1. Що не характерно для печінкової кольки? A. френікус-симптом BСкачати 143.07 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір143.07 Kb.
Жовтяниця


1. Що не характерно для печінкової кольки?
A. френікус-симптом
B. симптом Ортнера
C. виражене напруження м’язів і болючість в правому підребер’ї
D. симптом Мерфи
E. біль у правому підребер’ї з іррадіацією в спину

2. Дослідження гепатикохоледоха під час операції показано:
A. є жовтяниця
B. холедох тонкостінний, в анамнезі жовтяниця
C. холедох діаметром 6 мм
D. холедох розширений
E. якщо холедох твердий при пальпації

3. Оперують хворого з приводу жовчнокам’яної хвороби, ускладненої холедохолітіазом і гнійним холангітом. Якому обсягу операційного втручання треба надати перевагу?
A. холецистектомия «від шийки» з дренуванням підпечінкового простору
B. холецистостомія
C. холецистектомія, дренування холедоха через куксу ductus cysticus
D. холецистектомія, холедохотомія і дренування гепатикохоледоха за Кером
E. всі відповіді не правильні

4. До ускладнень хронічного холециститу відносять всі, крім:
A. перитоніту
B. варикозного розширення вен стравоходу
C. біліодигестивної нориці
D. холангіту
E. механічної жовтяниці

5. Яка з перерахованих ознак є найбільш достовірною в діагностиці жовчнокам’яної хвороби?
A. підвищення білірубіну сиворотки крові більше 30 мкмоль/л
B. позитивний симптом Мерфі
C. високі рівні трансаміназ - ACT и АЛТ
D. позитивний симптом Курвуазьє
E. наявність тіней конкрементів на холангіограмі

6. Для жовтяниці з приводу холедохолітіазу не характерно:
A. відсутність стеркобіліну в калі
B. нормальна активність сивороткових трансаміназ
C. білірубінемія
D. підвищення лужної фосфатази в крові
E. уробілінурія

7. Оптимальним методом діагностики неускладненої жовчнокам’яної хвороби є:
A. ультрасонографія
B. черезшкірна черезпечінкова холангіографія
C. дуоденальне зондування
D. лапароскопія
E. ретроградна холангіопанкреатикографія

8. Після холецистектомії можуть виникнути всі ускладнення, крім:
A. кровотеча з лівої шлункової ар¬терії
B. пошкодження холедоха
C. поранення печінкової артерії
D. кровотеча з міхуревої артерії
E. залишення каменів в холедоху

9. Чим не може бути обумовлений постхолецистектомічний синдром:
A. довгою куксою міхуревої протоки
B. стенозом великого дуоденального соска
C. пухлиною товстої кишки
D. резидуальним каменем холедоха
E. рубцевим стенозом загальної жовчної протоки

10. Жовчнокам’яна хвороба може викликати все, крім:
A. механічної жовтяниці
B. холангіту
C. гострого панкреатиту
D. дуоденостазу
E. обтураційної тонкокишкової непро¬хідності

11. Методи лікування механічної жовтяниці, крім:
A. ендоскопічна папілотомія
B. холецистостомія
C. зовнішній дренаж холедоха
D. стентування жовчної протоки
E. холецистектомія

12. Для коліки, яку викликано холецистолітіазом, характерно:

1. інтенсивний біль у правому підребер’ї;

2. іррадіація болю у праву лопатку;

3. симптом Щоткіна-Блюмберга у правому підребер’ї;

4. симптом Ортнера;

5. висока температура.

Виберіть правильну комбінацію відповідей:
A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 5
C. 3, 4
D. 1, 2, 4
E. 3, 5

13. Хвора, госпіталізована зі скаргами на часті напади печінкової коліки, які супроводжуються короткочасними епізодами жовтяниці. Хворіє близько 3 років. На УЗД та ЕРХПГ виявлено хронічний калькульозний холецистит та розширення гепатикохоледоха до 15 мм з наявністю конкрементів від 0,3 до 0,6 см. Яка лікувальна тактика є оптимальною?
A. зовнішній дренаж холедоха
B. ендоскопічна ретроградна холангіографія, папілотомія, літоекстракція; лапароскопічна холецистектомія
C. холецистектомія, холедохотомія, літоекстракція, холедоходуоденостомія
D. механічна літотрипсія
E. ендоскопічна ретроградна холангіографія, папілотомія, стентування холедоха

14. Назвіть показання до холедохотомії під час операційного втручання?

1. дискінезія жовчних проток;

2. гнійний холангіт;

3. перфорація жовчного міхура;

4. механічна жовтяниця на час операції;

5. камінь у холедосі, знайдений пальпаторно під час операції.

Виберіть правильну комбінацію відповідей:
A. 1, 3, 4
B. 2, 4, 5
C. усі відповіді вірні
D. 2, 3, 4, 5
E. 2, 3, 4

15. Що не відноситься до інтраопераційних методів обстеження позапечінкових жовчних проток?
A. холангіоманометрія
B. внутрішньовенна холангіографія
C. пальпація холедоха
D. інтраопераційна холангіографія
E. холедохоскопія

16. Яке ускладнення не пов’язано з переміщенням каменя з жовчного міхура в жовчні протоки:
A. жовтяниця
B. стенозуючий папіліт
C. портальна гіпертензія
D. гнійний холангіт
E. печінкова колька

17. Для клінічної картини гнійного холангіту характерні всі перераховані ознаки, крім:
A. гектичної температури
B. жовтяниці
C. парезу кишок
D. ознобу
E. помірного болю в правому підребер’ї

18. В сироватці крові не наростає прямий (зв’язаний) білірубін при:
A. обтурації холедоха жовчним каменем або пухлиною
B. панкреатиті, стисненні термінального відділу загальної жовчної протоки
C. всі відповіді правильні
D. обтурації каменем міхуревої протоки
E. "вколоченому" камені великого дуоденально¬го соска

19. Для виявлення каменів у позапечінкових жовчних протоках можна використовувати:

1. ультразвукове сканування;

2. внутрішньовенну холангіографію;

3. ендоскопічну ретроградну холангіографію;

4. пероральну холецистографію;

5. оглядову рентгенографію черевної порожнини.

Виберіть найкращу комбінацію відповідей:
A. 1, 3
B. 1, 2
C. 1, 2, 3
D. 3, 4
E. 2, 4, 5

20. Для клініки гострого обтураційного холангіту характерно все, крім:
A. лейкоцитоз із зсувом вліво
B. дрощі
C. підвищення лужної фосфатази у крові
D. жовтяниця
E. збільшення печінки

21. Симптом Курвуазьє характерний для такого захворювання:
A. ехінококової кісти печінки
B. раку головки підшлункової залози
C. гострого калькульозного холециститу
D. гострого панкреатиту
E. цирозу печінки

22. Що не може обумовлювати механічну жовтяницю?
A. камінь у шийці жовчного міхура
B. камінь холедоха
C. пухлина великого дуоденального соска
D. хронічний індуративний панкреатит
E. рак головки підшлункової залози

23. Показання до інтраопераційної холангіографії:

1. діагностування при пальпації конкрементів у холедоху;

2. підозра на рубцеве звуження великого дуоденального соска;

3. наявність жовтяниці перед операцією;

4. збільшення діаметру загальної жовчної протоки;

5. жовтяниця в момент операції.

Виберіть правильну комбінацію відповідей:
A. 3, 4
B. 1, 3, 4, 5
C. всі відповіді вірні
D. 1, 2, 3, 4
E. 1, 3, 4

24. В якому випадку хірургічного лікування жовчнокам’яної хвороби не показано розкриття холедоха та його інструментальна ревізія?
A. жовтяниця в момент операції
B. дрібні камені у жовчному міхурі та широка міхурева протока
C. розширення холедоха
D. хронічний панкреатит
E. камені холедоха, які пальпуються

25. Характерними ознаками механічної жовтяниці, спричиненої холедохолітіазом є всі, крім:
A. висока лужна фосфатаза в крові
B. лейкопенія
C. білірубінурія
D. гіпербілірубінемія
E. підвищення рівня трансаміназ у крові

26. Коли під час операції не показано холедохотомію?
A. при перфорації жовчного міхура
B. при гнійному холангіті
C. при камені холедоха, який пальпується
D. при широкому холедоху
E. механічній жовтяниці в момент операції

27. Хворому місяць назад проведена традиційна холецистектомія з приводу гострого калькульозного холециститу. Операцію закінчено зовнішнім дренуванням холедоха. Холангіографія не проводилась. Дренаж видалений на 7-ий день після операції. Три дні назад піднялася температура тіла до 38,8 °С, були озноби, рясне потовиділення. Склери жовті, кал кольору білої глини. При пальпації живота помірний біль у правому підребер’ї. Яке ускладнення виникло у хворого?
A. постхолецистектомічний синдром, гнійний холангіт
B. стеноз холедоха
C. жовчний перитоніт
D. абсцес у ложі жовчного міхура
E. підпечінковий абсцес

28. З метою приготування до операції хворого з тривалою жовтяницею жовчнокам’яного походження і печінково-нирковою недостатністю, не проводять:
A. гемосорбцію
B. ендоскопічне стентування
C. лапароскопічну холецистостомію
D. ендоскопічну папілотомію
E. черезшкірне черезпечінкове дренування гепатикоколедоха

29. Для механічної жовтяниці, спричиненої холедохолітіазом характерно все, крім:
A. відсутність стеркобіліну в калі
B. симптом Курвуазьє
C. підвищення рівня трансаміназ у плаз¬мі
D. високі цифри лужної фосфатази
E. підвищення прямої фракції білірубіну в крові

30. Для виявлення каменів у позапечінкових жовчних протоках можна використати все, крім:
A. ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатикографію
B. оглядову рентгенографію черевної порожнини
C. ультразвукове сканування
D. внутрішньовенну холангіографію
E. пероральну холангіографію

31. До розвитку механічної жовтяниці призводять всі стани, крім:
A. синдром Міріцці
B. обтурація шийки жовчного міхура каменем
C. "вколочений" камінь папіли
D. пухлини головки підшлункової залози
E. холедохолітіаз

32. Чим можна пояснити переміжну жовтяницю?
A. численними каменями жовчного міхура
B. каменем міхуревої протоки
C. пухлиною холедоха
D. вентильним каменем холедоха
E. вклиненим каменем термінального відділу холедоха

33. Для клініки гострого холангіту характерно:

1. висока температура;

2. біль у правому підребер’ї;

3. жовтяниця;

4. оперізуючий біль;

5. нестійкий рідкий стілець.

Виберіть правильну комбінацію відповідей:
A. 3, 4, 5
B. 1, 2, 4
C. 1, 4, 5
D. 4, 5
E. 1, 2, 3

34. Інтраопераційне дослідження позапечінкових жовчних проток абсолютно показано, крім:
A. дрібних каменях у жовчному міхурі
B. механічній жовтяниці в момент операції
C. розширенні гепатикохоледоха
D. механічній жовтяниці в анамнезі
E. підозрі на стеноз великого дуоденально¬го соска

35. Для уточнення характеру жовтяниці і причини її виникнення слід провести:
A. рентгенографію підпечінкового про¬стору
B. інфузійну холецистохолангіографію
C. визначення білірубіну у крові
D. ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатикографію
E. визначення трансаміназ у сироватці крові

36. Гнійний холангіт частіше є наслідком:
A. гострого холециститу
B. індуративного панкреатиту
C. раку підшлункової залози
D. хронічного холециститу
E. каменів і стриктури холедоха

37. Для гострого холангіту, спричиненого холедохолітіазом, не характерно:
A. оперізуючий біль
B. підвищення температури тіла
C. інтенсивний біль у правому підребер’ї
D. механічна жовтяниця
E. ірадіація болю у праву лопатку

38. Для формулювання діагнозу механічної жовтяниці і вияснення її причини можна застосувати все, крім:
A. лапароскопії
B. дослідження цитолітичних фермен¬тів печінки
C. черезшкірної черезпечінкової холангіографії
D. інфузійної холангіографії
E. ретроградної холангіопанкреатикографії

39. Для коліки, яку викликано холелітіазом, характерні:

1. інтенсивний біль у правому підребер’ї;

2. іррадіація болю у праву лопатку;

3. симптом Щоткіна-Блюмберга у правому підребер’ї;

4. симптом Ортнера;

5. висока температура.

Виберіть правильну комбінацію відповідей:
A. 3, 4
B. 2, 3, 4
C. 2, 3, 5
D. 1, 2, 4
E. 4, 5

40. При ураженні якого відділу гепато-біліарної си¬стеми не може виникнути синдром Курвуазьє:
A. рак великого дуоденального соска
B. рак головки підшлункової залози
C. рак загальної печінкової протоки
D. рак загальної жовчної протоки
E. рак дистального відділу холедоха

41. У хворої, яка поступила в клініку з загостренням калькульозного холециститу, через три дні з’явилися озноби, жовтяниця, гіпертермія. Симптомів перитоніту немає. Яке ускладнення могло розвинутися у хворої?
A. перфоративний холецистит
B. холангіт
C. стеноз гепатикохоледоха
D. пієлонефрит
E. емпієма жовчного міхура

42. Показання до інтраопераційної холангіографії, крім:
A. жовтяниця перед операцією
B. підозріння на рубцеве звуження великого дуоденального соска
C. збільшення діаметра загальної жовчної прото¬ки
D. визначення при пальпації конкрементів в холедоху
E. наявність новотворів лівої частки печінки

43. Хворому з жовтяницею жовчнокам’яного походження необхідно:
A. тільки детоксикаційна терапія
B. планова холецистектомія
C. тільки консервативне лікування
D. обстеження і операційне лікування у перші 3-5 днів
E. екстренна операція

44. У хворої через шість місяців після холецистектомії, з приводу холециститу, знову став виникати біль в пра¬вому підребер’ї, який періодично супроводжувавсяся пожовтінням склер. При УЗД черевної порожнини явної патології позапечінкових жовчних проток виявити не вдалося. Який з перерахованих методів найбільш інформаційний для діагностики в цієї хворої?
A. сканування печінки
B. оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
C. пероральна холецистографія
D. інфузійна холеграфія
E. ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатикографія

45. Яка відповідь найбільш правильна? При диференційному діагнозі холедохолітіазу і раку головки підшлункової залози, ускладнених обтураційною жовтяницею, на користь раку говорить:
A. підвищення температури
B. спленомегалія
C. відсутність свербіння
D. позитивний симптом Курвуазьє
E. колікоподібний біль перед пожовтінням

46. Механічну жовтяницю через обтурацію холедоха каменем необхідно диференціювати з:
A. жовтяницею печінково-клітинного походження (вірусний гепатит)
B. жовтяницею через рак великого дуоденального соска
C. пухлиною головки підшлункової залози із стисненням холедоха
D. жовтяницею через рак холедоха
E. виразковою хворобою шлунка

47. До ускладнень хронічного холециститу відносять всі, крім:
A. синдрому Міріцці
B. біліодигестивної нориці
C. пухлини жовчного міхура
D. мігруючогого тромбофлебіту
E. зморщеного жовчного міхура

48. У хворої після приступу болю у правому підребер’ї виникла жовтяниця шкіри та слизових оболонок. При УЗД виявлено конкременти у жовчному міхурі, поширення холедоха до 1,8 см. Вміст холедоха чітко не візуалізується. Який метод обстеження дозволить переконливо підтвердити холедохолітіаз?
A. рентгеноскопія органів черевної порожнини
B. холецистографія
C. ендоскопічна ретроградна холангіографія
D. пероральна холецистографія
E. фіброгастродуоденоскопія

49. Вкажіть найбільш важке ускладнення механічної жовтяниці:
A. емпієма жовчного міхура
B. зниження білково-синтезуючої функції печінки
C. порушення всмоктування у кишці
D. печінково-ниркова недостатність
E. водянка жовчного міхура

50. Назвіть причини постхолецистектомічного синдрому, не обумовлені дефектами первинного операційного втручання:
A. стеноз великого дуоденального соска
B. стеноз гепатикохоледоха
C. виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
D. резидуальний камінь загальної жовчної прото¬ки
E. довга кукса міхуревої протоки

51. Для жовтяниці через блок позапечінкових жовчних проток нетиповим є:
A. нормальний або знижений білок в крові
B. підвищення в крові лужної фосфатази
C. нормальні або помірно підвищені трансамінази
D. анемія
E. підвищення білірубіну плазми

52. Яка ознака не характерна для механічної жовтяниці:
A. підвищення стеркобіліну в калі
B. білірубінурія
C. підвищення трансаміназ у сиворотці крові
D. підвищення непрямого білірубіну сиворотки крові
E. підвищення прямого білірубіну сиворотки крові

53. Ускладнення механічної жовтяниці всі, крім:
A. біліарний цироз печінки
B. печінково-ниркова недостатність
C. підвищена кровоточивість
D. ахолічний стілець
E. гастро-езофагеальний рефлюкс

54. Що із перечисленого не спричиняє механічну жовтяницю?
A. холедохолітіаз
B. резидуальний камінь холедоха
C. рак головки підшлункової залози
D. камінь жовчного міхура
E. рак великого дуоденального соска

55. Який з перерахованих дренажів не є "дренажем холедоха?
A. дренаж Спасокукоцького
B. дренаж Вишневського
C. дренаж Прадері-Сміта
D. дренаж Кера
E. дренаж Холстеда

56. Що не є ускладненням холелітіазу:
A. водянка жовчного міхура
B. перфорація жовчного міхура, перитоніт
C. гострий гепатит
D. холангіт
E. еміпієма жовчного міхура

57. Жовчнокам’яна хвороба небезпечна такими ускладненнями, крім:
A. гострим гепатитом
B. вторинним панкреатитом
C. розвитком деструктивного холециститу
D. можливою обтураційною жовтяницею
E. раковим переродженням жовчного міхура

58. Яке з ускладнень жовчнокам’яної хвороби потре¬бує екстреного операційного втручання:
A. розлитий перитоніт
B. холедохолітіаз
C. рубцева стриктура холедоха
D. міхурово-кишкова нориця
E. жовтяниця
Каталог: Doc -> 4kurs
Doc -> Практика застосування Духовних Знань
Doc -> Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського дербеньова лідія Вікторівна архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття
Doc -> Урок До 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Слово бібліотекаря
4kurs -> 1. Хворий 48 років поступив в клініку через 6 годин після початку захворювання. Стан важкий. Ціаноз, підшкірна емфізема на шиї, затруднене дихання, сильні болі за грудиною та епігастрію, А/Т – 90/60 мм рт ст
4kurs -> A. Урографія B. Рентгеноскопія черевної порожнини C
4kurs -> Ускладнення виразки. Постгастррезекційні с-ми
4kurs -> 1. У пацієнта 54 років масивна шлунковокишкова кровотеча. Після інтенсивної терапії йому виконали ендоскопію. Не знайдено варикозних вен, геморагічного гастриту або виразок
4kurs -> Хронічний панкреатит. Хвороби селезінки
4kurs -> 1. При якому з наведених захворювань існують абсолютні протипоказання до хірургічного лікування геморою? A
4kurs -> 1. Причиною печінкової коми у хворого на цироз печінки може бути: A


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка