1. Scopus («ско́пус») це бібліографічна і реферативна база даних, яка слугує інструментом дляДата конвертації12.01.2021
Розмір15 Kb.

1. Scopus («ско́пус») – це бібліографічна і реферативна база даних, яка слугує інструментом для:

Відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях

2. У якій частині наукової статті викладено обґрунтування актуальності дослідження, взаємозв’язок з іншими науковими роботами, поставлені мета та завдання дослідження:

Вступ


3. До наукових публікацій не належить:

Статистичний довідник про заклади охорони здоров’я

Доповідна записка

4. До основних видів наукових публікацій належать:

Монографія, тези, наукова стаття

5. Індекс цитувань – це ключовий показник, що використовується для:

Оцінки роботи дослідників

6. До рецензованих наукових публікацій належить:

Наукова стаття

Патент


Монографія

Видання наукової статті в електронному медичному журналі

Дисертація

7. Наукова робота – це:

Самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми (завдання), яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки

8. Бібліографічна та реферативна база даних «Scopus» призначена для наступного, за винятком:

Створення міжнародного реєстру наукових установ

Міжнародного реєстру дослідників за їх науковим ступенем

9. Інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях:

Scopus («Ско́пус»)

h-індекс, або індекс Гірша

10. h-індекс, або індекс Гірша – це показник, який є кількісною характеристикою продуктивності вченого, заснований на врахуванні:

Кількості публікацій та кількості цитувань цих публікацій

11. До міжнародних систем цитування (бібліографічних баз) не належить:

Linkedin

12. Метою рецензування наукових робіт є усе, за винятком:

Розробка стандартів щодо публікацій наукових робіт

Підрахунок кількості цитувань наукової роботи

13. Публікаціями вважаються:

Матеріали, опубліковані у друкованих виданнях

14. До нерецензованих наукових публікацій належить:

Текст усної доповіді

Електронна публікація поза сайтами наукових рецензованих журналів

15. Опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки:

Наукова публікація

16. Тези – це:

Вид наукової публікації, де дуже чітко і коротко сформульовані основні положення наукової роботи, доповіді, повідомлення

17. Оформлення автором посилань на джерела інформації та списку літератури має відбуватися:

Одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення

18. Основні показники сучасного наукового дослідження – це:

Всі зазначені вище

19. До друкованих джерел медичної інформації належать:

Статистичні довідники

Періодичні медичні видання

20. Коли в роботі використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані безпосередньо автором, має використовуватися цитування з дотриманням певних правил, за винятком:

Перефразування цитати не допускається

Скорочення цитати не допускається

21. Плагіатом по відношенню до наукових робіт та публікацій їх результатів можна вважати усе, за винятком

Використання у своїх працях чужої роботи з посиланням на автора

22. Наукова стаття повинна мати наступні елементи, за винятком:

Рецензія на дану наукову роботу

23. Видання, що містить систематичний виклад навчальної дисципліни, курсу, предмета відповідно до затвердженої програми:

Підручник

24. Оцінка наукової публікації під час рецензування передбачає оцінку наступного, за винятком:

Наукового статусу автора

25. Методологія наукового пізнання передбачає шлях:

Теоретичний

Емпіричний

26. Вид наукової публікації, де дуже чітко і коротко сформульовані основні положення наукової роботи, доповіді, повідомлення:

Тези


27. Метою рецензування наукових робіт є:

Упевнитися, що робота відповідає стандартам, прийнятим в конкретній області медичної науки

28. Ключовий показник, який є кількісною характеристикою продуктивності дослідників і використовується для оцінки їх роботи:

h-індекс, або індекс Гірша

Індекс цитувань

29. В основній частині наукової статті необхідно виокремити:

Результати власного дослідження

30. Анонімний розбір і оцінка оригінального наукового твору іншими експертами в певній галузі медичної науки:

Рецензування наукової роботи

31. Підручник – це:

Видання, що містить систематичний виклад навчальної дисципліни, курсу, предмета відповідно до затвердженої програми

32. Методичні рекомендації – це:

видання, що містять інформацію обов’язкового чи рекомендаційного характеру для виконання різних видів робіт.

33. Метод, що використовується в наукових дослідженнях – це:

Спосіб планомірного дослідження явищ для встановлення наукового факту

34. Недоліками традиційних джерел науково-медичної інформації можна вважати усі, за винятком:

Складність сприйняття викладеного матеріалу

35. Коли в роботі використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені безпосередньо автором, має використовуватися цитування з дотриманням певних правил, за винятком:Якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в квадратні дужки

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка