Затверджую голова обласної державної адміністрації посадова інструкціяСкачати 61.26 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір61.26 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова обласної

державної адміністрації

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу з контролю апарату

обласної державної адміністрації


  1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ:

1.1 Начальник відділу призначається та звільняється з посади згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації за погодженням Головного контрольного управління Адміністрації Президента України. Безпосередньо підпорядковується голові облдержадміністрації, з інших питань - заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації. В своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Положенням про відділ з контролю апарату облдержадміністрації.

  1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВЯЗКИ:

2.1 Організує роботу та здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань.

2.2 Організує взаємодію із структурними підрозділами облдержадміністрації райдержадміністраціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, які віднесені до компетенції відділу.

2.3 Перевіряє якість підготовки та оформлення розпорядчих документів голови облдержадміністрації.

2.4 Перевіряє якість підготовки та оформлення інформацій, які відсилаються до вищих органів виконавчої влади на виконання контрольних документів.

2.5 Забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі державної таємниці, іншої інформації х обмеженим доступом відповідно до законодавства.

2.6 Здійснює попередній розгляд вхідних документів одержаних після розгляду керівництвом облдержадміністрації її направлення спеціалістам відділу для подальшого контролю за їх виконанням.

2.7 Організує разом з відділом кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, координує роботу з формування кадрового резерву відділу.

2.8 Вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця,, заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень.

2.9 Розробляє і здійсню заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

2.10 Надає управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування методичну та іншу практичну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

2.11 Здійснює підготовку проектів розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.12 Складає графіки відпусток працівників відділу.

2.13 Працює з секретними документами.

2.14 Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за розпорядженнями голови облдержадміністрації.

2.15 Бере участь в розробці посадових інструкцій працівників відділу.

2.16 Забезпечує при оформленні ним службових документів вимоги щодо ведення діловодства.

2.17 Забезпечує дотримання регламенту облдержадміністрації, Положення про відділ контролю та правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.18 Систематично підвищує свою ділову кваліфікацію.

2.19 Визначає права та обов’язки працівників відділу.

2.20 Виконує також інші обов’язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.


  1. П Р А В А:

3.1 Представляє відділ в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціях та органах місцевого самоврядування з питань, громадських організаціях що входять до його компетенції.

3.2 Проводить в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та в органах місцевого самоврядування, в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, перевірки з виконання розпоряджень голови облдержадміністрації.

3.3 Одержує в установленому порядку інформацію, а в разі потреби - відповідні документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов’язків, від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

3.4 Бере участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в структурних підрозділах облдержадміністрації, в райдержадміністраціях.

3.5 Подає в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряє повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками;

3.6 Одержує від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

3.7 Залучає в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ і організацій (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні розпоряджень голови облдержадміністрації.

3.8 Подає начальнику відділу пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу згідно з чинним законодавством України.

3.9 Здійснює погодження щодо преміювання працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій.

3.10 Вносить пропозиції про зняття з контролю, чи продовження термінів виконання зазначених завдань, притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб за їх невиконання або неналежне виконання.


  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

4.1 Несе персональну відповідальність за повноту, своєчасність та якість виконання покладених на нього завдань та обов’язків.

4.2 Несе відповідальність за порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

4.3 Несе відповідальність за дотриманням законодавства про державну таємницю згідно з чинним законодавством України.
  1. ЗАКЛЮЧНІ ЗАСАДИ:

5.1. Посадова інструкція розроблена згідно з Законом України "Про державну службу" від 16.12.93, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.99, Указом Президента України від 29.03.2000 р. № 549/2000 “Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України”, постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2000 р. № 821 “Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій”, постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. № 1290 “Про затвердження Типового положення про відділ контролю апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації”, Положенням про апарат Луганської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.11.2000 № 655, Положенням про відділ контролю апарату облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.11. 2000 р. № 661.

5.2. Зміни та доповнення до Посадової інструкції можуть бути внесені за ініціативою голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату, а також з метою приведення Посадової інструкції у відповідність до Положення про відділ контролю апарату облдержадміністрації та чинного законодавства.

Начальник відділу контролюапарату облдержадміністрації Н.І.Ткаченко


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка