1. Організація роботи зуботехнічної лабораторії. Оформлення наряду на роботуСкачати 25.61 Kb.
Дата конвертації12.05.2020
Розмір25.61 Kb.
1. Організація роботи зуботехнічної лабораторії. Оформлення наряду на роботу
2. Техніка безпеки і профілактики професійних захворювань.

1:
Ортопедичне відділення і зубопротезна лабораторія розміщують­ся на одному поверсі. У лабораторії повинно бути передбачено приміщення із урахуванням специфічних умов, які створюються на різних етапах виготовлення протезів. Самостійними кімнатами лабораторії є: основна кімната, кімната для гіпсування, кімната для формування, полімеризаційна, паяльна, ливарня. До­пустимо гіпсування, формування і полімеризацію проводити в одній кімнаті. Основні вимоги до всіх кімнат полягають у забезпеченні холодною і гарячою водою, великим столом з металевою поверхнею, де встановлюється бункер для зберігання гіпсу, прес для видавлювання гіпсу із кювет і звичайний прес. Крім того, необхідний стіл для приготування тіста із різних пластмас і його формування в кювети.

Стіл повинен мати один чи два закріплені зуботехнічні преси для пресування пластмасового тіста в кюветах перед фіксацією їх у бюгелі, а також на столі повинна бути герметично закрита посудина для збирання залишків пластмаси після формування у кювети з метою зменшення випаровування метилметакрилату.

У полімеризаційній кімнаті на газовій плиті встановлюють не менше двох стерилізаторів відкритого типу чи подібних їм апаратів. Над столом і газовою плитою обов'язково повинен бути витяжний ковпак вентиляційної установки.
Основна кімната. Ця кімната призначена для виконання основних про­цесів щодо виготовлення зубних протезів (моделювання, постановка зубів, об­роблення протезів тощо). Висота робочого приміщення повинна бути не мен­ша ніж 3 м. На кожного працівника слід виділяти не менше ніж 13 м3 об'єму виробничого приміщення і не менше 4 м2 площі.

Стіни основного приміщення лабораторії повинні бути пофарбовані олійною фарбою світлих тонів, підлога покрита лінолеумом. Вікна повинні відповідати низці санітарно-гігієнічних вимог: світловий коефіцієнт (відношення заскленої поверхні вікна до площі підлоги) передбачається не менше ніж 1/5, вікна повинні розміщу­ватися на рівній відстані одне від одного і від кутків будинку; верхній край вікна повинен знаходитися ближче до стелі (20-30 см); віконні перетинки повинні бути вузькі та довгі; робочі місця слід розміщувати так, щоб світло падало на них прямо або з лівого боку; відстань від місця роботи до вікон у приміщеннях, які освітлю­ються природним світлом, не повинна перевищувати триразової відстані від підлоги приміщення до верхньої межі віконного отвору, гранична ширина площі, що осві­тлюється вікнами з двох боків приміщення, повинна становити 15-18 м. Названих величин слід дотримуватися, оскільки вони мають велике значення для здоров'я техніків, адже ті виконують тонку, ювелірну роботу з постійним напруженням зору.


Робоче місце зубного техніка. Для зручного, швидкого і найефективні­шого виконання усіх процесів, пов'язаних з виготовленням протезів, кожен зубний технік повинен мати індивідуальне робоче місце, що складається з лабораторного стола, поверхня якого покрита мар­муровою чи (на відстані 20-25 см від краю стола) листовою латунню або не­ржавіючою сталлю. Поверхня стола має півмісяцевий виріз, а в центрі є спе­ціальний виріз для обрізання моделей — фінагель. Безпосередньо під вирізом розміщуються один чи два ящики для зберігання інструментів і збирання відходів гіпсу, пластмаси, обрізків металу.

На поверхні стола розміщують освітлювальний прилад — зліва чи безпо­середньо над столом, шлейф-мотор чи спеціально вмонтовану бормашину, га­зову горілку, електрошпатель для розігріву воску та інших операцій, пов'яза­них з воском.

До кожного робочого місця обов'язково повинна бути підведена венти­ляція (витяжка).

Стілець для зубного техніка повинен бути із спинкою, що обертається.

Оснащенню робочого місця зубного техніка надається великого значення, оскільки тут він проводить більшу частину свого робочого часу. Необхідно, щоб воно відповідало всім вимогам ергономії, охорони праці і здоров'я.

Водночас із технічними вимогами слід ураховувати елементи естетики, сучасного дизайну.


Полірувальна і паяльна кімнати. Особливостями цих кімнат є розміщення столів зі шлейф-моторами для полірування протезів із металів і сплавів, пороховловлювачів для полірування протезів із дорогоцінних металів. До всіх шлейф-моторів підводиться потужна пороховловлювальна система і добре освітлення.
У паяльній кімнаті необхідно розмістити витяжні шафи, де встановлено паяльні апарати, забезпечені компресорами для автоматичної подачі бензину. У витяжних шафах розміщується муфельна піч для виплавлення воску. Не­від'ємним атрибутом є потужна витяжна вентиляція.
Ливарня. Широкі можливості для виготовлення різного виду протезів відкрилися завдяки створенню оригінального устаткування, де високочастотне індукційне плавлення сплавів металів поєднується з доцентровим литтям і новою технологією приготування форм для лиття. Високочастотна доцентрова піч розроблена С.Д.Богословським і В.А.Марським у 1956 р. .

Високочастотна установка типу ЛП-10-1 складається із двох блоків: гене­раторного блоку, блоку індукційних печей. Генератор установки знаходиться у металевому корпусі, що має кілька дверей для доступу до відсіків різного призначення.

  Блок індукційних печей складається із металевого перешкодозахисного корпусу, який має верхню кришку з оглядовим склом і бічні дверцята, за­кріплені гвинтами. У середині під кришкою є блок подвійних печей, у якому обмуровані індуктори і затискачі для опок мають протилежне розміщення і один одного врівноважують.

В останні роки широко використовуються сучасні ливарні установки .

Кімната для роботи з металокерамікою і дорогоцінними металами.Го­ловною у роботі техніка є електропічка з прграмним забезпеченням, де відбу­вається обпік і глазурування поверхні зубних протезів із фарфору та кераміки. Керування технологічним процесом здійснюється автоматично за програмою .

Для замішування формувальної маси та покриття воскових композицій моделей використовується вакуумний змішувач .

Для очищення відлитих деталей від залишків формувальної маси, окали­ни і підготовки поверхні до завершальної обробки використовується спеціаль­на піскоструменева установка .

Для моделювальних робіт із кераміки випускаються спеціальні набори інструментів для металокераміки .

У приміщенні слід дотримувати особливої чистоти і підтримувати постійну температуру.

Для роботи з дорогоцінними металами використовують приміщення, що знаходяться під охоронною сигналізацією. Необхідними в роботі є: аналітичні ваги з точністю зважування до 0,00001 г, набір спеціальних хімічних реактивів для визначення проби золотих сплавів.ОФОРМЛЕННЯ НАРЯДІВ НА РОБОТУ

Хворий оформляє в реєстратурі замовлення-наряд на виготовлення

ортопедичних конструкцій зубних протезів. Лікар-ортопед після препарування

необхідних зубів під визначену конструкцію знімає відбитки. Медична сестра

передає відбиток завідувачу виробництва, який і розподіляє усі роботи серед

зубних техніків. Завідувач виробництва визначає терміни проміжного етапу

виготовлення протеза, у які хворий повинен з'явитися до лікаря.

Ортопедична допомога залежно від роботи зубних техніків надається у трьох

формах: індивідуальній, бригадній, поетапній. У разі індивідуальної роботи

зубний технік сам повністю виготовляє зубний протез, у разі бригадної – йде

розподіл за видом протезів, поетапної – за видом операцій в одному протезі.

2:
До роботи в зуботехнічній лабораторії допускаються особи, що мають

закінчену медичну освіту, підготовку на I групу електробезпеки і що не мають

протипоказань за станом здоров'я.

Персонал зуботехнічної лабораторії повинен проходити обов'язковий

медичний огляд при вступі на роботу і періодичні медичні огляди не рідше один раз в 12 місяців. Для своєчасного виявлення і лікування хронічних запальних процесів верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнини не рідше за один раз в 6 місяців проводиться планове обстеження.

Усі зубні техніки, що поступили на роботу, повинні пройти ввідний

інструктаж у інженера по охороні праці. Результати інструктажу фіксуються в

журналі реєстрації ввідного інструктажу по охороні праці.

Кожен прийнятий на роботу в зуботехнічній лабораторії повинен пройти

первинний інструктаж по охороні праці на робочому місці. Усі працівники

зуботехнічної лабораторії проходять повторний інструктаж не рідше один раз в 6 місяців. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажу на робочому

місці.


При вступі на роботу і періодично не рідше один раз в 12 місяців повинна

проводитися перевірка знань персоналу з питань безпеки праці за програмою,

затвердженою головним лікарем.

Персонал зуботехнічної лабораторії зобов'язаний дотримуватись правил

внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці і відпочинку. Персонал

зуботехнічної лабораторії зобов'язаний:

- керуватися в роботі інструкціями (посадовими; по санітарному

режиму; заводів-виробників на устаткування, встановлене в

зуботехнічній лабораторії);

- володіти прийомами надання першої медичної допомоги, знати

місцезнаходження аптечки;

- знати правила пожежної безпеки і місця розміщення засобів

пожежогасіння.

Адміністрація установи зобов'язана безперебійно забезпечувати працівників

зуботехнічної лабораторії санітарним одягом, спецодягом, спецвзуттям та іншими запобіжними пристосуваннями. Персонал зуботехнічної лабораторії зобов'язаний виконувати правила особистої гігієни, правила носіння санітарного одягу і взуття, засобів індивідуального захисту.

Про кожен нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, постраждалий або

очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно сповістити завідувача

виробництвом або старшого зубного техніка, які повинні організувати першу

допомогу постраждалому, доставку його до лікувальної установи, повідомити про це головному лікарю та інженерові по охороні праці. Для розслідування цього випадку необхідно зберегти обстановку на робочому місці і стан устаткування таким, яким воно було у момент випадку, якщо це не погрожує життю і здоров'ю оточення робітників і не приведе до аварії.

Особи, що допустили порушення інструкції по охороні праці, піддаються

дисциплінарному стягненню відповідно до правил внутрішнього трудового

розпорядку і при необхідності позачерговій перевірці знань норм і правил

охорони праці.

При роботі в зуботехнічній лабораторії забороняється:

- виконувати технологічні процеси в приміщеннях, не пристосованих

для цих цілей;

- працювати на несправних апаратах, приладах, пристроях з

несправними пристосуваннями;

- залишати без нагляду спиртівки і газові пальники, апарати, прилади,

пристрої включені в електричну мережу, тримати поблизу них

легкозаймисті речовини;

- зберігати і застосовувати препарати без етикеток, а також в

пошкодженій упаковці;

- працювати при відключених системах водопостачання, каналізації і

вентиляції;

- працювати без встановленого спецодягу і захисних пристосувань.

Приступати до роботи на будь-якому устаткуванні слід після перевірки в

журналі технічного обслуговування відмітки про усунення раніше записаних

зауважень і дефектів.

Перед початком роботи необхідно включити вентиляційну систему, надіти

санітарно-гігієнічний одяг і взуття, приготувати засоби індивідуального захисту;

перевірити готовність до роботи устаткування, приладів, апаратів і пристосувань.

Різні технологічні маніпуляції з використанням апаратів, приладів (паяння,

полімеризація, полірування, механічна обробка протезів і їх напівфабрикатів та

ін.) проводять відповідно до рекомендацій заводу-виробника по їх експлуатації і з використанням індивідуальних захисних засобів шкіри, органів дихання і зору.

Після закінчення роботи персонал зуботехнічної лабораторії зобов'язаний:

- привести в порядок робоче місце;

- відключити електроустаткування і прилади або перевести їх в режим,

обумовлений інструкцією з експлуатації;

- вимкнути вентиляцію;

- зняти санітарний одяг і прибрати його у відведене місце.

Для збереження нормального стану шкіри рук в процесі роботи слід:

- мити руки водою кімнатної температури (+ 20 °С);

- ретельно просушувати шкіру рук після миття сухим індивідуальним

рушником;

- не допускати попадання на відкриті поверхні шкіри мономера.

Для миття рук бажано застосовувати нейтральні сорти мила. Обробляти

шкіру рук перед початком роботи слід кремами захисного типу або сумішшю

гліцерину, води, нашатирного або етилового спирту в рівних частинах.

При аварії персонал зуботехнічної лабораторії повинен повідомити старшого

зубного техніка або завідуючого виробництвом.

У випадках ураження людини електричним струмом і інших травмах діяти

згідно інструкції по наданню першої допомоги потерпілим від електричного

струму.


Персонал повинен відключити електроустаткування і викликати

електромонтера при припиненні подачі електроенергії, замиканні, обриві в

системах електроживлення або при появі запаху гару.

При виникненні пожежі необхідно викликати пожежну команду і до

прибуття гасити загоряння первинними засобами пожежогасіння. При поломках комунікаційних систем водопостачання, каналізації, опалювання і вентиляції, перешкоджаючих виконанню технологічних операцій, припинити працю до ліквідації аварії.

Дезінфекція відбитків. У клініці ортопедичної стоматології стоматологічні

відбитки, а також усі зуботехнічні й інші допоміжні засоби повинні проходити

цикл спеціальної обробки. Вийнявши відбиток із порожнини рота, його необхідно відразу старанно промити, очистити під струменем проточної води і

продезінфікувати. У тій же послідовності обробляють зуботехнічні предмети, що застосовуються. Тут може бути використана ультразвукова апаратура в комбінації з дезінфікуючим засобом, особливо якщо мова йде про зубний протез, який використовувався певний час пацієнтом. Після дезінфекції всі предмети старанно промиваються проточною водою.

Дезінфекція відбитків може бути здійснена за допомогою фізичних і

хімічних засобів, проте можливість застосування фізичних засобів обмежена

через імовірну деформацію відбиткових матеріалів – вони нестійкі до впливу

таких чинників, як висока і низька температура, висушування, опромінення та ін. ЗвичайнеЗвичайне автоклавування може викликати руйнацію навіть гіпсу.

Мікрохвильове опромінення відбитків малоефективне відносно спороутворюючих бактерій.

Хімічні засоби дезінфекції більш ефективні і доступні. Вони застосовуються

способом занурення, у вигляді спрею чи аерозолю (зрошення). Широкий спектр

антимікробної дії мають дезінфікуючі засоби на основі хлору, формальдегіду,

глутарового альдегіду, фенолу, йодоформу.

Відбитки на основі альгінатів знезаражуються 0,5% розчином гіпохлориту

натрію протягом 3-10 хв. методом занурення або у вигляді аерозолю. Ефективне також застосування 2-2,5% розчину глутарового альдегіду протягом 1 хв., "Глутарексу", 0,1% дезаксону, 4-6% перекису водню, а застосування розчину йодоформу протягом 3-10 хв. повністю інактивує віруси. Розчини на основі фенолу малоефективні. За наявності туберкульозної інфекції рекомендують для замочування використовувати 5% розчин хлораміну. Для дезінфекції знімних пластинкових протезів використовують 5% розчин перекису водню з мийними засобами з підігрівом протягом 1 год.

Обробка відбитків на основі полісульфідних, поліефірних та силіконових

матеріалів вищевказаними речовинами у вигляді аерозолю або спрею також

ефективна.

Відбитки з термопластичних відбиткових мас досить ефективно

знезаражуються у воді, що містить йодоформ.

Для дезінфекції використовують тільки ефективні, перевірені засоби,

рекомендовані спеціальними медико-санітарними органами. Застосовувані

дезінфікуючі засоби не повинні негативно впливати на форму відбитків і мають

бути сумісні з гіпсовим матеріалом.

Додаткові рекомендації:

1. Для отримання альгінатних відбитків у інфікованого або потенційно

інфікованого пацієнта потрібно використовувати одноразові відбиткові ложки,

відбитки помістити у пластиковий пакет, покладений на робоче місце в

лабораторії, яке повинне бути закритим пластиком. Технік, який відливає

відбиток, працює в рукавичках. Модель потрібно промивати в розбавленому

розчині гіпохлориту натрію протягом 1 год. після відділення від відбитка.

2. Силіконові відбитки перед відливкою потрібно промити в розчині

гіпохлориту натрію.

3. Від отримання відбитка за допомогою кільця слід відмовитися,

оскільки можлива ясенна кровотеча, що часто виникає під час цієї процедури.

4. Протез, що не містить металу (на всіх стадіях), очищають детергентом

для видалення органічних залишків, а потім промивають у розчині гіпохлориту

натрію протягом 10 хв. перед здаванням у лабораторію. Персоналу лабораторії

треба пильнувати під час роботи в таких особливих випадках і використовувати

рукавички, маски і захисні пристосування для очей.

Необхідний спеціальний контейнер для транспортування відбитків і протезів,

якщо останні містять хромокобальт або сталь. Тоді після очищення детергентом

їх замочують у хлоргексидині, біглюконаті або в нерозчиненому йодоформі.

5. Полірування й очищення протезів для хворих на СНІД потребує

особливої обережності. Потрібно використовувати спеціальний комплект кругів, щіток і полірувальних агентів, які стерилізуються після кожного пацієнта. Щітки з щетиною можуть зіпсуватися від високої температури, тому їх стерилізують холодним способом. Пемзу (полірувальна паста) змішують із розчином гіпохлориту (1:20) і після кожного використання її викидають. Полірувальні й обробні лотки покривають пластиком (який викидається після кожного застосування) або миють і дезінфікують перед кожним використанням.

6. Усі стерильні інструменти необхідно тримати також позаду пацієнта,

щоб запобігти його ненавмисному зараженню через краплинне інфікування

внаслідок чхання або кашлю.

7. Амбулаторні карти і всі види рецептів мають знаходитися позаду

пацієнта або в іншій кімнаті. Всі записи робляться тільки незабрудненим

персоналом, щоб уникнути перенесення інфекції людям, які надалі будуть

працювати з цими документами.

Установлено, що ВІЛ-інфекція при кімнатній температурі зберігає активністьна сухих поверхнях протягом 3 діб, а у вологому середовищі –. понад 7 діб.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка