1. Яке визначення найточніше характеризує атипові мікобактерії?Скачати 317.8 Kb.
Дата конвертації06.02.2021
Розмір317.8 Kb.

1. Яке визначення найточніше характеризує атипові мікобактерії?

А. Це непатогенні для людини мікобактерії

В. Вони викликають туберкульоз з атиповим перебігом

С. Вони викликають захворювання, подібне до туберкульозу, у осіб зі

зниженим імунітетом

D. Є причиною латентної туберкульозної інфекції

Е. Це змінені під впливом хіміотерапії мікобактерії
2. Яке визначення показника інфікованості?

А. Це кількість уперше зареєстрованих протягом року «віражів» на 100 тисяч

населення відповідного регіону.

В. Це відсоток людей, що позитивно реагують на туберкулін у відношенні до

числа обстежених за винятком осіб із післявакцинними реакціями.

С. Це загальна кількість людей, що позитивно реагують на туберкулін,

розрахована на 100 тисяч населення.

D. Це відсоток людей, що позитивно реагують на туберкулін у відношенні до

числа обстежених.

Е. Це відсоток людей, у яких знайдено МБТ у відношенні до числа

обстежених.
3. Які мікобактерії називають L-формою?

А. Вакцинний штам МБТ

В. Авізуальні форми МБТ

С. Атипові МБТ

D. МБТ, які частково втратили клітинну стінку

Е. Фільтрівні форми МБТ


4. У хворого на туберкульоз над верхнім відділом правої легені відзначається перкуторний звук з тимпанічним відтінком, аускультативно - амфоричне дихання. Про які зміни в легенях слід думати?

А. Ателектаз

В. Інфільтрацію легеневої тканини

С. Спонтанний пневмоторакс

D. Гігантську каверну

Е. Цироз легені


5. У хворого визначається «виделковий» симптом. Про які патологічні зміни слід думати?

А. Первинний туберкульозний комплекс

В. Цироз легені

С. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

D. Спонтанний пневмоторакс

E. Сухий плеврит


6. У хворого 20-ти років при флюорографічному обстеженні у верхівково-задньому сегменті лівої легені виявлено ділянку затемнення малої інтенсивності з нечіткими контурами до 1 см у діаметрі. До якого рентгенологічного синдрому належить виявлене утворення? А. Синдрому зміненого легеневого малюнку В. Синдрому прояснення С. Синдрому вогнищевої тіні D. Синдрому кулястої тіні Е. Синдрому інфільтрації

7. Про що свідчить поява колоній на 3-й день після посіву? А. Ріст атипових мікобактерій В. Ріст L-форм мікобактерій С. Ріст мікобактерій, що швидко розмножуються D. Ріст неспецифічної мікрофлори Е. Ріст високо вірулентних мікобактерій

8. Дитина 5-ти років. Не щеплена вакциною БЦЖ. Рік тому проба Манту з 2 ТО ППД-Л була негативною, а зараз діаметр інфільтрату становить 15 мм. Як оцінити результати туберкулінодіагностики? А. Проба Манту негативна В. Проба Манту гіперергічна С. Проба Манту позитивна D. Проба Манту сумнівна Е. «Віраж» проби Манту

9. Яка оптимальна тривалість підтримуючої фази антимікобактеріальної терапії хворого з діагнозом: ВДТБ (13.08.2019) верхньої частки лівої легені (інфільтративний), Дестр-, МБТ-М-К-, Гіст0, Кат3 Ког3 (2019)? А. 2 місяці В. 4 місяці С. 6 місяців D. 8 місяців Е. 10 місяців

10. Що є підставою для застосування резервних препаратів при лікуванні туберкульозу? А. Поширеність процесу В. Тривалий хронічний перебіг процесу С. Наявність резистентності до основних протитуберкульозних препаратів D. Наявність супутньої патології Е. Завершення інтенсивної фази лікування
11. Хлопчик 7 років. У батька виявили інфільтративний туберкульоз верхньої частки правої легені, фаза розпаду, МБТ+. Проба Манту з 2 ТО – папула 14 мм. Скарг немає. При об’єктивному обстеженні і оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки патологічних змін не виявлено. Яка тактика є найбільш доцільною?

А. Диспансерний нагляд, повторне проведення проби Манту через 2 місяці

В. Диспансерний нагляд, проведення ревакцинації БЦЖ

С. Диспансерний нагляд, призначення вітамінів

D. Диспансерний нагляд, повторне рентгенологічне обстеження через 2 місяці

Е. Диспансерний нагляд, призначення ізоніазиду


12. Який фактор є найважливішим при визначенні епідемічної небезпеки осередку туберкульозної інфекції?

А. Наявність у сім’ї дітей та підлітків

В. Санітарні умови, в яких проживає хворий і його сім’я

С. Термін існування осередку

D. Масивність бактеріовиділення

Е. Клінічна форма туберкульозного процесу


13. З яких даних починається формулювання клінічного діагнозу туберкульозу легень?

А. Фаза процесу

В. Клінічна форма

С. Наявність бактеріовиділення

D. Локалізація процесу

Е. Тип туберкульозного процесу


14. У хворого 25-ти років у 1 і 2-му сегментах виявлено вогнищеві тіні малої інтенсивності з розмитими контурами. Яка фаза процесу встановлена у хворого?

А. Розпаду

В. Розсмоктування

С. Обсіву

D. Інфільтрації

Е. Ущільнення
15. Які зміни складають патоморфологічний субстрат туберкульозу невстановленої

локалізації?

А. Морфологічні зміни відсутні

В. Мінімальна ексудативна реакція на місті проникнення збудника

С. Мінімальні специфічні та параспецифічні зміни у паренхіматозних органах, зокрема у лімфатичних вузлах

D. Генералізована ексудативна реакція

Е. Генералізоване утворення у паренхіматозних органах первинних туберкульозних гранульом
16. Школяр 13 років, захворів місяць тому. З’явився сухий кашель, підвищена втома, погіршився апетит, знизилась успішність в школі. Стоїть на обліку з приводу віражу туберкулінової проби 8 місяців. Об’єктивно – шкіряний покрив блідий, периферичні лімфовузли збільшені до розмірів фасолі, неболючі, м’які. Проба Манту з 2 ТО – папула 17 мм. Аналіз крові: лейк. – 10,0 х 109/л, ШОЕ – 30 мм/год. На рентгенограмі легень – правий корінь шириною 3 см, зовнішній контур розмитий. Який діагноз найбільш вірогідний?

А. Туберкульоз невстановленої локалізації

В. Первинний туберкульозний комплекс

С. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

D. Лімфогранульоматоз

Е. Саркоїдоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів


17. Який характер мають вогнища при підгострому дисемінованому туберкульозі?

А. Дрібні, ексудативного характеру, без тенденції до злиття та розпаду

В. Крупні, ексудативного характеру, з тенденцією до злиття та розпаду

С. Дрібні, продуктивного характеру, ущільнені та кальциновані

D. Поліморфні

Е. Крупні кальцинати


18. Хвора 37-ми років упродовж 3,5 місяців скаржиться на підвищену стомлюваність,

субфебрильну температуру, періодичний кашель з харкотинням, задишку при фізичному

навантаженні, поганий апетит. Останнє рентгенологічне обстеження проходила 3 роки тому.

Над легенями вислуховується жорстке дихання і розсіяні сухі хрипи. Оглядова

рентгенограма: на фоні фіброзно зміненого легеневого малюнку у верхніх і середніх відділах

легень визначаються відносно симетричні, множинні вогнищеві тіні різної величини і

щільності. Корені легень підтягнуті угору, нижні легеневі поля підвищеної прозорості.

Аналіз крові: Л-11, 1х109 / л, п-4%, л-21%, ШОЕ-33 мм/год. МБТ в харкотинні не виявлено.

Яку клінічну форму туберкульозу виявлено у хворої?

А. Підгостру дисеміновану В. Фіброзно-вогнищеву

С. Хронічну дисеміновану

D. Фіброзно-кавернозну

Е. Міліарну
19. Який результат потрібно очікувати при позитивній динаміці казеозної пневмонії?

А. Трансформація в масивний пневмоцироз

В. Повне розсмоктування інфільтрату

С. Обмежений пневмофіброз

D. Формування туберкульоми

Е. Фіброзно-кавернозний туберкульоз


20. Який основний критерій дозволяє відрізняти циротичний туберкульоз від цирозу?

А. Наявність інтоксикаційного синдрому

В. Наявність бронхо-легеневого синдрому

С. Наявність сухих розсіяних хрипів

D. Наявність позитивної туберкулінової реакції

Е. Наявність бактеріовиділення


21. Хвора 37-ми років упродовж 3,5 місяців скаржиться на підвищену стомлюваність, субфебрильну температуру, періодичний кашель з харкотинням, задишку при фізичному навантаженні, поганий апетит. Останнє рентгенологічне обстеження проходила 3 роки тому. Над легенями вислуховується жорстке дихання і розсіяні сухі хрипи. Оглядова рентгенограма: на фоні фіброзно зміненого легеневого малюнку у верхніх і середніх відділах легень визначаються відносно симетричні, множинні вогнищеві тіні різної величини і щільності. Корені легень підтягнуті угору, нижні легеневі поля підвищеної прозорості. Аналіз крові: Л-11, 1х109 / л, п-4%, л-21%, ШОЕ-33 мм/год. МБТ в харкотинні не виявлено. Яку клінічну форму туберкульозу виявлено у хворої? A. Гостру дисеміновану В. Підгостру дисеміновану С. Хронічну дисеміновану D. Фіброзно-вогнищеву Е. Фіброзно-кавернозну

22. Що таке поширеність (хворобливість) туберкульозу? А. Це загальна кількість вперше виявлених хворих на 10 тис. населення В. Це кількість вперше виявлених хворих, за винятком кількості померлих на 100 тис. населення С. Це загальна кількість хворих на активний туберкульоз, що перебувають на обліку на кінець року на 10 тис. населення D. Це загальна кількість хворих на активний туберкульоз, що перебувають на обліку на кінець року на 100 тис. населення E. Це кількість хворих, що перебувають на обліку на кінець року, мінус число померлих на 100 тис. населення

23. Які мікобактерії викликають (спричинюють) мікобактеріоз? A. L-форми мікобактерій B. Типові мікобактерії C. Кислотостійкі сапрофіти D. Атипові мікобактерії E. МБТ, стійкі до антимікобактеріальних препаратів


24. У хворого виявлено інфільтративний туберкульоз верхньої частки правої легені в фазі розпаду, МБТ (+). Які дихальні шуми сподіваєтеся почути над ділянками ураження? A. Сухі свистячі хрипи

B. Бронхіальне дихання

C. Локальні вологі хрипи

D. Шум тертя плеври

E. Крепітацію

25. Який тип дихання характерний в проекції ураження при інфільтративному туберкульозі легень?

А. Амфоричнe

В. Бронхіальнe

С. Везикулярнe

D. Жорстке

E. Змішане

26. Які критерії оптимальної жорсткості рентгенограми?

A. На рентгенограмі чітко видно перші шість грудних хребців

B. На рентгенограмі чітко видно перші три грудних хребці

C. На рентгенограмі чітко видно грудину

D. На рентгенограмі видно контури лопаток

E. На рентгенограмі чітко видно ребра

27. Пацієнт 37-ми років. Хворіє на циротичний туберкульоз верхньої частки правої легені протягом 10 років. Хворого готують до операції. Потрібно визначити рухомість нижнього краю легень. Який метод рентгенологічного дослідження застосовують з цією метою?

А. Рентгенографію

В. Томографію

С. Флюорографію

D. Бронхографію

E. Рентгеноскопію

28. Дитина 11-ти років ревакцинована вакциною БЦЖ-М у 7 років (рубчик 6 мм). У результаті туберкулінодіагностики виявлено гіперемію без папули, попередні результати – позитивна нормергічна чутливість з тенденцією до зменшення. Будь-які фактори ризику щодо туберкульозу відсутні. Який висновок стосовно дитини є правомірним?

A. Віраж туберкулінових реакцій, доцільна консультація фтизіатра

B. Інфікована на туберкульоз дитина, доцільна консультація фтизіатра

C. Давно інфікована на туберкульоз дитина, консультація фтизіатра не потрібна

D. Післявакцинальна алергія

E. Здорова, неінфікована мікобактеріями туберкульозу дитина, доцільно через 2 місяці повторити пробу

29. Дитині 5 років. Післявакцинальний рубчик на лівому плечі – 6 мм. Відомості про результати проби Манту з 2 ТО ППД-Л у 1, 2 і 3 роки відсутні. У 4 роки відзначено інфільтрат діаметром 3 мм. Як оцінити таку реакція організму на туберкулін?

A. Негативна анергія

B. Реакція сумнівна

C. Позитивна анергія

D. Реакція позитивна

E. Реакція гіперергічна

30. При якому вмісті МБТ в 1 мл патологічного матеріалу мікроскопічне дослідження дає позитивний результат?

A. 5000-10000

B. 50000-100000

C. 5-10

D. 500-1000

E. 50-100
31. Хвора 44-х років. Перебуває на лікуванні упродовж 1 тижня. Встановлено діагноз: ВДТБ (15.01.2020) легень (дисемінований, фаза інфільтрації і розпаду), Дестр +, МБТ+ М+ К0 Резист0 ГІСТО, Кат1Ког1 (2020). МБТ виявлено бактеріоскопічним методом у 3-х аналізах. Яка найвірогідніша причина того, що в діагнозі зроблено запис КО?

A. Недостатній термін для росту МБТ

B. Культуральний аналіз не проводили

C. Неправильно визначені результати бактеріоскопії

D. Отримали негативний результат посіву харкотиння

E. Відсутність МБТ в харкотинні


32. У хворої діагностовано інфільтративний туберкульоз верхньої частки правої легені, Дестр+, МБТ+. Вперше туберкульоз легень було виявлено 4 роки тому. Після успішного лікування в наступні 3 роки відзначалося клінічне благополуччя. Згідно якої категорії необхідно призначити лікування?

A. 1


B. 2

C. 3


D. 4

E. 5
33. При якій формі та ускладненні туберкульозу легень найдоцільніше призначити преднізолон?

A. Інфільтративний туберкульоз легень, ексудативний плеврит

B. Хронічний дисемінований туберкульоз, хронічне легеневе серце

C. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, амілоїдоз внутрішніх органів

D. Туберкульома верхньої частки правої легені, кровохаркання

E. Циротичний туберкульоз легень, бронхоектази
34. У жінки, хворої на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (МБТ +), народилася здорова, доношена дитина, вагою 3800 г, яка отримала 8 балів за шкалою Апгар. Зразу після народження дитина була ізольована від хворої матері. Який захід потрібно здійснити стосовно дитини?

A. Вакцинувати вакциною БЦЖ-М

B. Провести хіміопрофілактику

C. Провести пробу Манту з 2 ТО ППД-Л

D. Зробити рентгенограму

E. Вакцинувати вакциною БЦЖ-1


35. Хвора 34-х років перебувала на лікуванні з приводу ВДТБ (4.04.2020) S2 правої легені (інфільтративний), Дестр-, МБТ-М-К, ГІСТО, Кат3Ког2(2020). Виписана додому з діагнозом: ВДТБ (4.04.2020) S2 правої легені (інфільтративний, фаза розсмоктування і ущільнення), Дестр-, МБТ-М-К-, Гіст0, Кат3Ког2 (2020). Жінка проживає з чоловіком і двома дітьми у трикімнатній квартирі. До якої групи осередків туберкульозної інфекції належить таке помешкання?

A. І

B. ІІ


C. ІІІ

D. Умовної

E. Ніякої
36. На виявленні яких змін в біоптаті ґрунтується гістологічне підтвердження туберкульозного характеру запалення?

A. Клітин чужорідних тіл, фібробластів

B. Великої кількості нейтрофілів, колікваційного некрозу

C. Клітин Пирогова-Лангханса, казеозного некрозу

D. Проліферації лімфоцитів, LE-клітин

E. Проліферації низькодиференційованих клітин


37. Яке визначення первинного туберкульозу?

A. Вперше діагностований туберкульоз

B. Початкові ознаки туберкульозу

C. Недеструктивний туберкульоз

D. Туберкульоз, який виник одразу після інфікування

E. Туберкульоз з ураженням тільки одного органу


38. В який період перебігу первинного туберкульозного комплексу виявляється рентгенологічний симптом біполярності?

A. На початкових етапах

B. У розпалі хвороби

C. На початку зворотнього розвитку не

D. На початку ущільнення

E. На початку звапнення


39. Хворий 62-х років скаржиться на нападоподібний кашель, задишку, знижений апетит, зниження маси тіла на 10 кг. Контактував з братом, хворим на туберкульоз легень. Шість місяців тому прооперований з приводу раку передміхурової залози. Аналіз крові – анемія, ШОЕ – 65 мм/год. На рентгенограмі, у середніх і переважно у нижніх відділах легень, визначаються множинні вогнищеві тіні, розміром 5-6 мм з чіткими контурами. Який попередній діагноз у хворого?

A. Дисемінований туберкульоз

B. Вогнищевий туберкульоз

C. Двобічна вогнищева пневмонія

D. Карциноматоз

E. Тромбоемболія гілок легеневої артерії


40. За допомогою якого методу звичайно виявляється бактеріовиділення при міліарному туберкульозі?

A. Бактеріоскопічного

B. Бактеріоскопічного після використання методу флотації

C. Бактеріологічного

D. Біологічного

E. Звичайно не виявляється ніяким методом


41. Чоловік 36-ти років захворів гостро після операції з приводу перфоративної виразки

шлунку. На рентгенограмі у верхній частці правої легені визначено масивну інфільтрацію

легеневої тканини з декількома порожнинами розпаду. Проба Манту з 2 ТО ППД-Л

сумнівна. Аналіз крові: Л – 17,0х109 / л, ШОЕ – 52 мм/год. У харкотинні знайдено МБТ. Яку

форму туберкульозу легень найімовірніше виявлено у хворого?

A. Інфільтративну

B. Вогнищеву

C. Фіброзно-кавернозну

D. Казеозну пневмонію

E. Циротичну


42. Хворий 47-ми років звернувся зі скаргами на підвищення температури, кашель з

харкотинням слизово-гнійного характеру, задишку. П’ять років тому переніс

інфільтративний туберкульоз. Після вилікування постійно турбувала задишка при фізичному

навантаженні. Рентгенологічно: верхня частка правої легені зменшена в об’ємі, органи

середостіння зміщені вправо, корінь правої легені підтягнутий угору; у ділянці верхньої

частки правої легені – неоднорідне інтенсивне затемнення. Яка клінічна форма туберкульозу

спостерігається зараз у хворого?

A. Фіброзно-кавернозна

B. Інфільтративна

C. Циротична

D. Казеозна пневмонія

E. Вогнищева


43. У хворого 30-ти років при рентгенологічному дослідженні легень визначається негомогенне затемнення з нечіткими контурами, яке займає верхню частку правої легені. На томограмі верхньої частки правої легені чітко видно порожнину розпаду. У харкотинні виявлено МБТ. Який тип туберкульозного інфільтрату визначається у хворого?

A. Округлий

B. Хмариноподібний

C. Перисцисурит

D. Лобулярний

E. Лобіт

44. Хворому 51 рік. Скаржиться на слабість, зниження апетиту, пітливість, субфебрильну

температуру, кашель з харкотинням, біль у грудній клітці. Об’єктивно: над правою легенею –

вкорочення перкуторного тону, аускультативно – розсіяні вологі різнокаліберні хрипи.

Рентгенологічно: у верхній частці правої легені на фоні вираженого фіброзу визначається

порожнина розпаду діаметром 4,0 см з перифокальним запаленням навколо, вогнищеві тіні

різної інтенсивності в обох легенях. У харкотинні МБТ+. Яку клінічну форму туберкульозу

виявлено у хворого?

A. Інфільтративний туберкульоз у фазі розпаду

B. Казеозну пневмонію

C. Фіброзно-кавернозний туберкульоз

D. Циротичний туберкульоз

E. Хронічний дисемінований туберкульоз


45. Який критерій є вирішальним при проведенні диференційної діагностики між

інфільтративним туберкульозом та казеозною пневмонією?

A. Ступінь бактеріовиділення

B. Локалізація процесу

C. Наявність порожнини розпаду у легеневій тканині.

D. Наявність ускладнень

E. Бурхливий, прогресуючий перебіг захворювання
46. Чоловік 43-х років, скаржиться на кашель з незначним виділенням харкотиння, субфебрилітет. На рентгенограмі у верхній частці правої легені відзначається затемнення розміром 1 см з нечітким, розмитим зовнішнім контуром. Аналіз крові: Л-9,0х109 /л, ШОЕ-20 мм/год. Проба Манту з 2 ТО ППДЛ – інфільтрат діаметром 20 мм. Який діагноз у хворого найімовірніший?

A. Вогнищева пневмонія

B. Інфільтративний туберкульоз

C. Туберкульома


D. Вогнищевий туберкульоз

E. Вогнище Гона


47. Хворий 49-ти років звернувся до лікаря із скаргами на слабість, зниження апетиту,

пітливість, субфебрильну температуру, кашель з харкотинням. Вперше туберкульоз лівої легені був виявлений 7 років тому. Проведений стаціонарний курс лікування. Після виписки амбулаторно не лікувався. Два роки тому виник рецидив захворювання. Рентгенологічно: в обох легенях легеневий малюнок фіброзно змінений. У верхній частці лівої легені – порожнина діаметром завбільшки 6 см із зоною перифокального запалення, а у верхній частці правої легені відмічається декілька порожнин. У харкотинні МБТ+. Якій клінічній формі туберкульозу відповідає така рентгенологічна картина?

A. Казеозній пневмонії

B. Інфільтративній у фазі розпаду

C. Фіброзно-кавернозній

D. Туберкульомі

E. Циротичній
48. Чоловік, 50 років, хворів фіброзно-кавернозним туберкульозом верхньої частки правої легені. Дві години тому після підняття важкого предмету появилась різка біль у правому боці, після чого наросла задишка. Частота дихання 28 у хвилину, ціаноз губ, права половина грудної клітки відстає в акті дихання, перкуторно – справа тимпаніт, аускультативно – справа різко ослаблене дихання, тахікардія. Чим ускладнився перебіг захворювання?

A. Ателектазом

B. Ексудативним плевритом

C. Тромбоемболією легеневої артерії

D. Пневмотораксом

E. Набряком легень


49. Про що, передусім, потрібно думати, якщо у хворого на туберкульоз, через 2-3 дні після легеневої кровотечі підвищилась температура тіла, з’явилися стійкі хрипи, а в аналізі крові – лейкоцитоз?

A. Про розпад легеневої тканини

B. Про загострення туберкульозного процесу

C. Про аспіраційну пневмонію

D. Про набряк легень

E. Можливе все перелічене


50. Яке ускладнення легеневої кровотечі найчастіше є причиною смерті хворого?

A. Аспіраційна пневмонія

B. Асфіксія

C. Ателектаз

D. Анемія

E. Гіповолемія


51. Що таке первинна лікарська стійкість МБТ?

A. Стійкість МБТ у хворих з первинними формами туберкульозу

B. Стійкість МБТ у вперше виявлених хворих

C. Стійкість МБТ у хворих з малими формами туберкульозу

D. Стійкість МБТ у хворих з хронічними формами туберкульозу

E. Стійкість МБТ у хворих з рецидивами туберкульозу


52. У шестирічного хлопчика, хворого на первинний туберкульозний комплекс, над нижнім відділом грудної клітки справа вислуховується шум тертя плеври. Про які патологічні зміни слід думати?

A. Плевропневмонію

B. Спонтанний пневмоторакс

C. Емпієму плеври

D. Фібринозний плеврит

E. Ексудативний плеврит

53. Який найінформативніший феномен при аускультації хворого на туберкульоз легень?

A. Вологі локальні хрипи на верхівках легень

B. Сухі та вологі хрипи у прикореневій зоні

C. Дифузні сухі хрипи

D. Крепітація в нижніх відділах легень

E.Шум тертя плеври

54. Хворий 45-ти років. Перебуває на лікуванні в протитуберкульозному диспансері з приводу рецидиву туберкульозу S2 лівої легені (інфільтративний туберкульоз). У харкотинні у хворого виявляються МБТ, хоча на оглядовій рентгенограмі деструктивні зміни не визначаються. Який рентгенологічний метод дослідження слід провести хворому для виявлення джерела бактеріовиділення?

A. Прицільну рентгенографію

B. Томографію

C. Бокову рентгенографію

D. Бронхографію

E. Рентгеноскопію

55. Хвора 35-ти років скаржиться на задишку, важкість в правому боці, підвищення температури тіла до 39ºС. На оглядовій рентгенограмі виявлено гомогенне інтенсивне затемнення від рівня IV ребра до діафрагми з косою верхньою межею. Якій патології відповідають такі рентгенологічні зміни?

A. Ателектаз

B. Пневмонія

C. Пневмоторакс

D. Цироз

E. Ексудативний плеврит

56. Дитині 5 років. Вакцинована у пологовому будинку вакциною БЦЖ. Післяприщепний знак 5 мм. Динаміка туберкулінової чутливості: 1 рік життя – інфільтрат діаметром 8 мм, 2 роки – інфільтрат діаметром 5 мм, 3 роки – інфільтрат діаметром 3 мм, 4 роки – гіперемія, 5 років – інфільтрат діаметром 10 мм. Який висновок потрібно зробити відповідно до цих даних?

A. Віраж туберкулінових реакцій

B. Післявакцинальна алергія

C. Хвора на туберкульоз дитина

D. Інфікованість із гіперергічною реакцією

E. Здорова, не інфікована мікобактеріями туберкульозу дитина


57. У хлопчика 6-ти років встановлено віраж туберкулінової реакції. Які обстеження слід провести дитині?

A. Загальне клінічне обстеження, флюорографію, загальний аналіз крові та сечі

B. Пробу Коха, загальний аналіз крові та сечі

C. Загальне клінічне обстеження, оглядову рентгенограму органів грудної клітки, загальний аналіз крові та сечі

D. Томографію, дослідження мазків з зіву на МБТ

E. Фібробронхоскопію, дослідження вмісту з бронхів на МБТ


58. При якому вмісті МБТ в 1 мл патологічного матеріалу бактеріологічне дослідження дає позитивний результат?

A. 2-10


B. 20-100

C. 200-1000

D. 2000-10000

E. 20000-100000


59. Яка оптимальна тривалість підтримуючої фази антимікобактеріальної терапії хворого на

ВДТБ (13.08.2019) верхньої частки лівої легені (інфільтративний), Дестр-, МБТ-М-К-, Гіст0,

Кат3 Ког3 (2019)?

A. 2 місяці

B. 4 місяці

C. 6 місяців

D. 8 місяців

E. 10 місяців


60. У хворої вперше діагностовано вогнищевий туберкульоз S 1,2 правої легені, МБТ-. Згідно

якої категорії необхідно призначити лікування?

A. 1

B. 2


C. 3

D. 4


E. 5

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка