Знайомство з анатомією ендокринних залоз у лабораторних тварин 2 годСкачати 110.45 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір110.45 Kb.
Тема: Знайомство з анатомією ендокринних залоз у лабораторних тварин – 2 год.
ПЛАН

 1. Знайти та видалити різні ендокринні залози у щурів.

 2. Знайти та видалити гіпоталамус у щурів.

 3. Знайти та видалити гіпофіз у щурів.


Контрольні питання

 1. Де знаходиться у птахів та ссавців щитовидна залоза?

 2. Особливості морфології, місцезнаходження наднирників у ссавців?

 3. Де знаходиться гіпофіз?

 4. Як видалити гіпоталамус з мозку? Межі гіпоталамічної зони.

 5. Яка будова статевої системи самок та самців?Тема: Вивчити цитоархітектоніку ядер гіпоталамуса та будову гіпофіза на гістологічних препаратах – 4 год.
ПЛАН

 1. Препарат 1. Нейросекреторні клітини СОЯ гіпоталамуса (забарвлення ПАФ).

 2. Препарат 2. Нейросекреторні клітини ПВЯ гіпоталамуса (забарвлення ПАФ).

 3. Препарат 3. Нейросекреторні клітини аркуатного ядра та СХЯ гіпоталамуса (забарвлення ПАФ).

 4. Препарат 4. Серединне підвищення гіпоталамуса (забарвлення паральдегід-фуксином).

 5. Препарат 5. Нейрогіпофіз (забарвлення паральдегід-фуксином).

 6. Препарат 6. Аденогіпофіз (забарвлення сумішшю Маллорі за Гендейгайном).


Контрольні питання

 1. Який існує поділ гіпоталамуса на відділи?

 2. Особливості васкуляризації гіпоталамуса.

 3. Охарактеризуйте ядра преоптичної зони (СОЯ, ПВЯ, СХЯ, ПЯ тощо).

 4. Дайте характеристику гіпоталамо-гіпофізарному та туберо-гіпофізарному тракту.

 5. Охарактеризуйте туберо-інфундибулярну зону гіпоталамуса (АЯ, ВМЯ, ДМЯ).

 6. Особливості васкуляризації серединного підвищення гіпоталамуса.

 7. Що таке портальна система кровообігу?

 8. Характеристика таніцитів дна третього шлуночка мозку.

 9. Дайте характеристику будові серединного підвищення.

 10. Характеристика ембріології, анатомії та морфології гіпофіза.

 11. Сучасна класифікація поділу гіпофіза на частки.

 12. Особливості васкуляризація та аденогіпофіза ссавців.

 13. Цитоархітектоніка передньої, туберальної, проміжної часток аденогіпофіза.

 14. Дайте характеристику структурних особливостей клітин передньої частки аденогіпофіза: соматотропоцитів, меланотропоцитів, тиреотропоцитів, лактотропоцитів, кортикотропоцитів, гонадотропоцитів та фолікулярно-зірчастих клітин.

 15. Поділ нейрогіпофіза на відділи.

 16. Що таке тільця Геррінга?

 17. Охарактеризуйте будову задньої частки нейрогіпофіза.Тема: Особливості морфометрії ядер гіпоталамуса та статистичного аналізу даних. Аналіз стадій нейросекреторного циклу за Полєновим – 2 год.
ПЛАН

 1. Проаналізувати під мікроскопом стадії нейросекреторного циклу в нейроцитах СОЯ та ПВЯ гіпоталамуса за методом Полєнова.

 2. Провести морфометричні вимірювання площі ядер нейроцитів СОЯ та ПВЯ гіпоталамуса (n=100 вимірювань з групи тварин ).

 3. Зробити статистичний аналіз одержаних даних та висновки про функціональний стан нейроцитів ядер переднього гіпоталамуса.


Контрольні питання

 1. Про що свідчать вірогідне збільшення чи зменшення нейроцитів I типу в популяції нейроцитів СОЯ та ПВЯ гіпоталамуса?

 2. Про що свідчать вірогідне збільшення чи зменшення нейроцитів II типу в популяції СОЯ та ПВЯ гіпоталамуса?

 3. Які ознаки дегенеративних змін в зоні СОЯ та ПВЯ гіпоталамуса?

 4. Які ознаки активації нейрогормональної функції в зоні СОЯ та ПВЯ гіпоталамуса?

 5. Як змінюються морфометричні показники нейроцитів гіпоталамуса в залежності від їхньої функції?Тема: Вивчити будову тиреоїдної системи тварин на гістологічних препаратах та особливості їхньої патології (самостійна робота студентів) – 4 год.
ПЛАН

 1. Препарат 1. Щитовидна залоза (забарвлення гематоксилін та еозином).

 2. Препарат 2. Паращитовидна залоза (забарвлення гематоксилін та еозином).

 3. Доповіді студентів з патології функції щитовидної залози (самостійна робота).

 4. Доповіді студентів з патології функції паращитовидної залози (самостійна робота).


Контрольні питання

 1. Характеристика ембріогенезу, анатомії, морфології щитовидної залози.

 2. Ультраструктурні механізми секреторного процесу в тиреоцитах.

 3. Яка роль щитовидної залози в адаптаційних реакціях організму?

 4. Роль тиреокальцитоніну в мінеральному обміні.

 5. Охарактеризуйте гіпоталамо-гіпофізарну регуляцію функції щитовидної залози.

 6. Які ви знаєте захворювання щитовидної залози?

 7. Охарактеризуйте анатомію та морфологію паращитовидної залози.

 8. Ультраструктурні механізми секреторного процесу в паратиреоцитах.

 9. Як регулюється функція паращитовидної залози?

 10. Дайте характеристику гіпо- та гіперпаратиреозам.Тема: Модульна контрольна робота - 2 год.
Тема: Вивчити будову адреналової системи тварин на гістологічних препаратах та особливості її патології (самостійна робота студентів) – 4 год.
ПЛАН

 1. Препарат 1. Наднирники птахів (забарвлення залізним гематоксиліном).

 2. Препарат 2. Наднирники ссавців. (забарвлення гематоксилін та еозином).

 3. Доповіді студентів з патології функції надниркової залози (самостійна робота).

 4. Доповіді студентів з проблем стресу та участі в цих процесах наднирників (самостійна робота).

Контрольні питання

 1. Характеристика ембріогенезу, морфології, іннервації та васкуляризації наднирників.

 2. Дайте характеристику будові кори наднирників та ультраструктурі клітин клубочкової, пучкової та сітчастої зон.

 3. Який вплив мають гормони наднирників на морфологію і функцію тканин в організмі, вуглеводний, білковий, жировий обмін?

 4. Охарактеризуйте морфологію мозкової речовини наднирників.

 5. Роль наднирників в мінеральному обміні.

 6. Охарактеризуйте регуляцію гормонів кори наднирників.

 7. Охарактеризуйте анатомію та морфологію паращитовидної залози.

 8. Ультраструктурні механізми секреторного процесу в спонгіоцитах.

 9. Дайте характеристику етіології і патогенезу гіпо- та гіперкортицизму.

 10. Як описував стрес-реакцію канадський вчений Селье?

 11. Участь у стресі наднирників та інших ендокринних залоз.

 12. Які існують взаємовідносини наднирників та тимуса?Тема: Вивчити будову жіночої статевої системи тварин на гістологічних препаратах та особливості її патології (самостійна робота студентів) – 2 год.
ПЛАН

 1. Препарат 1. Яєчник ссавців (забарвлення гематоксилін та еозином).

 2. Препарат 2. Жовте тіло ссавців (забарвлення гематоксилін та еозином).

 3. Доповіді студентів з патології функції яєчників (самостійна робота).


Контрольні питання

 1. Характеристика ембріогенезу, анатомії, гістології кори та мозкової речовини яєчників.

 2. Продукція статевих гормонів яєчниками при різних фізіологічних станах організму.

 3. Принцип зворотних зв’язків в роботі системи гіпоталамус-гіпофіз-яєчники.

 4. Сезонна циклічність розмноження та її зв’язок з фотоперіодизмом.

 5. Характеристика будови та розвитку жовтого тіла яєчників.

 6. Порівняйте будову примордіального, вторинного, антрального та зрілого фолікулів.

 7. Будова граафового пухирця.

 8. Як регулюється дозрівання фолікулів у яєчниках?

 9. Що таке атретичні фолікули?

 10. Яка різниця між справжнім та несправжнім жовтим тілом?

 11. Що таке білі тіла в яєчниках та їхня доля?

 12. На якій стадії розвитку фолікулів виробляються жіночі статеві гормони?

 13. Будова сполучнотканинної оболонки граафового пухирця.

 14. Як регулюється синтез гормонів у яєчниках?

 15. Що таке атретичні фолікули?

 16. Які ви знаєте патології функції яєчників?

 17. Де в яєчниках виробляється гормон прогестерон?Тема: Модульна контрольна робота - 2 год.

Тема: Вивчити будову чоловічої статевої системи тварин на гістологічних препаратах та особливості її патології (самостійна робота студентів) – 2 год.
ПЛАН

 1. Препарат 1. Сім’яник статевозрілих тварин (забарвлення гематоксилін та еозином).

 2. Препарат 2. Сім’яник статевонезрілих тварин (забарвлення гематоксилін та еозином).

 3. Доповіді студентів з патології функції сім’яників (самостійна робота).


Контрольні питання

  1. Характеристика ембріогенезу та будови сім’яників.

  2. Дайте характеристику будови звивистих сім’яних канальців.

  3. Охарактеризуйте будову клітин Лейдіга та їхні функції.

  4. Поясніть принцип гіпоталамо-гіпофізарної регуляція функції чоловічих статевих залоз.

  5. Охарактеризуйте будову клітин Сертолі та їхні функції.

  6. Яким чином відбувається дозрівання статевих клітин у сім’яниках?

  7. Як регулюється функція клітин Лейдіга?

  8. Порівняйте будову сперматоцитів, сперматидів та сперматозоїдів.

  9. Які існують механізми статевого циклу у полі- та моноестральних тварин?

  10. Будова стінки звивистого сім’яного канальця.

  11. Як забезпечується утворення гематотестикулярного бар’єру в сім’яниках?

  12. Де в сім’яниках виробляється гормон інгібін?

  13. Які ви знаєте патології функції сім’яників?Тема: Вивчити будову підшлункової залози ссавців на гістологічних препаратах та особливості її патології (самостійна робота студентів) – 2 год.
ПЛАН

 1. Препарат 1. Підшлункова залоза ссавців (забарвлення гематоксилін та еозином).

 2. Доповіді студентів з патології підшлункової залози людини (самостійна робота).


Контрольні питання

  1. Характеристика ембріогенезу, анатомії, гістології підшлункової залози.

  2. Охарактеризуйте ультраструктуру α-, β-, γ-клітин та їх кількісне співвідношення у складі острівців Лангерганса підшлункової залози.

  3. Вплив гормонів острівців Лангерганса підшлункової залози на вуглеводний, ліпідний, білковий, мінеральний обмін і на біосинтез нуклеїнових кислот.

  4. Як регулюється функції острівців Лангерганса?

  5. Які ви знаєте шляхи та способи гіпоталамічної регуляції ендокринної функції підшлункової залози?

  6. Етіологія та патогенез цукрового діабету.

  7. Що таке нецукровий діабет?


Тема: Модульна контрольна робота - 2 год.

Тема: Вивчити будову тимуса та епіфіза у ссавців на гістологічних препаратах та особливості їхньої патології (самостійна робота студентів) – 2 год.
ПЛАН

 1. Препарат 1. Тимус ссавців (забарвлення гематоксилін та еозином).

 2. Препарат 2. Епіфіз птахів (забарвлення гематоксилін та еозином).

 3. Доповіді студентів з проблем вікової та акцединтальної інволюції тимуса.


Контрольні питання

 1. Дайте пояснення загальної будови та функції епіфіза.

 2. Класифікація та характеристика клітин епіфіза.

 3. Як змінюється будова епіфіза у віці?

 4. Які є типи структурної будови епіфіза у різні етапи онтогенеза?

 5. Характеристика ембріогенезу, морфології та вікових змін тимуса.

 6. Особливості акцединтальної інволюції тимуса.

 7. Охарактеризуйте ембріональний, ранньодитячий, дитячий та підлітковий тип будови тимуса.

 8. Які ви знаєте функції гормонів тимуса?

 9. Які існують взаємовідносини тимуса з корою наднирників, щитоподібною залозою, статевими залозами, підшлунковою залозою, гіпофізом?

 10. Особливості патології тимуса людини.Тема: Розглянути концепцію Пірса про будову АПУД-системи – 2 год.

ПЛАН

 1. Концепція Пірса про ембріологічну єдність морфологічних і цитохімічних властивостей клітин, що виробляють поліпептидні гормони.

 2. Гормони АПУД-системи та їх фізіологічне значення.

 3. Характеристика будови клітин АПУД-системи .


Контрольні питання

 1. Основні положення концепціі Пірса про клітини АПУД-системи.

 2. Характеристика будови та функції ендокриноцитів шлунково-кишкової системи.

 3. Характеристика будови та функції ендокриноцитів нирок та серця.Тема: Підсумкова модульна робота - 2 год.


Перелік рекомендованої літератури


 1. Иен С.К., Джаффе Р.Б. Репродуктивная эндокринология. – М., 1998. – 701 с.

 2. Поленов А.Л. Гипоталамическая нейросекреция. – Л., 1971. – 160 с.

 3. Розен В.Б. Основы эндокринологии. – М., 1984. – 336 с.

 4. М.В. Угрюмов Нейроэндокринная регуляция в онтогенезе (структурно-функциональные основы). – М.: Наука, 1989. – 247 с.

 5. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 736 с.

 6. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д. та інш. Біохімія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002. – 480 с.

 7. Физиология эндокринной системы. В серии: Руководство по физиологии. – Л.: Наука, 1979. – 680 с.

 8. Хэм А., Кормак Д. Гистология. – М.: Мир, 1983.– Т.5. – 296 с.

 9. Остапченко Л.І. Гормональна регуляція обміну речовин і функцій в організмі людини. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. - 154 с.


Упорядник Пазюк Л.М., канд. біол. наук, доц.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка