Звіт про власний капітал Одиниця виміру: тис грн за 2011 р. Форма n 4 Код за дкуд 1801005 Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- неоплачений Вилучений РазомСкачати 152.2 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір152.2 Kb.
КОДИ

Підприємство ПАТ "Страхова компанія "ПОІНТ" Дата 2012.01.01

за ЄДРПОУ 32670627

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 8038200000

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0

Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 233

Вид економічної діяльності Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності Звіт про власний капітал

Одиниця виміру: тис. грн.

за 2011 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплачений Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений капітал капітал

капітал капітал прибуток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 010 9800 0 0 0 16004 (1824) 0 0 23980

Коригування:

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок 050 9800 0 0 0 16004 (1824) 0 0 23980

на початок року

2011 р. © SMA 32670627

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплачений Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений капітал капітал

капітал капітал прибуток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних засобів 070 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

Дооцінка незавершеного 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

будівництва

Уцінка незавершеного 090 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

будівництва

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних активів 110 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток (збиток) за 130 0 0 0 0 0 2520 0 0 2520

звітний період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

статутного капіталу

Відрахування до резервного 160 0 0 0 0 15 (15) 0 0 0

капіталу

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 р. © SMA 32670627

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплаче- Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений ний капітал

капітал капітал прибуток капітал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

акцій (часток)

Анулювання викуплених 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вартості акцій

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

збитків


Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 15 2505 0 0 2520

Залишок на кінець року 300 9800 0 0 0 16019 681 0 0 26500

Примітки: д/н

Керівник Кучер Дмитро Володимирович

Головний Решетняк Валентина Iванiвна

бухгалтер2011 р. © SMA 32670627


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка