Знаків із закодованими у ній результатами пізнання людиною дійсності, система специфічних національних особливостей, характеристикСторінка1/26
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

1.

?Продовжте речення: «Мова – це…»


A. *

…особлива система знаків із закодованими у ній результатами пізнання людиною дійсності, система специфічних національних особливостей, характеристик.


B.

…сукупність усіх літер або складових знаків, прийнятих у писемності якої-небудь мови і розміщених у певному усталеному порядку.


C.

…сукупність загальновизнаних і загальнообов’язкових правил, що встановлюють способи передачі мови на письмі.


D.

…знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних графічних елементів двох вимірів для передавання інформації на віддалі й закріплення її в часі.


E.

…така активність взаємодіючих людей, під час якої вони, впливаючи один на одного за допомогою мови та інших знаків, здійснюють обмін інформацією й організовують свою спільну діяльність.


2.

Продовжте речення: «Мовне спілкування – це…»


A.

…особлива система знаків із закодованими у ній результатами пізнання людиною дійсності, система специфічних національних особливостей, характеристик.


B.

…застосування усіх літер, прийнятих у писемності якої-небудь мови.


C.

…сукупність загальновизнаних і загальнообов’язкових правил, що встановлюють способи передачі мови на письмі.


D.

…знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних графічних елементів двох вимірів для передавання інформації на віддалі й закріплення її в часі.


E. *

…така активність взаємодіючих людей, під час якої вони, впливаючи один на одного за допомогою мови та інших знаків, здійснюють обмін інформацією й організовують свою спільну діяльність.


3.

Вкажіть, в якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки ментальної функції мови.


A. *

За допомогою мови людина формує й організовує свої знання про навколишній світ і про себе саму.


B.

Мова служить для спілкування між членами суспільства.


C.

Мовець виражає своє ставлення до повідомлюваного, проявляє свою індивідуальність.


D.

Мовою впливають на слухача.


E.

Мова є показником (індикатором) належності до певної групи людей.


4.

Вкажіть, в якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки комунікативної функції мови.


A.

За допомогою мови людина формує й організовує свої знання про навколишній світ і про себе саму.


B. *

Мова служить для спілкування між членами суспільства.


C.

Мовець виражає своє ставлення до повідомлюваного, проявляє свою індивідуальність.


D.

Мовою впливають на слухача.


E.

Мова є показником (індикатором) належності до певної групи людей.


5.

Вкажіть, в якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки експресивної функції мови.


A.

За допомогою мови людина формує й організовує свої знання про навколишній світ і про себе саму.


B.

Мова служить для спілкування між членами суспільства.


C. *

Мовець виражає своє ставлення до повідомлюваного, проявляє свою індивідуальність.


D.

Мовою впливають на слухача.


E.

Мова є показником (індикатором) належності до певної групи людей.


6.

Вкажіть, в якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки імпресивної функції мови.


A.

За допомогою мови людина формує й організовує свої знання про навколишній світ і про себе саму.


B.

Мова служить для спілкування між членами суспільства.


C.

Мовець виражає своє ставлення до повідомлюваного, проявляє свою індивідуальність.


D. *

Мовою впливають на слухача.


E.

Мова є показником (індикатором) належності до певної групи людей.


7.

Вкажіть, в якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки ідентифікаційної функції мови.


A.

За допомогою мови людина формує й організовує свої знання про навколишній світ і про себе саму.


B.

Мова служить для спілкування між членами суспільства.


C.

Мовець виражає своє ставлення до повідомлюваного, проявляє свою індивідуальність.


D.

Мовою впливають на слухача.


E. *

Мова є показником (індикатором) належності до певної групи людей.


8.

Продовжте речення: «Українською мовою розмовляє…»


A. *

…близько 45 млн. людей, в Україні – приблизно 30 млн. людей.


B.

…близько 15 млн. людей, в Україні – приблизно 10 млн. людей.


C.

…близько 5 млн. людей, в Україні – приблизно 3 млн. людей.


D.

…близько 45 млн. людей, в Україні – приблизно 5 млн. людей.


E.

…близько 100 млн. людей, в Україні – приблизно 40 млн. людей.


9.

Продовжте речення: «Зрозуміла для всіх мова, яку застосовують для спілкування із співрозмовниками, не знайомими в необхідному обсязі з літературною мовою, – це…»


A.

…професійний говір.


B.

…соціальний діалект.


C.

…територіальний діалект.


D.

…жаргон (сленг).


E. *

…просторіччя.


10.

Продовжте речення: «Змішана мова, українсько-російська, – це…»


A.

…літературна мова.


B.

…соціальний діалект.


C.

…територіальний діалект.


D.

…жаргон (сленг).


E. *

…суржик.


11.

Продовжте речення: «Останній український правописний кодекс – …»


A.

…1960 р.


B.

…1946 р.


C. *

…1993 р.


D.

…1928 р.


E.

…2003 р.


12.

Продовжте речення: «Становлення особливостей української мови почалося безпосередньо від…»


A.

…латинської мови.


B.

…старослов’янської мови.


C.

…давньогрецької мови.


D. *

…праслов’янської мови.


E.

…російської мови.


13.

Продовжте речення: «Самостійна історія української народнорозмовної мови починається з…»


A.

…VІVІІ ст.


B.

…ІХХ ст.


C. *

…ХІХІІІ ст.


D.

…ХVІХVІІ ст.


E.

…ХVІІІ ст.


14.

Продовжте речення: «Територію Тернопільської області охоплює…»


A.

…південно-східне наріччя.


B. *

…південно-західне наріччя.


C.

…північне наріччя.


D.

…західне наріччя.


E.

…поліське наріччя.


15.

Продовжте речення: «Територію Дніпропетровської області охоплює…»


A. *

…південно-східне наріччя.


B.

…південно-західне наріччя.


C.

…північне наріччя.


D.

…західне наріччя.


E.

…поліське наріччя.


16.

Продовжте речення: «Північні райони Житомирської, Рівненської, Волинської областей охоплює…»


A.

…південно-східне наріччя.


B.

…південно-західне наріччя.


C. *

…північне наріччя.


D.

…західне наріччя.


E.

…північно-східне наріччя.


17.

Продовжте речення: «Південні райони Волинської, Рівненської, Житомирської областей охоплює…»


A.

…південно-східне наріччя.


B. *

…південно-західне наріччя.


C.

…північне наріччя.


D.

…південне наріччя.


E.

…лемківське наріччя.


18.

Продовжте речення: «Виділяють такі різновиди медичної професійної мови:…»


A. *

…мова медицини (медична наукова мова), медична розмовна мова, мова медичної документації, мова медичної реклами.


B.

…лікарський сленг (жаргон), просторіччя, суржик.


C.

…медична наукова мова, медична розмовна мова, мова медичної документації, мова медичної реклами, лікарський жаргон, просторіччя, суржик.


D.

…медична розмовна мова, лікарський жаргон, просторіччя, суржик.


E.

…медична наукова мова, медична розмовна мова, лікарський жаргон, просторіччя.


19.

Визначте жанр тексту.


A.

осібнику подано оригінальну систему роботи над самостійним напи­санням твору та переказу - основними формами державної підсумкової атестації. Вміщено творчі завдання, тренувальні вправи, поради, що полег­шать підготовку до написання творчих робіт. Призначений для учнів і абітурієнтів, учителів і методистів. Буде корисним викладачам і студентам-філологам.


B.

Памфлет.


C.

Публіцистична стаття.


D.

Дискусія.


E. *

Оповідання.


F.

Анотація.


20.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ДіАлог, пахвИнний, прогУлянковий, Oчний.


B.

П’янИця, бюлетЕнь, зАлоза, кишкА.


C.

СантимЕтр, фаховИй, сИмптом, пOказ.


D.

ДжгУтовий, дозИметр, босOніж, багатошарOвий.


E. *

ПаховИй, завдАння, надкістковИй, аджЕ.


21.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ДіалOг, пахвИнний, прогулянкOвий, очнИй.


B.

П’янИця, бюлетЕнь, залозА, кИшка.


C.

СантимЕтр, фАховий, симптOм, пOказ.


D.

ЗавданнЯ, пАховий, надкістковИй, аджЕ.


E. *

ДжгутOвий, дозИметр, босOніж, багатошарOвий.


22.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

РентгенографIя, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські вIдомості».


B.

М’язовИй, танатофOбія, пристаркувАтий, медикамЕнт.


C.

ПодаткOвий, оковимірнИй, Oбруч, багаторазOвий.


D.

ЦілодобовИй, фенOмен, децимЕтр, істIвний.


E. *

КишковИй, корИсний, близькИй, камфOровий.


23.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

КишковИй, кOрисний, близькИй, камфOровий.


B.

М’язOвий, танатофOбія, пристАркуватий, медикамЕнт.


C.

ПодаткOвий, оковимIрний, Oбруч, багаторазOвий.


D.

ЦілодобовИй, фенOмен, децИметр, істівнИй.


E. *

РентгеногрАфія, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські відOмості».


24.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

КишковИй, корИсний, близькИй, кАмфоровий.


B.

РентгеногрАфія, епілЕпсія, Iм’я, газета «Київські відOмості».


C.

ПодаткOвий, оковимIрний, обрУч, багаторАзвий.


D.

ЦілодобовИй, феномЕн, децимЕтр, істівнИй.


E. *

М’ЯзовИй, танатофOбія, пристАркуватий, медикамЕнт.


25.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

КорИсний, кИшковий, близькИй, камфOровий.


B.

РентгеногрАфія, епілепсIя, ім’Я, газета «Київські відOмості».


C.

М’язовИй, танатофOбія, пристАркуватий, медикАмент.


D.

ЦілодобовИй, фенOмен, децИметр, істівнИй.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка