1. Виправити помилки у наведених відповідях недбалого учня на запитання контрольної роботи з хіміїСкачати 79.88 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір79.88 Kb.
8 клас
1.Виправити помилки у наведених відповідях недбалого учня на запитання контрольної роботи з хімії:

  • Густина одного газу за іншим є відношенням їх молярних мас.

  • Молярний об'єм - величина однакова для всіх газів і за t=20оС становить 22,4 л/моль.

  • Відносна густина хлору за киснем дорівнює 1,11.

  • Густина повітря за нормальних умов становить 29 г/л.

  • Об'єми газів, що вступають в реакцію і утворюються внаслідок її перебігу відносяться як невеликі цілі числа.

  • 5 моль сульфатної кислоти містить 30·1023 атомів Сульфуру.

  • Об'єм газу прямопропорційних кількості речовини і може бути обчислений за законом Авогадро.

2. При розчиненні хлору у воді утворюється суміш двох кислот А і Б, одна з яких входить до складу шлункового соку. Інша (Б) – оксигеновмісна речовина містить 1,9% Гідрогену, 67,6% Хлору. Напишіть рівняня реакції взаємодії хлору з водою. Який об’єм хлору необхідно розчинити у воді, щоб кількість речовини безоксигенової сполуки становила 5 моль.


3. Про наркотичну дію «звеселяючого газу» (N2О) було відомо ще в кінці ХVІІІ століття. Газ і нині в арсеналі анестезіологів, хоча широкому застосуванню його заважає недостатнє розслаблення м’язів під час використання. Зазвичай цей газ застосовують разом із киснем, причому густина цієї газової суміші за гелієм дорівнює 10,4. Встановіть об’ємну частку «звеселяючого газу» в суміші.

4. Після пропускання 1м3 повітря через розчин барій гідроксиду утворились 2,64г осаду. Обчислити об'ємну масу частку вуглекислого газу в повітрі. Скільки молекул карбон (ІV) оксиду міститься в повітрі?

5. Є суміш кальцію і кальцій оксиду масою 10г. Визначити масову частку кальцію в суміші, якщо при дії води на 2г такої суміші зібрали 224 мл водню (н.у.).

9 клас
1. Юний хімік знайшов у кабінеті хімії старий зошит. У ньому він прочитав:

«1) Під час сильного нагрівання біла магнезія перетворюється на палену магнезію, причому її маса майже удвічі менша від взятої білої магнезії;

2) під час обробки білої магнезії H2SO4 відбувається сильне закипання і утворюється "епсомська сіль";

3) палена магнезія з H2SO4 дає ту саму сіль, але без закипання;

4) якщо на "епсомську" сіль подіяти поташем, то випадає осад (який?), а з розчину випаровуванням можна виділити купоросний камінь;

5)під час дії H2SO4 на поташ відбувається закипання і утворюється купоросний камінь;

6) KOH з H2SO4 також дає купоросний камінь, але без закипання.»

Юний хімік розшифрував ці перетворення. Напишіть і ви рівняння відповідних реакцій, назвіть усі згадані в задачі речовини та вкажіть, до яких класів вони належать.


2. Газ. до складу якого входять атоми Гідрогену та Сульфуру має густину 1,52 г/дм3. Один об'єм води розчиняє 2,5 об'ємів цього газу. Визначити невідомий газ. Обчислити масову частку розчиненої речовини у насиченому розчині.

3. Яка маса сірки має прореагувати з киснем, щоб виділилось стільки теплоти, скільки її виділяється під час згоряння 24г вуглецю. Термохімічні рівняння відповідних реакцій:

1) S + О2 ® SО2 ΔH = -297 кДж; 2) С + О2 ® СО2 ΔH = -393,5 кДж. ;

4. Обчисліть масу кристалогiдрату натрiй сульфату Na2SO4×10H2O, яку необхiдно додати до 50 мл 5%-ного розчину сульфату натрiю (густина 1,10 г/мл), щоб подвоїти масову частку розчиненої речовини в розчинi.


5. Для повного розчинення суміші двох оксидів металічних елементів ІІ групи масою 13 г витрачено розчин кислоти масою 154 г з масовою часткою хлороводню 10%. Визначити масові частки оксидів у вихідній суміші, якщо співвідношення молярних мас оксидів дорівнює 2,025 , а хлоридів цих елементів 1,432

10 клас
1. Які гази можна одержати, якщо в лабораторії є: кухонна сіль, амоніачна селітра, вода, концентрована сульфатна кислота, кальцій, мідь, натрій гідроксид.

2. Флуорид двохвалентний металічного елемента, який містить 48.7% Флуору за масою, становить 0,036% маси кісток людини. Визначте формулу сполуки та обчисліть масу Флуору в кістках людини масою 70кг, якщо масова частка кісток від маси тіла дорівнює 20%.

3. Спалено метан з домішками азоту (об'ємна частка азоту 10%). Продукти реакції пропустили через U-подібні трубки, наповнені: а) фосфор (V) оксидом; б) розчином їдкого калі. Маса другої трубки збільшилась на 5,65 г. На скільки збільшилась маса першої трубки? Скільки метану згоріло? Який об'єм суміші спалено? Яку кількість речовини становить вихідна суміш за 25 0C і 101,325 кПа?

4. До 115 г розчину амоній гідрогенсульфату з масовою часткою розчиненої речовини 10% додали 50г розчину з масовою часткою амоніаку 5%. Визначити масові частки речовин в утвореному розчині.

5. Маємо газову суміш об'ємом 20л, що містить етан, етен, водень. Цю суміш пропустили над нагрітим платиновим каталізатором. Після приведення продуктів реації до вихідних умов об'єм суміші становить 13л, із яких 1л припадає на водень, який не прореагував. Визначте об'ємні частки газів у вихідній суміші.

11 клас
1. Вивести молекулярну та емпіричну формулу вуглеводню, якщо його густина за повітрям становить 1,93, а масова частка Карбону - 85,7% відповідно. Написати (скласти) структурні формули ізомерів цієї речовини та назвати їх.

2. Коли виділиться більше теплоти: під час згоряння 1л бензину(p=0,75 г/см3) чи 1л етанолу (p=0,79 г/см3). Питома теплота згоряння бензину становить 45000 кДж/кг. Термохімічне рівняння реакцій горіння спирту: С2Н5ОН + 3О2  = 2СО2+3Н2О; ΔH = -1320 кДж

3. 1,12 л алкану під час освітлення прореагували з 1,68 л хлору. Визначте який алкан був узятий, якщо відносна густина вихідної суміші за повітрям 1,69 (усі об'єми наведені за н.у.). Напишіть рівняння проведених реакцій. Обчисліть кількість речовини добутих органічних сполук та назвіть їх. Який об'єм займає 1 моль вихідної суміші за 25 0C і 101,325 кПа?4. Маємо газову суміш об'ємом 20л, що містить етан, етен, водень. Цю суміш пропустили над нагрітим платиновим каталізатором. Після приведення продуктів реації до вихідних умов об'єм суміші становить 13л, із яких 1л припадає на водень, який не прореагував. Визначте об'ємні частки газів у вихідній суміші.

5. В замкнутій посудині вибухнула суміш трьох газів. Яка кислота при цьому утворилась і яка її масова частка (%) в розчині? Перший газ отримали при взаємодії 21,45 г цинку з хлоридною кислотою. Другий газ одержали при розкладі 25,5 г натрій нітрату, а третій – при обробці 2,61 г манган (IV) оксиду надлишком хлоридної кислоти.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка