Затверджую голова Держкомархіву України О. П. ГінзбургСкачати 274.99 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір274.99 Kb.

ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова Держкомархіву України

О. П. Гінзбург


ПЛАН - ЗВІТ

організаційної роботи Держкомархіву України

на І квартал 2007 року№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1.1.

Підготувати та подати в установленому порядку проекти:

Законів України:

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення строків зберігання документів”;

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Сельченкова С. В.,

Кузнєцова М. І.

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення порядку зберігання виборчої документації”;

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Сельченкова С. В.,

Кузнєцова М. І.

“Про внесення змін до статті 89 глави 14 розділу IV Бюджетного кодексу України”

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Прись Т. П., Богунова Н. К.постанов Кабінету Міністрів України:

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1739 „Деякі питання формування і функціонування Національного архівного фонду”;

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Сельченкова С. В.,

Кузнєцова М. І., Кисельова Л. А.

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року № 1018 „Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ”

березень

Прись Т. П.,

Богунова Н. К.


1.2.

Подати на реєстрацію до Мін’юсту Перелік науково-технічної документації, що підлягає прийманню до державних архівів України

січень

Сельченкова С. В.,

Кузнєцова М. І.,

Матяш І. Б.

1.3.

Подати МКТ пропозиції до:

Програмного забезпечення щодо розділу “Унікальні документи НАФ” Державного реєстру національного культурного надбання;

січень

Папакін Г. В., Сельченкова С. В., Забенько Ю. І., Кисельова Л. А.системи інформування музеїв, антикварних магазинів, галерей та інших аналогічних закладів про документальні культурні цінності, що перебувають у розшуку

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Сельченкова С. В., Кисельова Л. А.
1.4.

Підготувати до затвердження:

Перелік документів, що утворюються у діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України та підпорядкованих їй підприємств, установ і організацій, із зазначенням строків їх зберігання;

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Сельченкова С. В., Кузнєцова М. І.регламент складання і супроводу бюджетного запиту;

січень

Прись Т. П.,

Авраменко Н. Г.

нову редакцію Інструкції про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду;

березень

Сельченкова С. В., Кузнєцова М. І.анкету з вивчення стану контролю за наявністю, станом і рухом документів у державних архівах;

березень

Сельченкова С. В., Кисельова Л. А., Матяш І. Б.методологічні та технологічні стандарти для програмного забезпечення обліково-довідкового і обліково-контрольного апаратів;

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Сельченкова С. В., Кисельова Л. А., Матяш І. Б.
1.5.

Надати методичну допомогу у складанні положень про галузеві державні архіви Гідрометслужби України та Служби зовнішньої розвідки України

березень

Сельченкова С. В.,

Кузнєцова М. І.


1.6.

Вивчити та узгодити механізм ціноутворення на роботи (послуги), які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Прись Т. П.,

Авраменко Н. Г.


1.7.

Внести зміни і доповнення до:

нормативних актів Держкомархіву у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних цінностей” (за окремим списком);

протягом кварталу

Керівництво, начальники структурних підрозділівЦін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах;

лютий

Прись Т. П.,

Авраменко Н. Г.

Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ;

лютий

Новохатський К. Є., Кисельова Л. А.Порядку ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України;

протягом кварталу із переходом на ІІ квартал

Сельченкова С. В., Кисельова Л. А.Положення про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації;

протягом кварталу із переходом на ІІ квартал


Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів;

протягом кварталу із переходом на ІІ квартал


Положення про створення і облік копій страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави;


протягом кварталу із переходом на ІІ квартал


Методики і критеріїв виявлення і включення унікальних документальних пам’яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання

протягом кварталу1.8.

Забезпечити виконання завдань 2007 року Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

керівництво, начальники структурних підрозділівОрганізувати роботу щодо опрацювання Основних правил роботи державних архівів України

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Новохатський К. Є., начальники структурних підрозділів
1.9.

Здійснювати контроль за виконанням п. 119 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 1017 “Про затвердження Програми сталого соціально-економічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року” щодо будівництва Держархіву м. Севастополя

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Прись Т. П., Богунова Н. К., Авраменко Н. Г.
1.10.

Подати Кабінетові Міністрів України звіти про:

діяльність державних архівних установ за 2006 рік;

січень

керівництво, начальники структурних підрозділіввиконання п. 3 розпорядження Президента України від 13.04.05 № 957/2005-рп

березень

Прись Т. П., Баранова О. В.
1.11.

Підготувати звіт про правову роботу Держкомархіву

січень

Прись Т. П., Богунова Н. К.
1.12.

Підготувати, затвердити та забезпечити реалізацію планів заходів щодо відзначення 90-річчя державної архівної служби в Україні та 60-річчя журналу “Архіви України”

лютий

Боряк Г. В.,

Папакін Г. В.,

Прилепішева Ю. А.

1.13.

Розробити, узгодити та подати на затвердження Програму проведення зустрічі керівників державних архівних служб України та Росії за участю директорів держархівів України та федеральних державних архівів Росії (Сімферополь, Ялта, смт. Лівадія)

січень

Боряк Г. В.,

Прилепішева Ю. А


1.14.

Забезпечити координацію роботи з керівництвом Росархіву та федеральними архівами Росії з підготовки експозиції спільної українсько-російської документальної виставки “Історія Лівадійського палацу в документах російських та українських архівів (ХІХ століття - початок ХХ століття)”

протягом кварталу

Папакін Г. В.,

Прилепішева Ю. А


1.15.

Забезпечити участь керівництва Держкомархіву у міжнародній зустрічі та Європейській конференції, що відбуватимуться 24-26 квітня 2007 р. в м. Берлін, ФРН

протягом кварталу

Папакін Г. В.,

Прилепішева Ю. А


1.16.

Забезпечити підготовку документів з профільних питань та участь у засіданнях Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури та інформації Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва Змішаної Українсько-Російської міждержавної комісії

протягом кварталу

Боряк Г. В.,

Прилепішева Ю. А.


1.17.

Провести консультації з Генеральною дирекцією польських архівів у рамках роботи над розробкою концепції спільної українсько-польської архівної спадщини

протягом кварталу

Боряк Г. В.,

Папакін Г. В.,

Прилепішева Ю. А.

1.18.

Узгодити з державною архівною службою Республіки Чехії питання щодо обміну в 2007 році спеціалістами з метою проведення спільних наукових досліджень та вивчення архівних документів

протягом кварталу

Боряк Г. В.,

Прилепішева Ю. А.,

Матяш І. Б.,

Делеган М. В.


1.19.

Підготувати до підписання у встановленому порядку:

протягом кварталу

Боряк Г. В.,

Папакін Г. В., Прилепішева Ю. А.

Протокол про спільні проекти Держкомархіву та Федерального архівного агентства Росії та План спільних заходів Держкомархіву і Федерального архівного агентства Росії на 2007-2010 рр.;

угод про співробітництво між Держкомархівом України та:

Головним управлінням архівів Ради Міністрів Республіки Болгарія;

Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки в галузі архівної справи


1.20.

Провести комплексну перевірку стану роботи ЦДІАЛ України

березень

робоча група
1.21.

Провести перевірку стану виконавської дисципліни у Держкомархіві

січень

Лісунова Н. І.
1.22.

Затвердити кошториси видатків і помісячний план асигнувань на 2007 рік

Центральним державним архівним установам;

січень

Авраменко Н. Г., директори ЦДАУДержкомархіву

лютий

Авраменко Н. Г.
1.23.

Затвердити штатні розписи Держкомархіву та центральних державних архівних установ

лютий

Авраменко Н. Г., директори ЦДАУ
1.24.

Подати Державному казначейству, Рахунковій палаті, Мінфіну зведені фінансові звіти центральних державних архівних установ та звіт по Держкомархіву за 2006 рік

січень

Авраменко Н. Г.
1.25.

Проаналізувати інформацію щодо фінансування державних архівів областей у 2006 році та обсяги врахування їх пропозицій у бюджетному запиті на 2007 рік

лютий

Прись Т. П.,

Авраменко Н. Г.


1.26.

Провести щорічну оцінку діяльності державних службовців Держкомархіву у 2006році

лютий

Баранова О. В.
1.27.

Подати пропозиції щодо створення Центру підвищення кваліфікації працівників архівних установ

протягом кварталу

Баранова О. В., Матяш І. Б
1.28.

Здійснювати заходи щодо виконання Закону України “Про боротьбу з корупцією”

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Баранова О. В.
1.29.

Проаналізувати відомості про зміни у складі та обсязі фондів державних архівів станом на 01.01.2007 та внести зміни до ЦФК

березень

Сельченкова С. В., Кисельова Л. А.
1.30.

Продовжити створення електронних баз даних:

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Сельченкова С. В.,

Кисельова Л. А.фондів державних архівів, на які створено страховий фонд;

унікальних і особливо цінних документів НАФ, на які має бути створено страховий фонд;

справ, які знаходяться в розшуку


1.31.

Забезпечити підготовку і видання “Вісника Держкомархіву” та журналу “Архіви України”

лютий,
березеньПапакін Г. В.
1.32.

Забезпечити підготовку і надання матеріалів з профільних питань для веб-сайту Держкомархіву та Урядового веб-порталу

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

керівники структурних підрозділів
1.33.

Забезпечити подальшу розробку інформаційної системи “Архівні фонди України” електронної версії фондового каталогу

протягом кварталу

Боряк Г. В., Забенько Ю. І.
1.34.

Забезпечити редакційний та бібліографічний супровід сайту Держкомархіву, обробку графічних зображень документів й публікацію інформації на зовнішньому веб-сайті

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Боряк Г. В., Забенько Ю. І.
1.35.

Адмініструвати інформаційну систему центральних державних архівів України, розміщених у комплексі споруд: забезпечувати безперебійну роботу обчислювальної техніки, захист інформації

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Забенько Ю. І.
1.36.

Надавати організаційну, інформаційно-технологічну підтримку та консультації працівникам державних архівів з метою побудови уніфікованої галузевої інформаційної системи, проводити аналітичну обробку інформації щодо розвитку та впровадження інформаційних технологій

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Забенько Ю. І.
1.37.

Організувати проведення мобілізаційної роботи (за окремим планом)

протягом кварталу з переходом на ІІ квартал

Портнов Г. В.
2. РОБОТА КОЛЕГІАЛЬНИХ ТА ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ

2.1.

Підготувати та розглянути на засіданні колегії питання:

Про стан діловодства та архівної справи в центральних органах державної влади та нормативно-методичне забезпечення експертизи цінності документів

16 січня

Маковська Н. В.,

Сельченкова С. В.

Про підсумки роботи державних архівних установ у 2006 році та їх завдання на 2007 рік (розширене засідання, м. Івано-Франківськ)

13-14 лютого

керівництво, начальники структурних підрозділів, керівники державних архівних установПро стан та перспективи науково-видавничої діяльності державних архівних установ України

13 березня

Папакін Г. В.,

Прилепішева Ю. А.

Про списки джерел формування НАФ ЦДНТА України

13 березня

Мащенко О. М., Сельченкова С. В.Про стан забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів Держкомархівом та центральними державними архівними установами

13 березня

Авраменко Н. Г.Про стан виконавської дисципліни, виконання законодавчих актів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України за 2006 рік в апараті Держкомархіву

13 березня

Лісунова Н. І.Про стан збереження документів НАФ, що постраждали внаслідок пожежі в Кам’янець-Подільському міському архіві

13 березня

Кисельова Л. А., Слободянюк П. Я.
2.2.

Організувати роботу:

протягом року


Наукової ради
Боряк Г. В.Конкурсної комісії
Боряк Г. В.Комісії з питань формування кадрового резерву для державної служби
Боряк Г. В.Нормативно - методичної комісії
Новохатський К. Є.Комісії з підбиття підсумків роботи держархівів з перевіряння наявності та розшуку документів
Новохатський К. Є.ЦЕПК
Портнов Г. В.Редакційно-видавничої ради
Папакін Г. В.Громадської колегії
Шаленко О. М.
3. НАРАДИ, СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

1.

Провести зустріч з колективами Центрального державного науково-технічного архіву України та Держархіву Харківської області, м. Харків

11 січня

Гінзбург О. П.Начальник організаційно-аналітичноговідділу Держкомархіву Н. К. Богунова
Каталог: Archives
Archives -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
Archives -> О. Коваленко
Archives -> Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2005 році
Archives -> Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2004 році
Archives -> Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка