порушення синтезу яких факторів може зумовити виникнення гемофілії
- VIII
- IX
- XI
105. Серед фізіологічних антикоагулянтів виділяють первинні, що природно існують в організмі та вторинні, які виникають в процесі згортання крові або під час фібринолізу. Вкажіть серед зазначених сполук первинні антикоагулянти
- протеїн С
- гепарин
- a1-антитрипсин
- a2-макроглобулін
- антитромбін ІІІ
106. Вторинний (коагуляційний) гемостаз забезпечує зупинку кровотечі із тих судин , для яких було недостатньо судинно-тромбоцитарного гемостазу. Розрізняють зовнішній та внутрішній шлях активації X фактора згортання крові, що є ключовою ланкою коагуляційного гемостазу. Внутрішній шлях здійснюється за участі наступних факторів
- XII
- VIII
- XI
- IX
- IV
107. Молекули імуноглобулінів складаються з чотирьох поліпептидних ланцюгів : двох тяжких Н-ланцюгів та двох легких L-ланцюгів. Розрізняють наступні типи Н-ланцюгів
- a-ланцюг
- d-ланцюг
- m-ланцюг
- e-ланцюг
- g-ланцюг
108. За рахунок судинно-тромбоцитарного гемостазу може припинитись кровотеча із невеликих судин, в інших випадках він виступає первинним гемостазом. Етапи судинно-тромбоцитарного гемостазу включають
- агрегація тромбоцитів
- рефлекторний спазм судин
- ретракція "білого" тромба
- адгезія тромбоцитів
- формування "білого" тромба
109. Цитокіни - це фізіологічно активні сполуки, шо синтезуються в імунній системі та відіграють роль міжклітинних хімічних сигналів, регулюють її активність та реалізують процеси міжклітинних комунікацій. На сьогодні цитокіни прийнято поділяти на
- інтерлейкіни
- інтерферони
- фактори некрозу пухлин
- колонієстимулюючі фактори
- трансформуючі фактори росту
ТЕМА 13
110. При лабораторному дослідженні сироватки крові хворого на гепатит встановлено : вміст загального білка - 55 г/л, альбуміну - 30 г/л, рівень сечовини - 0,5 ммоль/л. Які висновки можна зробити на основі отриманих лабораторних показників?
- у пацієнта сечовиноутворювальна функція порушена
- у пацієнта порушена білоксинтетична функція
- у пацієнта в крові можна передбачити рівень аміаку більше норми
- у пацієнта в крові можна передбачити зниження рівня секреторних ферментів
112. При лікуванні корона-вірусної інфекції (SARS-COVID-2) рекомендовано використовувати парацетамол як антипіретик і анальгетик. Парацетамол менш токсичний ніж фенацетин, проте при передозуванні проявляє гепато- і нефротоксичність. При ураженні печінки парацетамолом у плізмі крові пацієнта протромбіновий час становить 35 с. Які висновки можна зробити на основі отриманих лабораторних показників?
- у пацієнта можна передбачити зниження активності холінестерази крові
- показник свідчить про зниження рівня факторів згортання крові
- показник свідчить про порушення білоксинтетичної функції
113. У дитини після лікування кору препаратом, що містив ацетилсаліцмлову кислоту, розвинувся синдром Рейє. При лабораторному дослідженні сироватки крові встановлено : активність АлАТ - 1,05 ммоль/(год*л), АсАТ - 0,90 ммоль/(год*л) і гіперамоніємія. Які висновки можна зробити на основі отриманих лабораторних показників?
- у пацієнта можливий розвиток енцефалопатії
- у пацієнта спостерігається цитолітичний синдром
- у пацієнта порушуються функції гепатоцитів
- у пацієнта порушена сечовиноутворювальна функція печінки
114. При лікуванні корона-вірусної інфекції (SARS-COVID-2) рекомендовано використовувати парацетамол як антипіретик і анальгетик. Парацетамол менш токсичний ніж фенацетин, проте при передозуванні проявляє гепато- і нефротоксичність. При ураженні печінки парацетамолом у плізмі крові пацієнта рівень загального білірубіну становить 32 мкмоль/л, а в сечі виявлено уробіліноген. Які висновки можна зробити на основі отриманих лабораторних показників?
- показники свідчать про порушення пігментної функції печінки
- показники свідчать про порушення детоксикаційної функції печінки
- у пацієнта можна передбачити появу у сечі кон'югований білірубін
115. У хворого відмічається біль у правому підребер'ї. При лабораторному дослідженні виявлено активність лужної фосфатази 3,2 ммоль/(год*л) при нормі 0,5-1,3 ммоль/(год*л) , зростання активності гамма-глутамілтранспептидази в сироватці крові та стеаторея. Які твердження правильні для цієї ситуації?
- у пацієнта холестатичний синдром
- у пацієнта у крові зростає рівень екскреторних ферментів
- у пацієнта гепатогенна стеаторея
116. Нетипові пневмонії, викликані вірусом типу А, зокрема H1N1, H5N1, виникають внаслідок непропорційно сильної реакції імунної системи, яка отримала назву "цитокінова буря". До цитокінів запалення відносяться IL-1, IL-2, IL-6, TNF-a та інші. IL-6 крім активації В-лімфоцитів, стимудює синтез гострофазних білків гепатоцитами. Під дією IL-6 в гепатоцитах осилюється синез наступних білків
- церулоплазміну
- фібриногену
- гаптоглобіну
- альфа-1-антитрипсину
117. У пацієнта виявили в крові зростання АлАТ, АсАТ, глутаматдегідрогенази, лужної фосфатази, зниження холестеролестерази. Які твердження правильні для цієї ситуації?
- зростання у крові екскреторних ферментів
- зростання у крові індикаторних ферментів
- зниження у крові секреторних ферментів
118. У пацієнта виявили в крові зростання лужної фосфатази, АлАТ, АсАТ, зростання рівня загального білірубіну. Зміни яких біохімічних показників крові корелюють наведеним?
- зростання лейцинамінопептидази
- зростання ЛДГ4, ЛДГ5, орнітинкарбамоїлтрансферази
- зростання прямого білірубіну
- зростання уробіліногену
119. При лабораторному дослідженні сироватки хворого на гепатит встановлено: вміст сечовини - 2,0 ммоль/л, амоніаку - 15 ммоль/л, активність АлАТ - 1,1 ммоль/(год*л). Які твердження правильні для цієї ситуації?
- у пацієнта в крові можливе зростання активності орнітинкарбамоїлтрансферази
- у пацієнта можливий розвиток енцефалопатії
- у пацієнта спостерігається цитолітичний синдром
120. При підготовці хворого до видалення жовчного міхура виявлена підвищена кровоточивість, знижена активність факторів згортання крові ІІ, VII, X,подовжений час згортання крові. Які твердження правильні для цієї ситуації?
- у пацієнта можлива гіпоальбумінемія і гіпоальфаглобулінемія
- у крові пацієнта можлива низька активність холінестерази
- у пацієнта порушена білоксинтетична функція

ТЕМА 14
121. До другої фази біотрансформації відносять реакцію, яку каталізує фермент глюкуронілтрансфераза. Які твердження про глюкуронілтрансферазу є правильними?
- при зниженій активності розвивається синдром Кріглера-Найяра
- при зниженій активності розвивається хвороба Жільбера-Мейленграфта
- при зниженій активності розвивається фізіологічна жовтяниця
122. Провізор відмовився продати молодій жінці 20 пляшок протикашльового сиропу з кодеїном, пояснивши це побічним ефектом цього засобу. В процесі дезалкілування кодеїну відбувається утворення наркотичного анальгетику морфіну. Які твердження правильні для наведеної ситуації?
- реакцію перетворення кодеїну у морфін каталізують ферменти ЕПР
- утворення морфіну відбувається в реакції О-дезалкілування
- утворення морфіну відбуваєтьсяч в результаті реакції І фази біотрансформації
123. Протитуберкульозний препарат ізоніазид в організмі людини підлягає процесам ацетилування. Які твердження правильні щодо ацетилування?
- швидкість ацетилування є генетично детермінованою
- шляхом N-ацетилування знешкоджуються сульфаніламідні препарати
- детоксикація ізоніазиду відбувається в результаті реакцій ІІ фази детоксикації
- N-ацетилування гістонів і негістонових білків - механізм регуляції транскрипції ДНК
- N-ацетилування використовують для синетзу гетерополісахаридів
124. Синтетична фаза детоксикації, процес кон'юнації, відбувається ферментативно шляхом приєднання до функціональних груп метаболітів різних груп. Назвіть речовини, потрібні для реакцій синтезу УДФГК.
- УДФ-дегідрогеназа
- НАД+
- УТФ
- глюкоза-1-фосфат
-
125. До другої фази біотрансформації відносять реакцію, які каталізують глутатіонтрансферази. Які твердження про глутатіонтрансферази є правильними?
- з сечею виводяться меркаптурові кислоти
- каталізують знешкодження простагландинів і лейкотрієнів
- каталізують знешкодження білірубіну і естрадіолу
- з сечею виводяться кон'югати з цистеїном
126. За умов орального одноразового вживання 4 г бензойнокислого натрію кількість виведеної з сечею гіпурової кислоти у пацієнта становить 0,5 г при нормі 2,0-2,5 г. Які твердження правильні для наведеної ситуації?
- для проходження реакції необхідні АТФ і КоАSН
- проба оцінює активність гліцинтрансферази
- проведена проба Квіка-Пителя
- проба оцінює інтенсивність реакції ІІ фази детоксикації
127. Пацієнт кардіологічного відділення скаржиться на відсутність ефекту від медикаментозного лікування. З анамнезу встановлено, що пацієнт зловживає алкогольними напоями. Які твердження правльні для наведеної ситуації?
- для отримання лікувального ефекту збільшити дозу ліків
- метаболізм етанолу здійснюється за участю алкогольдегідрогенази
- активація мікросомального окиснення
- активація цитохрому Р-450 ІІ Е1
- метаболізм етанолу здійснюється за участю цитохром Р-450-залежних монооксигеназ
128. В організмі людини в реакціях метилування аміду нікотинової кислоти використовується активна форма незамінної амінокислоти метіоніну. Які твердження правильні щодо реації метилування?
- використовується для синтезу фосфатидилхоліну
- використовується для синтезу креатину
- використовується активні форма SAM
- використовується для синетезу адреналіну
129. До другої фази біотрансформації відносять реакції, які каталізують глутатіонтраесферази. Які твердження правильні?
- для реакції необхідний глутатіон
- в процесі метаболізму кон'югатів використовується ацетил-КоА
- в процесі метаболізму кон'югатів відщеплюється цистеїн
- в процесі метаболізму кон'югатів використовується НАДФН
130. У пацієнта стоматологічної клініки спостерігається короткотривала реакція на анестезію, що вимагає збільшення дози анестетика. З анамнезу встановлено, що пацієнт зловживає алкогольними напоями. Які твердження правльні для наведеної ситуації?
- активація мікросомального окиснення
- активація цитохрому Р-450 ІІ Е1
- метаболізм етанолу здійснюється за участю алкогольдегідрогенази
- метаболізм етанолу здійснюється за участю цитохром Р-450-залежних монооксигеназ
- для отримання лікувального ефекту збільшити дозу ліків

ТЕМА 15
131. Для повноцінного метаболізму в організм людини щодобово має поступати 10-15 мг заліза. Які твердження правильні щодо цього елементу?
- транспортується у складі трансферину
- депонується у вигляді феритинк печінки і селезінки
- входить до складу цитохромів мітохондрійі ендоплазматичного ретикулуму
- входить до складу каталази і пероксидаз
132. У хворого спостерігається кальцифікація м'яких тканин, у сечових шляхах наявні камені. Поставлено попередній діагноз - гіперкальціємія. Що є основною причиною гіперкальціємії? Який вплив має гіперкальціємія на ЦНС? Виберіть правильні відповіді
- гіперпаратиреоз як результат утворення пухлин з клітин парашитоподібної залози
- пригнічує ЦНС і нейром'язову збудливість
133. Важливу роль у забезпеченні балансу води і електролітів відіграє регуляція їх виведення черех нирки. При порушенні нормального функціонування регуляторних механізміів виникають клінічні прояви змін сольового обміну, осмотичного тиску і об'єму рідини в організмі. Які гормони впливають на обмін води та електролітів? Виберіть правильні відповіді
- ангіотензин ІІ
- натрійуретичний фактор передсердя
- вазопресин (АДГ)
- альдостерон
134. Хворий 62 років, госпіталізований в інфекційну лікарню зі скаргами на тривалу блювоту, часту діарею, болі в животі, судоми литкових м'язів. У пацієнта виявлено збудник холери. Яке порушення водно-сольового обміну спостерігається у пацієнта? Що є причиною м'язових судом у цього пацієнта? Виберіть правильні відповіді
- у пацієнта гіпоосмолярна дегідратація
- втрата з рідиною іонів натрію та калію спричинює судоми
135. Порушення водного обміну викликають зміни співвідношення внутрішньоклітинного та позаклітинного водного середовища організму. Негативний водний баланс викликає дегідратацію тканин, зневоднення організму. Які стани можуть призводити до дегідратації організму? Виберіть правильні відповіді
- при водному голодуванні
- при нецукровому діабеті
- при тривалій лихоманці
- при посиленому потовиділенні
136. Для повноцінного метаболізму в організм людини щодобово має поступати 100-150 мкг йоду. Які твердження правильні щодо цього елементу?
- при недостатності розвивається ендемічний зоб
- входить до складу тиреоглобуліну
- тирокисн містить 4 атоми йоду
- молекулярний йод утворюється під дією йодипероксидази
137. Для повноцінного метаболізму в організм людини щодобово має поступати 70-100 мкг селену. Які твердження правильні щодо цього елементу?
- входить до складу глутатіонпероксидази
- надлишок викликає отруєння
- при недостатності розвивається кардіоміопатія
138. У хворого, який надійшов в ендокринологічне відділення, при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію, скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовипускання, спрагу. Попередній діагноз - цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія та глюкозурія у даного хворого ? Виберіть правильні відповіді
- глюкозурія спричинена порушенням реабсорбції глюкози в канальцях нефрона
- поліурія зумовлена збільшенням осмотичного тиску сечі
139. Для повноцінного метаболізму в організм людини щодобово має поступати 2,5 мг міді. Які твердження правильні щодо цього елементу?
- є кофактором цитохрому а3
- є кофактором супероксиддисмутази і тирозинази
- накопичується в нейронах головного мозку і клітинах печінки при хворобі Вільсона
- міжорганний транспорт міді здійснює церулоплазмін
- гіпокупороз проявляється анемією, порушенням синтезу калагену і деформацією скелета

ТЕМА 16
140. Аналіз сечі проводять, починаючи з оцінки її фізико-хімічних властивостей. Які показники характеризують фізико-хімічні властивості?
- прозорість
- густина сечі
- колір
- запах
- реакція рН
141. У хворого, що страждає на спадкове автосомно-рецесивне захворювання - хворобу Хартнупа, спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри і слизових оболонок, аміноацидурія, зниження розумового розвитку. Порушення якого процесу є причиною цього захворювання? Синтез якого процесу є причиною цього захворювання? Синтез якого вітаміну порушується?
- порушення всмоктування та реабсорбції в нирках триптофану
- порушення синтезу ніацину
142. У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму з розчавлюванням м'язової тканини та знаходиться у стані шоку, АТ 70/40 мм.рт. ст., спостерігається зменшення добової кількості сечі до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цієї зміни діурезу? Який біохімічний показник сечі, що свідчить про м'язеві порушення, при цьому буде збільшений?
- збільшення креатиніну у сечі
- зменшення клубочкової фільтрації
143. В умовах патології нирок та інших анатомо-функціональних систем організму добовий діурез у людини може суттєво знижуватись або зростати. Які терміни характеризують порушення загального добового об'єму сечі. Виберіть правильні відповіді
- анурія
- поліурія
- олігоурія
144. У хворого, який надійшов в ендокринологічне відділення, при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію, скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Попередній діагноз - цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія та глюкозурія у даного хворого? Який нирковий поріг для глюкози?
- нирковий поріг для глюкози - 9-10 ммоль /л
- глюкозурія спричинена підвищенням проникності клубочкової мембрани
- поліурія зумовлена збільшенням осмотичного тиску сечі
145. Нирки виконують важливу роль у гормональній регуляції метаболізму та певних метаболічних функцій організму людини. Які гормональні активні сполуки та ферменти синтезуються в нирках?
- ренін
- еритропоетин
- кальцитріол

ТЕМА 17
146. До метаболічних міопатій належать хвороби порушення обміну глікогену: глікогенози (накопичення глікогену) та аглікогенози порушення синтезу глікогену. Вкажіть дефекти яких ферментів їх зумовлюють.
- глікогенфосфорилаза
- глікогенсинтаза
- a (1 6) глюкозидаза
- глюкозо-6-фосфатаза
- a (1 4) глюкозидаза
147. Важливе значення для функціональної активності м'язової тканини мають дипептиди - азотисті речовини, які збільшують амплітуду м'язового скорочення, попередньо знижену втомою. Вкажіть ці дипептиди?
- ансерин
- карнозин
148. До клініки потрапила дитина 1 року з ознаками ураження м'язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину у м'язах. Вкажіть порушення яких процесів є біохімічною основою цієї патології?
- зниження утворення АТФ
- порушення транспорту жирних кислот в мітохондрії
- зменшення енергетичного забезпечення роботи м'язів
- зниження рівня b-окислення жирних кислот
149. При інфаркті міокарда проводять визначення активності різних ферментів у крові. При розвитку цієї патології спостерігається підвищення у крові:
- АсАТ
- ЛДГ1
- МВ-форми креатинкінази
- тропоніну Т, тропоніну І
- вмісту міоглобіну
150. Вкажіть біохімічні маркери порушень роботи м'язової тканини при атонії м'язів та прогресуючій дистрофії м'язів
- креатин сечі
- креатинін сечі
- креатинкіназа
- аспартатамінотрансфераза
- аланінамінотрансфераза
151. Запаси АТФ у м'язовій клітині значні, але їх вистачає для забезпечення м'язової роботи лише впродовж 0,1 с. Існує кілька шляхів , ... ході яких м'язова тканина ресинтезує енергію. Виберіть ці шляхи з перелічених:
- гліколіз і глікогеноліз
- окиснювальне фосфорилювання
- реакції субстратного фосфорилювання
152. Після землетрусу потерпілі були доставлені в лікарню. Вкажіть,які з нижче перерахованих клінічних проявів характерні при ушкодженнях м'язовох тканини?
- креатинурія
- зниження вмісту цАМФ
- креатинінурія
- міоглобінурія
153. Міофібриларні білки тісно пов'язані зі скорочувальною функцією м'язів. Виберіть, які білки належать до цієї групи
- тропоміозин
- міозин
- актин
- актоміозин
- тропонін

ТЕМА 18
154. Вкажіть основні етапи посттрансляційної модифікації a-ланцюгів колагену сполучної тканини
- гідроксилювання залишків проліну і лізину
- від'єднання сигнального пептида проколагенового ланцюга
- глікозилювання гідроксильованих залишків лізину
155. У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератосульфати. До складу яких тканин організму входять кератансульфати?
- хрящі
- рогівка
- кістки
156. У розпаді нативного колагену, період півжиття якого від кількох тижнів до кількох місяців, беруть усамть колагенази, які властивості характерні для цих ферментів? Виберіть правильні відповіді
- в активному центрі цих ензимів присутній кальцій або цинк
- колагенази розщеплюють зв'язки між залишками гліцину та лейцину
- колагенази розщеплюють пептидні a-ланцюги молекули нативного колагену від С-кінця
157. При яких захворюваннях збільшується вміст сіалових кислот у сироватці крові? Виберіть правильні відповіді
- при запальних процесах
- при пневмонії
- при інфаркті міокарда
- при пухлинах
158. У жінки 63 років є ознаки ревматоїдного артриту. Вкажіть, які біохімічні маркери будуть мати діагностичну цінність для підтвердження захворювання. Виберіть правильні відповіді
- незначне підвищення активності лужної фосфатази
- підвищення в сироватці рівня гамма-глобулінів
- підвищення рівня сумарних глікозаміногліканів
159. Жінка 36-ти років страждає на колагеноз - системне захворювання сполучної тканини. Вкажіть ймовірні причини, що могли призвести до появи захворювання в пацієнтки. Виберіть правильні відповіді
- автоімунне ураження тканин
- порушення функції ферментів, задіяних у синтезі колагену
- спадкові порушення
160. До фібрилярних елементів сполучної тканини належать. Виберіть правильні відповіді
- колаген
- ретикулін
- еластин
161. Які з перелічених факторів необхідні для стимуляції та розвитку остеобластів? Виберіть правильні відповіді
- кальцитріол
- морфогенетичний білое кістки (МБК)
- паратгормон
-
162. Вкажіть системні чинники, які активують процеси резорбції в кістковій тканині. Виберіть правильні відповіді
- паратгормон, 1,25(ОН)2Д3
- тироксин
- інтерлейкіни, інтегрини
163. До неколагенових білків кісткової тканини належать. Виберіть правильні відповіді
- остеокальцин
- остеопонтин
- остеонектин
- лужна фосфатаза
164. Дезамінування амінокислот - це процес відщеплення аміногрупи від амінокислоти з утворенням молекули аміаку. Розрізняють декілька типів дезамінування: відновне, окиснювальне, гідролітичне і внутрішньомолекулярне. Вкажіть продукти, які утворюються в результаті кожного типу дезамінувань. Виберіть правильні відповіді
- продуктами, що утворюються при гідролітичному дезамінуванні є аміак і a-оксикислота
- внаслідок відновного дезамінування утворюється аміак і карбонова кислота
- внаслідок внутрішньомолекулярного дезамінування утворюється аміак та ненасичена кислота
- у випадку окиснювального дезамінування амінокислот утворюється аміак і кетокислота
165. Креатин - азотиста сполука, яка у вигляді креатинфосфату має важливе значення в енергозабезпеченні м'язів. Які з поданих тверджень вірно характеризують процес синтезу креатину в організмі людини. Виберіть правильні відповіді
- процес синтезу креатину складається з двої стадій
- 1-ша стадія відбувається в нирках, 2-га стадія в печінці
- біосинтез креатину відбувається за участю амінокислот гліцину, аргініну та метіоніну
- синтез креатину каталізують ферменти гліцинамідинотрансфераза та гуанідинацетатметилтрансфераза
165. У медичній практиці часто застосовується визначення креатиніну у сироватці крові та сечі для діагностики захворювань нирок. Які властивості характерні для креатиніну? Виберіть правильні відповіді
- рівень креатиніну в сироватці крові збільшується при патології нирок
- у здорової людини виділення креатиніну пропорційне масі м'язової тканини
- креатинін зовсім не реабсорбується нирками
166. Надмірне споживання вуглеводів, що перевищує енергозатрати, супроводжується посиленням ліпогенезу в печінці та жирові тканині. Метаболічними попередниками біосинтезу жирів є такі продукти катаболізму вуглеводів
- ацетил-КоА
- діоксиацетонфосфат
- НАДФН2
167. Синтез жирних кислот de nevo відбувається в печінці після споживання їжі, багатої вуглеводами. Усі реакції синтезу жирної кислоти відьуваються з участю поліферментативного комплексу синтетази жирних кислот. Вкажіть правильне твердження про поліферментативний комплекс
- використовує НАДФН, що утворився за участі малікензиму
-
-
168. Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекоментував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти. Вкажіть попередником, яких біологічно активних сполук є арахідонова кислота
- лейкотрієнів
- простациклінів
- простагландинів
- тромбоксанів
169. Ентеральний обмін ліпідів можливий при наявності цілого ряду умов. Які з перерахованих речовин приймають участь у перетравленні ліпідів?
- білок коліпаза
- панкреатична ліпаза
- жовчні кислоти
-
-
170. Хіломікрони утворюються в клітинах слизової оболонки кишечника. Вкажіть правильні твердження щодо цих ліпопротеїнів? Хіломікрони :
- АпоВ-48 основний білок хіломікронів
- складаються з харчових триацилгліцеролів
- вивільняються в лімфу
171. Виберіть правильні твердження, щодо зовнішньоклітинної етерифікації холестерину. Зовнішньоклітинна етерифікація холестерину
- для естерифікації використовуються ненасичені жирні кислоти
- найбільш активно реакція відбувається в ліпопротеїнах крові ЛПВЩ
- здійснюється ферментом лецитинфосфатидилхолін-холестеринацилтрансферазою
- включає перенесення ацильного залишку з 2-го положення фосфатидилхоліну на гідроксильну групу холестерину
172. Фізіологічно активною формою вітаміну D є кальцитріол. Які етапи включає синтез кальцитріолу в організм людини?
- утворення холекальциферолу в мальпігієвому шарі епідермісу під дією УФ-випромінювання з 7-дегідрохолестерину
- 25-ОН-D3 гідроксилюється в нирках до 1,25 (ОН)2D3
- утворення 25-ОН-D3 в гепатоцитах з кальціолу
173. 37-річна жінка проходить медогляд для працевлаштування. Показники крові знаходяться в межах норми, за винятком рівня ліпідів. Її лікар діагностував гіперліпідемію І типу. Вкажіть зміни, яких показників свідчать про даний тип гіперліпідемії
- підвищеня концентрації триацигліцеролів
- підвищений вміст хіломікронів
- дефіцит ферменту ліпопротеїнліпази
174. Після споживання їжі багатої вуглеводами в печінці відбувається синтез жирних кислот de novo та синтез триацилгліцеролів. Синтез триацилгліцеролів в печінці
- ЛПДНЩ забезпечують транспорт триацилгліцеролів синтезованих в печінці
- включає утворення фосфатидної кислоти, як проміжного метаболіту
- локалізується в цитоплазмі
- гліцерол-3-фосфат утворюється двома шляхами
175. До лікаря звернулась мати з приводу поганого самопочуття дитини. У дитини було діагностовано захворювання Німана-Піка. Вкажіть особливості даного захворювання
- характерне збільшення печінки та селезінки
- генетичне захворювання, пов'язане із порушенням катаболізму сфінголіпідів
- накопичення сфінгомієліну
- відсутність сфінгомієлінази
176. У клітинах організму людини розрізняють кілька видів ліпаз, що виконують різні функції. Вкажіть правильні твердження щодо гормончутливої ліпази?
- активна у фосфорильованому стані
- активується в жировій тканині при дії адреналіну
- інактивується при дії інсуліну
- підвищення концентрації цАМФ призводить до активації ферменту
177. В 1937 році вчені О. Браунштейн і М. Кріцман відкрили процес переамінування. Виберіть відповіді, які характеризують процес переамінування
- у реакції переамінування донором аміногруп є амінокислота, а акцептором - кетокислота
- коферментом для трансаміназ є піридоксальфосфат
- ферменти, які каталізують реакції трансамінування називають амінотрансферазами
- необхідний для синтезу в тканинах одних амінокислот з інших
- з найбільшою інтенсивністю реакція відбувається між глутаміновою кислотою й оксалоацетатом
178. Перший етап окиснювального дезамінування амінокислот каталізує фермент глутаматдегідрогеназа - єдиний високоефективний фермент, що діє на амінокислоти L-ряду в організмі вищих тварин і людини. Які властивості характерні для цього ферменту? Виберіть правильні відповіді
- в якості коферменту містить як НАД, так і НАДФ
- складається із 6 субодиниць
- належить до алостеричних ферментів
- є три різних типи глутаматдегідрогенази
179. За процес відщеплення діоксиду вуглецю від молекули амінокислоти при декарбоксилуванні відповідають ферменти декарбоксилази. Для цих ферментів характерні такі особливості : Виберіть правильні відповіді
- є стереоспецифічними ферментами, що діють тільки на L-стереоізомери
- каталізують реакції з утворенням біогенних амінів
- містять у якості простетичної групи піридоксальфосфат
-
180. Що може бути причиною порушення обміну порфіринів? Виберіть правильні відповіді
- гіперпродукція порфіринів
- порушення виведення порфіринів з організму
- недостатня активність ферментів синтезу гему
- отруєння свинцем
181. Незамінна амінокислота метіонін бере участь у внутрішньоклітинному метаболізмі і є донором метильної групи в численних реакціях метилування. З якої амінокислоти та за допомогою якого ферменту синтезується метіонін в орагнізмі людини? Виберіть правильні відповіді
- синтез метіоніну каталізує фермент гомоцистеїнметилтрансфераза
- метіонін синтезується з госоцистеїну
182. У хворого важке отруєння свинцем. При даному патологічному стані рекомендується провести такі додаткові дослідження. Виберіть, які дослідження доцільно провести
- копропорфірину
- протопорфірину в еритроцитах
- виявлення базофільної зернистості в еритроцитах
- d-амінолевулінової кислоти в сечі
183. При яких захворюваннях може спостерігатися порушення обміну порфіринів? Виберіть правильні відповіді
- інтокискація свинцем, ртуттю, марганцем, фтором
- при захворюваннях печінки
- при гіпохромних і гемолітичних анеміях
184. Чоловіка 56 років привезли в приймальне відділення у зв'язку з різким погіршенням самопочуття. Зі слів дружини стало відомо, що три місяці тому він лежав у стаціонарі з діагнозом цироз печінки. Оскільки були наявні ознаки отруєння аміаком, лікар зробив прирущення про погіршення стану хворого внаслідок серйозних порушень функцій печінки. Чому надмірне накопичення аміаку в організмі становить небезпеку для здоров'я людини? Виберіть правильні відповіді
- високі концентрації аміаку стимулюють синтез глутаміну із глутамату в нервовій тканині, що призводить до набряку мозку
- негативна дія на нейрони високих концентрацій глутаміну, який утворюється з аміаку та глутамату
- аміак порушує функціонування ЦТК в мітохондріях нейронів головного мозку внаслідок виведення із ЦТК a-кетоглутарату
- надмірна концентарція аміаку в крові зміщує її рН у лужний бік(виникає алкалоз)
185. Аміак є дуже токсичним для організму, особливо для головного мозку, тому що в організмі існує декілька механізмів його знешкодження. До них належать наступні. Виберіть правильні відповіді
- утворення сечовини
- утворення амідів амінокислот - аспарагіну та глутаміну
- відновне амінування або транспереамінування
- утоврення амонійних солей
186. Фенілкетонурія - спадкове захворювання, яке характеризується наступними порушеннями. Виберіть правильні відповіді
- в організмі нагромаджується фенілаланін, фенілпіруват
- порушується перетворення фенілаланіну на тирозин
- не синтезується фермент фенілаланін-4-монооксигеназа
187. Генетичні дефекти ферментів орнітинового циклу, що призводять до надмірного накопичення аміаку в організмі людини називаються первинними гіперамонієміями. Які гіперамоніємії зумовлені дефектом ферментів орнітинового циклу вам відомі. Виберіть правильні відповіді
-гіперамоніємія ІІ тип
- гіперамоніємія
- гіпеамоніємія І тип
- аргініносукцинатурія
- цитрулінемія
188. Генетично обумовлений дефект синтезу ферменту фенілаланін-4-монооксигенази призводить до нагромадження у крові та тканинах фенілаланіну та продуктів його розпаду, в тому числі фенілпіровиноградної кислоти. Наслідком цього є порушення нормального розвитку мозку і тяжкі неврологічні розлади. Вкажіть назву та принцип методу визначення фенілпірувату в сечі. Виберіть правильні відповіді
- проба фелінга
- якісна реакція з іонами тривалентного феруму
189. Захворювання фенілкетонурія проявляє себе ранніми порушеннями психічного розвитку дитини. Які причини появи захворювання та порушення зумовлені цим захворюванням вам відомі. Виберіть правильні відповіді
- пригнічення надлишком фенілаланіну транспорту інших амінокислот через гематоенцефалічний бар'єр
- генетичний дефект ферменту фенілаланінгідроксилази
- накопичення фенілаланіну та його продуктів в крові
- генетичний дефект ферменту тетрагідробіоптеринредуктази
190. Наявність в організмі двох форм глутатіону відновленої та окисненої створює найважливішу редокс-систему. Відновлювальний цикл глутатіону відіграє важлтву роль в багатьох метаболічних і фізіологічних функціях організму. Назвіть ці функції
- детоксикація енлогенних метаболітів ( естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів, білірубіну, етанолу)
- стабілізація клітинної мембрани
- підтриманням сульфгідрильних груп ферментів у відновленом стані
- знешкодження ксенобіотиків шляхом утворення глутатіонових кон'югатів
- відновлення цистину і дегідроаскорбінової кислоти
191. Вкажіть, які біогенні аміни утворються з глутамінової кислоти, окситриптофану, гістидину в процесі декарбоксилування та їх біологічну роль. Виберіть правильні відповіді
- з окситриптофану утворюється серотонін (5-окситриптамін). Нейромедіатор ЦНС, бере участь у регуляції сну, настрою, емоцій, відчуття болю
- з гістидину утворюється гістамін. Розширює кровоносні судини, підвищує проникність капілярів, знижує артеріальний тиск, виступає медіатором запалення і болю
- з глутамінової кислоти утворюється g-аміномасляна кислота (ГАМК). Відіграє важливу роль у функціональній діяльності центральної нервової системи

192. NH3+CO2+H2O+ATPХ1 Х1+ орнітин Х2 Х2+аспартат аргініносукцинат фумарат+ Х3 Х3 орнітин+ Х4
- Х1 - карбамоїлфосфат
- Х2 - цитрулін
- Х3 - аргінін
- Х4 - сечовина
193. Вкажіть ферменти, які здійснюють наступні перетворення:


- сфінгомієліназа
- гексозамінідаза А
- глюкоцереброзидаза
- b-галактозидаза
194. Вкажіть захворювання, які пов’язані із порушенням наступних перетворювань сфінголіпідів (позначених цифрами):

- Німана-Піка
- Тея-Сакса
- Гангліозидозів GM1
- Гоше
195. Для підвищення результатів спортсмену редомендували застосувати препарат, який містить у собі карнітин. Вкажіть особливості карнітинового човникового механізму
- малоніл-КоА інгібує карнітин-ацилтрансферазу І
- необхідний для перенесення ацил-КоА у матрикс мітохондрій
- за умов дефіциту карнітину пригнічується b-окислення жирних кислотПоділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка